AKTUALI)ACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALI)ACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 AKTUALI)ACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014

2 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR A HLAVNÍ TRENDY JEJÍHO VÝVOJE V NÁSLEDUJÍCÍCH DESETILETÍCH S V a K SWOT KONCEPCE ENERGETIKY ČR DO ROKU S ČR A roku S ČR Priorita I V Priorita II Ú Priorita III I Priorita IV V Priorita V E KONCEPCE ROZVOJE VÝZNAMNÝCH OBLASTÍ ENERGETIKY A OBLASTÍ S ENERGETIKOU SOUVISEJÍCÍCH Elektroenergetika Pl P V Doprava E V E V energetice NÁSTROJE NA PROSAZOVÁNÍ SEK N N N S koncepce 2

3 6.4 ) N V ener Č Komunikace a medializace OČEKÁVANÝ VÝVOJ ENERGETIKY ČR DO ROKU 2040 DLE OPTIMALIZOVANÉHO SCÉNÁE ) O V V energie v V V PE) V O)E P V V OZE V V U Ukazatele konkurenceschopnosti U SEZNAM ZNAČEK A ZKRATEK SEZNAM GRAF, TABULEK A OBRÁZK S koncepce 3

4 1 P S H S SEK je zajistit spolehlivou, obyvatelstva a ČR, a to za S v v rozsahu Dlouhodobou viz ČR je s T je shrnuta v trojici ČR konkurenceschopnost. Jednou z ho hlediska polit klimatu. S sektoru energetiky je a surovin, a N ČR v m a St koncepc Č a S 1 dokum v souladu s pro S ČR a definuje v I S S nezbytnou 1 ) S S koncepce 4

5 ) ) trhu s D situaci, kdy invest I a nikoliv trh. T bez strategick budoucnost. Z tohoto EU T MW MW V povedou k aru E S kapacit. T TPA roku V v V elekt, O)E, regulace cen elek platby, Contract for Difference rezervy apod.). E D Energy Only M mechanismu investice. V P E N S z Č kontextu E souladu s dlouhodobou energetickou E e P P vymezit a odsouhlasit getiky, S koncepce 5

6 a A H P ocen z, V bylo sektoru v ČR spektrum. Ty, ch z konkurenceschopnost V ČR K (PEZ) v S koncepce 6

7 2 Metodika tvorby a realizace SEK V tvorby SEK byla provedena a byly stanoveny y, po energii, disponibility PEZ, energ a a problematika. Metodologicky s SWOT a, 3.1), z sektor v Č. Komplexn rozbor ch ch ek ch v, obsahuje kapitola 3.2. Z energie, liberalizace EU evropskou, globalizace EU E a - Z sou ho, omezen tepelnou, ČR oblasti sn, a inteligence. Kapitola 3.3 SWOT Ve tvorby SEK bylo P, kapitole 4 K ČR, tj., metriky a itola 4.1). Z nich bylo odvozeno priorit (kapitola 4.3) a strategie K 5 K tak Pr 2 pro SEK dokumentu S ČR, R ČR. Jeho 2 V H ČR v S M ohledem na jeho SEK S koncepce 7

8 (s. 11). ) pro SEK obsahuje v ČR J o faktory pro podpory konkurenceschopnosti; energetick i a ekonomick efektivity dopravy, z dopravy; z ; podpory rozvoje lid ; podpory ho a o krajiny u. Ve N ČR -2020, Strategie konkurenceschopnosti ČR - E ČR -2020), S S ČR - D politika ČR s 2050 a B ČR -2020) j. ) by SEK a pro P a D. Ze S ČR ( ) SEK any u O)E krajiny s S na ČR 3. 3 N ČR S koncepce 8

9 O 1: S S ČR V P ČR (2008) S ČR Politika ochrany klimatu v Č S ČR D S ČR ( ) P E ČR 2020) S ČR S B ČR (2011) P ČR S Č (2003) S N N mobility N A N ČR A A ČR S koncepce 9

10 ) SEK ČR EU klimaticko-energetic EU roku 2020). Ve tvorby SEK bylo provedeno h a se kapitol 4 a 5. M souhrnnou energetickou bila ČR v z kapitol 4 a 5 (kap. 4.2), kte E ČR a EU, pokrok v oblasti R&D&D, atd.). Proto bylo v SEK ČR h T (kap. 4.2). V S T S Koridory jsou uvedeny v kapitole 4.2 A hodnoty do roku R - T 4.2), trhu a vzhledem k EU trhu P S K S ibilitu pro S jedno- s C druhy PEZ a zdroj N s V ASEK O ČR S koncepce 10

11 V rozvoji e - a ) tomto dokumentu. N m) Optimalizovan,, je kapitole 7. A v byl defin postup a byly vymezeny realizaci S (viz kapitola 6). S koncepce 11

12 3 S ČR a v 3.1 S T Č v oblasti energetiky pokrok. OECD ve politiky ochrany klimatu, pokrok v a liberalizaci trhu s trhu s. S je ČR povinna Č S kapacita dosahuje v ČR % v % v, % ČR. Pokrok ČR ila oblasti na J ČR CO 2 S CO 2 je EU ČR a ČR T v V SO 2 a NO x. Tyto emise,, a dopravou. S je v Č 50 % pokryta. U ČR paliva) dosahuje tedy okolo 50 % a EU T situaci S EU Č tepla. S N T V podpory ob P z okolo 60 % a v %. V ČR tepla, kogenerace % z P tepla na celk necelou polovinu. P. V P e efektivn V T s z hlediska technicko- S koncepce 12

13 V R T -15 letech. S na ) rozvoj mal H a to. Č 60 Uhl ČR R oblasti tepla a I v horizontu SEK, a to. ) S - bude v horizontu SEK klesat. S ČR by v o a provedeno neje. P, a to jak v. N P k u C SEK udr ČR % do roku 2030 a 70 % do roku D Č T % vyr J elektrickou energii v P a N F ekonomi D N, na, provozu. V vestice a N V a u proto je i cena energie z J S koncepce 13

14 S provoz, a J v i a to v V ČR Dukovanech a v T I S T z V S v dostavba s TW do roku 2035 v D a stavba bloku v horizontu D. J S z P i D ČR plyn, P 27 V T % obyvatelstva. S 2,5 S 20 %, a tu J v u v ceny N ve nestability v (fotovoltaick a ). Vzhledem k a k do y tepla (kogenerace a mikrokogenerace) s i pro p V C B v ) Č P D R N v EU Č v zaj S koncepce 14

15 to z k dispozici jsou i R. N D S N S P i v R U P 3 m 3 /r. Od G v roce 2012 (s kapacitou 30 mld. m 3 /rok) je ČR ose sever/jih, s je z N Sream a OPAL G SRN F V G je v ČR U V - STORK I 0,5 mld. m 3 P - lynovodu STORK II s 3 E PCI. D M BACI O ) m 3 (cca mil. m 3 (konec zimy). Vzhledem k a diverzifikovanou dopravu. S ropy se s vy v ČR N v E V V a Č ČR EU T obchod s 4 S ČR J ČR ČR Č P s MERO ČR D Ingolstadt-Kralupy- L IKL 4 V S koncepce 15

16 ČR ce K V ČR. Druhou je ČEPRO provozuje ČEPRO rafineriemi v L Kralupech nad Vltavou a S a provozuje I v Č % ; R K roku 1995, kdy byl do provozu uveden ropovod IKL ČR TAL (Transalpine pipeline), ropu z T R IKL k - Kralupy. V pro dopravu ropy z R T Č I D z ropovo IKL S C 1,55 mil. m 3 v. O S R 2009/119/ES). O (OZE) jsou v ČR tj. energie v H z %. N Č % v roce P O)E zhruba okolo 8 %. S N Č O)E se o A bylo v souladu s Biomasa zdrojem energie v ČR O z (-) G ČR 5, V vysok. E vy tepla O O 5 S ČR S koncepce 16

17 Ú biomasy CO 2. N prach), jsou v once i P byl technologie V (P inst v MW pohledu a E technologi B o celul U (P inst v MW J tepla a S ve zdroj nebo k tam, kde je v a existuj M (P inst W J ) E emisemi. D Č kryto z O)E T HDP P EU USA Č I B I EU ČR energie z 13 % T a v. I v oblasti OZE V S koncepce 17

18 N v V N O)E regionu, kde kapacitou. D Č J 3 D N ČR S J a Č. Oblasti s a i V k T a V budoucnu bude N P biopalivy D Č ČR G ČR to jak v a klimatizace, tak v. T E v E budoucnosti. N E J se o energ energie a tepla) a se V k S ES BRKO ) BRKO bylo je BRKO % a do roku 2016 na 35 S koncepce 18

19 Č V jich P ČR zcela i S N ČR 500 kg kom 6 EU -700 kg za rok. P P jsou v ČR V 2,9 mil. tun S e zde cca 60 7 EU O V ČR V roce 2012 bylo v ZEVO) 11,8 % z 8 D kontrolovanou ou i O podle IEA souladu s EU o v J ja P zdroj energie D Č N o ) nich vede k firem z pohledu konkurenceschopnosti a P i 6 S Č CENIA MŽP 7 V oval D D D. 8 S Č CENIA MŽP S koncepce 19

20 Ú S T aerosol S ) k, O)E Pro elektroenergetiku a, a z D N CNG D N stanice CNG, ale i D V EU infra J J, s V ČR EU T ČR do EU v letech 2004 a Z z ČR EU P -teplo a R O S 9 T, a V 9 U souvislosti HDP HPH S koncepce 20

21 orientace na tyto zdroje v P ČR T pro e kogenerace), K- S jsou P, jak k tomu ze strany IEA OECD. V a E E T P OECD USA J K Ú oblasti mobil V oblasti (VaV) pak e programy v K V N oblasti energetiky se M VV v N ektor energetiky a jsou z hlediska. V P elektroene roce % plynu, 55 % v P ysl, tak i v N N 29 % v roce 2002 na 37 % v roce 2007). R oproti EU % vs. 31 %). P E D R ) ČR V souvislosti s S koncepce 21

22 J m Ž v obou P E v tavby. P odolnosti ČR a S a s V ČR je schopna P ČR V Ú teplem a P dist plynu. V 90 S nouze. 3.2 V P i, v Z G, a EU, v disponibility jejich a mu EU. Liberalizaci trhu s EU a. P E byrokratizace Globalizaci a liberalizaci a ro S V S koncepce 22

23 lehlivosti a organizace trhu, dotace na OZE a (KVET) %. Energetickou a klimatickou politiku EU s a, - klimaticko- EU. 10 O I E ose ČR J EU ČR E S N Tendence k MW MW v EU T, lze Z ) P V tradici energetiky a know-how v i v. 10 V - politiky na roky S %, pro energie z OZE %, S koncepce 23

24 D P energetiky) s cca 30 % na h ČR EU je T ČR 11 P P podporu O ČR R ceno ) m v PAH PM PM G ČR komodity a P S Č V EU M ČR S V a s Č L ČR EU IEA IEF IRENA ECT Euratom, ENTSO-E, ENTSOG a N politiky Ev Ř oblasti energetiky, i a V ) E 11 ) HDP HPH HPH G V C S koncepce 24

25 EU S EU a ČR L integrace trhu s plynem v EU letech. Spolu s T a plynem je S y EU 12 M ovat dostupnost a ebu. P ENTSO-E bude v v E P bez a S o Na I V jsou v ekonomik EU Raw Materials Initiative - podpory ) EU politiky pro recyklaci a 12 ) S S koncepce 25

26 3.3 K SWOT S V a energie. ) V. R tepelnou. R. P tepla. Know- S T. S infrastruktura. S O. V oblastech. V odpadu. V standardu kvality a spolehlivosti. V klimaticko- EU v rozporu s ČR S koncepce 26

27 P T E K V CNG, atd.) v, a S a. ) R oblasti energetiky, R R R EU Polsku). O N. J EU ČR O obyvatelstvu. Č B po. ) soustavy vlivem rozvoje O)E R (Generation Adequacy) v P O)E E M ČR jejich Č G 1. S koncepce 27

28 G 1: P O)E 300 P O)E PJ Teplo E Doprava P Č P P energie je lokality z K V J D CHKO a lokality soustavy Natura 2000 R Ú Č energii na hodnotu cca MW T pouze v je tedy P ČR, tedy O hlediska P tak ploch v ČR sklonem V N S G cca MW, z FVE V S koncepce 28

29 s P M PJ P energie biomasy A celkovou hodnotu pro biomasu z ČR cca 17 PJ, a to S rozlohy O)E O biomasy PJ biomasy pro energetiku. P - ani ekonomick z vysoko-ho v ČR v ČR E horizontu ASEK. Naopak, - e se C. ) ur G V sub- P P ejich internalizace ) D D y k tomuto dokumentu a jejich kvantifikace. S koncepce 29

30 G 2: P S MW KMW VTE (onshore) FVE JE (Gen III) VTE (Offshore) U CCGT CCGT CCS U CCS I P D P Decommissioning P U N CO S Akumulace O 2: K S koncepce 30

31 4 Koncepce energetiky ČR 4.1 S ČR S EU S ČR V B v provozu i EU Konkurenceschopnost (energetiky a U ŽP - investice do obnovy a ( B a. P P PE) paliva a v kde: AZ PEZ RZ PEZ Im KP Ex KP PE) PJ PE) PE) PJ PE) PJ S koncepce 31

32 k KP PEZ ZP k ZP PEZ TP k TP PEZ JP k JP PE) -] PE) PJ PE) -] PE) PJ PE) -] PE) jade PJ PE) -] PEZ ioze PE) PJ k ioze PE) O)E -] PEZ noze PE) PJ k noze PEZ PE) O)E -] PE) PJ I zdroje s O)E N v O)E biologicky ) M MPO metodiky. C ČR. b. D D PEZ O)E PEZ v H-Hirschmanova Indexu Herfindahl-H I (HHI), kter N konkurence v S koncepce 32

33 kde: H PEZ PEZ i PEZ N -] PE) PJ PE) PJ PE) -] ) zpraco MPO podle metodiky. P PE) intervalu <1/5;1>. C c. D D PE) druho ), H-Hirschmanova Indexu takto: kde: H E TBV i TBV N -] PE) GW GW PE) -] ) MPO podle. P uva PE) intervalu <1/7;1>. C d. Diverzifikace importu: Diverzifikace importu v PE) PEZ v H-H I vztahu: S koncepce 33

34 kde: H Im diverzifikace importu [-] Im i PEZ N PE) PJ PE) PJ PE) -] ) MPO podle. P PE) intervalu <1/4;1>. C e. D D M agentury IEA PE) PEZ v, dle rovnice: kde: DoZ Im i Ex i PEZ N PE) PJ PE) PJ PE) PJ PE) -] ) MPO podle. C EU28 a EU f. B B N- Ukazatel je v ČEPS S koncepce 34

35 g. S S kde: SEE TBV TBS GW GW ) E ERÚ a statistiky a MPO podle. C %. h. V V kapacita v v kde: RC RAC P Load P LoadM NGC UC MW MW MW MW MW MW U ČEPS ENTSO-E S O A F ENTSO-E. C (Remaining Capacity dle metodiky ENTSO-E) trvale v koridoru od -5 % do +15 % veliko a to. S koncepce 35

36 K a. M M PS PS kde: P Ex% P Im% P sumex P sumim apacita v PS MW PS MW P maxload PS MW U ČEPS PS P NTC podle ENTSO-E PS ČR P ČEPS - P ČEPS. C u ES ČR L ES ČR b. D N souvislosti se zabe PE) V kde: DCF D K S koncepce 36

37 DF CF j N D N K C ) zp M. C c. P : Pom (VO) OECD a BRICS v VO v kde: p CE C EVO C Epr EU KMW OECD nebo BRICS KMW ) M OECD (IEA) M. C hladiny OECD d. K K a O)E a KVET v OTE. K O)E a KVET v OTE. K stribuci v OTE. ) E E IEA MPO podle vlas. C EU S koncepce 37

38 e. P P v kde: p VDE VD E VD K K ) S SRÚ Č ČSÚ MPO. C po %. f. P P HPH HPH C)-NACE V HPH kde: p SE HPH SE HPH HPH HPH K HPH K ) ukazatele jsou statistiky ČSÚ MPO podle. C g. P P HPH PE) HPH podle rovnice: kde: p Im HPH S koncepce 38

39 N Im HPH K HPH K ) ČSÚ a statistiky a MPO podle. C h. S EVA S U jsou C je i. O energie: O kde: OB PEZ Im i Ex i c i N K PE) PJ PE) PJ PE) KMJ PE) -] ) MPO podle. C U a. E E HPH PEZ a velikosti HPH v S koncepce 39

40 kde: EN PEZ HPH HPH MJK PE) PJ K ) ČSÚ a statistiky a MPO podle. C EU28. b. V V CO 2, SO 2, NO X PAH ) Čm hydrometeorologick em ČHMÚ GAINS vy statistik MPO podle. C c. P P kde: p ZeP ZeP E ZeP ) M M) C S koncepce 40

41 d. P P gie v PEZ z PEZ v vztahem: kde: p FP [%] PEZ FP PEZ z PJ PE) PJ ) M. C. e. E E a velikosti HPH v roce takto: kde: EEN TNS HPH HPH WK GW K ) ČSÚ, statistiky ERÚ a statistiky a MPO podle. C HPH EU f. P P OZE na v v kde: p OZE OZE v [%] S koncepce 41

42 KS OZE HKS O)E PJ PJ ) MPO podle. C O)E energie v ČR g. S S : kde: SEO TNS PO W GW ) ERÚ MPO a P ČSÚ C EU h. Py OZE a KVET na S)T: P OZE a KVET na (SZT) v SZT z OZE, respektive z KVET, k ze SZT v kde: p OZE O)E ze SZT [%] p KVET KVET ze SZT [%] SZT OZE e S)T z OZE [PJ] SZT KVET e S)T KVET [PJ] SZT e SZT [PJ] S koncepce 42

43 ) MPO. C 60 % S)T z KVET 20 % energie ze SZT z OZE. 4.2 Axiomy, i roku 2040 ) S n M D ČR P (ekonomicky i energeticky, s O e; ty vyjma V ) ČR %. P vat environ NP, CHKO, lokality soustavy Natura 2000) a socio. R ). U rozsahu % v ENTSO-E. R odpady. S roku s J nebo procento. D SEK EU a ve, prostory apod.). S koncepce 43

44 J a) D CO 2 do roku 2030 o 40 pokles emis souladu EU dekarbonizaci ekonomiky k roku 2050 v souladu s ČR. b) ) % s 1060 PJ (podle metodiky Eurostat, respektive 1020 PJ podle metodiky IEA) a do roku 2040 v EU s EU. c) P na ČR O)E jeho ) v koridorech 15 : 1. J % 2. O % 3. ) 5 15 % 4. H % d) D s strukturou v koridorech 16 : 1. J % 2. T % 3. P paliva % 4. K % 5. O % e) U ) a v rozsahu soustavy ENTSO-E). 15 V pohybovat od ,7 do ,6 GW 752,8 do ,8 GW a 813,4 do ,7 GW 626,7 do ,4 GW a 16 V 49,0 do 609,9 PJ 1,4 do 318,7 PJ 18,4 do 464,4 PJ 0,4 do 318,7 PJ 69,4 do 409,8 PJ a S koncepce 44

45 f) D % do roku 2030 a 70 g) K plus vn) EU OECD. h) K energie na c s hodnotou pod 10 %. 4.3 S ČR P ČR ceny je nutno se I. V : V ČR do ES s dostatkem rezerv. U II. Ú : ) v energe v v. N EU III. EU28. I : R ČR E plynem v EU. IV. V a inovace: P oblasti energetiky. V. E : ) ČR schopnosti zajistit v v Priorita I V Priorita I: V ES U gie. Motiv V U, S koncepce 45

46 rozsahu soustav a - V S ) pohledu (Generation Adequacy) z struktury z System Adequacy) z. V parametr r b,,. Z tohoto pohledu ukazatel v koridoru -5 % ENTSO- E, jinak V z S fyzickou kapacitu MW MW E E, dost C Tohoto stavu bude, s D p s T energie ener strategickou flexibilitu ČR, vys IV a D soustav P O)E t, Strategie do roku 2040 PI.1. ), a V Transformace infrastruktury s S koncepce 46

47 PI.2. PI.3. PI.4. PI.5. PI.6. PI.7. PI.8. PI.9. PI.10. PI.11. PI.12. P a U tho rozsahu s -. P JE 1- JE v, JE D a JE D JE Rozvoj O)E O)E jejich u na 18 O)E V ch s 100 roku U v 9-14 TW R h a v mikrokogeneraci, s U bilance ES ČR % po, s i v. Obnova, transformace a stabilizace soust v O)E V P V KVET polo- C P pokles, LNG CNG P - 10 % souladu s S koncepce 47

48 J, J ov dopadem na e T D, decent ory, tj. aby se pohyboval v SEK Priorita II Ú e Priorita II: ). Motiv ) a ČR D na. V ČR HDP usilovat o v EU. C C v PJ E PJ IEA T 17 S S C sektoru i v P N z P N ČR ESIF obdob P ČR R 17 S E EU ES EU ES a 2006/32/ES S koncepce 48

49 v R ekonomickou a energetickou gramotnost obyvatelstva H ČR kombinaci s Strategie do roku 2040 P PII.1. ) N NAPEE PJ TW PII.2. M Elektroenergetika a PII.3. PII.4. PII.5. PII.6. ) BAT) N Omezit -ou vrobu s P vysok tam, kde je to V substituce D PII.7. PII.8. PII.9. P zajistit informovanosti o. ) S S ) 3 Strategie renovace budov S NAPEE S koncepce 49

50 PII.10. PII.11. PII.12. PII.13. Realizovat. 19 M EU k v op P eb (EPC) v. P S ČSN EN ISO S ). P PII.14. S PII.15. P. PII.16. P ČSN EN ISO - S Doprava PII.17. ) PII.18. S PII.19. ) voz PII.20. ) CNG a elektromobility Priorita III I Priorita III: R ČR E mezi plynem v EU. Motiv V, ČR, energie a i konkurenceschopnosti energetiky jako celku. C 19 U M MPO S koncepce 50

51 M a M Č Č M) a PS ČR sever- P trhu s el je v e do roku M EU pro podporu - ČR Obnova a soustav (DS) a, ) U ČR N Polsku (STORK II) a Rakousku BACI MORAVIA s plynu z LNG Polsku a Chorvatsku, K Polsku, dovoz, dojde-li k jejich rozvoji ). ) ČR Podporovat rozvoj a ČR ČR Podporovat ČR TAL L - L S NATO C European Pipeline System (CEPS). ) oblasti ropy s Strategie do roku 2040 PIII.1. PIII.2. PIII.3. U k %, resp ) v P V i DS s ) rozvoj a, a to v S koncepce 51

52 PIII.4. PIII.5. PIII.6. PIII.7. PIII.8. PIII.9. PIII.10. PIII.11. PIII.12. projektu (NAP SG). Zajistit obnovu a rozvoj distribu aby: - a v souladu se SEK, -, - DS v ČR. U ČR zajistit realizaci ČR STORK II MORAVIA BACI OBERKAPPEL. T ) P a produkt ČR TAL L - L S NATO Central European Pipeline System (CEPS). P ČR ČR S U R ) ČR ČR ) EU a v ) a tranzitu z pohledu ) ČR Priorita IV V a inovace Priorita IV: P Motiv Z voj a S koncepce 52

53 faktory energetiky a C Zajistit ) obnovu a Zajistit zv a a JE S ČR V k, SEK O)E Strategie do roku 2040 PIV.1. PIV.2. PIV.3. PIV.4. PIV.5. ) 2014 v ) P a R IT komunikace. ) ) v U a V V V SEK SET PIV.6. P oblasti ener Priorita V E Priorita V: ) ČR S ASEK S koncepce 53

54 K ASEK M n a. stol a, ČR ). Motiv V surovin, a V energie, plynu a tepla U ch komodit. Zajistit s schopnost zajistit. C ) ČR a ČR i. P a ČR U ČR nebo disponuje v fabrikace. ) budovat s V tak i o. D a kontinuity provozu pr rastruktury. ) jejich schopnost, v pracovat v T ) in jejich pravidelnou kontrolu a V druhy paliva u N, oblasti energetiky, a S koncepce 54

55 ČR oblas V Zajistit odolnost a, a to j a ochranou Strategie do roku 2040 PV.1. V ČR PV.2. P s D (elektroenergetika, plyn, ropa). PV.3. ) s - efektivity a PV.4. ) a PV.5. U R ES S s PV.6. Podporovat projekty ČR dvou %. ) 3 /den. PV.7. ) ČR Balt - Jadran do roku PV.8. ) PV.9. U ČR D -60 PV.10. D S koncepce 55

56 PV.11. PV.12. PV.13. PV.14. PV.15. katastrof. ) v el ) a Zajistit a v ČR P infrastruktury. ) V ČR. S koncepce 56

57 5 K s 5.1 Elektroenergetika Vize V OZE, a ) (v souladu s parametry ) to S E z k )- E J S vy rozvoj elektromobility). H A.1. ) A.2. ) u odolnost Č. A.3. ) P akumulace. A.4. U ČR A.5. S ČEPS ČE) A.6. ) A.7. P E ) S koncepce 57

58 Podporovat ho V trhu, pak 20. V ČR re ČR D jejich specifikace v Liberalizace a integrace trhu s Aa.1. Aa.2. Aa.3. Aa.4. P i i pravidel trhu, P (sub V E U em EU28, tj. na Revidovat y lit prvky adresnosti. O Ab.1. Ab.2. Ab.3. Ab.4. P -geologicko- ČR D energie ŽP V M P O)E, 20 N S koncepce 58

59 Ab.5. Ab.6. Ab.7. Ab.8. EU ) O)E BAT ) O)E CO 2 V dlouhodob horizontu nastavit Zajistit do roku 2025 a flexibilitu v d souladu s O)E PE) 4.2, a to jak DS D O)E DS M O)E P ) O)E ES s O)E DS J Ac.1. Ac.2. Ac.3. Ac.4. Ac.5. Ac.6. Ac.7. Podpo S okolo 50 % a s P 500 MW TW horizontu let V D 50 let a bude- ekonomiku a pravidla EU). P EDU v. ) V energetiky. R S koncepce 59

60 U Ad.1. Ad.2. Ad.3. Ad.4. ) BAT provoz v horizontu SEK s SZT. P BAT -li souladu s kapitolou 4.2. ) - od roku 2015 s V ČR palivu pouze v rozsahu ) Ae.1. Ae.2. ) onu BAT V E Af.1. Af.2. R R PS DS instalovan 4000 MW nezbytnosti i prvky. D oje energie a odpady Ag.1. Ag.2. Ag.3. D s. P, S EU V S koncepce 60

61 Ag.4. recyklace a ady. P R Ah.1. Zajistit vyso ČR O PS V PS Ai.1. Ai.2. Ai.3. Ai.4. Ai.5. Ai.6. Ai.7. Ai.8. Ai.9. Ai.10. Minimalizovat souhrnnou dobu ch zaj ) PS 10ti rozvoje PS EU CEF ESIF). P PS PS ) regi E ) JE PE PPC O)E ) DS O - PS ČR do transevro E H I (FACTS, I projektu NAP SG DS. I PST ) ploch a PS po deseti u rozvoje PS P ČR ) P EU S koncepce 61

62 Ai.11. P Ř a Aj.1. Aj.2. Aj.3. V E S V, A EU se E S S G R Ak.1. Ak.2. Ak.3. Ak.4. Ak.5. Ak.6. Ak.7. ) ou ČR R DS Minimalizovat souhrnnou dobu ch procedur. ) DS P DS k DS s. S jejich kapacit pro D a P DS ) P DS infrastrukturu (formo V s R N Implementovat soubor S koncepce 62

63 Ak.8. V ) ploch a DS P ČR ) 5.2 P Vize ) paliv v U a rozvojem v souladu s prioritou PV.6 J ČR Vzhledem k energetice a v P O)E V souvislosti s CNG vozidel s CNG v odpadu a CNG P N-1) a P G STORK II a BACI Č - - S L proto budeme podporovat realizaci plynovodu rakouskou soustavu, kudy by mohl proudit plyn z R LNG Ś v Polsku a LNG na jihu E LNG A C P Č S M a Chorvatsko. V Stork II do P LNG Ś D M M plynu a - P rojekt propoje na Oberkappel, al a S koncepce 63

64 H B.1. B.2. B.3. B.4. B.5. B.6. B.7. B.8. B.9. U ČR G N P R P T Podporo ČR F P P trhu s plynem do roku Minimalizovat souhrnnou dobu ch procedur any. ) V E S P D jejich specifikace v oblastech Ba. D Ba1. Ba2. S LNG P C K P - Realizovat seve ČR. P Bb. D - P v 3 3 k roku 2040) S koncepce 64

65 Bc. ) Bc1. P ČR 40 soustavu s dvou ČR v. Bd. B Bd1. Bd2. P obyvatel. U Be. Liberalizace a integrace trhu s plynem Be1. Be2. Vysoce plynem, P V R s EU do roku Bf. O Bf1. Bf2. Bf3. Bf4. Bf5. R PS V ČR O PS ) Evropy. V ČR soustavy se budou ČR ) ) PS P ČR Bg. R Bg1. Bg2. V m v ) P ČR S koncepce 65

66 5.3 P Vize Ropa a mixu. Tranzit ropy a ČR P ČR D H C.1. C.2. C.3. C.4. V D IKL ) EU a nad V K V S na ponechat MERO ČR a ČEPRO. D prod ČR E P P ČR ČR V ČR P S D jejich specifikace: Ca.1. D S koncepce 66

67 Ca.2. ) ČR Ca.3. A ČR ČR Ca.4. ) Ca.5. ) P ČR 5.4 V Vize D M i V T D jejich O)E a JE H D.1. D.2. D.3. D co teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost P Prosaz s vysokou celkovou SEK P a s. Za P biomasy, D ) S koncepce 67

68 D.4. D.5. D.6. D.7. D.8. ) ČSN v. P O zko- P V B J D Č B horizontu do r ) se SEK, procesy ho mi procesy v energetice. P D jejich specifikace v Da. P Da.1. V V KVET v Da.2. P a Da.3. O Da.4. O - s vyso Db. E Db.1. P P v Db.2. V S koncepce 68

69 v Db.3. Zajistit integ a Dc. D Dc.1. P Dc.2. M plynem, biomasou, v horizontu roku Dc.3. ) Dc.4. ) orientace na pelety, autom Dc.5. Pre 5.5 Doprava Vize D ropy, S ) H E.1. E.2. E.3. E.4. E.5. E.6. ) ČR v Zajistit pro ČR I P v oblasti CNG, LNG, O)E a superk P OECD IEA P R N s pro jeho implementaci. R J U S koncepce 69

70 E.7. trolejbusy). ) D EI.1. EI.2. EI.3. EI.4. EI.5. EI.6. S 60 %. S u v ) R v R S S EU. D jejich specifikace v Ea. S Ea.1. P v z Ea.2. Do roku Ea.3. R CNG v Eb. Ž Eb.1. ) Eb.2. S, CNG Eb.3. ) s VRT Eb.4. K VRT nap Eb.5. S Eb.6. ) S koncepce 70

71 perace. Ec. V Ec.1. P Ed. L Ed.1. N E Ed.2. M R P R koncept 5.6 E Vize ) EU zajistit, aby byly ekonomiky a H F.1. F.2. F.3. F.4. F.5. F.6. V S PS DS pod 6 %). S v. E podpora m, v ). E P energetickou. V povolenek) S)T). D jejich specifikace v Fa. E Fa.1. P a snahu o zajistit a informace v ). Fa.2. D S koncepce 71

72 . Fa.3. Podporovat u Fb. Ú Fb.1. S Fb.2. D Fb.3. P Fb.4. S Fb.5. P Fc. Ú Fc.1. ) Fc.2. P Fc.3. V voda). Fc.4. S MHD Fd. E Fd.1. V standar energie. Fd.2. P Fd.3. E u Fd.4. ) Fd.5. D. Fe. P ementu (monitoring a targeting) a E P C Fe.1. D (v S koncepce 72

73 Fe.2. P a posudky podpory Fe.3. P EPC a p ČSN EN ISO S P Fe.4. Stimulovat k auditu 5.7 V Vize V energetice a do ČR H V energetice a a T a ) A Hl V inovace G.1. G.2. G.3. G.4. ) IV ) N - ČR V a v P P, V S koncepce 73

74 G.5. G.6. G.7. a v P K programy a podporu z P R U ČR ) V VV a S Š V rganizacemi a G.7. G.8. G.9. ) v Zlep U ) G.10. ) D jejich specifikace v V inovace U notou a k P know- J G.a. O Ga.1. P biopaliv geolog ČR T G.b. J S koncepce 74

75 Gb.1. P III IV D s V V G.c. Ú Gc.1. P arametry BAT - V G.d. ) Gd.1. P integrace S Gd.2. N Gd.3. N Gd.4. ) P G.e. E Ge.1. P. G.f. D Gf.1. P ; d ; d k Gf.2. P S koncepce 75

76 Š G.g. ) S Gg.1. R N Gg.2. ) ) Gg.3. ) Gg.4. V na stroj Gg.5. U a roz P Gg.6. V. Gg.7. ) a R Gg.8. U Gg.9. U G.h. M V Gh.1. R P v V i Gh.2. P, a to S koncepce 76

77 P M a G.i. R Gi.1. P P z praxe. 5.8 E Vize T S s, H H.1. P EU H.2. D L A Č I A S B E B H.3. ) ČR H.4. D D jejich specifikace v j H.a. D Ha.1. V OZE S koncepce 77

78 Ha.2. S Ha.3. P spolu EU K H.b. D Hb.1. P - S Hb.2. V - do praxe. Hb.3. P a E EAFRD oblasti. H.c. E Hc.1. P ) - off Hc.2. P a ) EGAP Č Hc.3. P - ČR - Hc.4. V EU EU EU S koncepce 78

79 5.9 V energetice Vize Ú ČR konkurenceschopnost a regionu a ČR ČR z ČR OECD EU H I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. R ČR P EU V mci klimaticko- EU efektivitu P CO 2. R ČR EU a S EU ČR ) ČR EU P I6.a. ) a ČR I6.b. V EU nost EU. I6.c. ) EU I6.d. P ČR EU a EU I6.e. P k EU I6.f. P EU V ch kapacit nebo prosazovat jejich celoevropskou harmonizaci v souladu s S koncepce 79

80 pomoci v energetice s I6.g. O k I6.h. T EU I6.i. R EU v horizontu roku I.7. P E. I.8. ) ou koordinaci I.9. P ČR EU, energie, O)E a E se J I.10. ) ČR EU BAT. I.11. Identifikovat a pravidel ČR, I.12. M EU E EU T ČR D Ia.1. Ia.2. Ia.3. P EU, V E EU V E EU Podporov E CEE E S ČR S koncepce 80

81 Ia.4. Ia.5. Ia.6. Ia.7. Ia.8. Ia.9. ) P V CEE P pos P P LNG ČR soustavu ČR P S EU Ia.10. R ČR EU EU Ia.11. Vt specialisty aktivit EU Ia.12. A U V P V EU Ia.13. P EU Ia.14. P ČR S koncepce 81

82 6 N SEK 6.1 N oblasti a. N R OTE a R OTE PDS PPS ) P U ERÚ S Z ERÚ. ) S. ) ) - ) MPO ERÚ T: b. N S O)E energetice). P O)E. ) E procesu. ) MPO T c. N P S v. Popis postupu aktualizace. P Ú ÚEK SEK ÚEK SEK D Zachovat SEK PÚR )ÚR ÚEK S koncepce 82

83 Zajistit - z ) ) MPO T d. N novelizace EIA A staveb )ÚR PÚR P A PÚR EIA. ) T e. N MMR MŽP, MPO A SÚJB n E ) MPO SÚJB T f. N ) P odpady. ) MŽP T: g. N O. ) T MŽP v MPO h. A S koncepce 83

84 P n ) T: MPO, v ERÚ i. N V EU ) T MPO, ERU, MMR, MF, SSHR S koncepce 84

85 6.2 N a. R ) S S U O)E N ČR pro energii z OZE O)E ČR. N P rametr kvality v R R Podpora k rozsahu, ve R P soustav s R investi ) ERÚ T S koncepce 85

86 b. Regulace v P P ČR s ) T: ÚOHS MPO, MF, ERÚ c. K P MŠMT AV ČR S SEK ): T MPO MV MŠMT M) MŽP d. P S V SEK sektor ) ČR SEK aktualizaci n ): T MPO e. K ropa, teplo) P ): T MPO SEK f. A PÚR a ÚPD SEK P JE. S koncepce 86

87 P i soustav. ): T MMR, v MPO a s dotčenými kraji a obcemi PÚR do ÚPD )ÚR let g. Zaj SEK Ú V ÚEK SEK ÚEK V MPO ): MPO T do h. ) ÚEK SEK ÚEK SEK ): T MPO do SEK i. A ) S ): T ERÚ MPO j. ) v SEK ČR ): MPO, v SSHR T do k. ) ): MPO, v MŽP a MMR T do l. Zpracovat v SEK S ČR A RAO ): SÚRAO MPO e SÚJB S koncepce 87

88 T do m. P VJP ): SÚRAO MPO e SÚJB T do n. A N ČR A O)E SEK V v. A roce ): T MPO o. Zpracovat N A ): T MPO do p. Zpracovat N A NEEAP ro SEK. ): MPO, v MŽP T do q. ) N A ): MPO, v MD MŽP T do r. P P ): MPO, MŠMT MD, MŽP TA ČR T N S koncepce 88

89 mobility) s. P MPO OTE ): MPO T do t. ) N A ) ): MPO, v MV T do u. A nost Zajistit souladu s s s E D SEK NAP. ): T MPO v. ) D minimalizace ch staveb na MMR, MPO MŽP ÚR. ): T MMR MPO MŽP w. S v souladu s i ): T MPO S koncepce 89

90 x. S D ): T MPO MŽP y. Kontrola implement Z OZE. K U nou kvalitu a zajistit systematickou O)E ): MPO T do z. S ) A v a. R oblasti ropy. ): MPO, MF v SSHR T do aa. Doprava S EU infrastruktury k ČR ): T MPO MD MŽP bb. P P ) T: MPO, SSHR, MV jednou za 2 roky S koncepce 90

91 cc. V ) MPO, v MZV ÚV T: dd. ) Č ) MPO T ee. Pipravit koordinovanou strategii na podporu výzkumu a vývoje v oblasti výroby pokročilých biopaliv z nepotravináské biomasy a odpad ) T: MPO MŠMT MŽP S koncepce 91

92 6.3 N a. Fondy EU ) CEF ČR ) ESIF ) ESIF. Zajistit v opera oblasti gramech). ) ) ERÚ. ): T b. P amy podpor MMR MF ÚV ČR MPO M) MŽP) ERÚ do ) E MPO P EPC ) o P. o P v. o R. o I. o I tomu o I efektem na o P ): T MPO do S koncepce 92

93 6.4 ) a. V energet ÚV ČR M)V MPO ERÚ ČR na ČR V EU Integrace trhu s regionu CEE a v EU. ) EU ) I Electricity Highway). U D enosti ), ) VJP v P EIA Podpora diverzifikace P V energetice v EU, EU. V P V EU ) IEF IEA ČR oblasti stability trhu s ropou. S koncepce 93

94 Zajistit podporu smluv s LNG. K P. P a v ) ): T ÚV ČR M)V MPO MŽP MV ERÚ SSHR S koncepce 94

95 6.5 N a. I T ): MPO a MŠMT v T do b. ) V VVI v ): T MŠMT c. ) VV oblasti energetiky v SET O VaV U Č N z S ): T TA ČR, v sti s MPO MŠMT UV S koncepce 95

96 6.6 V s Č a. ) S VH SEK S politice. P VH ) ), o o ): S DR SEK. S SEK B ČR. MPO, MF T do S koncepce 96

97 6.7 Komunikace a medializace a. ) S energetickou koncepci, a ) v ČR S ) D P SEK U ): T MPO MŠMT b. O do SEK D v Zaj MPO T do S koncepce 97

98 7 O ČR T v SEK a N P V O MPO jeho 7.1 ) Mezi ČR R ČR EU o Klimaticko- o S E R EU o ES EU a o ES ES, o S E R 2010/75/EU ze dne 24. listopadu o A o N ČR pro energii z, o N ČR o P ČR P - - MPO input-output metodiky. V elektromobility ukazuje G 3 P HDP HPH MPO a MF MPO. P v V HPH s tvorby HPH. O S ČR S koncepce 98

99 G 3: S GWh S N V R R N V Zdroj: E MPO kce MF O HDP je pro 92 %. P JETE JEDU TW v ASEK P MPO M E P MPO Disponibilita OZE N O)E v A projektu N A P. D ČU HU s P HU SZT a KVET S koncepce 99

100 P v o E. 21 o R P ČR o ) energeticky ČR O nejistot. Proto dokument SEK pracuje s CO 2. T emisemi EU ETS a O SEK EU ETS CO 2 backloadingu. Data M v ČR Vlivem backloadingu povolenek do roku 2018 (na cca. 11,5 EUR/tunu CO 2 EUR CO 2. P povolenky. Vzhledem k ČR MPO ada T V V ČR ČR T pohledu SEK. 21 P S koncepce 100

101 7.2 O V T 1: V K Č PJ 35,0 31,8 30,9 30,8 26,7 27,1 26,7 H PJ 73,8 56,0 44,8 29,6 26,2 20,2 11,3 ) PJ 266,1 272,9 276,9 280,7 289,7 294,6 298,0 R PJ 354,1 339,9 329,1 322,6 304,8 283,4 260,5 E PJ 207,6 207,1 218,8 236,2 248,8 258,7 266,7 Teplo PJ 119,7 116,8 116,4 115,7 112,2 113,9 113,7 O PJ 101,2 122,0 139,4 149,2 155,6 162,1 169,6 Celkem PJ 1 157, , , , , , ,4 B * PJ 25,8 Celkem PJ 1 131, , , , , , ,4 * V ČSÚ MPO B G 4: V V PJ Č H ) R E Teplo O C HDP V je,,. S koncepce 101

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE (Verze 1) 29.12.2010 1 OBSAH OBSAH...2 STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE SHRNUTÍ...4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...6 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA UDRŽITELNÁ ENERGETIKA...

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9.

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9. Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu Verze k oponentuře 30.9.2008 OBSAH 1. Úvod... 6 1.1 Obecné úvahy... 6 1.2 Hlavní témata

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2013 1

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

2010 Zpráva o očekávané

2010 Zpráva o očekávané 2010 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Obsah Contents 2 4 Použité zkratky Úvod 2 4 Applied Abbreviations Introduction

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Obecný rámec energetiky

Obecný rámec energetiky Shrnutí V oblasti energetiky se nacházíme na rozcestí a v bodě zlomu. V kaţdém případě ale zvolená cesta musí zajišťovat dostatečnost a bezpečnost dodávek energie a jejich environmentální udrţitelnost

Více

14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14.

14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14. 14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14.35 Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ 14.35 14.50 Mirek Topolánek,

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013 Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků Roman Portužák Praha 16.4.2013 Vývoj legislativy EU v oblasti energetiky (1) 3 balíčky" předpisů (1996, 2003, 2009) - deregulují

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Milan Doležal

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Milan Doležal VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Milan Doležal VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Energetická politika

Více

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 23. 3. 2012 ČEPS, a.s. 1/26 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY... 4 3. POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více