INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014"

Transkript

1 INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 červenec 2013

2 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Aktualizováno ke dni: Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. Renata Kotrčová 1. vydání Číslo publikace: Tisk: Vysokoškolský podnik s.r.o. Liberec, Studentská 2, Liberec Technická univerzita v Liberci ISBN

3 OBSAH I. EKONOMICKÁ FAKULTA 4 II. VĚDECKÁ RADA 6 III. GARANTI STUDIJNÍCH OBORŮ 7 IV. KATEDRY 7 V. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 14 VI. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 17 PREZENČNÍ FORMA STUDIA Podniková ekonomika 18 Ekonomika a management mezinárodního obchodu 24 Cestovní ruch 32 Ekonomika a management služeb 36 Pojišťovnictví 43 VII. Manažerská informatika 46 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 50 PREZENČNÍ FORMA STUDIA Podniková ekonomika 51 Podniková ekonomika - specializace: Mezinárodní obchod 57 Pojišťovnictví 63 Regionální studia 66 Manažerská informatika 69 VIII. BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 72 KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA IX. Podniková ekonomika 73 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 79 KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA Podniková ekonomika 80 X. BACHELOR STUDY PROGRAMME 82 FULL-TIME STUDY IN ENGLISH Business Administration 83 Information and Communication Management - University Neisse 89 XI. MASTER STUDY PROGRAMME 95 FULL-TIME STUDY IN ENGLISH XII. Business Administration 96 ERASMUS PROGRAMME - STUDY IN ENGLISH 101 Bachelor study programme 101 XIII. Master study programme 102 DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 103 PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA Řízení a ekonomika podniku 104 Organizace a řízení podniků 108 Pojišťovnictví 112 Ekonomická informatika 115 XIV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/ XV. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZA AKADEMICKÝ ROK 2012/ XVI. POČTY ABSOLVENTŮ 122 XVII. HARMONOGRAM VÝUKY EF PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/ XVIII. HLAVNÍ PARTNEŘI EKONOMICKÉ FAKULTY 125 3

4 Sídlo fakulty: budova H - TUL Voroněžská ul Liberec I. EKONOMICKÁ FAKULTA Děkan fakulty: doc. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D. Sekretariát děkana: Martina Burianová tel.: fax: Proděkani: Proděkanka pro vědu a výzkum: doc. Ing. Klára ANTLOVÁ, Ph.D. Referát proděkanky: Ing. Kateřina Feckaničová tel.: Proděkan pro vnější vztahy: Ing. Jaroslav DEMEL Oddělení vnějších vztahů: Ing. Marie Hlavatá tel.: Karel Caidler tel.:

5 Proděkanka pro studijní záležitosti: PhDr. Ing. Jaroslava DĚDKOVÁ, Ph.D. Referát proděkanů: Renata Kotrčová tel.: Proděkan pro koncepci studia a rozvoj: Ing. Mgr. Marek SKÁLA, Ph.D. Referát proděkanů: Renata Kotrčová tel.: Tajemnice fakulty: Ing. Jarmila HAWLOVÁ tel.: Vedoucí studijního oddělení: Jana BĚLOHLÁVKOVÁ tel: E- mail: 5

6 II. VĚDECKÁ RADA Předseda: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty Interní členové: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc., vedoucí katedry pojišťovnictví prof. Ing. Jiří Fárek, CSc., katedra ekonomie doc. Dr. Ing. Olga Hasprová, vedoucí katedry financí a účetnictví prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., prorektor, vedoucí katedry ekonomie doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., katedra ekonomie doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., vedoucí katedry marketingu doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., vedoucí katedry informatiky Externí členové: prof. Ing. Jan Čapek, CSc., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví prof. Ing. Petr Doucek, CSc., VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Jaromír Ficek, Ph.D., VÚTS, a.s., Liberec, Inovační a technologické centrum doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky doc. Ing. Václav Janeček, CSc., Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská Ing. Roman Kracík, MBA, Řízení pobočkové sítě SME ČSOB, a. s. prof. Ing. Martin Mandel, CSc., VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Demoautoplast s.r.o. Čelákovice prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Český statistický úřad doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická 6

7 III. GARANTI STUDIJNÍCH OBORŮ Podniková ekonomika: Ekonomika a management mezinárodního obchodu: Ekonomika a management služeb: Cestovní ruch: Pojišťovnictví: Manažerská informatika: Regionální studia: Information and Communication Management (Uni NISA): doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. IV. KATEDRY KATEDRA PODNIKOVÉ EKONOMIKY - KPE prof. Ing. Ivan JÁČ, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KPE: Iva Jelínková tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Ing. Markéta Bartoňová Ing. Eliška Jirásková Ing. Sáva Kubias Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Petra Matějovská, Ph.D. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. Ing. Eva Štichhauerová Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. Ing. Pavla Švermová, Ph.D. Ing. Lukáš Turčok, Ph.D. doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. 7

8 Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Ing. Helena Žuková Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Martina Beránek Ing. Eliška Jirásková Ing. Blanka Loudová Ing. Petr Melezínek Ing. Darina Myšáková Ing. Josef Sedlář Ing. Eva Stanková Ing. Lucie Synáková Ing. Kateřina Šugárová Ing. Jiří Václavík Ing. Petr Dluhoš RNDr. Iveta Lukášová KATEDRA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU - KOB Ing. Jaroslav DEMEL vedoucí katedry Sekretariát KOB: Ilona Gambová tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Externí pracovníci: Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D. Ing. Ludmila Kučerová Ing. Jan Mačí Mgr. Helena Kuncová doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 8

9 KATEDRA POJIŠŤOVNICTVÍ - KPO doc. Ing. Arnošt BÖHM, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KPO: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Žaneta Boučková, Ph.D. Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. Ing. Jan Öhm Ing. Irena Fujerová Ing. Zdeňka Havlíková Ing. Pavla Kubová Ing. Gabriela Máchalová Ing. Iva Šírová Ing. Lenka Štibranyiová Ing. Andrea Valihorová prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. Ing. Kristýna Tůmová, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY - KIN doc. Ing. Jan SKRBEK, Dr. vedoucí katedry Sekretariát KIN: Helena Šimonová tel.: Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. 9

10 Členové katedry: Doktorandi: Externí pracovníci: Technik: Ing. Zbyněk Hubínka Ing. David Kubát Ing. Dana Nejedlová, Ph.D. Ing. Petr Weinlich, Ph.D. Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D. Mgr. Tomáš Žižka Ing. Iva Hovorková Ing. Jiří Motejlek Ing. Eva Puhalová Ing. Petr Rozmajzl PhDr. Eva Velechovská Viktor Plch KATEDRA EKONOMIE - KEK prof. Ing. Jiří KRAFT, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KEK: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Doktorandi: Externí pracovník: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. Ing. Blanka Brandová, Ph.D. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ing. Miroslava Lungová, Ph.D. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. Ing. Jana Šimanová, Ph.D. Ing. Martin Petříček Ing. Pavla Zahradníková prof. Dr. Norbert Reetz 10

11 KATEDRA EKONOMICKÉ STATISTIKY - KSY Ing. Vladimíra HOVORKOVÁ VALENTOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KSY: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Mgr. Jiří Rozkovec prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. Ing. Alena Cyhelská Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ - KFÚ doc. Dr. Ing. Olga HASPROVÁ vedoucí katedry Sekretariát KFÚ: Ilona Gambová tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Doktorandi: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. Ing. Martina Černíková, Ph.D. Ing. Radana Hojná, Ph.D. Ing. Josef Horák Ph.D. Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. Ing. Olga Malíková, Ph.D. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jana Šmídová Ing. Lenka Strýčková Ing. Markéta Bartoňová Ing. Jan Mačí 11

12 Ing. David Pur Ing. Marie Vondráčková Externí pracovníci: Finanční manažer projektu: Ing. Monika Händelová, MBA Ing. Aleš Maršík Bc. Lukáš Černý KATEDRA MARKETINGU - KMG doc. Ing. Jozefína SIMOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KMG: Helena Šimonová tel.: Zástupce vedoucího katedry: Tajemník katedry: Členové katedry: Doktorandi: Ing. Iveta Honzáková PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Světlana Myslivcová Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. Ing. Zuzana Švandová, Ph.D. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. Ing. Jana Marková Ing. Veronika Mašínová Ing. Jana Šturmová KATEDRA PRÁVA - KPR Mgr. Karel SEVERA vedoucí katedry Sekretariát KPE: Iva Jelínková tel.: Člen katedry: JUDr. Eva Karhanová Horynová 12

13 KATEDRA CIZÍCH JAZYKŮ - KCJ Mgr. Hana STÁROVÁ vedoucí katedry Sekretariát KCJ: Jitka Konorská tel.: Zástupce vedoucí katedry: Členové katedry: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. Mgr. Edita Drozdová Mgr. Halka Jandová Mgr. Květoslava Klápšťová, Ph.D. Mgr. Pavla Klopánová Taťjana Mydlářová, M. A. PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. Mgr. Jitka Otmarová Ing. Stanislava Pavlíková Mgr. Lenka Pávová, M.Litt. PhDr. Ivana Pekařová, M. A. Mgr. Petra Peldová Ing. Enrique Ramírez Farivar Sanei, M. A. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. Mgr. Jitka Svobodová Andrlová PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. Zahraniční lektoři: Jerome Boyon, M. A. Matthew Griffon, B. A. Gabriele Hassler, M. A. PhDr. Ingo Herzig, M. A. Gladice Hughes, M.Sc. Dagmar Weginger, M. A. Externí pracovníci: Miroslava Chroustová 13

14 V. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci zahájila výuku 1. září 1992, tehdy pod názvem Hospodářská fakulta, jako specializovaná fakulta ekonomického charakteru. K přejmenování Hospodářské fakulty na Ekonomickou fakultu došlo k V současné době má Ekonomická fakulta akreditovány bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy, které uskutečňuje v prezenční a některé i v kombinované formě studia. Studijní programy se člení na studijní obory. Student studuje podle studijních plánů platných pro jednotlivé studijní obory a řídí se Studijním a zkušebním řádem TUL. Ekonomická fakulta TUL má pro bakalářské a magisterské studium akreditovány následující tři studijní programy. Dalším významným mezníkem ve vývoji Hospodářské fakulty je rok 1998, kdy bylo schváleno doktorské studium ve studijním oboru Organizace a řízení podniků. V roce 2000 bylo schváleno MŠMT doktorské studium oboru Ekonomická informatika uskutečňované společně s Vysokou školou pedagogickou (dnes UHK) Hradec Králové a Univerzitou Pardubice a v roce 2001 magisterské studium oboru Manažerská informatika a doktorské studium oboru Pojišťovnictví. Studijní program Hospodářská politika a správa Absolventi se uplatní především v pojišťovnách, finančních společnostech, v penzijních a investičních fondech a v podnicích, kde se mohou zabývat ekonomickými problémy spojenými s pojišťovnictvím, uplatněním výpočetní techniky a matematických metod v oblasti pojišťovnictví (počítače, sítě, informační služby, software apod.). Uplatnění mohou nalézt také ve sféře centrálního řízení (ministerstvo financí a jeho složky, ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho složky, především finanční a pracovní úřady, celní správa apod.). Díky získaným širším ekonomickým znalostem mohou nalézt uplatnění v ekonomických útvarech podniků a organizací i v ekonomických útvarech sféry centrálního řízení, veřejné správy a samosprávy. Cílem studijního oboru Regionálního studia je vychovat vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který se nejen dobře orientuje, ale dokáže i samostatně rozhodovat ve složitých vztazích mezi nositeli hospodářské politiky a podnikatelskými subjekty na lokální, národní i nadnárodní úrovni. Studijní program Ekonomika a management Studenti všech forem studia studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední a vyšší řídicí úrovni. Široká nabídka povinných a volitelných předmětů umožňuje absolventům uplatnění ve výrobní a provozní praxi i v dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Volitelné předměty prohlubují znalosti a praktické dovednosti absolventů tak, aby byli schopni působit v různých organizačních strukturách podniků. Při studiu je kladen důraz na znalosti studentů získané teoretickým studiem a formou řešení praktických podnikatelských úloh, zejména v oblasti podnikového managementu, marketingu, účetnictví a kalkulací, plánování, zásobování a financí. Absolventi magisterského studia jsou důkladně teoreticky i prakticky obeznámeni s informatikou, s informačními technologiemi a jejich využitím v ekonomické praxi. V jazykové výuce se předpokládá při ukončení magisterského studia znalost dvou světových jazyků. Studijní program Systémové inženýrství a informatika Součástí tohoto studijního programu je fakultou řízená praxe v podniku, kterou studenti absolvují ve třetím ročníku. Studenti tohoto studijního programu získají schopnosti: analyzovat a navrhovat optimální koncepci a zajišťovat provoz informačních systémů podnikatelských subjektů s ohledem na uživatele systému; efektivně využívat znalosti pro získávání a zpracovávání informací, uplatnit znalosti interpersonální komunikace v podnikatelské činnosti; racionálně využívat znalosti a praktické zkušenosti z oblasti ekonomických oborů a managementu; pružně reagovat na dynamický rozvoj podnikatelského okolí. Podmínky pro studium a povinnosti studentů ve všech studijních programech a formách studia Ekonomické fakulty vymezuje Studijní a zkušební řád Technické univerzity v Liberci (viz 14

15 1. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Studenti bakalářských studijních programů po absolvování všech studijních povinností prvních tří ročníků a vykonání státní závěrečné zkoušky získají titul bakalář (Bc.). Absolventi bakalářských studijních programů mohou odejít do praxe nebo mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech na Ekonomické fakultě TUL nebo na jiných českých případně zahraničních vysokých školách. Studijní program B 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202R034 studijní obor Pojišťovnictví (pouze na dostudování) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky Studijní program B 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208R085 studijní obor Podniková ekonomika studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 3 roky paralelní studijní program v anglickém jazyce - studium je organizováno pro cizince za poplatek 6210R R R001 studijní obor Ekonomika a management mezinárodního obchodu studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Ekonomika a management služeb studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Cestovní ruch studium prezenční - standardní délka studia 3 roky Studijní program B 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209R021 studijní obor Manažerská informatika studium prezenční s jednoroční praxí - standardní délka studia 3 roky 6209R012 studijní obor Information and Communication Management (Univerzita NISA ) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky, výuka v jazyce anglickém. Tento studijní obor je zřízen na fakultě ve spolupráci s Fakultou pedagogickou TUL a se zahraničními partnery Hochschule Zittau/Goerlitz (Německo) a Politechnika Wroclaw, Filia Jelenia Gora (Polsko). První ročník studia probíhá na EF TUL, 2. rok v Polsku a 3. rok studia v Německu, kde zakončí studium a získají titul Bc. 15

16 2. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Navazující magisterské studijní programy mají formu dvouletých studijních programů navazujících na bakalářské studium. Absolventi těchto programů získávají titul inženýr (Ing.). Studijní program N 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202T T086 studijní obor Pojišťovnictví (na dostudování) studium prezenční - standardní délka studia 2 roky, podmínkou pro přijetí je získání titulu bakalář studijní obor Regionální studia studium prezenční - standardní délka studia 2 roky, podmínkou pro přijetí je získání titulu bakalář Studijní program N 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208T085 studijní obor Podniková ekonomika studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 2 roky paralelní studijní program v anglickém jazyce - studium je organizováno pro cizince za poplatek studijní obor Podniková ekonomika - specializace: Mezinárodní obchod studium prezenční - standardní délka studia 2 roky Studijní program N 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209T021 studijní obor Manažerská informatika studium prezenční - standardní délka studia 2 roky 3. DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Doktorský studijní program navazuje na studia bakalářská a magisterská a je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní program P 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202V034 studijní obor Pojišťovnictví (pouze na dostudování) studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program P 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208V119 studijní obor Organizace a řízení podniků (pouze na dostudování) studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program P 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209V003 studijní obor Ekonomická informatika studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program P 6209 SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS 6209V003 Studijní obor Economics and Informatics studium prezenční i kombinované v anglickém jazyce - standardní délka studia 3 roky 16

17 VI. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PREZENČNÍ FORMA STUDIA 17

18 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2012) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1-H PF-KMD 2/2 5 zp. 1. semestr Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. semestr Základy sociologie ZSC*H PF-KFL 2/1 3 zp./zk. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr kreditů celkem 29 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2-H PF-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr kreditů celkem 31 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga Požadavky pro studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 bod 1, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního semestru kredity z předmětů: Mikroekonomie I, Matematika I. V souladu s čl. 7 bod 3, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Matematika II. 2. ROČNÍK - povinné předměty Účetnictví I UT1 KFU 2/1 3 zp. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika I ST1 KSY 2/2 5 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr kreditů celkem 25 18

19 Statistika II ST2 KSY 2/2 7 zp./zk. 4. semestr Účetnictví II UT2 KFU 1/2 4 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZAPR1 KPR 2/0 4 zk. 4. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz 3. ROČNÍK - povinné předměty Řízená praxe RPRPE KPE 6 týdnů 10 zp. 5. semestr Strategický marketing STMG KMG 2/2 5 zp./zk. 5. semestr Finance podniku FPO KFÚ 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Podniková logistika PLO*S KPE 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Základy práva II ZAPR2 KPR 2/0 4 zk. 5. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Práce s odborným textem POT KPE 0/1 1 zp. 5. semestr Bakalářská práce I BP1PE KEF 0/2 3 zp. 5. semestr kreditů celkem 34 Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 6. semestr Světová ekonomika SEKE KEK 3/0 3 zk. 6. semestr Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. semestr Bakalářská práce II BP2PE KEF 0/4 5 zp. 6. semestr Státní závěrečná zkouška PESZZ KEF Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty (student se hlásí na té katedře, kde byl zapsán na Řízenou praxi). Povinně volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Bankovnictví BAN KFÚ 2/1 4 zp./zk. 4. semestr Podnikatelská etika v evropském PEE KMG 1/1 3 zp./zk. 4. semestr kontextu Sociální podnikání SOC KPE 2/0 3 zk. 5. semestr Marketingová komunikace MKO1 KMG 2/1 3 zp./zk. 5. semestr Komunikace a komunikační KSS*H FM-NTI 1/2 3 zp./zk. 5. semestr služby Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Spotřebitelské chování SPO1 KMG 2/2 3 zp./zk. 6. semestr Hospodářská politika I HPO1 KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student, který si zapíše Jazyk II v 5. semestru, v něm pokračuje až do 6. semestru. Student je povinen získat ze skupiny povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 10 kreditů. 19

20 Volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Sociální komunikace SKO*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Němčina s certifikátem I * NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H PF-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Globální retailing v Evropě GRE*S KPE 2/1 3 zp./zk. 4., 6. semestr Tělesná výchova II TV2*H PF-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Aplikační software APSN KIN 1/2 4 zp./zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí PST KOB 12 zp semestr - LLP/Erasmus (1. semestr) Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat ze skupiny volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 5 kreditů. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Podniková ekonomika. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 20

21 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 3 - pouze na dostudování / ročník) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1*H PF-KMD 2/2 4 zp. 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Základy sociologie ZSC*H PF-KFL 2/1 3 zp./zk. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr kreditů celkem 28 Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2*H PF-KMD 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP KPE 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr kreditů celkem 30 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga Požadavky pro studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 bod 1, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního semestru kredity z předmětů: Mikroekonomie I, Matematika I. V souladu s čl. 7 bod 3, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Matematika II. 2. ROČNÍK - povinné předměty Finance I FI1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Účetnictví I UC1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika I STI KSY 2/2 4 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Jazyk I (3. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Jazyk II (3. semestr) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr kreditů celkem 30 21

22 Statistika II STII KSY 2/2 6 zp./zk. 4. semestr Účetnictví II UC2 KFU 1/2 5 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZP1 KPR 2/0 3 zk. 4. semestr Finance II FI2 KFU 1/1 5 zp./zk. 4. semestr Jazyk I (4. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 4. semestr Jazyk II (4. semestr) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 28 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz 3. ROČNÍK - povinné předměty Řízená praxe RIP KEF 4 týdny 12 zp. 5. semestr Strategický marketing SMG KMG 3/1 5 zp./zk. 5. semestr Základy práva II ZP2 KPR 2/0 3 zk. 5. semestr Jazyk I (5. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 5. semestr kreditů celkem 24 Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 6. semestr Světová ekonomika SEK KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Jazyk I (6. semestr) JA1 KCJ 0/2 6 zp./zk. 6. semestr Státní závěrečná zkouška PESZZ KPE kreditů celkem 15 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty (student se hlásí na té katedře, kde byl zapsán na Řízenou praxi). Povinně volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Marketingový výzkum MVZ KMG 2/2 4 zp./zk. 4. semestr Podniková logistika PLO KPE 2/1 5 zp./zk. 5. semestr Sociální podnikání SOP KPE 2/0 4 zk. 5. semestr Marketingová komunikace MKO KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Optimalizační metody OME KSY 2/2 4 zp./zk. 5. semestr v ekonomické praxi Jazyk II (pokrač.) * JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. semestr Spotřebitelské chování SPO KMG 2/2 4 zp./zk. 6. semestr Globální retailing v Evropě GRE KPE 2/1 4 zp./zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) * JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr * Student, který si zapíše Jazyk II v 5. semestru, v něm pokračuje až do 6. semestru. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat ze skupiny povinně volitelných předmětů ve 2. a 3. ročníku minimálně 21 kreditů. Volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Základy psychologie pro PE ZPE PF-KPP 2/0 3 zk. 3. semestr Sociální komunikace SKO*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Kulturní historie KHT*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Němčina s certifikátem I * NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H PF-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr 22

23 Tělesná výchova II TV2*H PF-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Aplikační software APS KIN 1/2 3 zp./zk. 5. semestr Komunikace a komunikační KSS*H FM-NTI 1/2 3 zp./zk. 5. semestr služby Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Pojištění v mezinárodním PMO KPO 2/1 4 zp./zk. 5. semestr obchodě Hospodářská politika HPO KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Dějiny ekonomických teorií DET KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí PST KOB 12 zp semestr - LLP/Erasmus Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Student je povinen získat ze skupiny volitelných předmětů ve 2. a 3. ročníku minimálně 4 kredity. Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Podniková ekonomika. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 23

24 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2013) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1-H PF-KMD 2/2 5 zp. 1. semestr Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr Obchodní korespondence OKO KOB 0/2 3 zp./zk. 1. semestr kreditů celkem 29 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2-H PF-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Požadavky pro studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 bod 1, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního semestru kredity z předmětů: Mikroekonomie I, Matematika I. V souladu s čl. 7 bod 3, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Matematika II. 2. ROČNÍK - povinné předměty Účetnictví I UT1 KFU 2/1 3 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika STA5 KSY 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Světová ekonomika SEKMO KEK 2/0 3 zk. 3. semestr Mezinárodní obchod MEOB KOB 2/0 4 zk. 3. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr kreditů celkem 32 24

Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika

Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika Studijní program P6028 Ekonomika a management Studijní obor Řízení a ekonomika podniku Základní charakteristika Doktorské studium oboru Řízení a ekonomika podniku je zacílené na podnik jako spojení lidských,

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více