HODNOCENÍ MATURITNÍCH PRACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ MATURITNÍCH PRACÍ"

Transkript

1 HODNOCENÍ MATURITNÍCH PRACÍ 2008/ A (6) Estetický seminář: MgA. Radka Müllerová Gottliebová Marcela PASIVNÍ KOUŘENÍ MŮŽE ZABÍJET plakát (billboard): 1 inzerce: 2 obhajoba: 1 Vizuální podoba plakátu je velmi zdařilá. Fotografie jasně popisuje vybraný problém, přičemž jej nebagatelizuje - naopak ho usazuje do zcela běžné situace. Výběr a konstrukce snímku provázelo tvůrčí hledání, které přispělo ke kvalitnímu uchopení práce. Ústřední slogan může znít ohraně, ale sedí a zároveň nás pomyslně odkazuje na varovná hesla, které známe z krabiček cigaret. Hledání organizace, která problém zaštiťuje, mohlo být důkladnější, cílenější tak, aby kampaň nepůsobila jako utrácení nadbytečných peněz citovaného resortu. Inzerce: Přestože se jedná o stejný vizuál jako plakát, unesl by další, podrobnější informace. Doporučila bych použít jen detail ústřední fotografie. Obhajoba: Dobře strukturovaná, postihující problém a jeho řešení. vlastní práce: 4 obhajoba: 4 VÁLKA BOHŮ Tak máme ezo nebo esoteriku? Práce je snůškou názorových představ o podobách Boha. Vlastně jí nerozumín. Marcela předkládá, jak sama hovoří, v Islámu zobrazení Alláha jako ženy. Proč se než vytvářet ring války Bohů nepokusit o zobrazení nezobrazitelného? Dát podobu něčemu, co se nesmí zobrazovat, je troufalé a nosné jako samostatné téma. Z obhajoby pak vyplývá, že se má lidstvo zamyslet... A kde je lidstvo? Jaká je Marcely představa o lidstvu? Nebylo by lepší než zobecňovat naše postoje pokusit se o důvěrné sdělení svých názorů ve svém blízkém okolí? Jak může krepák symbolizovat krev? Představa světa v Egyptě byla jiná než v křesťanství, proč je tam tedy mapa světa? Velmi kontroverzní dílo! 1, 2, 1; 4, 4 = 12 : 5 = (2,4) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

2 Hanžl Petr plakát (billboard): 1 inzerce: 2 obhajoba: 1 BESIP, NEMYSLÍŠ - ZAPLATÍŠ Plakát pro BESIP je jasný i bez požadovaného sloganu. Není co říct, anebo je zbytečné cokoliv dalšího dodávat. Použití výrazových prostředků jako je kečup místo krve a panenky jako symbolu něčeho nahraného je zásadní. Mělo by nám zatrnout i přesto, že nevidíme skutečnou hrůzu. Je zajímavé, jak se Petr vyvaroval brutality, kterou nabízí součané kampaně pro nehodovost, a přitom zůstal sdělný a jednoznačný. Ad absurdum si můžeme představovat, jak cestou od McDonalda, kdy rodiče ujídají z klína hranolky, neopatrně zabrzdí a z dětské sedačky vypadne panenka. A to jen když brzdíme naší představivost... Inzerce: Mohla by být obsáhlejší. Pokud by byla v této podobě, hodila by se spíš jako celostránková. Vlepení je nedostačující, smyslem inzerce je udělat ji tak, aby jí klient (BESIP) zaplatil. vlastní práce: 3 obhajoba: 3 Obhajoba: Dobře napsaná, rychlá, strukturovaná s hrubkami. RYBIČKA CILKA / objekt Akvárium s rybkami působí stroze. Koncept, který skrývá, je strašidelný. Andy Warhol jednou prohlásil: Na Tokiu je nejkrásnější McDonald. Na Stockholmu je nejkrásnější McDonald. Na Florencii je nejkrásnější McDonald. Peking a Moskva ještě nic krásného nemají. Máme před sebou akvárium s rybičkami. Kdyby nebyly v tomto akváriu, byly by v jiném. Na první pohled nejsme schopni najít indivuduální znaky jednotlivých rybiček, když se ale budeme hodně snažit... Volba názvu objektu je do jisté míry zavádějící. Obhajoba: Dobře napsaná, formulovaná i strukturovaná. 1, 2, 1; 1, 2 = 9 : 5 = (1,8) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

3 Hapšták Martin plakát (billboard): 2 inzerce:1 obhajoba: 2 PRO SNADNĚJŠÍ ŽIVOT Problém EUROKLÍČE je zajímavý už výběrem k reklamní kampani. Není běžné, aby se zdravý maturant zajímal o to, co na čerpacích stanicích trápí jakýmkoliv způsobem handicapované. Bohužel na to, jak je kampaň zajímavá v tématu, má možná až banální slogan, který prostě a jednoznačně popisuje situaci. Je to něco mezi produktem a sociální reklamou. Eurodesign na nás působí tak, že ho můžeme přehlédnout... a co? Budeme se nějak aktivizovat? Nabízí nám Martin řešení, anebo jen informuje o skutečnosti? Inzerce: (banner) Jako jeden z mála si Martin vybral internetovou reklamu, ovšem chybí nám jakákoliv další specifikace, kde bude banner umístěn. Jinak splňuje všechny náležitosti. Obhajoba: Obávala jsem se, že vůbec obhajobu nedostanu, ale přece... s chybami, ale názorovou čistotou, bez zbytečného blafování. Dobrá. vlastní práce: 1 obhajoba: 1 CESTA DO NEBE / objekt Zdařilá práce, otevřenou krabičku jsme nakonec zavřeli, abychom dali tušit kontinuitě dalšího scénáře. Práci by neuškodilo, kdyby Martin místo papíru na dřevě použil bílou barvu. Cigareta uprostřed je působivá, funguje. Obhajoba: Trošku jednoduchá, popisně výpravná, bez zařazení do kontextu dějin umění... Vlastní sebereflexe úplně chybí. 2, 1, 2; 1, 2 = 7 : 5 = (1,4) 1 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

4 Machačová Kateřina plakát (billboard): 3 inzerce: 5 obhajoba: 2 ŽIVOT NENÍ HRA Katka má výborné nápady, skoro celé první pololetí jsme řešili reklamní kampaň pro BESIP, která se zdála být nosná a vyvýjející se. Podezírám autorku, že pro ni bylo v závěru jednodušší zaběhnout do nějaké herny a tam vyfotit figuranta u automatu. Kampaň není ničím výjímečná, není zde podobně jako u Martina definice nebo vůbec jen náznak, jak problém řešit. Kde je vazba na souvislost z ústřeního sloganu mezi životem a hrou? Jak si Katka sama představuje, že by hazard zastavila? Kdo kampaň zaštiťuje, kdo ji platí? Inzerce: V hrozné kvalitě tisku, bez jakékoliv viditelné změny v souvislosti s předloženým plakátem. Chybí naprosto všechno, co má inzerce splňovat. Obhajoba: Chybí definice, jak z problému ven. Kampaň působí jen jako popis skutečnosti. vlastní práce: 2 obhajoba: 2 ZNÁTE Z REKLAMY / objekt Skrumáž reklamních sloganů, které působí úderně. Z kompozice poznáme, které Katka upřednostnila. Bylo by čistší, kdyby použila jen texty bez obrazových příloh. Dvě ženy, jedna bránící se, druhá hrdě stojící, jsou ve scéně zvláštně ztraceny. Bránící se je ta, která má ruce před obličejem. Ta hrdá může být hrdá na to, že to zvládla... že zvládla tu snůšku reklam a nátlaku a vzpřímeně exhibuje svoji hrdost. Právě zde vzniká rozpor v interpretaci. Kdyby panenka, která stojí, byla konkrétněji profilovaná např. značkovým oblečení, mohli bychom přijmout její hrdost anebo směšnost v jejím žebříčku hodnot. 3, 5, 2; 2, 2 = 14 : 5 = (2,8) 3 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv. Obhajoba: Chyby, příliš popisné, chybí vlastní reflexe o objektu samotném a zařazení do kontextu dějin umění (kdo tě inspiroval, anebo ho najít atd.)...

5 Schöner Martin plakát (billboard): 3 inzerce: 5 obhajoba: 4 ZTRÁTA NENÍ PROHRA Plakát působí čistě, až příliš čistě, a obsahuje skvělé momenty v kombinaci se zvláštním kompozičním schématem. Je zajímavé, že ústřední motiv svetru (mikiny) skoro neidentifikujeme, protože je černý. Kdyby Martin zvolil jiný svetr (pletený, barevný, barevné tričko nebo černé sako), byla by kampaň zacílenější, vizuálně zajímavější. Torzo použitého svetru na nás působí ploše a mohli bychom se domnívat, že jde o vystřiženou maketu svetru z papíru. Vybraná organizace není příliš úderná ve svém prohlášení o ztrátě, která není prohrou... Plakát by unesl další informační sdělení. Inzerce: bez jakékoliv viditelné změny v souvislosti s předloženým plakátem. Chybí naprosto všechno, co má inzerce splňovat, zmenšenina plakátu není inzerce. vlastní práce: 3 obhajoba: 5 3, 5, 2; 3, 5 = 14 : 5 = (3,6) 4 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv. Obhajoba: HRUBKY!!! Je černá a bílá nezákladní barva nebo slovo nezákladní utrpělo ztrátu nějakého písmenka? A co základní info o barvách? Až do doby Isaaca Newtona převažoval vědecký názor na bílou jako základní barvu, ze které vznikají ostatní barvy tím, že se k bílému světlu přimíchá cosi, co ho zbarví. Newton navrhl pokus, při kterém světelným hranolem rozložil bílé světlo v barevné spektrum, které dalším hranolem spojil opět do bílého světla. Tím dokázal, že naopak barevné světlo je základní a bílé světlo vzniká smíšením světla všech barev. (model RGB, CMYK - černá) Prostorová práce + Obhajoba: PETRUŠKA A JANIČKA / objekty Tedy vnímat panenku Barbie jako klasický model ženy je, myslím, i pro psychiatra dost silná káva, která odkazuje na genderové stereotypy (to jsou zjednodušující představy a popisy femininní ženy a maskulinního muže, tzn. jak má správná žena či muž vypadat, jak se má chovat, co má cítit, jak má myslet etc. Tyto představy jsou založeny na předpokladu, že osoba nemá žádné charakteristiky opačného pohlaví, tzn. je ryze mužská / ženská. Ačkoli se dnes již neprosazuje naprosté dodržování těchto stereotypů, jak tomu bylo v minulosti, stále jsou osoby, které nejsou považovány za konformní s touto představou, stigmatizovány a často považovány za deviantní) a vůbec patologii v chápání. Copak panenka Barbie vypadá jako nějaká tvá zidealizovaná spolužačka? Pod Barbie si ženu nikdo nepředstaví, možná nějakou anorektičku /panenky Barbie jsou také nebezpečné, pro většinu dívek jsou panenky Barbie vzorem a snaží se vypadat jako ony, čož může vést k anorexii a bulimii./... Setkala jsem se i s hanlivým označením Barbie pro dívky, které neví vůbec nic, jen mají tu pěknou make-upem vytvořenou masku. Předchozí panenka Twigi má kořeny v nějaké ženě...

6 Srpová Petra plakát (billboard): 2 inzerce: 2 obhajoba: 1 BUDETE SE CÍTIT VE SVÉ KŮŽI Petra si zvolila ověřenou reklamní kampaň, kterou celkem zdárně zpracovala již minulý rok. Letos je autorka abstraktnější, už nepotřebuje modelku, aby ji oblékla do kožichu... Její vizuál je střídmější, absurdnější. Použila zeleň jako symbol něčeho živoucího a na ní položila z brokovnice a kožek kompozici ve tvaru kříže... Hledáte významy, ale link na web organizace vás ujistí, že to Petra s ochranou zvířat myslí vážně. Je to zajímavá interpretace, možná trošku fádní a rozpačitá, jako by chybělo razantnější gesto. vlastní práce: 3 obhajoba: 1 2, 2, 1; 3, 1 = 9 : 5 (1,8) = 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv. Inzerce: Formát inzerce a výběr periodika je zdařilý. Vizuál stejný jako plakát. Zvolená barva písma na béžovém podkladu brání čitelnosti, stálo by za to se naučit texty zarovnat do bloku a poskytnout čtenáři širší informace. Obhajoba: Dobře napsaná, dobře formulovaná a strukturovaná. Je zajímavé, jakou má Petra hranici citlivosti, jak na ni působí dvě zvířecí kožky. Můžeme si domýšlet, jestli tatínek/myslivec nezapomněl někdy zavřít dveře svého ateliéru... POHLED DO ŽIVOTA ALKOHOLIKA / objekt Alkoholismus je jedna z nejpříšernějších závislostí a kaleidoskop je optická hračka, v níž se barevné střípky přeskupují do různých geometrických obrazců. Tento předmět Petra změnila na dalekohled. Proč? Copak by střípky skla jako ostrá prohra nemohly objekt obhájit? Možná je problém v tom, že Petra vlastně nemá s alkoholismem vůbec žádnou zkušenost. Ví o něm a uvědomuje si jeho hrozbu, chce něco změnit. Je čistá, žije harmonický život, dobře formuluje myšlenky... Stálo by za to přeformulovat název objektu např.: NEVINNÝ POHLED NA ŽIVOT ALKOHOLIKA nebo VZDÁLENÝ POHLED NA ŽIVOT ALKOHOLIKA. Obhajoba: Dobře napsaná, formulovaná, strukturovaná, (jako jedna z mála dobře graficky zarovnaná :-)).

7 4.D (7) Horáková Kristýna plakát (billboard): 3 inzerce: 3 obhajoba: 3 LIGA NA OCHRANU ZVÍŘAT Ořezaný, osekaný pes na Kristýnině práci může photoshopovým expertům připadat příliš brutální a diletantský. Myslím si, že právě v tom je práce hodnotná. Nejde o to, kolik vychytávek v grafických programech umíme, ale jak to použijeme. Kristýna použila ztrápeného, jakoby bolavého starého psa, kterého vymaskovala tím nejjednodušším způsobem. Na fotce nebyly nohy (tlapy), a tak si nedělala jakoukoliv starost (třeba kompoziční), kde je vzít, čím je nahradit... Asi by seděl víc horizontální formát a ještě úpravy v textu (chyby). Kdyby korektury probíhaly, tak jak mají, a dotyčný by přinesl alespoň černobílý náhled tisku, byl by výsledek minimálně o 100% lepší. Co neexistující web projektu? Inzerce:??? bez komentáře, jako v obhajobě, obsah a forma, nerozumím. vlastní práce: 1 obhajoba: 3 Obhajoba: Možná by nebylo špatné jako slogan použít právě citované motto (Saint-Exupéry) Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži... Jsem zodpovědný za svou růži..., opakoval malý princ, aby si to zapamatoval... Proč je text zarovnaný na střed??? READY-MADES Jaká je součást běžného přemětu? Možná by stálo za to vytvořit jen prosté objekty s nostalgií technického vývoje a nenazývat je ready-made. Copak udělal Duchamp s pisoárem, jen ho otočil, podepsal a nazval Fontánou? Tvá maturitní práce vypadá skvěle, ale hlubší zařazení do dějin umění trochu pokulhává s pochopením významu ready made, který není jen o provokaci. Jak mohl váleček na těsto být jakkoliv prosperující je pro mě záhada hodná UFO. Nechápu, jak můžeš text zarovnat na střed a proč to tak děláš. 3, 3, 3; 1, 3 = 13 : 5 = (2,6) 3 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

8 Jandová Kateřina plakát (billboard): 1 inzerce: 3 obhajoba: 2 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Kampaň pro kontroverzní organizaci greenpeace připomíná bez svíce první efekty Stanley Kubrica. Hledáme problém, zjistíme, že jím je oteplování, a díky svíčce si můžeme představovat, kdo a jakou formou přispívá k oteplování, pokud ho přijmeme... Plakát vznikal na základě konzultací a do finální podoby ho Katka přivedla bez větších problémů. Efekt tající zeměkoule je zvolen výborně. Inzerce: Bylo by dobré uchopit alespoň terminologii maturitní práce, že plakát je plakát a inzerce inzerce. Stačilo by málo a mohla by fungovat - více informací, lepší grafická organizace, změna ve vizuálním konceptu... Obhajoba: Sporná. Je velmi těžké akceptovat již první větu. vlastní práce: 2 obhajoba: 3 SKLENÍKOVÝ EFEKT / objekt Objekt vypadá, jak už jsem jednou řekla, jako dílo nějakého sochaře z třetího světa... Použití podivných materiálu, využití pravděpodobně síťky z míče globusu, držák omotáný přírodním (konopným) provazem... Mám k němu asociaci - globální klip Michaela Jacksona Earth Song (1995) (režie: Nicholas Brandt), který rozpláče všechny, kdo se nějakým globálním problémem v maturitní práci zabýval. Obhajoba: Chybí zařazení do kontextu dějin uměni, jinak hodně globálně naivní. 1, 3, 2; 1, 3 = 11 : 5 = (2,2) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

9 Kášová Jindříška plakát (billboard): 1 inzerce: 1 obhajoba: 2 TÝRÁNÍ DĚTÍ Jidřišky fotografie k reklamní kampani je výborná. Vznikla na druhý pokus, kdy si Jindřiška dávala pozor, aby figuranti byli uvěřitelní... Funguje to a kampaň půdobí silně a mrazivě zároveň. Kompoziční zpracování loga zaštiťující organizace a link na jejich webové stránky jsou zvládnuty na výbornou s jistoutou a dávkou čistoty. Inzerce: Zdařilá ukázka toho, jak by měla fungovat konzultace. Na základě vytvořených a posléze korigovaných návrhů Jindřiška vybrala vhodné periodikum v souvisloti s cílovou skupinou a umístění naprosto sedí.. Obhajoba: Je plná hrubek a překlepů. Po obsahové stránce je vyhovující - kromě toho, že chybí srovnání s podobným typem kampaně anebo vymezení, proč kampaň vznikla (nespokojenost s nějakou kampaní). vlastní práce: 4 obhajoba: 3 ZNEČIŠTĚNÉ PROSTŘEDÍ MĚST / objekt Objekt v jedné fázi vypadal velmi čistě a prostě, mohli jsme si skutečně objekt promítnout do šedivého města. Nerozumím xeroxům přeplněných popelnic. Možná by práce mohla vypadat jako přeplněná popelnice, ale proč tím popisovat objekt? V obhajobě se o důvodech k práci nedozvíme, protože je to spílání nad nepořádkem světa. Nabízí nám Jindřiška nějaké řešení anebo jen popisuje skutečnost? Je ilustrátorem anebo nám přináší nějaké další poselství? 1, 1, 2; 4, 3 = 11 : 5 = (2,2) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

10 Lišková Martina plakát (billboard): 1 inzerce: 1 obhajoba: 1 ČESKO PROTI CHUDOBĚ Plakát je výborný. Ústřední gesto, volba černobílého snímku a slogany fungují zcela přirozeně. Myslím, že by kampaň byla naprosto úspěšná... Martiny práce jsou dobře promyšlené, hledá možné varianty, někdy má problém si pak z množství vybrat, ale i to je pochopitelné... Někdy míň znamená víc, ale je to otázka času. Jednou bude nutné se rychle pro něco rozhodnout... Inzerce: Inzerce vypadá dobře, jedna z mála, která by obstála v současném tisku. Jediná výtka je, že by 1. odstavec textu (začínající slovy Rozvojovým zemím... ) mohl být zarovnaný do bloku a inzerce by se mohla dát okamžitě tisknout. vlastní práce: 1 obhajoba: 1 1, 1, 1; 1, 1 = 5 : 5 = 1 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv. Obhajoba: Dobře formulovaná, obsahově výborná, občas se objeví překlep... Chybí sebereflexe, srovnání s podobnou kampaní a vlastní postoj (představa), jak by kampaň fungovala. TŘI MINUTY / videoinstalace Silná práce ve smyslu obsahovém. Je v podstatě jednoduché udělat objekt s nějakou myšlenkou, zhmotnit ji. S videem a instalací je víc práce. Musíte si projekt vymyslet, natočit (produkovat herce), sestříhat a pak vymyslet prezentaci, pokud již od počátku nemáte jasnou představu, jak to bude vypadat. Vážím si toho, že Martina podstoupila složitou cestu a má ještě na střední škole zkušenost s videoinstalací, která je v současném umění zcela běžným vyjadřovacím prostředkem. Myslím, že došlo k velkému vizuálnímu odrazu od fotografie, které se Martina věnuje. Pozitivní posun někam dál, do jiné dimenze, tak, jak hovoří o videu a jeho zdánlivé faktičnosti a nefalšovanosti. Celkově si myslím, že projekt je hodně osobní, že je v něm určitá dávka vydírání, protože nemůžeme přece negativně hodnotit kritiku znásilnění z jakéhokoliv morálního postu. Právě v tom spatřuji riziko, že hranice, na kterou vstoupíme vypravováním (sdělováním) nějakého osobního zážitku - v tomto případě tragédie, nemůže chtít slyšet jakoukoliv kritiku. Neexistuje. Nejde to. Téma je to velice težké. Pokud si ho umělec vybere k citaci, musí pro to mít skutečně silné pohnutky. Martiny Tři minuty jsou první zkušeností s videem, s velmi těžkým zobrazovacím tématem, které se ale zdařilo ve své upřímné, neefektní interpretaci.

11 Mažáriová Kateřina plakát (billboard): 1 inzerce: 2 obhajoba: 4 vlastní práce: 4 obhajoba: 4 SPOLU PROTI OBCHODU S LIDMI Plakát je dobrý. Jen jestli malinko nevydírá. U topení uvázaná žena. Jasně, takhle si prvoplánově můžeme představit ubližování. Jsou i jiné formy a právě jejich skrytý obsah je ještě víc alarmující... Inzerce: Přestože se nic nezměnilo oproti plakátu, může v této podobě fungovat a myslím i funguje... Nevím, jestli by nestálo za to vymyslet sociální typ reklamy proti takovým časopisům jako je Esquire, v němž je inzerce umístěna, kde v jednom článku radí, jak si má muž opatřit rodinu a jak bude skvělý taťka, a na další stránce, jak nebylo špatné užít si s malou Vietnamkou, za kterou zaplatil v přepočtu tři stovky!!! Příšerné periodikum! Na jedné stránce se prezentují béžové polobotky a na druhé straně inzerce, ať se obrátíte na svého gynekologa (ohledně antikoncepce). Asi se předpokládá, že tak, jak píše Káťa, mají tento časopis rády zvídavé partnerky. Silně ale pochybuji, že by tento typ lidí vyjel na Nákladní a pomohl tam nějaké prostituce, která se třeba dostala do finanční tísně. Osobně si myslím, že cílová skupina tohoto periodika si zpestřuje svůj naprosto nudný a konzumní život právě na úkor nějakého neštěstí, anebo když to nedělají čtenáři, podle zveřejněných reportáží tak činní jejich redaktoři a tak by se slušelo, zavolat na linku a nahlásit jméno šéfredaktora jako trýznitele zodpovědného za bludy, které vydává. Konec. Tečka. Obhajoba: Pokud používáme citace z konkrétního webu anebo text kopírujeme, je vhodné a dělá se to, že jej od našeho formulovaného textu oddělíme, třeba graficky kurzívou. Takže kdyby použitý text měl fungovat jako zasvěcení do vybrané problematiky zvolené kampaně, pochopila bych krátký úvod označení citace ze stránek SMRT PANEN / objekt Vyrovnat se s přechodem dětství a vůbec pocitem blížící se dospělosti je velmi těžké a osobní zároveň. Použít tak silný symbol panenky Barbie je proto příznačné, mramorové desce jako hrobu nerozumím, tempeře jako krvi taky ne...objekt těžko nazvat předmětem, jak je popisováno v obhajobě a pak utržená hlava jako důraz přeměny anebo rychlé ztráty... a jak je to s pannou a panou? 1, 2, 4; 4, 4 = 15 : 5 = (3) 3 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

12 Plöschnerová Michaela plakát (billboard): 3 inzerce: 5 obhajoba: 4 vlastní práce: 3 obhajoba: 4 POKUSY NA ZVÍŘATECH Závažné téma, volba vizuálu - fotografie zajímavá, ale graficky úplně špatně. Slogan mizerný. Co stojí za to?? (dva otazníky jsou tam proč?). Volba velikosti fontu do dvou řádků je naprosto nevyhovující. Plakát postrádá hlubší myšlenku, vtip, hru... Inzerce: Zadáním inzerce bylo vytvořit vlastní inzerci, viz úvodní text obhajoby - zadání!!! Použití fotografie, kterou najdeme v první trojici zadaného klíčového slova rtěnka na internetu, je poněkud trapné. Obhajoba: Opsat text ze zadání jako úvod k obhajobě je poněkud troufalé. DOLOVÁNÍ VS. LIDÉ Objekt je zajímavý, líbí se mi svou polopatickou naivností a personifikací něčeho závažného do podoby hračky. Škoda jen, že se nepodařilo nějak transformovat uhlí a hlínu... Dojemné líčení, vyprávění a utírání slz vyděračským způsobem práci devalvuje, ale asi je to způsobeno naivitou, s kterou je objekt vytvořen. Zajímalo by mne jaké má Míša jiné řešení, jak se s dolováním hnědého uhlí vyrovnat a jak zamezit tragédiím, o kterých píše. Objekt řešení nenabízí. Líčí nám bagr s domečkem, takže se klidně může stát, že někdo si objekt může vykládat jako art-terapii, vyrovnání se s otřesným zážitkem demolice domu... A co nějaká sebereflexe a zařazení do kontextu dějin současného umění? To už bych od maturitní práce chtěla moc... 3, 5, 4; 3, 4 = 19 : 5 = (3,8) 4 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

13 Podaná Jana plakát (billboard): 1 inzerce: 2 obhajoba: 2 vlastní práce: 1 obhajoba: 3 OPUŠTĚNÉ DĚTI Kampaň je citlivá, cením si po všech těch globálních projevech osobní přístup a konkrétní reakci na nějaký problém, který se týká někoho z mého okolí. Pořízená fotografie je úderná, jasná a zřetelně popisuje problém. Kompozice je sice zvláštní, ale umocňuje osamělost a depresi, jako pojem o kterém dítě jasně neví, ale něco cítí... Janě se reklamní kampaň vydařila. Inzerce: Vložená inzerce by tak, jak je, mohla fungovat, ale graficky by se musela upravit, aby byla dobře čitelná. Bylo by dobré se vyvarovat zásadních chyb ve větách, kde po čárce ve větě se dělá prázdný znak mezerníkem. Je nutností základního projevu středoškoláka používat normovanou textovou formu. Obhajoba: Text je dobře formulovaný, má hlavu a patu, jen ty hrubky. Napsat v maturitní obhajobě sou místo jsou je tristní. VOLÁNÍ O POMOC / objekt Tak jak je Jana v sociální reklamně osobní a myšlenkově přitažlivá, tak v prostorové práci myšlenkově zabředává... Je to způsobeno volbou globálního tématu, na který vždy upozorňuji, že je nejlepší se mu vyhnout. Jak můžeme něco ukotvit do něčeho tak obrovského, co nejsme jako bytost schopni dohlédnout? Volat o pomoc můžeme, ale kdo volání uslyší? Když pomyslíme na to, že všichni se podílíme na devastaci i nákupem drahých biopotravin, že představitelka strany zelených nedokáže definovat pojem biomasy, tak kdo může naslouchat našim nářkům? Objekt sám o sobě je pěkný, čistý. Jen ten kontext, který mu Jana přiřkla, je v chápání současného umění neodpustitelný. Obhajoba: Snaha o uchopení myšlenky a její charakteristika, ale jinak snůška hledání... Objekt by vůbec nemusel mít tak globalní souvislost. Škoda, že má. Jinak by to mohla být utopená panenka v bažině nebo zmařený dívčí sen o opravdové lásce... Tak nápaditý by mohl být kontext, jen globalizace a záchrana planety je příliš ohraná. 1, 2, 2; 1, 3 = 9 : 5 = (1,8) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

14

DĚTI DO VÁLKY NEPATŘÍ

DĚTI DO VÁLKY NEPATŘÍ 4.C (7) DĚTI DO VÁLKY NEPATŘÍ Závažné téma, graficky zdařilé, zvolený verikální formát funguje. Použitá pistolka by klidně unesla fotografickou formu; černobílá, efektní stylizace je však čistá a silně

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Ing. Jaromír Procházka, Ing. Zdeněk Vokál Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti

Více

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla Komunikace a krizová komunikace Autor: Martin Švihla 1 Obsah Obsah...1 1. Nástroje a cíle kurzu úvod pro lektory...3 1.1 Poznámka k textu... 4 2. O autorovi...4 3. Východiska...5 3.1 Komunikace... 5 3.2

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Fenomén díky reklamě Aneta Ďurišová 2014 Fenomén díky reklamě Bakalářská práce Aneta Ďurišová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r.

Více

Anarchie hýbá Mladou scénou

Anarchie hýbá Mladou scénou Anarchie hýbá Mladou scénou Koperníkovský obrat - tak by se dala krásně definovat proměna utajeného tématu přehlídky minulého ročníku v ročník letošní. Mladá na malý 22.6.2012 2 Od samoty (a otázek: Co

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Průvodce Interkulturní komunikací

Průvodce Interkulturní komunikací Průvodce Interkulturní komunikací Entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendez ce que vous croyez comprendre ce que vous

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

jazyk nejsou jenom slova

jazyk nejsou jenom slova andrea hudáková: letem tichým světem str. 6 o poezii v českém znakovém jazyce str. 9 ivo fencl o valentově románu str. 10 o vztahu neslyšících k literatuře a čtení str. 12 ivan matoušek stále a neúnavně

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností.

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. www.jsmepartners.cz 1. číslo 2009 Kateřina Palková Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. V době nejistoty mají lidé větší tendenci zabezpečovat sebe a své blízké. Letos očekávám

Více

DiDaktika výtvarné výchovy

DiDaktika výtvarné výchovy DiDaktika výtvarné výchovy PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích

Více

Mezi stromy Animovaný film. Pavla Baštanová

Mezi stromy Animovaný film. Pavla Baštanová Mezi stromy Animovaný film Pavla Baštanová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Práce zabývající se tvorbou krátkého animovaného filmu o lásce. Zamýšlí se nad tématem lásky, jejím hledáním, nalezením a uchováním.

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Dana Hendrychová Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Stigmatizace duševně nemocných Dana Hendrychová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji

Více

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni ZŠ podle projektu NAPLNO Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni

Více

1990 2004 časopis folklorního sdružení čr

1990 2004 časopis folklorního sdružení čr 1990 2004 časopis folklorního sdružení čr 1 Národní krojový ples, Žďár nad Sázavou 2005 (F. Synek) 2 Z. Pšenica s presidentem FITP a IGF L. Alessandrem, Žďár nad Sázavou 2005 (F. Synek) Z obsahu jubilejního

Více

VOLEBNÍ MANUÁL. vytvořeno ve spolupráci se společností

VOLEBNÍ MANUÁL. vytvořeno ve spolupráci se společností VOLEBNÍ MANUÁL vytvořeno ve spolupráci se společností Obsah Úvod 5 Nástroje politického marketingu ve volební kampani 6 Anna Matušková Volební sdělení a jeho příprava 13 Michal Novota Jaké nástroje ve

Více

VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL!

VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL! Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker srpen 2011 ročník II VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL! 3 ČP INVEST má řešení Editorial

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více