Žákům přejeme pěkné prázdniny, rodičům příjemné prožití dovolené a těšíme se na další spolupráci zaměstnanci školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žákům přejeme pěkné prázdniny, rodičům příjemné prožití dovolené a těšíme se na další spolupráci zaměstnanci školy"

Transkript

1 Organizace školního roku 2010/2011 v základních, středních a speciálních školách Období školního vyučování začne na všech základních, středních a speciálních školách ve středu 1. září Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. a pátek 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna Vyučování začne v pondělí 3. ledna Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 14. do 20. února Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. a pátek 22. dubna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září Žákům přejeme pěkné prázdniny, rodičům příjemné prožití dovolené a těšíme se na další spolupráci zaměstnanci školy Vydala ZŠ V. Kl. Klicpery Nový Bydžov v červnu tel.: nebo fax: Škola bude o hlavních prázdninách uzamčena. Přístup do školy bude v naléhavých případech po zazvonění u hlavního vchodu. Potvrzování průkazek bude zahájeno v kanceláři školy v pondělí od 8.00 do hodin. Opravné zkoušky se budou konat ve pondělí 30. a v úterý 31. srpna Sešity pro školní rok 2010/2011 druh sešitu 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. 523 (deník) PT notový

2 1.A Matěj Kloz pro nejšikovnějšího prvňáka 1.B Pavlína Fichtnerová pro nejšikovnějšího prvňáka 2.A Sabina Emanovská za svědomitou školní práci 3.A Denis Hladík za úspěšné sportovní výkony a výborný školní prospěch 4.A Barbora Čtvrtečková za svědomitou školní práci 4.B David Pluhař za příkladnou školní práci 5.A Karolína Očenášková 5.B Martin Sehnoutek 6.A Lucie Habichová Žáci, kteří byli odměněni za celoroční práci tričkem se znakem školy a diplomem za aktivitu a svědomitou školní práci za vzorné chování a přístup k plnění školních povinností za svědomitou školní práci a práci pro třídu 6.B Jan Škultéty za příkladnou školní práci 7.A Tomáš Karásek za příkladnou školní práci 7.B Tomáš Fišera za příkladnou školní práci 8.A Markéta Horáčková za příkladnou školní práci 8.B Vojtěch Vaníček za příkladnou školní práci 9.A Šárka Němečková za práci pro třídu 9.B Lucie Reilová za příkladnou školní práci Jaké změny ve škole se chystají pro žáky po prázdninách zrekonstruované jazykové učebny zrekonstruované školní družiny a školní klub vymalované některé třídy Pořádané akce: Zpráva o činnosti Klubu přátel Klicperky (KPK) 12. března rockový bál 8. května 2010 Pochod na Hrádek Příspěvky pro žáky, jejichž rodiče jsou členy KPK: Plavecká výuka pro žáky 2. a 3. tříd 7000 Kč příspěvek na dopravu Lyžařské kurzy pro žáky 7. a 8. tříd 7000 Kč příspěvek na dopravu Odměny pro vycházející žáky Odměna pro vyznamenané žáky ve 2. pololetí školního roku Příspěvek na pořádání 6. ročníku Novobydžovského streetbalového turnaje Příspěvek na zaplacení Stolního lidského fotbálku Příspěvky na příští rok budou vybírány v listopadu A Martin Kloz Člen výboru 1. B Ing. Richard Rak Předseda výboru 2. A Ivana Pešková Hana Škarýdková 3. A Zuzana Svěcená 4. A Jarmila Uhrová 4. B Ing. Dominika Rouhová Dozorčí rada 5. A Jitka Vojtašová Ing. Ilona Novotná 5. B Dozorčí rada Bohdana Tomešová 6. A Mgr. Monika Bourová Člen výboru 6. B Šárka Vandová 7. A MUDr. Ladislav Horký Místopředseda výboru 7. B Dagmar Nováčková 8. A Lenka Chrudimská 8. B Hana Musilová Člen výboru 9. A Marcela Vokálová 9. B Ing. Marie Přibylová Dagmar Reisová Dozorčí rada Děkujeme za práci v KPK všem rodičům a zejména pak výboru, který se scházel 2x do měsíce.

3 Zpráva výchovných poradců Náplní práce výchovného poradce je řešení výchovných problémů, péče o děti se specifickými poruchami učení a kariérové poradenství. Všem těmto složkám se na naší škole věnuje náležitá pozornost. Žáci, kteří mají problémy s učením, pozorností nebo chováním jsou na žádost rodičů posíláni na vyšetření do Pedagogicko psychologické poradny Hradec Králové, která má pobočku v Chlumci nad Cidlinou. Zde jim nabízí služby speciální pedagog a psycholog. Ti navrhují řešení ve spolupráci rodiny a školy. V letošním roce využilo pomoci těchto odborníků 11 žáků. K řešení aktuálních problémů působí na naší škole PaedDr. Anna Chaloupková. Na školu dochází minimálně jednou za měsíc, v případě potřeby i častěji. Poskytuje konzultace a odbornou pomoc žákům, ale důležitý je zde i kontakt s rodiči, kteří tuto službu naší školy hojně využívají. Na škole je 20 žáků, ke kterým je nutný individuální přístup. Jsou hodnoceni s přihlédnutím k jejich specifickým problémům, všichni vyučující jsou seznámeni s postupy, jak k těmto žákům přistupovat. 16 žáků také dochází na individuální péči k 6 dyslektickým asistentkám. Pro žáky 9. ročníků a ostatní vycházející žáky je určeno kariérové poradenství.během roku jsou připraveny akce, které jim pomáhají s výběrem střední školy (setkání se zástupci SŠ, návštěva ÚP v Hradci Králové, konzultace,..). V tomto roce vychází z naší školy 53 deváťáků a 1 žák z 8. třídy. 39 deváťáků bylo přijato do oborů zakončených maturitní zkouškou, 15 na obory zakončené výučním listem. 4 žáci odchází na víceleté gymnázium. Všem přejeme mnoho úspěchů na nových školách. Kateřina Němečková, Martina Havlíková výchovné poradkyně Žáci, kteří byli odměněni za reprezentaci školy a umístění v soutěžích na předních místech 3. místo v okresním kole v odbíjené 8.A Dominika Pavlíčková 8.B Eva Valentová 9.A Soňa Fialová, Lenka Králíčková, Radka Němečková, Šárka Němečková, Barbora Tobišková 9.B Kristýna Kočí, Kristýna Macháčková místo v okresním kole Matematické olympiády 7.B Petr Vanc 3. místo v okresním kole minikopané v kategorii 6. a 7. tříd 5.A Jan Vojtaš 6.A Vít Šimbovský 6.B Jakub Fichtner 7.A Jiří Fiala, Jan Kuchta, Daniel Novotný, David Průcha 7.B Ondřej Brzek 3. místo v okresním kole Poznávání rostlin a živočichů 8.B Terézia Beňová 2. místo v okresním kole recitační soutěže 3.A Linda Kolčová 3. místo v krajském kole chemické soutěže 9.B Karolína Khorelová, Lucie Reilová, Barbora Štanclová 2. místo v okresním šachovém turnaji 6.A Adam Binko, Matěj Boura 7.A Tomáš Karásek, David Průcha 8.B Vojtěch Vaníček 9.A Stanislav Strýhal 1. místo v regionálním kole v anglické konverzaci (různé kategorie) 7.A Miloslav Horák

4 2. místo v regionálním kole v anglické konverzaci (různé kategorie) 7.B Adéla Žibrúnová 3. místa v regionálním kole v anglické konverzaci (různé kategorie) 9.B Kristýna Štočková 1. místa v regionálním kole v recitaci 5.A Anežka Holá 2. místo v regionálním kole v recitaci 4.A Karolína Očenášková 1. místo v regionálním kole Novobydžovského slavíka 7.A Pavlína Forštová 2. místo v regionálním kole Novobydžovského slavíka 1.A Anežka Prouzová 5.B Eliška Prouzová 3. místa v regionálním kole Novobydžovského slavíka 4.A Adéla Štočková 5.B Andrea Pospíšilová 1. místa v regionálním kole přírodovědných soutěžích (různé kategorie) 6.A Lucie Habichová 2. místo v regionálním kole přírodovědných soutěžích 4.A Adéla Štočková 3. místo v regionálním kole přírodovědných soutěžích 5.A Barbora Janečková 7.B Adéla Žibrúnová 3. místo v okresním kole Poznávání rostlin a živočichů 8.B Terézia Beňová 1. místo na mistrovství ČR v Rytmickém sólovém tanci 8.B Barbora Novotná 1. místo v okresním kole atletických soutěží 4.A Barbora Čtverečková Za zodpovědnou práci a pomoc při organizaci soutěží 9.A Lukáš Mařas N a b Ředitelská volna ve školním roce Pondělí 27. září 2010 ( v úterý je státní svátek) Pondělí 25. a úterý navazuje na podzimní prázdniny a vzniká týdenní volno V případě zájmu rodičů zajistí škola dohled nad žáky v době ředitelského volna. Nabídka nepovinných předmětů na příští rok název předběžné termíny vyučuje Aerobik (1. až 3. r) dle rozvrhu Kateřina Němečková Anglický jazyk (1.r) dle rozvrhu Vyuč. Aj Anglický jazyk (2. r) dle rozvrhu Vyuč. Aj Děti a míč pondělí h Hana Kopecká Dopravní výchova dle rozvrhu Milan Prokop Dovedné ruce středa h Jana Kovalská Florbal čtvrtek h Milan Prokop Keramika pátek h Ilona Nováková Keramika středa h Ilona Nováková Kopaná úterý od 7 hodin Martin Novotný Košíková úterý h Milan Prokop Míčové hry pondělí h Hana Kopecká Modelář dle rozvrhu Milan Prokop Náboženství středa od h sestra Helena Odbíjená středa h Petr Mikšíček Pohybová a taneční v. čtvrtek h Petra Ryplová Hájková Roztleskávačky čtvrtek od h Petra Ryplová Hájková Sborové zpívání úterý od 15 hodin Pavlína Plecháčová Šachový kroužek lichá středa od 14 hodin Marcela Vaňková

5 Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů Naše škola se zabývá, řeší, ale zejména se snaží předcházet problémům týkající se sociálně patologických jevů, jako jsou kouření, nevhodné chování mezi žáky, šikana, alkohol, návykové látky, komunikace přes internet, virtuální drogy, atd. Prevence se uskutečňuje několika směry probíhá v rámci výuky, zejména pak v hodinách občanské výchovy, kdy třídní učitelé diskutují se žáky o stinných stránkách kouření, alkoholu, o marihuaně, šikaně, o bezpečné komunikaci přes internet, jak se zachovat v nejrůznějších situacích,. Dále prevence probíhá konáním nejrůznějších přednášek a besed zabývajících se touto problematikou a odpovídající věku dětí. Mimo jiné nabízíme žákům velmi pestrou nabídku nejrůznějších soutěží, zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Na každý rok je vypracován Minimální preventivní program, ve kterém jsou naplánovány akce pro jednotlivé třídy, dále způsoby, jakým se řeší jednotlivé situace, S tímto plánem jsou žáci seznámeni. Žáci jsou také poučeni o možných následcích ohledně alkoholu, kouření, návykových látkách, nevhodném chováním vůči žákům a dalších jevů ve školním řádě. V rámci prevence spolupracujeme s PPP Hradec Králové, a to zejména při organizaci nejrůznějších besed a při řešení vztahových problémů ve třídách. V oblasti prevence záškoláctví pracujeme s Odborem sociálně-právní ochrany dítěte Nový Bydžov. Další problémy kázeňského charakteru či týkající se zhoršení prospěchu řešíme ve spolupráci s výchovnou poradkyní a se školní psycholožkou PaedDr. A. Chaloupkovou, která k nám pravidelně dojíždí. V poslední době, ač to není v kompetenci školy, se setkáváme s problémem, jak děti ve svém volném čase, tedy doma, komunikují přes počítač, zejména pak na ICQku či Facebooku. Proto prosíme rodiče, aby se zajímali o to, kde jejich děti surfují, jak se prezentují a vyjadřují o sobě i svých spolužácích. Petra Schovánková preventistka sociálně patologických jevů Ocenění společnosti SCIO za výsledky v testování 7. tříd V měsíci březnu se žáci sedmého ročníku účastnili celostátního testování vědomostí. Výsledky nás velmi zajímaly jedná se o poslední ročník před odchodem žáků na víceleté gymnázium. Jak jsme dopadli posuďte sami. Výsledky v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výsledky školy v matematice jsou špičkové. Naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Adéla Žibrúnová, nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji v testu českého jazyka a obecných studijních předpokladů Miloslav Horák, nejlepší výsledek v testu anglického jazyka Petr Vanc, za druhý nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji v testu matematiky Eliška Kohoutová, za třetí nejlepší výsledek v Královéhradeckém kraji v testu Čj Výběr z některých akcí pořádaných školou v tomto školním roce Lyžařské kurzy pro žáky 1.,2., 3., 4., 5., 7. a 8. tříd Letní tábor pro žáky na Nebákově Adaptační pobyt žáků 6. tříd v Nebákově Plavecký výcvik 2. a 3. tříd Zeměpisné přednášky pro žáky školy a veřejnost (Z Mělníka až na Orinoko, Sicílie, Ostrovy Vanutu) Kulturní a hudební pořady (skupina FABER doba Rudolfa II., hudební pořad), divadelní a filmová představení Přednášky a besedy na téma prevence šikany, drogových závislostí, alkoholismu apod. Besedy o jaderné energetice Školní soutěž v matematice (Pythagoriáda, matematická olympiáda, KLOKAN)

6 Děti učí děti akce připravili žáci 2. stupně pro své mladší spolužáky tentokrát žáci 7. tříd Tradice a čarodějnice soutěžní dopoledne 1. stupně Exkurze do Prahy, Všestar, na Kuňku, Den naruby APRÍL Pochod na Hrádek organizace spolu s KČT Nový Bydžov 6. ročník streetballového turnaje pro děti a dospělé (212 hráčů) Školy v přírodě i ekologicky zaměřené a vícedenní pobyty pro žáky školy Den Země aneb učíme se chovat a myslet ekologicky ŠKOLIČKY setkávání s budoucími prvňáčky Testování žáků 7. a 9. tříd 2. rockový bál pro veřejnost pořádaný KPK a školou Sportovní turnaje v odbíjené, nohejbalu, košíkové, florbalu a hokeji, podzimní soutěž v přespolním běhu pro žáky školy Pořádání regionální soutěže v poznávání rostlin Tradiční odměňování žáků za celoroční práci, reprezentaci školy, umístění v soutěžích a sběrové akce Celoroční sběr druhotných surovin (PET lahví, papíru, ) Tradiční vyřazení žáků 9. ročníků v Jiráskově divadle Návštěva vycházejících žáků na Úřadu práce Spolupráce s mateřskými školami (vzájemné návštěvy, návštěva předškoláků, pomoc při organizaci se sportovní olympiádou), spolupráce s DANETA Hradec Králové (společné sázení stromků) Spaní ve škole žáků 1., 3. a 4. tříd Soutěž Paragraf 1155 pro žáky 7. až 9. tříd o znalosti zákonů Otevřená škola výstava žáků Moje hobby Vydání stolního kalendáře s fotografiemi z projektu Krajina za školou Regionální soutěž v míčových hrách Sběr tříděného odpadu I v letošním školním roce probíhal na naší škole sběr tříděného odpadu. Vzhledem k stavebním úpravám, které pokračovaly až do prvních podzimových měsíců, byl provoz kontejnerů na našem dvoře zahájen až 23. listopadu Tradiční sortiment sběru recyklovatelných odpadů a dalších surovin (papír, PET lahve, kaštany, žaludy, pomerančová kůra) se podařilo rozšířit o kartónový papír a použité tonery, ale bohužel jsme nemohli zajistit odbyt na víčka z PET lahví. Finance získané sběrem byly využity na odměny žákům. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili a podpořili tak naši školu i životní prostředí. Sběr bude probíhat i v době letních prázdnin. Co můžete odevzdávat? papír (i kartónový) PET lahve Pokud máte použitý toner a chcete se ho ekologicky zbavit, stačí ho odevzdat do kanceláře školy. Další informace o škole Irena Doležalová koordinátorka EVVO Pokud chcete zjistit další informace o akcích pořádaných školou, zjistit rozvrh nebo suplování třídy, kam dochází vaše dítě, objednat obědy, podívat se na pořádané akce prostřednictvím fotografií, seznámit se s dokumenty školy nebo potřebujete uvolnit dítě z vyučování a nemáte potřebný tiskopis, podívejte se na webové stránky školy, kde najdete potřebné informace, dokumenty, snímky nebo formuláře a samozřejmě spoustu dalšího.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62. za školní rok 2010-11. Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62. za školní rok 2010-11. Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011 Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2010-11 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011 Školská rada schválila dne 19.10.2011 1 Obsah Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 2009-1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2008 2009 4 Učební plány 5 Zaměstnanci školy 8 80. výročí otevření

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 17.9.2014 1 Obsah Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č. J. 171/2012 V Liberci dne 20. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová Výroční zpráva o

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 NAD PŘEHRADOU 469 www.zsnpr.cz, zsnpr@zsnpr.cz kontakt: 226 806 000, 226 806 001 ředitelka školy: Mgr.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 NAD PŘEHRADOU 469 www.zsnpr.cz, zsnpr@zsnpr.cz kontakt: 226 806 000, 226 806 001 ředitelka školy: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 NAD PŘEHRADOU 469 www.zsnpr.cz, zsnpr@zsnpr.cz kontakt: 226 806 000, 226 806 001 ředitelka školy: Mgr. Anna Běhunková 1. 12. 1999 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠK. ROK 2010/2011 ZŘIZOVATEL: MČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více