INFORMÁTOR duben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR duben 2 0 1 3"

Transkript

1 INFORMÁTOR duben KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, tel.: , fax:

2 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Prevent. prohl. a hodnocení zdravot. stavu zaměstnance... 3 II. KVIC organizuje v dubnu III. KVIC připravuje... 9 IV. Studia k výkonu specializovaných činností a studia kvalifikační V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT počítač na vaší straně VI. Realizace projektů ESF Projekt Elementarium Projekt Vím, co chci - Vím, jak na to Projekt Progress Projekt Informatorium školy mateřské Informace KVIC, odloučené pracoviště KVIC sděluje... Vzdělávací programy na zakázku Inzerce pracovních míst Termín uzávěrky příspěvků do Informátoru KVIC na měsíc květen KVIC organizuje Vzdělávací programy duben červenec Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. Kontaktní osoby KVIC OP : Mgr. Jarka Grosmanová tel Mgr. Ilona Fiurášková tel Bronislava Raníková tel strana - 2 -

3 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Preventivní prohlídka a hodnocení zdravotního stavu zaměstnance za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci Dotaz: Ředitel školy mi nařídil, že se musím podrobit preventivní prohlídce u závodního lékaře, že nemohu za tím účelem navštívit svého obvodního lékaře. Musím toto nařízení respektovat nebo musí ředitel školy akceptovat stanovisko obvodního lékaře? Odpověď: Závazné právní předpisy: - Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 47/2013 Sb. (účinnost zákona č. 47/2013 je dnem 1. dubna 2013) - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů K 1. dubnu 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 373/2011, o specifických zdravotních službách, který mj. řeší oblast zajišťování pracovnělékařských služeb (dříve závodní preventivní péče ) a dnem 31. března 2013 skončí přechodné období, ve kterém mohly být po dobu jednoho roku od účinnosti zákona pracovnělékařské služby poskytovány podle dosavadních předpisů upravujících závodní preventivní péči. Od 1. dubna 2013 každý zaměstnavatel musí pro své zaměstnance zajistit pracovnělékařské služby prostřednictvím poskytovatele, tzn., že musí uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem v oboru všeobecného praktického lékařství nebo poskytovatelem v oboru pracovního lékařství. Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby. Zaměstnavatel může zabezpečit pracovnělékařské prohlídky na základě písemné žádosti u poskytovatele v oboru všeobecného pracovního lékařství, který je zaměstnancovým registrovaným poskytovatelem (obvodní lékař), pokud jde o práce zařazené podle pravidel o kategorizaci prací do první kategorie a součástí práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy. Ostatní pracovnělékařské služby musí být i vůči zaměstnancům vykonávajícím uvedené práce zajištěny prostřednictvím smluvního poskytovatele. Náklady spojené s poskytováním pracovnělékařských služeb je povinen hradit zaměstnavatel. Ředitel školy je povinen efektivně vynakládat finanční prostředky (nasmlouvaná cena u poskytovatele může být výhodnější než u obvodního lékaře). Závěr: Preventivní prohlídka prostřednictvím obvodního lékaře představuje možnost (pouze u prací zařazených do první kategorie), rozhoduje ale vždy zaměstnavatel. Zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu; pokud zaměstnanec odmítne, je to výpovědní důvod ve smyslu 52 písm. g) zákoníku práce, jelikož zaměstnanec nesplní povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. strana - 3 -

4 Informátor KVIC duben 2013 Metodické poradny pro ředitelky/ředitele MŠ a vedoucí učitelky MŠ zřizovaných obcemi Téma: Správní řízení v MŠ Obsah: 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 2. Rozhodování ŘŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 3. Různé. Diskuse. Určeno pro Číslo akce Termín Doba konání Místo konání MŠ :30-12:00 h KVIC, Štefánikova 7 MŠ :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 MŠ :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 MŠ :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Metodické poradny pro ředitelky/ředitele MŠ a vedoucí učitelky MŠ zřizovaných obcemi v Moravskoslezském kraji Téma: Změny ve školských předpisech 2012/2013 Obsah: 1. Aktualizace právních předpisů ve školství 2. Zkušenosti OŠMS KÚ MSK z šetření stížností v roce Různé. Diskuse. Určeno pro MŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 h ZŠ Bruntál, Okružní okresu Frýdek -Místek :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Karviná :30-12:00 h ZŠ, třída Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice okresu :30-12:00 h KVIC, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Mgr. Ivana Jírů, referent stížností OŠMS KÚ MSK Metodické poradny pro ředitelky/ředitele ZŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Změny ve školských předpisech 2012/2013 Obsah: 1. Aktualizace právních předpisů ve školství 2. Zkušenosti OŠMS KÚ MSK z šetření stížností v roce Různé. Diskuse. Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590,- Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Mgr. Ivana Jírů, referent stížností OŠMS KÚ MSK Určeno pro ZŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 h ZŠ Bruntál, Okružní okresu Frýdek -Místek :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Karviná :30-12:00 h ZŠ, třída Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice okresu :30-12:00 h KVIC, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 strana - 4 -

5 Přihlášky na metodické poradny zasílejte na jednotlivá pracoviště KVIC dle jejich místa konání: Ostrava, Karviná Bruntál, Opava Frýdek-Místek Mgr. Jarka Grosmanová tel.: II. KVIC organizuje v dubnu 2013 Dopravní výchova do každého předmětu NOVINKA Číslo akce: Termín: :00-14:00 Určeno: učitelům MŠ, ZŠ Obsah: Jak efektivně zapracovat problematiku dopravní výchovy do vzdělávacího plánu a jak nenásilně začlenit dopravní výchovu do různých výukových programů. Lektoři: Mgr. Zuzana Strnadová Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 6 h Cena: 760 Kč Přihlášky: do na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Učíme se číst genetikou Číslo akce: Určeno: učitelům I. st. základní školy, zejména 1. a 2. ročníku Obsah: Chcete učit čtení v 1. ročníku genetickou metodou, ale zatím nevíte, jak na to? Seminář Učíme se číst genetikou Vám nabídne náhled do metodiky výuky genetickou metodou, seznámí Vás s konkrétními průpravnými aktivitami před výukou čtení, se způsobem vyvozováním písmen i souběžnými aktivitami psaní tiskacím písmem. Získáte inspirace do výuky prostřednictvím vhodných učebnic, materiálů, pomůcek a zkušeností kolegů. Budeme se zabývat diagnostikou počátečního čtení, nabídneme možnosti individualizace výuky čtení podle různých úrovní zvládnuté techniky čtení u dětí. Ochutnáte možnosti rozvoje čtenářských dovedností u dětí - nečtenářů. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC, Štefánikova 7 Lektoři: Mgr. Leona Mechúrová Cena: 800 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: em na adresu Praktická ukázka práce se žáky s vývojovými poruchami chování Číslo akce: Termín: :00-13:00 h, prezence od 7:30 h Určeno: učitelům, speciálním pedagogům, školním psychologům, dalším zájemcům I. st. ZŠ., II. st. ZŠ, speciální školy Obsah: Praktická ukázka práce s žáky s ADHD na 1. st. a ukázka skupinové terapie se žáky 2. st. ZŠ. Přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody výuky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. strana - 5 -

6 Součástí akce bude úvodní prezentace ukázkových hodin, samotná realizace hodin ve třídě, reflexe hodin s žáky a diskuze, rozbor s účastníky, kazuistika žáka. Místo: ZŠ při zdravotnickém zařízení Opava, Olomoucká 88 Lektoři: PaedDr. Karla Vítková, PhDr. Nora Gavendová Rozsah: 5 h Cena: 490 Kč Přihlášky: do na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Jak dělat matematiku, která děti baví - MŠ Číslo akce: Určeno: učitelům mateřských škol Obsah: Specializovaný seminář Montessori pedagogiky zaměřený na zkvalitnění matematických dovedností dětí předškolního věku. V semináři bude představena metodická řada pomůcek, materiálů i postupů, které Vám následně pomohou vytvářet inkluzívní prostředí ve třídě a umožníte tak svým dětem při osvojování matematických dovednosti pracovat na základě jejich individuálních možností. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Zdena Čížková Cena: 910 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: em na adresu Český jazyk - materiály a pomůcky pro individuální práci dětí Číslo akce: Určeno: učitelům I. stupně ZŠ Obsah: Specializovaný seminář Montessori pedagogiky zaměřený na český jazyk. Učitelé budou po skončení semináře seznámeni s metodickou řadou pro psaní a čtení a principy pro seznámení žáků s mluvnickými pravidly s názornými ukázkami pomůcek a výukových materiálů. Seznámí se s principy a kritérii pro vlastní vytváření dalších materiálů a pomůcek. Účastníci budou během semináře aktivně zapojeni do práce s jednotlivými pomůckami a materiály pro český jazyk. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Kamila Randáková Cena: 910 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: em na adresu Jak dělat matematiku, která děti baví I. st. ZŠ Číslo akce: Určeno: učitelům I. stupně ZŠ Obsah: Specializovaný seminář Montessori pedagogiky zaměřený na zkvalitnění výuky matematiky na I. stupni ZŠ. V semináři bude představena metodická řada pomůcek, materiálů i postupů, které Vám následně pomohou vytvářet inkluzívní prostředí ve třídě a umožníte tak svým žákům při osvojování matematických dovednosti pracovat na základě jejich individuálních možností. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Zdena Čížková Cena: 910 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: em na adresu Jazyková výchova v MŠ Číslo akce: Určeno: učitelům a učitelkám MŠ Obsah: Specializovaný seminář Montessori pedagogiky zaměřený na vedení dětí ke čtení a psaní v předškolním období. Pedagogové budou po skončení semináře seznámeni s metodickou řadou pro rozvoj slovní zásoby, vedení dětí k psaní a čtení, základy pro práci se slovními druhy a stavbou strana - 6 -

7 věty. Seznámí se s principy a kritérii pro vlastní vytváření dalších materiálů a pomůcek. Účastníci budou během semináře aktivně zapojeni do práce s jednotlivými pomůckami a materiály pro český jazyk. (Systém práce podle Montessori metodiky se používá obdobně v Montessori MŠ na celém světě, může být tedy s úpravou jazykových specifik využit také pro další jazyky.) Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Kamila Randáková Cena: 910 Kč Přihlášky: em na adresu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným učitelům Termín: 4. modul středa vždy 8:30 18:00 h termíny dalších modulů: , Místo: 4. modul - ZŠ Mendelova, Karviná, ostatní moduly - KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík Cena: Kč - lze hradit z projektu EU peníze školám, účastníci obdrží dílčí osvědčení po absolvování každého modulu je nutno vyznačit na přihlášce. Praktická ukázka práce se žáky s mentálním postižením Číslo akce: Termín: :00-13:00 h, prezence od 7:30 h Určeno: učitelům, speciálním pedagogům, školním psychologům, dalším zájemcům I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, speciální školy Obsah: Praktická ukázka práce s žáky s mentálním postižením ve 2. a 4. tř. ZŠ Přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody výuky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Součástí akce bude úvodní prezentace ukázkových hodin, samotná realizace hodin ve třídách, reflexe hodin s žáky a diskuze, rozbor s účastníky, kazuistika žáka. Místo: ZŠ Komenského 614, Karviná - Nové Město Lektoři: Mgr. Andrea Košutová, Mgr. Radomíra Štefková Rozsah: 5 h Cena: 490 Kč Přihlášky: do na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Slovní úlohy kořeněné životem II Číslo akce: Určeno: učitelům matematiky na II. st. základní školy, absolventům předcházejícího semináře Obsah: Absolvovali jste kurz RWCT, ale potřebujete si ujasnit jeho využití do hodin matematiky? RWCT neznáte, ale potřebujete do svých hodin nový impuls a změnu? Tento seminář je postaven na vybraných metodách a strategiích vycházejících z RWCT a jejich vhodném použití pro specifickou výuku matematiky. Hlavní náplní semináře je pak modelová lekce založená na výuce dle RWCT a rozdělená do fází Evokace, Uvědomění a Reflexe. Je představeno také začlenění Možnosti volby způsobu zpracování úkolu během učení, jako důležitého prvku pro aktivní učení žáků. Další část semináře je pak věnována analýze lekce a společnému sdílení zkušeností účastníků a lektorů. Každý účastník si ze semináře odnáší materiál se vzorovými lekcemi a také dalšími nápady a náměty do výuky. Termín: :30 12:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Tomáš Otisk Cena: 550 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám strana - 7 -

8 Přihlášky: em na adresu Práce s dětmi s poruchami chování Číslo akce: Termín: :00-17:30 h 1. část. Termín druhé části po domluvě s účastníky. Určeno: učitelům, speciálním pedagogům, školním psychologům, dalším zájemcům. MŠ, ZŠ, speciální školy Obsah: Seznámíte se s metodikou práce s dětmi s poruchami chování, které jsou integrovány do podmínek běžných škol, s příčinami, projevy a souvislostmi kontinua. Naučíte se používat edukační postupy - pozitivní posilování, monitoring, strukturované učení, rozvoj sociálních dovedností (komunikace, asertivita, práce s emocemi a agresivitou). Cílem celého semináře bude dát účastníkovi komplexní přehled péče a současně i edukace rodičů dětí s poruchami chování. Témata: východiska poruch chování (etiologie, klasifikace, vývojové kontinuum; Nejčastější poruchy chování ve školní praxi - základní projevy od MŠ až po SŠ; Základní edukační postupy ve školním prostředí (režimová opatření, strukturované učení, monitoring, pozitivní posilování); komunikace verbální a neverbální, asertivní chování a techniky asertivity, stres, práce s emocemi a agresivitou Lektoři: PaedDr. Karla Vítková, PhDr. Nora Gavendová Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 20 h Cena: Kč Přihlášky: do na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň II Číslo akce: Určeno: učitelům I. st. základní školy Obsah: Ještě pár kamínků zbývá do mozaiky čtenářských strategií použitelných ve výuce na 1. stupni. Chcete se dozvědět, jak naučit žáky strategie předvídání, sledování podstatných informací, usuzování, shrnování anebo hodnocení? Chcete pro svou výuku čtenářství získat náměty a některé nové metody práce se strategiemi? Inspirujte se s námi na semináři Abeceda čtenářských strategií pro 1. st./ii. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Leona Mechúrová Cena: 850 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: em na adresu Využití her v rámci prevence rizikových jevů na školách Číslo akce: Termín: :00-12:15 h Určeno: učitelům MŠ, ZŠ Obsah: Seznamte se s různorodými hrami (aktivizační, artefiletické, autentické, modelové, dramatické, taktilní, na zklidnění a soustředění, pro rozvoj empatie a asertivity, tolerance, sebevědomí, kreativity, spolupráce ), které pozitivně ovlivňují mezilidské vztahy, klima třídy, školy a jsou běžně využitelné v pedagogické praxi. S sebou: volný oděv, psací potřeby. Lektoři: PaedDr. Jana Halamová Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 5 h Cena: 700 Kč Přihlášky: do na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Proč nezvládá klíčové kompetence odpovídající předškolnímu věku? Číslo akce: Termín: :00-14:00 h strana - 8 -

9 Určeno: učitelům MŠ Obsah: Klíčové kompetence jsou skloňovány ve školství na každém kroku. Jejich rozvoj začíná už v mateřské škole. Na semináři Vám budou podány přehledné informace o příčinách neúspěchu dítěte z hlediska zvládání klíčových kompetencí daných RVP a ŠVP v předškolním věku a získáte přehled o možnostech pomoci těmto dětem. Lektoři: Doc., PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 6 h Cena: 820 Kč Přihlášky: do na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková III. KVIC připravuje Škola a ekonomika Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2013 Číslo akce: Určeno: účetním, ekonomům všech druhů škol a školských zařízení Aktuality v účetnictví a v hospodaření příspěvkových organizací v roce 2013 Obsah: 1. Změny zákonů, zejména zákon o účetnictví č.563/1991 Sb. a daňové zákony, pokud jejich účinnosti bude od a ovlivňují hospodaření vybraných účetních jednotek. 2. Změny v zákoně 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla ÚSC a další zákony, které se promítají do hospodaření PO s účinností od Změny ve vyhlášce 410/2009 Sb. od Novelizované ČUS: ČUS 701 Zásady účtování na účtech ČUS 704 Fondy ČUS 706 Opravné položky ČUS 707 Zásoby 5. Nové České účetní standardy ČUS 709 Vlastní zdroje ČUS 710 Dlouhodobý majetek 6. Úprava vnitřní směrnice účetní jednotky podle změn v legislativě. 7. Diskuse, dotazy mohou být zaslány předem. Termín: :30 11:45 h Místo: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Lektoři: Mgr. Olga Hanzlová Cena: 680 Kč Přihlášky: do em na adresu Čteme s porozuměním každý den Novinka Číslo akce: Určeno: učitelům českého jazyka I. st. základní školy, popř. MŠ Obsah: V konstruktivisticky vedené pracovní dílně se dozvíte, jaké čtenářské dovednosti můžete u žáků různého věku rozvíjet. Zároveň si sestavíte přehled metod, které čtenářské dovednosti rozvíjejí. Zorientujete se v novém materiálu Čteme s porozuměním každý den a vyzkoušíte si simulovat dané situace ve třídě. Následně se aktivně zúčastníte modelové lekce, jejíž součástí bude práce s textem, otázky na porozumění, aktivity před četbou, během četby i po četbě. Výbornou publikaci si můžete na tomto kurzu zakoupit, cca 300,- Kč Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Kateřina Šafránková Cena: 730 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu strana - 9 -

10 Jak při čtení najít to podstatné Novinka Číslo akce: Určeno: učitelům českého jazyka I. a II. stupně ZŠ, absolventům semináře Dílna čtení Obsah: Pochopení utváření a vývoje čtenářství Vám pomáhá lépe plánovat čtenářské cíle pro své žáky. V dílně se seznámíte s průběhem čtenářské socializace, ujasníte si, jaké další výukové možnosti nabízí dílna čtení. Naučíte se hodnotit jednu ze stěžejních činností (zápis z četby) a používat modelování pro kvalitní zvládnutí dalších stěžejních činností. Kromě toho získáte metodické materiály, podporující rozvoj čtenářství včetně sebereflexe žáků, ověřené ve výuce. Termín: :30 17:00 h Místo: KVIC, Štefánikova 7 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Cena: 540 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Proč a jak s dětmi bádat základy badatelsky orientované výuky Novinka Číslo akce: Určeno: učitelům I. a II st. základní školy přírodovědné předměty (přírodopis, fyzika) Obsah: Ještě pár kamínků zbývá do mozaiky čtenářských strategií použitelných ve výuce na 1. stupni. Chcete se dozvědět, jak naučit žáky strategie předvídání, sledování podstatných informací, usuzování, shrnování anebo hodnocení? Chcete pro svou výuku čtenářství získat náměty a některé nové metody práce se strategiemi? Inspirujte se s námi na semináři Abeceda čtenářských strategií pro 1. st./ii. Termín: :30 15:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Ing. Dana Votápková, Mgr. Monika Olšáková Cena: Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: em na adresu strana

11 Pozvánka na úspěšné aktivity projektu Efektivní management škol Vážení kolegové, vážené kolegové, v rámci projektu EMA Efektivní management škol jsme Vám od listopadu 2009 do června 2012 nabídli řadu vzdělávacích programů, které u Vás nacházely kladnou odezvu. Projekt byl určen pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení MSK. V rámci udržitelnosti tohoto projektu Vám nyní nabízíme úspěšné vzdělávací programy, které během projektu pilotně vznikly a staly se jeho výstupem. Doufáme, že využijete naší nabídku. Další vzdělávací akce vzniklé v rámci tohoto projektu pro Vás připravujeme (např. vzdělávací lídr, tuzemské stáže, zahraniční stáž, kulaté stoly atd.) a o jejich realizaci vás opět budeme informovat. Blended learningové kurzy o o o Úvodní 8 hodinový workshop vedený zkušenými manažery a konzultanty. E-learningová aplikace s připraveným poradenským a vzdělávacím programem s podporou tutora během studia. Závěrečný 8 hodinový workshop k projednání a vyladění jednotlivých oblastí. Věříme, že moderní forma vzdělávání, vstřícná k samostudiu a k plánování času, uspokojí požadavky především zástupců ředitelů a ředitelů s kratší praxí. Finanční management Osnova semináře: - Zřizovací listina - Vymezení povinností a odpovědností; Vztah se zřizovatelem; Majetkové vztahy) - Hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb. - Požadavek na stanovení příspěvku na provoz; Fondy příspěvkové organizace; Zpráva o hospodaření a výroční zpráva; Porušení rozpočtové kázně; Prostředky z rozpočtu EU; - Základy účetnictví -Majetek a inventarizace; Finanční operace, Účetní závěrka, Vnitřní směrnice, Daňová problematika - Finanční kontrola - Vnitřní kontrolní systém; Rizika - Poznatky z kontrol hospodaření, praktické příklady. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Lektor: Ing. Ivana Durczoková, Ing. Blanka Štefánková, odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK Cena: 2150 Kč Číslo akce: Termín: a (vždy čtvrtek), 8:30 15:30 h Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Strategické plánování ve školství a ve škole Připomenete si znaky efektivní školy. Seznámíte se s definováním marketingu. Pochopíte podstatu aplikace marketingu ve škole a pro školu. Seznámíme se s nejnovější koncepcí marketingu a koncepcí tzv. školního marketingu. Budeme diskutovat možné omyly a mýty v uplatňování marketingu v oblasti školství. Forma: prezenční 16 h a distanční 16 h Lektor: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Cena: 2450 Kč Číslo akce: Termín: a (vždy pátek), 8:30 15:30 h Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Specifika školského personálního managementu Prostřednictvím kurzu se seznámíte s nejaktuálnějšími trendy v oblasti školského personálního managementu a rozpoznáte, pojmenujete strategickou schopnost školské organizace zajištěním kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných pedagogických pracovníků. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Lektoři: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D. Cena: 2390 Kč strana

12 Číslo akce: Termín: a (vždy pátek), 8:30 15:30 h Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Termíny a obsahy plánovaných Metodických poraden jsou zveřejněny v sekci I Metodika řízení. Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání klasických přihlášek DVPP: Ing. Renata Kocurková, OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava IV. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Přehled kvalifikačních studií Název kvalifikačního studia Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - DPS Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga Pro mimořádný zájem nová skupina Termín zahájení Místo konání OP Opava 4 volná místa OP Opava 4 volná místa OP Opava volná místa Termín zaslání přihlášek OP Opava Strukturu studií včetně závazných přihlášek naleznete na webových stránkách Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga. PŘEDPOKLADEM JE UKONČENÉ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ. Cílem studia je získání základních kompetencí, které spočívají ve schopnostech spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpoře žáků při zvládání požadavku školy, ve schopnostech spolupracovat s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy, školského zařízení. Struktura studia: Škola, školní praxe a role asistenta (Integrovaný žák ve školském systému a asistent pedagoga) Podpora žáka (Znaky závislosti, agresivita dětí, šikanování ve škole, příčiny, principy řešení prevence, formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování) Systém péče o žáka (Spolupráce škol a školských zařízení, státních i nestátních institucí) Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga (specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, komunikační dovednosti asistenta pedagoga) Specifika práce se žáky se zdravotním postižením (specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy). strana

13 Studium v rozsahu 130 vyučovacích hodin (82 hodin přímá výuka, 8 hodin závěrečný seminář a 40 hodin pedagogická stáž) organizačně a časově proběhne v kalendářním roce Ukončení studia - ověření vědomostí formou testové zkoušky, obhajoba závěrečné písemné práce před komisí. Po úspěšném absolvování získá účastník studia osvědčení. Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin 5. cyklus vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin 7. cyklus vyučovacích hodin Obhajoby: únor 2014 Doporučeno: pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Účastnický poplatek: Kč (mimoškolský pracovník 7590 Kč) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. tzv. doplňkové pedagogické minimum Studium je určeno: - učitelům odborných předmětů středních škol, - učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, - učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, - učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Poznámka: Odbornou kvalifikaci získají učitelé AJ na 2. st. ZŠ podle 8 odst. 1 písm. f) a učitelé AJ na SŠ podle 9 odst. 1 písm. e) tím, že splní předpoklady stanovené pro učitele jazykové školy v 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Cíle studia: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin 5. cyklus vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin 7. cyklus vyučovacích hodin 8. cyklus vyučovacích hodin 9. cyklus vyučovacích hodin 10. cyklus vyučovacích hodin Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Účastnický poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Podmínka: s přihláškou prosím zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PEDAGOG VOLNÉHO ČASU strana

14 Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času Struktura studia: Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga) Témata pro pedagogy volného času (vybraná témata z pedagogiky volného času, základy sociální pedagogiky, vybraná témata z pedagogické psychologie) Studium v rozsahu 103 vyučovacích hodin je ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin Další cykly říjen 2013 únor vyučovacích hodin Obhajoby duben 2014 Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Účastnický poplatek: Kč (mimoškolský pracovník 8790 Kč) Podmínka: s přihláškou prosím zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA ASISTENT PEDAGOGA Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga Cíle studia: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Struktura studia: Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně-psychologické dovednosti pedagoga) Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie) Studium s hodinovou dotací 103 vyučovacích hodin bude realizováno v roce 2013/2014. Kromě přímé výuky v rozsahu 85 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje stáž v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář. Ukončení studia: Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin 5. cyklus vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin 7. cyklus vyučovacích hodin 8. cyklus vyučovacích hodin 9. cyklus duben vyučovacích hodin Obhajoby květen - červen 2014 Lektorský tým: Garant studia: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí PhDr. Eva Cveková strana

15 Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Účastnický poplatek: Kč (mimoškolský pracovník 8790 Kč) Podmínka: s přihláškou prosím zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: PhDr. Eva Cveková Marcela Urbanská , , V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Krajská soutěž ORIGIN v nové podobě Gymnázium Hladnov a Jazyková škola, Ostrava ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, vyhlašuje další ročník soutěže ORIGIN. Letos se zaměřením na tvorbu digitálních fotografií coby výukových materiálů z autorské dílny učitele. Soutěž je určen jednotlivcům, pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ MSK. Cílem soutěže je podpořit inovaci výuky a kreativitu učitelů Moravskoslezského kraje a tyto příklady dobré praxe poskytnout široké pedagogické veřejnosti. Podmínky soutěže Účastníci soutěže připraví fotosérii pěti až deseti vlastních autorských fotografií a zašlou je do jedné z těchto soutěžních oblastí: Přírodovědně-technické Společensko-vědní Umění a kultura Snímky budou doplněny o krátký metodický návrh, jak by se daly využít ve výuce (např. ve které vzdělávací oblasti, konkrétní téma, kde již případně využity byly apod.). Snímky, které postoupí do finále budou dále prezentovány pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika na webu soutěže a webu ICT podpory (ICeMSK). Termíny: vyhlášení soutěže uzávěrka přihlášek soutěžních prací finále soutěže (Ostrava, spojeno s workshopem na téma digitální fotografie). Co bude hodnoceno: Důraz budou hodnotitelé klást zejména na možnost využití ve výuce (zde je důležitý metodický návrh viz výše), pozornost ale budou věnovat také technické stránce, tedy kvalitě fotografií. Vítězné práce opět čekají zajímavé ceny, od těch finančních (pro vítěze je připraveno 5 tis. Kč) až po ceny věcné, které jsou zajímavými pomůckami do výuky s podporu ICT. Bližší informace a aktuality k soutěži naleznete na Krajská konference o ICT v procesu edukace Termín konání (od 8:00 h do 16:30 h) Místo konání Střední škola technická a dopravní, Moravská 2, Ostrava - Vítkovice strana

16 Účastnický poplatek pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma, registrace je připravena na Tematická konference bude věnovaná zejména představení nových technologií a jejich dopadu na chování žáků. V rámci vystoupení kolegů, kteří se zaměřují na pedagogický či psychologický aspekt dopadu digitálních technologií do výuky přivítáme pány Brdičku a Neumajera a další známé osobnosti z oblasti využívání ICT ve škole. Odpolední blok bude připraven formou několika workshopů (např. se můžete těšit na představení výuky postavené na použití Chromebooků, novinky z aplikací pro školy postavených na cloudu, praktické rady pro legislativu spojenou s tvorbou DUMů a výstupy ze soutěže ORIGIN fotobanky pro využití ve výuce vč. workshopu věnovanému digitální fotografii. Letní ICT camp (prezenčně 30 h + 22 h e-learning) Termín konání poslední týden v srpnu 2013 Místo konání učebny ICeMSK (Ostrava,, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) + rekreační středisko v MSK Účastnický poplatek Kč Intenzivní vícedenní akce (částečně pobytová) je určena všem, kdo mají hlubší zájem o novinky z oblasti ICT vhodné pro dnešní moderní školy, resp. hledají nový směr rozvoje (virtualizace, cloud a jeho služby pro školy). V blocích zaměřených na různá témata z oblasti ICT si účastníci doplní a zvýší svou digitální gramotnost a naváží spolupráci s kolegy, kteří také hledají nové cesty aplikování ICT ve výuce např. (práce s dotykovými zařízeními, ipady, digitální měřící soupravy, geocashing apod.). Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, ozvěte se na Specifické DVPP pro management škol Využití kancelářského balíku a dalších softwarových nástrojů pro management školy (prezenčně 6 h + 2 h e-learning) Lektorem kurzu je Ing. Zdeněk Matúš Termíny (kurz má dvě sezení) 5. dubna 2013 (pátek od 8 do 10:45 h) a 19. dubna 2013 (pátek od 8 do 10:45 h) Místo konání KVIC, učebna č. 106 (přízemí) Účastnický poplatek Kč (lze hradit z EU peníze do škol) V kurzu se naučíte tvorbu on-line dotazníků v Google Apss a jejich automatické zpracování do tabulkové a grafické podoby, vyzkoušíte si práci na sdílených dokumentech (tabulek, textových souborů), do kterých mohou on-line vstupovat a upravovat další pracovníci (např. zápis konzultačních hodin, absolvovaných školení, vybavení kabinetů do jednoho dokumentu). Vaši práci Vám usnadní další užitečné funkce pro tvorbu rozpočtů za pomocí tabulkového kalkulátoru, analýzy pomocí grafů či využití stylů a revizí a formulářů v textovém editoru. Získáte orientaci při získávání informací na internetu (hledání neplatičů, vlastníků pozemků, budov, informací v zákoně, stahování formulářů, mzdové a jiné kalkulačky, posílání a ukládání velkých souborů). A jako bonus něco pro porady - poutavé powepointové prezentace s využitím SmarArtu (organizačních diagramů) a animací. Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, ozvěte se na strana

17 ECDL objektivně o ICT kompetencích Informátor KVIC duben 2013 Výroční zpráva ČŠI za 2011/2012 přináší v části závěrečných doporučení záměr zavést zkoušky ICT pro pedagogické pracovníky. Jako jednu z možností uvádí řidičák na počítač. Zde Vám můžeme nabídnout, v prvním sledu zřejmě pro učitele informatiky, testování na platformě Windows XP (resp. 7) a Office 2007 z těchto modulů (volba kombinace modulů záleží na testovaném): Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Používání počítače a správa souborů Zpracování textu Tabulkový procesor Použití databází Prezentace Práce s Internetem a komunikace Po podání přihlášky si lze zdarma vyzkoušet v našem testovacím středisku cvičný test v prostředí a v časovém limitu v jakém probíhá testování. Nabízíme rovněž bezplatnou konzultaci pro vhodnou volbu modulů a jejich pořadí. Pro zájemce máme přípravné kurzy, k samostudiu zapůjčíme literaturu. Bonus pro tento měsíc první dva zájemci o testování v dubnu 2013 obdrží index zdarma. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do testování apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, mail: tel: Nový portál pro kluby moderních učitelů a online vzdělávání Portál nabízí velké spektrum vzdělávacích aktivit, které jsou poskytovány pracovníkům škol zdarma. Na adrese jsou k dispozici jak prezenční, tak online kurzy, ze kterých lze aktuálně vybírat. Naleznete zde také podrobnější informace o činnosti centra v Moravskoslezském kraji. Další informace z realizovaných akcí jsou včetně výstupů umisťovány na Pro správce školní sítě Online kurz Cloud z pohledu Microsoftu (2 h e-learning) Lektory kurzu jsou odborníci z Microsoftu Karel Klatovský a Jaroslav Šindler Termín konání (od 17:00 h) Místo konání doma u počítače Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma, v případě zájmu se přihlaste na Tento kurz bude v květnu pokračovat částí specificky zaměřenou na Office 365, v této době již bude k dispozici v nové verzi, která usnadňuje např. převod z Vašich současných systémů. V nabídce online kurzů jsou další odborná témata. Sami můžete svou poptávkou ovlivnit, který z nich budeme v nejbližší době nabízet. Řekněte si o téma kurzu, prosím odpovězte v anketě na adrese https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dhhoawvfrxfzaevvvgdfevi0wvnkske6mq# gid=0 Kurzy nabízíme podle toho, o které projevíte největší zájem. Tato nabídka je průběžně aktualizována na zde se již můžete do online kurzu přihlásit. Videa pro serverová (a jiná) řešení Microsoft Na adrese naleznete záznamy online kurzů s poznatky, které můžete ve své každodenní praxi správy sítě využít (v současné době např. seriál Windows Server 2012). Pro sledování videí není nutná registrace, k dispozici jsou zdarma. strana

18 Pro moderní učitele Informátor KVIC duben 2013 Dovolujeme si upozornit na akce Klubu moderních učitelů Moravskoslezsko (KMU), což jsou neformální setkávání k tématům, které aktuálně ve svých školách řešíte a pomohly by Vám např. příklady dobré praxe kolegů z dalších škol. Akce jsou pro učitele zdarma díky financování z programu Partners in Learning. V Novém Jičíně si navíc můžete vyzkoušet dotykovou interaktivní obrazovku, která je velmi zajímavým řešením do výuky. Nepotřebujete dataprojektor, můžete pracovat v multitouch režimu (např. 2 prsty roztáhnout obrazovku na větší velikost). Pro vyzkoušení dotykové interaktivní obrazovky si prosím v době mimo akcí KMU domluvte návštěvu, Základy tvorby animovaného filmu (prezenčně 3 h) Zajímavé setkání, při kterém se seznámíte se všemi postupy nezbytnými pro vytváření animovaných filmů se žáky ve výuce či mimo ni (např. kroužek). Jak žáky motivovat, jak zvládnout základní postupy práce, jak vybrat vhodný software a co vše dalšího jen pro tvorbu animací třeba. Akci moderuje Mgr. Jiří Černohorský Termín konání (od 15:00 h) Místo konání Gymnázium, Český Těšín, Frýdecká 30 Účastnický poplatek pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Pro přihlášení použijte odkaz Spolupráce a vzdělávání učitelů v rámci Evropy (prezenčně 3 h) V tomto klubu si prodiskutujeme, jaké jsou možnosti individuálních návštěv učitelů v rámci Evropy. Moderátorka akce Vám představí nabídku grantů Comenius, Grundtvig, E-twinning vyhlášených v kalendářním roce Zmíníme také přípravné návštěvy a Norské fondy a naučíme se, jak si vhodný kurz vyhledat a prakticky projdeme postup, jak vyplnit přihlášku a jaké přílohy zajistit. Akci moderuje Mgr. Iveta Bulawová Termín konání (od 15:00 h) Místo konání Gymnázium Hladnov, Ostrava Účastnický poplatek pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Pro přihlášení použijte odkaz Sbírka příkladů z matematiky online (prezenčně 3 h) Setkání ukáže filozofii a ovládání webové sbírky příkladů z matematiky. Sbírka bude otevřena všem zájemcům ze strany tvůrců a uživatelů, čímž budou vytvořeny podmínky pro pestrost a rozsah, které by byly vytvořeny pro uzavřenou skupinu autorů nedosažitelné. Prostředí sbírky pak bude co nejpřívětivější pro výběr příkladů dle individuálních potřeb uživatele. Sbírka umožňuje tvořit a sdílet uživatelské sbírky a personalizaci. Sbírka umožňuje vkládat správnou matematickou symboliku do webového prostředí. V rámci setkání se seznámíte se sbírkou postavenou na ASP technologiích. Určeno nejen pro matematiky, ale i pro učitele fyziky, chemie a podobně. Akci moderuje Mgr. Libor Olbrich Termín konání (od 15:00 h) Místo konání PrimMat, Frýdek-Místek Účastnický poplatek pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Pro přihlášení použijte odkaz Sbírka příkladů z matematiky online (prezenčně 3 h) Akci moderuje Mgr. Libor Olbrich Termín konání (od 15:00 h) Místo konání SPŠ stavební, Kollárova, Havířov strana

19 Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Pro přihlášení použijte odkaz Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, napište na Další nabídku naleznete na EU peníze školám Aby škola čerpala finanční podporu z tohoto dotačního programu správně, pak je v jejím zájmu ověřit si, zda je vzdělávací program akreditován v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese Na duben 2013 jsme pro vás připravili tyto akreditované kurzy z oblasti ICT: Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku (prezenčně 6 h + 2 h e-learning) Lektorkou kurzu je Ing. Lenka Satková Termíny konání a (od 15:00 h) Místo konání OA a S0Š logistická, Hany Kvapilové, Opava Účastnický poplatek Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz motivuje učitele k rozvíjení kompetencí využitím ICT ve všech činnostech spojených se vzdělávacím procesem na ZŠ a SŠ. Po absolvování akce by měl být uchazeč schopen pracovat s prezentacemi na vysoké úrovni, vkládat a upravovat videa a zvuky. Vytvářet z prezentace zajímavé tištěné výstupy pro práci žáků ve výuce i mimo ni. Tvorba pracovních listů a testů s využitím ICT (prezenčně 6 h + 2 h e-learning) Lektorem kurzu je Ing. Zdeněk Matúš Termíny konání a (od 14:00 h) Místo konání ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek Účastnický poplatek Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz učitelům umožní naučit se, popř. zdokonalit při vytváření pracovních listů, testů, prezentací i dalších materiálů používaných ve výuce a při ověřování dosažených výsledků, využívat freewarové programy, popř. efektivně zakoupené softwarové nástroje školou. V prezenční části se seznámíte s využitím textového editoru jako nástroje tvorby pracovních listů, s tabulkovým kalkulátorem a prezentačním programem při přípravách na vyučovací hodinu a ve výuce. Součástí kurzu jsou rovněž freewarové programy pro tvorbu on-line testů, převody testů do textového editoru a následná úprava, využití multimedií při přípravách na výuku a využití programů pro interaktivní tabule. ipad účinná pomůcka ve výuce (12 h prezenčně + 4 h e-learning) NOVINKA Lektorem kurzu je Mgr. Libor Klubal Termíny konání , a (od 15:00 h) Místo konání KVIC Na Hradbách, Ostrava Účastnický poplatek Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s ipadem zejména jako s účinným nástrojem učitele pro efektivnější vedení hodiny. Naučí se využívat existující vzdělávací obsah vytvořený speciálně pro ipad a také základní postupy, jak ipad naplnit vlastním výukovým materiálem a jak jej využít při práci se žáky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro integraci ipadu do stávající školní infrastruktury. strana

20 Moodle pro učitele (prezenčně 4 h) Lektorem kurzu je Mgr. Blanka Kozáková Termíny konání (od 15:00 h) Místo konání Ostrava (místo bude upřesněno) Účastnický poplatek 890 Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Úvodní kurz učitelům umožní zvládnout základní činnosti v LMS Moodle od vložení výukových materiálů, zadání úkolů a činností pro žáka až po vyšší dívčí v podobě dalších aktivizačních nástrojů. Díky práci ve skupině si účastnící ihned vyzkouší v pozici žáka jak vypadá zadaný úkol či test, v pozici učitele jak vypadají odpovědi, jejich shrnutí, výstupy anket. Jedná se o úvodí ochutnávku možností systému Moodle. Výuka s interaktivní tabulí I (prezenčně 4 h + 4 h e-learning) Termín konání koncem dubna 2013 (od 14:30 h) Místo konání ZŠ Hornická 7, Hlučín Účastnický poplatek Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Seminář je zaměřen na využívání interaktivních tabulí ActivBoard ve výuce, věnuje se funkčnímu propojení textu, mluveného slova a obrazu ve vyučovací hodině a začlenění ICT do výuky z hlediska didaktiky. Při práci jsou využity volně šiřitelné programy. Blended learningový kurz nabízí také velký přehled informačních zdrojů a poskytuje úvod do této problematiky - např. možnost vyzkoušení před rozhodnutím o pořízení konkrétního typu tabule. Pokud se chcete kurzů zúčastnit, kontaktujte paní Vyhlídalovou na Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli hojně využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám resp. EU peníze středním školám). V kurzu obdrží každý z účastníků aktuální uživatelskou příručku pro práci s danou aplikací z nakladatelství Computer Media. Z našich vzdělávacích akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce a osvědčení. Tyto kurzy jsou akreditovány Jednotou školských informatiků, se kterou máme uzavřenu dohodu o jejich realizaci. Rozsah 6 h prezenčně Microsoft PowerPoint 2010 profesionální prezentace v pedagogické praxi Microsoft Excel 2010 využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi Microsoft Word 2010 využití textového editoru učitelem v pedagogické praxi Cena/účastník 1250 Kč 1250 Kč 1250 Kč Dotyková zařízení ve výuce (prezenčně 4 h) NOVINKA Tento seminář účastníky provede dotykovými zařízeními, která se postupně objevují ve školách a jsou pro žáky velmi atraktivní při nasazení do výuky (dotyková tabule resp. obrazovka, tablet nebo chytrý telefon). Při vyzkoušení si práce s těmito pomůckami si projdou také online zdroje na internetu a seznámí se s příklady dobré praxe z českých škol (např. model výuky 1:1 apod.). Cena kurzu je 870 Kč/os. Virtuální sborovna spolupráce v pedagogickém sboru (16 h prezenčně + 4 h e-learning) NOVINKA Šíře současných poznatků v jednotlivých oblastech je tak různorodá, že jedinec není schopen postihnout jednotlivé metodické možnosti, i natož je realizovat v praxi. Je proto nutné budovat komunitu učitelů, kteří strana

21 budou svým aktivním přístupem v síti sdílet své zkušenosti a vzájemně tak ovlivňovat vzdělávací proces. Tvorba virtuální sborovny představuje první krok, následuje vytváření obsahů a jejich aktualizace s ohledem na trendy v oblasti vzdělávání. To vše, tedy praktickou i teoretickou základnu, získává účastník v rámci vzdělávací aktivity formou workshopů a diskuzí. Cílem těchto workshopů je definování funkce školního knihovníka, který bude schopen motivovat ostatní kolegy ve své škole svým příkladem k zapojení se. Konečným produktem je tedy vytvoření vlastní virtuální sborovny ve škole účastníka, motivace kolegů a systematické budování dovedností a schopností jak kolegům poradit tj. na co/koho je odkázat, kde je možné získat další informace a jak budovat své osobní vzdělávací prostředí. Cena kurzu je Kč/os. ibooks Author - vytvořme si vlastní učebnice (8 h prezenčně + 4 h e-learning) - NOVINKA Vytvořit poutavý učební text již nemůže být jednodušší. Díky nástroji ibooks Author dokáže každý velmi jednoduše sestavit učební materiál obsahující obrázky, prezentace, videa či kontrolní testy. Vytvořené materiály jsou určeny pro ipad, žák si může vytvořený text opatřit poznámkami nebo se vracet k testovým otázkám. Vytvořený učební text však lze efektivně použít jako pomůcku učitele při výkladu učiva. Cena kurzu je Kč/os. Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku (6 h prezenčně + 2 h e-learning) Kurz motivuje učitele k rozvíjení kompetencí využitím ICT ve všech činnostech spojených se vzdělávacím procesem na ZŠ a SŠ. Po absolvování akce by měl být uchazeč schopen pracovat s prezentacemi na vysoké úrovni, vkládat a upravovat videa a zvuky. Vytvářet z prezentace zajímavé tištěné výstupy pro práci žáků ve výuce i mimo ni. Cena kurzu je Kč/os. Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce (7 h prezenčně + 1 h e-learning) Kurz představuje učitelům pokročilé používání tabulkového kalkulátoru zejména v oblasti výpočtů, analyzování dat a úvod do práce s databází. Dále seznámí účastníky kurzu s různými typy analýz, které je možné využívat při tvorbě digitálních učebních materiálů. Kurz nabízí významnou podporu učitele v e- learningové části. Cena kurzu je Kč/os. Publikování na webu s nástroji Google (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Online nástroje se výrazně prosazují i ve školním prostředí a dnešní žáci berou internet jako součást běžného života. Vzdělávací akce se zaměří na tvorbou vlastního výukového webu v prostředí, které je zdarma. Účastnící se seznámí s nástroji vhodnými pro využití ve školní praxi, prakticky si je vyzkoušejí a budou mít možnost zatraktivnit a zefektivnit výuku. Web mohou využívat pro komunikaci se svými žáky, ale rovněž pro komunikaci s jejich rodiči. Lektoři tohoto kurzu jsou spoluautory příručky Začínáme ve škole s aplikacemi od Google Cena kurzu je Kč/os. Zadejte svůj požadavek na adrese přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (min. 8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. strana

22 Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole včetně zvýhodněné kalkulace ceny. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, tel: V rámci udržitelnosti projektů ESF Vám nabízíme cenově zvýhodněný ICT kurz V projektech Perspektiva 2010 a Elektronická školička jsme pro Vás připravili a pilotně ověřili kurzy, které Vám nyní můžeme nabídnout jako hotové produkty. Jedná se o kurzy výrazně podpořené e-learningovou částí. Učitel, který v kurzu pracuje v LMS Moodle se tak individuálně seznámí také s tímto prostředím a dokáže je uplatnit při výuce žáků ve své škole. V rámci udržitelnosti projektů jsou pak kurzy v nabídce za velmi příznivé ceny. ICT camp (30 h prezenčně + 22 h e-learning) Intenzivní vícedenní akce (zpravidla pobytová) je určena všem, kdo mají hlubší zájem o novinky z oblasti ICT vhodné pro dnešní moderní školy, resp. hledají nový směr rozvoje. V kurzech zaměřených na různá témata z oblasti ICT si účastníci doplní a zvýší svou digitální gramotnost a naváží spolupráci s kolegy, kteří také hledají nové cesty aplikování ICT ve výuce. Kurz plánujeme na konec srpna Cena kurzu je Kč/os. ECDL testování pro učitele a žáky Testování (formou placené služby) nabízíme pedagogickým pracovníkům, ale také i žákům středních škol. Pro zjednodušení nástupu na vysokou školu - na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů. Více informací o cenách a testovaných modulech se dozvíte na webové stránce Bonus pro Vás první dva zájemci o testování v dubnu 2013 obdrží index zdarma. Při testování čtyř modulů v jednom testovacím dni 1 modul zdarma. Po podání přihlášky si lze zdarma vyzkoušet v našem testovacím středisku cvičný test v prostředí a v časovém limitu v jakém probíhá testování. Nabízíme rovněž bezplatnou konzultaci pro vhodnou volbu modulů a jejich pořadí. Pro zájemce máme přípravné kurzy, k samostudiu zapůjčíme literaturu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, tel: strana

23 Žadatelem i realizátorem níže uvedených projektů je KVIC. Projekt je určen učitelům posledního ročníku MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Cílové skupině bude v rámci jeho trvání projektu bezplatně nabídnuto postupně 79 vzdělávacích aktivit ve 30 vzdělávacích programech. Cílem projektu je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky. Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou průběžně zveřejněny na našich webových stránkách (http://www.kvic.cz/aktuality/300/1/projekty/aktualni/elementarium/aktuality). Aktuální nabídka zveřejněných vzdělávacích programů, na které je možné se ještě přihlásit: Určeno: Lektor: Obsah: Rozsah: Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí předškolního a školního věku s ohledem na ergonomii psaní naplněno učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ PaedDr. Yveta Heyrovská Seznámíte se: s novými poznatky a pomůckami v oblasti grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku s možnostmi stimulace periferní nedostačivosti u dětí předškolního a mladšího školního věku a možnostmi řešení vadných úchopů z ní vyplývající s možnostmi výběru vhodných grafických listů a školních sešitů využitelných v pedagogické praxi s problematikou laterality u dětí předškolního a mladšího školního věku s metodami využitelnými pro prevenci a řešení poruch psaní u dětí. Nabídneme Vám metody využitelné pro prevenci a řešení poruch psaní. 6 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 13:00 do 18:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách skupina od 08:30 do 14:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí skupina od 08:30 do 14:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 strana

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více