občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice"

Transkript

1 Farníček občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodní slovo Drazí a Vážení, prázdniny 2013 Čekají Vás klasická témata i překvapivější články, neb ač jsme v čase mezidobí, neznamená to, že si nějak odkroutíme čas od Velikonoc k Adventu, ale po seslání Ducha sv. jsme byli společně s apoštoly poslání do světa hlásat radostnou zvěst. A i když je nutné uznat, že se to lehce řekne a těžce dělá, tak dalším nepopiratelným faktem je, že máme Božího otce a co nás může ohrozit, pokud máme takové kontakty?! Stačí věřit, ta nejlepší kniha na světě tvrdí, že víra hory přenáší. Stačí věřit a ztotožnit svou vůli s vůlí Boží, neb on to s námi myslí vždy dobře, mnohdy lépe než my sami. Já jsem docela zvyklá nestíhat, ale pokud musím čekat na někoho, kdo se loudá, je to nanejvýš nemilé a to se žel osudu stalo mé blízké známé. Málem díky tomu zdržovateli vyrostala ze svých 168 cm na 2 metry a na místo určení došla o dost později, než bylo v jejím plánu. Byla vytočená více než klíště, když v ten okamžik nečekaně kolem projížděl přítel, kterého měsíce neviděla. Jeden z těch lidí, jehož přítomnost se dá specifikovat jedině slovem zázrak. A víte co, on se nejen zastavil, ale i zůstal. Někdy se hold stává, že to co nám není po chuti, vede k obrovskému mlsání. Takže Bohu díky za každý den, jen on ví, co nás v něm čeká. Já se dokonce ani nezlobím na České dráhy, neb když vezmu v úvahu zážitek své kamarádky, kolika lidem myslíte, že velké zpoždění přineslo milé střetnutí? Přeji Vám tedy krásné mezidobí plné Boží lásky a šťastných zpoždění. S díky všem podílejícím se na tomto čísle Farníčku a s díky každému čtenáři, Vaše Karolína Olšanská

2 Modlitba na prstech ruky 1. Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, které si pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované je "sladká povinnost." 2. Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí. Do této kategorie patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby určovali ostatním správný směr. Vždy na ně pamatujte ve svých modlitbách. 3. Další prst je nejvyšší. Připomíná naše vůdce. Modlete se za prezidenta, poslance, podnikatele a vedoucí pracovníky. Jsou to lidé, kteří řídí osud našeho národa a ovlivňují veřejné mínění, právě oni potřebují Boží vedení. 4. Čtvrtý prst je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, každý učitel klavíru, to může potvrdit. Ten je tam, aby nám připomněl modlitbu za slabé, za ty, kteří se potýkají s problémy a za nemocné. Oni potřebují vaše modlitby ve dne i v noci. Modliteb pro ně nebude nikdy příliš mnoho. A je to pozvání i k modlitbě za manželské páry. 5. A konečně je tu náš malý prst, nejmenší ze všech. Musíte se vnímat malými před Bohem a bližními. Jak říká Bible, "poslední budou první." Malíček nám připomíná, abychom se modlili za sebe. Poté, co jste se modlili za všechny ostatní, oni budou moci lépe pochopit, jaké jsou vaše potřeby a jak se na ně dívat z pravého pohledu. 2 Papež František Každý týden nedělní mše sv. a sv. přijímání. Další z důležitých prvků duchovního života, nad kterým se zamyslíme, je sv. přijímání a tedy mše svatá. Velikost daru eucharistie potvrzují světci, kteří po mnoho let nic nejedli a nepili a žili pouze ze sv. přijímání. Sv. příjímání je to nejvíc, co nám Ježíš v předvečer své smrti dal. Je to jeho oběť, jeho Tělo. Aby květina mohla růst, je potřeba ji zalévat a také dodávat živiny, které si zpravidla bere z půdy. Pokud ji ovšem dám do temného sklepa, kde nesvítí slunce, bude spíše živořit než růst. Podobně to platí v duchovním životě. Naše úsilí je důležité, ale Bůh nám dává růst a je tedy potřeba vystavit se Jeho moci a lásce, kterou nejplněji zažíváme ve sv. přijímání. Ke mši sv. se scházíme v kostele a můžeme se na něj dívat z různých pohledů. Při ekumenických bohoslužbách během studia jsem si uvědomil, že kostely evangelických církví jsou vnímány spíše jako místo setkání lidé se srdečně vítali a zdravili. Pak je pro ně kostel místo kázání, zpěvu a společných

3 modliteb. Chápání kostela v katolické církvi je jiné. Kostel je dům, který byl postaven na prvním místě k modlitbě a společné bohoslužbě. Je tedy místem ke ztišení, což ale nefunguje automaticky. Někdy jsme roztrpčení, že se návštěvníci kostela neumí chovat a hlasitě se zde baví a ruší druhé. Ale my sami věřící (a také my kněží) někdy v kostele polohlasem řešíme věci, které v danou chvíli nejsou vůbec důležité. Tím nechci říct, že v kostele musíme sedět jako zařezaní, ale spíše to, že mnoho věcí se dá probrat v sakristii, nebo před kostelem, kde si rádi popovídáme, co je nového a podobně. Pokud jsem zvyklý v kostele mluvit, pak je to pro mne téměř obyčejné místo. Snažím-li se naopak v kostele chovat tiše, bude mne už samotná budova vybízet ke ztišení. Se sv. přijímáním souvisí také tzv. eucharistický půst. Když bývaly dříve mše sv. jenom ráno (před liturgickou reformou), byl půst před přijímáním od půlnoci. Později, po zavedení večerních bohoslužeb, byl stanoven na tři hodiny a v dnešní době platí půst jednu hodinu před sv. přijímáním. Je to drobnost, ale také má svůj význam. K dobrému prožití mše sv., ale i modlitby patří příprava. Sv. Karel Boromejský říká: Nebo jiný si stěžuje, že když přijde do chóru modlit se, nebo když jde sloužit mši svatou, ihned mu vyvstane na mysli tisíc věcí, které ho odvádějí do Boha. Ale co dělá předtím s sakristii, než se odebere do chóru, nebo ke mši, jak se připravuje, jakých prostředků použije k soustředění? Je přirozené, že když se zastavím, derou se mi na mysl věci, které jsem nestihl a ještě je musím udělat. Jsou lidé více disponování pro modlitbu a zase tací, kteří chvíli neposedí a stále mají nějakou činnost. Přesto je potřeba usilovat o ztišení a pokud to zkusím, časem to půjde snáz, nebo vydržím být klidný zase o maličko déle. Každý s tím bojujeme pořád dokola. K lepšímu soustředění v modlitbě i při mši sv. se doporučuje vžít se do Boží přítomnosti tj. připomenout si, že jsem před živým Pánem. Vždy pomůže přijít trochu dřív a třeba se pomodlit kousek růžence. Přiběhnout v půli čtení sice ještě neznamená, že jsem na mši sv. nebyl, ale je otázka, co si odnesu. Je to jako s návštěvou. Někdo slíbí, že se u vás zastaví. Přiběhne o 10 minut později, mezi hovorem s vámi ještě telefonuje a dívá se po hodinkách a máte dojem, že vás moc nevnímá. Jeho tělo už je sice na místě, ale duše ještě nedorazila Jsou věřící, kteří z různých důvodů nemohou přistoupit ke sv. přijímání ať už proto, že si nenašli čas na zpověď, nebo mají překážku např. v civilním sňatku. Jak velmi pěkně připomněl o. arcibiskup ve svém pastýřském listě, v těchto situacích můžeme využít aspoň duchovní přijímání (viz Kancionál 042). Duchovní přijímání navíc můžeme vykonat také při každé, byť jen kratičké návštěvě kostela, nebo při společné modlitbě růžence v kostele. Stejně jako příprava, moc prospívá duchovnímu životu díkůvzdání po přijímání, nebo po mši sv. Moc se mi líbí v Chropyni zvyk, kdy mnozí věřící se po mši chodí ještě modlit do kaple P. Marie Lurdské. Jistě je potřeba jít domů a zamknout kostel, ale ta chvíle osobního poděkování po mši sv. není velkým 3

4 zdržením a přitom má velký význam. Pár modliteb k díkůvzdání před časem vyšlo ve Farníčku. Velmi pěknou pomůckou je sešitek krásných modliteb, který vyšel nedávno a sestavil jej o. arcibiskup. Obsahuje i přípravné modlitby před mší sv. Ze života sv. faráře Arského se vypráví tento příběh. Sv. Jan Vianney si všiml jednoho sedláka, který vždy ráno vstoupil do kostela, chvíli postál a pak odešel. Jednou se ho zeptal: co tam ráno vždy v kostele děláte? On odpověděl: Modlím se, než začnu svou práci. A jak se modlíte, co říkáte Pánu Bohu?: Nic, jen se na něj dívám a on se dívá na mne. K dobrému prožívání mše sv. také napomáhá adorace tiché setrvání před Ním. Existovaly dříve a někde i dnes tzv. eucharistická bratrstva, jejichž členové se zavazovali k jedné hodině adorace týdně. Ne vždy je to možné, ale aspoň kratičkou zastávku můžeme zvládnout. I to je způsob modlitby, jdu-li kolem kostela třeba cestou do obchodu, nebo na hřbitov, můžu krátce pozdravit Pána ve svatostánku. Často je pro nás snazší pomodlit se během dne několik krátkých modliteb, než třeba dvě dlouhé. Ve městech jsou kostely přes den zpravidla otevřeny, aspoň po mříž, na vesnicích je to trochu složitější a možná na to ani nejsme zvyklí, ale třeba si časem zvykneme. Žijeme v době svobody vyznání, je možnost sledovat bohoslužby i v rozhlase a televizi. Bohu díky za tuto možnost, které využívají především nemocní a staří. Přesto pokud můžeme, nevynechejme společnou mši sv. v kostele. Rozdíl mezi bohoslužbou v rozhlase a kostele je asi jako mezi procházkou na čerstvém vzduchu a dokumentu v televizi o krásné přírodě P. Jiří Putala Hodnota maličkostí Každý den můžeme v modlitbě uvažovat o množství příležitostí, které před námi vyvstávají: Velké příležitosti se naskýtají zřídka, ale malé jsou docela běžné a jak řekl Spasitel nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým (Mt 25,21). Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte k slávě Boží (1 kor 10,31). Právě maličkosti rozhodují o tom, jestli dílo bude dokonalé, a tedy hodné oběti Pánu. Nestačí, aby určitá činnost byla dobrá (práce, modlitba ), ale musí být také dobře dokončena. Práce odbytá, vykonaná nešikovně a nedbale, je důkazem duchovní ochablosti a vlažnosti křesťana. Vkládání lásky do drobností pro Boha si žádá pozornost, obětavost a velkodušnost. Co je malé, zůstává malé, avšak kdo je věrný v malém, zůstává věrný ve velkém. (sv. Augustýn) Láska dodává malým činům význam. Bez lásky by nemělo smysl snažit se dbát o malé věci, stalo by se to mánií nebo farizejstvím. Láska k Bohu se projevuje důvtipem, činorodostí, snahou ve všem nacházet příležitost projevit lásku Bohu a sloužit druhým. Pán není lhostejný vůči lásce, která dokáže pronikat i maličkosti. Není mu například lhostejné, jestli jej 4

5 v okamžiku, kdy vejdeme do kostela nebo procházíme kolem, ze všeho nejdřív pozdravíme; jestli se snažíme chodit včas na mši svatou, nejlépe ještě o několik minut dříve; jestli před ním přebývajícím ve svatostánku poklekáme; jestli se v jeho přítomnosti projevujeme důstojně a dokážeme se ztišit (neklábosíme a nerušíme ostatní). Když spatříme někoho, jak zbožně pokleká před svatostánkem, pomyslíme si: Má víru a miluje Boha! Duch umrtvování se obvykle projevuje drobnými oběťmi během dne, ke kterým patří vytrvalý boj s chybami a tím, co mě ohrožuje, střídmost v jídle, dochvilnost, láskyplné jednání s druhými, včasné vstávání, neodkládání práce, udržování pořádku ve věcech a péče o pracovní nářadí, vděčnost za jídlo, které dostaneme, odolávání vrtochům. Aby byla naše láska dokonalejší a hrdinštější, je nutné soustředit se také na nejmenší detaily každodenního života. Povinnost být bratrem všem znamená, že budeš dělat malé skutky druhým, aniž by si toho všimli, s touhou sloužit tak, aby se jim cesta zpříjemnila. Někdy bude třeba jevit skutečný zájem o to, co nám říkají (umět naslouchat), jindy se budeme muset povznést nad osobní starosti a věnovat se lidem kolem sebe, nehněvat se pro malichernosti. Budeme se muset varovat nedůtklivosti, projevovat srdečnost, poskytnout neokázalou pomoc a ulevit druhému, prosit Boha za potřebného, vyhýbat se jakékoliv kritice, být vždy vděční. To vše je v možnostech každého. Pokud budeme pozorní v maličkostech, dokážeme plně prožívat každý den, budeme umět dávat smysl každému okamžiku jako přípravě na věčnost. Aby se tak dělo, prosme často Pannu Marii a volejme: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás nyní i v každé obyčejné a nepatrné situaci našeho života. Rozmluvy s Bohem - Francisco Fernández-Carvajal, sobota 9. týdne Povolání ke svatosti Všem vám, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti (Řím 1,7). Jednou z cest, jak se stát svatým, je duchovní život. Každý věřící je na určitém stupni duchovního života. Někomu stačí, že přistupuje pravidelně jednou za rok ke svátosti smíření a přijme jednou za rok Nejsvětější svátost oltářní, nejlépe v čas velikonoční. Některým stačí k duchovnímu životu jít jednou za týden na mši svatou, modlit se naučené modlitby, někdy jen ty z dětství, k svátosti smíření přistupuje častěji a i Tělo Kristovo přijímá častěji. Co se děje ve farnosti, je naprosto nezajímá Věřím, že takových farníků je málo a dobře víme, že by to asi ke svatosti bylo málo a tak někteří hledají a kdo hledá, nalézá (Lk 11,10). Dobrá duchovní četba je dobrý prostředek, ale ne jediný. Duchovně lze růst v různých duchovních společenstvích, díky duchovním a charismatickým obnovám. V hledání té správné cesty se máme často obracet k Bohu a ptát se na cestu: Pane, kam mám jít a co mám dělat? Někdo ve svém hledání vystřídá několik a různých duchovních formací, společenství a cvičení, než najde takové, které je mu blízké. Důležité je nebýt přelétavý a zakotvit si nějaký řád, jinak z nás bude neřád, který neví, co 5

6 chce. Jednou z možností duchovní obnovy, kterou jsem si na cestě k Bohu a v povolání ke svatosti zvolila já, je OPUS DEI. Duchovní obnova by měla být pravidelná i intenzívní a to Opus Dei nabízí. Pravidelná REKOLEKCE - malá duchovní obnova - je jedenkrát za měsíc (tři hodiny vč. mše svaté) a intenzívní duchovní cvičení jedenkrát za rok (od čtvrtka večer do neděle odpoledne). Velmi důležité na duchovním cvičení je ztišit se, naslouchat, rozjímat, chválit, děkovat, prosit zpytovat si svědomí - vykonat generální roční svátost smíření. Po návratu z dobrého duchovního cvičení jsme plni drobných předsevzetí a je Bohu milé, když se nám podaří aspoň některá z nich uskutečnit. Není nutné žít v představě, že k Bohu musíme kráčet mílovými kroky, ale stačí jen po malých krůčkách a plnit každý den maličkosti, které nás vedou ke svatosti. Opus Dei je instituce katolické církve založená sv. Josemaríou Escrivou. Posláním Opus Dei je šířit poselství, že práce a běžné okolnosti života jsou příležitostmi pro přiblížení se k Bohu, pro službu druhým a pro posvěcování společnosti. Více na M.B. Stalo se 1. svaté přijímání v Chropyni Když jsem v září přebírala po pí Jurečkové nelehký úkol vést děti po cestě víry, dostala jsem úlohu ještě důležitější, a to připravit prvokomunikanty na první setkání s Ježíšem ve svátosti eucharistické. Společnými silami jsme se celý rok v náboženství na toto první svaté přijímání připravovali nejen rozumově, kdy jsme se snažili poznat život našeho Pána a důvody jeho oběti na kříži, ale také jsme se na toto setkání chystali duševně, abychom udělali Kristu místo ve svém srdci. Takto připraveni jsme se s krásně oděnými: Barunkou Ludvíkovou a Lukáškem Hradilem, sešli 19. května 2013 před kostelem sv. Jiljí, kde jsme si sdělili ještě poslední důležité informace a plni očekávání jsme se slavnostním průvodem vydali vstříc bližšímu setkání se Vzkříšeným Pánem. Jako znamení Boží radosti z těchto dvou dětiček, které se rozhodly pro Ježíše vytvořit ve svém srdci domov, se ukázalo po dlouhé době deštivých dnů opět na obloze sluníčko, které tento krásný den ještě více povzneslo a vykouzlilo na tváři nejednoho z nás zářivý úsměv. Kéž svátost Těla a Krve Vzkříšeného Pána tyto děti posiluje v každodenním životě a kéž se jim častým přistupováním k ní snažíme dát příklad i my věřící. K tomu ať nám pomáhá Pán! Sylvie Šujanská 6

7 150 let pěveckého sboru Moravan Pěvecký sbor Moravan stopadesátiletý, přesto stále mladý, zpíval krásně v sobotu 1. června v kině Nadsklepí v Kroměříži a oslavil tak významné výročí založení zboru. Popřát a zazpívat přijely i dva spřátelené pěvecké sbory Suchovský levácký sbor ze Slovenska a pěvecký sbor Slavoš z Berouna. Oba sbory předvedly skvělý repertoár, mj. zazněly skladby Eugena Suchoně, A. Dvořáka, W. A. Mozarta, A. Moyzese a dalších. Srdce milovníků sborového zpěvu zejména potěšil program sboru Moravan. Současný dirigent, pan Miroslav Uhlíř s omlazeným sborem slavili opravdový úspěch. Skladby jako Exultate justi nebo Panis Angelikus společně s hlasy sólistek Pavly Radostové a Pavly Mlčákové byly pozoruhodné a posluchači je odměnili zaslouženým potleskem. Také město Kroměříž ocenilo současného i bývalé dirigenty sboru pana M. Macka, pana A. Hudečka a paní Horkou. Jsme hrdi na to, že někteří členové sboru jsou občané Chropyně a Zářičí a přejeme jim a celému pěveckému sboru hodně dalších úspěchů, mladých členů, zdraví a sil do příštích let. Už se těšíme, že tento nám tak milý pěvecký sbor uslyšíme také v Chropyňském kostele na některém z vánočních koncertů. FK Děkanátní pouť do Svatyně Božího milosrdenství V roce víry a eucharistie jsme se zúčastnili pouti s poděkováním za dar víry do Svatyně Božího milosrdenství v Krakově Lagewnikách. 8. května z Kroměříže vyjely dva plné autobusy s poutníky. První zastávku jsme učinili ve Wadovicích, rodišti blahoslaveného Jana Pavla II. Krátce jsme si prohlédli baziliku Obětování Nejsvětější Panny Marie, ve které byl Jan Pavel pokřtěn. Poklonili jsme se jeho ostatkům (krvi). Pak jsme navštívili muzeum a rodný dům Jana Pavla II. Po opuštění Wadovic jsme již směřovali k hlavnímu cíli naší cesty. Svatyně Božího milosrdenství je impozantní stavba a nabízí také neskutečně silný duchovní zážitek. Mše Svatá, kterou celebroval P. Josef Červenka, byla nádherná a umocnila náš zážitek. Prohlédli jsme si hrob sestry Faustiny Kowalské a na vlastní oči jsme viděli čarovný obraz Božího Milosrdenství, který nechala namalovat sestra Faustina podle přání Pána Ježíše. Pak jsme prošli jednotlivé kaple, které reprezentují některé národy. Ve slovenské kapli nás přivítala řádová sestra, která nás velmi zasvěceně seznámila s odkazem sestry Faustiny. Prošli jsme krásnou německou kapli, podívali jsme se také do netradičně a velmi zajímavě zdobené kaple maďarské. Nahlédli jsme také do pravoslavné kaple. Vše jsme ukončili společnou modlitbou Korunky v bazilice. Cestou zpět jsme navštívili poutní místo Kalwaria Zebrzydowska, kde se nachází františkánský klášter a bazilika Panny Marie Andělské. Někteří z nás se vydali na krátkou cestu do kopce navštívit aspoň jedno zastavení 7

8 křížové cesty. Můžeme říci, že z pouti jsme přijeli naplněni pokojem, pokorou a vírou v nekonečné Boží milosrdenství. J. a A. C. Izrael - cesta do svatých míst Izrael, ačkoli se jedná o zemi nevelké rozlohy, je zemí značně diskutovanou. Jedná se o zemi, která z mnoha důvodů oslovuje značné množství lidí. Jako židovský stát se Izrael objevil na mapě světa nedávno, historie tohoto území je však mnohem starší. Proto nejen lidé židovského vyznání upínají svou pozornost k těmto místům, ale i křesťané vzhlížejí k jejich dávné historii. Počátkem května tohoto roku se i mě naskytlka možnost navštívit zemi, se kterou jsou pevně spjaty kořeny naší víry. Proto bych se chtěla podělit o své zážitky i s Vámi. Naše pouť začala příletem do Tel Avivu, největšího a zároveň nejmodernějšího města v Izraeli. Přestože Tel Aviv svými výškovými budovami z dáli na první pohled budí dojem moderní metropole, jedná se o město, ve kterém se dokonale snoubí historie se současností. I když moderní budovy vyrůstají z historické zástavby, lze zde vycítit kouzlo starobylosti, a to zejména ve starověkém přístavu Jaffě. Naše kroky následně směřovaly do Betléma, do chrámu Narození Páně. Právě zde jsem si poprvé uvědomila, že jsem se ocitla na místě mě tolik známém, přesto pouze zprostředkovaném skrze Bibli. Na místě narození Krista, které bylo označené Betlémskou hvězdou, mě ovládla radost a štěstí. Dalším cílem naší cesty byla řeka Jordán a Galilejské jezero, opět místa pevně spjatá s působením Krista. I my jsme si na místě Ježíšova křtu omyli nohy a prostřednictvím Písma jsme mohli prožít sílu těchto míst. Cílem naší cesty byla i další místa klíčových biblických událostí, jako nasycení zástupů nebo ustanovení Petra jako hlavy prvotní církve. Pobývali jsme v místech, kde Jozue z koruny stromu vyhlížel Krista, na Hoře pokušení i v Getsemanské zahradě. Všechna tato místa silně ovlivňovala naše srdce. Nejpůsobivějším cílem naší výpravy byl samotný Jeruzalém, město, ve kterém se střetává hned několik náboženství. Jeruzalém mě uchvátil zejména svou historickou architekturou. Z nepřeberných pamětihodností lze vyzdvihnout několik nezapomenutelných míst. Působivý pohled se nám naskytl na rozlehlý židovský hřbitov, rozprostírající se v údolí uprostřed města, a stejně tak nelze opomenout návštěvu Chrámové hory, kde se v současnosti nachází dvě mešity a Zeď nářků. Jeruzalém představuje město, se kterým je pevně spjata křesťanská víra, neboť právě zde byl Kristus vydán na smrt. I my jsme si prošli Via Dolorosa, neboli cestu utrpení. Ta se vine úzkými uličkami starého Jeruzaléma počínaje klášterem Ecce Homo a vede až ke kostelu sv. Hrobu. To je cesta, kterou šel Ježíš nesa svůj kříž. Od soudní budovy Pilátovi až k hoře zvané Golgota se nalézá 14 zastavení určených k rozjímání. Tuto cestu jsem 8

9 z celé poutě vnímala nejintenzivněji. Zejména stanutí na Golgotě, na místě Ježíšova skonu, zcela posunulo a prohloubilo mé vnímání této události, jejího významu v prožívání víry. Vedle okouzlujících přírodních krás našemu prostředí neznámých, jako tolik inspirativní prostředí pouště a Mrtvého moře, zážitků kulturních, jako setkání se s rozličnými vírami, na mne z celé cesty nejvíce zapůsobil její duchovní rozměr. Stanuli jsme na místech, na kterých se odehrávaly stěžejní události naší víry a mohly jsme prostřednictvím němých svědků - okolní krajiny a pamětihodností intenzivně prociťovat svou víru. Pro mne byla tato cesta velmi inspirativní, neboť prohloubila mé vnímání. Proto bych každému, ať už se jedná o člověka věřícího nebo víru hledajícího, přála navštívit tato nezapomenutelná místa. H. Vymětalová Vzpomínka na manžele Jurečkovy Na manžele Jurečkovy mám pěknou vzpomínku. Začalo to jednou velmi nepříjemnou věcí ztratil jsem peněženku. Nemrzela mne ani tak ztráta peněz, ale měl jsem tam fotku své zemřelé manželky a také medailku P. Marie. Moc mne mrzelo, že bych o ně přišel. Vzpomínal jsem, kde všude jsem byl. Šel jsem se zeptat do obchodu, prohlížel jsem i popelnice, modlil jsem se, abych peněženku našel, třeba bez peněz, ale nic. Třetího dne myslím, že to byl pátek, jsem šel večer do kostela. Seděl jsem před mší sv. v lavici a přišel za mnou p. Jaroslav Jurečka a zeptal se: Vrátila ti už moje manželka tu peněženku? Našel jsem ji před obchodem. Po mši sv. mi pí Anna Jurečková peněženku skutečně vrátila. Bylo v ní vše - peníze, fotka i medailka. Moc jsem děkoval P. Marii, že peněženku našel poctivý člověk, kdyby to byl někdo jiný, asi už bych ji víckrát neviděl. Ctitel P. Marie Co nás čeká Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD Konají se při příležitosti výročí let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou. Moravu. Podrobnější program je na plakátech a také na webu: Ve čtvrtek 4. července je od 19:30 tradiční Večer lidí dobré vůle a program pokračuje v kostele až do půlnoci. Hlavní poutní den je 5. července, mše sv. jsou v 6, 7 a 8 hodin v bazilice. Slavnostní poutní mše sv. je v 10:30 hodin na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude papežský legát kardinál Josip Bozanič ze Záhřebu. Koncelebrovat budou čeští biskupové. Během poutě bude příležitost k přijetí svátosti smíření v bazilice. Naši biskupové nás srdečně zvou. 9

10 Děkanátní pouť 13. července I letos nás otec arcibiskup Jan zve na pouť s úmyslem: Za obnovu rodin a nová duchovní povolání. V letošním roce jsou tyto poutě na Velehradě s programem: v 15 hodin modlitba sv. růžence, v 16 hodin adorace, v 17 hodin mše sv. s otcem arcibiskupem. Mimo tradiční program bude možnost prohlídky církevního Stojanova gymnázia na Velehradě s programem pro mládež a ministranty. Na pouť pojede autobus, předpokládaný odjezd kolem 13 hodin. Katolická charismatická konference 2013 Motto: "On je hostem u hříšného člověka" (Lk 19,7) Katolická charismatická konference je setkání věřících s bohatým programem, v němž neschází každodenní slavení mše sv. v radostné atmosféře, přednášky zajímavých hostů, společná modlitba a zpěv, dělený program, možnost ztišení v adoraci a přijetí svátosti smíření a také různá setkání. Během dne je připraven rovněž program určený pro děti. Na letošní konferenci přislíbili účast: P. Vojtěch Kodet O.Carm., Kateřina Lochmanová, Charles Whitehead a jiní. Mše sv. bude mj. slavit o. biskup Vojtěch Cirkle a Miloslav kardinál Vlk. Koná se ve dnech v Brně na Výstavišti, podrobnosti na plakátech, nebo Adorační den Farnost Břest má adorační den tradičně 6. srpna, letos připadá na úterý. V Kyselovicích je adorační den ve středu 14. srpna. Poděkování za úrodu Poděkování za úrodu je v našich farnostech naplánováno: Žalkovice neděle 25. srpna, Břest neděle 15. září. Hody Hody u sv. Jakuba v Břestě letos budou v neděli 28. července. V Chropyni u sv. Jiljí jsou hody v neděli 1. září (spojené s poděkováním za úrodu) a v Kyselovicích při příležitosti sv. Andělů strážných v neděli 29. září. 10

11 Cyklopouť farnosti Břest k výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad K letošnímu výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad se koná na různých místech spousta akcí (sledujte webové stránky velehrad.eu), z nichž si každý může vybrat. Přesto bychom udělali k tomuto výročí naši farní akci, na kterou samozřejmě zveme všechny i z ostatních farností. Na neděli 4. srpna 2013 připravujeme cyklistickou pouť na Velehrad. Cestou tam pojedeme po trase, která má nejnižší převýšení tj. Břest Kroměříž Kvasice Otrokovice podél Baťova kanálu do Starého Města odtud po poutní cestě růžence na Velehrad. Zde se u posledních zastavení pomodlíme růženec (ti, kteří dojedou auty, se k nám zde mohou připojit). Po obědě navštívíme výstavu Cyril, Metoděj a Veligrad v Archeoskanzenu na Modré. Rovněž zajistíme komentovanou prohlídku na Velehradě. Pouť zakončíme mší svatou v 15 hodin. Na zpáteční cestě se mohou zdatnější vydat přes Bunč, ostatní zpět po stejné trase, příp. jen do Starého Města a poté již vlakem. Pouť se uskuteční jen za příznivého počasí, jinak v náhradním termínu. Bližší podrobnosti budou včas na plakátku. Hana Hrabalová Pomoc obětem povodní: Sbírkové konto: č. ú /0800 u České spořitelny, VS 906, Dárcovská SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč. Charita děkuje všem, kteří pomoc podpořili a prosí o podporu další dárce, kterým není osud lidí postižených povodněmi lhostejný. Nabídka dodávky energie od Kristýn služebník Na podzim loňského roku vyhlásil Kristýn služebník, který pracuje pro olomoucké arcibiskupství, konkurz na dodavatele elektřiny a plynu pro farnosti olomoucké arcidiecéze. Protože se jedná o velkou zakázku, byly domluveny výhodnější ceny, než na jaké dosáhne jednotlivá farnost či právnická osoba. Od ledna 2013 tedy farnosti olomoucké arcidiecéze postupně přechází pod jednoho dodavatele elektřiny a jednoho dodavatele plynu (jedná se o dvě různě firmy). Kristýn služebník nabízí odběr takto nasmlouvané energie také domácnostem. Podrobnější informace budou na nástěnce, kde jsou uvedeny i kontakty. Smlouva je na dva roky a podmínky jsou výhodné zvláště při vyšším odběru, u menšího odběru není rozdíl v ceně tak velký. 11

12 Některé příspěvky byly redakčně zkráceny, případně upraveny. Vydala: Duchovní správa ŘKF Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice. Komenského 31 CHROPYNĚ. Tel ,

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY Pravidelné bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv. 11.00 hod. - mše sv. Úterý 18.00 hod. - mše sv. Pátek 18.00 hod. - mše sv.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více