BEZHALOGENOVÉ NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT. Completing the picture

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZHALOGENOVÉ NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT. Completing the picture"

Transkript

1 BEZHALOGENOVÉ KABELY NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT Completing the picture

2 02 nkt cables NOPOVIC bezhalogenové kabely 03 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST JSOU HLAVNÍ DŮVODY KE ZVOLENÍ NOPOVIC

3 04 nkt cables NOPOVIC bezhalogenové kabely 05 VELKÝ VÝBĚR BEZHALOGENOVÝCH A K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ŠETRNÝCH KABELŮ = NOPOVIC. Důvodem pro vývoj těchto kabelů byly nové požadavky na vyšší bezpečnost a šetrnější vliv na životní prostředí. Bezhalogenové kabely v případě požáru neuvolňují hustý dým, žádné toxické, lidem nebezpečné, plyny ani korozivní zplodiny narušující konstrukce budov a zařízení. To usnadňuje podmínky pro bezpečnější únik osob a případný zásah hasičů. Elektroinstalace s použitím bezhalogenových kabelů nkt cables představuje větší bezpečí pro osoby, ale i pro technická zařízení a majetek. Již v 80. letech minulého století společnost nkt cables vyvinula a uvedla na trh zcela nový segment kabelů a vodičů, které neobsahují PVC a halogenové prvky. To dokazuje, že na základě zkušeností získaných v průběhu mnoha let v provozu, má nkt cables podstatné znalosti. V roce 2002 byla nkt cables udělena evropská cena životního prostředí za vývoj a propagaci tohoto kabelového programu. Velký výběr kabelů NOPOVIC je dostupný v různých provedeních, v tradičním balení a v některých zemích i na novém bubnu QADDY TM.

4 06 nkt cables S důrazem na bezpečnost 07 S DŮRAZEM NA BEZPEČNOST, S PŘÁTELSKÝM POHLEDEM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ! POŽÁRNÍ BEZPEČNOST JE VŽDY PRVOŘADÝM ZÁJMEM V ELEKTRICKÝCH INSTALACÍCH. Volba kabelů používaných v budovách hraje důležitou roli při snižování rizika vzniku požáru. Přibližně 80 % jakékoli elektrické instalace sestává z kabelů a vodičů umístěných v budově. Kabeláž je z větší části propojená a často není vidět. Kabely NOPOVIC od nkt cables jsou bezhalogenové a poskytují životně důležité výhody pro bezpečnost. V porovnání s PVC kabely, produkují kabely NOPOVIC při požáru velmi málo kouře. Díky faktu, že jsou použité materiály bezhalogenové, obsahuje kouř velmi nízké koncentrace korozivních plynů. To vede ke značnému snížení nebezpečí v případě požáru, ať už pro ty, kteří se snaží najít cestu do bezpečí nebo pro záchranáře, kteří se jim snaží pomoci. A po uhašení případného požáru je oprava přímočařejší. Zkušený hasič Johnny Hellfritzch shrnuje problém: Hustý, velice jedovatý dým, uvolňovaný při hoření klasických kabelů s izolačními materiály obsahujícími chlor velmi ztěžuje orientaci při hledání únikových značek a nalezení cesty ven. Nízká viditelnost a vysoká toxicita spolu vytvářejí značné obtíže pro záchranářské týmy. DNES MUSÍ BÝT BUDOVY NAVRŽENY TAK, ABY SPLŇOVALY URČITÉ STANDARDY. V PŘÍPADĚ VZNIKU POŽÁRU TYTO STANDARDY ZAJISTÍ, ŽE: Únosnost konstrukce je zachována po určitou dobu. Vznik a šíření ohně a kouře uvnitř budovy je omezen. Šíření požáru na sousední budovy je omezeno. Obyvatelé mohou opustit budovu nebo být zachráněni. Bezpečnost záchranných jednotek je brána v úvahu. Evropská komise vzala v úvahu důležitost kabelů s ohledem na jejich reakci na oheň a požární odolnost a definovala klasifikaci těchto specifických vlastností ve směrnici o stavebních výrobcích. Dle rozhodnutí Komise č.2006/751/ec, zveřejněné v Úředním věstníku dne 27. října 2006, mají elektrické kabely evropskou klasifikaci pro reakci na oheň, kterou v České republice specifikuje vyhláška č. 23/2008 Sb. a její aktualizace vyhláškou č. 268/2011 Sb. Společnost nkt cables vyvinula kabely NOPOVIC 1-CXKH-R a NOPOVIC 1-CXKH-V, které dosáhly třídy reakce na oheň B2 ca s1d0. Téměř 90 % syntetických materiálů použitých v elektrických instalacích je obsaženo v kabelech. Průměrná kancelářská budova může obsahovat mezi 2 a 5 kg kabelů na čtvereční metr. Po vydání evropských směrnic pro stavební materiály si je stavební průmysl více vědom nebezpečí, které vyplývá z přítomnosti stále většího množství kabelů v budovách a tunelech. Další důkaz potřeby efektivnějších protipožárních opatření lze vidět ve škodách způsobených požáry např. na düsseldorfském letišti, v tunelu Mont Blanc nebo lanovky v rakouském Kaprunu. Šetrné k životnímu prostředí Pokud jde o likvidaci, díky použitým materiálům nepředstavují opotřebované či poškozené bezhalogenové kabely stejnou překážku jako PVC kabely. Po odstranění kovu z kabelu mohou být všechny ostatní materiály recyklovány nebo, alternativně, dodány do odpadového hospodářství.

5 08 nkt cables Je to snadné / Zdraví 09 Je to snadné Bezhalogenové samozhášecí kabely jsou na trhu již delší dobu, ale měly pověst kabelů, se kterými se obtížně pracuje. Neustálá snaha nkt cables vedla k úspěšnému vývoji materiálů pro kabely NOPOVIC, s nimiž je práce snadnější. S bezhalogenovými kabely od nkt cables se pracuje snadno. Po vyzkoušení kabelů od nkt cables neuvažuji o použití kabelů jiných značek. Peter Gullov, elektrikář Zdraví Kabely NOPOVIC jsou vyrobeny bez PVC a ftalátů, které mohou při požáru způsobit velké zdravotní potíže u lidí i zvířat. Toxický kouř uvolňovaný při požáru je velmi škodlivý pro lidské tělo a způsobuje nenapravitelné poškození plic při vdechnutí. Následné škody způsobené toxickými plyny mohou být značné. Naše nové bezmastkové konstrukce kabelů činí proces jejich obnažení rychlejší, snažší a čistší a umožňují uživateli mít čistší pracovní prostředí.

6 10 nkt cables Znalosti a zkušenosti 11 ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI MÁME POTŘEBNÉ ZNALOSTI. LABORATOŘE NKT CABLES ZKOUMAJÍ A VYVÍJÍ EKOLOGICKY UDRŽITELNÉ MATERIÁLY PRO VODIČE A KABELY, STEJNĚ JAKO POSTUP PRO KONTROLU KVALITY SUROVIN A HOTOVÝCH VÝROBKŮ. KROMĚ TOHO LABORATOŘE PROVÁDÍ MATERIÁLOVÉ A ELEKTRICKÉ TESTY KABELŮ. TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI NKT CABLES JSOU MEZINÁRODNĚ UZNÁVÁNI PRO SVOU ODBORNOST PŘI VÝVOJI SMĚSÍ. NKT CABLES BYLA jednou z prvních SPOLEČNOSTÍ NA SVĚTĚ, KTERÁ PŘEDSTAVILA BEZOLOVNATÉ PVC KABELY, VE KTERÝCH BYLY JEDOVATÉ OLOVNATÉ STABILIZÁTORY NAHRAZENY RELATIVNĚ NEŠKODNÝMI STABILIZÁTORY VÁPNÍKEM A ZINKEM.

7 12 nkt cables Test hořlavosti a dýmivosti 13 Snížení propustnosti světla v % TEST HOŘLAVOSTI A DÝMIVOSTI 80% 70% 60% 50% 40% Plasty použité v kabelech mohou právě při požáru dosáhnout velmi vysoké teploty a vzniklé teplo může rozpálit jiné materiály. Teplota používaná při zkouškách ohniodolných kabelů podle normy DIN a ZP-27/2008 proto dosahuje až C. Ve skutečnosti však největší nebezpečí pro lidi, zvířata a zařízení spočívá v emisi škodlivých zplodin a kouře. Všechny kabely jsou testovány v souladu s IEC % 20% 0% Minuty po zapálení Nopovic PVC V případě požáru kabelů NOPOVIC je průnik světla i po 40 minutách dostatečně velký na to, aby bylo možné najít požární únikové východy. Testovací metoda: EN/IEC

8 14 nkt cables Hodnocení vlastností kabelů při požáru 15 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ KABELŮ PŘI POŽÁRU MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ NORMY ČSN normy EN normy IEC normy VDE normy HD normy Název zkoušky ČSN EN ČSN EN EN EN IEC IEC IEC DIN VDE HD Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene (pro jeden svisle zavěšený kabel) ČSN EN EN IEC DIN VDE HD Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů ČSN EN EN IEC DIN VDE HD 606 Měření hustoty dýmu za definovaných podmínek (výsledek je vyjádřen hodnotou úrovně propustnosti světla v %) ČSN EN EN IEC DIN VDE HD 602 Zkouška korozivity zplodin hoření - část 2-3: Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů stanovením váženého průměru ph a vodivosti kompositních materiálů DIN VDE Zkouška funkční schopnosti kabelů při požáru (označení FE180) ČSN IEC ČSN IEC ČSN IEC ČSN IEC IEC IEC IEC IEC Část 11: zkušební zařízení Část 21: silové kabely do 0,6/1 kv Část 23: sdělovací kabely Část 25: optické kabely (ZP 27/2008)** DIN Funkční integrita systému kabelové trasy (značení P*-R) (Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb.) EN EN DIN VDE Zkouška kabelů z hlediska reakce na oheň dle Vyhl. MV 23/2008 Sb. Poznámka: * R - třída požární odolnosti podpěrných konstrukcí (Funkční integrita systému kabelové trasy se značí písmeny P15 až P120 R, resp. PH15 až PH120 R) ** Neexistující ČSN je nahrazena Zkušebním předpisem ZP 27/2008

9 nkt cables s.r.o. Průmyslová Kladno Česká republika tel.: Member of the NKT Group / copyright 2013 nkt cables Completing the picture

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010 Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TNI 01 0964 idt CEN Guide 4:2008 idt ISO Guide 64:2008 Guide for addressing

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství!

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! Hlavní brožura 2011 Informace o podhledu Informace o produktu ZákaZnická

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?

Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? (10) www.ecodesignarc.info Obsah 1. Co je předmětem zájmu o ekologické výrobky a

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Manuál je jedním z výstupů grantového projektu VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zastřešeného

Více

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Výchova dětí v oblasti požární ochrany Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Výchova dětí v oblasti požární ochrany Příručka pro učitele základních a speciálních škol Praha 2003 Název: Výchova dětí v oblasti

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2011 TÜV SÜD Journal Česká republika Vysokou rychlostí v poušti 7 Akreditace FSC aneb FaT na startu 8-9 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v praxi 16-18 www.tuv-sud.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

ÖLFLEX 4.1 04_kap08_pro pevne uloz.indd Odd1:260 2.1.2008 14:57:58

ÖLFLEX 4.1 04_kap08_pro pevne uloz.indd Odd1:260 2.1.2008 14:57:58 ÖLFLEX 4.1 Ka Je LiY, H05V-K, X05V-K, H07V-K, X07V-K 262 LiY 263 LiY s barevnou spirálou 263 H05V-K 263 X05V-K s barevnou spirálou 263 H07V-K 264 X07V-K s barevnou spirálou 264 X07V-K číslované 264 S07V-K

Více

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém TT

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém TT I zo l a ce Druhé vydání Duben 0 Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém TT VYOCE ÚČINNÁ A ODOLNÁ TUHÁ URETANOVÁ IZOLACE PRO PLOCHÉ TŘECHY Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace

Více

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více