HODNOCENÍ MATURITNÍCH PRACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ MATURITNÍCH PRACÍ"

Transkript

1 HODNOCENÍ MATURITNÍCH PRACÍ 2008/ A (6) Estetický seminář: MgA. Radka Müllerová Gottliebová Marcela PASIVNÍ KOUŘENÍ MŮŽE ZABÍJET plakát (billboard): 1 inzerce: 2 obhajoba: 1 Vizuální podoba plakátu je velmi zdařilá. Fotografie jasně popisuje vybraný problém, přičemž jej nebagatelizuje - naopak ho usazuje do zcela běžné situace. Výběr a konstrukce snímku provázelo tvůrčí hledání, které přispělo ke kvalitnímu uchopení práce. Ústřední slogan může znít ohraně, ale sedí a zároveň nás pomyslně odkazuje na varovná hesla, které známe z krabiček cigaret. Hledání organizace, která problém zaštiťuje, mohlo být důkladnější, cílenější tak, aby kampaň nepůsobila jako utrácení nadbytečných peněz citovaného resortu. Inzerce: Přestože se jedná o stejný vizuál jako plakát, unesl by další, podrobnější informace. Doporučila bych použít jen detail ústřední fotografie. Obhajoba: Dobře strukturovaná, postihující problém a jeho řešení. vlastní práce: 4 obhajoba: 4 VÁLKA BOHŮ Tak máme ezo nebo esoteriku? Práce je snůškou názorových představ o podobách Boha. Vlastně jí nerozumín. Marcela předkládá, jak sama hovoří, v Islámu zobrazení Alláha jako ženy. Proč se než vytvářet ring války Bohů nepokusit o zobrazení nezobrazitelného? Dát podobu něčemu, co se nesmí zobrazovat, je troufalé a nosné jako samostatné téma. Z obhajoby pak vyplývá, že se má lidstvo zamyslet... A kde je lidstvo? Jaká je Marcely představa o lidstvu? Nebylo by lepší než zobecňovat naše postoje pokusit se o důvěrné sdělení svých názorů ve svém blízkém okolí? Jak může krepák symbolizovat krev? Představa světa v Egyptě byla jiná než v křesťanství, proč je tam tedy mapa světa? Velmi kontroverzní dílo! 1, 2, 1; 4, 4 = 12 : 5 = (2,4) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

2 Hanžl Petr plakát (billboard): 1 inzerce: 2 obhajoba: 1 BESIP, NEMYSLÍŠ - ZAPLATÍŠ Plakát pro BESIP je jasný i bez požadovaného sloganu. Není co říct, anebo je zbytečné cokoliv dalšího dodávat. Použití výrazových prostředků jako je kečup místo krve a panenky jako symbolu něčeho nahraného je zásadní. Mělo by nám zatrnout i přesto, že nevidíme skutečnou hrůzu. Je zajímavé, jak se Petr vyvaroval brutality, kterou nabízí součané kampaně pro nehodovost, a přitom zůstal sdělný a jednoznačný. Ad absurdum si můžeme představovat, jak cestou od McDonalda, kdy rodiče ujídají z klína hranolky, neopatrně zabrzdí a z dětské sedačky vypadne panenka. A to jen když brzdíme naší představivost... Inzerce: Mohla by být obsáhlejší. Pokud by byla v této podobě, hodila by se spíš jako celostránková. Vlepení je nedostačující, smyslem inzerce je udělat ji tak, aby jí klient (BESIP) zaplatil. vlastní práce: 3 obhajoba: 3 Obhajoba: Dobře napsaná, rychlá, strukturovaná s hrubkami. RYBIČKA CILKA / objekt Akvárium s rybkami působí stroze. Koncept, který skrývá, je strašidelný. Andy Warhol jednou prohlásil: Na Tokiu je nejkrásnější McDonald. Na Stockholmu je nejkrásnější McDonald. Na Florencii je nejkrásnější McDonald. Peking a Moskva ještě nic krásného nemají. Máme před sebou akvárium s rybičkami. Kdyby nebyly v tomto akváriu, byly by v jiném. Na první pohled nejsme schopni najít indivuduální znaky jednotlivých rybiček, když se ale budeme hodně snažit... Volba názvu objektu je do jisté míry zavádějící. Obhajoba: Dobře napsaná, formulovaná i strukturovaná. 1, 2, 1; 1, 2 = 9 : 5 = (1,8) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

3 Hapšták Martin plakát (billboard): 2 inzerce:1 obhajoba: 2 PRO SNADNĚJŠÍ ŽIVOT Problém EUROKLÍČE je zajímavý už výběrem k reklamní kampani. Není běžné, aby se zdravý maturant zajímal o to, co na čerpacích stanicích trápí jakýmkoliv způsobem handicapované. Bohužel na to, jak je kampaň zajímavá v tématu, má možná až banální slogan, který prostě a jednoznačně popisuje situaci. Je to něco mezi produktem a sociální reklamou. Eurodesign na nás působí tak, že ho můžeme přehlédnout... a co? Budeme se nějak aktivizovat? Nabízí nám Martin řešení, anebo jen informuje o skutečnosti? Inzerce: (banner) Jako jeden z mála si Martin vybral internetovou reklamu, ovšem chybí nám jakákoliv další specifikace, kde bude banner umístěn. Jinak splňuje všechny náležitosti. Obhajoba: Obávala jsem se, že vůbec obhajobu nedostanu, ale přece... s chybami, ale názorovou čistotou, bez zbytečného blafování. Dobrá. vlastní práce: 1 obhajoba: 1 CESTA DO NEBE / objekt Zdařilá práce, otevřenou krabičku jsme nakonec zavřeli, abychom dali tušit kontinuitě dalšího scénáře. Práci by neuškodilo, kdyby Martin místo papíru na dřevě použil bílou barvu. Cigareta uprostřed je působivá, funguje. Obhajoba: Trošku jednoduchá, popisně výpravná, bez zařazení do kontextu dějin umění... Vlastní sebereflexe úplně chybí. 2, 1, 2; 1, 2 = 7 : 5 = (1,4) 1 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

4 Machačová Kateřina plakát (billboard): 3 inzerce: 5 obhajoba: 2 ŽIVOT NENÍ HRA Katka má výborné nápady, skoro celé první pololetí jsme řešili reklamní kampaň pro BESIP, která se zdála být nosná a vyvýjející se. Podezírám autorku, že pro ni bylo v závěru jednodušší zaběhnout do nějaké herny a tam vyfotit figuranta u automatu. Kampaň není ničím výjímečná, není zde podobně jako u Martina definice nebo vůbec jen náznak, jak problém řešit. Kde je vazba na souvislost z ústřeního sloganu mezi životem a hrou? Jak si Katka sama představuje, že by hazard zastavila? Kdo kampaň zaštiťuje, kdo ji platí? Inzerce: V hrozné kvalitě tisku, bez jakékoliv viditelné změny v souvislosti s předloženým plakátem. Chybí naprosto všechno, co má inzerce splňovat. Obhajoba: Chybí definice, jak z problému ven. Kampaň působí jen jako popis skutečnosti. vlastní práce: 2 obhajoba: 2 ZNÁTE Z REKLAMY / objekt Skrumáž reklamních sloganů, které působí úderně. Z kompozice poznáme, které Katka upřednostnila. Bylo by čistší, kdyby použila jen texty bez obrazových příloh. Dvě ženy, jedna bránící se, druhá hrdě stojící, jsou ve scéně zvláštně ztraceny. Bránící se je ta, která má ruce před obličejem. Ta hrdá může být hrdá na to, že to zvládla... že zvládla tu snůšku reklam a nátlaku a vzpřímeně exhibuje svoji hrdost. Právě zde vzniká rozpor v interpretaci. Kdyby panenka, která stojí, byla konkrétněji profilovaná např. značkovým oblečení, mohli bychom přijmout její hrdost anebo směšnost v jejím žebříčku hodnot. 3, 5, 2; 2, 2 = 14 : 5 = (2,8) 3 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv. Obhajoba: Chyby, příliš popisné, chybí vlastní reflexe o objektu samotném a zařazení do kontextu dějin umění (kdo tě inspiroval, anebo ho najít atd.)...

5 Schöner Martin plakát (billboard): 3 inzerce: 5 obhajoba: 4 ZTRÁTA NENÍ PROHRA Plakát působí čistě, až příliš čistě, a obsahuje skvělé momenty v kombinaci se zvláštním kompozičním schématem. Je zajímavé, že ústřední motiv svetru (mikiny) skoro neidentifikujeme, protože je černý. Kdyby Martin zvolil jiný svetr (pletený, barevný, barevné tričko nebo černé sako), byla by kampaň zacílenější, vizuálně zajímavější. Torzo použitého svetru na nás působí ploše a mohli bychom se domnívat, že jde o vystřiženou maketu svetru z papíru. Vybraná organizace není příliš úderná ve svém prohlášení o ztrátě, která není prohrou... Plakát by unesl další informační sdělení. Inzerce: bez jakékoliv viditelné změny v souvislosti s předloženým plakátem. Chybí naprosto všechno, co má inzerce splňovat, zmenšenina plakátu není inzerce. vlastní práce: 3 obhajoba: 5 3, 5, 2; 3, 5 = 14 : 5 = (3,6) 4 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv. Obhajoba: HRUBKY!!! Je černá a bílá nezákladní barva nebo slovo nezákladní utrpělo ztrátu nějakého písmenka? A co základní info o barvách? Až do doby Isaaca Newtona převažoval vědecký názor na bílou jako základní barvu, ze které vznikají ostatní barvy tím, že se k bílému světlu přimíchá cosi, co ho zbarví. Newton navrhl pokus, při kterém světelným hranolem rozložil bílé světlo v barevné spektrum, které dalším hranolem spojil opět do bílého světla. Tím dokázal, že naopak barevné světlo je základní a bílé světlo vzniká smíšením světla všech barev. (model RGB, CMYK - černá) Prostorová práce + Obhajoba: PETRUŠKA A JANIČKA / objekty Tedy vnímat panenku Barbie jako klasický model ženy je, myslím, i pro psychiatra dost silná káva, která odkazuje na genderové stereotypy (to jsou zjednodušující představy a popisy femininní ženy a maskulinního muže, tzn. jak má správná žena či muž vypadat, jak se má chovat, co má cítit, jak má myslet etc. Tyto představy jsou založeny na předpokladu, že osoba nemá žádné charakteristiky opačného pohlaví, tzn. je ryze mužská / ženská. Ačkoli se dnes již neprosazuje naprosté dodržování těchto stereotypů, jak tomu bylo v minulosti, stále jsou osoby, které nejsou považovány za konformní s touto představou, stigmatizovány a často považovány za deviantní) a vůbec patologii v chápání. Copak panenka Barbie vypadá jako nějaká tvá zidealizovaná spolužačka? Pod Barbie si ženu nikdo nepředstaví, možná nějakou anorektičku /panenky Barbie jsou také nebezpečné, pro většinu dívek jsou panenky Barbie vzorem a snaží se vypadat jako ony, čož může vést k anorexii a bulimii./... Setkala jsem se i s hanlivým označením Barbie pro dívky, které neví vůbec nic, jen mají tu pěknou make-upem vytvořenou masku. Předchozí panenka Twigi má kořeny v nějaké ženě...

6 Srpová Petra plakát (billboard): 2 inzerce: 2 obhajoba: 1 BUDETE SE CÍTIT VE SVÉ KŮŽI Petra si zvolila ověřenou reklamní kampaň, kterou celkem zdárně zpracovala již minulý rok. Letos je autorka abstraktnější, už nepotřebuje modelku, aby ji oblékla do kožichu... Její vizuál je střídmější, absurdnější. Použila zeleň jako symbol něčeho živoucího a na ní položila z brokovnice a kožek kompozici ve tvaru kříže... Hledáte významy, ale link na web organizace vás ujistí, že to Petra s ochranou zvířat myslí vážně. Je to zajímavá interpretace, možná trošku fádní a rozpačitá, jako by chybělo razantnější gesto. vlastní práce: 3 obhajoba: 1 2, 2, 1; 3, 1 = 9 : 5 (1,8) = 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv. Inzerce: Formát inzerce a výběr periodika je zdařilý. Vizuál stejný jako plakát. Zvolená barva písma na béžovém podkladu brání čitelnosti, stálo by za to se naučit texty zarovnat do bloku a poskytnout čtenáři širší informace. Obhajoba: Dobře napsaná, dobře formulovaná a strukturovaná. Je zajímavé, jakou má Petra hranici citlivosti, jak na ni působí dvě zvířecí kožky. Můžeme si domýšlet, jestli tatínek/myslivec nezapomněl někdy zavřít dveře svého ateliéru... POHLED DO ŽIVOTA ALKOHOLIKA / objekt Alkoholismus je jedna z nejpříšernějších závislostí a kaleidoskop je optická hračka, v níž se barevné střípky přeskupují do různých geometrických obrazců. Tento předmět Petra změnila na dalekohled. Proč? Copak by střípky skla jako ostrá prohra nemohly objekt obhájit? Možná je problém v tom, že Petra vlastně nemá s alkoholismem vůbec žádnou zkušenost. Ví o něm a uvědomuje si jeho hrozbu, chce něco změnit. Je čistá, žije harmonický život, dobře formuluje myšlenky... Stálo by za to přeformulovat název objektu např.: NEVINNÝ POHLED NA ŽIVOT ALKOHOLIKA nebo VZDÁLENÝ POHLED NA ŽIVOT ALKOHOLIKA. Obhajoba: Dobře napsaná, formulovaná, strukturovaná, (jako jedna z mála dobře graficky zarovnaná :-)).

7 4.D (7) Horáková Kristýna plakát (billboard): 3 inzerce: 3 obhajoba: 3 LIGA NA OCHRANU ZVÍŘAT Ořezaný, osekaný pes na Kristýnině práci může photoshopovým expertům připadat příliš brutální a diletantský. Myslím si, že právě v tom je práce hodnotná. Nejde o to, kolik vychytávek v grafických programech umíme, ale jak to použijeme. Kristýna použila ztrápeného, jakoby bolavého starého psa, kterého vymaskovala tím nejjednodušším způsobem. Na fotce nebyly nohy (tlapy), a tak si nedělala jakoukoliv starost (třeba kompoziční), kde je vzít, čím je nahradit... Asi by seděl víc horizontální formát a ještě úpravy v textu (chyby). Kdyby korektury probíhaly, tak jak mají, a dotyčný by přinesl alespoň černobílý náhled tisku, byl by výsledek minimálně o 100% lepší. Co neexistující web projektu? Inzerce:??? bez komentáře, jako v obhajobě, obsah a forma, nerozumím. vlastní práce: 1 obhajoba: 3 Obhajoba: Možná by nebylo špatné jako slogan použít právě citované motto (Saint-Exupéry) Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži... Jsem zodpovědný za svou růži..., opakoval malý princ, aby si to zapamatoval... Proč je text zarovnaný na střed??? READY-MADES Jaká je součást běžného přemětu? Možná by stálo za to vytvořit jen prosté objekty s nostalgií technického vývoje a nenazývat je ready-made. Copak udělal Duchamp s pisoárem, jen ho otočil, podepsal a nazval Fontánou? Tvá maturitní práce vypadá skvěle, ale hlubší zařazení do dějin umění trochu pokulhává s pochopením významu ready made, který není jen o provokaci. Jak mohl váleček na těsto být jakkoliv prosperující je pro mě záhada hodná UFO. Nechápu, jak můžeš text zarovnat na střed a proč to tak děláš. 3, 3, 3; 1, 3 = 13 : 5 = (2,6) 3 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

8 Jandová Kateřina plakát (billboard): 1 inzerce: 3 obhajoba: 2 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Kampaň pro kontroverzní organizaci greenpeace připomíná bez svíce první efekty Stanley Kubrica. Hledáme problém, zjistíme, že jím je oteplování, a díky svíčce si můžeme představovat, kdo a jakou formou přispívá k oteplování, pokud ho přijmeme... Plakát vznikal na základě konzultací a do finální podoby ho Katka přivedla bez větších problémů. Efekt tající zeměkoule je zvolen výborně. Inzerce: Bylo by dobré uchopit alespoň terminologii maturitní práce, že plakát je plakát a inzerce inzerce. Stačilo by málo a mohla by fungovat - více informací, lepší grafická organizace, změna ve vizuálním konceptu... Obhajoba: Sporná. Je velmi těžké akceptovat již první větu. vlastní práce: 2 obhajoba: 3 SKLENÍKOVÝ EFEKT / objekt Objekt vypadá, jak už jsem jednou řekla, jako dílo nějakého sochaře z třetího světa... Použití podivných materiálu, využití pravděpodobně síťky z míče globusu, držák omotáný přírodním (konopným) provazem... Mám k němu asociaci - globální klip Michaela Jacksona Earth Song (1995) (režie: Nicholas Brandt), který rozpláče všechny, kdo se nějakým globálním problémem v maturitní práci zabýval. Obhajoba: Chybí zařazení do kontextu dějin uměni, jinak hodně globálně naivní. 1, 3, 2; 1, 3 = 11 : 5 = (2,2) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

9 Kášová Jindříška plakát (billboard): 1 inzerce: 1 obhajoba: 2 TÝRÁNÍ DĚTÍ Jidřišky fotografie k reklamní kampani je výborná. Vznikla na druhý pokus, kdy si Jindřiška dávala pozor, aby figuranti byli uvěřitelní... Funguje to a kampaň půdobí silně a mrazivě zároveň. Kompoziční zpracování loga zaštiťující organizace a link na jejich webové stránky jsou zvládnuty na výbornou s jistoutou a dávkou čistoty. Inzerce: Zdařilá ukázka toho, jak by měla fungovat konzultace. Na základě vytvořených a posléze korigovaných návrhů Jindřiška vybrala vhodné periodikum v souvisloti s cílovou skupinou a umístění naprosto sedí.. Obhajoba: Je plná hrubek a překlepů. Po obsahové stránce je vyhovující - kromě toho, že chybí srovnání s podobným typem kampaně anebo vymezení, proč kampaň vznikla (nespokojenost s nějakou kampaní). vlastní práce: 4 obhajoba: 3 ZNEČIŠTĚNÉ PROSTŘEDÍ MĚST / objekt Objekt v jedné fázi vypadal velmi čistě a prostě, mohli jsme si skutečně objekt promítnout do šedivého města. Nerozumím xeroxům přeplněných popelnic. Možná by práce mohla vypadat jako přeplněná popelnice, ale proč tím popisovat objekt? V obhajobě se o důvodech k práci nedozvíme, protože je to spílání nad nepořádkem světa. Nabízí nám Jindřiška nějaké řešení anebo jen popisuje skutečnost? Je ilustrátorem anebo nám přináší nějaké další poselství? 1, 1, 2; 4, 3 = 11 : 5 = (2,2) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

10 Lišková Martina plakát (billboard): 1 inzerce: 1 obhajoba: 1 ČESKO PROTI CHUDOBĚ Plakát je výborný. Ústřední gesto, volba černobílého snímku a slogany fungují zcela přirozeně. Myslím, že by kampaň byla naprosto úspěšná... Martiny práce jsou dobře promyšlené, hledá možné varianty, někdy má problém si pak z množství vybrat, ale i to je pochopitelné... Někdy míň znamená víc, ale je to otázka času. Jednou bude nutné se rychle pro něco rozhodnout... Inzerce: Inzerce vypadá dobře, jedna z mála, která by obstála v současném tisku. Jediná výtka je, že by 1. odstavec textu (začínající slovy Rozvojovým zemím... ) mohl být zarovnaný do bloku a inzerce by se mohla dát okamžitě tisknout. vlastní práce: 1 obhajoba: 1 1, 1, 1; 1, 1 = 5 : 5 = 1 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv. Obhajoba: Dobře formulovaná, obsahově výborná, občas se objeví překlep... Chybí sebereflexe, srovnání s podobnou kampaní a vlastní postoj (představa), jak by kampaň fungovala. TŘI MINUTY / videoinstalace Silná práce ve smyslu obsahovém. Je v podstatě jednoduché udělat objekt s nějakou myšlenkou, zhmotnit ji. S videem a instalací je víc práce. Musíte si projekt vymyslet, natočit (produkovat herce), sestříhat a pak vymyslet prezentaci, pokud již od počátku nemáte jasnou představu, jak to bude vypadat. Vážím si toho, že Martina podstoupila složitou cestu a má ještě na střední škole zkušenost s videoinstalací, která je v současném umění zcela běžným vyjadřovacím prostředkem. Myslím, že došlo k velkému vizuálnímu odrazu od fotografie, které se Martina věnuje. Pozitivní posun někam dál, do jiné dimenze, tak, jak hovoří o videu a jeho zdánlivé faktičnosti a nefalšovanosti. Celkově si myslím, že projekt je hodně osobní, že je v něm určitá dávka vydírání, protože nemůžeme přece negativně hodnotit kritiku znásilnění z jakéhokoliv morálního postu. Právě v tom spatřuji riziko, že hranice, na kterou vstoupíme vypravováním (sdělováním) nějakého osobního zážitku - v tomto případě tragédie, nemůže chtít slyšet jakoukoliv kritiku. Neexistuje. Nejde to. Téma je to velice težké. Pokud si ho umělec vybere k citaci, musí pro to mít skutečně silné pohnutky. Martiny Tři minuty jsou první zkušeností s videem, s velmi těžkým zobrazovacím tématem, které se ale zdařilo ve své upřímné, neefektní interpretaci.

11 Mažáriová Kateřina plakát (billboard): 1 inzerce: 2 obhajoba: 4 vlastní práce: 4 obhajoba: 4 SPOLU PROTI OBCHODU S LIDMI Plakát je dobrý. Jen jestli malinko nevydírá. U topení uvázaná žena. Jasně, takhle si prvoplánově můžeme představit ubližování. Jsou i jiné formy a právě jejich skrytý obsah je ještě víc alarmující... Inzerce: Přestože se nic nezměnilo oproti plakátu, může v této podobě fungovat a myslím i funguje... Nevím, jestli by nestálo za to vymyslet sociální typ reklamy proti takovým časopisům jako je Esquire, v němž je inzerce umístěna, kde v jednom článku radí, jak si má muž opatřit rodinu a jak bude skvělý taťka, a na další stránce, jak nebylo špatné užít si s malou Vietnamkou, za kterou zaplatil v přepočtu tři stovky!!! Příšerné periodikum! Na jedné stránce se prezentují béžové polobotky a na druhé straně inzerce, ať se obrátíte na svého gynekologa (ohledně antikoncepce). Asi se předpokládá, že tak, jak píše Káťa, mají tento časopis rády zvídavé partnerky. Silně ale pochybuji, že by tento typ lidí vyjel na Nákladní a pomohl tam nějaké prostituce, která se třeba dostala do finanční tísně. Osobně si myslím, že cílová skupina tohoto periodika si zpestřuje svůj naprosto nudný a konzumní život právě na úkor nějakého neštěstí, anebo když to nedělají čtenáři, podle zveřejněných reportáží tak činní jejich redaktoři a tak by se slušelo, zavolat na linku a nahlásit jméno šéfredaktora jako trýznitele zodpovědného za bludy, které vydává. Konec. Tečka. Obhajoba: Pokud používáme citace z konkrétního webu anebo text kopírujeme, je vhodné a dělá se to, že jej od našeho formulovaného textu oddělíme, třeba graficky kurzívou. Takže kdyby použitý text měl fungovat jako zasvěcení do vybrané problematiky zvolené kampaně, pochopila bych krátký úvod označení citace ze stránek SMRT PANEN / objekt Vyrovnat se s přechodem dětství a vůbec pocitem blížící se dospělosti je velmi těžké a osobní zároveň. Použít tak silný symbol panenky Barbie je proto příznačné, mramorové desce jako hrobu nerozumím, tempeře jako krvi taky ne...objekt těžko nazvat předmětem, jak je popisováno v obhajobě a pak utržená hlava jako důraz přeměny anebo rychlé ztráty... a jak je to s pannou a panou? 1, 2, 4; 4, 4 = 15 : 5 = (3) 3 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

12 Plöschnerová Michaela plakát (billboard): 3 inzerce: 5 obhajoba: 4 vlastní práce: 3 obhajoba: 4 POKUSY NA ZVÍŘATECH Závažné téma, volba vizuálu - fotografie zajímavá, ale graficky úplně špatně. Slogan mizerný. Co stojí za to?? (dva otazníky jsou tam proč?). Volba velikosti fontu do dvou řádků je naprosto nevyhovující. Plakát postrádá hlubší myšlenku, vtip, hru... Inzerce: Zadáním inzerce bylo vytvořit vlastní inzerci, viz úvodní text obhajoby - zadání!!! Použití fotografie, kterou najdeme v první trojici zadaného klíčového slova rtěnka na internetu, je poněkud trapné. Obhajoba: Opsat text ze zadání jako úvod k obhajobě je poněkud troufalé. DOLOVÁNÍ VS. LIDÉ Objekt je zajímavý, líbí se mi svou polopatickou naivností a personifikací něčeho závažného do podoby hračky. Škoda jen, že se nepodařilo nějak transformovat uhlí a hlínu... Dojemné líčení, vyprávění a utírání slz vyděračským způsobem práci devalvuje, ale asi je to způsobeno naivitou, s kterou je objekt vytvořen. Zajímalo by mne jaké má Míša jiné řešení, jak se s dolováním hnědého uhlí vyrovnat a jak zamezit tragédiím, o kterých píše. Objekt řešení nenabízí. Líčí nám bagr s domečkem, takže se klidně může stát, že někdo si objekt může vykládat jako art-terapii, vyrovnání se s otřesným zážitkem demolice domu... A co nějaká sebereflexe a zařazení do kontextu dějin současného umění? To už bych od maturitní práce chtěla moc... 3, 5, 4; 3, 4 = 19 : 5 = (3,8) 4 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

13 Podaná Jana plakát (billboard): 1 inzerce: 2 obhajoba: 2 vlastní práce: 1 obhajoba: 3 OPUŠTĚNÉ DĚTI Kampaň je citlivá, cením si po všech těch globálních projevech osobní přístup a konkrétní reakci na nějaký problém, který se týká někoho z mého okolí. Pořízená fotografie je úderná, jasná a zřetelně popisuje problém. Kompozice je sice zvláštní, ale umocňuje osamělost a depresi, jako pojem o kterém dítě jasně neví, ale něco cítí... Janě se reklamní kampaň vydařila. Inzerce: Vložená inzerce by tak, jak je, mohla fungovat, ale graficky by se musela upravit, aby byla dobře čitelná. Bylo by dobré se vyvarovat zásadních chyb ve větách, kde po čárce ve větě se dělá prázdný znak mezerníkem. Je nutností základního projevu středoškoláka používat normovanou textovou formu. Obhajoba: Text je dobře formulovaný, má hlavu a patu, jen ty hrubky. Napsat v maturitní obhajobě sou místo jsou je tristní. VOLÁNÍ O POMOC / objekt Tak jak je Jana v sociální reklamně osobní a myšlenkově přitažlivá, tak v prostorové práci myšlenkově zabředává... Je to způsobeno volbou globálního tématu, na který vždy upozorňuji, že je nejlepší se mu vyhnout. Jak můžeme něco ukotvit do něčeho tak obrovského, co nejsme jako bytost schopni dohlédnout? Volat o pomoc můžeme, ale kdo volání uslyší? Když pomyslíme na to, že všichni se podílíme na devastaci i nákupem drahých biopotravin, že představitelka strany zelených nedokáže definovat pojem biomasy, tak kdo může naslouchat našim nářkům? Objekt sám o sobě je pěkný, čistý. Jen ten kontext, který mu Jana přiřkla, je v chápání současného umění neodpustitelný. Obhajoba: Snaha o uchopení myšlenky a její charakteristika, ale jinak snůška hledání... Objekt by vůbec nemusel mít tak globalní souvislost. Škoda, že má. Jinak by to mohla být utopená panenka v bažině nebo zmařený dívčí sen o opravdové lásce... Tak nápaditý by mohl být kontext, jen globalizace a záchrana planety je příliš ohraná. 1, 2, 2; 1, 3 = 9 : 5 = (1,8) 2 Návrh hodnocení za maturitní práci z Vv.

14

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

DĚTI DO VÁLKY NEPATŘÍ

DĚTI DO VÁLKY NEPATŘÍ 4.C (7) DĚTI DO VÁLKY NEPATŘÍ Závažné téma, graficky zdařilé, zvolený verikální formát funguje. Použitá pistolka by klidně unesla fotografickou formu; černobílá, efektní stylizace je však čistá a silně

Více

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU ZÁKLADNÍ PRINCIPY Venkovní reklamy VENKOVNÍ REKLAMA Funguje na značné vzdálenosti (někdy až od 2000 metrů) s omezenou dobou možnosti vnímání prezentovaného motivu, tomu

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Minimanuál Guideline

Minimanuál Guideline Minimanuál Guideline Obsah 1.0 Logo / slogan 1.1 Logo / minimální velikost 1.2 Logo / ochranná zóna 1.3 Logo / nepřípustné varianty 2.0 Písmo 3.0 Grafický prvek 3.1 Grafický prvek / ukázka použití 4.0

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

Jednoduchá fotográfická retuš

Jednoduchá fotográfická retuš Jednoduchá fotográfická retuš Úvod Během let, kdy vyučuji počítačovou grafiku, jsem zjistila, že žáky velmi láká a zajímá fotografická retuš a různá úprava fotografií. Z tutoriálů nalezených na internetu

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Logomanuál KULTURA A SPORT CHOMUTOV

Logomanuál KULTURA A SPORT CHOMUTOV Logomanuál KULTURA A SPORT CHOMUTOV Logo s figurální tématikou, které je dostatečně čitelné a zároveň dává pozorovateli velký prostor pro představivost. Pod jednoduchým symbolem si lze představit herce

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Kurzy poslušnosti na KK VFU

Kurzy poslušnosti na KK VFU Kurzy poslušnosti na KK VFU Absolvovali jste úvodní hodinu kurzu a rozhodli se, že budete pokračovat se cvičením v našem klubu a já vám děkuji za vaši důvěru. Pro krátké zopakování: cvičit budeme bez fyzických

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 KVK / 6149 Pravidla českého pravopisu Jana Ptáčková P11207 ČJ + VV VZ ZS 2011 / 2012 Obsah 1. Úvod

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 4. Milujeme Čtyřku

M ě s t s k á č á s t P r a h a 4. Milujeme Čtyřku G R A F I C K Ý M A N U Á L L O G A M I L U J E M E Č T Y Ř K U M ě s t s k á č á s t P r a h a 4 P r a h a 4 strana 2 Obsah Úvod 03 Logo 04 Logo. Rozkres v síti a ochranná zóna. 05 Doplňková varianta

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

Design jako umělecký fenomén

Design jako umělecký fenomén Eva Smržová Sdružená uměnovědná studia Sociologická interpretace uměleckého fenoménu Design jako umělecký fenomén Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázky týkající se designu a jeho vlivu, využití

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 a) Práce s textem Textové pole Pro práci s textem v PowerPointu je nutné mít nejprve vytvořená textová pole, do

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

LITERÁRNÍ KONCEPT S PŘESAHEM DO REKLAMNÍ KAMPANĚ. Intimní historie od antiky po baroko. 1 Úvod 1. 1

LITERÁRNÍ KONCEPT S PŘESAHEM DO REKLAMNÍ KAMPANĚ. Intimní historie od antiky po baroko. 1 Úvod 1. 1 LITERÁRNÍ KONCEPT S PŘESAHEM DO REKLAMNÍ KAMPANĚ Intimní historie od antiky po baroko 1 Úvod 1. 1 Zadání semestrální práce na předmět KVV 6149 (Informační a komunikační technologie) znělo následovně: zpracovat

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 477/PJ/OVZ/2014 dne: 25. července 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 K podlimitní veřejné

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Základní podoby loga... 5 2.1 Základní podoba loga barevná... 5 2.2 Základní podoba loga černobílá... 6 2.3 Modifikace základní

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Reportáž a plakát z Techmanie regionálního technického muzea v Plzni (pracovní list)

Reportáž a plakát z Techmanie regionálního technického muzea v Plzni (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Reportáž a plakát z Techmanie regionálního technického muzea v Plzni (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Inf-9 Předmět:

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 1 MgA. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací 2 CO JE GRAFICKÝ DESIGN 3 4 HISTORICKÝ VÝVOJ PLAKÁTU 5 POČÁTKY plakátů Evropa, 18. - 19. století

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Terč Koeficient 1 soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 25. ročník Krajské kolo 2010/2011 15. až 16. dubna 2011 Napište program, který zobrazí střelecký terč dle vzorového obrázku. Jak má

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Grafický manuál Vema, a. s.

Grafický manuál Vema, a. s. Grafický manuál Vema, a. s. 1 I Barvy společnosti Základní barva Tmavě modrá CMYK 100 / 70 / 0 / 0 PANTONE 286 RGB 0 / 64 / 132 fólie RAL 5002 fólie AVERY 500 528 EG (lesk), 528 EM (mat) Doplňkové barvy

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to prezentace Jak

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů

Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů PROJEKT UČITELÉ ONLINE, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková http://sporkova.spytech.cz

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip Vyhodnocení soutěže o loga Roman Pospíšil a Miloš Filip Protože v soutěži o nejlepší logo se nám sešla řada velice kvalitních návrhů a ocenit jsme mohli jen některé, přikládáme toto hodnocení. Jistě si

Více

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6 Obsah 1 Úvod 3 2 Barvy 4 2.1 Základní barva................................. 4 2.2 Doplňková barva................................ 5 3 Typografie 6 3.1 Písmo...................................... 6 4 Logo

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Audiovizuální útvar aneb co chceme točit. Projekt

Audiovizuální útvar aneb co chceme točit. Projekt Audiovizuální útvar aneb co chceme točit Jako audiovizuální útvar popřípadě audiovizuální dílo se může chápat jakýkoli útvar spojující tyto dvě veličiny. Tedy vizuální stránku a zvukovou stránku. V příkladě

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Program Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 verze platná od 1.11.2011 Obsah Co je to publicita

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více