občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice"

Transkript

1 Farníček občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodní slovo Drazí a Vážení, prázdniny 2013 Čekají Vás klasická témata i překvapivější články, neb ač jsme v čase mezidobí, neznamená to, že si nějak odkroutíme čas od Velikonoc k Adventu, ale po seslání Ducha sv. jsme byli společně s apoštoly poslání do světa hlásat radostnou zvěst. A i když je nutné uznat, že se to lehce řekne a těžce dělá, tak dalším nepopiratelným faktem je, že máme Božího otce a co nás může ohrozit, pokud máme takové kontakty?! Stačí věřit, ta nejlepší kniha na světě tvrdí, že víra hory přenáší. Stačí věřit a ztotožnit svou vůli s vůlí Boží, neb on to s námi myslí vždy dobře, mnohdy lépe než my sami. Já jsem docela zvyklá nestíhat, ale pokud musím čekat na někoho, kdo se loudá, je to nanejvýš nemilé a to se žel osudu stalo mé blízké známé. Málem díky tomu zdržovateli vyrostala ze svých 168 cm na 2 metry a na místo určení došla o dost později, než bylo v jejím plánu. Byla vytočená více než klíště, když v ten okamžik nečekaně kolem projížděl přítel, kterého měsíce neviděla. Jeden z těch lidí, jehož přítomnost se dá specifikovat jedině slovem zázrak. A víte co, on se nejen zastavil, ale i zůstal. Někdy se hold stává, že to co nám není po chuti, vede k obrovskému mlsání. Takže Bohu díky za každý den, jen on ví, co nás v něm čeká. Já se dokonce ani nezlobím na České dráhy, neb když vezmu v úvahu zážitek své kamarádky, kolika lidem myslíte, že velké zpoždění přineslo milé střetnutí? Přeji Vám tedy krásné mezidobí plné Boží lásky a šťastných zpoždění. S díky všem podílejícím se na tomto čísle Farníčku a s díky každému čtenáři, Vaše Karolína Olšanská

2 Modlitba na prstech ruky 1. Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, které si pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované je "sladká povinnost." 2. Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí. Do této kategorie patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby určovali ostatním správný směr. Vždy na ně pamatujte ve svých modlitbách. 3. Další prst je nejvyšší. Připomíná naše vůdce. Modlete se za prezidenta, poslance, podnikatele a vedoucí pracovníky. Jsou to lidé, kteří řídí osud našeho národa a ovlivňují veřejné mínění, právě oni potřebují Boží vedení. 4. Čtvrtý prst je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, každý učitel klavíru, to může potvrdit. Ten je tam, aby nám připomněl modlitbu za slabé, za ty, kteří se potýkají s problémy a za nemocné. Oni potřebují vaše modlitby ve dne i v noci. Modliteb pro ně nebude nikdy příliš mnoho. A je to pozvání i k modlitbě za manželské páry. 5. A konečně je tu náš malý prst, nejmenší ze všech. Musíte se vnímat malými před Bohem a bližními. Jak říká Bible, "poslední budou první." Malíček nám připomíná, abychom se modlili za sebe. Poté, co jste se modlili za všechny ostatní, oni budou moci lépe pochopit, jaké jsou vaše potřeby a jak se na ně dívat z pravého pohledu. 2 Papež František Každý týden nedělní mše sv. a sv. přijímání. Další z důležitých prvků duchovního života, nad kterým se zamyslíme, je sv. přijímání a tedy mše svatá. Velikost daru eucharistie potvrzují světci, kteří po mnoho let nic nejedli a nepili a žili pouze ze sv. přijímání. Sv. příjímání je to nejvíc, co nám Ježíš v předvečer své smrti dal. Je to jeho oběť, jeho Tělo. Aby květina mohla růst, je potřeba ji zalévat a také dodávat živiny, které si zpravidla bere z půdy. Pokud ji ovšem dám do temného sklepa, kde nesvítí slunce, bude spíše živořit než růst. Podobně to platí v duchovním životě. Naše úsilí je důležité, ale Bůh nám dává růst a je tedy potřeba vystavit se Jeho moci a lásce, kterou nejplněji zažíváme ve sv. přijímání. Ke mši sv. se scházíme v kostele a můžeme se na něj dívat z různých pohledů. Při ekumenických bohoslužbách během studia jsem si uvědomil, že kostely evangelických církví jsou vnímány spíše jako místo setkání lidé se srdečně vítali a zdravili. Pak je pro ně kostel místo kázání, zpěvu a společných

3 modliteb. Chápání kostela v katolické církvi je jiné. Kostel je dům, který byl postaven na prvním místě k modlitbě a společné bohoslužbě. Je tedy místem ke ztišení, což ale nefunguje automaticky. Někdy jsme roztrpčení, že se návštěvníci kostela neumí chovat a hlasitě se zde baví a ruší druhé. Ale my sami věřící (a také my kněží) někdy v kostele polohlasem řešíme věci, které v danou chvíli nejsou vůbec důležité. Tím nechci říct, že v kostele musíme sedět jako zařezaní, ale spíše to, že mnoho věcí se dá probrat v sakristii, nebo před kostelem, kde si rádi popovídáme, co je nového a podobně. Pokud jsem zvyklý v kostele mluvit, pak je to pro mne téměř obyčejné místo. Snažím-li se naopak v kostele chovat tiše, bude mne už samotná budova vybízet ke ztišení. Se sv. přijímáním souvisí také tzv. eucharistický půst. Když bývaly dříve mše sv. jenom ráno (před liturgickou reformou), byl půst před přijímáním od půlnoci. Později, po zavedení večerních bohoslužeb, byl stanoven na tři hodiny a v dnešní době platí půst jednu hodinu před sv. přijímáním. Je to drobnost, ale také má svůj význam. K dobrému prožití mše sv., ale i modlitby patří příprava. Sv. Karel Boromejský říká: Nebo jiný si stěžuje, že když přijde do chóru modlit se, nebo když jde sloužit mši svatou, ihned mu vyvstane na mysli tisíc věcí, které ho odvádějí do Boha. Ale co dělá předtím s sakristii, než se odebere do chóru, nebo ke mši, jak se připravuje, jakých prostředků použije k soustředění? Je přirozené, že když se zastavím, derou se mi na mysl věci, které jsem nestihl a ještě je musím udělat. Jsou lidé více disponování pro modlitbu a zase tací, kteří chvíli neposedí a stále mají nějakou činnost. Přesto je potřeba usilovat o ztišení a pokud to zkusím, časem to půjde snáz, nebo vydržím být klidný zase o maličko déle. Každý s tím bojujeme pořád dokola. K lepšímu soustředění v modlitbě i při mši sv. se doporučuje vžít se do Boží přítomnosti tj. připomenout si, že jsem před živým Pánem. Vždy pomůže přijít trochu dřív a třeba se pomodlit kousek růžence. Přiběhnout v půli čtení sice ještě neznamená, že jsem na mši sv. nebyl, ale je otázka, co si odnesu. Je to jako s návštěvou. Někdo slíbí, že se u vás zastaví. Přiběhne o 10 minut později, mezi hovorem s vámi ještě telefonuje a dívá se po hodinkách a máte dojem, že vás moc nevnímá. Jeho tělo už je sice na místě, ale duše ještě nedorazila Jsou věřící, kteří z různých důvodů nemohou přistoupit ke sv. přijímání ať už proto, že si nenašli čas na zpověď, nebo mají překážku např. v civilním sňatku. Jak velmi pěkně připomněl o. arcibiskup ve svém pastýřském listě, v těchto situacích můžeme využít aspoň duchovní přijímání (viz Kancionál 042). Duchovní přijímání navíc můžeme vykonat také při každé, byť jen kratičké návštěvě kostela, nebo při společné modlitbě růžence v kostele. Stejně jako příprava, moc prospívá duchovnímu životu díkůvzdání po přijímání, nebo po mši sv. Moc se mi líbí v Chropyni zvyk, kdy mnozí věřící se po mši chodí ještě modlit do kaple P. Marie Lurdské. Jistě je potřeba jít domů a zamknout kostel, ale ta chvíle osobního poděkování po mši sv. není velkým 3

4 zdržením a přitom má velký význam. Pár modliteb k díkůvzdání před časem vyšlo ve Farníčku. Velmi pěknou pomůckou je sešitek krásných modliteb, který vyšel nedávno a sestavil jej o. arcibiskup. Obsahuje i přípravné modlitby před mší sv. Ze života sv. faráře Arského se vypráví tento příběh. Sv. Jan Vianney si všiml jednoho sedláka, který vždy ráno vstoupil do kostela, chvíli postál a pak odešel. Jednou se ho zeptal: co tam ráno vždy v kostele děláte? On odpověděl: Modlím se, než začnu svou práci. A jak se modlíte, co říkáte Pánu Bohu?: Nic, jen se na něj dívám a on se dívá na mne. K dobrému prožívání mše sv. také napomáhá adorace tiché setrvání před Ním. Existovaly dříve a někde i dnes tzv. eucharistická bratrstva, jejichž členové se zavazovali k jedné hodině adorace týdně. Ne vždy je to možné, ale aspoň kratičkou zastávku můžeme zvládnout. I to je způsob modlitby, jdu-li kolem kostela třeba cestou do obchodu, nebo na hřbitov, můžu krátce pozdravit Pána ve svatostánku. Často je pro nás snazší pomodlit se během dne několik krátkých modliteb, než třeba dvě dlouhé. Ve městech jsou kostely přes den zpravidla otevřeny, aspoň po mříž, na vesnicích je to trochu složitější a možná na to ani nejsme zvyklí, ale třeba si časem zvykneme. Žijeme v době svobody vyznání, je možnost sledovat bohoslužby i v rozhlase a televizi. Bohu díky za tuto možnost, které využívají především nemocní a staří. Přesto pokud můžeme, nevynechejme společnou mši sv. v kostele. Rozdíl mezi bohoslužbou v rozhlase a kostele je asi jako mezi procházkou na čerstvém vzduchu a dokumentu v televizi o krásné přírodě P. Jiří Putala Hodnota maličkostí Každý den můžeme v modlitbě uvažovat o množství příležitostí, které před námi vyvstávají: Velké příležitosti se naskýtají zřídka, ale malé jsou docela běžné a jak řekl Spasitel nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým (Mt 25,21). Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte k slávě Boží (1 kor 10,31). Právě maličkosti rozhodují o tom, jestli dílo bude dokonalé, a tedy hodné oběti Pánu. Nestačí, aby určitá činnost byla dobrá (práce, modlitba ), ale musí být také dobře dokončena. Práce odbytá, vykonaná nešikovně a nedbale, je důkazem duchovní ochablosti a vlažnosti křesťana. Vkládání lásky do drobností pro Boha si žádá pozornost, obětavost a velkodušnost. Co je malé, zůstává malé, avšak kdo je věrný v malém, zůstává věrný ve velkém. (sv. Augustýn) Láska dodává malým činům význam. Bez lásky by nemělo smysl snažit se dbát o malé věci, stalo by se to mánií nebo farizejstvím. Láska k Bohu se projevuje důvtipem, činorodostí, snahou ve všem nacházet příležitost projevit lásku Bohu a sloužit druhým. Pán není lhostejný vůči lásce, která dokáže pronikat i maličkosti. Není mu například lhostejné, jestli jej 4

5 v okamžiku, kdy vejdeme do kostela nebo procházíme kolem, ze všeho nejdřív pozdravíme; jestli se snažíme chodit včas na mši svatou, nejlépe ještě o několik minut dříve; jestli před ním přebývajícím ve svatostánku poklekáme; jestli se v jeho přítomnosti projevujeme důstojně a dokážeme se ztišit (neklábosíme a nerušíme ostatní). Když spatříme někoho, jak zbožně pokleká před svatostánkem, pomyslíme si: Má víru a miluje Boha! Duch umrtvování se obvykle projevuje drobnými oběťmi během dne, ke kterým patří vytrvalý boj s chybami a tím, co mě ohrožuje, střídmost v jídle, dochvilnost, láskyplné jednání s druhými, včasné vstávání, neodkládání práce, udržování pořádku ve věcech a péče o pracovní nářadí, vděčnost za jídlo, které dostaneme, odolávání vrtochům. Aby byla naše láska dokonalejší a hrdinštější, je nutné soustředit se také na nejmenší detaily každodenního života. Povinnost být bratrem všem znamená, že budeš dělat malé skutky druhým, aniž by si toho všimli, s touhou sloužit tak, aby se jim cesta zpříjemnila. Někdy bude třeba jevit skutečný zájem o to, co nám říkají (umět naslouchat), jindy se budeme muset povznést nad osobní starosti a věnovat se lidem kolem sebe, nehněvat se pro malichernosti. Budeme se muset varovat nedůtklivosti, projevovat srdečnost, poskytnout neokázalou pomoc a ulevit druhému, prosit Boha za potřebného, vyhýbat se jakékoliv kritice, být vždy vděční. To vše je v možnostech každého. Pokud budeme pozorní v maličkostech, dokážeme plně prožívat každý den, budeme umět dávat smysl každému okamžiku jako přípravě na věčnost. Aby se tak dělo, prosme často Pannu Marii a volejme: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás nyní i v každé obyčejné a nepatrné situaci našeho života. Rozmluvy s Bohem - Francisco Fernández-Carvajal, sobota 9. týdne Povolání ke svatosti Všem vám, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti (Řím 1,7). Jednou z cest, jak se stát svatým, je duchovní život. Každý věřící je na určitém stupni duchovního života. Někomu stačí, že přistupuje pravidelně jednou za rok ke svátosti smíření a přijme jednou za rok Nejsvětější svátost oltářní, nejlépe v čas velikonoční. Některým stačí k duchovnímu životu jít jednou za týden na mši svatou, modlit se naučené modlitby, někdy jen ty z dětství, k svátosti smíření přistupuje častěji a i Tělo Kristovo přijímá častěji. Co se děje ve farnosti, je naprosto nezajímá Věřím, že takových farníků je málo a dobře víme, že by to asi ke svatosti bylo málo a tak někteří hledají a kdo hledá, nalézá (Lk 11,10). Dobrá duchovní četba je dobrý prostředek, ale ne jediný. Duchovně lze růst v různých duchovních společenstvích, díky duchovním a charismatickým obnovám. V hledání té správné cesty se máme často obracet k Bohu a ptát se na cestu: Pane, kam mám jít a co mám dělat? Někdo ve svém hledání vystřídá několik a různých duchovních formací, společenství a cvičení, než najde takové, které je mu blízké. Důležité je nebýt přelétavý a zakotvit si nějaký řád, jinak z nás bude neřád, který neví, co 5

6 chce. Jednou z možností duchovní obnovy, kterou jsem si na cestě k Bohu a v povolání ke svatosti zvolila já, je OPUS DEI. Duchovní obnova by měla být pravidelná i intenzívní a to Opus Dei nabízí. Pravidelná REKOLEKCE - malá duchovní obnova - je jedenkrát za měsíc (tři hodiny vč. mše svaté) a intenzívní duchovní cvičení jedenkrát za rok (od čtvrtka večer do neděle odpoledne). Velmi důležité na duchovním cvičení je ztišit se, naslouchat, rozjímat, chválit, děkovat, prosit zpytovat si svědomí - vykonat generální roční svátost smíření. Po návratu z dobrého duchovního cvičení jsme plni drobných předsevzetí a je Bohu milé, když se nám podaří aspoň některá z nich uskutečnit. Není nutné žít v představě, že k Bohu musíme kráčet mílovými kroky, ale stačí jen po malých krůčkách a plnit každý den maličkosti, které nás vedou ke svatosti. Opus Dei je instituce katolické církve založená sv. Josemaríou Escrivou. Posláním Opus Dei je šířit poselství, že práce a běžné okolnosti života jsou příležitostmi pro přiblížení se k Bohu, pro službu druhým a pro posvěcování společnosti. Více na M.B. Stalo se 1. svaté přijímání v Chropyni Když jsem v září přebírala po pí Jurečkové nelehký úkol vést děti po cestě víry, dostala jsem úlohu ještě důležitější, a to připravit prvokomunikanty na první setkání s Ježíšem ve svátosti eucharistické. Společnými silami jsme se celý rok v náboženství na toto první svaté přijímání připravovali nejen rozumově, kdy jsme se snažili poznat život našeho Pána a důvody jeho oběti na kříži, ale také jsme se na toto setkání chystali duševně, abychom udělali Kristu místo ve svém srdci. Takto připraveni jsme se s krásně oděnými: Barunkou Ludvíkovou a Lukáškem Hradilem, sešli 19. května 2013 před kostelem sv. Jiljí, kde jsme si sdělili ještě poslední důležité informace a plni očekávání jsme se slavnostním průvodem vydali vstříc bližšímu setkání se Vzkříšeným Pánem. Jako znamení Boží radosti z těchto dvou dětiček, které se rozhodly pro Ježíše vytvořit ve svém srdci domov, se ukázalo po dlouhé době deštivých dnů opět na obloze sluníčko, které tento krásný den ještě více povzneslo a vykouzlilo na tváři nejednoho z nás zářivý úsměv. Kéž svátost Těla a Krve Vzkříšeného Pána tyto děti posiluje v každodenním životě a kéž se jim častým přistupováním k ní snažíme dát příklad i my věřící. K tomu ať nám pomáhá Pán! Sylvie Šujanská 6

7 150 let pěveckého sboru Moravan Pěvecký sbor Moravan stopadesátiletý, přesto stále mladý, zpíval krásně v sobotu 1. června v kině Nadsklepí v Kroměříži a oslavil tak významné výročí založení zboru. Popřát a zazpívat přijely i dva spřátelené pěvecké sbory Suchovský levácký sbor ze Slovenska a pěvecký sbor Slavoš z Berouna. Oba sbory předvedly skvělý repertoár, mj. zazněly skladby Eugena Suchoně, A. Dvořáka, W. A. Mozarta, A. Moyzese a dalších. Srdce milovníků sborového zpěvu zejména potěšil program sboru Moravan. Současný dirigent, pan Miroslav Uhlíř s omlazeným sborem slavili opravdový úspěch. Skladby jako Exultate justi nebo Panis Angelikus společně s hlasy sólistek Pavly Radostové a Pavly Mlčákové byly pozoruhodné a posluchači je odměnili zaslouženým potleskem. Také město Kroměříž ocenilo současného i bývalé dirigenty sboru pana M. Macka, pana A. Hudečka a paní Horkou. Jsme hrdi na to, že někteří členové sboru jsou občané Chropyně a Zářičí a přejeme jim a celému pěveckému sboru hodně dalších úspěchů, mladých členů, zdraví a sil do příštích let. Už se těšíme, že tento nám tak milý pěvecký sbor uslyšíme také v Chropyňském kostele na některém z vánočních koncertů. FK Děkanátní pouť do Svatyně Božího milosrdenství V roce víry a eucharistie jsme se zúčastnili pouti s poděkováním za dar víry do Svatyně Božího milosrdenství v Krakově Lagewnikách. 8. května z Kroměříže vyjely dva plné autobusy s poutníky. První zastávku jsme učinili ve Wadovicích, rodišti blahoslaveného Jana Pavla II. Krátce jsme si prohlédli baziliku Obětování Nejsvětější Panny Marie, ve které byl Jan Pavel pokřtěn. Poklonili jsme se jeho ostatkům (krvi). Pak jsme navštívili muzeum a rodný dům Jana Pavla II. Po opuštění Wadovic jsme již směřovali k hlavnímu cíli naší cesty. Svatyně Božího milosrdenství je impozantní stavba a nabízí také neskutečně silný duchovní zážitek. Mše Svatá, kterou celebroval P. Josef Červenka, byla nádherná a umocnila náš zážitek. Prohlédli jsme si hrob sestry Faustiny Kowalské a na vlastní oči jsme viděli čarovný obraz Božího Milosrdenství, který nechala namalovat sestra Faustina podle přání Pána Ježíše. Pak jsme prošli jednotlivé kaple, které reprezentují některé národy. Ve slovenské kapli nás přivítala řádová sestra, která nás velmi zasvěceně seznámila s odkazem sestry Faustiny. Prošli jsme krásnou německou kapli, podívali jsme se také do netradičně a velmi zajímavě zdobené kaple maďarské. Nahlédli jsme také do pravoslavné kaple. Vše jsme ukončili společnou modlitbou Korunky v bazilice. Cestou zpět jsme navštívili poutní místo Kalwaria Zebrzydowska, kde se nachází františkánský klášter a bazilika Panny Marie Andělské. Někteří z nás se vydali na krátkou cestu do kopce navštívit aspoň jedno zastavení 7

8 křížové cesty. Můžeme říci, že z pouti jsme přijeli naplněni pokojem, pokorou a vírou v nekonečné Boží milosrdenství. J. a A. C. Izrael - cesta do svatých míst Izrael, ačkoli se jedná o zemi nevelké rozlohy, je zemí značně diskutovanou. Jedná se o zemi, která z mnoha důvodů oslovuje značné množství lidí. Jako židovský stát se Izrael objevil na mapě světa nedávno, historie tohoto území je však mnohem starší. Proto nejen lidé židovského vyznání upínají svou pozornost k těmto místům, ale i křesťané vzhlížejí k jejich dávné historii. Počátkem května tohoto roku se i mě naskytlka možnost navštívit zemi, se kterou jsou pevně spjaty kořeny naší víry. Proto bych se chtěla podělit o své zážitky i s Vámi. Naše pouť začala příletem do Tel Avivu, největšího a zároveň nejmodernějšího města v Izraeli. Přestože Tel Aviv svými výškovými budovami z dáli na první pohled budí dojem moderní metropole, jedná se o město, ve kterém se dokonale snoubí historie se současností. I když moderní budovy vyrůstají z historické zástavby, lze zde vycítit kouzlo starobylosti, a to zejména ve starověkém přístavu Jaffě. Naše kroky následně směřovaly do Betléma, do chrámu Narození Páně. Právě zde jsem si poprvé uvědomila, že jsem se ocitla na místě mě tolik známém, přesto pouze zprostředkovaném skrze Bibli. Na místě narození Krista, které bylo označené Betlémskou hvězdou, mě ovládla radost a štěstí. Dalším cílem naší cesty byla řeka Jordán a Galilejské jezero, opět místa pevně spjatá s působením Krista. I my jsme si na místě Ježíšova křtu omyli nohy a prostřednictvím Písma jsme mohli prožít sílu těchto míst. Cílem naší cesty byla i další místa klíčových biblických událostí, jako nasycení zástupů nebo ustanovení Petra jako hlavy prvotní církve. Pobývali jsme v místech, kde Jozue z koruny stromu vyhlížel Krista, na Hoře pokušení i v Getsemanské zahradě. Všechna tato místa silně ovlivňovala naše srdce. Nejpůsobivějším cílem naší výpravy byl samotný Jeruzalém, město, ve kterém se střetává hned několik náboženství. Jeruzalém mě uchvátil zejména svou historickou architekturou. Z nepřeberných pamětihodností lze vyzdvihnout několik nezapomenutelných míst. Působivý pohled se nám naskytl na rozlehlý židovský hřbitov, rozprostírající se v údolí uprostřed města, a stejně tak nelze opomenout návštěvu Chrámové hory, kde se v současnosti nachází dvě mešity a Zeď nářků. Jeruzalém představuje město, se kterým je pevně spjata křesťanská víra, neboť právě zde byl Kristus vydán na smrt. I my jsme si prošli Via Dolorosa, neboli cestu utrpení. Ta se vine úzkými uličkami starého Jeruzaléma počínaje klášterem Ecce Homo a vede až ke kostelu sv. Hrobu. To je cesta, kterou šel Ježíš nesa svůj kříž. Od soudní budovy Pilátovi až k hoře zvané Golgota se nalézá 14 zastavení určených k rozjímání. Tuto cestu jsem 8

9 z celé poutě vnímala nejintenzivněji. Zejména stanutí na Golgotě, na místě Ježíšova skonu, zcela posunulo a prohloubilo mé vnímání této události, jejího významu v prožívání víry. Vedle okouzlujících přírodních krás našemu prostředí neznámých, jako tolik inspirativní prostředí pouště a Mrtvého moře, zážitků kulturních, jako setkání se s rozličnými vírami, na mne z celé cesty nejvíce zapůsobil její duchovní rozměr. Stanuli jsme na místech, na kterých se odehrávaly stěžejní události naší víry a mohly jsme prostřednictvím němých svědků - okolní krajiny a pamětihodností intenzivně prociťovat svou víru. Pro mne byla tato cesta velmi inspirativní, neboť prohloubila mé vnímání. Proto bych každému, ať už se jedná o člověka věřícího nebo víru hledajícího, přála navštívit tato nezapomenutelná místa. H. Vymětalová Vzpomínka na manžele Jurečkovy Na manžele Jurečkovy mám pěknou vzpomínku. Začalo to jednou velmi nepříjemnou věcí ztratil jsem peněženku. Nemrzela mne ani tak ztráta peněz, ale měl jsem tam fotku své zemřelé manželky a také medailku P. Marie. Moc mne mrzelo, že bych o ně přišel. Vzpomínal jsem, kde všude jsem byl. Šel jsem se zeptat do obchodu, prohlížel jsem i popelnice, modlil jsem se, abych peněženku našel, třeba bez peněz, ale nic. Třetího dne myslím, že to byl pátek, jsem šel večer do kostela. Seděl jsem před mší sv. v lavici a přišel za mnou p. Jaroslav Jurečka a zeptal se: Vrátila ti už moje manželka tu peněženku? Našel jsem ji před obchodem. Po mši sv. mi pí Anna Jurečková peněženku skutečně vrátila. Bylo v ní vše - peníze, fotka i medailka. Moc jsem děkoval P. Marii, že peněženku našel poctivý člověk, kdyby to byl někdo jiný, asi už bych ji víckrát neviděl. Ctitel P. Marie Co nás čeká Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD Konají se při příležitosti výročí let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou. Moravu. Podrobnější program je na plakátech a také na webu: Ve čtvrtek 4. července je od 19:30 tradiční Večer lidí dobré vůle a program pokračuje v kostele až do půlnoci. Hlavní poutní den je 5. července, mše sv. jsou v 6, 7 a 8 hodin v bazilice. Slavnostní poutní mše sv. je v 10:30 hodin na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude papežský legát kardinál Josip Bozanič ze Záhřebu. Koncelebrovat budou čeští biskupové. Během poutě bude příležitost k přijetí svátosti smíření v bazilice. Naši biskupové nás srdečně zvou. 9

10 Děkanátní pouť 13. července I letos nás otec arcibiskup Jan zve na pouť s úmyslem: Za obnovu rodin a nová duchovní povolání. V letošním roce jsou tyto poutě na Velehradě s programem: v 15 hodin modlitba sv. růžence, v 16 hodin adorace, v 17 hodin mše sv. s otcem arcibiskupem. Mimo tradiční program bude možnost prohlídky církevního Stojanova gymnázia na Velehradě s programem pro mládež a ministranty. Na pouť pojede autobus, předpokládaný odjezd kolem 13 hodin. Katolická charismatická konference 2013 Motto: "On je hostem u hříšného člověka" (Lk 19,7) Katolická charismatická konference je setkání věřících s bohatým programem, v němž neschází každodenní slavení mše sv. v radostné atmosféře, přednášky zajímavých hostů, společná modlitba a zpěv, dělený program, možnost ztišení v adoraci a přijetí svátosti smíření a také různá setkání. Během dne je připraven rovněž program určený pro děti. Na letošní konferenci přislíbili účast: P. Vojtěch Kodet O.Carm., Kateřina Lochmanová, Charles Whitehead a jiní. Mše sv. bude mj. slavit o. biskup Vojtěch Cirkle a Miloslav kardinál Vlk. Koná se ve dnech v Brně na Výstavišti, podrobnosti na plakátech, nebo Adorační den Farnost Břest má adorační den tradičně 6. srpna, letos připadá na úterý. V Kyselovicích je adorační den ve středu 14. srpna. Poděkování za úrodu Poděkování za úrodu je v našich farnostech naplánováno: Žalkovice neděle 25. srpna, Břest neděle 15. září. Hody Hody u sv. Jakuba v Břestě letos budou v neděli 28. července. V Chropyni u sv. Jiljí jsou hody v neděli 1. září (spojené s poděkováním za úrodu) a v Kyselovicích při příležitosti sv. Andělů strážných v neděli 29. září. 10

11 Cyklopouť farnosti Břest k výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad K letošnímu výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad se koná na různých místech spousta akcí (sledujte webové stránky velehrad.eu), z nichž si každý může vybrat. Přesto bychom udělali k tomuto výročí naši farní akci, na kterou samozřejmě zveme všechny i z ostatních farností. Na neděli 4. srpna 2013 připravujeme cyklistickou pouť na Velehrad. Cestou tam pojedeme po trase, která má nejnižší převýšení tj. Břest Kroměříž Kvasice Otrokovice podél Baťova kanálu do Starého Města odtud po poutní cestě růžence na Velehrad. Zde se u posledních zastavení pomodlíme růženec (ti, kteří dojedou auty, se k nám zde mohou připojit). Po obědě navštívíme výstavu Cyril, Metoděj a Veligrad v Archeoskanzenu na Modré. Rovněž zajistíme komentovanou prohlídku na Velehradě. Pouť zakončíme mší svatou v 15 hodin. Na zpáteční cestě se mohou zdatnější vydat přes Bunč, ostatní zpět po stejné trase, příp. jen do Starého Města a poté již vlakem. Pouť se uskuteční jen za příznivého počasí, jinak v náhradním termínu. Bližší podrobnosti budou včas na plakátku. Hana Hrabalová Pomoc obětem povodní: Sbírkové konto: č. ú /0800 u České spořitelny, VS 906, Dárcovská SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč. Charita děkuje všem, kteří pomoc podpořili a prosí o podporu další dárce, kterým není osud lidí postižených povodněmi lhostejný. Nabídka dodávky energie od Kristýn služebník Na podzim loňského roku vyhlásil Kristýn služebník, který pracuje pro olomoucké arcibiskupství, konkurz na dodavatele elektřiny a plynu pro farnosti olomoucké arcidiecéze. Protože se jedná o velkou zakázku, byly domluveny výhodnější ceny, než na jaké dosáhne jednotlivá farnost či právnická osoba. Od ledna 2013 tedy farnosti olomoucké arcidiecéze postupně přechází pod jednoho dodavatele elektřiny a jednoho dodavatele plynu (jedná se o dvě různě firmy). Kristýn služebník nabízí odběr takto nasmlouvané energie také domácnostem. Podrobnější informace budou na nástěnce, kde jsou uvedeny i kontakty. Smlouva je na dva roky a podmínky jsou výhodné zvláště při vyšším odběru, u menšího odběru není rozdíl v ceně tak velký. 11

12 Některé příspěvky byly redakčně zkráceny, případně upraveny. Vydala: Duchovní správa ŘKF Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice. Komenského 31 CHROPYNĚ. Tel ,

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více