Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009"

Transkript

1 Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009

2 Preambule Anonymních alkoholiků Anonymní Alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Nejsou tu žádné povinné poplatky, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politickou organizací, či jakoukoli jinou institucí. Nepřejí si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporují, ale ani nepodporují žádné vnější programy. Naším prvotním účelem je zůstat střízlivý a pomáhat ostatním alkoholikům dosahovat střízlivosti. Dvanáct Kroků Anonymních alkoholiků 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem naše životy začaly být neovladatelné. 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak Ho my sami chápeme. 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 7. Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 9. Rozhodli jsme se provést tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolí, s výjimkou kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali. 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme Ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit. 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech

3 2/2009 Časopis pro členy a přátele Anonymních alkoholiků. OBSAH: Slovo na úvod - Úvodník 5 Krok druhý - Moje práce s 2. Krokem 6 - Mé poznání u 2. Kroku 7 - Báseň: Druhý Krok 10 Naše cesty ke střízlivosti - Skleničkový příběh 10 - Jen pro dnešní den 14 Druhá Tradice - Tradice druhá 15 - Jak vnímám druhou Tradici 16 První a druhý Koncept - Koncepty, naše záruka 18 Napsali o nás - Reportáž o AA v Třebíči 19 Co se děje v našich řadách Celoslovenský sjezd 20 - Výročí mítink skupiny Restart, Třebíč 21 Nejsme v tom sami - Gamblers Anonymous 22 - Narcotics Anonymous 23 - CoDA 24 - Al-Anon 25 - Naučila jsem se žít 25 - Moje cesta do Al-Anon 27 AA na internetu - Diskuse na TP 28 Kontakty - Adresář skupin 33 Vydává: AA Fénix Brno, Křenová 62a, Brno Redakce: Tel.: Tisk: Tiskárna CCB, spol. s.r.o. Uveřejněné příspěvky nevyjadřují postoj redakce ani AA jako celku, pouze osobní názor a zkušenost přispěvatele. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a redakční úpravu příspěvků. Časopis je určen pouze pro vnitřní potřebu AA. Cena výtisku je 30Kč - 3 -

4 - 4 -

5 Úvodník Čím dál tím více na dveře klepe léto. Dlouhé slunečné dny, krátké teplé noci, období dovolených po celoroční práci. S nastupujícím létem vychází i druhé pokračování našeho nového časopisu, které prožilo radostný zrod a mocně se uchází o Vaší přízeň a další život. Bez čitatelů by naše Cesta nebyla poslem střízlivosti, nýbrž jen cárem popsaného papíru. Proto nás velmi příjemně potěšilo, že si úspěšně našla své čitatele a rázem se stala součástí literatury, která je u nás k dostání. Já osobně si myslím, že kvalitní literatury není nikdy dost. Neustále se snažím propagovat, že o literatuře AA by se mělo hovořit na každém mítinku. Naše Cesta je ale trochu zvláštní periodikum. Hovoří se, že není na světě nic staršího, než včerejší noviny. Toto přirovnání našemu časopisu absolutně nehrozí. Je to hlavně kvůli Vašim příspěvkům, Vašim svědectvím, která nejsou podmíněna časem, každá jednotlivá výpověď alkoholika o svém utrpení s alkoholem je pro mne aktuální, ať již byla sepsána dnes, nebo před 70 lety. Je pro mne zároveň i tou nejpozitivnější zprávou, že náš program umí pomoci trpícímu alkoholikovi, ba dokonce zná návod na nový spokojený život. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří již přispěli svými svědectvími a Vás ostatní požádat o zaslání svých příběhů, svých zkušeností. Zvlášť bych chtěl za svou osobu i celou redakci poděkovat i ostatním závislým (narkomani, hráči, Al-anon), a těšíme se na další spolupráci. Bez toho bychom nemohli dál existovat. Závěrem mi dovolte vyslovit mé osobní přání našemu ještě hodně mladému časopisu. Aby nalezl své nové dopisovatele a stal se nástrojem šíření poselství střízlivého života. Aby se stal očekávaným hostem všech Vás, kterým se dostalo do rukou jeho první vydání. Aby si našel své nové čtenáře, kteří si jej přečtou v poklidu svého domova, na cestách, na odpočinku na chalupě, či na dovolené, ale aby se dostal do rukou trpícím lidem na ulici, v ústavech a nemocnicích, ba dokonce i lidem pobývajících momentálně ve vazbě či ve vězení. Aby všem, kteří chtějí nalézt cestu z nesvobody závislosti, ukázal možnost s Cestou objevit svou novou životní cestu. Za redakci Alkoholik Radek - 5 -

6 Dospěli jsme k víře, že jen síla větší než naše vlastní nám může navrátit duševní zdraví. Pokora a intelekt mohou jít ruku v ruce za předpokladu, že výše stavíme pokoru. Jakmile jsme přijali tento nový postoj, dostalo se nám daru víry, a to víry opravdu účinné Skutečná pokora a otevřená mysl nás přivádí k víře a každé setkání s AA nás utvrzuje ve víře, že nám Bůh navrátí ztracené duševní zdraví, pokud k Němu získáme ten pravý vztah. ( Dvanáct kroků a Dvanáct tradic ) Doporučené podotázky k Druhému Kroku: 1) Co si představuji pod pojmem duševní zdraví? 2) Jsem schopný/á uvěřit, že se moje duševní zdraví může navrátit a budu své alkoholické nemoci rozumět? 3) Mám a nebo jsem měl/a víru v Boha a nebo v něco vyššího než jsem já sám/a? 4) Jsem ochotný/a uvěřit v něco vyššího v mém životě? 5) Jsem ochotný/á udělat rozhodnutí věřit v něco vyššího? Moje práce s 2. krokem a uskutečnění jeho podstaty. Když jsem se se sponzorkou Susan dostala ke druhému kroku, tak jsem netušila, o co vlastně půjde, a měla jsem obavy, že tomu neporozumím. Ujištění sponzorky, že sama uvidím a že jsem připravena na druhý krok, když jsem už vypracovala první krok, mě trochu uklidnilo :o) Když jsem přišla do AA, nevěřila jsem v žádného Boha a ani Vyšší moc. Naopak jsem byla velmi zatvrzelá a nevěřící. Následky tohoto mého myšlení byly na základě toho, že když mi zemřel můj první syn a pak rozvod a pak alkoholismus, tak přece nemůže žádný Bůh existovat, tohle by určitě nedovolil a je zlý, že mi ublížil. Sponzorka mi zadala doporučené body ke druhému kroku a požádala mě, abych je vypracovala písemně, a že potom budeme o tom hovořit dále. Chvíli mi trvalo to všechno vypsat a rozumět tomu, ale výsledek se dostavil. Když jsme si spolu sedly, tak mě jako první věc řekla: Leni, tvoje poslední recidiva byla zlá a byla jsi v kóma a odvezla tě sanitka na ÁRO. Po té ses rozhodla jít cestou AA s velkou pokorou a přijetím této nemoci a bezmocností nad ní bojovat. Co si o tom myslíš? - 6 -

7 Přemýšlela jsem a uvědomila jsem si, že vlastně jsem říkala, že jsem vděčná něčemu vyššímu než jsem já, že mě to ještě nechalo žít a dalo mi to možná poslední šanci, s tím něco udělat. Že určitě zasáhla moje Vyšší moc a já bych Jí měla být za to vděčná a využít této šance na nový život. A tak se sponzorka zeptala: Chceš v něco věřit? Můžeš udělat pouze rozhodnutí, že něčemu budeš věřit. Nic víc a nic míň. Nepitvat se v tom, co by to mělo být a jestli to existuje a jak to vypadá a jak s tím naložit. Ne, jen se rozhodnout věřit! A tak jsem to rozhodnutí udělala, a ono to vyšlo. Začala jsem spolupracovat ve své alkoholické mysli se svou novou Vyšší mocí v ženském rodě, protože se ženou se mi lépe mluví a je mi to bližší :o)) a do dnes po celých 11 let si to neumím představit jinak a ani bych nechtěla. Začala jsem postupně mít víru a už i vidím výsledky, že se může moje duševní zdraví navrátit. Pochopila jsem, že moje bláznivé alkoholické myšlení se nemusí uplatňovat v mém každodenním životě a že už vím, proč jsem pila a co dělat pro to, abych se už nemusela znovu napít. Tento druhý krok, si myslím, rozhodl o tom, proč jsem se ještě nenapila a věřím, že každých nových 24 hodin tomu nebude jinak, ale jen moje Vyšší moc a já s tím můžeme něco udělat. Pracovat na krocích, pomáhat druhým, předávat poselství, služba v AA a návštěvy meetingů. Každodenní rozhodnutí k Vyšší moci, že dnes se nemusím za žádných okolností napít a že prosím svou Vyšší moc o pomoc a podporu, je-li to Její vůle, a že věřím, že se moje duševní zdraví navrátí, to všechno potřebuji. A taky aby mě odejmula mé nemocné šílené EGO, je-li to Její vůle. Dnes jsem vděčná za svou poslední recidivu, za sponzorku v AA programu a za Víru ve Vyšší moc :o)) a za co nejvíce, za svou střízlivost!! Děkuji vám všem Lenka, alkoholička Praha Mé poznání u druhého Kroku John Lennon prý kdysi řekl: Život je to, co Ti utíká, když Ty máš zrovna jiné plány. Jak trefné pro můj život. Já měl hodně plánů, hodně přání. Vždy jsem si myslel, že když se mi nějaké to moje přání vyplní, tak se budu cítit šťastně. Samozřejmě hodně věcí nevyšlo, ale o to víc jsem byl překvapený, když se mi některý plán nebo přání splnilo a já se necítil tak šťastně, jak jsem očekával

8 Vůbec jsem neviděl, že mám zdravé děti, hodnou manželku, dobrou práci a spoustu dalších věcí. Vše jsem bral tak nějak jako samozřejmost a já hledal víc, chtěl jsem se cítit líp, přál jsem si větší euforii a k tomu mi pomáhal alkohol, který nenápadně začal plně ovládat můj život. Moje uvolnění se postupně měnilo v zoufalství, a čím víc jsem s tímto bojoval, tím bolest a deprese byly větší a já ztrácel více a více všeho na čem mi záleželo. Když jsem prvně přišel na mítink A.A., už jsem nějaký čas nepil a cítil se dobře. Přesto mi něco chybělo a hned na tomto svém prvním mítinku jsem to našel. Byli tam lidé, kteří nepili několik let a vypadali opravdu spokojeně, pořád se usmívali a já zatoužil po tom, co jsem na všech těch lidech viděl. Chtěl jsem tu pohodu a vyrovnanost, proto jsem se začal vyptávat, jak to dělají. Odpověděli: nepij a choď na mítinky, a tak jsem chodil, ale časem mi to přestalo stačit, a tak jsem začal dělat kroky. Pamatuji si, jak mě na prvním mítinku zarazila slova jako Bůh či Vyšší moc, ale ujištění, že čemu budu věřit, je jen moje věc, mne uklidnilo. Navíc jsem už věděl, že bez víry to nejde. A já už vlastně jednu víru měl, po skončení své poslední léčby jsem si řekl, že když nebudu pít, tak bude líp a tomuto věřím dodnes. Nic nemůže být horší, jak to peklo, kdy mne plně ovládal alkohol. S tímto vědomím jsem začal s druhým krokem a ještě s radou, ať mám otevřenou mysl a jsem k sobě opravdu upřímný. Při vypracování otázek jsem si uvědomil, že to, že jsem své alkoholové šílenství přežil celkem ve zdraví, je zázrak, a že musím mít zcela určitě svého strážného anděla. Dal jsem mu jméno Felix, protože musí být teď fakt šťastný, že semnou nemá už tolik práce. Jméno jsem mu dal proto, abych mu mohl tu a tam poděkovat. A jak se papír plnil, tím více jsem si uvědomoval, jak dopadala moje snaha porazit svoji nemoc sám bez pomoci. Už vím, že sám proti svému alkoholismu nic nezmůžu a přinejmenším potřebuji stálý kontakt s druhými střízlivými alkoholiky. Také jsem si vzpomněl, jak hrdě jsem tvrdil, že nevěřím, hlavně jsem nikdy nevěřil, že se ze mě stane alkoholik. A ač nevěřící, jsem některé večery upřímně prosil Boha, ať si mě vezme a já nemusím čelit šíleným ranním depresím a hroznému absťaku. Fakt jsem to někdy chtěl skončit, ale měl jsem vnitřní strach, co když mají pravdu Ti, kdo říkají, že po smrti něco je a Ti, co se zabijí, se tam nemají zrovna nejlíp. Nevím, zda je posmrtný život a už vůbec nemůžu tvrdit, že Bůh není. Pomohl mi jeden příběh, kde se ptali jednoho slavného herce, zda věří v Boha, on odpověděl, že ne, ale že se snaží žít tak, aby se nemusel před ním stydět, kdyby se náhodou před něj postavil. Po tomto sepsání jsem začal připouštět, že něco vyššího jak jsem já, je. Začal jsem také věřit v zázraky.

9 Vždyť to, že nepiju je opravdový zázrak jak pro mé blízké, tak hlavně pro mě. Někdy se mě ptají, co se stalo, že nepiju a jak to, že je to pro mě najednou tak lehké. A já fakt nevím, co odpovědět, stejně jako nevím, jak může tak perfektně fungovat vesmír. Jednou jsem někde četl, že lidstvo je jak bzučící roj, které přes své bzučení neslyší hlas vesmíru. A tak se díky krokového programu učím naslouchat nejen vesmíru, ale i všem v A.A. Jak jsem v programu dále, tím víc si uvědomuji, že se ke druhému kroku budu vracet. Chápu už také, že práci na 12 krocích mám do konce svého života a jak jsem nedávno slyšel na mítinku, když je budu dělat pořádně, tak ten život může být pěkně dlouhý. A já svůj střízlivý život mám rád, a proto, abych o něj nepřišel, snažím se dělat vše, abych se nemusel napít. A jak dlouho budu žít, tak to ví jen má Vyšší moc tak, jak ji chápu já. CESTA Dříve, když jsem ještě pil, a pak i na začátku své střízlivosti, mě trápila otázka, proč se mi toto mé utrpení stalo, proč jsem tolik ublížil a bylo hodně takových proč. Dnes věřím, že vše, co se ve vesmíru děje, má smysl a i to, co se stalo mé osobě, mělo svůj důvod. A jaký? Tak po tom jsem díky své Vyšší moci přestal pátrat a díky tomuto se výčitky svědomí, ale hlavně moje vnitřní bolest, zmírnily. Nedokážu si nadále představit svůj další život bez programu. Dříve, když jsem zkoušel nepít, chybělo mi něco, co by mi chlast nahradilo. Nepomáhal sport a ani plané sliby, jak sobě tak i druhým. Pomohl mi až pád na své pomyslné dno a duchovní program A.A. mi pomáhá, abych si svoji střízlivost hlídal a také svobodně užíval. Michal K, alkoholik - 9 -

10 Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. DRUHÝ KROK AA K LÉČBĚ nám alkoholikům Pane, na kříži, v lotosu pod stromem v zahradě, Pane v zahradě Getsemane v ulici pod mostem na řece, na moři Pane, rybáři s udicí bez návnady, oheň se rozhoří, najde se pomoci, kde není rady. Pane, v bolesti, v láhvi zakletí v putyce zaplivané se smrtí v objetí, Pane v zajetí. Vzdávám se. Pane, Tvá vůle ať se stane. Jmenuji se Líba, jsem alkoholička. Narodila jsem se v lednu 1951, doma, na Moravě. Můj tatínek, novopečený otec prvního dítěte, honem spěchal zapít moje narození do hospody. Pořádně rozpařený řekl jednomu začínajícímu jezeďákovi: Jen počkej, v březnu přijdou Američani a uvidíte to tóčo! Američani v březnu nepřišli, ale můj otec byl trestaný protože: Hrubě narušil budování socialistické vesnice, a já vlastně, díky přemíře alkoholu Skleničkový příběh v prvním dnu svého života, dostudovala. Tatínka tohle mrzelo celý život, mě trochu taky. Protože jsem vyrůstala na Moravě, alkoholu bylo dost, všude. Popíjelo se pořád. Tatínek byl alkoholik, pil hodně po těžkém úrazu a pil až do smrti. Já jsem popíjela v mládí dost, éra mániček, big-beatu, hipís, ale bez problémů kocovin. Nevěděla jsem, že můj manžel je alkoholik (byl léčený už v 8. třídě). Pil! Když jsem otěhotněla,

11 vyhodili mě jeho rodiče z bytu, nechtěli, aby jim tam řval harant. Odstěhovali jsme se z Prahy, domů se vracel vypitý, vymilovaný. Když byly dceři 2 roky, oznámila jsem jeho rodičům, že se chci dát rozvést. Jeho otec, vlivný soudruh, plno kontaktů do nejvyšších míst, mi řekl: Za to, že jejich syna nechci, tak že se mi pomstí. Počítali prý i s tím, že je já dochovám k smrti. Jeho výhrůžkám jsem se smála. Pila jsem málo, o dceru jsem se starala. U rozvodu jsem se lekla, svědci z Prahy vypovídali o mém flámování v Praze (nesmysl), sociálka svědčila proti mně, jak vyspávám a muž peče, vaří (naprostý nesmysl). Dcery jsem se nechtěla vzdát, rozváděla jsem se několik let, to už jsem žila s přítelem a měla druhou dceru Lenku. Nešťastnou náhodou jsme vyhořeli, přítel byl ohořelý v nemocnici, starší dceru jsem u soudu prohrála, protože jsem neměla domov, nic. S mladší dcerou jsem bydlela na ubytovně, nemohla jsem spát, známý lékař mi nechtěl dát prášky na spaní, prý, ať si dám před spaním frťana!! Z panáka brzy byla flaška, život šel dál. Budování nového domova, ztráta milované dcery, její pláč z návštěv, přítel už v kriminále (dostal 7 let za vyhoření), výchova jeho syna, malé Lenky, těžká práce v kravíně (jediná možnost vydělat peníze nutné k životu). Peklo! Znovu jsem se vdala, byl to omyl. Rozvod. Nevlastní syn po skončení docházky do školy odešel k tátovi. Žila jsem s dalším mužem, nic moc štěstí, ale šlo to. Měl také problémy s alkoholem, vydělával daleko míň než já, spotřebu měl ale velkou. Donutila jsem ho na ambulantní léčbu antabusem. Vesele ho přepíjel. Taky jsem s ním zašla do restaurace, ale měla jsem pravidlo, že doma musí být na jídlo, inkaso, a pak třeba i na pivo. Přítel nechtěl, tak hrdě odešel! Za tři dny byl zpátky, pití hodně omezil. S úsměvem vzpomínám, že když jsme se hádali a Karel nejvíc zuřil, řval na mě: Ty, ty jsi tak hrozná, hnusná, vždyť ty jsi horší než antabus! Po letech, na Karlovo přání, jsme se vzali, starší dcera se vrátila ke mně, obě dcery už byly vdané, my jsme koupili starý domek, že ho opravíme a budeme si žít. Manžel hned onemocněl se srdcem. Pak dostal rakovinu. Před 10 lety začala kalamita nabírat v mém životě na síle. V březnu se mladší dceři narodil krásný chlapeček. Poslední noc v porodnici vdechl meningokoka a měl podle lékařů zemřít. Hned mu amputovali prstíčky na ručičce a v inkubátoru se rval se smrtí. Nepřeji nikomu tu bolest, pološílenou dceru, umírající vnouček. Jednou v noci jsem šla od telefonu, jestli malej ještě žije a najednou jsem se začala nahlas modlit a prosit Boha, ať si vezme mě a malého zachrání. Léta jsem si na Boha nevzpomněla, ale najednou jsem věděla, že malý přežije! V červnu manželovi rakovina zasáhla celé tělo, řekli mi, že je konec. Už se s ní trápil rok a půl. Starší dcera byla už rozvedená, vzala si alkoholika, ale žila s hodným, dobrým člověkem. Ten se bohužel v září zabil v autě! Dcera bez práce, a tak jsem se snažila všechny podporovat psychicky, finančně. Musela jsem! Před Vánoci chtěl manžel z nemocnice domů, umřít. Vzala jsem ho domů, skoro měsíc jsem nespala, nejedla, běhala kolem něho.

12 Naštěstí v lednu zemřel, už, už jsem padala já! Ten rok jsem vůbec nepila, ale skoro nic si nepamatuji, jak jsem žila. Po smrti manžela se mi doma rozbilo během 2 měsíců snad všechno, elektřina v celém domě, pračka, lednička, TV, bojler a já opět jela v práci nonstop a platila a pracovala. Stal se mi pracovní úraz, zůstala jsem doma a najednou prázdno, samota. A začala jsem chodit mezi lidi. U nás, v mém bydlišti jedině do hospody. Manžel tu měl hodně přátel, já jsem nenormálně upovídaná, veselá, zajímám se o hodně věcí, taky mě asi lidi litovali, protože jsem byla už tenkrát dost hubená, ztrhaná, a tak za mě rádi platili chlast. Našla jsem si přítele v domnění, že je ideál, sen. Pili jsme vesele a hodně. Později jsem se dozvěděla, že je ženatý. Dojížděl za mnou občas. Nevěru neuznávám, dost mi to ublížilo, neměla jsem sílu se s ním rozejít a začala se zavírat sama doma! Dneska vidím tu šílenou situaci! Jak utíkám ráno do obchodu, 3 flašky vodky, 2x cigára, kousek salámu pro psa. Moje nákupy! Psovi venku hodit salám, honem domů, zamknout, ať mě nikdo neruší, otevřít všechny tři flašky, protože později bych je už otevřít neuměla, prožít chvilku štěstí při prvních locích a pak nic. Nepamatuji si, co bylo. Občas jsem se vzbudila u stolu, někdy na zemi, ale i v posteli. V noci jsem ještě občas vyrazila do hospody. Nechápu, že jsem přežívala. Děti jednou vlezly oknem, odtáhly mě do nemocnice. Měla jsem 4,5 promile alkoholu v krvi, skončila jsem na psychiatrii. Při hrozným střízlivění, absťáku, mi najednou bylo, jako kdybych dostala ránu do hlavy, a řekla jsem si, že jsem hrozná zrůda, sobec, co myslí jen na sebe, a viděla jsem před sebou děti a vnuky. Vyměnila jsem je za chlast, ten mě úplně zotročil a vládl mi. Rozhodla jsem se pro léčení! Před touhle velkou mojí alkoholickou aférou jsem ještě byla v Praze na operaci mozku. Operace se nezdařila a lékaři mě varovali. Smrt kolem mne chodila, nesměla jsem tisíc věcí, každou vteřinu jsem mohla spadnout mrtvá! Léčebna v Červeném Dvoře mě teda dostala. Původně jsem si myslela, že jedu na měsíc jako do lázní ( to mě tak popsali lékaři v nemocnici ). Já, mezi feťáky, bezdomovci, babka 53 let, vesničanka. Tak to mi lezly oči z důlků. Byla jsem přesvědčená, že jestliže tam vydržím ty 3a půl měsíce, sice možná nebudu pít, ale bude ze mě magor, totální pako! Vydržela jsem a poslední den v léčebně jsem si poprvé řekla: Jsi dobrá. Poprvé v životě jsem se sama pochválila. Ale vůbec jsem nevěděla co dál! Náhodou jsem zaslechla o AA něco málo. Založila jsem je v Českých Budějovicích. Fungujeme a já úplně s čistým svědomím tvrdím, že AA mi zachránili život. Díky nim abstinuji už 3,5 roku. V léčebně jsem si trošku udělala pořádek v hlavě, co chci a nechci dál v životě dělat, uvědomila jsem si svou nemoc, alkoholismus.

13 Letos zažívám zázraky, štěstí i jinak, než, že abstinuji. V březnu a dubnu jsem byla se svým aneurysma opět v Praze na Homolce, a! Uzdravená!! Lékaři se diví a já už nemám papír na hlavu! Taky jsem řešila opravy domku, jsem v invalidním důchodu, musela jsem se rozhodnout, co dál. Jediná možnost. Prodat milovaný domov, opustit nejdražší, nejhezčí zahrádku, odejít do pečovatelského domu. Přesvědčovala jsem sama sebe, že je to O.K., ale začaly se mi zdát hrozný sny plné alkoholu, mrtvol, hrůz. Seděla jsem v noci u stolu, vyděšená, ubrečená, nešťastná. Už, už jsem chtěla všechno vzdát, odejít do hospody a začít pít až k smrti! Ustála jsem to! A zázrak! Znovu! Našla jsem člověka s velkým Č. Můj dům koupí, opraví a nechá mě doma. Lidičky, je to fakt zázrak! Sny zmizely! A moc si nevyčítám, že jsem pila, alkohol mi chutnal a mockrát jsem v životě zažila situace, že jsem nemohla usnout, a ono, když člověk nespí 3 5 nocí, musí pracovat, málem umře taky. Když jsem se napila, zapomněla jsem na trápení a usnula. Svoje už jsem ale v životě vypila, mám splníno do smrti. Vím, že kdybych jednou šáhla po alkoholu, už bych nepřestala pít. Bála bych se vystřízlivět, abych si nemusela uvědomit tu blbost, že jsem zahodila tohle štěstí, co teď mám, pryč. Hnusila CESTA bych se sama sobě. Bolí mě u srdce kvůli vnoučkovi, ono nezůstalo u amputovaných prstíčků, neroste mu nožička a má epilepsii. Ale obojí se spraví, vím to! A těším se, až bude zdravej kluk! To musím vidět, zažít!! Díky mým problémům můj nejstarší vnuk Zdenda ve svých 10-ti letech ví o alkoholizmu víc, než já věděla ve svých 53 letech. Zrovna dneska tady byl a vzpomínali jsme, když jsem byla v léčebně, jak mu bylo smutno. Pro mě bylo moc těžký mu tenkrát sedmiletému říct pravdu, proč se léčím. Chtěla jsem se vyhnout tomu, aby mu cizí, takzvaní hodní lidé neřekli, že babička je ožralka, radši jsem mu to řekla sama! Byli jsme tenkrát spolu na výstavě květin, stovky lidí, a Zdenda najednou začal křičet Babi, babi, tady prodávají nealkoholické pivo, ty jsi alkoholička, ale to si můžeš koupit! Vteřinu davy cizích lidí zkameněly, svět se přestal točit, já jsem se rozesmála a řekla: Kašlu na pivo, dáme si kolu, viď. A Zdenda vedle mne poskakoval, brebentil, lidi nechápali, ale nám bylo dobře. Ještě bych měla napsat o mé velké lásce. Tenkrát jsem přijela z psychiatrie, on, božský, přijel, vytáhl 2 litry vína, že si dáme. Smál se, když jsem mu řekla, že končím s pitím. Pak zuřil, nadával, musela jsem mu pohrozit policií, odešel! Trpěla jsem, čekala 2 měsíce na nástup do léčebny, on sem jezdil, prosil, vyhrožoval, psal, ustála jsem to!! Obtěžoval mě 2 roky, vyklubal se z něho psychopat, měla jsem z něho strach, děti se o mě bály. Policie řekla, že zasáhne, až mi něco udělá. Občas se objeví, vyhrožuje pořád, jenže dneska už jsem silná, nebojím se!

14 Zažila jsem daleko víc hrůz, smutku, bolestí, zvykla jsem si, mluvím sprostě a směju se. Brečím, jen když jsem sama. Žiju, nepiju, proto vidím, cítím ten svět, jak voní, jak je barevný a krásný. Lidi kolem sebe hrozně dráždím, vytáčím svým smíchem a radostí ze života. Je mi jich všech líto, nežijí, přežívají. Mám toho ještě moc na jazyku, na srdci, ale už to je asi CESTA únavný. Tak končím tím, co vždycky říkám na přednáškách AA v léčebně! Miláčci, jsem stará, nemocná, živořím, bez peněz, sama, bez partnera a jmenuji se Skleničková, čímž mám ten chlast i v občance, přesto abstinuji. Takže, když to dokážu já, musí to dokázat každý, i vy! A od srdce Vám to přeji! Vaše Líba alkoholička Jen pro dnešní den ( Just For Today ) Dnes budu žít jen dneškem a nebudu se snažit vyřešit všechny svoje problémy najednou. Dnes se nebudu bát života a smrti, nebudu se bát užít si krásu kolem sebe a být šťastný. Lincoln řek :Lidé jsou šťastní tak, jak jim to jejich mysl dovolí. Dnes se přizpůsobím tomu, co mám a nebudu se snažit vše přizpůsobit tomu, co vyhovuje mě. Když nemohu mít to co bych chtěl, pokusím se mít rád to, co mám. Dnes budu příjemný, veselý, shovívavý, budu chválit lidi kolem sebe za to co dělají, nebudu je kritizovat za to co nedělají a když najdu chybu, odpustím ji a zapomenu. Nebudu se snažit řídit nikoho, jen sebe. Pro dnešní den budu mít plán. Možná ho nebudu dodržovat úplně přesně, ale budu se snažit. To mě uchrání od starostí, unáhlenosti a nerozhodnosti. Dnes se budu dívat na život čerstvýma očima a uvidím zázraky. Uvidím, že pokud já budu dávat, budu také dostávat. Dnes neukážu, že mé city jsou raněny. Dnes si najdu čas relaxovat a uvědomit si, co život je a jaký může být, čas zamyslet se nad bohem a získat lepší pohled na sebe samého

15 Tradice druhá Naše skupiny podléhají jediné nejvyšší autoritě milujícímu Bohu v podobě, jaká existuje v našem kolektivním svědomí. Naší vedoucí jsou pouze služebníky, kteří dostali plnou důvěru, avšak nevládnou nám. 1. Kritizuji osoby, jenž plní různé služební funkce ve skupině, komisi, radě AA a osoby, jež pracují pro společenství, nebo jim důvěřuji a vyjadřuji jim svoji podporu? Jak se chovám k nováčkům? A k veteránům? 2. Je možné se na mne úplně spolehnout dokonce i v otázce uchování tajemství kdy jde o nesení poselství či vykonávání jiných úkolů Společenství? 3. Přijímám jakoukoliv službu v AA především proto, abych byl doceněn? Očekávám pochvalu za svoje nápady? 4. Když se účastním ve skupinové diskuzi, stojím tvrdošíjně na svém, nebo dokážu ustoupit a přijmout názor skupiny a následně s klidem duše se podřídit jejímu konání? 5. Jsem ochoten i přes dlouhodobou střízlivost nadále vykonávat nevděčné a namáhavé činnosti v AA? 6. Snažím se během diskusí ve skupině chytračit na téma, které jsem nezkusil a které neznám? Druhá Tradice Když jsem přišel poprvé na mítink AA, připadalo mi, že se ti lidi jen tak sejdou a vypijí kafe, pokecají atd. Až časem jsem zjistil, že to není jen tak. No jo, ale jak je potom zajištěna soběstačnost a jiné tradice, to jako se zodpovídáme někomu nahoře, který nám řekne jak to či ono dělat? Jak máme být soběstační, když nás někdo řídí z New Yorku, Prahy či odkud? Naopak proč jezdit na setkání zástupců skupin, když si nemusím brát nic vážně, protože jsou to doporučení,

16 nikoliv příkazy? V mém případě byla mojí první vyšší mocí samotná skupina, či lépe skupiny AA. Pak by to ale znamenalo, že ony jsou tou nejvyšší autoritou. Tedy svědomí jednotlivých členů. Jak zjistit jeho vůli? No proto o většině věcí hlasujeme, aby se mohlo projevit přání většiny. Já jako případný jednotlivec nemám právo ovlivňovat chod skupiny či jejích jednotlivých členů, jediné co mohu, je říct svůj názor. Proč tomu tak je? Protože v opačném případě by můj egoizmus měl prostor si říct: A teď vám ukážu, jak se to má dělat. A vy budete poslouchat! Kdo z nás by v takovém společenství zůstal? No moc lidí ne. Docela stačilo, že nám kdysi poroučel alkohol. CESTA Jak vnímám druhou tradici Na začátku jsem byl rád, že mohu umýt hrnky či připravit kávu. Po čase se někdo ozval, že on chce takovou a ten zase makovou, a že si to nachystá sám. Co jsem čekal? Že mě budou plácat po rameni. Nestalo se, efekt byl opačný. Nechtěl jsem dělat službu, jež bude od ostatních jen zdrojem kritiky. Ať to dělá někdo jiný. Časem jsem pochopil, že jsem se mýlil. A mýlil jsem se ještě několikrát. Často jsem si říkal, že dneska by ty klíče mohl vyzvednout někdo jiný. Ale pak mě napadlo, že kdybychom si tohle řekli všichni, pak klíče nevyzvedne nikdo a setkání by se taky nemuselo konat. A navíc já tu službu nedělám pro nikoho jiného než pro sebe. Protože jakákoliv služba pro společenství mi dodává sílu. Takže dnes již vím, že jakákoliv služba, jíž se ujmu ve společenství, je pro mě prospěšná a měla by být prospěšná i pro společenství. Ale je to vždy jen služba, nikoliv postavení, odznak moci či něco podobného. Tak se učíme pokoře. Vždyť jsme si všichni rovni. Ať je naší Vyšší mocí cokoliv. Martin Alkoholik Jmenuji se Jarda a jsem alkoholik. Poprvé jsem slyšel znění této tradice už na svém prvním setkání AA, když jsem ještě byl v bohnické léčebně. Okamžitě jsem ji zavrhl, protože obsahovala slovo Bůh. V té době jsem se tohoto slova přímo děsil, protože jsem si nedovedl udělat konkrétní představu o tomto pojmu a bál jsem se, že se mi ostatní budou smát, když Boha přijmu do svého života. Od toho prvního setkání AA jsem znění druhé tradice slýchal a stále slýchám nejméně jednou týdně. Tato tradice je velmi účinnou brzdou pro mé ego. Mám totiž od přírody tendence zasahovat do všeho dění okolo sebe a moje ego se vždycky snaží řídit dění ve všech společenstvích, ve kterých jsem kdy byl členem. Náš znak obsahuje trojúhelník, jehož strany zastupují atributy Uzdravení, Jednoty a Služby. Druhá tradice se prolíná všemi třemi. Dokud jsem

17 nepracoval ve službě, vnímal jsem velmi citlivě autoritativní přístup. Bytostně jsem nesnášel sekretáře a jiné lidi pracující ve službě, kteří jedním dechem říkali, že v AA se nic nemusí a že všechno jsou jenom doporučení a potom okamžitě všechny upozornili, že se věci musí dělat tak a tak, samozřejmě podle jejich představy. Často jsem si negativní pocity nechal pro sebe, což vyvolalo pouze vlny nespokojena a vzteku na sebe sama, protože jsem se nedokázal ozvat a říci jim, že se mi jejich jednání nelíbí. Zapřísahal jsem se, že až budu ve službě, budu jiný. Ale opak byl pravdou. Jsem autoritativní typ a mnohdy se nedokáži vyrovnat s jiným pohledem na věc, natož s názorem, který se liší od mého. Obvykle to u mě funguje tak, že mě okamžitě zaplaví vlna hněvu, jak si někdo mohl dovolit mi odporovat. V tomto okamžiku mám co dělat, abych udržel nervy na uzdě a nezačal křičet. Nejsem schopen normální úvahy, natož abych objektivně posoudil, co jsem slyšel. Později se mi podaří zapojit pomalý mozek a věci si promyslet a rozebrat. Ale mnohdy už je pozdě. A teď si představte, když se jako bývalý důstojník, zvyklý rozkazovat, pustím do nějaké služby. Někdy to jde a jindy je to naprostá katastrofa. Teď se učím být důvěryhodný služebník a nevládnout, přesně podle znění druhé tradice. Když ze mě vyletí slova: Já chci, aby to bylo tak a tak, okamžitě vím, že jednám proti Druhé tradici. Jenže v práci jsem zvyklý na takové výroky, protože je ode mne CESTA management firmy očekává a nedokážu se rychle přepnout. A to je velká škola. Další mou charakterovou vadou je posuzování a odsuzování. Je totiž snazší druhého odsoudit, protože to mi umožní nemyslet na můj podíl viny. Nevím, jak vypadá ideál důvěryhodného služebníka, ale já to rozhodně nejsem. Už se dlouho snažím, ale mám pocit, že je to čím dál tím horší. Letos to bude osm let od počátku mého fungování ve službě AA, a protože nechci skončit jako ten zhrzený státník, kterého popisuje první stránka kapitoly o Druhé tradici v knize Dvanáct kroků a dvanáct tradicí, odrotuji do služebního důchodu. Pokud bude o mou pomoc někdo stát, rád pomohu. A pokud ne, budu šťastný, když bude AA sloužit ostatním alkoholikům. Předávat poselství budu i nadále, protože to potřebuji pro své pomalé uzdravování. Bůh je dnes mou jedinou a konečnou autoritou, i když to se mnou nemá zrovna lehké. Doufám, že mi mou občasnou snahu Jeho autoritu snižovat nebo jej zastupovat odpustí. A protože Bůh, jak mu rozumím já sám, je Láska, mám téměř jistotu, že se to stane. Alkoholik Jarda

18 Koncepty, naše záruka Téměř každý v AA slyšel o přádávání poselství, o jeho šíření. Také nám jsou známy výrazy jako služba, jednota, uzdravení, ale odkud se vzali, co ve skutečnosti znamenají? Již při čtení Velké knihy a Dvanácti Kroků si uvědomíme, že abychom se dál uzdravovali a udrželi si střízlivost je potřeba být ve styku s dalšími alkoholiky, věnovat se nováčkům, sdílet a přijímat zkušenosti. Proto se nám od našich zakladatelů dostalo jistého dědictví a teď nemám na mysli přímo dvanácti krokový program, ale nenápadné pozadí toho všeho, Tři odkazy AA, tedy ony známé hesla: Uzdravení, jednota a služba, spojené do trojúhelníku v našem znaku. 12 Kroků představuje nezbytné principy k uzdravení jednotlivce, 12 Tradic shrnuje zásady k zachování jednoty a pro správné konání ve službě máme 12 Konceptů pro světové služby. Tyto koncepty sepsal Bill W. v roce 1962 a řídí se podle nich celá struktura celosvětových AA. Lze tedy bez nadsázky říci, že právě díky nim máme dnes společenství takové jak jej známe. Uvedu znění prvních dvou Konceptů: 1) Konečná zodpovědnost a nejvyšší oprávnění k světovým službám AA by mělo vždy spočívat na kolektivním svědomí našeho celého Společenství. 2) Konference všeobecných služeb AA se pro téměř všechny praktické účely stala aktivním hlasem a efektivním svědomím naší celé Společnosti v jejích světových záležitostech. Co to znamená pro mne jako řadového člena? Zaručuje mi to, že jsem součástí výjimečného společenství, kde tím nejdůležitějším a rozhodným není jeden člověk stojící nad ostatními, ale společné rozhodnutí skupin. Poskytuje mi to ten vzácný a pro mne potřebný pocit svobody vmém konání a působení. Získávám tak jedinečný prostor a základ pro mé uzdravování a změnu životních návyků, které mne vedly k pití a chorému jednání, zkreslenému a ukřivděnému pohledu na svět. Vždyť právě tohle mi chybělo, rovnost a pocit sounáležitosti, protože jsem to neměl a nevěděl kde hledat, nacházel jsem únik v alkoholu, který mi umožňoval přehlédnout odlišnosti a nerovnosti mezi mnou a společností, dával mi pomyslný můstek k lidem, ale opak byl pravdou, čím více jsem setrvával v opilosti, tím víc jsem se vzdaloval od společnosti, pozbyl jsem schopnost být součástí a zapadnout, ocitl jsem se v naprosté osamělosti, která byla tak hluboká, že jsme nevydržel ani sám se sebou a naplnil mě jen strach a znechucení, které utlumila jen další opilost. Když toto zoufalství došlo vrcholu, našel jsem společenství AA a aniž bych to tušil získal jsem tak to co jsem hledal, společnost lidí, kteří mne přijmou, mezi které zapadnu a budu tak konečně součástí něčeho. Kdyby však existoval nějaký prezident AA, nebo jiná osobnostní autorita, která by mne soudila a dohlížela na mě, tento pocit by se rychle vytratil a já bych si připadal opět jako tam venku. Proto jsem vděčný za Tradice a Koncepty a cítím potřebu jednat v jejich duchu a snažit se o jejich dodržování. Chci tak nést dál dědictví AA, díky kterému dnes žiji střízlivě, snažím se tím umožnit dalším vyděděncům najít společnost, která stojí mimo standardy a dává nám tak naději na nový život. Jeden z Vás, Michal S, alkoholik

19 Anonymní alkoholici podají pomocnou ruku i v Třebíči Nikdy jsem se nepovažovala za alkoholika. V dobách bujarých večírků ani teď, kdy po půllitru sáhnu jen v parném létě. Přesto se jím na jedinou hodinu chci stát. Na čas, kdy se ve čtvrtek od 17:30 v třebíčském azylovém domě pro muže scházejí Anonymní alkoholici. Jejich sezení dobře fungují v Brně a dalších městech, nabídnout pomoc nově chtějí i v Třebíči. Nejistou rukou zvoním u vchodu do zařízení charity, šarmantnímu vrátnému polohlasně říkám, proč přicházím. Pánové, máte tu společnost, vede mě do příjemného zátiší na dvorku. Jsou čtyři. Sedí na dřevěných lavicích, na stole voní káva. Nabízejí mi taky. My si tady všichni tykáme, podává mi ruku hezký prošedivělý muž. Nejvýřečnější ze všech, jak později zjistím. Seznamuji se i s ostatními, nervozita pomalu odpadá. Jednoho po druhém si prohlížím. Nechce se mi věřit, že přede mnou sedí alkoholici. Neunikne mi, že i oni po mě pokradmu pokukují. Přecházíme do vedlejší místnosti s relaxačními křesly. Sezení začíná. Ahoj, jsem alkoholik, říká každý na úvod a připojí své křestní jméno. Nechci jim lhát. Ahoj, nejsem alkoholik, hledám tu pomoc pro někoho jiného, představím se, když na mě přijde řada. Jsou to jediná slova, která mohu pronést. Podle pravidel AA ten, kdo není sám závislý, během jejich hodinové komunity mlčí. Vyhovuje mi to. Poslouchám příběhy, které se přede mnou odvíjejí. Příběhy mužů, kteří by se možná nikdy nepoznali, nemít jedno společné. Zálibu v pití, jež postupně přerostla v každodenní nutnost. Vzpamatovali se dřív než je zahubila. Nepomohli prosby a výčitky rodiny, léčebny ani nejlepší psychiatři. Tím nejdůležitějším je totiž ochota. Ochota přiznat si problém, se kterým nemůžu bojovat. Musím od základů změnit svůj život, shodují se. Jeden z mužů se sklenky nedotkl už řadu let. Pořád se ale cítí být alkoholikem. Je to nemoc, není vyléčených alkoholiků. Jen střízlivých, připomíná ostatním. Všichni souhlasně přikyvují. Touha zůstat střízlivým je důvod, proč se pravidelně scházejí. Slyšet osudy jiných nám pomáhá zvládnout připadnou recidivu, utvrdit se v tom, co život s alkoholem obnáší. Kdyby mi před pár lety někdo řekl o AA, asi bych se mu vysmál. Teď vím, že je to pro nás cesta, téměř životní styl, připouští další z mužů. Sezení končí přátelským hovorem, k němuž se mohu přidat i já. Naplnilo mě čímsi, co nedokážu přesně pojmenovat. Snad pocitem klidu, že potká-li mě či mého blízkého podobný problém, nezůstaneme na něj sami. Článek z Třebíčského deníku, autor: Marcela Nováčková

20 AA Anonymní alkoholici Pozvánka Milí priatelia, Združenie pre služby AA v SR pripravuje v tomto roku 12. celoslovenský zjazd AA, na ktorý Vás srdečne pozývame. HLAVNÁ TÉMA ZJAZDU : PIATA TRADÍCIA - KAŽDÁ SKUPINA AA MÁ LEN JEDEN CIEĽ PRINÁŠAŤ TOTO POSOLSTVO ALKOHOLIKOVI, KTORÝ EŠTE STÁLE TRPÍ. Zjazd sa bude konať v dňoch v horskom hoteli Javorná DRIENICA - LYSÁ ( ) cca 4 km od historického kráľovského mesta Sabinov.. Hotel s Welnes centrom ponúka najkomplexnejšie služby a patrí medzi desať najlepších horských stredísk na Slovensku. Ubytovať sa je možné v apartmánoch, v dvoj, troch posteľových izbách, štúdiách, 2-4 miestnych štúdiách. Každá izba a štúdio je vybavená vlastným sociálnym zariadením a kúpeľňou. K dispozícii je relaxačné centrum, suchá sauna, fínska sauna, fitnes centrum, soľná jaskyňa. Okolie ponúka výborné podmienky pre horskú turistiku, cyklistiku. Okolie ponúka široké možnosti uvidieť krásnu prírodu a historické pamiatky : blízky Spišský hrad, Pieninský národný park, Tatranský národný park, Levoču, Bardejov, Prešov. Ubytovanie : - apartmány - 21,5 - - dvojposteľové izby trojposteľové štúdia ( 2+ 1 ) dva +dva posteľové štúdia Stravovanie: Plná penzia:(možnosť objednania vegetarianskej stravy) 10 - Registračný poplatok : 5 - Registračné poplatky ako aj úhrady za pobyt je možné vykonať priamo bankovým prevodom na účet Združenia pre služby AA v SR alebo priamo na mieste. Bankové spojenie: Tatra banka č. ú /1100, ako variabilný symbol uviesť a ako účel platby uveďte svoje meno, resp. skupinu. IBAN: SK Prihlášky na adresu: Oľga Mayerová, Rovniankova 5, Bratislava 5 na adresu: nebo Informácie: Oľga: Tel.: ; Mob.: Emil: Mob.: Tešíme sa na stretnutie. Združenie pre služby AA v SR

21 Šíření poselství Anonymních alkoholiků každý kdo dosáhl střízlivosti potřebuje předávat své uzdravení dál a všichni tak činí, ať už vědomě nebo nepřímo. Pokud si chceme svou střízlivost udržet, měli bychom být aktivní, podělit se o to čeho se nám dostalo a co nám pomohlo a pomáhá. Pokud náš život v pití už neměl smysl a existovali jen dvě cesty zemřít nebo začít od začátku a bez alkoholu, tak co většího a krásnějšího pro nás může být, než vidět jak se spolu s námi zotavují další stejně trpící a bok po boku se zapojujeme zpět do svých životů, nad kterými jsme pozbyli kontrolu a které ovládl alkohol. Je nám proto velkým potěšením oznámit, že nová skupina Anonymních alkoholiků Restart v Třebíči, oslaví své první jubileum a to výročním mítinkem, na který Vás srdečně zveme, protože právě díky společenství AA jsme mohli nalézt svůj druhý domov a nové přátele, kteří nám rozumí, právě díky Vám všem spokojeně a střízlivě žijeme. Toto radostné setkání se uskuteční v prostorách Katolického gymnázia na ulici Otmarově 22 v Třebíči, pod zimním stadionem. Těšit se na Vás budeme od 10:00 kdy zahájíme mítink na téma: Předávání poselství AA jako cesta k uzdravení. Bližší info Vám rádi poskytneme. Stačí se ozvat. Tel.: Libor

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se!

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! Editoři: P. Marek Dunda P. Pavel Zahradníček OMI A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo.

Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo. Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo. Jan Michalík, 1998 Úvod aneb proč vznikla Dobrý večer. V šatně vědecké knihovny v Olomouci sedí opět stejná paní. Věk - neurčitý. Důchodový však jistý. Je příjemná

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Už jsem prohrál dost. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Už jsem prohrál dost. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Už jsem prohrál dost Příručka pro ty, kdo mají problém s hazardní hrou, kdo chtějí takovým lidem pomáhat, kdo chtějí problémům s hazardní hrou předcházet. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Sportpropag, Praha,

Více

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Ošklivé káčátko to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka.

Více

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012. Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012. Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2012 Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí Obsah TenTO časopis je TišTěn na ekologickém PAPíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Reforma

Více

Víte, že... Petra Procházková

Víte, že... Petra Procházková Když jsem byla v pubertě, ptala jsem se své matky, proč bylo mezi ženami v historii tak málo výjimečných vědkyň, malířek či hudebních skladatelek. Usmála se, moje maminka, a řekla: Nebylo jich málo. Ale

Více

Čekala jsem miminko...

Čekala jsem miminko... Čekala jsem miminko......ale už tu není Sestavila Lucie Lebdušková Tuto knihu píšu jako poselství pro ženy v podobné situaci, ale i pro muže, kteří jsou z tohoto tématu často vyčleňováni, ačkoli se jich

Více

DENÍK migranta. migrantky

DENÍK migranta. migrantky Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: 222 211 799, www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Evropská kontaktní skupina v České republice je občanské sdružení, které prosazuje

Více

Zůstat střízlivý Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Zůstat střízlivý Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Zůstat střízlivý Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Host, Brno, 2006 Obsah Interview s autorem...7 Úvod...8 Dva pohledy na závislost...

Více

Práv a povinnosti jedince v dospělosti

Práv a povinnosti jedince v dospělosti Práv a povinnosti jedince v dospělosti Název projektu: Registrační číslo: Bez obav Zvládnu to sám CZ.1.07/1.2.12/02.0018 O projektu Projekt zábavnou a interaktivní formou nabídne cílové skupině vzdělání

Více

Zůstat střízlivý Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Zůstat střízlivý Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Zůstat střízlivý Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Host, Brno, 2006 Obsah Interview s autorem...7 Úvod...8 Dva pohledy na závislost...

Více

P ipomìnky k vzorov m proslov m

P ipomìnky k vzorov m proslov m VZOROV PROSLOVY 153 154 P ipomìnky k vzorov m proslov m P ipomìnky k vzorov m proslov m Pronést krátký a věcný proslov k určité příležitosti každý neumí. V následujících kapitolách vám chceme nabídnout

Více

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí.

Anketa. Nahla. Text:Dana Kalistov Foto: Michal Kalista. Obsah. Slovo šéfredaktorky. 2 - Zaost eno: Rozhovor s panem Milošem, obětí domácího násilí. Slovo šéfredaktorky Dobrý den, hlavním tématem druhého čísla časopisu REVERS je domácí násilí. Domácí násilí již není společenské tabu několik let. O jeho existenci většina z nás ví, někteří více, než

Více

FINANČNÍ BUDDHISMUS. Martin Řepa

FINANČNÍ BUDDHISMUS. Martin Řepa FINANČNÍ BUDDHISMUS Martin Řepa Známe-li plně pravdu, tak spočíváme v klidu. Mít či nemít, to je totéž. Zisk a ztráta se nijak neliší. Kdo tohle pochopí, ten nalezne pravý klid. Pokoj od štěstí a neštěstí,

Více

Neale Donald Walsch. Hovory s Bohem III. neobvyklý dialog

Neale Donald Walsch. Hovory s Bohem III. neobvyklý dialog Neale Donald Walsch Hovory s Bohem III neobvyklý dialog NANCY FLEMINGOVÉ-WALSCHOVÉ Nejlepší přítelkyni, milé společnici, vášnivé milence a úžasné manželce, která mě naučila víc než kdokoli jiný na světě.

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE BUD UCNOST 5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE EDITORIAL Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední číslo Budoucnosti církve v tomto roce. Ve dnech

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS (Jedná se o přepsaný videozáznam) Matouš 7:13,14 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí

Více

Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. Mgr. Veronika Uhlířová

Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. Mgr. Veronika Uhlířová Vztahový labyrint v náhradní rodině Vlastní rodina přijatých dětí Mgr. Veronika Uhlířová Příručka vznikla za podpory Nadace Terezy Maxové dětem. Vydalo: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012 Kontaktní adresa:

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

1. dubna. Úvaha na dnešní den

1. dubna. Úvaha na dnešní den 92 1. dubna Spokojený, vyrovnaný člověk necítí potřebu hledat chyby u jiných lidí. Pokud je naše myšlení založeno na tom, že jedna kritická myšlenka stíhá druhou, může se tento návyk neustálého posuzování

Více

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu 4/2007 ROČNÍK XXXIX Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu Keď choroba sa stáva zapieraním Téma čísla: Hodnověrnost církve misie Tři roky na ostrově Milí čtenáři, opět vás po nějaké době zdravíme,

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více