Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky. Internetová kampaň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky. Internetová kampaň"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pro zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky Internetová kampaň Název zadavatele: Město Jevišovice IČ zadavatele: Sídlo zadavatele: Jevišovice 56, Jevišovice Osoba oprávněná jednat: Mgr. Pavel Málek, starosta, Tel.: Mail: Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Málek, starosta, Tel.: Mail:

2 Zadávací dokumentace nebude pro tuto zakázku vypracována. Město Jevišovice bude s uchazeči komunikovat prostřednictvím profilu zadavatel, který je veden na stránkách Veškeré dokumenty také budou uveřejněny na stránkách sekce veřejné zakázky. ÚVOD Veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu. Výběrové řízení probíhá mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Předmět veřejné zakázky je financován z rozpočtu města Jevišovice a ROP Jihovýchod. I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky poskytnutí služeb v oblasti internetového marketingu a reklamy. 2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč bez DPH 3) Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je Jihomoravský kraj. 4) Doba plnění veřejné zakázky Termín zahájení plnění: 3/2015 Termín dokončení: 7/2015 II. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI, REFERENCE Zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace předložením následujících dokumentů:. Profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč musí prokázat držení následujících živnostenských oprávnění: 1) Reklama a propagace 2) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3) nebo jiného obdobného Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,.

3 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. živnostenský list) či licenci, doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, stanovenou zvláštním právním předpisem. Zájemce je také povinen v nabídce prokázat nákup inzerce pro PR články alespoň potvrzenou objednávkou, pokud by uspěl ve VŘ. Požadované reference Zadavatel požaduje prokázání realizace alespoň 1 zakázky obdobného rozsahu za období Toto bude prokázáno referenčním listem objednatele. Hodnota zakázky musí dosahovat minimálně ,- Kč bez DPH. 2) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka musí být podána v českém jazyce. Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom originále (označeném ORIGINÁL ) a jedné kopii (označené KOPIE ). Originál i kopie budou viditelně označeny. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem zájemce. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán zájemce, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k zastupování zájemce. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 3) Předmět zakázky Předmětem zakázky je propagace Předzámčí Jevišovice a projektu financovaného ROP Jihovýchod. V rámci zakázky budou ze strany zájemce vytvořeny: A) INTERNETOVÉ STRÁNKY PROJEKTU PŘEDZÁMČÍ ZÁKLADNÍ POPIS - Internetové stránky budou primárně zaměřené na prezentaci projektu Podzámčí a turistickou nabídku Jevišovic včetně nejbližšího okolí

4 - Stránky budou založené na moderních technologiích a budou umožňovat aktivní komunikaci s uživateli - Při tvorbě stránek navrhne dodavatel moderní grafické ztvárnění odpovídající současným trendům - Zadavatel předpokládá kreativní přístup ze strany dodavatele při tvorbě koncepce internetových stránek, aby měly marketingové zaměření a adresně komunikovali s příslušnými cílovými skupinami - Součástí projektu je napojení stránek na redakční systém, který umožní kompletní správu obsahu stránek TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ - Internetové stránky budou provozovány na doméně která je ve vlastnictví Města Jevišovice - Součástí dodávky je zajištění webhostingových služeb do spuštění a předání portálu objednateli (zajištění a provoz webhostingových služeb není součástí zakázky) - Stránky budou naprogramovány pomocí dostupných webových technologií - HTML, CSS, PHP GRAFICKÝ DESIGN - Dodavatel předloží zadavateli návrh grafického designu stránek včetně podstránek - Grafický design bude respektovat logo projektu (není součástí zakázky), které dodavatel zapracuje do grafického designu ANALÝZA A PODKLADY - Dodavatel provede analýzu a navrhne podrobnou strukturu stránek - Zadavatel dodá veškeré potřebné zdrojové informace nebo odkazy na příslušné zdroje informací, ze kterých bude dodavatel čerpat při tvorbě samotného obsahu stránek PŘEDPOKLÁDANÁ STRUKTURA STRÁNEK - Hlavní stránka se základním představením projektu a funkčními a komunikačními prvky (menu, políčko pro odběr newsletteru, kulturní kalendář a dále dle dohody) - Samostatná podstránka věnovaná prezentaci Podzámčí a jeho bezprostředního okolí - Další samostatné podstránky věnované vybraným cílům v Jevišovicích a okolí města - Samostatná sekce s výběrem TOP cílů v regionu - Kulturní kalendář s možností filtrace akcí podle kategorií - Všechny stránky budou opatřeny tlačítky pro sdílení na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, google+, Pinterest, pro upozornění přátel) DALŠÍ FUNKCE STRÁNEK - Vyhledávání na webu s našeptavačem

5 - Katalog služeb a ubytování s možností registrace subjektu přímo na stránkách a formulář pro rychlé odeslání dotazu přímo provozovateli daného zařízení - samostatná prezentace podnikatelských subjektů v sekci katalogu služeb - Implementace mapy - Přihlášení pro odběr newsletteru a automatická tvorba databáze kontaktů - Internetové stránky budou optimalizované pro internetové vyhledávače (zejména Google, Seznam) - RSS kanál pro odběr novinek REDAKČNÍ SYSTÉM - Možnost vytvářet, mazat a spravovat veškeré obsahové stránky - Součástí redakčního systému je modul pro psaní a úpravu textů - Redakční systém umožňuje vkládat obrázků a další soubory a případně je smazat - Administrátor má možnost spravovat databázi služeb a ubytování a kalendář akcí - Možnost různé úrovně oprávnění pro jednotlivé uživatele s přístupem do redakčního systému - SEO - modul pro editaci meta elementů JAZYKOVÉ VERZE - Internetové stránky budou ve třech jazycích - čeština, němčina, angličtina - Překlad je součástí zakázky REKLAMY PPC (AdWords, Sklik, Facebook) - tvorba kampaní: a) dlouhodobá - posílení povědomí o projektu a budování značky (leden - prosinec 2015) b) ad hoc akce (květen - září 2015) - součástí je podrobná analýza kampaní a optimalizace kampaní v průběhu realizace - vyhodnocení úspěšnosti po každé kampani Pořízení fotodokumentace - dodavatel zajistí pro internetové stránky minimálně 800 ks fotografií - fotografie budou v minimálním rozlišení 1024 X fotografie budou pořízeny v průběhu celé realizace projektu (tj. od března 2015 červen 2015) B) REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU

6 ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH SLUŽEB: PPC AdWords (reklama ve vyhledávací síti Google) PO DOBU 12 MĚSÍCŮ PPC Sklik (reklama ve vyhledávací síti Seznam) PO DOBU 12 MĚSÍCŮ PPC Facebook (reklama na sociální síti Facebook) PO DOBU 12 MĚSÍCŮ REKLAMY BANNERY - min. dva grafické bannery s různými formáty pro různé reklamní kanály a) Banner č. 1 - prezentace projektu Předzámčí b) Banner č. 2 - aktuální dění v Předzámčí a okolí - duben - září zpravodajské a turistické portály (znojemsko.cz, infoznojemsko.cz, turistik.cz, turista.cz nebo alternativní dle dohody) - leden - prosinec regionální portály znojemsko.cz, znojemsky.denik.cz, trebicskydenik.cz nebo alternativní dle dohody INTERNETOVÉ PR - tvorba 10 tiskových zpráv a jejich rozeslání a umístění dle níže uvedeného: Každá zpráva bude obsahovat: - Minimálně 3000 znaků - 6 fotografií - Bude obsahovat klíčová slova: Jevišovice, Předzámčí Jevišovice, Starý zámek Jevišovice, ROP Jihovýchod - Obsah bude schválen ze strany zadavatele REKLAMY BANNERY - min. dva grafické bannery s různými formáty pro různé reklamní kanály a) Banner č. 1 - prezentace projektu Předzámčí b) Banner č. 2 - aktuální dění v Předzámčí a okolí - duben - září zpravodajské a turistické portály (znojemsko.cz, znojemskoinfo.cz, turistika.cz, turista.cz, CestovniServer.cz, InMagazin.cz, Vyletnik.cz, Tipynavylet.cz nebo alternativní dle dohody). Využito musí být alespoň 4 z uvedených portálů. - leden - prosinec regionální portály znojemsko.cz, znojemsky.denik.cz, trebicskydenik.cz nebo alternativní dle dohody Zprávy budou umístěny na minimálně následujících webech:

7 nebo nebo nebo nebo nebo nebo A budou dostupné minimálně 30 dnů od zveřejnění. 4) Obchodní podmínky Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté služby nejpozději k Podkladem pro fakturaci bude soupis prací, který je přílohou č. 1 a jenž musí zájemce ocenit. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Splatnost faktur bude minimálně 30 dnů. Předmět zakázky bude splněn okamžikem převzetí zboží, pokud toto zboží bude shledáno jako bezvadné. Cenu je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze této výzvy. 5) LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku). Obálka bude uzavřena a opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem: NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky Internetová kampaň Na obálce musí být adresa na níž je možno nabídku vrátit. Zájemce je povinen doručit nabídku doporučeně poštou nebo osobním podáním v pracovní dny od 7:00 do 15:30 na adresu:

8 Město Jevišovice Jevišovice do do 9:00 hodin 6) HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez dph - 100%.. V Jevišovicích dne Mgr. Pavel Málek Příloha č. 1 Výkaz prací Kampaň na internetu Měrná jednotka Počet jednotek PPC AdWords (reklama ve vyhledávací síti Google), PPC Sklik (reklama ve vyhledávací síti Seznam) měsíc 12,00 PPC Facebook (reklama na sociální síti Facebook) měsíc 12,00 Bannerová kampaň - vytvoření a umístění dvou reklamních bannerů po dobu 12 měsíců ks 2,00 Internetové PR Tvorba 10 tiskových zpráv ks 10,00 Umístění vybraných tiskových zpráv (článků) ks 5,00 Internetové PR celkem

9 Internetové stránky projektu Internetové stránky projektu ks 1,00 Obsah prací výše uvedených: INTERNETOVÉ STRÁNKY PROJEKTU PŘEDZÁMČÍ ZÁKLADNÍ POPIS - Internetové stránky budou primárně zaměřené na prezentaci projektu Podzámčí a turistickou nabídku Jevišovic včetně nejbližšího okolí - Stránky budou založené na moderních technologiích a budou umožňovat aktivní komunikaci s uživateli - Při tvorbě stránek navrhne dodavatel moderní grafické ztvárnění odpovídající současným trendům - Zadavatel předpokládá kreativní přístup ze strany dodavatele při tvorbě koncepce internetových stránek, aby měly marketingové zaměření a adresně komunikovali s příslušnými cílovými skupinami - Součástí projektu je napojení stránek na redakční systém, který umožní kompletní správu obsahu stránek TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ - Internetové stránky budou provozovány na doméně která je ve vlastnictví Města Jevišovice - Součástí dodávky je zajištění webhostingových služeb do spuštění a předání portálu objednateli (zajištění a provoz webhostingových služeb není součástí zakázky) - Stránky budou naprogramovány pomocí dostupných webových technologií - HTML, CSS, PHP GRAFICKÝ DESIGN - Dodavatel předloží zadavateli návrh grafického designu stránek včetně podstránek - Grafický design bude respektovat logo projektu (není součástí zakázky), které dodavatel zapracuje do grafického designu ANALÝZA A PODKLADY - Dodavatel provede analýzu a navrhne podrobnou strukturu stránek - Zadavatel dodá veškeré potřebné zdrojové informace nebo odkazy na příslušné zdroje informací, ze kterých bude dodavatel čerpat při tvorbě samotného obsahu stránek PŘEDPOKLÁDANÁ STRUKTURA STRÁNEK - Hlavní stránka se základním představením projektu a funkčními a komunikačními prvky (menu, políčko pro odběr newsletteru, kulturní kalendář a dále dle dohody) - Samostatná podstránka věnovaná prezentaci Podzámčí a jeho bezprostředního okolí

10 - Další samostatné podstránky věnované vybraným cílům v Jevišovicích a okolí města - Samostatná sekce s výběrem TOP cílů v regionu - Kulturní kalendář s možností filtrace akcí podle kategorií - Všechny stránky budou opatřeny tlačítky pro sdílení na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, google+, Pinterest, pro upozornění přátel) DALŠÍ FUNKCE STRÁNEK - Vyhledávání na webu s našeptavačem - Katalog služeb a ubytování s možností registrace subjektu přímo na stránkách a formulář pro rychlé odeslání dotazu přímo provozovateli daného zařízení - samostatná prezentace podnikatelských subjektů v sekci katalogu služeb - Implementace mapy - Přihlášení pro odběr newsletteru a automatická tvorba databáze kontaktů - Internetové stránky budou optimalizované pro internetové vyhledávače (zejména Google, Seznam) - RSS kanál pro odběr novinek REDAKČNÍ SYSTÉM - Možnost vytvářet, mazat a spravovat veškeré obsahové stránky - Součástí redakčního systému je modul pro psaní a úpravu textů - Redakční systém umožňuje vkládat obrázků a další soubory a případně je smazat - Administrátor má možnost spravovat databázi služeb a ubytování a kalendář akcí - Možnost různé úrovně oprávnění pro jednotlivé uživatele s přístupem do redakčního systému - SEO - modul pro editaci meta elementů JAZYKOVÉ VERZE - Internetové stránky budou ve třech jazycích - čeština, němčina, angličtina - Překlad je součástí zakázky REKLAMY PPC (AdWords, Sklik, Facebook) - tvorba kampaní: a) dlouhodobá - posílení povědomí o projektu a budování značky (leden - prosinec 2015) b) ad hoc akce (květen - září 2015) - součástí je podrobná analýza kampaní a optimalizace kampaní v průběhu realizace - vyhodnocení úspěšnosti po každé kampani C) REKLAMNÍ KAMPAŇ NA INTERNETU ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH SLUŽEB:

11 PPC AdWords (reklama ve vyhledávací síti Google) PO DOBU 12 MĚSÍCŮ PPC Sklik (reklama ve vyhledávací síti Seznam) PO DOBU 12 MĚSÍCŮ PPC Facebook (reklama na sociální síti Facebook) PO DOBU 12 MĚSÍCŮ REKLAMY BANNERY - min. dva grafické bannery s různými formáty pro různé reklamní kanály a) Banner č. 1 - prezentace projektu Předzámčí b) Banner č. 2 - aktuální dění v Předzámčí a okolí - duben - září zpravodajské a turistické portály (znojemsko.cz, infoznojemsko.cz, turistik.cz, turista.cz nebo alternativní dle dohody) - leden - prosinec regionální portály znojemsko.cz, znojemsky.denik.cz, trebicskydenik.cz nebo alternativní dle dohody INTERNETOVÉ PR - tvorba 10 tiskových zpráv a jejich rozeslání a umístění dle níže uedeného: Každá zpráva bude obsahovat: - Minimálně 3000 znaků - 6 fotografií - Bude obsahovat klíčová slova: Jevišovice, Předzámčí Jevišovice, Starý zámek Jevišovice, ROP Jihovýchod - Obsah bude schválen ze strany zadavatele Zprávy budou umístěny na minimálně následujících webech: nebo nebo nebo nebo nebo nebo A budou dostupné minimálně 30 dnů od zveřejnění.

12

13 Příloha č. 2 Krycí list nabídky Krycí list nabídky Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky Internetová kampaň Obchodní jméno: Se sídlem: IČ: ZHOTOVITEL NABÍZENÁ CENA: CELKOVÁ CENA CENA bez DPH.,- Kč Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci a jejich přílohách a jsem vázán touto nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty. V(e).. dne..

14 Příloha č. 3 Smlouva o dílo Město Jevišovice, Zastoupené starostou města se sídlem: Jevišovice 56, Jevišovice IČ: dále jen objednatel a Název/obchodní firma: Sídlo/místo podnikání: IČ: Osoba oprávněná jednat: dále jen zhotovitel I. Předmět a účel smlouvy 1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky Internetová kampaň 2. Předmět smlouvy je přesně specifikován v příloze této smlouvy 3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající zejména v předání všech potřebných podkladů a informací a zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu. 4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději zaplacením smluvní ceny za dílo přecházejí na objednatele veškerá práva spojená s dílem (autorská, vlastnicka apod.).

15 II. Termín plnění 1. Termín zahájení plnění: 3/ Termín ukončení plnění: 7/2015 III. Cena a platební podmínky 1. Celková cena díla ve výši.,- Kč bez DPH bude objednatelem zhotoviteli vyplacena na základě vystavené faktury. 2. Na úhradu příslušné částky vždy zhotovitel vystaví a objednateli zašle daňový doklad fakturu, která je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 3. V případě prodlení dodavatele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. IV. Změny díla v průběhu plnění 1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny díla před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu díla akceptovat. 2. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemnými vzestupně číslovanými dodatky této Smlouvy. V závislosti na tom budou upraveny termíny plnění, cena, platební podmínky, součinnost objednatele/zhotovitele. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny díla, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny. Zároveň budou písemně dohodnuty i příslušné změny týkající se harmonogramu plnění, dat dodávek nebo příslušné dokumentace, zejména kontrolní specifikace. 3. Bez ohledu na shora uvedené si objednatel vyhrazuje právo požadovat budoucí změny díla v závislosti na podmínkách aktuální výzvy týkající se zpracovaného projektu. Zhotovitel se tímto zavazuje provést tyto změny bez navýšení nabídkové ceny. 4. O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný od zástupců obou stran. V. Autorská práva

16 1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl vztahujících se k plnění této smlouvy oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě výstupů dle této smlouvy, zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy a hmotné zachycení výsledků činnosti zhotovitele ve výše uvedené formě (dále jen licence ) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy a hmotné zachycení výsledků činnosti zhotovitele ve výše uvedené formě se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy, uveřejňování a rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas. 6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce. VI. Ostatní a závěrečná ujednání 1. Doručuje se na adresu uvedenou v této smlouvě. Za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti adresátem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět odesílateli. Účinek doručení nastává vrácením zásilky. Jestliže objednatel odmítá nebo není schopen Projekt převzít, není zhotovitel v prodlení, i když k faktickému předání Projektu dojde později, než bylo sjednáno, nebo k němu nedojde vůbec. Pro účely této smlouvy se Projekt považuje za předaný rovněž marným uplynutím lhůty uvedené ve výzvě k převzetí Projektu.

17 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. osobami oprávněnými jménem smluvních stran jednat, tak jak jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy. Až do podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy. Nedoručí-li objednatel zhotoviteli podepsanou smlouvu do 30 dnů ode dne doručení návrhu, považuje zhotovitel návrh smlouvy za nepřijatý a odstupuje od něj. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných jménem či za smluvní strany jednat. V Jevišovicích dne

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S t r á n k a 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/10.01155. 1. Preambule

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro

Více

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami VÝZVA k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Zadané v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více