Plánování a praktické nastavení firemních procesů. Vaše firma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování a praktické nastavení firemních procesů. Vaše firma"

Transkript

1 Plánování a praktické nastavení firemních procesů Vaše firma

2 Projekt: Poradenská firma Externí partneři Interní, Externí komunikace Řízení návaznost Systémy Priority - Procesy - Pořadí Kanceláře, Lidé 2

3 Kancelářské prostory Požadavky: 1) Jak velký m2, by měl mít kancelářský prostor? 2) Pro jaké konkrétní účely bude kancelář využívána? 3) V jaké lokalitě především, by měla být umístěna? 4) Bude nutné, aby součástí kanceláří, byly i společenské prostory? Zasedací místnosti? Sociální zařízení apod.? 5) Jak nákladný by měl být provoz kanceláře? Nájem, Služby, Pošta, Telefon, Adresa, Vyhrazené parkovací stání aj.? 1) Dispozice, metráž: 2) Hlavní cíl a využití prostor: 3) Dopravní dostupnost, Lokalita: 3

4 4) Požadavky na zasedací místnosti a jiné užívané prostory ke kanceláři: 5) Finanční obraz, rozpětí, možné volné prostředky pro financování nájmů a služeb spojených s užíváním: Jaké cíle pro konkrétní kancelářské prostory, vyústili z konkrétních odpovědí? Uveďte 8 hlavních cílů! Cíl Datum 1: Cíl Datum 2: Cíl Datum 3: Cíl Datum 4: Cíl Datum 5: Cíl Datum 6: Cíl Datum 7: Cíl Datum 8: 4

5 Konkrétní akce a kroky, které je nutné pro splnění cílů podniknout: Cíl Kroky Datum Priorita 1: Cíl Kroky - Datum Priorita 2: Cíl Kroky - Datum Priorita 3: Cíl Kroky Datum Priorita 4: Cíl Kroky - Datum Priorita 5: Cíl Kroky Datum Priorita 6: Cíl Kroky Datum Priorita 7: Cíl Kroky Datum Priorita 8: Shrnutí a konkrétní, cíl: Co jste zjistili po určení a stanovení specifických požadavků na kancelářské prostory? Do kdy chcete, potřebujete, aby byly plně zařízeny, funkční a využívatelné? Budete nějaké části tohoto úkolu delegovat kolegům, nebo kdo bude vše zařizovat, nebo již zařizuje, rozumíte si v požadavcích? Zařaďte veškeré potřebné aktivity, do Vašeho časového harmonogramu podle důležitosti priorit a začněte jednotlivé kroky přímo realizovat a naplňovat tak specifické cíle pro získání a zaběhnutí nových kancelářských prostor. 5

6 Lidé Současné pozice ve firmě: Vedení Asistence, Manažer Ext Specialisti, Poradci Externí Lidé Když zhodnotíte současný stav pozic ve firmě, jaké mají kompetence, zkušenosti, hlavní pracovní náplň a jakých dosahují ve svých pozicích výsledků a jakými způsoby probíhá komunikace a kvalita poskytovaných služeb, co si o tom myslíte? Jaké jsou pocity ze současného stavu?

7 Formy spolupráce: Jaký počet lidí je v současnosti na Hlavní pracovní poměr: Jaký počet na živnostenský list, formou volné spolupráce: Jaký počet na Dohodu o provedení práce, nebo jiná forma krátkého prac.procesu: Smluvní vztah: Jaké smlouvy využíváte pro navázání spolupráce a zaměstnaneckého poměru, potřebují změny? Mají konkrétně specifikované veškeré legislativní záležitosti, které mají splňovat + podmínky, potřeby a závazky spolupráce firmou? Jdou v souladu s činnostmi, vizí, charakterem, poskytováním služeb, odměňování? Budou nutné nějaké změny ve smluvní dokumentaci pro přijímání zaměstnanců, poradců? Jaké pozice v současnosti poskytujete a jaké budete ještě potřebovat? 7

8 Kompetence, Odborná způsobilost, Povinnosti a hlavní činnost ve firmě Vypište všechny pozice, které tvoří firmu Orego finance s.r.o. Ke každé pozici specifikujte její konkrétní činnosti, úkoly, povinnosti, potřebnou odbornou způsobilost a cíl dané pozice. Poslouží Vám to k naprostému přehledu o potřebách, realitě a dalším potřebným změnám, pro nastavení novějších postupů, pravidel a fungování týmu, do jednoho celku, který tvoří základ firmy. Pokud se jedná o některé budoucí pozice, přistupujte k nim také tak a vyplňte to na budoucí potřeby Jednatel - Mgr. Vojtěch Duba Mé Kompetence Povinnosti, úkoly Zodpovědnost Potřebné výsledky Reálné výsledky Čeho jsem si všimnul? Potřebuji něco změnit? Jsem spokojený se současným stavem svých činností, schopností a realizace na své pozici jednatele? Návrhy na zlepšení a změny: Mé Kompetence: Povinnosti, úkoly: Zodpovědnost: Potřebné výsledky: 8

9 Co pro reálné výsledky: Asistentka Kompetence Povinnosti, úkoly Smluvní vztah Potřebné výsledky Reálné výsledky Čeho jsem si všimnul? Je nutné něco změnit? Jsem spokojený se současným stavem činností, schopností a realizace asistentky? Návrhy na zlepšení a změny: Kompetence: Povinnosti, úkoly: Zodpovědnost: Potřebné výsledky: Co pro reálné výsledky: 9

10 Případné jiné pozice (Senior poradce, Account manager, Externí manažer, Nové pozice) Specialisti, Poradci Odborná způsobilost Portfolio služeb Úspěšnost akvizice Servis a služby Požadovaný plán obratu Požadované výsledky Reálné výsledky Jak funguje proces poskytování služeb speciality a poradci? Nastavuji potřebné plány, potřebné výsledky a vedu poradce k jejich dosažení? Jak jsem spokojen se současným stavem svých specialistů a jaké změny, vylepšení, sestavení procesu pro poradce navrhuji? Odborná způsobilost: Portfolio služeb: Úspěšnost akvizice: Servis a služby: Požadovaný plán obratu: 10

11 Požadované výsledky: Co pro reálné výsledky: Máte ve svém týmu, stanovená pravidla: Etický kodex, Dress Code, Pravidelné meetingy, porady, Cíle pro následná období? Naopak: Jaké chcete mít v týmu pravidla: 1) Jaký Etický kodex, co by měl splňovat a co se musí dodržovat? 2) Jaký Dress Code, jaká prezentace lidí firmy, jaká neverbální komunikace směrem ke klientům? 3) Kdy budou pravidelné meetingy, porady pro hodnocení výsledků a úspěšnosti, delegování cílů pro akvizice, plánované osobní obraty, rozvoj výkonnosti a strategie? 11

12 Nastavte firemní procesy efektivně, měřitelně a s výsledky Procesy firmy Pro procesy firmy je nejpodstatnější samotný, jednotlivý proces, implementovaný do dalšího, navazujícího procesu, v efektivním načasování pro vytváření konceptu, interního i externího prostředí a udržitelnosti. Personální, Administrativa, Finance, Obchod, Řízení a poskytování služeb, Externí spolupráce, Legislativa, Marketing, Řízení znalostí a vzdělávání (Certifikace, odborná garance, způsobilosti) Navrhované pořadí důležitosti, procesů a priorit 1) Legislativa 6) Obchod, Prodej 7) Externí spolupráce 2) Personální 5) Řízení, poskytování služeb 8) Marketing 3) Finance 4) Administrativa 9) Řízení znalostí, Rozvoj 12

13 Vaše navrhované pořadí důležitosti, procesů a priorit Proč? Specifikujte postup pro zapracování procesů a jejich návaznosti, odůvodněte postupy a kroky, které vedou ke konkrétnímu výsledku, kterým je ucelený systém fungování a pravidelnosti firmy pro plnohodnotné vytváření, místa na trhu. 13

14 Legislativa: Právní forma firmy, Smluvní dokumentace, Kontroly, Závazky vyplývající ze smluvních ujednání, Pracovní smlouvy, Smlouvy pro poskytování služeb, Dodatky a ujednání, Pojištění a odpovědnost, Zpracování a dohled nad smluvními dokumentacemi. Řízení procesů legislativy: Popište proces zpracovávání legislativních záležitostí v současnosti Navázání spolupráce, právní proces Smluvní ujednání s klientem, právní proces Změny a forma smluv pro ind. potřeby, právní proces Vedení složky o klientech a obch.případech, právní proces Pojištění právní odpovědnosti za poskytování služeb Řešení dodatků u smluvních ujednání Pružnost a přizpůsobení klientům se smluvními závazky Finanční plnění vyplývající ze smluv, zpracování 14

15 Řízení procesů legislativy: Jaký by měl podle Vás být, jaký ho potřebujete či chcete? Navázání spolupráce, právní proces Nastavte firemní procesy efektivně, měřitelně a s výsledky Smluvní ujednání s klientem, právní proces Změny a forma smluv pro ind. potřeby, právní proces Vedení složky o klientech a obch.případech, právní proces Pojištění právní odpovědnosti za poskytování služeb Řešení dodatků u smluvních ujednání Pružnost a přizpůsobení klientům se smluvními závazky Finanční plnění vyplývající ze smluv, zpracování Konkrétní kroky pro zlepšení, nebo nové postupy: 15

16 Smluvní ujednání, závazky a smlouvy jsou základ celé firmy. Nejen, že stanovují veškerá pravidla a jednání, které vyplývá s konkrétních paragrafů a částí, ale také skutečně upravují vztahy a nastavují samotné, následné postupy a procesy firmy. Je to přední část, která musí být splněna. Jaké jsou smlouvy, taková úroveň firmy a takové poskytování služeb Personální: Řízení lidských zdrojů je po firmu po právních záležitostech, nejdůležitější částí, protože lidé, ve skutečnosti řídí a nebo, jsou přímo zainteresovaní v ostatních procesech. Lidé firmy, jsou v hlubším smyslu samotnými procesy. Současné potřeby pro personální 1) 2) 3) 4) Budoucí potřeby a řízení HR 1) 2) 3) 4) 5) Personální záležitosti jsou o řízení lidí pro udržitelnost, nebo výkon konkrétních procesů, ale také samotná péče o lidi, ve formě mnohých benefitů firmy, poskytování nástrojů pro specifické činnosti, psychologie managementu, která souvisí s osobním rozvojem lidí, jejich zaměření, emoční vývoj, pro vizi a poslání firmy, vytvoření symbiózy mezi lidmi a samotnou firmou. Je to neustálý proces komunikace, delegování, nadhledu, efektivních pracovních meetingů, ale také samotnými lidmi a jejich řízení znalostí a schopností 16

17 Finance Pro udržení a neustálý proces výměny prostředků, za účelem udržitelnosti a rozšiřování firemních částí a jednotlivých procesů firmy. Potřebný kapitál, založení pobočky Kanceláře, Back office, Administr. Lidé Klientský servis Služby Obchodní činnosti Marketing, Online marketing Software Dostupné zdroje Očekávané náklady Obrat firmy Plánovaný obrat pobočky Portfolio klientů Služby OF s.r.o. Reality? Kanceláře, Back office, Administr. Lidé Klientský servis Služby Obchodní činnosti Marketing, Online marketing Software Obchod, Fin. Služby, Servis firemních klientů Marketing Portfolio klientů (Pasivní příjem) Reality? Obchodní činnosti Poskytování služeb Finanční plán Kanceláře Nájemné Adresa Pošta Telefon Zas. Místnost Potřebné zdroje Zdroje K dispozici Služby Software Marketing Náklady poradci Poskyt. Služeb Kancelářské potřeby Potřebné zdroje Zdroje K dispozici Jak budete financovat založení pobočky v Praze? Z jakých zdrojů, kolik to bude stát, než pobočka začne vydělávat, sama na sebe? Bude nutné využít externí zdroje nebo ne? Kdy očekáváte, že pobočka bude v pozitivní číslech (Zisku)? Máte finanční plán? 17

18 Vypracujte finanční plán, pokud ho nemáte. Uveďte veškeré konkrétní záležitosti, které musí být financovány pro udržitelný rozvoj a následné rozšiřování poskytování služeb a vytváření obratu. Jaké aktivity bude potřeba vyvíjet pro stálé zvyšování obratu, vedoucí k zisku? Uveďte celý proces, finančního rozvoje Administrativa: Evidence veškerých objednávek, smluv, vyřizování pošty, fakturací, zpracovávání analytických kompetencí pro nabídky produktů a služeb, Vyřizování Hovorů, Klientský servis, Vedení deníku poradců, evidence uzavřených obchodních případů, evidence portfolia klientů. Jak v současnosti probíhají procesy pro administrativní činnosti? Kdo je má na starost, jsou efektivní a přesné? Administrace obchodního případu proces 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Administrace pracovních smluv proces 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Klientská podpora, zpracování objednávek proces 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 18

19 Vedení účetnictví proces 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Řízení a poskytování služeb Produkty Služby Kvalita, Konkurenceschopnost Vývoj Rychlost poskytování Servis Návaznost Jak jste spokojený se službami a jak řídíte jejich poskytování třetím stranám? Řídíte procesy vývoje (Lepší podmínky než konkurence), Jak rozvíjíte servisní oblast? A především, jak v rámci Vašich služeb probíhá návaznost jednotlivých částí poskytování? 19

20 Co jste zjistil? Budou nutné některé změny právě v poskytování služeb a jejich zkvalitňování? Bude nutné zabývat se hlouběji nastavením poradenského cyklu, nebo více produkty pro lepší konkurenceschopnost? Jak chcete, aby proces poskytování služeb probíhal? Co bude nutné k dosažení takového procesu? Jaké cíle? Kroky a kdy? 20

21 Při pohledu na výše stanovené cíle, zdroje a kroky, do jednotlivých oblastí ještě specifikujte kroky detailněji, každý krok v sobě obsahuje, ještě další činnosti, vedoucí ke skutečné kvalitě poskytovaných služeb a požadovaným výsledkům. Stanovte i datum. Produkty Služby Kvalita, Konkurenceschopnost Vývoj Rychlost poskytování Servis Návaznost Změnil se ve Vás odlišný pohled, na vaše poskytování služeb, jako celku? Nebo naopak, utvrdil Váš pohled? Pozn:. Vaše služby, jsou to, co předáváte klientům. Zvyšuje sebevědomí firmy a tvoří důvěru s klienty a partnery 21

22 Obchod, Prodej Akvizice Závazky Obchod, Prodej Budování vztahů Servisní proces Partneři Obchodní proces firmy je důležitý, stojí na něm příjmy firmy a je nutné vynaložit úsilí, pro jeho efektivnost, přínos a kvalitu poskytovaných služeb. Jak jste spokojený s momentálními obchodními činnostmi Vaší firmy? Přináší takový efekt, jak požadujete, nebo cítíte potřebu uskutečnit některé procesní záležitosti? 22

23 Poradenské firmy ve finančním sektoru, jako vy mají většinou podobný, ne-li obdobný prodejní a poradenský cyklus. Spodní tabulka slouží k porovnání Vašeho poradenského cyklu a konkurence. Popište v následných krocích Váš proces a ve třetí části, specifikujte Vaši odlišnost, Váš přístup ke klientele, novým zákazníkům a v čem jste unikátnější oproti ostatním Běžný cyklus: Proces 1) Databáze potenc.klientů, Akvizice (oslovení) Telefon, , Leták, Marketing 2) Seznámení, Setkání, Jednání 3) Zjištění, Analýza potřeb, Zhodnocení současného stavu produktů klienta 4) Sestavení nabídky lepšího řešení, výhodnějšího pro klienta 5) Dohoda, Prodej řešení, Budování vztahu 6) Vyřízení smluvní dokumentace, schválení partnerů, produkty) 7) Servis, správa klientů a jejich péče 8) Následný prodej a Referenční obchod Váš Proces Rozdíl, Jedinečnost, Unikátnost 23

24 Jak vnímáte své obchodní aktivity, jsou jiné, jaké formy strategie využíváte? Co zlepšíte, začnete dělat nového? Co pomůže tomu, abyste se odlišili od konkurence a byli schopni lépe prodávat a zvyšovat své portfolio klientů? Uveďte 5 hlavních bodů, které Vám pomohou ke zlepšení obchodního a poradenského cyklu! Jaký máte ze zvýše uvedených kroků pocit? Co se stane, až tyto kroky učiníte, co se změní? Jaký to bude mít vliv? Jaké datum a plán máte pro zlepšení? 24

25 Plán pro realizaci a zlepšení obchodních postupů, co vše bude obsahovat, jaké lidi do procesu zapojíte, jaké prodejní nástroje a zdroje bude nutné k plnohodnotné realizaci? 1:. 2:. 3: 4: 5:. Cíle Datum Lidé Nástroje Zdroje 25

26 Externí spolupráce Společnosti ze sektoru poskytování finančních produktů a služeb, mají většinou partnery, kteří jsou schopni nabídnout specifické produkty pro dané potřeby klientů. Na poradenské společnosti, je pak samotné sestavení produktů tak, aby vyhovovaly potřebám klienta a také, aby byly dostupné od externích partnerů, které tvoří portfolio produktů, služeb a nástrojů, díky kterým je možné klientům nastavit například lepší řešení pojištění, investic, spoření, hypotečních úvěrů aj. Vypište si seznam Vašich partnerů a rozveďte proces budování vztahů, proces neustálého zlepšování podmínek spolupráce Partneři Vztahy, Osoby Podmínky, smlouvy Rozvoj Co uděláte pro zlepšení vztahů, pro neustálé budování vztahu a kvalitnější podmínky pro společnost a Vaše klienty? 26

27 Jaký proces komunikace s partnery udržujete? Může být jiný? Co navrhujete pro efektivnější způsoby partnerství a forem spolupráce? Marketing Vaše společnost a marketing, zkuste na ně pohlédnout z pohledu vedle sebe. Jaké marketingové nástroje, strategii a komunikaci využíváte pro rozšiřování povědomí o Vaší značce a službách? Nástroje Strategie Cílová skupina Přínos, Výsledky 27

28 Marketing je jedna z odnoží efektivně fungující společnosti. Je to podpora komunikace, která sděluje nejpodstatnější informace o Vás a službách a je dobré nástroje využívat. Označte nástroje a strategie marketingu, které zatím nevyužíváte, ale víte, že jsou pro Vaše podnikání skutečně nezbytné! Online marketing Tiskoviny Venkovní propagace Referenční marketing Interaktivní forma reklamy Online marketing Tiskoviny Venkovní propagace Referenční Videoprezentace marketing Webové stránky Katalogy, letáky Rozvinovací cedule Klientské centrum web Informační centra Direct mailing Městské noviny 3D Informační tabule Klient vztah Poradce Video s klienty (případ) Bannery, Odkazy Ekonomické deníky Městské úřady Partnerství s klienty Informační vyhledávače Firemní katalogy Corporate (Grafika) Pobočky partnerů Případové studie Interaktivní formuláře Vyhledávače PPC, Sklik Partnerské katalogy aj. Sponzorované kluby Doporučitelský systém s partnery Recenze aj. Kalkulačky, případové studie a poptávka Jaké marketingové nástroje začnete využívat, odkdy, kdo je bude poskytovat, jak budou nákladné? Oblast Cíl kampaně Cílová skupina Poskytovatel Volné prostředky Online marketing Tiskoviny Venkovní propagace Referenční marketing Videoprezentace 28

29 Poznámky, zjištění, potřebné aktivity Konkrétní kroky a kdy: 1) 2) 3) 4) 5).. 29

30 Řízení znalostí, rozvoj Řízení znalostí, rozvoj kompetencí a schopností je podstatný proces pro zavádění, nových členů do týmu a jejich následný postup ve společnosti. Jak u Vás ve společnosti probíhá rozvoj kompetencí, rozvoj výkonnosti, obchodních činností a dovedností, zkvalitňování servisu a poskytování služeb? Co se podle Vás musí změnit? Kam je důležité nasměrovat pozornost, zaměření a energii, do které části procesu pro řízení znalostí? Jak hodnotíte Váš pohled, co si o tom ve skutečnosti myslíte? 30

31 Specifikujte 3 hlavní oblasti, kde je nutný rozvoj a vzdělávání, následně je rozveďte do dílčích milníků a kroků, pro realizaci rozvojových a vzdělávacích procesů. 1)... 2) 3)... Cíl: Milník A Milník B Milník C Detailní kroky Krok A.. Krok B.. Krok C.. Krok D. Cíl: Milník A. Milník B. Milník C. Detailní kroky Krok A.. Krok B.. Krok C.. Krok D. Cíl: Milník A Milník B Milník C Detailní kroky Krok A.. Krok B.. Krok C.. Krok D. Poznámky: Poznámky: Poznámky: Co jste si uvědomil? Jak na Vás působí nový nebo potvrzený přehled řízení znalostí a kroky, které podniknete pro lepší vývoj týmového ducha a poskytování samotných služeb? 31

32 Projekty Jaké projekty ve své firmě řešíte? Je ve skutečnosti, poskytování služeb jisté, cílové skupině vnímán, jako projekt, nebo jen klasický obchodní proces? Jistá zkušenost, potvrdila, že pokud na dané firemní procesy, neboli poskytování služeb daným lidem, pohlížíme a zpracujeme jej, jako projekt, má o 32% větší úspěšnost, než jako obvyklý, stereotypní proces. Nehovoříme jen o obchodních aktivitách, hovoříme také o samotném zpracování smluvních dokumentací a servisní záležitosti. Jaký je hlavní projekt společnosti? Co je jeho cílem, jaké musí splňovat požadavky, kam ve skutečnosti směřuje, kdo jej řídí a jaké má hodnocení ze strany lidí ve firmě a externích osob (klientů)? Důležité je, uchopit firemní procesy a samotnou firmu, jako jeden projekt, kterého jsou součástí, jednotlivé úkoly, povinnosti, specifika, zaměření, cílová skupina, způsob komunikace a delegování, rychlost jednotlivých procesů a samotné řízení projektu. Zamyslete se nad tím z tohoto pohledu 32

33 Specifikujte svůj projekt, jeho části a navrhněte nové milníky pro jeho lepší růst a výsledky. Následně ho zhodnoťte, jako projekt, který by měl sloužit, jako základ Vaší firmy, ze všech částí vyhodnoťte procesy, postupy, činnosti, dovednosti a samotný přínos a základ pro firmu. Projekt Manažer Cíle Činnosti Produkt, Služba Výsledky 33

34 Návrhy na zlepšení, případné změny a kroky Projekt Návrhy, Změny, Kroky (datum) Navrhovaný projekt Matrix Group Koncept a přístup vedení 34

35 Při pohledu na Váš návrh a externí návrh projektu, co si o tom myslíte? Jak jej vnímáte? Jsou nějaké podstatné rozdíly, kterých jste si nevšimnul, nebo naopak, externí projekt má spousty nedostatků? Když zhodnotíte všechny zmiňované části projektu, jaké jsou podle Vás prioritní, co je nejpodstatnější pro ostatní části a vytvoření skutečně fungujícího konceptu firmy? A nejen udržitelného, ale také neustále se rozšiřujícího? Priorita A Priorita B Priorita C Priorita D Priorita E 1) Hlavní milníky 1) Hlavní milníky 1) Hlavní milníky 1) Hlavní milníky 1) Hlavní milníky 2) 2) 2) 2) 2) 3) 3) 3) 3) 3) 4) 4) 4) 4) 4) 35

36 Pozn. Pozn. Pozn. Pozn. Pozn. Jak zní Váš konečný projekt, co navrhujete Koncept projektu 36

37 Momentálně jste si určil projekt, který vnímáte, jako podstatný, společně můžeme projít veškeré části a ještě je celkově dohromady zhodnotit Interní, Externí komunikace Komunikace je základ všech procesů a jejich efektivní řízení. Jak hodnotíte komunikaci u Vás ve firmě? Jak vycházíte s kolegy, podřízenými a partnery? Jak dobře jsou schopni reagovat na potřeby firmy? Vypište Vaše postoje, co si myslíte o konkrétní komunikaci, jak k ní přistupujete? Má komunikace Komunikace s lidmi OF Komunikace s klienty Komunikace partneři Jak vnímáte komunikaci teď, když jste si vypsal důležité body. Je možné uskutečnit kroky, které povedou ke zlepšení a zefektivnění celkové komunikace? Interní a externí komunikace je ve skutečnosti firma, její zaměření, schopnosti, vztahy, to vše je komunikace a je podstatné, jak s ní pracujeme. Musí mít cíl a vede k určitému výsledku. Vždy, když něco komunikujete, je zde původní záměr. 37

38 Navrhněte, jaké činnosti povedou ke zlepšení a tím i jako celku. Forma Přístup Nástroj, Zdroj Potřebné výsledky Je něco, co Vám brání v projevech, tak, jak byste je chtěl? Když jste si určil výše zmíněné návrhy, jste schopen se tak vnímat? Komunikace je přístupem, který je odrazem našeho vnitřního světa do vnějšího prostředí, směrem ke klientům, partnerům a také podřízeným. Vyjadřování a postoje jsou právě tou strategií a cestou, jak nastavit a ucelit procesy do jednoho konceptu firmy, proto je důležité se na ni zaměřit. Komunikujete neustále, je to způsob předávání informací, jak směřujete své lidi ke své vizi, jak delegujete dané úkoly, jakým přístupem sloužíte svým klientům a jak jste schopen organizačně řídit firmu a její části 38

39 Při pohledu na vjemový prvek, co s témat na něm, je Vám nejvíce přirozené? Ovládáte všechny části, nebo jen nějaké: Specifikujte: Sympatie, Porozumění Shoda, Strategie Gestikulace Mimika Neverbální komunikace Co uděláte pro zlepšení, jak k sobě samému přistoupíte a kam povedou Vaše kroky. 39

40 Analýzy, zpětné vazby Dohled Zpětné vazby a analýzy jsou pro vedoucího velmi podstatné, umožňují mu nahlížet blíže do statistik činností, které se odehrávají v každém procesu administrativy, obchodních činností, servisu a poskytování služeb, komunikace s klienty a úspěšnost poradenství a prodejních činností samotných specialistů. Jaké dotazníky, formuláře, zpětné vazby používáte, kam Vám umožňují vidět a jsou dostačující pro to, abyste si z nich udělal výtah a byl schopen díky nim sestavovat lepší strategie a proveditelnost? Administrativa Obchod, Prodej Poskytování služeb Komunikace s klienty Klientský servis Finance Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Bude nutné nějaké nástroje a strategie změnit? Jak je nastavíte, jak je budete implementovat do daného prostředí? Jak se to projeví pro Vás a pohledu na činnosti, které se provádí... 40

41 Jaké konkrétní nástroje a strategie navrhujete? Společně je můžeme zhodnotit, odůvodnit a celkově nastavit systém pro zpětné vazby tak, aby skutečně vedli ke konkrétním přehledům a odpovědím, které potřebujete znát. Dohled je nutný mít, mnohdy se stává, že jsou vedoucí pracovníci více zainteresovaní v procesech a zpětné vazby ubírají své důležitosti, vybírají si poté jinou cestu, na kterou se hůře reaguje, protože při zpětné vazbě se mohla strategie nastavit jinak a předčasně. Administrativa Obchod, Prodej Poskytování služeb Komunikace s klienty Klientský servis Finance Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Účel a cíl nástroje Specifikujte zpětné vazby, tak, jak byste si je přál či případně požadoval a podle toho můžete začít tvořit procesní systém tak, aby do konkrétního data, který si stanovíte, skutečně odpovídal tomu, co chcete. 41

42 Dohled je také Vaše vnitřní vědomí, jak jste schopen vnímat dané vnější události, co vnímáte při zmínění všech procesů Vaší firmy, to jsou otázky, které je nutné si klást a také k nim jistými postoji přistupovat Vnímejte následující vizuální kontext, který otevírá hlubší smysl toho, co ve skutečnosti vnitřně vnímáte, jak máte pružné a přizpůsobivé vědomí, jak dokážete měnit procesy ve své firmě, jak jste schopen reagovat na vnější podněty a jak ve skutečnosti vnímáte sebe, jako podnikatele, manažera, poradce a jak vnímáte části firmy, jako celek. Kam má firma dojít a kým musíte být, aby tam také došla, protože vy spolu s lidmi, jste tou firmou Cíle Zpětná vazba Zaměření Realizace Procesy Strategie 42

43 Vize Vaše vnitřní bytí a vnímání světa, je Vaše vize. Kam směřujete vy se svou firmou? Kam se chcete, či potřebujete dostat? Kde se vidíte, vnímáte za 2 roky, co budete dělat, jak budete jednat, na jaké úrovni budete jednat, v jakém stadiu, bude Vaše firma, jaké budete vytvářet s firmou výsledky? V čem cítíte Vaše největší přednosti? Vás a firmy? Kým a jakou se chcete stát? Kam cítíte, že by měli směřovat vaše kroky? Čeho ve skutečnosti chcete dosáhnout?. Poslání Vize Hodnoty Cíl Realizace 43

44 Touha Poslání Vize Zaměření, vědomé řízení Specifikujte Jaké jsou mé největší talenty a budu jich využívat:... 44

45 Kam směřuji a kdy toho dosáhnu: Odkdy začnu realizovat jednotlivé kroky Jaký máte ze sebe a firmy pocit teď? Sdělte svou vizi, poslání a cíle, tak, jak je vnímáte a kam skutečně chcete směřovat vaše kroky a lidí ve Vaší společnosti 45

46 Test Odpovídejte jen Ano / Ne, podle toho, zda si myslíte, nebo víte, že odpověď nenáleží otázce. 1) Pro sestavení, ucelení firemních procesů a jejich částí musíte Být v procesech přímo zainteresován. ANO / NE Vaše poznámka: 2) Pro zvyšování výkonnosti poradců je prvotně důležité Aby měli poradci skutečné kompetence a byli schopni prodeje ANO / NE Vaše poznámka: 3) Co je nejdůležitější, pro navázání vztahu s novým poradcem (specialistou) Porozumění, kompetence, vzhled, možnosti a čas ANO / NE Vaše poznámka: 4) Při poskytování služeb v oblasti finančnictví je nejdůležitější Produkt, partneři, klienti analytické schopnosti poradců ANO / NE Vaše poznámka: 5) Jaký je rozdíl mezi mentoringem a řízením firmy Mentoring učí, duplikuje a řízení firmy, je jeho odraz ANO / NE Vaše poznámka: 46

47 6) Při delegování úkolů musí být předně dosaženo Výsledku, protože ten je nejdůležitější ANO / NE Vaše poznámka: 7) Pro každý proces ve firmě, musí být výhradně Člověk, který je má na starost a plní jednotlivé cíle ANO / NE Vaše poznámka: 8) Při komunikaci s podřízenými, je nejdůležitější, aby Byly motivováni a vedeni ke konkrétním činnostem ANO / NE Vaše poznámka: 9) Poradenská firma je svým způsobem spíše konzultační a Specializovaná na cílovou skupinu ANO / NE Vaše poznámka: 10) Cíle jsou první konstantou každého procesu a proto je nutná Vize, realizace a odpovědnost za dosažení ANO / NE Vaše poznámka: 11) Pro hodnocení obchodního případu, jsou nejdůležitější Vztahy, možnosti a cíle ANO / NE Vaše poznámka: 47

48 12) Procesní změny se u fungující firmy musí Provádět a realizovat za chodu firmy a jejich částí ANO / NE Vaše poznámka: 13) Smyslem poradenské činnosti a její specializace je Pomáhat firmě a stále lépe poskytovat své služby a produkty ANO / NE Vaše poznámka: 14) Projektové řízení si žádá nekompromisní Zaměření, specializaci a výsledky ANO / NE Vaše poznámka: 15) Kontrolní činnosti jsou nejpodstatnější Vždy, když se odehraje něco nečekaného ANO / NE Vaše poznámka: 16) Delegování činností podřízeným je forma Zadávání úkolů, plánování a mentoring ANO / NE Vaše poznámka: 17) Pro efektivní dosahování výsledků bývá podstatná Komunikace mezi vedoucími lidmi firmy ANO / NE Vaše poznámka: 48

49 Vyhodnocení testu Bodová hodnota Ano = 3 body / Ne = 1. bod Při dosažení 10 bodů až 22 bodů = Jste hodně zaměřen na konání a zainteresovanost v samotných procesech a opomíjíte mnohdy komunikaci se svými lidmi na hlubší úrovni, pro lepší porozumění úkolům a následným řešením. Potřebujete občas čerpat energii, protože cítíte velké napětí mezi procesy a to má vliv na Vaše intenzivnější jednání s kolegy. Při dosažení 22 bodů až 36 bodů = Jednáte spíše s větším nadhledem, ale do procesů jste intenzivně zapojen, jste si vědom svých kvalit a poskytovaných služeb, ale trochu cítíte potíže s předáváním daných úkolů a bojujete s časovým programem, který si neplánujete tak efektivně, jak byste chtěl a potřeboval. V každém případě občas cítíte vyčerpanost, ale jinak vše potřebné zvládáte. Při dosažení 36 bodů až 48 bodů = Cítíte se sebevědomě v tom, co děláte, chybí Vám trochu více času pro to, aby jste se cítil, že jste vše potřebné zvládl a zvládáte. Jste vynalézavý a kreativní v řešení nečekaných událostí a snažíte se jim vždy přizpůsobit tak, aby bylo dosaženo výsledků, které požadujete. Jste průbojný a skutečně komunikativní, čímž získáváte ocenění a respekt kolegů a podřízených. Jaké máte z testu a vašeho výsledku pocity? Co jste objevil a jak Vám test pomohl v dalším pokroku, který chcete uskutečnit? 49

50 Pracovní materiály byly sestaveny tak, abyste více porozuměl svému zaměření, jednání a výsledků, kterých chcete a potřebujete dosáhnout. Měl za cíl, jak strukturu analýzy, částečného podnikatelského plánu a také stanovení cílů a určení konkrétních kroků pro jejich realizaci. Pokud budete souhlasit, pracovní materiály se mohou stát odrazovým můstkem pro koučování a konzultace, které Vám pomohou nastavit nové procesy, získávat nezávislou zpětnou vazbu a pomáhat Vám překonávat hranice a bariéry, které brání plné seberealizaci Vás i jako firmy Pro Vaší firmu Zpracoval: Ceo Robert Malý Coach Kontaktní telefon na Coache: (+420) Kontaktní na Coache: Webové stránky: Těším se na spolupráci s Vámi 50

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

PARTNERSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY BOHATÝ ČECH 26. 5. 2015

PARTNERSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY BOHATÝ ČECH 26. 5. 2015 26. 5. 2015 BOHATÝ ČECH PARTNERSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY Seznamte se blíže s filozofií a praxí partnerských webových stránek, kterou Vám představujeme v tomto E-booku. Ing. Karel Staněk / Ceo Robert Malý Žijeme

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

SRSS ocial. pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu. Verze 2011. RepoRting StandaRd

SRSS ocial. pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu. Verze 2011. RepoRting StandaRd pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu Verze 2011 Společný projekt organizací Ashoka Německo GmbH, Auridis GmbH, BonVenture Management GmbH, Phineo gag, Nadace Schwab, gut.org, Technické

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Interní komunikace Charity Olomouc. Bc. Adéla Adámková

Interní komunikace Charity Olomouc. Bc. Adéla Adámková Interní komunikace Charity Olomouc Bc. Adéla Adámková Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více