Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/ Ostrava Česká republika tel.: fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava."

Transkript

1

2 Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/ Ostrava Česká republika tel.: fax:

3 Z p r á v a o v z t a z í c h mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)

4 prázdná

5 v ý r o č n í z p r á v a z p r á v a o v z t a z í c h Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) zpracovaná podle ust. odst. 9 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění představenstvem společnosti Dalkia Morava, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318. Obsah: 1. Preambule zprávy 2. Určení a charakteristika propojených osob 3. Popis uzavřených a plněných smluv, jiných právních úkonů a opatření přijatých či uskutečněných ovládanou osobou v zájmu nebo na popud propojených osob, přehled protiplnění a prohlášení o újmě 4. Závěr I. Preambule Zpráva je zpracována představenstvem společnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (ObZ) při dodržení ust. 194 odst. 5 první věta tohoto zákona a s přihlédnutím k ustanovením 80 zák. č. 591/1991 Sb. v platném znění (ZoCP). Zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti v souladu s ust. odst a ObZ a s jejím stanoviskem bude seznámena valná hromada společnosti, rozhodující o schválení řádné účetní závěrky, o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a o stanovení tantiém. Správnost údajů uvedených ve zprávě byla předána k ověření auditoru RSM SALUSTRO REYDEL ČR s.r.o. podle ust. odst a ObZ. Zpráva je zpracována za účetní období roku II. Určení a charakteristika propojených osob Schéma ovládacích vztahů VIVENDI ENVIRONNEMENT DALKIA 100 % Dalkia International DALKIA FRANCE 100 % 51 % 59 % Dalkia Projekt, s.r.o. SPID 2 Dalkia, s.r.o. JVCD, a.s. Teplárna Ústí n/l, a.s. 100 % 98 % 3 % 97 % EKOTERM ČR, a.s. Dalkia Morava, a.s. PPC Trmice, a.s. 3

6 v ý r o č n í z p r á v a z p r á v a o v z t a z í c h Ovládaná společnost Dalkia Morava, a.s. Sídlo: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: Spisová značka: odd.b,vložka 318, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě Identifikační číslo: Akciová společnost Výroba elektřiny distribuce elektřiny výroba tepelné energie rozvod tepelné energie nákup a prodej tepelné energie nákup a prodej elektřiny výroba, opravy a montáž měřidel výroba, instalace a opravy elektronických zařízení výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů polygrafi cká výroba projektová činnost ve výstavbě provozování vodovodů a kanalizací úprava a rozvod užitkové vody výroba chemických látek a chemických přípravků zpracování dat, služby databank, správa sítí zámečnictví vodoinstalatérství topenářství maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny výroba stavebních hmot a stavebních výrobků nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) činnost podnikatelských, fi nančních, organizačních a ekonomických poradců činnost technických poradců v oblasti energetiky inženýrská činnost v investiční výstavbě přípravné práce pro stavby testování měření, analýzy realitní činnost správa a údržba nemovitostí poskytování technických služeb pronájem a půjčování věcí movitých zprostředkování služeb zprostředkování obchodu ubytovací služby technické činnosti v dopravě provozování železničních drah - vleček provozování drážní dopravy. Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: Dozorčí rada: předseda: Akcie: Ing. Zdeněk Duba Denis Givois, François Habègre JUDr. Lubomír Lubojacký Jean-Michel Mazalerat Gilles Humbert Zdeněk Krakovský Patrick Luccioni ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě Kč zaknihované, neregistrované Kč Splaceno: zcela splacen Dále jen Dalkia Morava, popř. ovládaná společnost. Ovládající společnost SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES 2 (zkratka: SPID 2) Sídlo: 33 Pce Ronde, Puteaux, Paris La Defense Stát: Francouzská republika Identifikační číslo: R.C.S. NANTERRE B (98B00471) Akciová společnost Investice do movitých a nemovitých věcí, správa movitých a nemovitých věcí, fi nanční studie a jiné operace s movitostmi a nemovitostmi či fi nanční operace, které se přímo či nepřímo pojí s předmětem podnikání. Správní rada: předseda správní rady: člen správní rady: člen správní rady: člen správní rady: Denis Olivier Marie Givois Gilles Paul Joseph Bellamy René Jamin Bruno Gilbert Jean Masson 4

7 titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: Dále jen SPID2 nebo ovládající společnost CABINET SALUSTRO REYDEL Hubert Luneau Euro Další osoby ovládané ovládající společností EKOTERM ČESKÁ REPUBLIKA a.s. / zkratka: EKOTERM ČR a.s. / Sídlo: Praha 2, Americká 415/36, PSČ: Identifikační číslo: Spisová značka: oddíl B., vložka 933 obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze Akciová společnost Správa a údržba technických zařízení budov projektová činnost v investiční výstavbě (technické zařízení budov, technologické zařízení) montáž a opravy regulační techniky modernizace kotelen klimatizace a tepelná zařízení obstaravatelská činnost ve správě kotelen poradenská činnost v provozu tepelných zařízení koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání kontrola, revize a regulace topných systémů a zařízení na rozvod tepla /vyjma činností uvedených v příloze zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání/ výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů výroba, přenos a distribuce elektrické energie a tepla, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Jediný akcionář: Sídlo: Stát: Akcie: Splaceno: Dále jen EKOTERM ČR. Denis Givois François Habègre Christophe Lanneluc Gerard Levet Gilles Humbert Miroslav Řehák Hervé Vincendon SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES 2 (SPID 2), akciová společnost 33 Pce Ronde, Puteaux, Francouzská republika 200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Kč zcela splacen Osoby ovládající ovládající společnost DALKIA INTERNATIONAL Sídlo: 37 Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny ST ANDRE Identifikační číslo: RCS LILLE (2000B01375) Akciová společnost se správní radou Správa podniků: Přebírání podílů a účastí, přímých či nepřímých, koupí, upsáním, vkladem, fúzí nebo jiným způsobem ve společnostech všech právních forem, založených nebo které budou založeny s tím, že sídlo těchto společností bude v zahraničí. 5

8 v ý r o č n í z p r á v a z p r á v a o v z t a z í c h Správní rada: předseda správní rady: člen správní rady: člen správní rady: člen správní rady: člen správní rady: člen správní rady: titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: zastupující revizor účtů: Dále jen Dalkia International. Sídlo: Identifikační číslo: president: titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: zastupující revizor účtů: Dále jen Dalkia. Jean Pierre Denis Henri Proglio Thierry de Beauce Loic Caperan Bo Kallstrand Marc Boudier kancelář ERNST&YOUNG AUDIT občanská společnost BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE Maxime Petiet Jacques Rigo Euro DALKIA 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ST ANDRE R.C.S. LILLE (1997B01362) akciová společnost zjednodušená - výroba nebo distribuce energie ve všech formách Jean Pierre Denis SALUSTRO REYDEL ET ASSOCIES BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE Hubert Luneau Maxime Petiet Euro Obchodní fi rma: VIVENDI ENVIRONNEMENT Sídlo: 36/38 AV KLEBER, PARIS Identifikační číslo: R.C.S. PARIS B (1995B16223) Akciová společnost Ve Francii a ve všech zemích: Poskytování služeb soukromým, odborným odběratelům a veřejnosti v oblasti životního prostředí, zejména vody, asanace, energie, dopravy, čistoty - nabývání, získávání a využívání jakýchkoli patentů, licencí, obchodních označení, vzorů přímo či nepřímo se vztahujících k obchodní činnosti - jakákoli účast v již existujících společnostech nebo ve společnostech vznikajících získáním akcií, obligací nebo jiných cenných papírů společnosti jejich upsáním, koupí, vkladem, výměnou nebo jiným možným způsobem, dále schopnost převést uvedenou účast ve společnostech a obecně, jakékoliv obchodní, průmyslové, fi nanční operace a operace s movitým a nemovitým majetkem, které se přímo či nepřímo pojí s výše uvedeným předmětem podnikání. Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Henri Edquard Proglio Denis Casquet Antoine Frerot Jean-Pierre Denis Andrew Seidel Jerome Contamine René-Jean Fourtob Jean-Marie Messier Richard James Heckmann Serge André Louis Michel 6

9 titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: zastupující revizor účtů: Dále jen Vivendi environnement. Paul Louis Girardot Antoine Zacharias Georges Ralli Jean-Marc Espalioux Charles Murray Stuart Daniel Bouton Arthur Betz Laffer Esther Koplowitz Jacques Paul Espinasse Jean Louis Marie Azema SALUSTRO REYDEL BARBIER FRINAULT ET CIE STE CIVILE Hubert Luneau Maxime Petiet Euro Jiné propojené osoby DALKIA FRANCE Sídlo: 37 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ST ANDRE Identifikační číslo: R.C.S. LILLE KOMANDITNÍ SPOLEČNOST NA AKCIE Výzkum, provádění a spravování veškerých tepelných instalací, ventilací a klimatizací, správa komunálních a průmyslových odpadů, dohled a správa v oblasti telekomunikací, údržba vod a další, veškeré dodávky týkající se dodávky tepla a chladících směsí, výroba a prodej všech paliv, dodávka, obecně správa a prodej energií a kapalin, údržba veškerého technického vybavení nemovitostí, stejně jako všechny služby týkající se úprav, oprav a údržby nemovitostí a jejich vedlejších budov, realizace, komunikace, obecně veškeré práce a úkony, které přímo či nepřímo navazují na tento předmět podnikání nebo jsou mu příbuzné nebo s ním souvisejí. administrátor (není společníkem): komplementář: komplementář: titulární revizor účtů: zatupující revizor účtů: Dále jen DALKIA FRANCE. M. Jean Pierre Denis VIVENDI ENVIRONNEMENT DALKIA SALUSTRO REYDEL ET ASSOCIES Hubert Luneau Dalkia Projekt s.r.o. Sídlo: Praha 1, Národní třída 17 Identifikační číslo: Spisová značka: oddíl C., vložka obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze Společnost s ručením omezeným Pronájem vlastních nemovitostí nebo z titulu oprávněné osoby z věcného břemene obstaravatelská činnost v oblasti správy kotelen (v režimu živnosti volné) obstaravatelská činnost v oblasti správy technických zařízení a budov (v režimu živnosti volné) zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby a distribuce tepla konstruktérská činnost v oblasti energetických zdrojů a zařízení (v režimu živnosti volné ) školící činnost v oblasti výroby a dodávek tepla a v oblasti vývoje a využití zařízení na výrobu tepla poradenská činnost v oblasti provozu tepelných zařízení kontrola a regulace topných systémů a zařízení na rozvod tepla (vyjma činností uvedených v příloze č. 2 zák. č. 455/91 Sb.). 7

10 v ý r o č n í z p r á v a z p r á v a o v z t a z í c h Statutární orgán: Jednatel: Denis Givois Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení: DALKIA INTERNATIONAL S.A. 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, , Saint André Lez Lille, Stát: Francouzská republika Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % ,- Kč Dále jen Dalkia Projekt. Dalkia s.r.o. Sídlo: Praha 1, Národní 17 Identifikační číslo: Spisová značka: oddíl C., vložka obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze Společnost s ručením omezeným Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl. z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb poradenství v oblasti obchodu a služeb. Statutární orgán: jednatel: François Habègre Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení: DALKIA INTERNATIONAL, akciová společnost 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 5935O Saint Andre, Stát: Francouzská republika Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % ,- Kč Dále jen Dalkia s.r.o. JVCD, a.s. Sídlo: Praha 2, Americká 36, PSČ: Identifikační číslo: Spisová značka: oddíl B., vložka 2321 obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze Akciová společnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb.,o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného poradenská činnost v provozu tepelných zařízení modernizace kotelen - klimatizace a tepelných zařízení (vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání) obstaravatelská činnost ve správě kotelen kontrola, revize a regulace topných systémů a zařízení na rozvod tepla (vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání správa a údržba technických zařízení a budov podnikání v oblasti nakládání s odpady výroba demineralizované vody výroba, přenos a distribuce elektrické energie a tepla zámečnictví kovoobrábění. Statutární orgán - představenstvo: předseda: Gérard Levet místopředseda: Ing. Jiří Příhoda Denis Givois François Habègre Ing. Tomáš Pleskač Dozorčí rada: předseda: Ing. Jiří Šinágl Mgr. Slavomír Čauder Gilles Humbert Ing. Zdeněk Linhart Ing. Milan Pinter 8

11 Akcie: Splaceno: Dále jen JVCD. Jacques Sicotte ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč, 75 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč, 80 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč ,- Kč zcela splacen Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, Okres: Ústí nad Labem Identifikační číslo: Spisová značka: odd.b, vložka 232, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem Akciová společnost Výroba elektřiny výroba tepelné energie rozvod tepelné energie výroba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební účely úprava vody pro průmyslové účely montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů poskytování ubytovacích služeb expertivní a zprostředkovatelská činnost v oblasti teplárenství podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady pronájem hmotného investičního majetku správa a údržba nemovitostí poskytování technických služeb inženýrská činnost v investiční výstavbě nakládání s odpady. Statutární orgán - představenstvo: Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: François Habègre Ing. Josef Novák Ing. Jan Demjanovič Denis Givois Ing. Erich Grünbaum Gilles Humbert Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Ing. Miroslav Pátek Místopředseda dozorčí rady: Oto Neubauer Člen dozorčí rady: Jiří Böhm Člen dozorčí rady: Gérard Levet Člen dozorčí rady: Ing. Zdeňka Montagová Člen dozorčí rady: Akcie: ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ,- Kč Splaceno: 100 % Dále jen Teplárna Ústí nad Labem. PPC Trmice a.s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSČ: Identifikační číslo: Spisová značka: odd. B, vložka 967, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem Akciová společnost Výroba tepla výroba elektřiny. Statutární orgán - představenstvo: Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Denis Givois Ing. Josef Novák Gilles Humbert Gérard Levet 9

12 v ý r o č n í z p r á v a z p r á v a o v z t a z í c h Člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Duba Člen dozorčí rady: François Habègre Akcie: ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč ,- Kč Splaceno: 100 % Dále jen PPC Trmice. III. Popis uzavřených a plněných smluv, jiných právních úkonů a opatření přijatých či uskutečněných ovládanou osobou v zájmu nebo na popud propojených osob, přehled protiplnění a prohlášení o újmě A. Vztahy k ovládající společnosti - společnosti SPID2 Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu k ovládané společnosti a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi ovládanou a ovládající společností. Společnosti Dalkia Morava nevznikla tímto ovládacím vztahem žádná újma. B. Vztahy k ostatním osobám ovládaným ovládající společností - ke společnosti EKOTERM ČR 1. Smluvní vztahy Mezi společností EKOTERM ČR a společností Dalkia Morava je uzavřena Smlouva na poskytování služeb, v průběhu období byla dále realizována Smlouva na vypracování studie na základě objednávky Dalkia Morava. 2. Jiné právní úkony a opatření Představenstva společností Dalkia Morava a EKOTERM ČR rozhodla dne o záměru fúze sloučením společností Dalkia Morava a EKOTERM ČR, a to tak, že fúze společnosti bude provedena formou sloučení dle odst.1 69a ObZ s tím, že zanikající společností bude EKOTERM a nástupnickou společností bude Dalkia Morava, jako rozhodný den fúze byl stanoven den a jako požadovaný den zápisu do Obchodního rejstříku je navrhován K žádným dalším právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběmi společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém, provedené fakturace odpovídaly zprostředkovaným skutečným výdajům. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Morava žádná újma. C. Vztahy k osobám ovládajícím ovládající společnost C1. Dalkia International 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia International a společností Dalkia Morava byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb a Smlouva o poskytování pracovníků, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé; ze strany společnosti Dalkia Morava byla prováděna refakturace nákladů zahraničních pracovníků a refakturace nákladů v rámci projektu JVCD. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběmi společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém; provedené refakturace odpovídaly zprostředkovaným skutečným výdajům. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Morava žádná újma. C2. DALKIA 1. Smluvní vztahy Mezi společností DALKIA a společností Dalkia Morava nebyly uzavřeny ani realizovány žádné smluvní vztahy. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběmi společnostmi nebylo prováděno. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Morava žádná újma. 10

13 C3. VIVENDI ENVIRONNEMENT 1. Smluvní vztahy Ze strany společnosti Dalkia Morava byla prováděna refakturace nákladů zahraničních pracovníků. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběmi společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém; provedené refakturace odpovídaly zprostředkovaným skutečným výdajům. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Morava žádná újma. D. Vztahy k ostatním propojeným osobám D1. Společnost DALKIA FRANCE 1. Smluvní vztahy Mezi společností DALKIA FRANCE a společností Dalkia Morava byla uzavřena Smlouva o mezinárodním pronájmu pracovní síly, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé a způsobem dle platných předpisů, dodavatelské smlouvy nebyly ze strany společnosti Dalkia Morava realizovány. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběmi společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Morava žádná újma. D2. Společnost Dalkia Projekt Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu k ovládané společnosti a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi společností Dalkia Morava a Dalkia Projekt. Společnosti Dalkia Morava nevznikla ze vztahů mezi těmito společnostmi žádná újma. D3. Společnost Dalkia s.r.o 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia s.r.o a společností Dalkia Morava byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé. Ze strany společnosti Dalkia Morava je dále poskytován za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé podnájem kancelářských prostor. V průběhu období došlo k refakturaci nákladů za zprostředkované platby. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběmi společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém, provedené refakturace odpovídaly zprostředkovaným skutečným výdajům. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Morava žádná újma. D4. Společnost JVCD Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu k ovládané společnosti a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi těmito společnostmi. Společnosti Dalkia Morava nevznikla tímto ovládacím vztahem žádná újma. D5. Společnost Teplárna Ústí nad Labem 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia Morava a společností Teplárna Ústí nad Labem je uzavřena Smlouva o poskytování služeb, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé. 2. Jiné právní úkony a opatření Pro společnost Teplárna Ústí nad Labem je ze strany společnosti Dalkia Morava zajišťováno předávání metodiky v oblasti finanční, technické, právní a know-how. K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 11

14 v ý r o č n í z p r á v a z p r á v a o v z t a z í c h 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběmi společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Morava žádná újma. D6. Společnost PPC Trmice 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia Morava a společností PPC Trmice nebyly uzavřeny žádné smluvní vztahy. 2. Jiné právní úkony a opatření Společnost Dalkia Morava zajišťuje pro společnost PPC Trmice předávání metodiky v oblasti fi nanční, technické, právní a know-how. K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě K žádnému plnění nebo protiplnění mezi oběmi společnostmi nedošlo. Ze vztahů mezi oběmi společnostmi nevznikla společnosti Dalkia Morava žádná újma. IV. Závěr Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých členů a z výše uváděných údajů představenstvo konstatuje, že v rozhodném období nevyplynula pro společnost újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi propojenými osobami. Představenstvo dále konstatuje, že zpráva je úplná a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů podléhá režimu obchodního tajemství dle 17 ObZ resp. mlčenlivosti dle 80 ZoCP. Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva François Habègre člen představenstva 12

15 13

16 prázdná

17 prázdná

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava. Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.cz www.dalkiamorava.cz F i n a n č n í z p r á v a 2 0 0 2 prázdná

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 A. Základní údaje Obchodní firma: PALABA a. s. Sídlo: Netovická 875, 274 44 Slaný IČO: 45147515 DIČ: Datum založení: CZ45147515 1. 5.1992, její trvání není časově omezeno Právní řád

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) -1- PŘEHLED OPRAV Na základě upozornění České národní banky (Sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) na zjištěné nedostatky

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více