občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice"

Transkript

1 Farníček občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodní slovo Drazí a Vážení, prázdniny 2013 Čekají Vás klasická témata i překvapivější články, neb ač jsme v čase mezidobí, neznamená to, že si nějak odkroutíme čas od Velikonoc k Adventu, ale po seslání Ducha sv. jsme byli společně s apoštoly poslání do světa hlásat radostnou zvěst. A i když je nutné uznat, že se to lehce řekne a těžce dělá, tak dalším nepopiratelným faktem je, že máme Božího otce a co nás může ohrozit, pokud máme takové kontakty?! Stačí věřit, ta nejlepší kniha na světě tvrdí, že víra hory přenáší. Stačí věřit a ztotožnit svou vůli s vůlí Boží, neb on to s námi myslí vždy dobře, mnohdy lépe než my sami. Já jsem docela zvyklá nestíhat, ale pokud musím čekat na někoho, kdo se loudá, je to nanejvýš nemilé a to se žel osudu stalo mé blízké známé. Málem díky tomu zdržovateli vyrostala ze svých 168 cm na 2 metry a na místo určení došla o dost později, než bylo v jejím plánu. Byla vytočená více než klíště, když v ten okamžik nečekaně kolem projížděl přítel, kterého měsíce neviděla. Jeden z těch lidí, jehož přítomnost se dá specifikovat jedině slovem zázrak. A víte co, on se nejen zastavil, ale i zůstal. Někdy se hold stává, že to co nám není po chuti, vede k obrovskému mlsání. Takže Bohu díky za každý den, jen on ví, co nás v něm čeká. Já se dokonce ani nezlobím na České dráhy, neb když vezmu v úvahu zážitek své kamarádky, kolika lidem myslíte, že velké zpoždění přineslo milé střetnutí? Přeji Vám tedy krásné mezidobí plné Boží lásky a šťastných zpoždění. S díky všem podílejícím se na tomto čísle Farníčku a s díky každému čtenáři, Vaše Karolína Olšanská

2 Modlitba na prstech ruky 1. Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, které si pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované je "sladká povinnost." 2. Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí. Do této kategorie patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby určovali ostatním správný směr. Vždy na ně pamatujte ve svých modlitbách. 3. Další prst je nejvyšší. Připomíná naše vůdce. Modlete se za prezidenta, poslance, podnikatele a vedoucí pracovníky. Jsou to lidé, kteří řídí osud našeho národa a ovlivňují veřejné mínění, právě oni potřebují Boží vedení. 4. Čtvrtý prst je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, každý učitel klavíru, to může potvrdit. Ten je tam, aby nám připomněl modlitbu za slabé, za ty, kteří se potýkají s problémy a za nemocné. Oni potřebují vaše modlitby ve dne i v noci. Modliteb pro ně nebude nikdy příliš mnoho. A je to pozvání i k modlitbě za manželské páry. 5. A konečně je tu náš malý prst, nejmenší ze všech. Musíte se vnímat malými před Bohem a bližními. Jak říká Bible, "poslední budou první." Malíček nám připomíná, abychom se modlili za sebe. Poté, co jste se modlili za všechny ostatní, oni budou moci lépe pochopit, jaké jsou vaše potřeby a jak se na ně dívat z pravého pohledu. 2 Papež František Každý týden nedělní mše sv. a sv. přijímání. Další z důležitých prvků duchovního života, nad kterým se zamyslíme, je sv. přijímání a tedy mše svatá. Velikost daru eucharistie potvrzují světci, kteří po mnoho let nic nejedli a nepili a žili pouze ze sv. přijímání. Sv. příjímání je to nejvíc, co nám Ježíš v předvečer své smrti dal. Je to jeho oběť, jeho Tělo. Aby květina mohla růst, je potřeba ji zalévat a také dodávat živiny, které si zpravidla bere z půdy. Pokud ji ovšem dám do temného sklepa, kde nesvítí slunce, bude spíše živořit než růst. Podobně to platí v duchovním životě. Naše úsilí je důležité, ale Bůh nám dává růst a je tedy potřeba vystavit se Jeho moci a lásce, kterou nejplněji zažíváme ve sv. přijímání. Ke mši sv. se scházíme v kostele a můžeme se na něj dívat z různých pohledů. Při ekumenických bohoslužbách během studia jsem si uvědomil, že kostely evangelických církví jsou vnímány spíše jako místo setkání lidé se srdečně vítali a zdravili. Pak je pro ně kostel místo kázání, zpěvu a společných

3 modliteb. Chápání kostela v katolické církvi je jiné. Kostel je dům, který byl postaven na prvním místě k modlitbě a společné bohoslužbě. Je tedy místem ke ztišení, což ale nefunguje automaticky. Někdy jsme roztrpčení, že se návštěvníci kostela neumí chovat a hlasitě se zde baví a ruší druhé. Ale my sami věřící (a také my kněží) někdy v kostele polohlasem řešíme věci, které v danou chvíli nejsou vůbec důležité. Tím nechci říct, že v kostele musíme sedět jako zařezaní, ale spíše to, že mnoho věcí se dá probrat v sakristii, nebo před kostelem, kde si rádi popovídáme, co je nového a podobně. Pokud jsem zvyklý v kostele mluvit, pak je to pro mne téměř obyčejné místo. Snažím-li se naopak v kostele chovat tiše, bude mne už samotná budova vybízet ke ztišení. Se sv. přijímáním souvisí také tzv. eucharistický půst. Když bývaly dříve mše sv. jenom ráno (před liturgickou reformou), byl půst před přijímáním od půlnoci. Později, po zavedení večerních bohoslužeb, byl stanoven na tři hodiny a v dnešní době platí půst jednu hodinu před sv. přijímáním. Je to drobnost, ale také má svůj význam. K dobrému prožití mše sv., ale i modlitby patří příprava. Sv. Karel Boromejský říká: Nebo jiný si stěžuje, že když přijde do chóru modlit se, nebo když jde sloužit mši svatou, ihned mu vyvstane na mysli tisíc věcí, které ho odvádějí do Boha. Ale co dělá předtím s sakristii, než se odebere do chóru, nebo ke mši, jak se připravuje, jakých prostředků použije k soustředění? Je přirozené, že když se zastavím, derou se mi na mysl věci, které jsem nestihl a ještě je musím udělat. Jsou lidé více disponování pro modlitbu a zase tací, kteří chvíli neposedí a stále mají nějakou činnost. Přesto je potřeba usilovat o ztišení a pokud to zkusím, časem to půjde snáz, nebo vydržím být klidný zase o maličko déle. Každý s tím bojujeme pořád dokola. K lepšímu soustředění v modlitbě i při mši sv. se doporučuje vžít se do Boží přítomnosti tj. připomenout si, že jsem před živým Pánem. Vždy pomůže přijít trochu dřív a třeba se pomodlit kousek růžence. Přiběhnout v půli čtení sice ještě neznamená, že jsem na mši sv. nebyl, ale je otázka, co si odnesu. Je to jako s návštěvou. Někdo slíbí, že se u vás zastaví. Přiběhne o 10 minut později, mezi hovorem s vámi ještě telefonuje a dívá se po hodinkách a máte dojem, že vás moc nevnímá. Jeho tělo už je sice na místě, ale duše ještě nedorazila Jsou věřící, kteří z různých důvodů nemohou přistoupit ke sv. přijímání ať už proto, že si nenašli čas na zpověď, nebo mají překážku např. v civilním sňatku. Jak velmi pěkně připomněl o. arcibiskup ve svém pastýřském listě, v těchto situacích můžeme využít aspoň duchovní přijímání (viz Kancionál 042). Duchovní přijímání navíc můžeme vykonat také při každé, byť jen kratičké návštěvě kostela, nebo při společné modlitbě růžence v kostele. Stejně jako příprava, moc prospívá duchovnímu životu díkůvzdání po přijímání, nebo po mši sv. Moc se mi líbí v Chropyni zvyk, kdy mnozí věřící se po mši chodí ještě modlit do kaple P. Marie Lurdské. Jistě je potřeba jít domů a zamknout kostel, ale ta chvíle osobního poděkování po mši sv. není velkým 3

4 zdržením a přitom má velký význam. Pár modliteb k díkůvzdání před časem vyšlo ve Farníčku. Velmi pěknou pomůckou je sešitek krásných modliteb, který vyšel nedávno a sestavil jej o. arcibiskup. Obsahuje i přípravné modlitby před mší sv. Ze života sv. faráře Arského se vypráví tento příběh. Sv. Jan Vianney si všiml jednoho sedláka, který vždy ráno vstoupil do kostela, chvíli postál a pak odešel. Jednou se ho zeptal: co tam ráno vždy v kostele děláte? On odpověděl: Modlím se, než začnu svou práci. A jak se modlíte, co říkáte Pánu Bohu?: Nic, jen se na něj dívám a on se dívá na mne. K dobrému prožívání mše sv. také napomáhá adorace tiché setrvání před Ním. Existovaly dříve a někde i dnes tzv. eucharistická bratrstva, jejichž členové se zavazovali k jedné hodině adorace týdně. Ne vždy je to možné, ale aspoň kratičkou zastávku můžeme zvládnout. I to je způsob modlitby, jdu-li kolem kostela třeba cestou do obchodu, nebo na hřbitov, můžu krátce pozdravit Pána ve svatostánku. Často je pro nás snazší pomodlit se během dne několik krátkých modliteb, než třeba dvě dlouhé. Ve městech jsou kostely přes den zpravidla otevřeny, aspoň po mříž, na vesnicích je to trochu složitější a možná na to ani nejsme zvyklí, ale třeba si časem zvykneme. Žijeme v době svobody vyznání, je možnost sledovat bohoslužby i v rozhlase a televizi. Bohu díky za tuto možnost, které využívají především nemocní a staří. Přesto pokud můžeme, nevynechejme společnou mši sv. v kostele. Rozdíl mezi bohoslužbou v rozhlase a kostele je asi jako mezi procházkou na čerstvém vzduchu a dokumentu v televizi o krásné přírodě P. Jiří Putala Hodnota maličkostí Každý den můžeme v modlitbě uvažovat o množství příležitostí, které před námi vyvstávají: Velké příležitosti se naskýtají zřídka, ale malé jsou docela běžné a jak řekl Spasitel nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým (Mt 25,21). Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte k slávě Boží (1 kor 10,31). Právě maličkosti rozhodují o tom, jestli dílo bude dokonalé, a tedy hodné oběti Pánu. Nestačí, aby určitá činnost byla dobrá (práce, modlitba ), ale musí být také dobře dokončena. Práce odbytá, vykonaná nešikovně a nedbale, je důkazem duchovní ochablosti a vlažnosti křesťana. Vkládání lásky do drobností pro Boha si žádá pozornost, obětavost a velkodušnost. Co je malé, zůstává malé, avšak kdo je věrný v malém, zůstává věrný ve velkém. (sv. Augustýn) Láska dodává malým činům význam. Bez lásky by nemělo smysl snažit se dbát o malé věci, stalo by se to mánií nebo farizejstvím. Láska k Bohu se projevuje důvtipem, činorodostí, snahou ve všem nacházet příležitost projevit lásku Bohu a sloužit druhým. Pán není lhostejný vůči lásce, která dokáže pronikat i maličkosti. Není mu například lhostejné, jestli jej 4

5 v okamžiku, kdy vejdeme do kostela nebo procházíme kolem, ze všeho nejdřív pozdravíme; jestli se snažíme chodit včas na mši svatou, nejlépe ještě o několik minut dříve; jestli před ním přebývajícím ve svatostánku poklekáme; jestli se v jeho přítomnosti projevujeme důstojně a dokážeme se ztišit (neklábosíme a nerušíme ostatní). Když spatříme někoho, jak zbožně pokleká před svatostánkem, pomyslíme si: Má víru a miluje Boha! Duch umrtvování se obvykle projevuje drobnými oběťmi během dne, ke kterým patří vytrvalý boj s chybami a tím, co mě ohrožuje, střídmost v jídle, dochvilnost, láskyplné jednání s druhými, včasné vstávání, neodkládání práce, udržování pořádku ve věcech a péče o pracovní nářadí, vděčnost za jídlo, které dostaneme, odolávání vrtochům. Aby byla naše láska dokonalejší a hrdinštější, je nutné soustředit se také na nejmenší detaily každodenního života. Povinnost být bratrem všem znamená, že budeš dělat malé skutky druhým, aniž by si toho všimli, s touhou sloužit tak, aby se jim cesta zpříjemnila. Někdy bude třeba jevit skutečný zájem o to, co nám říkají (umět naslouchat), jindy se budeme muset povznést nad osobní starosti a věnovat se lidem kolem sebe, nehněvat se pro malichernosti. Budeme se muset varovat nedůtklivosti, projevovat srdečnost, poskytnout neokázalou pomoc a ulevit druhému, prosit Boha za potřebného, vyhýbat se jakékoliv kritice, být vždy vděční. To vše je v možnostech každého. Pokud budeme pozorní v maličkostech, dokážeme plně prožívat každý den, budeme umět dávat smysl každému okamžiku jako přípravě na věčnost. Aby se tak dělo, prosme často Pannu Marii a volejme: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás nyní i v každé obyčejné a nepatrné situaci našeho života. Rozmluvy s Bohem - Francisco Fernández-Carvajal, sobota 9. týdne Povolání ke svatosti Všem vám, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti (Řím 1,7). Jednou z cest, jak se stát svatým, je duchovní život. Každý věřící je na určitém stupni duchovního života. Někomu stačí, že přistupuje pravidelně jednou za rok ke svátosti smíření a přijme jednou za rok Nejsvětější svátost oltářní, nejlépe v čas velikonoční. Některým stačí k duchovnímu životu jít jednou za týden na mši svatou, modlit se naučené modlitby, někdy jen ty z dětství, k svátosti smíření přistupuje častěji a i Tělo Kristovo přijímá častěji. Co se děje ve farnosti, je naprosto nezajímá Věřím, že takových farníků je málo a dobře víme, že by to asi ke svatosti bylo málo a tak někteří hledají a kdo hledá, nalézá (Lk 11,10). Dobrá duchovní četba je dobrý prostředek, ale ne jediný. Duchovně lze růst v různých duchovních společenstvích, díky duchovním a charismatickým obnovám. V hledání té správné cesty se máme často obracet k Bohu a ptát se na cestu: Pane, kam mám jít a co mám dělat? Někdo ve svém hledání vystřídá několik a různých duchovních formací, společenství a cvičení, než najde takové, které je mu blízké. Důležité je nebýt přelétavý a zakotvit si nějaký řád, jinak z nás bude neřád, který neví, co 5

6 chce. Jednou z možností duchovní obnovy, kterou jsem si na cestě k Bohu a v povolání ke svatosti zvolila já, je OPUS DEI. Duchovní obnova by měla být pravidelná i intenzívní a to Opus Dei nabízí. Pravidelná REKOLEKCE - malá duchovní obnova - je jedenkrát za měsíc (tři hodiny vč. mše svaté) a intenzívní duchovní cvičení jedenkrát za rok (od čtvrtka večer do neděle odpoledne). Velmi důležité na duchovním cvičení je ztišit se, naslouchat, rozjímat, chválit, děkovat, prosit zpytovat si svědomí - vykonat generální roční svátost smíření. Po návratu z dobrého duchovního cvičení jsme plni drobných předsevzetí a je Bohu milé, když se nám podaří aspoň některá z nich uskutečnit. Není nutné žít v představě, že k Bohu musíme kráčet mílovými kroky, ale stačí jen po malých krůčkách a plnit každý den maličkosti, které nás vedou ke svatosti. Opus Dei je instituce katolické církve založená sv. Josemaríou Escrivou. Posláním Opus Dei je šířit poselství, že práce a běžné okolnosti života jsou příležitostmi pro přiblížení se k Bohu, pro službu druhým a pro posvěcování společnosti. Více na M.B. Stalo se 1. svaté přijímání v Chropyni Když jsem v září přebírala po pí Jurečkové nelehký úkol vést děti po cestě víry, dostala jsem úlohu ještě důležitější, a to připravit prvokomunikanty na první setkání s Ježíšem ve svátosti eucharistické. Společnými silami jsme se celý rok v náboženství na toto první svaté přijímání připravovali nejen rozumově, kdy jsme se snažili poznat život našeho Pána a důvody jeho oběti na kříži, ale také jsme se na toto setkání chystali duševně, abychom udělali Kristu místo ve svém srdci. Takto připraveni jsme se s krásně oděnými: Barunkou Ludvíkovou a Lukáškem Hradilem, sešli 19. května 2013 před kostelem sv. Jiljí, kde jsme si sdělili ještě poslední důležité informace a plni očekávání jsme se slavnostním průvodem vydali vstříc bližšímu setkání se Vzkříšeným Pánem. Jako znamení Boží radosti z těchto dvou dětiček, které se rozhodly pro Ježíše vytvořit ve svém srdci domov, se ukázalo po dlouhé době deštivých dnů opět na obloze sluníčko, které tento krásný den ještě více povzneslo a vykouzlilo na tváři nejednoho z nás zářivý úsměv. Kéž svátost Těla a Krve Vzkříšeného Pána tyto děti posiluje v každodenním životě a kéž se jim častým přistupováním k ní snažíme dát příklad i my věřící. K tomu ať nám pomáhá Pán! Sylvie Šujanská 6

7 150 let pěveckého sboru Moravan Pěvecký sbor Moravan stopadesátiletý, přesto stále mladý, zpíval krásně v sobotu 1. června v kině Nadsklepí v Kroměříži a oslavil tak významné výročí založení zboru. Popřát a zazpívat přijely i dva spřátelené pěvecké sbory Suchovský levácký sbor ze Slovenska a pěvecký sbor Slavoš z Berouna. Oba sbory předvedly skvělý repertoár, mj. zazněly skladby Eugena Suchoně, A. Dvořáka, W. A. Mozarta, A. Moyzese a dalších. Srdce milovníků sborového zpěvu zejména potěšil program sboru Moravan. Současný dirigent, pan Miroslav Uhlíř s omlazeným sborem slavili opravdový úspěch. Skladby jako Exultate justi nebo Panis Angelikus společně s hlasy sólistek Pavly Radostové a Pavly Mlčákové byly pozoruhodné a posluchači je odměnili zaslouženým potleskem. Také město Kroměříž ocenilo současného i bývalé dirigenty sboru pana M. Macka, pana A. Hudečka a paní Horkou. Jsme hrdi na to, že někteří členové sboru jsou občané Chropyně a Zářičí a přejeme jim a celému pěveckému sboru hodně dalších úspěchů, mladých členů, zdraví a sil do příštích let. Už se těšíme, že tento nám tak milý pěvecký sbor uslyšíme také v Chropyňském kostele na některém z vánočních koncertů. FK Děkanátní pouť do Svatyně Božího milosrdenství V roce víry a eucharistie jsme se zúčastnili pouti s poděkováním za dar víry do Svatyně Božího milosrdenství v Krakově Lagewnikách. 8. května z Kroměříže vyjely dva plné autobusy s poutníky. První zastávku jsme učinili ve Wadovicích, rodišti blahoslaveného Jana Pavla II. Krátce jsme si prohlédli baziliku Obětování Nejsvětější Panny Marie, ve které byl Jan Pavel pokřtěn. Poklonili jsme se jeho ostatkům (krvi). Pak jsme navštívili muzeum a rodný dům Jana Pavla II. Po opuštění Wadovic jsme již směřovali k hlavnímu cíli naší cesty. Svatyně Božího milosrdenství je impozantní stavba a nabízí také neskutečně silný duchovní zážitek. Mše Svatá, kterou celebroval P. Josef Červenka, byla nádherná a umocnila náš zážitek. Prohlédli jsme si hrob sestry Faustiny Kowalské a na vlastní oči jsme viděli čarovný obraz Božího Milosrdenství, který nechala namalovat sestra Faustina podle přání Pána Ježíše. Pak jsme prošli jednotlivé kaple, které reprezentují některé národy. Ve slovenské kapli nás přivítala řádová sestra, která nás velmi zasvěceně seznámila s odkazem sestry Faustiny. Prošli jsme krásnou německou kapli, podívali jsme se také do netradičně a velmi zajímavě zdobené kaple maďarské. Nahlédli jsme také do pravoslavné kaple. Vše jsme ukončili společnou modlitbou Korunky v bazilice. Cestou zpět jsme navštívili poutní místo Kalwaria Zebrzydowska, kde se nachází františkánský klášter a bazilika Panny Marie Andělské. Někteří z nás se vydali na krátkou cestu do kopce navštívit aspoň jedno zastavení 7

8 křížové cesty. Můžeme říci, že z pouti jsme přijeli naplněni pokojem, pokorou a vírou v nekonečné Boží milosrdenství. J. a A. C. Izrael - cesta do svatých míst Izrael, ačkoli se jedná o zemi nevelké rozlohy, je zemí značně diskutovanou. Jedná se o zemi, která z mnoha důvodů oslovuje značné množství lidí. Jako židovský stát se Izrael objevil na mapě světa nedávno, historie tohoto území je však mnohem starší. Proto nejen lidé židovského vyznání upínají svou pozornost k těmto místům, ale i křesťané vzhlížejí k jejich dávné historii. Počátkem května tohoto roku se i mě naskytlka možnost navštívit zemi, se kterou jsou pevně spjaty kořeny naší víry. Proto bych se chtěla podělit o své zážitky i s Vámi. Naše pouť začala příletem do Tel Avivu, největšího a zároveň nejmodernějšího města v Izraeli. Přestože Tel Aviv svými výškovými budovami z dáli na první pohled budí dojem moderní metropole, jedná se o město, ve kterém se dokonale snoubí historie se současností. I když moderní budovy vyrůstají z historické zástavby, lze zde vycítit kouzlo starobylosti, a to zejména ve starověkém přístavu Jaffě. Naše kroky následně směřovaly do Betléma, do chrámu Narození Páně. Právě zde jsem si poprvé uvědomila, že jsem se ocitla na místě mě tolik známém, přesto pouze zprostředkovaném skrze Bibli. Na místě narození Krista, které bylo označené Betlémskou hvězdou, mě ovládla radost a štěstí. Dalším cílem naší cesty byla řeka Jordán a Galilejské jezero, opět místa pevně spjatá s působením Krista. I my jsme si na místě Ježíšova křtu omyli nohy a prostřednictvím Písma jsme mohli prožít sílu těchto míst. Cílem naší cesty byla i další místa klíčových biblických událostí, jako nasycení zástupů nebo ustanovení Petra jako hlavy prvotní církve. Pobývali jsme v místech, kde Jozue z koruny stromu vyhlížel Krista, na Hoře pokušení i v Getsemanské zahradě. Všechna tato místa silně ovlivňovala naše srdce. Nejpůsobivějším cílem naší výpravy byl samotný Jeruzalém, město, ve kterém se střetává hned několik náboženství. Jeruzalém mě uchvátil zejména svou historickou architekturou. Z nepřeberných pamětihodností lze vyzdvihnout několik nezapomenutelných míst. Působivý pohled se nám naskytl na rozlehlý židovský hřbitov, rozprostírající se v údolí uprostřed města, a stejně tak nelze opomenout návštěvu Chrámové hory, kde se v současnosti nachází dvě mešity a Zeď nářků. Jeruzalém představuje město, se kterým je pevně spjata křesťanská víra, neboť právě zde byl Kristus vydán na smrt. I my jsme si prošli Via Dolorosa, neboli cestu utrpení. Ta se vine úzkými uličkami starého Jeruzaléma počínaje klášterem Ecce Homo a vede až ke kostelu sv. Hrobu. To je cesta, kterou šel Ježíš nesa svůj kříž. Od soudní budovy Pilátovi až k hoře zvané Golgota se nalézá 14 zastavení určených k rozjímání. Tuto cestu jsem 8

9 z celé poutě vnímala nejintenzivněji. Zejména stanutí na Golgotě, na místě Ježíšova skonu, zcela posunulo a prohloubilo mé vnímání této události, jejího významu v prožívání víry. Vedle okouzlujících přírodních krás našemu prostředí neznámých, jako tolik inspirativní prostředí pouště a Mrtvého moře, zážitků kulturních, jako setkání se s rozličnými vírami, na mne z celé cesty nejvíce zapůsobil její duchovní rozměr. Stanuli jsme na místech, na kterých se odehrávaly stěžejní události naší víry a mohly jsme prostřednictvím němých svědků - okolní krajiny a pamětihodností intenzivně prociťovat svou víru. Pro mne byla tato cesta velmi inspirativní, neboť prohloubila mé vnímání. Proto bych každému, ať už se jedná o člověka věřícího nebo víru hledajícího, přála navštívit tato nezapomenutelná místa. H. Vymětalová Vzpomínka na manžele Jurečkovy Na manžele Jurečkovy mám pěknou vzpomínku. Začalo to jednou velmi nepříjemnou věcí ztratil jsem peněženku. Nemrzela mne ani tak ztráta peněz, ale měl jsem tam fotku své zemřelé manželky a také medailku P. Marie. Moc mne mrzelo, že bych o ně přišel. Vzpomínal jsem, kde všude jsem byl. Šel jsem se zeptat do obchodu, prohlížel jsem i popelnice, modlil jsem se, abych peněženku našel, třeba bez peněz, ale nic. Třetího dne myslím, že to byl pátek, jsem šel večer do kostela. Seděl jsem před mší sv. v lavici a přišel za mnou p. Jaroslav Jurečka a zeptal se: Vrátila ti už moje manželka tu peněženku? Našel jsem ji před obchodem. Po mši sv. mi pí Anna Jurečková peněženku skutečně vrátila. Bylo v ní vše - peníze, fotka i medailka. Moc jsem děkoval P. Marii, že peněženku našel poctivý člověk, kdyby to byl někdo jiný, asi už bych ji víckrát neviděl. Ctitel P. Marie Co nás čeká Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD Konají se při příležitosti výročí let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou. Moravu. Podrobnější program je na plakátech a také na webu: Ve čtvrtek 4. července je od 19:30 tradiční Večer lidí dobré vůle a program pokračuje v kostele až do půlnoci. Hlavní poutní den je 5. července, mše sv. jsou v 6, 7 a 8 hodin v bazilice. Slavnostní poutní mše sv. je v 10:30 hodin na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude papežský legát kardinál Josip Bozanič ze Záhřebu. Koncelebrovat budou čeští biskupové. Během poutě bude příležitost k přijetí svátosti smíření v bazilice. Naši biskupové nás srdečně zvou. 9

10 Děkanátní pouť 13. července I letos nás otec arcibiskup Jan zve na pouť s úmyslem: Za obnovu rodin a nová duchovní povolání. V letošním roce jsou tyto poutě na Velehradě s programem: v 15 hodin modlitba sv. růžence, v 16 hodin adorace, v 17 hodin mše sv. s otcem arcibiskupem. Mimo tradiční program bude možnost prohlídky církevního Stojanova gymnázia na Velehradě s programem pro mládež a ministranty. Na pouť pojede autobus, předpokládaný odjezd kolem 13 hodin. Katolická charismatická konference 2013 Motto: "On je hostem u hříšného člověka" (Lk 19,7) Katolická charismatická konference je setkání věřících s bohatým programem, v němž neschází každodenní slavení mše sv. v radostné atmosféře, přednášky zajímavých hostů, společná modlitba a zpěv, dělený program, možnost ztišení v adoraci a přijetí svátosti smíření a také různá setkání. Během dne je připraven rovněž program určený pro děti. Na letošní konferenci přislíbili účast: P. Vojtěch Kodet O.Carm., Kateřina Lochmanová, Charles Whitehead a jiní. Mše sv. bude mj. slavit o. biskup Vojtěch Cirkle a Miloslav kardinál Vlk. Koná se ve dnech v Brně na Výstavišti, podrobnosti na plakátech, nebo Adorační den Farnost Břest má adorační den tradičně 6. srpna, letos připadá na úterý. V Kyselovicích je adorační den ve středu 14. srpna. Poděkování za úrodu Poděkování za úrodu je v našich farnostech naplánováno: Žalkovice neděle 25. srpna, Břest neděle 15. září. Hody Hody u sv. Jakuba v Břestě letos budou v neděli 28. července. V Chropyni u sv. Jiljí jsou hody v neděli 1. září (spojené s poděkováním za úrodu) a v Kyselovicích při příležitosti sv. Andělů strážných v neděli 29. září. 10

11 Cyklopouť farnosti Břest k výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad K letošnímu výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad se koná na různých místech spousta akcí (sledujte webové stránky velehrad.eu), z nichž si každý může vybrat. Přesto bychom udělali k tomuto výročí naši farní akci, na kterou samozřejmě zveme všechny i z ostatních farností. Na neděli 4. srpna 2013 připravujeme cyklistickou pouť na Velehrad. Cestou tam pojedeme po trase, která má nejnižší převýšení tj. Břest Kroměříž Kvasice Otrokovice podél Baťova kanálu do Starého Města odtud po poutní cestě růžence na Velehrad. Zde se u posledních zastavení pomodlíme růženec (ti, kteří dojedou auty, se k nám zde mohou připojit). Po obědě navštívíme výstavu Cyril, Metoděj a Veligrad v Archeoskanzenu na Modré. Rovněž zajistíme komentovanou prohlídku na Velehradě. Pouť zakončíme mší svatou v 15 hodin. Na zpáteční cestě se mohou zdatnější vydat přes Bunč, ostatní zpět po stejné trase, příp. jen do Starého Města a poté již vlakem. Pouť se uskuteční jen za příznivého počasí, jinak v náhradním termínu. Bližší podrobnosti budou včas na plakátku. Hana Hrabalová Pomoc obětem povodní: Sbírkové konto: č. ú /0800 u České spořitelny, VS 906, Dárcovská SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč. Charita děkuje všem, kteří pomoc podpořili a prosí o podporu další dárce, kterým není osud lidí postižených povodněmi lhostejný. Nabídka dodávky energie od Kristýn služebník Na podzim loňského roku vyhlásil Kristýn služebník, který pracuje pro olomoucké arcibiskupství, konkurz na dodavatele elektřiny a plynu pro farnosti olomoucké arcidiecéze. Protože se jedná o velkou zakázku, byly domluveny výhodnější ceny, než na jaké dosáhne jednotlivá farnost či právnická osoba. Od ledna 2013 tedy farnosti olomoucké arcidiecéze postupně přechází pod jednoho dodavatele elektřiny a jednoho dodavatele plynu (jedná se o dvě různě firmy). Kristýn služebník nabízí odběr takto nasmlouvané energie také domácnostem. Podrobnější informace budou na nástěnce, kde jsou uvedeny i kontakty. Smlouva je na dva roky a podmínky jsou výhodné zvláště při vyšším odběru, u menšího odběru není rozdíl v ceně tak velký. 11

12 Některé příspěvky byly redakčně zkráceny, případně upraveny. Vydala: Duchovní správa ŘKF Chropyně, Břest, Kyselovice a Žalkovice. Komenského 31 CHROPYNĚ. Tel ,

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !DÁREK! CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: soutěžní osmisměrka svaté celebrity životopis o svatém Františku z Pauly mše svatá liturgický rok připravme se na následují mše svaté křížovka, vtípek komiks na pokračování

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Farní listy Červen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně Červen je zvláštním způsobem měsícem zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více