Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009"

Transkript

1 Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009

2 Preambule Anonymních alkoholiků Anonymní Alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Nejsou tu žádné povinné poplatky, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politickou organizací, či jakoukoli jinou institucí. Nepřejí si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporují, ale ani nepodporují žádné vnější programy. Naším prvotním účelem je zůstat střízlivý a pomáhat ostatním alkoholikům dosahovat střízlivosti. Dvanáct Kroků Anonymních alkoholiků 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem naše životy začaly být neovladatelné. 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak Ho my sami chápeme. 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 7. Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 9. Rozhodli jsme se provést tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolí, s výjimkou kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali. 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme Ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech

3 2/2009 Časopis pro členy a přátele Anonymních alkoholiků. OBSAH: Slovo na úvod - Úvodník 5 Krok druhý - Moje práce s 2. Krokem 6 - Mé poznání u 2. Kroku 7 - Báseň: Druhý Krok 10 Naše cesty ke střízlivosti - Skleničkový příběh 10 - Jen pro dnešní den 14 Druhá Tradice - Tradice druhá 15 - Jak vnímám druhou Tradici 16 První a druhý Koncept - Koncepty, naše záruka 18 Napsali o nás - Reportáž o AA v Třebíči 19 Co se děje v našich řadách Celoslovenský sjezd 20 - Výročí mítink skupiny Restart, Třebíč 21 Nejsme v tom sami - Gamblers Anonymous 22 - Narcotics Anonymous 23 - CoDA 24 - Al-Anon 25 - Naučila jsem se žít 25 - Moje cesta do Al-Anon 27 AA na internetu - Diskuse na TP 28 Kontakty - Adresář skupin 33 Vydává: AA Fénix Brno, Křenová 62a, Brno Redakce: Tel.: Tisk: Tiskárna CCB, spol. s.r.o. Uveřejněné příspěvky nevyjadřují postoj redakce ani AA jako celku, pouze osobní názor a zkušenost přispěvatele. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a redakční úpravu příspěvků. Časopis je určen pouze pro vnitřní potřebu AA. Cena výtisku je 30Kč - 3 -

4 - 4 -

5 Úvodník Čím dál tím více na dveře klepe léto. Dlouhé slunečné dny, krátké teplé noci, období dovolených po celoroční práci. S nastupujícím létem vychází i druhé pokračování našeho nového časopisu, které prožilo radostný zrod a mocně se uchází o Vaší přízeň a další život. Bez čitatelů by naše Cesta nebyla poslem střízlivosti, nýbrž jen cárem popsaného papíru. Proto nás velmi příjemně potěšilo, že si úspěšně našla své čitatele a rázem se stala součástí literatury, která je u nás k dostání. Já osobně si myslím, že kvalitní literatury není nikdy dost. Neustále se snažím propagovat, že o literatuře AA by se mělo hovořit na každém mítinku. Naše Cesta je ale trochu zvláštní periodikum. Hovoří se, že není na světě nic staršího, než včerejší noviny. Toto přirovnání našemu časopisu absolutně nehrozí. Je to hlavně kvůli Vašim příspěvkům, Vašim svědectvím, která nejsou podmíněna časem, každá jednotlivá výpověď alkoholika o svém utrpení s alkoholem je pro mne aktuální, ať již byla sepsána dnes, nebo před 70 lety. Je pro mne zároveň i tou nejpozitivnější zprávou, že náš program umí pomoci trpícímu alkoholikovi, ba dokonce zná návod na nový spokojený život. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří již přispěli svými svědectvími a Vás ostatní požádat o zaslání svých příběhů, svých zkušeností. Zvlášť bych chtěl za svou osobu i celou redakci poděkovat i ostatním závislým (narkomani, hráči, Al-anon), a těšíme se na další spolupráci. Bez toho bychom nemohli dál existovat. Závěrem mi dovolte vyslovit mé osobní přání našemu ještě hodně mladému časopisu. Aby nalezl své nové dopisovatele a stal se nástrojem šíření poselství střízlivého života. Aby se stal očekávaným hostem všech Vás, kterým se dostalo do rukou jeho první vydání. Aby si našel své nové čtenáře, kteří si jej přečtou v poklidu svého domova, na cestách, na odpočinku na chalupě, či na dovolené, ale aby se dostal do rukou trpícím lidem na ulici, v ústavech a nemocnicích, ba dokonce i lidem pobývajících momentálně ve vazbě či ve vězení. Aby všem, kteří chtějí nalézt cestu z nesvobody závislosti, ukázal možnost s Cestou objevit svou novou životní cestu. Za redakci Alkoholik Radek - 5 -

6 Dospěli jsme k víře, že jen síla větší než naše vlastní nám může navrátit duševní zdraví. Pokora a intelekt mohou jít ruku v ruce za předpokladu, že výše stavíme pokoru. Jakmile jsme přijali tento nový postoj, dostalo se nám daru víry, a to víry opravdu účinné Skutečná pokora a otevřená mysl nás přivádí k víře a každé setkání s AA nás utvrzuje ve víře, že nám Bůh navrátí ztracené duševní zdraví, pokud k Němu získáme ten pravý vztah. ( Dvanáct kroků a Dvanáct tradic ) Doporučené podotázky k Druhému Kroku: 1) Co si představuji pod pojmem duševní zdraví? 2) Jsem schopný/á uvěřit, že se moje duševní zdraví může navrátit a budu své alkoholické nemoci rozumět? 3) Mám a nebo jsem měl/a víru v Boha a nebo v něco vyššího než jsem já sám/a? 4) Jsem ochotný/a uvěřit v něco vyššího v mém životě? 5) Jsem ochotný/á udělat rozhodnutí věřit v něco vyššího? Moje práce s 2. krokem a uskutečnění jeho podstaty. Když jsem se se sponzorkou Susan dostala ke druhému kroku, tak jsem netušila, o co vlastně půjde, a měla jsem obavy, že tomu neporozumím. Ujištění sponzorky, že sama uvidím a že jsem připravena na druhý krok, když jsem už vypracovala první krok, mě trochu uklidnilo :o) Když jsem přišla do AA, nevěřila jsem v žádného Boha a ani Vyšší moc. Naopak jsem byla velmi zatvrzelá a nevěřící. Následky tohoto mého myšlení byly na základě toho, že když mi zemřel můj první syn a pak rozvod a pak alkoholismus, tak přece nemůže žádný Bůh existovat, tohle by určitě nedovolil a je zlý, že mi ublížil. Sponzorka mi zadala doporučené body ke druhému kroku a požádala mě, abych je vypracovala písemně, a že potom budeme o tom hovořit dále. Chvíli mi trvalo to všechno vypsat a rozumět tomu, ale výsledek se dostavil. Když jsme si spolu sedly, tak mě jako první věc řekla: Leni, tvoje poslední recidiva byla zlá a byla jsi v kóma a odvezla tě sanitka na ÁRO. Po té ses rozhodla jít cestou AA s velkou pokorou a přijetím této nemoci a bezmocností nad ní bojovat. Co si o tom myslíš? - 6 -

7 Přemýšlela jsem a uvědomila jsem si, že vlastně jsem říkala, že jsem vděčná něčemu vyššímu než jsem já, že mě to ještě nechalo žít a dalo mi to možná poslední šanci, s tím něco udělat. Že určitě zasáhla moje Vyšší moc a já bych Jí měla být za to vděčná a využít této šance na nový život. A tak se sponzorka zeptala: Chceš v něco věřit? Můžeš udělat pouze rozhodnutí, že něčemu budeš věřit. Nic víc a nic míň. Nepitvat se v tom, co by to mělo být a jestli to existuje a jak to vypadá a jak s tím naložit. Ne, jen se rozhodnout věřit! A tak jsem to rozhodnutí udělala, a ono to vyšlo. Začala jsem spolupracovat ve své alkoholické mysli se svou novou Vyšší mocí v ženském rodě, protože se ženou se mi lépe mluví a je mi to bližší :o)) a do dnes po celých 11 let si to neumím představit jinak a ani bych nechtěla. Začala jsem postupně mít víru a už i vidím výsledky, že se může moje duševní zdraví navrátit. Pochopila jsem, že moje bláznivé alkoholické myšlení se nemusí uplatňovat v mém každodenním životě a že už vím, proč jsem pila a co dělat pro to, abych se už nemusela znovu napít. Tento druhý krok, si myslím, rozhodl o tom, proč jsem se ještě nenapila a věřím, že každých nových 24 hodin tomu nebude jinak, ale jen moje Vyšší moc a já s tím můžeme něco udělat. Pracovat na krocích, pomáhat druhým, předávat poselství, služba v AA a návštěvy meetingů. Každodenní rozhodnutí k Vyšší moci, že dnes se nemusím za žádných okolností napít a že prosím svou Vyšší moc o pomoc a podporu, je-li to Její vůle, a že věřím, že se moje duševní zdraví navrátí, to všechno potřebuji. A taky aby mě odejmula mé nemocné šílené EGO, je-li to Její vůle. Dnes jsem vděčná za svou poslední recidivu, za sponzorku v AA programu a za Víru ve Vyšší moc :o)) a za co nejvíce, za svou střízlivost!! Děkuji vám všem Lenka, alkoholička Praha Mé poznání u druhého Kroku John Lennon prý kdysi řekl: Život je to, co Ti utíká, když Ty máš zrovna jiné plány. Jak trefné pro můj život. Já měl hodně plánů, hodně přání. Vždy jsem si myslel, že když se mi nějaké to moje přání vyplní, tak se budu cítit šťastně. Samozřejmě hodně věcí nevyšlo, ale o to víc jsem byl překvapený, když se mi některý plán nebo přání splnilo a já se necítil tak šťastně, jak jsem očekával

8 Vůbec jsem neviděl, že mám zdravé děti, hodnou manželku, dobrou práci a spoustu dalších věcí. Vše jsem bral tak nějak jako samozřejmost a já hledal víc, chtěl jsem se cítit líp, přál jsem si větší euforii a k tomu mi pomáhal alkohol, který nenápadně začal plně ovládat můj život. Moje uvolnění se postupně měnilo v zoufalství, a čím víc jsem s tímto bojoval, tím bolest a deprese byly větší a já ztrácel více a více všeho na čem mi záleželo. Když jsem prvně přišel na mítink A.A., už jsem nějaký čas nepil a cítil se dobře. Přesto mi něco chybělo a hned na tomto svém prvním mítinku jsem to našel. Byli tam lidé, kteří nepili několik let a vypadali opravdu spokojeně, pořád se usmívali a já zatoužil po tom, co jsem na všech těch lidech viděl. Chtěl jsem tu pohodu a vyrovnanost, proto jsem se začal vyptávat, jak to dělají. Odpověděli: nepij a choď na mítinky, a tak jsem chodil, ale časem mi to přestalo stačit, a tak jsem začal dělat kroky. Pamatuji si, jak mě na prvním mítinku zarazila slova jako Bůh či Vyšší moc, ale ujištění, že čemu budu věřit, je jen moje věc, mne uklidnilo. Navíc jsem už věděl, že bez víry to nejde. A já už vlastně jednu víru měl, po skončení své poslední léčby jsem si řekl, že když nebudu pít, tak bude líp a tomuto věřím dodnes. Nic nemůže být horší, jak to peklo, kdy mne plně ovládal alkohol. S tímto vědomím jsem začal s druhým krokem a ještě s radou, ať mám otevřenou mysl a jsem k sobě opravdu upřímný. Při vypracování otázek jsem si uvědomil, že to, že jsem své alkoholové šílenství přežil celkem ve zdraví, je zázrak, a že musím mít zcela určitě svého strážného anděla. Dal jsem mu jméno Felix, protože musí být teď fakt šťastný, že semnou nemá už tolik práce. Jméno jsem mu dal proto, abych mu mohl tu a tam poděkovat. A jak se papír plnil, tím více jsem si uvědomoval, jak dopadala moje snaha porazit svoji nemoc sám bez pomoci. Už vím, že sám proti svému alkoholismu nic nezmůžu a přinejmenším potřebuji stálý kontakt s druhými střízlivými alkoholiky. Také jsem si vzpomněl, jak hrdě jsem tvrdil, že nevěřím, hlavně jsem nikdy nevěřil, že se ze mě stane alkoholik. A ač nevěřící, jsem některé večery upřímně prosil Boha, ať si mě vezme a já nemusím čelit šíleným ranním depresím a hroznému absťaku. Fakt jsem to někdy chtěl skončit, ale měl jsem vnitřní strach, co když mají pravdu Ti, kdo říkají, že po smrti něco je a Ti, co se zabijí, se tam nemají zrovna nejlíp. Nevím, zda je posmrtný život a už vůbec nemůžu tvrdit, že Bůh není. Pomohl mi jeden příběh, kde se ptali jednoho slavného herce, zda věří v Boha, on odpověděl, že ne, ale že se snaží žít tak, aby se nemusel před ním stydět, kdyby se náhodou před něj postavil. Po tomto sepsání jsem začal připouštět, že něco vyššího jak jsem já, je. Začal jsem také věřit v zázraky.

9 Vždyť to, že nepiju je opravdový zázrak jak pro mé blízké, tak hlavně pro mě. Někdy se mě ptají, co se stalo, že nepiju a jak to, že je to pro mě najednou tak lehké. A já fakt nevím, co odpovědět, stejně jako nevím, jak může tak perfektně fungovat vesmír. Jednou jsem někde četl, že lidstvo je jak bzučící roj, které přes své bzučení neslyší hlas vesmíru. A tak se díky krokového programu učím naslouchat nejen vesmíru, ale i všem v A.A. Jak jsem v programu dále, tím víc si uvědomuji, že se ke druhému kroku budu vracet. Chápu už také, že práci na 12 krocích mám do konce svého života a jak jsem nedávno slyšel na mítinku, když je budu dělat pořádně, tak ten život může být pěkně dlouhý. A já svůj střízlivý život mám rád, a proto, abych o něj nepřišel, snažím se dělat vše, abych se nemusel napít. A jak dlouho budu žít, tak to ví jen má Vyšší moc tak, jak ji chápu já. CESTA Dříve, když jsem ještě pil, a pak i na začátku své střízlivosti, mě trápila otázka, proč se mi toto mé utrpení stalo, proč jsem tolik ublížil a bylo hodně takových proč. Dnes věřím, že vše, co se ve vesmíru děje, má smysl a i to, co se stalo mé osobě, mělo svůj důvod. A jaký? Tak po tom jsem díky své Vyšší moci přestal pátrat a díky tomuto se výčitky svědomí, ale hlavně moje vnitřní bolest, zmírnily. Nedokážu si nadále představit svůj další život bez programu. Dříve, když jsem zkoušel nepít, chybělo mi něco, co by mi chlast nahradilo. Nepomáhal sport a ani plané sliby, jak sobě tak i druhým. Pomohl mi až pád na své pomyslné dno a duchovní program A.A. mi pomáhá, abych si svoji střízlivost hlídal a také svobodně užíval. Michal K, alkoholik - 9 -

10 Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. DRUHÝ KROK AA K LÉČBĚ nám alkoholikům Pane, na kříži, v lotosu pod stromem v zahradě, Pane v zahradě Getsemane v ulici pod mostem na řece, na moři Pane, rybáři s udicí bez návnady, oheň se rozhoří, najde se pomoci, kde není rady. Pane, v bolesti, v láhvi zakletí v putyce zaplivané se smrtí v objetí, Pane v zajetí. Vzdávám se. Pane, Tvá vůle ať se stane. Jmenuji se Líba, jsem alkoholička. Narodila jsem se v lednu 1951, doma, na Moravě. Můj tatínek, novopečený otec prvního dítěte, honem spěchal zapít moje narození do hospody. Pořádně rozpařený řekl jednomu začínajícímu jezeďákovi: Jen počkej, v březnu přijdou Američani a uvidíte to tóčo! Američani v březnu nepřišli, ale můj otec byl trestaný protože: Hrubě narušil budování socialistické vesnice, a já vlastně, díky přemíře alkoholu Skleničkový příběh v prvním dnu svého života, dostudovala. Tatínka tohle mrzelo celý život, mě trochu taky. Protože jsem vyrůstala na Moravě, alkoholu bylo dost, všude. Popíjelo se pořád. Tatínek byl alkoholik, pil hodně po těžkém úrazu a pil až do smrti. Já jsem popíjela v mládí dost, éra mániček, big-beatu, hipís, ale bez problémů kocovin. Nevěděla jsem, že můj manžel je alkoholik (byl léčený už v 8. třídě). Pil! Když jsem otěhotněla,

11 vyhodili mě jeho rodiče z bytu, nechtěli, aby jim tam řval harant. Odstěhovali jsme se z Prahy, domů se vracel vypitý, vymilovaný. Když byly dceři 2 roky, oznámila jsem jeho rodičům, že se chci dát rozvést. Jeho otec, vlivný soudruh, plno kontaktů do nejvyšších míst, mi řekl: Za to, že jejich syna nechci, tak že se mi pomstí. Počítali prý i s tím, že je já dochovám k smrti. Jeho výhrůžkám jsem se smála. Pila jsem málo, o dceru jsem se starala. U rozvodu jsem se lekla, svědci z Prahy vypovídali o mém flámování v Praze (nesmysl), sociálka svědčila proti mně, jak vyspávám a muž peče, vaří (naprostý nesmysl). Dcery jsem se nechtěla vzdát, rozváděla jsem se několik let, to už jsem žila s přítelem a měla druhou dceru Lenku. Nešťastnou náhodou jsme vyhořeli, přítel byl ohořelý v nemocnici, starší dceru jsem u soudu prohrála, protože jsem neměla domov, nic. S mladší dcerou jsem bydlela na ubytovně, nemohla jsem spát, známý lékař mi nechtěl dát prášky na spaní, prý, ať si dám před spaním frťana!! Z panáka brzy byla flaška, život šel dál. Budování nového domova, ztráta milované dcery, její pláč z návštěv, přítel už v kriminále (dostal 7 let za vyhoření), výchova jeho syna, malé Lenky, těžká práce v kravíně (jediná možnost vydělat peníze nutné k životu). Peklo! Znovu jsem se vdala, byl to omyl. Rozvod. Nevlastní syn po skončení docházky do školy odešel k tátovi. Žila jsem s dalším mužem, nic moc štěstí, ale šlo to. Měl také problémy s alkoholem, vydělával daleko míň než já, spotřebu měl ale velkou. Donutila jsem ho na ambulantní léčbu antabusem. Vesele ho přepíjel. Taky jsem s ním zašla do restaurace, ale měla jsem pravidlo, že doma musí být na jídlo, inkaso, a pak třeba i na pivo. Přítel nechtěl, tak hrdě odešel! Za tři dny byl zpátky, pití hodně omezil. S úsměvem vzpomínám, že když jsme se hádali a Karel nejvíc zuřil, řval na mě: Ty, ty jsi tak hrozná, hnusná, vždyť ty jsi horší než antabus! Po letech, na Karlovo přání, jsme se vzali, starší dcera se vrátila ke mně, obě dcery už byly vdané, my jsme koupili starý domek, že ho opravíme a budeme si žít. Manžel hned onemocněl se srdcem. Pak dostal rakovinu. Před 10 lety začala kalamita nabírat v mém životě na síle. V březnu se mladší dceři narodil krásný chlapeček. Poslední noc v porodnici vdechl meningokoka a měl podle lékařů zemřít. Hned mu amputovali prstíčky na ručičce a v inkubátoru se rval se smrtí. Nepřeji nikomu tu bolest, pološílenou dceru, umírající vnouček. Jednou v noci jsem šla od telefonu, jestli malej ještě žije a najednou jsem se začala nahlas modlit a prosit Boha, ať si vezme mě a malého zachrání. Léta jsem si na Boha nevzpomněla, ale najednou jsem věděla, že malý přežije! V červnu manželovi rakovina zasáhla celé tělo, řekli mi, že je konec. Už se s ní trápil rok a půl. Starší dcera byla už rozvedená, vzala si alkoholika, ale žila s hodným, dobrým člověkem. Ten se bohužel v září zabil v autě! Dcera bez práce, a tak jsem se snažila všechny podporovat psychicky, finančně. Musela jsem! Před Vánoci chtěl manžel z nemocnice domů, umřít. Vzala jsem ho domů, skoro měsíc jsem nespala, nejedla, běhala kolem něho.

12 Naštěstí v lednu zemřel, už, už jsem padala já! Ten rok jsem vůbec nepila, ale skoro nic si nepamatuji, jak jsem žila. Po smrti manžela se mi doma rozbilo během 2 měsíců snad všechno, elektřina v celém domě, pračka, lednička, TV, bojler a já opět jela v práci nonstop a platila a pracovala. Stal se mi pracovní úraz, zůstala jsem doma a najednou prázdno, samota. A začala jsem chodit mezi lidi. U nás, v mém bydlišti jedině do hospody. Manžel tu měl hodně přátel, já jsem nenormálně upovídaná, veselá, zajímám se o hodně věcí, taky mě asi lidi litovali, protože jsem byla už tenkrát dost hubená, ztrhaná, a tak za mě rádi platili chlast. Našla jsem si přítele v domnění, že je ideál, sen. Pili jsme vesele a hodně. Později jsem se dozvěděla, že je ženatý. Dojížděl za mnou občas. Nevěru neuznávám, dost mi to ublížilo, neměla jsem sílu se s ním rozejít a začala se zavírat sama doma! Dneska vidím tu šílenou situaci! Jak utíkám ráno do obchodu, 3 flašky vodky, 2x cigára, kousek salámu pro psa. Moje nákupy! Psovi venku hodit salám, honem domů, zamknout, ať mě nikdo neruší, otevřít všechny tři flašky, protože později bych je už otevřít neuměla, prožít chvilku štěstí při prvních locích a pak nic. Nepamatuji si, co bylo. Občas jsem se vzbudila u stolu, někdy na zemi, ale i v posteli. V noci jsem ještě občas vyrazila do hospody. Nechápu, že jsem přežívala. Děti jednou vlezly oknem, odtáhly mě do nemocnice. Měla jsem 4,5 promile alkoholu v krvi, skončila jsem na psychiatrii. Při hrozným střízlivění, absťáku, mi najednou bylo, jako kdybych dostala ránu do hlavy, a řekla jsem si, že jsem hrozná zrůda, sobec, co myslí jen na sebe, a viděla jsem před sebou děti a vnuky. Vyměnila jsem je za chlast, ten mě úplně zotročil a vládl mi. Rozhodla jsem se pro léčení! Před touhle velkou mojí alkoholickou aférou jsem ještě byla v Praze na operaci mozku. Operace se nezdařila a lékaři mě varovali. Smrt kolem mne chodila, nesměla jsem tisíc věcí, každou vteřinu jsem mohla spadnout mrtvá! Léčebna v Červeném Dvoře mě teda dostala. Původně jsem si myslela, že jedu na měsíc jako do lázní ( to mě tak popsali lékaři v nemocnici ). Já, mezi feťáky, bezdomovci, babka 53 let, vesničanka. Tak to mi lezly oči z důlků. Byla jsem přesvědčená, že jestliže tam vydržím ty 3a půl měsíce, sice možná nebudu pít, ale bude ze mě magor, totální pako! Vydržela jsem a poslední den v léčebně jsem si poprvé řekla: Jsi dobrá. Poprvé v životě jsem se sama pochválila. Ale vůbec jsem nevěděla co dál! Náhodou jsem zaslechla o AA něco málo. Založila jsem je v Českých Budějovicích. Fungujeme a já úplně s čistým svědomím tvrdím, že AA mi zachránili život. Díky nim abstinuji už 3,5 roku. V léčebně jsem si trošku udělala pořádek v hlavě, co chci a nechci dál v životě dělat, uvědomila jsem si svou nemoc, alkoholismus.

13 Letos zažívám zázraky, štěstí i jinak, než, že abstinuji. V březnu a dubnu jsem byla se svým aneurysma opět v Praze na Homolce, a! Uzdravená!! Lékaři se diví a já už nemám papír na hlavu! Taky jsem řešila opravy domku, jsem v invalidním důchodu, musela jsem se rozhodnout, co dál. Jediná možnost. Prodat milovaný domov, opustit nejdražší, nejhezčí zahrádku, odejít do pečovatelského domu. Přesvědčovala jsem sama sebe, že je to O.K., ale začaly se mi zdát hrozný sny plné alkoholu, mrtvol, hrůz. Seděla jsem v noci u stolu, vyděšená, ubrečená, nešťastná. Už, už jsem chtěla všechno vzdát, odejít do hospody a začít pít až k smrti! Ustála jsem to! A zázrak! Znovu! Našla jsem člověka s velkým Č. Můj dům koupí, opraví a nechá mě doma. Lidičky, je to fakt zázrak! Sny zmizely! A moc si nevyčítám, že jsem pila, alkohol mi chutnal a mockrát jsem v životě zažila situace, že jsem nemohla usnout, a ono, když člověk nespí 3 5 nocí, musí pracovat, málem umře taky. Když jsem se napila, zapomněla jsem na trápení a usnula. Svoje už jsem ale v životě vypila, mám splníno do smrti. Vím, že kdybych jednou šáhla po alkoholu, už bych nepřestala pít. Bála bych se vystřízlivět, abych si nemusela uvědomit tu blbost, že jsem zahodila tohle štěstí, co teď mám, pryč. Hnusila CESTA bych se sama sobě. Bolí mě u srdce kvůli vnoučkovi, ono nezůstalo u amputovaných prstíčků, neroste mu nožička a má epilepsii. Ale obojí se spraví, vím to! A těším se, až bude zdravej kluk! To musím vidět, zažít!! Díky mým problémům můj nejstarší vnuk Zdenda ve svých 10-ti letech ví o alkoholizmu víc, než já věděla ve svých 53 letech. Zrovna dneska tady byl a vzpomínali jsme, když jsem byla v léčebně, jak mu bylo smutno. Pro mě bylo moc těžký mu tenkrát sedmiletému říct pravdu, proč se léčím. Chtěla jsem se vyhnout tomu, aby mu cizí, takzvaní hodní lidé neřekli, že babička je ožralka, radši jsem mu to řekla sama! Byli jsme tenkrát spolu na výstavě květin, stovky lidí, a Zdenda najednou začal křičet Babi, babi, tady prodávají nealkoholické pivo, ty jsi alkoholička, ale to si můžeš koupit! Vteřinu davy cizích lidí zkameněly, svět se přestal točit, já jsem se rozesmála a řekla: Kašlu na pivo, dáme si kolu, viď. A Zdenda vedle mne poskakoval, brebentil, lidi nechápali, ale nám bylo dobře. Ještě bych měla napsat o mé velké lásce. Tenkrát jsem přijela z psychiatrie, on, božský, přijel, vytáhl 2 litry vína, že si dáme. Smál se, když jsem mu řekla, že končím s pitím. Pak zuřil, nadával, musela jsem mu pohrozit policií, odešel! Trpěla jsem, čekala 2 měsíce na nástup do léčebny, on sem jezdil, prosil, vyhrožoval, psal, ustála jsem to!! Obtěžoval mě 2 roky, vyklubal se z něho psychopat, měla jsem z něho strach, děti se o mě bály. Policie řekla, že zasáhne, až mi něco udělá. Občas se objeví, vyhrožuje pořád, jenže dneska už jsem silná, nebojím se!

14 Zažila jsem daleko víc hrůz, smutku, bolestí, zvykla jsem si, mluvím sprostě a směju se. Brečím, jen když jsem sama. Žiju, nepiju, proto vidím, cítím ten svět, jak voní, jak je barevný a krásný. Lidi kolem sebe hrozně dráždím, vytáčím svým smíchem a radostí ze života. Je mi jich všech líto, nežijí, přežívají. Mám toho ještě moc na jazyku, na srdci, ale už to je asi CESTA únavný. Tak končím tím, co vždycky říkám na přednáškách AA v léčebně! Miláčci, jsem stará, nemocná, živořím, bez peněz, sama, bez partnera a jmenuji se Skleničková, čímž mám ten chlast i v občance, přesto abstinuji. Takže, když to dokážu já, musí to dokázat každý, i vy! A od srdce Vám to přeji! Vaše Líba alkoholička Jen pro dnešní den ( Just For Today ) Dnes budu žít jen dneškem a nebudu se snažit vyřešit všechny svoje problémy najednou. Dnes se nebudu bát života a smrti, nebudu se bát užít si krásu kolem sebe a být šťastný. Lincoln řek :Lidé jsou šťastní tak, jak jim to jejich mysl dovolí. Dnes se přizpůsobím tomu, co mám a nebudu se snažit vše přizpůsobit tomu, co vyhovuje mě. Když nemohu mít to co bych chtěl, pokusím se mít rád to, co mám. Dnes budu příjemný, veselý, shovívavý, budu chválit lidi kolem sebe za to co dělají, nebudu je kritizovat za to co nedělají a když najdu chybu, odpustím ji a zapomenu. Nebudu se snažit řídit nikoho, jen sebe. Pro dnešní den budu mít plán. Možná ho nebudu dodržovat úplně přesně, ale budu se snažit. To mě uchrání od starostí, unáhlenosti a nerozhodnosti. Dnes se budu dívat na život čerstvýma očima a uvidím zázraky. Uvidím, že pokud já budu dávat, budu také dostávat. Dnes neukážu, že mé city jsou raněny. Dnes si najdu čas relaxovat a uvědomit si, co život je a jaký může být, čas zamyslet se nad bohem a získat lepší pohled na sebe samého

15 Tradice druhá Naše skupiny podléhají jediné nejvyšší autoritě milujícímu Bohu v podobě, jaká existuje v našem kolektivním svědomí. Naší vedoucí jsou pouze služebníky, kteří dostali plnou důvěru, avšak nevládnou nám. 1. Kritizuji osoby, jenž plní různé služební funkce ve skupině, komisi, radě AA a osoby, jež pracují pro společenství, nebo jim důvěřuji a vyjadřuji jim svoji podporu? Jak se chovám k nováčkům? A k veteránům? 2. Je možné se na mne úplně spolehnout dokonce i v otázce uchování tajemství kdy jde o nesení poselství či vykonávání jiných úkolů Společenství? 3. Přijímám jakoukoliv službu v AA především proto, abych byl doceněn? Očekávám pochvalu za svoje nápady? 4. Když se účastním ve skupinové diskuzi, stojím tvrdošíjně na svém, nebo dokážu ustoupit a přijmout názor skupiny a následně s klidem duše se podřídit jejímu konání? 5. Jsem ochoten i přes dlouhodobou střízlivost nadále vykonávat nevděčné a namáhavé činnosti v AA? 6. Snažím se během diskusí ve skupině chytračit na téma, které jsem nezkusil a které neznám? Druhá Tradice Když jsem přišel poprvé na mítink AA, připadalo mi, že se ti lidi jen tak sejdou a vypijí kafe, pokecají atd. Až časem jsem zjistil, že to není jen tak. No jo, ale jak je potom zajištěna soběstačnost a jiné tradice, to jako se zodpovídáme někomu nahoře, který nám řekne jak to či ono dělat? Jak máme být soběstační, když nás někdo řídí z New Yorku, Prahy či odkud? Naopak proč jezdit na setkání zástupců skupin, když si nemusím brát nic vážně, protože jsou to doporučení,

16 nikoliv příkazy? V mém případě byla mojí první vyšší mocí samotná skupina, či lépe skupiny AA. Pak by to ale znamenalo, že ony jsou tou nejvyšší autoritou. Tedy svědomí jednotlivých členů. Jak zjistit jeho vůli? No proto o většině věcí hlasujeme, aby se mohlo projevit přání většiny. Já jako případný jednotlivec nemám právo ovlivňovat chod skupiny či jejích jednotlivých členů, jediné co mohu, je říct svůj názor. Proč tomu tak je? Protože v opačném případě by můj egoizmus měl prostor si říct: A teď vám ukážu, jak se to má dělat. A vy budete poslouchat! Kdo z nás by v takovém společenství zůstal? No moc lidí ne. Docela stačilo, že nám kdysi poroučel alkohol. CESTA Jak vnímám druhou tradici Na začátku jsem byl rád, že mohu umýt hrnky či připravit kávu. Po čase se někdo ozval, že on chce takovou a ten zase makovou, a že si to nachystá sám. Co jsem čekal? Že mě budou plácat po rameni. Nestalo se, efekt byl opačný. Nechtěl jsem dělat službu, jež bude od ostatních jen zdrojem kritiky. Ať to dělá někdo jiný. Časem jsem pochopil, že jsem se mýlil. A mýlil jsem se ještě několikrát. Často jsem si říkal, že dneska by ty klíče mohl vyzvednout někdo jiný. Ale pak mě napadlo, že kdybychom si tohle řekli všichni, pak klíče nevyzvedne nikdo a setkání by se taky nemuselo konat. A navíc já tu službu nedělám pro nikoho jiného než pro sebe. Protože jakákoliv služba pro společenství mi dodává sílu. Takže dnes již vím, že jakákoliv služba, jíž se ujmu ve společenství, je pro mě prospěšná a měla by být prospěšná i pro společenství. Ale je to vždy jen služba, nikoliv postavení, odznak moci či něco podobného. Tak se učíme pokoře. Vždyť jsme si všichni rovni. Ať je naší Vyšší mocí cokoliv. Martin Alkoholik Jmenuji se Jarda a jsem alkoholik. Poprvé jsem slyšel znění této tradice už na svém prvním setkání AA, když jsem ještě byl v bohnické léčebně. Okamžitě jsem ji zavrhl, protože obsahovala slovo Bůh. V té době jsem se tohoto slova přímo děsil, protože jsem si nedovedl udělat konkrétní představu o tomto pojmu a bál jsem se, že se mi ostatní budou smát, když Boha přijmu do svého života. Od toho prvního setkání AA jsem znění druhé tradice slýchal a stále slýchám nejméně jednou týdně. Tato tradice je velmi účinnou brzdou pro mé ego. Mám totiž od přírody tendence zasahovat do všeho dění okolo sebe a moje ego se vždycky snaží řídit dění ve všech společenstvích, ve kterých jsem kdy byl členem. Náš znak obsahuje trojúhelník, jehož strany zastupují atributy Uzdravení, Jednoty a Služby. Druhá tradice se prolíná všemi třemi. Dokud jsem

17 nepracoval ve službě, vnímal jsem velmi citlivě autoritativní přístup. Bytostně jsem nesnášel sekretáře a jiné lidi pracující ve službě, kteří jedním dechem říkali, že v AA se nic nemusí a že všechno jsou jenom doporučení a potom okamžitě všechny upozornili, že se věci musí dělat tak a tak, samozřejmě podle jejich představy. Často jsem si negativní pocity nechal pro sebe, což vyvolalo pouze vlny nespokojena a vzteku na sebe sama, protože jsem se nedokázal ozvat a říci jim, že se mi jejich jednání nelíbí. Zapřísahal jsem se, že až budu ve službě, budu jiný. Ale opak byl pravdou. Jsem autoritativní typ a mnohdy se nedokáži vyrovnat s jiným pohledem na věc, natož s názorem, který se liší od mého. Obvykle to u mě funguje tak, že mě okamžitě zaplaví vlna hněvu, jak si někdo mohl dovolit mi odporovat. V tomto okamžiku mám co dělat, abych udržel nervy na uzdě a nezačal křičet. Nejsem schopen normální úvahy, natož abych objektivně posoudil, co jsem slyšel. Později se mi podaří zapojit pomalý mozek a věci si promyslet a rozebrat. Ale mnohdy už je pozdě. A teď si představte, když se jako bývalý důstojník, zvyklý rozkazovat, pustím do nějaké služby. Někdy to jde a jindy je to naprostá katastrofa. Teď se učím být důvěryhodný služebník a nevládnout, přesně podle znění druhé tradice. Když ze mě vyletí slova: Já chci, aby to bylo tak a tak, okamžitě vím, že jednám proti Druhé tradici. Jenže v práci jsem zvyklý na takové výroky, protože je ode mne CESTA management firmy očekává a nedokážu se rychle přepnout. A to je velká škola. Další mou charakterovou vadou je posuzování a odsuzování. Je totiž snazší druhého odsoudit, protože to mi umožní nemyslet na můj podíl viny. Nevím, jak vypadá ideál důvěryhodného služebníka, ale já to rozhodně nejsem. Už se dlouho snažím, ale mám pocit, že je to čím dál tím horší. Letos to bude osm let od počátku mého fungování ve službě AA, a protože nechci skončit jako ten zhrzený státník, kterého popisuje první stránka kapitoly o Druhé tradici v knize Dvanáct kroků a dvanáct tradicí, odrotuji do služebního důchodu. Pokud bude o mou pomoc někdo stát, rád pomohu. A pokud ne, budu šťastný, když bude AA sloužit ostatním alkoholikům. Předávat poselství budu i nadále, protože to potřebuji pro své pomalé uzdravování. Bůh je dnes mou jedinou a konečnou autoritou, i když to se mnou nemá zrovna lehké. Doufám, že mi mou občasnou snahu Jeho autoritu snižovat nebo jej zastupovat odpustí. A protože Bůh, jak mu rozumím já sám, je Láska, mám téměř jistotu, že se to stane. Alkoholik Jarda

18 Koncepty, naše záruka Téměř každý v AA slyšel o přádávání poselství, o jeho šíření. Také nám jsou známy výrazy jako služba, jednota, uzdravení, ale odkud se vzali, co ve skutečnosti znamenají? Již při čtení Velké knihy a Dvanácti Kroků si uvědomíme, že abychom se dál uzdravovali a udrželi si střízlivost je potřeba být ve styku s dalšími alkoholiky, věnovat se nováčkům, sdílet a přijímat zkušenosti. Proto se nám od našich zakladatelů dostalo jistého dědictví a teď nemám na mysli přímo dvanácti krokový program, ale nenápadné pozadí toho všeho, Tři odkazy AA, tedy ony známé hesla: Uzdravení, jednota a služba, spojené do trojúhelníku v našem znaku. 12 Kroků představuje nezbytné principy k uzdravení jednotlivce, 12 Tradic shrnuje zásady k zachování jednoty a pro správné konání ve službě máme 12 Konceptů pro světové služby. Tyto koncepty sepsal Bill W. v roce 1962 a řídí se podle nich celá struktura celosvětových AA. Lze tedy bez nadsázky říci, že právě díky nim máme dnes společenství takové jak jej známe. Uvedu znění prvních dvou Konceptů: 1) Konečná zodpovědnost a nejvyšší oprávnění k světovým službám AA by mělo vždy spočívat na kolektivním svědomí našeho celého Společenství. 2) Konference všeobecných služeb AA se pro téměř všechny praktické účely stala aktivním hlasem a efektivním svědomím naší celé Společnosti v jejích světových záležitostech. Co to znamená pro mne jako řadového člena? Zaručuje mi to, že jsem součástí výjimečného společenství, kde tím nejdůležitějším a rozhodným není jeden člověk stojící nad ostatními, ale společné rozhodnutí skupin. Poskytuje mi to ten vzácný a pro mne potřebný pocit svobody vmém konání a působení. Získávám tak jedinečný prostor a základ pro mé uzdravování a změnu životních návyků, které mne vedly k pití a chorému jednání, zkreslenému a ukřivděnému pohledu na svět. Vždyť právě tohle mi chybělo, rovnost a pocit sounáležitosti, protože jsem to neměl a nevěděl kde hledat, nacházel jsem únik v alkoholu, který mi umožňoval přehlédnout odlišnosti a nerovnosti mezi mnou a společností, dával mi pomyslný můstek k lidem, ale opak byl pravdou, čím více jsem setrvával v opilosti, tím víc jsem se vzdaloval od společnosti, pozbyl jsem schopnost být součástí a zapadnout, ocitl jsem se v naprosté osamělosti, která byla tak hluboká, že jsme nevydržel ani sám se sebou a naplnil mě jen strach a znechucení, které utlumila jen další opilost. Když toto zoufalství došlo vrcholu, našel jsem společenství AA a aniž bych to tušil získal jsem tak to co jsem hledal, společnost lidí, kteří mne přijmou, mezi které zapadnu a budu tak konečně součástí něčeho. Kdyby však existoval nějaký prezident AA, nebo jiná osobnostní autorita, která by mne soudila a dohlížela na mě, tento pocit by se rychle vytratil a já bych si připadal opět jako tam venku. Proto jsem vděčný za Tradice a Koncepty a cítím potřebu jednat v jejich duchu a snažit se o jejich dodržování. Chci tak nést dál dědictví AA, díky kterému dnes žiji střízlivě, snažím se tím umožnit dalším vyděděncům najít společnost, která stojí mimo standardy a dává nám tak naději na nový život. Jeden z Vás, Michal S, alkoholik

19 Anonymní alkoholici podají pomocnou ruku i v Třebíči Nikdy jsem se nepovažovala za alkoholika. V dobách bujarých večírků ani teď, kdy po půllitru sáhnu jen v parném létě. Přesto se jím na jedinou hodinu chci stát. Na čas, kdy se ve čtvrtek od 17:30 v třebíčském azylovém domě pro muže scházejí Anonymní alkoholici. Jejich sezení dobře fungují v Brně a dalších městech, nabídnout pomoc nově chtějí i v Třebíči. Nejistou rukou zvoním u vchodu do zařízení charity, šarmantnímu vrátnému polohlasně říkám, proč přicházím. Pánové, máte tu společnost, vede mě do příjemného zátiší na dvorku. Jsou čtyři. Sedí na dřevěných lavicích, na stole voní káva. Nabízejí mi taky. My si tady všichni tykáme, podává mi ruku hezký prošedivělý muž. Nejvýřečnější ze všech, jak později zjistím. Seznamuji se i s ostatními, nervozita pomalu odpadá. Jednoho po druhém si prohlížím. Nechce se mi věřit, že přede mnou sedí alkoholici. Neunikne mi, že i oni po mě pokradmu pokukují. Přecházíme do vedlejší místnosti s relaxačními křesly. Sezení začíná. Ahoj, jsem alkoholik, říká každý na úvod a připojí své křestní jméno. Nechci jim lhát. Ahoj, nejsem alkoholik, hledám tu pomoc pro někoho jiného, představím se, když na mě přijde řada. Jsou to jediná slova, která mohu pronést. Podle pravidel AA ten, kdo není sám závislý, během jejich hodinové komunity mlčí. Vyhovuje mi to. Poslouchám příběhy, které se přede mnou odvíjejí. Příběhy mužů, kteří by se možná nikdy nepoznali, nemít jedno společné. Zálibu v pití, jež postupně přerostla v každodenní nutnost. Vzpamatovali se dřív než je zahubila. Nepomohli prosby a výčitky rodiny, léčebny ani nejlepší psychiatři. Tím nejdůležitějším je totiž ochota. Ochota přiznat si problém, se kterým nemůžu bojovat. Musím od základů změnit svůj život, shodují se. Jeden z mužů se sklenky nedotkl už řadu let. Pořád se ale cítí být alkoholikem. Je to nemoc, není vyléčených alkoholiků. Jen střízlivých, připomíná ostatním. Všichni souhlasně přikyvují. Touha zůstat střízlivým je důvod, proč se pravidelně scházejí. Slyšet osudy jiných nám pomáhá zvládnout připadnou recidivu, utvrdit se v tom, co život s alkoholem obnáší. Kdyby mi před pár lety někdo řekl o AA, asi bych se mu vysmál. Teď vím, že je to pro nás cesta, téměř životní styl, připouští další z mužů. Sezení končí přátelským hovorem, k němuž se mohu přidat i já. Naplnilo mě čímsi, co nedokážu přesně pojmenovat. Snad pocitem klidu, že potká-li mě či mého blízkého podobný problém, nezůstaneme na něj sami. Článek z Třebíčského deníku, autor: Marcela Nováčková

20 AA Anonymní alkoholici Pozvánka Milí priatelia, Združenie pre služby AA v SR pripravuje v tomto roku 12. celoslovenský zjazd AA, na ktorý Vás srdečne pozývame. HLAVNÁ TÉMA ZJAZDU : PIATA TRADÍCIA - KAŽDÁ SKUPINA AA MÁ LEN JEDEN CIEĽ PRINÁŠAŤ TOTO POSOLSTVO ALKOHOLIKOVI, KTORÝ EŠTE STÁLE TRPÍ. Zjazd sa bude konať v dňoch v horskom hoteli Javorná DRIENICA - LYSÁ ( ) cca 4 km od historického kráľovského mesta Sabinov.. Hotel s Welnes centrom ponúka najkomplexnejšie služby a patrí medzi desať najlepších horských stredísk na Slovensku. Ubytovať sa je možné v apartmánoch, v dvoj, troch posteľových izbách, štúdiách, 2-4 miestnych štúdiách. Každá izba a štúdio je vybavená vlastným sociálnym zariadením a kúpeľňou. K dispozícii je relaxačné centrum, suchá sauna, fínska sauna, fitnes centrum, soľná jaskyňa. Okolie ponúka výborné podmienky pre horskú turistiku, cyklistiku. Okolie ponúka široké možnosti uvidieť krásnu prírodu a historické pamiatky : blízky Spišský hrad, Pieninský národný park, Tatranský národný park, Levoču, Bardejov, Prešov. Ubytovanie : - apartmány - 21,5 - - dvojposteľové izby trojposteľové štúdia ( 2+ 1 ) dva +dva posteľové štúdia Stravovanie: Plná penzia:(možnosť objednania vegetarianskej stravy) 10 - Registračný poplatok : 5 - Registračné poplatky ako aj úhrady za pobyt je možné vykonať priamo bankovým prevodom na účet Združenia pre služby AA v SR alebo priamo na mieste. Bankové spojenie: Tatra banka č. ú /1100, ako variabilný symbol uviesť a ako účel platby uveďte svoje meno, resp. skupinu. IBAN: SK Prihlášky na adresu: Oľga Mayerová, Rovniankova 5, Bratislava 5 na adresu: nebo Informácie: Oľga: Tel.: ; Mob.: Emil: Mob.: Tešíme sa na stretnutie. Združenie pre služby AA v SR

21 Šíření poselství Anonymních alkoholiků každý kdo dosáhl střízlivosti potřebuje předávat své uzdravení dál a všichni tak činí, ať už vědomě nebo nepřímo. Pokud si chceme svou střízlivost udržet, měli bychom být aktivní, podělit se o to čeho se nám dostalo a co nám pomohlo a pomáhá. Pokud náš život v pití už neměl smysl a existovali jen dvě cesty zemřít nebo začít od začátku a bez alkoholu, tak co většího a krásnějšího pro nás může být, než vidět jak se spolu s námi zotavují další stejně trpící a bok po boku se zapojujeme zpět do svých životů, nad kterými jsme pozbyli kontrolu a které ovládl alkohol. Je nám proto velkým potěšením oznámit, že nová skupina Anonymních alkoholiků Restart v Třebíči, oslaví své první jubileum a to výročním mítinkem, na který Vás srdečně zveme, protože právě díky společenství AA jsme mohli nalézt svůj druhý domov a nové přátele, kteří nám rozumí, právě díky Vám všem spokojeně a střízlivě žijeme. Toto radostné setkání se uskuteční v prostorách Katolického gymnázia na ulici Otmarově 22 v Třebíči, pod zimním stadionem. Těšit se na Vás budeme od 10:00 kdy zahájíme mítink na téma: Předávání poselství AA jako cesta k uzdravení. Bližší info Vám rádi poskytneme. Stačí se ozvat. Tel.: Libor

otec prvního dítěte honem spěchal zapít moje narození

otec prvního dítěte honem spěchal zapít moje narození Další příběh o svém pití poslala paní Líba. Je to příběh plný emocí a zvláštních událostí, které se staly jedné ženě, která chodí mezi námi, je abstinentka a dokonce zřídila v jednom městě pobočku sdružení

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Svépomocné společenství Anonymní Alkoholici

Svépomocné společenství Anonymní Alkoholici Svépomocné společenství Anonymní Alkoholici ANONYMNÍ ALKOHOLICI, je společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a nadějí, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná.

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Asi jsem si to jen zopakoval a připomněl, co to vlastně přesně

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Asi každý z nás poznal jistou formu psychické bolesti. Ta má mě však oslabovala každým dnem už po několik měsíců.

Asi každý z nás poznal jistou formu psychické bolesti. Ta má mě však oslabovala každým dnem už po několik měsíců. Asi každý z nás poznal jistou formu psychické bolesti. Ta má mě však oslabovala každým dnem už po několik měsíců. Dívat se na muže, kterého milujete, jak sedí na druhé straně stolu, se slzami v očích a

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti nápomocná při tvé cestě. Hodně štěstí! Marek Gerlich

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více