AKTUALI)ACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALI)ACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 AKTUALI)ACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014

2 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR A HLAVNÍ TRENDY JEJÍHO VÝVOJE V NÁSLEDUJÍCÍCH DESETILETÍCH S V a K SWOT KONCEPCE ENERGETIKY ČR DO ROKU S ČR A roku S ČR Priorita I V Priorita II Ú Priorita III I Priorita IV V Priorita V E KONCEPCE ROZVOJE VÝZNAMNÝCH OBLASTÍ ENERGETIKY A OBLASTÍ S ENERGETIKOU SOUVISEJÍCÍCH Elektroenergetika Pl P V Doprava E V E V energetice NÁSTROJE NA PROSAZOVÁNÍ SEK N N N S koncepce 2

3 6.4 ) N V ener Č Komunikace a medializace OČEKÁVANÝ VÝVOJ ENERGETIKY ČR DO ROKU 2040 DLE OPTIMALIZOVANÉHO SCÉNÁE ) O V V energie v V V PE) V O)E P V V OZE V V U Ukazatele konkurenceschopnosti U SEZNAM ZNAČEK A ZKRATEK SEZNAM GRAF, TABULEK A OBRÁZK S koncepce 3

4 1 P S H S SEK je zajistit spolehlivou, obyvatelstva a ČR, a to za S v v rozsahu Dlouhodobou viz ČR je s T je shrnuta v trojici ČR konkurenceschopnost. Jednou z ho hlediska polit klimatu. S sektoru energetiky je a surovin, a N ČR v m a St koncepc Č a S 1 dokum v souladu s pro S ČR a definuje v I S S nezbytnou 1 ) S S koncepce 4

5 ) ) trhu s D situaci, kdy invest I a nikoliv trh. T bez strategick budoucnost. Z tohoto EU T MW MW V povedou k aru E S kapacit. T TPA roku V v V elekt, O)E, regulace cen elek platby, Contract for Difference rezervy apod.). E D Energy Only M mechanismu investice. V P E N S z Č kontextu E souladu s dlouhodobou energetickou E e P P vymezit a odsouhlasit getiky, S koncepce 5

6 a A H P ocen z, V bylo sektoru v ČR spektrum. Ty, ch z konkurenceschopnost V ČR K (PEZ) v S koncepce 6

7 2 Metodika tvorby a realizace SEK V tvorby SEK byla provedena a byly stanoveny y, po energii, disponibility PEZ, energ a a problematika. Metodologicky s SWOT a, 3.1), z sektor v Č. Komplexn rozbor ch ch ek ch v, obsahuje kapitola 3.2. Z energie, liberalizace EU evropskou, globalizace EU E a - Z sou ho, omezen tepelnou, ČR oblasti sn, a inteligence. Kapitola 3.3 SWOT Ve tvorby SEK bylo P, kapitole 4 K ČR, tj., metriky a itola 4.1). Z nich bylo odvozeno priorit (kapitola 4.3) a strategie K 5 K tak Pr 2 pro SEK dokumentu S ČR, R ČR. Jeho 2 V H ČR v S M ohledem na jeho SEK S koncepce 7

8 (s. 11). ) pro SEK obsahuje v ČR J o faktory pro podpory konkurenceschopnosti; energetick i a ekonomick efektivity dopravy, z dopravy; z ; podpory rozvoje lid ; podpory ho a o krajiny u. Ve N ČR -2020, Strategie konkurenceschopnosti ČR - E ČR -2020), S S ČR - D politika ČR s 2050 a B ČR -2020) j. ) by SEK a pro P a D. Ze S ČR ( ) SEK any u O)E krajiny s S na ČR 3. 3 N ČR S koncepce 8

9 O 1: S S ČR V P ČR (2008) S ČR Politika ochrany klimatu v Č S ČR D S ČR ( ) P E ČR 2020) S ČR S B ČR (2011) P ČR S Č (2003) S N N mobility N A N ČR A A ČR S koncepce 9

10 ) SEK ČR EU klimaticko-energetic EU roku 2020). Ve tvorby SEK bylo provedeno h a se kapitol 4 a 5. M souhrnnou energetickou bila ČR v z kapitol 4 a 5 (kap. 4.2), kte E ČR a EU, pokrok v oblasti R&D&D, atd.). Proto bylo v SEK ČR h T (kap. 4.2). V S T S Koridory jsou uvedeny v kapitole 4.2 A hodnoty do roku R - T 4.2), trhu a vzhledem k EU trhu P S K S ibilitu pro S jedno- s C druhy PEZ a zdroj N s V ASEK O ČR S koncepce 10

11 V rozvoji e - a ) tomto dokumentu. N m) Optimalizovan,, je kapitole 7. A v byl defin postup a byly vymezeny realizaci S (viz kapitola 6). S koncepce 11

12 3 S ČR a v 3.1 S T Č v oblasti energetiky pokrok. OECD ve politiky ochrany klimatu, pokrok v a liberalizaci trhu s trhu s. S je ČR povinna Č S kapacita dosahuje v ČR % v % v, % ČR. Pokrok ČR ila oblasti na J ČR CO 2 S CO 2 je EU ČR a ČR T v V SO 2 a NO x. Tyto emise,, a dopravou. S je v Č 50 % pokryta. U ČR paliva) dosahuje tedy okolo 50 % a EU T situaci S EU Č tepla. S N T V podpory ob P z okolo 60 % a v %. V ČR tepla, kogenerace % z P tepla na celk necelou polovinu. P. V P e efektivn V T s z hlediska technicko- S koncepce 12

13 V R T -15 letech. S na ) rozvoj mal H a to. Č 60 Uhl ČR R oblasti tepla a I v horizontu SEK, a to. ) S - bude v horizontu SEK klesat. S ČR by v o a provedeno neje. P, a to jak v. N P k u C SEK udr ČR % do roku 2030 a 70 % do roku D Č T % vyr J elektrickou energii v P a N F ekonomi D N, na, provozu. V vestice a N V a u proto je i cena energie z J S koncepce 13

14 S provoz, a J v i a to v V ČR Dukovanech a v T I S T z V S v dostavba s TW do roku 2035 v D a stavba bloku v horizontu D. J S z P i D ČR plyn, P 27 V T % obyvatelstva. S 2,5 S 20 %, a tu J v u v ceny N ve nestability v (fotovoltaick a ). Vzhledem k a k do y tepla (kogenerace a mikrokogenerace) s i pro p V C B v ) Č P D R N v EU Č v zaj S koncepce 14

15 to z k dispozici jsou i R. N D S N S P i v R U P 3 m 3 /r. Od G v roce 2012 (s kapacitou 30 mld. m 3 /rok) je ČR ose sever/jih, s je z N Sream a OPAL G SRN F V G je v ČR U V - STORK I 0,5 mld. m 3 P - lynovodu STORK II s 3 E PCI. D M BACI O ) m 3 (cca mil. m 3 (konec zimy). Vzhledem k a diverzifikovanou dopravu. S ropy se s vy v ČR N v E V V a Č ČR EU T obchod s 4 S ČR J ČR ČR Č P s MERO ČR D Ingolstadt-Kralupy- L IKL 4 V S koncepce 15

16 ČR ce K V ČR. Druhou je ČEPRO provozuje ČEPRO rafineriemi v L Kralupech nad Vltavou a S a provozuje I v Č % ; R K roku 1995, kdy byl do provozu uveden ropovod IKL ČR TAL (Transalpine pipeline), ropu z T R IKL k - Kralupy. V pro dopravu ropy z R T Č I D z ropovo IKL S C 1,55 mil. m 3 v. O S R 2009/119/ES). O (OZE) jsou v ČR tj. energie v H z %. N Č % v roce P O)E zhruba okolo 8 %. S N Č O)E se o A bylo v souladu s Biomasa zdrojem energie v ČR O z (-) G ČR 5, V vysok. E vy tepla O O 5 S ČR S koncepce 16

17 Ú biomasy CO 2. N prach), jsou v once i P byl technologie V (P inst v MW pohledu a E technologi B o celul U (P inst v MW J tepla a S ve zdroj nebo k tam, kde je v a existuj M (P inst W J ) E emisemi. D Č kryto z O)E T HDP P EU USA Č I B I EU ČR energie z 13 % T a v. I v oblasti OZE V S koncepce 17

18 N v V N O)E regionu, kde kapacitou. D Č J 3 D N ČR S J a Č. Oblasti s a i V k T a V budoucnu bude N P biopalivy D Č ČR G ČR to jak v a klimatizace, tak v. T E v E budoucnosti. N E J se o energ energie a tepla) a se V k S ES BRKO ) BRKO bylo je BRKO % a do roku 2016 na 35 S koncepce 18

19 Č V jich P ČR zcela i S N ČR 500 kg kom 6 EU -700 kg za rok. P P jsou v ČR V 2,9 mil. tun S e zde cca 60 7 EU O V ČR V roce 2012 bylo v ZEVO) 11,8 % z 8 D kontrolovanou ou i O podle IEA souladu s EU o v J ja P zdroj energie D Č N o ) nich vede k firem z pohledu konkurenceschopnosti a P i 6 S Č CENIA MŽP 7 V oval D D D. 8 S Č CENIA MŽP S koncepce 19

20 Ú S T aerosol S ) k, O)E Pro elektroenergetiku a, a z D N CNG D N stanice CNG, ale i D V EU infra J J, s V ČR EU T ČR do EU v letech 2004 a Z z ČR EU P -teplo a R O S 9 T, a V 9 U souvislosti HDP HPH S koncepce 20

21 orientace na tyto zdroje v P ČR T pro e kogenerace), K- S jsou P, jak k tomu ze strany IEA OECD. V a E E T P OECD USA J K Ú oblasti mobil V oblasti (VaV) pak e programy v K V N oblasti energetiky se M VV v N ektor energetiky a jsou z hlediska. V P elektroene roce % plynu, 55 % v P ysl, tak i v N N 29 % v roce 2002 na 37 % v roce 2007). R oproti EU % vs. 31 %). P E D R ) ČR V souvislosti s S koncepce 21

22 J m Ž v obou P E v tavby. P odolnosti ČR a S a s V ČR je schopna P ČR V Ú teplem a P dist plynu. V 90 S nouze. 3.2 V P i, v Z G, a EU, v disponibility jejich a mu EU. Liberalizaci trhu s EU a. P E byrokratizace Globalizaci a liberalizaci a ro S V S koncepce 22

23 lehlivosti a organizace trhu, dotace na OZE a (KVET) %. Energetickou a klimatickou politiku EU s a, - klimaticko- EU. 10 O I E ose ČR J EU ČR E S N Tendence k MW MW v EU T, lze Z ) P V tradici energetiky a know-how v i v. 10 V - politiky na roky S %, pro energie z OZE %, S koncepce 23

24 D P energetiky) s cca 30 % na h ČR EU je T ČR 11 P P podporu O ČR R ceno ) m v PAH PM PM G ČR komodity a P S Č V EU M ČR S V a s Č L ČR EU IEA IEF IRENA ECT Euratom, ENTSO-E, ENTSOG a N politiky Ev Ř oblasti energetiky, i a V ) E 11 ) HDP HPH HPH G V C S koncepce 24

25 EU S EU a ČR L integrace trhu s plynem v EU letech. Spolu s T a plynem je S y EU 12 M ovat dostupnost a ebu. P ENTSO-E bude v v E P bez a S o Na I V jsou v ekonomik EU Raw Materials Initiative - podpory ) EU politiky pro recyklaci a 12 ) S S koncepce 25

26 3.3 K SWOT S V a energie. ) V. R tepelnou. R. P tepla. Know- S T. S infrastruktura. S O. V oblastech. V odpadu. V standardu kvality a spolehlivosti. V klimaticko- EU v rozporu s ČR S koncepce 26

27 P T E K V CNG, atd.) v, a S a. ) R oblasti energetiky, R R R EU Polsku). O N. J EU ČR O obyvatelstvu. Č B po. ) soustavy vlivem rozvoje O)E R (Generation Adequacy) v P O)E E M ČR jejich Č G 1. S koncepce 27

28 G 1: P O)E 300 P O)E PJ Teplo E Doprava P Č P P energie je lokality z K V J D CHKO a lokality soustavy Natura 2000 R Ú Č energii na hodnotu cca MW T pouze v je tedy P ČR, tedy O hlediska P tak ploch v ČR sklonem V N S G cca MW, z FVE V S koncepce 28

29 s P M PJ P energie biomasy A celkovou hodnotu pro biomasu z ČR cca 17 PJ, a to S rozlohy O)E O biomasy PJ biomasy pro energetiku. P - ani ekonomick z vysoko-ho v ČR v ČR E horizontu ASEK. Naopak, - e se C. ) ur G V sub- P P ejich internalizace ) D D y k tomuto dokumentu a jejich kvantifikace. S koncepce 29

30 G 2: P S MW KMW VTE (onshore) FVE JE (Gen III) VTE (Offshore) U CCGT CCGT CCS U CCS I P D P Decommissioning P U N CO S Akumulace O 2: K S koncepce 30

31 4 Koncepce energetiky ČR 4.1 S ČR S EU S ČR V B v provozu i EU Konkurenceschopnost (energetiky a U ŽP - investice do obnovy a ( B a. P P PE) paliva a v kde: AZ PEZ RZ PEZ Im KP Ex KP PE) PJ PE) PE) PJ PE) PJ S koncepce 31

32 k KP PEZ ZP k ZP PEZ TP k TP PEZ JP k JP PE) -] PE) PJ PE) -] PE) PJ PE) -] PE) jade PJ PE) -] PEZ ioze PE) PJ k ioze PE) O)E -] PEZ noze PE) PJ k noze PEZ PE) O)E -] PE) PJ I zdroje s O)E N v O)E biologicky ) M MPO metodiky. C ČR. b. D D PEZ O)E PEZ v H-Hirschmanova Indexu Herfindahl-H I (HHI), kter N konkurence v S koncepce 32

33 kde: H PEZ PEZ i PEZ N -] PE) PJ PE) PJ PE) -] ) zpraco MPO podle metodiky. P PE) intervalu <1/5;1>. C c. D D PE) druho ), H-Hirschmanova Indexu takto: kde: H E TBV i TBV N -] PE) GW GW PE) -] ) MPO podle. P uva PE) intervalu <1/7;1>. C d. Diverzifikace importu: Diverzifikace importu v PE) PEZ v H-H I vztahu: S koncepce 33

34 kde: H Im diverzifikace importu [-] Im i PEZ N PE) PJ PE) PJ PE) -] ) MPO podle. P PE) intervalu <1/4;1>. C e. D D M agentury IEA PE) PEZ v, dle rovnice: kde: DoZ Im i Ex i PEZ N PE) PJ PE) PJ PE) PJ PE) -] ) MPO podle. C EU28 a EU f. B B N- Ukazatel je v ČEPS S koncepce 34

35 g. S S kde: SEE TBV TBS GW GW ) E ERÚ a statistiky a MPO podle. C %. h. V V kapacita v v kde: RC RAC P Load P LoadM NGC UC MW MW MW MW MW MW U ČEPS ENTSO-E S O A F ENTSO-E. C (Remaining Capacity dle metodiky ENTSO-E) trvale v koridoru od -5 % do +15 % veliko a to. S koncepce 35

36 K a. M M PS PS kde: P Ex% P Im% P sumex P sumim apacita v PS MW PS MW P maxload PS MW U ČEPS PS P NTC podle ENTSO-E PS ČR P ČEPS - P ČEPS. C u ES ČR L ES ČR b. D N souvislosti se zabe PE) V kde: DCF D K S koncepce 36

37 DF CF j N D N K C ) zp M. C c. P : Pom (VO) OECD a BRICS v VO v kde: p CE C EVO C Epr EU KMW OECD nebo BRICS KMW ) M OECD (IEA) M. C hladiny OECD d. K K a O)E a KVET v OTE. K O)E a KVET v OTE. K stribuci v OTE. ) E E IEA MPO podle vlas. C EU S koncepce 37

38 e. P P v kde: p VDE VD E VD K K ) S SRÚ Č ČSÚ MPO. C po %. f. P P HPH HPH C)-NACE V HPH kde: p SE HPH SE HPH HPH HPH K HPH K ) ukazatele jsou statistiky ČSÚ MPO podle. C g. P P HPH PE) HPH podle rovnice: kde: p Im HPH S koncepce 38

39 N Im HPH K HPH K ) ČSÚ a statistiky a MPO podle. C h. S EVA S U jsou C je i. O energie: O kde: OB PEZ Im i Ex i c i N K PE) PJ PE) PJ PE) KMJ PE) -] ) MPO podle. C U a. E E HPH PEZ a velikosti HPH v S koncepce 39

40 kde: EN PEZ HPH HPH MJK PE) PJ K ) ČSÚ a statistiky a MPO podle. C EU28. b. V V CO 2, SO 2, NO X PAH ) Čm hydrometeorologick em ČHMÚ GAINS vy statistik MPO podle. C c. P P kde: p ZeP ZeP E ZeP ) M M) C S koncepce 40

41 d. P P gie v PEZ z PEZ v vztahem: kde: p FP [%] PEZ FP PEZ z PJ PE) PJ ) M. C. e. E E a velikosti HPH v roce takto: kde: EEN TNS HPH HPH WK GW K ) ČSÚ, statistiky ERÚ a statistiky a MPO podle. C HPH EU f. P P OZE na v v kde: p OZE OZE v [%] S koncepce 41

42 KS OZE HKS O)E PJ PJ ) MPO podle. C O)E energie v ČR g. S S : kde: SEO TNS PO W GW ) ERÚ MPO a P ČSÚ C EU h. Py OZE a KVET na S)T: P OZE a KVET na (SZT) v SZT z OZE, respektive z KVET, k ze SZT v kde: p OZE O)E ze SZT [%] p KVET KVET ze SZT [%] SZT OZE e S)T z OZE [PJ] SZT KVET e S)T KVET [PJ] SZT e SZT [PJ] S koncepce 42

43 ) MPO. C 60 % S)T z KVET 20 % energie ze SZT z OZE. 4.2 Axiomy, i roku 2040 ) S n M D ČR P (ekonomicky i energeticky, s O e; ty vyjma V ) ČR %. P vat environ NP, CHKO, lokality soustavy Natura 2000) a socio. R ). U rozsahu % v ENTSO-E. R odpady. S roku s J nebo procento. D SEK EU a ve, prostory apod.). S koncepce 43

44 J a) D CO 2 do roku 2030 o 40 pokles emis souladu EU dekarbonizaci ekonomiky k roku 2050 v souladu s ČR. b) ) % s 1060 PJ (podle metodiky Eurostat, respektive 1020 PJ podle metodiky IEA) a do roku 2040 v EU s EU. c) P na ČR O)E jeho ) v koridorech 15 : 1. J % 2. O % 3. ) 5 15 % 4. H % d) D s strukturou v koridorech 16 : 1. J % 2. T % 3. P paliva % 4. K % 5. O % e) U ) a v rozsahu soustavy ENTSO-E). 15 V pohybovat od ,7 do ,6 GW 752,8 do ,8 GW a 813,4 do ,7 GW 626,7 do ,4 GW a 16 V 49,0 do 609,9 PJ 1,4 do 318,7 PJ 18,4 do 464,4 PJ 0,4 do 318,7 PJ 69,4 do 409,8 PJ a S koncepce 44

45 f) D % do roku 2030 a 70 g) K plus vn) EU OECD. h) K energie na c s hodnotou pod 10 %. 4.3 S ČR P ČR ceny je nutno se I. V : V ČR do ES s dostatkem rezerv. U II. Ú : ) v energe v v. N EU III. EU28. I : R ČR E plynem v EU. IV. V a inovace: P oblasti energetiky. V. E : ) ČR schopnosti zajistit v v Priorita I V Priorita I: V ES U gie. Motiv V U, S koncepce 45

46 rozsahu soustav a - V S ) pohledu (Generation Adequacy) z struktury z System Adequacy) z. V parametr r b,,. Z tohoto pohledu ukazatel v koridoru -5 % ENTSO- E, jinak V z S fyzickou kapacitu MW MW E E, dost C Tohoto stavu bude, s D p s T energie ener strategickou flexibilitu ČR, vys IV a D soustav P O)E t, Strategie do roku 2040 PI.1. ), a V Transformace infrastruktury s S koncepce 46

47 PI.2. PI.3. PI.4. PI.5. PI.6. PI.7. PI.8. PI.9. PI.10. PI.11. PI.12. P a U tho rozsahu s -. P JE 1- JE v, JE D a JE D JE Rozvoj O)E O)E jejich u na 18 O)E V ch s 100 roku U v 9-14 TW R h a v mikrokogeneraci, s U bilance ES ČR % po, s i v. Obnova, transformace a stabilizace soust v O)E V P V KVET polo- C P pokles, LNG CNG P - 10 % souladu s S koncepce 47

48 J, J ov dopadem na e T D, decent ory, tj. aby se pohyboval v SEK Priorita II Ú e Priorita II: ). Motiv ) a ČR D na. V ČR HDP usilovat o v EU. C C v PJ E PJ IEA T 17 S S C sektoru i v P N z P N ČR ESIF obdob P ČR R 17 S E EU ES EU ES a 2006/32/ES S koncepce 48

49 v R ekonomickou a energetickou gramotnost obyvatelstva H ČR kombinaci s Strategie do roku 2040 P PII.1. ) N NAPEE PJ TW PII.2. M Elektroenergetika a PII.3. PII.4. PII.5. PII.6. ) BAT) N Omezit -ou vrobu s P vysok tam, kde je to V substituce D PII.7. PII.8. PII.9. P zajistit informovanosti o. ) S S ) 3 Strategie renovace budov S NAPEE S koncepce 49

50 PII.10. PII.11. PII.12. PII.13. Realizovat. 19 M EU k v op P eb (EPC) v. P S ČSN EN ISO S ). P PII.14. S PII.15. P. PII.16. P ČSN EN ISO - S Doprava PII.17. ) PII.18. S PII.19. ) voz PII.20. ) CNG a elektromobility Priorita III I Priorita III: R ČR E mezi plynem v EU. Motiv V, ČR, energie a i konkurenceschopnosti energetiky jako celku. C 19 U M MPO S koncepce 50

51 M a M Č Č M) a PS ČR sever- P trhu s el je v e do roku M EU pro podporu - ČR Obnova a soustav (DS) a, ) U ČR N Polsku (STORK II) a Rakousku BACI MORAVIA s plynu z LNG Polsku a Chorvatsku, K Polsku, dovoz, dojde-li k jejich rozvoji ). ) ČR Podporovat rozvoj a ČR ČR Podporovat ČR TAL L - L S NATO C European Pipeline System (CEPS). ) oblasti ropy s Strategie do roku 2040 PIII.1. PIII.2. PIII.3. U k %, resp ) v P V i DS s ) rozvoj a, a to v S koncepce 51

52 PIII.4. PIII.5. PIII.6. PIII.7. PIII.8. PIII.9. PIII.10. PIII.11. PIII.12. projektu (NAP SG). Zajistit obnovu a rozvoj distribu aby: - a v souladu se SEK, -, - DS v ČR. U ČR zajistit realizaci ČR STORK II MORAVIA BACI OBERKAPPEL. T ) P a produkt ČR TAL L - L S NATO Central European Pipeline System (CEPS). P ČR ČR S U R ) ČR ČR ) EU a v ) a tranzitu z pohledu ) ČR Priorita IV V a inovace Priorita IV: P Motiv Z voj a S koncepce 52

53 faktory energetiky a C Zajistit ) obnovu a Zajistit zv a a JE S ČR V k, SEK O)E Strategie do roku 2040 PIV.1. PIV.2. PIV.3. PIV.4. PIV.5. ) 2014 v ) P a R IT komunikace. ) ) v U a V V V SEK SET PIV.6. P oblasti ener Priorita V E Priorita V: ) ČR S ASEK S koncepce 53

54 K ASEK M n a. stol a, ČR ). Motiv V surovin, a V energie, plynu a tepla U ch komodit. Zajistit s schopnost zajistit. C ) ČR a ČR i. P a ČR U ČR nebo disponuje v fabrikace. ) budovat s V tak i o. D a kontinuity provozu pr rastruktury. ) jejich schopnost, v pracovat v T ) in jejich pravidelnou kontrolu a V druhy paliva u N, oblasti energetiky, a S koncepce 54

55 ČR oblas V Zajistit odolnost a, a to j a ochranou Strategie do roku 2040 PV.1. V ČR PV.2. P s D (elektroenergetika, plyn, ropa). PV.3. ) s - efektivity a PV.4. ) a PV.5. U R ES S s PV.6. Podporovat projekty ČR dvou %. ) 3 /den. PV.7. ) ČR Balt - Jadran do roku PV.8. ) PV.9. U ČR D -60 PV.10. D S koncepce 55

56 PV.11. PV.12. PV.13. PV.14. PV.15. katastrof. ) v el ) a Zajistit a v ČR P infrastruktury. ) V ČR. S koncepce 56

57 5 K s 5.1 Elektroenergetika Vize V OZE, a ) (v souladu s parametry ) to S E z k )- E J S vy rozvoj elektromobility). H A.1. ) A.2. ) u odolnost Č. A.3. ) P akumulace. A.4. U ČR A.5. S ČEPS ČE) A.6. ) A.7. P E ) S koncepce 57

58 Podporovat ho V trhu, pak 20. V ČR re ČR D jejich specifikace v Liberalizace a integrace trhu s Aa.1. Aa.2. Aa.3. Aa.4. P i i pravidel trhu, P (sub V E U em EU28, tj. na Revidovat y lit prvky adresnosti. O Ab.1. Ab.2. Ab.3. Ab.4. P -geologicko- ČR D energie ŽP V M P O)E, 20 N S koncepce 58

59 Ab.5. Ab.6. Ab.7. Ab.8. EU ) O)E BAT ) O)E CO 2 V dlouhodob horizontu nastavit Zajistit do roku 2025 a flexibilitu v d souladu s O)E PE) 4.2, a to jak DS D O)E DS M O)E P ) O)E ES s O)E DS J Ac.1. Ac.2. Ac.3. Ac.4. Ac.5. Ac.6. Ac.7. Podpo S okolo 50 % a s P 500 MW TW horizontu let V D 50 let a bude- ekonomiku a pravidla EU). P EDU v. ) V energetiky. R S koncepce 59

60 U Ad.1. Ad.2. Ad.3. Ad.4. ) BAT provoz v horizontu SEK s SZT. P BAT -li souladu s kapitolou 4.2. ) - od roku 2015 s V ČR palivu pouze v rozsahu ) Ae.1. Ae.2. ) onu BAT V E Af.1. Af.2. R R PS DS instalovan 4000 MW nezbytnosti i prvky. D oje energie a odpady Ag.1. Ag.2. Ag.3. D s. P, S EU V S koncepce 60

61 Ag.4. recyklace a ady. P R Ah.1. Zajistit vyso ČR O PS V PS Ai.1. Ai.2. Ai.3. Ai.4. Ai.5. Ai.6. Ai.7. Ai.8. Ai.9. Ai.10. Minimalizovat souhrnnou dobu ch zaj ) PS 10ti rozvoje PS EU CEF ESIF). P PS PS ) regi E ) JE PE PPC O)E ) DS O - PS ČR do transevro E H I (FACTS, I projektu NAP SG DS. I PST ) ploch a PS po deseti u rozvoje PS P ČR ) P EU S koncepce 61

62 Ai.11. P Ř a Aj.1. Aj.2. Aj.3. V E S V, A EU se E S S G R Ak.1. Ak.2. Ak.3. Ak.4. Ak.5. Ak.6. Ak.7. ) ou ČR R DS Minimalizovat souhrnnou dobu ch procedur. ) DS P DS k DS s. S jejich kapacit pro D a P DS ) P DS infrastrukturu (formo V s R N Implementovat soubor S koncepce 62

63 Ak.8. V ) ploch a DS P ČR ) 5.2 P Vize ) paliv v U a rozvojem v souladu s prioritou PV.6 J ČR Vzhledem k energetice a v P O)E V souvislosti s CNG vozidel s CNG v odpadu a CNG P N-1) a P G STORK II a BACI Č - - S L proto budeme podporovat realizaci plynovodu rakouskou soustavu, kudy by mohl proudit plyn z R LNG Ś v Polsku a LNG na jihu E LNG A C P Č S M a Chorvatsko. V Stork II do P LNG Ś D M M plynu a - P rojekt propoje na Oberkappel, al a S koncepce 63

64 H B.1. B.2. B.3. B.4. B.5. B.6. B.7. B.8. B.9. U ČR G N P R P T Podporo ČR F P P trhu s plynem do roku Minimalizovat souhrnnou dobu ch procedur any. ) V E S P D jejich specifikace v oblastech Ba. D Ba1. Ba2. S LNG P C K P - Realizovat seve ČR. P Bb. D - P v 3 3 k roku 2040) S koncepce 64

65 Bc. ) Bc1. P ČR 40 soustavu s dvou ČR v. Bd. B Bd1. Bd2. P obyvatel. U Be. Liberalizace a integrace trhu s plynem Be1. Be2. Vysoce plynem, P V R s EU do roku Bf. O Bf1. Bf2. Bf3. Bf4. Bf5. R PS V ČR O PS ) Evropy. V ČR soustavy se budou ČR ) ) PS P ČR Bg. R Bg1. Bg2. V m v ) P ČR S koncepce 65

66 5.3 P Vize Ropa a mixu. Tranzit ropy a ČR P ČR D H C.1. C.2. C.3. C.4. V D IKL ) EU a nad V K V S na ponechat MERO ČR a ČEPRO. D prod ČR E P P ČR ČR V ČR P S D jejich specifikace: Ca.1. D S koncepce 66

67 Ca.2. ) ČR Ca.3. A ČR ČR Ca.4. ) Ca.5. ) P ČR 5.4 V Vize D M i V T D jejich O)E a JE H D.1. D.2. D.3. D co teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost P Prosaz s vysokou celkovou SEK P a s. Za P biomasy, D ) S koncepce 67

68 D.4. D.5. D.6. D.7. D.8. ) ČSN v. P O zko- P V B J D Č B horizontu do r ) se SEK, procesy ho mi procesy v energetice. P D jejich specifikace v Da. P Da.1. V V KVET v Da.2. P a Da.3. O Da.4. O - s vyso Db. E Db.1. P P v Db.2. V S koncepce 68

69 v Db.3. Zajistit integ a Dc. D Dc.1. P Dc.2. M plynem, biomasou, v horizontu roku Dc.3. ) Dc.4. ) orientace na pelety, autom Dc.5. Pre 5.5 Doprava Vize D ropy, S ) H E.1. E.2. E.3. E.4. E.5. E.6. ) ČR v Zajistit pro ČR I P v oblasti CNG, LNG, O)E a superk P OECD IEA P R N s pro jeho implementaci. R J U S koncepce 69

70 E.7. trolejbusy). ) D EI.1. EI.2. EI.3. EI.4. EI.5. EI.6. S 60 %. S u v ) R v R S S EU. D jejich specifikace v Ea. S Ea.1. P v z Ea.2. Do roku Ea.3. R CNG v Eb. Ž Eb.1. ) Eb.2. S, CNG Eb.3. ) s VRT Eb.4. K VRT nap Eb.5. S Eb.6. ) S koncepce 70

71 perace. Ec. V Ec.1. P Ed. L Ed.1. N E Ed.2. M R P R koncept 5.6 E Vize ) EU zajistit, aby byly ekonomiky a H F.1. F.2. F.3. F.4. F.5. F.6. V S PS DS pod 6 %). S v. E podpora m, v ). E P energetickou. V povolenek) S)T). D jejich specifikace v Fa. E Fa.1. P a snahu o zajistit a informace v ). Fa.2. D S koncepce 71

72 . Fa.3. Podporovat u Fb. Ú Fb.1. S Fb.2. D Fb.3. P Fb.4. S Fb.5. P Fc. Ú Fc.1. ) Fc.2. P Fc.3. V voda). Fc.4. S MHD Fd. E Fd.1. V standar energie. Fd.2. P Fd.3. E u Fd.4. ) Fd.5. D. Fe. P ementu (monitoring a targeting) a E P C Fe.1. D (v S koncepce 72

73 Fe.2. P a posudky podpory Fe.3. P EPC a p ČSN EN ISO S P Fe.4. Stimulovat k auditu 5.7 V Vize V energetice a do ČR H V energetice a a T a ) A Hl V inovace G.1. G.2. G.3. G.4. ) IV ) N - ČR V a v P P, V S koncepce 73

74 G.5. G.6. G.7. a v P K programy a podporu z P R U ČR ) V VV a S Š V rganizacemi a G.7. G.8. G.9. ) v Zlep U ) G.10. ) D jejich specifikace v V inovace U notou a k P know- J G.a. O Ga.1. P biopaliv geolog ČR T G.b. J S koncepce 74

75 Gb.1. P III IV D s V V G.c. Ú Gc.1. P arametry BAT - V G.d. ) Gd.1. P integrace S Gd.2. N Gd.3. N Gd.4. ) P G.e. E Ge.1. P. G.f. D Gf.1. P ; d ; d k Gf.2. P S koncepce 75

76 Š G.g. ) S Gg.1. R N Gg.2. ) ) Gg.3. ) Gg.4. V na stroj Gg.5. U a roz P Gg.6. V. Gg.7. ) a R Gg.8. U Gg.9. U G.h. M V Gh.1. R P v V i Gh.2. P, a to S koncepce 76

77 P M a G.i. R Gi.1. P P z praxe. 5.8 E Vize T S s, H H.1. P EU H.2. D L A Č I A S B E B H.3. ) ČR H.4. D D jejich specifikace v j H.a. D Ha.1. V OZE S koncepce 77

78 Ha.2. S Ha.3. P spolu EU K H.b. D Hb.1. P - S Hb.2. V - do praxe. Hb.3. P a E EAFRD oblasti. H.c. E Hc.1. P ) - off Hc.2. P a ) EGAP Č Hc.3. P - ČR - Hc.4. V EU EU EU S koncepce 78

79 5.9 V energetice Vize Ú ČR konkurenceschopnost a regionu a ČR ČR z ČR OECD EU H I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. R ČR P EU V mci klimaticko- EU efektivitu P CO 2. R ČR EU a S EU ČR ) ČR EU P I6.a. ) a ČR I6.b. V EU nost EU. I6.c. ) EU I6.d. P ČR EU a EU I6.e. P k EU I6.f. P EU V ch kapacit nebo prosazovat jejich celoevropskou harmonizaci v souladu s S koncepce 79

80 pomoci v energetice s I6.g. O k I6.h. T EU I6.i. R EU v horizontu roku I.7. P E. I.8. ) ou koordinaci I.9. P ČR EU, energie, O)E a E se J I.10. ) ČR EU BAT. I.11. Identifikovat a pravidel ČR, I.12. M EU E EU T ČR D Ia.1. Ia.2. Ia.3. P EU, V E EU V E EU Podporov E CEE E S ČR S koncepce 80

81 Ia.4. Ia.5. Ia.6. Ia.7. Ia.8. Ia.9. ) P V CEE P pos P P LNG ČR soustavu ČR P S EU Ia.10. R ČR EU EU Ia.11. Vt specialisty aktivit EU Ia.12. A U V P V EU Ia.13. P EU Ia.14. P ČR S koncepce 81

82 6 N SEK 6.1 N oblasti a. N R OTE a R OTE PDS PPS ) P U ERÚ S Z ERÚ. ) S. ) ) - ) MPO ERÚ T: b. N S O)E energetice). P O)E. ) E procesu. ) MPO T c. N P S v. Popis postupu aktualizace. P Ú ÚEK SEK ÚEK SEK D Zachovat SEK PÚR )ÚR ÚEK S koncepce 82

83 Zajistit - z ) ) MPO T d. N novelizace EIA A staveb )ÚR PÚR P A PÚR EIA. ) T e. N MMR MŽP, MPO A SÚJB n E ) MPO SÚJB T f. N ) P odpady. ) MŽP T: g. N O. ) T MŽP v MPO h. A S koncepce 83

84 P n ) T: MPO, v ERÚ i. N V EU ) T MPO, ERU, MMR, MF, SSHR S koncepce 84

85 6.2 N a. R ) S S U O)E N ČR pro energii z OZE O)E ČR. N P rametr kvality v R R Podpora k rozsahu, ve R P soustav s R investi ) ERÚ T S koncepce 85

86 b. Regulace v P P ČR s ) T: ÚOHS MPO, MF, ERÚ c. K P MŠMT AV ČR S SEK ): T MPO MV MŠMT M) MŽP d. P S V SEK sektor ) ČR SEK aktualizaci n ): T MPO e. K ropa, teplo) P ): T MPO SEK f. A PÚR a ÚPD SEK P JE. S koncepce 86

87 P i soustav. ): T MMR, v MPO a s dotčenými kraji a obcemi PÚR do ÚPD )ÚR let g. Zaj SEK Ú V ÚEK SEK ÚEK V MPO ): MPO T do h. ) ÚEK SEK ÚEK SEK ): T MPO do SEK i. A ) S ): T ERÚ MPO j. ) v SEK ČR ): MPO, v SSHR T do k. ) ): MPO, v MŽP a MMR T do l. Zpracovat v SEK S ČR A RAO ): SÚRAO MPO e SÚJB S koncepce 87

88 T do m. P VJP ): SÚRAO MPO e SÚJB T do n. A N ČR A O)E SEK V v. A roce ): T MPO o. Zpracovat N A ): T MPO do p. Zpracovat N A NEEAP ro SEK. ): MPO, v MŽP T do q. ) N A ): MPO, v MD MŽP T do r. P P ): MPO, MŠMT MD, MŽP TA ČR T N S koncepce 88

89 mobility) s. P MPO OTE ): MPO T do t. ) N A ) ): MPO, v MV T do u. A nost Zajistit souladu s s s E D SEK NAP. ): T MPO v. ) D minimalizace ch staveb na MMR, MPO MŽP ÚR. ): T MMR MPO MŽP w. S v souladu s i ): T MPO S koncepce 89

90 x. S D ): T MPO MŽP y. Kontrola implement Z OZE. K U nou kvalitu a zajistit systematickou O)E ): MPO T do z. S ) A v a. R oblasti ropy. ): MPO, MF v SSHR T do aa. Doprava S EU infrastruktury k ČR ): T MPO MD MŽP bb. P P ) T: MPO, SSHR, MV jednou za 2 roky S koncepce 90

91 cc. V ) MPO, v MZV ÚV T: dd. ) Č ) MPO T ee. Pipravit koordinovanou strategii na podporu výzkumu a vývoje v oblasti výroby pokročilých biopaliv z nepotravináské biomasy a odpad ) T: MPO MŠMT MŽP S koncepce 91

92 6.3 N a. Fondy EU ) CEF ČR ) ESIF ) ESIF. Zajistit v opera oblasti gramech). ) ) ERÚ. ): T b. P amy podpor MMR MF ÚV ČR MPO M) MŽP) ERÚ do ) E MPO P EPC ) o P. o P v. o R. o I. o I tomu o I efektem na o P ): T MPO do S koncepce 92

93 6.4 ) a. V energet ÚV ČR M)V MPO ERÚ ČR na ČR V EU Integrace trhu s regionu CEE a v EU. ) EU ) I Electricity Highway). U D enosti ), ) VJP v P EIA Podpora diverzifikace P V energetice v EU, EU. V P V EU ) IEF IEA ČR oblasti stability trhu s ropou. S koncepce 93

94 Zajistit podporu smluv s LNG. K P. P a v ) ): T ÚV ČR M)V MPO MŽP MV ERÚ SSHR S koncepce 94

95 6.5 N a. I T ): MPO a MŠMT v T do b. ) V VVI v ): T MŠMT c. ) VV oblasti energetiky v SET O VaV U Č N z S ): T TA ČR, v sti s MPO MŠMT UV S koncepce 95

96 6.6 V s Č a. ) S VH SEK S politice. P VH ) ), o o ): S DR SEK. S SEK B ČR. MPO, MF T do S koncepce 96

97 6.7 Komunikace a medializace a. ) S energetickou koncepci, a ) v ČR S ) D P SEK U ): T MPO MŠMT b. O do SEK D v Zaj MPO T do S koncepce 97

98 7 O ČR T v SEK a N P V O MPO jeho 7.1 ) Mezi ČR R ČR EU o Klimaticko- o S E R EU o ES EU a o ES ES, o S E R 2010/75/EU ze dne 24. listopadu o A o N ČR pro energii z, o N ČR o P ČR P - - MPO input-output metodiky. V elektromobility ukazuje G 3 P HDP HPH MPO a MF MPO. P v V HPH s tvorby HPH. O S ČR S koncepce 98

99 G 3: S GWh S N V R R N V Zdroj: E MPO kce MF O HDP je pro 92 %. P JETE JEDU TW v ASEK P MPO M E P MPO Disponibilita OZE N O)E v A projektu N A P. D ČU HU s P HU SZT a KVET S koncepce 99

100 P v o E. 21 o R P ČR o ) energeticky ČR O nejistot. Proto dokument SEK pracuje s CO 2. T emisemi EU ETS a O SEK EU ETS CO 2 backloadingu. Data M v ČR Vlivem backloadingu povolenek do roku 2018 (na cca. 11,5 EUR/tunu CO 2 EUR CO 2. P povolenky. Vzhledem k ČR MPO ada T V V ČR ČR T pohledu SEK. 21 P S koncepce 100

101 7.2 O V T 1: V K Č PJ 35,0 31,8 30,9 30,8 26,7 27,1 26,7 H PJ 73,8 56,0 44,8 29,6 26,2 20,2 11,3 ) PJ 266,1 272,9 276,9 280,7 289,7 294,6 298,0 R PJ 354,1 339,9 329,1 322,6 304,8 283,4 260,5 E PJ 207,6 207,1 218,8 236,2 248,8 258,7 266,7 Teplo PJ 119,7 116,8 116,4 115,7 112,2 113,9 113,7 O PJ 101,2 122,0 139,4 149,2 155,6 162,1 169,6 Celkem PJ 1 157, , , , , , ,4 B * PJ 25,8 Celkem PJ 1 131, , , , , , ,4 * V ČSÚ MPO B G 4: V V PJ Č H ) R E Teplo O C HDP V je,,. S koncepce 101

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE...4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK...7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Energetická bezpečnost ČR 18. listopadu 2015 Státní energetická koncepce 2015 Vrcholový strategický cíl 1: Bezpečnost dodávek

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR leden 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 leden 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23. října 2014 KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Dlouhá cesta ASEK Červen 2012: dokončení pětileté práce

Více

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost

Více

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Seminář: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 10. 6. 2015 Obsah prezentace Představení prioritní osy 3 Efektivní energie

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005

III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005 III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005 Obsah 1. Úvod... 2 2. Plnění cílů Národního programu... 2 3.

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2014 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce

Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce Zpracovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Dne: 4. 11. 214 Úvod V rámci přípravy Aktualizace státní energetické koncepce

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU BUDOUCNOST ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU Březen 2008 ing. Alexander Musil Problematika prvotních

Více

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě ě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie

Více

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Využití obnovitelných zdrojů energie v Jihočeském kraji závěry UEK Z bilancí dostupné biomasy v Jihočeském kraji vyplývá,

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas Konference Energetika Most 2014 Petr Karas ENERGETICKÁ BEZPEČNOST JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? hlavním posláním SEK je zajistit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích

Více

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Česko-německá iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě v ČR: Workshop EDR a průmysl, 1.5.24, Praha Jan Brůha, Milan Ščasný Centrum pro otázky ŽP Univerzita

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. května 2015 č. 329 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března 2015 do 31. března 2015 Vláda I. souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 Objednatel: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Energetická agentura Vysočiny, z. s. p. o. Jiráskova 65, 586 01 Jihlava Obsah: 1. ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE...

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR Odbor energetické účinnosti a úspor únor 2016 verze 1 Národní akční plán energetické účinnosti ČR dle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické

Více

Aktualizace. Státní energetické koncepce

Aktualizace. Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších podmínek (výpadky

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Moravskoslezský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4873-900-2

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PLZEŇSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PLZEŇSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PLZEŇSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Plzeňský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4821-900-2 číslo dokumentu

Více

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Tomáš Janeba, prezident ARI Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) ČERVENEC 2013 Úvod Směrnice Evropského

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 10. mezinárodní odborná konference All for Power Conference 2015 ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 26. 11. 2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren petr.zavodsky@cez.cz

Více

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 V OBLASTI CENTRELU VZNIKNE PO ROCE 2010 POTŘEBA NOVÝCH KAPACIT Vývoj poptávky a nabídky v oblasti Centrel*

Více

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007 AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020 Tisková konference, 16. března 2007 Program 1. Úvod 2. Zisky z prodeje ušetřených povolenek 3. Akční plán snižování emisí CO 2 4. Příklady projektů

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR Jsme tu pro Vás 27. ledna 2016 Jakub Vít ředitel a předseda správní rady www.nceu.cz Alternativní opatření dle sektorů Potenciál úspor a alokace Alternativní opatření

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA Objednatel: Vysočina kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Cityplan spol. s r.o. Odborů 4, 120 00 Praha 2 Energetická agentura Vysočiny Jiráskova

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetika a venkovský prostor, 11. 3. 2010 Obnovitelné zdroje energie Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah přednášky Proč využívat obnovitelné zdroje Co jsou to obnovitelné

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

EKO-ENERGIE ENERGIE. Ing. Pavel Gebauer Odbor elektroenergetiky,, MPO

EKO-ENERGIE ENERGIE. Ing. Pavel Gebauer Odbor elektroenergetiky,, MPO EKO-ENERGIE ENERGIE 26. listopadu 2009, PrahaP Ing. Pavel Gebauer Odbor elektroenergetiky,, MPO Obsah Cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) Stav OZE v ČR Program EKO-ENERGIE III.Výzva programu

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor.

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. 1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. Návrh usnesení: Uložit VUE pokračování v aktivním sledování této prioritní oblasti ve spolupráci s MPO a MŽP a pravidelně

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

ENERGETIKA vers. ENVIRONMENT

ENERGETIKA vers. ENVIRONMENT ENERGETIKA vers. ENVIRONMENT 4. Celostátní Konference Asociace Energetických Auditorů Petr J. Kalaš Úřad vlády 20. května 2008 Hlavní temata: A. Energetické a klimatické výzvy v mezinárodním kontextu B.

Více

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2007

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2007 Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2007 podle 7 zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Září 2008 Obsah 1. ÚVOD...

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov LEGISLATIVNÍ PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod REŽIMY PROVOZU ES ČR prosinec 2013 Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod V Praze dne 26. 11. 2013 Ing. Miroslav Šula ředitel sekce Dispečerské řízení Mgr.

Více

Nabídka a poptávka energie z historického a globální pohledu

Nabídka a poptávka energie z historického a globální pohledu Nabídka a poptávka energie z historického a globální pohledu aneb: Co je vidět a co není vidět XXVI. Seminář energetiků hotel Harmonie, Luhačovice 20. - 21. ledna 2016 Obsah Co je vidět a co není vidět

Více

NÍZKOUHLÍKOVÉ ZDROJE NA ENERGETICKÉM TRHU

NÍZKOUHLÍKOVÉ ZDROJE NA ENERGETICKÉM TRHU NÍZKOUHLÍKOVÉ ZDROJE NA ENERGETICKÉM TRHU VVER 2010 EXPERIENCE AND PERSPECTIVES Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky 1 Obsah 1. Budoucí spotřeba elektřiny 2. Nízkouhlíkové zdroje pro ČR 3. Regulační

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

F O T O V O L T A I K A a OZE

F O T O V O L T A I K A a OZE F O T O V O L T A I K A a OZE 1 Indikativní cíle lenských zemí EU do roku 2010 80 78 70 60 60 50 40 39 30 29 29 32 25 20 10 6 12,5 21 20 13 6 9 10 8 0 A B D DK E FIN F GR % IRL I L NL P S GB CZ % - podíl

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILITY V R V NÁVAZNOSTI NA SCHVÁLENÍ NÁRODNÍHO AK NÍHO PLÁNU ISTÁ MOBILITA

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILITY V R V NÁVAZNOSTI NA SCHVÁLENÍ NÁRODNÍHO AK NÍHO PLÁNU ISTÁ MOBILITA PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILITY V R V NÁVAZNOSTI NA SCHVÁLENÍ NÁRODNÍHO AK NÍHO PLÁNU ISTÁ MOBILITA TOMÁŠ CHMELÍK Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu XI. Špindler v Mlýn hotel Horal 14. dubna 2016

Více

Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít

Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít iniciativu) Diskusní setkání Institutu pro veřejnou diskusi na téma Český ropný průmysl: převezme stát iniciativu? Hotel

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Studie využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Podpořeno v rámci finančních mechanismů EHP/Norska Zpracovatel: Ing. Jaromír Holub, Poradenská a konzultační kancelář pro energeticky úsporná řešení Bratří

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Dosavadní proces implementace směrnice o energetické účinnosti / Národní akční plán energetické účinnosti, jeho aktualizace a plnění závazků ČR

Dosavadní proces implementace směrnice o energetické účinnosti / Národní akční plán energetické účinnosti, jeho aktualizace a plnění závazků ČR Dosavadní proces implementace směrnice o energetické účinnosti / Národní akční plán energetické účinnosti, jeho aktualizace a plnění závazků ČR Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti

Více

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB Krajský úřad Ústeckého kraje a stakeholdeři únor 2013 1. Úvod SWOT analýza byla zpracována v rámci projektu TAB Take Breath! - Adaption actions to

Více

ASEK a REALITA V ENERGETICE. Miloslav Zaur CEO RWE Gas Net

ASEK a REALITA V ENERGETICE. Miloslav Zaur CEO RWE Gas Net ASEK a REALITA V ENERGETICE Miloslav Zaur CEO RWE Gas Net 4 Současná situace v energetickém sektoru Neaktualizovaná Státní energetická koncepce Prudký nárůst obnovitelných energetických zdrojů Státní energetická

Více

Integrace OZE do ES ČR

Integrace OZE do ES ČR Integrace OZE do ES ČR Petr Zeman generální ředitel a předseda představenstva 22.4.2010 Obsah Profil ČEPS, a.s. Udržitelný rozvoj OZE Vliv spotřeby Vliv na straně zdrojů Studie EGÚ Stav žádostí k 31.1.2010

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKČNÍ PLÁN K REALIZACI ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY V LETECH 2007-10 FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční

Více

Externality v ČR: Metoda ExternE

Externality v ČR: Metoda ExternE Externality v ČR: Metoda ExternE Mgr. Miroslav Havránek miroslav.havranek@czp.cuni.cz Obsah Definice a historie Kvantifikace externalit v ČR Zdroje znečistění / zdroje dat Rozptyl / modelovací software

Více

Úspory a účinnost v energetické politice státu

Úspory a účinnost v energetické politice státu Úspory a účinnost v energetické politice Energie pro budoucnost XVI Energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst podniku 15. září 2015 9:30 13:20 BVV sál P-4 Historie státní energetické koncepce

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec

DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec Špindlerův mlýn, 16. 17. 4. 2014 Obsah prezentace Fenomén decentrální energetiky z historie, vymezení, možnosti

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více