Výrobní zařízení pěstitelských pálenic a jejich vliv na kvalitu vyráběného destilátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní zařízení pěstitelských pálenic a jejich vliv na kvalitu vyráběného destilátu"

Transkript

1 Výrobní zařízení pěstitelských pálenic a jejich vliv na kvalitu vyráběného destilátu prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D. Ústav biotechnologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, Praha 6 - Dejvice Osnova přednášky: co se rozumí pod pojmem kvalita pálenky, příp. její zdravotní nezávadnost popis základních zařízení v pálenicích vliv jednotlivých aparátů na kvalitu pálenky příjem ovoce, kvašení destilace - principy existujících destilačních zařízení v ČR (jednostupňová a dvoustupňová destilace), jejich výhody a nevýhody a jejich vliv na kvalitu vyrobeného destilátu skladování a zrání destilátu, transport kvalita vs. vady pálenek zhodnocení současného stavu a výhled do budoucna Historie výroby destilátů Historie destilovaných nápojů není sice tak stará jako historie nedestilovaných fermentovaných nápojů, ale destiláty přesto zasáhly významně do vývoje lidské společnosti již před mnoha stoletími. Kdy se poprvé podařilo vyrobit destilát se přesně neví. Někteří historici uvádějí, že k tomu došlo patrně v italských klášterech, jiní zase, že princip destilace znali již Egypťané, nebo se uvádí, že již Číňané znali tajemství destilace a vychutnávali destilované produkty již 1000 roků př. Kr. Při procházce dějinami alkoholických nápojů nesmíme zapomenout ani na přínos alchymistů v rozvoji nejen destilace, ale i při hledání surovin pro výrobu destilátů. Tak se začínají používat lihové extrakty některých léčivých rostlin k výrobě destilátů, což mělo význam i pro zvýšení jejich spotřeby. Alchymisti nazývali čistý alkohol argentum vivum vegetabile (rostlinné živé stříbro), nebo mercurium vegetabile (rostlinná rtuť), což ukazuje na to, že jej považovali za první stupeň k získání kamene mudrců. A tak jim asi toto tekuté stříbro pomáhalo při překonávání výrobních neúspěchů. Teprve až v 15. století doznávají destiláty širokou oblibu. Nemalou měrou k tomu přispělo i poznání léčivých účinků, či snad spíš účinků utišujících různé bolesti. Při řádění moru v Evropě ve 14. století se doporučovalo konzumovat destiláty jako utišující prostředky. Obecně byl takto doporučován rektifikovaný líh. Proto také destilát dostal latinský název Aqua vitae, neboli voda života. Obliba lihu a destilátů se odráží i v názvech např. spiritus vini (duch vína). Do českých zemí se výroba destilátů dostala z Vlach a Francie přes Německo. První dochované zprávy o destilátech pocházejí z doby Jana Lucemburského, ale výroba se rozšířila teprve za Karla IV. Především se však jednalo hlavně o vinný destilát. Značné rozšíření destilace vína ve Francii se datuje až od 17. století, protože se zvyšováním kvality vína se horší vína nemohla na trhu uplatnit a tak je výrobci začali destilovat. Ani tento destilát však nenašel hned své ctitele a tak došlo náhodně k uchovávání přebytků v dřevěných sudech, což vlastně znamenalo další a významný krok k získání kvality tak zvaným stařením

2 destilátu. První větší vinopalna v českých zemích byla založena až za vlády Václava IV. v Horách Kutných a je známo, že zdejší horníci dostávali i malý příděl destilátu jako ochranu proti chladu a vlhku. V 15. století se v Čechách objevilo úředně nové řemeslo a jeho nositelé se honosili názvem paliči vína či vinopalové. Většinou se pálilo skoro vše zkvašené víno, pivo a i vinné nebo pivní kaly, dále se jako suroviny pro kvašení používaly různé slady a dokonce i nesladované obiloviny. 16. století přichází i s destilací kvasů z jiných surovin, jako jsou trnky, hrušky, jablka, šípky, bezinky, jalovec a to často i s přísadami různých koření, ovocných šťáv, bylin aj. Nikdo by asi v té době nečekal, že se právě z této skoro domácí výroby destilátů vyvine během staletí významné tradiční lihovarnické odvětví v některých oblastech Čech, Moravy a Slezska. V 18. století dochází k velkému rozmachu vinopalnictví (neznamená to však jen destilaci vína) a objevuje se i další surovina brambory. Nejrozšířenějším destilátem v této době však byla žitná či režná kořalka. Tento název pochází ze staročeského názvu gorzalka a proto by výstižnější název měl být hořalka, ten se však neujal. Kvalita destilátů se však zvýšila teprve, když se výroba vymkla z rukou alchymistů; v první řadě se začaly pro výrobu využívat jen ty frakce destilátu, které mají vhodné senzorické vlastnosti a za druhé se začíná měnit i konstrukce destilačních zařízení a konstrukční materiály. Objevují se zařízení sestávající z nádoby, ve které se kvas zahřívá a páry, které zde vzniknou se vedou potrubím do chladících prostorů, kde dochází ke kondenzaci par. Varné nádoby byly na začátku zabudovány do komor z jílu nebo cihel. Potrubí odvádějící lihové páry měla často zvláštní tvar, který si u některých tradičních destilátů tento tvar uchoval až do dnešních dnů. Připomeňme si nádherný labutí krk vařáků používaných při destilaci skotské whisky. Většina destilačních postupů je stále ještě periodická, po šaržích, i když kontinuální destilace je známa již od začátku 19. století. Na světě se vyrábí velké množství různých destilátů. Každý národ nebo určitá větší lokalita má nějaký typický destilát, který dokonce spojuje lidi různých politických a náboženských přesvědčení. Generace lidí určitého regionu si vytvořila určitý senzorický model destilátu, který je do jisté míry nadřazen nad ostatní. Pro obyvatele Ruska, Ukrajiny, Polska je to vodka, pro Brity je to Scotch whisky, pro Američany to může být americká Burbon whiskey, pro Rakušany a obyvatele jižního Německa to bývá Obstler destiláty z ovoce, pro Mexičany to je tequila (destilát z agáve), pro Peruánce je to pisco (destilát ze speciální odrůdy vinných hroznů), pro Brazilce cachasa (destilát z cukrové třtiny) a tak bychom mohli podniknout dlouhou a zajímavou cestu kolem světa a ochutnávat jednotlivé produkty vyvíjené generacemi obyvatel této země. Chce-li však někdo skutečně proniknout do duše destilátu, musí nejen zapojit všechny své čichové a chuťové smysly, ale měl by proniknout dál a pochopit i duši národa, který do toho destilátu předal něco ze sebe, ze své minulosti a současnosti. Výroba destilátů V celosvětovém měřítku má výroba alkoholických nápojů stále stoupající trend a to i přes rozsáhlou zdravotnickou kampaň vedenou ve vyspělých státech proti nadměrné konzumaci alkoholických nápojů a zákaz jejich reklamy. Lihoviny jsou alkoholické nápoje, které obsahují nejméně 15 % obj. ethanolu, kromě piva a vína. Při výrobě destilátů ethanol vzniká přímo zkvašením sacharidických surovin použitých pro výrobu lihovin, následující destilací a dalšími úpravami destilátu se získává konečný výrobek, jehož charakter je určen původní zpracovávanou surovinou (slivovice, calvados a další ovocné destiláty, whisky, brandy, rum, tequila, mezcal, arrak, ). 2

3 Schéma pěstitelské pálenice vybavené dvěma destilačními kotli na přímý otop (Destila Brno) Moderní destilační aparát s kolonou, deflegmátorem a katalyzátorem pro jednostupňovou destilaci kvasů (firma Holstein, SRN) 3

4 Kvasný neboli fermentační způsob výroby etanolu je založen na působení enzymů mikrobní buňky (většinou buněk některých kvasinek) v procesu, kterému se říká lihové kvašení. Jde o proces, který probíhá převážně bez přístupu vzduchu (anaerobně), i když nejde v případě kvasinek o striktně anaerobní podmínky. Mírné provzdušnění kvasného média, hlavně na začátku fermentace, je příznivé pro potřebný nárůst buněk a jejich aktivitu. Hlavním produkčním mikroorganismem jsou kvasinky Saccharomyces cerevisiae, které se vyznačují vysokou rychlostí tvorby ethanolu, vysokou tolerancí k ethanolu a nízkou produkcí vedlejších metabolitů. Chemické složení ovocných destilátů Na složení ovocných destilátů se uplatňuje již surovina použitá k jejich výrobě. Nepochybný význam má dále vlastní technologické zpracování především kvasný proces a v konečné fázi I průběh a kontrola destilace. Mimo etanol a vodu, které tvoří zásadní podíl pálenek se na aromatu a chuti účastní celá řada sloučenin především dalších nižších alifatických alkoholů (metanol, 1-propanol, 1-butanol, 2-methyl-1-propanol, 2-methyl-1- butanol, 3-methyl-1-butanol, i a další alkoholy). Z aromatických a heterocyklických alkoholů vznikají při kvašení benzylalkohol a 2-fenylethanol, z heterocyklických alkoholů pak furfurylalkohol. Vesměs se jedná o alkoholy vznikající jako vedlejší produkty alkoholického kvašení. Všechny se vyznačují výraznými senzorickými vlastnostmi. Z vícemocných alkoholů se v ovocných destilátech vyskytuje 2,3-butandiol a glycerol. Další skupinu, která podstatným způsobem ovlivňuje senzorické vlastnosti ovocných destilátů tvoří aldehydy. Ty pocházejí jednak ze zpracovávané suroviny a jednak vznikají během kvasného procesu i během destilace a staření. Mezi hlavní zástupce této skupiny chemických látek patří acetaldehyd, benzaldehyd a furankarbaldehyd. V ovocných destilátech jsou dále zastoupeny těkavé alifatické kyseliny především kyselina octová, dále kyselina mravenčí máselná a z vyšších kyselin pak kyselina kapronová, kaprylová, kaprinová a laurová. Typickým zástupcem v destilátech z jaderného ovoce je kyanovodík. Z dalších složek ovocné destiláty obsahují estery, aminy, amidy a další senzoricky významné látky, které jsou přítomny ve zpracovávané surovině (terpény, acetaly atd.). Vady ovocných destilátů Výroba kvalitních ovocných destilátů je náročnou technologickou operací. Kvalita vyrobených destilátů je ovlivňována mnoha faktory. Jedním z hlavních faktorů je kvalita zpracovávaného ovoce. Zpracovávané ovoce musí být dostatečně zralé (to zajišťuje potřebně vysokou cukernatost a současně i přítomnost typického aróma v maximální možné míře). Současně však zpracovávané ovoce musí být prosté nahnilého a jinak znehodnoceného ovoce. Není-li surovina dostatečně vytříděná (není-li odstraněno nahnilé a jinak zkažené ovoce před zákvasem) získává se produkt horší kvality. V tomto případě vznikají ve vyšších koncentracích sekundární metabolické produkty kvašení, jakými jsou vyšší alkoholy, organické kyseliny a další sloučeniny (aminy, dusíkaté a sirné heterocyklické sloučeniny) a jsou přítomny i produkty metabolismu hnilobných bakterií, které se v hotovém výrobku senzoricky projevují atypickou chutí a vůní. Určitého zlepšení senzorické kvality destilátů vyrobených za těchto podmínek lze dosáhnout dalším přepálením. Zde platí, že čím je přepalování pomalejší, tím se dosáhne lepšího oddělení úkapu od jádra a jádra od dokapu. Tedy pomalejším přepálením lze do určité míry zlepšit kvalitu ovocných destilátů vyrobených ze špatně tříděné suroviny. Kvalitu ovocných destilátů ovlivňuje i způsob kvašení, i zde je nutné dodržovat přísně technologické podmínky odpovídající optimálnímu průběhu kvašení, neboť i když byla k 4

5 výrobě použita dobrá a dobře vytříděná surovina může dojít k atypickému kvašení, které vede opět ke zhoršení kvality vyrobeného ovocného destilátu. Určité nápravy v kvalitě lze opět dosáhnout přepálením takovýchto destilátů. Kvalita ovocného destilátu může být zhoršena i nevhodným způsobem vlastní destilace. O možnosti lepšího oddělení úkapu a dokapu od jádra bylo již diskutováno. U starších destilačních přístrojů docházelo v některých případech k připalování kvasu a tím i ke vzniku připálené vůně a chuti destilátu. Určitého zlepšení (tedy odstranění připáleného charakteru destilátu) je možné v tomto případě dosáhnout filtrací výrobku přes aktivní uhlí. Zde je nutné zdůraznit, že při tomto procesu dochází i částečnému odstranění vonných a chuťových látek. Tento způsob se však doporučuje používat jen u velmi špatných a podřadných destilátů. Zákaly u ovocných destilátů jsou dvojího druhu přirozené (zakalen je i vysokoprocentní destilát) což je způsobeno vysokým obsahem silic při zpracovávání suroviny s jejich vysokým obsahem (jalovčiny a celé pomeranče) a zákaly vznikající ředěním vysokoprocentních destilátů (snižuje se rozpustnost látek dobře rozpustných v ethanolu). Tyto zákaly vznikají především pokud se při destilaci špatně oddělí dokap od jádra. Příčinou zákalu může být i nekvalitní voda (především tvrdá voda) v těchto případech dochází většinou až postupem času ke vzniku zákalů způsobených vysrážením uhličitanů a síranů vápenatých případně i sloučenin železa. K tvorbě těchto zákalů dochází především při nízkých skladovacích teplotách. Hodnocení lihovin Lihoviny se hodnotí na základě fyzikálně-chemických znaků a chemického složení. Zejména se stanovuje: relativní hustota, obsah ethanolu a extraktivních látek, dále koncentrace řady doprovodných látek methanol, aldehydy, ketony, estery, vyšší alkoholy, organické kyseliny, kyanovodík, ethylkarbamát, cizorodé látky jako estery kyseliny ftalové, aflatoxiny, těžké kovy a další. Smyslové (senzorické) hodnocení lihoviny patří k nejdůležitějším při celkovém posuzování a oceňování jakosti produktu. Je nezbytným doplňkem chemického rozboru. U destilátů se hodnotí vzhled (barva, čirost) a zejména vůně a chuť, které by měly být vzájemně sladěné a charakteristické pro danou pálenku. Závěr Jednou z nutných, ale ne dostačujících podmínek kvality produktu je jakost vstupních surovin. To je třeba zvláště zdůraznit při výrobě ovocných destilátů, kdy nesplněním této první podmínky nemůžeme vyrobit kvalitní destilát. Proto je třeba věnovat velkou pozornost analytické kontrole celé výroby a to i kontrole vstupních surovin. Dobrý ovocný destilát předurčuje půda, podnebí, poloha a druh ovoce, o čemž svědčí vynikající kvalita ovocných destilátů právě z Moravy a Slovácka. Je třeba si na druhé straně uvědomit, že výroba destilátů z ovoce může značnou měrou přispět k zachování a kultivování krajiny. Dobrý destilát můžeme pokládat i za léčebný nástroj, pokud se dávkuje s mírou. Právě dnes, kdy se často setkáváme s názorem, že ušlechtilé pálenky a tedy i ovocné destiláty jsou už překonány a je třeba na ně hledět s určitou nostalgií, bychom měli prosazovat filosofii nové kvality ve vztahu k těmto destilátům a snažit se o zlepšení jakosti, zachování přirozeného aroma ovoce a s tím i spojeného senzorického vjemu. To vše poslouží i propagaci tohoto produktu, jehož výroba není ve světovém měřítku tak rozšířena a čelí velkému tlaku neutrálních lihovin a destilátů. 5

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE 3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE V této kapitole se seznámíme s řešením praktických úkolů technické mikrobiologie, tzn. využití mikroorganismů buď jako producentů některých, z průmyslového hlediska využitelných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Markéta Korcová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na využití organických kyselin v potravinářském průmyslu. Zabývá se obecnou

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: M4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Provozně podnikatelský Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů

Více

KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC?

KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC? MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Autor: Jana Kubalová Brno 2014 1 Jméno a příjmení autora:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva

Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva chemie Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva Pivo je nápoj, který v nadměrném množství může působit škodlivě. Některé nekvalitní nealkoholické nápoje plné barviv a umělých chemických přísad jsou pro

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ VYBRANÝCH

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY OBSAH 1. Předmluva 1 2. Historie 1 3. Kávovník a jeho pěstování 3 4. Druhy kávy 3 5. Pěstování kávy 5 6. Sklizeň a zpracování 5 a. Sklizeň 5 b. Zpracování kávy 6 Mokrý proces

Více

Historie a technologie výroby fermentovaných mléčných výrobků v České republice. Šindlerová Jitka, DiS.

Historie a technologie výroby fermentovaných mléčných výrobků v České republice. Šindlerová Jitka, DiS. Historie a technologie výroby fermentovaných mléčných výrobků v České republice Šindlerová Jitka, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje fermentované mléčné výrobky z hlediska

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 OBSAH Úvod Místo na mapě či místo v historii 1. Historie piva 2. Jak se zrodil Pilsner Urquell 3. Vývoj značky Pilsner Urquell Jak se správně

Více

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN Rady spotřebitelům, na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s potravinami. Luboš Babička 2012 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství... 1 Co je bezpečná, zdravotně nezávadná

Více

Texturní vlastnosti analogů tavených sýrů vyrobených s použitím tuků s různým zastoupením mastných. Bc. Kateřina Horáková

Texturní vlastnosti analogů tavených sýrů vyrobených s použitím tuků s různým zastoupením mastných. Bc. Kateřina Horáková Texturní vlastnosti analogů tavených sýrů vyrobených s použitím tuků s různým zastoupením mastných kyselin Bc. Kateřina Horáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce bylo porovnat

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více