Semonický Občasník. Milíčův dům. Žalm 23. verš 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semonický Občasník. Milíčův dům. Žalm 23. verš 1."

Transkript

1 Semonický Občasník Časopis Farního sboru Českobratrké církve evangelické v Semonicích Třinácté číslo - Advent a Vánoční svátky 2003 Z obsahu: Předadventní rozjímání Svatopluka Karáska a Jiřího Hůlky Biblické hodiny v našem sboru Týdenní vodácký tábor na polském Dunajci Má práce ve vězení - nedělní odpoledne s bratrem farářem Miloslavem Vašinou V. ročník tradičního setkávání křesťanů v předvečer Husova výročí na památném Chloumku Semonická neděle s hronovským farářem Michalem Kittou Sborové volební shromáždění 5. října 2003 Jak zapůsobila Francie na bratry Radoňovy Mládež a my Milíčův dům Program bohoslužeb v našem sboru o Vánocích 2003 Novorenesanční evangelický chrám v Semonicích z let 1869 až 1872 (stav v roce 2000 na fotu J. Matějky) TÉMA: HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ " Žalm 23. verš 1.

2 PŘEDADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ Hospodin je můj pastýř - biblické slovo, které nás dnes oslovuje, je zapsáno v Žalmu 23., ve verši prvním. Pane života, následujeme Tě jako ovce, jdeme za Tebou s důvěrou, směrem do neznáma cupitáme za Tebou. Amen. Přátelé v Kristu, My, tradiční evangelíci umíme 23. Žalm nazpaměť. Dnešní mladí jsou svobodomilní a příliš je nebaví učit se biblické verše nazpaměť, pak je memorovat a odhrkávat. Ale umět důležité pasáže Písma nazpaměť, to má hlavní výhodu v tom, že to v paměti máme stále při sobě. Například dnes mnozí vzpomínají (i sám Svatopluk Karásek), že když je vedli v poutech na výslech, chtěli v sobě zmobilizovat vnitřní sílu a tak lovili v paměti a cestou těmi dlouhými chodbami si v duchu odříkávali: Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostatku a poté, vnitřně posíleni, byli předvedeni před vyšetřovatele. Každý z nás se může dostat do extrémní situace, zabloudit na běžkách, za tmy zlomit lyže, brodit se po pás sněhem neznámo kam, mohou přijít takové chvíle - při autonehodě, při zranění, na kapačkách, kdy mobilizujeme poslední síly, kdy jde o duchapřítomnost, kdy nemáme po ruce Bibli a naopak máme po ruce to, co máme uloženo v paměti. Vnitřní myší dvakrát klikneme a v hlavě a v srdci naskočí program víry, který nenaprogramoval žádný z lidí, ale sám velký programátor a operátor, sám největší Macher. Macher je z němčiny a přeložíme to - Tvůrce. Ano, ten žalm umívali evangelíci nazpaměť jako vřelé vyznání víry, které měli stále při sobě. A právě proto, že je s mnohým z nás srostlý, že je to klenot našeho nitra, proto k němu přistupujeme s bázní a třesením, aby ten klenot naším neobratným výkladem neztratil svůj jas, abychom mu dalším broušením neubrali na grádech či karátech. 2 Hospodin je můj pastýř. V obraze je Bůh přirovnáván k pastýři. Původní Izrael, to byl lid pastevců - nomádi-stanaři, lid pod širým nebem - na cestě. Stále pásli, téměř všichni byli původně pastýři či pasáci. Pastýř, to bylo něco naprosto běžného a každodenního. Pro nás to zní velebně a malebně, vzdáleně - pastýř. Kdybychom chtěli hledat dnešní ekvivalent k pastýři, tak bychom pro tu známost a každodennost nuseli asi použít - řidič. Hospodin je můj šofér, veze mne správným směrem, on zná tu nejlepší pumpu, kde natankujeme tu nejkvalitnější šťávu a zadarmo nám tam umyjí i přední sklo, abychom měli nejlepší výhled na cestu a patřičnou bdělost k jízdě, i světla ošplouchnou, abys viděl na díry a jámy ve vozovce, olejem vnitřním pomaží útroby, olejem vnějším ozdobí Tvůj vůz až blednou Tví nepřátelé. Tak nějak by se to muselo přebásnit pro úplně soudobého člověka, ale nevím, kdo z nás by se to učil nazpaměť a když už, tak bychom se v závěji nebo na výslechu smáli bez vnitřního posilnění a pomalu by nám úsměv tuhnul a mrzl na rtech. Ne, nebudeme to modernizovat, necháme to staré a dobré - Hospodin je můj pastýř. Je-li on pastýř, pak jsme my sestry a bratři - ovce - ovce jeho pastvy. Je-li pastýř obrazem velebným, pak náš obraz ovce příliš důstojný není. Vždyť ovce přílišným důvtipem nevyniká, vyjukaně bečí a není schopná samostatného života, musí se držet hezky stáda, sama je v koncích, ztratí-li se, je úplně ztracena. Obraz ovce se pro člověka nehodí. Filosofové moderny vyvázali individuum z lidského stáda, nově nalezli cenu i krásu jednotlivé lidské bytosti, existencionalisté byli oslněni vnitřní životní kreací osobnosti Camusův cizinec je vnitřně autentický, je natolik plně sám svůj, že se již nevztahuje ani k nejbližším, pevně až hrdinně podoben řeckým Bohům, dlí a bytuje sám v sobě. Necítí nic, cítí jen svou oproštěnost, vyvázanost ze všech vztahů. Postavy z Kunderových románů se o tuto hrdinskou oproštěnost snaží též, vyjdou směle na individuální cestu, ale vždy se čtenáři před očima sesypou - truchlivý bůh vytváří své individualistické neosobnosti už bez patosu hrdinství. Hodně energie věnovali myslitelé tomu, aby člověk nebyl stádní, aby nežil jako ta ovce, neschopen vlastní existence. A vyznám-li dnes Hospodin je můj pastýř, nehlásím se tím zpět do té stádnosti, nechci být jen ovcí či ovečkou, člen stáda, duchovní party či partaje, nezříkám se tím své osobnosti, své výjimečnosti, své odpovědnosti, nezařazuji se mezi ovce neschopné své vlastní existence? To, co není možné ve světě, to je možné v Bohu. V Bohu to jde, ve víře to jde vzdát se sám sebe, ale pozor - pouze a jen v Bohu to jde - pouze a jen v pravém, živém, suverénním, lidmi nezkresleném a lidmi nespravovaném Bohu. Jen tam to jde, jinak se vždy jedná o velký malér, o tragédii životní cesty, v jakémkoli jiném vedení budeme svedeni a povedou nás jako ovce na porážku. Tedy ne jakýkoli pastýř, ne ten či onen

3 pastýř, ale Hospodin je můj pastýř. Hospodin, to je pojem s osvobozujícím obsahem, žádný z lidí a nic ze stvořeného - pouze svatý a jediný nestvořený - jde před námi jako ten pastýř a pouze pro něj se mohu zříci sám sebe, pouze jemu vyznám, že nejsem sám svůj, ale že patřím jemu - že on je ve mně, bečící a nezajištěné ovci, pastýřem. Jen ve víře je to možné se dát, odevzdat, neboť pouze v Něm není žádné lsti, jen On to nezneužije, jen On Tě skutečně osvobozuje, zachraňuje, vodí Tě a pase Tě na nejlepších pastvách. Já tedy sdílím spolu s existencionalisty jejich odvážný zápas o vlastní a plnou existenci. Ve světě nebudu a nechci být ovcí. Ale Bohu se odevzdávám, zříkám se sám sebe, jen jím chci být veden. Jak to říká Martin Buber - každý musí začít sám u sebe, u vlastního já. Ano, tak se musí začít, ale nikdo ať neskončí jen sám u sebe, není možné se stále zabývat sám sebou, rotovat kolem sebe v jediném egocentrickém zaujetí, to je dost bídný konec. Takže to zadání je dost obtížné. Začít sám u sebe, nikomu z lidí, žádnému vůdci ani straně, ani státu, prostě ničemu nedat své srdce a přitom nezůstat jen sám svůj, ten izolovaný, bezvztahový, sám do sebe stočený had, nezabývat se jen sám sebou, ale vírou prorazit kuklu vlastního já a spřáhnout se s Bohem. Zlom kukly drsné jho, v motýla pestrého už vylíhnout se koukej. Na své osobní a neopakovatelné cestě došlo, dojde či dochází k setkání s Bohem - musíte se znovu narodit, tentokrát z Ducha - znovunarození, to je ten průlom, to je exodus, vyjití z vlastního omezení, z kukly vlastního já - to je osvobození, to je, panečku, teprve oproštění, až zde, v tom odevzdání se, až v tom zvolání Hospodin je můj pastýř začínáme tušit, co je pravá svoboda. Pastýř jde před svým stádem a mluví či zpívá, ovce jdou za jeho hlasem, znají jeho hlas a jdou za ním. Jedna rabínská tradice říká, že Hospodin, když tvořil svět, tak si přitom zpíval. Jako můj a náš pastýř mluví a zpívá si dodnes. Kdo zaslechne jeho hlas, jde za ním a tím se stává účastníkem společenství poutníků, kteří jdou skrze naše dějiny za jeho hlasem, za jeho slovem a zpěvem. Amen. Svatopluk Karásek a Jiří Hůlka BIBLICKÉ HODINY V SEMONICÍCH Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20) Neodmyslitelnou součástí sborového života bývaly v naší evangelické církvi biblické hodiny. Vzdělávat se v Písmu ostatně patří mezi tradice, které vytvářeli naši předkové písmáci, k nimž se stále ještě hrdě hlásíme. Vzdělanost, a to nejen v Písmu, patřila k doménám evangelíků. Členové evangelických církví byli lidé sečtělí, jejich rozhled často převyšoval široké okolí, což bylo znát hlavně na venkově. Dodnes značnou část církve tvoří vzdělaní lidé. To také - v dobách ještě ne tak dávných - byla dobrá berlička, když se mocní snažili národ přesvědčit, že víra je pouze pro lidi zaostalé, a my pak váhali, zda na tom tvrzení není přeci jen něco pravdivého. Vzdělanost evangelíků měla své pevné kořeny právě v četbě a studiu Písma. Neodmyslitelnou součástí sborového života bývaly v naší evangelické církvi biblické hodiny. Dnes už to neplatí. Jsou sbory, kde se biblické hodiny pro nezájem nekonají. V mnoha sborech, 3 kde se bratři a sestry k těmto vzdělavatelným chvilkám scházejí, rapidně klesá účast. Ani Semonice nejsou výjimkou. Ještě před patnácti lety mnohdy bývalo na pravidelných biblických hodinách více účastníků než na nedělních bohoslužbách. V této souvislosti vyvstávají mnohé otázky, na které ovšem nelze vždy jednoznačně odpovědět. Jsme natolik zaměstnaní, že nemůžeme najít čas na společná vzdělávání? Nemáme zájem se dozvědět něco více, než co můžeme přijímat z nedělního kázání? Nebo klesá zájem o Bibli vůbec? Nebo nám naše pohodlí nedovolí vyjít v pozdním odpoledni z vlastního domova? A jistě by se dalo najít mnoho dalších otázek a mnoho dalších argumentů. Ale na tyto otázky si každý odpověz sám. Ta hrstka statečných, která nenachází dostatek důvodů, proč se vždy ve středu v 18:00 hodin nevydat na faru v Semonicích, může jen litovat ty, kteří ony důvody nalézají. A myslím, že je proč litovat. Již druhým rokem probíráme evangelium podle Lukáše, abychom vždy znovu, s každým novým oddílem, zjišťovali, jak velice aktuální zvěst evangelia je. O tom svědčí společné rozhovory,

4 které po vyslechnutí biblického výkladu bratra faráře účastníci rozvíjejí. Výklady bratra Kučery jsou fundované a srozumitelné. Písmo promlouvá do našeho každodenního života. Nalezneme v něm mnohé podněty, mnohá varování, mnohé otázky i odpovědi. Pravda, stane se tu a tam, že se diskuse od tématiky probíraného oddílu vzdálí, ale počátek je vždy právě v tom, co jsme mohli vyslechnout. Dříve bývalo zvykem, že biblická hodina měla dva programy. Ten první byl výklad Písma a ten druhý pak byl volnější, přinášející něco z běžného života, z literatury a podobně. My dnes máme pouze ten jeden program biblický, ale myslím, že to vůbec nikomu z účastníků nevadí, ba právě naopak se ukazuje, že Bible je velice inspirativní a při promýšlení její zvěsti můžeme nalézat sami její propojenost s životem. Škoda, že se nalézá jen tak málo zájemců o její hlubší poznání, a to nejen u nás v Semonicích. Naši předkové, kteří často pro Písmo riskovali nejen vlastní majetek, ale i životy, by se dnes asi nestačili divit. Jaroslav Andrejs TÝDENNÍ VODÁCKÝ TÁBOR NA POLSKÉM DUNAJCI očima a perem Petra Hrudky (12 let) Po roce se opět konal týdenní vodácký tábor v Polsku na překrásné řece Dunajec. Původně bylo v plánu sjíždět řeku Poprad, ale protože v ní bylo velmi málo vody, jeli jsme na Dunajec. Tábořili jsme v polském městě Krosčenko nad Dunajcem a bylo to tam opravdu dobré. Já jsem byl na takovém týdenním táboře poprvé, ale bylo to prima. Každý den jsme vstávali ke snídani kolem půl deváté. Hned ten den první senior Vojen Syrovátka (ten na žádné vodě nesmí samozřejmě nikdy chybět) stanovil se svým pomocníkem Evženem Šmidtem st. (po celou dobu tábora nám dělal i lékárníka) službu. Denní služba měla mnoho povinností - ráno nám měla udělat snídani, na dobu poté si připravila ranní pobožnost, při našem sjíždění Dunajce nám měla nachystat svačinu a na dobu večerní samozřejmě uvařit něco dobrého k jídlu. Když se do plánu dostalo, že budeme sjíždět první úsek Dunajce, dali se všichni s obrovskou chutí do práce. Buď dávali lodě (mimochodem měli jsme jedenáct kánoí a tři rafty), tedy kánoe 4 do říčního proudu, nebo je umisťovali do vozíků za auty. Jednou, když jsme sjížděli malebnou část Dunajce, jsme se zastavili u rozeklaných skal, jejichž název si bohužel již nepamatuji. Když jsme tedy přistáli při břehu, tak si několik kluků (a dokonce i holek) šlo nejen zaplavat, ale dokonce i zaskákat. No, to tedy byl zážitek! Při zpáteční cestě do tábora se někdo i cvaknul, ale mě na raftu tahle záležitost nepotkala. Po večeři pak měl Vojen svoji pravidelnou večerní pobožnost. Každý den mi utekl jako ta voda v Dunajci a tak uběhl i celý týden. Poslední

5 den jsem šel spát mnohem později než kdy jindy. V neděli 27. července ráno jsme vstávali dost brzo a hned po snídani jsme se vydali na cestu. Do České republiky, do Jaroměře, Semonic, Dvora Králové nad Labem, prostě zpátky do českých krajů. Týdenní vodácký tábor na Dunajci v polském městě Krosčenko se mi hrozně moc líbil. Doufám, že příští rok pojedeme zase a třeba i někam mnohem dál. Nepředbíhejme ale. Letos to tedy bylo super! Seznámil jsem se s novými mládežníky a prožil s nimi celičký týden v Polsku. A věřte, bylo to prima. Petr Hrudka MÁ PRÁCE VE VĚZENÍ První neděle v měsíci, tentokrát druhou květnovou neděli, s farářem Miloslavem Vašinou ze sousedního sboru Náchod - Šonov Sešlo se nás v tom květnovém nedělním odpoledni ( ) šestadvacet a kdo přišel, nelitoval. Pokusme se nyní alespoň z kusých a mnohdy neurovnaných poznámek sestavit alespoň trochu smysluplnou zprávu pro ty, kteří se zúčastnit nemohli. Nejprve jsme zkusili zanotovat jihoamerický spirituál Za ty, kdo hladem trpí a bídou (dodatek k Evangelickému zpěvníku 621). Obzvláště druhá a třetí sloka nám navodila tu správnou atmosféru: Za ty, kdo bolest mají a pláčou, prosíme: Zjev svoji slávu! Také za ty, kteří jsou svázáni pouty, prosíme: Zjev svoji slávu! Za ty, kdo Slovo svaté tvé kážou, prosíme: Zjev svoji slávu! Za ty, kteří ve jménu tvém bližním slouží, prosíme: Zjev svoji slávu! Více než deset let slouží bratr Vašina těm, kteří na první pohled slovo Boží ani nepotřebují. To se však jen zdá. Přes deset let navštěvuje různé typy věznic, v poslední době nejčastěji v Hradci Králové kde při biblickém slovu sbírá stále nové a nové zkušenosti, stále znovu a znovu se i sám učí. A potřebuje to, neboť jak sám říká - není v tomto působení nijak vyučen. A kdo vlastně v naší zemi je? A tak ho stále znova a znova trápí mnohé pochybnosti, mnohdy mu procházejí hlavou i úvahy, zda by nebylo lepší tuto činnost 5 ukončit. Ale mnohé současné situace ho vždy znovu a znovu přesvědčí, že v pokračování je vždy možno nalézt nový smysl. Vždyť vždy po odhalených těžkých zločinech se vzedme rozhořčená vlna těch, kteří by byli pro znovuzavedení trestu smrti či alespoň pro razantní zvýšení trestních sazeb. I v našich evangelických kruzích se najdou lidé, kteří si myslí, že dnešní kriminál vlastně kriminálem není a že nemá vůbec žádný smysl, aby farář za lidmi tam zavřenými chodil. Ale už svatý Pavel v listu k Židům přece říká, že máme navštěvovat vězně, jako bychom sami vězni byli. Faktem zůstává, že naše česká vězení jsou stále spíše školou zločinu a to na faráře působí jako silně demotivující záležitost, a i proto se modlí o to, aby alespoň pro několik promile vězňů školou zločinu nebyla. Nemůžeme nikoho odsuzovat. Francouzský válečný letec a spisovatel Antoine de Saint - Exupéry kdysi napsal - ani v chrámu tě Bůh nesoudí, ale přijímá. Máme také i my přijímat ty, s nimiž si nevíme rady. A tak člověka stále přepadají myšlenky jako - proč tam chodím, jsem tam něco platný? A pak si uvědomím, že hlavní motiv je ten, že věřím, věřím, že i v tom vrahovi je možnost navázat kontakt s lidmi a uznat, že je vinen. Je nutné, dokázat jim, že nejsou jen pouhý odpad (tak je jim to někdy dáváno na vědomí ze strany bachařů), naznačit jim, že skrze Boha, ale i skrze nás, nejsou pro nás jen tím odpadem.

6 Bratr Vašina se domnívá, že jeho osvobozuje při této práci teologie naděje. Ta povzbuzuje, ukazuje východiska a to i tehdy, když se to lidsky zdá skoro nemožné. Nikdy se do této funkce nehrnul, ale protože před tím pracoval deset let jako sanitář v českolipské nemocnici, i proto do toho šel. Vždyť za komunistické totality se volalo po možnosti dostat Slovo, bibli do vězení a nyní, kdy ta možnost se najednou v roce 1990 otrevřela, bylo by hříchem ji nevyužít. A navíc, v naší zemi je tato pomoc vězněným ekumenická. V ostatních státech je to jinak, my jsme v tomhle jediní (a to i ve vojenské oblasti). Ne každá církev k tomu přistupuje stejně. Například některé (apoštolská) si mysleli, že obrátí na víru celé vězení. Ovšem podrazy a fi nty ze strany vězňů jsou obrovské. Dost dlouho trvalo, než bratr Vašina rozpoznal, zda je to ze strany vězňů upřímné. Dělají ze sebe chudáky, snaží se vyprosit léky, ze všeho totiž dokáží vyrobit drogy. I pro tuto obtížnost dnes ředitelé pětatřiceti věznic prosí o duchovní a říkají - nikdo k nám nechodí. Tahle absence duchovních ve věznicích je pociťována hlavně v severních a severozápadních Čechách. Skutečně ne každý může tuto práci dělat. Bratru Vašinovi zřejmě - podle jeho vlastních slov - pomohlo to, že v dobách, kdy neměl státní souhlas, dělal všechno možné (i v kamenolomu). Věří, že postupně budou i z bohosloveckých fakult u nás vycházet lidé, kteří k téhle práci budou mít i odborné vzdělání. Byli jsme seznámeni i s tím, že máme v naší zemi nyní čtyři základní kategorie výkonu trestu - věznice s dohledem (ta je v Hradci Králové na Pouchově - i tam bratr farář dochází), věznice s dozorem, s ostrahou a zvýšenou ostrahou. Jsou mezi nimi dost podstatné rozdíly. Ženské věznice se pak dělí na věznice bez dětí a s dětmi (ta je ve Světlé nad Sázavou). Ve věznici v Řeporyjích působí sestry boromejky, tam je součástí trestu i to, že jsou zařazeny trestankyně jako pracovní síly - nejen například v prádelnách, ale i jako zdravotní sestry. Je nutné i mezi těmi provinilými hledat tvář Krista. Hledat to pozitivní v nich. A bratr farář věří, že to je možné najít i v těchto prostorách. Evange- lické farářské taláry připomínají vězňům soudcovské oblečení, ale přesto si i v Hradci Králové tenhle kněžský šat přejí. Alespoň na velké svátky. Vězni přicházejí dobrovolně, někdy ze zpovědních důvodů, prožívají svá mnohdy opravdu velká traumata. Někteří přicházejí jen proto, že jim to umožňuje přerušit šeď, fádnost vězeňského života. Někteří chtějí (i mnohonásobný vrah), aby s nimi farář jako jejich důvěrník šel i k jejich procesu. Jen proto, aby tam byl (a v průběhu procesu úpěnlivě sledují farářovu tvář, je to mnohdy pro ně jediná jim příznivě nakloněná tvář). Někdy si bratr Vašina sám pro sebe postěžuje, že nemá dostatek vědomostí a znalostí, pročítá brožury, účastní se školení, ono to vůbec není jednoduché, neboť mnozí lidé ve věznicích jsou velice inteligentní. Člověk stále musí hledat prostor pro vcítění se do druhého člověka. A ten prostor vskutku existuje, pro vězně je tady někdo i za těmi paragrafy, u něhož nebyli odepsáni. Zůstávají pro něho člověkem i s tou vinou, za niž byli potrestáni. I dva křty již ve vězení bratr farář vykonal, takže východiska se nacházejí. Nejhorším obdobím ovšem zůstává doba, kdy se potrestaní dostanou ven. Kde je pojednou ono dobro? A právě v té době, když jim nepomůžeme, dostanou se zpátky, zpátky k oněm jídlům servírovaným třikrát denně a k tomu vězeňskému kavalci - k jediným jejich jistotám v našem světě. Jistě, máme i u nás tzv. předpropouštěcí oddělení. Půl roku před propuštěním mají chodit s vychovatelem ven, dělat nákupy, navštívit třeba kino či poštu. Třeba již po takových šesti letech ve vězení se obrovsky mění lidská psychika. A právě zde začal bratr Vašina porovnávat nás s vyspělou zemí na západě - s Nizozemskem. A nedopadá to srovnání pro nás slavně. Přes ústředí naší Diakonie navštívil s mnoha dalšími zainteresovanými moderní věznici v Haagu (krom jiných tam sedí i bývalý prezident Jugoslávie Miloševič). Větší část věznice je klasickou věznicí, v níž pracuje profesionálně i farář. Má za manželku Moravanku a právě díky jim jsme mohli poznat ony obrovské rozdíly mezi nimi a námi. Mají i tzv. Dům na půli cesty. Bratr farář nám nechal kolovat knížečku, kterou si odtamtud přivezl - má pro nás krkolomný název Cel met Uitzicht. Jsou na ní 6

7 a v ní zajímavé ilustrace - například obraz volné krajiny a nad ní se vznáší zeměkoule za mřížemi, nebo jiný obrázek znázorňuje zamřížovanou celu a v ní se u stropu vznáší ještě malá klec. Nutí ty ilustrace člověka hodně přemýšlet. Obrázky i texty v knížce vypovídají o tom, co lidé, kteří se dostali za mříže, cítí. Co cítí po ztrátě svobody, protože ta se ztrácí i v tzv. fešáckém kriminále. U nás zatím společnost není demokraticky připravená na přijetí propuštěných vězňů. Praxe s přechodem vězňů na svobodu je vynikající. Pět věřících vytvoří v Domě na půli cesty směnu. Vaří se tam, je tam přítomen i psycholog, pomáhají si všichni navzájem ve všední dny i v neděli. Je tam zaměstnáno osm farářů na plný úvazek, konají se bohoslužby pro ty, kteří mají zájem. Všichni tam mají práci a tím i peníze na zaplacení všech požitků. Na jejich shromáždění je polovina lidí z místního sboru, druhou polovinu tvoří vězňové. Po službách Božích se sesednou a povídají si. Vězni tak mají stále styk s venkovní skutečností a jsou pak lépe připraveni pro návrat. U nás je nedostatek detenčních (záchytových) ústavů, v Holandsku tyto ústavy mají. Oddělují například psychopaty od ostatních, zvlášť mají ústavy pro mládež. Spolupracují s psychiatry a provinilce léčí. U nás - například v Bohnicích - mohou potrestaní klidně utéct a páchat zločiny dál. Všichni u nás vědí, že by takovéhle ústavy holandského typu měly u nás existovat, ale ministerstva si to zatím stále přehazují jako horký brambor. Z diskuze pak vyplynulo, že při návštěvách faráře ve věznici se ovlivňují účastníci navzájem - farář vězně, vězni faráře. Zakončili jsme krásnou písní, která se svými několika slokami perfektně hodila k tomu, co jsme si právě vyposlechli. Neskládejte v mocných naději (Dodatek k evang. zpěvníku 632, hudba i slova M. Rejchrt) Vláda Jeho není na chvíli, pravda věčně platí v jeho říši, V jeho panství není násilí, blaze tomu, kdo hlas jeho slyší. Žíznivým dá napít z pramene, nedolomí nalomenou třtinu, Proměňuje srdce kamenné, odpustí i zbloudilému synu. Znaveným On síly dodává, uvězněným snímá pouta z rukou, Stojí při těch, kdo jsou bez práva, otevírá všechněm, kteří tlukou. Jiří Matějka DOPIS NEJMLADŠÍ SESTŘE Jedna malá holčička Neposedná, povídavá, zvědavá Ale také neposlušná Na všechno se vyptávala Co prý písek povídá, když se po něm procházíme A zelenou travičku nebolí, když při chůzi celičkou ji ohýbáme Maminka odpovědi hledá, děvčátko si říci nedá Zlobí, zlobí I maminka se zlobí Na nic se mne dnes už neptej, nic ti nepovím Dnes již s tebou nemluvím Ticho netrvalo dlouho, přerušil ho pláč a vzlykot Z plic se dere vzduchu sykot Raději mi nařež, mamko, a hned na to slaných slzí proud Do náručí dcerku vzala Slané tváře zulíbala, ten krásný den by si kazil jenom bloud Maminka nám odpouštěla tak, jak Bůh nám odpouští Přesto víme, když zlobíme, trest si spíše zasloužíme A nejhorší trest by byl, kdyby Bůh k nám nemluvil On však mluví, mluví k nám stále I když mnohdy slyšet nechceme Jeho hlas nás laská a slzy stírá Říká - zachrání Tě láska, neboj se, jsem s Tebou, povzbudí Tě víra Věra Andrejsová 7

8 V. ROČNÍK SETKÁNÍ NA LEGENDÁRNÍM CHLOUMKU K PŘIPOMÍNCE MISTRA JANA HUSA 5. ČERVENCE 2003 Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. (Mt 6,20) Od rána byla obloha zatažená šedivými mraky, vítr silně profukoval a dešťové přeháňky střídaly jedna druhou. Začínající léto ukazovalo svoji horší tvář. Na počasí nebylo nic, co by lákalo k výletu kamsi na kopec. Neslibovalo žádné příjemné zážitky v přírodě. A přece jsme se na Chloumku sešli opět v tradičním počtu kolem třiceti. Ani nepřízeň počasí neodradila skupinku věrných, aby si opět po roce připomněli odkaz Mistra Jana Husa. Program byl opět v režii bratra kurátora Jaroslava Andrejse. Po krátkém přivítání zazněla již tradiční píseň s Husovým textem Jezu Kriste, štědrý kněže. Poté se ujal slova bratr farář Kučera, aby nám připomněl některá data ze života Jana Husa. Jeho životní zápas o čistotu a pravdivost církve, který ho přivedl až na hořící hranici, zapálenou těmi, kteří nechtěli myšlenky Mistra Jana přijmout. Poté jsme zazpívali píseň Ó svatý Bože, slyš naše hlasy, jejíž slova jsou modlitbou za český národ s připomínkou Jana Husa, jakožto výjimečné postavy naší historie. Potom si vzal slovo bratr kurátor, aby nad textem Matoušova evangelia ze šesté kapitoly, dvacátý až dvacátý čtvrtý verš, přiblížil slova Mistra Jana z jeho kázání na tento oddíl. A opět jsme si mohli uvědomit, že slova výkladu evangelia tak, jak je pojal Jan Hus, mohou aktuálně promlouvat i k dnešnímu posluchači. Zřetelně zazněla výzva k zachovávání úcty k Hospodinu, k milování Boha a s tím neoddělitelná výzva k milování bližního. Ta slova měla svoji platnost v době Ježíšově, a vlastně již Starý Zákon má podobnou výzvu, a stejnou naléhavost měla v době vystoupení Jana Husa jako i dnes. Časový rozdíl několika staletí nic neubral na jejich naléhavé aktuálnosti. Připomněli jsme si také výzvu, že nikdo nemá druhému člověku ubližovat ani tělesně, ani duševně, ani špatnou radou či mu dokonce sloužit špatným příkladem. Po modlitbě oslavující Boha Hospodina jsme společné setkání zakončili zpívanou modlitbou Otče náš. Počasí přes všechny hrozby nakonec ukázalo přívětivější tvář, takže jsme nemuseli použít - v pohotovosti pro všechny případy připravené - deštníky a pláštěnky a vzájemně si popřát šťastný návrat domů a příští rok, dá-li Pán, opět nashledanou. Jaroslav Andrejs Vzbuď nám, ó Pane, jak Hus byl, lidi, by český národ budili zas, ať srdce naše jásajíc vidí, že vrací nám se milosti čas. Ó vyslyš prosby za národ český, ať zvýšen českým jsi hlaholem, a naprav všecky ty jeho stezky, ať zkvete rajsky ta česká zem! (Šestá sloka písně 580 Ó svatý Bože, slyš naše hlasy) PAHORKY DÁVNÝCH MÝTŮ V loňském čísle Semonického občasníku jsme si uvedli některá základní data o bájném Chloumku. Podívejme se nyní, jak se dá hledět na minulost z jiného úhlu. V našem prostředí možná ani nevíme, že u nás vychází týdeník zvaný AURA. A v jeho 45. čísle (na týden ) je na straně patnáct uveden článek pod stejným názvem, jaký jsme uvedli zde v záhlaví. Uveďme si tedy podstatnou část z článku Jana R. Hrdiny. A čtenář sám si udělá obrázek o tom, co může či nemůže akceptovat. Tak tedy - Na jih od královského města Jaroměře vystupují z krajiny dva nápadné pahorky 8 s pozoruhodnou historií a zvláštní mystickou aurou. Síla místa Tyto dva pahorky byly osídleny už odpradávna a jedna kultura tu střídala druhou. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí již z mladší doby kamenné, kdy na úpatí Chloumku stála malá vesnice, jež byla následně vystřídána lužickou osadou. V době železné (poslední zhruba čtyři staletí před narozením Krista - pozn. redakce SO) se pak na úbočí Chloumku usadili Keltové, kteří tuto oblast obývali po několik staletí. Důkazem jejich pobytu je poměrně rozsáhlé žárové pohřebiště

9 a pár dochovaných pozoruhodných pověstí, ke kterým se vrátím později. O keltském osídlení na této lokalitě není sice mnoho známo, ale dá se předpokládat, že celá oblast těchto dvou pahorků byla jakýmsi harmonickým celkem. Chloumek byl posvátným kultovním místem, kde probíhaly obřady, a Prašivka - jak potvrzují archeologické nálezy - byla místem světským, kam se lidé uchylovali v dobách nebezpečí, a to nejen za časů Keltů, ale už mnohem dříve. Po dlouhém čase byli Keltové vystřídáni slovanskými kmeny, které se tu usadily již natrvalo... Otázkou však je, proč toto místo tolik přitahovalo dávné kultury? Na tuto otázku se nám snad podařilo najít odpověď po důkladném průzkumu celé lokality a za pomoci parapsychologů. Folklor jako klíč Pro úplnost celého příběhu je důležité seznámit se s pověstmi, které k Chloumku a Prašivce patří již od úsvitu českých dějin. Nejstarší z pověstí, která nás odkazuje na přítomnost Keltů, vypráví o vesnici ležící mezi oběma pahorky. Ona ves se jednoho dne propadla do země i se všemi obyvateli a na jejím místě vyrostl strom s krvavou mízou, který se nikdo neodvažoval porazit. Nebude asi překvapením, že právě na tomto místě odkryli archeologové již zmíněnou keltskou vesnici. (Pozn. redakce SO - archeologický průzkum, částečný, byl prováděn na obvodu návrší Prašivky, kde odkryl zbytky palisádového opevnění, tam, kde staří pamětníci uváděli místo krvavého stromu, nikdy žádný odborný archeologický průzkum prováděn nebyl) Nezajímavá není ani pověst, která se váže k monumentálnímu vršku jménem Prašivka. V nitru tohoto kopce by totiž měl být zakopán zlatý pavůz. Vzhledem k tomu, že se mi však dosud nepodařilo s určitostí ověřit význam tohoto slova, nelze byť jen spekulovat o tom, co by to případně mohlo znamenat a jaký význam by měla pověst v daném kontextu... (Pozn. redakce SO - Slovník českého jazyka II ČSAV Praha 1964 uvádí na str. 541 nejprve tvar ženského rodu pavuza, řidčeji pavéza a hned poté tvar mužského rodu v nářečí, který používala např. B. Němcová, pavuz. Podle slovníku to prý znamenalo silný kmen, který se podélně pokládá a upevňuje na vysoko naloženou fůru sena nebo obilí.) Další z pověstí mluví o tom, že na Chloumku byla založena kaple samými věrozvěsty, Konstantinem a Metodějem. Z této kaple vedl otvor do nitra kopce, v němž byly tajné podzemní prostory, kdy byly později ukryty zlaté liturgické předměty značné hodnoty. O přítomnosti Konstantina a Metoděje sice můžeme docela s úspěchem pochybovat, ale druhá část pověsti už tak nesmyslná být nemusí. Při parapsychologickém průzkumu se totiž psychotronikům, kteří si nepřejí být jmenováni (Otázka redakce SO - proč asi?), tyto pověsti povedlo osvětlit a vytáhnout je tak z říše bájí. Magická aura S pomocí virgule a jasnovidnosti se podařilo potvrdit tezi, že Chloumek je místo s velice silnou koncentrací pozitivní energie, která prostupuje každým centimetrem této lokality. Člověk ani nemusí být obdařen nějakými mimořádnými schopnostmi, aby tento vliv pocítil i při krátkodobém pobytu na těchto magických místech... Ačkoli jsem se parapsychologům o výše uvedených pověstech nezmiňoval, určili v nitru pahorku jakési duté prostory a rovněž nevyloučili přítomnost podzemní chodby, takže by možná stálo za to prověřit cyrilometodějskou pověst z hlediska podzemních prostor poněkud podrobněji... V současné době se chystáme pokračovat v podrobnějším průzkumu této světem téměř zapomenuté lokality. Podařilo se nám totiž objevit svědka, který tvrdí, že z kostelíku sv. Václava skutečně vede jakási podzemní chodba, o které se však neví, jak je dlouhá a kam vede. Je možné, že jde třeba jen o zbytek sklepa či krypty, ale co když ne...! Tak tedy tolik Jan R. Hrdina v časopise AURA z prvního týdne listopadu Zpracoval Jiří Matějka 9

10 HRONOVSKÝ MICHAL KITTA V SEMONICÍCH - neděle 6. dubna 2003 Ta postní neděle s hronovským farářem Michalem Kittou nebyla jen meditativní, byla i jímavě hudební. Shromáždění započal náš host jednoduchou modlitbou z malého katechismu Martina Luthera. Děkuji Ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, Tvého milého syna, že jsi mne zachoval tuto noc od všeho zla a nebezpečí, modlím se, abys mne také tohoto dne zachoval od hříchu a všeho zla, aby se všechny mé činy a život mohly Tobě líbit. Do Tvých rukou odevzdávám sebe samého, své tělo a svou duši i všechny věci. Ať je Tvůj svatý anděl nade mnou, aby zlý nepřítel neměl moc nade mnou. Amen. Čtení: 1. Sam., 28, 3-20 Text: Kniha Soudců, 16, 4-21 Text je nám všem velice dobře známý. Je o Samsonovi, který se v Hroznovém úvalu zamiloval do ženy, jež se jmenovala Delíla. Tu Pelištejci požádali, aby od Samsona vyzvěděla, odkud má svou neobyčejnou sílu. Po celé dny Samsona obtěžovala stejnou otázkou, odolával, ale nakonec podlehl a prozradil Delíle pravdu. Uspala ho, nechala oholit sedm pramenů jeho vlasů a zavolala Pelištejce. Samson se chtěl jako obvykle bránit, ale nevěděl, že od něho Hospodin již odstoupil. Uveďme si zde nyní alespoň poněkud zkrácenou verzi kázání faráře Michala Kitty. Stojí to opravdu za to. Možná právě v této chvíli byl někde na světě nějaký člověk nakažen nemocí AIDS. Neví o tom, je mu teď příjemně, je klidný, ale v jeho těle už začal proces, který ho spolehlivě za pár let usmrtí. A jinde se teď právě, v téhle chvíli otáčí muž za cizí ženou. Jak je ta žena pěkná! Netuší, že za několik měsíců právě jeho vztah k této ženě způsobí rozvrat dvou rodin. Jiná, starší žena se právě teď dozvěděla špatnou zprávu, nemá to právě teď komu říct a netuší, že tato neschopnost se s tím vypořádat jí způsobí v budoucnu zlou psychickou chorobu.ta myšlenka se jí bude vracet stále dokola. V sousedním městě si právě teď, v této chvíli, hrají dvě děvčata, dvojčata, za chvíli jedna z nich hodí do otevřených kamen lahvičku odlakovače na nehty. Ta vybuchne, ožehne jí obličej a to jí změní život. Bude mít docela jinou pubertu než její sestra. Rezignuje, stáhne se do sebe, přestane se starat o mínění jiných lidí. Jestli je pěkná, nebo ne? Jestli je chytrá, nebo ne? Brzy porodí dítě a pak je odloží, vlastní rodina ji zatratí, porodí druhé a vezmou jí ho. Právě teď se to odehrává. Zrovna za chvilku to v sousedním městě začne. Právě teď vzniká těžký vzdor v její hlavě, nepřistoupí na obraz světa tak, jak jí ho budou vykládat rodiče, farář, přátelé. Ještě mohlo dojít k rozhovoru o závažných věcech, ale teď se zatvrzuje. Od nynějška to bude již jenom vzdor. Někdy jste zažili pocit beznaděje, když máte rozmotat nějaký provaz, který někdo zašmodrchal? Jak se to stane, že rovný provázek se takhle zamotal? Nedalo se tomu nějak zabránit? Co já s tím teď? Kdyby tak šlo vrátit čas nazpátek, jenže to nejde. A nikdy nikdo neví, co z toho v budoucnu bude. Pohádá se žena s mužem. Jeden z nich má dojem, že o nic nejde, a ten druhý už v sobě nese pocit křivdy. A pokračují žabomyší války, ale ten jeden z nich stále nic netuší, má pocit, že o nic nejde, v tom druhém ale narůstá pocit dekadence, pocit zhrzenosti partnerem. A pak jednou přijde krize, tlustá čára a účet. První je nesmírně překvapen, nevzpomíná si, že by se něco stalo, co by stálo za řeč, ale ten druhý připomíná: Copak si nepamatuješ, jak jsme se tuhle pohádali a od té doby to tak bylo vždycky? Od té chvíle není již těm dvěma pomoci. Bible obsahuje mnoho příběhů, ve kterých hlavní hrdina neví, co ví čtenář. Čtenář čte černé na bílém - tehdy od něho odstoupil Hospodinův Duch, tehdy se Hospodin rozhodl, že mu odejme království, tehdy Bůh zalitoval, že si nevybral za krále někoho jiného. A nebo - tehdy vstoupil satan do Jidáše Iškariotského a on se rozhodl, že Ježíše zradí. My to víme, my to čteme v Bibli, ale Samson ani Jidáš nic netuší. Je to pro ně den jako každý jiný. Ale pevná půda pod nohama se jim již naklonila a brzy se jejich chůze změní ve volný pád, který již nikdo nezastaví. Saul si myslel, že o nic nejde, když neposlechne Boží příkaz a po vítězné bitvě nad Amálekem nezničí všechnu kořist. Skrze Samuele Hospodin řekl, že je třeba kořist zničit. Ale Saul si myslel, že když kořist použije na oběť Hospodinovi, bude vše vpořádku. Ale mýlil se. V ten den ztratil Boží důvěru. I když ještě několik 10

11 let panoval, byl to vlastně již volný pád. A právě tak Samson byl velmi unavený a Delíla na něho po čtvrté dotírala, možná se mu zdálo v té chvíli, že již nejde o nic podstatného, a tak Delíle vyzradil zdroj své síly. Řekl jí o tom, za jakých podmínek se stal Božím zasvěcencem od narození. Byl to jeho konec. Od toho okamžiku se stal nepoužitelným pro Boha. A mohli bychom pokračovat a hledat jiná podobná místa v Bibli, kdy se přehodila náhle výhybka úplně jiným směrem. Na co třeba myslel Abrahám, když přestal čekat na Sářino dítě a pozval si do stanu otrokyni? Uvědomil si, co z toho vznikne? Nebyl schopen dohlédnout, jaká bude v budoucnosti velká rivalita mezi potomky Izáka a potomky Izmaela. Nebo, jak asi voněla Jákobova kaše, když Ezau pohrdl prvorozenstvím? Napadlo ho v tu chvíli, že červená čára Božího vyvolení půjde už navždy jinou cestou, když ta krvavá kaše tak pěkně voněla? Možná Jidáše ani nenapadlo, že Ježíše přivede k smrti, když ho zradí, možná si myslel, že jenom dostane Ježíš natlučeno a vrátí se zpátky do Galileje. Každá věc je zez začátku nenápadná jako zrnku hořčice, a vyroste z ní veliký strom. Nikdo nic netuší a nevidí, ale v podzemí už to bublá. A nejhorší je na 11 tom, že to Samson nepoznal, že s ním není Bůh, že od něho Boží Duch odstoupil. Ale právě v tom je něco hrozného, ale zároveň fascinující půvab života. Nejenom, že nevíme dne ani hodiny, ale nevíme ani, jestli k dobré sadbě nepřihodil nepřítel nějaký koukol. Ale ať to spolu roste, časem se pozná, co je dobré a co je zlé. Na konci hospodář plevel spálí a obilí sveze do sýpek. Bůh stvořil svět dobře. Je třeba si to stále připomínat, abychom nezapomněli a nebyli nevděční. Svět je dobré stvoření. I když riziko života je obrovské. I když rizikem života je smrt. Nikdo neví, co se děje v hlavě dítěte, když ho přemlouváte, pojď dneska do kostela, jestli právě dnes konečně zlomíte jeho vzdor a ono půjde dobrou cestou, nebo se právě dnes zatvrdí a už nikdy nebude mít otevřené srdce pro vaše domluvy a pro Boha. Co se s tím dá dělat? Existuje nějaká prevence před špatným koncem? Všechny příběhy, jaké tady zazněly na začátek, jsou skutečné. Ve světě jaký je, nelze žít jinak. Nepomůžete si, leda byste nevycházeli na ulici, dali si polštář přes uši a svářečské brýle na oči, abyste náhodou neuviděli nějakou krásnou ženu, po které byste zadychtili. Ale přesto se něco dělat dá. A je toho vlastně docela hodně. A možná je to docela prosté. V Bibli se píše, že moudrý Job každé ráno přinášel zápalné oběti za své děti, co kdyby náhodou některé z nich zhřešilo? Nakonec jim ale tohle nebylo nic platné, protože Hospodin není loutka na provázku, která by dělala to, co člověk připraví. Ale pomohlo to alespoň Jobovi udržovat jeho víru svěží. Každý den se ptá: Stalo se dnes něco důležitého anebo stane se dnes něco závažného? Jaký to byl den, který mám dnes za sebou? Ohrozilo něco mou víru, mou spásu? Nezasel dnes někdo do mého srdce semínko vzdoru, pokušení či nevěry? Zpytovat ráno i večer vlastní nitro, dotazovat se na Boží vůli, vyznávat hříchy, svěřovat Bohu svou naději. Tak, jak nás k tomu různé postavy v dějinách církve skrze Písmo svaté vybízejí. Velmi dobrá prevence. Žijeme totiž vždy jenom jeden den dopředu, nikdy ne na delší čas. Ježíš v jediné modlitbě, kterou nás naučil, říkal - chléb náš vezdejší. Vždycky je to jenom krajíc na tenhle den, vždycky budu bojovat jen jeden den dopředu, i když kráčím cestou velmi dlouhou. Modlili jsme se na začátku modlitbu podle katechismu na jeden den, na jedno ráno. Je to tragický omyl individualismu, myslet si, že se

12 každý den modlí a každý týden chodí do kostela jenom primitivové, že písmákův deník je jenom nějaký přežitek. Člověk potřebuje velmi často vytvářet příležitosti, kudy dostat ven hřích a úzkost. Kdyby někdo nosil v sobě zlé myšlenky jenom do večera, než zapadne slunce nad jeho hněvem, možná by mezi námi nebylo tolik duševně chorých. Kdyby člověk každou neděli složil, jak se říká, pod Kristovým křížem všechno, co ho trápí a tíží, čím je unaven a zdeptán, možná by nebylo tolik lidí zraněných vnitřní bolestí. Kdyby lidé nepovažovali chvilku ztišení, přemýšlení a vnitřního usebrání za lenost a zahálku, kdyby si každý denně sedl a meditoval, kdyby existovala opravdová zpověď mezi přáteli, vůči farářům a presbyterům, mezi těmi, kterým důvěřujeme, kdyby se lidé nebáli říkat rovnou, co si myslí a nedusili v sobě úsudky zdravého rozumu, možná by svět vypadal jinak. Nevznikla by spousta špatných manželství a možná ani diktátoři by se nedostali tak daleko. Kdyby diktátor rozpustil prvního nepřítele v kyselině a ostatní by mu zatli tipec, možná by dějiny vypadaly jinak. Kdyby lidé víc žili přítomností, kdyby se ráno modlili a večer modlili, skládali denně účty Pánubohu, kdyby tátové měli čas na děti, kdy je to třeba a ne až budou velké, svět by určitě vypadal jinak. Asi se nám to nikdy nepodaří beze zbytku, tak se alespoň nesnažme být všichni chytří, všichni generálové. Buď nám varováním, že věci mohou dlouho, alespoň navenek, vypadat tak, že fungují. Duch Hospodina od vás odejde a vy to ani nepoznáte. Možná už teď mnozí Ducha nemají, a přesto všechno zdánlivě pokračuje dál. Je to memento. My se teď právě nacházíme v postním období. Kdyby do nás vstoupil ráno satan jako do Jidáše, vyvrhněte ho nejpozději večer. Kdybyste zatoužili po třiceti stříbrných, řekněte to co nejdříve Pánubohu. Existuje cesta, jak s Boží pomocí přehodit zpátky výhybky do špatné cílové stanice. Pán Bůh nás ne nadarmo vyzývá k ostražitosti a bdělosti. Připomínáme si to obzvláště dnes. Amen. I závěrečná modlitba se nesla ve znamení proseb o ochranu Boží, aby od nás odstoupil Jeho Duch a my o tom nevěděli. Proseb, abychom dokázali žít přítomností a do budoucna žili stálou nadějí. I ten den s farářem Kittou jsme položili do rukou Hospodina. Koncert Michala Kitty hned po ukončení bohoslužeb byl velice zdařilý. Vlastní písničky se Michal Kitta snažil skládat již na gymnáziu, písně o Bohu a o víře. Na fakultě hrál v big bítu, v Hronově se vrátil k písničkám folkovým. Skládá hudbu i texty. Na koleně si natočil cédéčko (za 70 Kč ho měl i s sebou), které bylo možno si zakoupit. Některé jeho písničky byly velice živé, jiné pak komornější. Zhudebňuje i biblické texty. Obrázky k cédéčku mu namaloval Petr Payne. Když bratr Kitta pracoval o loňských povodních v Litoměřicích, uspořádal tam ze svých písní koncert ve prospěch tamější Diakonie. Zde si uveďme alespoň text úvodní písně cédéčka z roku 1989 Čtyřiadvacet. Čtyřiadvacet hodin denně nahoře nebe, dole země, kam tvá duše uteče, quo vadis, člověče? Ta moje se na cestu dá tam, odkud sem doléhá smích, kde schnou slzy na tvářích. Kam tvá duše uteče, quo vadis, člověče? Kéž se dá stejnou cestou jako má. Čtyřiadvacet hodin denně k čemu se tvářit zamračeně? Občas škvírou v oltáři jasné slunce zazáří, v duši se rozlije jas, v základech zdvihne se chrám vzácný host zavítá k nám. Občas škvírou v oltáři jasné světlo zazáří, promluví jemný a tichý hlas. Čtyřiadvacet hodin denně vlnka za vlnkou na mělčině, zpěněná krev v žilách vře, žene plavce na moře. Ostrov a člověk je kruh, šťastná je ryba i pták, do hloubky či do oblak zpěněná krev v žilách vře, žene plavce na moře, snad až tam, kde bydlí Bůh. Zpracoval Jiří Matějka 12

13 SBOROVÉ VOLEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V SEMONICKÉM SBORU 5. října 2003 Hned na počátku toho nedělního shromáždění oznámil bratr farář Kučera, že se dnes jedná o sborové volební shromáždění. Tomu pak odpovídalo vše, od výběru písní přes biblické čtení i text, na nějž bratr farář kázal. U vchodu do chrámu byl tentokráte stolek u něhož se příchozí sestře Dítětové podepisovali do prezenční listiny. Snad nejde vybrat žádný jiný přijatelnější biblický text k tomuto shromáždění, než je Pavlův list Římanům, kapitola dvanáct. Připomeňme si alespoň část: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Bratr Kučera pak v kázání na text kapitoly dvanácté z Listu Pavla k Římanům zdůraznil kromě jiného, že důležité je pro každého z nás, nejen tedy pro nově volené starší, sloužit, ne panovat. Sloužit tak, jak sloužil a slouží náš Pán. Každý může posloužit sboru jinak, každý má od Boha různá obdarování a ta může a má uplatňovat ve prospěch všech, a nejen ve sboru. Víra pro nás nemůže být jen jakýmsi nedělním doplňkem života, víra má být pro nás zdrojem života, orientačním ukazatelem. Bratr farář poděkoval poté za dosavadní šestiletou práci dosavadnímu staršovstvu, poděkoval i dvěma z nich, kteří se již pro pokročilý věk sami nechtěji účastnit volby na dalších šest let (bratří Josef Andrejs a Jaroslav Dus, oba ze Semonic) a píseň Vezmi, Pane, život můj (EZ 473) nám připomněla, čím vším jsme Bohu povinováni. Vezmi, Pane, život můj, k své jej službě zasvěcuj; moje dny, můj každý dech slávu svou vždy hlásat nech! Vezmi ruce, uč mne sám, co a jak kdy konat mám; vezmi také nohy mé, ať jsou hbity v službě tvé! Vezmi hlas, ať velebí, tebe, Boha na nebi; vezmi rty, bych hlásal všem, u tebe jak šťasten jsem! Následovala volba předsedy volebního shromáždění. Na návrh dosavadního bratra kurátora 13 J. Andrejse byl všemi hlasy zvolen bratr farář. Zapisovatelem shromáždění pak bratr Z. Borecký, skrutátory sestra J. Borecká, V. Andrejs a L. Skalický. Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny sestry D. Staníčková a M. Andrejsová. Poté byly rozdány natištěné volební lístky s deseti navrhovanými, s nimiž bylo vše předem projednáno, tedy zda se svou kandidaturou souhlasí, a byl vysvětlen postup voleb. Na volebním lístku měl každý z hlasovných údů zaškrtnout z oněch deseti jmen vždy nejvíce osm. Navrženi na příštích šest let byli: Jaroslav Andrejs z Rožnova, Václav Andrejs ze Semonic, Václav Bartoš z Vlkova, Zdeněk Borecký ze Semonic, Milada Dítětová z Černožic, Anna Hrudková z Jaroměře, Jana Jánská ze Semonic, Tomáš Radoň ze Smiřic, Dita Staníčková ze Semonic a Jarmila Viková z Jaroměře. Hlasovných údů bylo přítomno dvacet devět, celkově účastníků jedenatřicet. Než bylo přikročeno k samotné tajné volbě, vyjádřil velice hezky bratr Z. Borecký své pochybnosti sám o sobě. Řekl, že má stále důvody nejen pro, ale i proti tomu, aby se nechal zvolit. Že stále není rozhodnut. Seznámil společenství se svými čtyřmi důvody, které ho nutí, aby stále o sobě pochyboval. Má stále problémy, potíže v jednání s lidmi, domnívá se, že nedokáže správně vysvětlit své myšlenky a s tím souvisí i chyby, kterých se ve staršovstvu dopustil, dále má starosti s kumulací svých funkcí a čtvrtým důvodem pak je, že se jeho představy o práci ve staršovstvu mnohdy rozcházejí s realitou. Nechá za sebe rozhodnout Ducha svatého. Sáhl do sáčku, který si s sebou přinesl, a v němž měl dva kameny - bílý a černý. Černý znamenal nepřijmout funkci, bílý pak přijmout. Vytáhl si bílý. Prvních osm podle obdržených hlasů se seřadilo od 29 hlasů po 23 hlasy. Na devátém a desátém místě skončily sestry z Jaroměře - Anna Hrudková a Jarmila Viková. Následovala volba čtyř náhradníků - postupně od prvního do čtvrtého. Prvním náhradníkem byl zvolen bratr Karel Radoň ze Smiřic, druhým Marie Kuchařová z Černožic, třetím Jitka Andrejsová ze Semonic a čtvrtým Anna Hrudková z Jaroměře. Přáním všech jistě je, aby se novému star-

14 šovstvu v čele sboru dařilo, abychom my ostatní jim byli ve všem podle našich možností, podle našeho obdarování ku prospěchu, abychom dokázali i na modlitbách vyprošovat pro ně i pro celý semonický sbor Boží požehnání. I k této prosbě směřovala závěrečná píseň volebního shromáždění - Tvé požehnání, dobrý Otče. A ještě závěrem - na konci října 2003 byl na schůzi nově zvoleného staršovstva zvolen kurátorem opět Jaroslav Andrejs, místokurátorem Zdeněk Borecký (zatím pouze na dva roky), místo pokladníka sboru zůstalo zatím neobsazeno do doby, než bude jasné, zda bude nutno zavést i do sborové pokladny podvojné účetnictví. Jiří Matějka JAK ZAPŮSOBILA FRANCIE NA BRATRY RADOŇOVY Aktivity sboru Saint Jean (sv. Jana) v Colmaru 70.ti tisícové město Colmar ležící v severovýchodní části Francie poblíž německo- -švýcarských hranic mezi městy Štrasburk a Basilej je hlavním městem alsaského departmentu Horní Porýní. Nejedná se o typicky francouzský region. Již historicky je tato oblast spjata se sousedním Německem. Od prusko-francouzské války v roce 1870 až do konce 1. světové války bylo Alsasko s Lotrinskem připojeno k Německu. Malá skupinka semonické mládeže strávila o letních prázdninách několik slunných dní v tomto kraji. Mimo jiné se zúčastnila rozmanitých aktivit farnosti Saint Jean v Colmaru, která je součástí církve augsburského vyznání Alsaska a Lotrinska. Po výročních bohoslužbách, při kterých se zavzpomínalo na loňské prázdninové pobyty mimo jiné i na pobyt 26ti členné francouzsko-české skupinky v Tisu, následovala odpolední zahradní slavnost s přáteli z nedalekého německého Freiburgu. V týdnu pak naše mládež pohostila ve sborové místnosti 30ti člennou skupinku místních českou kuchyní. Po Věra, Tomáš, Klára a Jean Jacques - po nároeném výstupu Tomáš, Klára, Věra a Marylene - slunné odpoledne ve Strasburku 14 večeři sehrála klasickou českou pohádku upravenou na zdejší poměry. Po společném hudebním vystoupení následovalo promítání diapozitivů ze zimní přírody nedalekých Vogéz. Jen stěží se daly rozpoznat obrázky zasněžených míst s těmi, které se předchozí dny daly tak lehce zdolávat. Sbor Saint Jean, kromě partnerství s ně- kolika evropskými sbory, vyvíjí aktivity v různých asociacích protestanských církvích jako např. E.O.P., M.U.C. a La Croix Bleue. E.O.P. (Equipes Ouvrieres Protestan- tes) Tato asociace, která hraje důležitou roli v protestanských církvích ve Francii, se zaměřuje především na tématické setkávání týkající se problémů světa, nezaměstnanosti a sociální práce. Organizuje rodinné prázdninové pobyty jako Letní universita. Programem je vzájemné poznání a diskuse na vytyčená témata. Do jejich aktivit patří také mezinárodní setkávání, exkurze do výrobních závodů s debatou o sociálních podmínkách zaměstnanců

15 a tématicky zaměřené víkendy. M.U.C. (Mission Urbaine de Colmar) - městská misie Colmaru. Sbor Saint Jean se nachází ve čtvrti s panelovou zástavbou, kde žijí především nižší sociální vrstvy obyvatel. Velkou část těchto obyvatel tvoří emigranti z arabských zemí. Sdružení MUC, které řídí místní farář Jean Jacques Dietsch, se orientuje právě na tuto vrstvu obyvatel s cílem zaplnit volný čas dětí, mládeže, matek s dětmi a nezaměstnaných lidí. La Croix Bleue (Modrý kříž) zabývající se problematikou alkoholismu a zapojení pacientů vyléčených z alkoholové závislosti do běžného života. Od 6. do 13. července příštího roku bude pobývat skupinka 12ti účastníků sdružení E.O.P. z Colmaru ve vile Čerych v České Skalici. Velmi rádi se zúčastní naší nedělní bohoslužby, po které budeme mít příležitost se dozvědět něco více o jejich rozmanité křesťanské činnosti. Tomáš Radoň MLÁDEŽ A MY TenSing při bohoslužbách V neděli 22. června 2003 se při svém turné po českých zemích v našem sboru zastavila skupina mládeže z norského města Lommedalen. Byla to část mládeže věnující se v jejich sboru společnému zpívání, kterému se říká TenSing. Název vznikl spojením dvou anglických slov teen (dospívající) a sing (zpívat). TenSing je aktivitou křesťanských sborů v několika zemích Evropy, kterou se snaží podchytit činnost dospívající mládeže v křesťanském prostředí a nabídnou jí smysluplnou činnost. Repertoár se pohybyje rozsahem od moderních duchovních písní (jako například spirituály a tradicionály) až po ryze moderní směry, které jsou mladým blízké (rock, pop,...). Z jejich duchovního repertoáru jsme měli možnost ochutnat při vystoupení v rámci bohoslužeb, a z ostatního (kdo se za nimi vydal) při jejich vystoupeních v Novém Městě nad Metují či v Náchodě. Jaroměřská školní mládež se pak v pondělí s nimi seznámila při jejich vystoupení pro školy v sále tělocvičny jaroměřského učiliště. Skupina z Lommedalen byla v naší zemi po roce již potřetí, a vystupovali v dalších dnech také v Praze a Ostravě. Mohli jsme na nich obdivovat jejich nadšení, vervu a elán, které do zpívání vkládali, i kázeň, který je pro společný zpěv nutný. Ti, kteří některé z nich měli ubytované doma, mohli obdivovat jejich jazykové schopnosti, nejen 15 u studentů, ale i u žáků učňovkých škol. Všichni se plynule uměli domluvit anglicky či německy. Mnozí z nich si ale ke konci stěžovali, že přes veškerou pohostinnost, kterou jim poskytli rodiny našich sborů, kde byli ubytování, si nemohli s místními popovídat. We should think about ourselves. Ti kdo si popovídali se mohli dozvědět o tom, jak se žije v křesťanském sboru, ve kterém nemyslí jen na dnešek (protože má dosti trápení), ale ve kterém sází stromy i kdyby měl zítra přijít konec světa. Sází je samozřejmě obrazně, když se pečlivě a profesionálně věnují všem generacím, od prvních človíččích krůčků až po ty poslední. Vědí že Bůh požehná těm, kteří se v Jeho Duchu snaží. Zdeněk Borecký

16 Přednáška v Milíčově domě V sobotu 18. října odpoledne se v Milíčově domě šešlo několik zájemců k přednášce bratra Petra Kučery, kazatele sboru Církve bratrské v České Třebové. Toto setkání pořádal náš sbor společně se sborem Církve Bratrské z České Skalice. Petr Kučera se věnuje práci s dětmi a mládeží, a tudíž se s námi především dělil o své dobré zkušenosti z oblasti výchovy v křesťanském prostředí. Několik z nich váženému čtenáři předkládám, neboť každý z nás se s dětmi a mladými potkává. Důležité je pořádat pro děti veškerého věku všelijakou společnou činnost, od dětí až po mládežníky, od her až po výlety či tábory. Být prostě s nimi. Pro děti je důležité to, co a jak s dospělými prožijí. Mnohem víc je osloví společné dobrodružství, než sezení nad otevřeným sešitem při sebe dokonalejší přednášce. Jakmile se sdětmi vydáme na výlet, je třeba se jim osobně věnovat, i když bychom si raději povídali s jiným dospělým. Pak je šance vystihnout ten správný okamžik, kdy přeskočí jiskra vzájemné důvěry otevírající osobní vztah. Pro dospělého je důležité, aby ocenil adolescentovu snahu či úspěch, aby ho přizval k činnosti prospěšné pro někoho třetího. Na otázku jak přiblížit hodnotu Krista malým dětem bratr Kučera odpovídal, že křesťanské hodnoty musí být především vidět na nás samých. Že není třeba dětem přeslazovat biblické příběhy, ale pídit se po jejich ryzosti, podstatě, kontextu a souvislostech. Vyhýbat se klišé. Děti jsou tvorové hraví, a proto si s nimi hrát. Hlavně hry. A také i přijímat jejich hry. Zdeněk Borecký Presbyterní konference V sobotu 8. listopadu pořádal v našem sboru seniorátní odbor pro vzdělávání Presbyterní konferenci. Název poněkud zavádějící, neboť byl v církvi vymyšlen v době politické nadvlády materialismu a totality, aby bylo lze se scházet ke společnému vzdělávání a diskuzím. Tato setkání konající se na jaře a na podzim jsou ve skutečnosti otevřená všem. Každé setkání je tematicky zaměřeno a hostem bývá tématu znalý odborník. V Semonicích jím byl bratr Mgr. David Hanuš, učitel z náchodské Evangelické akademie. A téma? Posatavení mládeže v našich sborech. Úvod patřil mládeži z vrchlabského sboru, která si připravila krátkou pobožnost a společné zpívání. Bratr Hanuš se pak rozpovídal o věcech, které shrnul do názvu Psychologie člověka v adolescenci. Hovořil například o tom, že chování člověka ve věku dospívání má svoje specifi cké znaky, v mnohém podobné jednání člověka umírajícího. Dospívání je cesta na jejímž konci přichází přijetí odpovědnosti za sebe sama. 16 V době dospívání prožívá člověk krátkodobou intimitu, odmítá povrchnost. Je to věk, kdy se vybavuje znalostmi, k čemuž ho nutí především přicházející zkoušky (přijímací, maturita,...). Školu však nevnímá jako prostředek pro dosažení vzdělání. Věnuje se horlivě vedlejším aktivitám. Je to věk prožívané svobody a odsouvané odpovědnosti. Říká se tomu adolescentní moratorium. Dospívající pozoruje své tělo a jak je přijímán okolím. Muži si uvědomují své svaly a sílu, kterou používají k vydobytí pozice v kolektivu. Ženy jsou naopak submisivnější, navazují vztahy, pečují o potřebné. Všichni se umějí snadno nadchnout a vlastní nezkušenost jim přináší rychlé a nadšené odpovědi. Odmítají rady a zkušenosti rodiny, kde tráví nejméně času. Klíčovou se pro ně stává otázka co je správné. Snadno se tak zapojí do organizací zabývajících se hodnocením (např. ekologická hnutí). Hodně komunikují, ale přestávájí být hlučnými a stahují se do sebe. Naplňují potřebu partnerského vztahu, ale nutnost vzdát se více otevřených vztahů pro jeden hluboký bývá přiči-

17 nou krátkého trvání partnerství. Vekou úlohu v tomto věku hrají prožitky, často adrenalinové. Morální hodnocení dělí na dobré či špatné, ještě nechápou kompromis a společnou dohodu. Pokud se bude církev k něčemu vyjadřovat, mládež se bude určitě chtít také vyjádřit. Dítě city jen prožívalo, ale adolescent si je uvědomuje a hledá odpověď co s nimi. Většinou však odpovědi odkládá. V tomto věku se rozvíjí abstraktní myšlení. Každý člověk je přirozeně věřící, ale u každého se to projevuje jinak. To co se jako děti naučili v církvi, začínají přehodnocovat. Zejména tvrdá křesťanská výchova v dětství je takřka pravidelně přivádí k úplnému odvrácení. Adolescenti procházejí obdobím zmatků a hledání. Mají šanci i nalézat vztah ke křesťanskému společenství, ale to je musí přijímat takové, jací jsou. Přednáška rozvířila dlouhou podnětnou diskuzi, která málem nedala prostor pro příspěvek seniorátního faráře pro mládež Mgr. Radima Žárského. Ten zapátral v histori, aby zjistil, že problémy s mládeží byly často velmi podobné. Ne každý farář uměl otevřít mladým křesťanské idee. Dozvěděli jsme se o historii YMCY, o tom jak mládež žila samostatně, i o tom, jak svobodné činění v na poli naší církve nacházelo nedůvěru v očích oficiálního vedení a vedlo k potlačení nezávislých projevů. Po obědě jsme si měli možnost na krátkém testu ověřit, co víme o životě dospívající mládeže. Rozděleni do skupin jsme si pak povídali o konkrétní situaci v našich sborech, abychom pak společně konstatovali, že stav našeho jednání vůči mládeži sice není radostný, ale jisté naděje se rýsují. Jsme například první a jediný seniorát, který zaměstnává faráře specializovaného na prácei s dětmi a mládeží. V materiálech zaměřených na křesťanskou výchovu, do kterých jsme mohli nahlédnout, bylo možno číst i tuto báseň od neznámého autora: Raději Raději bych kázání viděl, než slyšel. Byl bych raději, kdyby někdo se mnou šel kus cesty, než mi ji ukázal. Oko je lepší žák, než ucho. Dobrá rada může zmást, příklad je vždy jasný. Nejlepší kazatelé jsou ti, kteří své kázání žijí. Lidé totiž potřebují vidět dobro vyjádřené v činech. I já bych se to brzy naučil, kdybys mi ukázal, jak se to dělá. Když pracuješ, mohu se ti dívat na ruce, ale na rychlost tvých slov nestačím. Tvé kázání je asi moudré a pravdivé, ale mě by se víc líbilo vyučování, kde bych se díval. Co když tvé rady nepochopím? Ale tvému životu rozumím docela dobře. Zdeněk Borecký Pozoruhodná příhoda v Jaroměři v pátek 29. srpna v 9:50 mezi paneláky. Vracím se. Cestu si zkracuji po travnaté části mezi domy, kde jsou umístěny prolizky a jiné atrakce pro děti. Slyším hlásek: Dobrý den, pane. Obklopily mě tři holčičky, dvě asi sedmileté, třetí je očividně mladší. Jsou hezké a pěkně oblečené. Dobrý den, princezny. My vás známe! My vás pár dní pozorujeme z okna, jak tudy chodíte sám a pořád sám, a tak jsme si řekly, že vás potěšíme, abyste nebyl smutný. Nejsem smutný. Ale my to tak bereme, protože jste sám 17 a sám. My si všímáme! Potěšily jste mě. Vidíte, říká těm dvěma, já to povídala, že nás potřebuje. Mě si opravdu, jak tak chodím, nevšímá a to ani lidé, které znám a kteří znají mne a míjí mne autem. Nikdo by nezastavil, aby mě svezl. Tak to jste na tom jako my, nás si taky dospěláci nevšímají. A co rodiče? Ty taky moc ne, ty jenom okřikují a poroučejí, ale nevedou s námi žádné jiné řeči, prý nemjí čas poslouchat, co my si myslíme, ani si s námi hrát. Proto koukáme z okna a proto jsme

18 vás viděly. Rád vás vidím, slečny. Vidíte, já říkala, že bude rád!, povídá dalším dvěma. Chcete mi o něčem vyprávět? No já vám chci říct, že už umím na kole a nemusím se ani držet řidítek. Tak to jsi dobrá, to je obdivuhodné, ale doufám, že víš, že je lepší se řidítek držet. To jó, ale bez držení je to trochu umění. A co ty umíš? Já už umím se přetočit támhle na té tyči. To je také obdivuhodné. A už chodíte do školy? No jó, pane, teď jdeme do druhé třídy. Všechny tři? Ne, jenom my dvě, vona tahle ještě do školy nechodí. A co děláš, když jedna z vás jezdí bez držení a druhá se přetáčí na tyči? Já jim tleskám! Kdybych mohl, tak vám prázdniny prodloužím, ale to přece víte, že to nejde. To byste udělal kvůli nám? Zajisté, ale také kvůli sobě, abych vás tady zase někdy potkal a mohli jsme si povídat. Třeba se to povede. Bylo by to fajn, že bysme měly někoho, kdo si chce s námi povídat. Moc vám přeji, abyste se ve škole cítily dobře a aby se vám dařilo. Tak to vám, pane, moc děkujeme za přání, moc jste nás potěšil. Ale, prosím tě čím? Jen tak jsem se zastavil, když jste hezky pozdravily, vyslechl vás, co umíte a ještě jsme prohodili pár slov. To je právě ono! Vzpomínejste na nás, pane! Ahoj! Můžeme vám taky říct ahoj? Už aby to bylo! Tak ahoj, pane! A utíkaly cestičkou mezi paneláky. Mgr. Zdeněk Borecký JAK ŽIJE V SOUČASNOSTI NÁŠ MILÍČŮV DŮM? Několik poznámek z posledních schůzí představenstva Milíčova domu v Jaroměři Za prvé je jistě nutné zmínit se o tom, že od 1. května letošního roku máme nového pana ředitele. Po výběrovém řízení se jím stal pan Bc. Jan Syrový. Dojíždí do Jaroměře denně z Hradce Králové. V sociálních službách není žádným nováčkem, pracoval v nich již na vojně v Havlíčkově Brodě. Tam zůstal pracovat ve službách i po základní vojenské službě. Poté se přestěhoval na jižní Moravu do Znojma, kde pracoval v centru s názvem Podané ruce. Předsedkyně představenstva pí. Mgr. J.Borecká ho seznámila se všemi členy představenstva, popřála mu, aby vždy našel ve členech představenstva podporu pro svou práci, aby i nadále na sobě pracoval a k témuž vedl i ostatní pracovníky Milíčova domu a měl potěšení z vlastní práce i práce svého okolí. Nový ředitel se do současné doby seznamoval s kolektivem Milíčova domu, s jeho možnostmi 18 či naopak omezeními. Odvolal zástupce ředitele MD a zreorganizoval zaměstnanecké obsazení pracovníků. Podal návrh na změnu organizace jednotlivých místností v MD a jejich využití, zpracoval náměty na úspory v provozu Milíčova domu. Je to i proto, že se vedení MD stále musí potýkat s nedostatkem financí jak na platy zaměstnanců, tak i na provozní náklady, neboť ceny například energií stále rostou, zatímco příspěvky státních institucí pokud neklesají, rozhodně nerostou. O finanční granty je stále více uchazečů, uspět u výběrových řízení je tedy stále obtížnější. Milíčův dům má v poslední době i problémy s vlhkostí. Ne sice až tak vlastní, ale vlhkost (snad, zřejmě?) proniká patrně z našeho domu do domu sousedního, který tak částečně znehodnocuje. Potýkáme se tedy (hlavně nový pan ředitel) s objednávkami odborníků, kteří by nejprve našli příčiny vlhkosti a poté navrhli cesty k odstranění. Že to není zadarmo, to je nabíledni. I na to se musí postupně nacházet v rozpočtu prostředky.

19 Na odstranění vlhkosti se v současnosti již pracuje. Některé etapy jsou dokonce již ukončeny. Milíčův dům má v současné době pověření od Krajského úřadu k výkonu sociálně právní ochrany v rozsahu vyhledávání dětí, činnost na ochranu dětí před škodlivými vlivy, k individuální práci s klientem, vede o klientu evidenci a stará se o něho, kontakty může provádět i u klienta doma, může integrovat zdravotně a mentálně postižené děti, spolupracovat se všemi školami v místě a podobně. Co se týče fi nancí nejsoučasnějších, dá se říci, že se v tomto ohledu MD pomalu dostává z minulých ztrát způsobených neobdržením některých grantů, s nimiž se původně počítalo. Vyprošujme i na modlitbách Boží péči o pracovníky našeho MD i o jejich klientelu. Podle zápisů představenstva zpracoval Jiří Matějka Členové představenstva na snímcích Jaroslava Kučery (ten je schován za fotoaparátem) zleva: nahoře: Jarmila Borecká, Jaroslav Andrejs, Jan Hrudka, Věra Chlumská, Jarmila Viková dole: Jiří Matějka, Jan Syrový, Marek Haltuf, Barbora Vejnarová Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. 19 Titovi 2,11 Z této milosti, jenž s takou štědrostí k nám nehodným se sklání, buď chválen Bůh náš bez přestání. Z Hesel Jednoty bratrské na Vánoce 2003

20 ADVENT - VÁNOCE - NOVÝ ROK VE SBORU ČCE V SEMONICÍCH 2003 Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Milí přátelé, bratři a sestry, Izajáš 9, Blíží se počátek nového církevního roku, který začíná Adventem - obdobím, ve kterém se v radosti i pokání připravujeme na příchod Páně. Nejde jen o připomenutí narození Pána Ježíše, ale i o to, že očekáváme nový příchod vítězného vzkříšeného Pána Krista, který se v plnosti času ujme vlády nad světem. V soudu odstraní všechno zlo a klam a nastolí vládu milostivé spravedlnosti pro všechny. Advent nás tedy volá k odpovědnému životu v poslušnosti Božího slova, jak nám je v plnosti zvěstoval Spasitel Ježíš. Vánoce nám zvěstují velikou radost, že se Pán Bůh ujímá nás lidí. Dává nám v Dítěti z Betléma naplnění svých slibů o spáse, o své blízkosti a záchraně z moci hříchu. Jméno Ježíš znamená: Hospodin vysvobozuje, další jméno, kterým je Dítě pojmenováno: Immanuel vyjadřuje Boží blízkost: Bůh s námi. Počátek nového roku 2004 nás vede k vděčnému ohlédnutí za prožitými dny; i k výhledu do budoucna, čemu chceme zasvětit své dny, které nám Pán Bůh ještě přidává. Zveme Vás všechny srdečně k účasti na adventních, vánočních i novoročních bohoslužbách! Neděle v 9,00 První advent - bohoslužby v Semonicích s vysluhováním SVP Neděle v 9,00 Druhý advent - bohoslužby v Semonicích Neděle v 9,00 Třetí advent - bohoslužby v Semonicích, v 10,30 bohoslužby v Jaroměři Neděle v 9,00 Čtvrtý advent - Vánoční zvěstování dětí v Semonicích Středa ve 22,30 Štědrý večer v kostele v Semonicích Čtvrtek v 9,00 Hod Boží vánoční bohoslužby s vysluhováním SVP v Semonicích - sbírka na bohoslovce Pátek v 10,30 Druhý svátek vánoční v Jaroměři - bohoslužby s vysluhováním SVP Neděle v 9,00 - bohoslužby v Semonicích Středa v 17,00 Posezení na faře v Semonicích na závěr roku 2003 Čtvrtek v 9,00 Nový rok - bohoslužby v Semonicích s vysluhováním VP Neděle v 9,00 - bohoslužby v Semonicích Těšíme se na shledání s Vámi při bohoslužbách a u stolu Páně. Přejeme Vám požehnané a radostné vánoční svátky. V Novém roce ať Vás provází Boží péče a vedení. Staršovstvo sboru ČCE v Semonicích Jaroslav Andrejs, Jaroslav Kučera, kurátor farář Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista; byl bohatý, ale pro nás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2. Korintským 8,9 Navštívils nás bídné sluhy ve vězení, nesa z divné lásky z bíd nám vyproštění. Z bohatého skladu nebeského hradu hojné neseš zboží, štědrý Synu Boží: Vítej, králi náš! Z Hesel Jednoty bratrské na Vánoce 2003 Uzávěrka tohoto čísla 7. listopadu Redakce Jiří Matějka, grafická úprava a tisk Zdeněk Borecký

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více