JUDr. Helena Chudomelová Radní hlavního města Prahy pro oblast skolstvi, sportu a volneho casu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUDr. Helena Chudomelová Radní hlavního města Prahy pro oblast skolstvi, sportu a volneho casu"

Transkript

1 Obsah Úvod:...4 Úvodní slovo radní:...5 Rozhovor s iniciátorkou projektu Řemeslo žije!...6 Sollertia:...8 Výukové polygony:...50 TOP kempy, exkurze, workshopy, semináře:...58 RUR:...76 Web, E-shop středních škol, videosekce:...82 Metodické hodiny pro základní školy:...83 Kurzy pedagogického minima:...84 Akreditovaný vzdělávací program K podnikání:...88 Statistický sumář:...89 Obory zařazené do projektu:

2 Úvod Myšlenka a základní koncept projektu Řemeslo žije! vznikl v roce 2008 na pražském magistrátu. Hlavní slogan, tvořící současně název projektu, vyjadřuje, že i v době technického pokroku, digitalizace a automatizace je ruční práce původním základem k jakémukoliv technologickému řešení a řemeslná zručnost je stále vysoce ceněnou hodnotou. Součástí tohoto sdělení je i vize, že tuto úlohu bude řemeslo zastávat také v budoucnosti. Bezprostředním důvodem pro vznik projektu byla celkově neutěšená situace v oblasti učňovského školství v hlavním městě. Projekt se stal souborem aktivit, zaměřujících se na záchranu a podporu učňovského školství a řemesel v Praze. Zaměřuje se na zkvalitnění výuky v oborech vzdělání s výučním listem prostřednictvím rozšířené spolupráce mezi podniky a střední školou. V listopadu 2010 podpořila uvedené aktivity Evropská unie z prostředků Evropského sociálního fondu. Vznikl tak projekt Řemeslo žije! II, který se zaměřuje na zkvalitnění výuky v oborech vzdělání s výučním listem prostřednictvím rozšířené spolupráce mezi podniky a střední školou. Na jeho realizaci bylo z prostředků OPPA vyčleněno Kč. Realizační tým projektu OPPA Řemeslo žije! II se od jeho startu několikrát změnil s příchodem i odchodem některých členů. Současným i minulým členům týmu bychom touto cestou rádi poděkovali za jejich pracovní nasazení. Děkujeme Aleši Levému, Andree Bezděkové, Barboře Kafkové, Davidu Janatovi, Haně Křížové, Heleně Malé, Karlu Fryčovi, Miloslavu Holakovskému, Pavlu Dvořákovi, Pavlu Kuprovi, Sandře Mühlauové a Vítu Hofmanovi. Podpora projektu Řemeslo žije! II z prostředků OPPA již sice v červnu 2013 končí. Nicméně podpora odbornému školství ze strany hlavního města Prahy bude pokračovat. 4

3 JUDr. Helena Chudomelová Radní hlavního města Prahy pro oblast skolstvi, sportu a volneho casu 5

4 Rozhovor s iniciátorkou projektu Řemeslo žije! Marií Kousalíkovou Marie Kousalíková stála v roce 2008 u zrodu projektu Řemeslo žije!. U zrodu projektu, který byl na počátku mediální kampaní a postupně se vyvinul v rozsáhlý nástroj podpory odborného školství a řemesel. U zrodu projektu, který v roce 2010 podpořila Evropská unie. Jak dnes tento projekt vidí jeho iniciátorka se dozvíme v krátkém rozhovoru. 1. Vaše rozhodnutí o zahájení podpory řemesel a učňovského školství bylo v té době motivováno více krátkodobou potřebou naplnit 1. ročníky učilišť nebo jste už tehdy pomýšlela na dlouhodobou strategii? Marie Kousalíková Impulsem byli kominíci. Tři kominíci v ročníku. Tehdy jsem vytvořila tým a začali jsme uvažovat, co by se mělo udělat. Říkala jsem si: Žije ještě řemeslo?. A tak vzniklo heslo: Řemeslo žije!. Projekt Řemeslo žije! už předčil očekávání u všech, kteří do něho vložili své síly a naděje. Jsem moc ráda, že se stal přínosným nejen pro samotné školy, ve kterých se podstatná část aktivit projektu odehrává, ale samozřejmě i pro žáky a rodiče. Musím se přiznat, že takový zájem, spolupráce a dopad do škol mě zaskočil a myslím si, že už dnes mohu říci, že očekávání byla naplněna. 2. Co byste označila jako nejvýznamnější přínos projektu ŘEMESLO ŽIJE!? To nebylo tak o naplnění tříd, ale o zájmu dětí, rodičů a to bylo na tom to nejhezčí. Nikdy nezapomenu na jejich imatrikulace v Obecním domě, kam přišli vzorně oblečení sako a tenisky a byli báječní. Moc nám pomohla televize, kdy známí herci předváděli řemesla a samozřejmě Óčko nejsledovanější televizní kanál u věkové struktury dětí hlásících se na střední školy. A výsledek daleko větší zájem, lepší naplnění škol a nadšení i zájem pro vybraný obor. 6

5 3. Jak vnímáte projekt ŘEMESLO ŽIJE! dnes z pozice své současné funkce? Jsem ráda, že projekt ještě žije. Jsem ráda, že stále přitahuje studenty. Jsem ráda, že jsem byla ve správné době na správném místě. Navštěvovali jsme školy, diskutovali jsme s pedagogy i se studenty. A začalo se nám dařit. 7

6 Sollertia Hlavním principem dovednostních soutěží Sollertia bylo přímé porovnání výkonu žáků a odborníka z praxe, tzv. vyzyvatele,v závěrečném kole, kde byla všem nastavena stejná pravidla a žáci se posuzovali za stejný soutěžní úkol podle stejných kritérií jako vyzyvatel. Díky tomu bylo možné objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru. Nejlepší žák z každého oboru, který dosáhl alespoň 66% výsledku vyzyvatele, byl oceněn čestným titulem SOLLERS (z lat. ZRUČNÝ) a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stříbra. Tímto principem se od dovednostních soutěží Sollertia inspirovaly i další řemeslné soutěže po celé republice. Dovednostní soutěže Sollertia měly za cíl rozšířit přímou účast podniků, jako budoucích zaměstnavatelů na obsahu výuky a na hodnocení výsledků žáka, a to zejména v praktickém vyučování. Zapojení odborníků z reálné praxe, obohatilo a rozšířilo praktickou výuku odborných předmětů a propojilo vazby mezi podniky a školami. Tým projektu OPPA Řemeslo žije! II chtěl dosáhnout toho, aby měřítkem profesní připravenosti bylo kromě průměru školního hodnocení také přímé porovnání s odborníkem v daném oboru. Stalo se již pravidlem, že vyhlášení těchto soutěží probíhalo v reprezentativních prostorách Rezidence primátora na Mariánském náměstí. Pro nejlepší učně v Praze se zde jednou v roce odehraje slavnostní chvíle, když zde přebírají od představitelů hlavního města a Hospodářské komory ocenění za vítězství v dovednostních soutěžích Sollertia. Jedno speciální ocenění si na vyhlášení soutěží Sollertia 2012 odnesl také FACHMAN Miloš Říha za dlouhodobý přínos odbornému školství v Praze. Poslední ročník soutěží Sollertia (2012) měl oproti již tradičně zařazeným oborům, jako jsou: Elektrikář, Truhlář, Automechanik, Kuchař, Zámečník, Malíř lakýrník, nově zařazen obor Kadeřník. SAEPE SOLLERTIA OPULENTIAM CREAT - Zručnost často bohatství plodí. Soutěží Sollertia se zúčastnilo celkem 492 žáků. 8

7 9

8 10

9 11

10 12

11 13

12 14

13 15

14 16

15 17

16 18

17 19

18 20

19 21

20 22

21 23

22 24

23 25

24 26

25 27

26 28

27 29

28 30

29 31

30 32

31 33

32 34

33 35

34 36

35 37

36 38

37 39

38 40

39 41

40 42

41 43

42 44

43 Iniciátorka projektu Marie Kousalíková předává ocenění v soutěži Sollertia

44 46 Radní Helena Chudomelová předává stříbrnou medaili jednomu z vítězů soutěže Sollertia 2012.

45 Vítězové dovednostní soutěže Sollertia

46 48 Vyhlášení soutěže Sollertia 2012 v Rezidenci primátora.

47 Medaile pro nejlepší. 49

48 Výukové polygony: Naším záměrem bylo otevřít pět speciálních a vybavených zařízení pro žáky v některém z podpořených oborů vzdělání s výučním listem. Polygony obohatily výuku odborného výcviku o nové technologie a postupy práce, ke kterým by jinak školy neměly přístup. Provoz pěti výukových polygonů byl zahájen v září dvou pro obor Kuchař číšník, dvou pro obor Truhlář a jednoho polygonu pro obor Strojní mechanik a nástrojař. Od spuštění polygonů jimi prošlo již téměř 900 žáků. Výukové polygony se staly jedním z nástrojů hlavního města Prahy zabývajících se zvýšením úrovně profesní připravenosti učňů. Výukové polygony jsou v podstatě návratem tzv. učňovských linek, které umožňovaly výuku žáků přímo v prostředí podniků. Jsou to multifunkční zařízení vytvořená ve spolupráci firem a středních škol do podoby komplexních učňovských linek. Tyto linky umožnily plnění jak výrobních, tak výchovněvzdělávacích cílů tzn., že žáci získali možnost výuky při produktivní činnosti. Přitom však zůstala zachována možnost linku kdykoliv pozastavit či upravit její chod, vyžadoval-li to pedagogický zájem. Pro polygony byla stanovena tato základní kritéria: Inovativnost Výukový polygon musí přinášet do výuky daného oboru nové technologie nebo materiály, případně nové metodické prvky, které by střední škola jiným způsobem jen obtížně získávala. Autentičnost Výukový polygon musí umožňovat výuku ucelené části vzdělávacího programu střední školy a současně tvořit ucelený technologický proces s transparentními vstupy a výstupy. Reálnost Výukový polygon musí být součástí technologického procesu v reálném prostředí výrobních, obchodních a jiných organizací tak, aby žáci byli vystaveni časovým, kvantitativním, kvalitativním a dalším normám a obdobným požadavkům nebo přímému kontaktu s klienty a/nebo tyto podmínky musí výukový polygon reálně simulovat. Relativní samostatnost Výukový polygon musí být oddělitelnou součástí technologického procesu v rámci širšího celku tak, aby umožňoval pozastavení, přerušení, opakování nebo mimořádně i ukončení procesu v případě aktuální potřeby při sledování výchovně-vzdělávacích cílů. 50

49 Dostupnost Výukový polygon musí být bezpodmínečně přístupný i ostatním středním školám, vyučujícím stejné nebo podobné obory. Kompatibilita s projektem Výukový polygon musí podporovat obory vzdělání s výučním listem, zařazené do příslušného projektu OPPA a musí splnit všechny administrativní a formální požadavky související s řízením tohoto projektu. Vzniklé polygony: Výukový polygon pro obor Kuchař-číšník v Praze 9 - Proseku byl zřízen ve špičkové restauraci Ristorante&PizzeriaProsecco, jejíž součástí provozu je i letní restaurace Lounge&terasa. Žáci v tomto polygonu měli možnost zúčastnit se privátních cateringových akcí, labužnických kurzů vaření, anebo prohloubit znalosti stolování a sommelierství. Činnost výukových polygonů je závislá na působení uznávaných odborníků. V tomto případě byl takovou osobou spolumajitel restaurace Dušan Jakubec, který má na svém kontě řadu prestižních ocenění nejen v České republice, ale i ve světě. V letech byl kapitánem národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Výukový polygon pro obor Nástrojař a strojní mechanik byl vybudován společně se Střední školou elektrotechniky a strojírenství v Praze 10 a firmou Fábera Systems s.r.o., která je lídrem na trhu v zámkařské výrobě v hlavním městě Praze. Firma se specializuje na výrobu špičkových zámečnických a klíčařských systémů včetně systémů řízených elektronicky. Prostředky investované do polygonu umožní žákům pracovat na moderních počítačově řízených kopírovacích strojích na výrobu klíčů a na dalším zařízení. Polygon pro obor Truhlář byl provozován v prostorách Střední školy umělecké a řemeslné, Nový Zlíchov ve spolupráci se zavedeným a dvě desetiletí na trhu úspěšně působícím podnikem- truhlářstvím řízeným ředitelem Milošem Říhou. Ve výukovém polygonu byl kladen důraz na začlenění žáků do reálného prostředí truhlářských zakázek. Polygon byl primárně určen pro výuku uceleného technologického procesu tedy na výrobu nábytkářských dílů. 51

50 Polygon pro obor Kuchař číšník vznikl také v podmínkách soukromého učiliště v prostorách hotelu Crowne Plaza Prague. Žáci tak měli možnost získat nejen praxi v přípravě pokrmů, ale také při obsluze hostů přímo v provozních podmínkách mezinárodního hotelu. V polygonu také probíhaly semináře, které simulovaly prostředí zahraničního podniku, tzn., že veškerá komunikace probíhala pouze v cizím jazyce. Polygon pro obor Truhlář v prostorách Středního odborného učiliště Ohradní vnikl ve spolupráci s partnerem - firmou Festool. Jmenovaný partner garantoval vysokou technologickou úroveň výrobní linky tak, aby technologie odpovídala skutečným procesům v nejvyšší technické úrovni. Polygony navštívilo celkem 1191 žáků, z toho 507 jedinečných osob. 52

51 53

52 54

53 55

54 56

55 Lenka Němcová a David Janata slavnostně otevírají nové polygony. 57

56 TOP kempy, exkurze, workshopy, semináře: TOP kempy TOP kempy byly krátkodobé vzdělávací aktivity, které probíhaly zpravidla tři dny. V průběhu třídenního soustředění si žáci osvojili znalosti nejnovějších technologií formou konkrétní práce. V TOP kempech vybraní žáci získávali nadstandardní dovednosti při praktické činnosti pod vedením mimořádně odborně kompetentních pracovníků. Žáci jednotlivých oborů se v rámci TOP kempů setkali například s těmito činnostmi: Kuchař - příprava lanýžů Automechanik - opravy automobilů v profesionálním autoservisu Pokrývač - izolování střechy Zedník - provádění oprav historického domu atp. Semináře, exkurze a workshopy Hlavním cílem seminářů, exkurzí a workshopů bylo zkvalitnit výuku žáků prostřednictvím intenzivního kontaktu s odborníky z profesní praxe. Tyto aktivity přispívaly k rozšíření možností výuky škol a byly uskutečňovány jako důležitý prostředek spojování praxe s teorií. Významně také obohacovaly vědomosti studentů získaných ve výuce, přibližovaly konkrétní situace a byly doplňovány o teoretické poznatky. Žáci měli možnost se blíže seznámit s podmínkami a způsobem práce některých speciálních zařízení. Exkurze nabízely možnost využít organizovanou a metodicky připravenou prohlídku v podniku pro upevnění základních vědomostí žáků. Uplatnění odborné exkurze jako alternativní formy vzdělávání má pro upevnění základních vědomostí žáků nezastupitelný význam. Semináře byly připravovány pod dohledem zkušených pedagogů. Semináře, exkurze, workshopy a TOP kempy byly pečlivě vybrány s ohledem na maximální přínos pro vzdělání žáků. Těchto aktivit se zúčastnilo celkem 1650 jedinečných žáků. 58

57 Exkurze - CERN - obor Elektrikář. 59

58 60 Exkurze - Filmové ateliéry Barrandov - obor Krejčí.

59 Exkurze - KANAFAS s.r.o. - obor Krejčí. 61

60 62 Exkurze - Linde Gas - Spojový mechanik.

61 Exkurze - Mobilní síť BTS prohlídka anténního systému - Spojový mechanik. 63

62 64 Exkurze - T.P.C.A Kolín - obor Mechanik opravář motorových vozidel.

63 Exlurze - Kolektory Praha a.s. - obor Instalatér. 65

64 66

65 67

66 68

67 69

68 70

69 71

70 72

71 73

72 74

73 75

74 RUR Vzdělávání učitelů odborných předmětů je neméně důležité jako například průběžné vzdělávání u lékařů. Učitelé, stejné jako lékaři si totiž během své kariéry musí stále doplňovat vzdělání. A to proto, aby šli takříkajíc s dobou. Žáky by ve školách nemělo význam učit něco, co v praxi dávno neplatí nebo se již nepoužívá. Proto v rámci projektu OPPA Řemeslo žije! II vznikl vzdělávací program nazvaný RUR. Název vzdělávacího programu není přímo inspirován známým Čapkovým dramatem, ale latinským souslovím RUR SUUM ARTEM - v překladu STÁLE MISTREM. A právě název tohoto vzdělávacího programu vyjadřuje jeho hlavní cíl - hledat a nalézat cesty, jak prostřednictvím vzdělávání vzdělavatelů přenášet nové znalosti a dovednosti přímo z provozní praxe do prostředí škol. Program RUR se skládal ze vzdělávacích aktivit, které měly za cíl pomoci mistrům a učitelům odborného výcviku navrátit je zpět k jejich řemeslnému umění anebo ho ještě více prohloubit aktualizací jejich původních znalostí provozního nebo výrobního prostředí v prostorách moderních pracovišť organizací a firem, seznámením pedagogů s konkrétními novými technologiemi, stroji a nástroji nebo materiály a vytvořením přístupu a motivace k dalšímu odbornému vzdělávání a sebevzdělávání. Pedagogové jsou vytrženi z pracovního prostředí a často nemají příliš velkou možnost, seznámit se s novými technologiemi v praxi. Učit o nich však své žáky musejí. Pedagogický proces je tak složitý, že na výuku učitelů na školách často nezbývá čas. Výstupem programu byli učitelé odborného výcviku, kteří získali nové poznatky ze svého oboru. V programu RUR si pedagogové vše vyzkoušeli přímo v praxi a v provozu podniku. Lépe se tak s novou technologií seznámili, a mohli nově nabyté znalosti dále předávat svým žákům ve škole. Programem RUR již prošlo 75 jedinečně podpořených osob. 76

75 77

76 78

77 79

78 80

79 81

80 Web, E-shop středních škol, videosekce Eshop Na stránkách projektu jsme spustili zkušební provoz e-shopu zaměřeného na produkty žáků středních škol vyučujících obory vzdělání s výučním listem. Návštěvníci e-shopu měli možnost zakoupit výrobky nebo služby vzniklé v rámci praktické výuky. U těchto produktů se kromě výchovně-vzdělávacích cílů, které mají prioritu, sleduje také užitná hodnota výsledného produktu. Dalším cílem e-shop bylo nalézat nové cesty propagace učebních oborů a učňovských výrobků a služeb. Nabídka e-shopu byla zatím omezena na truhlářské, řezbářské, kovářské a zámečnické výrobky. Počítáme však, že zde budou v budoucnu zpřístupněny další specifické služby například od kadeřnického učiliště. Videosekce Videosekce projektu OPPA Řemeslo žije! II sloužila pro vzdělávací účely učňů a žáků odborných škol. Členové realizačního týmu natáčeli videa z workshopů, exkurzí, seminářů atp. Tyto videa měla za cíl obohatit výuku na středních školách a audiovizuálně žákům ukázat nové technologie práce. Chaty: Chat na stránkách projektu sloužil ke zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti škol, žáků, rodičů atp. Návštěvníci stránek se mohli v některém z dvaadvaceti proběhlých chatů dozvědět například o dalším vývoji odborného školství, a to přímo od náměstka primátora pro oblast školství. Návštěvníci se také mohli dozvědět o chystaných novinkách od členů realizačního týmu, získat aktuální informace k nadcházejícím akcím od jejich organizátorů, anebo vyzpovídat úspěšné učně v dovednostních soutěžích Sollertia. 82

81 Metodické hodiny pro základní školy Cílem metodických hodin bylo zaměřit se na pedagogy základních škol, představit jim řemesla a odborné školství tak, aby byli schopni lépe žáky směřovat k zodpovědné volbě budoucího povolání. Proto jsme vytvořili metodický materiál pro učitele základních škol s názvem Člověk je tím, čím se živí. Materiál obsahoval vzorovou přípravu dvou vyučovacích hodin zaměřenou na aktivaci zájmu pedagogů a ve zprostředkované formě i žáků ZŠ o řemesla a odborné školství, rovněž se zaměřoval na faktory vedoucí k zodpovědné volbě budoucí profesní dráhy žáků. Krom vlastní metodiky vyučovacích hodin materiál obsahoval také pracovní listy pro žáky. V prosinci 2010 se na toto téma uskutečnila konference, které se zúčastnili především vedoucí odborů městských částí (kteří jsou zřizovateli městských škol) a vedoucí pracovníci škol. Celkem se aktivity zúčastnilo 300 jedinečných osob. 83

82 Kurzy pedagogického minima V rámci projektu jsme pro instruktory odborného výcviku připravili kurzy pedagogického minima, které byly akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jejich cílem bylo seznámit účastníky se základy pedagogiky, jejími metodami a významem, a prohloubit u nich schopnosti uplatňovat tyto zásady v praxi. Úspěšní účastníci kurzů si dále osvojili základy komunikace a psychologie. Více než polovina účastníků těchto kurzů již pracuje na pozici instruktora odborného výcviku. V moderovaných diskuzích byl tedy dáván prostor i konkrétním případům z praxe, které do hodiny přinášeli přímo účastníci. Tento způsob diskuze se ukázal jako prospěšný, právě proto že propojil teoretické poznatky s konkrétními případy z vlastních zkušeností. Kurzů pedagogického minima se zúčastnilo celkem 77 osob. 84

83 85

84 86

85 87

86 Akreditovaný vzdělávací program K podnikání Vzdělávací program K podnikání byla krátkodobá vzdělávací aktivita, která měla za cíl pomoci žákům vyhodnotit reálnost alternativy samostatného podnikání a seznámit je s problematikou zakládání vlastního podniku. Cílem programu bylo také dosáhnout u účastníků jednoznačné a úplné představy o procesech, které souvisejí se zahájením samostatné podnikatelské činnosti v oblasti řemeslných živností a o své případné angažovanosti v těchto procesech. V tomto programu žáky záměrně neškolili pedagogové, ale profesionálové z praxe. Náplň jednotlivých kurzů programu je obsažena v tomto desateru: V čem jsem v pohodě a v čem totálně top? Kdo moje věci ode mě chce nebo kdo je může chtít a proč? Mám prachy nebo je můžu legálně získat? Jak hlídat prachy, co když dojdou, jaká jsou zadní vrátka? Kam musím všude na úřad a jak mám s nimi mluvit? Mám dílnu, barák nebo si je musím pronajmout, kde a jak nakupovat pro firmu? Jak to zařídit s lidmi a potřebuju je vůbec? Budu mít čas na kluka / na holku a na zábavu? (Ne)Budu podnikatel, protože na to (ne)mám? Celkem bylo v programu K podnikání podpořeno 300 žáků. 88

87 Statistický sumář Statistika nuda je... zpívá se ve slavné písni. Cenné údaje vám představíme z aktivit projektu OPPA Řemeslo žije! II Výukové POLYGONY navštívilo 1191 žáků, z toho 507 jedinečně podpořených. Vzdělávací program RUR absolvovalo v šesti kurzech 75 jedinečně podpořených pedagogů. Metodických hodin pro základní školy se zúčastnilo 300 jedinečně podpořených žáků. Všech seminářů, exkurzí, workshopů a TOP kempů se zúčastnilo 1650 jedinečně podpořených žáků. Kurzů pedagogického minima pro instruktory odborného výcviku se zúčastnilo 77 jedinečně podpořených osob. Program K PODNIKÁNÍ absolvovalo 300 jedinečných osob. Soutěží SOLLERTIA se v celkem 14 kolech zúčastnilo 492 jedinečných podpořených žáků To je celkové číslo počtu jedinečně podpořených osob, které se zúčastnily některé z aktivit projektu OPPA Řemeslo žije! II 30 Třicet je číslo, které představuje dobu trvání projektu v kalendářních měsících do konce června

88 Obory zařazené do projektu: Na začátku projektu byla ustavena expertní skupina, která vyvinula novou technologii oborového screeningu. Na základě doporučení této skupiny bylo určeno patnáct oborů vzdělání s výučním listem, na které se veškeré aktivity projektu cíleně zaměřovaly. Automechanik Elektrikář Instalatér Klempíř Pokrývač Strojní mechanik Truhlář Kuchař - číšník Malíř - lakýrník Nástrojař Spojový mechanik Tesař Zedník Krejčí Montér suchých staveb Od podzimu 2012 byl do projektu zařazen další obor Kadeřník. 90

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. 2007 Termín konání: 13. 12. 2007 od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech, Dlouhá 12, Stará Role Přítomni: Organizace AB AKCIMA, s. r. o. ISŠ

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 1. Tvorba odborného Česko-německého a Česko-anglického slovníku pro potřeby výuky odborných předmětů a odborného

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

ŘEMESLO ŽIJE! Informační bulletin

ŘEMESLO ŽIJE! Informační bulletin ŘEMESLO ŽIJE! Informační bulletin Sedm statečných, sedm mistrů, sedm titulů a jeden FACHMAN Slavnostní chvíle pro sedm nejlepších učňů v Praze se odehrála ve středu 19. Prosince 2012 v Rezidenci primátora

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H 6 Hodnoticí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Označení: směrnice Číslo: 1/2014 Platnost od: 1.9.2013 Vydáno dne: 1.9.2014 Schválil:

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Veřejná zakázka: Elektronické učebnice zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Návrh do PV č.j. MŠMT - 9 629/2012-51

Návrh do PV č.j. MŠMT - 9 629/2012-51 Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 Excelence středních škol 2012 ze dne 29. 6. 2012, č. j. MŠMT- 9 629/2012-51 V návaznosti na Dlouhodobý záměr

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Na základě ustanovení 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING

AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING NEEDS ANALYSIS AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING tel.: +420 234 705 525, e-mail: info@cfme.net Strana 1 / 20 Seznam použitých zkratek: MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR SOŠ Střední odborná

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 1. Důvod a způsob založení subjektu Název školy: Střední odborná škola stavební a zahradnická,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Rozvoj lidí a znalostí v automobilovém průmyslu Vilemov 15.6.2012 Struktura klastru Klastr byl založen 22 členy na ustanovující Valné Hromadě v

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Podnikání Nepomuk, 1.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy podnikatelů na území působnosti MAS svatého Jana

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více