STŘEDA, 24. ŘÍJNA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDA, 24. ŘÍJNA 2007"

Transkript

1 1 STŘEDA, 24. ŘÍJNA 2007 PŘEDSEDAJÍCÍ: HANS-GERT PÖTTERING Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:00) 2. Členství v politických skupinách: viz zápis 3. Písemná prohlášení (předložení): viz zápis 4. Vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem (rozprava) Předsedající. Dalším bodem pořadu jednání jsou prohlášení Rady a Komise k vztahům Evropské unie a Turecka. Manuel Lobo Antunes, úřadující předseda Rady. (PT) Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, předsednictvo by v prvé řadě rádo poděkovalo Evropskému parlamentu, a zvláště paní Oomenové-Ruijtenové za návrh usnesení o vztazích EU a Turecka. Předsednictvo oceňuje a vítá aktivní účast Parlamentu v procesu rozšiřování, které je zároveň konstruktivním příspěvkem k všeobecným rozhovorům o rozšiřování, a obzvláště k procesu souvisejícímu s přistoupením Turecka. Není pochyb, že každá diskuse přináší výbornou příležitost na vytváření povědomí o procesu vstupu Turecka, na zapojování obyvatel členských států a Turecka do tohoto procesu a podporování turecké vlády na její cestě k přistoupení. Mohu vás ubezpečit, že názorům Evropského parlamentu věnujeme dostatečnou pozornost. Za několik dní předloží Komise svou pravidelnou zprávu o činnosti, zaměřenou na proces přistoupení Turecka. Rada přezkoumá a posoudí tuto zprávu velmi pozorně. Mezitím bych rád stručně vzpomenul několik bodů v této fázi jednání o přistoupení Turecka. Myslíme si, že nedávné volby v Turecku představily touhy tureckých občanů po demokracii, stabilitě a politické i hospodářském pokroku. Též jsme přivítali, jakým způsobem se volby konaly, vysokou účast voličů a lepší reprezentativnost nového tureckého parlamentu. Předsednictvo sdílí názory a obavy tohoto Parlamentu, pokud jde o turecký reformní proces. Věříme, že má nová vláda větší legitimitu a jasný mandát, který by měl umožnit podniknout rozhodující kroky při prosazovaní a rozšiřovaní reformního procesu v Turecku. Je důležité, aby nová vláda vnesla do reforem svěží impulz, jak do jejich provádění tím, že se soustředí na klíčové oblasti. Z tohoto pohledu je zavedení přístupového partnerství, zejména pokud jde o jeho krátkodobé priority, velmi důležité. Chtěl bych vám připomenout, že musíme přístupové partnerství v nadcházejících měsících přezkoumat. V tomto kontextu bych též rád zdůraznil potřebu rozsáhlého jednání a národního souhlasu s novou tureckou ústavou.

2 Sdílíme vaše názory na důležitost reforem v klíčové oblasti základních svobod a lidských práv. Další rozvoj je nevyhnutný, zejména pokud jde o svobodu projevu, vyznání, kulturních práv a práv žen, ale i o další posilování boje proti týrání a špatnému zacházení. Většina z těchto otázek je uvedena v přístupovém partnerství jako krátkodobé priority, které musí Turecko splnit. Obzvláště v oblasti svobody projevu nás mrzí nedostatek pokroku, a to i přes veřejnou diskusi o této otázce, a máme obavy z rostoucího nacionalismu, který vede k autocenzuře. Stále pevně věříme, že je potřebné, aby byl článek 301 tureckého trestního zákoníku, stejně jako jiné nejasně formulované články, zrušený, nebo podstatně pozměněný, aby tak zaručoval svobodu projevu. Pokrok v této oblasti má rozhodující význam pro celkový posun v přístupových jednání. Pokud jde o svobodu vyznání, urychleně potřebujeme vidět pokrok, zejména po tragických událostech, které se odehrály začátkem tohoto roku. Dlouho očekáváme přijetí právních předpisů, které komplexně pojmenují všechny problémy, kterým čelí nemuslimská společenství, jako je právní postavení, registrace majetku a vzdělávání duchovních, jež by zaručovaly náboženský pluralismus v souladu s evropskými normami. Zákon o nadacích by mohl být v tomto ohledu určitě prvním krokem a po přijetí a realizaci se bude pozorně hodnotit. Znepokojující záležitostí je i nedávné rozhodnutí nejvyššího soudu v otázce ekumenického patriarchátu. Sdílíme vaše názory na vztahy civilistů a vojáků. Nedávné události, zejména před a během volební kampaně, ukázaly potřebu dalších kroků v této oblasti, aby si ozbrojené sily nemohly uplatňovat politický vliv. Stále je potřebné zabezpečit civilní demokratickou kontrolu nad vojskem v souladu s postupy členských států EU. Pokud jde o jihovýchod, silně odsuzujeme nedávný teroristický útok v provincii Sirnak. Odsoudili jsme i další teroristické činy spáchané v Turecku, a budeme v tom pokračovat. Nikdy nebudeme omlouvat teroristické aktivity. Odvoláváme se v tomto ohledu na naši solidaritu s tureckým národem. Na druhé straně bychom kvůli terorismu neměli zapomínat na naléhavou potřebu urychleně vytvořit a zavést komplexní strategii, která bude zaručovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj jihovýchodu. Jde o komplexní oblast, kterou monitorujeme jako součást probíhajících reformních procesů. Kromě souladu s kodaňskými politickými kritérii se bude pokrok Turecka v přípravě na přistoupení měřit v rozporu s požadavky, které byly jasně stanovené v jednacím rámci. Jak Rada dohodla v prosinci minulého roku, bude se v tomto ohledu monitorovat a analyzovat pokrok dosažený v otázkách, na které se vztahuje prohlášení z 21. září 2005, zejména úplné a nediskriminační provádění dodatkového protokolu k Ankarské dohodě. Bohužel nebyl v této otázce zaznamenaný žádný pokrok. Také bych chtěl zdůraznit, že uznání ze strany všech členských států je nevyhnutnou součástí procesu přistoupení, a proto je důležité, aby Evropská unie co nejdříve normalizovala vztahy mezi Tureckem a všemi členskými zeměmi. Práce, která je potřebná na zabezpečení souladu s normami Unie a povinnostmi členství, je náročná a vyžaduje si neustálé úsilí a odhodlání. Procesu přistoupení Turecka věnujeme výjimečnou pozornost a mohu vás ubezpečit, že portugalské předsednictví též udělá, co bude v jeho silách, aby tato jednání pokročila.

3 3 Musíme plnit naše závazky. Podpora reformních procesů a plnění existujících nařízení posune proces vstupu Turecka dopředu, směrem k výhodám pro všechny obyvatele Turecka. Přesto závisí pokrok v procesu přistoupení v podstatné míře a především na chování Turecka. Olli Rehn, člen Komise. Vážený pane předsedo, dovolte mi v první řadě poblahopřát pani Oomenové-Ruijtenové k její výstižné zprávě a k návrhu, který je důkladný a zároveň spravedlivý. Začátkem tohoto roku prošlo Turecko velmi náročným obdobím vážné ústavní krize a politického napětí. I přes tento složitý problém uskutečnilo Turecko své parlamentní a prezidentské volby v duchu demokratických zásad a s velmi vysokou účastí obyvatelstva. Výsledkem bylo vítězství demokracie. Nový turecký parlament je ve velké míře zástupcem turecké politické rozmanitosti a, jak řekl pan Lobo Antunes, nová vláda může nyní pracovat s podporou stabilní většiny a značné podpory lidu. Tímto byla cesta vpřed vydlážděná. Nyní dozrál čas na oživení reformního procesu. Komise proto sdílí základní přístup uvedený v návrhu usnesení, a to určit problémy a podpořit Turecko při plnění těchto politických úloh. To znamená podporovat závazek nové turecké vlády s cílem posilnit reformní snahy a podpořit rychlou přeměnu těchto závazků v činy. To se týká reformního procesu a rovněžankarského protokolu. Komise vítá skutečnost, že vláda umístila ústavní reformy na první místo ve svém programu, s ohledem na posilňování demokracie a rozšiřování základních svobod. To by však nemělo vyústit v odložení reforem, které jsou potřebné už dnes, jako například přepracování smutně známého článku 301 tureckého trestního zákoníku a jiných článků, které se týkají svobody projevu nebo přijetí zákona o nadacích, který by zabezpečil svobodu vyznání. Také je nutné vynaložit další úsilí, které zabezpečí demokratickou nadvládu občansko-vojenských vztahů, ochranu práv žen, dětí a odborů, zlepšení soudního systému a na zvýšení boje proti korupci. Dovolte mi říct několik slov o nedávných událostech a současné situaci, jíž se velmi podrobně věnujeme spolu s předsednictvím a panem Solanou, a řádně jsme sledovali názory Parlamentu. Turecko neustále čelí přeshraničním teroristickým útokům ze strany PKK, která je na seznamu teroristických organizací EU. Evropská unie odsuzuje všechny teroristické útoky a chápe potřebu Turecka chránit své obyvatele. EU a Turecko jsou oba rozhodnuty zabezpečit nezávislost, suverénnost, jednotu a teritoriální integritu Iráku. Stále nabádáme Turecko a Irák, aby tento problém vyřešili prostřednictvím spolupráce mezi příslušnými orgány a dodržováním mezinárodního práva. Základ k tomu poskytla nedávná dvojstranná dohoda mezi Tureckem a Irákem o boji proti terorismu. Turecké orgány se pochopitelně snaží do svých snah zapojit Spojené státy, stejně jako irácké a irácko-kurdské orgány, nedávno jsme dokonce zaznamenali jistý pokrok. Usnesení, které schválil Parlament minulý týden, bychom měli považovat za součást celkové politické strategie. Ukázalo se, že evropská perspektiva představuje pro Turecko klíčový podnět pro reformy v zemi. V souladu s naší hlavní zásadou podmíněnosti v strategii rozšiřování podmiňuje realizace reforem pokrok v jednání o přidružení.

4 Pokud však chceme používat touto zásadu účinně, abychom dosáhli výrazného politického vlivu na podporu reforem, svoje závazky musí dodržovat i samotná Evropská unie. Musíme dodržet své slovo pacta sunt servanda. Všechny členské státy i nadále podporují jednání o vstupu Turecka, a pro důvěryhodnost Unie je nevyhnutné, aby tento proces pokračoval v souladu s ustanoveními rámce jednání přijatého Radou dne 3. října 2005 a rozhodnutím Rady z 11. prosince Šlo o jednomyslné rozhodnutí všech 27 členských států. Proto bychom měli otevřít další kapitoly hned, jak budou technicky připravené. Přinejmenším dvě kapitoly, a to ochranu spotřebitele a zdraví a transevropské sítě, budeme moci otevřít už v nadcházejících týdnech. Zároveň podporujeme Turecko, aby splnilo kritéria pro zahájení jednání již dnes stanovená u 13 kapitol. V neposlední řadě prosím nepochybujte, že náležitě přihlédneme k vašemu přínosu v naší chystané zprávě o pokroku Turecka, kterou Komise přijme dne 6. listopadu. Ria Oomen-Ruijten, jménem skupiny PPE-DE. (NL) Vážený pane předsedající, děkuji Radě a Komisi za milá slova. Dnešní diskuse a usnesení, které se chystáme přijmout, jsou ve skutečnosti v prvé řadě určeny Komisi, protože jsme chtěli přispět do zprávy o činnosti. Jsou však určené i Radě, která se opět sejde v prosinci, jako odpověď na zprávu o činnosti. Co v usnesení říkáme? Co říkáme v jeho textu? Popisujeme pokrok, kterého jsme dosáhli, a dohody, jež jsme uzavřeli. Též jsme popsali, co bylo výsledkem závazku, který na sebe převzalo Turecko. Z tohoto důvodu je uvedené usnesení shrnutím toho, čeho se dosáhlo, ale zároveň obsahuje i seznam věcí, které je ještě nutné udělat. Vážený pane předsedající, je v něm i to, co očekáváme od turecké vlády, protože je to příležitost dát reformnímu procesu nový impuls. Zatřetí bych chtěla říct, že jsme se pokusili prohloubit rozhovory s Tureckem. Proto bych ráda upozornila na soudržnost společnosti, logistiku, dopravu a energetiku. Svoboda projevu a svoboda vyznání mají v našem textu právem přední místo. Ústava, nová ústava, by neměla být výmluvou, proč okamžitě nenasadit všechny páky na to, aby se zabezpečilo uskutečnění všech potřebných reforem, zejména těch, které jsou spojené s článkem 301. Dále bych chtěla mluvit o vztahu mezi sousedícími zeměmi. Dobré vztahy mezi sousedy jsou nevyhnutné. Když se podívám na Turecko a Arménii, znamená to, že hranice musí být otevřené. Všechny hospodářské blokády musí skončit. Kromě toho, a to bude můj poslední bod, když národ neuzná svou minulost, nemá budoucnost. Proto také žádám Komisi o podporu Turecka a Arménie při řešení tohoto problému. Vážený pane předsedající, o straně PKK už nemohu víc říci, protože postupy tohoto Parlamentu mi nedávají víc času. Hannes Swoboda, jménem skupiny PSE. (DE) Vážený pane předsedající, především bych rád poblahopřál paní Oomenové-Ruijtenové k velmi dobré zprávě a poděkoval jí za její vynikající spolupráci. Tato zpráva obsahuje řadu sdělení a při mé návštěvě Turecka s panem Martinem Schulzem jsem tato sdělení mohl tlumočit tureckým orgánům. Za prvé, v reformách se nemůže jen pokračovat, ale musíme je zintenzivnit. Pan komisař se již zmínil o článku 301 tureckého trestního zákoníku a ostatních reformách, které zaručují úplnou a skutečnou svobodu

5 5 projevu a pluralitu názorů v Turecku. To stejné platí přirozeně i o svobodě vyznání a mnoha otázkách, o kterých budou hovořit ostatní kolegové později během této diskuse. Potřebujeme, aby reformní proces nabral na obrátkách. Za druhé, kurdská otázka: rád bych tu velmi jasně vyjádřil své stanovisko. Během mnoha let, ve skutečnosti během celých desetiletí, jsem se snažil zúčastňovat řešení kurdské otázky, ale nyní přišel čas, kdy je možné vyřešit kurdskou otázku politicky a prostřednictvím Parlamentu, a zanechat tak násilí. To je i důvod, proč nerozumím tomu, proč strana PKK i nadále pokračuje v terorismu. Dokážu to pochopit, protože PKK nehledá mírové řešení a pravděpodobně existují i lidé v armádě, kteří též odmítají mírové řešení. A přece bychom měli vyslat jasný signál, že chceme mírové řešení, což by měl učinit i Irák. V Ankaře jsme se setkali se zástupcem předsedy Talabáního, a ten se též jasně vyjádřil, že nechtějí pokračovat cestou terorismu strany PKK, ale upřednostňují politické řešení. Rád bych věřil, že zástupci kurdské regionální vlády budou věnovat pozornost zprávám, které říkají, že pokračování v terorismu PKK ničí nejen Turecko, ale i Irák. To je i důvod, proč já sám, stejně jako i Socialistická skupina Evropského parlamentu, můžeme jen souhlasit s touto výzvou: Turecko a Irák se musí spojit v mírové spolupráci, která musí počítat i s kurdskou místní vládou, aby skoncovali s terorismem. Zároveň musí Turecko kurdskému lidu pomoci, aby se tam cítil pohodlně a mohl považovat Turecko za svůj domov. Alexander Lambsdorff, jménem skupiny ALDE. (DE) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, též bych rád začal poděkováním zpravodajkyni Rii Oomenové-Ruijtenové, ale i pánům Joostovi Lagendijkovi a Hannesovi Swobodovi, za vynikající spolupráci během přípravy návrhu tohoto usnesení. Věřím, že jsme vytvořili dobrý text a překvapivě jsme se shodli, a myslím si, že jde o skutečně dobrou věc. Rád bych pro svou skupinu ještě jednou zdůraznil a podtrhnul klíčové body. Za prvé, pro Turecko představuje toto usnesení pozitivní a konstruktivní signál. Vítáme fakt, že letní ústavní krize byla zažehnána, a vítáme fakt, že nová vláda má silný a jasný mandát k dalším reformám. Jednoznačně však naléháme na vládu, aby použila svůj mandát na skutečnou podporu reforem. Co je důležité v tomto kontextu, jak vyplývá z usnesení, je fakt, že reformy jsou pro samotné Turecko, turecké obyvatele, tureckou společnost a pro turecké hospodářství skutečně důležité. Turecko se musí neustále stabilně zlepšovat, a to samo od sebe, a jsem rád, že v Turecku roste shoda v názorech na touto otázku, jak to bylo vyjádřené v dubnovém programu. Je dobré, že se to děje i nyní. Pro nás je důležité to, že kodaňská kritéria budou i nadále klíčovým referenčním kritériem na jednání, právě tak jako je vlastní absorpční kapacita Evropské unie i nadále důležitým a nevyhnutným kritériem. Naléhavě potřebujeme reformy, obzvlášť v následujících oblastech, přičemž jsme se o některých z nich již zmínili. Trestní zákoník: článek 301 jsme už zmínili, to je celkem jasné. Podle mého názoru bychom měli začít zahrnovat do této diskuse i článek 252. Týká se to i poškození památky Mustafa Kemala Atatürka a je to skutečně problematické, protože jde zároveň o porušení svobody projevu. Druhým důležitým bodem je zlepšení situace žen. Počet vražd ve jménu cti představuje stále vážné obavy. Ústavní reforma musí pokračovat. Musíme chránit základní lidská práva

6 a osobní svobody. Dovolte mi dodat, že z našeho pohledu představuje problém i volební právo. Census 10 % je v OBSE neslýchaný. Dovolte mi shrnout situaci tím, že řeknu, že musíme projevit pochopení pro složitou situaci v Turecku, zejména vzhledem k dramatickým událostem na jihovýchodě, na hranici Turecka s Irákem. Jednoznačně odsuzujeme teroristické aktivity strany PKK během posledních týdnů a rád bych projevil jménem celé skupiny soustrast rodinám vojáků, kteří byli zabití. Naléháme na tureckou vládu, aby na tuto situaci reagovala opatrně. Dodnes nebylo vidět žádné náznaky, že by to tak nebylo. Kroky přijaté na zmírnění hrozby pro turecké území však musí být v souladu s následujícími podmínkami. Musí být přiměřené a časově omezené. Evropská unie chápe složitou situaci v Turecku. Je důležité, aby si Turecko udrželo toto pochopení. Naším nejvyšším cílem je samozřejmě mírové řešení. Dnešní usnesení představuje jednoznačně konstruktivní signál pro příznivý dialog s Tureckem. Turecko bude i nadále významným partnerem Evropské unie a nyní musí ve svém vlastním zájmu rozhodně pokračovat v cestě reforem. Sebastiano (Nello) Musumeci, jménem skupiny UEN. (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rok po přijetí posledního usnesení založeného na vztazích EU a Turecka v tomto Parlamentu je smutné, že některé základní otázky zůstaly i nadále tragicky aktuální. Turecko prakticky nepovažuje Kypr za člena Evropské unie, svoboda tisku je stále omezená, neboť článek 301 trestního zákoníku nebyl stále upravený a Turecko stále vytrvale odmítá uznat genocidu arménské populace z roku Nedávný šokující teroristický útok ze strany PKK, následná mohutná reakce turecké armády a hrozba zásahu v severní části Iráku, pokud PKK neukončí svoje teroristické aktivity jednou provždy: tyto faktory znásobují nebezpečnou a choulostivou geopolitickou situaci, ve které se Turecko nachází. Samozřejmě, určitý pokrok nastal. Myslím zejména zvýšené zastoupení žen v nově zvoleném tureckém parlamentu, v hospodářských kruzích a na akademické půdě, ale musíme se sami sebe ptát, nyní víc než kdy jindy, zda si Evropa zítřku přeje velkou politickou entitu, nebo zda chce mít silnou kulturní identitu, protože tyto nejistoty hrají do karet Turecku, které si nepřeje přestat být samým sebou. Joost Lagendijk, jménem skupiny Verts/ALE (NL) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mrzí mě, že tuto rozpravu zastiňují teroristické útoky v Turecku. Mnohem raději bych hovořil o tom, zda je vhodné navázat na rozhovory o reformách, bohužel jsem však došel k závěru, že o přes množství pěkných slov se v praxi udělalo opravdu málo. I tak si myslím, že dnešní nejdůležitější otázka zní: Co by mělo Turecko podle našeho názoru udělat? Vynechejme z tohoto rozhovoru pokrytectví, dámy a pánové. Každý z nás ví, nebo by měl vědět, že na toto ďábelské dilema neexistuje jednoduchá odpověď. Na jedné straně zjišťujeme, dozvídáme se, že jakákoli země, ve které bylo za poslední měsíc zabito padesát lidé, musí nějakým způsobem reagovat, zatímco mnozí z nás, myslím včetně mnohých členů turecké vlády, pochopili, že velké vojenské operace nejsou řešením. Ty stranu PKK nezničí, způsobují nesmírné diplomatické a politické škody a, co je nejzávažnější, komplikují hledání řešení kurdského problému.

7 7 Dovolte nám proto věřit, že všechny pokusy najít diplomatické a politické řešení budou úspěšné. Koneckonců, problém neleží v iráckých horách, problém leží v Turecku, ale řešení problému, kurdského problému, nespočívá v tom, že postavíme Turky proti Kurdům. Z mého pohledu je problém v Turecku, Turci a Kurdi vědí, že jediné řešení jejich problému je politické, strana AKP na turecké straně a DTP na kurdské straně proti radikálům, které nemají vůbec zájem o politické řešení a které si myslí, že vojenské násilí může pomoci: na turecké straně armáda a část opozice a na kurdské straně PKK. Vyjádříme se velmi jasně: současné útoky strany PKK jsou, samozřejmě namířené na turecký stát, ale zároveň jsou útokem na kurdskou stranu DTP v tureckém parlamentu, která hledá politické řešení problému. Proto je důležité, aby tento Parlament ostře odsoudil stranu PKK a její teroristické útoky, a zároveň vyjádřil podporu všem na straně Kurdů, kteří se pokouší dospět k mírovému politickému řešení tohoto problému. Kyriakos Triantaphyllides, jménem skupiny GUE/NGL. (EL) Vážený pane předsedající, stále máme na paměti naděje Turecka na přijetí do EU, a proto vyzýváme Komisi, a tedy i Unii jako takovou, aby ukončila v následujících několika dnech posuzování pokroku Turecka, nebo jeho nedostatek v jednotlivých oblastech, které je nutné harmonizovat s evropským acquis. Vyhlásili jsme, že za předpokladu, že Turecko splní kodaňská kritéria a povinnosti, se kterými souhlasilo podle jednacího rámce a dodatkového protokolu, mělo by být schopné přistoupit k EU. Nemyslíme si, že nějaké kompromisy přinesou výsledky, ve které doufá ať už Turecko, nebo Unie. Rádi bychom poukázali na to, že Turecko dosáhlo jistého pokrok, ale opakujeme, že pokud má jeho přijetí proběhnout hladce, musí udělat to, co udělaly předcházející země při svém vstupu: plnit závazky své dohody vůči EU jako celku. Turecko musí proto plnit své závazky vůči Kypru, musí otevřít své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kyperské republiky a stáhnout veto na účast Kypru v mezinárodních organizacích a v multilaterálních dohodách. Jako levicová skupina, a obzvlášť jako strana AKEL (Pokroková strana pracujícího lidu Kypru), jsme přesvědčení, že vyhlídky na přijetí Turecka do EU zabezpečí plnění těchto závazků, zejména pokud jde o ukončení okupace Kypru tureckými vojsky. Též věříme, že podporováním Turecka na jeho cestě směrem k Evropě, za předpokladu, že Turecko bude zároveň plnit svoje závazky vůči EU, na něj můžeme vyvíjet tlak. Takto musí Turecko splnit následující závazky: bránit a respektovat lidská práva všech, kteří tam žijí, včetně Kurdů a ostatních menšin, uznat genocidu Arménů a otevřít hranici s Arménií se všemi společensko-hospodářskými důsledky, které to s sebou přinese. Pokud Turecko doufá, že bude moci pokračovat a završit své přijetí, potom je zjevné, že opatření a strategie, které přijalo, budou muset vést k úplnému souladu s evropským acquis a absolutnímu dodržování mezinárodního práva, které koneckonců řídí činnost EU. Georgios Georgiou, jménem skupiny IND/DEM. (EL) Vážený pane předsedo, to, co jsme slyšeli, je překvapující a nepřišlo to od nikoho jiného než od příslušného komisaře, který byl až moc připravený označit ty, kteří prohlašovali, že bojují za svobodu, za teroristy. Přemýšlím, zda nejsme příliš svolní popisovat Turecko jako zemi, na kterou se útočí ze všech stran. Je to země, která má stále svoje vojska v členském státu EU, a není to první ani poslední země, která se přizpůsobuje požadavkům EU. Na závěr se chci věnovat mnohem odbornější otázce. Krátce před událostmi na východních hranicích byla cena ropy v Turecku 76 USD za barel, nyní, kvůli zbraním, ke kterým se

8 vždy uchyluje, když potřebuje vyřešit své problémy, stoupla cena ropy na více než 90 USD za barel. (Předsedající řečníka přerušil) Philip Claeys, jménem skupiny ITS. (NL) Vážený pane předsedo, během diskuse o tomto usnesení ve výboru se zdálo, jako by Parlament jako celek napůl usínal. Jakoby čistě formálně se objevila vágní kritika, ale jinak to vypadá, jako bychom přijali vstup Turecka jako hotovou věc. Turecko přitom dosáhlo od začátku jednání jen sotva nějakého pokroku. Narážím například na nedávnou zprávu od Amnesty International o lidských právech a zacházení s menšinami. Pozice Turecka na Kypru se už téměř ani nepřipomíná. Navíc existuje opodstatněné riziko, že Turecko se chystá spustit rozsáhlý vojenský útok na Irák. Potom bychom se dostali do situace, kdy by kandidátská země nejen okupovala část teritoria existující členské země svými vojsky, ale navíc by se chystala vést jakousi místní válku v jiné sousední zemi, v tomto případě v Iráku. Vážený pane předsedo, většina obyvatel Evropy je proti možnému přijetí Turecka za člena EU. Důvodem je fakt, že Turecko není evropská země, a proto do Evropské unie nepatří. Namísto kompromitování věrohodnosti Evropy bychom měli raději dát přednost partnerství s Tureckem, ve vší upřímnosti a jednoznačnosti, a ne jeho plnému členství v EU. Jim Allister (NI). - Vážený pane předsedo, všiml jsem si, obzvlášť ze strany Komise, tendence prezentovat neevropské Turecko v tom nejlepším možném světle. Možná to není překvapující, pokud bereme do úvahy miliony eur předvstupní pomoci, které proudí, ale musíme čelit i nepříjemným věcem. Nejvíc se obávám zločinů ve jménu cti, závažného porušování lidských práv, nedostatku ochrany nemuslimských menšin, absence svobody vyznání, útoků proti křesťanům a propagandy. Tento rok pokračovaly smrtelné útoky na křesťany, například v dubnu došlo k zavraždění tří mužů v Malatyi. Pravá svoboda vyznání je často prubířským kamenem trvalého závazku země vůči lidským právům. V případě Turecka je toho nutné udělat mnoho, včetně právního postavení náboženských skupin a vlastnických práv, ale v podstatě se musí respektovat právo na svobodu vyznání a právo konvertovat. Werner Langen (PPE-DE). (DE) Vážený pane předsedající, zaprvé bych rád poděkoval paní Oomenové-Ruijtenové za vypracování této zprávy, která bude předložená Komisi a měli bychom ji k ní přihlédnout jako k příspěvku Parlamentu do nadcházející zprávy o činnosti. Turecko překonalo domácí problémy, vláda má jasný mandát, výsledkem nedělního referenda o ústavních změnách, které se týká voleb prezidenta, byl správný výsledek a nyní neexistuje žádný důvod, proč ještě víc zdržovat reformy. Proto bych rád začal výzvou k turecké vládě: Pokud myslí vstup do EU vážně, potom je potřebné zvýšit intenzitu reforem. Jak všichni víme, minulý rok se toho dosáhlo poměrně málo. Za druhé, záměrem reforem je na prvním místě zvýhodnit turecký lid. Nejsou ani samoúčelné, ani kouzlem ze strany Evropy, jejich účelem je pojmenovat nedostatky, ke kterým by nemělo v demokracii docházet, zejména v souvislosti se svobodou názoru, svobodou vyznání, právy žen, právy menšin, volebním právem atd. Turecko musí zvládnout tyto problémy a odstranit tyto nedostatky ze své vlastní vůle.

9 9 Rád bych se zmínil i o další věci, a tou je arménská otázka. Jako Němec si myslím, že můžeme od Turecka očekávat jasné uznání jeho historické zodpovědnosti. Jeho odmítání hovořit o tomto problému a odstranit blokádu Arménie je téma, kterému se musíme v diskusi i nadále věnovat. V současnosti, jak právě uvedl pan Swoboda, existuje obava, že se vojenský konflikt na kurdském území přenese do Iráku. Zde jasně preferujeme namísto vojenského řešení diplomatické řešení, a to dohodu. Úplně souhlasím s postojem Socialistické skupiny v Evropském parlamentu. Konec konců samotné Turecko si musí určit, zda a jak si přeje pokračovat po cestě směrem k Evropě. Z našeho pohledu není jedinou možností úplné přijetí Turecka do EU, jednání zůstaly záměrně napůl otevřená a je nakonec na samotném Turecku, zda bude pokračovat tímto proaktivním směrem. Nejde jen o to, zda může samotná Evropa umožnit Turecku vstup do EU. Jan Marinus Wiersma (PSE). (NL) Vážený pane předsedo, též bych rád vyjádřil pochvalu zpravodajkyni paní Oomenové-Ruijtenové. Moje bezprostřední odpověď na poznámku pana Langena je, že v mé skupině rozhodně hovoříme o jednáních za účelem členství v Evropské unii! Usnesení, o kterém dnes mluvíme, má podpořit tureckou vládu, aby, ať už dělá cokoliv, pokračovala po této cestě. Ministerský předseda pan Erdogan k tomu dostal od tureckých voličů silný mandát. Tím se ve skutečnosti dostává do pozice, ve které může podnítit reformy. Nyní rapidně očekáváme výsledky, a proto očekáváme, že Komise přijde co nejdřív ve zprávou o činnosti, která se bude týkat tohoto jevu. Samozřejmě bychom neměli přehlížet naléhavé problémy. Myslím, že by to byl opravdu velmi důležitý symbolický krok, který by měl obrovský dominový efekt, pokud by turecký parlament učinil něco s článkem 301, pokud by ho vyhlásil za neplatný, nebo ho přeformuloval. To by vytvořilo v Turecku potřebnou otevřenost pro rozhovory včetně rozhovorů o otázkách z minulosti a to mě přivádí k arménské otázce. Věříme, že je velmi důležité, aby o tomto proběhla v Turecku interní diskuse, ale je hlavně na samotném Turecku, aby to zorganizovalo, a nikoliv na Parlamentu nebo na Sněmovně reprezentantů Spojených států, aby otevřely tuto problematiku. Je to hlavně vnitřní záležitost, můžeme pomoci, ale ve skutečnosti nemá velký význam, abychom naléhali zvenku. Byla vyhlášená nová ústava. Věříme, že se tak objevuje i příležitost konečně najít politické řešení kurdské otázky. Sdílím názor těch, kteří říkají, že bychom měli udělat vše, co se dá, abychom zabránili vojenské eskalaci v severním Iráku, ale můžeme tak učinit jen v případě, že se distancujeme od teroristických útoků strany PKK a budeme PKK žádat, aby přestala. Zadruhé, musíme též podpořit Turecko v jeho dialogu s Irákem a s iráckými orgány, a taktéž i v jeho dialogu s místními orgány v kurdském Iráku, aby v praxi spolupracovaly, a tak tyto útoky zastavily. Vítáme nové diplomatické iniciativy, ale věříme, že toto násilí ukončí hlavně praktická spolupráce v samotném regionu. Marco Cappato (ALDE). (IT) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předsednictví Rady se vyjádřilo, že to závisí na Turecku a tuto myšlenku zopakovali mnozí kolegové včetně pana Langena, který řekl, že je na nich, aby se rozhodli. Já osobně však nevěřím, že tomu tak je. Podle mě musí Evropa převzít svou zodpovědnost. Není to problém jen Turecka a jeho souladu s formálními kritérii přístupu. Pravdou je, že za poslední měsíce vysílala Evropa, vlády Evropy, počínaje, ale nejen francouzským předsednictvím, vzkaz, že Turecko se k Evropské unii nepřipojí. Zpráva paní

10 Oomenové-Ruijtenové z tohoto předpokladu vychází a její znění je pravděpodobně tím nejlepším, co se dá vytvořit v tomto Parlamentu, ale musíme mít dostatek odvahy na to, abychom změnili celkový kontext: aktuální politická a vojenská krize na hranicích mezi Tureckem a Irákem je částečně odpovědností Evropské unie, vzhledem k tomu, že z politického hlediska jsme Turecku zabouchli dveře před obličejem, i přes to, že příslušná jednání pokračují. To, co potřebujeme, je velký krok vpřed, díky čemuž by se Evropská unie a vlády otevřeně domáhaly politické zprávy o právech obyvatel, kteří žijí na turecké půdě, na demokracii a právní stát, za účelem připojení se k Evropě. To by mohlo pomoci Turecku posunout se dopředu směrem k Evropě, a nikoliv směrem ke Střednímu východu. Feleknas Uca (GUE/NGL). (DE) Vážený pane předsedo, dnešní hlasování o usnesení Parlamentu o Turecku je zastíněné velmi hrozivými a znepokojujícími událostmi. Minulou středu hlasovalo Velké národní shromáždění Turecka drtivou většinou pro vpád tureckých vojsk do severního Iráku. Od té doby jsme slyšeli znepokojující zprávy o mrtvých a zraněných na turecko-iráckých hranicích, o krvavých bitkách a bojích, a slyšeli jsme, že turecká vojska střílejí na vesnice v severním Iráku. Slyšeli jsme o útocích na kurdské instituce a orgány DTP a o rozhněvaných nacionalistech, kteří se pokouší lynčovat své kurdské spoluobčany. A přitom signály, které Turecko vyslalo po ukončení ústavní krize koncem srpna, byly nanejvýš slibné. Mluvilo se o nové civilní ústavě, dalších reformách a intenzivnějších reformních snahách, které by odpovídaly na stále nevyřešené otázky. Paní Oomenová-Ruijtenová a mnozí mí kolegové chtěli přihlédnout k těmto pozitivním signálům a pokroku v Turecku poté, co reformní snahy narazily v Turecku minulý rok na mrtvý bod. Návrh usnesení je ve svém hodnocení vyvážený a spravedlivý. Vzhledem k nedávnému rozhodnutí Turecka a do očí bijící hrozby vojenského vpádu, který porušuje územní celistvost Iráku, však přemýšlím nad tím, jaké cíle momentálně Turecko sleduje. Jde opravdu o stranu PKK? Faktem je, že turecké vojska v posledních letech vykonávaly 24hodinové přeshraniční operace a ani jedna z nich vlastně neměla nějaký trvající účinek. Proč by to tentokrát mělo být jiné? Nebo to má něco společného se zásobami ropy, které se nacházejí v oblasti okolo Kirkúku a se záměrem Turecka odstranit autonomní status Kurdů v severním Iráku? V každém případě je však jasné, že kurdský problém se nebude dát vyřešit vpádem do severního Iráku. Z mého pohledu je též jasné, že Turecko nemůže porušovat mezinárodní zákony a porušovat suverenitu Iráku před očima Evropské unie a mezinárodního společenství. Evropa musí nyní převzít odpovědnost a aktivně se zúčastňovat rozvíjení strategie na nalezení řešení kurdské otázky, neboť to je klíčem k dosažení skutečného míru a demokracie v Turecku. Bastiaan Belder (IND/DEM). (NL) Vážený pane předsedo, v nedávném rozhovoru pro holandský tisk pan komisař Rehn jednoznačně uvedl, které reformy jsou v Turecku pro EU nejnaléhavější, a cituji: Jde o oblast svobody projevu a náboženství, tedy o jádro demokracie. Jsem Komisi vděčný za toto jasné vyjádření stanoviska. To mě dovedlo i k tomu, abych ho upozornil na dokument od Aliance protestantských církví v Turecku. Dokument je datovaný k 1. září 2007 a popisuje vážné nebezpečí a obavy tureckých protestantů z důvodu chybějící svobody vyznání. Pane komisaři, věřím, že budete s účastníky rozhovorů neústupně mluvit

11 11 o zranitelné pozici tureckých protestantů nebo všech tureckých křesťanů v turecké společnosti. Léčení symptomů opravdu nestačí, pane předsedo. Média a politici vytváří pro nemuslimské menšiny v Turecku velmi netolerantní a nebezpečné prostředí. I zde si situace žádá okamžitou reakci z Bruselu směrem k Ankaře. Druhý dokument o této záležitosti odevzdám panu komisaři a budu od něj dychtivě očekávat okamžitou písemnou odpověď. Andreas Mölzer (ITS). (DE) Vážený pane předsedo, před pár dny jsem byl v Turky okupované části Kypru a nabyl jsem bezprostředního dojmu systematického ničení asi 500 řeckých ortodoxních kostelů a ničení evropského kulturního dědictví, což nikdy nebude dobré. Je to podle mého názoru v rozporu s duchem Evropy, stejně jako pokračující nedostatek tolerance vůči křesťanům a jiným menšinám, nebo přečin pojmenovaný urážka turecké identity, který slouží k potlačení svobody názoru a svobody tisku, mlčení o neustálém porušování lidských práv, neschopnost pojmenovat problém genocidy vůči Arménům a přetrvávající islamizace. Je zcela nepřijatelné, aby kandidát na přistoupení stále okupoval část členského státu EU, v tomto případě severní Kypr, aby neřekl nic o plánovaném vojenském útoku na jinou zemi, což je právě nyní případ útoku proti Iráku. Brusel bude dál neustále zdůrazňovat, že jednání v souladu se základními právy, zejména pokud jde o svobodu projevu a vyznání, má nejvyšší prioritu při přistoupení k EU. V případě úsilí Turecka vstoupit do EU to jsou jen prázdná slova. Ioannis Kasoulides (PPE-DE). (EL) Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych nejprve pogratuloval paní Oomenové-Ruijtenové k této zprávě. A nyní aktuální problém: co se stane, pane předsedajícím, pokud bude Turecko, tedy kandidátská země, ignorovat napomenutí EU a napadne severní Irák? Jaké má Turecko úmysly? Chce snad způsobit další kyperskou krizi nebo okupovat území v části Iráku, kde se hovoří kurdsky, jde o další komplikování snah mnohých zemí, včetně evropských států, stabilizovat Irák? Jako můžeme dovolit, aby členské státy nebo kandidátské země mohly působit jako destabilizační faktory v oblasti, ve které evropští vojáci ztrácejí své životy ve snaze zachovat stabilitu? Chci vám připomenout, že turecká vojska okupují 40 % Kypru. To této zemi nezabránilo, aby zahájila přístupové rozhovory. Chci vám připomenout, že Turecko stále neplní požadavek EU na rozšíření Ankarského protokolu. Jsem zvědavý, co o tom řekne zpráva Evropské komise, která se očekává 6. listopadu. Pokud to bude zpráva o toleranci, potom proč bychom nebyli tolerantní i v mnoha jiných otázkách zásad a hodnot, které jsou pro EU nejdůležitější? V podstatě je nejdůležitější tato otázka: hovoříme o šíření hodnot EU nebo o zmenšování sféry jejich vlivu? Béatrice Patrie (PSE). (FR) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v prvé ředě bych ráda poděkovala paní Oomenové-Ruijtenové za konstruktivní zprávu, kterou se chystáme poslat Radě a Komisi, ale i turecké vládě a parlamentu. Lituji však, že se náš Parlament nevyjádřil jasněji o jisté otázce, která je nepochybně choulostivá, ale zdaleka ne méně důležitá: hovořím o arménské genocidě. V roce 1987 nazval tento Parlament masakr 1,2 miliónu Arménů, což byly dvě třetiny arménské populace, která v té době žila pod nadvládou Osmanské říše, k němuž došlo v letech

12 , slovem genocida. Americký Senát a Sněmovna reprezentantů právě udělaly totéž a mrzí mě, že tento Parlament za Američany v této otázce zaostává. Jak nedávno zdůraznila ve zprávě pro tisk Mezinárodní federace pro lidská práva, mnoho tureckých občanů je obviněných z urážky turecké identity na základě článku 301 trestního zákoníku. Abychom mohli řešit toto historické období veřejně, myslím, že je nutné co nejdříve tento článek zrušit. V žádném případě našim tureckým přátelům nepomůžeme tím, že po nich budeme chtít, aby zapomněli na svou minulost. Povinnost pamatovat si je zároveň i povinností vůči potomkům lidí, kteří přežili genocidu, a vůči samotnému mezinárodnímu společenství. Proto vyzývám Parlament, aby podpořil všechny pozměňovací návrhy, které žádají genocidu Arménů a těch, kteří zdůrazňují potřebu úplného dodržování náboženských svobod a práv menšin. Marios Matsakis (ALDE). - Vážený pane předsedo, Turecko je z politických, hospodářských, vojenských a kulturních důvodů důležitou zemí, a proto je pro EU důležité. Poté, co si to EU uvědomila, rozhodla se zahájit přístupová jednání. Cesta směrem k přijetí nebyla velmi hladká, ale pomohla začít v Turecku tak velmi potřebný demokratický reformní program. Tyto reformy vítá jak EU, tak i obyvatelé Turecka. Reformy musí pokračovat i nadále, a přinejmenším z tohoto důvodu musí být naše podpora Turecka při jeho vstupu silná. Nikdo se nesnaží ignorovat skutečnost, že problémy tu jsou. Ústředním bodem tohoto problému je moje země, Kypr, ale já si jako většina lidí v tomto Parlamentu uvědomuji, že tyto problémy nevyřeší konflikt, ale mírová jednání. Evropštější Turecko je mnohem lepší pro diskutování a řešení problémů, a proto plně podporuji přijetí Turecka do EU. Takže podporuji kompromis, kterého jsme dosáhli prostřednictvím rozumného zacházení, které si zvolila paní Oomenová-Ruijtenová, díky čestné a plodné spolupráci kolegů, kteří o to měli zájem, kteří možná měli odlišné názory na specifické otázky, ale kteří se všichni shodli na zásadě, že EU může dosáhnout víc konstruktivní spoluprací s tureckými obyvateli, než destruktivním nepřátelským jednáním. Turecko prochází právě nyní velmi složitým obdobím a větší použití metody cukru než biče je momentálně ze strany EU nejvhodnější způsob postupu. Nechť je naše ohromná podpora této zprávy důkazem pro turecké obyvatele, že je v EU chceme, a nechť je podporou rozsáhlejších a rychlejších reforem v Turecku a zvýšení pomoci při řešení dlouhodobého kyperského problému. Mario Borghezio (UEN). (IT) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mnozí z nás se při bránění Turecku při jeho vstupu do Evropy odvolávají na geopolitické důvody. Fakta nám nyní dokazují, že jsme měli pravdu, pokud vezmeme v úvahu, že Ankara vpadla do jemné rovnováhy Iráku, kde naši vojáci každý den riskují své životy a bojují za svobodu obyvatel, jako slon do porcelánu. Věřím, že o tom potřebujeme popřemýšlet, protože, milí kolegové poslanci, vaše drahé demokratické Turecko, ten ráj lidských práv na zemi, klepe na dveře Evropy právě v té chvíli, kdy se na frontě Iráku spouští hrozivý, nepředvídatelný a tragický válečný scénář. Až se vrátíte do Bruselu, udělejte to, co jsem zamýšlel udělat já: zajděte do arménské restaurace. Nejsou mezi vašimi neevropskými přáteli Arméni? A přece jejich budovy zničili chuligáni, turečtí kriminálníci, kteří spálili restauraci v hlavním městě Evropy jen proto, že je arménská. Taková je demokratická povaha tureckých nacionalistů! Proč bychom je

13 13 tedy měli vítat, když stále nechtějí uznat genocidu Arménů? Vyzývám vás, abyste hlasovali pro můj pozměňovací návrh. Gerard Batten (IND/DEM). - Vážený pane předsedo, usnesení zdůrazňuje, že Turecko musí jednat plně v souladu s kodaňskými kritérii, která budou představovat základ jeho přijetí do EU. Ve zprávě se zároveň turecká vláda vyzývá, aby uvedla svůj přístup k svobodě vyznání do souladu s těmito zásadami, jako to formuloval Evropský soudní dvůr. Od dob Kemala Atatürka si Turecko udrželo sekulární stát proti síle fundamentalistického islámu. Rád bych věděl, zda si Turci uvědomují, že vstupem do EU zásadně podryjí svoji schopnost odolat militantnímu islámu. Pokud se Turecko připojí k EU, jeho islamisti použijí právní předpisy v oblasti lidských práv jako kryt, zpoza něhož budou v Turecku a v Evropě prosazovat džihád. Britové si začínají uvědomovat, že pokud se Turecko připojí k EU, dalších 70 milionů lidí získá právo přijet do Británie. Přijetí Turecka bude pohromou pro Turky a bude pohromou pro Británii. Koenraad Dillen (ITS). (NL) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě o návrhu usnesení pana Florenze jsme si včera správně všimli, že velká většina obyvatelstva podporuje přísné kroky, jako zákaz kouření na pracovišti, v barech a v restauracích. Doufal jsem, že toto usnesení též vezme v úvahu názor převážné většiny populace, a to, že Turecko nemůže vstoupit do Evropské unie. Zdá se však, že jsem si marně dělal iluze. Pokud jde o rozhodující záležitosti, jako je ústava nebo vstup Turecka do Evropské unie, názor lidí se už najednou nepočítá. Turecko, přátelský národ, není evropskou zemí. Tečka, amen, konec. To by měl být konec diskuse. Ale Parlament nejen že neakceptuje svou odpovědnost, ale již několikrát byl slepý vůči konkrétním nedávným událostem, které jasné ukázaly, že Turecko nepatří do Evropské unie, a že rozhodnutí začít přístupové jednání byla chyba. Proč se toto usnesení nezmiňuje o odporu strany AKP vůči ústavním ustanovením, podle kterých by obrácení na jinou víru už dál nebylo podle zákona trestné? Proč jsou lidé také nechápaví, pokud jde o otázku Arménie nebo Kypru? Toto je další příklad evropské reálné politiky, ze které nás můžete vynechat. Charles Tannock (PPE-DE). - Vážený pane předsedo, podle londýnských novin The Times bylo nedávné usnesení Kongresu USA o arménské genocidě až děsivě aktuální. Takže, kdy je vhodný čas mluvit o genocidě? Arménská loby je v tomto Parlamentu tak hlasitá právě pro zjevnou hradbu mlčení, které obklopovalo otázku genocidy téměř celé století. Vrah turecko-arménského novináře Hranta Dinka měl podnítit období národní reflexe, ale to se, bohužel, nestalo. Přesto však je smíření mezi Tureckem a Arménií včetně opětovného otevření zavřených hranic důležitým prvkem tureckých snah o vstup do EU. Z mého pohledu ale žádná pravá demokracie nemůže popírat svou minulost, dokonce ani její nejhlubší a nejtemnější tajemství. Právě tak důležité je i urovnání konfliktu na Kypru, který se i nadále nachází ve slepé uličce, což způsobuje přítomnost okupačních vojsk v členském státu EU, stejně jako nedodržování Ankarského protokolu.

14 Náboženská práva menšin, například křesťanů, jsou též důvodem je znepokojení. Například řecký ortodoxní seminář v Halki je od roku 1971 zavřený, asyrští křesťané, kteří utekli do Německa a Švédska během války s PKK, byli zbaveni svého tureckého občanství, takže potom nemohli žádat zpět své domovy, o které přišli během konfliktu. A Turecko nepovažuje alevity za odlišné od většiny sunitských muslimů, a proto neuznává jejich odlišné náboženské potřeby. Článek 301 trestního zákoníku o urážce tureckosti měl za následek mnoho odsouzení a v březnu vydal soud v Istanbulu z mého pohledu dost bizarně zákaz přístupu na webovou stránku YouTube, na které se nacházela tvrzení ohledně sexuální orientace zakladatele moderního Turecka Kemala Atatürka. Sám za sebe, a ne jménem své politické strany nebo skupiny, říkám, že je jasné, že toho musíme ještě hodně udělat. PŘEDSEDAJÍCÍ: MARTÍNEZ MARTÍNEZ Místopředseda Maria Eleni Koppa (PSE). (EL) Vážený pane předsedající, dnešní diskuse nám poskytla příležitost vyjádřit naši spokojenost s výsledky voleb v Turecku a přivítat přání Turků pokračovat v zahájených reformách. Případné přijetí Turecka do EU, které zůstává i nadále cílem, otevřelo cestu reformním snahám. Naneštěstí se tyto ustálily a zpomalily. Nová vláda se svým čerstvým, silným mandátem se potřebuje pohnout velmi rychle kupředu, aby plně realizovala všechna ustanovení dohody o přidružení a jejího dodatkového protokolu. V reformním procesu jde především o demokratizaci, základní lidská práva a náboženské svobody. V souladu s tím je nevyhnutné zrušit článek 301 trestního zákoníku a splnit požadavky ekumenického patriarchátu. Naneštěstí umožňoval dosud postoj turecké vlády vůči této otázce extrémistické jednání. Musíme též zmínit nevysvětlitelné trvání tureckých orgánů na tom, aby teologická škola v Halki zůstala zavřená. Další záležitostí, které se obáváme, je napjatá situace v jihovýchodním Turecku. Věřím, že kultura násilného řešení konfliktů by už neměla převládat, protože bude znamenat nestabilitu v širší oblasti. Je povinností současného parlamentu, aby jednal s cílem dosáhnout mírového řešení konfliktu kurdské otázky, což předpokládá rozhovory mezi oběma stranami. Mezinárodní společenství musí v této potenciální krizi hrát úlohu orgánu dohlížejícího na dodržování míru. Na závěr bych, vážený pane místopředsedo, ráda řekla, že očekáváme, že bude Turecko respektovat všechny své povinnosti tak, aby mohlo stabilně pokračovat směrem k budoucí evropské integraci. Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE). (EL) Vážený pane předsedající, dovolte mi nejprve poblahopřát paní Oomenové-Ruijtenové k její vynikající práci. Pane předsedající, lidový mandát, který byl udělený Erdoganově vládě a obzvláště panu Erdoganovi, umožňuje pokračování reforem, které probíhaly od chvíle, kdy se z přání Turecka získat místo v Evropě stala konkrétní možnost. Zároveň mandát inspiruje novou touhu po spravedlivém a trvajícím řešení kyperské otázky, s čímž je základní požadavek, a to aby byla z Kypru stažena turecká vojska.

15 15 Existuje nová touha po skutečných sousedských vztazích, a to zejména s Řeckem. Díky mandátu se lidská práva dodržují na základě nových zákonů, jako je zákon o církevních nadacích a zákony ochraňující práva a svobody. Historie se smiřuje s minulostí a dochází k uznání genocidy Arménů, pontských Řeků a Asyrčanů. Díky mandátu vidíme otázku Kurdů v novém světle. Potenciální invaze do severního Iráku je otázka, která by měla představovat pro EU velkou obavu. Takovýto krok nesmíme dovolit, protože potřeba porazit terorismus, na které jsme se všichni dohodli, by neměla být nikdy použitá jako výmluva pro fait accompli u okupovaného území v severním Iráku, jako se to stalo na Kypru. Richard Howitt (PSE). - Vážený pane předsedající, nejsem si jistý, zda jsme během dnešní dopolední rozpravy něčím přispěli k otázce přistoupení Turecka, kromě toho, že malá skupina silných oponentů přijetí Turecka do EU dostala příležitost zopakovat své argumenty v tomto Parlamentu. Samozřejmě, že bychom měli naléhat na Turecko, aby ukázalo sebekázeň a aby jednalo přiměřeně v reakci na teroristické hrozby ze severního Iráku, ale všiml jsem si, že dnes ráno přednesli kritiku přesně ti stejní lidé, kteří byli v jiných diskusích proti tomu, aby se Evropská unie podílela na rekonstrukci Iráku. Vítám strategické partnerství mezi Spojeným královstvím a Tureckem, které vyhlásil ministerský předseda pan Brown a pan Erdogan včera v Londýně, včetně konstruktivní spolupráce v boji proti organizovanému zločinu a terorismu. Vyzývám ostatní členské státy, aby jednaly stejně. Vítám nejmladší zvolenou tureckou poslankyni Aylu Akatovou, která byla minulý týden v Bruselu jako jedna z mnoha kurdských poslanců, jež se vrátili do tureckého Parlamentu po 14 letech a dávají nám naději, že problém kurdských politických a kulturních práv se bude moci vyřešit prostřednictvím demokracie, a nikoliv prostřednictvím násilí. Josef Zieleniec (PPE-DE). () Paní Ria Oomen-Ruijten odvedla mimořádnou práci, kdy v materii, která tak štěpí náš Parlament, nalezla cestu ke kompromisnímu textu. Jsem však přesvědčen, že do budoucna bychom měli opustit schvalování usnesení a zpráv, ve kterých hledáme kompromis za cenu nevyjadřování se ke klíčovým, sporným problémům. Snahou o jednotu vysíláme do Turecka signály, které dostatečně neodrážejí rozdílnost názorů, které panují ve vztahu k tureckému členství jak v tomto Parlamentu, tak mezi evropskou veřejností. Netajím se s tím, že již zahájení přístupových rozhovorů s Tureckem považuji za zásadní chybu. Jsem si ale vědom a respektuji, že ne všichni v tomto shromáždění sdílejí tento názor. V této pro další budoucnost evropské integrace klíčové otázce je i evropská veřejnost silně rozdělena a polarizována. Naší povinností je tuto polarizaci reflektovat. Přivítal bych proto, kdybychom do budoucna dali v našich usneseních a zprávách Turecku i evropské veřejnosti jasně najevo, jak je Parlament rozdělen v klíčových otázkách týkajících se případného členství Turecka v Evropské unii. Je-li kompromis vítán v mnoha dalších otázkách, které zde projednáváme, členství Turecka a naše vztahy s ním kompromis nesnesou. Změňme tedy paradigma nevytvářejme zprávy a usnesení pokoušející se vyvolat zdání shody a jednoty, ale dejme podporou či zamítnutím jasně formulovaných pozic najevo, že jsme ve věci členství Turecka rozděleni.

16 Je to otázka naší zodpovědnosti jak vůči občanům, tak Turecku, které si nezaslouží, abychom mu vědomě zakrývali pravdu. Jsem si jist, že turecký národ přivítá mnohem spíše sdělení o nejednotě než zakrývání skutečného stavu, které Evropa a také náš Parlament dlouhodobě demonstrují. Vural Öger (PSE). (DE) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, díky usnesení paní Oomenové-Ruijtenové o Turecku vysílá Evropský parlament pozitivní signál, a tím vstoupil do nové fáze konstruktivního dialogu o svých vztazích s Tureckem. Turecko se momentálně zapojilo do významných rozhovorů o interních reformách. V Turecku je nyní u moci parlament, který má lidový mandát, a může se tak pustit do práce. Je to šance dát do přijímacího procesu nový impuls, a to v několika klíčových otázkách. Volání po tom, aby byly splněné další požadavky, jež nejsou součástí přístupových rozhovorů, je kontraproduktivní. V Turecku je nyní nejvyšší prioritou formování nové ústavy. Již teď je zřejmý její návrh. Turecká strana nyní uvažuje nad požadavkem změnit článek 301 tureckého trestního zákoníku. Turecko teď potřebuje další pozitivní signály od EU. Musíme Turecko podpořit, aby pokračovalo v tomto reformním procesu s obrovským nadšením. Zpráva o činnosti Komise se očekává 7. listopadu a myslím si, že je velmi důležité, aby se v této zprávě odrazily aktuální pozitivní vývojové trendy v Turecku. Yiannakis Matsis (PPE-DE). (EL) Vážený pane předsedající, Turecko je kandidátem na vstup do sjednocené Evropy. Má svá práva a povinnosti. Zpravodajkyně odevzdala vyváženou předběžnou zprávu. Ta nabízí Turecku další šanci pokračovat v reformách a plnit své povinnosti, zejména pokud jde o hospodářské změny, dodržování kodaňských kritérií, lidských, náboženských práv a práv menšin. Chceme, aby se Turecko změnilo, protože samotné Turecko volá po změně a protože si to vyžaduje dnešní doba. Změna v Turecku znamená splnění jeho povinností vůči Kypru uznáním Kyperské republiky a ukončení okupace Kypru. Ve zprávě se správně uvádí, že stáhnutí turecké armády pomůže dosáhnout řešení, a že turecká armáda může být nahrazená malou evropskou armádou pod velením Rady bezpečnosti. Turecko musí splnit následující závazky: ukončit kolonizaci a změnit demografický charakter Kypru, repatriovat osadníky, kteří tvoří velkou většinu v okupovaných oblastech a jsou časovanou bombou, která čeká na podkopání jakéhokoliv řešení, ukončit přivlastňování si majetku řeckých Kypřanů na okupovaném Kypru, a zastavit ničení kulturního dědictví. Prvním krokem je, že Turecko musí respektovat rozhodnutí OSN a vrátit město Famagusta jeho právoplatným obyvatelům. Ankara považuje turecké Kypřany za izolovaný národ, a to kvůli přítomnosti tureckých vojáků, kteří drží řecké Kypřany mimo jejich domovy a majetky. Turecko má v rukou klíč ke svému vstupu do Evropy, jakožto i k vyřešení kyperské otázky. Turecká politika, která rozděluje Kypr na dva státy, není řešením. Žijeme v době sjednocování, ne rozdělování. Říkáme ano evropskému Turecku a ano Evropskému řešení, které mají jen málo společné s dělicími liniemi a zónami a měli by být založené na zásadách sjednocené Evropy, jako správně zdůrazňuje paní zpravodajkyně. Tím se vytvoří realizovatelný modelový stát celé Evropy, kde mohou Řekové a turečtí Kypřané, křesťané a muslimové žít v míru a užitečně, na základě vzájemného respektování zásad a hodnot sjednocené Evropy.

17 17 Carlos Carnero González (PSE). (ES) Vážený pane předsedající, jak víte, rozšíření Evropské unie a přijetí další země je vždy dialektický proces, ve kterém musí být jasně stanovené snahy kandidátské zemí, ale též musí být jasné snahy samotné Unie. Podle mého názoru, když bude mít Evropská unie novou reformní smlouvu, která jí umožní být demokratičtější a efektivnější, dostane se tak též do lepší pozice, aby mohla pokračovat ve svém rozšiřování. To je i případ po uzavření Lisabonské smlouvy. Turecko dosahuje výrazných pokroků. Všichni stojíme za ankarskou vládou, za tureckými lidmi v boji proti terorismu. Nicméně abychom zabezpečili pokračování vzpomínaného pokroku, musíme vyžadovat sebeovládání, střídmost a soulad s mezinárodním právem. Rozsáhlá vojenská operace v severním Iráku by jen přilila olej do ohně a mohla by způsobit v Turecku vážné problémy. Nakonec chci poblahopřát paní Oomenové-Ruijtenové za její usnesení, i když v něm jedno téma chybí: proč stále zapomínáme, že Turecko není jen kandidátskou zemí, ale i podstatným evropsko-středomořským partnerem v barcelonském procesu? Tento bod ve zprávě chybí. Turecko je v tomto procesu důležité právě tak, jako jsme my důležití pro Turecko v evropsko-středomořském procesu. Emine Bozkurt (PSE). (NL) Vážený pane předsedající, ráda bych poděkovala paní Oomenové-Ruijtenové za její vyvážené usnesení. Před deseti dny jsem byla v Turecku a během své návštěvy jsem hovořila s členy nové turecké vlády a nového parlamentu. Zdůraznila jsem potřebu pokračovat v reformách, se zvláštním důrazem na svobodu projevu. Ministr spravedlnosti a ostatní členové kabinetu mě ujistili, že se článek 301 změní. Nová vláda mi též přislíbila reformy na cestě směrem k členství v EU. Usnesení hovoří o tomto členství jako o konečném cíli. Toto usnesení proto přímo přispěje k reformám v Turecku včetně reforem v oblasti práva žen, práva odborů a sociálních právních předpisů. Aby se však reformy uskutečnily, je potřebný klid, a právě nyní jsou v Turecku na prvním místě strach a hněv. Strach z útoků ze strany PKK, hněv, který by se mohl stupňovat. Abychom tomu mohli zabránit, musí Turecko a EU spojit své síly, aby dokázaly použít diplomatické a politické prostředky na zabránění a potrestání terorismu. Manuel Lobo Antunes, úřadující předseda Rady (PT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tato živá diskuse je pro předsednictvo velmi užitečná. Jasně demonstruje, pokud byly nějaké pochybnosti, jak velmi se názory mnohých členů liší, pokud jde o přijetí Turecka do Evropské unie. Bez ohledu na množství názorů, které mohou na tuto záležitost existovat, však cítím, že tato diskuse jasně ukázala, že Turecko je už nyní zcela zásadním strategickým partnerem, pokud jde o politické, hospodářské a bezpečnostní záležitosti. Též cítím, že z této diskuse jasně vyplývá, že vyhlídka na vstup Turecka do Evropské unie byla hnací silou základních politických a sociálních reforem v Turecku. Očividně někteří lidé litují, že tyto reformy nebyly tak rychlé nebo tak rozsáhlé, jako bychom doufali, ale fakt je, že obyvatelé a vláda Turecka postupně postupují vpřed po cestě, kterou jsme stanovili my, směrem k stále demokratičtější a pluralističtější společnosti, ve které se ještě víc respektuje právní řád. Kodaňská kritéria jako příručka nebo referenční rámec celého tohoto jednacího procesu jsou pro Turecko i další kandidátské země mimořádně srozumitelné: jen země, které jasně respektují naše hospodářské zásady, a co je ještě důležitější, i naše politické zásady, se

18 mohou stát členy Evropské unie. Pokud Turecko jedná plně v souladu s těmito kritérii, potom je zjevné, že se může stát členem Evropské unie. To je nanejvýš jasné, a proto to nesmí, nebo by přinejmenším nemělo vzbuzovat žádné pochybnosti. Pokud jde o teroristické útoky strany PKK na hranicích mezi Irákem a Tureckem, chtěl bych vás upozornit na prohlášení předsednictva ze dne 22. října, které se týkalo této otázky. V tomto prohlášení předsednictvo zcela odsoudilo teroristické násilí, které spáchala strana PKK a vyjádřilo naši aktivní solidaritu s rodinami obětí. Též jsme si všimli, že pro mezinárodní společenství je nevyhnutné podpořit snahy Turecka v boji proti terorismu, a zároveň respektovat právní řád, zachovávat mezinárodní mír a stabilitu a regionální stabilitu a přirozeně žádat Turecko, aby se zdrželo nepřiměřené vojenské reakce. Vyzýváme rovněž tureckou a iráckou vládu, aby při řešení tohoto problému spolupracovaly a zejména aby zabránily používání iráckého území na teroristické útoky proti Turecku. Olli Rehn, člen Komise. Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vám poděkovat za tuto smysluplnou a aktuální diskusi, krátce před tím, než 6. listopadu vydáme naši zprávu o pokroku Turecka, což je za dva týdny. Naším cílem v Komisi je předložit objektivní a spravedlivou zprávu, jako představila paní Oomen-Ruijtenová. Dnešní diskusí a vaším následným usnesením vysílá tento Parlament Turecku jasný odkaz. Zaprvé myslím, že všichni souhlasíme s tím, že je čas zvýšit reformní snahy v zemi ve prospěch tureckých občanů, a zároveň je čas i na skutečný pokrok v otázce přístupových jednání EU. Zejména pokud klademe silný důraz na reformy bez zbytečného odkládání, pokud jde o svobodu projevu, neslavný článek 301 a ostatní obdobné články, stejně jako náboženské svobody. Podobně potřebujeme vidět pokrok v otázce práv žen, práv odborů, dále kulturních a náboženských práv a mezinárodních závazků vůči Turecku. Odsuzujeme teroristické útoky a rozumíme potřebě Turecka chránit své občany, ale zároveň žádáme od Turecka, aby hledalo politické řešení ve spolupráci s iráckými regionálními úřady a mezinárodním společenstvím a aby ve své reakci na terorismus PKK projevilo smysl pro přiměřenost. Pokud jde o arménskou otázku, Komise podporuje výzvu Parlamentu, kterou zahrnuje náš návrh usnesení, zabezpečit proces zmírnění mezi Tureckem a Arménií. To je nejlepší a nejúčinnější způsob, který by měl časem vést ke skutečným výsledkům ve věci smíření a spravedlnosti. Domníváme se rovněž, že všechny záležitosti v Turecku včetně arménské otázky by se měly prodiskutovat veřejně a poklidně v turecké společnosti, ve jménu svobody vyjadřování. Proto je i reforma článku 301 nevyhnutná pro seriózní a účinnou diskusi o arménské otázce, která by mohla vést ke skutečnému smíření. Současná omezení svobody projevu mají deprimující vliv a ještě víc přispívají k vytváření atmosféry intolerance a nenávisti, jak se bohužel ukázalo v případě zavraždění Hranta Dinka začátkem tohoto roku. Na závěr musíme připomenout jednu věc. Stanovil jsem, tak jako i vy, velmi přísné požadavky pro Turecko, pokud jde o reformní proces a udělal jsem správně. Zároveň potřebujeme připomenout, že rovnice funguje, jen pokud obě strany dělají to, co musí. To znamená, když jsme neústupní, musíme být i spravedliví. Dodrželi jsme své slovo a splnili jsme vyhlídky na vstup Turecka, jak to bylo uvedené v jednacím mandátu. (Potlesk)

19 19 Jinak můžeme křičet kolik jen chceme, ale bude to jen jako křičet do lesa. Nepřijde žádná odpověď, jen dlouhé ticho. Předsedající. Byly předloženy dva návrhy usnesení (1) na ukončení této rozpravy. Rozprava je ukončena. Hlasování se uskuteční dnes. Písemná prohlášení (článek 142) Richard Corbett (PSE), písemně. Turecko musí ještě projít dlouhou cestu, než splní podmínky členství v EU. I přes značný pokrok v posledních letech stále existují nevyřešené otázky týkající se svobody projevu (zejména článek 301 trestního zákoníku), lidských práv a Arménie. Odmítám však argumenty těch, kdo říkají, že Turecko by se nikdy nemělo připojit k EU na základě toho, že to není evropská země. Již více než před půl stoletím jsme přijali Turecko za právoplatného člena Rady Evropy. Začali jsme přístupové rozhovory, a tím jsme v zásadě uznali jeho vhodnost připojit se k EU. Tvrzení, že Turecko není evropskou zemí, ve skutečnosti znamenají, že není křesťanské. Ale proč by právě to mělo být kritériem? Mottem Evropské unie je jednotnost v rozmanitosti nesnažíme se normalizovat kultury, ale hledat způsoby jak spolupracovat a zároveň si zachovat naše odlišné jazyky, náboženství atd. Přijetí světského státu, jehož populace je ve velké míře islámská, tuto zásadu ještě zvýši. 5. Summit EU/Rusko (rozprava) Předsedající. Dalším bodem jsou prohlášení Rady a Komise k summitu Evropské unie a Ruska. Manuel Lobo Antunes, úřadující předseda Rady. (PT) Vážený pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, jak víte, 20. summit EU a Ruska se uskuteční tento týden v pátek v portugalském městě Mafra. To podle našeho názoru představuje vynikající příležitost pro vůdce Ruska, ale i Evropské unie, aby posoudili naše vztahy. Věříme, že vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem jsou všeobecně dobré a určitě mnohem lepší, než nás někdy nutí uvěřit mezinárodní tisk. Rusko je klíčovým partnerem EU a náš vztah bereme velmi vážně. Summit bude otevřeně řešit situaci v EU a v Rusku. Podáme zprávu o vývoji v Evropské unii, zejména pokud jde o pokrok při přípravě návrhu reformní smlouvy, která byla právě přijatá v Lisabonu, a o balíčku týkajícím se liberalizace energetiky, který navrhla Komise a který byl přijat 9. září. Pokud jde o společný prostor, přezkoumáme pokrok, kterého bylo při realizaci plánů dosaženo. Tento proces je i nadále velmi pozitivní, i když některé oblasti je potřebné posunout dopředu. V určitých důležitých oblastech pomohla dosáhnout tohoto cíle stálá rada pro partnerství (PPC). Stálá rada pro partnerství v oblasti kultury, která bude zasedat den před summitem, pomůže zintenzivnit naši spolupráci v oblasti kultury. Pokud jde o priority summitu, máme v úmyslu dosáhnout dohody o spuštění systému včasného varování v energetickém odvětví, což se v zásadě dohodlo už během minulého summitu, který se konal v Samaře. Pokud vezmeme v úvahu vzájemnou závislost Evropské (1) Viz zápis.

20 unie v otázce energetiky, musí dojít ke zvýšení důvěry a vzájemné spolupráce. Proto zdůrazníme cíle a zásady, které musí EU respektovat ve vztahu k našemu energetickému partnerství, zejména vzájemnost, transparentnost, otevřenost a vytváření účinné právní a regulační soustavy. Podle našeho názoru musí být zásady smlouvy o energetické chartě a dokument o celosvětové energetické bezpečnosti, které skupina G8 přijala v Sankt-Petěrburgu, zahrnuty do nové dohody mezi EU a Ruskem, která bude právně závazná a nahradí současnou dohodu o partnerství a spolupráci (PCA). V oblasti investic vítáme oficiální dialog vytvořený v plánu pro společný hospodářský prostor. Je životně důležité, aby se pro EU vytvořily transparentní, nediskriminační a předvídatelné podmínky pro podniky investující v Rusku, se zřetelem na zákon o strategických investicích, o němž uvažuje Duma. Též budeme naléhat na Rusko, aby se vyhnulo selektivnímu užívání doprovodných politik, týkajících se životního prostředí nebo zdaňování, zdržování existujících investic nebo vytváření skrytých překážek pro nové investice. Věříme, že vstup Ruska do Světové obchodní organizace (WTO) je prioritou, která je důvodem, proč máme v úmyslu otevřít tuto otázku během summitu. Možná bude mít Komise k tomu co říct. Musím zdůraznit, že summit využijeme i k tomu, aby jsme vyvinuli tlak, v zájmu zajištění pokroku, pokud se do té doby nenajde uspokojivé řešení hlavních nevyřešených otázek, jako je vývozní clo na dřevo nebo diskriminující cla vlakové přepravy. Jsme si vědomí toho, že tento summit přichází v době, kdy jsou v Rusku aktuální prezidentské volby i volby do Dumy. Ve volebním procesu budou mimořádně důležité svoboda projevu a svoboda tisku a shromažďování a budou společně představovat skutečný test demokratické legitimnosti Ruska. Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) musí dostat volný přístup ke sledování voleb do Dumy. Rusko má jako člen Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rady Evropy mimořádnou odpovědnost za ochranu společných hodnot. Je politováníhodné, že určité otázky zastínily vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem, vzhledem k tomu, že naše vzájemná závislost roste, nezmenšuje se. Rusko a EU musí spolupracovat, aby překonaly své odlišnosti, neboť k naší spolupráci skutečně neexistuje žádná alternativa. Naneštěstí je začátek jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem stále na mrtvém bodě. Zákaz, který Rusko uvalilo na vývoz polského masa a zeleniny stále přetrvává a představuje významnou překážku v zahájení jednání. Komise naznačila svou připravenost na pokračování ve vytváření kontaktů, s cílem najít vzájemně přijatelné řešení. Situace se bohužel i nadále komplikuje, a to rozhodnutím, které přijaly ruské veterinární úřady koncem minulého měsíce, na základě kterého došlo k zákazu dovozu masa vyrobeného 36 podniky EU. Sporným bodem, který zabraňuje rozběhnutí jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem, je též přerušení dodávek ropy směřující do Litvy přes ropovod Družba. Uplynul více než rok, aniž by Rusko vydalo oficiální informace o úniku z ropovodu nebo o vyhlídce na pokračování v dodávkách. Proto je nevyhnutné najít uspokojivé řešení, které vytvoří potřebnou důvěru v pokračování v rozvíjení partnerství mezi EU a Ruskem v oblasti energetiky. Navzdory současné patové situace v jednání by se situace neměla nadměrně dramatizovat. Ve skutečnosti jsme se v roku 2006 dohodli s Ruskem, že dohoda o partnerství a spolupráci zůstane i nadále v platnosti, čímž se vyhneme jakémukoliv právnímu vakuu v našich vztazích s Ruskem.

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 108-118

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 108-118 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 20. 11. 2012 2012/2107(DEC) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 108-118 Návrh zprávy Ivailo Kalfin (PE497.895v02-00) o zvláštní zprávě č. 6/2012 (udělení absolutoria

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Projev pana ministra J. Kohouta na XLI. Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC)

Projev pana ministra J. Kohouta na XLI. Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) Projev pana ministra J. Kohouta na XLI. Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) Praha, 10.-12. května 2009 Excelence, Vážené předsedkyně a vážení předsedové výborů pro evropské

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Diskuse o rozšíření EU v nizozemském parlamentu

Diskuse o rozšíření EU v nizozemském parlamentu SPEECH/10/525 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Diskuse o rozšíření EU v nizozemském parlamentu Výbor pro evropské záležitosti nizozemského parlamentu V Haagu dne 6. října

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011).

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011). EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY 11. března

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 14. 2. 2005 B6-0094/2005 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 v souladu s čl. 108 odst. 5

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ODPOVĚDI NA OTÁZKY PRO KOMISAŘE Algirdas Gediminas ŠEMETA (finanční plánování a rozpočet)

EVROPSKÝ PARLAMENT ODPOVĚDI NA OTÁZKY PRO KOMISAŘE Algirdas Gediminas ŠEMETA (finanční plánování a rozpočet) CS EVROPSKÝ PARLAMENT ODPOVĚDI NA OTÁZKY PRO KOMISAŘE Algirdas Gediminas ŠEMETA (finanční plánování a rozpočet) Všeobecné otázky I. Osobní a profesní údaje 1. Která hlediska Vaší osobní kvalifikace a dosavadních

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947)

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) Valné shromáždění sešlo se na zvláštním zasedání na žádost mandátní mocnosti, aby jmenovalo zvláštní výbor a uložilo mu připravit pro druhé řádné zasedání

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 24/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROHLÁŠENÍ NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace CEBES, 2.4. 2015 Řecko a Itálie svou vlastní nečinností, pod dozorem Bruselu, otevřeli Evropu

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU Výbor pro politické věci 19. května 2006 APP 3850/1-17 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-17 Návrh zprávy (APP 3850) Ateem Garang Deng (Súdán) a Johan Van Hecke Role regionální

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou PŘÍLOHA DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou CS 1 CS DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich

Více

Dokument ze zasedání 9.3.2015 B8-0245/2015 NÁVRH USNESENÍ

Dokument ze zasedání 9.3.2015 B8-0245/2015 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 9.3.2015 B8-0245/2015 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech. Řešení s ohledem na ochranu dítěte

Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech. Řešení s ohledem na ochranu dítěte Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech Řešení s ohledem na ochranu dítěte Marc Juston, prezident soudu Grande Instance, Tarascon, Francie Shrnutí: Výslech či slyšení dítěte se schopností uvažování

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Další rozšiřování EU Problémy a perspektivy. Vladimír Bartovic Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 2008

Další rozšiřování EU Problémy a perspektivy. Vladimír Bartovic Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 2008 Další rozšiřování EU Problémy a perspektivy Vladimír Bartovic Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 2008 Politika rozšiřování - Kodaňská kritéria Politická: Institucionální stabilita Demokracie a právní

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna SPEECH/10/175 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna Národní universita Tarase Ševčenka Kyjev V Kyjevě dne 22. dubna 2010 Vážený

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že Vás mohu pozdravit zde v Praze, v hlavním městě České republiky. Velice si vážím pozvání organizátorů

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Genocida arménské populace Osmanská říše představovala až do mladoturecké revoluce

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více