Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, Jihlava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava"

Transkript

1 Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Schváleno pedagogickou a školskou radou Vypracovala: Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy 1

2 Poděkování zaměstnancům Křesťanské základní školy Jihlava Milé kolegyně, každý rok věnuji úvod výroční zprávy k tomu, abych všem poděkovala. Nelze vyjádřit slovy, jak si vážím vaší práce, co znamenáte pro žáky i pro mě. Vaši podporu jste mi vyjádřily hned na začátku školního roku, kdy proběhlo výběrové řízení do funkce ředitelky školy. Mám tu čest, že s vámi mohu pracovat dalších 6 let, pokud bude moje práce odpovídat všem požadavkům ze strany zřizovatele i z hlediska zákonných norem, které vyžaduje Školský zákon. Nepřekvapila mě podpora a loajálnost i v případě, který ovlivnil chod školy, a to byly požadavky ministerstva školství na kvalifikovanost pedagogů. Všechny jste byly ochotné se přizpůsobit tak, aby mohla být zachována pracovní místa pro všechny kolegyně. Bohužel, nepodařilo se mi přesvědčit naši bývalou kolegyni Lucii Mayerovou k dalšímu studiu, a proto jsme se musely na konci školního roku rozloučit. To ale nezměnilo nic na tom, že naše vztahy jsou i nadále více než přátelské. Jistě jste pochopily, z jakého důvodu jsem tentokrát volila fotografii na přední straně. Obě kolegyně, Alena Tomanová i Lucka Mayerová, mají před sebou cestu, na které se pustily do boje. Jedna bojuje o své zdraví, druhá o nový směr ve svém životě. Kéž by nám obě byly příkladem, že nic se nesmí vzdávat bez boje. Alence přeji i za vás hodně zdraví a Lucce děkuji za vše, co pro školu udělala. Pokud bych měla charakterizovat školní rok 013/014, tak byl především o přijímání nových žáků. V současné době máme již 11 žáků, což je o 76 více než před čtyřmi lety. Moje hodnocení je jednoduché. Všechny jste se přizpůsobily potřebám školy a důvěřovaly jste mi, když jsem sestavila speciální třídy jiným způsobem než dosud. Podpořily jste mě při mém rozdělování finančních prostředků v průběhu roku, chápaly jste můj boj za některé děti a dokázaly jste, že nám všem jde o dobrou pověst školy. V závěru školního roku jste za mnou stály i při mém rozhodnutí jmenovat druhou zástupkyní ředitelky Leonu Šímovou. Nemáme ve škole žádné skupinky, které mezi sebou soupeří. Všechny se známe a společně prožíváme úspěchy té druhé kolegyně. Dovolte mi, abych poděkovala konkrétně, i když nebudu všechny jmenovat. Paní uklízečky Děkuji za vaši práci, kterou přijímáme samozřejmě, ale víme, že jednoduchá a oceněná není. Díky za to, že každý den ráno můžeme přijít do školy, která je čistě uklizená. Anna Cafourková Školní družina a její bezproblémový provoz beru tak samozřejmě, až se stydím. Dlouhé roky vedla Anička družinu sama a nikdy nic nechtěla, nic nepotřebovala. Neuměla jsem si představit, a to píšu

3 i za vás, že by měla odejít kvůli kvalifikovanosti. Dokázaly jsme najít cestičku, aby s námi zůstala a dál byla duší naší školy. Asistentky pedagoga Nelze vyjádřit můj obdiv a úctu za náročnou práci ve speciálních i běžných třídách. Děkuji za nesmírnou trpělivost, empatii a za váš velký podíl na úspěchu naší školy. Jste pravou rukou třídní učitelky a bez vás by to nešlo. Učitelky ve speciálních třídách Říkám to často, ale stále málo: Děkuji za to, že jste se zcela přizpůsobily potřebám vašich žáků. Přijaly jste životní roli, která ovlivní jejich životy a vy si můžete s čistým svědomím říkat: moje práce není zbytečná, oni mě potřebují. To, co jim dáváte v současnosti vy, to jim možná v budoucnu již nikdo nedá. Můžete být na sebe pyšné. Učitelky v běžných třídách Jak to děláte, že v hodině zvládnete společně učit děti zdravé, děti se zdravotním postižením, děti s výchovnými nebo psychickými poruchami? Jak to děláte, když po vás chci, abyste se všem věnovaly individuálně a ještě se hezky, vlídně a s pochopením věnovaly i jejich rodičům, pokud přijdou do školy? Děkuji za to, že se mnou stále ještě kamarádíte. Zdeňka Jupová Stále bojujeme s čísly, ale spolu bojovat nemusíme. Zdena ví, o co mi jde, proto se na mě nezlobí. Každý měsíc ukrojím z peněz, se kterými počítá, na akce dětí, na odměny pro vás nebo na pomůcky. Nevím, jak to dělá, ale nikdy nebouchla do stolu, když ji přesvědčuji o správnosti svého rozhodnutí. Děkuji i za to, že nejsem ve škole hladem a že mi není zima! Díky za přátelství, které trvá již 7 let. Leona Šímová Chci poděkovat, i když v uplynulém školním roce ještě zástupkyní nebyla. Na jaře jsem ji zavalila množstvím dokumentů a oddychla jsem si já i Marcela. Už na to nejsme samy. Je to krátká doba, ale mé rozhodnutí pro její jmenování bylo velmi prozíravé! Naskočila do rozjetého vlaku a předčila mé očekávání. Marcela Došková Jak poděkovat za ty roky práce, stresu, za naprostou podporu ve všech rozhodnutích, i když to nebylo vždy jednoduché? Je nevděčné být zástupkyní, protože smetanu slízne ředitelka, která má na všem pouze poloviční podíl. Díky za podporu, toleranci a udržování dobré nálady. Obdivuji její přizpůsobivost a pochopení, když jde do tuhého. Nikdy za ty dlouhé roky neudělala nic, co bych považovala za podraz nebo morální pochybení. Vážím si jí za upřímost a hlavně za to, že to se mnou ještě vydržela. Děkuji. Za všechno Vám děkuje Šárka Glösslová 3

4 O B S A H 1. Školní vzdělávací program 5. Základní údaje o škole 6 3. Přehled vzdělávacích programů 7 4. Pedagogická a odborná způsobilost Věkové složení pedagogického sboru 8 5. Zařazení zaměstnanců školy Učební plány Učební plány I. stupeň Učební plány II. stupeň Učební plány LMP I. stupeň Učební plány LMP II. stupeň Učební plány ZŠS I. stupeň Učební plány ZŠS II. stupeň Učební plány ZŠS I. a II. stupeň Učební plány PŠ 1 7. Projekt EU peníze školám 8. Zájmové kroužky, školní klub, volitelné předměty Projekty Údaje o zápisu k povinné školní docházce Vzdělávání, a jejich výsledky Celkový počet žáků, kteří ukončili školní docházku Výsledky ve vzdělávání a výchově 9 1. Vzdělávání pedagogů Údaje o školních výletech Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Praxe studentů Základní údaje o hospodaření Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Údaje o výsledcích kontrolních orgánů Závěr 39 4

5 1. Školní vzdělávací program Aktualizace k Ve všech předmětech byly provedeny úpravy v souvislosti s RVP ZV verze platná od Poznámky k učebnímu plánu 1) Na základě RVP ZV jsme využili vázané disponibilní časové dotace určené pouze pro. stupeň a zařadili jsme Německý jazyk jako Další cizí jazyk již od 6. ročníku v rozsahu 6 hodin. Německý jazyk vyučujeme již od vzniku školního vzdělávacího programu. ) Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - vzdělávací předmět Výchova demokratického občana. 3) Do 9. ročníku jsme zařadili Profilový předmět Český jazyk a Matematika, neboť klademe důraz na důkladnou přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. 4) Volitelné předměty jsou nabízeny od 7. ročníku. Žáci si mohou vybrat volitelný předmět ICT nebo Cvičení z českého jazyka. Rozsah obou volitelných předmětů je jedna hodina v 7. ročníku, jedna hodina v 8. ročníku a hodiny v ročníku 9. 5) Matematika a její aplikace Učivo o zlomcích a desetinných číslech bylo zařazeno na 1. stupni ZŠ již při vytváření ŠVP. 6) Rozšiřující učivo Finanční gramotnost, Dopravní, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Korupce, Obrana vlasti, Rodinná a sexuální. Na základě RVP ZV jsme využili vázané disponibilní časové dotace určené pouze pro. stupeň a zařadili jsme Německý jazyk jako Další cizí jazyk již od 6. ročníku v rozsahu 6 hodin a Informatiku jako volitelný předmět od 7. ročníku v rozsahu 4 hodin. Volitelné předměty jsou nabízeny od 7. ročníku. Žáci si mohou vybrat volitelný předmět ICT nebo Cvičení z českého jazyka. Rozsah obou volitelných předmětů je jedna hodina v 7. a jedna hodina v 8. ročníku a hodiny v ročníku 9. Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - vzdělávací předmět Výchova demokratického občana. V 9. ročníku jsme zařadili Profilový předmět Český jazyk a Matematika, neboť klademe důraz na důkladnou přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. Obor Finanční gramotnost jsme zařadili na II. stupni do projektu Volba povolání a do Etiky. Na I. stupni je realizován v předmětech Prvouka a Vlastivěda. Do ŠVP LMP byl obor Finanční gramotnost zařazen stejným způsobem. Stanovisko k dokumentu Ministerstva školství Příručka k sexuální výchově Vzhledem k tomu, že se neztotožňujeme s obsahem diskutované příručky, budeme i nadále vyučovat tuto oblast dle vlastního programu školy a formou blokového vyučování za pomoci odborníků. 5

6 . Základní údaje o škole Název a sídlo školy Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, Jihlava Zřizovatel Biskupství brněnské, Petrov 69/8, Brno Školská rada Jaroslava Kettnerová, Marcela Havlíková, Bc. Helena Pokorná Míra samostatnosti právní subjektivita, IČO IZO Typ školy plně organizovaná Dotace MŠMT, projekty, sponzorské dary, příspěvky Forma hospodaření Školská právnická osoba Ředitelka školy: Mgr. Šárka Glösslová; Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marcela Došková; školy a internetové stránky: Telefon ředitelka školy zástupkyně ředitelky ekonomka školy Zdeňka Jupová; výchovná poradkyně Mgr. Šárka Kubaníková; metodička prevence Mgr. Leona Šímová; Škola má vypracované tyto dokumenty: Organizační zajištění. Učební plány a úvazky pedagogického sboru. Vnitřní směrnice. Plány práce. Informační technologie a prezentační technika. Koncepční záměr rozvoje školy 011 / 016. Prevence rizikového chování. Inkluzívní vzdělávání. Vnitřní směrnice školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Individuální a skupinová integrace. Rozvrhy. Uvedené dokumenty jsou aktualizovány vždy před začátkem nového školního roku. 6

7 3. Přehled vzdělávacích programů Vzdělávací programy Počty žáků k Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LMP individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní školu speciální vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením - individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní školu speciální vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením souběžným postižením více vadami - individuální vzdělávací plán Ročník I. 4 II. 19 III. 3 IV. 16 V. 16 VI. 17 VII. 17 VIII. 18 IX. 11 Celkem 164 ST I 4 ST II 6 ST III 6 ST IV 5 ST V 6 ST VI 9 Celkem 36 Počet žáků celkem 00 Počet žáků Dobíhající soustava: Vzdělávací program Pomocná škola, č. j / 97 - Součástí školy je: Školní družina - kapacita 30 žáků, Školní klub - kapacita 30 žáků 7

8 4. Pedagogická a odborná způsobilost podle zákona č. 563 / 004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový počet pedagogických 6 100% pracovníků (včetně asistentů a vychovatelky ŠD) Z toho odborně a 3 88% pedagogicky způsobilých Studujících 13/14 8% Odborně a pedagogicky nezpůsobilých 1 4% 4. 1 Věkové složení pedagogického sboru Věk Počet Do 35 let let 1 Nad 50 let 5 Pracující důchodci nepobírající důchod - Pracující důchodci pobírající důchod - 8

9 5. Zařazení zaměstnanců Vedení školy funkce Titul, příjmení, jméno Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková Odborná funkce - Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a zástupkyně ředitelky Metodik prevence Výchovný poradce Mgr. Leona Šímová Mgr. Šárka Kubaníková Odborná funkce KZŠ Jihlava Koordinátoři ŠVP Mgr. Hochová, Mgr. Kubaníková Koordinátor ICT Externí pracovník Koordinátor EVVO Mgr. V. Košacká Zdravotník Jana Dvořáková Třída Třídní učitelka ST - speciál. pedagog Asistent pedagoga zdrav. postižení, soc. znev. ST I Mgr. Pavlína Hochová Pjenčáková Jana ST II Bc. Tereza Milfajtová Švancarová Dana ST III Mgr. Lenka Válalová Dvořáková Jana ST IV Mgr. Jiřina Šulcová Havlíková Marcela ST V Mgr. Ivana Jelínková ST VI Mgr. Lucie Schindlerová Pernicová Zuzana (asistent sociál. znevýhodnění) Speciální pedagog Mgr. Petra Mlčáková Třída Třídní učitelka - I. stupeň Třída Třídní učitelka II. stupeň 1. třída Mgr. Šárka Kubaníková 6. třída Mgr. Leona Šímová. třída Mgr. Hana Chaurová 7. třída Mgr. Veronika Košacká 3. třída Mgr. Miroslava Menčíková 8. třída Mgr. Michaela Munduchová 4. třída Mgr. Dana Patočková 9. třída Bc. Lucie Mayerová 5. třída Mgr. Vendula Formanová Ostatní vyučující - II. st. Školní klub Školní družina Provozní zaměstnanci Teclová Michaela Klimentová Soňa Cafourková Anna Pernicová, Janíčková - uklízečka Jupová Zdeňka - ekonomka Vedoucí projektů Název projektu Mgr. Šárka Glösslová EU peníze školám Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem prevence Městské policie Výchova ke zdraví Zdravotní ústav Jihlava Teclová Michaela Výchova k volbě povolání Mgr. Veronika Košacká, Bc. T. Milfajtová Environmentální vzdělávání Mgr. Dana Patočková Výukový program péče o chrup Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program Vrakbar Mgr. Šárka Glösslová Inkluzívní vzdělávání Mgr. Veronika Košacká Recyklohraní Předmětové komise Titul, příjmení, jméno Metodické sdružení Titul, příjmení, jméno Čj, D, Vdo,Et Mgr.MichaelaMunduchová Speciální třídy Mgr. Lenka Válalová Nj, Aj Michaela Teclová třída Mgr. Hana Chaurová Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Soňa Klimentová třída Mgr. Dana Patočková M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Leona Šímová 9

10 Aprobace a kvalifikace pedagogického sboru 013 / 014 Příjmení, jméno, titul Vzdělání VŠ, SŠ 1. Cafourková Anna SOU Brno. Došková Marcela, Mgr. JU České Budějovice PdF 3. Dvořáková Jana Gymnázium Humpolec Farmaceutický laborant 4. Formanová Vendula, Mgr. JU České Budějovice PdF 5. Glösslová Šárka, Mgr. JU České Budějovice TF 6. Havlíková Marcela ISŠ Třešť Aprobace Asistent pedagoga Děj, Rj Asistent pedagoga Doplňující studium, osvědčení, certifikát, státní zkoušky Zdravotnický pracovník Pozitivní změny ve vyučování Inovace ve vzdělávacím procesu ŠD a reforma školního kurikula Studium pro asistenta pedagoga Pozitivní změny ve vyučování Další vzdělávání a kariérní systém pracovní řád Cesty k RVP na ZŠ Integr. přístup k výuce dějepisu Certifikát vedoucí pracovník Bakaláři pro správce Obsluha osobního počítače (certifikát) Fyziologie člověka se zaměřením na psychologii a první pomoc Studium pro asistenta pedagoga Zimní hrátky s hudbou I. stupeň SOPŠ Čáslav Předškolní a mimoškolní pedagogika Trenér sport. gymnastiky III. tř. Instruktor cykloturistiky Et, Náb, Vv Asistent pedagoga SPgŠ Znojmo Vv Pozitivní změny ve vyučování Další vzdělávání a kariérní systém pracovní řád Školský zákon a souvis. normy Cesty k RVP na ZŠ osv.) Certifikát vedoucí pracovník AJ pro mírně pokročilé Studium pro asistenta pedagoga Zvyšování kompetencí pro práci se žáky s SVP Výuka 13 / 14 Vychovatelka školní družiny Děj Asistent pedagoga (zdrav.post.) I. stupeň, Inf Et, Aj Asistent pedagoga (zdrav. post.) 10

11 7. Hochová Pavlína, Mgr. UK Praha FTVS 8. Chaurová Hana, Mgr. PF Hradec Králové 9. Jelínková Ivana, Mgr. UP Olomouc FTK 10. Klimentová Soňa Státní konzervatoř Kroměříž (abs.) 11. Košacká Veronika, Mgr. UP Olomouc PřF 1. Kubaníková Šárka, Mgr. Ostravská univerzita Ostrava PdF MU Brno- Vv Výchovný poradce Tv zdravotně postižených Speciální pedagogika I. stupeň Nj Speciální pedagogika Tv Rekreologie Pedagogika Hudební Hra na nástroj Bi, Ze Ochrana živ. prostředí I. stupeň Vv Pozitivní změny ve vyučování Jak se věnovat žákům se SVP Čeština nejen pro dyslektiky Kurz arteterapie (absolut.) Jaké je to být dyslektikem Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Realizace ŠVP v praxi Zvyšování kompetencí pro práci se žáky s SVP Tvorba a realizace ŠVP pro ZŠ Jaz. a met. přípr. pro výuku Nj Konverzace v německém j. Primární prevence úrazů (cert.) Kritické myšlení Specifická vývoj. porucha učení Hudební Kurz pro log. a dys. asistenty Zvyšování kompetencí pro práci se žáky s SVP Francouzský jazyk Státní zkouška Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Plavání Pozitivní změny ve vyučování Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Cesty k RVP na ZŠ Jaké je to být dyslektikem Projektové vyučování Čeština nejen pro dyslektiky Instruktor školního lyžování Tvořivá škola - činnostní učení Speciální třída I. stupeň logopedie Speciální třída, Pv, Vv vedoucí ŠK Hv, Vv Př, Z, F,Ch I. stupeň 11

12 13. Mayerová Lucie, Bc. UP Olomouc FTK aplikovaná Tv 14. Menčíková Miroslava, Mgr. 15. Milfajtová Tereza, Bc. (stud. Mgr.) UP Olomouc UK Praha PdF MU Brno PdF Univerzita Hradec Králové PdF ATv MŠ I. stupeň Speciální pedagogika Vychovatelství 16. Mlčáková Petra, Mgr. UP Olomouc NJ speciální pedagogika 17. Munduchová Michaela, Mgr. JU České Budějovice PdF 18. Patočková Dana, Mgr. MU Brno PdF ČJ, Ov I. stupeň speciální Interaktivní učebnice na I.st. Instruktor škol. snowboardingu Kompetence výchovných poradců I. Pozitivní změny ve vyučování Základní norma zdrav. znalostí pro zdravotníka na pracovišti Kurz pro pomocné zdravotnické pracovníky Seminář o carvovém lyžování Práce s interaktivními médii Bakaláři pro správce Ochrana zdraví a prevence HIV/AIDS Zdravý živ. styl z pohledu bezpečnosti Kurz vývojových poruch učení a chování Kurz dramatické výchovy Pozitivní změny ve vyučování Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Tvořivá škola - činnostní učení Zážitková pedagogika Přemýšlení a mat.v novém pojetí Neurovývojové odlišnosti Kurz první pomoci Pozitivní změny ve vyučování Čeština nejen pro dyslektiky Sexualita u dětí a mladých lidí s postižením Studium pro asistenty ped. Německá obchodní korespondence Iset modul šk. Testování Zdravotnický kurz první pomoci Pozitivní změny ve vyučování Grafomotorika Tv, Inf, ICT I. stupeň, logopedie Speciální třída Čj, M, Nj, D ČJ, Vdo, PpČj I. stupeň, dyslexie 1

13 19. Pernicová Zuzana SOŠ sociální Jihlava 0. Pjenčáková Jana Střední zdravotnická škola Jihlava pedagogika Asistent pedagoga Asistent pedagoga 1. Schindlerová Lucie, Mgr. UP Olomouc Speciální pedagogika německá filologie. Šímová Leona, Mgr. JU České Budějovice PdF Metodik prevence Mat, Fyz Tvořivá škola - činnostní učení Využití RVP v ČJ Státní zkouška z psaní na stroji Kurz první pomoci Sanitářský kurz Pracovník pro sociálně - psych. rehabilitaci Pozitivní změny ve vyučování Studium pro asistenta pedagoga Základy znakového jazyka Kurz pro asistenty lidí s ment. postižením Agresivita a šikana ve škole Matematika - ŠVP na ZŠ Pozitivní změny ve vyučování Užití počítačů ve výuce matematiky Studium prevence sociálně patologických jevů Prevence internetové kriminality Normální je nekouřit Prevence internetové kriminality 3. Šulcová Jiřina, Mgr. UP Olomouc I. stupeň Využití IAT v oblasti ŠVP 4. Švancarová Dana (stud. SŠ maturita) SOU Polná 5. Teclová Michaela (studující Mgr.) JU České Budějovice 6. Válalová Lenka, Mgr. UK Praha, PdF Asistent pedagoga Aj, Ov Speciální pedagog Logopedie Studium pro asist. pedag. Arteterapie v praxi Neurovývojové poruchy Pracovník v soc. službách Zimní hrátky s hudbou Jazykový kurz anglického jazyka v Brightonu (cert.) Pozitivní změny ve vyučování Čeština nejen pro dysl.-pravopis Čeština nejen pro dysl.-čtení Tvořivá škola - činnostní učení Realizace ŠVP v praxi Číslo v životě a ve škole Asistent pedagoga (soc. znev.) Asistent pedagoga (zdrav. post.) Speciální třída Vv M, F, PpM Speciální třída Asistent pedagoga (zdrav. post.) Aj, Pv Speciální třída 13

14 6. Učební plány 6. 1 Učební plány Základní škola - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (6+3) 8 (6+) 7 (5+) 35 7 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komun. technologie Člověk a jeho svět Matematika 5 (4+1) 5 (3+) 5 (3+) Informatika Přírodověda (1+1) 1 Vlastivěda (1+1) Prvouka - - Umění a kultura Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná 10 Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

15 6. Učební plány Základní škola - II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Český jazyk (3+1) 15 1 Anglický jazyk Německý jazyk 1 (0+1) 1 (0+1) (0+) (0+) 6 Profilový př (0+1) Český jazyk 1 Matematika (3+1) 1 Profilový př (0+1) 15 Matematika 1 Informatika Vol. předměty - 1 (0+1) 1 (0+1) (0+) Informatika 4 Dějepis Výchova dem. 1 (1+1) 14 1 občana Etika 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 4 Člověk a příroda Fyzika (1+1) (1+1) 1 Chemie - - Přírodopis (1+1) 1 Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní (1+1) (0+1) Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - - průřezové téma Výchova demokratického občana. 15

16 6. 3 Učební plány ŠVP ZV LMP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Dramatická 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 5 Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Matematika 4 5 (4+1) 5 (4+1) 6 (5+1) 6(5+1) 4 Informatika Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Prvouka Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

17 6. 4 Učební plány ŠVP ZV- LMP - II. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Český jazyk 6 (5+1) 6 (5+1) 5 (5+1) 6 (5+1) 19 4 Anglický jazyk Dramatická (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) Matematika 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) Informatika Dějepis Občanská Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Pracovní Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

18 6. 5 Učební plány ŠVP ZŠS středně těžké mentální postižení - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (0+1) Psaní (0+1) (0+1) (0+1) Řečová 1 0 Matematika a její aplikace Matematika 3 (0+1) 4 (0+) 4 (0+) 3 (0+1) 1 6 Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Věcné učení Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

19 6. 6 Učební plány ŠVP ZŠS STMP - II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (0+1) (0+1) (0+1) (0+1) Psaní 7 1 (0+1) Řečová Matematika a její aplikace Matematika 4 (0+1) 4 (0+1) 4 (0+1) 4 (0+1) 1 4 Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Věcné učení Umění a kultura Hudební Výtvarná 3 (0+1) 3 (0+1) 8 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

20 6. 7 Učební plány ŠVP ZŠS TMP a souběžné postižení I. a II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Člověk a komunikace Rozumová Řečová Člověk a jeho svět Smyslová Umění a kultura Hudební Výtvarná Výchova Člověk a zdraví Pohybová Zdravotní tělesná Člověk a svět práce Pracovní 0 Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celková povinná časová dotace 10 0

21 6. 8 Učební plány Pomocná škola I. a II. stupeň Předměty /014 Střední stupeň 014 / 015 Čtení Psaní Počty 3 Věcné učení Smyslová Pracovní a výt. vých. Tělesná Hudební Řečová Disponibil ní dotace Volitelný předmět Celkem týdenní dotace Po Individuální činnosti 5 Žáci postoupí do 7. ročníku a budou zařazeni do oboru Základní škola speciální. Volitelný předmět Individuální činnosti výuka přizpůsobena psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků s ohledem na jejich individualitu. 1

22 7. Projekt EU peníze školám Čtenářská a informační gramotnost šablona č. I / - inovace vzdělávacích materiálů tak, aby se zvýšil zájem žáků a kvalita výuky čtenářské a informační gramotnosti; - zaměření na speciální vzdělávací potřeby a individuální zvláštnosti žáků; - podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí; - zvýšená motivace žáka i pedagoga pro práci s technickým vybavením; - vytvoření podmínek pro pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodiny; - využití inovovaných materiálů pro žáky a pedagogy v dalších letech. Cizí jazyky šablona č. II / - inovace a zkvalitnění výuky v rozvoji výuky cizích jazyků u žáků se SVP; - vytvoření vlastních učebních materiálů; - učební materiály - učivo i pracovní sešit ; - zaměření na žáky se speciálními vzdělávací potřebami ve speciálních i běžných třídách; - využití inovovaných materiálů formou individuálního přístupu; - zvýšená motivace ke vzdělávání žáka i pedagoga za použití ICT; - vytvoření podmínek pro speciální pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodiny; - využití inovovaných materiálů ostatními pedagogy v dalších letech. Přírodní vědy šablona č. V / - inovace a zkvalitnění výuky v oblasti Člověk a příroda; - zaměření na předměty fyzika, přírodopis, chemie; - využití inovovaných materiálů zaměřených na přírodovědnou gramotnost; - vytvoření souborů obsahujících pracovní listy pro fyziku, přírodopis a chemii; - zvýšená motivace ke vzdělávání pro žáka i pedagoga; - vytvoření podmínek pro pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodinu; - využití inovovaných materiálů ostatními pedagogy v dalších letech. Zahájení projektu , ukončení projektu

23 8. Zájmové kroužky, školní klub, volitelné a profilové předměty I.stupeň Ročník Den v týdnu Vyučující Od - do Náboženství Informační centrum školní knihovna Zájemci o výuku náboženství na farnosti si vyzvednou přihlášku k výuce u vedení školy středa S. Klimentová Anglický jazyk 1. středa M. Teclová Anglický jazyk. úterý M. Teclová Německý jazyk čtvrtek H. Chaurová Hra na flétnu indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva Hra na klavír indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva Hra na housle indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva Hra na kytaru úterý I. Jelínková Taneční kroužek čtvrtek V. Formanová Společenské (deskové) hry Ruční práce (poplatek 50 Kč/pololetí) Vaření (poplatek 150 Kč/pololetí) Výtvarný a keramický kroužek (poplatek 150 Kč/pololetí) Logopedická péče pondělí pondělí V. Formanová úterý (1x/14 dnů) čtvrtek (1x/14 dnů) pondělí, středa M. Havlíková J. Pjenčáková J. Dvořáková L. Válalová Š. Kubaníková M. Menčíková H. Chaurová Dyslektická péče čtvrtek D. Patočková II. stupeň (včetně ST V, VI) Náboženství Informační centrum školní knihovna Hra na flétnu Hra na klavír Ročník Den v týdnu Vyučující Od - do Zájemci o výuku náboženství na farnosti si vyzvednou přihlášku k výuce u vedení školy středa S. Klimentová indiv. domluva indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva S. Klimentová indiv. domluva Hra na kytaru úterý I. Jelínková Sportovní kroužek pondělí I. Jelínková

24 Výtvarný a keramický kroužek (poplatek 150 Kč/pololetí) středa (1x/14 dnů) L. Válalová Matematika hravě úterý L. Šímová Ruční práce (poplatek 50 Kč/pololetí) dle zájmu J. Pjenčáková, M. Havlíková Speciální třídy ST I, ST II, ST III, ST IV Třídy Den v týdnu Vyučující Od - do Náboženství ST I,II,III,IV Zájemci o výuku náboženství na farnosti si vyzvednou přihlášku k výuce u vedení školy. Vaření ST I,II,III,IV úterý J. Dvořáková L. Válalová Keramický kroužek (poplatek 150 Kč/pololetí) ST I,II,III,IV středa (1x/14 dnů) T. Milfajtová Z. Pernicová Arteterapie (pracovní a výtvarné techniky) (poplatek 50 Kč/pololetí) Pohybové aktivity ST I,II,III,IV ST I,II,III,IV pondělí P. Hochová čtvrtek dle dohody Volitelné předměty ICT ročník; Cvičení z českého jazyka ročník Profilové předměty - II. stupeň - ŠVP Český jazyk - 9. ročník, Matematika - 9. ročník Pomocná škola Individuální činnosti - 6. ročník 4

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Schváleno pedagogickou a školskou radou 16. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Šárka

Více

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 01/013 Schváleno pedagogickou a školskou radou 14. 10. 013 Vypracovala: Mgr. Šárka Glösslová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 69 /, 86 Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Schváleno pedagogickou a školskou radou 8.. Vypracovala: Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres Naše škola Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Název ŠVP Motivační

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více