12 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Poslední kapitola pojednává o základních právních normách vztahujících se k obchodní činnost z hlediska jejich praktického využívání. Týká se zejména právní úpravy obchodních živností, problematiky hospodářské soutěže, možností cenových regulací dle zákona a ochraně spotřebitelů v ČR i v širších souvislostech. Součástí kapitoly je vnější kontrola, jež má širší celospolečenský význam. Seznámíme se základní charakteristikou kontrolních institucí a jejich kompetencemi. Rychlý náhled CÍLE KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Budete umět chápat potřebnost právního prostředí v obchodním podnikání. Získáte: Získáte poznatky o praktickém využívání uvedených právních norem a nařízení vlády, přehled o hlavních kontrolních orgánech činných v obchodě.

2 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 214 Budete schopni: Budete schopni komplexněji vnímat základní legislativní rámec obchodního podnikání, vyhodnotit význam kontroly v obchodě a posuzovat kompetence hlavních kontrolních orgánů. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 180 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Základní právní normy v obchodě, obchodní živnosti, 3 skutkové podstaty ochrany hospodářské soutěže, způsob cenové regulace, úředně stanovené ceny, věcně cenové moratorium, cenová kontrola, obchodní věstník, ochrana spotřebitelů, reklamační řízení, ČOI, hlavní kontrolní orgány a jejich kompetence. Klíčová slova PRŮVODCE STUDIEM 26 Vážení studenti, poslední kapitola završí Váš kurz Ekonomiky obchodu. Tvorba legislativního rámce tržní ekonomiky v ČR po roce 1989 se vyvíjela opožděně. O to více je třeba, aby seriózní podnikatel a manažer v obchodě pracoval v souladu s platnou legislativou. Věnujte prosím pozornost této kapitole, která některé vaše znalosti

3 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 215 opakuje, některé doplňuje a prohlubuje zejména v oblasti kontrolní činnosti v obchodě, která hájí zájmy nás všech, nás zákazníků a daňových poplatníků Základní právní normy v obchodě Nejzákladnější právní normy, které upravují podmínky pro obchodní podnikání jsou: Základní právní normy Občanský zákoník a Obchodní zákoník Živnostenský zákon Zákon o ochraně hospodářské soutěže Zákon o cenách Nařízení vlády o obchodním věstníku Zákon o ochraně spotřebitele Zákon o České obchodní inspekci 12.2 Právní úprava obchodních živností dle živnostenského podnikání Podmínky živnostenského podnikání (jako podmnožiny podnikání) upravuje živnostenský zákon, resp. zákon o živnostenském podnikání v platném znění.

4 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 216 Rozdělení živností: Rozdělení živností 1. ohlašovací (řemeslné, vázané, volné), 2. koncesované, 3. živnosti provozované průmyslovým způsobem. Ohlašovací živnosti mohou být provozovány na základě splnění stanovených podmínek pouze ohlášením: Ohlašovací živnosti u řemeslných je předepsaná odborná způsobilost, minimálně vyučení, u vázaných je předepsaná odborná způsobilost získaná jinak, u volných není stanovena podmínka odborné způsobilosti (platí obecně v obchodě). Koncesované živnosti vyžadují: Koncesované živnosti odbornou způsobilost, spolehlivost ve vztahu k předmětu podnikání (ochrana zdraví, ochrana životů, veřejné zájmy). Živnosti provozované průmyslovým způsobem (globalizace živností) v rámci jednoho pracovního procesu zahrnují více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živností (zjednodušení administrativy pro velké firmy, a to i obchodní, které při zajišťování prodeje dříve potřebovaly někdy až živností). Živnosti provozované průmyslovým způsobem Obchod především patří mezi živnosti ohlašovací., a to živnosti volné. Najdeme ho také mezi živnostmi řemeslnými, pokud je obchodní činnost spojena s výrobou produktů nebo mezi vázanými u speciálních sortimentů. Zvláštní postavení má živnost koncesovaná, jež se v obchodě s ní setkáváme při prodeji např. zbraní, střeliva apod. Praxe Z hlediska předmětu podnikání jsou živnosti členěny na obchodní, výrobní a poskytující služby. Druhy živností z hlediska předmětu podnikání Obchodní živnosti : Patří především mezi živnosti volné ohlašovací. Platí proto pro ně také dodržení všeobecných podmínek. Existují výjimky, např. u prodeje jedů, žíravin, pesticidů (vázaná živnost), prodeje zbraní, střeliva, výbušnin, paliv a maziv (koncesovaná živnost). Obchodní živnosti

5 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 217 Obecně patří do obchodních živností: Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, Hostinská živnost, Ubytování, Činnost cestovní kanceláře, Pronájem průmyslového zboží, Pronájem motorových vozidel, Provádění dražeb (dobrovolný prodej). Druhy obchodních živností Kromě těchto základních vymezení je podnikatel oprávněn také provádět: drobné opravy na zboží, montáž (bez zvláštních odborných znalostí) a servis zboží (pokud má pro něho odbornou způsobilost). Svou činnost provozuje podnikatel v provozovnách včetně stánků, v pojízdných prodejnách a v automatech. Mimo provozovnu může prodávat potraviny a jiné zboží na základě ohlášení 3 dny předem obci, kde se akce koná (o svátcích, při slavnostech, při sportovních akcích apod.) Ochrana hospodářské soutěže Každý podnikatelský subjekt má snahu získat pro sebe co nejvýhodnější postavení na trhu a jeho prostřednictvím realizovat maximální zisk. Aby tato snaha nevedla k omezování jiných subjektů, je nezbytné vytvořit systém právní regulace, který by chránil svobodu hospodářské soutěže. Součástí tohoto systému je i ochrana proti nekalé soutěži, upravena obchodním zákoníkem. Právní regulace tržního prostředí Stručný komentář k zákonu: Zákon se vztahuje na všechny podnikatele podnikající na našem území a upravuje 3 okruhy skutkových podstat. Patří sem: 3 okruhy skutkových podstat - kartelové dohody, - dohody o sloučení podniků-fúze, - dohody o získání monopolního nebo dominantního postavení některých podnikatelů na trhu. Kartelové dohody se nevztahují na jednotnost obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, umožňují specializaci firem pokud nevede Kartelové dohody

6 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 218 k podstatnému omezení trhu, poskytování slev (rabaty), které nevedou k diskriminaci mezi odběrateli. Jsou povoleny dohody při zásobování trhu, pokud nepřekročí hranici stanovenou zákonem. Nelegální jsou cenové kartely, a to ve většině zemí. Fúze nebo-li sloučení podniků podléhá kontrole vzhledem k možnosti sloučených podniků přesáhnout hranici celkového obratu zúčastněných podniků na relevantním trhu. Fúze Zákon monopolní ani dominantní postavení firem nezakazuje. Zakázáno je jeho zneužití na úkor jiných podnikatelů, spotřebitelů, popřípadě na úkor veřejného zájmu. V obchodě je tento zákon zvlášť potřebný, s nastupující koncentrací obchodních firem se sítí supermarketů, hypermarketů, velkodistribučních skladů apod. řada firem směřuje k dominantnímu či monopolnímu postavení. Týká se to zejména velkých mezinárodních obchodních řetězců. Zakázáno je např. : vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách (diktování ceny), vázání prodeje, spekulativní zastavování výroby či prodeje s cílem zvýšit ceny a získat tak neoprávněný prospěch apod. Dominantní postavení na trhu V praxi obchodu se objevují problémy v oblasti vertikálních dohod mezi firmami, přetrvávajících regulovaných nebo monopolizovaných sektorů (doprava, telekomunikace), míry státní pomoci malému a střednímu podnikání apod. Kontrolu nad dodržováním zákona zajišťuje Úřad pro hospodářskou soutěž. Pokuty jsou vyměřovány v závislosti na výši ročního obratu či majetkovém prospěchu. Přehled o uzavřených kartelových dohodách podává tzv. kartelový rejstřík vedený Úřadem pro hospodářskou soutěž. Kontrola dodržování zákona Kartelový rejstřík KONTROLNÍ OTÁZKA Jak se nazývají živnosti, které zahrnují více dílčích činností pracovního procesu? 2. Které kartelové dohody jsou nelegální?

7 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Cenové regulace Dle zákona o cenách je cena peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro ocenění k jiným účelům. Cenové aktivity jsou usměrňovány také dalšími zákony (obchodní zákoník, zákon o ochraně hospodářské soutěže, živnostenský zákon apod.). Veškeré ceny, a to i regulované, jsou cenami sjednanými mezi prodávajícími a kupujícími. Co je cena dle zákona Zákon o cenách vytváří prostor pro uplatnění regulačních nástrojů státu v případě, že je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže (např. zhoršení nabídky, monopolní postavení prodávajících či kupujících), mimořádnou krizovou situací na trhu (extrémní vývoj cen strategických výrobků na světovém trhu), přírodních pohrom či neúrodou. Význam zákona Způsoby regulace cen: Stát může uplatnit několik způsobů cenové regulace. Může úředně stanovit ceny maximální, minimální, mimořádně i pevné. Maximální ceny se mohou týkat strategických výrobků (např. benzínu), životně důležitých nákladů a služeb, jak je tomu u elektrické energie, plynu atd. Věcné usměrňování cen bere v úvahu různé souvislosti, týkající se maximálního zvýšení v určitém čase. Často se řeší problém, jak se budou promítat ceny vstupní energie do konečných cen. Obvyklé je dodržování postupů při cenové kalkulaci. Nejmírnějšími způsoby regulace je časové usměrňování, jež se zpravidla uplatňuje, pokud prodávající zaujímá monopolní nebo dominantní postavení na trhu. Způsoby regulace cen Členění způsobů regulace Úředně stanovené ceny a)stanovení cen (úředně stanovené ceny), ceny maximální (brzda spekulacím), ceny pevné (jsou výjimkou, neboť blokují tržní vztahy), ceny minimální (zaručení ceny např. u zemědělských produktů).

8 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 220 b)věcně usměrňované ceny, Věcně usměrňované ceny stanovení maximálního rozsahu možného zvýšení cen zboží ve vymezeném časovém období, maximální podíl, v němž je možné promítnout do konečné ceny zvýšení cen vstupů ve vymezeném období, závazný postup při tvorbě cen nebo při její kalkulaci. c)časově usměrňované ceny (využíváno do roku 1993), Časově usměrňované ceny minimální časový předstih pro ohlášení uvažovaného zvýšení, minimální lhůta po ohlášení, po jejímž uplynutí lze uvažované zvyšování ceny uskutečnit, časově omezený zákaz opětovného zvýšení ceny. d) cenové moratorium: Představuje širokou aplikaci maximálních cen. Doba omezení nesmí přesáhnout 6 měsíců (v kompetenci vlády). Cenové moratorium Cenovou kontrolu provádí orgány státní správy a jiné instituce (Ministerstvo financí, Úřad pro hospodářskou soutěž, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká obchodní inspekce ). Pokuty vyplývají z majetkového prospěchu. Seznam regulovaných cen najdeme v Cenovém věstníku. Cenová kontrola

9 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Obchodní věstník Slouží ke zveřejňování údajů o podnikatelích a jejich firmách, jak jim to ukládá zákon. Co všechno se zde zveřejňuje? Např. vybrané údaje zapisované do obchodního rejstříku, výpisy z usnesení soudu o prohlášení konkursu, údaje z účetních závěrek dle zákona, nucená správa bank, údaje o státním rozpočtu, žádosti o souhlas s uzavřením fúzí, o zneužití monopolního či dominantního postavení atd. Význam obchodního věstníku KONTROLNÍ OTÁZKA 37 V jaké tržní situaci jsou navrhovány minimální ceny? 12.6 Ochrana spotřebitelů Ochranu spotřebitelů v ČR upravuje několik zákonů (zákon o cenách, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o České obchodní inspekci a další ). Které zákony upravují ochranu spotřebitelů Zákon o ochraně spotřebitele: Vymezuje vztahy mezi prodávajícími a spotřebiteli, vztahuje se na prodej výrobků a poskytování služeb. Vymezuje pojmy jako spotřebitel, prodávající, výrobce atd. Upravuje povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb: Zákon o ochraně spotřebitele Poctivost při prodeji (správná hmotnost, míra, množství zboží, schválená jakost, dodržování cen v souladu se sjednanými předpisy, správné účtování). Hygienické podmínky (zajištění hygieny prodeje, místnosti, pracovníků,

10 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 222 zboží, obalů ). Zákaz diskriminace spotřebitele (odmítnutí prodeje vystaveného zboží mimo alkoholu, toxických látek a zbraní, kde jsou vyžadovány zvláštní podmínky, zákaz vázaného prodeje, diskriminace rasy ). Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků (např. petardy neschválené příslušným úřadem ). Zákaz klamání spotřebitele (nekalá soutěž-klamavá reklama, klamavé označování zboží, prodej plagiátů apod.). Poskytování informací o výrobku (o vlastnostech, způsobech použití a údržby), výrobek musí obsahovat návod v češtině, musí být označen dle zákona. Používání pojmu záruka. Předvedení výrobku spotřebiteli. Doklad o prodeji. Výkup lahví. Průběh reklamačního řízení. Zákon o České obchodní inspekci (ČOI): ČOI je orgánem státní správy, podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu, člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty. Kontroluje právnické i fyzické osoby prodávající zboží, poskytující služby na vnitřním trhu a jejich zaměstnance. Spolupracuje s obcemi, hygienickou službou, veterinární péčí a dalšími institucemi. Zákon o České obchodní inspekci Pracovníci ČOI mohou při kontrole vstupovat do všech prostorů provozoven, vyžadovat potřebné údaje, odebírat vzorky na náklad kontrolovaného, Kompetence

11 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 223 požadovat ve stanovené lhůtě nápravu. Prokazují se průkazy ČOI. Průběh reklamačního řízení: Postup podnikatele či prodávajícího se plně opírá o zákon. Firma si nemůže vypracovávat vlastní pravidla. Při vyřizování reklamace je nutné dodržovat tyto zásady: Reklamační řízení Povinnost informovat - prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, místě uplatnění a provádění záručních oprav. Kde se přijímá reklamace - v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí možné s ohledem na sortiment (výjimka - jiný podnikatel určený k opravě). Kdo a kdy přijímá reklamace - v provozovně musí být po celou dobu provozu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Jak se rozhoduje o reklamaci - v jednoduchý případech ihned, ve složitých do 30 dnů, jestliže okolnosti vyžadují odborné posouzení reklamované vady, vypracování odborného posudku. Podklad pro reklamaci - doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby s příslušnými náležitostmi. Záruční doba - dle ustanovení občanského zákoníka - základní je 24 měsíců (vstoupilo v platnost ), u rychle kazícího se zboží následující den, či dle doby trvanlivosti. Práva kupujících vyplývající z odpovědnosti za vady - vyplývají z charakteru vad. Při odstranitelných vadách má kupující právo na bezplatné odstranění vady, výměnu věci za bezvadnou, či odstoupení od smlouvy při opětovném výskytu vady. Při neodstranitelných vadách může kupující požadovat výměnu zboží, odstoupení od smlouvy či přiměřenou slevu. Práva kupujících u vadných výrobků OSN k ochraně spotřebitelů: S internacionalizací obchodu vstoupila do boje za ochranu spotřebitelů i OSN. Základním dokumentem je rezoluce č. 39/248 schválená Valným shromážděním OSN v roce 1985, kterou byla přijata Směrnice pro ochranu spotřebitelů. Tato směrnice završila několikaletá vyjednávání a diskuse mezi vládami, agenturami a organizacemi pracujícími OSN a ochrana spotřebitelů

12 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 224 v rámci OSN a zainteresovanou veřejností. Směrnice poskytuje rámec pro vypracování legislativy na ochranu spotřebitelů, doporučuje modely, avšak přitom doporučuje vládám nutnost stanovit si své vlastní priority v souladu s ekonomickými a sociálními podmínkami své země a potřebami obyvatelstva. Směrnice OSN k ochraně spotřebitelů Směrnice je zaměřena na tyto problémové okruhy: Problémové okruhy Pomoc zemím v dosažení nebo udržení přiměřené ochrany jejich populace jako spotřebitele. Usnadnění výroby a formy distribuce odpovídající potřebám a přáním spotřebitelů. Podpora etickému chování všech zúčastněných subjektů. Podpora rozvoji nezávislých spotřebitelských skupin. Podněcování rozvoje tržních podmínek. Byla vydána publikace OSN Unifikovaný seznam výrobků (obsahuje výrobky zakázané, vyňaté, omezené nebo neschválené vládami). Tento seznam je k nahlédnutí v Praze v Knihovně OSN. Unifikovaný seznam výrobků 12.7 Kontrolní orgány činné v obchodě Vnější kontrola v obchodě má celospolečenský význam. Přispívá ke zvyšování úrovně spotřebitelského trhu, zdokonalení podmínek obchodního podnikání, růstu kulturnosti prodeje, odbornosti atd. Význam kontroly Kontrolní orgán je vybaven kontrolním průkazem a vypisuje inspekční záznam. Vstupuje do všech místností a odebírá vzorky, zakazuje prodej.

13 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 225 ČOI (viz dříve). ČOI Česká zemědělská a potravinářská inspekce provádí kontrolu zemědělských, potravinářských, kosmetických, mydlářských, saponátových a tabákových výrobků včetně vlivů obalů a jiných činitelů na jejich jakost. Sleduje dodržování podmínek pro zabezpečení jakosti, provádí rozbory vzorků, posudky a uděluje osvědčení o jakosti. Česká zemědělská a potravinářská inspekce Veterinární správa vykonává veterinární dozor při prodeji živočišných produktů, dohlíží nad ochranou potravin před kontaminací cizorodými látkami, nad zdravotní nezávadností živočišných produktů. Veterinární správa Hygienická stanice kontroluje dodržování hygienických předpisů pro provoz zejména potravinářských prodejen a velkoobchodních skladů. Hygienická stanice Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává normy, kontroluje jejich dodržování, kontroluje správnost vah a měřidel, ověřuje jejich platnost cejchováním, neplatná měřidla vyřazuje z provozu. Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Celní správa provádí kontrolu dovozu, vývozu, a průvozu zboží. Rozhoduje o propuštění tohoto zboží do celního režimu a provádí dohled a ostrahu nad pohybem osob, zboží a dopravních prostředků v celním pohraničním pásmu /do 25 km vzdušnou čarou od hranic a letišť/, pátrá po zboží uniklém kontrole a spolupracuje s dalšími kontrolními orgány při porušování celního a devizového zákona. Celní správa Úřad pro hospodářskou soutěž (viz dříve). Úřad pro hospodářskou soutěž Živnostenský úřad kontroluje podmínky pro provozování živnosti dle živnostenského zákona. Ohrožuje-li stav prodejny či skladu život, zdraví, bezpečnost osob, životní a pracovní prostředí, sepíše protokol o prohlídce a předá ho příslušnému orgánu kontroly. Kontroluje také hodnověrnost prokázání způsobu nabytí zboží a materiálu. Živnostenský úřad

14 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 226 Orgány státní správy mohou pokutovat za porušování obecně závazných vyhlášek týkajících se např. porušování čistoty a pořádku, ohrožování životního prostředí, manipulace s odpady. Jsou oprávněny dávat podněty pro jiné orgány. Ostatní orgány státní správy Banky, spořitelny z důvodů poskytování úvěrů jsou oprávněny se přesvědčovat o hospodaření s poskytnutým úvěrem, kontrolovat dodržování pokladní kázně, odvod tržeb, likviditu podniku. Banky, spořitelny Finanční úřad sleduje hospodaření podniku, vedení účetnictví v souvislosti s důchodovými poměry, které jsou určující pro výpočet daňového základu. Usiluje o zamezení daňových úniků, případně odhaluje podvody v této oblasti. Finanční úřad Pojišťovny, v souvislosti s pojišťováním podnikatelských rizik, kontrolují hospodaření podniku, zabezpečení prodejen proti vloupání, předepsanou ochranu, zámky. Pojišťovny Inspekce požární ochrany kontroluje dodržování protipožárních předpisů, případně podává návrhy trestního stíhání pro obecné ohrožení. Inspekce požární ochrany Energetická inspekce zjišťuje stav elektro zařízení a měřidel. Energetická inspekce Český úřad bezpečnosti práce kontroluje dodržování pracovně-právních předpisů v souladu se zákoníkem práce a jinými platnými předpisy. Český úřad bezpečnostní práce Policie ČR postihuje hospodářskou kriminalitu a nařizuje trestní stíhání dle podnětů příslušných kontrolních orgánů. Policie ČR K podpoře podnikatelských aktivit slouží různé organizace a zájmová společenstva vzniklá za stanovených podmínek. Jedná se o organizace s celostátní působnosti nebo s regionální. Jsou to zejména: Zájmová společenstva Svaz obchodu a cestovního ruchu prosazuje optimální podmínky podnikání, poukazuje na problémová místa, organizuje vzdělávání svých Svaz obchodu a

15 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 227 členů a poradenství. Je členem tripartity. Pracuje na vybudování informační základny pro své členy, kterými jsou podnikatelské subjekty v obchodě, poradenské firmy i školské instituce. Rozvíjí styky se zahraničními svazy podobného zaměření. cestovního ruchu Hospodářská komora vznikla k podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. Prosazuje zájmy svých členů. Členství je dobrovolné. Působnost komory se zaměřuje na poradenství, konzultační služby, vzdělávací činnosti, spolupráci s orgány státní správy. Organizuje smírčí komise k předcházení obchodním sporům apod. Hospodářská komora Asociace spotřebitelů je organizace, která dává podněty příslušným kontrolním orgánům ohledně ochrany spotřebitelů Asociace spotřebitelů KONTROLNÍ OTÁZKA 38 Musí existovat možnost po celou dobu provozu uplatnit reklamaci? SHRNUTÍ KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Mezi nejzákladnější právní normy, jež se využívají v obchodě, patří občanský a obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o cenách, zákon o ochraně hospodářské soutěže a zákon o České obchodní inspekci. Shrnutí Základní právní normy Obchodní živnosti patří především mezi živnosti ohlašovací a volné, menší část mezi vázané, řemeslné nebo koncesované. Záleží na druhu prodávaného sortimentu. Velký význam mělo pro obchodníky zavedení kategorie živností provozovaných průmyslovým způsobem, jež zjednodušila administrativní podchycení obchodních činností. Obecně patří do obchodních živností koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, hostinská živnost, ubytování, činnost cestovních Obchodní živnosti

16 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 228 kanceláří, pronájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel a dražby. Ochrana hospodářské soutěže je součástí tržních ekonomik. Zákon se vztahuje ke 3 skutkovým podstatám, a to ke kartelovým dohodám, dohodám o sloučení podniků a dohodám o získání monopolního nebo dominantního postavení na trhu. Nad dodržováním zákona dozoruje Úřad pro hospodářskou soutěž. Výjimky ze zákona jsou zveřejňovány v kartelovém rejstříku. Ochrana hospodářské soutěže V situaci, že je trh ohrožen účinky hospodářské soutěže, má stát možnost uplatnit cenovou regulaci. K tomu mu slouží několik způsobů. Může úředně stanovit ceny (maximální, minimální, případně pevné), může věcně vymezit atd. Cenovou kontrolu provádějí orgány státní správy a další instituce, jako je, kromě Úřadu pro hospodářskou soutěž, také Nejvyšší kontrolní úřad, Česká obchodní inspekce, Ministerstvo financí apod. Seznam regulovaných cen se zveřejňuje v cenovém věstníku. Cenové regulace Ke zveřejňování údajů o podnikatelích a jejich firmách, jak ukládá zákon, slouží Obchodní věstník. Obchodní věstník Ochrana spotřebitelů je především zakotvena v zákoně o ochraně spotřebitele, ale i v dalších zákonech. Zákon se zaměřuje na poctivost při prodeji, dodržování hygienických podmínek, diskriminaci spotřebitele, zamezení nabídky a prodeje nebezpečných výrobků, klamání spotřebitele, povinnost poskytování informací o výrobku, záruku, předvedení výrobku, doklad při prodeji, výkup lahví a průběh reklamačního řízení. Ochrana spotřebitele Postup prodávajících se musí opírat o zákon. Firma si nemůže vypracovávat vlastní pravidla, pouze nad rámec zákona. Firma je povinna informovat spotřebitele o podmínkách reklamací. Zákon vymezuje, kde se reklamace přijímá, kdo a kdy ji přijímá, jak se rozhoduje o reklamaci, musí poskytnout doklad o prodeji, dodržet záruční dobu. Z odpovědnosti za vady vyplývají pro kupující konkrétní práva, jež jsou závislá na tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou. Reklamační řízení Česká obchodní inspekce bdí nad dodržováním zákona. Je orgánem Česká obchodní

17 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 229 státní správy. Kontroluje jak právnické, tak fyzické osoby. Pracovníci mají rozsáhlé kompetence, vstupují do všech prostorů provozoven, mohou vyžadovat potřebné údaje, odebírat vzorky, požadovat nápravu ve stanovené lhůtě. inspekce OSN se zapojila do ochrany spotřebitelů schválenou Valnou hromadou v roce Směrnice má povahu doporučení a zaměřuje se na zejména na pomoc zemím na udržení přiměřené ochrany trhu, podporu etickému chování subjektů, podporu rozvoji nezávislých spotřebitelských skupin apod. Je vydán Unifikovaný seznam výrobků týkající se výrobků zakázaných, omezených nebo neschválených vládami pro prodej. OSN a ochrana spotřebitelů Kontrola v obchodě má celospolečenský význam. Přispívá ke zvyšování úrovně spotřebitelského trhu, zdokonalení podmínek obchodního podnikání, růstu kulturnosti atd. Kontrola v obchodě ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY Živnosti provozované průmyslovým způsobem. 2. Cenové kartely. ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY 37 U výkupních cen zemědělských produktů. ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY 38 Ano.

18 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 230 PRŮVODCE STUDIEM 27 Milí studenti, dokončili jste poslední kapitolu kurzu. Doufám, že jste se dozvěděli zajímavé poznatky, které využijete ve své praxi. Teď již nás čeká osobní setkání, kde budete mít možnost prokázat, jak jste studijní látku zvládli. Přeji Vám hodně štěstí. Průchod modulem Halina Starzyczná

19 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 231 SHRNUTÍ MODULU EKONOMIKA OBCHODU pochopíte podstatu obchodní činnosti a význam obchodu pro rozvoj národního hospodářství, Shrnutí modulu pochopíte historické souvislosti vývoje českého obchodu, porozumíte systémovému pojetí obchodního provozu, porozumíte jeho jednotlivým prvkům a vazbám mezi nimi, budete umět charakterizovat význam maloobchodu pro národní hospodářství, vztah životního cyklu maloobchodu a struktury obchodní sítě, posoudíte postavení, význam a funkci velkoobchodu, porozumíte základním souvislostem obchodní logistiky a fyzické distribuce zboží, rozlišíte druhy velkoobchodních skladů jako východiska pro jejich výběr z pohledu strategie firmy a volby optimální dopravy, pochopíte vztah mezi charakterem sídelní soustavy a uspořádáním obchodní sítě, pochopíte základní vývojové tendence v maloobchodní síti, osvojíte si principy rozvoje maloobchodní sítě, pochopíte si základní souvislosti zřízení prodejny včetně specifik podnikatelského záměru, osvojíte si základní souvislosti řízení maloobchodního prodeje, pochopíte vztah psychologie prodeje a výkonu maloobchodu a zvládnete základní techniky vedení prodejního procesu, budete vnímat potřebnost právního prostředí v obchodním podnikání.

20 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 232 KLÍČOVÁ SLOVA MODULU EKONOMIKA OBCHODU Společenská dělba práce, historie trhu, éra přežití, produktivní éra, spotřebitelská éra, zbožní výroba, zbožně-peněžní vztahy, tržní mechanismus, tržní nabídka, tržní poptávka, překlenovací funkce obchodu, aktivizující funkce obchodu, funkce uspokojování potřeb, druhy obchodu, charakteristické rysy obchodu první republiky, organizace prodeje ve firmě Baťa, vývoj obchodu za 2. světové války, hlavní rysy přechodného období, obchod v CPE, transformace obchodu po roce 1989, velikostní struktura obchodu, sortimentní struktura obchodu, obchodní provoz, prvky provozu, obchodní technologie, nákupní atmosféra, zboží, obchodní sortiment, vývojové a sezónní změny sortimentu, šířka a hloubka sortimentu, seskupování sortimentu, pracnost sortimentu, technologické skupiny zboží, zásoby zboží, minimální zásoba, běžná zásoba, signální zásoba, maximální zásoba, indisponibilní zásoba, rychlost obratu zásob, obchodní operace, mechanizační prostředky, obchodní zařízení, ergonomie, dispoziční řešení maloobchodní jednotky, pohyb zboží, formy prodeje, pultový prodej, samoobslužný prodej, volný výběr, význam maloobchodu, funkce maloobchodu, výkon maloobchodu, životní cyklus maloobchodu, hypotéza maloobchodního okruhu, stádium životního cyklu maloobchodních jednotek, druhy maloobchodníků, význam velkoobchodu, transakcionální teorie, funkce velkoobchodu, druhy velkoobchodníků, pojetí a cíle logistiky, cíle fyzické distribuce zboží, druhy velkoobchodních skladů dle jejich funkce, dle stupně mechanizace, dle jejich provedení a kvality, progresivní technologie, hlediska mechanizace skladu, kritéria volby dopravy, druhy dopravy, sídelní útvar, soustava osídlení, struktura osídlení, dynamické a statické faktory vývoje, regionální struktura, městské a venkovské sídelní regiony, urbanizace, aglomerace, hierarchie spádovosti a střediskovosti, koeficient proximity, faktory rozmístění ekonomických aktivit, maloobchodní síť, členění maloobchodní sítě, systemizace maloobchodních jednotek, strukturální a instrumentální znaky, míra specializace, směry vývoje maloobchodní sítě, členění dle Tietze, akční rádius, nákupní spád, rovnoměrnost rozmístění jednotek, provozní a prostorová koncentrace, hierarchie řešení maloobchodní sítě, stupně obchodní vybavenosti, specifické součásti podnikatelského záměru, hygienické minimum pro podnikatele, osvědčení k činnosti, projekt prodejny, její exteriér a interiér, aspekty projektu z hygienických hledisek, psychologické aspekty prezentace zboží, rozpočet, nákupní ceny, obchodní přirážka, provozní náklady, plán obratu zboží, řízení zásob, fyzická kontrola zásob, finanční kontrola, metody plánování zásob, základní výběr sortimentu, analýza ABC, analýza potřeb Klíčová slova

21 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 233 zákazníků, hlediska tvorby ceny, cenová kalkulace, vnitřní a vnější motivace, Maslowova pyramida potřeb, kategorie zákazníků, základní osobnostní typy, komunikace zákazníka, typy otázek, metodická příprava prodeje, námitky zákazníka, argumentace a metody odpovědi, postavení prodejce v prodeji, fáze obchodního jednání, pravidla jednání, psychologické aspekty rozmístění zboží, pásma vystavování, základní právní normy v obchodě, obchodní živnosti, 3 skutkové podstaty ochrany hospodářské soutěže, způsob cenové regulace, úředně stanovené ceny, věcně cenové moratorium, cenová kontrola, obchodní věstník, ochrana spotřebitelů, reklamační řízení, ČOI, hlavní kontrolní orgány a jejich kompetence. DOPLŇUJÍCÍ ZDROJE 1. BŐHM,J.Dobře zařízený obchod, předpoklad úspěchu. Ostrava: SAGIT,1991 (reedice) Kniha 2.BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing,1994. ISBN Kniha 3.CIMLER,P. Retail management. Praha: VŠE,1998. ISBN Skripta 4. GRETZ,K.F. Psychologie prodeje. Praha: Victoria Publishing,1990.ISBN Kniha 5.HADRAVOVÁ,Z. Obchodní technologie.praha: Merkur,1990. Skripta 6. JINDRA, J.: Obchodní logistika. Praha VŠE Další reedice. (vybrané problémy). Skripta 7. Kol.: Technika a psychologie prodeje. Profit 9/92. Speciál příloha 8. KOTLER, P.: Marketing management. Praha. Victoria Publishing 1992 /vybrané kapitoly). ISBN Kniha

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 127 7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Tržní řád. Platnost od: 05.05.2014 Účinnost od: 01.06.2014 Platnost do: -- Zpracoval: Bc. Ivana Neubauerová, DiS. Dne: 22.04.2014

Tržní řád. Platnost od: 05.05.2014 Účinnost od: 01.06.2014 Platnost do: -- Zpracoval: Bc. Ivana Neubauerová, DiS. Dne: 22.04.2014 Město Moravská Třebová 1 Číslo nařízení: 1/2014 Výtisk č.: 1 Platnost od: 05.05.2014 Účinnost od: 01.06.2014 Platnost do: -- Zpracoval: Bc. Ivana Neubauerová, DiS. Dne: 22.04.2014 Schválila: Rada města

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne 18.04.2011 usnesením č.132/2011, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ Ing. Jan Řezáč, ředitel inspektorátu České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj PŮSOBNOST ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky)

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) 8. 2 Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb Vymezení některých pojmů (1) Pro účely tohoto zákona

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice se na svém veřejném zasedání dne 29. 08. 2013, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě zmocnění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více