Program ZM PRM/0103/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program ZM PRM/0103/2009"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné dne Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I.-III. čtvrtletí Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok Plány práce Zastupitelstva města Karviné na rok Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné 6 Odbor místního hospodářství Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti uzavřené mezi statutárním městem Karviná a Svazkem měst a obcí okresu Karviná, na základě kterého dojde k navýšení finanční spoluúčasti města na pořízení dokumentace pro stavební povolení projektu Cyklotrasa podél řeky Olše. 7 Postoupení pohledávek vymáhaných právním oddělením 8 9 Postoupení pohledávek vymáhaných oddělením pohledávek z bytů Odboru ekonomického Magistrátu města Karviné Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné č. 10/2003 Obecně závazná vyhláška č. x/2009, kterou se vydává cenová 10 mapa stavebních pozemků města Karviné č. 8 Odbor sociálně-právní ochrany dětí 11 Podpora terénní práce 2010 Odbor životního prostředí Poskytování dotací na ekologickou přestavbu systémů 12 vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města 13 Karviné na podporu individuální bytové výstavby Program číslo: PRM/0103/2009 Stránka 1 / 5

2 14 Poskytnutí finančního příspěvku z podprogramu Vzdělávání a poradenství pro začínající podnikatele v rámci Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná Poskytnutí finančních příspěvků z podprogramu Kooperační poradenství v rámci Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná Poskytnutí finančních příspěvků z podprogramu Propagace malého a středního podnikání v rámci Programu 16 podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná Poskytnutí finančních příspěvků z podprogramu Program přípravy rozvojových projektů v rámci Programu 17 podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná Vyhodnocení materiálu Inkluze slabých sociálních skupin do 18 občanské společnosti Stanovení pro rok 2010 náhrady výdělku ušlého v souvislosti s 19 výkonem funkce členům Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni Zhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva města Karviné za 20 rok Náplně činností výborů Zastupitelstva města Karviné 22 Převod jednotek z etapy 23 Převod jednotek (garáže) Převod domu sestávajícího se z č. p. 460, č. p. 461 a č. p. 462, 24 ul. Školská, Karviná-Ráj Převod jednotky č. 514/1 v domě č. p. 514, ul. Březová, 25 Karviná-Ráj 26 Převod domu č. p. 524, ul. Kosmonautů, Karviná-Ráj Převod domu sestávajícího se z č. p. 578, č. p. 579 a č. p. 580, 27 ul. Dačického, Karviná-Ráj Převod domu sestávajícího se z č. p. 581, č. p. 582 a č. p. 583, 28 ul. Dačického, Karviná-Ráj Převod domu sestávajícího se z č. p. 635, č. p. 636 a č. p. 637, 29 ul. Prameny, Karviná-Ráj Program číslo: PRM/0103/2009 Stránka 2 / 5

3 Převod domu sestávajícího se z č. p. 692 a č. p. 693, ul. 30 Borovského, Karviná-Ráj Převod domu sestávajícího se z č. p. 694 a č. p. 695, ul. 31 Borovského, Karviná-Ráj Převod domu sestávajícího se z č. p. 719 a č. p. 720, ul. U 32 Lesa, Karviná-Ráj Převod domu sestávajícího se z č. p. 726, č. p. 727, č. p. 728 a 33 č. p. 729, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj Převod domu sestávajícího se z č. p. 733, č. p. 734 a č. p. 735, 34 ul. U Lesa, Karviná-Ráj Převod domu sestávajícího se z č. p. 802 a č. p. 803, ulice U 35 Lesa, Karviná-Ráj 36 Převod domu č. p. 868, ulice U Lesa, Karviná-Ráj Převod domu sestávajícího se z č. p a č. p. 2071, ul. Na 37 Kopci, Karviná-Mizerov Převod domu sestávajícího se z č. p. 2082, č. p a č. p , ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov Převod domu sestávajícího se z č. p. 2085, č. p a č. p , ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov Převod domu sestávajícího se z č. p. 2114, č. p a č. p , ul. Majakovského, Karviná-Mizerov Převod jednotek v domě č. p. 2134, ul. Na Kopci, 41 Karviná-Mizerov 42 Převod domu č. p. 2153, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov Převod jednotek v domě č. p ulice Na Kopci, Karviná - 43 Mizerov 44 Převod domu č. p. 2213, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov Převod jednotek v domě č.p. 2214, ulice Čajkovského, 45 Karviná - Mizerov Převod domu sestávajícího se z č. p. 2250, č. p. 2251, č. p a č. p. 2253, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov Program číslo: PRM/0103/2009 Stránka 3 / 5

4 47 Převod domu sestávajícího se z č. p a č. p. 2311, ulice Příční, Karviná-Mizerov Převod jednotek v domě č. p. 2368, č. p ulice Na Kopci, 48 Karviná -Mizerov Převod jednotek v domě č. p ulice Na Kopci, Karviná - 49 Mizerov 50 Převod domu č. p. 2830, ul. Mendelova, Karviná-Hranice Převod domu sestávajícího se z č. p. 2898, č. p a č. p , ul. Slovenská, Karviná-Hranice 52 Zrušení usnesení ZM č. 925 ze dne Převod jednotek v domě č. p. 2964, ul. Rudé armády, 53 Karviná-Hranice Členství statutárního města Karviné v Bytovém družstvu 54 RDBYT 55 Převod pozemků - LIFT COMPONENTS, s.r.o. 56 Převod pozemků - Bc. Blanka Sedlářová 57 Převod části pozemku - Emil Podhorný 58 Převod, pronájem části pozemku - paní Klotilda Bukovcová 59 Převod části pozemku manželům Muchovým Převod části pozemku - odstoupení od smlouvy - Arslan a 60 Agnesa Kreci 61 Nabytí pozemků - Konstantinidis Apostolis 62 Nabytí pozemků - ČR, ÚZSVM 63 Nabytí nemovitostí - Komerční banka, a.s. Realizace projektu Rozvoj kooperačních sítí malých a 64 středních podniků v rámci česko-polské ekonomické spolupráce Odbor školství a kultury Žádost TJ Baník Karviná, o.s. o finanční podporu projektu 65 Změna způsobu vytápění objektu Judohaly v Karviné-Novém Městě Program číslo: PRM/0103/2009 Stránka 4 / 5

5 Odbor školství a kultury Poskytnutí dotace občanskému sdružení Prima Vizus, o.s. na 66 realizaci projektu Koukají na nás správně? Informativní zpráva o projektu Zastřešení a rekonstrukce 67 amfiteátru Odbor investic Uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o poskytnutí dotace na 68 stavbu IBV Fryštát Materiál na stůl 69 Nové interpelacečlenů ZM 70 Organizační a různé Přizvaní hosté Hodina Host 8.00 ISA CONSULT, s.r.o. - zástupce společnosti Číslo materiálu Po ukončení zasedání ZM - Raut (Budova OPF, 2. patro, č.dv. 308) Program číslo: PRM/0103/2009 Stránka 5 / 5

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více