JUDr. Helena Chudomelová Radní hlavního města Prahy pro oblast skolstvi, sportu a volneho casu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUDr. Helena Chudomelová Radní hlavního města Prahy pro oblast skolstvi, sportu a volneho casu"

Transkript

1 Obsah Úvod:...4 Úvodní slovo radní:...5 Rozhovor s iniciátorkou projektu Řemeslo žije!...6 Sollertia:...8 Výukové polygony:...50 TOP kempy, exkurze, workshopy, semináře:...58 RUR:...76 Web, E-shop středních škol, videosekce:...82 Metodické hodiny pro základní školy:...83 Kurzy pedagogického minima:...84 Akreditovaný vzdělávací program K podnikání:...88 Statistický sumář:...89 Obory zařazené do projektu:

2 Úvod Myšlenka a základní koncept projektu Řemeslo žije! vznikl v roce 2008 na pražském magistrátu. Hlavní slogan, tvořící současně název projektu, vyjadřuje, že i v době technického pokroku, digitalizace a automatizace je ruční práce původním základem k jakémukoliv technologickému řešení a řemeslná zručnost je stále vysoce ceněnou hodnotou. Součástí tohoto sdělení je i vize, že tuto úlohu bude řemeslo zastávat také v budoucnosti. Bezprostředním důvodem pro vznik projektu byla celkově neutěšená situace v oblasti učňovského školství v hlavním městě. Projekt se stal souborem aktivit, zaměřujících se na záchranu a podporu učňovského školství a řemesel v Praze. Zaměřuje se na zkvalitnění výuky v oborech vzdělání s výučním listem prostřednictvím rozšířené spolupráce mezi podniky a střední školou. V listopadu 2010 podpořila uvedené aktivity Evropská unie z prostředků Evropského sociálního fondu. Vznikl tak projekt Řemeslo žije! II, který se zaměřuje na zkvalitnění výuky v oborech vzdělání s výučním listem prostřednictvím rozšířené spolupráce mezi podniky a střední školou. Na jeho realizaci bylo z prostředků OPPA vyčleněno Kč. Realizační tým projektu OPPA Řemeslo žije! II se od jeho startu několikrát změnil s příchodem i odchodem některých členů. Současným i minulým členům týmu bychom touto cestou rádi poděkovali za jejich pracovní nasazení. Děkujeme Aleši Levému, Andree Bezděkové, Barboře Kafkové, Davidu Janatovi, Haně Křížové, Heleně Malé, Karlu Fryčovi, Miloslavu Holakovskému, Pavlu Dvořákovi, Pavlu Kuprovi, Sandře Mühlauové a Vítu Hofmanovi. Podpora projektu Řemeslo žije! II z prostředků OPPA již sice v červnu 2013 končí. Nicméně podpora odbornému školství ze strany hlavního města Prahy bude pokračovat. 4

3 JUDr. Helena Chudomelová Radní hlavního města Prahy pro oblast skolstvi, sportu a volneho casu 5

4 Rozhovor s iniciátorkou projektu Řemeslo žije! Marií Kousalíkovou Marie Kousalíková stála v roce 2008 u zrodu projektu Řemeslo žije!. U zrodu projektu, který byl na počátku mediální kampaní a postupně se vyvinul v rozsáhlý nástroj podpory odborného školství a řemesel. U zrodu projektu, který v roce 2010 podpořila Evropská unie. Jak dnes tento projekt vidí jeho iniciátorka se dozvíme v krátkém rozhovoru. 1. Vaše rozhodnutí o zahájení podpory řemesel a učňovského školství bylo v té době motivováno více krátkodobou potřebou naplnit 1. ročníky učilišť nebo jste už tehdy pomýšlela na dlouhodobou strategii? Marie Kousalíková Impulsem byli kominíci. Tři kominíci v ročníku. Tehdy jsem vytvořila tým a začali jsme uvažovat, co by se mělo udělat. Říkala jsem si: Žije ještě řemeslo?. A tak vzniklo heslo: Řemeslo žije!. Projekt Řemeslo žije! už předčil očekávání u všech, kteří do něho vložili své síly a naděje. Jsem moc ráda, že se stal přínosným nejen pro samotné školy, ve kterých se podstatná část aktivit projektu odehrává, ale samozřejmě i pro žáky a rodiče. Musím se přiznat, že takový zájem, spolupráce a dopad do škol mě zaskočil a myslím si, že už dnes mohu říci, že očekávání byla naplněna. 2. Co byste označila jako nejvýznamnější přínos projektu ŘEMESLO ŽIJE!? To nebylo tak o naplnění tříd, ale o zájmu dětí, rodičů a to bylo na tom to nejhezčí. Nikdy nezapomenu na jejich imatrikulace v Obecním domě, kam přišli vzorně oblečení sako a tenisky a byli báječní. Moc nám pomohla televize, kdy známí herci předváděli řemesla a samozřejmě Óčko nejsledovanější televizní kanál u věkové struktury dětí hlásících se na střední školy. A výsledek daleko větší zájem, lepší naplnění škol a nadšení i zájem pro vybraný obor. 6

5 3. Jak vnímáte projekt ŘEMESLO ŽIJE! dnes z pozice své současné funkce? Jsem ráda, že projekt ještě žije. Jsem ráda, že stále přitahuje studenty. Jsem ráda, že jsem byla ve správné době na správném místě. Navštěvovali jsme školy, diskutovali jsme s pedagogy i se studenty. A začalo se nám dařit. 7

6 Sollertia Hlavním principem dovednostních soutěží Sollertia bylo přímé porovnání výkonu žáků a odborníka z praxe, tzv. vyzyvatele,v závěrečném kole, kde byla všem nastavena stejná pravidla a žáci se posuzovali za stejný soutěžní úkol podle stejných kritérií jako vyzyvatel. Díky tomu bylo možné objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru. Nejlepší žák z každého oboru, který dosáhl alespoň 66% výsledku vyzyvatele, byl oceněn čestným titulem SOLLERS (z lat. ZRUČNÝ) a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stříbra. Tímto principem se od dovednostních soutěží Sollertia inspirovaly i další řemeslné soutěže po celé republice. Dovednostní soutěže Sollertia měly za cíl rozšířit přímou účast podniků, jako budoucích zaměstnavatelů na obsahu výuky a na hodnocení výsledků žáka, a to zejména v praktickém vyučování. Zapojení odborníků z reálné praxe, obohatilo a rozšířilo praktickou výuku odborných předmětů a propojilo vazby mezi podniky a školami. Tým projektu OPPA Řemeslo žije! II chtěl dosáhnout toho, aby měřítkem profesní připravenosti bylo kromě průměru školního hodnocení také přímé porovnání s odborníkem v daném oboru. Stalo se již pravidlem, že vyhlášení těchto soutěží probíhalo v reprezentativních prostorách Rezidence primátora na Mariánském náměstí. Pro nejlepší učně v Praze se zde jednou v roce odehraje slavnostní chvíle, když zde přebírají od představitelů hlavního města a Hospodářské komory ocenění za vítězství v dovednostních soutěžích Sollertia. Jedno speciální ocenění si na vyhlášení soutěží Sollertia 2012 odnesl také FACHMAN Miloš Říha za dlouhodobý přínos odbornému školství v Praze. Poslední ročník soutěží Sollertia (2012) měl oproti již tradičně zařazeným oborům, jako jsou: Elektrikář, Truhlář, Automechanik, Kuchař, Zámečník, Malíř lakýrník, nově zařazen obor Kadeřník. SAEPE SOLLERTIA OPULENTIAM CREAT - Zručnost často bohatství plodí. Soutěží Sollertia se zúčastnilo celkem 492 žáků. 8

7 9

8 10

9 11

10 12

11 13

12 14

13 15

14 16

15 17

16 18

17 19

18 20

19 21

20 22

21 23

22 24

23 25

24 26

25 27

26 28

27 29

28 30

29 31

30 32

31 33

32 34

33 35

34 36

35 37

36 38

37 39

38 40

39 41

40 42

41 43

42 44

43 Iniciátorka projektu Marie Kousalíková předává ocenění v soutěži Sollertia

44 46 Radní Helena Chudomelová předává stříbrnou medaili jednomu z vítězů soutěže Sollertia 2012.

45 Vítězové dovednostní soutěže Sollertia

46 48 Vyhlášení soutěže Sollertia 2012 v Rezidenci primátora.

47 Medaile pro nejlepší. 49

48 Výukové polygony: Naším záměrem bylo otevřít pět speciálních a vybavených zařízení pro žáky v některém z podpořených oborů vzdělání s výučním listem. Polygony obohatily výuku odborného výcviku o nové technologie a postupy práce, ke kterým by jinak školy neměly přístup. Provoz pěti výukových polygonů byl zahájen v září dvou pro obor Kuchař číšník, dvou pro obor Truhlář a jednoho polygonu pro obor Strojní mechanik a nástrojař. Od spuštění polygonů jimi prošlo již téměř 900 žáků. Výukové polygony se staly jedním z nástrojů hlavního města Prahy zabývajících se zvýšením úrovně profesní připravenosti učňů. Výukové polygony jsou v podstatě návratem tzv. učňovských linek, které umožňovaly výuku žáků přímo v prostředí podniků. Jsou to multifunkční zařízení vytvořená ve spolupráci firem a středních škol do podoby komplexních učňovských linek. Tyto linky umožnily plnění jak výrobních, tak výchovněvzdělávacích cílů tzn., že žáci získali možnost výuky při produktivní činnosti. Přitom však zůstala zachována možnost linku kdykoliv pozastavit či upravit její chod, vyžadoval-li to pedagogický zájem. Pro polygony byla stanovena tato základní kritéria: Inovativnost Výukový polygon musí přinášet do výuky daného oboru nové technologie nebo materiály, případně nové metodické prvky, které by střední škola jiným způsobem jen obtížně získávala. Autentičnost Výukový polygon musí umožňovat výuku ucelené části vzdělávacího programu střední školy a současně tvořit ucelený technologický proces s transparentními vstupy a výstupy. Reálnost Výukový polygon musí být součástí technologického procesu v reálném prostředí výrobních, obchodních a jiných organizací tak, aby žáci byli vystaveni časovým, kvantitativním, kvalitativním a dalším normám a obdobným požadavkům nebo přímému kontaktu s klienty a/nebo tyto podmínky musí výukový polygon reálně simulovat. Relativní samostatnost Výukový polygon musí být oddělitelnou součástí technologického procesu v rámci širšího celku tak, aby umožňoval pozastavení, přerušení, opakování nebo mimořádně i ukončení procesu v případě aktuální potřeby při sledování výchovně-vzdělávacích cílů. 50

49 Dostupnost Výukový polygon musí být bezpodmínečně přístupný i ostatním středním školám, vyučujícím stejné nebo podobné obory. Kompatibilita s projektem Výukový polygon musí podporovat obory vzdělání s výučním listem, zařazené do příslušného projektu OPPA a musí splnit všechny administrativní a formální požadavky související s řízením tohoto projektu. Vzniklé polygony: Výukový polygon pro obor Kuchař-číšník v Praze 9 - Proseku byl zřízen ve špičkové restauraci Ristorante&PizzeriaProsecco, jejíž součástí provozu je i letní restaurace Lounge&terasa. Žáci v tomto polygonu měli možnost zúčastnit se privátních cateringových akcí, labužnických kurzů vaření, anebo prohloubit znalosti stolování a sommelierství. Činnost výukových polygonů je závislá na působení uznávaných odborníků. V tomto případě byl takovou osobou spolumajitel restaurace Dušan Jakubec, který má na svém kontě řadu prestižních ocenění nejen v České republice, ale i ve světě. V letech byl kapitánem národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Výukový polygon pro obor Nástrojař a strojní mechanik byl vybudován společně se Střední školou elektrotechniky a strojírenství v Praze 10 a firmou Fábera Systems s.r.o., která je lídrem na trhu v zámkařské výrobě v hlavním městě Praze. Firma se specializuje na výrobu špičkových zámečnických a klíčařských systémů včetně systémů řízených elektronicky. Prostředky investované do polygonu umožní žákům pracovat na moderních počítačově řízených kopírovacích strojích na výrobu klíčů a na dalším zařízení. Polygon pro obor Truhlář byl provozován v prostorách Střední školy umělecké a řemeslné, Nový Zlíchov ve spolupráci se zavedeným a dvě desetiletí na trhu úspěšně působícím podnikem- truhlářstvím řízeným ředitelem Milošem Říhou. Ve výukovém polygonu byl kladen důraz na začlenění žáků do reálného prostředí truhlářských zakázek. Polygon byl primárně určen pro výuku uceleného technologického procesu tedy na výrobu nábytkářských dílů. 51

50 Polygon pro obor Kuchař číšník vznikl také v podmínkách soukromého učiliště v prostorách hotelu Crowne Plaza Prague. Žáci tak měli možnost získat nejen praxi v přípravě pokrmů, ale také při obsluze hostů přímo v provozních podmínkách mezinárodního hotelu. V polygonu také probíhaly semináře, které simulovaly prostředí zahraničního podniku, tzn., že veškerá komunikace probíhala pouze v cizím jazyce. Polygon pro obor Truhlář v prostorách Středního odborného učiliště Ohradní vnikl ve spolupráci s partnerem - firmou Festool. Jmenovaný partner garantoval vysokou technologickou úroveň výrobní linky tak, aby technologie odpovídala skutečným procesům v nejvyšší technické úrovni. Polygony navštívilo celkem 1191 žáků, z toho 507 jedinečných osob. 52

51 53

52 54

53 55

54 56

55 Lenka Němcová a David Janata slavnostně otevírají nové polygony. 57

56 TOP kempy, exkurze, workshopy, semináře: TOP kempy TOP kempy byly krátkodobé vzdělávací aktivity, které probíhaly zpravidla tři dny. V průběhu třídenního soustředění si žáci osvojili znalosti nejnovějších technologií formou konkrétní práce. V TOP kempech vybraní žáci získávali nadstandardní dovednosti při praktické činnosti pod vedením mimořádně odborně kompetentních pracovníků. Žáci jednotlivých oborů se v rámci TOP kempů setkali například s těmito činnostmi: Kuchař - příprava lanýžů Automechanik - opravy automobilů v profesionálním autoservisu Pokrývač - izolování střechy Zedník - provádění oprav historického domu atp. Semináře, exkurze a workshopy Hlavním cílem seminářů, exkurzí a workshopů bylo zkvalitnit výuku žáků prostřednictvím intenzivního kontaktu s odborníky z profesní praxe. Tyto aktivity přispívaly k rozšíření možností výuky škol a byly uskutečňovány jako důležitý prostředek spojování praxe s teorií. Významně také obohacovaly vědomosti studentů získaných ve výuce, přibližovaly konkrétní situace a byly doplňovány o teoretické poznatky. Žáci měli možnost se blíže seznámit s podmínkami a způsobem práce některých speciálních zařízení. Exkurze nabízely možnost využít organizovanou a metodicky připravenou prohlídku v podniku pro upevnění základních vědomostí žáků. Uplatnění odborné exkurze jako alternativní formy vzdělávání má pro upevnění základních vědomostí žáků nezastupitelný význam. Semináře byly připravovány pod dohledem zkušených pedagogů. Semináře, exkurze, workshopy a TOP kempy byly pečlivě vybrány s ohledem na maximální přínos pro vzdělání žáků. Těchto aktivit se zúčastnilo celkem 1650 jedinečných žáků. 58

57 Exkurze - CERN - obor Elektrikář. 59

58 60 Exkurze - Filmové ateliéry Barrandov - obor Krejčí.

59 Exkurze - KANAFAS s.r.o. - obor Krejčí. 61

60 62 Exkurze - Linde Gas - Spojový mechanik.

61 Exkurze - Mobilní síť BTS prohlídka anténního systému - Spojový mechanik. 63

62 64 Exkurze - T.P.C.A Kolín - obor Mechanik opravář motorových vozidel.

63 Exlurze - Kolektory Praha a.s. - obor Instalatér. 65

64 66

65 67

66 68

67 69

68 70

69 71

70 72

71 73

72 74

73 75

74 RUR Vzdělávání učitelů odborných předmětů je neméně důležité jako například průběžné vzdělávání u lékařů. Učitelé, stejné jako lékaři si totiž během své kariéry musí stále doplňovat vzdělání. A to proto, aby šli takříkajíc s dobou. Žáky by ve školách nemělo význam učit něco, co v praxi dávno neplatí nebo se již nepoužívá. Proto v rámci projektu OPPA Řemeslo žije! II vznikl vzdělávací program nazvaný RUR. Název vzdělávacího programu není přímo inspirován známým Čapkovým dramatem, ale latinským souslovím RUR SUUM ARTEM - v překladu STÁLE MISTREM. A právě název tohoto vzdělávacího programu vyjadřuje jeho hlavní cíl - hledat a nalézat cesty, jak prostřednictvím vzdělávání vzdělavatelů přenášet nové znalosti a dovednosti přímo z provozní praxe do prostředí škol. Program RUR se skládal ze vzdělávacích aktivit, které měly za cíl pomoci mistrům a učitelům odborného výcviku navrátit je zpět k jejich řemeslnému umění anebo ho ještě více prohloubit aktualizací jejich původních znalostí provozního nebo výrobního prostředí v prostorách moderních pracovišť organizací a firem, seznámením pedagogů s konkrétními novými technologiemi, stroji a nástroji nebo materiály a vytvořením přístupu a motivace k dalšímu odbornému vzdělávání a sebevzdělávání. Pedagogové jsou vytrženi z pracovního prostředí a často nemají příliš velkou možnost, seznámit se s novými technologiemi v praxi. Učit o nich však své žáky musejí. Pedagogický proces je tak složitý, že na výuku učitelů na školách často nezbývá čas. Výstupem programu byli učitelé odborného výcviku, kteří získali nové poznatky ze svého oboru. V programu RUR si pedagogové vše vyzkoušeli přímo v praxi a v provozu podniku. Lépe se tak s novou technologií seznámili, a mohli nově nabyté znalosti dále předávat svým žákům ve škole. Programem RUR již prošlo 75 jedinečně podpořených osob. 76

75 77

76 78

77 79

78 80

79 81

80 Web, E-shop středních škol, videosekce Eshop Na stránkách projektu jsme spustili zkušební provoz e-shopu zaměřeného na produkty žáků středních škol vyučujících obory vzdělání s výučním listem. Návštěvníci e-shopu měli možnost zakoupit výrobky nebo služby vzniklé v rámci praktické výuky. U těchto produktů se kromě výchovně-vzdělávacích cílů, které mají prioritu, sleduje také užitná hodnota výsledného produktu. Dalším cílem e-shop bylo nalézat nové cesty propagace učebních oborů a učňovských výrobků a služeb. Nabídka e-shopu byla zatím omezena na truhlářské, řezbářské, kovářské a zámečnické výrobky. Počítáme však, že zde budou v budoucnu zpřístupněny další specifické služby například od kadeřnického učiliště. Videosekce Videosekce projektu OPPA Řemeslo žije! II sloužila pro vzdělávací účely učňů a žáků odborných škol. Členové realizačního týmu natáčeli videa z workshopů, exkurzí, seminářů atp. Tyto videa měla za cíl obohatit výuku na středních školách a audiovizuálně žákům ukázat nové technologie práce. Chaty: Chat na stránkách projektu sloužil ke zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti škol, žáků, rodičů atp. Návštěvníci stránek se mohli v některém z dvaadvaceti proběhlých chatů dozvědět například o dalším vývoji odborného školství, a to přímo od náměstka primátora pro oblast školství. Návštěvníci se také mohli dozvědět o chystaných novinkách od členů realizačního týmu, získat aktuální informace k nadcházejícím akcím od jejich organizátorů, anebo vyzpovídat úspěšné učně v dovednostních soutěžích Sollertia. 82

81 Metodické hodiny pro základní školy Cílem metodických hodin bylo zaměřit se na pedagogy základních škol, představit jim řemesla a odborné školství tak, aby byli schopni lépe žáky směřovat k zodpovědné volbě budoucího povolání. Proto jsme vytvořili metodický materiál pro učitele základních škol s názvem Člověk je tím, čím se živí. Materiál obsahoval vzorovou přípravu dvou vyučovacích hodin zaměřenou na aktivaci zájmu pedagogů a ve zprostředkované formě i žáků ZŠ o řemesla a odborné školství, rovněž se zaměřoval na faktory vedoucí k zodpovědné volbě budoucí profesní dráhy žáků. Krom vlastní metodiky vyučovacích hodin materiál obsahoval také pracovní listy pro žáky. V prosinci 2010 se na toto téma uskutečnila konference, které se zúčastnili především vedoucí odborů městských částí (kteří jsou zřizovateli městských škol) a vedoucí pracovníci škol. Celkem se aktivity zúčastnilo 300 jedinečných osob. 83

82 Kurzy pedagogického minima V rámci projektu jsme pro instruktory odborného výcviku připravili kurzy pedagogického minima, které byly akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jejich cílem bylo seznámit účastníky se základy pedagogiky, jejími metodami a významem, a prohloubit u nich schopnosti uplatňovat tyto zásady v praxi. Úspěšní účastníci kurzů si dále osvojili základy komunikace a psychologie. Více než polovina účastníků těchto kurzů již pracuje na pozici instruktora odborného výcviku. V moderovaných diskuzích byl tedy dáván prostor i konkrétním případům z praxe, které do hodiny přinášeli přímo účastníci. Tento způsob diskuze se ukázal jako prospěšný, právě proto že propojil teoretické poznatky s konkrétními případy z vlastních zkušeností. Kurzů pedagogického minima se zúčastnilo celkem 77 osob. 84

83 85

84 86

85 87

86 Akreditovaný vzdělávací program K podnikání Vzdělávací program K podnikání byla krátkodobá vzdělávací aktivita, která měla za cíl pomoci žákům vyhodnotit reálnost alternativy samostatného podnikání a seznámit je s problematikou zakládání vlastního podniku. Cílem programu bylo také dosáhnout u účastníků jednoznačné a úplné představy o procesech, které souvisejí se zahájením samostatné podnikatelské činnosti v oblasti řemeslných živností a o své případné angažovanosti v těchto procesech. V tomto programu žáky záměrně neškolili pedagogové, ale profesionálové z praxe. Náplň jednotlivých kurzů programu je obsažena v tomto desateru: V čem jsem v pohodě a v čem totálně top? Kdo moje věci ode mě chce nebo kdo je může chtít a proč? Mám prachy nebo je můžu legálně získat? Jak hlídat prachy, co když dojdou, jaká jsou zadní vrátka? Kam musím všude na úřad a jak mám s nimi mluvit? Mám dílnu, barák nebo si je musím pronajmout, kde a jak nakupovat pro firmu? Jak to zařídit s lidmi a potřebuju je vůbec? Budu mít čas na kluka / na holku a na zábavu? (Ne)Budu podnikatel, protože na to (ne)mám? Celkem bylo v programu K podnikání podpořeno 300 žáků. 88

87 Statistický sumář Statistika nuda je... zpívá se ve slavné písni. Cenné údaje vám představíme z aktivit projektu OPPA Řemeslo žije! II Výukové POLYGONY navštívilo 1191 žáků, z toho 507 jedinečně podpořených. Vzdělávací program RUR absolvovalo v šesti kurzech 75 jedinečně podpořených pedagogů. Metodických hodin pro základní školy se zúčastnilo 300 jedinečně podpořených žáků. Všech seminářů, exkurzí, workshopů a TOP kempů se zúčastnilo 1650 jedinečně podpořených žáků. Kurzů pedagogického minima pro instruktory odborného výcviku se zúčastnilo 77 jedinečně podpořených osob. Program K PODNIKÁNÍ absolvovalo 300 jedinečných osob. Soutěží SOLLERTIA se v celkem 14 kolech zúčastnilo 492 jedinečných podpořených žáků To je celkové číslo počtu jedinečně podpořených osob, které se zúčastnily některé z aktivit projektu OPPA Řemeslo žije! II 30 Třicet je číslo, které představuje dobu trvání projektu v kalendářních měsících do konce června

88 Obory zařazené do projektu: Na začátku projektu byla ustavena expertní skupina, která vyvinula novou technologii oborového screeningu. Na základě doporučení této skupiny bylo určeno patnáct oborů vzdělání s výučním listem, na které se veškeré aktivity projektu cíleně zaměřovaly. Automechanik Elektrikář Instalatér Klempíř Pokrývač Strojní mechanik Truhlář Kuchař - číšník Malíř - lakýrník Nástrojař Spojový mechanik Tesař Zedník Krejčí Montér suchých staveb Od podzimu 2012 byl do projektu zařazen další obor Kadeřník. 90

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Tato publikace vznikla v rámci systémového projektu Kvalita I Nová závěrečná zkouška, na

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Studie o o o současné situaci uměleckých řemeslech

Studie o o o současné situaci uměleckých řemeslech Studie o o o současné situaci řemeslech v ČR v ČR v ČR ČR Danuše Machátová Studie vznikla Studie v rámci vznikla výzkumného Studie v rámci vznikla Studie výzkumného projektu v rámci vznikla Mapování výzkumného

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ REŠERŠE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ, 2014

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ REŠERŠE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ, 2014 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ REŠERŠE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ, 014 Zpracovali: Ing. Jindřich Jindřich, expert regionálního zastoupení za SP ČR Jindřich Brabec, expert regionálního zastoupení za ČMKOS Michal Lehký,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Instruktor2015 2015 Instruktor Portréty instruktorů Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Autorský kolektiv: Taťána Vencovská, Martina Kaňáková, Lenka Bečvářová

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více