SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Referenční informační středisko Vršovická 65, Praha 10 SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003 PRAHA 2003 Ú V O D Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu a spolupracujících organizací v roce 2003 je tištěným výstupem z databáze Registr periodik knihoven a

2 informačních středisek resortu a spolupracujících organizací 2003 (REGIS). Vydání seznamu je výsledkem spolupráce členů Pracovní skupiny pro akvizici a informační služby Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a informačních středisek Ministerstva životního prostředí. Na zpracování se podíleli zástupci knihoven a informačních středisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Českého ekologického ústavu, České geologické služby, Českého hydrometeorologického ústavu, České geologické služby - Geofondu ČR, Ministerstva životního prostředí, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.,, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a firmy DATARES. Seznam je rozdělen do dvou hlavních částí. V první částí jsou uvedena tuzemská periodika s přílohou, kterou tvoří seznam s URL u dohledaných titulů periodik na Internetu, druhá část obsahuje periodika zahraniční s přílohou, kterou tvoří seznam s URL u dohledaných titulů periodik na Internetu. Záznamy jsou řazeny abecedně (kromě písmene ch, které následuje po c). Údaje o jednotlivých titulech jsou uváděny takto: název periodika kód země vydání (pouze u zahraničních titulů) zkratka názvu organizace odebírající daný titul Seznam periodik je vybaven: Přehledem zkratek názvů organizací odebírajících periodika, který zároveň slouží jako adresář knihoven a informačních středisek s telefonním, popř. jiným spojením. Přehledem použitých kódů názvů zemí. Vzhledem k tomu, že se jedná o seznam objednaných periodik ke dni , je nutné upozornit na skutečnost, že není vyloučena možnost, že některé tituly nebudou dodány nebo bude jejich vydávání zastaveno, popř. dojde i ke změně názvu. Seznamy jsou od r zveřejňovány na v rubrice Informační služby, kde jsou u jednotlivých titulů uváděny i odkazy URL, pokud je titul publikován prostřednictvím Internetu (on-line, obsahy, abstrakta, plné texty apod.). PhDr. Věra Krajíčková Poradní sbor pro veřejné informační služby knihoven a IS

3 OBSAH Tuzemská periodika Seznam tuzemských periodik 1 Seznam URL 10 Zahraniční periodika Seznam zahraničních periodik 18 Seznam URL 29 Seznam zkratek názvů organizací 38 Kódy názvů zemí 40 Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu a spolupracujících organizací pro rok 2003 Tuzemská periodika Název periodika ABC, časopis generace XXI. století Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica Acta Montana Series A: Geodynamics Acta Montana Series AB: Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing Acta Montana Series B: Fuel, Carbon, Mineral Processing Acta Musei Bohemiae Borealis. Scientiae Naturales [viz Sborník vědy] Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae [souběžný název Časopis biologické] Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae [souběžný název Časopis geologické] Acta Musei Nationalis Pragae. Series B - Historia Naturalis [souběžný název muzea v Praze. Řada B - Přírodní vědy] Acta Musei Reginae Hradecensis. Series A - Scientiae Naturales Acta Průhoniciana Acta societatis zoologicae Bohemicae Acta Universitatis Carolinae. Environmentalica Místo uložení UK-PedF Severočeského muzea. Přírodní, Moravského muzea. Vědy Moravského muzea. Vědy, Sborník Národního,,, ČHMÚ,,

4 Acta Universitatis Carolinae. Geographica Acta Universitatis Carolinae. Geologica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Agricultural Economics [souběžný název Zemědělská ekonomika] Agrometeorologický zpravodaj Agrospoj Akademický bulletin AV ČR Aktuality ČSÚ Akvárium a terárium Alternativní energie ANNONCE. Bydlení ANNONCE. Práce ANNONCE. Volný čas Architekt Archivní časopis Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska Bezpečnost a hygiena práce Bezpečnost jaderné energie - Bezpečnosť jadrovej energie Bílé - Biele Karpaty - časopis moravsko-slovenského pomezí BIO. Měsíčník pro trvale udržitelný život Biologické listy Biologie-chemie-zeměpis. Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na školách Blesk magazín [samostatná příloha deníku Blesk] Bonsai - Příroda a člověk The Bulletin. The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Bulletin ČSÚ Bulletin Grantové agentury České republiky Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze Bulletin Národního lesnického komitétu Bulletin of the Czech Geological Survey [viz Věstník Českého geologického Bulletin Rosy Bulletin VÚRH Buteo. Journal of Prey and Owls Bydlení Calluna. Zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti Cenový věstník CESTAT Statistical Bulletin Computer COMPUTERWORLD Czech Environment towards the European Union Czech Journal of Genetics and Plant Breeding [souběžný název Genetika a ČASOPIS MOBIL Geographica Geologica ČHMÚ,, ČEÚ,, ČEÚ,,, VÚV,, ČEÚ, UK-PedF, základních a středních UK-PedF Europe, ústavu],, -GF, VÚV -GF, ČHMÚ,, VÚV šlechtění]

5 Časopis Moravského muzea. Vědy biologické [viz Acta Musei Moraviae. Časopis Moravského muzea. Vědy geologické [viz Acta Musei Moraviae. Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná [souběžný název Journal of Museum. Natural History Series] Časopis Slezského zemského muzea. Série A - Vědy přírodní České právo životního prostředí Československá psychologie. Časopis pro psychologickou teorii a praxi Český kras Čistírenské listy [příloha časopisu Vodní hospodářství] Čtenář Demografie Denní přehled počasí Depeše Českého svazu ochránců přírody Děti a my. Čtvrtletník pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí Dokumentační zpravodaj DATARES Dokumenty Evropské unie [samostatná příloha časopisu Mezinárodní politika] Domov Doprava Dům & bydlení [samostatná příloha deníku Právo] Dům a zahrada EDICE PLANETA Egoverment EIA. Posuzování vlivů na životní prostředí [samostatná čtvrtletní příloha Ministerstva životního prostředí] EKO - ekologie a společnost EKO VIS. Informační zpravodaj EkoList Ekonom EMP - Časopis o českém a evropském právu Energetika Environmentální aspekty podnikání Environmentální značení Erika Estetika Euro. Ekonomický týdeník Evropská unie [příloha týdeníku Zemědělec] Evropské právo [samostatná příloha časopisu Právní rozhledy] Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Fauna Filosofický časopis Finance a úvěr Scientiae Biologicae] Scientiae Geologicae], the National,, UK-PedF ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV UK-PedF ČHMÚ, ČEÚ, UK-PedF, VÚV, UK-PedF ČEÚ,, ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV časopisu Zpravodaj, ČEÚ, ČHMÚ,, UK- PedF, VÚV ČEÚ,, UK-PedF,, VÚV, ČEÚ, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV ČEÚ,, VÚV ČEÚ, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV ČEÚ,,, VÚV ČEÚ, ČHMÚ,, VÚV ČEÚ,, VÚV UK-PedF ČEÚ,, VÚV UK-PedF

6 Finanční zpravodaj Fit pro život Flóra na zahradě. Rodinný magazín nejen pro zahrádkáře Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. FOLIA GEOBOTANICA PHYTOTAXONOMICA. A Journal of Plant Foto Video FOTOgrafie-Magazín Gazella Genetika a šlechtění [viz Czech Journal of Genetics and Plant Breeding] Geodetický a kartografický obzor Geografické rozhledy Geografie. Sborník České geografické společnosti Geolines Geological Bibliography of the Czech Republic for...[viz Geologická republiky za rok...] Geological Research in Moravia and Silesia in the year... [viz Geologické Slezsku v roce...] Geologická bibliografie České republiky za rok... [souběžný název Geological Republic for...] Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce... [souběžný název Moravia and Silesia in the year...] ČHMÚ, Geologia Ecology and Systematics VÚV, UK-PedF, bibliografie České, -GF, výzkumy na Moravě a ve, Bibliography of the Czech, -GF, Geological Research in, Geoscience Research Reports for... [viz Zprávy o geologických výzkumech v roce...], GRANTIS ČEÚ Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie UK-PedF HOBBY magazín [samostatná příloha deníku Večerní Praha] Horticultural Science [souběžný název Zahradnictví] Hygiena ČEÚ,, VÚV CHEMagazín ČEÚ,, VÚV Chemické listy ČEÚ,, UK-PedF, VÚV CHIP ČHMÚ,, VÚV Chov hospodárskych zvierat [viz Náš chov] ČEÚ Chovatel. Měsíčník Českého svazu chovatelů Informace odborné knihovny MF ČR Informace z Evropy. Řada A - Evropská unie Informace z Evropy. Řada B - Rada Evropy Instinkt International Journal of Vertebrate Zoology. FOLIA ZOOLOGICA, VÚV Internet, VÚV IT CAD. Dvouměsíčník o CAD, počítačové grafice a CA.. technologiích, JITROCEL ČEÚ Journal of Forest Science, ČEÚ,,, VÚV Journal of Geological Sciences. Anthropozoic [viz Sborník geologických věd. Antropozoikum], -GF, Journal of Geological Sciences. Economic Geology, Mineralogy [viz Sborník geologie, mineralogie] Journal of Geological Sciences. Geology [viz Sborník geologických věd. geologických věd. Ložisková ČEÚ,, -GF, Geologie] ČEÚ,, -GF,

7 Journal of Geological Sciences. Hydrogeology, Engineering Geology [viz věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie] Journal of Geological Sciences. Palaeontology [viz Sborník geologických věd. Journal of the Czech Geological Society Journal of the National Museum. Natural History Series [viz Časopis přírodovědná] JUDIKATURA Ústavního soudu ČR Justiční praxe KLAPALEKIANA Koktejl KOKTEJL TRIP [samostatná příloha časopisu Koktejl] Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy Krása našeho domova Krkonoše Jizerské hory Krystalinikum Kvasný průmysl Květy Lesnická práce Lesnický průvodce Lesu zdar. Měsíčník pracovníků lesů České republiky a příznivců lesa Letectví a kosmonautika Lidé a země Literární noviny Lovecký pes [příloha časopisu Myslivost. Stráž myslivosti] Lynx. Mammaliologické zprávy/novitas mammaliologicae. nova Magazín 2000 záhad Magazín ČSN Magazín Dnes [samostatná příloha deníku Mladá fronta Dnes] Magazín Právo [samostatná příloha deníku Právo] Maso Matematika-fyzika-informatika. Časopis pro výuku na základních a středních Mediažurnál Měsíční přehled meteorologických pozorování observatoře Praha - Karlov Měsíční přehled počasí Měsíční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice Meteorological Bulletin [viz Meteorologické zprávy] Meteorologické zprávy [souběžný název Meteorological Bulletin] Mezinárodní politika Mezinárodní vztahy Milník - zpravodaj projektu: K udržitelnému rozvoji České republiky: Minerál Minerální suroviny [souběžný název Surowce mineralne] Místní kultura Sborník geologických Paleontologie], -GF,,, -GF, Národního muzea. Řada, ČHMÚ, ČHMÚ, UK-PedF ČEÚ,, UK-PedF ČEÚ, ČEÚ,,,, UK-PedF,, Nová série/series ČEÚ školách UK-PedF ČHMÚ, ČHMÚ, ČHMÚ, ČHMÚ,,, VÚV, ČHMÚ,,, VÚV, VÚV vytváření podmínek ČEÚ,, VÚV

8 Mladý svět Moderní byt Moderní obec Moderní řízení Moravian Geographical Reports Můj dům Muzeum a současnost. Řada přírodovědná Mykologický sborník. Časopis českých a slovenských houbařů Myslivost. Stráž myslivosti Národní klimatický program ČR Národní knihovna Národní pojištění Náš chov [souběžný název Chov hospodárskych zvierat] Náš kraj. Rukověť zastupitele [příloha časopisu Moderní obec] Náš útulný byt Naše krásná zahrada National Geographic Česká republika Newsletter - Central and Eastern Europe NIKA časopis pro ochranu přírody a životního prostředí Nové knihy [samostatná čtvrteční příloha týdeníku Literární noviny] Nový venkov Obec a finance Obchodní právo Obchodní věstník Obrábění & tváření [samostatná příloha časopisu Technik] Odborné akce v životním prostředí Odpadové fórum Odpady Ochrana ovzduší Ochrana přírody Ochrana rostlin [viz Plant Protection Science] Opera Corcontica. Krkonošské práce Packaging Papír a celulóza Parlamentní zpravodaj Pátek Lidových novin [samostatná příloha deníku Lidové noviny] PC World Pes přítel člověka Plant Protection Science [souběžný název Ochrana rostlin] Plyn Podyjské listí Politická ekonomie Politika v České republice, VÚV, UK-PedF, VÚV,, ČHMÚ,,, ČHMÚ, ČEÚ, VÚV, ČEÚ, ČHMÚ,, UK-PedF, ČEÚ,, UK-PedF,, VÚV,, VÚV, VÚV ČEÚ,, VÚV ČEÚ,, VÚV ČEÚ, ČHMÚ,, VÚV, ČEÚ,, ČHMÚ,, UK-PedF,, VÚV,, ČEÚ,, VÚV ČHMÚ,, VÚV ČEÚ

9 Povrchové úpravy Pozemkové úpravy Práce a mzda Práce a studie ČHMÚ Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná Práce VÚLHM Praha a odpady [příloha časopisu Odpadové fórum] Praktik PRAMENY. Zpravodaj České společnosti pro životní prostředí Právní rádce Právní rozhledy Právní zpravodaj Právník Právo a zaměstnání Preslia Profit Profit speciál [samostatná příloha týdeníku Profit] Prunella. Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského Přes práh Příroda. Sborník prací z ochrany přírody Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči Přírůstky databáze RESERS Ptáci kolem nás. Čtvrtletník pro ornitology, ochránce přírody a milovníky Ptačí svět - zpravodaj sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické Quarterly Statistical Bulletin Reflex Regena ReGeNeRaCe. Časopis pro zdravý životní styl Reports on forestry research [viz Zprávy lesnického výzkumu] Respekt Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České republice Rodina a škola Rostlinná výroba Rostlinolékař Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví Rukověť odpadového hospodářství [samostatná příloha časopisu Odpadové Rybářství Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky Sbírka mezinárodních smluv. Česká republika Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Sbírka zákonů. Česká republika Sborník geologických věd. Antropozoikum [souběžný název Journal of Anthropozoic] Sborník geologických věd. Geologie [souběžný název Journal of Geological ČEÚ, ČHMÚ, ČEÚ,, VÚV, národního parku ČEÚ,, ptactva, ČEÚ ČEÚ, ČEÚ,, ČEÚ, ČHMÚ UK-PedF ČEÚ, ČHMÚ, fórum] ČEÚ,, VÚV, ČEÚ, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV Geological Sciences., -GF, Sciences. Geology] ČEÚ,, -GF,

10 Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie [souběžný název Journal of Geological Sciences. Hydrogeology, Engineering Geology] Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie [souběžný název Journal of Geological Sciences. Economic Geology, Mineralogy] ČEÚ,, -GF, Sborník geologických věd. Paleontologie [souběžný název Journal of Geological Sciences. Palaeontology], -GF, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, Sborník Národního muzea v Praze. Řada B - Přírodní vědy [viz Acta Musei Nationalis Pragae. Series B - Historia Naturalis] Sborník prací ČHMÚ ČHMÚ, Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy [souběžný název Acta Musei Bohemiae Borealis. Scientiae Naturales], Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda Scientia Agriculturae Bohemica Sedmá generace Severočeskou přírodou Signální informace Silikátový zpravodaj Silva Bohemica ČEÚ Silva Gabreta. Sborník vědeckých prací ze Šumavy [souběžný název Silva Gabreta. Scientific Studies from the Bohemian Forest],, Silva Gabreta. Scientific Studies from the Bohemian Forest [viz Silva Gabreta. Sborník vědeckých prací z Šumavy],, Sisyfos ČEÚ,, UK-PedF Skalničky Směr Evropská unie [samostatná příloha časopisu Mezinárodní politika], VÚV Sociologický časopis UK-PedF Softwarové noviny ČHMÚ,, VÚV Soudní judikatura ve věcech správních Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů ČR vydávaná ve spolupráci se soudci Nejvyššího soudu z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva SOVAK DTR,, VÚV Speleo Speleofórum Správní právo Statistika, VÚV Stavitel 100 a 1 zahraniční zajímavost Strategie Studia geophysica et geodaetica, ČHMÚ Surowce mineralne [viz Minerální suroviny] ČEÚ, VÚV Svět balení ČEÚ,, VÚV Svět jakosti Svět motorů Šumava, Technický týdeník Technik, VÚV Tělesná výchova a sport mládeže. Odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele UK-PedF Temelínské noviny

11 TERRA. Dřevařsko-lesnický měsíčník TEST. Časopis pro spotřebitele Thayensia. Sborník původních vědeckých prací z Podyjí 3T - Teplo, technika, teplárenství Týden Týdeník Televize Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci v ČR Učitelské listy. Nezávislý měsíčník pro příznivce změn Učitelské noviny Uhlí - Rudy - Geologický průzkum UIS-Bulletin. Union Internationale de Spéléologie UN Bulletin Urbanismus a územní rozvoj Ústřední věstník ČR Valašsko - vlastivědná revue Veronica Veřejná správa online [samostatná příloha časopisu Obec a finance] Veřejná správa, týdeník vlády ČR Vesmír Věstník Českého geologického ústavu [souběžný název Bulletin of the Czech Věstník dopravy Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Věstník Ministerstva zemědělství ČR Věstník Ministerstva životního prostředí Věstník Národního bezpečnostního úřadu Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Věstník. Ministerstvo pro místní rozvoj [příloha časopisu Obec a finance] Věstník. Ministerstvo průmyslu a obchodu Veterinářství Větrná energie Víkend. Magazín Hospodářských novin [samostatná příloha Hospodářských Vlasta Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních VODAŘ. Zprávy České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti hospodářství] Vodní cesty a plavba Vodní hospodářství, VÚV, ČHMÚ UK-PedF, UK-PedF, -GF, ČEÚ,,, VÚV ČHMÚ,, ČEÚ,, UK-PedF,, VÚV ČEÚ,, VÚV,, ČHMÚ,, UK-PedF,, VÚV Geological Survey],, -GF,, UK-PedF, VÚV ČEÚ, -GF, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV, VÚV, VÚV ČEÚ novin] [příloha časopisu Vodní ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV, VÚV ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV

12 VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [příloha časopisu VTM časopis pro popularizaci vědy a techniky Vydra bulletin Výtvarná výchova Výživa a potraviny Zahrada-Park-Krajina Zahrádkář Zahradnictví [viz Horticultural Science] Zahradnictví. Měsíčník pro ovocnářství, zelinářství, květinářství, školkařství Zajímavosti informace kontakty. Zpravodaj asociace soukromého zemědělství týdeníku Zemědělec] Zdraví ZELENÁ ŽIVOTU Zemědělec Zemědělská ekonomika [viz Agricultural Economics] Zemědělský marketing & management [příloha týdeníku Zemědělec] Zeměměřič. Časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea Zpravodaj Českého statistického úřadu Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Zpravodaj Greenpeace Zpravodaj Hnědé uhlí Zpravodaj Ministerstva životního prostředí Zpravodaj ochrany lesa Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře Zpravodaj Referátu životního prostředí Okresního úřadu Rakovník Zpravodaj Sdružení vodohospodářů České Republiky [samostatná příloha časopisu Vodní hospodářství] Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný život Zpravodaj Státní báňské správy České republiky Zpravodaj Svazu zemědělských družstev a společností [příloha časopisu Zpravodaj školního stravování [příloha časopisu Výživa a potraviny] Zpravodaj technické inspekce Zprávy České botanické společnosti Zprávy lesnického výzkumu [souběžný název Reports on forestry research] Vodní hospodářství] ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV, UK-PedF UK-PedF,, ČR [příloha, UK-PedF ČEÚ ČEÚ,, VÚV,, ČEÚ, -GF, ČHMÚ,, UK-PedF, VÚV VÚV ČEÚ,, ČHMÚ,, VÚV Zemědělec], UK-PedF ČEÚ,, ČEÚ,, Zprávy o geologických výzkumech v roce... [souběžný název Geoscience Research Reports for...], Zprávy památkové péče,, UK-PedF, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci [přírodní vědy] Živa, ČEÚ,, UK-PedF,

13 Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu a spolupracujících organizací pro rok 2003 Zahraniční periodika Název periodika Země Místo uložení A.A.P.G. Bulletin USA Aarhus Geoscience DNK Acta Botanica Croatica. An international journal of botany HRV Acta Geologica HRV Acta Geologica Hispanica ESP Acta Geologica Polonica POL Acta Geologica Sinica. English Edition CHN Acta Geologica Universitatis Comenianae SVK Acta horticulturae et regiotecturae. Vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inženierstvo, architektúru a ekológiu SVK Acta Hydrochimica et Hydrobiologica VÚV Acta Micropalaeontologica Sinica CHN Acta Palaeobotanica POL Acta Palaeontologica Sinica CHN AFZ-Der Wald. Allgemeine Forst Zeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge Agricultural and Forest Meteorology NLD ČHMÚ Ambio. A Journal of the Human Environment SWE, American Journal of Science USA American Mineralogist USA American Nurseryman USA American Paleontologist USA Analele Stiintifice ale Universitatii "Al.I.Cuza"Serie Noua" Geologie ROM Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie A AUT Annales 2me série. Société Géologique du Nord FRA Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio EEE, Horticultura POL Annals of the Tsukuba Botanical Garden JPN Antarctic Meteorite Research JPN Applied Geochemistry GBR Aquatic Geochemistry NLD Aquatic Sciences - Research Across Boundaries CHE VÚV Arboretum Leaves USA Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft Archiwum Mineralogiczne POL Arnoldia. The Magazine of the Arnold Arboretum USA Atmospheric Environment USA ČHMÚ Australian Journal of Earth Sciences AUS

14 Australian Meteorological Magazine AUS ČHMÚ Baustoff Recycling und Deponietechnik, VÚV Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft Berichte der Geologischen Bundesanstalt AUT Bibliographia scientiae naturalis Helvetica CHE BioCycle USA Biogeochemistry NLD Biologia SVK Biological Conservation NLD Biomass and Bioenergy GBR Biuletyn Peryglacjalny POL Bloembollencultuur NLD Bochumer Geologische und Geotechnische Arbeiten Boletín Geológico y Minero ESP Boletin. Servicio Nacional de Geologia y Mineria CHL Bollettino della Societa Paleontologica Italiana ITA Bulletin de la Société Géologique de France FRA Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles CHE Bulletin Meteorológia a Klimatológia SVK ČHMÚ Bulletin of Natural History Museum. Geology series GBR Bulletin of the American Meteorological Society USA ČHMÚ Bulletin of the Botanic Gardens of Toyama JPN Bulletin of the Geological Society of Denmark DNK Bulletin of the Geological Society of Finland FIN Bulletin of the Geological Survey of Estonia [souběžný název Eesti geologiakeskuse toimetised] EST Bulletin of the Mineral Research and Exploration TUR Bulletins of American Paleontology USA Canadian Mineralogist CAN CITES World CHE Clay Minerals GBR Cleaner Production Newsletter FRA VÚV Climatic Change NLD ČHMÚ COGEOENVIRONMENT Newsletter AUS Comptes Rendus de l'académie Bulgare des Sciences [viz Dokladi na Balgarskata Akademija na naukite] BGR Conservation Biology. The Journal of the Society for Conservation Biology USA, Contributions to Mineralogy and Petrology Cretaceous Research GBR Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences USA ČHMÚ Current Contents for Windows. Agriculture, Biology & Environmental Sciences. Abstract Edition USA

15 Deutsche Baumschule Deutscher Gartenbau Directory of Community legislation in force and other acts of the Community institutions. Volume I Analytical register [samostatná příloha časopisu Official Journal of European Union] LUX Directory of Community legislation in force and other acts of the Community institutions. Volume II Chronological index. Alphabetical index [samostatná příloha časopisu Official Journal of the European Union] LUX Dokladi na Balgarskata Akademija na naukite [souběžný název Comptes Rendus de l'académie Bulgare des Sciences] BGR Earth and Planetary Science Letters NLD Eclogae Geologicae Helvetiae CHE Ecological Applications USA Ecology USA Ecology Abstracts USA Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists USA The Economist GBR Eesti geologiakeskuse toimetised [viz Bulletin of the Geological Survey EST of Estonia] Ekológia [Bratislava] SVK, Ekologija LTU, ČHMÚ The Ends Report GBR ČEÚ Englera Entsorga-Magazin, VÚV Enviromagazín SVK ČEÚ, VÚV Environment USA Environment Watch: Europe USA Environmental Education Research GBR UK-PedF Environmental Finance GBR Environmental Geochemistry and Health GBR Environmental Geology Environmental Health Criteria CHE Environmental Health Perspectives USA ČHMÚ Environmental Impact Assessment Review USA Environmental Law and Management GBR Environmental Policy and Law NLD Environmental Science & Technology USA ČEÚ, Episodes CAN EU Environmental Issue Manager and Issue Tracker BEL Euro - East BEL Europe Environment BEL European Environment GBR European Environmental Law Review NLD

16 European Journal of Mineralogy European Nature NLD Fizika Zemli RUS Flower Tech. Production and Marketing of Ornamentals Worldwide NLD Forest Genetics. International Journal of Forest Genetics SVK Forestry GBR Fossils and Strata NOR Freiberger Forschungshefte. Reihe C Freiburger Geowissenschaftliche Beiträge The Garden GBR Garten und Landschaft. Zeitschrift für Landschaftsarchitektur Gartenpraxis. Ulmers Pflanzenmagazin Gärtnerbörse. Das Magazin für Zierpflanzenbau Das Gas- und Wasserfach: gwf Wasser/Abwasser DTR Geodiversitas FRA Geofizikai Közlemenyek [viz Geophysical Transactions] HUN Geografický časopis SVK Geologia. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St.Staszica POL Geologica Carpathica SVK Geological Journal GBR Geological Magazine GBR Geological Quarterly POL Geological Society of America Bulletin USA Geological Survey of Ireland Annual Report IRL Géologie de la France FRA Geologija LTU Geologija Rudnych Mestoroždenij RUS Geologijos Akiračiai LTU Geologische Abhandlungen Hessen Geologische Beiträge Hannover Geologisches Jahrbuch Hessen Geologisches Jahrbuch. Reihe A Geologisches Jahrbuch. Reihe B Geologisches Jahrbuch. Reihe C Geologisches Jahrbuch. Reihe D Geologisches Jahrbuch. Reihe E Geologisches Jahrbuch. Reihe F Geologisches Jahrbuch. Reihe G Geologisches Jahrbuch. Reihe H Geology USA Geology of Denmark Survey Bulletin DNK Geology of Greenland Survey Bulletin DNK

17 Geomorfologija RUS Geophysica FIN, ČHMÚ The Geophysical Magazine JPN ČHMÚ Geophysical Transactions [souběžný název Geofizikai Közlemenyek] HUN Geoprofil Geotektonika RUS Geotimes USA Der Geschiebesammler Ginkgoblätter. Kurzmitteilungen Giornale di Geologia. Série 3a ITA GLA Fachberichte Glasnik šumarskog fakulteta YUG Global Tectonics and Metallogeny USA Gorjučije slancy [viz Oil Shale] EST Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie Ground Water USA VÚV Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften. Reihe B: Beiheft Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften. Reihe B: Geologie, Paläontologie, Mineralogie Hantkeniana Contributions of the Department of Palaeontology Eötvos University HUN HAZNEWS GBR Historic Gardens Review GBR Die Höhle AUT Hydrogéologie FRA Hydrogeologie und Umwelt Hydrological Science Journal GBR VÚV Hydrologie und Wasserbewirtschaftung VÚV Chemical Geology NLD Chemie der Erde Chronique de la Recherche Miniere FRA Idöjárás HUN ČHMÚ Immergrüne Blätter. Mitteilungen für die Mitglieder der Deutschen Rhododendron Gesellschaft e.v. Index to the Official Journal of European Union. Annual Index. Volume 1 [samostatná příloha časopisu Official Journal of LUX Index to the Official Journal of European Union. Annual Index. Volume 2 [samostatná příloha časopisu Official Journal LUX Index to the Official Journal of European Union. Monthly Index. Volume 1 [samostatná příloha časopisu Official Journal of LUX Index to the Official Journal of European Union. Monthly Index. Volume 2 [samostatná příloha časopisu Official Journal LUX Alphabetical Index European Union] Methodological Table of European Union] Alphabetical Index European Union] Methodological Table of European Union]

18 International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics NDL ČEÚ International Journal of Climatology GBR ČHMÚ International Journal of Earth Sciences International Journal of Environment and Pollution CHE International Journal of Remote Sensing GBR ČHMÚ Inzynieria Srodowiska POL Isotope Geoscience Section [příloha časopisu Chemical Geology] NLD Israel Environment Bulletin ISR Izvestija AN, Serija geografičeskaja RUS ČHMÚ Izvestija Russkogo geografičeskogo obščestva RUS ČHMÚ Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt AUT Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen geologischen Vereines Neue Folge Jahreshefte des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden- Württemberg Journal American Water Works Association USA VÚV Journal of Applied Ecology. Communicating the value of ecology GBR Journal of Applied Meteorology USA ČHMÚ Journal of Climate USA ČHMÚ Journal of Ecology GBR The Journal of Environmental Education USA Journal of Environmental Law GBR Journal of Environmental Psychology USA ČEÚ Journal of Fish Biology GBR VÚV Journal of Foraminiferal Research USA The Journal of Geology USA Journal of Hydraulic Research NLD VÚV Journal of Hydrology NLD ČHMÚ Journal of Hydrology and Hydromechanics [souběžný název Vodohospodársky časopis] SVK, ČHMÚ,, VÚV Journal of Metamorphic Geology GBR Journal of Paleontology USA Journal of Petrology GBR Journal of Sedimentary Research. Section A,B USA Journal of Soil and Water Conservation USA The Journal of Teacher Education. The Journal of Policy, Practice and Research in Teacher Education USA UK-PedF Journal of the Atmospheric Sciences USA ČHMÚ Journal of the Bulgarian Academy of Sciences [viz Spisanie na Balgarskata Akademija na Naukite] BGR The Journal of the Geological Society of Japan JPN Journal of the Geological Society GBR

19 Journal of the Meteorological Society of Japan JPN ČHMÚ The Journal of Water Law GBR Journal of Water Supply: Research and Technology - Aqua GBR KA Abwasser Abfall DTR Land & Water International NLD VÚV Landlines tech [samostatná příloha časopisu Landscape Design] GBR Landlines. An eye on the landscape [samostatná příloha časopisu Landscape Design] GBR Landscape Design. The Journal of the Landscape Institute GBR Landschaftsarchitektur. Die Fachzeitschrift für Menschen, die unsere Umwelt mitgestalten Lethaia NOR Lithos NOR Litologija i poleznyje iskopajemyje RUS Lustgarden SWE Mainzer Geowissenschaftliche Mitteilungen Meddelanden fran Stockholms Universitets Institution för Geologi och Geochemi SWE Mededelingen Nederlands Instituut Voor Toegepaste Geowetenschappen TNO NLD Mémoires de Géologie CHE Mémoires de la Société Géologique de France. Nouvelle Série FRA Mémoires du Muséum National d'histoire Naturelle FRA Memoirs of the Geological Survey of Belgium BEL Memórias do Instituto Geológico e Mineiro PRT Meteorological and Geoastrophysical Abstracts - CD ROM USA ČHMÚ Meteorological Applications GBR ČHMÚ Meteorological Journal [viz Meteorologický časopis] SVK ČHMÚ Meteorologický časopis [souběžný název Meteorological Journal] SVK ČHMÚ La Météorologie FRA ČHMÚ Meteorologija i gidrologija RUS ČHMÚ Meteorologische Zeitschrift ČHMÚ Meteorology and Atmospheric Physics AUT ČHMÚ Meyniana Micropaleontology USA Mineral Deposits CHN Mineralia Slovaca SVK Mineralium Deposita Mineralnyje resursy Rossiji RUS Mineralogical Abstracts GBR Mineralogical Magazine GBR Mineralogy and Petrology AUT Mining Environmental Management GBR Mitteilungen aus dem Geologisch - Paläontologischen Institut der Universität Hamburg

20 Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Geowissenschaftliche Reihe Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie- und Bergbaustudenten AUT Historische Geologie in Österreich Monthly Weather Review USA ČHMÚ Mosty. Česko-slovenský týždenník SVK Müll und Abfall, VÚV Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie Nafta-Gaz POL National Geographic USA National Parks USA Natur und Museum, Natur und Umwelt. Bund Magazin Naturschutz Natural History USA Nature GBR Naturopa - E FRA, Naturopa - F FRA Naturopa - G FRA Naturopa Environment Features FRA Naturschutz und Landschaftsplanung. Zeitschrift für angewandte Ökologie Netherland Journal of Geoscience. Geologie en Mijnbouw NLD Neue Landschaft. Fachzeitschrift für Garten-, Landschafts-, Spiel- und Sportplatzbau Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte New Mexico Geology USA NEWSLETTER. The Top of Norden Europe NOR Newsletters on Stratigraphy NLD Norges Geologiske Undersokelse. Bulletin NOR Noticias Paleontologicas. Boletín Interno de la Sociedad Espaňola de Paleontología ESP Odpady SVK VÚV Official Journal of European Union C:Information and Notices LUX Official Journal of European Union L:Legislation LUX Ochrana prírody Slovenska SVK Oil & Gas Science and Technology FRA Oil Shale [souběžný název Gorjučije slancy] EST

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 1803-9782 ACC Journal 1212-415X Acta academica karviniensia 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1805-4404 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz Domácí periodika 2010: název ABC Acta U.C. studia territorialia Acta oeconomica pragensia Acta onomastica Adiktologie Akademický bulletin Analogon Andragogika ARC news ARC revue ARC user Archeologické

Více

PEST ANALÝZA. (informační podklady) Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví

PEST ANALÝZA. (informační podklady) Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví PEST ANALÝZA (informační podklady) Zpracovala Věra Pilecká E-mail: Vera.Pilecka@seznam.cz Praha 2005 ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR Gabriela Pokorná a kol. Olomouc 2009 Oponenti: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D.

Více

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU)

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU) Ročník 5 1/2004 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE)

Více

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 přílohy annex Vespertilio 13 14: 165 262, 2010 ISSN 1213-6123 Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 Vladimír

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2013 1

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy Půjčovna / přízemí 00 Řazení dle M DT (oborů) v regálech Věda.Všeobecnosti 002/003 Dokumentace. Písmo 005 Management. Řízení 005.21 Strategie řízení 005.51 Logistika (management) 005.91 /.92 Kancelář.

Více

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ...

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT JIHOČES KÁ UNIVERZITA V ČES KÝCH BUDĚJOVICÍCH ADRESÁŘ DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ VYUŽITELNÝCH K FINANCOVÁNÍ MOBILIT A VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LEDEN 2002 REKTORÁT

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 21.2. 2011 Úvod: organizace kurzu, obsah, podmínky ukončení. Téma I: Systém podpory výzkumu a vývoje včr - Základní, aplikovaný a experimentální výzkum - Univerzitní,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Ca najdete v mediální databázi Anopress?

Ca najdete v mediální databázi Anopress? Ca najdete v mediální databázi Anopress? "Informace hýbou světem, kdo je má, mění svět" Anopress IT, a.s. působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report výroční zpráva 2006 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva 5 financial report annual report 2006 czech environmental partnership foundation czech environmental partnership

Více

Doporučená literatura

Doporučená literatura Doporučená literatura Název institutu: Institut environmentálního inženýrství Číslo institutu: 546 Studijní program: Nerostné suroviny Studijní obor: Zpracování a zneškodňování odpadů Přehled literatury

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více