RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ"

Transkript

1 RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK hesel...pro každého

2 RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK TZ- 2013

3

4 RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK TZ- 2013

5 Informace pro uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy, konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování, darování, umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno! první vydání 2013 Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (elektronická verze) ISBN

6 Seznam zkratek авиа letectví анат. anatomie археол. archeologie архит. architektura биол. biologie биохим. biochemie ботан. botanika воен. vojenství геогр. geografie геол. geologie горн. těžba зоол. zoologie информ. informatika иск. umění ист. historie книжн. literatura кул. kuchařství лингв. lingvistika лит. literatura мат. matematika ед. jednotné číslo ж ženský rod жив. životné м mužský rod межд. citoslovce мест. zájmeno мн. množné číslo anat. anatomie astr. astronomie círk. církev elektr. elektrotechnika f ženský rod fin. peněžnictví fyz. fyzika gram. gramatika hud. hudba мед. medicína межд. citoslovce мест. místní метал. metalurgie мор. loďařství муз. hudba офиц. oficiální termín полигр. polygrafie полит. politika спорт sport текст. textilní průmysl тех. technika фарм. farmaceutický průmysl физ. fyzika физиол. fyziologie фин. finance фото fotografie a fotochemie хим. chemie церк. církev экон. ekonomika нареч. příslovce предл. předložka с střední rod союз spojka част. částice числ. číslovka chem. chemie m mužský rod med. medicína n střední rod obch. obchod pl množné číslo sport. sport tech. technika zkr. zdrobnělina, zkratka

7 RUSKÁ AZBUKA Azbuka Česky Azbuka Česky A a [a] Р р [r] Б б [b] С с [s] В в [v] Т т [t] Г г [g] У у [u] Д д [d] Ф ф [f] Е е [je] Х х [ch] Ё ё [jo] Ц ц [c] Ж ж [ž] Ч Ч [č] З з [z] Ш Ш [š] И и [i] Щ Щ [šč] Й й [j] Ъ Ъ [tvrdý znak] К к [k] Ы Ы [y] Л л [l] Ь Ь [měkký znak] М м [m] Э Э [e] Н н [n] Ю ю [ju] О о [o] Я я [ja] П п [p]

8 RUSKO-ČESKÝ SLOVNĺK

9

10 А а абажур м (-а) stínítko аббревиатура ж (-ы) zkratka абзац м (-а) odstavec абонемент м (-а) permanentka, předplatné аборт м (-а) potrat абрикос м (-а; мн. -ов) meruňka абсолютно нареч. absolutně, načisto, naprosto, úplně, zcela абсолютный прил. (-ая, -ое; -тен, -тна, -тно) absolutní, naprostý, úplný абсорбировать частица (-рую, -руешь; абсорбированный; -ван, -а, -о) absorbovat, pohl covat, vstřebávat абстрактный прил. (-ая, -ое; -тен, -тна, -тно) abstraktní абсурд м (-а) absurdita, nesmysl абсурдный прил. (-ая, -ое; -ден, -дна, -дно) absurdní, nesmyslný авангардный прил. (-ая, -ое) průkopnický аванс м (-а) záloha, platba předem авантюра ж (-ы) dobrodružství авантюрист м (-а) dobrodruh авария ж (-и) nehoda, havárie август м (-а) srpen авиабилет м (-а) letenka 9 агломерация авиалиния ж (-и) letecká linka авиапочта ж (-ы) letecká pošta авиатор м (-а) letec авиационный прил. (-ая, -ое) letecký авиация ж (-и) letectví, letectvo австралийский прил. (-ая, -ое) australský Австралия ж (-и) Austrálie австрийский прил. (-ая, -ое) rakouský Австрия ж (-и) Rakousko автобус м (-а) autobus автобусная остановка autobusová zastávka автограф м (-а) autogram, vlastnoruční podpis автомагистраль ж (-и) dálnice автоматический прил. (-ая, -ое) automatický; samočinný автомашина ж (-ы) automobil, auto автомобиль м (-я) automobil, auto автономия ж (-и) autonomie, samospráva автор м (-а) autor авторитет м (-а) autorita авторский прил. (-ая, -ое) autorský автострада ж (-ы) dálnice автотранспорт м (-а) automobilová doprava автоцистерна ж (-ы) cisterna агент м (-а) agent, jednatel, zprostředkovatel агентство c (-а) agentura агломерация ж (-и) aglomerace

11 аграрный аграрный прил. (-ая, -ое) agrární, zemědělský Аграрная политика, реформа. Agrární politika, reforma. агрессия ж (-и) agrese ад м (-а; предл. об аде, в аду) peklo Адам м (-а) библ. Adam адаптация ж (-и) adaptace адвокат м (-а) advokát, právní zástupce адвокатский прил. (-ая, -ое) advokátní администрация ж (-и) administrativa, správa адоптировать osvojit адрес м (-а; мн. - адреса, -ов) adresa адресат м (-а) adresát, příjemce адресная книга adresář адресовать (-сую, -суешь; -ован - ный) adresovat ажурный прил. (-ая, -ое) dochvilný; pohotový; průsvitný азарт м (-а) náruživost, vášeň, zápal азбука ж (-и) abeceda, azbuka Азия ж (-и) Asie аист м (-а) čáp академический прил. (-ая, -ое) akademický академия ж (-и) akademie аквариум м (-а) akvárium акклиматизация ж (-и) aklimatizace аккомпанемент м (-а) doprovod (hudební) аккордеон м (-а) akordeon, harmonika 10 аккредитовать (-тую, -туешь; -ованный) фин. akreditovat аккумулировать (-рую, -руешь; аккумулированный; -ван, -а, -о) akumulovat, hromadit аккумулятор м (-а) akumulátor аккумуляция ж (-и) akumulace акробат м (-а) akrobat акробатика ж (-и) akrobacie акселерация ж (-и) akcelerace акт м (-а) akt, čin; jednání (v divadle) актёр м (-а) herec актив м (-а) aktiva активист м (-а) funkcionář, aktivista активность ж (-и) aktivita, činnost активный прил. (-ая, -ое; -вен, -вна) aktivní, činný актуализация ж (-и) aktualizace актуализировать (-рую, -руешь) aktualizovat актуальный прил. (-ая, -ое; -лен, -льна) aktuální, naléhavý Актуальная тема. Aktuální téma. акула ж (-ы) žralok акушёр/ акушeр м (-а) porodník акцент м (-а) přízvuk, akcent акционер м (-а) akcionář акционерный прил. (-ая, -ое) akciový акция ж (-и) эк. akcie; akce, sleva Албания ж (-и) Albánie алгебра ж (-ы) algebra алиби c нескл. офиц. alibi

12 алименты мн. (-ов) alimenty, výživné Платить а./ Получать а. Platit/ dostat alimenty. алкоголизм м (-а) alkoholizmus алкоголик м (-а) alkoholik алкоголь м (-я) alkohol, lihovina алкогольный прил. (-ая, -ое) alkoholický аллигатор м (-а) зоол. aligátor алло! межд. haló! алмаз м (-а) diamant алтарь м (-я) астр. oltář алфавит м (-а) abeceda алчность ж (-и) chamtivost алый прил. (-ая, -ое; -ал) rudý Алая роза. Rudá růže. альбинос м (-а) albín альбом м (-а) album альманах м (-а) almanach, ročenka альпийский прил. (-ая, -ое) alpský; vysokohorský альпинизм м (-а) horolezectví альпинист м (-а) horolezec Альпы мн. Alpy альтернатива ж (-и) alternativa, volba альянс м (-а) aliance амбар м (-а) stodola амбиция ж (-и) ctižádost, ješitnost амбулатория ж (-и) ambulance, ošetřovna, zdravotní středisko Америка ж (-и) Amerika американец м (-нца) Američan аминь межд., церк. amen амнистировать (-рую, -руешь; 11 аннулирование -анный) amnestovat, udělit amnestii амнистия ж (-и) amnestie аморальный прил. (-ая, -ое; -лен, -льна) amorální, nemorální А. человек. Amorální člověk. амортизатор м (-а) тех. tlumič, nárazník амортизация ж (-и) amortizace, odpis ампутация ж (-и) amputace амулет м (-а) amulet амфибия ж (-и) obojživelník анализ м (-а) analýza, rozbor анализировать (-рую, -руешь; -анный) analyzovat, rozebírat аналитик м (-а) analytik аналитический прил. (-ая, -ое) analytický аналогия ж (-и) analogie анальгетик м (-а) analgetikum ананас м (-а) ananas анархист м (-а) anarchista анархия ж (-и) anarchie анатомия ж (-и) anatomie ангел м (-а) anděl ангина ж (-ы) мед. angína английский прил. (-ая, -ое) anglický англичанин м (-а) Angličan Англия ж (-и) Anglie Андрей м Ondřej анекдот м (-а) anekdota, vtip анестезия ж (-и) мед. anestezie, znecitlivění анкерный канат kotevní lano анкета ж (-ы) anketa, dotazník аннулирование c (-я) anulace, zrušení

13 ČESKÁ ABECEDA Abeceda Rusky Abeceda Rusky A a [a] Ň ň [нь] Á á [a] долгое O o [o] B b [б] Ó ó [o] долгое C c [ц] P p [п] Č č [ч] Q q [кв] D d [д] R r [р] Ď ď [дь] Ř ř [рж] E e [э] S s [с] É é [э] долгое Š š [ш] Ě ě [е], [ъе] T t [т] F f [ф] Ť ť [ть] G g [г] U u [у] H h [г] гортанное Ú ú [у] долгое Ch ch [х] Ů ů [у] долгое I i [и] V v [в] Í í [и] долгое W w [в] J j [й] X x [кс] K k [к] Y y [и] L l [л] Ý ý [и] долгое M m [м] Z z [з] N n [н] Ž ž [ж]

14 ČESKO-RUSKÝ SLOVNĺK

15

16 A a a и, да; a tak dále (atd.) и так далее (итд.) abatyše аббатиса abdikace отречение, отказ (от чего) abeceda алфавит; (ruská) азбука abecedně по алфавиту, в алфавитном порядке abecedně-číslicový алфавитно-цифровой abecední алфавитный, по алфавиту abecední znak алфавитный знак abnormální абнормальный, ненормальный, неестественный abonentka абонемент abonentní абонементный absces абсцесс, гнойник, нарыв absence отсутствие, неявка, прогул absolutistický абсолютистский, самодержавный absolutně абсолютно, безусловно, решительно absolutní абсолютный absolvent (střední/ vysoké školy) выпускник (средней/ 237 advokát высокой школы) absolvovat кончать (учебное заведение), оканчивать (учебное заведение), пройти через absorbovat абсорбировать abstinent абстинент, трезвенник abstrakce абстракция abstraktně абстрактно abstraktní абстрактный absurdní абсурдный, несообразный, несуразный aby чтобы, бы, для abychom nepřišli pozdě чтобы нам не опоздать aceton ацетон ač, ačkoli, ačkoliv хотя, несмотря на adaptace адаптация, переделька adaptovat se приспособиться administrace администрация administrativa административное управление administrativní budova административное здание adopce (děvčete) удочерение, (chlapce i děvčete) усыновление adoptovaný приёмный, усыновлённый adoptovat (syna) усыновить, (děvče) удочерить adresa адрес adresář адресная книга adresát адресат, получатель adresovat адресовать advent рождественский пост advokát адвокат

17 advokátní kancelář advokátní kancelář канцелярия адвоката aerolinie авиатранспортная компания aeroplán аэроплан afektovaný аффектированный, жеманный, экстравагантный aféra скандал, скандальная история Afghánistán Афганистан africký африканский Afričan африканец Afrika Африка agenda делопроизводство agent агент agentura агентство agresivita агрессивность agresivní агрессивный agronom агроном aha! ага! ahoj привет!, здорово!, всего!, пока! ach! ой!, (bědování) ох!, увы!, эх! Ach, to je trápení! Ах, ну что за мучение! akademický академический akademie академия akce действие, акт; (válečná) операция akcent акцент, ударение akceptovat принять, принимать, согласиться akcie акция akcionář акционер akciový акционерный akciový podnik акционерное предприятие aklimatizace акклиматизация akorát как раз, в самой раз 238 akord аккорд, сдельщина, созвучие akordeon аккордеон akreditace аккредитование akreditovat аккредитовать akrobacie акробатика akrobat акробат, эксцентрик akrobatický акробатический akrobatický let фигурный полёт akt акт, действие aktivace активация aktivista активист aktivita активность, деятельность aktivizovat активизировать aktovka портфель aktualizace актуализация aktualizovat актуализироватъ, актуализоватъ aktuální актуальный, злободневный akumulační аккумуляционный, аккумулятивный akumulátor аккумулятор akumulovat аккумулировать, накоплять akutní острый; med. неотложный, первоочередной akvarelová barva акварель, акварельная краска akvárium аквариум alarm тревога Albánec албанец Albánie Албания album альбом ale но, а, однако, ведь alegorie аллегория alej аллея

18 alergie аллергия a(le)spoň по крайней мере algoritmus алгоритм alchymie алхимия aliance альянс, союз alibi алиби alimenty алименты alkohol алкоголь, спирт alkoholik алкоголик alkoholický алкогольный, спиртной alkoholický nápoj алкогольный напиток alpský альпийский Alpy Альпы altán беседка alternativa альтернатива alternátor генератор переменного тока Alžírsko Алжир amatér любитель ambice амбиция, притязание, претензии, честолююбие ambiciózní амбициозный ambulance амбулатория, (vůz) скорая помощь Američan американец Amerika Америка Spojené státy americké Соединенные Штаты Америки amnestie амнистия amnestovat амнистировать amputace ампутация amputovat ампутировать amulet амулет, талисман analfabet неграмотный, безграмотный analgetikum анальгетик analyzovat анализировать ananas ананас 239 apartmá anarchista анархист anatomie анатомия anděl ангел anděl strážný ангел-хранитель andělský ангельский anebo или anekdota анекдот anémie анемия anestézie анестезия angažovat ангажировать angažovat se принимать участие angína ангина anglický английский Angličan англичанин Anglie Англия angrešt крыжовник ani ни, даже, ни ни; ani jeden ни один; ani muk ни звука; ani na krok! ни с места! animace мультипликация anketa анкета, опрос ano да anonym аноним anonymní анонимный anonymní dopis анонимное письмо; anonymní udání анонимный донос anténa антенна antibiotikum антибиотик antikoncepční противозачаточный antikvariát букинистический магазин antikа античный мир, антик antipatie антипатия anulovat аннулировать aparát аппарат apartmá апартамент

Lidový slovník. pro chalupáře

Lidový slovník. pro chalupáře Lidový slovník pro chalupáře 2D /2 D dvourozměrný/ dvoudimenzionální - zobrazuje svět jako plochý obraz [bez hloubky]; - viz 3D, dimenze 3D I. trojrozměrný prostorový vjem stat. obrazu - vzniká v mozku

Více

SLOVNÍK MEZINÁRODNÍCH SLOV interlingue-český. VOCABULARIUM DE PAROLES INTERNATIONAL interlingue-tchec. Bedřich Plavec VÝSLOVNOST A PŘÍZVUK

SLOVNÍK MEZINÁRODNÍCH SLOV interlingue-český. VOCABULARIUM DE PAROLES INTERNATIONAL interlingue-tchec. Bedřich Plavec VÝSLOVNOST A PŘÍZVUK SLOVNÍK MEZINÁRODNÍCH SLOV interlingue-český VOCABULARIUM DE PAROLES INTERNATIONAL interlingue-tchec Bedřich Plavec 2006 VÝSLOVNOST A PŘÍZVUK c před e, i, y jako c, jinak jako k: catolic [katólik]. g před

Více

OBSAH ÚVOD... 2 Celkový pohled... 2 Zdroj napájení... 3 Inicializace... 4 Klávesnice... 5 Displej... 6 Hlavní menu... 6 SLOVNÍK...

OBSAH ÚVOD... 2 Celkový pohled... 2 Zdroj napájení... 3 Inicializace... 4 Klávesnice... 5 Displej... 6 Hlavní menu... 6 SLOVNÍK... 1 OBSAH ÚVOD... 2 Celkový pohled... 2 Zdroj napájení... 3 Inicializace... 4 Klávesnice... 5 Displej... 6 Hlavní menu... 6 SLOVNÍK... 7 UŽIVATELSKÝ SLOVNÍK... 11 GRAMATIKA... 12 KNIHA FRÁZÍ... 13 NEPRAVIDELNÁ

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Jak hledat v katalogu

Jak hledat v katalogu Jak hledat v katalogu Do připravených polí formuláře ON-LINE KATALOG - ZADÁNÍ DOTAZU napište hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Při zadání dotazu vyplňte pouze jeden z nabízených řádků. Kliknutím

Více

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů 00 Věda. Všeobecnosti 004 Počítačová věda 004.6 Databáze 004.932 Digitální zpracování obrazu 005.51 Logistika 006 Metrologie 001 Věda a vědění 004.3 Hardware 004.7 Počítačové sítě 005 Management 005.91/.92

Více

Чешский язык для русскоговорящих

Чешский язык для русскоговорящих Ljuba Mrověcová Чешский язык для русскоговорящих Čeština pro rusky mluvící 2. díl Computer Press Brno 2011 Чешский язык для русскоговорящих Čeština pro rusky mluvící, 2. díl LJUBA MROVĚCOVÁ Computer Press,

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy Půjčovna / přízemí 00 Řazení dle M DT (oborů) v regálech Věda.Všeobecnosti 002/003 Dokumentace. Písmo 005 Management. Řízení 005.21 Strategie řízení 005.51 Logistika (management) 005.91 /.92 Kancelář.

Více

ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY

ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z ruského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z ruského jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Vnitřní hodnota univerzitní dobročinnosti: K nezaplacení

Vnitřní hodnota univerzitní dobročinnosti: K nezaplacení číslo 6 ročník 23 9. prosince 2013 Vnitřní hodnota univerzitní dobročinnosti: K nezaplacení Velena Mazochová Martina Šaradínová Adoptované děti v rozvojových zemích, obdarovaní malí pacienti v nemocnici,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Ruský jazyk (druhý cizí jazyk) (RUJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ:

Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ: Metodické příklady zapojení titulů Lingea do výuky českého jazyka na ZŠ a SŠ: Cílem těchto příkladů je ROZŠÍŘENÍ slovní zásoby (cizí a odborné výrazy, idiomy, slovní spojení), UPEVNĚNÍ různých významů

Více

Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT

Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT divize Jazykové školy EUFRAT s. r. o. Obsah 1 Slovo úvodem 2 2 Proč si vybrat PTCE 3 2.1 Náš hlavní přínos pro vás 3 2.2 Naše tradice, historie a zkušenosti

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty.

Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty. Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 001 Věda 002 Dokumentace 003 Písmo. Symboly 004 Výpočetní technika. Informatika 005 Management. Řízení 006 Standardizace. Kalendáře 007 Kybernetika 008 Kultura. Civilizace

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Management. kanceláří a agentur. M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták

Management. kanceláří a agentur. M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma

Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma 261 OBSAH CHATAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 263 Veřejná správa 433 454 Popis celkového pojetí

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 RUSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Š V P obor 16-41-M/01

Š V P obor 16-41-M/01 Česká lesnická akademie Trutnov Š V P obor 16-1-M/01 Ekologie a životní prostředí Česká lesnická akademie v Trutnově - střední odborná škola a vyšší odborná škola Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Práce v České republice

Práce v České republice Obsah Česká republika ve zkratce Práce v České republice Uznávání kvalifikací Žádost o práci Pracovní smlouvy a pracovní právo Daně Sociální zabezpečení Ztráta zaměstnání Důchod Život v České republice

Více