SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Referenční informační středisko Vršovická 65, Praha 10 SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003 PRAHA 2003 Ú V O D Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu a spolupracujících organizací v roce 2003 je tištěným výstupem z databáze Registr periodik knihoven a

2 informačních středisek resortu a spolupracujících organizací 2003 (REGIS). Vydání seznamu je výsledkem spolupráce členů Pracovní skupiny pro akvizici a informační služby Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a informačních středisek Ministerstva životního prostředí. Na zpracování se podíleli zástupci knihoven a informačních středisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Českého ekologického ústavu, České geologické služby, Českého hydrometeorologického ústavu, České geologické služby - Geofondu ČR, Ministerstva životního prostředí, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.,, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a firmy DATARES. Seznam je rozdělen do dvou hlavních částí. V první částí jsou uvedena tuzemská periodika s přílohou, kterou tvoří seznam s URL u dohledaných titulů periodik na Internetu, druhá část obsahuje periodika zahraniční s přílohou, kterou tvoří seznam s URL u dohledaných titulů periodik na Internetu. Záznamy jsou řazeny abecedně (kromě písmene ch, které následuje po c). Údaje o jednotlivých titulech jsou uváděny takto: název periodika kód země vydání (pouze u zahraničních titulů) zkratka názvu organizace odebírající daný titul Seznam periodik je vybaven: Přehledem zkratek názvů organizací odebírajících periodika, který zároveň slouží jako adresář knihoven a informačních středisek s telefonním, popř. jiným spojením. Přehledem použitých kódů názvů zemí. Vzhledem k tomu, že se jedná o seznam objednaných periodik ke dni , je nutné upozornit na skutečnost, že není vyloučena možnost, že některé tituly nebudou dodány nebo bude jejich vydávání zastaveno, popř. dojde i ke změně názvu. Seznamy jsou od r zveřejňovány na v rubrice Informační služby, kde jsou u jednotlivých titulů uváděny i odkazy URL, pokud je titul publikován prostřednictvím Internetu (on-line, obsahy, abstrakta, plné texty apod.). PhDr. Věra Krajíčková Poradní sbor pro veřejné informační služby knihoven a IS

3 OBSAH Tuzemská periodika Seznam tuzemských periodik 1 Seznam URL 10 Zahraniční periodika Seznam zahraničních periodik 18 Seznam URL 29 Seznam zkratek názvů organizací 38 Kódy názvů zemí 40 Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu a spolupracujících organizací pro rok 2003 Tuzemská periodika Název periodika ABC, časopis generace XXI. století Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica Acta Montana Series A: Geodynamics Acta Montana Series AB: Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing Acta Montana Series B: Fuel, Carbon, Mineral Processing Acta Musei Bohemiae Borealis. Scientiae Naturales [viz Sborník vědy] Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae [souběžný název Časopis biologické] Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae [souběžný název Časopis geologické] Acta Musei Nationalis Pragae. Series B - Historia Naturalis [souběžný název muzea v Praze. Řada B - Přírodní vědy] Acta Musei Reginae Hradecensis. Series A - Scientiae Naturales Acta Průhoniciana Acta societatis zoologicae Bohemicae Acta Universitatis Carolinae. Environmentalica Místo uložení UK-PedF Severočeského muzea. Přírodní, Moravského muzea. Vědy Moravského muzea. Vědy, Sborník Národního,,, ČHMÚ,,

4 Acta Universitatis Carolinae. Geographica Acta Universitatis Carolinae. Geologica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Agricultural Economics [souběžný název Zemědělská ekonomika] Agrometeorologický zpravodaj Agrospoj Akademický bulletin AV ČR Aktuality ČSÚ Akvárium a terárium Alternativní energie ANNONCE. Bydlení ANNONCE. Práce ANNONCE. Volný čas Architekt Archivní časopis Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska Bezpečnost a hygiena práce Bezpečnost jaderné energie - Bezpečnosť jadrovej energie Bílé - Biele Karpaty - časopis moravsko-slovenského pomezí BIO. Měsíčník pro trvale udržitelný život Biologické listy Biologie-chemie-zeměpis. Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na školách Blesk magazín [samostatná příloha deníku Blesk] Bonsai - Příroda a člověk The Bulletin. The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Bulletin ČSÚ Bulletin Grantové agentury České republiky Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze Bulletin Národního lesnického komitétu Bulletin of the Czech Geological Survey [viz Věstník Českého geologického Bulletin Rosy Bulletin VÚRH Buteo. Journal of Prey and Owls Bydlení Calluna. Zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti Cenový věstník CESTAT Statistical Bulletin Computer COMPUTERWORLD Czech Environment towards the European Union Czech Journal of Genetics and Plant Breeding [souběžný název Genetika a ČASOPIS MOBIL Geographica Geologica ČHMÚ,, ČEÚ,, ČEÚ,,, VÚV,, ČEÚ, UK-PedF, základních a středních UK-PedF Europe, ústavu],, -GF, VÚV -GF, ČHMÚ,, VÚV šlechtění]

5 Časopis Moravského muzea. Vědy biologické [viz Acta Musei Moraviae. Časopis Moravského muzea. Vědy geologické [viz Acta Musei Moraviae. Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná [souběžný název Journal of Museum. Natural History Series] Časopis Slezského zemského muzea. Série A - Vědy přírodní České právo životního prostředí Československá psychologie. Časopis pro psychologickou teorii a praxi Český kras Čistírenské listy [příloha časopisu Vodní hospodářství] Čtenář Demografie Denní přehled počasí Depeše Českého svazu ochránců přírody Děti a my. Čtvrtletník pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí Dokumentační zpravodaj DATARES Dokumenty Evropské unie [samostatná příloha časopisu Mezinárodní politika] Domov Doprava Dům & bydlení [samostatná příloha deníku Právo] Dům a zahrada EDICE PLANETA Egoverment EIA. Posuzování vlivů na životní prostředí [samostatná čtvrtletní příloha Ministerstva životního prostředí] EKO - ekologie a společnost EKO VIS. Informační zpravodaj EkoList Ekonom EMP - Časopis o českém a evropském právu Energetika Environmentální aspekty podnikání Environmentální značení Erika Estetika Euro. Ekonomický týdeník Evropská unie [příloha týdeníku Zemědělec] Evropské právo [samostatná příloha časopisu Právní rozhledy] Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Fauna Filosofický časopis Finance a úvěr Scientiae Biologicae] Scientiae Geologicae], the National,, UK-PedF ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV UK-PedF ČHMÚ, ČEÚ, UK-PedF, VÚV, UK-PedF ČEÚ,, ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV časopisu Zpravodaj, ČEÚ, ČHMÚ,, UK- PedF, VÚV ČEÚ,, UK-PedF,, VÚV, ČEÚ, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV ČEÚ,, VÚV ČEÚ, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV ČEÚ,,, VÚV ČEÚ, ČHMÚ,, VÚV ČEÚ,, VÚV UK-PedF ČEÚ,, VÚV UK-PedF

6 Finanční zpravodaj Fit pro život Flóra na zahradě. Rodinný magazín nejen pro zahrádkáře Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. FOLIA GEOBOTANICA PHYTOTAXONOMICA. A Journal of Plant Foto Video FOTOgrafie-Magazín Gazella Genetika a šlechtění [viz Czech Journal of Genetics and Plant Breeding] Geodetický a kartografický obzor Geografické rozhledy Geografie. Sborník České geografické společnosti Geolines Geological Bibliography of the Czech Republic for...[viz Geologická republiky za rok...] Geological Research in Moravia and Silesia in the year... [viz Geologické Slezsku v roce...] Geologická bibliografie České republiky za rok... [souběžný název Geological Republic for...] Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce... [souběžný název Moravia and Silesia in the year...] ČHMÚ, Geologia Ecology and Systematics VÚV, UK-PedF, bibliografie České, -GF, výzkumy na Moravě a ve, Bibliography of the Czech, -GF, Geological Research in, Geoscience Research Reports for... [viz Zprávy o geologických výzkumech v roce...], GRANTIS ČEÚ Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie UK-PedF HOBBY magazín [samostatná příloha deníku Večerní Praha] Horticultural Science [souběžný název Zahradnictví] Hygiena ČEÚ,, VÚV CHEMagazín ČEÚ,, VÚV Chemické listy ČEÚ,, UK-PedF, VÚV CHIP ČHMÚ,, VÚV Chov hospodárskych zvierat [viz Náš chov] ČEÚ Chovatel. Měsíčník Českého svazu chovatelů Informace odborné knihovny MF ČR Informace z Evropy. Řada A - Evropská unie Informace z Evropy. Řada B - Rada Evropy Instinkt International Journal of Vertebrate Zoology. FOLIA ZOOLOGICA, VÚV Internet, VÚV IT CAD. Dvouměsíčník o CAD, počítačové grafice a CA.. technologiích, JITROCEL ČEÚ Journal of Forest Science, ČEÚ,,, VÚV Journal of Geological Sciences. Anthropozoic [viz Sborník geologických věd. Antropozoikum], -GF, Journal of Geological Sciences. Economic Geology, Mineralogy [viz Sborník geologie, mineralogie] Journal of Geological Sciences. Geology [viz Sborník geologických věd. geologických věd. Ložisková ČEÚ,, -GF, Geologie] ČEÚ,, -GF,

7 Journal of Geological Sciences. Hydrogeology, Engineering Geology [viz věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie] Journal of Geological Sciences. Palaeontology [viz Sborník geologických věd. Journal of the Czech Geological Society Journal of the National Museum. Natural History Series [viz Časopis přírodovědná] JUDIKATURA Ústavního soudu ČR Justiční praxe KLAPALEKIANA Koktejl KOKTEJL TRIP [samostatná příloha časopisu Koktejl] Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy Krása našeho domova Krkonoše Jizerské hory Krystalinikum Kvasný průmysl Květy Lesnická práce Lesnický průvodce Lesu zdar. Měsíčník pracovníků lesů České republiky a příznivců lesa Letectví a kosmonautika Lidé a země Literární noviny Lovecký pes [příloha časopisu Myslivost. Stráž myslivosti] Lynx. Mammaliologické zprávy/novitas mammaliologicae. nova Magazín 2000 záhad Magazín ČSN Magazín Dnes [samostatná příloha deníku Mladá fronta Dnes] Magazín Právo [samostatná příloha deníku Právo] Maso Matematika-fyzika-informatika. Časopis pro výuku na základních a středních Mediažurnál Měsíční přehled meteorologických pozorování observatoře Praha - Karlov Měsíční přehled počasí Měsíční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice Meteorological Bulletin [viz Meteorologické zprávy] Meteorologické zprávy [souběžný název Meteorological Bulletin] Mezinárodní politika Mezinárodní vztahy Milník - zpravodaj projektu: K udržitelnému rozvoji České republiky: Minerál Minerální suroviny [souběžný název Surowce mineralne] Místní kultura Sborník geologických Paleontologie], -GF,,, -GF, Národního muzea. Řada, ČHMÚ, ČHMÚ, UK-PedF ČEÚ,, UK-PedF ČEÚ, ČEÚ,,,, UK-PedF,, Nová série/series ČEÚ školách UK-PedF ČHMÚ, ČHMÚ, ČHMÚ, ČHMÚ,,, VÚV, ČHMÚ,,, VÚV, VÚV vytváření podmínek ČEÚ,, VÚV

8 Mladý svět Moderní byt Moderní obec Moderní řízení Moravian Geographical Reports Můj dům Muzeum a současnost. Řada přírodovědná Mykologický sborník. Časopis českých a slovenských houbařů Myslivost. Stráž myslivosti Národní klimatický program ČR Národní knihovna Národní pojištění Náš chov [souběžný název Chov hospodárskych zvierat] Náš kraj. Rukověť zastupitele [příloha časopisu Moderní obec] Náš útulný byt Naše krásná zahrada National Geographic Česká republika Newsletter - Central and Eastern Europe NIKA časopis pro ochranu přírody a životního prostředí Nové knihy [samostatná čtvrteční příloha týdeníku Literární noviny] Nový venkov Obec a finance Obchodní právo Obchodní věstník Obrábění & tváření [samostatná příloha časopisu Technik] Odborné akce v životním prostředí Odpadové fórum Odpady Ochrana ovzduší Ochrana přírody Ochrana rostlin [viz Plant Protection Science] Opera Corcontica. Krkonošské práce Packaging Papír a celulóza Parlamentní zpravodaj Pátek Lidových novin [samostatná příloha deníku Lidové noviny] PC World Pes přítel člověka Plant Protection Science [souběžný název Ochrana rostlin] Plyn Podyjské listí Politická ekonomie Politika v České republice, VÚV, UK-PedF, VÚV,, ČHMÚ,,, ČHMÚ, ČEÚ, VÚV, ČEÚ, ČHMÚ,, UK-PedF, ČEÚ,, UK-PedF,, VÚV,, VÚV, VÚV ČEÚ,, VÚV ČEÚ,, VÚV ČEÚ, ČHMÚ,, VÚV, ČEÚ,, ČHMÚ,, UK-PedF,, VÚV,, ČEÚ,, VÚV ČHMÚ,, VÚV ČEÚ

9 Povrchové úpravy Pozemkové úpravy Práce a mzda Práce a studie ČHMÚ Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná Práce VÚLHM Praha a odpady [příloha časopisu Odpadové fórum] Praktik PRAMENY. Zpravodaj České společnosti pro životní prostředí Právní rádce Právní rozhledy Právní zpravodaj Právník Právo a zaměstnání Preslia Profit Profit speciál [samostatná příloha týdeníku Profit] Prunella. Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského Přes práh Příroda. Sborník prací z ochrany přírody Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči Přírůstky databáze RESERS Ptáci kolem nás. Čtvrtletník pro ornitology, ochránce přírody a milovníky Ptačí svět - zpravodaj sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické Quarterly Statistical Bulletin Reflex Regena ReGeNeRaCe. Časopis pro zdravý životní styl Reports on forestry research [viz Zprávy lesnického výzkumu] Respekt Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice Rodina a škola Rostlinná výroba Rostlinolékař Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví Rukověť odpadového hospodářství [samostatná příloha časopisu Odpadové Rybářství Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky Sbírka mezinárodních smluv. Česká republika Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Sbírka zákonů. Česká republika Sborník geologických věd. Antropozoikum [souběžný název Journal of Anthropozoic] Sborník geologických věd. Geologie [souběžný název Journal of Geological ČEÚ, ČHMÚ, ČEÚ,, VÚV, národního parku ČEÚ,, ptactva, ČEÚ ČEÚ, ČEÚ,, ČEÚ, ČHMÚ UK-PedF ČEÚ, ČHMÚ, fórum] ČEÚ,, VÚV, ČEÚ, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV Geological Sciences., -GF, Sciences. Geology] ČEÚ,, -GF,

10 Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie [souběžný název Journal of Geological Sciences. Hydrogeology, Engineering Geology] Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie [souběžný název Journal of Geological Sciences. Economic Geology, Mineralogy] ČEÚ,, -GF, Sborník geologických věd. Paleontologie [souběžný název Journal of Geological Sciences. Palaeontology], -GF, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, Sborník Národního muzea v Praze. Řada B - Přírodní vědy [viz Acta Musei Nationalis Pragae. Series B - Historia Naturalis] Sborník prací ČHMÚ ČHMÚ, Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy [souběžný název Acta Musei Bohemiae Borealis. Scientiae Naturales], Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda Scientia Agriculturae Bohemica Sedmá generace Severočeskou přírodou Signální informace Silikátový zpravodaj Silva Bohemica ČEÚ Silva Gabreta. Sborník vědeckých prací ze Šumavy [souběžný název Silva Gabreta. Scientific Studies from the Bohemian Forest],, Silva Gabreta. Scientific Studies from the Bohemian Forest [viz Silva Gabreta. Sborník vědeckých prací z Šumavy],, Sisyfos ČEÚ,, UK-PedF Skalničky Směr Evropská unie [samostatná příloha časopisu Mezinárodní politika], VÚV Sociologický časopis UK-PedF Softwarové noviny ČHMÚ,, VÚV Soudní judikatura ve věcech správních Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů ČR vydávaná ve spolupráci se soudci Nejvyššího soudu z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva SOVAK DTR,, VÚV Speleo Speleofórum Správní právo Statistika, VÚV Stavitel 100 a 1 zahraniční zajímavost Strategie Studia geophysica et geodaetica, ČHMÚ Surowce mineralne [viz Minerální suroviny] ČEÚ, VÚV Svět balení ČEÚ,, VÚV Svět jakosti Svět motorů Šumava, Technický týdeník Technik, VÚV Tělesná výchova a sport mládeže. Odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele UK-PedF Temelínské noviny

11 TERRA. Dřevařsko-lesnický měsíčník TEST. Časopis pro spotřebitele Thayensia. Sborník původních vědeckých prací z Podyjí 3T - Teplo, technika, teplárenství Týden Týdeník Televize Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci v ČR Učitelské listy. Nezávislý měsíčník pro příznivce změn Učitelské noviny Uhlí - Rudy - Geologický průzkum UIS-Bulletin. Union Internationale de Spéléologie UN Bulletin Urbanismus a územní rozvoj Ústřední věstník ČR Valašsko - vlastivědná revue Veronica Veřejná správa online [samostatná příloha časopisu Obec a finance] Veřejná správa, týdeník vlády ČR Vesmír Věstník Českého geologického ústavu [souběžný název Bulletin of the Czech Věstník dopravy Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Věstník Ministerstva zemědělství ČR Věstník Ministerstva životního prostředí Věstník Národního bezpečnostního úřadu Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Věstník. Ministerstvo pro místní rozvoj [příloha časopisu Obec a finance] Věstník. Ministerstvo průmyslu a obchodu Veterinářství Větrná energie Víkend. Magazín Hospodářských novin [samostatná příloha Hospodářských Vlasta Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních VODAŘ. Zprávy České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti hospodářství] Vodní cesty a plavba Vodní hospodářství, VÚV, ČHMÚ UK-PedF, UK-PedF, -GF, ČEÚ,,, VÚV ČHMÚ,, ČEÚ,, UK-PedF,, VÚV ČEÚ,, VÚV,, ČHMÚ,, UK-PedF,, VÚV Geological Survey],, -GF,, UK-PedF, VÚV ČEÚ, -GF, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV, VÚV, VÚV ČEÚ novin] [příloha časopisu Vodní ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV, VÚV ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV

12 VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [příloha časopisu VTM časopis pro popularizaci vědy a techniky Vydra bulletin Výtvarná výchova Výživa a potraviny Zahrada-Park-Krajina Zahrádkář Zahradnictví [viz Horticultural Science] Zahradnictví. Měsíčník pro ovocnářství, zelinářství, květinářství, školkařství Zajímavosti informace kontakty. Zpravodaj asociace soukromého zemědělství týdeníku Zemědělec] Zdraví ZELENÁ ŽIVOTU Zemědělec Zemědělská ekonomika [viz Agricultural Economics] Zemědělský marketing & management [příloha týdeníku Zemědělec] Zeměměřič. Časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea Zpravodaj Českého statistického úřadu Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Zpravodaj Greenpeace Zpravodaj Hnědé uhlí Zpravodaj Ministerstva životního prostředí Zpravodaj ochrany lesa Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře Zpravodaj Referátu životního prostředí Okresního úřadu Rakovník Zpravodaj Sdružení vodohospodářů České Republiky [samostatná příloha časopisu Vodní hospodářství] Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný život Zpravodaj Státní báňské správy České republiky Zpravodaj Svazu zemědělských družstev a společností [příloha časopisu Zpravodaj školního stravování [příloha časopisu Výživa a potraviny] Zpravodaj technické inspekce Zprávy České botanické společnosti Zprávy lesnického výzkumu [souběžný název Reports on forestry research] Vodní hospodářství] ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV, UK-PedF UK-PedF,, ČR [příloha, UK-PedF ČEÚ ČEÚ,, VÚV,, ČEÚ, -GF, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV VÚV ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV Zemědělec], UK-PedF ČEÚ,, ČEÚ,, Zprávy o geologických výzkumech v roce... [souběžný název Geoscience Research Reports for...], Zprávy památkové péče,, UK-PedF, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci [přírodní vědy] Živa, ČEÚ,, UK-PedF,

13 Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu a spolupracujících organizací pro rok 2003 Zahraniční periodika Název periodika Země Místo uložení A.A.P.G. Bulletin USA Aarhus Geoscience DNK Acta Botanica Croatica. An international journal of botany HRV Acta Geologica HRV Acta Geologica Hispanica ESP Acta Geologica Polonica POL Acta Geologica Sinica. English Edition CHN Acta Geologica Universitatis Comenianae SVK Acta horticulturae et regiotecturae. Vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inženierstvo, architektúru a ekológiu SVK Acta Hydrochimica et Hydrobiologica VÚV Acta Micropalaeontologica Sinica CHN Acta Palaeobotanica POL Acta Palaeontologica Sinica CHN AFZ-Der Wald. Allgemeine Forst Zeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge Agricultural and Forest Meteorology NLD ČHMÚ Ambio. A Journal of the Human Environment SWE, American Journal of Science USA American Mineralogist USA American Nurseryman USA American Paleontologist USA Analele Stiintifice ale Universitatii "Al.I.Cuza"Serie Noua" Geologie ROM Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie A AUT Annales 2me série. Société Géologique du Nord FRA Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio EEE, Horticultura POL Annals of the Tsukuba Botanical Garden JPN Antarctic Meteorite Research JPN Applied Geochemistry GBR Aquatic Geochemistry NLD Aquatic Sciences - Research Across Boundaries CHE VÚV Arboretum Leaves USA Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft Archiwum Mineralogiczne POL Arnoldia. The Magazine of the Arnold Arboretum USA Atmospheric Environment USA ČHMÚ Australian Journal of Earth Sciences AUS

14 Australian Meteorological Magazine AUS ČHMÚ Baustoff Recycling und Deponietechnik, VÚV Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft Berichte der Geologischen Bundesanstalt AUT Bibliographia scientiae naturalis Helvetica CHE BioCycle USA Biogeochemistry NLD Biologia SVK Biological Conservation NLD Biomass and Bioenergy GBR Biuletyn Peryglacjalny POL Bloembollencultuur NLD Bochumer Geologische und Geotechnische Arbeiten Boletín Geológico y Minero ESP Boletin. Servicio Nacional de Geologia y Mineria CHL Bollettino della Societa Paleontologica Italiana ITA Bulletin de la Société Géologique de France FRA Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles CHE Bulletin Meteorológia a Klimatológia SVK ČHMÚ Bulletin of Natural History Museum. Geology series GBR Bulletin of the American Meteorological Society USA ČHMÚ Bulletin of the Botanic Gardens of Toyama JPN Bulletin of the Geological Society of Denmark DNK Bulletin of the Geological Society of Finland FIN Bulletin of the Geological Survey of Estonia [souběžný název Eesti geologiakeskuse toimetised] EST Bulletin of the Mineral Research and Exploration TUR Bulletins of American Paleontology USA Canadian Mineralogist CAN CITES World CHE Clay Minerals GBR Cleaner Production Newsletter FRA VÚV Climatic Change NLD ČHMÚ COGEOENVIRONMENT Newsletter AUS Comptes Rendus de l'académie Bulgare des Sciences [viz Dokladi na Balgarskata Akademija na naukite] BGR Conservation Biology. The Journal of the Society for Conservation Biology USA, Contributions to Mineralogy and Petrology Cretaceous Research GBR Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences USA ČHMÚ Current Contents for Windows. Agriculture, Biology & Environmental Sciences. Abstract Edition USA

15 Deutsche Baumschule Deutscher Gartenbau Directory of Community legislation in force and other acts of the Community institutions. Volume I Analytical register [samostatná příloha časopisu Official Journal of European Union] LUX Directory of Community legislation in force and other acts of the Community institutions. Volume II Chronological index. Alphabetical index [samostatná příloha časopisu Official Journal of the European Union] LUX Dokladi na Balgarskata Akademija na naukite [souběžný název Comptes Rendus de l'académie Bulgare des Sciences] BGR Earth and Planetary Science Letters NLD Eclogae Geologicae Helvetiae CHE Ecological Applications USA Ecology USA Ecology Abstracts USA Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists USA The Economist GBR Eesti geologiakeskuse toimetised [viz Bulletin of the Geological Survey EST of Estonia] Ekológia [Bratislava] SVK, Ekologija LTU, ČHMÚ The Ends Report GBR ČEÚ Englera Entsorga-Magazin, VÚV Enviromagazín SVK ČEÚ, VÚV Environment USA Environment Watch: Europe USA Environmental Education Research GBR UK-PedF Environmental Finance GBR Environmental Geochemistry and Health GBR Environmental Geology Environmental Health Criteria CHE Environmental Health Perspectives USA ČHMÚ Environmental Impact Assessment Review USA Environmental Law and Management GBR Environmental Policy and Law NLD Environmental Science & Technology USA ČEÚ, Episodes CAN EU Environmental Issue Manager and Issue Tracker BEL Euro - East BEL Europe Environment BEL European Environment GBR European Environmental Law Review NLD

16 European Journal of Mineralogy European Nature NLD Fizika Zemli RUS Flower Tech. Production and Marketing of Ornamentals Worldwide NLD Forest Genetics. International Journal of Forest Genetics SVK Forestry GBR Fossils and Strata NOR Freiberger Forschungshefte. Reihe C Freiburger Geowissenschaftliche Beiträge The Garden GBR Garten und Landschaft. Zeitschrift für Landschaftsarchitektur Gartenpraxis. Ulmers Pflanzenmagazin Gärtnerbörse. Das Magazin für Zierpflanzenbau Das Gas- und Wasserfach: gwf Wasser/Abwasser DTR Geodiversitas FRA Geofizikai Közlemenyek [viz Geophysical Transactions] HUN Geografický časopis SVK Geologia. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St.Staszica POL Geologica Carpathica SVK Geological Journal GBR Geological Magazine GBR Geological Quarterly POL Geological Society of America Bulletin USA Geological Survey of Ireland Annual Report IRL Géologie de la France FRA Geologija LTU Geologija Rudnych Mestoroždenij RUS Geologijos Akiračiai LTU Geologische Abhandlungen Hessen Geologische Beiträge Hannover Geologisches Jahrbuch Hessen Geologisches Jahrbuch. Reihe A Geologisches Jahrbuch. Reihe B Geologisches Jahrbuch. Reihe C Geologisches Jahrbuch. Reihe D Geologisches Jahrbuch. Reihe E Geologisches Jahrbuch. Reihe F Geologisches Jahrbuch. Reihe G Geologisches Jahrbuch. Reihe H Geology USA Geology of Denmark Survey Bulletin DNK Geology of Greenland Survey Bulletin DNK

17 Geomorfologija RUS Geophysica FIN, ČHMÚ The Geophysical Magazine JPN ČHMÚ Geophysical Transactions [souběžný název Geofizikai Közlemenyek] HUN Geoprofil Geotektonika RUS Geotimes USA Der Geschiebesammler Ginkgoblätter. Kurzmitteilungen Giornale di Geologia. Série 3a ITA GLA Fachberichte Glasnik šumarskog fakulteta YUG Global Tectonics and Metallogeny USA Gorjučije slancy [viz Oil Shale] EST Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie Ground Water USA VÚV Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften. Reihe B: Beiheft Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften. Reihe B: Geologie, Paläontologie, Mineralogie Hantkeniana Contributions of the Department of Palaeontology Eötvos University HUN HAZNEWS GBR Historic Gardens Review GBR Die Höhle AUT Hydrogéologie FRA Hydrogeologie und Umwelt Hydrological Science Journal GBR VÚV Hydrologie und Wasserbewirtschaftung VÚV Chemical Geology NLD Chemie der Erde Chronique de la Recherche Miniere FRA Idöjárás HUN ČHMÚ Immergrüne Blätter. Mitteilungen für die Mitglieder der Deutschen Rhododendron Gesellschaft e.v. Index to the Official Journal of European Union. Annual Index. Volume 1 [samostatná příloha časopisu Official Journal of LUX Index to the Official Journal of European Union. Annual Index. Volume 2 [samostatná příloha časopisu Official Journal LUX Index to the Official Journal of European Union. Monthly Index. Volume 1 [samostatná příloha časopisu Official Journal of LUX Index to the Official Journal of European Union. Monthly Index. Volume 2 [samostatná příloha časopisu Official Journal LUX Alphabetical Index European Union] Methodological Table of European Union] Alphabetical Index European Union] Methodological Table of European Union]

18 International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics NDL ČEÚ International Journal of Climatology GBR ČHMÚ International Journal of Earth Sciences International Journal of Environment and Pollution CHE International Journal of Remote Sensing GBR ČHMÚ Inzynieria Srodowiska POL Isotope Geoscience Section [příloha časopisu Chemical Geology] NLD Israel Environment Bulletin ISR Izvestija AN, Serija geografičeskaja RUS ČHMÚ Izvestija Russkogo geografičeskogo obščestva RUS ČHMÚ Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt AUT Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen geologischen Vereines Neue Folge Jahreshefte des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden- Württemberg Journal American Water Works Association USA VÚV Journal of Applied Ecology. Communicating the value of ecology GBR Journal of Applied Meteorology USA ČHMÚ Journal of Climate USA ČHMÚ Journal of Ecology GBR The Journal of Environmental Education USA Journal of Environmental Law GBR Journal of Environmental Psychology USA ČEÚ Journal of Fish Biology GBR VÚV Journal of Foraminiferal Research USA The Journal of Geology USA Journal of Hydraulic Research NLD VÚV Journal of Hydrology NLD ČHMÚ Journal of Hydrology and Hydromechanics [souběžný název Vodohospodársky časopis] SVK, ČHMÚ,, VÚV Journal of Metamorphic Geology GBR Journal of Paleontology USA Journal of Petrology GBR Journal of Sedimentary Research. Section A,B USA Journal of Soil and Water Conservation USA The Journal of Teacher Education. The Journal of Policy, Practice and Research in Teacher Education USA UK-PedF Journal of the Atmospheric Sciences USA ČHMÚ Journal of the Bulgarian Academy of Sciences [viz Spisanie na Balgarskata Akademija na Naukite] BGR The Journal of the Geological Society of Japan JPN Journal of the Geological Society GBR

19 Journal of the Meteorological Society of Japan JPN ČHMÚ The Journal of Water Law GBR Journal of Water Supply: Research and Technology - Aqua GBR KA Abwasser Abfall DTR Land & Water International NLD VÚV Landlines tech [samostatná příloha časopisu Landscape Design] GBR Landlines. An eye on the landscape [samostatná příloha časopisu Landscape Design] GBR Landscape Design. The Journal of the Landscape Institute GBR Landschaftsarchitektur. Die Fachzeitschrift für Menschen, die unsere Umwelt mitgestalten Lethaia NOR Lithos NOR Litologija i poleznyje iskopajemyje RUS Lustgarden SWE Mainzer Geowissenschaftliche Mitteilungen Meddelanden fran Stockholms Universitets Institution för Geologi och Geochemi SWE Mededelingen Nederlands Instituut Voor Toegepaste Geowetenschappen TNO NLD Mémoires de Géologie CHE Mémoires de la Société Géologique de France. Nouvelle Série FRA Mémoires du Muséum National d'histoire Naturelle FRA Memoirs of the Geological Survey of Belgium BEL Memórias do Instituto Geológico e Mineiro PRT Meteorological and Geoastrophysical Abstracts - CD ROM USA ČHMÚ Meteorological Applications GBR ČHMÚ Meteorological Journal [viz Meteorologický časopis] SVK ČHMÚ Meteorologický časopis [souběžný název Meteorological Journal] SVK ČHMÚ La Météorologie FRA ČHMÚ Meteorologija i gidrologija RUS ČHMÚ Meteorologische Zeitschrift ČHMÚ Meteorology and Atmospheric Physics AUT ČHMÚ Meyniana Micropaleontology USA Mineral Deposits CHN Mineralia Slovaca SVK Mineralium Deposita Mineralnyje resursy Rossiji RUS Mineralogical Abstracts GBR Mineralogical Magazine GBR Mineralogy and Petrology AUT Mining Environmental Management GBR Mitteilungen aus dem Geologisch - Paläontologischen Institut der Universität Hamburg

20 Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Geowissenschaftliche Reihe Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie- und Bergbaustudenten AUT Historische Geologie in Österreich Monthly Weather Review USA ČHMÚ Mosty. Česko-slovenský týždenník SVK Müll und Abfall, VÚV Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie Nafta-Gaz POL National Geographic USA National Parks USA Natur und Museum, Natur und Umwelt. Bund Magazin Naturschutz Natural History USA Nature GBR Naturopa - E FRA, Naturopa - F FRA Naturopa - G FRA Naturopa Environment Features FRA Naturschutz und Landschaftsplanung. Zeitschrift für angewandte Ökologie Netherland Journal of Geoscience. Geologie en Mijnbouw NLD Neue Landschaft. Fachzeitschrift für Garten-, Landschafts-, Spiel- und Sportplatzbau Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte New Mexico Geology USA NEWSLETTER. The Top of Norden Europe NOR Newsletters on Stratigraphy NLD Norges Geologiske Undersokelse. Bulletin NOR Noticias Paleontologicas. Boletín Interno de la Sociedad Espaňola de Paleontología ESP Odpady SVK VÚV Official Journal of European Union C:Information and Notices LUX Official Journal of European Union L:Legislation LUX Ochrana prírody Slovenska SVK Oil & Gas Science and Technology FRA Oil Shale [souběžný název Gorjučije slancy] EST

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz Domácí periodika 2010: název ABC Acta U.C. studia territorialia Acta oeconomica pragensia Acta onomastica Adiktologie Akademický bulletin Analogon Andragogika ARC news ARC revue ARC user Archeologické

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 1. čtvrtletí 2012 a 2. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 1. čtvrtletí 2012

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

MEDIA PROJEKT 2007 roční

MEDIA PROJEKT 2007 roční 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 roční Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.1.

Více

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 8. února 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7.2006-17.12.2006

Více

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7. 2007-17.12.2007

Více

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín DENÍKY B H L M P S Blesk Haló noviny Hodonínský deník Hospodářské noviny Lidové noviny Mladá fronta DNES Právo Sport ČASOPISY 100+1 zahraničních zajímavostí,

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a Unie vydavatelů Období: 1. 1. 2007 až 30. 9. 2007 a 1. 1. 2006 až 30. 9. 2006 Řazení titulů podle systému užitého v Ročence Unie vydavatelů 2007 Rok

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 2. listopadu 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4.2005-30.09.2005 bylo dotazováno celkem 14 972 náhodn ě vybraných

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2012/2013 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN GfK STEM/MARK. V období od 1.10.2012 31.3.2013 bylo dotazováno

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Souhrnná zpráva o realizaci projektů programu VISK 7 v r. 2011

Souhrnná zpráva o realizaci projektů programu VISK 7 v r. 2011 Souhrnná zpráva o realizaci projektů programu VISK 7 v r. 2011 Jiří Polišenský Počet podaných projektů 28 Počet schválených projektů 26 Finanční požadavky předložených projektů 5 072 000 Kč Finanční prostředky

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1805-4404 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 1.1. - 30.6. 2012 MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO Media Projekt je realizován společnostmi GfK Czech Median. V období od 1.1.2012 30.6.2012 bylo dotazováno celkem

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service)

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service) MAPOVÝ SERVER Mapové služby se vytvářejí a zveřejňují pomocí internetového mapového serveru ArcIMS 1). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tímto způsobem poskytuje dva formáty mapových služeb IMS 2)

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009

POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009 POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009 Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, jménem předsednictva Českého výboru ICOM si Vás dovoluji pozvat na valné shromáždění Českého výboru ICOM,

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Kartografické společnosti České republiky

Kartografické společnosti České republiky Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 4/2008 50 let sdružování kartografů Na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-společnosti geodézie a kartografie (dále jen

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013 Stránka č. 1 z 6 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká fytopatologická společnost za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. Počet členů

Více

PRO ODBORNÍKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI

PRO ODBORNÍKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI N A B Í D K A M A R K E T I N GOV É H O P A R T N E R S T V Í K O N G R E S U A S O C I A C E E V R O P S K É H O V O J E N S K É H O T I S K U Future Soldier Exhibition & Conference Výstaviště PVA EXPO

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Informační zajištění oborů na vysokých školách z programu 1N Barbora Katolická UK ZČU v Plzni Komise pro EIZ při AKVŠ Program 1N Informační infrastruktura výzkumu, 2004 2008 Počet přijatých a dotovaných

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010)

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010) V Seznamu jsou zveřejněny údaje o ISSN kódu, názvu, prvním uvedeném variabilním názvu periodika a o

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

AK - seznam časopisů NÁZEV KDY KAM

AK - seznam časopisů NÁZEV KDY KAM NÁZEV KDY KAM 112, CZ 08 - VLT F 0136 A2 (KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK) CZ 11-1D15 F 0222 AC24 VĚDOMÍ CZ 14 15 1A05 F 0084 ACARINA RU 93 06 C 0466 ACAROLOGIA FR 59 08 C 0560 ACAROLOGIE DB 57 91 C 0594 ACID NEWS

Více

PEST ANALÝZA. (informační podklady) Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví

PEST ANALÝZA. (informační podklady) Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví PEST ANALÝZA (informační podklady) Zpracovala Věra Pilecká E-mail: Vera.Pilecka@seznam.cz Praha 2005 ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Více

HPCG představuje: hpcg. www.hpcg.cz. Nabídka inzertního prostoru v odborných časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

HPCG představuje: hpcg. www.hpcg.cz. Nabídka inzertního prostoru v odborných časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. HPCG představuje: Nabídka inzertního prostoru v odborných časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. Představení vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. Společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., dceřiná

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Environmentální modelování Doktorský studijní program

Environmentální modelování Doktorský studijní program ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Environmentální modelování Doktorský studijní program (prezenční a kombinovaná forma, čtyřletá standardní doba studia) Profil absolventa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Prameny odborné literatury - zdroje

Prameny odborné literatury - zdroje - zdroje 1) Kde hledat odbornou literaturu knihovny, internet 2) Kde vyhledávat časopisy a články na internetu Kde hledat odbornou literaturu Kde je hledat Zdroje: klasické knihovny katalogy elektronické

Více

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 1803-9782 ACC Journal 1212-415X Acta academica karviniensia 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? Květa Langhammerová

Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? Květa Langhammerová Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? Květa Langhammerová Kdo pracuje v oblasti přírodních věd, dá mi zapravdu, že zajistit informační zdroje pro tuto oblast není jednoduché.

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 1. čtvrtletí 2013 Program Metodika U 2013 inovace, změny Odhady čtenosti deníků a suplementů Odhady čtenosti časopisů Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů Připravenost čtenářů na

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

Webová sídla v ČR zpřístupňující elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy

Webová sídla v ČR zpřístupňující elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Webová sídla v ČR zpřístupňující elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy Bibliografický soupis Zpracovala

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Nebojte se EIZ. Představení elektronických informačních zdrojů v zemědělském aplikovaném výzkumu

Nebojte se EIZ. Představení elektronických informačních zdrojů v zemědělském aplikovaném výzkumu Nebojte se EIZ Představení elektronických informačních zdrojů v zemědělském aplikovaném výzkumu Úvod Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostalo první vydání brožury Nebojte se EIZ, jejímž cílem je představení

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2009)

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2009) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2009) V Seznamu jsou zveřejněny údaje o ISSN kódu, názvu, prvním uvedeném variabilním názvu periodika a o

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D

Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice RNDr. Milan Váňa Ph.D RNDr. Milan Váňa, Ph.D. 1974 1979 - Přírodovědecká fakulta UK Praha, odborná geografie 1992 1996 - Ph.D.: Přírodovědecká fakulta

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více