BAŤÁK PSACE NEBO TISKACE? FOTOREPORTÁŽ Z KARLOVA ROK VE ZNAMENÍ CHEMIE AKCE ŠKOLY KAM VYRAZIT O VÝKENDU ZASTAVTE ČAS JAK VYZRÁT NA ÚNAVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAŤÁK PSACE NEBO TISKACE? FOTOREPORTÁŽ Z KARLOVA ROK VE ZNAMENÍ CHEMIE AKCE ŠKOLY KAM VYRAZIT O VÝKENDU ZASTAVTE ČAS JAK VYZRÁT NA ÚNAVU"

Transkript

1 BAŤÁK STUDENTSKÝ ČASOPIS SPŠ ZLÍN DVOUMĚSÍČNÍK BŘEZEN - DUBEN PSACE NEBO TISKACE? FOTOREPORTÁŽ Z KARLOVA ROK VE ZNAMENÍ CHEMIE AKCE ŠKOLY KAM VYRAZIT O VÝKENDU ZASTAVTE ČAS JAK VYZRÁT NA ÚNAVU Č tenáři a čtenářky, jsme rádi, že jste opět s námi a přinášíme vám nové číslo časopisu Baťák. Mnozí z nás se již začali probouzet ze zimního spánku, otevřeli oči vstříc jarnímu slunci, které nám pomáhá roztát po dlouhé a mrazivé zimě. Na rozdíl od jara, kdy rozkvétají květy stromů, na naší škole úspěchy rozkvetly ještě předtím, než se slunce stačilo vzpamatovat z věčné zimní letargie. Studenti čtvrtých ročníků úspěšně reprezentovali naši školu na fyzikální olympiádě, přičemž jeden z nich dokonce obsadil medailovou pozici. Jako každý rok i letos se konala konverzační soutěž v angličtině, která zaznamenala řadu úspěchů, jeden dokonce z okresní fronty. Pořádně to zajiskřilo u elektrikářů, kteří si nenechali vzít loňské prvenství v soutěži Napájení sluncem a i letos s přehledem obhájili první místo. V březnovém čísle vám dále přinášíme přehled kulturních akcí, připravovaných v následujících měsících, a v závěru časopisu pár vět k zamyšlení. Na závěr bych chtěl popřát všem maturantům trpělivost během přípravy na maturitní zkoušky, které se jim nemilosrdně přibližují, a všem ostatním příjemné čtení. Šéfredaktor Tomáš Belloň

2 Dnešní svět je plný informací. Spoustu informací jednak přijímáme z okolí a naopak toho spoustu o sobě vypravujeme svému okolí. Ať už si rezervujeme pokoj v hotelu, podepisujeme smlouvu či jen návratku na třídní schůzky, všechno jsou to informace týkající se nás. Jsou to informace konkrétní, snadno je pochopíme a snadno získáme. Ne vše se ale o druhých dovíme pouze z těchto faktografických údajů. Napadlo vás někdy, kolik se toho lze o druhých dovědět na základě jejich písma? Písmo vždy bylo, je a bude nedílnou součástí našich životů. Počítali jste si někdy, kolikrát za den si potřebujete něco poznamenat a hledali jste kus papíru a tužku? V okamžiku, kdy se tužka dotkne papíru a vy na něj začnete psát, před vámi začne vyvstávat obraz toho, jací jste. Říká se, že oknem do duše jsou vaše oči a nejen do duše. V dnešní moderní medicíně dokážou specialisté z vašich očí vyčíst na základě mapy oka i to, zda jste nemocní a pokud ano, tak dokonce určit zdroj bolesti ve vašem těle, popř. o jakou nemoc se jedná. Mimoto zrak patří mezi nejdůležitější orgány v těle, který nám o okolním světě sděluje převážnou část informací. V dřívějších dobách jako způsob sdělování informací světu sloužily malby, starověké sošky a stavby a v neposlední řadě také písmo. Právě písmo prošlo ze všech sdělovacích prostředků nejvýraznější evolucí až do té podoby, v jaké jej známe dnes. Masové rozšíření písma, které v minulosti proběhlo, bylo přitom doprovázeno novým jevem a to individuálností rukopisů jednotlivých pisatelů. Písmo dovolilo lidem vyjádřit, jací jsou, mohli si poznamenávat myšlenky, které je během dne napadly, komunikovat mezi lidmi. Písmo otevřelo široký prostor tvůrčí práci, nový prostor k přemýšlení, a tak, jak se liší myšlenky a názory lidí, se liší i jejich autentické rukopisy. Rukopisy lidí se liší stejně jako jejich DNA. Těžko byste hledali dva lidi s totožným rukopisem. Je to dáno nejen psacím systémem, který se v dané oblasti, ve které člověk žije, používá, ale především psychologickou stránkou člověka. V běžném životě si to ani neuvědomujete, ale každá myšlenka, každá věta, každé slovo a každý znak, který napíšete, je znakem vaší osobnosti. Už čmáranice a kresbičky malých dětí se vyznačují svou osobitostí. Po bližším prozkoumání jejich náčrtků jste schopni v nich nalézt opakující se znaky související s jejich osobností a chováním. Tyto první záznamy dětského sebevyjádření, při kterých si dítě osvojuje způsob, jak kreslit a psát, jsou jedinečnou stopou lidské zkušenosti. Již od školních let jsme si nacvičovali psací pohyby tak, PSACE nebo TISKACE? abychom psali co možná nejpřesněji podle psací předlohy, co možná nejplynuleji, nejrychleji a nemuseli nad každým písmenem přemýšlet. Schopnost psát není ani tak závislá na motorice rukou jako spíše na činnosti mozku a to i přesto, že se procesu psaní zúčastňuje kolem pětiset svalů. Spojitost mezi specifickými mozkovými centry a psacího procesu je významná. Ve vývoji grafologie je tento fakt důležitým atributem jejího rozvoje. Na druhou stranu ale nemůžeme usoudit z rukopisu člověka, který jede v třesoucím se vlaku, že je těžký alkoholik s jednou nohou v hrobě. Na vliv rukopisu kromě těchto krátkodobých faktorů mají vliv i dlouhodobější změny osobnosti nebo těžká onemocnění. Grafologie na rozdíl od diagnostických testů zaměřených většinou na určitou část osobnosti (např. pozornosti, inteligence) popisuje pisatele jako celou osobnost včetně sociálních a morálních vlastností. V případě dostatečného množství vhodného materiálu lze z rukopisu pozorovat jednak dlouhodobý vývoj osobnosti a také způsoby prožívání specifických situací jako např. nemoc, krizi osobnosti nebo změnu životních rolí. Na kvalitní rozbor písma není nutné mít pouze znalosti typických znaků písma, ale také alespoň částečná znalost pisatele samotného. Stejně jako se vás psycholog nejprve ptá na vaše osobní informace, jakou máte rodinu, kde pracujete, tak i grafologovi by tyto údaje neměly chybět. nahlížet na písmo? V první řadě je třeba Jak si uvědomit, že písmo je způsob vyjadřování, je to výraz člověka. Písmo je třeba chápat jako určitý druh pohybu. Lidé se navzájem liší a i tak jednoduchý pohyb, jakým je např. uchopení sklenice, provede každý jedinec odlišným způsobem. Někdo uchopí sklenici uspěchaně, jiný klidně a rozvážně, někdo další pro změnu strnule a napjatě. Každý takový pohyb lze do určité míry vědomě ovládat, ale ne do takové míry, abychom zcela vědomě převzali nadvládu sami nad sebou. Většinu z podobných pohybů ovládáme instinktivně. Čím méně je pohyb vědomě ovládán, tím více bývá nabit tzv. výrazem. Výraz je pro písmo velmi důležitý. Pro rozšíření pohledu na tuto problematiku lze uvést tzv. myokinetickou psychodiagnostiku při které má osoba za úkol obkreslovat oběma rukama najednou ve třech prostorových směrech jednoduché obrazce, nejprve se zrakovou kontrolou a poté bez ní. Pravá ruka je u praváků chápána jako více vědomá, kdežto levá ruka si počíná spíše spontánně. Obdoba této problematiky u grafologické analýzy písma je snaha odlišit, co je záměrně stylizované a co spíše spontánní. Pro grafologa je důležité, že BAŤÁK 2

3 výrazová hodnota písma je tím větší, čím spontánněji byl text napsán. Dítě na základní škole se snaží psát tak, jak mu styl psaní předepisuje školní předloha a do estetického projevu svého rukopisu zatím nevkládá příliš ze své osobnosti. Psaní pisatele, pro kterého je psaní denní záležitostí, je tento akt již zcela zautomatizovaný a probíhá pod prahem vědomí. Je tedy jasné, že pro grafologickou analýzu nejsou příliš vhodné rukopisy lidí, kteří ještě nejsou v psaní zběhlí. Kromě psacího intelektu má pro grafologa velký význam i tzv. zákon o směru pozornosti. Tento zákon říká, že pozornosti pisatele je na začátku výkonu větší než uprostřed a na konci. Při psaní se tak pozornost obecně zvyšuje na začátku slov a vět, klesá u středů, které bývají vypracovány spontánněji, a na koncích se pozornost opět částečně zvyšuje. Významné bývají i znaky písma, které se v pisatelově rukopise vyskytují nejčastěji, tj. opakují se. Takové znaky dotvářejí celkový obraz pisatele a vypovídají o pisatelově jedinečnosti. Dobrý grafolog si všímá provedení určitých slov, jejich zvýraznění, zaváhání nebo přepsání. Proč právě provedení? Ačkoli se to nezdá, cokoli píšeme, nevědomě nám všechna slova procházejí našim vědomím a nevědomím a obsah těchto slov si s něčím asociujeme. Právě takové jednotlivosti toho o pisatelovi mnoho vypovídají. Konečná podoba rukopisu mimo jiné souvisí také s tzv. zákonem obrazu (vzoru). Ten říká, že předtím, než něco provedeme, zamyslíme se nad tím, jaký dojem chceme vyvolat. V písmu to znamená, že záměrně píšeme např. velkým písmem, protože chceme vyvolat dojem velkorysosti nebo si tím kompenzujeme pocit méněcennosti. S formou rukopisu samozřejmě souvisí i profese, kterou člověk vykonává. Patrně nebude mít podobný rukopis stále spěchající firemní manager a učitel. Manager se určitě nebude zdržovat psaním písmen ve slovech tak, jak to udává školní předloha, kdežto učitel je se školní předlohou přímo svázán. V současné době se na vybraných školách testuje nový typ písma, tzv. Comenia Skript. Písmena se při psaní spojují jen částečně a nové písmo je jednodušší a čitelnější. Pokud se osvědčí, budou ho moci školy zavádět jako alternativu ke klasické výuce. Otázkou ale zůstává, zda nové písmo neubíjí v dítěti jeho osobnost. Psát psacím přece jenom dovoluje větší estetickou otevřenost písemného projevu na rozdíl od písma tiskacího. Pro grafologa je psací písmo vhodnější, neboť se v něm vyskytuje více symboliky pisatelova rukopisu než v písmu tiskacím. Dnes se grafologie uplatňuje např. při výběru nových zaměstnanců, u osobního poradenství a to často se zaměřením na sebepoznání. Analýzy písma se dále využívá v pedagogickopsychologickém poradenství, v terapeutické diagnostice a v neposlední řadě v kriminalistice. V kriminalistice dovoluje znalost grafologie nastínit psychickou tvář pachatele, odhalit motiv jeho jednání popř. zjistit, jaké životní situace mají na pachatele značný vliv. red:tomáš Belloň Zde jsme svědky nádherné rozevlátosti, smyslu pro nevšednost zabaleného do citu pro estetiku a chápání života ve všech jeho souvislostech. Člověk otevřený světu i lidem bez ohledu na své strasti, s uměním dávat a brát v rovnováze. Sklony k filozofickému hloubání s touhou jít až ke kořenům a talentem jak verbálním tak psaným ve vyjádřování poznatků a myšlenek jak vlastních tak převzatých. Výrazná originalita jak v záležitostech všedních, tak i nevšedních. Dýchne na nás písmo osobnosti, kolem které neprojdeme na ulici bez povšimnutí. Ostatní lidi oslovuje "něčím zvláštním" - (jakoby přišla z jiné planety) a budí v nich tendenci prozkoumávat, vědět, seznámit se... Zde prosím autorita, moudrost a lidskost v jedné spřátelené lince. Tento muž může na první dojem zapůsobit jako přísný soudce, jehož přísné oko dohlédne až na samé dno hříšné duše. Avšak po pár minutách rozhovoru můžete ucítit teplo jeho laskavého a chápajícího srdce. Za svá práva ale hlavně za práva jiných se umí rvát jako lev a vykřičí klidně do světa i to, co by jiný za žádných okolností nevykřičel. Ve svém jednání je rovný a upřímný. Vzdělávání a vědění je pro něj přirozenou samozřejmostí, do čehož ovšem zahrnuje také lidové univerzity (hospody), kde velmi a rád živě diskutuje hlubších i hlubokých problematikách jak vyšších politických tak těch nejobyčejnějších všedních, např. kdy tráva nejrychleji roste. Jeho vztah k přírodě je základem, ze kterého vychází a čerpá ve všech souvislostech... foto::tomáš Belloň BAŤÁK 3

4 KARLOV 2011 BAŤÁK 4

5 T radičně i v letošním školním roce pořádala naše škola lyžařský výcvikový kurz druhých ročníků. Naše třída 2.D spolu s 2.A a 2.F se ho zúčastnila až v posledním turnusu od 26. února do 3. března. Všichni jsme byli v 7:10 nachystaní před školou s plnýma rukama tašek, batohů, lyží a taky snowboardů a čekali jsme na příjezd autobusu. Po naložení všech věcí jsme se vydali plní očekávání na cestu. Ta utekla rychle a z okna autobusu jsme vyhlíželi sjezdovky, na kterých budeme lyžovat. Než jsme se nadáli, stáli jsme před penzionem Eden. Jelikož už nám mezitím vyhládlo, všichni se těšili na pořádný oběd. Teprve pak následovalo ubytování na pokojích. Vedoucí kurzu, paní učitelka Konečná, nás seznámila s programem a pak jsme byli rozřazeni do družstev podle lyžařských dovedností. Konečně přišel čas, abychom se vydali na svah. Sjezdovky byly upravené a jezdilo se na nich úžasně. Lyžovalo se vždy dopoledne a odpoledne po nařízeném klidu po obědě. Přestože jsme se vraceli unavení z celodenního sjíždění ze svahů, těšili jsme se na chvíle strávené u společenských her. Pro mnohé byla zdrojem energie druhá večeře podávaná v pozdějších hodinách, ale někteří se ještě dojídali pizzou z blízké pizzerie. Součástí výcviku byla i teorie o správném vybavení lyžaře a mimo jiné i historie lyžování. Asi v polovině kurzu se konal výlet na Praděd, nejvyš- ší horu v Jeseníkách. Každý účastník si mohl vybrat, jakým způsobem se k Pradědu dopraví. Někteří dali přednost běžkám, ti, co byli již unaveni z lyžování, si raději zvolili turistickou procházku a zbývající zůstali věrní sjezdovému lyžování. Na tento den budeme dlouho vzpomínat, protože téměř jarní sluníčko, modrá obloha a všude dokola bílo všechny přesvědčilo, že lyžování je fantastická záležtitost. Týden utekl jako voda, a i když si někteří způsobili drobná zranění, všichni jsme byli poněkud zkleslí z návratu domů. Týden s perfektní partou spolužáků a výborným pedagogickým dozorem tak zůstane dlouho v naší paměti. red:irena Jurčíková 2.D Rozhovor s vedoucí kurzu paní učitelkou Konečnou: Paní učitelko, jak byste zhodnotila tento kurz? Tento kurz patřil k těm lepším a atmosféra zde byla výborná. Líbilo se tady jak mně, tak i všem ostatním vedoucím, což je vlastně také důležité, abychom se tady i my dobře cítili, tím pádem byl celý kurz takový přátelštější. Co říkáte na úrazy, které se zde staly? No, ty úrazy jsou smutné, ale bohužel stane se, tomu většinou člověk nezabrání. Jak se odlišují kurzy s postupem času? Každý kurz je trošku jiný, záleží také na tom, jak je poskládaný, jestli je zde více kluků nebo dívek. Někdy si žáci sami pořádají různé soutěže. Nebo například hrají společně s učiteli aktivity, pořádají se diskotéky a hraje se na kytaru. Záleží na tom, jak chce každý ten kurz prožít. Zažila jsme někdy nějaký vážný úraz na lyžařském kurzu? Zažila jsem takový srandovno-nepříjemný, kdy se snowboardistovi při rozjezdu zašprajclo prkno a přepadl na přední hranu a zlomil si obě zápěstí. Takže na to vzpomínám, jako na takový až srandovní zážitek, pak byl totiž takový sebeneobslužný a musel kolem sebe mít spoustu pomocníků. B A ŤÁK 5

6 Ne-ko-kok-tej... Prezentiáduj! To je slogan celorepublikové soutěže v prezentování, na kterou Vás a Vaše studenty tímto zveme. Soutěž s názvem Prezentiáda má za cíl naučit studenty hravou formou prezentačním dovednostem a sebevědomému vystupování - dovednostem, které jsou v dnešní společnosti stále žádanější. V soutěži se navíc dají vyhrát ceny a dárky za čtvrt milionu. Pro studenty jsou to například tři notebooky Lenovo a pro školy projektor a LED monitor BenQ. Každá škola smí nominovat až dva tříčlenné týmy. Uzávěrka přihlášek je 18. března. Všechny podrobnosti o soutěži najdete na webu Prezentiádu pořádá studentské občanské sdružení Student Cyber Games (www.scg.cz), které je na středních školách známo především soutěžípišqworky, jíž se loni na podzim zúčastnilo středoškoláků. Zájemci o soutěž Klokan, čtěte dál! Letošní kolo matematicko-logické soutěže se uskuteční v pátek 18. března. Nezapoměňte se včas přihlásit u svých učitelů matematiky, ať šanci zúčastnit se neprošvihnete. Hodně štěstí na bojišti. Jako každý rok tak i letos naši školu reprezentovali studenti na fyzikální olympiádě, jedné z nejtěžších školních olympiád vůbec. V letošním ročníku, který proběhl v Uherském Hradišti dne 14.1, na soutěžící čekaly opět čtyři soutěžní úlohy, se kterými se někdo popral lépe, jiný hůře. Naši školu v tomto roce reprezentovali Jan Kubálek ze 4.A a Tomáš Belloň ze 4.H. Na třetím místě se umístil Tomáš Belloň, jenž se takto zařadil mezi úspěšné řešitele. Gratulujeme Stále nevíte, na jakou školu se přihlásit? Zkuste zkariera.cz. Tento internetový portál nabízí možnost zdarma otestovat vaše skryté dispozice a nalézt tak vhodný profesní směr, který je pro vás nejvhodnější. Pomůže vám nejen zjistit, na co máte, ale také ujasnit si, který vysoká škola je pro vás nejvhodnější a najít to pravé zameření. V rámci tohoto projektu ZKARIERA naše škola nabízí bezplatné testy na volbu povolání a volbu VŠ. V případě zájmu kontaktujte prosím Mgr. Janu Vondřejcovou, výchovnou poradkyni. Dále nabízíme i konzultaci vašich výsledků a poradenství při volbě VŠ a povolání. Neváhejte a využijte toho! Chtěli byste chránit životní prostředí, ale nevíte, jak začít? Připojte se! V rámci projektu Recyklohraní se naše škola zapojila do sběru použitých baterií a drobných akumulátorů. Toto sběrné místo se nachází v prvním patře na chodbě E v prostoru u bufetu. Zde najdete krabičku určenou ke sběru vybitých baterií a malých akumulátorů z fotoaparátů, hodin, rádií, videokamer, ovládačů, hraček, mobilních telefonů atd. Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní prostředí. 13. reprezentační ples školy se uskuteční v pátek 18. března 2011 v prostorách Interhotelu Moskva Zlín v době od 19:30 hodin. Vstupenky se prodávají v kanceláři paní Vyoralové A 07 každý pracovní den: od 9:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin. Případné rezervace na telefonu Místa budou rezervovány nejdéle týden, poté budou uvolněny k prodeji. Večer plný tance vám bude zpříjemňovat cimbálová muzika Réva, v salónku v třetím poschodí vám zahraje Vacek Band a mimo to si v diskokavárně můžete zatančit s Milanem Poláškem. Těšte se, čeká na vás bohatá tombola! Chcete si udělat autoškolu? Ještě máte poslední tři týdny pro možnost podání přihlášky do jarního běhu autoškoly na naší škole! Zájemci o získání ŘP v jarním běhu (1/2 března květen 2011), hlaste se závazně u Dr. Konečného - kabinet A 204. Termín závazné přihlášky je do ! Ve středu 9. února proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce. Účast byla, jako každý rok, hojná a i letos se soutěžní klání neslo v přátelském duchu. Soutěžící měli za úkol úspěšně projít poslechovým cvičením, popsat obrázek a konverzovat s porotou na vybrané téma. První příčku obsadil Lukáš Kosina, druhou příčku Lukáš Holý a na třetí příčce v těsném závěsu Jakub Špaček. Blahopřání věnujeme nejen první trojce, ale i ostatním studentům, kteří se soutěže zúčastnili. Dne se konala akce pořádána studentskou firmou MONKEY. Party začínala ve 22:00 v Musiclandu A, kde se mnoho lidí vrtělo v rytmu latinsko-americké hudby. Dj byl jako obvykle David Mikel a doprovázel tak celou noc. V akci jsme na pití měli známé Cuba libre. Celá (kubánská) noc se vydařila. Pro příznivce retra se dne konala RETRO party. Akce odstartovala ve 22:00 v příjemném prostředí klubu FLIP. Na programu bylo vystoupení taneční skupiny EF- FECT PROOF a losování v RETRO LOTERII o ceny různého druhu. Doufáme, že jste s námi prožili večer bohatý na příjemné a intenzivní zážitky. Vaše MONKEY. Soutěž Napájení sluncem I v letošním roce naše škola obhájila loňské vítezství Milana Havránka ze 4.E. Zvítězil v kategorii solárních autíček s jednoduchou elektronikou. A aby toho nebylo málo, připsal si Milan Havránek vítězství v kategorii vodíkový jezdec kde konkurenci porazil s rozdílem třídy. Tímto naše škola získala hlavní cenu - solární panel od firmy Schott Solar Valašské Meziříčí. Gratulujeme BAŤÁK 6 Akce školy 23.února 2011 se na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín, náměstí TGM konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval Lukáš Kosina. Soutěžilo se v poslechu s porozuměním textu, gramatice a konverzaci. Součástí bylo i improvizované řešení různých jazykových situací. Lukáš Kosina se umístil na druhém místě a postupuje do krajského kola. K tomuto velkému úspěchu gratulujeme a přejeme hodně štěstí v další práci

7 ROK 2011 CHEMIE VE ZNAMENÍ Letošní rok 2011 je ve znamení jedné z nejstarších věd chemie. Pod záštitou mezinárodní organizace UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC byl rok 2011 vyhlášen Mezinárodním rokem chemie (International Year of Chemistry, IYC). Hlavním cílem tohoto Mezinárodního roku chemie je především snaha zvýšit u veřejnosti vnímání chemie jako prostředku zajištění lidských potřeb, zvýšit zájem o chemii u mladé generace, podpořit nadšení pro tvůrčí budoucnost chemie a v neposlední řade také oslavit a zdůraznit úlohu žen ve vědě. Česká společnost chemická ve spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími institucemi s chemickým zaměřením a se zástupci chemického průmyslu chystá pro tento rok řadu akcí pro širokou veřejnost, tedy pro všechny, kteří chtějí o chemii více než jen to, že je vhodným tématem katastrofických zpráv. Právě Mezinárodní rok chemie je dobrou příležitostí začít jasně, zřetelně a nahlas ukazovat, že chemie není žádný strašák a obávané zlo, které lidem jen škodí, ale že je to vědní obor, který nám usnadňuje běžné činnosti, že chemické procesy stejně jako výsledky práce chemiků jsou všude kolem nás (i v nás) a že bez nich by se nám těžko žilo tedy s předpokladem, pokud bychom vůbec žili. Zrod vesmíru, vznik vhodných podmínek pro život a zvyšování úrovně lidské společnosti. To vše má svůj chemický podtext. Jaký význam měla chemie při velkém třesku, tj, okamžiku, ve kterém podle vědců vznikl vesmír? Pro přesnější pochopení velkého třesku byl ve švýcarském podzemí vybudován urychlovač částic, ve kterém se simulují podmínky při velkém třesku. Při této události došlo ke vzniku gigantického prostoru, který se neustále rozpíná. Při přeměnách částic vznikaly první chemické prvky a utvářely se zárodky vesmírných těles, dnes nazývaných planety. Díky těmto chemickým přeměnám bylo umožněno naše žití. Společně s vývojem člověka šla s evolucí ruku v ruce i chemie. Již lidé v pravěku využívali nejzákladnější chemické reakce hoření. Oheň byl pro ně darem z nebes, symbolem a smyslem života. Později se lidé naučili zpracovávat dřevo, kámen a kovy pro výrobu zbraní, nádobí a amuletů. Až v pozdějších dobách si lidé začali uvědomovat důležitost chemických přeměn. Cílené vědecké zkoumání chemických přeměn bylo předmětem alchymie, která byla přímým předchůdcem dnešní chemie. Kořeny alchymie sahají až do počátku letopočtu v Egyptě, z kterého se postupně šířila nejprve do arabských zemí a poté dále do Evropy. V českých zemích je za vrchol alchymie považována doba vlády Rudolfa II. Habsburského, který byl horlivým zastáncem chemického výzkumu. Zajisté si vybavujete nezapomenutelné scény z filmů Císařův pekař a Pekařův císař, ve kterých se alchymisté snažili připravit elixír mládí, vyrobit leštidlo na parkety či vyrábět zlato z jiných kovů. Výsledkem alchymistické činnosti bylo jednak zavedení řady laboratorních pomůcek a také popsání průběhu řady chemických reakcí. Postupem času si lidé začali pokládat různé chemické otázky, na které nedokázali nalézt odpověď. Mezi největší otázky patřilo: proč látky hoří a proč jsou látky schopné se přeměňovat na látky jiné. Až ke konci 18. Století byla objasněna podstata hoření, tedy dostatečný přísun kyslíku a dostačující teplota. Do té doby byl proces hoření vysvětlován tzv. flogistonovou teorií, která jako primární reaktant hoření určovala mystickou látku zvanou flogiston, po jehož shoření zbyl jen čistý popel. Přesto ani dnes nejsou známy příčiny některých chemických reakcí, kterých přitom denně využíváme. dnešním světě má chemie V obrovský význam a lidská společnost by si jen těžko bez ní dokázala představit život. Chemické reakce jsou základem procesů pro výrobu léků, kosmetiky, keramiky, skla a dalších důležitých sloučenin a to jak anorganických tak organických. Chemických procesů se dále využívá k získávání kovů, hygienickou úpravu potravin a nápojů, stavbu budov a vůbec samotnou existenci lidského života. Je škoda, že si spousta lidí pod pojmem chemie představuje pouze jedovaté látky, katastrofy enormních rozměrů nebo pyrotechnické materiály. Nicméně každá věc má dvě strany mince a my bychom neměli zapomenout zdůrazňovat především tu stranu, o kterou se opíráme dnes a denně. red:tomáš Belloň foto: manz-automation.com BAŤÁK 7

8 J i ž od 11. února máte možnost navštívit unikátní výstavu Poznávej se v Brně. Co na vás čeká? Těšit se můžete na interaktivní putovní výstavu libereckého science centra iqpark zaměřenou na lidské tělo a lidské smysly. Dotýkání exponátů přikázáno! Putovní výstava science centra iqpark Liberec Poznávej se obsahuje přes 60 exponátů, které jsou sestrojeny tak, aby se návštěvníci mohli hravou a zábavnou formou dozvědět spoustu zajímavých informací o fungování lidského těla, o lidských smyslech nebo i to, jak někdy vlastní smysly klamou. Výstava Poznávej se dokáže, zejména u mladší generace, spolehlivě aktivovat hravost, schopnost logického uvažování i kreativitu myšlení. Jedinečnost výstavy spočívá v tom, že na rozdíl od běžných výstav či muzeí, kde jsou exponáty doslova nedotknutelné, zde je zapotřebí s vystavenými objekty pracovat a takříkajíc jim přijít na kloub. Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje jiný poznatek hlavně z oblasti biologie, ale i fyziky - nicméně každý exponát v sobě skrývá prvek pobavení, hry a objevitelského vzrušení. Celkový dojem z výstavy lze shrnout do věty: poznání je zábava! Do třetího dubna máte jedinečnou možnost navštívit tuto netradiční výstavu, tak neváhejte a vyražte! Kde nesmíte chybět N e k o - runovaný král vokálních improvizací Bobby McFerrin vystoupí v brněnské hale Vodova již 29.3 v Brně! Jediný koncert v ČR v roce 2011 se uskuteční jako preview akce jubilejního desátého ročníku mezinárodní hudební přehlídky JazzFestBrno. Bobby McFerrin vystupoval v České republice zatím čtyřikrát a jeho koncerty vždy provázely vyprodané sály a obrovský zájem publika. Při jeho první návštěvě v Praze byl zájem tak veliký, že organizátoři dokonce museli jeden koncert přidat. Naposledy se v Praze a Ostravě představil se svým nejnovějším albem VOCAbuLaries. Návštěvníci jarního brněnského koncertu se pro změnu mohou těšit na Bobbyho s jeho tradičním repertoárem, který mu dosud vynesl deset cen Grammy a milióny fanoušků po celém světě. Bobby McFerrin prodal doposud přes 20 miliónů kopií svých alb, jichž doposud vyšlo třináct. Bobbyho hudební styl je kombinací jazzu, klasiky, world music, ethna i folku, do svých skladeb vždy dodává své vlastní originální nápady. Právě díky bohatosti vlivů a neutuchající chuti experimentovat vzniká nadčasová hudba, která překračuje nejen žánrové, ale i zeměpisné hranice a dotýká se tak všech kultur. Zaručeně na vás čeká nezapomenutelná show, takže si pište: Brno. P ř i - znivci kulturní klasiky nebojte se, také si přijdete na své. V období od 7. února do 1. dubna máte možnost si zakoupit předplatné do Městského divadla Zlín. Těšit se můžete na šest atraktivních titulů jako např. Brouk v hlavě, Je třeba zabít Sekala, Kočičí hlava nebo Černá komedie. Hrávat se bude vždy v pátek a to od 17 hodin. Chcete-li se dobře pobavit, zrelaxovat a na chvíli, jak se říká, vypnout, divadlo je to pravé pro vás. BAŤÁK 8

9 15.4 ve 20:00 vystoupí v Masters Of Rock Café fantastický bubeník, který se mimochodem v loňském roce zapsal do Guinessovy knihy rekordu, Mike Terrana. Mike se téměř po roce opět vrací se svým sólovým uměním do České republiky. Jeho dechberoucí vystoupení je nabité energií a je kompozicí jak rocku a metalu, tak i melodických pasáží, které završují dílo tohoto bubeníka v dokonalý hudební skvost. Bubeníka Mika možná znáte ze skupiny Masterplan, ve které je současnou rytmickou oporou. Jeho neuvěřitelné a pro někoho snad i nadpřirozené schopnosti zaručují nevšední hudební a společenský zážitek, nudit se rozhodně nebudete. D v ě drsňácké rockové kapely míří do Zlína! Na společném megaturné k novým deskám ovládnou kapely Škwor a Harlej město Zlín 29. dubna. Pekelná show propukne v Masters Of Rock Café ve 20:00. Skupina Škwor se tak představí se svým novým albem Drsnej kraj, které mimochodem vyjde již 18. března. Nenechte si ujít touto rockerskou energií nabitý dvojkoncert. Jako host vystoupí partička Narttu. Vstupenky jsou stále v prodeji! N e - zapomenutelná hra podle námětu Jaroslava Foglara se vrací na prkna Masters of Rock Cafe! Přijďte zavzpomínat na souboje hodných hochů pod vedením Mirka Dušína s padouchy z Bratrstva kočičí pracky. 12. dubna si nenechte ujít divadelní inscenaci Slováckého divala UH Rychlé šípy. Vstupenky jsou v předprodeji od 1. února. Milovníci metalu si přijdou na své 8. dubna v Masters Of Rock Café. Do České republiky přijíždí legendární power metalová skupina Grave Digger! Je to již přes 30 let, co celosvětová pódia skupuje tato hudební ikona. Již po prvních tónech vám bude jasné, že tato kapela zůstala věrná tajemným pláním Skotska. Jejich nová deska je úžasným dílem, kde každá skladba posiluje další a jedna bez druhé jako by vůbec nebyla. Speciálními hosty koncertu jsou švédští mistři rifflů Grand Magus, kteří rovněž budou představovat svou novou desku, a kapela Sister Sin, rovněž prezentující svůj nový přírůstek. Prožijte noc plnou intenzivních pocitů na jediném místě v jediném okamžiku a to právě 8. dubna! M á t e rádi herce a komika Jaroslava Duška? 14. dubna rozhodně nezmeškejte v Masters Of Rock Café jedinečnou divadelní show pod názvem Vzlínající Božský les. Herec Jaroslav Dušek otevřel zcela novou českou školu autorského herectví a jeho jevištní projevy vytváří dojem, že neexistují žádní herci ani diváci. Právě to bylo jeho cílem, vytvořit divadelní představení, které není jen o tom, že diváci sedí a herci hrají, ale spolupracují s hercem a sami se jimi stávají. Nedílnou součástí jeho představení zaujímá takí hudební složka a krátké pohybové improvizace. Kromě Jaroslava Duška se můžete těšit na Pjér La Šéz a Zdeňka Konopáska. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji. BAŤÁK 9

10 Kdo z nás nemůže tvrdit, že věčně s něčím zápasí, s něčím abstraktním, s něčím, co je často náš nepřítel, svazuje nám ruce a vše odměřuje s přesností lékárenských vah. Odtikává svou každodenní dvaceti čtyř hodinovou směnu na hodinkách, na ciferníku hodin na radnici, osciluje v elektronických obvodech našich mobilních telefonů. Je to čas. Čas, jak jej známe dnes, čas jako náš velitel, jenž organizuje náš den do přesně vymezených úseků, resp. oddílů, které jsme si sami pojmenovali a definovali tak mezníky dne a to dopoledne, poledne, odpoledne a večer. Ale kdo může prohlásit, že i samotný čas, pojem jako takový, nevnímá sebe sama podobně rozděleného na tyto časové intervaly? Opusťme na chvíli realitu a zkusme si představit čas jako vlak, který si razí svou cestu ve vzduchoprázdnu a řítí se po kolejích kdovíkam. Vlak jedoucí ohromnou rychlostí po dřevěných pražcích, vlak s jedním vagónem a obrovitým oknem s výhledem na pobledlou a mírně rozmazanou krajinu. Vlak bez řidiče, bez řídících pák, vlak autonomní, s nouzovou brzdou na konci vagónu. Vlak na trati, jejíž zastávky nelze spatřit a přesto je vnímat, čtyři zastávky, jak jej známe a úmyslně jimi determinujeme to málo z denního světla, co jsme schopni postřehnout. Čtyři zastávky, čtyři díly koláče, podobně jako čtyři světové strany nebo čtyři roční období. Když vlak projíždí pomyslnou zastávkou, nezahouká, nezpomalí, neozývá se žádné rachocení od podlahy vagónu vlaku, který by jindy musel přejet přes výhybku. Žádné výhybky zde neexistují, je jen jedna kolej, jedna trasa od neznáma do neznáma, na kterou jsme kdysi nastoupili a i kdybychom někdy alespoň na chvíli zatoužili vlak opustit, nemůžeme. Je to trasa každého z nás, trasa, kde jen pomyslný výpravčí ví, kudy se náš expres vydá, aniž by nám sdělil jeho cesty cíl. Je to trasa s jedinečným koloritem, s jedinečnými rekvizitami, s neopakovatelnými scenériemi, s necenzurovaným obrazem našeho vlastního osudu. Každý máme svou platnou jízdenku, svůj cestovní průkaz, svůj klíč k novým obzorům, které na nás v dáli osudu čekají. Mějte tuto jízdenku vždy u sebe, střežte ji jako oko v hlavě, každý máme jen jednu. Vlak nikdy nebrzdí, nikdy na nikoho nečeká, nikdy se na nic neptá. Otevřete proto oči a všímejte si co nejvíce malých vesniček, které vlak, řítící se vzduchoprázdném, na své trase míjí. BAŤÁK 10 red:tomáš Belloň foto:flickr.com

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER VIP BOXY Chcete si užít fotbal či koncerty na té nejvyšší úrovni? Chcete ohromit obchodní partnery a kdykoliv mít k dispozici výjimečný prostor s fascinující živou kulisou? Chcete být přímo u toho, a přesto

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

vyhlašuje 18. ročník soutěže

vyhlašuje 18. ročník soutěže vyhlašuje 18. ročník soutěže patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Talent o.p.s. Plzeň a Občanské sdružení Talent 4you vyhlašuje 18. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

MONITOR Listopad 2015

MONITOR Listopad 2015 MONITOR Listopad 2015 Pravidelný měsíčník českobudějovického Outdoor clubu Hanace Říjen je úspěšně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout do dalšího měsíce. V říjnu jsme si vyzkoušeli, jaké to

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013 Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti CVIČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE CJIZP12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 30 bodů Hranice úspěšnosti: 40 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Z nabízených 10

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Propozice k soutěži Dívka roku 2013

Propozice k soutěži Dívka roku 2013 Propozice k soutěži Dívka roku 2013 Obsah: charakteristika projektu cíl soutěže postup podmínky účasti přihláška do castingu soutěžní disciplíny program soutěže přihláška v Plzni dne 12.11.2012 Občanské

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka Jágrův gól roku i Paterův hlas na festivalu Klapka 20.02.2013 - Kladenský festival amatérského a nekomerčního filmu Klapka

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk KROUŽEK DESKOVÝCH HER Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk V našem kroužku deskových her se schází především žáci 1. stupně. Jako Kroužek deskových her jsme začali pracovat v roce 2005, kdy jsme uzavřeli

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více