Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014"

Transkript

1 Acta Carpathica Occidentalis Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis Acta Chirurgiae Plasticae X Acta Musei Beskidensis Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales Acta Musei Reginaehradecensis series A scientiae naturales Acta Oeconomica Pragensia Acta Oeconomica Pragensia Acta Politologica Acta Rerum Naturalium Acta Rerum Naturalium X Acta Societatis Zoologicae Bohemicae Acta Universitatis Carolinae Historia Universitatis Carolinae Pragensis Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Acta Universitatis Carolinae. Philologica Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Translatologica Pragensia Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Acta Universitatis Carolinae. Theologica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas theologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia Agricultura Tropica et Subtropica 1

2 Agricultura Tropica et Subtropica Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice Aktuální gynekologie a porodnictví Akustické listy All for Power Andragogická revue Andragogika - čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých Anestologie a intenzivní medicína Anthropologie - International Journal of the Science of Man Antiqua Cuthna ANTITRUST Revue soutěžního práva ANTITRUST Ročenka soutěžního práva X Applied and Computational Mechanics Applied electronics Archæologia historica Archaeologica Pragensia Archeologia technica Archeologické výzkumy v jižních Čechách Archeologie ve středních Čechách Archeologie východních Čech Archeologie západních Čech Archivní časopis X AUC Interpretationes AULA časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku Auriga Zprávy Jednoty klasických filologů 2

3 Automa časopis pro automatizační techniku Beskydy Beton technologie, konstrukce, sanace Bezpečnost jaderné energie/bezpečnosť jadrovej energie Biograf: časopis pro kvalitativní výzkum Bioprospect Bohemica litteraria Brno Studies in English X Brno v minulosti a dnes Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik Bulletin advokacie Bulletin of Applied Mechanics Bulletin of Applied Mechanics Bulletin of the Czech Econometric Society Castellogica bohemica CEVA Education Clavibus unitis Communications in Mathematics Communio Viatorum Contemporary European Studies Culturologia. The Journal of Culture Culturologia. The Journal of Culture Cybernetic Letters CyberOrient X Czech Aerospace Proceedings 3

4 Czech and Slovak Journal of Humanities Czech and Slovak Linguistic Review Czech Mycology Czech Mycology Czech Polar Reports Czech Polar Reports Czech Yearbook of Public and Private International Law, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého Czech Yearbook of Public and Private International Law, Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého Czech-polish historical and pedagogical journal Časopis lékařů českých X Časopis Matice moravské Časopis Národního muzea. Řada historická / Series historica Časopis pro právní vědu a praxi Časopis pro právní vědu a praxi Časopis Slezského zemského muzea. Série A, přírodní vědy Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické Časopis Společnosti přátel starožitností Časopis Stavebnictví Časopis zdravotnického práva a bioetiky Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Česká antropologie Česká dermatovenerologie Česká kinantropologie Česká revmatologie Česká Stomatologie, Praktické zubní lékařství 4

5 Česká Stomatologie, Praktické zubní lékařství Česká urologie České právo životního prostředí Česko-Slovenská pediatrie Československý časopis pro fyziku Československý časopis pro fyziku Český finanční a účetní časopis Český finanční a účetní časopis Český jazyk a literatura Daně a finance Data a výzkum SDA Info Dějiny Teorie - Kritika Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje Dermatologie pro praxi Dermatologie pro praxi Didaktické studie Discourse and Interaction Documenta Pragensia Dopravní inženýrství X Dvacáté století/the Twentieth Century, (v evidenci periodického tisku na MK ČR pod názvem 20. STOLETÍ 20th CENTURY) EGRSE, Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (Online, CD-ROM) EGRSE, Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (Online, CD-ROM) Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues ElectroScope Elektro časopis pro elektrotechniku 5

6 Elektrorevue E-Logos Energeticky soběstačné budovy Energetika Energie EnergySpectrum Engineering Mechanics Engineering Mechanics e-pedagogium e-pedagogium X Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie E-psychologie: elektronický časopis ČMPS X Erica Études romanes de Brno European Financial and Accounting Journal European Financial and Accounting Journal European Journal of Environmental Sciences Evropská volební studia Farmakoterapie Filozofie Dnes Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) Folia Historica Bohemica Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis - Geologica et Paleobiologica Folia numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) Fontes Nissae Prameny Nisy 6

7 Forum diabetologicum Geodetický a kartografický obzor Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku GeoScience Engineering X Geotechnika Geriatrie a gerontologie Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien Gnosis Medica Historica Olomucensia, Sborník prací historických Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy X Historická fotografie Historická geografie Historický obzor Historie Otázky Problémy Historie a vojenství Hojení ran Hospodářské dejiny Economic History Husitský Tábor Hutnické listy X Chatreššar Chemagazín X Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu X Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology (IANSA) International Bulletin of Pharmaceutical Sciences (Int. Bull. Pharm. Sci., IBPS) 7

8 International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems Intervenční a akutní kardiologie Ion Exchange Letters Jemná mechanika a optika X Jihočeský sborník historický Jižní Morava Journal of Agrobiology Journal of Agrobiology Journal of Landscape Management Journal of the National Muzeum (Prague), Natural History Series Judaica Olomucensia Jurisprudence Kardiologická revue Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL (do roku 2006 Kazuistiky v pneumologii) X Kazuistiky v diabetologii Klinická onkologie Komunální technika Koroze a ochrana materiálu X Korpus gramatika axiologie Kovárenství Kriminalistika Krmivářství Kuděj Kvasný průmysl Lidé města / Urban people 8

9 Linguistica Brunensia Literární archiv LKS LOGI Lynx, nová série Lynx, nová série Masaryk University Journal of Law and Technology Masaryk University Journal of Law and Technology Maso Mathematics for Applications Mathematics for Applications MECCA MECCA X Mediaevalia Historica Bohemica Mediální studia Medicína pro praxi Medicína pro praxi Medicina sportiva Bohemica et Slovaca Mechanizace zemědělství Meteorologické zprávy Minulostí západočeského kraje X Mlékařské listy Zpravodaj MM Science Journal MM Science Journal Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 9

10 Mongolo-Tibetica Pragensia Moravian Journal of Literature and Film Museologica Brunensia Musicalia Musicologica Brunensia Muzeum (podtitul Muzejní a vlastivědná práce) Muzeum a současnost. Řada společenskovědní Mykologické listy Mykologický sborník Národohospodářský obzor Národohospodářský obzor Národopisná revue Náš chov Naše řeč X Naše společnost Neurologie pro praxi Neurologie pro praxi X Nová čeština doma a ve světě Nová železniční technika (NŽT) Nový Orient Nukleární medicína Numismatické listy Numismatický sborník Obchodněprávní revue Obchodní právo 10

11 X Obilnářské listy Obilnářské listy Oceňování Ochrana ovzduší X Opera Corcontica Opera Slavica (Slavistické rozhledy) Opus musicum Opuscula historiae artium Orbis Scholae Ortodencie. Podtitul: casopis Ceske ortodonticke snolecnosti Ortopedie Ostrava Journal of English Philology Otorinolaryngologie a foniatrie Paginae historiae. Sborník Národního archivu Paideia: Philosophical E-Journal of Charles University Paliva Památky středních Čech Pandanus Pantheon Parrésia. Revue pro východní křesťanství Pedagogická orientace Pedagogika X Perner s Contacts Plyn Plzeňský lékařský sborník 11

12 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Politics in Central Europe (the Journal of Central European Political Science Association) Politologická revue Politologický časopis Porta Balkanica Postgraduální medicína Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná Práce z dějin Akademie věd Praehistorica Prager wirtschafts - und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers Prague Papers on the History of International Relations Praktická gynekologie Praktická gynekologie Praktické lékárenství Praktické lékárenství Praktický lékař Prameny a studie Pravěk. Nová řada Právněhistorické studie Právní rozhledy Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva Pražské egyptologické studie Pražský sborník historický Pro-Fil Průzkumy památek 12

13 Přehled výzkumů Příroda Přírodovědné studie Muzea Prostějovska Psychologie a její kontexty Psychologie a její kontexty Psychologie pro praxi Psychoterapie: Praxe Inspirace - Konfrontace Reflexe Rekonstrukce a experiment v archeologii (variantní název Živá archeologie. Rekonstrukce a experiment v archeologii) Research in Pig Breeding Revue církevního práva Romano džaniben Rostlinolékař Rozhledy v chirurgii Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu Sborník archivních prací Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy Sborník muzea Karlovarského kraje Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie Sborník Oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava - řada strojní Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava - řada strojní Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Řada bezpečnostního inženýrství 13

14 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Řada bezpečnostního inženýrství Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda Scientia in educatione Security magazín Severočeskou přírodou x Silnice železnice Silniční obzor X Slaboproudý obzor Slavica litteraria Slévarenství Slovácko Slovanský přehled Slovo a smysl_word and Sense Sociální pedagogika Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work (variantní název) x Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work (variantní název) Soudní rozhledy Soudobé dějiny Sovak Speciální pedagogika Správní právo Staletá Praha x Statistika: Statistics and Economy Journal Statistika: Statistics and Economy Journal Státní zastupitelství 14

15 Stavební obzor Stavební obzor Stavební technika Stavebnictví a interiér Strojírenská technologie Střed Středočeský sborník historický Středoevropské politické studie X Studia archaeologica Brunensia Studia Comeniana et historica Studia Ethnologica Pragensia Studia Hercynia Studia Historica Brunesia Studia Kinanthropologica Studia Mediaevalia Bohemica Studia mediaevalia Pragensia Studia paedagogica Studia philosophica Studia Slavica Studia Sportiva Studie a texty Evangelické teologické fakulty Studie o rukopisech Studie z aplikované lingvistiky Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury Svět nadání 15

16 Svorník Tělesná kultura Tělesná kultura Teologická reflexe Teologické texty. Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie Tepelná ochrana budov (TOB) The Annual of Language & Politics and Politics of Identity The Annual of Language & Politics and Politics of Identity The European Entomologist The Lawyer Quarterly, International Joumal for Legal Research X The Lawyer Quarterly, International Joumal for Legal Research The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics X Theatralia Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze-Husitské teologické fakulty Topenářství instalace Transfuze a hematologie dnes Trestněprávní revue Trestní právo Trilobit Tunel TZB-info Učitel matematiky Uhlí Rudy Geologický průzkum Úrazová chirurgie Urgentní medicína 16

17 Úroda Urologické listy Urologické listy Urologie pro praxi Urologie pro praxi Ústecký sborník historický Vědecké práce ovocnářské Vědeckotechnický sborník ČD Vespertilio Veterinární klinika Veterinární lékař Veterinářství Vinař-sadař Vlastivědný věstník moravský Vnitřní lékařství Vodní hospodářství Vodohospodářské technicko-ekonomické informace Vodohospodářské technicko-ekonomické informace Vodovod.info Vojenské zdravotnické listy - Military Medical Science Letters Východní Morava Východočeské listy historické Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie Vytápění, větrání, instalace Výtvarná výchova 17

18 Výzkum v chovu skotu Waste Forum West Bohemian Historical Review X Z Českého ráje a Podkrkonoší Zahradnictví Zdravotnictví v České republice Zpravodaj Hnědé uhlí Zprávy České botanické společnosti - Materiály Zprávy České botanické společnosti - Přílohy Zprávy o geologických výzkumech Zprávy památkové péče Новая русистика (přepis do latinky: Novaja rusistika) 18

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Malý, K., Hladíková, J. Fojt, B., (1994): Die Erzvorkommen im nordabschnitt der Svratka - Kuppel.- Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139, 1994, 340-341. Malý, K. (1997): Sekundární

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Publikace byla vydána díky finanční podpoře Nadace OKD v rámci projektu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. ÚVOD Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) je

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI editor: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PRAHA 2013 Zážitková

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR A JEHO ŠIRŠÍ HISTORICKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ SOUVISLOSTI Milan Körner Po roce 1990 došlo v ČR k významnému, zejména kvantitativnímu rozvoji vysokého školství. Článek se věnuje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více