15. ročník 2/2008. Uvnitř čísla: Jakub Železný na dráhu nedopustí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. ročník 2/2008. Uvnitř čísla: Jakub Železný na dráhu nedopustí"

Transkript

1 15. ročník 2/2008 Uvnitř čísla: Jakub Železný na dráhu nedopustí

2 editorial Vážené čtenářky a čtenáři! České dráhy se snaží nejen v okolí hlavního města, ale i v celé řadě městských aglomerací po celé republice dohodnout s provozovateli integrované dopravy na zapojení dalších úseků železničních tratí do integrovaných dopravních systémů. V Praze jsme dokonce označili linky příměstské dopravy modrobílým symbolem S a příslušným číslem, aby cestující měli lepší přehled, kam všude mohou využít jízdenky MHD. Jedná se o projekt spolupráce Českých drah, pražského dopravního podniku, Ropidu a Středočeského kraje. Společně tak rozšiřujeme nabídku hromadné dopravy, která je přece jen k životnímu prostředí vlídnější a šetrnější než ta individuální automobilová. Potíže se ale projeví v případech, kdy se v některých městech zvyšují tarify jízdného MHD. Nejviditelnější je to v Praze. Nedávno uveřejněná reportáž v týdeníku Reflex vyznívá jednoznačně: i když se k nákladům jízdy automobilem do centra metropole připočítá parkovné, je cena srovnatelná s tarifem MHD; proti hromadné dopravě je ale cesta autem pohodlnější a i se zácpami v centru je v mnoha případech stejně rychlá. Myslíme-li to vážně s ochranou životního prostředí, usilujeme-li poctivě o zlepšení situace na našich silnicích, vyplývá pro nás jediné řešení: Podpora veřejné hromadné dopravy, zvláště u nás, kde počítáme stále více s mobilitou pracovní síly, by se měla poněkud přehodnotit. Náklady totiž nezávisí ani tak na přání dopravce a schopnostech jeho manažeřů, jako spíše na cenách vstupů. A ty dopravce může ovlivňovat jen velmi málo. call centrum: Foto na titulní straně: Pendolino na vyvazovací opravě (viz článek na straně 3) Irena Pospíšilová Vydávají: České dráhy, a. s., nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 IČ Vychází: 4. února 2008 Adresa redakce: ČD pro Vás, generální ředitelství ČD, nábř. L. Svobody 12, Praha 1 Místo vydání: Praha Telefon: , Fax: Vedoucí redaktorka: Mgr. Irena Pospíšilová Technický redaktor: Michal Málek Inzertní oddělení: Eva Balíková Evidenční číslo MK ČR: E 6931 ISSN: Možnosti odbavení cestujících pro vlaky Super City ve vnitrostátní přepravě V současné době jezdí vlaky kategorie SuperCity (SC) ve vnitrostátní přepravě na trase Praha Olomouc Ostrava a na trase Praha Brno Břeclav (a dále Bratislava nebo Vídeň). Podmínky pro odbavení ve vnitrostátní přepravě jsou shodné jak na severní ostravské, tak na jižní brněnské linii. Ve vlacích SC platí obvyklé jízdné ČD Ve vlacích SC platí většina druhů obvyklého jízdného ČD (např. zákaznické jízdné, jízdenka eliška, jízdenky se zpáteční slevou, síťové jízdenky, kilometrická banka ČD, jízdenka SONE+, mezinárodní jízdenky a tak dále) nebo průkazy na bezplatnou přepravu. K těmto jízdenkám nebo průkazům není stanoven žádný příplatek, pro zvolený spoj si však musíte zakoupit místenku SC za 86 Kč (pokud můžete prokázat nárok na slevu Rail plus) nebo za 200 Kč (pokud nemůžete prokázat nárok na slevu Rail plus). Nejlevněji s jízdenkou eliška V relacích Brno Praha, Ostrava Praha, Olomouc - Praha a Pardubice - Praha můžete i ve vlacích SC využít výhodnou jízdenku eliška. K ceně 140 Kč za tuto jízdenku nebo za jízdenku Šťastná eliška s cenou od 35 Kč zaplatíte již pouze 86 Kč za místenku. Celková cena tak v těchto relacích činí ve vlacích SC maximálně 226 Kč, ale pořídit se dá již od 121 Kč. Jízdenku eliška zakoupíte přes eshop ČD, bližší podmínky včetně podmínek nabídky Šťastná eliška naleznete na internetové adrese Jízdenka SC Net Mimo odbavení výše uvedeným jízdným ČD s místenkou SC (viz výše) si můžete pro jízdu vlakem SC koupit jízdenku SC Net, což je marketinkový balíček obsahující: jízdné pro vlak SC vázané na konkrétní místo ve zvoleném vlaku SC (jízdné včetně rezervace), jízdné v rozsahu nabídky REGIONet krajů, ve kterých leží nástupní a cílová stanice použitého vlaku SC (např. SC Net sever Praha-Holešovice Olomouc hl. n. platí v rozsahu REGIONet Středočeský a REGIONet Olomoucký kraj). Jízdenka SC Net platí vždy do hodin dne, který je na ní vyznačen jako den její platnosti. Tento jízdní doklad si můžete zakoupit buď ve výdejně jízdenek ČD, přes eshop ČD nebo prostřednictvím služby TeleTiket ve dvou modifikacích: SC NET business pro 1. vozovou třídu, SC Net ekonom pro 2. vozovou třídu. Pozor jízdenku SC Net nelze zakoupit u průvodčího ve vlaku! Ve vlaku není ani možný doplatek mezi jízdenkou SC Net ekonom a SC Net business, proto si dopředu dobře rozmyslete, který z těchto dokladů budete chtít využít. Pokud si zakoupíte jízdní doklad SC Net business, můžete v době platnosti dokladu neomezeně cestovat nad rámec podmínek vyhlášených v tarifu TR 10 bez doplatku také v 1. vozové třídě vlaků v rozsahu REGIONet krajů, ve kterých leží nástupní a cílová stanice použitého vlaku SC. Jelikož vlaky SC jezdí po dvou liniích, rozdělujeme dále jízdenky SC Net na: SC Net jih, které lze vystavit do/ze stanic Praha letiště (NAD), Praha-Holešovice, Pardubice hl. n., Brno hl. n. a Břeclav, SC Net sever, které lze vystavit do/ze stanic Praha letiště (NAD), Praha Holešovice, Olomouc hl. n., Ostrava-Svinov a Ostrava hl. n.; do/ze stanic Olomouc hl. n., Ostrava-Svinov Foto: Michal Málek

3 a Ostrava hl. n. i ze stanice a do stanice Pardubice hl. n. Jízdenky SC Net platí i do stanice Praha letiště (NAD) při využití autobusové linky AIRPORT EXPRESS Praha-Holešovice letiště Praha- -Ruzyně, nelze je však zakoupit pro trať Praha-- Holešovice Praha letiště (NAD). Jízdenky SC Net Sever business lze zakoupit i do vlaků IC 516, 517 Leoš Janáček a 518, 519 Manažer, kde je v oddílech 1. vozové třídy označených jako SC Class zajištěn cestujícím stejný servis jako v 1. vozové třídě vlaků SC Pendolino. Přepravní podmínky ve vlacích SC 1) Odbavení cestujících ve vlaku SC vychází ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu. Je třeba mít na paměti, že pokud nastoupíte do vlaku SC bez platné jízdenky nebo místenky, dopustili jste se porušení přepravních podmínek. Pokud do vlaku SC nastoupíte bez platného jízdního dokladu i místenky SC, budete odbaveni jízdným, na které prokážete nárok a které platí ve vlaku SC (vyjma jízdenky SC Net) s manipulační přirážkou 20 Kč nebo přirážkou k jízdnému podle ustanovení Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou osobní přepravu. Dále zaplatíte přirážku ve výši 200 Kč za nástup do povinně místenkového vlaku bez platné místenky. Pokud do vlaku SC nastoupíte s platným jízdním dokladem a nebudete mít zakoupenou místenku SC, zaplatíte ve vlaku přirážku za porušení přepravních podmínek ve výši 200 Kč (za nástup bez platné místenky) podle ustanovení Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou osobní přepravu. Pokud do vlaku SC nastoupíte s platným jízdním dokladem a místenkou pro jiný spoj SC v době platnosti jízdního dokladu, zaplatíte přirážku za porušení přepravních podmínek ve výši 200 Kč (za nástup bez platné místenky). Cestující, který nastoupí do vlaku SC bez potřebných platných dokladů a ve vlaku zaplatí některou z výše uvedených přirážek, může obsadit pouze takové místo, které nenárokuje jiný cestující (riskuje, že bude celou cestu stát, pokud je vlak vyprodán). Takový cestující také nemá nárok na žádné doplňkové služby poskytované ve vlaku Ceník jízdenek SC Net SC Net ekonom (2. vozová třída) SC Net business (1. vozová třída) SC Net jih (Praha Břeclav 400 Kč 600 Kč SC Net Sever (Praha Ostrava) 500 Kč 750 Kč (např. občerstvení v 1. vozové třídě), pokud průvodčí vlaku SC nerozhodne jinak. 2) Za přepravu psa ve vlaku SC zaplatíte 10 Kč (pokud použijete pouze jeden vlak) nebo 20 Kč za celodenní doklad. 3) Za přepravu jízdního kola ve vlaku SC zaplatíte dovozné za přepravu spoluzavazadla ve výši 25 Kč, pokud použijete pouze jeden spoj, nebo 50 Kč za celodenní doklad. Přeprava jízdního kola je však možná pouze s povinnou rezervací pro jízdní kolo, která je zahrnuta buď v ceně jízdenky SC Net, nebo v ceně místenky SC. Požadavek na rezervaci pro sebe a jízdní kolo musíte nahlásit již při zakupování jízdních dokladů (místenky). Práva z přepravní smlouvy Cestující má právo na bezplatnou výměnu nepoužité jízdenky SC Net nebo místenky SC na jiný spoj SC jedoucí ve stejné trase a v době platnosti původního dokladu; výměnu lze provést nejpozději v první den platnosti původního dokladu, pokud nejsou místa pro nově požadovaný spoj vyprodána. Výměna dokladu není možná u jízdenek zakoupených přes eshop ČD nebo TeleTiket. Při zpoždění vlaku SC o 60 a více minut nebo při použití náhradní autobusové dopravy místo vlaku SC, byť jen v části trasy, může cestující uplatnit právo na návratek ve výši 200 Kč z jízdenky SC Net nebo na návratek ceny zaplacené místenky SC. Cestující ztrácí právo na reklamaci rozdílu v cenách jízdného, pokud použije v dané trase místo vlaku SC vlak jiné kategorie. Pokud cestující vrátí jízdenku SC Net nebo místenku SC z důvodu na své straně (rozhodne se ze soukromých důvodů, že cestu vůbec nenastoupí), bude mu ze zaplacené ceny odečtena srážka ve výši 10 %, minimálně 30 Kč. Pokud nebude vlak SC veden jednotkou řady 680, tzv. pendolinem, nemá cestující nárok na návratek jízdného nebo ceny místenky, pokud náhradní souprava bude splňovat kvalitu vozů vlaku vyšší kvality a současně bylo během jízdy vlaku zajištěno občerstvení. Zároveň cestující nemůže uplatnit právo z přepravní smlouvy, Pendolino na vyvazovací opravě Pendolina, kterým se říká vlajkové lodi Českých drah, mají ve svém domovském depu Praha vzornou péči. Každé dva až tři dny přijede každá souprava na ošetření, při kterém se kontrolují sběrače, pojezd, brzdové kotouče i desky a stav olejů v případě potřeby se vymění nebo doplní. Samozřejmě se vyčerpají jímky WC, doplní voda apod. Po 600 tisících kilometrech, to je asi po 20 měsících provozu, podstoupí každá souprava tzv. vyvazovací opravu, při které se kontroluje úplně všechno. Tuto opravu právě podstupuje souprava číslo 5; na snímku je zachycena v nedbalkách při defektoskopii nápravy. Foto na titulní straně: Michal Málek pokud mu nebyly ve vlaku SC poskytnuty některé marketingové bonusy. Doplňkové služby pro cestující vlaků SuperCity přednostní odbavení u označených expresních pokladen v železničních stanicích, kde staví vlaky SC, internetový prodej jízdních dokladů s platbou prostřednictvím bankovní platební karty (eshop ČD) a zakoupení jízdenky po telefonu (TeleTiket), cestující s jízdním dokladem platným v 1. vozové třídě mohou využít v železničních stanicích, kde staví vlaky SC, čekárnu ČD lounge s občerstvením a denním tiskem (čekárny ČD lounge jsou otevřeny 30 minut před příjezdem prvního vlaku a 30 minut po odjezdu posledního vlaku SC), návazná autobusová přeprava (AIRPORT EXPRESS) ze železniční stanice Praha-Holešovice do stanice Praha letiště (NAD) na letišti Praha- -Ruzyně, cestující v 1. vozové třídě obdrží na své místo bezplatně denní tisk a občerstvení dle vlastního výběru z nabízeného sortimentu, informační systém (hlášení, průvodce) a asistenční služba (průvodčí). Další služby pro cestující vlaků SuperCity vedených jednotkou řady 680 Pendolino ve vozech 1. vozové třídy tlačítka pro přivolání obsluhy vlaku, zásuvka na 230 V, audiosystém umožňující poslech tří hudebních kanálů, bistro vůz a pojízdný minibar s bohatou nabídkou občerstvení a nápojů. Bc. Roman Šulc, České dráhy, a. s. Jesenická 1, Praha 10, PSČ Nabízí absolventům ZŠ možnost studia: ve čtyřletém studijním oboru (s mat. zkouškou) Operátor(ka) provozu a ekonomiky dopravy. Studijní obor pro zájemce o práci na železnici. Po absolvování možnost zaměstnání u ČD a. s. v různých funkcích v dopravě a přepravě. Další informace o tomto oboru i o ostatních studijních a učebních oborech a o dnech otevřených dveří na: http//www.ssesp10.cz, nebo a na telef. číslech a Inzerce rady na cesty

4 kraje a České dráhy Na slovíčko s hejtmanem kraje Vysočina Milošem Vystrčilem Železnice je nejekologičtější dopravou Pane hejtmane, můžete v krátkosti přiblížit význam železniční dopravy v kraji Vysočina? Jak je železnice provázána s linkovou autobusovou dopravou? Železniční doprava, tak jako v jiných krajích, má i u nás v rámci zabezpečování dopravní obslužnosti významnou roli. Navíc je dopravou z ekologického hlediska nejpřijatelnější. Bohužel, zároveň platí, že přeprava osob je dnes pro kraj v případě použití vlaků mnohem nákladnější než přeprava autobusy. Železniční spoje a linková autobusová doprava na sebe většinou navazují a současně se snažíme, aby nebyly spoje zdvojovány. Kraj průběžně organizuje koordinační porady, kterých se účastní zástupci měst, obcí i dopravců. Kraj Vysočina, jako jeden z mála v České republice, nemá prozatím zaveden integrovaný dopravní systém. Bude to patrně jisté specifikum kraje vedle Jihlavy existuje v kraji více regionálních center. Nicméně, připravuje se takový systém i na Vysočině? Ve své otázce jste si sám odpověděl. Situace v kraji Vysočina, kde existuje více regionálních center, je specifická. Zatím nás analýzy k zavedení integrovaného systému nepřiklánějí. Budoucnost ukáže, zda alespoň v některých okrajových oblastech, například v návaznosti na existující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), integrovaný dopravní systém alespoň částečně zavedeme. Na Vysočině se pomalu, ale jistě objevují i nová železniční vozidla na regionálních spojích. Plánujete, například společně s Českými drahami, jejich další nákup? Nová železniční vozidla vítáme. Ovšem stoprocentním akcionářem Českých drah je stále stát. Proto se domnívám, že záležitost nákupu nových železničních vozidel musí být řešena ve spolupráci Českých drah a státu, nikoliv krajů. V plánu je i přeshraniční trať ze Slavonic do rakouského Fratres, která byla před dlouhými lety násilně uzavřena. Jak daleko je realizace této stavby? Ze strany kraje Vysočina i našeho ministerstva dopravy, potažmo vlády, jsme na realizaci stavby připraveni. Nicméně podle posledních zpráv, které kraj Vysočina obdržel od dolnorakouského hejtmana, nepovažuje bohužel rakouská vláda propojení českých Slavonic a rakouského Fratres za svoji prioritu. Proto Hejtman Miloš Vystrčil při jízdě historickým vláčkem Foto: archiv kraje Vysočina nelze předpokládat, že by v dohledné době došlo k realizaci této stavby. V kraji Vysočina je spousta nádherných míst. Vedle světoznámých destinací, jako je například Telč, existuje ještě řada turisty neobjevených krásných měst, třeba Brtnice, ale i kouzelná Třebíč. Do řady míst vede železnice, proto se ptám, zda kraj podporuje tento způsob ekologické dopravy? V rámci financování základní dopravní obslužnosti kraj financuje osobní vlakovou dopravu asi 250 miliony korun ročně, což je větší částka, než jakou dáváme na podporu autobusové dopravy. Na tomto místě je třeba znovu upozornit na stále se zvětšující rozdíl v nákladovosti. Zatímco jeden kilometr ujetý osobním vlakem dotuje dnes kraj asi 60 korunami, na jeden kilometr ujetý autobusem je to pouze 15 Kč. A vše nasvědčuje, že se tento rozdíl bude v neprospěch železniční osobní dopravy dále zvyšovat. Podle mého názoru je úkolem státu, aby nastavil pravidla tak, aby ekologická vlaková doprava nebyla z důvodu vysoké nákladovosti postupně vytlačena autobusy. Ve vašem kraji byla v říjnu 2007 otevřena dálkově řízená železniční trať z Horní Cerekve přes Pelhřimov do Tábora. Další taková trať, vedoucí z Havlíčkova Brodu do Jihlavy, je před dokončením. Vítá kraj takové aktivity železnice? Tato racionalizace umožní zvýšit bezpečnost dopravy a také ji současně zrychlí. To jednoznačně vítáme. Jaký je váš osobní vztah k železnici? Máte pocit, že jde o jakýsi přežitek z dob minulých, či o životaschopný dopravní systém? Cestování vlakem je pro mne příjemné. Ve vlaku se dá číst, povídat si se spolucestujícími, dívat se pohodlně do krajiny. O mém vztahu k železnici nakonec vypovídá i moje dlouholetá snaha o propojení trati z Kostelce přes Telč a Slavonice do rakouské železniční sítě. Bohužel o tom, zda železnice zejména v oblasti přepravy osob bude životaschopným dopravním systémem nebo ne, nerozhodnou moje pocity, ale státní dopravní politika. Připravil: Martin Harák

5 Jakub Železný nedá na dráhu dopustit Známý moderátor České televize Jakub Železný používá k většině svých služebních cest vlaků Českých drah, ponejvíce pak spojů SuperCity Pendolino. V symbolický den v pátek 21. prosince, kdy se Česká republika připojila k Schengenské dohodě, naše redakce zastihla pana Železného při jeho večerním návratu z reportáží na jižní Moravě do Prahy. Jakub Železný ochotně odpovídal na naše otázky přímo na palubě pendolina. Jakub Železný při jedné z pravidelných jízd vlakem pendolino. Obsluhuje jej vedoucí stevard Petr Maňák z břeclavského týmu SuperCity. Foto: AUTOR Můžete ve stručnosti přiblížit široké veřejnosti, jak jste se dostal k moderování v České televizi? Co pro vás toto povolání znamená? Myslím, že jsem to měl o trochu těžší než jiní, protože s mým jménem bylo potřeba všechny přesvědčit i o tom, že nemám žádnou protekci. Snad se to už dávno podařilo. Mne vždy lákalo mluvené slovo a zároveň novinařina, takže moderování byl logický cíl. Jistou výhodou pro to, aby člověk dostal nabídku z televize, je, že trh moderátorů u nás je poměrně omezený. Existuje dost lidí, kteří mají na vizitce moderátor všelijací herci, modelky, rádoby baviči a podobně. Ale lidí, kteří mohou přijít do veřejnoprávní televize a moderovat tam diskusní zpravodajské pořady, je vážně jen pár. To není estráda. Je to splnění velkého snu. Ten pocit být u toho, když se něco děje, je neopakovatelný. Ale největší radost mám, když se mi poštěstí udělat rozhovor, kterým pro diváky (zvlášť pro ty, kteří to nezažili) mohu osvětlit něco z naší nedávné minulosti. Začínáme zapomínat, jak to vypadalo v době komunismu před osmnácti a více lety. A to je potřeba stále připomínat. Cena svobody je totiž nevyčíslitelná, občas si to neuvědomujeme. Jste úspěšný moderátor a vaše otázky, které směřují na tělo, mohou leckterého vysoce postaveného člověka, a nejen jej, rozčílit. Jak to snášíte a jak se s tím vypořádáváte? V nadsázce říkám, že jsou mi politici ukradení. Ono to zní na první poslech ošklivě, ale jsem přesvědčen, že to je ten nejlepší přístup, jaký může moderátor veřejnoprávního média k politikům mít. Není tím míněno nic zlého, naopak; vůči nim nemám žádnou emoci, ani pozitivní, ani negativní. A to je pro ně úplně to nejlepší, protože si tak mohou být jisti, že je s nimi v rozhovoru zacházeno férově. Ti, kteří to vědí, většinou i chápou, že za ostrou a nepříjemnou otázkou není můj postoj k nim nebo politický názor, ale to, že právě tahle otázka je ta pravá. Jsou i tací, kteří to neberou a tváří se, že jim hrozně ubližuji. Těm je marné vysvětlovat, že otázka moderátora neznamená názor moderátora a už vůbec ne snahu toho politika očernit. Náš rozhovor probíhá v den, kdy se Česká republika připojila k Schengenské dohodě. V předvečer tohoto významného dne jste z hraničního přechodu v Mikulově vysílal živé televizní vstupy. Jak to na vás celé působilo a co si osobně myslíte o Schengenu? My jsme se v ČT rozhodli k Schengenu odvysílat speciální prodloužené vydání Událostí, komentářů, byl to opravdu významný den. Kolegyně Daniela Drtinová byla v pražském studiu a já měl být někde na hranici. Tak jsem si logicky vybral Mikulov, protože je to místo, kde jsem téměř doma. Ale záměrně jsem všem říkal, že nechci dělat vstupy z oslavy, na níž přijeli politici. To, že zrovna v Mikulově byla velká oslava a my odtamtud vysílali, byla spíš náhoda. Pro mě totiž bylo podstatnější, že jsem tam mohl v rozhovoru s autory cyklu Příběhy železné opony připomenout jiný rozměr Schengenu: ještě před pár lety na těch polích byly nataženy ostnaté dráty, umírali tady lidé, kteří chtěli svobodně žít ve svobodné zemi. A naše nesvobodná země jim v tom všemožně bránila. Je úžasné, že místy, kudy železná opona vedla, může dneska chodit každý jak chce a kam chce. To je pro mě Schengen, a ne to, že politici řeční a řežou závory. Dokonce si myslím, že by 21. prosinec mohl být Dnem památky obětí železné opony. A čistě z praktického hlediska je Schengen velmi pohodlný. Jen mě mrzí, že tahle výhoda nepřišla hned s naším vstupem do unie. Myslím, že se ukazuje, že někteří lidé do EU dosti spěchali, ale nebyli schopni nastavit naše členství tak, abychom byli od začátku rovnoprávná země. Ale to se netýká jen Schengenu. Hodně cestujete na Moravu a takřka výhradně používáte vlaky pendolino. Čím vás tyto vlaky oslovily? Proč nejezdíte automobilem, jako mnozí jiní novináři? Za ta léta, co jezdím na Moravu, jsem už na D1 zažil a viděl ledacos. A mě nebaví trávit čas v kolonách a nervovat se. Takže když to jen trochu jde, jedu vlakem. Je to pohodlné, člověk nemusí řídit, přečte si knížku nebo se potká se zajímavými lidmi. I dnes jsem jel s mým oblíbeným spolucestujícím, panem doktorem Tamchynou, který jezdívá do Brna za byznysem. S ním si vždy popovídáme tak příjemně, že nám ty dvě a půl hodiny ani nestačí. Pendolino je logická volba, úroveň služeb je v něm velmi dobrá. A kromě oblíbeného spolucestujícího mám i oblíbené průvodčí, zrovna ten, který mi dneska kontroloval jízdenku, patří k těm nejpříjemnějším a nejochotnějším (pozn. red.: jde o vedoucího stevarda vlaků SuperCity Petra Maňáka). Navíc jsem před dvěma lety jel i prvním pendolinem do Ostravy. Tehdy jsem pro České dráhy moderoval otevření svinovského nádraží, což bylo spojeno i s inaugurační jízdou tohoto vlaku. Takže k tomuto vlaku mám i jistý osobní vztah. Jaký máte vztah k železnici? Co by se na ní mohlo zlepšit? Železnici mám rád od dětství. Vždycky jsem se těšil, když jsme s otcem jezdívali z mé domovské stanice na Smíchově na výlety. Ale dneska je co zlepšovat, když člověk jede někam dál a přestoupí z pendolina, tak se ocitá trochu v čase minulém. Vím, že jde o peníze, ale některé vagony i v rychlících jsou poněkud muzeální. A zpoždění a fronty u pokladen taky člověku na náladě nepřidají. Ale myslím, že dráhy samy dobře vědí, že tohle jsou věci, kterými se musejí zabývat. Připravil: Martin Harák rozhovor

6 na cestách Dvě tváře knížectví Andorra Správně už by se mělo rozednívat, ale ve sněhové vánici, která panuje, to vůbec není poznat. Je zima, před sedmou hodinou ranní, teploměr ukazuje minus 11 C. Brodím se místy téměř po kolena v čerstvém sněhu (napadaném prakticky přes noc) a přede mnou asi 12 km zaváté silnice mezi posledním andorrským sídlem v sedle Pas de la Casa a francouzskou železniční stanicí L Hospitalet. Řidič místní linky, spojující dvakrát denně hlavní město Andorry (Andorra la Vella) s výše zmiňovanou železniční stanicí, nás na sedle doslova vyhodil z autobusu, že dál nejede. Finish! zopakoval svoji výzvu pro mne coby cizinku. A bylo to. Jeden místní obyvatel, čekající na autobusové zastávce a zjevně toužící se přepravit též do Francie, udělal čelem vzad a odkráčel. Druhý, z busu též vyhnaný spolucestující, zjevně propadl panice. Chvíli se mi držel v patách (aniž by slova promluvil), když jsem se snažila vyhledat taxi, nebo alespoň nějaký dočasný úkryt do rozednění, ale pak zmizel neznámo kam. Jedno ze starých zákoutí v Encampu Nikde ani živáčka Jedinými živými tvory, kteří se v té vánici objevili, byli místní cestáři, kteří projížděli okolo. Na můj dotaz o taxi zamávali rukou směrem k hotelu a naznačili telefonování. Zavřeno, nikde, ani tady, živáčka. Nebylo na vybranou pud sebezáchovy velel: jedině pěšky a doufat, že pojede někdo za obchodem či prací. Byl totiž všední den. Jel, ale dobrou polovinu zmíněné trasy jsem si v tom marastu poctivě odšlapala. Že jsem na vlak čekala ještě skoro hodinu v čekárně, kde nešly dovřít dveře a byl tam navátý sníh, to už byla maličkost. Vždyť tam bylo již teplo: necelých minus 5 C! Naštěstí se mi ta horší tvář ukázala až při odjezdu. Ta lepší trvala déle! Pár dní před tím bylo slunečno, byť větrno. Sníh začal padat až pozdě odpoledne předchozího dne. Při mém příjezdu ani na samotném Pas de la Casa (2100 m n. m.) nebyl sníh, i když se na okolních svazích proháněli lyžaři. Andorra, ležící v Pyrenejích v nadmořské výšce od 900 m (na jihu) až po 2946 m n. m. (nejvyšší hora Coma Pedrosa), láká totiž návštěvníky především na zimní i letní turistiku a pochopitelně lyžování. Ročně jich prý do země zavítá přes 12 milionů. Památek zde mnoho nenajdete, ale o tom bude ještě řeč. Nejen sportovně založené návštěvníky tato země přitahuje, pro mnohé je Andorra cílem pro bezcelní nákupy. Vozí se odtud zejména tabákové výrobky (tabák je tu také hlavní zemědělskou plodinou), parfémy, alkohol, ale i potraviny, hodinky, oblečení. Vývoz je sice omezen, ale jak jsem viděla, moc velkou hlavu si z toho tito nákupní turisté nedělají. A obchodníci už vůbec ne. Je to velký supermarket Hlavní město Andorry to jsou, kromě hotelů a ubytovacích zařízení všeho druhu, zejména obchody s výše popsanými i dalšími komoditami, v podstatě jeden velký supermarket. A obchoduje se tu nejen v místním jazyce (katalánštině), ale prakticky ve všech světových jazycích, ruštinu nevyjímaje (zpočátku mne překvapily i četné nápisy v azbuce, než jsem zjistila, že je zde hodně ruskojazyčných návštěvníků). Andorra patří rovněž mezi daňové ráje, takže se tam stahují i podnikatelé. Zejména je zájem o pozemky. Zajímavostí je ovšem to, že podle stávající vyhlášky může být z celkové rozlohy země zastavěno pouze 9 % a zbytek musí zůstat zachován v při- rozeném stavu. V současnosti je zastavěno asi 7,5 % z celkové plochy, takže na novou výstavbu zbývá již jen 1,5 % půdy. Koupíte li si dnes stavební parcelu, dostanete max m², z čehož pouze 33,3 % můžete zastavět. Po vyčerpání kvóty stavebních pozemků prý nebude další výstavba povolena! Trocha (nejen) historie nikoho nezabije: Andorra byla podle legendy založena v roce 784 Karlem Velikým a byla feudálním Řeka Valira protéká městem Escaldes vlastnictvím biskupa urgellského a hraběte de Foix, jejichž následníky v dnešní době jsou biskup urgellský a francouzský prezident. Oficiálně Andorra vzniká roku 1278, kdy se stala kondominiem pod vládou dvou knížat. Za francouzské revoluce byl protektorát zrušen a obnoven až za císaře Napoleona I. Parlamentní knížectví V roce 1933 bylo zavedeno všeobecné volební právo pro muže, pro ženy pak až v roce První psaná ústava v dějinách země byla schválena v roce Od téhož roku je Andorra parlamentní demokracií, ve které titulárními hlavami státu zůstávají francouzský prezident a španělský biskup ze Séo de Urgell, kteří jsou ale zastupováni místními zástupci. Státní zřízení je knížectví se systémem republikánského charakteru a jednou politickou stranou. Nedlouho po přijetí moderní ústavy byla Andorra přijata do OSN a následující rok jako 33. člen i do Rady Evropy.

7 Andorra je s rozlohou 468 km² šestý nejmenší stát Evropy a zároveň největší stát z evropských ministátů. V knížectví žije obyvatel, hustota zalidnění je 139 obyvatel na km². Hlavní město je Andorra la Vella ( obyvatel, 1079 m n. m.). Měnová jednotka je euro, ačkoli Andorra není členskou zemí EU. Úředním jazykem je katalánština, běžně se však hovoří i oběma sousedními jazyky francouzštinou a španělštinou. V hotelích, restauracích i obchodech se však většinou domluvíte i anglicky, byť na různé úrovni. Já sama jsem se s paní bytnou v penzionu domlouvala spíše rukama, snahu jí ale nebylo možno upřít. Území, jak jsem již naznačila dříve, je hornaté, tvoří ho rozvětvené hlavní údolí řeky Valiry, obrácené k jihu do Španělska a obklopené hřebeny Pyrenejí s jedním vysokohorským průsmykem (výše zmíněný Pas de la Casa), přes který vede jediná komunikace, spojující Andorru s Francií. Podle této řeky a jejích přítoků se táhne i víceméně spojité osídlení. Železnici ani vlastní letiště země nemá. O nejbližší železniční stanici jsem se již zmínila. Dvakrát denně je odtud autobusové spojení s hlavním městem země, jedenkrát pak jezdí autobus do Pas de le Casa (na nákupy!) a zpět. Přímé autobusové spojení z Andorra la Vella na letiště v Barceloně je několikrát za den. Lyžování i aquapark Silnice, alespoň ty hlavní, spojující turistická střediska, jsou v dobrém stavu a kde to přírodní podmínky dovolí, pracuje se na jejich rozšíření. V dopravních špičkách však počítejte, zejména v hlavním městě, s dopravními zácpami. Poměrně hustá síť veřejné dopravy (autobusy) dovoluje dostat se i do poměrně odlehlých koutů země. Hlavní lyžařská střediska jsou na Pas de la Casa a v Soldeu, dále pak v Ordino Arcalisu (na severu) a Arinsalu (na západě). Encamp (velké středisko cca 10 km na severovýchod od hlavního města) spojuje dlouhá kabinková lanovka s areály na Pas de la Casa. A koho omrzí lyžování, může třeba navštívit termální aquapark (Caldea) v Escaldes (prakticky navazuje od severu na hlavní město). Komplex vypadá jako moderní kostel, uvnitř jsou, mimo termálního koupaliště, obchody i restaurace, dá se též vyjet výtahem do horních pater (2,5 eura) a kochat se výhledem do širého okolí. Vzhledem k tomu, že na kopcích ležel ještě sníh, věnovala jsem se návštěvě městeček. Turista, obdivující památky v okolních zemích, bude v Andoře spíše zklamán. Nejvýznamnější památkou hlavního města je La Casa de la Vall ze 16. stol., nynější sídlo andorrské vlády. Kostel St. Esteve je sice novorománský, z minulého století, jádrem je však věž a kaple sv. Ondřeje z 12. století. Podobně tomu je i v nedalekém Escaldes v kostele St. Pere Martir (kostel 1960, oltář a fresky 17. stol.). To také byly jediné dva otevřené svatostánky. Památky a muzea Kostely sv. Michala a sv. Eulálie v Encampu, jakož i nejstarší památka vůbec románský kostel St. Joan de Casselles v Canillu byly nepřístupné. V horských obcích Andorry lze pak nalézt další sakrální památky různého stáří (Prats, Pal aj). Téměř posvátným místem je městečko Meritxell. Nynější svatyně je sice až z roku 1976 (původní ze 16. st. byla zničena požárem), ale nachází se tady dřevěná malovaná soška Madony Meritxelské, patronky Andorry. S jejím vypodobněním se ostatně setkáte na různých místech Andorry. Velmi zvláštní plastika v encampském parku Pokud budete v Andoře pobývat v letní sezoně, nenechte si ujít alespoň některá ze známých muzeí (v zimě bohužel uzavřená). V Ordinu se nachází unikátní historická památka Casa Arena de Plandolit. Jedná se o dům z první poloviny 17. století, jehož místnosti jsou udržovány v původním stavu a slouží jako národopisné muzeum, dále Muzeum miniatur a Poštovní muzeum tamtéž. Mezi známější muzea v Andoře patří rovněž Muzeum automobilů v Encampu. Zájemce o moderní umění jistě uspokojí četné galerie. Pěší turisté si svoje trasy v horách jistě najdou, je jich tu nepřeberně, různého stupně obtížnosti. Tak alespoň přidávám jednu zajímavost, kterou jsem v průvodcích neobjevila: Údolí Madriu Claror Perafita, v roce 2004 zapsané do Seznamu kulturního dědictví UNESCO. V údolí, jež jako poslední zůstalo bez silnic, jsou k vidění domy, terasová pole, kamenné stezky a důkazy o tavení železa. Nachází se východně od hlavního města. A ať se vám ukáže jen ta tvář přívětivější! I když v horách jeden nikdy neví. Informace v několika světových jazycích lze nalézt na: na cestách Železniční stanice SNCF L Hospitalet při sněhové vánici Připravila: Jana Běhounková

8 eurovíkend V uplynulých desetiletích jsme si u nás zvykli, že život na hranicích byl život na okraji. Města a obce v příhraničí se vylidňovala a skomírala. Teprve po roce 1989 se tento trend začal obracet a vstup do Schengenského prostoru, kdy padly hranice se sousedními zeměmi, je velkou nadějí pro rozvoj měst právě v příhraničních oblastech. Na západ od nás tomu bylo v minulosti jinak. Ukázkovým příkladem může být švýcarská Basilej ležící na trojmezí Švýcarska, Německa a Francie. Moderní metropole využívající polohu na Rýnu, na hranicích se švýcarskými sousedy, na pomezí německé a francouzské kultury. Historie města je velmi bohatá. Začíná ještě před narozením Krista, kdy na tomto místě vybudovali Římané pevnost na ochranu svého impéria. Ostatně tuto dávnou minulost si můžete připomenout při návštěvě vykopávek římského města Augusta Raurica, které leží přibližně 11 kilometrů na východ od Basileje. V době největšího rozkvětu mělo až obyvatel. Ve 4. století ho však rozvrátily germánské kmeny. Dnes je fascinujícím muzeem pod otevřeným nebem s řadou zakonzervovaných a zrekonstruovaných objektů chrámů, lázní, domů. Zatímco zničené město Augusta Raurica bylo na dlouhá staletí zapomenuto, Basilej se rozvíjela a rostla. Od 7. století byla pod vlivem Franků, v 11. století se stala součástí Svaté říše římské a nakonec její obyvatelé prosadili připojení ke Švýcarské konfederaci. Strategická poloha na Rýnu přispívala k rozvoji obchodu a řemesel. Dnes je Basilej jediným švýcarským přístavem na Rýnu, který je z těchto míst splavný. Nikoho tedy nepřekvapí, že město je významným centrem především chemického a farmaceutického průmyslu. V historickém centru tuto moderní současnost však připomíná jen velmi málo. Naopak se na každém kroku setkáte s další typickou tváří Basileje, která se stala jedním z center evropské vzdělanosti a kultury. Basilej: na hranicích tří států Z Prahy do Basileje přímým vlakem EuroNight Johannes Kepler již od 29 eur Turistické informace o Basileji lze nalézt na internetové adrese Mezi odkazy pro turisty lze nalézt údaje o historických památkách, zoologické a botanické zahradě, hotelích a restauracích, městské turistické centrále i o tipech na výlety ve Švýcarsku, Německu a Francii. V 15. století ve zdech města proběhl známý basilejský koncil. Krátce po jeho skončení byla ve městě založena univerzita, nejstarší mezi švýcarskými vysokými školami. Během své šestisetleté historie se stala působištěm mnoha slavných učenců a reformátorů. (Z těch nejslavnějších lze jmenovat humanistu Erasma Rotterdamského či lékaře P. A. Paracelsa.) Mnozí z nich jsou ve městě také pochováni. Kulturnost a vzdělanost místních obyvatel se projevuje také v množství muzeí a galerií. Je jich na tři desítky a málokteré město, i mnohem větší, by mohlo soutěžit s takovou nabídkou a kvalitou uchovávaných sbírek. Z toho nepřeberného množství snad jen pár zajímavých pozvánek. Muzeum loutek (Puppenhausmuseum), čítající na 6000 exponátů včetně řady hraček panenek, domečků pro panenky i mechanických hraček. Centrum farmacie, kterým Basilej je, má také své Farmaceutické muzeum (Pharmaziehistorisches Museum). Naleznete v něm řadu typických lékárnických nástrojů a přípravků. S historií města a jeho okolí je možné se seznámit v Historickém muzeu (Historisches Museum), které sídlí v bývalém františkánském kostele Barffüsserkirche v centru města. Nedaleko hlavní katedrály se nalézá národopisné muzeum (Museum der Kulturen a Naturhistorisches Museum) s bohatou sbírkou předmětů různých kultur z celé planety, sbírkami nerostů, paleontologie a zoologie. Milovníci architektury by neměli minout bez povšimnutí Muzeum architektury (Architekturmuseum) sídlící v areálu Kunsthalle. V jejích prostorách se konají různé výstavy. Milovníci umění by pak neměli zapomenout navštívit Museum Jean Tinguely a Umělecké muzeum (Kunstmuseum). Příznivci klasických forem umění spíše zamíří do Uměleckého muzea, které je nejvěhlasnější švýcarskou uměleckou galerií. Návštěvníci v něm naleznou obrazy německých mistrů z 15. století, holandských a vlámských malířů 17. století i umělců z Francie a Německa 19. století. Nechybí ani díla 20. století od autorů, jako jsou Cézanne, Picasso nebo Dalí. Naproti tomu Muzeum Jeana Tinguely láká na netradiční kinematické skulptury. Jedno z jeho děl obdivují návštěvníci v sousedství Kunsthalle. Jde o úžasnou fontánu s množstvím pohybujících se kol, pák a trysek. Při návštěvě Basileje si přijdou na své i milovníci památek, církevních staveb, turistiky nebo nákupů. Ve městě se zachovalo několik bran z historického opevnění. Netradičně, v tmavočervené barvě, působí budova radnice s věží. Dominantou města je pak gotická katedrála Münster. V okolí města, ať již ve Francii, Německu nebo v samotném Švýcarsku, je mnoho příležitostí k turistice. Basilej, město na hranici tří států, je tak ideálním místem pro prožití příjemného prodlouženého víkendu i delší dovolené. Připravil: Petr Šťáhlavský Prahu a Basilej spojuje přímý vlak EuroNight Johannes Kepler, sestavený z lůžkových, lehátkových i klasických vozů s místy na sezení. V lůžkových vagonech si lze vybrat i z luxusních oddílů se samostatným WC a sprchou v oddíle cestujícího. Při cestě do Basileje lze volit i další spojení například nočním vlakem přes Curych nebo v kombinaci vlaků EuroCity a InterCity Express přes Drážďany. Pro cestu lze využít některé slevy, např. In kartu/rail plus nebo InterRail (při cestě přes Německo jízdenku pro jednu zemi). Ve vlaku EuroNight Johannes Kepler Praha Basilej platí také akční ceny od 29 eur pro místa k sezení, od 39 eur pro místa v lehátkovém a od 69 eur pro místa v lůžkovém voze. Cena zahrnuje cenu jízdenky, rezervaci místa a příslušný servis, počet míst za tyto akční ceny je omezen.

9 Hotel Imperial Ostrava Váš domov na cestách Hotel Imperial je bezpochyby jeden z nejznámějších hotelů v Ostravě. Jeho praktická poloha přímo v centru města, bohatá historie a v neposlední řadě profesionální personál z něj tvoří ideální hotel pro Váš pobyt. Kombinace stoleté tradice a moderních hotelových trendů činí z tohoto renomovaného hotelu dokonalé místo jak pro obchodní schůzku, tak pro příjemný odpočinek po náročném dni. Hotel nabízí 162 pohodlných a moderně zařízených pokojů, rozsáhlé konferenční centrum, 3 příjemné restaurace se širokou nabídkou gastronomických specialit, jedinečné Relax centrum a hlavně osobní a přátelský přístup každého zaměstnance hotelu ke všem hostům to vše nás opravňuje nazývat hotel Imperial Váš domov na cestách. Hotel prošel během své stoleté historie mnoha rekonstrukcemi a výsledkem je kaleidoskop barev, tvarů a materiálů. Naše široká nabídka pokojů v různých stylech a velikostech nám umožňuje splnit individuální požadavky jakkoliv náročného hosta. Všechny hotelové pokoje mají vybavení plně odpovídající čtyřhvězdičkovému standardu a snadné připojení k internetu. Mnoho našich pokojů je nabízeno jako nekuřáckých a také hendikepovaní hosté shledají náš hotel velmi pohodlně přístupným. Díky modernímu kongresovému centru, perfektní poloze, snadné přístupnosti a ideálním parkovacím možnostem a také díky skvělému renomé v oblasti gastronomie je hotel Imperial nejvyhledávanějším místem pro pořádání seminářů a konferencí v regionu. Náš zkušený a profesionální personál udělá vše pro to, aby Vaše akce byla úspěšná! Sedm multifunkčních kongresových sálů a salonků s celkovou kapacitou 450 osob, částečně s přímým denním světlem, s klimatizací, s ISDN linkami a bezdrátovou LAN sítí, vynikající cateringové služby a nejmodernější technické vybavení a v neposlední řadě příjemný a ochotný personál to vše je zárukou Vaší 100% spokojenosti. Bude nám potěšením zorganizovat Vaši akci od A do Z a profesionálně se postarat o Vaše hosty. ČD Bonus V rámci zákaznického programu ČD Bonus můžete v hotelu Imperial nebo v Národním divadle moravskoslezském (NDM) získat po předložení jízdenky za více než 200 korun zajímavé slevy. Více o programu na

10 historie Čekárny trochu jiné (2) S dvorními čekárnami, zařízeními pro luxusní pobyt vysokorodých osobností, se setkáváme obvykle na velkých nádražích v hlavních městech. Nemusí to však být vždy pravidlem; hofsalon bychom nalezli i v železničních stanicích podstatně menších míst. Stačilo, aby nádraží sloužilo městu, které se stalo pobytovým sídlem význačné osobnosti. Vzpomeňme tady na Benešov u Prahy (následník trůnu František Ferdinand) nebo Doksy (excísař Ferdinand V.). Ale třeba i na skromnou nádražní budovu v České Skalici na Náchodsku, kde knížecí rod Schamburg Lippe nechal zřídit salonní čekárnu, určenou především potřebám sestry knížete, würtemberské královně. Samozřejmě dvorní čekárnu na pražském hlavním nádraží čekala ta nejskvělejší kariéra. Tady měl být vítán císař při svých návštěvách Prahy, odtud měl být opět vyprovázen ke svému dvornímu vlaku. Nejen jemu, ale i dalším členům panovníkovy rodiny a vysokým dvorním i státním hodnostářům se mělo ve dvorní čekárně dostat toho maximálně možného komfortu. Tento záměr se na pražském hlavním nádraží podařilo zrealizovat. Ovšem ten dnešní honosný prezidentský salon není v těchto místech prvním zařízením tohoto druhu. Měl důstojného předchůdce dvorní čekárnu, umístěnou v původní budově nádraží Dráhy císaře Františka Josefa (KFJB). Pro stanici, chápanou tehdy jako koncové nádraží dráhy z Vídně, vyprojektovali pražští architekti Josef Ignác Ullmann a Antonín Barvitius novorenezančně pojatý komplex výpravních budov. Tvořil jej střední trakt, zdobený dvěma věžemi, a dvě vybíhající křídla. Ta ukončovala loubí, jejichž kryt nesly čtyři jónské sloupy ze saského pískovce. V levém nalézají se tři sály pro cestující, v pravém pak salony dvorní, skládající se z předsíně, dvou toaletních komnat a z velkého salonu nádherně vyzdobeného, popisuje v lednovém vydání z roku 1872 tehdy zbrusu nové nádraží časopis SVĚTOZOR. Vysoce postavení pasažéři se však z tohoto přepychu dlouho netěšili. Zámecké nádraží, jak se této budově běžně přezdívalo, záhy nedostačovalo zvýšeným provozním nárokům. S příchodem dvacátého století je rozhodnuto: na místě starého nádraží se vybuduje nová, velkoměstsky vyhlížející staniční budova. V ní pochopitelně nesměla chybět nová dvorní čekárna. Protože novostavba, dílo architekta Josefa Fanty (a především její bohatá výzdoba), se hrdě hlá- sila k secesi, odrazil se tento sloh i na celkovém vzhledu dvorní čekárny. Secese dýchala nejenom z pečlivě zvoleného mobiliáře, ale i z detailů (např. dveřního ostění). S vševládnoucí secesí si kupodivu dobře porozuměla i zvolená malířská výzdoba, provedená v tradičním pojetí. Rozsáhlá plátna s pražskými motivy, pocházející z ateliérů malířů Václava Jansy a Viktora Strettiho, dodala secesním prostorám nutný prvek slavnostnosti. V roce 1909, kdy tento dvorní salon začal sloužit, zbývalo domu habsbursko lotrinskému necelé desetiletí vlády. S rozpadem monarchie a vznikem československého státu přišla obměna: salon dvorní byl překřtěn na vládní nebo prezidentský salon. Obrázek nahoře Amatérskou fotografií představil v roce 1909 časopis ČESKÝ SVĚT svým čtenářům původní podobu dvorní čekárny nového nádraží císaře Františka Josefa v Praze. Výzdoba královské čekárny neopomenula zvěčnit i panovníkovo jméno. Obrázek dole Nová doba přinesla vládnímu salonu na pražském hlavním nádraží i poněkud odlišnější pracovní náplň. Tyto prostory slouží nyní spíše komerčnímu využití, mezi nimiž vedou firemní prezentace. Na pražském nádraží vybaveném již novým jménem se v salonních prostorách nyní pohybovala nová klientela. Při listování stránkami zdejší pamětní knihy nalézáme jména prezidentů, králů, ministerských předsedů, papežských legátů, ministrů a generálů. Ti všichni prošli hofsalonem, který dodnes dokáže zapůsobit neopakovatelnou atmosférou. Tudy kráčela historie: letitý mocnář, prezident Osvoboditel a Budovatel, ale i dobové veličiny, na které již dávno upadl prach zapomnění. Dvorní, vládní či prezidentské salony prostě patří k přebohatým dějinám našich železnic. Pavel Schreier

11 projekty Návrh prostředí kořenovského nádraží Zajímavá vize liberecké studentky Na stránkách našeho magazínu průběžně informujeme o některých plánech na využití dosavadních železničních staveb a zařízení, i když jejich realizace není, jak se říká, na pořadu dne. Přesto mohou být tyto plány a vize velmi zajímavé. Dnes jsme vybrali studentský návrh Zuzany Koňasové, která studuje III. ročník v ateliéru Jána Strculy na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Návrh byl také součástí výstavy Industriální stopy, na téma nové využití průmyslových objektů a areálů jako podnět nebo nástroj územního rozvoje, v rámci 4. mezinárodního bienále Industriální stopy. Návrh nese název Železniční nádraží Kořenov s podtitulem Konverze nevyužívaných nádražních budov, vagonů a železniční tratě na nový turistický dopravně ubytovací systém. Železniční nádraží Kořenov (701,1 m n. m.) se nachází v centru malého zimního střediska Studie vagonů pro navrhovanou službu na východním okraji Jizerských hor. Do 28. května 1995 funkční stanice pro trať Tanvald Harrachov je dnes pouze dopravnou a v areálu postupně chátrají nejenom objekty, ale i vybavení a strojový park. Cílem projektu je rekonstrukce a rekultivace nádražních objektů, prostředí, trati a vytvoření nové drážní cestovně-ubytovací služby a jejího zázemí. Projekt využívá kulturně-historického potenciálu železnice. Trať Tanvald Harrachov byla v roce 1992 vyhlášena kulturní památkou a na trati najdeme nejdelší jednokolejný tunel v ČR o délce 940 m. Projekt předpokládá vznik komplexního systému založeného na upravených nevyužívaných i nově navržených vagonech jako samostatných dopravně-obytných jednotkách, které slouží nejenom pro ubytování, ale i pro Vyznačení míst, kde by mohla navrhovaná služba fungovat. přesun mezi jednotlivými turisticky atraktivními oblastmi Jizerských hor a Krkonoš (Hejnice Josefův Důl Kořenov Harrachov Szklarska Poręba Karpacz Žacléř. Nádraží by mělo funkci střediska poskytujícího obdobné služby, jako například v současnosti pro automobilisty čerpací stanice dobíjení generátoru, doplnění zásob vody, potravin, vyčištění a základní údržba vozů. Vzniklo by několik typů vzorů vagonů pro bydlení s různým komfortem a různými vlastnostmi. Umožňovaly by cestovat a bydlet v soukromí nebo ve větší skupině, stát po libovolnou dobu na nádraží, využívat místní služby a poté se připojit k železniční soupravě a přesunout se na jiné místo. (iš)

12 dětem Na motivy vyprávění vozmistra Míly Vazelíny Tak si děti představte, začal děda Drahorád večerní vyprávění pohádek, že jsem tuhle potkal kamaráda vozmistra. Míla se jmenuje, respektive Míla Vazelína. To je ale zvláštní jméno, pohotově reagoval Pavlík. On se ve skutečnosti jmenuje úplně jinak, normálně, asi Voříšek či tak nějak od,š, ale všichni mu říkají Vazelína. Má totiž přezdívku, jako snad všichni železničáři. A jak říkají tobě, dědo? byla zvědavá Krasomila. Já vlastně ani nevím. Možná Dráhurád nebo přednosta Akorát, protože chci mít ve všem pořádek. To musíte vyzvědět sami, třeba ve vlaku od průvodčích. A nesmíte přitom ukazovat režijní průkazky, protože by hned poznali, čí jste, a nic by neřekli. Taková přezdívka, to je, děti, zvláštní věc. Obyčejně se líbí všem, jen ne tomu, komu patří. Vystihuje totiž nějakou vlastnost nebo příhodu, kterou se dotyčný ne vždy rád chlubí. Tak třeba náš Míla Vazelína. Víte, jak přišel ke své přezdívce? Asi těžko, co? Na každou závadu, kterou na voze našel, měl totiž univerzální recept:,namažem to vazelínou, řekl vždy a sáhl k opasku, kde měl speciální, vlastnoručně vyrobenou plechovou krabičku s vazelínou a přimazal s ní poškozené místo. Pokud se jednalo o ložisko, nárazník nebo šroubovku zvanou kuple, pak bylo vše v pořádku. Jenže on mazal vazelínou úplně všechno, třeba škrábance na vozech. Kamarádi se mu občas smáli a jednou dokonce vymysleli na Mílu malou čertovinu. Vyměnili mu v tašce, s kterou chodil do práce, svačinu. Místo chleba se sádlem mu podstrčili chleba namazaný vazelínou! A Míla, jak byl hladový a ruce měl pořád od vazelíny, kousal do chleba, jen se mu dělaly boule za ušima. Protože byl na vůni vazelíny zvyklý, O Kasňáčkovi vůbec ničeho si nevšiml. Kamarádi se mohli smíchy ukuckat. A přezdívka byla na světě. Míla je zkrátka Vazelína a nikdo mu již neřekne jinak. Ale chtěl jsi nám povídat nějakou pohádku, ne? vrátila se k tématu večera Krasomila. No jo, kdybyste mě pořád nepřerušovali, mohli jsme mít půl pohádky za sebou, zabručel děda naoko přísně, ale v očích měl jiskřičky, jak se sám svým vyprávěním bavil. Míla Vazelína mi povídal o jednom zvláštním vagonku a jeho podivném osudu. Nákladní vagonek stál ve stanici na odstavné koleji za výtopnou. Červený, uzavřený, dvouosý vagon. Tomuhle typu se běžně říkalo Kasňák. A protože náš vagonek byl malý, únosnost sotva pár tun, říkali mu Kasňáček. Od ostatních vagonů se lišil nejen malou nosností, ale hlavně přístupem k práci. Všechny vagony ve stanici rády jezdily, nakládaly a vykládaly, jen náš Kasňáček byl pravým opakem. Byl líný až běda: když ho přistavili ke skladu nebo k rampě k nakládce, obyčejně se mu zasekly dveře. Ony se nezasekly samy od sebe. Přidržel je sám Kasňáček. Jindy pro změnu nechtěl odbrzdit. Když pršelo, nedostal ho nikdo z jeho oblíbeného místa za výtopnou ani tou nejsilnější parní lokomotivou. Byl líný zkrátka jako veš. Jednou přišla do stanice objednávka na vagon na přepravu hraček. Ten den bylo zataženo, jenom sprchnout. Kasňáček se zamračil a nikam se mu nechtělo. Pro změnu si vysušil ložiska, aby pískala. Ale ouha. Přehnal to. Jak vagonek táhli, ložiska se dočista zadřela a bylo zle. Zavolali Mílu Vazelínu. Ten mazal, mazal, ale už bylo pozdě. Kasňáček byl zralý na výměnu nejen ložisek, ale i obou náprav. Strojmistr, kterému to Míla Vazelína ohlásil, se rozzlobil: Dominik Spodniak,Kasňáček, takovej lenoch, kterej nikdy nic neudělal a nová kola? Nikdy! Jak k tomu přijdou ostatní vagony, které jezdí ve dne i v noci? To by nebylo spravedlivé. Víte co? Kasňáčka rozebereme na náhradní díly a zbytek pošleme do šrotu. Ostatním vagonům pomůžeme a my budeme mít pokoj. Bylo rozhodnuto. Druhý den šel Míla Vazelína za výtopnu. V ruce nesl štětec a plechovku s bílou barvou. Kasňáček se celý roztřepal. Věděl, co ho čeká. A skutečně. Míla namočil štětec do barvy a na obě boční stěny vagonu napsal velký nápis ZRU- ŠEN, datum a jeden velký bílý křížek,x. To znamenalo konec! Kasňáčka si od této chví-

13 le nikdo nevšímal. Marně vrzal, co mu síly stačily, že už bude hodný, jen ať ho prosím opraví. Nikdo ho neposlouchal. Asi za týden přišel do výtopny starosta z městečka a sháněl nějaký přístřešek nebo domeček. Město bude stavět novou hasičskou zbrojnici a k tomu potřebuje kůlnu na nářadí a přístřešek pro zedníky. Strojmistr se podrbal za uchem, vzpomněl si na Kasňáčka a zavolal Mílu Vazelínu:,Prodáme Kasňáčka hasičům. Posledně nám pomohli, když hořela tráva kolem nádraží, tak ať nejsme nic dlužni. Míla Vazelína vzal štětec a barvu a namaloval na vagon druhý křížek.,xx, což znamenalo, že do šrotu půjdou jenom kola a vozová skříň zůstane zachována jako kůlna. Kasňáčka to mírně potěšilo. Svitla mu totiž naděje na záchranu. Vzpomněl si, že nejlepší je něco sám dělat, a ne čekat, až ti někdo jiný pomůže, a začal. Využil toho, že Míla Vazelína, když maloval bílé křížky, sundal svoji kouzelnou krabičku s vazelínou a zapomněl ji na schůdkách. Kasňáček si každý den promazal všechna ložiska a snažil se malinko popojet. Šlo to ztuha, dlouho žádná změna, až konečně, asi sedmý den, se dostavil první úspěch. Popojel o několik centimetrů. To bylo dobré znamení. Za čtrnáct dnů se všechna kola točila a Kasňáček byl zase schopný provozu. Problém byl, že to nikdo nevěděl. Kasňáček měl na jednu stranu radost a na druhou stranu znepokojeně vyhlížel, zda k výtopně nemíří nějaké hasičské auto. A pak se to stalo! V noci přišla velká bouře a silný vítr lámal stromy jako sirky. Některé padly na trať právě v době, kdy tudy projížděl nákladní vlak. Strojvedoucí v tom psím počasí vůbec nic neviděl, natož aby stačil zastavit. Narazil plnou rychlostí do vyvráceného dubu. Vykolejila lokomotiva a za ní sedm nákladních vagonů. Strojvedoucí a topič vyvázli s boulemi a modřinami, nikomu dalšímu se nic nestalo, ale trať byla zatarasena a žádné vlaky nemohly jezdit. A to je na dráze moc zlé. Přednostové sousedních stanic povolali nehodové vlaky z obou stran. Dělníci pracovali celý den a celou noc. Teprve druhého dne se podařilo trať uvolnit a nehodové vlaky se vrátily do stanice. Vedoucí nehoďáku uviděl za výtopnou odstavený Kasňáček a zalíbil se mu. Zrovna takový potřeboval na převážení zvedáků, heverů, lan a spousty dalšího nářadí. Zašel za strojmistrem do výtopny a společně šli vagonek prohlédnout. Zjistili, že kola se kupodivu točí, sice nic moc, ale točí, a vagon potřebuje jenom mírnou opravu. Takový šikovný vagonek přece Marie Schneiderová Tomáš Sedláček nedají hasičům. Dohodli se v cuku letu. Kasňáčka si odtáhnou do velké depa a sami opraví a hasičům odvezou až do hasičárny jeden z vykolejených vozů, který stejně již neměl kola. Míla Vazelína vzal potřetí štětec a plechovku s barvou a namaloval na boční stěnu vagonku třetí křížek,xxx, což znamenalo, že bude opraven a přestavěn. Všichni byli spokojeni. Nejvíce sám Kasňáček. Dostal nová ložiska, nový modrý nátěr a označení Sv. Když ho přišli dělníci od nehodového vlaku poprvé naložit svým těžkým nářadím, jenom žasli. Kasňáček jim sám otevřel dveře a byli by přísahali, že jim i poděkoval. Od té doby byli nejlepší kamarádi. A co pan Vazelína? zeptala se Krasomila. Co by. Má největší spotřebu vazelíny ze všech vozmistrů našich drah, dodal děda Drahorád s úsměvem. A co vy? Chutě na kutě! dětem Robert Drozda Chcete svou pohádku? Umíte trochu malovat? Milé děti, nakreslete přednostovi Drahorádovi obrázek, nebo pošlete námět na pohádku z železničního prostředí, kterou byste si v magazínu ČD pro Vás rády přečetly! Pohádky s vašimi obrázky vycházejí v každém sudém čísle našeho magazínu. Nejlepší autoři obdrží propagační předměty Českých drah a nejlepší dílka budou zveřejněna (pokud budou opatřena čitelnou adresou). Ta naše adresa je: redakce ČD pro Vás, nábř. Ludvíka Svobody 12, Praha 1.

14 vlakem do zoo Každý deň Vás čakáme v košickej ZOO! Dovoľte mi predstaviť Vám našu Zoologickú záhradu v Košiciach, ktorá je jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie v Európe. Samotná ZOO leží v prekrásnom prírodnom prostredí v severnej časti mesta Košice pri obci Kavečany, na východe Slovenska. bohatú kultúrnu a vzdelávaciu tradíciu. Vo svojich priestoroch poskytuje počas letných prázdnin nedeľné kultúrne akcie pre deti a ďalšie služby pre návštevníkov ako vozenie na safaribuse i občerstvenie v reštaurácii a v bufetoch. Na záver mi dovoľte Vás pozvať na návštevu našej ZOO a presvedčiť sa na vlastné oči o krásnom prostredí, v ktorej sa nachádza. Začiatok výstavby bol v roku Samotná stavba bola v tom čase vyhlásená ako Stavba mládeže, na ktorej sa veľkým dielom podieľala mládež. Z rozlohy 292 ha je pre zvieratá a návštevníkov vhodných 100 ha. Ostatné tvoria bukové a dubové lesy. Pri prehliadke záhrady a chovných zariadení návštevníci môžu pozorovať zvieratá v takmer prirodzenom prostredí lesného charakteru. Samotný prírodný priestor je ideálny pre oddych, rekreáciu a spoznávanie nielen pre malých, ale i veľkých návštevníkov a pre celé rodiny. Veľkým lákadlom našej ZOO sú detské ihriská, ktoré sa nachádzajú na viacerých miestach s preliezkami, hojdačkami a šmýkalkami. Vyhľadávanou časťou záhrady malými návštevníkmi je kontaktná zoo so živými zvieratkami (kozičky, ovečky, poníky). Ako prvé chované zvieratá v ZOO boli kone huculské, poníky shetlandské, kozy kamerunské a rysy ostrovidy. Naša ZOO sa orientuje na pôvodnú euroázijsku faunu. V súčasnosti chováme na takmer 60 ha 148 druhov zvierat a 845 jedincov z 5 kontinentov. Najviac sú zastúpe- né kopytníky Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Sú to daniele škvrnité, kulany, kone Przewalského, zebry Chapmanové, africké i indické antilopy a juhoamerické lamy. Z veľkých šeliem sú to levy, tiger ussurijský a medvede hnedé. Z malých šeliem sa v nej nachádzajú servaly stepné, mačky bengálske, rysy ostrovidy, vlk euroázijský, medvedíky čistotné a psíky medvedíkovité. Chováme aj niekoľko druhov stredných a malých primátov, ako sú paviány pláštikové, makaky magoty, a veľkú skupinu makakov dlhochvostých. Veľmi hravé a nezbedné sú malpy hnedé a tamaríny pinčie. Ako jediná ZOO na Slovensku chováme tulene sivé, ktoré svojou hravosťou zaujmú naozaj každého návštevníka. Máme aj pomerne bohaté zastúpenie vtákov ako exotických, tak i vodnej a hrabavej hydiny. Z plazov sú to veľhady, krokodíly, korytnačky a iné. Takmer každý druh cicavcov v skupinách má bohatý a veľký chovný priestor. ZOO sa v súčasnosti zameriava na budovanie nových vnútorných a vonkajších chovných priestorov. Pôvodné sú už opotrebované a nevhodné. ZOO Košice má aj Otváracia doba celý rok, aj počas sviatkov leto denne od 9.00 h. zima denne od h. november február hod. marec hod apríl september hod október hod Cena vstupného deti do 3 rokov zadarmo deti od 3 do 6 rokov 10, Sk deti od 6 rokov, študenti a dôchodcovia 30, Sk dospelí 50, Sk Hromadné vstupné od 20 osôb so zľavou. Možnosť zakúpenia permanentky Kontakty ZOO Košice, Široká 31, Kavečany, SR e mail: telefon : +421/55/ fax: +421/55/ Vlakom do ZOO číslo železničnej trate ŽSR: 160, 169, 180, 188 železničná stanica: Košice hlavná stanica doprava zo železničnej stanice do zoo: MHD, autobus č. 29 smer ZOO trvanie prepravy zo železničnej stanice do ZOO: 30 min Štefan Kollár Marek Plochý

15 tip na výlet Ještědské dominanty Ještěd patří mezi naše tisícovky, tyčí se do výšky 1012 metrů nad mořem. Často bývá mylně přiřazován k Lužickým či Jizerským horám, ve skutečnosti patří do samostatného Ještědského hřbetu. Jedná se o tvrdý křemencový suk, jehož vrcholek je bezlesý. To umožňuje výborný rozhled a též dává vyniknout zajímavým skalním útvarům, přírodní památce Terasy Ještědu. Ještědský areál skýtá v dosahu městské hromadné dopravy nepřeberné možnosti pro letní i zimní sportování. Ve 30. letech minulého století byla na vrchol Ještědu vybudována visutá kabinová lanovka s kyvadlovým provozem, kterou dnes vlastní České dráhy. Dolní stanice je v liberecké místní části Horní Hanychov. Lanovka překonává vzdálenost 1188 metrů a převýšení 400 metrů. Postačí jí na to pouhé čtyři minuty. Podle jízdního řádu vyjíždějí kabiny z horní i dolní stanice denně každou půlhodinu mezi osmou a osmnáctou hodinou, pouze v pondělí až od čtrnácté hodiny. Cena jednosměrné jízdenky pro dospělého je 60 Kč, zpáteční lístek vyjde na stokorunu. Na vrcholu Ještědu vyrostla již v 19. století turistická chata. Původně dřevěná, později s kamennými prvky, posléze s přistavěnou vyhlídkovou věží. V 60. letech minulého století objekt nešťastnou náhodou vyhořel. Ovšem dnes zde najdeme skutečný architektonický poklad, ověnčený mezinárodní Perretovou cenou a vyhlášený českou stavbou 20. století. Architektu Karlu Hubáčkovi se podařilo vytvořit unikátní objekt ve tvaru rotačního hyperboloidu, který na horu přirozeně tvarově navazuje, nádherně se začleňuje do krajiny a podtrhuje Ještěd jako výraznou dominantu, viditelnou ze vzdálenosti desítek kilometrů. Základem objektu, postaveného v letech , jsou dva válce z taženého železobetonu, na širším je zavěšena ocelová konstrukce s hliníkovým pláštěm. Uvnitř je ukryta restaurace, hotel, vyhlídková plošina a spojové zařízení. Ještěd je i symbolem města rozloženého pod ním. Další dominantou Liberce je mohutná budova radnice, která patří k našim nejkrásnějším novorenezančním stavbám. V letech byla postavena podle plánů vídeňského architekta Franze Neumanna. Její fasáda je bohatě zdobená, v oknech se nacházejí vzácné vitráže. Radniční věž je vysoká 65 metrů, zakončuje ji plastika rytíře. Nejstarší stavbou ve městě jsou tzv. Valdštejnské domky ve Větrné uličce. Hrázděné domy pocházejí z let , obývali je zejména soukeníci. K turistickým atrakcím Liberce patří aquapark, zoologická zahrada se slavnými bílými tygry a botanická zahrada se vzácnými orchidejemi a masožravými rostlinami. Na závěr zmíníme dvě nej : liberecká zoo je nejstarší a botanická zahrada po rekonstrukci zase nejmodernější zahradou v České republice. Text a foto: Jiří Berger

16

Každý měsíc nový cíl se slevou VLAK+

Každý měsíc nový cíl se slevou VLAK+ 14. ročník 5/2007 editoriala Vážené čtenářky a čtenáři! Leckde se můžeme dočíst, že kdesi nebyla otevřena pokladna a čekárna, že dráhy zrušily nějaký vlak, který pisatel považuje za důležitý. I železničáře

Více

ROČNÍK 16 / 10 / 2009. strana 6 Tváře Českých drah vypravují vlaky. strana 2 Síťové jízdenky. strana 8 Nejslavnější italský balkon

ROČNÍK 16 / 10 / 2009. strana 6 Tváře Českých drah vypravují vlaky. strana 2 Síťové jízdenky. strana 8 Nejslavnější italský balkon ROČNÍK 16 / 10 / 2009 strana 6 Tváře Českých drah vypravují vlaky strana 2 Síťové jízdenky strana 8 Nejslavnější italský balkon Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři! Z titulní strany našeho magazínu

Více

Uvnitř čísla: Film o Janu Saudkovi. 14. ročník 8/2007

Uvnitř čísla: Film o Janu Saudkovi. 14. ročník 8/2007 Uvnitř čísla: Film o Janu Saudkovi 14. ročník 8/2007 editoriala Vážené čtenářky a čtenáři! Nikoli každý z nás pečuje o malé dítě ve věku, kdy sice už umí chodit, ale nestíhá se ještě orientovat, kam by

Více

ročník 16 / 6 / 2009 strana 2 Pomozme si sami strana 5 Přípravy Winton Trainu strana 6 Jeho život je swing a jazz

ročník 16 / 6 / 2009 strana 2 Pomozme si sami strana 5 Přípravy Winton Trainu strana 6 Jeho život je swing a jazz ročník 16 / 6 / 2009 strana 2 Pomozme si sami strana 5 Přípravy Winton Trainu strana 6 Jeho život je swing a jazz Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři! Vynález pana Alexandra Grahama Bella blahé paměti

Více

Síťové jízdenky Českých drah

Síťové jízdenky Českých drah 13. ročník 3/2006 editoriala Vážené čtenářky a čtenáři! Lepší, než jste čekali. Tak znělo hlavní motto reklamní kampaně Českých drah, která provázela zařazení souprav pendolina do pravidelného železničního

Více

Den železnice v Břeclavi

Den železnice v Břeclavi Č í s l o 1 7 R o č n í k X X I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 8. s r p n a 2 0 1 4 C e n a 1 5 K č foto martin navrátil a 2m Oslavy 175 let od příjezdu prvního vlaku na

Více

Brejlovci brzy omládnou

Brejlovci brzy omládnou T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 6 Ro č n í k X V I I 1. Č E RV E N C E 2 0 1 0 C e n a 5 Kč Posílejte snímky do kalendáře ČD na rok 2011. Více na www.cd.cz/ /fotosoutez.

Více

Boj o důvěru veřejnosti

Boj o důvěru veřejnosti T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 0 R o č n í k X V I 3 0. Č E R V E N C E 2 0 0 9 C e n a 5 K č Sleva 100 Kč pro držitele In-karty na hudební festival O2 Sázavafest 2009.

Více

Nasloucháme cestujícím

Nasloucháme cestujícím T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 5 R o č n í k X V I I 9. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Na Den železnice vstup do Království železnic zdarma se služební In-kartou. Budeme

Více

Lanová dráha na Ještěd

Lanová dráha na Ještěd Č í s l o 1 5 R o č n í k X X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 5. č e r v e n c e 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek Lanová dráha na Ještěd dělá radost už osm desetiletí Výjimečná,

Více

olympijské zlato? Bára Špotáková ČERVEN Vychází 25. 6. 2012 / Zdarma Obhájí atletka z Julisky Jak dál s vilovými čtvrtěmi? Historie: Bílá Hora

olympijské zlato? Bára Špotáková ČERVEN Vychází 25. 6. 2012 / Zdarma Obhájí atletka z Julisky Jak dál s vilovými čtvrtěmi? Historie: Bílá Hora Nezávislý měsíčník pro Prahu 6 ČERVEN Vychází 25. 6. 2012 / Zdarma Najdete nás na Jak dál s vilovými čtvrtěmi? Historie: Bílá Hora Kam v Praze 6 na koupaliště? Bára Spejblovo politické obludárium Špotáková

Více

BETKA STANKOVÁ PRO VÁS. Negativní postavy mám raději. Bugyna z Rebelů. VLAKY ŘÍDÍ POČÍTAČE Vaše bezpečí při cestách hlídá technika

BETKA STANKOVÁ PRO VÁS. Negativní postavy mám raději. Bugyna z Rebelů. VLAKY ŘÍDÍ POČÍTAČE Vaše bezpečí při cestách hlídá technika ČD PRO VÁS 05/2010 ROČNÍK 1 Bugyna z Rebelů BETKA STANKOVÁ Negativní postavy mám raději VLAKEM DO ZOO 11 praktických tipů na výlet za zvířaty VLAKY ŘÍDÍ POČÍTAČE Vaše bezpečí při cestách hlídá technika

Více

více na stranách 7 až 9

více na stranách 7 až 9 MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 4 ročník 2 více na straně 10... 9. dubna 2008 PRAŽSKÁ MATEŘINKA V rámci kulturní rubriky vzpomeneme na setkání mateřských škol Pražská Mateřinka 2008, na kterém se

Více

www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9.

www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9. www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9. č a s o p i s l i d í a o l i d e c h v c e s t o v n í m r u c h u ícestovní pojištěn komplexní a kvalitní

Více

Dálkové ovládání pomáhá i šetří

Dálkové ovládání pomáhá i šetří T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I 2 5. B Ř E Z N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na změnu času v noci ze soboty 27. na neděli 28. března. Výhodná

Více

pro vás reklamní magazín českých drah 4/2011 ročník 2 zdarma jan hřebejk s OSCAROVÝM POTENCIÁLEM na kole po ČESKu

pro vás reklamní magazín českých drah 4/2011 ročník 2 zdarma jan hřebejk s OSCAROVÝM POTENCIÁLEM na kole po ČESKu pro vás reklamní magazín českých drah 4/2011 ročník 2 zdarma jan hřebejk s OSCAROVÝM POTENCIÁLEM PRÁVĚ OTEVÍRÁME PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL na kole po ČESKu 10 JARNÍCH VÝLETŮ Vlakem na kola pohodlně a bez starostí

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ DUBAJ NA SJEZDOVKU PRO VÁS EXOTICKÁ VLAKEM BEZSTAROSTNĚ MISS WORLD SNĚNÍ MEZI PRAHOU, NEW YORKEM A MILÁNEM

TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ DUBAJ NA SJEZDOVKU PRO VÁS EXOTICKÁ VLAKEM BEZSTAROSTNĚ MISS WORLD SNĚNÍ MEZI PRAHOU, NEW YORKEM A MILÁNEM PRO VÁS REKLAMNÍ MAGAZÍN ČESKÝCH DRAH 1/2011 ROČNÍK 2 EXOTICKÁ DUBAJ POHÁDKOVÝ LUXUS VLAKEM BEZSTAROSTNĚ NA SJEZDOVKU ANEB SNADNÁ CESTA ZA SLEVOU MISS WORLD TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ SNĚNÍ MEZI PRAHOU, NEW YORKEM

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

KAREL GOTT: Cesta vlakem je pro mě jistota spojená s romantikou

KAREL GOTT: Cesta vlakem je pro mě jistota spojená s romantikou ČD PRO VÁS MAGAZÍN ČESKÝCH DRAH 01/2010 ročník 1 A NAVÍC SOUTĚŽ O KILOMETRICKOU BANKU V HODNOTĚ 2 000 Kč KAREL GOTT: Cesta vlakem je pro mě jistota spojená s romantikou ZIMNÍ SPECIÁL: S jízdenkou na vlak

Více

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty 11 listopad 2008 ROÈNÍK XIX cena: 5 Kè 38 mil. Kč na autobusové nádraží, 21 mil. Kč na Staré Město! Do Telče míří další evropské peníze Úspěchem dvou žádostí ze tří skončilo hodnocení další výzvy v rámci

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

Vozidlový park letos vylepší posila za šest miliard

Vozidlový park letos vylepší posila za šest miliard Č í s l o 5 R o č n í k X X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 7. b ř e z n a 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek Evropská kvalita na návštěvě v Česku Ve čtvrtek 21. února jsem přivítal

Více

MAGAZín. 1/2015, ročník 17

MAGAZín. 1/2015, ročník 17 MAGAZín 1/2015, ročník 17 JIŽ DVACET LET JEDNIČKOU NA TRHU A STÁLE O KROK NAPŘED V POJISTNÝCH LIMITECH 1 000 000 na advokáty, znalecké PoSuDky, SouDní PoPlatky a mnoho DalšícH A DALší 1 000 000 na kauci

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

STYLOVÉ MÍSTO PRO VÁŠ OBĚD Rychlé a pestré menu jen 2 minuty od stanice metra Dejvická.

STYLOVÉ MÍSTO PRO VÁŠ OBĚD Rychlé a pestré menu jen 2 minuty od stanice metra Dejvická. Kafkova PRODEJ RD 6+1, 220 m², P 6 - Nebušice Dům je v blízkosti Prague International School. V areálu 24hodinová ostraha. Ihned k dispozici. Zahrada s krásným výhledem do zeleně. PRODÁNO PRODEJ bytu 4+1,

Více

Nová vozidla za miliardy

Nová vozidla za miliardy T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 6 R o č n í k X V I I 1 6. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na letošní Den železnice 25. září. Znojmo dostalo moderní terminál

Více

Sportovní areál u řeky Svratky

Sportovní areál u řeky Svratky Informační noviny občanů statutárního města Brna Květen 2014 Ročník 9 www.brno.cz Doba stříbrná pokračuje Nejprve vyřadili obhájce extraligového titulu Plzeň a poté v náročné sedmizápasové sérii i Spartu.

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Jakub Železný. pro vas. Držím prapor veřejnoprávnosti. Tipy na výlet 7 úžasných železničních muzeí. Léto ještě nekončí Výhodné nabídky pro cestující

Jakub Železný. pro vas. Držím prapor veřejnoprávnosti. Tipy na výlet 7 úžasných železničních muzeí. Léto ještě nekončí Výhodné nabídky pro cestující pro vas rekl amní magazín česk ých drah 8 / 2013 / ročník 4 / zdarma Tipy na výlet 7 úžasných železničních muzeí Léto ještě nekončí Výhodné nabídky pro cestující Jakub Železný Držím prapor veřejnoprávnosti

Více