Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava"

Transkript

1 Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Schváleno pedagogickou a školskou radou Vypracovala: Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy 1

2 Poděkování zaměstnancům Křesťanské základní školy Jihlava Milé kolegyně, každý rok věnuji úvod výroční zprávy k tomu, abych všem poděkovala. Nelze vyjádřit slovy, jak si vážím vaší práce, co znamenáte pro žáky i pro mě. Vaši podporu jste mi vyjádřily hned na začátku školního roku, kdy proběhlo výběrové řízení do funkce ředitelky školy. Mám tu čest, že s vámi mohu pracovat dalších 6 let, pokud bude moje práce odpovídat všem požadavkům ze strany zřizovatele i z hlediska zákonných norem, které vyžaduje Školský zákon. Nepřekvapila mě podpora a loajálnost i v případě, který ovlivnil chod školy, a to byly požadavky ministerstva školství na kvalifikovanost pedagogů. Všechny jste byly ochotné se přizpůsobit tak, aby mohla být zachována pracovní místa pro všechny kolegyně. Bohužel, nepodařilo se mi přesvědčit naši bývalou kolegyni Lucii Mayerovou k dalšímu studiu, a proto jsme se musely na konci školního roku rozloučit. To ale nezměnilo nic na tom, že naše vztahy jsou i nadále více než přátelské. Jistě jste pochopily, z jakého důvodu jsem tentokrát volila fotografii na přední straně. Obě kolegyně, Alena Tomanová i Lucka Mayerová, mají před sebou cestu, na které se pustily do boje. Jedna bojuje o své zdraví, druhá o nový směr ve svém životě. Kéž by nám obě byly příkladem, že nic se nesmí vzdávat bez boje. Alence přeji i za vás hodně zdraví a Lucce děkuji za vše, co pro školu udělala. Pokud bych měla charakterizovat školní rok 013/014, tak byl především o přijímání nových žáků. V současné době máme již 11 žáků, což je o 76 více než před čtyřmi lety. Moje hodnocení je jednoduché. Všechny jste se přizpůsobily potřebám školy a důvěřovaly jste mi, když jsem sestavila speciální třídy jiným způsobem než dosud. Podpořily jste mě při mém rozdělování finančních prostředků v průběhu roku, chápaly jste můj boj za některé děti a dokázaly jste, že nám všem jde o dobrou pověst školy. V závěru školního roku jste za mnou stály i při mém rozhodnutí jmenovat druhou zástupkyní ředitelky Leonu Šímovou. Nemáme ve škole žádné skupinky, které mezi sebou soupeří. Všechny se známe a společně prožíváme úspěchy té druhé kolegyně. Dovolte mi, abych poděkovala konkrétně, i když nebudu všechny jmenovat. Paní uklízečky Děkuji za vaši práci, kterou přijímáme samozřejmě, ale víme, že jednoduchá a oceněná není. Díky za to, že každý den ráno můžeme přijít do školy, která je čistě uklizená. Anna Cafourková Školní družina a její bezproblémový provoz beru tak samozřejmě, až se stydím. Dlouhé roky vedla Anička družinu sama a nikdy nic nechtěla, nic nepotřebovala. Neuměla jsem si představit, a to píšu

3 i za vás, že by měla odejít kvůli kvalifikovanosti. Dokázaly jsme najít cestičku, aby s námi zůstala a dál byla duší naší školy. Asistentky pedagoga Nelze vyjádřit můj obdiv a úctu za náročnou práci ve speciálních i běžných třídách. Děkuji za nesmírnou trpělivost, empatii a za váš velký podíl na úspěchu naší školy. Jste pravou rukou třídní učitelky a bez vás by to nešlo. Učitelky ve speciálních třídách Říkám to často, ale stále málo: Děkuji za to, že jste se zcela přizpůsobily potřebám vašich žáků. Přijaly jste životní roli, která ovlivní jejich životy a vy si můžete s čistým svědomím říkat: moje práce není zbytečná, oni mě potřebují. To, co jim dáváte v současnosti vy, to jim možná v budoucnu již nikdo nedá. Můžete být na sebe pyšné. Učitelky v běžných třídách Jak to děláte, že v hodině zvládnete společně učit děti zdravé, děti se zdravotním postižením, děti s výchovnými nebo psychickými poruchami? Jak to děláte, když po vás chci, abyste se všem věnovaly individuálně a ještě se hezky, vlídně a s pochopením věnovaly i jejich rodičům, pokud přijdou do školy? Děkuji za to, že se mnou stále ještě kamarádíte. Zdeňka Jupová Stále bojujeme s čísly, ale spolu bojovat nemusíme. Zdena ví, o co mi jde, proto se na mě nezlobí. Každý měsíc ukrojím z peněz, se kterými počítá, na akce dětí, na odměny pro vás nebo na pomůcky. Nevím, jak to dělá, ale nikdy nebouchla do stolu, když ji přesvědčuji o správnosti svého rozhodnutí. Děkuji i za to, že nejsem ve škole hladem a že mi není zima! Díky za přátelství, které trvá již 7 let. Leona Šímová Chci poděkovat, i když v uplynulém školním roce ještě zástupkyní nebyla. Na jaře jsem ji zavalila množstvím dokumentů a oddychla jsem si já i Marcela. Už na to nejsme samy. Je to krátká doba, ale mé rozhodnutí pro její jmenování bylo velmi prozíravé! Naskočila do rozjetého vlaku a předčila mé očekávání. Marcela Došková Jak poděkovat za ty roky práce, stresu, za naprostou podporu ve všech rozhodnutích, i když to nebylo vždy jednoduché? Je nevděčné být zástupkyní, protože smetanu slízne ředitelka, která má na všem pouze poloviční podíl. Díky za podporu, toleranci a udržování dobré nálady. Obdivuji její přizpůsobivost a pochopení, když jde do tuhého. Nikdy za ty dlouhé roky neudělala nic, co bych považovala za podraz nebo morální pochybení. Vážím si jí za upřímost a hlavně za to, že to se mnou ještě vydržela. Děkuji. Za všechno Vám děkuje Šárka Glösslová 3

4 O B S A H 1. Školní vzdělávací program 5. Základní údaje o škole 6 3. Přehled vzdělávacích programů 7 4. Pedagogická a odborná způsobilost Věkové složení pedagogického sboru 8 5. Zařazení zaměstnanců školy Učební plány Učební plány I. stupeň Učební plány II. stupeň Učební plány LMP I. stupeň Učební plány LMP II. stupeň Učební plány ZŠS I. stupeň Učební plány ZŠS II. stupeň Učební plány ZŠS I. a II. stupeň Učební plány PŠ 1 7. Projekt EU peníze školám 8. Zájmové kroužky, školní klub, volitelné předměty Projekty Údaje o zápisu k povinné školní docházce Vzdělávání, a jejich výsledky Celkový počet žáků, kteří ukončili školní docházku Výsledky ve vzdělávání a výchově 9 1. Vzdělávání pedagogů Údaje o školních výletech Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Praxe studentů Základní údaje o hospodaření Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Údaje o výsledcích kontrolních orgánů Závěr 39 4

5 1. Školní vzdělávací program Aktualizace k Ve všech předmětech byly provedeny úpravy v souvislosti s RVP ZV verze platná od Poznámky k učebnímu plánu 1) Na základě RVP ZV jsme využili vázané disponibilní časové dotace určené pouze pro. stupeň a zařadili jsme Německý jazyk jako Další cizí jazyk již od 6. ročníku v rozsahu 6 hodin. Německý jazyk vyučujeme již od vzniku školního vzdělávacího programu. ) Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - vzdělávací předmět Výchova demokratického občana. 3) Do 9. ročníku jsme zařadili Profilový předmět Český jazyk a Matematika, neboť klademe důraz na důkladnou přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. 4) Volitelné předměty jsou nabízeny od 7. ročníku. Žáci si mohou vybrat volitelný předmět ICT nebo Cvičení z českého jazyka. Rozsah obou volitelných předmětů je jedna hodina v 7. ročníku, jedna hodina v 8. ročníku a hodiny v ročníku 9. 5) Matematika a její aplikace Učivo o zlomcích a desetinných číslech bylo zařazeno na 1. stupni ZŠ již při vytváření ŠVP. 6) Rozšiřující učivo Finanční gramotnost, Dopravní, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Korupce, Obrana vlasti, Rodinná a sexuální. Na základě RVP ZV jsme využili vázané disponibilní časové dotace určené pouze pro. stupeň a zařadili jsme Německý jazyk jako Další cizí jazyk již od 6. ročníku v rozsahu 6 hodin a Informatiku jako volitelný předmět od 7. ročníku v rozsahu 4 hodin. Volitelné předměty jsou nabízeny od 7. ročníku. Žáci si mohou vybrat volitelný předmět ICT nebo Cvičení z českého jazyka. Rozsah obou volitelných předmětů je jedna hodina v 7. a jedna hodina v 8. ročníku a hodiny v ročníku 9. Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - vzdělávací předmět Výchova demokratického občana. V 9. ročníku jsme zařadili Profilový předmět Český jazyk a Matematika, neboť klademe důraz na důkladnou přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. Obor Finanční gramotnost jsme zařadili na II. stupni do projektu Volba povolání a do Etiky. Na I. stupni je realizován v předmětech Prvouka a Vlastivěda. Do ŠVP LMP byl obor Finanční gramotnost zařazen stejným způsobem. Stanovisko k dokumentu Ministerstva školství Příručka k sexuální výchově Vzhledem k tomu, že se neztotožňujeme s obsahem diskutované příručky, budeme i nadále vyučovat tuto oblast dle vlastního programu školy a formou blokového vyučování za pomoci odborníků. 5

6 . Základní údaje o škole Název a sídlo školy Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, Jihlava Zřizovatel Biskupství brněnské, Petrov 69/8, Brno Školská rada Jaroslava Kettnerová, Marcela Havlíková, Bc. Helena Pokorná Míra samostatnosti právní subjektivita, IČO IZO Typ školy plně organizovaná Dotace MŠMT, projekty, sponzorské dary, příspěvky Forma hospodaření Školská právnická osoba Ředitelka školy: Mgr. Šárka Glösslová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marcela Došková; školy a internetové stránky: Telefon ředitelka školy zástupkyně ředitelky ekonomka školy Zdeňka Jupová; výchovná poradkyně Mgr. Šárka Kubaníková; metodička prevence Mgr. Leona Šímová; Škola má vypracované tyto dokumenty: Organizační zajištění. Učební plány a úvazky pedagogického sboru. Vnitřní směrnice. Plány práce. Informační technologie a prezentační technika. Koncepční záměr rozvoje školy 011 / 016. Prevence rizikového chování. Inkluzívní vzdělávání. Vnitřní směrnice školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Individuální a skupinová integrace. Rozvrhy. Uvedené dokumenty jsou aktualizovány vždy před začátkem nového školního roku. 6

7 3. Přehled vzdělávacích programů Vzdělávací programy Počty žáků k Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LMP individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní školu speciální vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením - individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní školu speciální vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením souběžným postižením více vadami - individuální vzdělávací plán Ročník I. 4 II. 19 III. 3 IV. 16 V. 16 VI. 17 VII. 17 VIII. 18 IX. 11 Celkem 164 ST I 4 ST II 6 ST III 6 ST IV 5 ST V 6 ST VI 9 Celkem 36 Počet žáků celkem 00 Počet žáků Dobíhající soustava: Vzdělávací program Pomocná škola, č. j / 97 - Součástí školy je: Školní družina - kapacita 30 žáků, Školní klub - kapacita 30 žáků 7

8 4. Pedagogická a odborná způsobilost podle zákona č. 563 / 004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový počet pedagogických 6 100% pracovníků (včetně asistentů a vychovatelky ŠD) Z toho odborně a 3 88% pedagogicky způsobilých Studujících 13/14 8% Odborně a pedagogicky nezpůsobilých 1 4% 4. 1 Věkové složení pedagogického sboru Věk Počet Do 35 let let 1 Nad 50 let 5 Pracující důchodci nepobírající důchod - Pracující důchodci pobírající důchod - 8

9 5. Zařazení zaměstnanců Vedení školy funkce Titul, příjmení, jméno Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková Odborná funkce - Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a zástupkyně ředitelky Metodik prevence Výchovný poradce Mgr. Leona Šímová Mgr. Šárka Kubaníková Odborná funkce KZŠ Jihlava Koordinátoři ŠVP Mgr. Hochová, Mgr. Kubaníková Koordinátor ICT Externí pracovník Koordinátor EVVO Mgr. V. Košacká Zdravotník Jana Dvořáková Třída Třídní učitelka ST - speciál. pedagog Asistent pedagoga zdrav. postižení, soc. znev. ST I Mgr. Pavlína Hochová Pjenčáková Jana ST II Bc. Tereza Milfajtová Švancarová Dana ST III Mgr. Lenka Válalová Dvořáková Jana ST IV Mgr. Jiřina Šulcová Havlíková Marcela ST V Mgr. Ivana Jelínková ST VI Mgr. Lucie Schindlerová Pernicová Zuzana (asistent sociál. znevýhodnění) Speciální pedagog Mgr. Petra Mlčáková Třída Třídní učitelka - I. stupeň Třída Třídní učitelka II. stupeň 1. třída Mgr. Šárka Kubaníková 6. třída Mgr. Leona Šímová. třída Mgr. Hana Chaurová 7. třída Mgr. Veronika Košacká 3. třída Mgr. Miroslava Menčíková 8. třída Mgr. Michaela Munduchová 4. třída Mgr. Dana Patočková 9. třída Bc. Lucie Mayerová 5. třída Mgr. Vendula Formanová Ostatní vyučující - II. st. Školní klub Školní družina Provozní zaměstnanci Teclová Michaela Klimentová Soňa Cafourková Anna Pernicová, Janíčková - uklízečka Jupová Zdeňka - ekonomka Vedoucí projektů Název projektu Mgr. Šárka Glösslová EU peníze školám Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem prevence Městské policie Výchova ke zdraví Zdravotní ústav Jihlava Teclová Michaela Výchova k volbě povolání Mgr. Veronika Košacká, Bc. T. Milfajtová Environmentální vzdělávání Mgr. Dana Patočková Výukový program péče o chrup Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program Vrakbar Mgr. Šárka Glösslová Inkluzívní vzdělávání Mgr. Veronika Košacká Recyklohraní Předmětové komise Titul, příjmení, jméno Metodické sdružení Titul, příjmení, jméno Čj, D, Vdo,Et Mgr.MichaelaMunduchová Speciální třídy Mgr. Lenka Válalová Nj, Aj Michaela Teclová třída Mgr. Hana Chaurová Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Soňa Klimentová třída Mgr. Dana Patočková M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Leona Šímová 9

10 Aprobace a kvalifikace pedagogického sboru 013 / 014 Příjmení, jméno, titul Vzdělání VŠ, SŠ 1. Cafourková Anna SOU Brno. Došková Marcela, Mgr. JU České Budějovice PdF 3. Dvořáková Jana Gymnázium Humpolec Farmaceutický laborant 4. Formanová Vendula, Mgr. JU České Budějovice PdF 5. Glösslová Šárka, Mgr. JU České Budějovice TF 6. Havlíková Marcela ISŠ Třešť Aprobace Asistent pedagoga Děj, Rj Asistent pedagoga Doplňující studium, osvědčení, certifikát, státní zkoušky Zdravotnický pracovník Pozitivní změny ve vyučování Inovace ve vzdělávacím procesu ŠD a reforma školního kurikula Studium pro asistenta pedagoga Pozitivní změny ve vyučování Další vzdělávání a kariérní systém pracovní řád Cesty k RVP na ZŠ Integr. přístup k výuce dějepisu Certifikát vedoucí pracovník Bakaláři pro správce Obsluha osobního počítače (certifikát) Fyziologie člověka se zaměřením na psychologii a první pomoc Studium pro asistenta pedagoga Zimní hrátky s hudbou I. stupeň SOPŠ Čáslav Předškolní a mimoškolní pedagogika Trenér sport. gymnastiky III. tř. Instruktor cykloturistiky Et, Náb, Vv Asistent pedagoga SPgŠ Znojmo Vv Pozitivní změny ve vyučování Další vzdělávání a kariérní systém pracovní řád Školský zákon a souvis. normy Cesty k RVP na ZŠ osv.) Certifikát vedoucí pracovník AJ pro mírně pokročilé Studium pro asistenta pedagoga Zvyšování kompetencí pro práci se žáky s SVP Výuka 13 / 14 Vychovatelka školní družiny Děj Asistent pedagoga (zdrav.post.) I. stupeň, Inf Et, Aj Asistent pedagoga (zdrav. post.) 10

11 7. Hochová Pavlína, Mgr. UK Praha FTVS 8. Chaurová Hana, Mgr. PF Hradec Králové 9. Jelínková Ivana, Mgr. UP Olomouc FTK 10. Klimentová Soňa Státní konzervatoř Kroměříž (abs.) 11. Košacká Veronika, Mgr. UP Olomouc PřF 1. Kubaníková Šárka, Mgr. Ostravská univerzita Ostrava PdF MU Brno- Vv Výchovný poradce Tv zdravotně postižených Speciální pedagogika I. stupeň Nj Speciální pedagogika Tv Rekreologie Pedagogika Hudební Hra na nástroj Bi, Ze Ochrana živ. prostředí I. stupeň Vv Pozitivní změny ve vyučování Jak se věnovat žákům se SVP Čeština nejen pro dyslektiky Kurz arteterapie (absolut.) Jaké je to být dyslektikem Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Realizace ŠVP v praxi Zvyšování kompetencí pro práci se žáky s SVP Tvorba a realizace ŠVP pro ZŠ Jaz. a met. přípr. pro výuku Nj Konverzace v německém j. Primární prevence úrazů (cert.) Kritické myšlení Specifická vývoj. porucha učení Hudební Kurz pro log. a dys. asistenty Zvyšování kompetencí pro práci se žáky s SVP Francouzský jazyk Státní zkouška Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Plavání Pozitivní změny ve vyučování Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Cesty k RVP na ZŠ Jaké je to být dyslektikem Projektové vyučování Čeština nejen pro dyslektiky Instruktor školního lyžování Tvořivá škola - činnostní učení Speciální třída I. stupeň logopedie Speciální třída, Pv, Vv vedoucí ŠK Hv, Vv Př, Z, F,Ch I. stupeň 11

12 13. Mayerová Lucie, Bc. UP Olomouc FTK aplikovaná Tv 14. Menčíková Miroslava, Mgr. 15. Milfajtová Tereza, Bc. (stud. Mgr.) UP Olomouc UK Praha PdF MU Brno PdF Univerzita Hradec Králové PdF ATv MŠ I. stupeň Speciální pedagogika Vychovatelství 16. Mlčáková Petra, Mgr. UP Olomouc NJ speciální pedagogika 17. Munduchová Michaela, Mgr. JU České Budějovice PdF 18. Patočková Dana, Mgr. MU Brno PdF ČJ, Ov I. stupeň speciální Interaktivní učebnice na I.st. Instruktor škol. snowboardingu Kompetence výchovných poradců I. Pozitivní změny ve vyučování Základní norma zdrav. znalostí pro zdravotníka na pracovišti Kurz pro pomocné zdravotnické pracovníky Seminář o carvovém lyžování Práce s interaktivními médii Bakaláři pro správce Ochrana zdraví a prevence HIV/AIDS Zdravý živ. styl z pohledu bezpečnosti Kurz vývojových poruch učení a chování Kurz dramatické výchovy Pozitivní změny ve vyučování Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Tvořivá škola - činnostní učení Zážitková pedagogika Přemýšlení a mat.v novém pojetí Neurovývojové odlišnosti Kurz první pomoci Pozitivní změny ve vyučování Čeština nejen pro dyslektiky Sexualita u dětí a mladých lidí s postižením Studium pro asistenty ped. Německá obchodní korespondence Iset modul šk. Testování Zdravotnický kurz první pomoci Pozitivní změny ve vyučování Grafomotorika Tv, Inf, ICT I. stupeň, logopedie Speciální třída Čj, M, Nj, D ČJ, Vdo, PpČj I. stupeň, dyslexie 1

13 19. Pernicová Zuzana SOŠ sociální Jihlava 0. Pjenčáková Jana Střední zdravotnická škola Jihlava pedagogika Asistent pedagoga Asistent pedagoga 1. Schindlerová Lucie, Mgr. UP Olomouc Speciální pedagogika německá filologie. Šímová Leona, Mgr. JU České Budějovice PdF Metodik prevence Mat, Fyz Tvořivá škola - činnostní učení Využití RVP v ČJ Státní zkouška z psaní na stroji Kurz první pomoci Sanitářský kurz Pracovník pro sociálně - psych. rehabilitaci Pozitivní změny ve vyučování Studium pro asistenta pedagoga Základy znakového jazyka Kurz pro asistenty lidí s ment. postižením Agresivita a šikana ve škole Matematika - ŠVP na ZŠ Pozitivní změny ve vyučování Užití počítačů ve výuce matematiky Studium prevence sociálně patologických jevů Prevence internetové kriminality Normální je nekouřit Prevence internetové kriminality 3. Šulcová Jiřina, Mgr. UP Olomouc I. stupeň Využití IAT v oblasti ŠVP 4. Švancarová Dana (stud. SŠ maturita) SOU Polná 5. Teclová Michaela (studující Mgr.) JU České Budějovice 6. Válalová Lenka, Mgr. UK Praha, PdF Asistent pedagoga Aj, Ov Speciální pedagog Logopedie Studium pro asist. pedag. Arteterapie v praxi Neurovývojové poruchy Pracovník v soc. službách Zimní hrátky s hudbou Jazykový kurz anglického jazyka v Brightonu (cert.) Pozitivní změny ve vyučování Čeština nejen pro dysl.-pravopis Čeština nejen pro dysl.-čtení Tvořivá škola - činnostní učení Realizace ŠVP v praxi Číslo v životě a ve škole Asistent pedagoga (soc. znev.) Asistent pedagoga (zdrav. post.) Speciální třída Vv M, F, PpM Speciální třída Asistent pedagoga (zdrav. post.) Aj, Pv Speciální třída 13

14 6. Učební plány 6. 1 Učební plány Základní škola - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (6+3) 8 (6+) 7 (5+) 35 7 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komun. technologie Člověk a jeho svět Matematika 5 (4+1) 5 (3+) 5 (3+) Informatika Přírodověda (1+1) 1 Vlastivěda (1+1) Prvouka - - Umění a kultura Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná 10 Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

15 6. Učební plány Základní škola - II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Český jazyk (3+1) 15 1 Anglický jazyk Německý jazyk 1 (0+1) 1 (0+1) (0+) (0+) 6 Profilový př (0+1) Český jazyk 1 Matematika (3+1) 1 Profilový př (0+1) 15 Matematika 1 Informatika Vol. předměty - 1 (0+1) 1 (0+1) (0+) Informatika 4 Dějepis Výchova dem. 1 (1+1) 14 1 občana Etika 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 4 Člověk a příroda Fyzika (1+1) (1+1) 1 Chemie - - Přírodopis (1+1) 1 Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní (1+1) (0+1) Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - - průřezové téma Výchova demokratického občana. 15

16 6. 3 Učební plány ŠVP ZV LMP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Dramatická 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 5 Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Matematika 4 5 (4+1) 5 (4+1) 6 (5+1) 6(5+1) 4 Informatika Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Prvouka Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

17 6. 4 Učební plány ŠVP ZV- LMP - II. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Český jazyk 6 (5+1) 6 (5+1) 5 (5+1) 6 (5+1) 19 4 Anglický jazyk Dramatická (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) Matematika 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) Informatika Dějepis Občanská Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Pracovní Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

18 6. 5 Učební plány ŠVP ZŠS středně těžké mentální postižení - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (0+1) Psaní (0+1) (0+1) (0+1) Řečová 1 0 Matematika a její aplikace Matematika 3 (0+1) 4 (0+) 4 (0+) 3 (0+1) 1 6 Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Věcné učení Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

19 6. 6 Učební plány ŠVP ZŠS STMP - II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (0+1) (0+1) (0+1) (0+1) Psaní 7 1 (0+1) Řečová Matematika a její aplikace Matematika 4 (0+1) 4 (0+1) 4 (0+1) 4 (0+1) 1 4 Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Věcné učení Umění a kultura Hudební Výtvarná 3 (0+1) 3 (0+1) 8 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

20 6. 7 Učební plány ŠVP ZŠS TMP a souběžné postižení I. a II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Člověk a komunikace Rozumová Řečová Člověk a jeho svět Smyslová Umění a kultura Hudební Výtvarná Výchova Člověk a zdraví Pohybová Zdravotní tělesná Člověk a svět práce Pracovní 0 Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celková povinná časová dotace 10 0

21 6. 8 Učební plány Pomocná škola I. a II. stupeň Předměty /014 Střední stupeň 014 / 015 Čtení Psaní Počty 3 Věcné učení Smyslová Pracovní a výt. vých. Tělesná Hudební Řečová Disponibil ní dotace Volitelný předmět Celkem týdenní dotace Po Individuální činnosti 5 Žáci postoupí do 7. ročníku a budou zařazeni do oboru Základní škola speciální. Volitelný předmět Individuální činnosti výuka přizpůsobena psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků s ohledem na jejich individualitu. 1

22 7. Projekt EU peníze školám Čtenářská a informační gramotnost šablona č. I / - inovace vzdělávacích materiálů tak, aby se zvýšil zájem žáků a kvalita výuky čtenářské a informační gramotnosti; - zaměření na speciální vzdělávací potřeby a individuální zvláštnosti žáků; - podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí; - zvýšená motivace žáka i pedagoga pro práci s technickým vybavením; - vytvoření podmínek pro pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodiny; - využití inovovaných materiálů pro žáky a pedagogy v dalších letech. Cizí jazyky šablona č. II / - inovace a zkvalitnění výuky v rozvoji výuky cizích jazyků u žáků se SVP; - vytvoření vlastních učebních materiálů; - učební materiály - učivo i pracovní sešit ; - zaměření na žáky se speciálními vzdělávací potřebami ve speciálních i běžných třídách; - využití inovovaných materiálů formou individuálního přístupu; - zvýšená motivace ke vzdělávání žáka i pedagoga za použití ICT; - vytvoření podmínek pro speciální pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodiny; - využití inovovaných materiálů ostatními pedagogy v dalších letech. Přírodní vědy šablona č. V / - inovace a zkvalitnění výuky v oblasti Člověk a příroda; - zaměření na předměty fyzika, přírodopis, chemie; - využití inovovaných materiálů zaměřených na přírodovědnou gramotnost; - vytvoření souborů obsahujících pracovní listy pro fyziku, přírodopis a chemii; - zvýšená motivace ke vzdělávání pro žáka i pedagoga; - vytvoření podmínek pro pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodinu; - využití inovovaných materiálů ostatními pedagogy v dalších letech. Zahájení projektu , ukončení projektu

23 8. Zájmové kroužky, školní klub, volitelné a profilové předměty I.stupeň Ročník Den v týdnu Vyučující Od - do Náboženství Informační centrum školní knihovna Zájemci o výuku náboženství na farnosti si vyzvednou přihlášku k výuce u vedení školy středa S. Klimentová Anglický jazyk 1. středa M. Teclová Anglický jazyk. úterý M. Teclová Německý jazyk čtvrtek H. Chaurová Hra na flétnu indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva Hra na klavír indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva Hra na housle indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva Hra na kytaru úterý I. Jelínková Taneční kroužek čtvrtek V. Formanová Společenské (deskové) hry Ruční práce (poplatek 50 Kč/pololetí) Vaření (poplatek 150 Kč/pololetí) Výtvarný a keramický kroužek (poplatek 150 Kč/pololetí) Logopedická péče pondělí pondělí V. Formanová úterý (1x/14 dnů) čtvrtek (1x/14 dnů) pondělí, středa M. Havlíková J. Pjenčáková J. Dvořáková L. Válalová Š. Kubaníková M. Menčíková H. Chaurová Dyslektická péče čtvrtek D. Patočková II. stupeň (včetně ST V, VI) Náboženství Informační centrum školní knihovna Hra na flétnu Hra na klavír Ročník Den v týdnu Vyučující Od - do Zájemci o výuku náboženství na farnosti si vyzvednou přihlášku k výuce u vedení školy středa S. Klimentová indiv. domluva indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva Hra na kytaru úterý I. Jelínková Sportovní kroužek pondělí I. Jelínková

24 Výtvarný a keramický kroužek (poplatek 150 Kč/pololetí) středa (1x/14 dnů) L. Válalová Matematika hravě úterý L. Šímová Ruční práce (poplatek 50 Kč/pololetí) dle zájmu J. Pjenčáková, M. Havlíková Speciální třídy ST I, ST II, ST III, ST IV Třídy Den v týdnu Vyučující Od - do Náboženství ST I,II,III,IV Zájemci o výuku náboženství na farnosti si vyzvednou přihlášku k výuce u vedení školy. Vaření ST I,II,III,IV úterý J. Dvořáková L. Válalová Keramický kroužek (poplatek 150 Kč/pololetí) ST I,II,III,IV středa (1x/14 dnů) T. Milfajtová Z. Pernicová Arteterapie (pracovní a výtvarné techniky) (poplatek 50 Kč/pololetí) Pohybové aktivity ST I,II,III,IV ST I,II,III,IV pondělí P. Hochová čtvrtek dle dohody Volitelné předměty ICT ročník; Cvičení z českého jazyka ročník Profilové předměty - II. stupeň - ŠVP Český jazyk - 9. ročník, Matematika - 9. ročník Pomocná škola Individuální činnosti - 6. ročník 4

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 01/013 Schváleno pedagogickou a školskou radou 14. 10. 013 Vypracovala: Mgr. Šárka Glösslová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013. ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013. ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah Výroční zpráva za školní rok 2012 2013 ZŠ Jihlava, Křížová 33 Škola pro život 130 let Obsah 0 Obsah 1. Základní údaje o škole strana 2 2. Školská rada strana 3 3. Charakteristika školy strana 4 4. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 Charakteristika školy.4 1.1.1 Škola... 4 1.1.2 Zřizovatel..

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více