CC Luxe dotykový ovladač

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CC Luxe dotykový ovladač"

Transkript

1 CC Luxe dotykový ovladač NÁVOD K POUŽITÍ, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Kontakty:

2 Obsah 1 ÚVOD Předmluva Záruka Všeobecně Záruční ustanovení Ručení Bezpečnostní předpisy Použité symboly 1 2 PRO UŽIVATELE ComfoControl Používání ComfoControl Nastavení data a času Nastavení komfortní teploty Nastavení stupně ventilace Zapnutí a vypnutí odsávače par Zapnutí a vypnutí ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu Nastavení programu ventilace Nastavení programu teploty Nastavení časové prodlevy Provedení úpravy teploty Nastavení displeje Nastavení jazyka Systémové údaje Hlášení poruchy na ComfoControl Hlášení o filtru na ComfoControl Stavové informace na ComfoControl Konec životnosti 10 3 PRO INSTALACI Předpoklady pro instalaci Instalace ComfoControl Transport a vybalování Kontrola rozsahu dodávky Montáž na stěnu Připojení k systému ventilace Připojení externího teplotního senzoru Uvedení ventilačního a chladicího systému do provozu 12

3 1 Úvod Tato kapitola obsahuje všeobecné údaje o ComfoControl. 1.1 Předmluva Tento návod k obsluze se skládá kromě této všeobecné kapitoly: - z části pro uživatele a - z části pro instalaci. Před používáním si tento návod k obsluze pečlivě prostudujte. - uživatelé kapitoly 1 až 2 - instalace kapitola 3 Tento návod obsahuje informace, které přispívají k bezpečné a optimální instalaci, nastavení a obsluze ComfoControl, kromě toho vám bude sloužit jako podklad při provádění servisních prací, abyste je mohli provádět odpovědně a správně. Zařízení prochází neustálým vývojem a zlepšováním. Proto se může vás ComfoControl lehce lišit od popisu v tomto návodu. Navíc: Tento návod byl vyhotoven s maximální pečlivostí. Nelze však z něj odvozovat jakákoli práva. Kromě toho si firma vyhrazuje právo obsah tohoto návodu k obsluze kdykoli změnit, a to bez předchozího oznámení. 1.2 Záruka Všeobecně Na ComfoControl se vztahují platná prodejní a záruční ustanovení pro kovodělné a technické podniky a podniky vyrábějící plasty, která byla dne 19. října 1998 uložena pod číslem 119/1998 v úřadovně soudu v Haagu, Nizozemsko Záruční ustanovení Výrobce poskytuje na ComfoControl záruku 24 měsíců od instalace až do maximálně 30 měsíců po datu výroby příslušného programu ComfoControl. Záruční nároky lze uplatňovat výhradně na vady materiálu nebo konstrukční vady, které se vyskytnou během záruční lhůty. V případě záručního nároku nesmí být ComfoControl demontován bez předchozího Stránka 3

4 písemného souhlasu výrobce. Na záruční díly poskytuje výrobce záruku pouze tehdy, pokud je instaloval pracovník schválený výrobcem. Záruka zaniká, pokud: vypršela záruční lhůta; byly namontovány díly, které nebyly dodány výrobcem; byly na zařízení provedeny neschválené změny nebo úpravy; Záruka ComfoControl byl koncipován a vyroben pro používání ve ventilačních a chladicích systémech. Jakékoli jiné použití se považuje za neodborné použití a může vést k poškození ComfoControl nebo škodám na zdraví, za něž výrobce nemůže nést odpovědnost. Výrobce neručí za škody, které vzniknou v důsledku následujících okolností: Nedodržení pokynů pro nastavení a obsluhu uvedených v tomto návodu; Montáž náhradních dílů, které nebyly dodány příp. předepsány výrobcem; Odpovědnost za používání takových náhradních dílů je kompletně v kompetenci pracovníka provádějícího instalaci. Běžné opotřebení. 1.3 Bezpečnostní předpisy Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy z tohoto návodu k obsluze. Nedodržení bezpečnostních předpisů, výstrah, pokynů a upozornění může vést k poškození zdraví nebo škodám na ComfoControl. Pouze uznaný pracovník provádějící instalaci je oprávněn k montáži, připojení, zprovoznění nebo nastavení zařízení ComfoControl odlišným způsobem, než stanoví tento návod k obsluze. Instalace ComfoControl musí být provedena podle obecných místních stavebních, bezpečnostních a instalačních předpisů dané obce nebo příslušné vodárny a elektrárny. Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstrahy, poznámky a pokyny popsané v tomto návodu. Tento návod uschovejte po celou dobu životnosti zařízení ComfoControl v blízkosti přístroje. Jakákoli úprava ComfoControl je zakázána Používané symboly V tomto návodu k obsluze se vyskytují následující symboly: Pozor. Stránka 4

5 Nebezpečí: - poškození přístroje nebo - zranění uživatele nebo - omezení funkce přístroje, pokud nejsou správně dodrženy pokyny. 2 Pokyny pro uživatele Tato kapitola popisuje, jak používat ComfoControl. Srdečně blahopřejeme, stal jste se majitelem zařízení ComfoControl, dotykového ovládacího panelu pro regulaci větracích a chladicích systémů. Přejeme Vám pohodu při jeho užívání. 2.1 ComfoControl ComfoControl reguluje váš větrací a chladicí systém. ComfoControl je namontován v obytné místnosti na stěně a komunikuje odsud s vaším větracím či chladicím systémem. V níže uvedeném přehledu najdete krátký popis, které údaje z něj lze odečítat. Stránka 5

6 Ovládací panel zařízení ComfoControl disponuje funkcí touchscreen. Veškerá nastavení lze vyvolávat, provádět a potvrzovat dotykem prstů. 2.2 Používání ComfoControl S programem ComfoControl máte následující možnosti: - Nastavení dne a času. - Nastavení komfortní teploty. - Nastavení ventilačního stupně. - Zapínání a vypínání odsávače par. - Zapínání a vypínání ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu. Pokud je váš ventilační systém vybaven komínovou regulací, nelze ventilátor přívodu a odvodu vzduchu zapínat a vypínat. - Nastavení vlastního ventilačního programu. - Nastavení vlastního teplotního programu. - Nastavení časové prodlevy pro určité ventilační jednotky. - Provádění úpravy teploty. - Nastavení displeje. - Nastavení jazyka. V následujících odstavcích budou tyto funkce krátce popsány. Stránka 6

7 2.2.1 Nastavení data a času S programem ComfoControl můžete nastavit datum a čas. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte DEN A ČAS 2. Stiskněte nebo pro nastavení dne. 3. Stiskněte vlevo nebo pro nastavení hodin. 4. Stiskněte vpravo nebo pro nastavení minut. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Stránka 7

8 2.2.2 Nastavení komfortní teploty Postupujte následujícím způsobem: 1. Stiskněte KOMFORTNÍ TEPLOTA 2. Stiskněte nebo pro nastavení komfortní teploty. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Komfortní jednotka Komfortní teplota. Ventilační systém s komfortní jednotkou se neustále pokouší udržet teplotu v místnosti, v níž se nalézá ovládací panel, na nastavené hodnotě (komfortní teplotě). Systém může k tomuto účelu otevřít by-pass a zapojit aktivní větrání. Komfortní teplota se nastavuje mezi CHLADNO a TEPLO. V této oblasti můžete nastavit teploty 18 C až 24 C. Stránka 8

9 V nastavení CHLADNO se systém snaží udržet co nejnižší teplotu. Pokud to okolnosti umožňují, zapojí se aktivní ventilace. Toto nastavení používejte, pokud chcete obytné místnosti silně ochladit. V nastavení TEPLO se aktivní ventilace nikdy nespíná, by-pass zůstává uzavřen. Toto nastavení používejte, pokud topíte. Vaše jednotka na rekuperaci tepla je vybavena systémem, který rozpozná, zda je léto nebo zima. V létě lze zapnout aktivní ventilaci, zatímco v zimě to za normálních podmínek není žádoucí. Pokud chcete přesto v zimě použít aktivní chlazení, nastavte teplotu na CHLADNO. Aktivní chlazení lze vypnout. V menu pro nastavení komfortní teploty se k tomuto účelu nachází tlačítko nastavené na Artic Auto nebo Artic off. Zvolte Artic off, pokud nechcete, aby se zapínala ani tehdy, když teplota v místnosti překročí nastavenou komfortní teplotu. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Stránka 9

10 2.2.3 Nastavení stupně ventilace S programem ComfoControl můžete nastavit stupeň ventilace. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte STUPEŇ VENTILACE, nyní 2. Stiskněte nebo pro nastavení stupně ventilace. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. Můžete si vybrat ze 4 stupňů ventilace, a to: Stránka 10

11 stupeň Nepřítomnost. - použití v případě nepřítomnosti. Stupeň Nižší stupeň. - použití při potřebě menšího větrání. Stupeň Normální stupeň. - použití při normální potřebě větrání. Stupeň Vysoký stupeň. - použití při vaření, sprchování, nebo pokud je třeba dodatečné větrání. Stupeň Vysoký stupeň s nastaveným zpožděním vypínání. Viz použití při vaření, sprchování, nebo pokud je třeba dodatečné větrání. Při manuálně nastavené ventilaci se na displeji zařízení ComfoControl neobjeví, ale vždy. Pokud chcete automatickou ventilaci opět zapnout, postupujte takto: Stiskněte AUTO pro návrat k automatickému větrání Zapnutí a vypnutí odsávače par Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte pro zapnutí kuchyňského odsávače par. 2. Stiskněte nebo pro nastavení stupně ventilace U ODSÁVAČE PAR. 3. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Stránka 11

12 Jakmile je kuchyňský odsávač par zapnutý, objeví se na přístroji ComfoControl symbol odsávače par 4. Stiskněte opět pro vypnutí kuchyňského odsávače par. Pozor! Pokud je pro odsávač par nastavena časová prodleva (viz 2.2.8, kde najdete podrobnější informace o prodlevách vypínání), nevypne se odsávač pak ihned, ale teprve po uplynutí doby nastavené pro prodlevu vypnutí. Symbol odsávače par zmizí z přístroje ComfoControl teprve po uplynutí nastavené doby pro prodlevu vypnutí odsávače. Pozor! Pokud je pro odsávač par nastavena časová prodleva (viz 2.2.8, kde najdete podrobnější informace o prodlevách vypínání), objeví se na klávese přístroje ComfoControl, na které lze obvykle nastavit stupeň ventilace, symbol pro prodlevu vypínání vypne po uplynutí nastavených minut.. Odsávač par se pak Kromě toho se na ComfoControl nezobrazuje žádný stupeň ventilace, dokud je odsávač par zapnutý. Namísto toho se zobrazuje nastavený stupeň ventilace odsávače par v symbolu odsávače, a to následovně: Stránka 12

13 pro stupeň ventilace 1 odsávače par. pro stupeň ventilace 2 odsávače par. pro stupeň ventilace 3 odsávače par. Při nastaveném odsávači par se nastavený stupeň ventilace zobrazuje v symbolu odsávače (např. ) Zapnutí a vypnutí ventilátoru pro přívod a odvod vzduchu Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte pro vypnutí ventilátoru přívodu vzduchu. 2. Stiskněte pro vypnutí ventilátoru odvodu vzduchu. Po vypnutí ventilace pro přívod a odvod vzduchu se na zařízení ComfoControl objeví symbol jako potvrzení, že byl ventilátor vypnut. 3. Stiskněte pro zapnutí ventilátoru přívodu vzduchu. 4. Stiskněte pro zapnutí ventilátoru odvodu vzduchu. Stránka 13

14 Po vypnutí ventilace pro přívod a odvod vzduchu se na zařízení ComfoControl objeví symbol příp. jako potvrzení, že jsou ventilátory opět zapnuté. Vezměte, prosím, na vědomí, že při vypnutí ventilátoru přívodu a odvodu vzduchu nemáte doma přechodně žádnou vyrovnávací ventilaci. Jakmile se ventilátor přívodu a odvodu vzduchu vypnutý, objeví se na přístroji ComfoControl nikoli, ale vždy. Stránka 14

15 Pokud je váš ventilační systém vybaven komínovou regulací, nelze ventilátor přívodu a odvodu vzduchu zapínat a vypínat Nastavení programu ventilace Program ventilace můžete měnit/nastavovat následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Naprogramujte program ventilace. - Zvolte den: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa nebo Su. (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) - Zvolte čas, až hodin, pomocí nebo. Stránka 15

16 - Pokud chcete, můžete stisknout denní dobu, například 9.00 h a následně zvolit minuty pomocí a, například: 9.30 h. - Zvolte stupeň ventilace, 2 nebo 3 pro jakékoli denní období pomocí a. Pokud chcete nakopírovat nastavený program ventilace pro příští (nebo jakýkoli jiný) den, použijte funkci. Postupujte při tom následujícím způsobem: - Zvolte den, například Mo (Po). - Stiskněte ; zobrazení se změní na. Stránka 16

17 - Vyberte den, ke kterému se má tento program ventilace nakopírovat, například Tu (Út). Tu (Út) má nyní stejný program ventilace jako Mo (Po). 4. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Nastavený program ventilace funguje pouze v režimu AUTO. Stránka 17

18 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení programu teploty S programem ComfoControl můžete nastavit program teploty. Při výrobě byl na zařízení ComfoControl nastaven standardní teplotní program. Na přání však můžete tento standardní teplotní program změnit a upravit podle vaší vlastní potřeby, například zvlášť program pro pracovní týden a zvlášť pro víkend. Program teploty můžete změnit/nastavit tímto způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Naprogramujte program teploty. - Zvolte den: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa nebo Su. (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) - Zvolte čas, až hodin, pomocí nebo. Stránka 18

19 - Pokud chcete, můžete stisknout denní dobu, například 9.00 h a následně zvolit minuty pomocí a, například: 9.30 h. - Zvolte teplotu (12 až 28 C) pro jakékoli denní období pomocí a Pokud chcete nakopírovat nastavený program ventilace pro příští (nebo jakýkoli jiný) den, použijte funkci. Postupujte při tom následujícím způsobem: - Zvolte den, například Mo (Po). Stránka 19

20 - Stiskněte ; zobrazení se změní na. - Vyberte den, ke kterému se má tento program teploty nakopírovat, například Tu (Út). Tu (Út) má nyní stejný program ventilace jako Mo (Po). 4. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Nastavený program teplot funguje pouze v režimu AUTO. Stránka 20

21 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení časové prodlevy S programem ComfoControl můžete nastavit časovou prodlevu u regulace některých typů ventilace. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte Stránka 21

22 4. Stiskněte nebo pro volbu mezi: - časovou prodlevou vypínání v koupelně maximálně 120 minut - časovou prodlevou vypínání kuchyňského odsávače par maximálně 180 minut - potlačením hlášení znečištění filtru na displeji zařízení ComfoControl maximálně 26 týdnů Stránka 22

23 5. Stiskněte a pro nastavení minut (nebo týdnů). 6. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Minimální a maximální hodnoty časové prodlevy při úpravách (větrání) jsou stanoveny v softwaru. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Provedení úpravy teploty Pokud se ComfoControl používá ve spojení s termostatem pro topný systém, může být žádoucí sladit teploty uváděné na obou přístrojích. S programem ComfoControl můžete nastavit časovou prodlevu u regulace některých typů ventilace. Stránka 23

24 Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte a pak 4. Stiskněte a pro úpravu hodnoty C. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Stránka 24

25 Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení displeje S programem ComfoControl můžete nastavit jas a kontrast dotykových panelů. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte 3. Stiskněte u BRIGHTNESS (jas) nebo pro nastavení jasu. 4. Stiskněte u CONTRAST (kontrast) nebo pro nastavení kontrastu. Stránka 25

26 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží Nastavení jazyka S programem ComfoControl můžete nastavit jazyk. Postupujte při tom následujícím způsobem: 1. Stiskněte 2. Stiskněte Stránka 26

27 3. Stiskněte. 4. Stiskněte nebo pro nastavení požadovaného jazyka. 5. Stiskněte pro potvrzení nastavení a návrat do hlavního okna. Pokud nic neprovedete, vrátí se ComfoControl po 30 sekundách automaticky do hlavního okna. Nastavení se přitom uloží. 2.3 Systémové údaje Na displeji přístroje ComfoControl můžete odečítat různá systémová data: - hlášení poruch - výstraha pro výměnu filtru - informace o stavu ventilačního či chladicího systému Hlášení poruchy na ComfoControl V případě poruchy se na displeji zařízení ComfoControl objeví kód poruchy. Kód poruchy se skládá z kódu A nebo E a číslice. Stránka 27

28 Co dělat v případě poruchy? Případnou poruchu můžete odstranit takto: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Stiskněte E2). pro vymazání hlášení o poruše, příp. ERROR E2 (porucha Pokud došlo k několika poruchám najednou, zobrazí se pod sebou. V případě několika poruch se všechny zobrazí v okně SYSTEM STATUS. Zde se zabýváme poruchou ERROR E2. Pokud by se opakovaně vyskytovala stejná porucha, spojte se, prosím, s pracovníkem provádějícím instalaci. Zaznamenejte si typ vašeho ventilačního či chladicího zařízení. Stránka 28

29 Zaznamenejte si příslušný kód poruchy, který se objeví na displeji zařízení ComfoControl. Zástrčka musí být vždy v zásuvce, pokud nebylo třeba ventilační či chladicí systém odstavit z provozu v důsledku závažné závady, čištění nebo výměny filtru nebo z jiného nutného důvodu. Pokud byste zástrčku vytáhli ze zásuvky, nebude již byt mechanicky větrán a mohou se zde vyskytnout dlouhodobé problémy s vlhkostí a tvorbou plísní. Je tedy třeba zabránit dlouho trvajícímu odstavení vašeho ventilačního či chladicího systému z provozu Hlášení o filtru na ComfoControl Když je třeba vyměnit (nebo vyčistit) filtry ventilačního systému, objeví se na displeji přístroje ComfoControl hlášení FILTR VÝMĚNA. Bližší informace o výměně (nebo čištění) filtrů najdete v uživatelské příručce vašeho ventilačního systému. Po výměně (nebo vyčištění) filtrů ventilačního systému postupujte pro odstranění hlášení o filtru na displeji přístroje ComfoControl takto: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Stiskněte pro vymazání hlášení FILTR VÝMĚNA Stavové informace na ComfoControl Pokud se nevyskytují žádná poruchová hlášení, objeví se na displeji přístroje ComfoControl zobrazení CHECK: OK. Stránka 29

30 Pak si můžete vyvolat informace o stavu ventilačního či chladicího systému. Postupujte následovně: Stiskněte pro přechod do SYSTEM STATUS (stav systému). Na displeji přístroje ComfoControl se objeví okno SYSTEM STATUS se všemi systémovými údaji. Stiskněte pro přechod do hlavního menu. 2.4 Konec životnosti Projednejte se svým dodavatelem, co máte udělat na konci životního cyklu vašeho zařízení ComfoControl. Pokud je nemůžete přinést zpět, neodhazujte jej do běžného odpadu, ale informujte se ve svém bydlišti na možnosti opětovného využití komponentů nebo ekologické zpracování těchto materiálů. Stránka 30

31 3 Pokyny pro instalaci V této kapitole se popisuje instalace přístroje ComfoControl. 3.1 Předpoklady pro instalaci Při posuzování, zda je v určité místnosti možná instalace přístroje ComfoControl, je třeba zohlednit následující body. Přístroj ComfoControl musí být umístěn minimálně 1,5 metru nad úrovní podlahy. Přístroj ComfoControl musí být umístěn tak, aby byla kolem něj umožněna dostatečná cirkulace vzduchu. Tedy nikoli za skříní, v rohu atd. Přístroj ComfoControl se nesmí umisťovat v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, TV přístroje, lampy atd. Je třeba zabránit i přímému slunečnímu záření. Přístroj ComfoControl ne nesmí umisťovat v blízkosti chladných zdrojů, například vedení studené vody nebo nevytápěných stěn (v souvislosti s nevytápěnými pokoji na druhé straně stěny). V místnosti musí být k dispozici tato zařízení: - případná montážní krabice pro zařízení ComfoControl. - napájecí napětí 12Vdc ventilačního systému. - komunikační kabel A/B ventilačního systému. 3.2 Instalace ComfoControl Transport a vybalování Postupujte při transportu a vybalování přístroje ComfoControl opatrně. Zajistěte ekologickou likvidaci obalového materiálu Kontrola rozsahu dodávky Pokud u dodaného výrobku zjistíte poškození nebo chybějící části, spojte se ihned s dodavatelem. Do rozsahu dodávky patří: přístroj ComfoControl montážní závěs (upevněný na zadní straně přístroje ComfoControl) konektory (upevněné na desce na zadní straně přístroje ComfoControl) návod k obsluze. Stránka 31

32 3.3 Montáž na stěnu Upevněte montážní závěs na stěnu. Na montážním závěsu je předvrtáno 5 otvorů pro upevnění. Montážní závěs lze případně upevnit i do montážní krabice. Připojte přístroj ComfoControl k ventilačnímu systému, viz 3.4. Zavěste přístroj ComfoControl na montážní závěs. Upevněte přístroj ComfoControl na spodní straně šroubem. 3.4 Připojení k ventilačnímu systému Upevněte kabel 12Vdc ke konektoru. Upevněte komunikační kabel A/B ke konektoru. Na zadní straně přístroje ComfoControl je uvedeno schéma elektrického zapojení. Připojte konektor na vývod 12Vdc POWER na desce. Připojte konektor na vývod RS 485 COMM na desce. Stránka 32

33 Open (otevřeno) Comm (kom) Power (napětí) Relay (relé) Relay Temp. Sens (relé tepl. senzoru) Therm (tepel.) RS VDC 1 2 * * A B - + * * * * Specifikace pro kabel: 4 x 0,25 mm 2 odstíněný (twisted pair). 3.5 Připojení externího teplotního senzoru Upevněte kabel teplotního senzoru konektoru. Na zadní straně přístroje ComfoControl je uvedeno schéma elektrického zapojení. Připojte konektor na vývod TEMP.SENS na desce. Umístěte oba jumpery na pozici 1:2 (vlevo) na desce. Jumper vlevo: teplot. senzor Jumper vpravo: relé 2) Otevřeno Kom Napětí Relé Relé tepl. senzoru Therm (tepel.) RS VDC 1 2 * * A B - + * * - + Stránka 33

34 Specifikace pro teplotní senzor: NTC 10 KΩ (není součástí dodávky). Externí teplotní senzor je možné objednat na zvláštní objednávku. Obvykle se vnitřní teplota měří interním teplotním senzorem (v zařízení ComfoControl). Je však možné měřit vnitřní teplotu pomocí externího teplotního senzoru. To má smysl především tehdy, když není přístroj ComfoControl zavěšen v místnosti, kde se má měřit vnitřní teplota, ale například na chodbě. Kromě toho se může stát, že spolehlivé měření teploty ovlivňují okolní vlivy, například teplota stěn. Externí teplotní senzor v obytné místnosti, který musí být připojen na desku na zadní straně přístroje ComfoControl, je pak dobrým řešením. 3.6 Uvedení ventilačního a chladicího systému do provozu Po instalaci je nutné uvést ventilační a chladicí systém do provozu. Uvedení do provozu lze provést pomocí P-menu zařízení ComfoControl. V tomto P-menu lze vybírat různá nastavení (regulace) pro ventilační a chladicí systém. Níže vidíte přehled menu, která jsou k dispozici. Přehled všech možných nastavení v P-menu najdete v uživatelské příručce vašeho ventilačního a/nebo chladicího systému. Přístup k P-menu 1. Stiskněte Stránka 34

35 2. Stiskněte 3. Stiskněte, pak 4. Zadejte kód 3520, abyste se dostali do INSTALAČNÍHO MENU. 5. Stiskněte nebo, abyste se dostali: - do menu INSTALL VENTILATION (instalace větrání) nebo - do menu INSTALL ARTIC (instalace artic) Stránka 35

36 6. Stiskněte OK pro otevření vybraného menu. Nyní jsou dostupná P-menu. Pokud není zapojen chladicí systém Artic, nerozsvítí se klávesa OK na displeji. Příslušná P-menu pak nejsou k dispozici. 7. Vyberte pomocí nebo požadované P-menu, například P5 OPTIONEN (volby). Stránka 36

37 8. Stiskněte OK pro potvrzení P-menu. 9. Vyberte pomocí nebo požadované submenu, například P51 VORWÄRMER (předehřívací zařízení). 10. Stiskněte OK pro potvrzení submenu. Provedení nastavení v P-menu Stránka 37

38 Postupujte následovně: 11. Vyberte pomocí nebo hodnotu pro parametry. 12. Stiskněte pro potvrzení nového nastavení. 13. Stiskněte případně ještě jednou pro návrat do P-menu. Stránka 38

39 14. Opakujte kroky 7 až 13, pokud chcete nastavit více parametrů po sobě. Minimální a maximální hodnoty pro dostupné nastavované parametry jsou určeny v softwaru. Návrat do hlavního okna Postupujte následovně: 15. Stiskněte pro návrat do okna INSTALLATION MENU (instalační menu). 16. Stiskněte pro návrat do hlavního okna. Stránka 39

40 Přístroj ComfoControl se po 5 minutách automaticky vrátí do hlavního okna. Po ukončení nastavení v P-menu se vrátí přístroj ComfoControl téměř vždy přímo do hlavního okna. Po všeobecném resetu originálního nastavení (viz menu P7) však tento proces trvá poněkud déle, protože systém musí provést novou inicializaci. Veškerá práva vyhrazena. Tento návod k obsluze byl vytvořen velice pečlivě. Jeho vydavatel však přesto neručí za škody vzniklé v důsledku chybných či nesprávných údajů v tomto návodu. Stránka 40

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více