Semonický Občasník. Milíčův dům. Žalm 23. verš 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semonický Občasník. Milíčův dům. Žalm 23. verš 1."

Transkript

1 Semonický Občasník Časopis Farního sboru Českobratrké církve evangelické v Semonicích Třinácté číslo - Advent a Vánoční svátky 2003 Z obsahu: Předadventní rozjímání Svatopluka Karáska a Jiřího Hůlky Biblické hodiny v našem sboru Týdenní vodácký tábor na polském Dunajci Má práce ve vězení - nedělní odpoledne s bratrem farářem Miloslavem Vašinou V. ročník tradičního setkávání křesťanů v předvečer Husova výročí na památném Chloumku Semonická neděle s hronovským farářem Michalem Kittou Sborové volební shromáždění 5. října 2003 Jak zapůsobila Francie na bratry Radoňovy Mládež a my Milíčův dům Program bohoslužeb v našem sboru o Vánocích 2003 Novorenesanční evangelický chrám v Semonicích z let 1869 až 1872 (stav v roce 2000 na fotu J. Matějky) TÉMA: HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ " Žalm 23. verš 1.

2 PŘEDADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ Hospodin je můj pastýř - biblické slovo, které nás dnes oslovuje, je zapsáno v Žalmu 23., ve verši prvním. Pane života, následujeme Tě jako ovce, jdeme za Tebou s důvěrou, směrem do neznáma cupitáme za Tebou. Amen. Přátelé v Kristu, My, tradiční evangelíci umíme 23. Žalm nazpaměť. Dnešní mladí jsou svobodomilní a příliš je nebaví učit se biblické verše nazpaměť, pak je memorovat a odhrkávat. Ale umět důležité pasáže Písma nazpaměť, to má hlavní výhodu v tom, že to v paměti máme stále při sobě. Například dnes mnozí vzpomínají (i sám Svatopluk Karásek), že když je vedli v poutech na výslech, chtěli v sobě zmobilizovat vnitřní sílu a tak lovili v paměti a cestou těmi dlouhými chodbami si v duchu odříkávali: Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostatku a poté, vnitřně posíleni, byli předvedeni před vyšetřovatele. Každý z nás se může dostat do extrémní situace, zabloudit na běžkách, za tmy zlomit lyže, brodit se po pás sněhem neznámo kam, mohou přijít takové chvíle - při autonehodě, při zranění, na kapačkách, kdy mobilizujeme poslední síly, kdy jde o duchapřítomnost, kdy nemáme po ruce Bibli a naopak máme po ruce to, co máme uloženo v paměti. Vnitřní myší dvakrát klikneme a v hlavě a v srdci naskočí program víry, který nenaprogramoval žádný z lidí, ale sám velký programátor a operátor, sám největší Macher. Macher je z němčiny a přeložíme to - Tvůrce. Ano, ten žalm umívali evangelíci nazpaměť jako vřelé vyznání víry, které měli stále při sobě. A právě proto, že je s mnohým z nás srostlý, že je to klenot našeho nitra, proto k němu přistupujeme s bázní a třesením, aby ten klenot naším neobratným výkladem neztratil svůj jas, abychom mu dalším broušením neubrali na grádech či karátech. 2 Hospodin je můj pastýř. V obraze je Bůh přirovnáván k pastýři. Původní Izrael, to byl lid pastevců - nomádi-stanaři, lid pod širým nebem - na cestě. Stále pásli, téměř všichni byli původně pastýři či pasáci. Pastýř, to bylo něco naprosto běžného a každodenního. Pro nás to zní velebně a malebně, vzdáleně - pastýř. Kdybychom chtěli hledat dnešní ekvivalent k pastýři, tak bychom pro tu známost a každodennost nuseli asi použít - řidič. Hospodin je můj šofér, veze mne správným směrem, on zná tu nejlepší pumpu, kde natankujeme tu nejkvalitnější šťávu a zadarmo nám tam umyjí i přední sklo, abychom měli nejlepší výhled na cestu a patřičnou bdělost k jízdě, i světla ošplouchnou, abys viděl na díry a jámy ve vozovce, olejem vnitřním pomaží útroby, olejem vnějším ozdobí Tvůj vůz až blednou Tví nepřátelé. Tak nějak by se to muselo přebásnit pro úplně soudobého člověka, ale nevím, kdo z nás by se to učil nazpaměť a když už, tak bychom se v závěji nebo na výslechu smáli bez vnitřního posilnění a pomalu by nám úsměv tuhnul a mrzl na rtech. Ne, nebudeme to modernizovat, necháme to staré a dobré - Hospodin je můj pastýř. Je-li on pastýř, pak jsme my sestry a bratři - ovce - ovce jeho pastvy. Je-li pastýř obrazem velebným, pak náš obraz ovce příliš důstojný není. Vždyť ovce přílišným důvtipem nevyniká, vyjukaně bečí a není schopná samostatného života, musí se držet hezky stáda, sama je v koncích, ztratí-li se, je úplně ztracena. Obraz ovce se pro člověka nehodí. Filosofové moderny vyvázali individuum z lidského stáda, nově nalezli cenu i krásu jednotlivé lidské bytosti, existencionalisté byli oslněni vnitřní životní kreací osobnosti Camusův cizinec je vnitřně autentický, je natolik plně sám svůj, že se již nevztahuje ani k nejbližším, pevně až hrdinně podoben řeckým Bohům, dlí a bytuje sám v sobě. Necítí nic, cítí jen svou oproštěnost, vyvázanost ze všech vztahů. Postavy z Kunderových románů se o tuto hrdinskou oproštěnost snaží též, vyjdou směle na individuální cestu, ale vždy se čtenáři před očima sesypou - truchlivý bůh vytváří své individualistické neosobnosti už bez patosu hrdinství. Hodně energie věnovali myslitelé tomu, aby člověk nebyl stádní, aby nežil jako ta ovce, neschopen vlastní existence. A vyznám-li dnes Hospodin je můj pastýř, nehlásím se tím zpět do té stádnosti, nechci být jen ovcí či ovečkou, člen stáda, duchovní party či partaje, nezříkám se tím své osobnosti, své výjimečnosti, své odpovědnosti, nezařazuji se mezi ovce neschopné své vlastní existence? To, co není možné ve světě, to je možné v Bohu. V Bohu to jde, ve víře to jde vzdát se sám sebe, ale pozor - pouze a jen v Bohu to jde - pouze a jen v pravém, živém, suverénním, lidmi nezkresleném a lidmi nespravovaném Bohu. Jen tam to jde, jinak se vždy jedná o velký malér, o tragédii životní cesty, v jakémkoli jiném vedení budeme svedeni a povedou nás jako ovce na porážku. Tedy ne jakýkoli pastýř, ne ten či onen

3 pastýř, ale Hospodin je můj pastýř. Hospodin, to je pojem s osvobozujícím obsahem, žádný z lidí a nic ze stvořeného - pouze svatý a jediný nestvořený - jde před námi jako ten pastýř a pouze pro něj se mohu zříci sám sebe, pouze jemu vyznám, že nejsem sám svůj, ale že patřím jemu - že on je ve mně, bečící a nezajištěné ovci, pastýřem. Jen ve víře je to možné se dát, odevzdat, neboť pouze v Něm není žádné lsti, jen On to nezneužije, jen On Tě skutečně osvobozuje, zachraňuje, vodí Tě a pase Tě na nejlepších pastvách. Já tedy sdílím spolu s existencionalisty jejich odvážný zápas o vlastní a plnou existenci. Ve světě nebudu a nechci být ovcí. Ale Bohu se odevzdávám, zříkám se sám sebe, jen jím chci být veden. Jak to říká Martin Buber - každý musí začít sám u sebe, u vlastního já. Ano, tak se musí začít, ale nikdo ať neskončí jen sám u sebe, není možné se stále zabývat sám sebou, rotovat kolem sebe v jediném egocentrickém zaujetí, to je dost bídný konec. Takže to zadání je dost obtížné. Začít sám u sebe, nikomu z lidí, žádnému vůdci ani straně, ani státu, prostě ničemu nedat své srdce a přitom nezůstat jen sám svůj, ten izolovaný, bezvztahový, sám do sebe stočený had, nezabývat se jen sám sebou, ale vírou prorazit kuklu vlastního já a spřáhnout se s Bohem. Zlom kukly drsné jho, v motýla pestrého už vylíhnout se koukej. Na své osobní a neopakovatelné cestě došlo, dojde či dochází k setkání s Bohem - musíte se znovu narodit, tentokrát z Ducha - znovunarození, to je ten průlom, to je exodus, vyjití z vlastního omezení, z kukly vlastního já - to je osvobození, to je, panečku, teprve oproštění, až zde, v tom odevzdání se, až v tom zvolání Hospodin je můj pastýř začínáme tušit, co je pravá svoboda. Pastýř jde před svým stádem a mluví či zpívá, ovce jdou za jeho hlasem, znají jeho hlas a jdou za ním. Jedna rabínská tradice říká, že Hospodin, když tvořil svět, tak si přitom zpíval. Jako můj a náš pastýř mluví a zpívá si dodnes. Kdo zaslechne jeho hlas, jde za ním a tím se stává účastníkem společenství poutníků, kteří jdou skrze naše dějiny za jeho hlasem, za jeho slovem a zpěvem. Amen. Svatopluk Karásek a Jiří Hůlka BIBLICKÉ HODINY V SEMONICÍCH Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20) Neodmyslitelnou součástí sborového života bývaly v naší evangelické církvi biblické hodiny. Vzdělávat se v Písmu ostatně patří mezi tradice, které vytvářeli naši předkové písmáci, k nimž se stále ještě hrdě hlásíme. Vzdělanost, a to nejen v Písmu, patřila k doménám evangelíků. Členové evangelických církví byli lidé sečtělí, jejich rozhled často převyšoval široké okolí, což bylo znát hlavně na venkově. Dodnes značnou část církve tvoří vzdělaní lidé. To také - v dobách ještě ne tak dávných - byla dobrá berlička, když se mocní snažili národ přesvědčit, že víra je pouze pro lidi zaostalé, a my pak váhali, zda na tom tvrzení není přeci jen něco pravdivého. Vzdělanost evangelíků měla své pevné kořeny právě v četbě a studiu Písma. Neodmyslitelnou součástí sborového života bývaly v naší evangelické církvi biblické hodiny. Dnes už to neplatí. Jsou sbory, kde se biblické hodiny pro nezájem nekonají. V mnoha sborech, 3 kde se bratři a sestry k těmto vzdělavatelným chvilkám scházejí, rapidně klesá účast. Ani Semonice nejsou výjimkou. Ještě před patnácti lety mnohdy bývalo na pravidelných biblických hodinách více účastníků než na nedělních bohoslužbách. V této souvislosti vyvstávají mnohé otázky, na které ovšem nelze vždy jednoznačně odpovědět. Jsme natolik zaměstnaní, že nemůžeme najít čas na společná vzdělávání? Nemáme zájem se dozvědět něco více, než co můžeme přijímat z nedělního kázání? Nebo klesá zájem o Bibli vůbec? Nebo nám naše pohodlí nedovolí vyjít v pozdním odpoledni z vlastního domova? A jistě by se dalo najít mnoho dalších otázek a mnoho dalších argumentů. Ale na tyto otázky si každý odpověz sám. Ta hrstka statečných, která nenachází dostatek důvodů, proč se vždy ve středu v 18:00 hodin nevydat na faru v Semonicích, může jen litovat ty, kteří ony důvody nalézají. A myslím, že je proč litovat. Již druhým rokem probíráme evangelium podle Lukáše, abychom vždy znovu, s každým novým oddílem, zjišťovali, jak velice aktuální zvěst evangelia je. O tom svědčí společné rozhovory,

4 které po vyslechnutí biblického výkladu bratra faráře účastníci rozvíjejí. Výklady bratra Kučery jsou fundované a srozumitelné. Písmo promlouvá do našeho každodenního života. Nalezneme v něm mnohé podněty, mnohá varování, mnohé otázky i odpovědi. Pravda, stane se tu a tam, že se diskuse od tématiky probíraného oddílu vzdálí, ale počátek je vždy právě v tom, co jsme mohli vyslechnout. Dříve bývalo zvykem, že biblická hodina měla dva programy. Ten první byl výklad Písma a ten druhý pak byl volnější, přinášející něco z běžného života, z literatury a podobně. My dnes máme pouze ten jeden program biblický, ale myslím, že to vůbec nikomu z účastníků nevadí, ba právě naopak se ukazuje, že Bible je velice inspirativní a při promýšlení její zvěsti můžeme nalézat sami její propojenost s životem. Škoda, že se nalézá jen tak málo zájemců o její hlubší poznání, a to nejen u nás v Semonicích. Naši předkové, kteří často pro Písmo riskovali nejen vlastní majetek, ale i životy, by se dnes asi nestačili divit. Jaroslav Andrejs TÝDENNÍ VODÁCKÝ TÁBOR NA POLSKÉM DUNAJCI očima a perem Petra Hrudky (12 let) Po roce se opět konal týdenní vodácký tábor v Polsku na překrásné řece Dunajec. Původně bylo v plánu sjíždět řeku Poprad, ale protože v ní bylo velmi málo vody, jeli jsme na Dunajec. Tábořili jsme v polském městě Krosčenko nad Dunajcem a bylo to tam opravdu dobré. Já jsem byl na takovém týdenním táboře poprvé, ale bylo to prima. Každý den jsme vstávali ke snídani kolem půl deváté. Hned ten den první senior Vojen Syrovátka (ten na žádné vodě nesmí samozřejmě nikdy chybět) stanovil se svým pomocníkem Evženem Šmidtem st. (po celou dobu tábora nám dělal i lékárníka) službu. Denní služba měla mnoho povinností - ráno nám měla udělat snídani, na dobu poté si připravila ranní pobožnost, při našem sjíždění Dunajce nám měla nachystat svačinu a na dobu večerní samozřejmě uvařit něco dobrého k jídlu. Když se do plánu dostalo, že budeme sjíždět první úsek Dunajce, dali se všichni s obrovskou chutí do práce. Buď dávali lodě (mimochodem měli jsme jedenáct kánoí a tři rafty), tedy kánoe 4 do říčního proudu, nebo je umisťovali do vozíků za auty. Jednou, když jsme sjížděli malebnou část Dunajce, jsme se zastavili u rozeklaných skal, jejichž název si bohužel již nepamatuji. Když jsme tedy přistáli při břehu, tak si několik kluků (a dokonce i holek) šlo nejen zaplavat, ale dokonce i zaskákat. No, to tedy byl zážitek! Při zpáteční cestě do tábora se někdo i cvaknul, ale mě na raftu tahle záležitost nepotkala. Po večeři pak měl Vojen svoji pravidelnou večerní pobožnost. Každý den mi utekl jako ta voda v Dunajci a tak uběhl i celý týden. Poslední

5 den jsem šel spát mnohem později než kdy jindy. V neděli 27. července ráno jsme vstávali dost brzo a hned po snídani jsme se vydali na cestu. Do České republiky, do Jaroměře, Semonic, Dvora Králové nad Labem, prostě zpátky do českých krajů. Týdenní vodácký tábor na Dunajci v polském městě Krosčenko se mi hrozně moc líbil. Doufám, že příští rok pojedeme zase a třeba i někam mnohem dál. Nepředbíhejme ale. Letos to tedy bylo super! Seznámil jsem se s novými mládežníky a prožil s nimi celičký týden v Polsku. A věřte, bylo to prima. Petr Hrudka MÁ PRÁCE VE VĚZENÍ První neděle v měsíci, tentokrát druhou květnovou neděli, s farářem Miloslavem Vašinou ze sousedního sboru Náchod - Šonov Sešlo se nás v tom květnovém nedělním odpoledni ( ) šestadvacet a kdo přišel, nelitoval. Pokusme se nyní alespoň z kusých a mnohdy neurovnaných poznámek sestavit alespoň trochu smysluplnou zprávu pro ty, kteří se zúčastnit nemohli. Nejprve jsme zkusili zanotovat jihoamerický spirituál Za ty, kdo hladem trpí a bídou (dodatek k Evangelickému zpěvníku 621). Obzvláště druhá a třetí sloka nám navodila tu správnou atmosféru: Za ty, kdo bolest mají a pláčou, prosíme: Zjev svoji slávu! Také za ty, kteří jsou svázáni pouty, prosíme: Zjev svoji slávu! Za ty, kdo Slovo svaté tvé kážou, prosíme: Zjev svoji slávu! Za ty, kteří ve jménu tvém bližním slouží, prosíme: Zjev svoji slávu! Více než deset let slouží bratr Vašina těm, kteří na první pohled slovo Boží ani nepotřebují. To se však jen zdá. Přes deset let navštěvuje různé typy věznic, v poslední době nejčastěji v Hradci Králové kde při biblickém slovu sbírá stále nové a nové zkušenosti, stále znovu a znovu se i sám učí. A potřebuje to, neboť jak sám říká - není v tomto působení nijak vyučen. A kdo vlastně v naší zemi je? A tak ho stále znova a znova trápí mnohé pochybnosti, mnohdy mu procházejí hlavou i úvahy, zda by nebylo lepší tuto činnost 5 ukončit. Ale mnohé současné situace ho vždy znovu a znovu přesvědčí, že v pokračování je vždy možno nalézt nový smysl. Vždyť vždy po odhalených těžkých zločinech se vzedme rozhořčená vlna těch, kteří by byli pro znovuzavedení trestu smrti či alespoň pro razantní zvýšení trestních sazeb. I v našich evangelických kruzích se najdou lidé, kteří si myslí, že dnešní kriminál vlastně kriminálem není a že nemá vůbec žádný smysl, aby farář za lidmi tam zavřenými chodil. Ale už svatý Pavel v listu k Židům přece říká, že máme navštěvovat vězně, jako bychom sami vězni byli. Faktem zůstává, že naše česká vězení jsou stále spíše školou zločinu a to na faráře působí jako silně demotivující záležitost, a i proto se modlí o to, aby alespoň pro několik promile vězňů školou zločinu nebyla. Nemůžeme nikoho odsuzovat. Francouzský válečný letec a spisovatel Antoine de Saint - Exupéry kdysi napsal - ani v chrámu tě Bůh nesoudí, ale přijímá. Máme také i my přijímat ty, s nimiž si nevíme rady. A tak člověka stále přepadají myšlenky jako - proč tam chodím, jsem tam něco platný? A pak si uvědomím, že hlavní motiv je ten, že věřím, věřím, že i v tom vrahovi je možnost navázat kontakt s lidmi a uznat, že je vinen. Je nutné, dokázat jim, že nejsou jen pouhý odpad (tak je jim to někdy dáváno na vědomí ze strany bachařů), naznačit jim, že skrze Boha, ale i skrze nás, nejsou pro nás jen tím odpadem.

6 Bratr Vašina se domnívá, že jeho osvobozuje při této práci teologie naděje. Ta povzbuzuje, ukazuje východiska a to i tehdy, když se to lidsky zdá skoro nemožné. Nikdy se do této funkce nehrnul, ale protože před tím pracoval deset let jako sanitář v českolipské nemocnici, i proto do toho šel. Vždyť za komunistické totality se volalo po možnosti dostat Slovo, bibli do vězení a nyní, kdy ta možnost se najednou v roce 1990 otrevřela, bylo by hříchem ji nevyužít. A navíc, v naší zemi je tato pomoc vězněným ekumenická. V ostatních státech je to jinak, my jsme v tomhle jediní (a to i ve vojenské oblasti). Ne každá církev k tomu přistupuje stejně. Například některé (apoštolská) si mysleli, že obrátí na víru celé vězení. Ovšem podrazy a fi nty ze strany vězňů jsou obrovské. Dost dlouho trvalo, než bratr Vašina rozpoznal, zda je to ze strany vězňů upřímné. Dělají ze sebe chudáky, snaží se vyprosit léky, ze všeho totiž dokáží vyrobit drogy. I pro tuto obtížnost dnes ředitelé pětatřiceti věznic prosí o duchovní a říkají - nikdo k nám nechodí. Tahle absence duchovních ve věznicích je pociťována hlavně v severních a severozápadních Čechách. Skutečně ne každý může tuto práci dělat. Bratru Vašinovi zřejmě - podle jeho vlastních slov - pomohlo to, že v dobách, kdy neměl státní souhlas, dělal všechno možné (i v kamenolomu). Věří, že postupně budou i z bohosloveckých fakult u nás vycházet lidé, kteří k téhle práci budou mít i odborné vzdělání. Byli jsme seznámeni i s tím, že máme v naší zemi nyní čtyři základní kategorie výkonu trestu - věznice s dohledem (ta je v Hradci Králové na Pouchově - i tam bratr farář dochází), věznice s dozorem, s ostrahou a zvýšenou ostrahou. Jsou mezi nimi dost podstatné rozdíly. Ženské věznice se pak dělí na věznice bez dětí a s dětmi (ta je ve Světlé nad Sázavou). Ve věznici v Řeporyjích působí sestry boromejky, tam je součástí trestu i to, že jsou zařazeny trestankyně jako pracovní síly - nejen například v prádelnách, ale i jako zdravotní sestry. Je nutné i mezi těmi provinilými hledat tvář Krista. Hledat to pozitivní v nich. A bratr farář věří, že to je možné najít i v těchto prostorách. Evange- lické farářské taláry připomínají vězňům soudcovské oblečení, ale přesto si i v Hradci Králové tenhle kněžský šat přejí. Alespoň na velké svátky. Vězni přicházejí dobrovolně, někdy ze zpovědních důvodů, prožívají svá mnohdy opravdu velká traumata. Někteří přicházejí jen proto, že jim to umožňuje přerušit šeď, fádnost vězeňského života. Někteří chtějí (i mnohonásobný vrah), aby s nimi farář jako jejich důvěrník šel i k jejich procesu. Jen proto, aby tam byl (a v průběhu procesu úpěnlivě sledují farářovu tvář, je to mnohdy pro ně jediná jim příznivě nakloněná tvář). Někdy si bratr Vašina sám pro sebe postěžuje, že nemá dostatek vědomostí a znalostí, pročítá brožury, účastní se školení, ono to vůbec není jednoduché, neboť mnozí lidé ve věznicích jsou velice inteligentní. Člověk stále musí hledat prostor pro vcítění se do druhého člověka. A ten prostor vskutku existuje, pro vězně je tady někdo i za těmi paragrafy, u něhož nebyli odepsáni. Zůstávají pro něho člověkem i s tou vinou, za niž byli potrestáni. I dva křty již ve vězení bratr farář vykonal, takže východiska se nacházejí. Nejhorším obdobím ovšem zůstává doba, kdy se potrestaní dostanou ven. Kde je pojednou ono dobro? A právě v té době, když jim nepomůžeme, dostanou se zpátky, zpátky k oněm jídlům servírovaným třikrát denně a k tomu vězeňskému kavalci - k jediným jejich jistotám v našem světě. Jistě, máme i u nás tzv. předpropouštěcí oddělení. Půl roku před propuštěním mají chodit s vychovatelem ven, dělat nákupy, navštívit třeba kino či poštu. Třeba již po takových šesti letech ve vězení se obrovsky mění lidská psychika. A právě zde začal bratr Vašina porovnávat nás s vyspělou zemí na západě - s Nizozemskem. A nedopadá to srovnání pro nás slavně. Přes ústředí naší Diakonie navštívil s mnoha dalšími zainteresovanými moderní věznici v Haagu (krom jiných tam sedí i bývalý prezident Jugoslávie Miloševič). Větší část věznice je klasickou věznicí, v níž pracuje profesionálně i farář. Má za manželku Moravanku a právě díky jim jsme mohli poznat ony obrovské rozdíly mezi nimi a námi. Mají i tzv. Dům na půli cesty. Bratr farář nám nechal kolovat knížečku, kterou si odtamtud přivezl - má pro nás krkolomný název Cel met Uitzicht. Jsou na ní 6

7 a v ní zajímavé ilustrace - například obraz volné krajiny a nad ní se vznáší zeměkoule za mřížemi, nebo jiný obrázek znázorňuje zamřížovanou celu a v ní se u stropu vznáší ještě malá klec. Nutí ty ilustrace člověka hodně přemýšlet. Obrázky i texty v knížce vypovídají o tom, co lidé, kteří se dostali za mříže, cítí. Co cítí po ztrátě svobody, protože ta se ztrácí i v tzv. fešáckém kriminále. U nás zatím společnost není demokraticky připravená na přijetí propuštěných vězňů. Praxe s přechodem vězňů na svobodu je vynikající. Pět věřících vytvoří v Domě na půli cesty směnu. Vaří se tam, je tam přítomen i psycholog, pomáhají si všichni navzájem ve všední dny i v neděli. Je tam zaměstnáno osm farářů na plný úvazek, konají se bohoslužby pro ty, kteří mají zájem. Všichni tam mají práci a tím i peníze na zaplacení všech požitků. Na jejich shromáždění je polovina lidí z místního sboru, druhou polovinu tvoří vězňové. Po službách Božích se sesednou a povídají si. Vězni tak mají stále styk s venkovní skutečností a jsou pak lépe připraveni pro návrat. U nás je nedostatek detenčních (záchytových) ústavů, v Holandsku tyto ústavy mají. Oddělují například psychopaty od ostatních, zvlášť mají ústavy pro mládež. Spolupracují s psychiatry a provinilce léčí. U nás - například v Bohnicích - mohou potrestaní klidně utéct a páchat zločiny dál. Všichni u nás vědí, že by takovéhle ústavy holandského typu měly u nás existovat, ale ministerstva si to zatím stále přehazují jako horký brambor. Z diskuze pak vyplynulo, že při návštěvách faráře ve věznici se ovlivňují účastníci navzájem - farář vězně, vězni faráře. Zakončili jsme krásnou písní, která se svými několika slokami perfektně hodila k tomu, co jsme si právě vyposlechli. Neskládejte v mocných naději (Dodatek k evang. zpěvníku 632, hudba i slova M. Rejchrt) Vláda Jeho není na chvíli, pravda věčně platí v jeho říši, V jeho panství není násilí, blaze tomu, kdo hlas jeho slyší. Žíznivým dá napít z pramene, nedolomí nalomenou třtinu, Proměňuje srdce kamenné, odpustí i zbloudilému synu. Znaveným On síly dodává, uvězněným snímá pouta z rukou, Stojí při těch, kdo jsou bez práva, otevírá všechněm, kteří tlukou. Jiří Matějka DOPIS NEJMLADŠÍ SESTŘE Jedna malá holčička Neposedná, povídavá, zvědavá Ale také neposlušná Na všechno se vyptávala Co prý písek povídá, když se po něm procházíme A zelenou travičku nebolí, když při chůzi celičkou ji ohýbáme Maminka odpovědi hledá, děvčátko si říci nedá Zlobí, zlobí I maminka se zlobí Na nic se mne dnes už neptej, nic ti nepovím Dnes již s tebou nemluvím Ticho netrvalo dlouho, přerušil ho pláč a vzlykot Z plic se dere vzduchu sykot Raději mi nařež, mamko, a hned na to slaných slzí proud Do náručí dcerku vzala Slané tváře zulíbala, ten krásný den by si kazil jenom bloud Maminka nám odpouštěla tak, jak Bůh nám odpouští Přesto víme, když zlobíme, trest si spíše zasloužíme A nejhorší trest by byl, kdyby Bůh k nám nemluvil On však mluví, mluví k nám stále I když mnohdy slyšet nechceme Jeho hlas nás laská a slzy stírá Říká - zachrání Tě láska, neboj se, jsem s Tebou, povzbudí Tě víra Věra Andrejsová 7

8 V. ROČNÍK SETKÁNÍ NA LEGENDÁRNÍM CHLOUMKU K PŘIPOMÍNCE MISTRA JANA HUSA 5. ČERVENCE 2003 Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. (Mt 6,20) Od rána byla obloha zatažená šedivými mraky, vítr silně profukoval a dešťové přeháňky střídaly jedna druhou. Začínající léto ukazovalo svoji horší tvář. Na počasí nebylo nic, co by lákalo k výletu kamsi na kopec. Neslibovalo žádné příjemné zážitky v přírodě. A přece jsme se na Chloumku sešli opět v tradičním počtu kolem třiceti. Ani nepřízeň počasí neodradila skupinku věrných, aby si opět po roce připomněli odkaz Mistra Jana Husa. Program byl opět v režii bratra kurátora Jaroslava Andrejse. Po krátkém přivítání zazněla již tradiční píseň s Husovým textem Jezu Kriste, štědrý kněže. Poté se ujal slova bratr farář Kučera, aby nám připomněl některá data ze života Jana Husa. Jeho životní zápas o čistotu a pravdivost církve, který ho přivedl až na hořící hranici, zapálenou těmi, kteří nechtěli myšlenky Mistra Jana přijmout. Poté jsme zazpívali píseň Ó svatý Bože, slyš naše hlasy, jejíž slova jsou modlitbou za český národ s připomínkou Jana Husa, jakožto výjimečné postavy naší historie. Potom si vzal slovo bratr kurátor, aby nad textem Matoušova evangelia ze šesté kapitoly, dvacátý až dvacátý čtvrtý verš, přiblížil slova Mistra Jana z jeho kázání na tento oddíl. A opět jsme si mohli uvědomit, že slova výkladu evangelia tak, jak je pojal Jan Hus, mohou aktuálně promlouvat i k dnešnímu posluchači. Zřetelně zazněla výzva k zachovávání úcty k Hospodinu, k milování Boha a s tím neoddělitelná výzva k milování bližního. Ta slova měla svoji platnost v době Ježíšově, a vlastně již Starý Zákon má podobnou výzvu, a stejnou naléhavost měla v době vystoupení Jana Husa jako i dnes. Časový rozdíl několika staletí nic neubral na jejich naléhavé aktuálnosti. Připomněli jsme si také výzvu, že nikdo nemá druhému člověku ubližovat ani tělesně, ani duševně, ani špatnou radou či mu dokonce sloužit špatným příkladem. Po modlitbě oslavující Boha Hospodina jsme společné setkání zakončili zpívanou modlitbou Otče náš. Počasí přes všechny hrozby nakonec ukázalo přívětivější tvář, takže jsme nemuseli použít - v pohotovosti pro všechny případy připravené - deštníky a pláštěnky a vzájemně si popřát šťastný návrat domů a příští rok, dá-li Pán, opět nashledanou. Jaroslav Andrejs Vzbuď nám, ó Pane, jak Hus byl, lidi, by český národ budili zas, ať srdce naše jásajíc vidí, že vrací nám se milosti čas. Ó vyslyš prosby za národ český, ať zvýšen českým jsi hlaholem, a naprav všecky ty jeho stezky, ať zkvete rajsky ta česká zem! (Šestá sloka písně 580 Ó svatý Bože, slyš naše hlasy) PAHORKY DÁVNÝCH MÝTŮ V loňském čísle Semonického občasníku jsme si uvedli některá základní data o bájném Chloumku. Podívejme se nyní, jak se dá hledět na minulost z jiného úhlu. V našem prostředí možná ani nevíme, že u nás vychází týdeník zvaný AURA. A v jeho 45. čísle (na týden ) je na straně patnáct uveden článek pod stejným názvem, jaký jsme uvedli zde v záhlaví. Uveďme si tedy podstatnou část z článku Jana R. Hrdiny. A čtenář sám si udělá obrázek o tom, co může či nemůže akceptovat. Tak tedy - Na jih od královského města Jaroměře vystupují z krajiny dva nápadné pahorky 8 s pozoruhodnou historií a zvláštní mystickou aurou. Síla místa Tyto dva pahorky byly osídleny už odpradávna a jedna kultura tu střídala druhou. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí již z mladší doby kamenné, kdy na úpatí Chloumku stála malá vesnice, jež byla následně vystřídána lužickou osadou. V době železné (poslední zhruba čtyři staletí před narozením Krista - pozn. redakce SO) se pak na úbočí Chloumku usadili Keltové, kteří tuto oblast obývali po několik staletí. Důkazem jejich pobytu je poměrně rozsáhlé žárové pohřebiště

9 a pár dochovaných pozoruhodných pověstí, ke kterým se vrátím později. O keltském osídlení na této lokalitě není sice mnoho známo, ale dá se předpokládat, že celá oblast těchto dvou pahorků byla jakýmsi harmonickým celkem. Chloumek byl posvátným kultovním místem, kde probíhaly obřady, a Prašivka - jak potvrzují archeologické nálezy - byla místem světským, kam se lidé uchylovali v dobách nebezpečí, a to nejen za časů Keltů, ale už mnohem dříve. Po dlouhém čase byli Keltové vystřídáni slovanskými kmeny, které se tu usadily již natrvalo... Otázkou však je, proč toto místo tolik přitahovalo dávné kultury? Na tuto otázku se nám snad podařilo najít odpověď po důkladném průzkumu celé lokality a za pomoci parapsychologů. Folklor jako klíč Pro úplnost celého příběhu je důležité seznámit se s pověstmi, které k Chloumku a Prašivce patří již od úsvitu českých dějin. Nejstarší z pověstí, která nás odkazuje na přítomnost Keltů, vypráví o vesnici ležící mezi oběma pahorky. Ona ves se jednoho dne propadla do země i se všemi obyvateli a na jejím místě vyrostl strom s krvavou mízou, který se nikdo neodvažoval porazit. Nebude asi překvapením, že právě na tomto místě odkryli archeologové již zmíněnou keltskou vesnici. (Pozn. redakce SO - archeologický průzkum, částečný, byl prováděn na obvodu návrší Prašivky, kde odkryl zbytky palisádového opevnění, tam, kde staří pamětníci uváděli místo krvavého stromu, nikdy žádný odborný archeologický průzkum prováděn nebyl) Nezajímavá není ani pověst, která se váže k monumentálnímu vršku jménem Prašivka. V nitru tohoto kopce by totiž měl být zakopán zlatý pavůz. Vzhledem k tomu, že se mi však dosud nepodařilo s určitostí ověřit význam tohoto slova, nelze byť jen spekulovat o tom, co by to případně mohlo znamenat a jaký význam by měla pověst v daném kontextu... (Pozn. redakce SO - Slovník českého jazyka II ČSAV Praha 1964 uvádí na str. 541 nejprve tvar ženského rodu pavuza, řidčeji pavéza a hned poté tvar mužského rodu v nářečí, který používala např. B. Němcová, pavuz. Podle slovníku to prý znamenalo silný kmen, který se podélně pokládá a upevňuje na vysoko naloženou fůru sena nebo obilí.) Další z pověstí mluví o tom, že na Chloumku byla založena kaple samými věrozvěsty, Konstantinem a Metodějem. Z této kaple vedl otvor do nitra kopce, v němž byly tajné podzemní prostory, kdy byly později ukryty zlaté liturgické předměty značné hodnoty. O přítomnosti Konstantina a Metoděje sice můžeme docela s úspěchem pochybovat, ale druhá část pověsti už tak nesmyslná být nemusí. Při parapsychologickém průzkumu se totiž psychotronikům, kteří si nepřejí být jmenováni (Otázka redakce SO - proč asi?), tyto pověsti povedlo osvětlit a vytáhnout je tak z říše bájí. Magická aura S pomocí virgule a jasnovidnosti se podařilo potvrdit tezi, že Chloumek je místo s velice silnou koncentrací pozitivní energie, která prostupuje každým centimetrem této lokality. Člověk ani nemusí být obdařen nějakými mimořádnými schopnostmi, aby tento vliv pocítil i při krátkodobém pobytu na těchto magických místech... Ačkoli jsem se parapsychologům o výše uvedených pověstech nezmiňoval, určili v nitru pahorku jakési duté prostory a rovněž nevyloučili přítomnost podzemní chodby, takže by možná stálo za to prověřit cyrilometodějskou pověst z hlediska podzemních prostor poněkud podrobněji... V současné době se chystáme pokračovat v podrobnějším průzkumu této světem téměř zapomenuté lokality. Podařilo se nám totiž objevit svědka, který tvrdí, že z kostelíku sv. Václava skutečně vede jakási podzemní chodba, o které se však neví, jak je dlouhá a kam vede. Je možné, že jde třeba jen o zbytek sklepa či krypty, ale co když ne...! Tak tedy tolik Jan R. Hrdina v časopise AURA z prvního týdne listopadu Zpracoval Jiří Matějka 9

10 HRONOVSKÝ MICHAL KITTA V SEMONICÍCH - neděle 6. dubna 2003 Ta postní neděle s hronovským farářem Michalem Kittou nebyla jen meditativní, byla i jímavě hudební. Shromáždění započal náš host jednoduchou modlitbou z malého katechismu Martina Luthera. Děkuji Ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, Tvého milého syna, že jsi mne zachoval tuto noc od všeho zla a nebezpečí, modlím se, abys mne také tohoto dne zachoval od hříchu a všeho zla, aby se všechny mé činy a život mohly Tobě líbit. Do Tvých rukou odevzdávám sebe samého, své tělo a svou duši i všechny věci. Ať je Tvůj svatý anděl nade mnou, aby zlý nepřítel neměl moc nade mnou. Amen. Čtení: 1. Sam., 28, 3-20 Text: Kniha Soudců, 16, 4-21 Text je nám všem velice dobře známý. Je o Samsonovi, který se v Hroznovém úvalu zamiloval do ženy, jež se jmenovala Delíla. Tu Pelištejci požádali, aby od Samsona vyzvěděla, odkud má svou neobyčejnou sílu. Po celé dny Samsona obtěžovala stejnou otázkou, odolával, ale nakonec podlehl a prozradil Delíle pravdu. Uspala ho, nechala oholit sedm pramenů jeho vlasů a zavolala Pelištejce. Samson se chtěl jako obvykle bránit, ale nevěděl, že od něho Hospodin již odstoupil. Uveďme si zde nyní alespoň poněkud zkrácenou verzi kázání faráře Michala Kitty. Stojí to opravdu za to. Možná právě v této chvíli byl někde na světě nějaký člověk nakažen nemocí AIDS. Neví o tom, je mu teď příjemně, je klidný, ale v jeho těle už začal proces, který ho spolehlivě za pár let usmrtí. A jinde se teď právě, v téhle chvíli otáčí muž za cizí ženou. Jak je ta žena pěkná! Netuší, že za několik měsíců právě jeho vztah k této ženě způsobí rozvrat dvou rodin. Jiná, starší žena se právě teď dozvěděla špatnou zprávu, nemá to právě teď komu říct a netuší, že tato neschopnost se s tím vypořádat jí způsobí v budoucnu zlou psychickou chorobu.ta myšlenka se jí bude vracet stále dokola. V sousedním městě si právě teď, v této chvíli, hrají dvě děvčata, dvojčata, za chvíli jedna z nich hodí do otevřených kamen lahvičku odlakovače na nehty. Ta vybuchne, ožehne jí obličej a to jí změní život. Bude mít docela jinou pubertu než její sestra. Rezignuje, stáhne se do sebe, přestane se starat o mínění jiných lidí. Jestli je pěkná, nebo ne? Jestli je chytrá, nebo ne? Brzy porodí dítě a pak je odloží, vlastní rodina ji zatratí, porodí druhé a vezmou jí ho. Právě teď se to odehrává. Zrovna za chvilku to v sousedním městě začne. Právě teď vzniká těžký vzdor v její hlavě, nepřistoupí na obraz světa tak, jak jí ho budou vykládat rodiče, farář, přátelé. Ještě mohlo dojít k rozhovoru o závažných věcech, ale teď se zatvrzuje. Od nynějška to bude již jenom vzdor. Někdy jste zažili pocit beznaděje, když máte rozmotat nějaký provaz, který někdo zašmodrchal? Jak se to stane, že rovný provázek se takhle zamotal? Nedalo se tomu nějak zabránit? Co já s tím teď? Kdyby tak šlo vrátit čas nazpátek, jenže to nejde. A nikdy nikdo neví, co z toho v budoucnu bude. Pohádá se žena s mužem. Jeden z nich má dojem, že o nic nejde, a ten druhý už v sobě nese pocit křivdy. A pokračují žabomyší války, ale ten jeden z nich stále nic netuší, má pocit, že o nic nejde, v tom druhém ale narůstá pocit dekadence, pocit zhrzenosti partnerem. A pak jednou přijde krize, tlustá čára a účet. První je nesmírně překvapen, nevzpomíná si, že by se něco stalo, co by stálo za řeč, ale ten druhý připomíná: Copak si nepamatuješ, jak jsme se tuhle pohádali a od té doby to tak bylo vždycky? Od té chvíle není již těm dvěma pomoci. Bible obsahuje mnoho příběhů, ve kterých hlavní hrdina neví, co ví čtenář. Čtenář čte černé na bílém - tehdy od něho odstoupil Hospodinův Duch, tehdy se Hospodin rozhodl, že mu odejme království, tehdy Bůh zalitoval, že si nevybral za krále někoho jiného. A nebo - tehdy vstoupil satan do Jidáše Iškariotského a on se rozhodl, že Ježíše zradí. My to víme, my to čteme v Bibli, ale Samson ani Jidáš nic netuší. Je to pro ně den jako každý jiný. Ale pevná půda pod nohama se jim již naklonila a brzy se jejich chůze změní ve volný pád, který již nikdo nezastaví. Saul si myslel, že o nic nejde, když neposlechne Boží příkaz a po vítězné bitvě nad Amálekem nezničí všechnu kořist. Skrze Samuele Hospodin řekl, že je třeba kořist zničit. Ale Saul si myslel, že když kořist použije na oběť Hospodinovi, bude vše vpořádku. Ale mýlil se. V ten den ztratil Boží důvěru. I když ještě několik 10

11 let panoval, byl to vlastně již volný pád. A právě tak Samson byl velmi unavený a Delíla na něho po čtvrté dotírala, možná se mu zdálo v té chvíli, že již nejde o nic podstatného, a tak Delíle vyzradil zdroj své síly. Řekl jí o tom, za jakých podmínek se stal Božím zasvěcencem od narození. Byl to jeho konec. Od toho okamžiku se stal nepoužitelným pro Boha. A mohli bychom pokračovat a hledat jiná podobná místa v Bibli, kdy se přehodila náhle výhybka úplně jiným směrem. Na co třeba myslel Abrahám, když přestal čekat na Sářino dítě a pozval si do stanu otrokyni? Uvědomil si, co z toho vznikne? Nebyl schopen dohlédnout, jaká bude v budoucnosti velká rivalita mezi potomky Izáka a potomky Izmaela. Nebo, jak asi voněla Jákobova kaše, když Ezau pohrdl prvorozenstvím? Napadlo ho v tu chvíli, že červená čára Božího vyvolení půjde už navždy jinou cestou, když ta krvavá kaše tak pěkně voněla? Možná Jidáše ani nenapadlo, že Ježíše přivede k smrti, když ho zradí, možná si myslel, že jenom dostane Ježíš natlučeno a vrátí se zpátky do Galileje. Každá věc je zez začátku nenápadná jako zrnku hořčice, a vyroste z ní veliký strom. Nikdo nic netuší a nevidí, ale v podzemí už to bublá. A nejhorší je na 11 tom, že to Samson nepoznal, že s ním není Bůh, že od něho Boží Duch odstoupil. Ale právě v tom je něco hrozného, ale zároveň fascinující půvab života. Nejenom, že nevíme dne ani hodiny, ale nevíme ani, jestli k dobré sadbě nepřihodil nepřítel nějaký koukol. Ale ať to spolu roste, časem se pozná, co je dobré a co je zlé. Na konci hospodář plevel spálí a obilí sveze do sýpek. Bůh stvořil svět dobře. Je třeba si to stále připomínat, abychom nezapomněli a nebyli nevděční. Svět je dobré stvoření. I když riziko života je obrovské. I když rizikem života je smrt. Nikdo neví, co se děje v hlavě dítěte, když ho přemlouváte, pojď dneska do kostela, jestli právě dnes konečně zlomíte jeho vzdor a ono půjde dobrou cestou, nebo se právě dnes zatvrdí a už nikdy nebude mít otevřené srdce pro vaše domluvy a pro Boha. Co se s tím dá dělat? Existuje nějaká prevence před špatným koncem? Všechny příběhy, jaké tady zazněly na začátek, jsou skutečné. Ve světě jaký je, nelze žít jinak. Nepomůžete si, leda byste nevycházeli na ulici, dali si polštář přes uši a svářečské brýle na oči, abyste náhodou neuviděli nějakou krásnou ženu, po které byste zadychtili. Ale přesto se něco dělat dá. A je toho vlastně docela hodně. A možná je to docela prosté. V Bibli se píše, že moudrý Job každé ráno přinášel zápalné oběti za své děti, co kdyby náhodou některé z nich zhřešilo? Nakonec jim ale tohle nebylo nic platné, protože Hospodin není loutka na provázku, která by dělala to, co člověk připraví. Ale pomohlo to alespoň Jobovi udržovat jeho víru svěží. Každý den se ptá: Stalo se dnes něco důležitého anebo stane se dnes něco závažného? Jaký to byl den, který mám dnes za sebou? Ohrozilo něco mou víru, mou spásu? Nezasel dnes někdo do mého srdce semínko vzdoru, pokušení či nevěry? Zpytovat ráno i večer vlastní nitro, dotazovat se na Boží vůli, vyznávat hříchy, svěřovat Bohu svou naději. Tak, jak nás k tomu různé postavy v dějinách církve skrze Písmo svaté vybízejí. Velmi dobrá prevence. Žijeme totiž vždy jenom jeden den dopředu, nikdy ne na delší čas. Ježíš v jediné modlitbě, kterou nás naučil, říkal - chléb náš vezdejší. Vždycky je to jenom krajíc na tenhle den, vždycky budu bojovat jen jeden den dopředu, i když kráčím cestou velmi dlouhou. Modlili jsme se na začátku modlitbu podle katechismu na jeden den, na jedno ráno. Je to tragický omyl individualismu, myslet si, že se

12 každý den modlí a každý týden chodí do kostela jenom primitivové, že písmákův deník je jenom nějaký přežitek. Člověk potřebuje velmi často vytvářet příležitosti, kudy dostat ven hřích a úzkost. Kdyby někdo nosil v sobě zlé myšlenky jenom do večera, než zapadne slunce nad jeho hněvem, možná by mezi námi nebylo tolik duševně chorých. Kdyby člověk každou neděli složil, jak se říká, pod Kristovým křížem všechno, co ho trápí a tíží, čím je unaven a zdeptán, možná by nebylo tolik lidí zraněných vnitřní bolestí. Kdyby lidé nepovažovali chvilku ztišení, přemýšlení a vnitřního usebrání za lenost a zahálku, kdyby si každý denně sedl a meditoval, kdyby existovala opravdová zpověď mezi přáteli, vůči farářům a presbyterům, mezi těmi, kterým důvěřujeme, kdyby se lidé nebáli říkat rovnou, co si myslí a nedusili v sobě úsudky zdravého rozumu, možná by svět vypadal jinak. Nevznikla by spousta špatných manželství a možná ani diktátoři by se nedostali tak daleko. Kdyby diktátor rozpustil prvního nepřítele v kyselině a ostatní by mu zatli tipec, možná by dějiny vypadaly jinak. Kdyby lidé víc žili přítomností, kdyby se ráno modlili a večer modlili, skládali denně účty Pánubohu, kdyby tátové měli čas na děti, kdy je to třeba a ne až budou velké, svět by určitě vypadal jinak. Asi se nám to nikdy nepodaří beze zbytku, tak se alespoň nesnažme být všichni chytří, všichni generálové. Buď nám varováním, že věci mohou dlouho, alespoň navenek, vypadat tak, že fungují. Duch Hospodina od vás odejde a vy to ani nepoznáte. Možná už teď mnozí Ducha nemají, a přesto všechno zdánlivě pokračuje dál. Je to memento. My se teď právě nacházíme v postním období. Kdyby do nás vstoupil ráno satan jako do Jidáše, vyvrhněte ho nejpozději večer. Kdybyste zatoužili po třiceti stříbrných, řekněte to co nejdříve Pánubohu. Existuje cesta, jak s Boží pomocí přehodit zpátky výhybky do špatné cílové stanice. Pán Bůh nás ne nadarmo vyzývá k ostražitosti a bdělosti. Připomínáme si to obzvláště dnes. Amen. I závěrečná modlitba se nesla ve znamení proseb o ochranu Boží, aby od nás odstoupil Jeho Duch a my o tom nevěděli. Proseb, abychom dokázali žít přítomností a do budoucna žili stálou nadějí. I ten den s farářem Kittou jsme položili do rukou Hospodina. Koncert Michala Kitty hned po ukončení bohoslužeb byl velice zdařilý. Vlastní písničky se Michal Kitta snažil skládat již na gymnáziu, písně o Bohu a o víře. Na fakultě hrál v big bítu, v Hronově se vrátil k písničkám folkovým. Skládá hudbu i texty. Na koleně si natočil cédéčko (za 70 Kč ho měl i s sebou), které bylo možno si zakoupit. Některé jeho písničky byly velice živé, jiné pak komornější. Zhudebňuje i biblické texty. Obrázky k cédéčku mu namaloval Petr Payne. Když bratr Kitta pracoval o loňských povodních v Litoměřicích, uspořádal tam ze svých písní koncert ve prospěch tamější Diakonie. Zde si uveďme alespoň text úvodní písně cédéčka z roku 1989 Čtyřiadvacet. Čtyřiadvacet hodin denně nahoře nebe, dole země, kam tvá duše uteče, quo vadis, člověče? Ta moje se na cestu dá tam, odkud sem doléhá smích, kde schnou slzy na tvářích. Kam tvá duše uteče, quo vadis, člověče? Kéž se dá stejnou cestou jako má. Čtyřiadvacet hodin denně k čemu se tvářit zamračeně? Občas škvírou v oltáři jasné slunce zazáří, v duši se rozlije jas, v základech zdvihne se chrám vzácný host zavítá k nám. Občas škvírou v oltáři jasné světlo zazáří, promluví jemný a tichý hlas. Čtyřiadvacet hodin denně vlnka za vlnkou na mělčině, zpěněná krev v žilách vře, žene plavce na moře. Ostrov a člověk je kruh, šťastná je ryba i pták, do hloubky či do oblak zpěněná krev v žilách vře, žene plavce na moře, snad až tam, kde bydlí Bůh. Zpracoval Jiří Matějka 12

13 SBOROVÉ VOLEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V SEMONICKÉM SBORU 5. října 2003 Hned na počátku toho nedělního shromáždění oznámil bratr farář Kučera, že se dnes jedná o sborové volební shromáždění. Tomu pak odpovídalo vše, od výběru písní přes biblické čtení i text, na nějž bratr farář kázal. U vchodu do chrámu byl tentokráte stolek u něhož se příchozí sestře Dítětové podepisovali do prezenční listiny. Snad nejde vybrat žádný jiný přijatelnější biblický text k tomuto shromáždění, než je Pavlův list Římanům, kapitola dvanáct. Připomeňme si alespoň část: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Bratr Kučera pak v kázání na text kapitoly dvanácté z Listu Pavla k Římanům zdůraznil kromě jiného, že důležité je pro každého z nás, nejen tedy pro nově volené starší, sloužit, ne panovat. Sloužit tak, jak sloužil a slouží náš Pán. Každý může posloužit sboru jinak, každý má od Boha různá obdarování a ta může a má uplatňovat ve prospěch všech, a nejen ve sboru. Víra pro nás nemůže být jen jakýmsi nedělním doplňkem života, víra má být pro nás zdrojem života, orientačním ukazatelem. Bratr farář poděkoval poté za dosavadní šestiletou práci dosavadnímu staršovstvu, poděkoval i dvěma z nich, kteří se již pro pokročilý věk sami nechtěji účastnit volby na dalších šest let (bratří Josef Andrejs a Jaroslav Dus, oba ze Semonic) a píseň Vezmi, Pane, život můj (EZ 473) nám připomněla, čím vším jsme Bohu povinováni. Vezmi, Pane, život můj, k své jej službě zasvěcuj; moje dny, můj každý dech slávu svou vždy hlásat nech! Vezmi ruce, uč mne sám, co a jak kdy konat mám; vezmi také nohy mé, ať jsou hbity v službě tvé! Vezmi hlas, ať velebí, tebe, Boha na nebi; vezmi rty, bych hlásal všem, u tebe jak šťasten jsem! Následovala volba předsedy volebního shromáždění. Na návrh dosavadního bratra kurátora 13 J. Andrejse byl všemi hlasy zvolen bratr farář. Zapisovatelem shromáždění pak bratr Z. Borecký, skrutátory sestra J. Borecká, V. Andrejs a L. Skalický. Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny sestry D. Staníčková a M. Andrejsová. Poté byly rozdány natištěné volební lístky s deseti navrhovanými, s nimiž bylo vše předem projednáno, tedy zda se svou kandidaturou souhlasí, a byl vysvětlen postup voleb. Na volebním lístku měl každý z hlasovných údů zaškrtnout z oněch deseti jmen vždy nejvíce osm. Navrženi na příštích šest let byli: Jaroslav Andrejs z Rožnova, Václav Andrejs ze Semonic, Václav Bartoš z Vlkova, Zdeněk Borecký ze Semonic, Milada Dítětová z Černožic, Anna Hrudková z Jaroměře, Jana Jánská ze Semonic, Tomáš Radoň ze Smiřic, Dita Staníčková ze Semonic a Jarmila Viková z Jaroměře. Hlasovných údů bylo přítomno dvacet devět, celkově účastníků jedenatřicet. Než bylo přikročeno k samotné tajné volbě, vyjádřil velice hezky bratr Z. Borecký své pochybnosti sám o sobě. Řekl, že má stále důvody nejen pro, ale i proti tomu, aby se nechal zvolit. Že stále není rozhodnut. Seznámil společenství se svými čtyřmi důvody, které ho nutí, aby stále o sobě pochyboval. Má stále problémy, potíže v jednání s lidmi, domnívá se, že nedokáže správně vysvětlit své myšlenky a s tím souvisí i chyby, kterých se ve staršovstvu dopustil, dále má starosti s kumulací svých funkcí a čtvrtým důvodem pak je, že se jeho představy o práci ve staršovstvu mnohdy rozcházejí s realitou. Nechá za sebe rozhodnout Ducha svatého. Sáhl do sáčku, který si s sebou přinesl, a v němž měl dva kameny - bílý a černý. Černý znamenal nepřijmout funkci, bílý pak přijmout. Vytáhl si bílý. Prvních osm podle obdržených hlasů se seřadilo od 29 hlasů po 23 hlasy. Na devátém a desátém místě skončily sestry z Jaroměře - Anna Hrudková a Jarmila Viková. Následovala volba čtyř náhradníků - postupně od prvního do čtvrtého. Prvním náhradníkem byl zvolen bratr Karel Radoň ze Smiřic, druhým Marie Kuchařová z Černožic, třetím Jitka Andrejsová ze Semonic a čtvrtým Anna Hrudková z Jaroměře. Přáním všech jistě je, aby se novému star-

14 šovstvu v čele sboru dařilo, abychom my ostatní jim byli ve všem podle našich možností, podle našeho obdarování ku prospěchu, abychom dokázali i na modlitbách vyprošovat pro ně i pro celý semonický sbor Boží požehnání. I k této prosbě směřovala závěrečná píseň volebního shromáždění - Tvé požehnání, dobrý Otče. A ještě závěrem - na konci října 2003 byl na schůzi nově zvoleného staršovstva zvolen kurátorem opět Jaroslav Andrejs, místokurátorem Zdeněk Borecký (zatím pouze na dva roky), místo pokladníka sboru zůstalo zatím neobsazeno do doby, než bude jasné, zda bude nutno zavést i do sborové pokladny podvojné účetnictví. Jiří Matějka JAK ZAPŮSOBILA FRANCIE NA BRATRY RADOŇOVY Aktivity sboru Saint Jean (sv. Jana) v Colmaru 70.ti tisícové město Colmar ležící v severovýchodní části Francie poblíž německo- -švýcarských hranic mezi městy Štrasburk a Basilej je hlavním městem alsaského departmentu Horní Porýní. Nejedná se o typicky francouzský region. Již historicky je tato oblast spjata se sousedním Německem. Od prusko-francouzské války v roce 1870 až do konce 1. světové války bylo Alsasko s Lotrinskem připojeno k Německu. Malá skupinka semonické mládeže strávila o letních prázdninách několik slunných dní v tomto kraji. Mimo jiné se zúčastnila rozmanitých aktivit farnosti Saint Jean v Colmaru, která je součástí církve augsburského vyznání Alsaska a Lotrinska. Po výročních bohoslužbách, při kterých se zavzpomínalo na loňské prázdninové pobyty mimo jiné i na pobyt 26ti členné francouzsko-české skupinky v Tisu, následovala odpolední zahradní slavnost s přáteli z nedalekého německého Freiburgu. V týdnu pak naše mládež pohostila ve sborové místnosti 30ti člennou skupinku místních českou kuchyní. Po Věra, Tomáš, Klára a Jean Jacques - po nároeném výstupu Tomáš, Klára, Věra a Marylene - slunné odpoledne ve Strasburku 14 večeři sehrála klasickou českou pohádku upravenou na zdejší poměry. Po společném hudebním vystoupení následovalo promítání diapozitivů ze zimní přírody nedalekých Vogéz. Jen stěží se daly rozpoznat obrázky zasněžených míst s těmi, které se předchozí dny daly tak lehce zdolávat. Sbor Saint Jean, kromě partnerství s ně- kolika evropskými sbory, vyvíjí aktivity v různých asociacích protestanských církvích jako např. E.O.P., M.U.C. a La Croix Bleue. E.O.P. (Equipes Ouvrieres Protestan- tes) Tato asociace, která hraje důležitou roli v protestanských církvích ve Francii, se zaměřuje především na tématické setkávání týkající se problémů světa, nezaměstnanosti a sociální práce. Organizuje rodinné prázdninové pobyty jako Letní universita. Programem je vzájemné poznání a diskuse na vytyčená témata. Do jejich aktivit patří také mezinárodní setkávání, exkurze do výrobních závodů s debatou o sociálních podmínkách zaměstnanců

15 a tématicky zaměřené víkendy. M.U.C. (Mission Urbaine de Colmar) - městská misie Colmaru. Sbor Saint Jean se nachází ve čtvrti s panelovou zástavbou, kde žijí především nižší sociální vrstvy obyvatel. Velkou část těchto obyvatel tvoří emigranti z arabských zemí. Sdružení MUC, které řídí místní farář Jean Jacques Dietsch, se orientuje právě na tuto vrstvu obyvatel s cílem zaplnit volný čas dětí, mládeže, matek s dětmi a nezaměstnaných lidí. La Croix Bleue (Modrý kříž) zabývající se problematikou alkoholismu a zapojení pacientů vyléčených z alkoholové závislosti do běžného života. Od 6. do 13. července příštího roku bude pobývat skupinka 12ti účastníků sdružení E.O.P. z Colmaru ve vile Čerych v České Skalici. Velmi rádi se zúčastní naší nedělní bohoslužby, po které budeme mít příležitost se dozvědět něco více o jejich rozmanité křesťanské činnosti. Tomáš Radoň MLÁDEŽ A MY TenSing při bohoslužbách V neděli 22. června 2003 se při svém turné po českých zemích v našem sboru zastavila skupina mládeže z norského města Lommedalen. Byla to část mládeže věnující se v jejich sboru společnému zpívání, kterému se říká TenSing. Název vznikl spojením dvou anglických slov teen (dospívající) a sing (zpívat). TenSing je aktivitou křesťanských sborů v několika zemích Evropy, kterou se snaží podchytit činnost dospívající mládeže v křesťanském prostředí a nabídnou jí smysluplnou činnost. Repertoár se pohybyje rozsahem od moderních duchovních písní (jako například spirituály a tradicionály) až po ryze moderní směry, které jsou mladým blízké (rock, pop,...). Z jejich duchovního repertoáru jsme měli možnost ochutnat při vystoupení v rámci bohoslužeb, a z ostatního (kdo se za nimi vydal) při jejich vystoupeních v Novém Městě nad Metují či v Náchodě. Jaroměřská školní mládež se pak v pondělí s nimi seznámila při jejich vystoupení pro školy v sále tělocvičny jaroměřského učiliště. Skupina z Lommedalen byla v naší zemi po roce již potřetí, a vystupovali v dalších dnech také v Praze a Ostravě. Mohli jsme na nich obdivovat jejich nadšení, vervu a elán, které do zpívání vkládali, i kázeň, který je pro společný zpěv nutný. Ti, kteří některé z nich měli ubytované doma, mohli obdivovat jejich jazykové schopnosti, nejen 15 u studentů, ale i u žáků učňovkých škol. Všichni se plynule uměli domluvit anglicky či německy. Mnozí z nich si ale ke konci stěžovali, že přes veškerou pohostinnost, kterou jim poskytli rodiny našich sborů, kde byli ubytování, si nemohli s místními popovídat. We should think about ourselves. Ti kdo si popovídali se mohli dozvědět o tom, jak se žije v křesťanském sboru, ve kterém nemyslí jen na dnešek (protože má dosti trápení), ale ve kterém sází stromy i kdyby měl zítra přijít konec světa. Sází je samozřejmě obrazně, když se pečlivě a profesionálně věnují všem generacím, od prvních človíččích krůčků až po ty poslední. Vědí že Bůh požehná těm, kteří se v Jeho Duchu snaží. Zdeněk Borecký

16 Přednáška v Milíčově domě V sobotu 18. října odpoledne se v Milíčově domě šešlo několik zájemců k přednášce bratra Petra Kučery, kazatele sboru Církve bratrské v České Třebové. Toto setkání pořádal náš sbor společně se sborem Církve Bratrské z České Skalice. Petr Kučera se věnuje práci s dětmi a mládeží, a tudíž se s námi především dělil o své dobré zkušenosti z oblasti výchovy v křesťanském prostředí. Několik z nich váženému čtenáři předkládám, neboť každý z nás se s dětmi a mladými potkává. Důležité je pořádat pro děti veškerého věku všelijakou společnou činnost, od dětí až po mládežníky, od her až po výlety či tábory. Být prostě s nimi. Pro děti je důležité to, co a jak s dospělými prožijí. Mnohem víc je osloví společné dobrodružství, než sezení nad otevřeným sešitem při sebe dokonalejší přednášce. Jakmile se sdětmi vydáme na výlet, je třeba se jim osobně věnovat, i když bychom si raději povídali s jiným dospělým. Pak je šance vystihnout ten správný okamžik, kdy přeskočí jiskra vzájemné důvěry otevírající osobní vztah. Pro dospělého je důležité, aby ocenil adolescentovu snahu či úspěch, aby ho přizval k činnosti prospěšné pro někoho třetího. Na otázku jak přiblížit hodnotu Krista malým dětem bratr Kučera odpovídal, že křesťanské hodnoty musí být především vidět na nás samých. Že není třeba dětem přeslazovat biblické příběhy, ale pídit se po jejich ryzosti, podstatě, kontextu a souvislostech. Vyhýbat se klišé. Děti jsou tvorové hraví, a proto si s nimi hrát. Hlavně hry. A také i přijímat jejich hry. Zdeněk Borecký Presbyterní konference V sobotu 8. listopadu pořádal v našem sboru seniorátní odbor pro vzdělávání Presbyterní konferenci. Název poněkud zavádějící, neboť byl v církvi vymyšlen v době politické nadvlády materialismu a totality, aby bylo lze se scházet ke společnému vzdělávání a diskuzím. Tato setkání konající se na jaře a na podzim jsou ve skutečnosti otevřená všem. Každé setkání je tematicky zaměřeno a hostem bývá tématu znalý odborník. V Semonicích jím byl bratr Mgr. David Hanuš, učitel z náchodské Evangelické akademie. A téma? Posatavení mládeže v našich sborech. Úvod patřil mládeži z vrchlabského sboru, která si připravila krátkou pobožnost a společné zpívání. Bratr Hanuš se pak rozpovídal o věcech, které shrnul do názvu Psychologie člověka v adolescenci. Hovořil například o tom, že chování člověka ve věku dospívání má svoje specifi cké znaky, v mnohém podobné jednání člověka umírajícího. Dospívání je cesta na jejímž konci přichází přijetí odpovědnosti za sebe sama. 16 V době dospívání prožívá člověk krátkodobou intimitu, odmítá povrchnost. Je to věk, kdy se vybavuje znalostmi, k čemuž ho nutí především přicházející zkoušky (přijímací, maturita,...). Školu však nevnímá jako prostředek pro dosažení vzdělání. Věnuje se horlivě vedlejším aktivitám. Je to věk prožívané svobody a odsouvané odpovědnosti. Říká se tomu adolescentní moratorium. Dospívající pozoruje své tělo a jak je přijímán okolím. Muži si uvědomují své svaly a sílu, kterou používají k vydobytí pozice v kolektivu. Ženy jsou naopak submisivnější, navazují vztahy, pečují o potřebné. Všichni se umějí snadno nadchnout a vlastní nezkušenost jim přináší rychlé a nadšené odpovědi. Odmítají rady a zkušenosti rodiny, kde tráví nejméně času. Klíčovou se pro ně stává otázka co je správné. Snadno se tak zapojí do organizací zabývajících se hodnocením (např. ekologická hnutí). Hodně komunikují, ale přestávájí být hlučnými a stahují se do sebe. Naplňují potřebu partnerského vztahu, ale nutnost vzdát se více otevřených vztahů pro jeden hluboký bývá přiči-

17 nou krátkého trvání partnerství. Vekou úlohu v tomto věku hrají prožitky, často adrenalinové. Morální hodnocení dělí na dobré či špatné, ještě nechápou kompromis a společnou dohodu. Pokud se bude církev k něčemu vyjadřovat, mládež se bude určitě chtít také vyjádřit. Dítě city jen prožívalo, ale adolescent si je uvědomuje a hledá odpověď co s nimi. Většinou však odpovědi odkládá. V tomto věku se rozvíjí abstraktní myšlení. Každý člověk je přirozeně věřící, ale u každého se to projevuje jinak. To co se jako děti naučili v církvi, začínají přehodnocovat. Zejména tvrdá křesťanská výchova v dětství je takřka pravidelně přivádí k úplnému odvrácení. Adolescenti procházejí obdobím zmatků a hledání. Mají šanci i nalézat vztah ke křesťanskému společenství, ale to je musí přijímat takové, jací jsou. Přednáška rozvířila dlouhou podnětnou diskuzi, která málem nedala prostor pro příspěvek seniorátního faráře pro mládež Mgr. Radima Žárského. Ten zapátral v histori, aby zjistil, že problémy s mládeží byly často velmi podobné. Ne každý farář uměl otevřít mladým křesťanské idee. Dozvěděli jsme se o historii YMCY, o tom jak mládež žila samostatně, i o tom, jak svobodné činění v na poli naší církve nacházelo nedůvěru v očích oficiálního vedení a vedlo k potlačení nezávislých projevů. Po obědě jsme si měli možnost na krátkém testu ověřit, co víme o životě dospívající mládeže. Rozděleni do skupin jsme si pak povídali o konkrétní situaci v našich sborech, abychom pak společně konstatovali, že stav našeho jednání vůči mládeži sice není radostný, ale jisté naděje se rýsují. Jsme například první a jediný seniorát, který zaměstnává faráře specializovaného na prácei s dětmi a mládeží. V materiálech zaměřených na křesťanskou výchovu, do kterých jsme mohli nahlédnout, bylo možno číst i tuto báseň od neznámého autora: Raději Raději bych kázání viděl, než slyšel. Byl bych raději, kdyby někdo se mnou šel kus cesty, než mi ji ukázal. Oko je lepší žák, než ucho. Dobrá rada může zmást, příklad je vždy jasný. Nejlepší kazatelé jsou ti, kteří své kázání žijí. Lidé totiž potřebují vidět dobro vyjádřené v činech. I já bych se to brzy naučil, kdybys mi ukázal, jak se to dělá. Když pracuješ, mohu se ti dívat na ruce, ale na rychlost tvých slov nestačím. Tvé kázání je asi moudré a pravdivé, ale mě by se víc líbilo vyučování, kde bych se díval. Co když tvé rady nepochopím? Ale tvému životu rozumím docela dobře. Zdeněk Borecký Pozoruhodná příhoda v Jaroměři v pátek 29. srpna v 9:50 mezi paneláky. Vracím se. Cestu si zkracuji po travnaté části mezi domy, kde jsou umístěny prolizky a jiné atrakce pro děti. Slyším hlásek: Dobrý den, pane. Obklopily mě tři holčičky, dvě asi sedmileté, třetí je očividně mladší. Jsou hezké a pěkně oblečené. Dobrý den, princezny. My vás známe! My vás pár dní pozorujeme z okna, jak tudy chodíte sám a pořád sám, a tak jsme si řekly, že vás potěšíme, abyste nebyl smutný. Nejsem smutný. Ale my to tak bereme, protože jste sám 17 a sám. My si všímáme! Potěšily jste mě. Vidíte, říká těm dvěma, já to povídala, že nás potřebuje. Mě si opravdu, jak tak chodím, nevšímá a to ani lidé, které znám a kteří znají mne a míjí mne autem. Nikdo by nezastavil, aby mě svezl. Tak to jste na tom jako my, nás si taky dospěláci nevšímají. A co rodiče? Ty taky moc ne, ty jenom okřikují a poroučejí, ale nevedou s námi žádné jiné řeči, prý nemjí čas poslouchat, co my si myslíme, ani si s námi hrát. Proto koukáme z okna a proto jsme

18 vás viděly. Rád vás vidím, slečny. Vidíte, já říkala, že bude rád!, povídá dalším dvěma. Chcete mi o něčem vyprávět? No já vám chci říct, že už umím na kole a nemusím se ani držet řidítek. Tak to jsi dobrá, to je obdivuhodné, ale doufám, že víš, že je lepší se řidítek držet. To jó, ale bez držení je to trochu umění. A co ty umíš? Já už umím se přetočit támhle na té tyči. To je také obdivuhodné. A už chodíte do školy? No jó, pane, teď jdeme do druhé třídy. Všechny tři? Ne, jenom my dvě, vona tahle ještě do školy nechodí. A co děláš, když jedna z vás jezdí bez držení a druhá se přetáčí na tyči? Já jim tleskám! Kdybych mohl, tak vám prázdniny prodloužím, ale to přece víte, že to nejde. To byste udělal kvůli nám? Zajisté, ale také kvůli sobě, abych vás tady zase někdy potkal a mohli jsme si povídat. Třeba se to povede. Bylo by to fajn, že bysme měly někoho, kdo si chce s námi povídat. Moc vám přeji, abyste se ve škole cítily dobře a aby se vám dařilo. Tak to vám, pane, moc děkujeme za přání, moc jste nás potěšil. Ale, prosím tě čím? Jen tak jsem se zastavil, když jste hezky pozdravily, vyslechl vás, co umíte a ještě jsme prohodili pár slov. To je právě ono! Vzpomínejste na nás, pane! Ahoj! Můžeme vám taky říct ahoj? Už aby to bylo! Tak ahoj, pane! A utíkaly cestičkou mezi paneláky. Mgr. Zdeněk Borecký JAK ŽIJE V SOUČASNOSTI NÁŠ MILÍČŮV DŮM? Několik poznámek z posledních schůzí představenstva Milíčova domu v Jaroměři Za prvé je jistě nutné zmínit se o tom, že od 1. května letošního roku máme nového pana ředitele. Po výběrovém řízení se jím stal pan Bc. Jan Syrový. Dojíždí do Jaroměře denně z Hradce Králové. V sociálních službách není žádným nováčkem, pracoval v nich již na vojně v Havlíčkově Brodě. Tam zůstal pracovat ve službách i po základní vojenské službě. Poté se přestěhoval na jižní Moravu do Znojma, kde pracoval v centru s názvem Podané ruce. Předsedkyně představenstva pí. Mgr. J.Borecká ho seznámila se všemi členy představenstva, popřála mu, aby vždy našel ve členech představenstva podporu pro svou práci, aby i nadále na sobě pracoval a k témuž vedl i ostatní pracovníky Milíčova domu a měl potěšení z vlastní práce i práce svého okolí. Nový ředitel se do současné doby seznamoval s kolektivem Milíčova domu, s jeho možnostmi 18 či naopak omezeními. Odvolal zástupce ředitele MD a zreorganizoval zaměstnanecké obsazení pracovníků. Podal návrh na změnu organizace jednotlivých místností v MD a jejich využití, zpracoval náměty na úspory v provozu Milíčova domu. Je to i proto, že se vedení MD stále musí potýkat s nedostatkem financí jak na platy zaměstnanců, tak i na provozní náklady, neboť ceny například energií stále rostou, zatímco příspěvky státních institucí pokud neklesají, rozhodně nerostou. O finanční granty je stále více uchazečů, uspět u výběrových řízení je tedy stále obtížnější. Milíčův dům má v poslední době i problémy s vlhkostí. Ne sice až tak vlastní, ale vlhkost (snad, zřejmě?) proniká patrně z našeho domu do domu sousedního, který tak částečně znehodnocuje. Potýkáme se tedy (hlavně nový pan ředitel) s objednávkami odborníků, kteří by nejprve našli příčiny vlhkosti a poté navrhli cesty k odstranění. Že to není zadarmo, to je nabíledni. I na to se musí postupně nacházet v rozpočtu prostředky.

19 Na odstranění vlhkosti se v současnosti již pracuje. Některé etapy jsou dokonce již ukončeny. Milíčův dům má v současné době pověření od Krajského úřadu k výkonu sociálně právní ochrany v rozsahu vyhledávání dětí, činnost na ochranu dětí před škodlivými vlivy, k individuální práci s klientem, vede o klientu evidenci a stará se o něho, kontakty může provádět i u klienta doma, může integrovat zdravotně a mentálně postižené děti, spolupracovat se všemi školami v místě a podobně. Co se týče fi nancí nejsoučasnějších, dá se říci, že se v tomto ohledu MD pomalu dostává z minulých ztrát způsobených neobdržením některých grantů, s nimiž se původně počítalo. Vyprošujme i na modlitbách Boží péči o pracovníky našeho MD i o jejich klientelu. Podle zápisů představenstva zpracoval Jiří Matějka Členové představenstva na snímcích Jaroslava Kučery (ten je schován za fotoaparátem) zleva: nahoře: Jarmila Borecká, Jaroslav Andrejs, Jan Hrudka, Věra Chlumská, Jarmila Viková dole: Jiří Matějka, Jan Syrový, Marek Haltuf, Barbora Vejnarová Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. 19 Titovi 2,11 Z této milosti, jenž s takou štědrostí k nám nehodným se sklání, buď chválen Bůh náš bez přestání. Z Hesel Jednoty bratrské na Vánoce 2003

20 ADVENT - VÁNOCE - NOVÝ ROK VE SBORU ČCE V SEMONICÍCH 2003 Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Milí přátelé, bratři a sestry, Izajáš 9, Blíží se počátek nového církevního roku, který začíná Adventem - obdobím, ve kterém se v radosti i pokání připravujeme na příchod Páně. Nejde jen o připomenutí narození Pána Ježíše, ale i o to, že očekáváme nový příchod vítězného vzkříšeného Pána Krista, který se v plnosti času ujme vlády nad světem. V soudu odstraní všechno zlo a klam a nastolí vládu milostivé spravedlnosti pro všechny. Advent nás tedy volá k odpovědnému životu v poslušnosti Božího slova, jak nám je v plnosti zvěstoval Spasitel Ježíš. Vánoce nám zvěstují velikou radost, že se Pán Bůh ujímá nás lidí. Dává nám v Dítěti z Betléma naplnění svých slibů o spáse, o své blízkosti a záchraně z moci hříchu. Jméno Ježíš znamená: Hospodin vysvobozuje, další jméno, kterým je Dítě pojmenováno: Immanuel vyjadřuje Boží blízkost: Bůh s námi. Počátek nového roku 2004 nás vede k vděčnému ohlédnutí za prožitými dny; i k výhledu do budoucna, čemu chceme zasvětit své dny, které nám Pán Bůh ještě přidává. Zveme Vás všechny srdečně k účasti na adventních, vánočních i novoročních bohoslužbách! Neděle v 9,00 První advent - bohoslužby v Semonicích s vysluhováním SVP Neděle v 9,00 Druhý advent - bohoslužby v Semonicích Neděle v 9,00 Třetí advent - bohoslužby v Semonicích, v 10,30 bohoslužby v Jaroměři Neděle v 9,00 Čtvrtý advent - Vánoční zvěstování dětí v Semonicích Středa ve 22,30 Štědrý večer v kostele v Semonicích Čtvrtek v 9,00 Hod Boží vánoční bohoslužby s vysluhováním SVP v Semonicích - sbírka na bohoslovce Pátek v 10,30 Druhý svátek vánoční v Jaroměři - bohoslužby s vysluhováním SVP Neděle v 9,00 - bohoslužby v Semonicích Středa v 17,00 Posezení na faře v Semonicích na závěr roku 2003 Čtvrtek v 9,00 Nový rok - bohoslužby v Semonicích s vysluhováním VP Neděle v 9,00 - bohoslužby v Semonicích Těšíme se na shledání s Vámi při bohoslužbách a u stolu Páně. Přejeme Vám požehnané a radostné vánoční svátky. V Novém roce ať Vás provází Boží péče a vedení. Staršovstvo sboru ČCE v Semonicích Jaroslav Andrejs, Jaroslav Kučera, kurátor farář Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista; byl bohatý, ale pro nás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2. Korintským 8,9 Navštívils nás bídné sluhy ve vězení, nesa z divné lásky z bíd nám vyproštění. Z bohatého skladu nebeského hradu hojné neseš zboží, štědrý Synu Boží: Vítej, králi náš! Z Hesel Jednoty bratrské na Vánoce 2003 Uzávěrka tohoto čísla 7. listopadu Redakce Jiří Matějka, grafická úprava a tisk Zdeněk Borecký

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více