AKTUALI)ACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALI)ACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 AKTUALI)ACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014

2 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR A HLAVNÍ TRENDY JEJÍHO VÝVOJE V NÁSLEDUJÍCÍCH DESETILETÍCH S V a K SWOT KONCEPCE ENERGETIKY ČR DO ROKU S ČR A roku S ČR Priorita I V Priorita II Ú Priorita III I Priorita IV V Priorita V E KONCEPCE ROZVOJE VÝZNAMNÝCH OBLASTÍ ENERGETIKY A OBLASTÍ S ENERGETIKOU SOUVISEJÍCÍCH Elektroenergetika Pl P V Doprava E V E V energetice NÁSTROJE NA PROSAZOVÁNÍ SEK N N N S koncepce 2

3 6.4 ) N V ener Č Komunikace a medializace OČEKÁVANÝ VÝVOJ ENERGETIKY ČR DO ROKU 2040 DLE OPTIMALIZOVANÉHO SCÉNÁE ) O V V energie v V V PE) V O)E P V V OZE V V U Ukazatele konkurenceschopnosti U SEZNAM ZNAČEK A ZKRATEK SEZNAM GRAF, TABULEK A OBRÁZK S koncepce 3

4 1 P S H S SEK je zajistit spolehlivou, obyvatelstva a ČR, a to za S v v rozsahu Dlouhodobou viz ČR je s T je shrnuta v trojici ČR konkurenceschopnost. Jednou z ho hlediska polit klimatu. S sektoru energetiky je a surovin, a N ČR v m a St koncepc Č a S 1 dokum v souladu s pro S ČR a definuje v I S S nezbytnou 1 ) S S koncepce 4

5 ) ) trhu s D situaci, kdy invest I a nikoliv trh. T bez strategick budoucnost. Z tohoto EU T MW MW V povedou k aru E S kapacit. T TPA roku V v V elekt, O)E, regulace cen elek platby, Contract for Difference rezervy apod.). E D Energy Only M mechanismu investice. V P E N S z Č kontextu E souladu s dlouhodobou energetickou E e P P vymezit a odsouhlasit getiky, S koncepce 5

6 a A H P ocen z, V bylo sektoru v ČR spektrum. Ty, ch z konkurenceschopnost V ČR K (PEZ) v S koncepce 6

7 2 Metodika tvorby a realizace SEK V tvorby SEK byla provedena a byly stanoveny y, po energii, disponibility PEZ, energ a a problematika. Metodologicky s SWOT a, 3.1), z sektor v Č. Komplexn rozbor ch ch ek ch v, obsahuje kapitola 3.2. Z energie, liberalizace EU evropskou, globalizace EU E a - Z sou ho, omezen tepelnou, ČR oblasti sn, a inteligence. Kapitola 3.3 SWOT Ve tvorby SEK bylo P, kapitole 4 K ČR, tj., metriky a itola 4.1). Z nich bylo odvozeno priorit (kapitola 4.3) a strategie K 5 K tak Pr 2 pro SEK dokumentu S ČR, R ČR. Jeho 2 V H ČR v S M ohledem na jeho SEK S koncepce 7

8 (s. 11). ) pro SEK obsahuje v ČR J o faktory pro podpory konkurenceschopnosti; energetick i a ekonomick efektivity dopravy, z dopravy; z ; podpory rozvoje lid ; podpory ho a o krajiny u. Ve N ČR -2020, Strategie konkurenceschopnosti ČR - E ČR -2020), S S ČR - D politika ČR s 2050 a B ČR -2020) j. ) by SEK a pro P a D. Ze S ČR ( ) SEK any u O)E krajiny s S na ČR 3. 3 N ČR S koncepce 8

9 O 1: S S ČR V P ČR (2008) S ČR Politika ochrany klimatu v Č S ČR D S ČR ( ) P E ČR 2020) S ČR S B ČR (2011) P ČR S Č (2003) S N N mobility N A N ČR A A ČR S koncepce 9

10 ) SEK ČR EU klimaticko-energetic EU roku 2020). Ve tvorby SEK bylo provedeno h a se kapitol 4 a 5. M souhrnnou energetickou bila ČR v z kapitol 4 a 5 (kap. 4.2), kte E ČR a EU, pokrok v oblasti R&D&D, atd.). Proto bylo v SEK ČR h T (kap. 4.2). V S T S Koridory jsou uvedeny v kapitole 4.2 A hodnoty do roku R - T 4.2), trhu a vzhledem k EU trhu P S K S ibilitu pro S jedno- s C druhy PEZ a zdroj N s V ASEK O ČR S koncepce 10

11 V rozvoji e - a ) tomto dokumentu. N m) Optimalizovan,, je kapitole 7. A v byl defin postup a byly vymezeny realizaci S (viz kapitola 6). S koncepce 11

12 3 S ČR a v 3.1 S T Č v oblasti energetiky pokrok. OECD ve politiky ochrany klimatu, pokrok v a liberalizaci trhu s trhu s. S je ČR povinna Č S kapacita dosahuje v ČR % v % v, % ČR. Pokrok ČR ila oblasti na J ČR CO 2 S CO 2 je EU ČR a ČR T v V SO 2 a NO x. Tyto emise,, a dopravou. S je v Č 50 % pokryta. U ČR paliva) dosahuje tedy okolo 50 % a EU T situaci S EU Č tepla. S N T V podpory ob P z okolo 60 % a v %. V ČR tepla, kogenerace % z P tepla na celk necelou polovinu. P. V P e efektivn V T s z hlediska technicko- S koncepce 12

13 V R T -15 letech. S na ) rozvoj mal H a to. Č 60 Uhl ČR R oblasti tepla a I v horizontu SEK, a to. ) S - bude v horizontu SEK klesat. S ČR by v o a provedeno neje. P, a to jak v. N P k u C SEK udr ČR % do roku 2030 a 70 % do roku D Č T % vyr J elektrickou energii v P a N F ekonomi D N, na, provozu. V vestice a N V a u proto je i cena energie z J S koncepce 13

14 S provoz, a J v i a to v V ČR Dukovanech a v T I S T z V S v dostavba s TW do roku 2035 v D a stavba bloku v horizontu D. J S z P i D ČR plyn, P 27 V T % obyvatelstva. S 2,5 S 20 %, a tu J v u v ceny N ve nestability v (fotovoltaick a ). Vzhledem k a k do y tepla (kogenerace a mikrokogenerace) s i pro p V C B v ) Č P D R N v EU Č v zaj S koncepce 14

15 to z k dispozici jsou i R. N D S N S P i v R U P 3 m 3 /r. Od G v roce 2012 (s kapacitou 30 mld. m 3 /rok) je ČR ose sever/jih, s je z N Sream a OPAL G SRN F V G je v ČR U V - STORK I 0,5 mld. m 3 P - lynovodu STORK II s 3 E PCI. D M BACI O ) m 3 (cca mil. m 3 (konec zimy). Vzhledem k a diverzifikovanou dopravu. S ropy se s vy v ČR N v E V V a Č ČR EU T obchod s 4 S ČR J ČR ČR Č P s MERO ČR D Ingolstadt-Kralupy- L IKL 4 V S koncepce 15

16 ČR ce K V ČR. Druhou je ČEPRO provozuje ČEPRO rafineriemi v L Kralupech nad Vltavou a S a provozuje I v Č % ; R K roku 1995, kdy byl do provozu uveden ropovod IKL ČR TAL (Transalpine pipeline), ropu z T R IKL k - Kralupy. V pro dopravu ropy z R T Č I D z ropovo IKL S C 1,55 mil. m 3 v. O S R 2009/119/ES). O (OZE) jsou v ČR tj. energie v H z %. N Č % v roce P O)E zhruba okolo 8 %. S N Č O)E se o A bylo v souladu s Biomasa zdrojem energie v ČR O z (-) G ČR 5, V vysok. E vy tepla O O 5 S ČR S koncepce 16

17 Ú biomasy CO 2. N prach), jsou v once i P byl technologie V (P inst v MW pohledu a E technologi B o celul U (P inst v MW J tepla a S ve zdroj nebo k tam, kde je v a existuj M (P inst W J ) E emisemi. D Č kryto z O)E T HDP P EU USA Č I B I EU ČR energie z 13 % T a v. I v oblasti OZE V S koncepce 17

18 N v V N O)E regionu, kde kapacitou. D Č J 3 D N ČR S J a Č. Oblasti s a i V k T a V budoucnu bude N P biopalivy D Č ČR G ČR to jak v a klimatizace, tak v. T E v E budoucnosti. N E J se o energ energie a tepla) a se V k S ES BRKO ) BRKO bylo je BRKO % a do roku 2016 na 35 S koncepce 18

19 Č V jich P ČR zcela i S N ČR 500 kg kom 6 EU -700 kg za rok. P P jsou v ČR V 2,9 mil. tun S e zde cca 60 7 EU O V ČR V roce 2012 bylo v ZEVO) 11,8 % z 8 D kontrolovanou ou i O podle IEA souladu s EU o v J ja P zdroj energie D Č N o ) nich vede k firem z pohledu konkurenceschopnosti a P i 6 S Č CENIA MŽP 7 V oval D D D. 8 S Č CENIA MŽP S koncepce 19

20 Ú S T aerosol S ) k, O)E Pro elektroenergetiku a, a z D N CNG D N stanice CNG, ale i D V EU infra J J, s V ČR EU T ČR do EU v letech 2004 a Z z ČR EU P -teplo a R O S 9 T, a V 9 U souvislosti HDP HPH S koncepce 20

21 orientace na tyto zdroje v P ČR T pro e kogenerace), K- S jsou P, jak k tomu ze strany IEA OECD. V a E E T P OECD USA J K Ú oblasti mobil V oblasti (VaV) pak e programy v K V N oblasti energetiky se M VV v N ektor energetiky a jsou z hlediska. V P elektroene roce % plynu, 55 % v P ysl, tak i v N N 29 % v roce 2002 na 37 % v roce 2007). R oproti EU % vs. 31 %). P E D R ) ČR V souvislosti s S koncepce 21

22 J m Ž v obou P E v tavby. P odolnosti ČR a S a s V ČR je schopna P ČR V Ú teplem a P dist plynu. V 90 S nouze. 3.2 V P i, v Z G, a EU, v disponibility jejich a mu EU. Liberalizaci trhu s EU a. P E byrokratizace Globalizaci a liberalizaci a ro S V S koncepce 22

23 lehlivosti a organizace trhu, dotace na OZE a (KVET) %. Energetickou a klimatickou politiku EU s a, - klimaticko- EU. 10 O I E ose ČR J EU ČR E S N Tendence k MW MW v EU T, lze Z ) P V tradici energetiky a know-how v i v. 10 V - politiky na roky S %, pro energie z OZE %, S koncepce 23

24 D P energetiky) s cca 30 % na h ČR EU je T ČR 11 P P podporu O ČR R ceno ) m v PAH PM PM G ČR komodity a P S Č V EU M ČR S V a s Č L ČR EU IEA IEF IRENA ECT Euratom, ENTSO-E, ENTSOG a N politiky Ev Ř oblasti energetiky, i a V ) E 11 ) HDP HPH HPH G V C S koncepce 24

25 EU S EU a ČR L integrace trhu s plynem v EU letech. Spolu s T a plynem je S y EU 12 M ovat dostupnost a ebu. P ENTSO-E bude v v E P bez a S o Na I V jsou v ekonomik EU Raw Materials Initiative - podpory ) EU politiky pro recyklaci a 12 ) S S koncepce 25

26 3.3 K SWOT S V a energie. ) V. R tepelnou. R. P tepla. Know- S T. S infrastruktura. S O. V oblastech. V odpadu. V standardu kvality a spolehlivosti. V klimaticko- EU v rozporu s ČR S koncepce 26

27 P T E K V CNG, atd.) v, a S a. ) R oblasti energetiky, R R R EU Polsku). O N. J EU ČR O obyvatelstvu. Č B po. ) soustavy vlivem rozvoje O)E R (Generation Adequacy) v P O)E E M ČR jejich Č G 1. S koncepce 27

28 G 1: P O)E 300 P O)E PJ Teplo E Doprava P Č P P energie je lokality z K V J D CHKO a lokality soustavy Natura 2000 R Ú Č energii na hodnotu cca MW T pouze v je tedy P ČR, tedy O hlediska P tak ploch v ČR sklonem V N S G cca MW, z FVE V S koncepce 28

29 s P M PJ P energie biomasy A celkovou hodnotu pro biomasu z ČR cca 17 PJ, a to S rozlohy O)E O biomasy PJ biomasy pro energetiku. P - ani ekonomick z vysoko-ho v ČR v ČR E horizontu ASEK. Naopak, - e se C. ) ur G V sub- P P ejich internalizace ) D D y k tomuto dokumentu a jejich kvantifikace. S koncepce 29

30 G 2: P S MW KMW VTE (onshore) FVE JE (Gen III) VTE (Offshore) U CCGT CCGT CCS U CCS I P D P Decommissioning P U N CO S Akumulace O 2: K S koncepce 30

31 4 Koncepce energetiky ČR 4.1 S ČR S EU S ČR V B v provozu i EU Konkurenceschopnost (energetiky a U ŽP - investice do obnovy a ( B a. P P PE) paliva a v kde: AZ PEZ RZ PEZ Im KP Ex KP PE) PJ PE) PE) PJ PE) PJ S koncepce 31

32 k KP PEZ ZP k ZP PEZ TP k TP PEZ JP k JP PE) -] PE) PJ PE) -] PE) PJ PE) -] PE) jade PJ PE) -] PEZ ioze PE) PJ k ioze PE) O)E -] PEZ noze PE) PJ k noze PEZ PE) O)E -] PE) PJ I zdroje s O)E N v O)E biologicky ) M MPO metodiky. C ČR. b. D D PEZ O)E PEZ v H-Hirschmanova Indexu Herfindahl-H I (HHI), kter N konkurence v S koncepce 32

33 kde: H PEZ PEZ i PEZ N -] PE) PJ PE) PJ PE) -] ) zpraco MPO podle metodiky. P PE) intervalu <1/5;1>. C c. D D PE) druho ), H-Hirschmanova Indexu takto: kde: H E TBV i TBV N -] PE) GW GW PE) -] ) MPO podle. P uva PE) intervalu <1/7;1>. C d. Diverzifikace importu: Diverzifikace importu v PE) PEZ v H-H I vztahu: S koncepce 33

34 kde: H Im diverzifikace importu [-] Im i PEZ N PE) PJ PE) PJ PE) -] ) MPO podle. P PE) intervalu <1/4;1>. C e. D D M agentury IEA PE) PEZ v, dle rovnice: kde: DoZ Im i Ex i PEZ N PE) PJ PE) PJ PE) PJ PE) -] ) MPO podle. C EU28 a EU f. B B N- Ukazatel je v ČEPS S koncepce 34

35 g. S S kde: SEE TBV TBS GW GW ) E ERÚ a statistiky a MPO podle. C %. h. V V kapacita v v kde: RC RAC P Load P LoadM NGC UC MW MW MW MW MW MW U ČEPS ENTSO-E S O A F ENTSO-E. C (Remaining Capacity dle metodiky ENTSO-E) trvale v koridoru od -5 % do +15 % veliko a to. S koncepce 35

36 K a. M M PS PS kde: P Ex% P Im% P sumex P sumim apacita v PS MW PS MW P maxload PS MW U ČEPS PS P NTC podle ENTSO-E PS ČR P ČEPS - P ČEPS. C u ES ČR L ES ČR b. D N souvislosti se zabe PE) V kde: DCF D K S koncepce 36

37 DF CF j N D N K C ) zp M. C c. P : Pom (VO) OECD a BRICS v VO v kde: p CE C EVO C Epr EU KMW OECD nebo BRICS KMW ) M OECD (IEA) M. C hladiny OECD d. K K a O)E a KVET v OTE. K O)E a KVET v OTE. K stribuci v OTE. ) E E IEA MPO podle vlas. C EU S koncepce 37

38 e. P P v kde: p VDE VD E VD K K ) S SRÚ Č ČSÚ MPO. C po %. f. P P HPH HPH C)-NACE V HPH kde: p SE HPH SE HPH HPH HPH K HPH K ) ukazatele jsou statistiky ČSÚ MPO podle. C g. P P HPH PE) HPH podle rovnice: kde: p Im HPH S koncepce 38

39 N Im HPH K HPH K ) ČSÚ a statistiky a MPO podle. C h. S EVA S U jsou C je i. O energie: O kde: OB PEZ Im i Ex i c i N K PE) PJ PE) PJ PE) KMJ PE) -] ) MPO podle. C U a. E E HPH PEZ a velikosti HPH v S koncepce 39

40 kde: EN PEZ HPH HPH MJK PE) PJ K ) ČSÚ a statistiky a MPO podle. C EU28. b. V V CO 2, SO 2, NO X PAH ) Čm hydrometeorologick em ČHMÚ GAINS vy statistik MPO podle. C c. P P kde: p ZeP ZeP E ZeP ) M M) C S koncepce 40

41 d. P P gie v PEZ z PEZ v vztahem: kde: p FP [%] PEZ FP PEZ z PJ PE) PJ ) M. C. e. E E a velikosti HPH v roce takto: kde: EEN TNS HPH HPH WK GW K ) ČSÚ, statistiky ERÚ a statistiky a MPO podle. C HPH EU f. P P OZE na v v kde: p OZE OZE v [%] S koncepce 41

42 KS OZE HKS O)E PJ PJ ) MPO podle. C O)E energie v ČR g. S S : kde: SEO TNS PO W GW ) ERÚ MPO a P ČSÚ C EU h. Py OZE a KVET na S)T: P OZE a KVET na (SZT) v SZT z OZE, respektive z KVET, k ze SZT v kde: p OZE O)E ze SZT [%] p KVET KVET ze SZT [%] SZT OZE e S)T z OZE [PJ] SZT KVET e S)T KVET [PJ] SZT e SZT [PJ] S koncepce 42

43 ) MPO. C 60 % S)T z KVET 20 % energie ze SZT z OZE. 4.2 Axiomy, i roku 2040 ) S n M D ČR P (ekonomicky i energeticky, s O e; ty vyjma V ) ČR %. P vat environ NP, CHKO, lokality soustavy Natura 2000) a socio. R ). U rozsahu % v ENTSO-E. R odpady. S roku s J nebo procento. D SEK EU a ve, prostory apod.). S koncepce 43

44 J a) D CO 2 do roku 2030 o 40 pokles emis souladu EU dekarbonizaci ekonomiky k roku 2050 v souladu s ČR. b) ) % s 1060 PJ (podle metodiky Eurostat, respektive 1020 PJ podle metodiky IEA) a do roku 2040 v EU s EU. c) P na ČR O)E jeho ) v koridorech 15 : 1. J % 2. O % 3. ) 5 15 % 4. H % d) D s strukturou v koridorech 16 : 1. J % 2. T % 3. P paliva % 4. K % 5. O % e) U ) a v rozsahu soustavy ENTSO-E). 15 V pohybovat od ,7 do ,6 GW 752,8 do ,8 GW a 813,4 do ,7 GW 626,7 do ,4 GW a 16 V 49,0 do 609,9 PJ 1,4 do 318,7 PJ 18,4 do 464,4 PJ 0,4 do 318,7 PJ 69,4 do 409,8 PJ a S koncepce 44

45 f) D % do roku 2030 a 70 g) K plus vn) EU OECD. h) K energie na c s hodnotou pod 10 %. 4.3 S ČR P ČR ceny je nutno se I. V : V ČR do ES s dostatkem rezerv. U II. Ú : ) v energe v v. N EU III. EU28. I : R ČR E plynem v EU. IV. V a inovace: P oblasti energetiky. V. E : ) ČR schopnosti zajistit v v Priorita I V Priorita I: V ES U gie. Motiv V U, S koncepce 45

46 rozsahu soustav a - V S ) pohledu (Generation Adequacy) z struktury z System Adequacy) z. V parametr r b,,. Z tohoto pohledu ukazatel v koridoru -5 % ENTSO- E, jinak V z S fyzickou kapacitu MW MW E E, dost C Tohoto stavu bude, s D p s T energie ener strategickou flexibilitu ČR, vys IV a D soustav P O)E t, Strategie do roku 2040 PI.1. ), a V Transformace infrastruktury s S koncepce 46

47 PI.2. PI.3. PI.4. PI.5. PI.6. PI.7. PI.8. PI.9. PI.10. PI.11. PI.12. P a U tho rozsahu s -. P JE 1- JE v, JE D a JE D JE Rozvoj O)E O)E jejich u na 18 O)E V ch s 100 roku U v 9-14 TW R h a v mikrokogeneraci, s U bilance ES ČR % po, s i v. Obnova, transformace a stabilizace soust v O)E V P V KVET polo- C P pokles, LNG CNG P - 10 % souladu s S koncepce 47

48 J, J ov dopadem na e T D, decent ory, tj. aby se pohyboval v SEK Priorita II Ú e Priorita II: ). Motiv ) a ČR D na. V ČR HDP usilovat o v EU. C C v PJ E PJ IEA T 17 S S C sektoru i v P N z P N ČR ESIF obdob P ČR R 17 S E EU ES EU ES a 2006/32/ES S koncepce 48

49 v R ekonomickou a energetickou gramotnost obyvatelstva H ČR kombinaci s Strategie do roku 2040 P PII.1. ) N NAPEE PJ TW PII.2. M Elektroenergetika a PII.3. PII.4. PII.5. PII.6. ) BAT) N Omezit -ou vrobu s P vysok tam, kde je to V substituce D PII.7. PII.8. PII.9. P zajistit informovanosti o. ) S S ) 3 Strategie renovace budov S NAPEE S koncepce 49

50 PII.10. PII.11. PII.12. PII.13. Realizovat. 19 M EU k v op P eb (EPC) v. P S ČSN EN ISO S ). P PII.14. S PII.15. P. PII.16. P ČSN EN ISO - S Doprava PII.17. ) PII.18. S PII.19. ) voz PII.20. ) CNG a elektromobility Priorita III I Priorita III: R ČR E mezi plynem v EU. Motiv V, ČR, energie a i konkurenceschopnosti energetiky jako celku. C 19 U M MPO S koncepce 50

51 M a M Č Č M) a PS ČR sever- P trhu s el je v e do roku M EU pro podporu - ČR Obnova a soustav (DS) a, ) U ČR N Polsku (STORK II) a Rakousku BACI MORAVIA s plynu z LNG Polsku a Chorvatsku, K Polsku, dovoz, dojde-li k jejich rozvoji ). ) ČR Podporovat rozvoj a ČR ČR Podporovat ČR TAL L - L S NATO C European Pipeline System (CEPS). ) oblasti ropy s Strategie do roku 2040 PIII.1. PIII.2. PIII.3. U k %, resp ) v P V i DS s ) rozvoj a, a to v S koncepce 51

52 PIII.4. PIII.5. PIII.6. PIII.7. PIII.8. PIII.9. PIII.10. PIII.11. PIII.12. projektu (NAP SG). Zajistit obnovu a rozvoj distribu aby: - a v souladu se SEK, -, - DS v ČR. U ČR zajistit realizaci ČR STORK II MORAVIA BACI OBERKAPPEL. T ) P a produkt ČR TAL L - L S NATO Central European Pipeline System (CEPS). P ČR ČR S U R ) ČR ČR ) EU a v ) a tranzitu z pohledu ) ČR Priorita IV V a inovace Priorita IV: P Motiv Z voj a S koncepce 52

53 faktory energetiky a C Zajistit ) obnovu a Zajistit zv a a JE S ČR V k, SEK O)E Strategie do roku 2040 PIV.1. PIV.2. PIV.3. PIV.4. PIV.5. ) 2014 v ) P a R IT komunikace. ) ) v U a V V V SEK SET PIV.6. P oblasti ener Priorita V E Priorita V: ) ČR S ASEK S koncepce 53

54 K ASEK M n a. stol a, ČR ). Motiv V surovin, a V energie, plynu a tepla U ch komodit. Zajistit s schopnost zajistit. C ) ČR a ČR i. P a ČR U ČR nebo disponuje v fabrikace. ) budovat s V tak i o. D a kontinuity provozu pr rastruktury. ) jejich schopnost, v pracovat v T ) in jejich pravidelnou kontrolu a V druhy paliva u N, oblasti energetiky, a S koncepce 54

55 ČR oblas V Zajistit odolnost a, a to j a ochranou Strategie do roku 2040 PV.1. V ČR PV.2. P s D (elektroenergetika, plyn, ropa). PV.3. ) s - efektivity a PV.4. ) a PV.5. U R ES S s PV.6. Podporovat projekty ČR dvou %. ) 3 /den. PV.7. ) ČR Balt - Jadran do roku PV.8. ) PV.9. U ČR D -60 PV.10. D S koncepce 55

56 PV.11. PV.12. PV.13. PV.14. PV.15. katastrof. ) v el ) a Zajistit a v ČR P infrastruktury. ) V ČR. S koncepce 56

57 5 K s 5.1 Elektroenergetika Vize V OZE, a ) (v souladu s parametry ) to S E z k )- E J S vy rozvoj elektromobility). H A.1. ) A.2. ) u odolnost Č. A.3. ) P akumulace. A.4. U ČR A.5. S ČEPS ČE) A.6. ) A.7. P E ) S koncepce 57

58 Podporovat ho V trhu, pak 20. V ČR re ČR D jejich specifikace v Liberalizace a integrace trhu s Aa.1. Aa.2. Aa.3. Aa.4. P i i pravidel trhu, P (sub V E U em EU28, tj. na Revidovat y lit prvky adresnosti. O Ab.1. Ab.2. Ab.3. Ab.4. P -geologicko- ČR D energie ŽP V M P O)E, 20 N S koncepce 58

59 Ab.5. Ab.6. Ab.7. Ab.8. EU ) O)E BAT ) O)E CO 2 V dlouhodob horizontu nastavit Zajistit do roku 2025 a flexibilitu v d souladu s O)E PE) 4.2, a to jak DS D O)E DS M O)E P ) O)E ES s O)E DS J Ac.1. Ac.2. Ac.3. Ac.4. Ac.5. Ac.6. Ac.7. Podpo S okolo 50 % a s P 500 MW TW horizontu let V D 50 let a bude- ekonomiku a pravidla EU). P EDU v. ) V energetiky. R S koncepce 59

60 U Ad.1. Ad.2. Ad.3. Ad.4. ) BAT provoz v horizontu SEK s SZT. P BAT -li souladu s kapitolou 4.2. ) - od roku 2015 s V ČR palivu pouze v rozsahu ) Ae.1. Ae.2. ) onu BAT V E Af.1. Af.2. R R PS DS instalovan 4000 MW nezbytnosti i prvky. D oje energie a odpady Ag.1. Ag.2. Ag.3. D s. P, S EU V S koncepce 60

61 Ag.4. recyklace a ady. P R Ah.1. Zajistit vyso ČR O PS V PS Ai.1. Ai.2. Ai.3. Ai.4. Ai.5. Ai.6. Ai.7. Ai.8. Ai.9. Ai.10. Minimalizovat souhrnnou dobu ch zaj ) PS 10ti rozvoje PS EU CEF ESIF). P PS PS ) regi E ) JE PE PPC O)E ) DS O - PS ČR do transevro E H I (FACTS, I projektu NAP SG DS. I PST ) ploch a PS po deseti u rozvoje PS P ČR ) P EU S koncepce 61

62 Ai.11. P Ř a Aj.1. Aj.2. Aj.3. V E S V, A EU se E S S G R Ak.1. Ak.2. Ak.3. Ak.4. Ak.5. Ak.6. Ak.7. ) ou ČR R DS Minimalizovat souhrnnou dobu ch procedur. ) DS P DS k DS s. S jejich kapacit pro D a P DS ) P DS infrastrukturu (formo V s R N Implementovat soubor S koncepce 62

63 Ak.8. V ) ploch a DS P ČR ) 5.2 P Vize ) paliv v U a rozvojem v souladu s prioritou PV.6 J ČR Vzhledem k energetice a v P O)E V souvislosti s CNG vozidel s CNG v odpadu a CNG P N-1) a P G STORK II a BACI Č - - S L proto budeme podporovat realizaci plynovodu rakouskou soustavu, kudy by mohl proudit plyn z R LNG Ś v Polsku a LNG na jihu E LNG A C P Č S M a Chorvatsko. V Stork II do P LNG Ś D M M plynu a - P rojekt propoje na Oberkappel, al a S koncepce 63

64 H B.1. B.2. B.3. B.4. B.5. B.6. B.7. B.8. B.9. U ČR G N P R P T Podporo ČR F P P trhu s plynem do roku Minimalizovat souhrnnou dobu ch procedur any. ) V E S P D jejich specifikace v oblastech Ba. D Ba1. Ba2. S LNG P C K P - Realizovat seve ČR. P Bb. D - P v 3 3 k roku 2040) S koncepce 64

65 Bc. ) Bc1. P ČR 40 soustavu s dvou ČR v. Bd. B Bd1. Bd2. P obyvatel. U Be. Liberalizace a integrace trhu s plynem Be1. Be2. Vysoce plynem, P V R s EU do roku Bf. O Bf1. Bf2. Bf3. Bf4. Bf5. R PS V ČR O PS ) Evropy. V ČR soustavy se budou ČR ) ) PS P ČR Bg. R Bg1. Bg2. V m v ) P ČR S koncepce 65

66 5.3 P Vize Ropa a mixu. Tranzit ropy a ČR P ČR D H C.1. C.2. C.3. C.4. V D IKL ) EU a nad V K V S na ponechat MERO ČR a ČEPRO. D prod ČR E P P ČR ČR V ČR P S D jejich specifikace: Ca.1. D S koncepce 66

67 Ca.2. ) ČR Ca.3. A ČR ČR Ca.4. ) Ca.5. ) P ČR 5.4 V Vize D M i V T D jejich O)E a JE H D.1. D.2. D.3. D co teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost P Prosaz s vysokou celkovou SEK P a s. Za P biomasy, D ) S koncepce 67

68 D.4. D.5. D.6. D.7. D.8. ) ČSN v. P O zko- P V B J D Č B horizontu do r ) se SEK, procesy ho mi procesy v energetice. P D jejich specifikace v Da. P Da.1. V V KVET v Da.2. P a Da.3. O Da.4. O - s vyso Db. E Db.1. P P v Db.2. V S koncepce 68

69 v Db.3. Zajistit integ a Dc. D Dc.1. P Dc.2. M plynem, biomasou, v horizontu roku Dc.3. ) Dc.4. ) orientace na pelety, autom Dc.5. Pre 5.5 Doprava Vize D ropy, S ) H E.1. E.2. E.3. E.4. E.5. E.6. ) ČR v Zajistit pro ČR I P v oblasti CNG, LNG, O)E a superk P OECD IEA P R N s pro jeho implementaci. R J U S koncepce 69

70 E.7. trolejbusy). ) D EI.1. EI.2. EI.3. EI.4. EI.5. EI.6. S 60 %. S u v ) R v R S S EU. D jejich specifikace v Ea. S Ea.1. P v z Ea.2. Do roku Ea.3. R CNG v Eb. Ž Eb.1. ) Eb.2. S, CNG Eb.3. ) s VRT Eb.4. K VRT nap Eb.5. S Eb.6. ) S koncepce 70

71 perace. Ec. V Ec.1. P Ed. L Ed.1. N E Ed.2. M R P R koncept 5.6 E Vize ) EU zajistit, aby byly ekonomiky a H F.1. F.2. F.3. F.4. F.5. F.6. V S PS DS pod 6 %). S v. E podpora m, v ). E P energetickou. V povolenek) S)T). D jejich specifikace v Fa. E Fa.1. P a snahu o zajistit a informace v ). Fa.2. D S koncepce 71

72 . Fa.3. Podporovat u Fb. Ú Fb.1. S Fb.2. D Fb.3. P Fb.4. S Fb.5. P Fc. Ú Fc.1. ) Fc.2. P Fc.3. V voda). Fc.4. S MHD Fd. E Fd.1. V standar energie. Fd.2. P Fd.3. E u Fd.4. ) Fd.5. D. Fe. P ementu (monitoring a targeting) a E P C Fe.1. D (v S koncepce 72

73 Fe.2. P a posudky podpory Fe.3. P EPC a p ČSN EN ISO S P Fe.4. Stimulovat k auditu 5.7 V Vize V energetice a do ČR H V energetice a a T a ) A Hl V inovace G.1. G.2. G.3. G.4. ) IV ) N - ČR V a v P P, V S koncepce 73

74 G.5. G.6. G.7. a v P K programy a podporu z P R U ČR ) V VV a S Š V rganizacemi a G.7. G.8. G.9. ) v Zlep U ) G.10. ) D jejich specifikace v V inovace U notou a k P know- J G.a. O Ga.1. P biopaliv geolog ČR T G.b. J S koncepce 74

75 Gb.1. P III IV D s V V G.c. Ú Gc.1. P arametry BAT - V G.d. ) Gd.1. P integrace S Gd.2. N Gd.3. N Gd.4. ) P G.e. E Ge.1. P. G.f. D Gf.1. P ; d ; d k Gf.2. P S koncepce 75

76 Š G.g. ) S Gg.1. R N Gg.2. ) ) Gg.3. ) Gg.4. V na stroj Gg.5. U a roz P Gg.6. V. Gg.7. ) a R Gg.8. U Gg.9. U G.h. M V Gh.1. R P v V i Gh.2. P, a to S koncepce 76

77 P M a G.i. R Gi.1. P P z praxe. 5.8 E Vize T S s, H H.1. P EU H.2. D L A Č I A S B E B H.3. ) ČR H.4. D D jejich specifikace v j H.a. D Ha.1. V OZE S koncepce 77

78 Ha.2. S Ha.3. P spolu EU K H.b. D Hb.1. P - S Hb.2. V - do praxe. Hb.3. P a E EAFRD oblasti. H.c. E Hc.1. P ) - off Hc.2. P a ) EGAP Č Hc.3. P - ČR - Hc.4. V EU EU EU S koncepce 78

79 5.9 V energetice Vize Ú ČR konkurenceschopnost a regionu a ČR ČR z ČR OECD EU H I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. R ČR P EU V mci klimaticko- EU efektivitu P CO 2. R ČR EU a S EU ČR ) ČR EU P I6.a. ) a ČR I6.b. V EU nost EU. I6.c. ) EU I6.d. P ČR EU a EU I6.e. P k EU I6.f. P EU V ch kapacit nebo prosazovat jejich celoevropskou harmonizaci v souladu s S koncepce 79

80 pomoci v energetice s I6.g. O k I6.h. T EU I6.i. R EU v horizontu roku I.7. P E. I.8. ) ou koordinaci I.9. P ČR EU, energie, O)E a E se J I.10. ) ČR EU BAT. I.11. Identifikovat a pravidel ČR, I.12. M EU E EU T ČR D Ia.1. Ia.2. Ia.3. P EU, V E EU V E EU Podporov E CEE E S ČR S koncepce 80

81 Ia.4. Ia.5. Ia.6. Ia.7. Ia.8. Ia.9. ) P V CEE P pos P P LNG ČR soustavu ČR P S EU Ia.10. R ČR EU EU Ia.11. Vt specialisty aktivit EU Ia.12. A U V P V EU Ia.13. P EU Ia.14. P ČR S koncepce 81

82 6 N SEK 6.1 N oblasti a. N R OTE a R OTE PDS PPS ) P U ERÚ S Z ERÚ. ) S. ) ) - ) MPO ERÚ T: b. N S O)E energetice). P O)E. ) E procesu. ) MPO T c. N P S v. Popis postupu aktualizace. P Ú ÚEK SEK ÚEK SEK D Zachovat SEK PÚR )ÚR ÚEK S koncepce 82

83 Zajistit - z ) ) MPO T d. N novelizace EIA A staveb )ÚR PÚR P A PÚR EIA. ) T e. N MMR MŽP, MPO A SÚJB n E ) MPO SÚJB T f. N ) P odpady. ) MŽP T: g. N O. ) T MŽP v MPO h. A S koncepce 83

84 P n ) T: MPO, v ERÚ i. N V EU ) T MPO, ERU, MMR, MF, SSHR S koncepce 84

85 6.2 N a. R ) S S U O)E N ČR pro energii z OZE O)E ČR. N P rametr kvality v R R Podpora k rozsahu, ve R P soustav s R investi ) ERÚ T S koncepce 85

86 b. Regulace v P P ČR s ) T: ÚOHS MPO, MF, ERÚ c. K P MŠMT AV ČR S SEK ): T MPO MV MŠMT M) MŽP d. P S V SEK sektor ) ČR SEK aktualizaci n ): T MPO e. K ropa, teplo) P ): T MPO SEK f. A PÚR a ÚPD SEK P JE. S koncepce 86

87 P i soustav. ): T MMR, v MPO a s dotčenými kraji a obcemi PÚR do ÚPD )ÚR let g. Zaj SEK Ú V ÚEK SEK ÚEK V MPO ): MPO T do h. ) ÚEK SEK ÚEK SEK ): T MPO do SEK i. A ) S ): T ERÚ MPO j. ) v SEK ČR ): MPO, v SSHR T do k. ) ): MPO, v MŽP a MMR T do l. Zpracovat v SEK S ČR A RAO ): SÚRAO MPO e SÚJB S koncepce 87

88 T do m. P VJP ): SÚRAO MPO e SÚJB T do n. A N ČR A O)E SEK V v. A roce ): T MPO o. Zpracovat N A ): T MPO do p. Zpracovat N A NEEAP ro SEK. ): MPO, v MŽP T do q. ) N A ): MPO, v MD MŽP T do r. P P ): MPO, MŠMT MD, MŽP TA ČR T N S koncepce 88

89 mobility) s. P MPO OTE ): MPO T do t. ) N A ) ): MPO, v MV T do u. A nost Zajistit souladu s s s E D SEK NAP. ): T MPO v. ) D minimalizace ch staveb na MMR, MPO MŽP ÚR. ): T MMR MPO MŽP w. S v souladu s i ): T MPO S koncepce 89

90 x. S D ): T MPO MŽP y. Kontrola implement Z OZE. K U nou kvalitu a zajistit systematickou O)E ): MPO T do z. S ) A v a. R oblasti ropy. ): MPO, MF v SSHR T do aa. Doprava S EU infrastruktury k ČR ): T MPO MD MŽP bb. P P ) T: MPO, SSHR, MV jednou za 2 roky S koncepce 90

91 cc. V ) MPO, v MZV ÚV T: dd. ) Č ) MPO T ee. Pipravit koordinovanou strategii na podporu výzkumu a vývoje v oblasti výroby pokročilých biopaliv z nepotravináské biomasy a odpad ) T: MPO MŠMT MŽP S koncepce 91

92 6.3 N a. Fondy EU ) CEF ČR ) ESIF ) ESIF. Zajistit v opera oblasti gramech). ) ) ERÚ. ): T b. P amy podpor MMR MF ÚV ČR MPO M) MŽP) ERÚ do ) E MPO P EPC ) o P. o P v. o R. o I. o I tomu o I efektem na o P ): T MPO do S koncepce 92

93 6.4 ) a. V energet ÚV ČR M)V MPO ERÚ ČR na ČR V EU Integrace trhu s regionu CEE a v EU. ) EU ) I Electricity Highway). U D enosti ), ) VJP v P EIA Podpora diverzifikace P V energetice v EU, EU. V P V EU ) IEF IEA ČR oblasti stability trhu s ropou. S koncepce 93

94 Zajistit podporu smluv s LNG. K P. P a v ) ): T ÚV ČR M)V MPO MŽP MV ERÚ SSHR S koncepce 94

95 6.5 N a. I T ): MPO a MŠMT v T do b. ) V VVI v ): T MŠMT c. ) VV oblasti energetiky v SET O VaV U Č N z S ): T TA ČR, v sti s MPO MŠMT UV S koncepce 95

96 6.6 V s Č a. ) S VH SEK S politice. P VH ) ), o o ): S DR SEK. S SEK B ČR. MPO, MF T do S koncepce 96

97 6.7 Komunikace a medializace a. ) S energetickou koncepci, a ) v ČR S ) D P SEK U ): T MPO MŠMT b. O do SEK D v Zaj MPO T do S koncepce 97

98 7 O ČR T v SEK a N P V O MPO jeho 7.1 ) Mezi ČR R ČR EU o Klimaticko- o S E R EU o ES EU a o ES ES, o S E R 2010/75/EU ze dne 24. listopadu o A o N ČR pro energii z, o N ČR o P ČR P - - MPO input-output metodiky. V elektromobility ukazuje G 3 P HDP HPH MPO a MF MPO. P v V HPH s tvorby HPH. O S ČR S koncepce 98

99 G 3: S GWh S N V R R N V Zdroj: E MPO kce MF O HDP je pro 92 %. P JETE JEDU TW v ASEK P MPO M E P MPO Disponibilita OZE N O)E v A projektu N A P. D ČU HU s P HU SZT a KVET S koncepce 99

100 P v o E. 21 o R P ČR o ) energeticky ČR O nejistot. Proto dokument SEK pracuje s CO 2. T emisemi EU ETS a O SEK EU ETS CO 2 backloadingu. Data M v ČR Vlivem backloadingu povolenek do roku 2018 (na cca. 11,5 EUR/tunu CO 2 EUR CO 2. P povolenky. Vzhledem k ČR MPO ada T V V ČR ČR T pohledu SEK. 21 P S koncepce 100

101 7.2 O V T 1: V K Č PJ 35,0 31,8 30,9 30,8 26,7 27,1 26,7 H PJ 73,8 56,0 44,8 29,6 26,2 20,2 11,3 ) PJ 266,1 272,9 276,9 280,7 289,7 294,6 298,0 R PJ 354,1 339,9 329,1 322,6 304,8 283,4 260,5 E PJ 207,6 207,1 218,8 236,2 248,8 258,7 266,7 Teplo PJ 119,7 116,8 116,4 115,7 112,2 113,9 113,7 O PJ 101,2 122,0 139,4 149,2 155,6 162,1 169,6 Celkem PJ 1 157, , , , , , ,4 B * PJ 25,8 Celkem PJ 1 131, , , , , , ,4 * V ČSÚ MPO B G 4: V V PJ Č H ) R E Teplo O C HDP V je,,. S koncepce 101

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU

ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU ředitel sekce energetiky Obsah prezentace: 1/ Elektroenergetika 2/ Plynárenství 3/ Jádro a aktualizace ASEK 4/ Energetická účinnost 5/ Informace k operačním programům Přenosová soustava a její přetěžování

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Český důchodový systém

Český důchodový systém Český důchodový systém Jiří Král CEVRO 18.dubna 2011 Obsah: I. Základní informace o českém DS II. Důchodové reformy III. Současný stav DR v ČR I. Základní informace o českém důchodovém systému Základní

Více

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Výhled do roku 25 výsledky řešení z roku 214 prezentace na MPO, 16. 3. 215 Zpracováno ve spolupráci s EGÚ Brno, a. s. Obsah Úvod

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu

Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Dopady dotační a ekologické politiky na postavení zemního plynu Vladimír Štěpán Září 2011 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Strategické cíle EU do roku 2050 nejsou pro plyn příznivé, plyn je tolerován jen na příštích

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

1. Příprava Aktualizace Státní energetické koncepce. Informace o ASEK, průběhu procesu SEA:

1. Příprava Aktualizace Státní energetické koncepce. Informace o ASEK, průběhu procesu SEA: 1. Příprava Aktualizace Státní energetické koncepce Informace o ASEK, průběhu procesu SEA: Aktualizace SEK vychází ze Strategického rámce udržitelného rozvoje schváleného vládou ČR v roce 2010 a současně

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR

Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR Ohlédnutí za dosavadním vývojem, současný stav a perspektivy OZE jako součásti energetického mixu v Evropě a v ČR ČEPKON 2013 OZE a jejich perspektiva v Čechách? 23.5.2013 Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o.

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading

Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading AUKCE VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY ČEZ V KONTEXTU VÝVOJE ENERGETICKÉHO TRHU V REGIONU Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha říjen 2009 1 Obsah Státní energetické koncepce 1. ÚVOD... 3 2. RÁMEC A VÝCHODISKA PRO TVORBU ENERGETICKÉ KONCEPCE... 5 3. POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha září 2013 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE...4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK...6 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR A HLAVNÍ

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Energetické (ne)jistoty

Energetické (ne)jistoty Energetické (ne)jistoty Reálné možnosti produkce energie z konvenčních a obnovitelných zdrojů a jejich limity Pavel Noskievič Nejistotu vyvolává propagace obav -z vyčerpání světových zásob fosilních paliv

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013 Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků Roman Portužák Praha 16.4.2013 Vývoj legislativy EU v oblasti energetiky (1) 3 balíčky" předpisů (1996, 2003, 2009) - deregulují

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

QUO VADIS STAVEBNICTVÍ? Jaké výzvy čekají na

QUO VADIS STAVEBNICTVÍ? Jaké výzvy čekají na QUO VADIS STAVEBNICTVÍ? Jaké výzvy čekají na lídry oboru? Josef Kotrba Office managing partner 1. března 2011 Největší výzvy, kterým budou čelit lídři stavebního oboru Poptávka a udržitelná úroveň stavění

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci O tomto průzkumu V rámci Evropské unie poskytují různé organizace přístup a školení v informačních a komunikačních technologií (IKT) spolu s dalšími službami pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením,

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F.1. Úvodní teze Záměry ČR v oblasti úspor energie a využití netradičních a obnovitelných zdrojů vyplývají mimo jiné z Dohody k

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky Studie, zpracovaná externím subjektem AMO Asociace pro mezinárodní otázky, slouží

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR

PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR MIROSLAV ŠAFAŘÍK PORSENNA o.p.s. TÉMATA PŘEDNÁŠKY základní data

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více