Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě AG

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG"

Transkript

1 CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě AG

2 Obsah 1 Předmluva Všeobecně Místo instalace Postoj regulátora Instalace a zapojení Umístění venkovního čidla Prostorové čidlo Uvedení do provozu Kompletní ovládací panel Význam symbolů na displeji Význam tlačítek Nastavení jazyka, data a času Výchozí nastavení Nastavení Změna nastavení Definice či úprava programu časovače Nastavení trvalých teplot Nastavení režimu dovolené Skupinová regulace Obsluha regulátoru Výběr programu Dočasná změna teploty Režim Krb Informace Skupiny Změna provozních nastavení Nastavení displeje Nastavení blokování tlačítek Nastavení jazyka Nastavení úrovně uživatele Obnovení továrních nastavení Kalibrace Obnova spojení se základnovou stanicí (Pouze regulátor RF) Připojování dodatečných RF čidel (Pouze regulátor RF) Nastavení data a času AG

3 Obsah Korekce komfortu Funkce Legionella Regulace teploty užitkové vody Nastavení ústředního vytápění Funkce protimrazové ochrany - Systém Funkce protimrazové ochrany - Pokoj Výběr typu regulace Šest strategií regulace Nastavení strategie řízení Specifické nastavení ekvitermní regulace Topná křivka - Příklad Nastavení instalačního technika Telefonní číslo pro pomoc při servisních hlášeních a signalizaci chyb Zapnutí a vypnutí servisních hlášení Kód PIN pro nabídku Instalátor a Systém Digitální vstup Provoz Příklady Kotel Nastavení Hlášení Hlášení poruch Servisní hlášení Poruchy a jejich odstranění Menu / Technické údaje Struktura nabídek Technické údaje AG

4 AG

5 isense 1. Předmluva 1 Předmluva 1.1 Všeobecně Termostat Remeha isense je termostat s časovým spínačem a řadou rozšířených funkcí. Regulátor je dodáván v provedení OpenTherm a RF : 4 isense OpenTherm. 4 isense OpenTherm RF(bezdrátové propojení). S vysílačem ibase RF. V této instalační a servisní příručce jsou popisovány všechny funkce zařízení isense. (OpenTherm) (RF) AG 4

6 2. Místo instalace isense 2 Místo instalace 2.1 Postoj regulátora Regulátor OpenTherm a regulátor RF Regulátor je standardně nastaven na pokojovou regulaci. Regulátor lze instalovat na vnitřní stěnu nebo do kotle, pokud je k tomu kotel vhodný. Teplota uvnitř tak slouží k regulaci ústředního vytápění. Proto je nejvhodnější umístit regulátor na vnitřní stěnu pokoje, ve kterém trávíte nejvíce času, jako je například obývací pokoj. Pro Německo : Regulátor je standardně nastaven na ekvitermní regulaci. Pouze regulátor RF Následující se vztahuje rovněž na regulátor RF : 4 Regulátor umístěte alespoň 1 m od zařízení produkujících elektromagnetické pole (Pračky, sušičky, bezdrátové telefony, televizory, počítače, mikrovlnné trouby atd). 4 Poloha regulátoru musí umožňovat dobrý příjem signálu. Nezapomeňte že příjem mohou nepříznivě ovlivnit předměty obsahující kovy. Patří sem rovněž železobeton, zrcadla a okna s kovovou povrchovou úpravou, izolační vrstvy, atd. POZOR Bezdrátový dosah regulátoru RF Dosah regulátoru RF v budově obvykle činí 30 m. Poznámka! Tato hodnota je čistě orientační! Aktuální dosah signálu RF je silně závislý na místním prostředí. Uvědomte si, že počet stěn a stropů (kovových nebo jiných) může mít významný vliv na příjem. Ostatní objekty obsahující kov mohou mít rovněž vliv na příjem. Patří sem rovněž železobeton, zrcadla a okna s kovovou povrchovou úpravou, izolační vrstvy, atd. Sílu signálu lze sledovat pomocí Nabídka > Informace. 2.2 Instalace a zapojení Před připojením k regulátoru musíte nejprve : 4 Nastavte kotel tak, aby jej bylo možno připojit k regulátoru OpenTherm. Viz instalační a servisní příručka kotle. 4 Vypnout kotel AG

7 isense 2. Místo instalace K tomu se postupuje následovně : 1. Otevřete skříň oddělením přední a základové desky. 2x 2 3 2x T D 2. Připevněte základovou desku ke stěně pomocí dodaných šroubů a hmoždinek. Připojovací vodiče OpenTherm kotle musí vyčnívat z otvoru v základové desce. 2x 4 1 T C O T Digi 3. (Pouze regulátor OpenTherm) Připojte regulátor k zapojení OpenTherm kotle a k zapojení OT regulátoru. U OpenTherm nezáleží na polaritě. Pořadí vodičů lze zaměnit. O T T D AG 6

8 2. Místo instalace isense T C 2.3 Umístění venkovního čidla 4. (Pouze regulátor OpenTherm) V případě potřeby vložte do regulátoru baterie 3 AA. Nejsou součástí dodávky. Baterie zajišťují funkci hodin v případě vypnutí kotle. Baterie rovněž napájejí podsvícení regulátorů kotlů, které nedisponují OpenTherm Smart Power. Pokud je kotel vybaven Smart Power, je podsvícení regulátoru funkční i bez baterií. (Pouze regulátor RF) Vložte do regulátoru baterie 3 AA. Jsou nezbytné pro provoz regulátoru RF. Nastavené programy budou zachovány i po vypnutí kotle nebo regulátoru (I když nejsou vloženy baterie). regulátor je nyní připojena a připravena k použití. Základová stanice musí být nyní přizpůsobena regulátoru RF. Postup viz příručka k základové stanici. Dodávka regulátoru standardně neobsahuje venkovní teplotní čidlo. Toto čidlo budete potřebovat pouze v případě, že požadujete ekvitermní regulaci vnitřní teploty. Pro výběr umístění venkovního teplotního čidla platí následující pokyny : 4 Nainstalujte venkovní čidlo na severní nebo severozápadní stranu domu mimo přímé sluneční světlo. >2,5m 4 Čidlo se musí nacházet alespoň 2,5 m nad zemí. 4 Snímač venkovní teploty nesmí být umístěn poblíž okna, dveří, ventilačních otvorů apod Informace o připojení venkovního teplotního čidla najdete v dokumentaci ke kotli. 2.4 Prostorové čidlo T B (Pouze regulátor RF) K regulátoru RF je volitelně dostupné pokojové čidlo RF. Toto čidlo nahrazuje vestavěné čidlo regulátoru AG

9 isense 3. Uvedení do provozu 3 Uvedení do provozu 3.1 Kompletní ovládací panel Význam symbolů na displeji Oblast zobrazení menu Symboly Teplota Čas Symboly Menu Funkce tlačítka A Rozvrh Funkce tlačítka B T A s Aktivní časový program u Časový program A aktivní t Časový program B aktivní! Trvalá denní teplota z Trvalá noční teplota ] Funkce protimrazové ochrany { Letní režim E Manuální nastavení x Rozvrh Dovolená T Funkce optimalizace TUV neaktivní \ Nastavená teplota H naměřená teplota Z Naměřená venkovní teplota I Režim topení Symboly nejsou zobrazeny D Regulátor požaduje teplo IN Kotel je zapnut pro ohřev teplé užitkové vody ID Kotel je zapnut pro ústřední vytápění d Aktivní blokování tlačítek p Zvolena skupina 1 q Zvolena skupina 2 r Výroba elektřiny Výstražné symboly e Zkontrolovat tlak vody v topném systému? Kotel vyžaduje servis v Baterie regulátoru je téměř vybitá c Všeobecný výstražný symbol w Není navázáno bezdrátové připojení AG 8

10 3. Uvedení do provozu isense Význam tlačítek Regulátor se ovládá pomocí nabídek, a umožňuje tak velice pohodlnou obsluhu. Má pouze tři tlačítka. 4 Funkce tlačítek A a B závisí na prováděné činnosti. 4 Funkce se zobrazuje na displeji přímo nad tlačítky. 4 Tlačítkem C lze otáčet. A B C T B 4 Volbu potvrdíte jeho stisknutím (Například při výběru v nabídce). 4 Otáčením tohoto tlačítka lze provádět různé činnosti např. procházet nabídkami nebo měnit hodnoty, jako je (Teplota čas Datum Jazyk). 3.2 Nastavení jazyka, data a času Po připojení regulátoru se zobrazí nabídka výběru jazyka. 1. Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítka C a výběr potvrďte stisknutím tlačítka C. 2. Při nastavování času, roku, měsíce a dne postupujte podle pokynů zobrazovaných na displeji. regulátor je nyní připojena a připravena k použití. Po instalaci je aktivován výchozí časový program. ¼ "Výchozí nastavení", Strana 9 Teplota je nyní regulována podle tohoto časového programu. Regulátor automaticky přepíná mezi letním a zimním časem. 3.3 Výchozí nastavení Regulátor je standardně nastaven na pokojovou regulaci (Ústřední vytápění je regulováno na základě teploty uvnitř). Rovněž je možná ekvitermní regulace kotle (v závislosti na venkovní teplotě). Plán programu U výchozího časového programu je teplota pro každý den nastavena následovně : : : : 15 + T Časové programy lze samozřejmě přizpůsobit vašim vlastním požadavkům. ¼ "Definice či úprava programu časovače", Strana AG

11 isense 4. Nastavení 4 Nastavení 4.1 Změna nastavení Definice či úprava programu časovače Čas Po Út St Čt Pá So Ne 7: : :00 13:00 15: :00 19: : : : Časový rozvrh automaticky reguluje pokojovou teplotu dle nastavených časových intervalů a lze jej nastavit jednotlivě pro každý den v týdnu. Upravit lze výchozí časový program nebo je možno zadat úplně nový časový program. Tabulka shrnutí Regulátor standardně před nastaveným časem zahájí předehřívání. Díky tomu je v danou dobu v pokoji dosaženo požadované teploty. Chcete-li změnit nastavení předehřívání ¼ "Nastavení ústředního vytápění", Strana 19. Nastavením časového programu se nepřímo určuje, kdy je aktivní funkce optimalizace TUV ¼ "Regulace teploty užitkové vody", Strana 17. Je užitečné vytvořit si vlastní přehled časů spínání (Jakou teplotu chcete mít doma a v jakém čase?). To samozřejmě závisí na tom, kdo a kdy je doma, v kolik hodin vstáváte apod. Nastavit lze 6 časů sepnutí denně. Viz tabulka na této stránce. Vytváření nového časového programu 1. Proveďte výběr na regulátoru : Nabídka > Rozvrh > Časový rozvrh > Nový. 2. V případě potřeby vyberte výchozí program (Přes den doma, Přes týden doma nebo O víkendech doma). Nyní můžete na základě tohoto programu vytvořit svůj vlastní časový program. Potvrďte stisknutím tlačítka C AG 10

12 4. Nastavení isense 3. Přejděte na den, pro který chcete nastavit časový program. Potvrďte stisknutím tlačítka C. 4. Přejděte na čas, který chcete nastavit. Potvrďte stisknutím tlačítka C K odstranění vybraného času sepnutí můžete použít tlačítko Smazat. 5. Tlačítkem C nastavte čas a odpovídající požadovanou teplotu. 6. Po nastavení všech časů sepnutí pro konkrétní den můžete nastavení zkopírovat i do dalších dnů : - Přejděte na den. - Stiskněte položku Kopírovat - Tlačítkem C zvolte dny, do kterých chcete zkopírovat nastavení, a stiskněte tlačítko Uložit 7. Přejděte na den. Poté stiskněte tlačítko C. 8. Pokračujte krokem 3 a proveďte nastavení pro další den. Případně stisknutím tlačítka Zpět tuto nabídku zavřete. Změna stávajícího časového programu 1. Proveďte výběr na regulátoru : Nabídka > Rozvrh > Časový rozvrh > Změnit. 2. Přejděte na den, pro který změnit časový program. Potvrďte stisknutím tlačítka C. 3. Přejděte na čas, který chcete změnit. Potvrďte stisknutím tlačítka C. K odstranění vybraného času sepnutí můžete použít tlačítko Smazat. 4. Tlačítkem C nastavte čas a odpovídající požadovanou teplotu. 5. Po nastavení všech časů sepnutí pro konkrétní den můžete nastavení zkopírovat i do dalších dnů : - Přejděte na den. - Stiskněte položku Kopírovat - Tlačítkem C zvolte dny, do kterých chcete zkopírovat nastavení, a stiskněte tlačítko Uložit 6. Přejděte na den. Poté stiskněte tlačítko C. 7. Pokračujte krokem 2 a proveďte nastavení pro další den. Případně stisknutím tlačítka Zpět tuto nabídku zavřete. Obnovení výchozích nastavení Chcete-li obnovit nastavení výchozího časového programu, postupujte následovně : Nabídka > Rozvrh > Časový rozvrh > Tovární program Nastavení trvalých teplot Místo časového programu můžete rovněž nastavit teplotu v pokoji na konstantní hodnotu. Lze nastavit tři různé trvalé teploty pomocí : Nabídka > Rozvrh 4 Denní teplota : pokojová teplota během dne, odpovídající : Program Trvalá denní. 4 Noční teplota : Pokojová teplota v noci, odpovídající : Program Trvalá noční AG

13 isense 4. Nastavení 4 Nezámrzná tepl. : Pokojová teplota s nainstalovaným regulátorem, při které je pokoj chráněn před zamrznutím. Toto nastavení je k dispozici v programu : Mrazová ochr.. Další informace viz ¼ "Funkce protimrazové ochrany - Systém", Strana 20. Nastavení Noční teplota se rovněž používá v kombinaci s funkcemi Limit denní teploty, Limit noční teploty ¼ "Specifické nastavení ekvitermní regulace", Strana 23 Funkce optimalizace TUV ¼ "Regulace teploty užitkové vody", Strana 17. Pokud nastavená pokojová teplota klesne pod hodnotu nastavení Noční teplota., Funkce optimalizace TUV se standardně vypne. ¼ "Regulace teploty užitkové vody", Strana Nastavení režimu dovolené Pokud nebudete po určitou dobu doma, bude pravděpodobně užitečné použít program Dovolená. Tento program udržuje konstantní teplotu po nastavenou dobu. Teplotu musíte nastavit sami. Program Dovolená automaticky vstupuje v účinnost v 0:00 počátečního dne. A končí na začátku koncového dne. Na displeji se zobrazuje symbol x. Tento program se vypíná a odstraňuje po uplynutí nastaveného období.nastavit lze maximálně 16 programů Dovolená. To lze provést pomocí : Nabídka > Rozvrh > Rozvrh Dovolená : 4 Chcete-li zobrazit nastavené programy Dovolená, zvolte možnost Zobrazit. 4 Chcete-li změnit nebo smazat programy, zvolte možnost Změnit. 4 Chcete-li přidat nový program, zvolte možnost Zadat. 4 Chcete-li nastavit požadovanou konstantní teplotu, zvolte možnost Požadovaná teplota Skupinová regulace 1 2 Pomocí c-mix může regulátor regulovat 2 skupiny. Pro obě skupiny lze vybrat vlastní program a strategii řízení. To lze provést pomocí : Nabídka > Nastavení > Systém > Systém ÚT > Zónování Výchozím nastavením jsou Žádné skupiny. Vlastní program lze každé skupině nastavit použitím možnosti 1&2 odděleně. Na standardním zobrazení se zobrazí symbol o. Stisknutím otočného tlačítka lze poté přepínat mezi regulací skupiny 1 a 2. V případě, že je zvolena možnost 2 dle 1, lze oběma skupinám nastavit vlastní strategii řízení, avšak skupina 2 bude pracovat dle strategie řízení skupiny 1. T A AG 12

14 4. Nastavení isense 4.2 Obsluha regulátoru Výběr programu Pomocí volby Program v hlavní nabídce lze vybrat jeden z následujících programů : 4 Časový rozvrh : Teplota systému ústředního vytápění je regulována podle nastaveného programu. 4 Program Trvalá denní : Teplota je během dne udržována na konstantní hodnotě. 4 Program Trvalá noční : Teplota je během noci udržována na konstantní hodnotě. 4 Mrazová ochr. : Teplota zůstává na stejné hodnotě, která je nastavena jako teplota protimrazové ochrany. U tohoto programu je vypnuta funkce optimalizace TUV. 4 Trvalá letní : Teplota je během noci udržována na konstantní hodnotě. Tak je užitková voda v pohotovostním režimu mezi 06:00 a 23:00. (tak bude rychleji k dispozici horká voda). Ohledně funkce optimalizace TUV ¼ "Regulace teploty užitkové vody", Strana Dočasná změna teploty Uživatel může kdykoliv dočasně vypnout vybraný časový program nebo trvalý program manuálním nastavením teploty. 1. Novou teplotu lze nastavit otáčením tlačítka C na hlavní obrazovce. 2. Chcete-li také nastavit čas ukončení platnosti manuálně nastavené teploty, stiskněte možnost Upravit čas. Tento čas vyberte otočným tlačítkem C. 3. Chcete-li také nastavit datum ukončení platnosti manuálně nastavené teploty, stiskněte možnost Upravit datum. Toto datum vyberte otočným tlačítkem C. 4. Stisknutím tlačítka C se vraťte do hlavní nabídky. Nebo počkejte 5 s, než se regulátor automaticky vrátí do hlavní nabídky. Pokud nezvolíte koncový čas a časový program byl aktivní, stane se tento časový program v dalším bodě sepnutí opět aktivním. Manuální provoz bude poté ukončen. Stisknutím možnosti Další program zrušíte manuální změnu teploty AG

15 isense 4. Nastavení Režim Krb Jakmile teplota v místnosti s regulátorem dosáhne požadované úrovně, ústřední vytápění se vypne. To může být nepohodlné, pokud máte v místnosti otevřený oheň. Nebo se v místnosti nachází mnoho osob. Vytápění je v tomto případě přerušeno i v dalších místnostech v domě. Chcete-li zajistit, aby vytápění v ostatních pokojích pokračovalo, přepněte do režimu Krb. To provedete tlačítkem Program. V tomto režimu se vypíná vestavěné pokojové čidlo regulátoru. V ústředním vytápění se udržuje teplota vody, která byla aktuální v dané chvíli. Pokud se příliš sníží nebo příliš zvýší teplota v ostatních místnostech, můžete zvýšit či snížit pokojovou teplotu pomocí otočného tlačítka C na regulátoru. Tímto krokem se zvyšuje nebo snižuje teplota vody v ústředním vytápění.na radiátory je možno namontovat termostatické ventily, které umožní individuální regulaci teploty v těchto pokojích. Režim Krb aktivujte pouze v případě, že regulátor používá k regulaci teploty pokojovou teplotu. Chcete-li zabránit přílišnému nárůstu teploty v pokoji s regulátorem. Je doporučeno uzavřít v daném místě ventily radiátorů. Je-li použito venkovní teplotní čidlo, regulátor se přepne do režimu ekvitermní regulace Informace Uživatel si může vyžádat provozní informace o systému ústředního vytápění prostřednictvím : Nabídka > Informace. Jako je například tlak vody v ústředním vytápění a různé teploty. Dostupnost informací závisí na konkrétním systému ústředního vytápění. V Základním a Normálním režimu se nezobrazují všechny kategorie informací, které jsou k dispozici. Chcete-li zobrazit všechny informace, zvolte možnost Více informací Skupiny Jestliže je regulátor nastaven tak, aby reguloval 2 skupiny odděleně, zobrazí se na standardním displeji ikona o. Ikona zobrazuje číslo indikující regulovanou skupinu. Skupinu lze změnit jedním stisknutím tlačítka C AG 14

16 4. Nastavení isense 4.3 Změna provozních nastavení Nastavení displeje Velký informační řádek Malý informační řádek Nastavte následující pomocí : Nabídka > Nastavení > Uživatelská > Displej 4 Malý inf. řádek : Umožňuje výběr informací, které se mají zobrazovat na malém informačním řádku. 4 Velký inf. řádek : Umožňuje výběr informací, které se mají zobrazovat na velkém informačním řádku. 4 Doba osvĕtlení : Nastavuje čas v sekundách, po který zůstane aktivní podsvícení po stisknutí posledního tlačítka. T C Nastavení blokování tlačítek Funkce blokování tlačítek umožňuje zamknutí tlačítek po 30 s od poslední operace provedené na regulátoru. Blokování tlačítek lze nastavit s kódem PIN či bez něho pomocí : Nabídka > Nastavení > Uživatelská > Blokování tlač 4 Vypnuto : Blokování tlačítek vypnuto. 4 Zapnuto : Aktivní blokování tlačítek. Blokování tlačítek lze znovu zapnout 2 stisknutím tlačítka C. 4 Zapnuto + PIN : Blokování tlačítek je zapnuto a lze jej vypnout zadáním kódu PIN zde. Blokování tlačítek lze kdykoliv vypnout pomocí Nastavení jazyka Pokud máte mezinárodní verzi regulátoru, můžete nastavit jazyk prostřednictvím nabídky : Nabídka > Nastavení > Uživatelská > Jazyk Nastavení úrovně uživatele Úroveň uživatele lze nastavit pomocí : Nabídka > Nastavení > Uživatelská > Uživatelský mód. 4 Základní : V tomto režimu nelze používat žádné časové programy. Na regulátoru lze nastavit teplotu pouze manuálně. 4 Normální : Jedná se o výchozí nastavení. K dispozici je většina voleb, jako např časový program. 4 Rozšířený : Tento režim umožňuje použít dva standardní časové programy A a B. Rovněž lze měnit další nastavení a získat podrobnější informace AG

17 isense 4. Nastavení Některá nastavení lze měnit pouze v režimu Rozšířený. Vytvořená nastavení zůstávají v daných režimech aktivní Základní a Normální Obnovení továrních nastavení Všechna nastavení včetně časového programu lze obnovit na pracovní nastavení pomocí : Nabídka > Nastavení > Uživatelská > Reset Kalibrace Umožňuje provedení korekce teploty měřené vnitřním a venkovním čidlem pomocí : Nabídka > Nastavení > Uživatelská > Kalibrace. To může být užitečné v případě, že se měřené teploty liší od obvyklých hodnot. Představte si, že je naměřená teplota o 0,5 vyšší, než je obvyklá hodnota. Zde můžete zadat korekční faktor -0, Obnova spojení se základnovou stanicí (Pouze regulátor RF) Je-li zaměněn regulátor RF nebo základová stanice, je nutné obnovit spojení. K tomu se postupuje následovně : 1. Základovou stanici uveďte do režimu připojení. Postup viz příručka k základové stanici. 2. Proveďte výběr na regulátoru : Nabídka > Nastavení > Uživatelská > Připojení > Zákl. stanice. Připojení se obnoví po několika sekundách Připojování dodatečných RF čidel (Pouze regulátor RF) 1. Nastavte čidlo RF, aby bylo připojeno k režimu připojení. (Viz dokumentace daného čidla). 2. Na regulátoru RF vyberte : Nabídka > Nastavení > Uživatelská > Připojení. Vyberte správné čidlo a stiskněte možnost pro připojení. Připojení se obnoví po několika sekundách Nastavení data a času Nastavte správné datum a čas tímto postupem : Nabídka > Nastavení > Datum a čas. 4 Nastavit čas 4 Nastavit datum 4 Letní čas : AG 16

18 4. Nastavení isense Evropa : Regulátor automaticky přepíná mezi letním a zimním časem. Ostatní : Začátek a konec letního času můžete nastavit sami uvedením měsíce a týdne. Čas se změní v neděli. Manuální nast. : Regulátor nepřepíná mezi letním a zimním časem. Čas je nutno změnit manuálně Korekce komfortu Je mnohem příjemnější, když jsou radiátory horké (Mezi 50 C a 90 C).Vnímaná teplota je vyšší než skutečná teplota Je to způsobeno sálavým teplem. Funkce korekce komfortu zajišťuje, že teplota systému ústředního vytápění nepřekročí požadovanou vnímanou teplotu. například : Požadovaná teplota je 21. Sálavé teplo z radiátorů znamená, že teplota 20,7 je vnímána jako 21. Funkce korekce komfortu zajišťuje, že systém ústředního vytápění přeruší provoz, jakmile je dosaženo teploty 20,7. Nastavení funkce korekce komfortu se provádí prostřednictvím : Nabídka > Nastavení > Systém > Teplota > Korekce Komfort Funkce korekce komfortu je standardně aktivní Funkce Legionella Vodu lze jednou týdně ohřát na 65, aby se zabránilo výskytu baterií Legionella v kotli. Toto opatření lze v případě potřeby použít pro externí kotle. Tato možnost není dostupná pro kombinované kotle. Je-li aktivováno toto nastavení, je užitková voda standardně ohřívána každé pondělí v 02:00. Nastavení lze změnit pomocí : Nabídka > Nastavení > Teplá voda > Anti-Legionella V zájmu správné funkčnosti této funkce zkontrolujte na kotli nutnost provedení odpovídajících nastavení. Kotel musí umožňovat nastavení vyšší teploty užitkové vody Regulace teploty užitkové vody Lze nastavit, zda a kdy může teplota užitkové vody klesnout za účelem úspory energie. Tuto možnost lze využít například v noci, kdy je potřeba teplé užitkové vody nižší. Pro tyto účely nabízí regulátor dvě nastavení : 4 Optimalizace TUV 4 Teplota TUV AG

19 isense 4. Nastavení 4 Obě funkce jsou aktivní současně. 4 Je-li funkce optimalizace TUV vypnutá, zobrazuje se na displeji ikona T. Čas 07:00 20 Požadovaná prostorová teplota 09:00 15 T 11:00 13:00 15:00 17:00 19: :00 23:00 15 T 00:00 Funkce optimalizace TUV Kombinovaný kotel předehřívá vodu pravidelně, aby byla rychle uspokojena potřeba teplé užitkové vody. Tuto možnost lze nastavit pomocí : Nabídka > Nastavení > Teplá voda > Optimalizace TUV K dispozici jsou následující volby : 4 Trvale vyp. : Kombinovaný kotel se neudržuje v teplém stavu. Tuto volbu použijte, chcete-li dosáhnout maximální úspory energie. 4 Trvale zap. : Kombinovaný kotel se neustále udržuje v teplém stavu. Tato volba zajišťuje maximální pohodlí. 4 V noci vyp. (Na displeji se objeví T) : Kotel není předehříván, pokud je požadovaná pokojová teplota rovna nebo je nižší než noční teplota nastavená pomocí : Nabídka > Rozvrh > Noční teplota. například : Je-li nastavení Noční teplota na 15, nebude například v určitých intervalech udržována horká užitková voda. Volbou možnosti V noci vypnuto zapnete úsporu energie v noci. Kotle na tuto funkci reagují různými způsoby. Některé dodávají horkou vodu, ale dosažení požadované teploty trvá delší dobu. Jiné dodávají teplo, které je dosud k dispozici. Například v kotli, ale voda zůstane po vyčerpání tohoto tepla studená. Viz instalační a servisní příručka kotle. Teplota vody pro domácnost 1. Proveďte výběr na regulátoru : Nabídka > Nastavení > Teplá voda > Teplota TUV 2. K dispozici jsou následující volby : - Pevná teplota : Nastavte teplotu teplé užitkové vody, která má být nepřetržitě udržována AG 18

20 4. Nastavení isense - Rozvrh TUV : Ke stanovení teploty užitkové vody použijte časový program. Nastavení tohoto časového programu je v podstatě stejné jako nastavování časového programu pro požadovanou pokojovou teplotu. ¼ "Definice či úprava programu časovače", Strana 10. Maximální nastavitelná teplota závisí na nastavení kotle. Při nastavování časového programu začněte hodinu před tím, než chcete mít k dispozici první teplou vodu. Takto kotli poskytnete dostatek času k zahřátí Nastavení ústředního vytápění Lze upravovat různá nastavení systému ústředního vytápění pomocí : Nabídka > Nastavení > Systém > Systém ÚT : 4 Řízení čerpadla : Je-li aktivní tato volba, čerpadlo se vypne, pokud není požadována dodávka teplé vody. To znamená, že čerpadlo běží kratší dobu (úspora elektrické energie). Vzhledem k tomu, že je čerpadlo vypnuto a kotel není aktivní, může po zapnutí trvat naplnění radiátoru horkou vodou několik minut. 4 Rychl. vytápění : Toto nastavení umožňuje stanovit, jak rychle nebo jak pomalu bude reagovat regulátor. Tento parametr ovlivňuje předehřívání a rychlost reakce regulace. Používáte-li podlahové topení, nastavte tento parametr na hodnotu Nejpomalejší. Pro evita doporučujeme nastavení Extra pom.. 4 Rychl. chladnutí : Toto nastavení umožňuje stanovit, jak rychle se prostor ochlazuje a jak je tento prostor izolován. Čím lepší je izolace, tím pomaleji se bude prostor ochlazovat. Tento parametr ovlivňuje typy regulace PT a ER + V-KPT. A intervaly vypnutí mezi jednotlivými aktivacemi hořáku. Rychl. chladnutí > Nejpomalejší : Způsobí dlouhé intervaly vypnutí mezi jednotlivými aktivacemi hořáku. Rychl. chladnutí > Nejrychlejší : Způsobí krátké intervaly vypnutí mezi jednotlivými aktivacemi hořáku. 4 Předstih zátopu : Maximální čas, kdy může být zahájeno předehřívání před bodem sepnutí (Čas v minutách). 4 Min. teplota ÚT : Minimální požadovaná teplota vody v ústředním vytápění. Toto nastavení je užitečné zejména u konvektorů. 4 Max. teplota ÚT : Maximální teplota regulace teploty vody ústředního vytápění. Nejedná se o maximální teplotu kotle. POZOR Pokud se jedná o bezpečnostní funkci, musí být tato teplota nastavena na kotli. Technik provádějící instalaci regulátoru může upravit řadu specifických nastavení AG

21 isense 4. Nastavení Funkce protimrazové ochrany - Systém Volitelný systém protimrazové ochrany slouží k ochraně před zamrznutím pro radiátory umístěné v místnostech s nízkými teplotami. například : Noční teplota v domě neklesá pod 19 To znamená, že se čerpadlo nespouští. Radiátor v přístavku, ve kterém se vyskytují nižší teploty, je vystaven riziku zamrznutí. Volitelný systém protimrazové ochrany se zapíná automaticky, pokud je nainstalováno venkovní čidlo. Venkovní teplotu, při které dojde k aktivaci, je možno nastavit pomocí : Nabídka > Nastavení > Systém > Teplota > Protimraz. ochr.. Standardně je tato hodnota nastavena na -10. Čerpadlo se poté spouští při teplotě a opět se zastavuje při teplotě Funkce protimrazové ochrany - Pokoj Protimrazová ochrana pokoje slouží k ochraně "místnosti", ve které se nachází regulátor, před mrazem. Tato protimrazová ochrana nevyžaduje venkovní čidlo. Minimální pokojová teplota pro protimrazovou ochranu je nastavena na 6. Tuto teplotu lze změnit pomocí : Nabídka > Rozvrh > Nezámrzná tepl.. Aktivujte protimrazovou ochranu pokoje pomocí : Program > Mrazová ochr.. Všechny ventily radiátorů v referenční místnosti musí být zcela otevřeny AG 20

22 5. Výběr typu regulace isense 5 Výběr typu regulace 5.1 Šest strategií regulace Regulátor lze použít jako ekvitermní regulátor nebo jako pokojový termostat (Řízení podle pokojové teploty). Je dostupných šest strategií regulace. 1 PT : (Modulační řízení) Řízení podle pokojové teploty Regulace měří pokojovou teplotu v referenční místnosti (tam, kde je umístěn termostat). Na základě inteligentního regulačního systému je vypočítána teplota protékající vody. Kotel pracuje v modulačním režimu. Řídí výkon na základě průtočné teploty a teploty vracející se vody. Takto je zajištěna nejefektivnější funkce. S nejustálenější možnou teplotou vody. Pokojovou regulaci lze použít na libovolném místě. Kromě případu, kdy nechcete regulovat teplotu ve všech ostatních místnostech na základě teploty v jediné referenční místnosti. 2 OTC : Ovládat jako funkci teploty Při tomto typu regulace měří venkovní teplotní čidlo venkovní teplotu. Regulátor obsahuje naprogramovanou topnou křivku. Průtočná teplota se stanovuje na základě venkovní teploty s využitím topné křivky. Uživatel musí vybrat topnou křivku tak, aby bylo zajištěno efektivní vytápění nejvzdálenější místnosti i v případě velmi nízkých venkovních teplot. Naměřená vnitřní teplota neovlivňuje regulaci kotle. Požadované vnitřní teploty je dosaženo pouze pomocí řádně naprogramované topné křivky a správně navrženého systému. Důležité jsou rovněž normální venkovní podmínky. Přímé sluneční světlo nebo silný severní vítr znamenají nižší respektive vyšší nároky na vytápění. Nemají žádný vliv na dodávku tepla. Proto je ekvitermní regulace sama o sobě nedostatečná. a v každé místnosti je nutno provádět úpravy pomocí termostatických ventilů. 3 OTC + RT : Ekvitermní regulace se zohledněním pokojové teploty Tento typ regulace je založen na stejném principu jako ekvitermní regulace. Proto je nutno správně zadat topnou křivku. Topná křivka se rovněž posunuje, pokud se naměřená pokojová teplota liší od požadované pokojové teploty. Míra posunu je ovlivněna nastavením parametru Vliv PT. ¼ "Specifické nastavení ekvitermní regulace", Strana 23 Výhodou této regulace je skutečnost, že lze rychle předpovídat změny požadované pokojové teploty. Kotel zůstane vypnut po delší dobu pro dosažení požadovaného snížení pokojové teploty. To je výhodné s ohledem na spotřebu energie AG

23 isense 5. Výběr typu regulace Úpravy nejsou nutné v místnosti, kde je umístěn regulátor. Všechny ventily radiátorů v referenční místnosti musí být zcela otevřeny. 4 ER + V-KPT : Ekvitermní regulace s funkcí komfortu Tento typ regulace je založen na stejném principu jako ekvitermní regulace. Proto je nutno správně zadat topnou křivku. Topná křivka je rovněž posunuta podle vypočítané pokojové teploty (proto se neměří). Vliv na to má venkovní teplota, rychlost zahřívání a rychlost ochlazování. Míra posunu je ovlivněna nastavením parametru Vliv PT. ¼ "Specifické nastavení ekvitermní regulace", Strana 23 Výhodou této regulace je skutečnost, že lze rychle předpovídat změny požadované pokojové teploty. Aniž by se regulátor musel nacházet v referenční místnosti. Kotel zůstane vypnut po delší dobu pro dosažení požadovaného snížení pokojové teploty. To je výhodné s ohledem na spotřebu energie. 5 ER/PT ECO : Ekvitermní regulace s funkcí komfortu Typ regulace ER se používá v případě, kdy je požadovaná pokojová teplota vyšší než noční teplota. Noční teplota se nastavuje pomocí : Nabídka > Rozvrh > Noční teplota Proto je nutno provést odpovídající nastavení. Typ regulace PT se používá v případě, kdy je požadovaná pokojová teplota menší nebo rovna noční teplotě. Regulátor musí být poté umístěn v místnosti, kde je typická teplota pro měření pokojové teploty během noci. Tento typ regulace zabraňuje zbytečnému zapínání kotle v noci. 6 PT + limit Pokojová regulace s limitem dle topné křivky. Tato strategie řízení je stejná jako strategie řízení 1, avšak topná křivka je použita jako max teplota kotle. (Vyžaduje externí čidlo). Regulace PT nedisponuje plným rozsahem teplotní regulace kvůli omezení topnou křivkou. Výsledkem může být delší doba ohřevu. 5.2 Nastavení strategie řízení Regulátor umožňuje použít pokojovou regulaci a ekvitermní regulaci několika různými způsoby. Jeden z typů regulace, které jsou popsány v odstavci 5.1, lze vybrat pomocí : Nabídka > Nastavení > Systém > Strategie řízení AG 22

24 5. Výběr typu regulace isense 5.3 Specifické nastavení ekvitermní regulace Teplota kotle (ºC) Zvýšená pokojová teplota během dne Požadovaná pokojová teplota 20 ºC během dne Požadovaná pokojová teplota 15 ºC během noci T klima T patní Venkovní teplota (ºC) T A Byla-li vybrána ekvitermní regulace, je k dispozici několik doplňkových nastavení pomocí : Nabídka > Nastavení > Systém > Nastavení ER > Topná křivka 4 T venk. patní : Venkovní teplota v referenčním bodě. 4 T natáp. patní : Teplota průtoku v referenčním bodě. 4 T venk. klima : Teplota průtoku v bodu klimatické zóny. 4 Křivka : Stupeň zakřivení topné křivky v závislosti na systému ústředního topení. Vyberte odpovídající typ topných těles : Podlahové topení, radiátory nebo konvektory. Topná křivka je založena na požadované pokojové teplotě 20. Zvýšením požadované pokojové teploty se topná křivka posunuje směrem nahoru. Míra posunu je ovlivněna nastavením parametru Vliv PT. 4 Vliv PT : Vliv pokojové teploty na posun topné křivky. 4 Limit Den : Venkovní teplota, při jejímž překročení se během dne vypíná ústřední vytápění. Denní teplotní limit se používá, pokud je požadovaná pokojová teplota vyšší než noční teplota, která byla nastavena pomocí : Nabídka > Rozvrh > Noční teplota 4 Limit Noc : Venkovní teplota, při jejímž překročení se během noci vypíná ústřední vytápění. Noční teplotní limit se uplatňuje, pokud je požadovaná pokojová teplota menší nebo rovna noční teplotě, která byla nastavena pomocí : Nabídka > Rozvrh > Noční teplota AG

25 isense 5. Výběr typu regulace 5.4 Topná křivka - Příklad Nastavení topné křivky do velké míry závisí na návrhu systému ústředního vytápění a místě instalace. Proto nelze s ohledem na topnou křivku poskytnout univerzální odpověď. Nemáte-li k dispozici informace o návrhu, použijte jako výchozí nastavení informace uvedené v tabulkách níže. Topnou křivku lze optimalizovat během provozu. Topná křivka se při zvyšování a snižování teploty posunuje nahoru respektive dolů. Vytápění pomocí radiátorů Izolace budovy Velmi dobrá dobře Průměrná Horší Špatná Vliv PT T venk. patní T natáp. patní T venk. klima T natáp. klima Podlahové vytápění Izolace budovy Velmi dobrá dobře Průměrná Horší Špatná Vliv PT T venk. patní T natáp. patní T venk. klima T natáp. klima Teplovzdušné vytápění Konvektory Velmi dobrá Izolace budovy dobře Průměrná Horší Špatná Vliv PT T venk. patní T natáp. patní T venk. klima T natáp. klima AG 24

26 6. Nastavení instalačního technika isense 6 Nastavení instalačního technika 6.1 Telefonní číslo pro pomoc při servisních hlášeních a signalizaci chyb Do zařízení lze zadat telefonní číslo, které se zobrazí, pokud kotel podá servisní hlášení nebo signalizuje chybu. Výběr : Nabídka > Nastavení > Instalační > Telefonní číslo > Servisní režim nebo Oprava Pokud nebylo vloženo telefonní číslo, nebude hlášení telefonní číslo obsahovat. 6.2 Zapnutí a vypnutí servisních hlášení 6.3 Kód PIN pro nabídku Instalátor a Systém Uživatel může nastavit, zda se budou na regulátoru zobrazovat servisní hlášení. Výběr : Nabídka > Nastavení > Instalační > Nutný servis. 6.4 Digitální vstup Nabídky Instalátor a Systém lze chránit trvalým kódem PIN (0012). Výběr : Nabídka > Nastavení > Instalační > Instalační kód. Kód zůstává aktivní po dobu 30 min po vložení Provoz Externí modul může odesílat příkazy do regulátoru. K tomuto účelu slouží digitální vstup. například : Do regulátoru může být odeslán příkaz k zahájení denního programu, pokud pohybový detektor zjistí pohyb osoby. U regulátoru OpenTherm se digitální vstup nachází na regulátoru vedle připojení OpenTherm. U regulátoru RF se nachází na základové stanici. UPOZORNĚNÍ Na digitální vstup nepřivádějte napětí. Používejte pouze beznapěťové kontakty. 1. Výběr : Nabídka > Nastavení > Instalační > Digitální vstup AG

27 isense 6. Nastavení instalačního technika 2. K výběru příkazu, který bude regulátor provádět při příjmu příkazu z externího modulu, použijte volbu Funkce. - Nepoužit : Digitální vstup je vypnutý. - Denní teplota : Je aktivní trvalý denní program. - Teplota Noc : Je aktivní trvalý noční program. - Servisní režim : Zobrazí se servisní hlášení. - Tlak vody : Je-li tlak vody příliš nízký, zobrazí se na displeji varování. 3. Pomocí volby Kontakt nastavte, zda je kontakt externího modulu normálně rozpojený nebo normálně sepnutý. Tato volba poté regulátoru udává, kdy se má provést příkaz. 4. Výběrem nastavení Čas otevření nebo Čas uzavření se určuje, kolik minut musí být kontakt rozpojen nebo sepnut před tím, než regulátor provede příkaz. (Závisí na typu kontaktu). Tuto funkci lze použít k omezení rachocení. Nebo například pro potlačení zapnutí ústředního topení v případě, že se v místnosti osoba zdrží pouze krátkou dobu. Je-li parametr Čas otevření nebo Čas uzavření nastaven na hodnotu 0, může trvat určitou dobu, než bude na regulátoru viditelná změna digitálního vstupu Příklady Detektor pohybu FUNKCE Pokud detektor pohybu nezjistí po dobu 30 min žádný pohyb, bude teplota nastavena na trvalou noční teplotu. Při zjištění pohybu se regulátor přepne do normálního programu. NASTAVENÍ Pohybový detektor spíná relé při zjištění pohybu. Digitální vstup nastavte následovně : 4 Režim : Teplota Noc 4 Kontakt : Norm. sepnut 4 Doba rozpojení : 30 min 4 Doba sepnutí : 0 min Manostat tlaku vody FUNKCE Je-li připojen tlakový spínač vody, zobrazí se na displeji při nízkém tlaku vody ikona e. NASTAVENÍ Připojte tlakový spínač vody k digitálnímu vstupu a nastavte digitální vstup následujícím způsobem : 4 Režim : Tlak vody 4 Kontakt : Norm. rozpojen (Tlakový spínač vody sepne při nízkém tlaku vody) nebo : Kontakt : Norm. sepnut (Tlakový spínač vody rozepne při nízkém tlaku vody). 4 Doba rozpojení : 1 min AG 26

28 6. Nastavení instalačního technika isense 4 Doba sepnutí : 1 min Dveřní kontakt FUNKCE Jsou-li otevřeny dveře, teplota se za 3 min přepne na trvalou noční teplotu. Jakmile se zavřou dveře, regulátor se přepne zpět do normálního programu. NASTAVENÍ Připojte dveřní kontakt k digitálnímu vstupu a nastavte digitální vstup následujícím způsobem : 4 Režim : Teplota Noc 4 Kontakt : Norm. sepnut (Je-li kontakt sepnutý při zavřených dveřích). 4 Doba rozpojení : 3 min 4 Doba sepnutí : 1 min Časový spínač přesčasu FUNKCE Teplota se okamžitě nastaví na trvalou denní teplotu, je-li časový spínač aktivován během nočního snížení teploty. Na konci intervalu nastaveného na časovém spínači se regulátor okamžitě vrátí k normálnímu programu. NASTAVENÍ Připojte časový spínač k digitálnímu vstupu a nastavte digitální vstup následujícím způsobem : 4 Režim : Denní teplota 4 Kontakt : Norm. rozpojen 4 Doba rozpojení : 0 min 4 Doba sepnutí : 0 min AG

29 isense 6. Nastavení instalačního technika 6.5 Kotel Nastavení Řadu specifických nastavení kotle lze vybrat pomocí : Nabídka > Nastavení > Instalační > Nastavení kotle : Po nast. lze kód 0012, v závisl. na parametrech kotle, změnit. 4 Parametr : Pokud provádíte změnu parametrů kotle, použijte návod ke kotli. 4 Obnovit param. : Obnovte výchozí tovární nastavení kotle prostřednictvím kódu df du. 4 Reset. službu : Po provedení servisní činnosti vynulujte další potřebu servisu. 4 Spustit detekci : Zapněte detekci příslušenství kotle. 4 Odečtené hodnoty se mohou lišit v závislosti na připojeném ústředním vytápění. Viz instalační a servisní příručka kotle. 4 Význam jednotlivých kódů se může pro různé kotle lišit. 4 Po výběru parametru trvá jeho nabytí 0,5 sec AG 28

30 7. Hlášení isense 7 Hlášení 7.1 Hlášení poruch Takto vypadá chybové nebo servisní hlášení : Chyba připojení venkovního čidla Signalizace chyby Text na displeji Menu Rozvrh T A Kódy poruch Signalizace chyby Text na displeji Odstranění poruch F200 Chyba připojení venkovního čidla F203 Vadné připojení ke kotli F214 Zobrazuje se nesprávná pokojová teplota F215 Chyba regulátoru F216 F219 Žádné spojení se základovou stanicí (Pouze regulátor RF). c a Z svítí. c svítí. c svítí. c svítí. w a c svítí. Chyba připojení venkovního čidla. Chyba komunikace. Zkontrolujte připojení. Pokojová teplota je mimo rozsah měření nebo je vadné čidlo. Vnitřní závada. Chyba regulátoru. Chyba bezdrátové komunikace. Zkontrolujte připojení kotle k venkovnímu teplotnímu čidlu. Zkontrolujte připojení ke kotli. Měření pokojové teploty není správné.pokud se pokojová teplota pohybuje mezi -5 a 65, může se jednat o poruchu teplotního čidla. Obraťte se na instalačního technika. Obraťte se na instalačního technika. Zkontrolujte, zda je aktivní základová stanice kotle a zda pracuje správně (V případě potřeby se informujte v příručce k vysílači). Pokud není spojení mezi regulátorem a základovou stanicí, proveďte obnovu následovně : Základovou stanici uveďte do režimu připojení. (V případě potřeby se informujte v příručce k vysílači). Proveďte výběr na regulátoru : Menu > Nastavení > Uživatelská > Připojení > základ. stanice > Připojit. Pokud se tím problém nevyřeší, vyhledejte jiné místo pro regulátor nebo základovou stanici. Další možností je odstranění překážek, které by mohly rušit signál RF AG

31 isense 7. Hlášení Kódy poruch Signalizace chyby Text na displeji Odstranění poruch F227 Počkejte na snímač RF Příliš malý tlak vody E-Kód: Chyba kotle Vybité baterie regulátoru Počkejte na snímač RF Aktuální tlak vody e a c svítí. E-Kód c svítí. Počkejte na informace ze snímače RF. Může trvat až 15 min. Tlak vody v systému ústředního vytápění je příliš nízký. Chyba kotle: Viz instalační a servisní příručka kotle. Nebo zařízení mezi regulátorem a kotlem. Tento chybový kód se může zobrazit, když bude znovu spuštěn regulátor RF (např po výměně baterií). Jakmile regulátor RF obdrží zprávu od připojených snímačů RF, tato zpráva zmizí. Neodešle-li snímač RF informace, zobrazí se po 15 minutách další chybový kód. Doplňte do systému ústředního vytápění vodu. Viz instalační a servisní příručka kotle. Pomocí kódu E vyhledejte chybu zařízení, které má být regulováno (Například kotle, kaskádového regulátoru či c-mix). c a v svítí - Baterie jsou téměř vybité. Vyměňte tři baterie AA. 7.2 Servisní hlášení Kotel vyžaduje servis Signalizace chyby Text na displeji Odstranění poruch? svítí. Do dvou měsíců je nutno provést údržbu typu (A,B, nebo C). Dohodněte se na této činnosti s instalačním technikem. Telefonní číslo : Obraťte se na instalačního technika s žádostí o servis kotle ústředního vytápění. 7.3 Poruchy a jejich odstranění Problém Ústřední topení se ráno zapíná příliš brzy. V domě není včas dosaženo požadované teploty. Teplota v domě je příliš vysoká. Odstranění poruch Upravte nastavení Max doba předehřívání. V důsledku této úpravy se může stát, že v domě nebude včas dosaženo požadované teploty. 4 Jakmile se radiátory zahřejí otevřete více ventily radiátorů. 4 Upravte nastavení Max doba předehřívání. 4 Zvyšte nastavení Max. předstih zátopu. nastavením na možnost Nejrychlejší V případě ekvitermní regulace jsou k dispozici následující možnosti : 4 Nastavte správně termostatické ventily na radiátorech. 4 Upravte topnou křivku (Další informace viz instalační příručka). 4 Změňte typ regulace. Může se rovněž jednat o technické problémy s instalací ústředního vytápění. V takovém případě se obraťte na instalačního technika. Ekvitermní regulace znamená, že není brán ohled na pokojovou teplotu. Problém vyřešte jedním z následujících způsobů : 4 Nastavte správně termostatické ventily na radiátorech. 4 Upravte topnou křivku. 4 Změňte typ regulace. Při řízení pokojové teploty může být rychlost ohřevu příliš vysoká nebo není správně kalibrován regulátor AG 30

32 7. Hlášení isense Problém Dům není dostatečně vytápěn. Dosažení správné teploty užitkové vody trvá dlouho. Kotel zahajuje vytápění domu nebo teplé užitkové vody v noci, i když je regulátor nastaven na nízkou teplotu. Naměřená teplota se liší od obvyklé hodnoty. Odstranění poruch Ekvitermní regulace znamená, že není brán ohled na pokojovou teplotu. Problém vyřešte jedním z následujících způsobů : 4 Nastavte správně termostatické ventily na radiátorech. 4 Zvyšte hodnoty topné křivky. 4 Změňte typ regulace. 4 Kotel : Může se jednat o to, že je vypnutá funkce optimalizace TUV. V takovém případě se na displeji zobrazí symbol T. Nastavte funkci optimalizace TUV pomocí volby Optimalizace TUV 4 Zásobník : Může se jednat o to, že ohřev kotle začíná příliš pozdě. Upravte teplotu užitkové vody pomocí nastavení Teplota užitkové vody. 4 Ekvitermní regulace (ER) znamená, že je kotel řízen podle venkovní teploty. Tento jev lze potlačit nastavením Limit Noc nebo výběrem jiné Strategie řízení 4 Kotel může zahájit vytápění před dosažením nastaveného času v časovém rozvrhu. Upravte nastavení Max doba předehřívání. V důsledku této úpravy se může stát, že v domě nebude včas dosaženo požadované teploty. 4 Voda z vodovodu je pouze zahřívá, když je teplota v místnosti nastavit vyšší než v noci teplota Proveďte korekci měření teploty pomocí nastavení Kalibrace. Nefunguje displej. 4 Regulace OpenTherm : Zkontrolujte správné zapojení Ověřte, zda je zástrčka kotle řádně zasunuta do síťové zásuvky. Nefunguje podsvícení displeje. Kotel nedodává horkou ani téměř horkou vodu. 4 Regulace RF : Vložte plně nabité baterie. 4 Regulace OpenTherm : Kotel možná nepodporuje OpenTherm Smart Power. V takovém případě vložte baterie do regulátoru. 4 Regulace RF : Vložte plně nabité baterie. Může se jednat o to, že je vypnutá funkce optimalizace TUV T. V závislosti na kotli může být výsledkem toto. Přepněte funkci optimalizace TUV na hodnotu Trvale zapnuto AG

33 isense 8. Menu / Technické údaje 8 Menu / Technické údaje 8.1 Struktura nabídek Pro úrovně uživatele Základní a Normální nejsou některé položky nabídky viditelné. Nabídka Nastavení kotle závisí na možnostech poskytovaných kotlem. Možnosti nabídky Nastavení od výrobce Rozvrh Časový rozvrh Časový rozvrh A Časový rozvrh B Denní teplota 20À Noční teplota 15À Nezámrzná tepl. 6À Rozvrh Dovolená Provoz Krb Nastavení Uživatelská Displej Malý inf. řádek Čas Velký inf. řádek Naměřená T Doba osvĕtlení 15sekund Blokování tlač Vypnuto Zapnuto Zapnuto + PIN Uživatelský mód Základní Normální Rozšířený Reset Kalibrace Venkovní čidlo 0.0 Vnitřní čidlo 0.0 Připojení Zákl. stanice Připojit Venk. čidlo RF Připojit Odpojit prost. čidla RF Připojit Odpojit Nastavení Instalační Digitální vstup Režim Nepoužit Denní teplota Teplota Noc Servisní režim Tlak vody Doba rozpojení 1 min Doba sepnutí 1 min Kontakt Norm. sepnut Norm. rozpojen AG 32

34 8. Menu / Technické údaje isense Možnosti nabídky Nastavení od výrobce Vzdálený vstup Povolit Zakázat Telefonní číslo Servisní režim ( ) Oprava ( ) Nutný servis Vypnuto Zapnuto Instalační kód Vypnuto Zapnuto Nastavení Instalační Nastavení kotle Parametr Obnovit param. Reset. službu Spustit detekci Nastavení Systém Nastavení ER Topná křivka T venk. patní 20 T natáp. patní 20 T venk. klima -10 T natáp. klima 90 Křivka Vliv PT 5 Limit Den 21 Limit Noc 10 Nastavení Systém Strategie řízení PT ER + KPT ER + V-KPT ER/PT ECO ER PT + limit Teplota Korekce Komfort Vypnuto Zapnuto Protimraz. ochr. -10 Nastavení Systém Systém ÚT Řízení čerpadla Vypnuto Zapnuto Rychl. vytápění Extra pom. evita Nejpomalejší Pomalejší Normální Rychlejší Nejrychlejší Rychl. chladnutí Nejpomalejší Pomalejší Normální Rychlejší Nejrychlejší Předstih zátopu (180 min) Min. teplota ÚT (6 ) Max. teplota ÚT (90 ) Zónování Bez zónování 1&2 nezávisle 2 podle AG

35 isense 8. Menu / Technické údaje Možnosti nabídky Nastavení od výrobce Nastavení Teplá voda Anti-Legionella Aktivovat při Vypnuto Optimalizace TUV Trvale vyp. Trvale zap. V noci vyp. Teplota TUV Pevná teplota 60 Rozvrh TUV Nastavení Čas/datum Nastavit čas Nastavit datum Letní čas Evropa Ostatní Manuální nast. Informace 8.2 Technické údaje Specifikace Rozměry Elektrické napájení Regulace OpenTherm Regulace RF Elektrické zapojení Regulace OpenTherm Regulace RF Baterie Digitální vstup Podmínky prostředí 96 x 144 x 34 (l x b x h) mm Výška mimo tlačítek 96 x 144 x 25 (l x b x h) mm Prostřednictvím OpenTherm nebo samostatného adaptéru 5Vdc Prostřednictvím baterií nebo samostatného adaptéru 5Vdc OpenTherm komunikace. Zapojení vodičů nízkého napětí Obousměrná zabezpečená komunikace 3 x AA Baterie. Životnost : Závisí na druhu baterií Beznapěťový kontakt (Stykač) Skladovací podmínky Teplota : Relativní vlhkost 5% - 90% bez kondenzace Provozní podmínky Bez baterií : S bateriemi : 0-55 Teplota Pokojová teplota Rozsah měření : Venkovní teplota Oblast řízení teploty 5-35 Maximální teplotní odchylka při 20 : 0,3 Měření se provádí na kotli a hodnoty se předávají regulátoru. Informace o přesnosti měření získáte v dokumentaci ke kotli. Možnosti kalibrace Vnitřní a venkovní teplotní čidlo : -5 výstup +5 V krocích po 0,5 Nastavení Prostorová regulace Strategie nastavení Vlastnosti regulátoru Podsvícení Datum/Signalizace času Modulační regulace teploty Regulaci lze optimalizovat Overshoot: Maximálně 1 po předehřátí Kolísání teploty : Méně než 0,25 Nastavení pokojové teploty Ovládat jako funkci teploty 4 Kombinované možnosti Barva : modrý čas : 24h Hodiny. Přesnost : Přibližně na 365 s ročně AG 34

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ES Manual de usuario Manuale d'uso Návod k obsluze Felhasználói kézikönyv 1 120848.indd 1 24-2-2009

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95 Programovatelný pokojový termostat THR870CUK Obj. č.: 56 02 95 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup programovatelného bezdrátového termostatu Honeywell Homexpert THR870CUK. Tento návod

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus)

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) 33 18 449 (33 18 299) provedení pro kabel 33 18 304 bezdrátové provedení ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROVÁDĚNÁ NA KOTLI denní / noční teplota

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL XCONTROL 540879 A Datum vydání: 1.2.2012 Výběr typu stroje: Kapacita náplně

Více

EXPERT CONTROL. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark INTERFEJS SYSTEMU ROZHRANÍ SYSTÉMU ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ PL CZ RUS

EXPERT CONTROL. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark INTERFEJS SYSTEMU ROZHRANÍ SYSTÉMU ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ PL CZ RUS DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark INTERFEJS SYSTEMU ROZHRANÍ SYSTÉMU ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ PL RUS EXPERT CONTROL Istruzioni di installazione ed uso Assembly and operation instructions

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6 720 806 092 (2012/12) cs Úvodem Úvodem Vážená

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16C

Ekvitermní regulátor ETR 16C , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16C BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis regulátoru

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I 6 720 807 604 (2013/03) cs Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Úvodem Úvodem Vážená

Více

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace 2 265 REV23.03RF REV-R.03/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Sestává z regulátoru (s vestavěným rádiovým vysílačem) a spínací jednotky (přijímače s vestavěným

Více

PILOT G. Poznámky DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY FIRMY PROND VYBAVENÉ VÝSTUPEM RJ12

PILOT G. Poznámky DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY FIRMY PROND VYBAVENÉ VÝSTUPEM RJ12 Poznámky DÁLKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY FIRMY PROND VYBAVENÉ VÝSTUPEM RJ12 PILOT G Vyrobeno (výrobce nebo technika panelu) P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska tel./fax 62 7814398,

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. NÁVOD NA OBSLUHU 1.0 Učinili jste dobrý výběr! SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín S decentralizovaným rekuperátorem tepla jste získali vysoce kvalitní produkt. Větrání otevřeným oknem,

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Návod k obsluze programovatelná hlavice SALUS PH55 s týdenním režimem

Návod k obsluze programovatelná hlavice SALUS PH55 s týdenním režimem Návod k obsluze programovatelná hlavice SALUS PH55 s týdenním režimem Děkujeme, že jste si zakoupili produkt firmy SALUS. 1. Montáž PH55 můžete namontovat na všechny druhy běžně dostupných radiátorových

Více

EXPERT R NÁVOD K OBSLUZE REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM. Záruční list Regulátoru teploty kotle ÚT s podavačem typu EXPERT R

EXPERT R NÁVOD K OBSLUZE REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM. Záruční list Regulátoru teploty kotle ÚT s podavačem typu EXPERT R VÝROBNÍ ZÁVOD ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061 43 67 690 tel. 061 43 77 690 Záruční list Regulátoru teploty kotle

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě Řídící jednotka SPARK A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU ČINNOST KOTLE S FUNKCÍ INDIVIDUAL FUZZY

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte!

6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte! 6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze ovládací jednotky RC30 Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte! Úvodem Přístroj vyhovuje základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Shoda byla prokázána.

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH Manuál TimNet OBSAH 1 O TimNetu... 3 1.1 Co je TimNet... 3 1.1.1 Princip komunikace se zařízeními v TimNetu... 3 2 Jaké prvky je možné k TimNetu připojit?... 5 2.1 Termostatický modul... 5 2.2 Časový modul...

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze ecotec plus Závěsný plynový kondenzační kotel CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITACA KB 24-32 IST 03 C 839-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich výrobků. Prosíme, abyste

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Návod k obsluze Pokojová regulace 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Obslužná jednotka RC35 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Přehled ovládání Přehled ovládání Legenda

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B Funkce Pro vaše pohodlí a úsporu energie INTELLIGENT EYE Senzor INTELLIGENT EYE detekuje

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více