JUDr. Helena Chudomelová Radní hlavního města Prahy pro oblast skolstvi, sportu a volneho casu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUDr. Helena Chudomelová Radní hlavního města Prahy pro oblast skolstvi, sportu a volneho casu"

Transkript

1 Obsah Úvod:...4 Úvodní slovo radní:...5 Rozhovor s iniciátorkou projektu Řemeslo žije!...6 Sollertia:...8 Výukové polygony:...50 TOP kempy, exkurze, workshopy, semináře:...58 RUR:...76 Web, E-shop středních škol, videosekce:...82 Metodické hodiny pro základní školy:...83 Kurzy pedagogického minima:...84 Akreditovaný vzdělávací program K podnikání:...88 Statistický sumář:...89 Obory zařazené do projektu:

2 Úvod Myšlenka a základní koncept projektu Řemeslo žije! vznikl v roce 2008 na pražském magistrátu. Hlavní slogan, tvořící současně název projektu, vyjadřuje, že i v době technického pokroku, digitalizace a automatizace je ruční práce původním základem k jakémukoliv technologickému řešení a řemeslná zručnost je stále vysoce ceněnou hodnotou. Součástí tohoto sdělení je i vize, že tuto úlohu bude řemeslo zastávat také v budoucnosti. Bezprostředním důvodem pro vznik projektu byla celkově neutěšená situace v oblasti učňovského školství v hlavním městě. Projekt se stal souborem aktivit, zaměřujících se na záchranu a podporu učňovského školství a řemesel v Praze. Zaměřuje se na zkvalitnění výuky v oborech vzdělání s výučním listem prostřednictvím rozšířené spolupráce mezi podniky a střední školou. V listopadu 2010 podpořila uvedené aktivity Evropská unie z prostředků Evropského sociálního fondu. Vznikl tak projekt Řemeslo žije! II, který se zaměřuje na zkvalitnění výuky v oborech vzdělání s výučním listem prostřednictvím rozšířené spolupráce mezi podniky a střední školou. Na jeho realizaci bylo z prostředků OPPA vyčleněno Kč. Realizační tým projektu OPPA Řemeslo žije! II se od jeho startu několikrát změnil s příchodem i odchodem některých členů. Současným i minulým členům týmu bychom touto cestou rádi poděkovali za jejich pracovní nasazení. Děkujeme Aleši Levému, Andree Bezděkové, Barboře Kafkové, Davidu Janatovi, Haně Křížové, Heleně Malé, Karlu Fryčovi, Miloslavu Holakovskému, Pavlu Dvořákovi, Pavlu Kuprovi, Sandře Mühlauové a Vítu Hofmanovi. Podpora projektu Řemeslo žije! II z prostředků OPPA již sice v červnu 2013 končí. Nicméně podpora odbornému školství ze strany hlavního města Prahy bude pokračovat. 4

3 JUDr. Helena Chudomelová Radní hlavního města Prahy pro oblast skolstvi, sportu a volneho casu 5

4 Rozhovor s iniciátorkou projektu Řemeslo žije! Marií Kousalíkovou Marie Kousalíková stála v roce 2008 u zrodu projektu Řemeslo žije!. U zrodu projektu, který byl na počátku mediální kampaní a postupně se vyvinul v rozsáhlý nástroj podpory odborného školství a řemesel. U zrodu projektu, který v roce 2010 podpořila Evropská unie. Jak dnes tento projekt vidí jeho iniciátorka se dozvíme v krátkém rozhovoru. 1. Vaše rozhodnutí o zahájení podpory řemesel a učňovského školství bylo v té době motivováno více krátkodobou potřebou naplnit 1. ročníky učilišť nebo jste už tehdy pomýšlela na dlouhodobou strategii? Marie Kousalíková Impulsem byli kominíci. Tři kominíci v ročníku. Tehdy jsem vytvořila tým a začali jsme uvažovat, co by se mělo udělat. Říkala jsem si: Žije ještě řemeslo?. A tak vzniklo heslo: Řemeslo žije!. Projekt Řemeslo žije! už předčil očekávání u všech, kteří do něho vložili své síly a naděje. Jsem moc ráda, že se stal přínosným nejen pro samotné školy, ve kterých se podstatná část aktivit projektu odehrává, ale samozřejmě i pro žáky a rodiče. Musím se přiznat, že takový zájem, spolupráce a dopad do škol mě zaskočil a myslím si, že už dnes mohu říci, že očekávání byla naplněna. 2. Co byste označila jako nejvýznamnější přínos projektu ŘEMESLO ŽIJE!? To nebylo tak o naplnění tříd, ale o zájmu dětí, rodičů a to bylo na tom to nejhezčí. Nikdy nezapomenu na jejich imatrikulace v Obecním domě, kam přišli vzorně oblečení sako a tenisky a byli báječní. Moc nám pomohla televize, kdy známí herci předváděli řemesla a samozřejmě Óčko nejsledovanější televizní kanál u věkové struktury dětí hlásících se na střední školy. A výsledek daleko větší zájem, lepší naplnění škol a nadšení i zájem pro vybraný obor. 6

5 3. Jak vnímáte projekt ŘEMESLO ŽIJE! dnes z pozice své současné funkce? Jsem ráda, že projekt ještě žije. Jsem ráda, že stále přitahuje studenty. Jsem ráda, že jsem byla ve správné době na správném místě. Navštěvovali jsme školy, diskutovali jsme s pedagogy i se studenty. A začalo se nám dařit. 7

6 Sollertia Hlavním principem dovednostních soutěží Sollertia bylo přímé porovnání výkonu žáků a odborníka z praxe, tzv. vyzyvatele,v závěrečném kole, kde byla všem nastavena stejná pravidla a žáci se posuzovali za stejný soutěžní úkol podle stejných kritérií jako vyzyvatel. Díky tomu bylo možné objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru. Nejlepší žák z každého oboru, který dosáhl alespoň 66% výsledku vyzyvatele, byl oceněn čestným titulem SOLLERS (z lat. ZRUČNÝ) a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stříbra. Tímto principem se od dovednostních soutěží Sollertia inspirovaly i další řemeslné soutěže po celé republice. Dovednostní soutěže Sollertia měly za cíl rozšířit přímou účast podniků, jako budoucích zaměstnavatelů na obsahu výuky a na hodnocení výsledků žáka, a to zejména v praktickém vyučování. Zapojení odborníků z reálné praxe, obohatilo a rozšířilo praktickou výuku odborných předmětů a propojilo vazby mezi podniky a školami. Tým projektu OPPA Řemeslo žije! II chtěl dosáhnout toho, aby měřítkem profesní připravenosti bylo kromě průměru školního hodnocení také přímé porovnání s odborníkem v daném oboru. Stalo se již pravidlem, že vyhlášení těchto soutěží probíhalo v reprezentativních prostorách Rezidence primátora na Mariánském náměstí. Pro nejlepší učně v Praze se zde jednou v roce odehraje slavnostní chvíle, když zde přebírají od představitelů hlavního města a Hospodářské komory ocenění za vítězství v dovednostních soutěžích Sollertia. Jedno speciální ocenění si na vyhlášení soutěží Sollertia 2012 odnesl také FACHMAN Miloš Říha za dlouhodobý přínos odbornému školství v Praze. Poslední ročník soutěží Sollertia (2012) měl oproti již tradičně zařazeným oborům, jako jsou: Elektrikář, Truhlář, Automechanik, Kuchař, Zámečník, Malíř lakýrník, nově zařazen obor Kadeřník. SAEPE SOLLERTIA OPULENTIAM CREAT - Zručnost často bohatství plodí. Soutěží Sollertia se zúčastnilo celkem 492 žáků. 8

7 9

8 10

9 11

10 12

11 13

12 14

13 15

14 16

15 17

16 18

17 19

18 20

19 21

20 22

21 23

22 24

23 25

24 26

25 27

26 28

27 29

28 30

29 31

30 32

31 33

32 34

33 35

34 36

35 37

36 38

37 39

38 40

39 41

40 42

41 43

42 44

43 Iniciátorka projektu Marie Kousalíková předává ocenění v soutěži Sollertia

44 46 Radní Helena Chudomelová předává stříbrnou medaili jednomu z vítězů soutěže Sollertia 2012.

45 Vítězové dovednostní soutěže Sollertia

46 48 Vyhlášení soutěže Sollertia 2012 v Rezidenci primátora.

47 Medaile pro nejlepší. 49

48 Výukové polygony: Naším záměrem bylo otevřít pět speciálních a vybavených zařízení pro žáky v některém z podpořených oborů vzdělání s výučním listem. Polygony obohatily výuku odborného výcviku o nové technologie a postupy práce, ke kterým by jinak školy neměly přístup. Provoz pěti výukových polygonů byl zahájen v září dvou pro obor Kuchař číšník, dvou pro obor Truhlář a jednoho polygonu pro obor Strojní mechanik a nástrojař. Od spuštění polygonů jimi prošlo již téměř 900 žáků. Výukové polygony se staly jedním z nástrojů hlavního města Prahy zabývajících se zvýšením úrovně profesní připravenosti učňů. Výukové polygony jsou v podstatě návratem tzv. učňovských linek, které umožňovaly výuku žáků přímo v prostředí podniků. Jsou to multifunkční zařízení vytvořená ve spolupráci firem a středních škol do podoby komplexních učňovských linek. Tyto linky umožnily plnění jak výrobních, tak výchovněvzdělávacích cílů tzn., že žáci získali možnost výuky při produktivní činnosti. Přitom však zůstala zachována možnost linku kdykoliv pozastavit či upravit její chod, vyžadoval-li to pedagogický zájem. Pro polygony byla stanovena tato základní kritéria: Inovativnost Výukový polygon musí přinášet do výuky daného oboru nové technologie nebo materiály, případně nové metodické prvky, které by střední škola jiným způsobem jen obtížně získávala. Autentičnost Výukový polygon musí umožňovat výuku ucelené části vzdělávacího programu střední školy a současně tvořit ucelený technologický proces s transparentními vstupy a výstupy. Reálnost Výukový polygon musí být součástí technologického procesu v reálném prostředí výrobních, obchodních a jiných organizací tak, aby žáci byli vystaveni časovým, kvantitativním, kvalitativním a dalším normám a obdobným požadavkům nebo přímému kontaktu s klienty a/nebo tyto podmínky musí výukový polygon reálně simulovat. Relativní samostatnost Výukový polygon musí být oddělitelnou součástí technologického procesu v rámci širšího celku tak, aby umožňoval pozastavení, přerušení, opakování nebo mimořádně i ukončení procesu v případě aktuální potřeby při sledování výchovně-vzdělávacích cílů. 50

49 Dostupnost Výukový polygon musí být bezpodmínečně přístupný i ostatním středním školám, vyučujícím stejné nebo podobné obory. Kompatibilita s projektem Výukový polygon musí podporovat obory vzdělání s výučním listem, zařazené do příslušného projektu OPPA a musí splnit všechny administrativní a formální požadavky související s řízením tohoto projektu. Vzniklé polygony: Výukový polygon pro obor Kuchař-číšník v Praze 9 - Proseku byl zřízen ve špičkové restauraci Ristorante&PizzeriaProsecco, jejíž součástí provozu je i letní restaurace Lounge&terasa. Žáci v tomto polygonu měli možnost zúčastnit se privátních cateringových akcí, labužnických kurzů vaření, anebo prohloubit znalosti stolování a sommelierství. Činnost výukových polygonů je závislá na působení uznávaných odborníků. V tomto případě byl takovou osobou spolumajitel restaurace Dušan Jakubec, který má na svém kontě řadu prestižních ocenění nejen v České republice, ale i ve světě. V letech byl kapitánem národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Výukový polygon pro obor Nástrojař a strojní mechanik byl vybudován společně se Střední školou elektrotechniky a strojírenství v Praze 10 a firmou Fábera Systems s.r.o., která je lídrem na trhu v zámkařské výrobě v hlavním městě Praze. Firma se specializuje na výrobu špičkových zámečnických a klíčařských systémů včetně systémů řízených elektronicky. Prostředky investované do polygonu umožní žákům pracovat na moderních počítačově řízených kopírovacích strojích na výrobu klíčů a na dalším zařízení. Polygon pro obor Truhlář byl provozován v prostorách Střední školy umělecké a řemeslné, Nový Zlíchov ve spolupráci se zavedeným a dvě desetiletí na trhu úspěšně působícím podnikem- truhlářstvím řízeným ředitelem Milošem Říhou. Ve výukovém polygonu byl kladen důraz na začlenění žáků do reálného prostředí truhlářských zakázek. Polygon byl primárně určen pro výuku uceleného technologického procesu tedy na výrobu nábytkářských dílů. 51

50 Polygon pro obor Kuchař číšník vznikl také v podmínkách soukromého učiliště v prostorách hotelu Crowne Plaza Prague. Žáci tak měli možnost získat nejen praxi v přípravě pokrmů, ale také při obsluze hostů přímo v provozních podmínkách mezinárodního hotelu. V polygonu také probíhaly semináře, které simulovaly prostředí zahraničního podniku, tzn., že veškerá komunikace probíhala pouze v cizím jazyce. Polygon pro obor Truhlář v prostorách Středního odborného učiliště Ohradní vnikl ve spolupráci s partnerem - firmou Festool. Jmenovaný partner garantoval vysokou technologickou úroveň výrobní linky tak, aby technologie odpovídala skutečným procesům v nejvyšší technické úrovni. Polygony navštívilo celkem 1191 žáků, z toho 507 jedinečných osob. 52

51 53

52 54

53 55

54 56

55 Lenka Němcová a David Janata slavnostně otevírají nové polygony. 57

56 TOP kempy, exkurze, workshopy, semináře: TOP kempy TOP kempy byly krátkodobé vzdělávací aktivity, které probíhaly zpravidla tři dny. V průběhu třídenního soustředění si žáci osvojili znalosti nejnovějších technologií formou konkrétní práce. V TOP kempech vybraní žáci získávali nadstandardní dovednosti při praktické činnosti pod vedením mimořádně odborně kompetentních pracovníků. Žáci jednotlivých oborů se v rámci TOP kempů setkali například s těmito činnostmi: Kuchař - příprava lanýžů Automechanik - opravy automobilů v profesionálním autoservisu Pokrývač - izolování střechy Zedník - provádění oprav historického domu atp. Semináře, exkurze a workshopy Hlavním cílem seminářů, exkurzí a workshopů bylo zkvalitnit výuku žáků prostřednictvím intenzivního kontaktu s odborníky z profesní praxe. Tyto aktivity přispívaly k rozšíření možností výuky škol a byly uskutečňovány jako důležitý prostředek spojování praxe s teorií. Významně také obohacovaly vědomosti studentů získaných ve výuce, přibližovaly konkrétní situace a byly doplňovány o teoretické poznatky. Žáci měli možnost se blíže seznámit s podmínkami a způsobem práce některých speciálních zařízení. Exkurze nabízely možnost využít organizovanou a metodicky připravenou prohlídku v podniku pro upevnění základních vědomostí žáků. Uplatnění odborné exkurze jako alternativní formy vzdělávání má pro upevnění základních vědomostí žáků nezastupitelný význam. Semináře byly připravovány pod dohledem zkušených pedagogů. Semináře, exkurze, workshopy a TOP kempy byly pečlivě vybrány s ohledem na maximální přínos pro vzdělání žáků. Těchto aktivit se zúčastnilo celkem 1650 jedinečných žáků. 58

57 Exkurze - CERN - obor Elektrikář. 59

58 60 Exkurze - Filmové ateliéry Barrandov - obor Krejčí.

59 Exkurze - KANAFAS s.r.o. - obor Krejčí. 61

60 62 Exkurze - Linde Gas - Spojový mechanik.

61 Exkurze - Mobilní síť BTS prohlídka anténního systému - Spojový mechanik. 63

62 64 Exkurze - T.P.C.A Kolín - obor Mechanik opravář motorových vozidel.

63 Exlurze - Kolektory Praha a.s. - obor Instalatér. 65

64 66

65 67

66 68

67 69

68 70

69 71

70 72

71 73

72 74

73 75

74 RUR Vzdělávání učitelů odborných předmětů je neméně důležité jako například průběžné vzdělávání u lékařů. Učitelé, stejné jako lékaři si totiž během své kariéry musí stále doplňovat vzdělání. A to proto, aby šli takříkajíc s dobou. Žáky by ve školách nemělo význam učit něco, co v praxi dávno neplatí nebo se již nepoužívá. Proto v rámci projektu OPPA Řemeslo žije! II vznikl vzdělávací program nazvaný RUR. Název vzdělávacího programu není přímo inspirován známým Čapkovým dramatem, ale latinským souslovím RUR SUUM ARTEM - v překladu STÁLE MISTREM. A právě název tohoto vzdělávacího programu vyjadřuje jeho hlavní cíl - hledat a nalézat cesty, jak prostřednictvím vzdělávání vzdělavatelů přenášet nové znalosti a dovednosti přímo z provozní praxe do prostředí škol. Program RUR se skládal ze vzdělávacích aktivit, které měly za cíl pomoci mistrům a učitelům odborného výcviku navrátit je zpět k jejich řemeslnému umění anebo ho ještě více prohloubit aktualizací jejich původních znalostí provozního nebo výrobního prostředí v prostorách moderních pracovišť organizací a firem, seznámením pedagogů s konkrétními novými technologiemi, stroji a nástroji nebo materiály a vytvořením přístupu a motivace k dalšímu odbornému vzdělávání a sebevzdělávání. Pedagogové jsou vytrženi z pracovního prostředí a často nemají příliš velkou možnost, seznámit se s novými technologiemi v praxi. Učit o nich však své žáky musejí. Pedagogický proces je tak složitý, že na výuku učitelů na školách často nezbývá čas. Výstupem programu byli učitelé odborného výcviku, kteří získali nové poznatky ze svého oboru. V programu RUR si pedagogové vše vyzkoušeli přímo v praxi a v provozu podniku. Lépe se tak s novou technologií seznámili, a mohli nově nabyté znalosti dále předávat svým žákům ve škole. Programem RUR již prošlo 75 jedinečně podpořených osob. 76

75 77

76 78

77 79

78 80

79 81

80 Web, E-shop středních škol, videosekce Eshop Na stránkách projektu jsme spustili zkušební provoz e-shopu zaměřeného na produkty žáků středních škol vyučujících obory vzdělání s výučním listem. Návštěvníci e-shopu měli možnost zakoupit výrobky nebo služby vzniklé v rámci praktické výuky. U těchto produktů se kromě výchovně-vzdělávacích cílů, které mají prioritu, sleduje také užitná hodnota výsledného produktu. Dalším cílem e-shop bylo nalézat nové cesty propagace učebních oborů a učňovských výrobků a služeb. Nabídka e-shopu byla zatím omezena na truhlářské, řezbářské, kovářské a zámečnické výrobky. Počítáme však, že zde budou v budoucnu zpřístupněny další specifické služby například od kadeřnického učiliště. Videosekce Videosekce projektu OPPA Řemeslo žije! II sloužila pro vzdělávací účely učňů a žáků odborných škol. Členové realizačního týmu natáčeli videa z workshopů, exkurzí, seminářů atp. Tyto videa měla za cíl obohatit výuku na středních školách a audiovizuálně žákům ukázat nové technologie práce. Chaty: Chat na stránkách projektu sloužil ke zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti škol, žáků, rodičů atp. Návštěvníci stránek se mohli v některém z dvaadvaceti proběhlých chatů dozvědět například o dalším vývoji odborného školství, a to přímo od náměstka primátora pro oblast školství. Návštěvníci se také mohli dozvědět o chystaných novinkách od členů realizačního týmu, získat aktuální informace k nadcházejícím akcím od jejich organizátorů, anebo vyzpovídat úspěšné učně v dovednostních soutěžích Sollertia. 82

81 Metodické hodiny pro základní školy Cílem metodických hodin bylo zaměřit se na pedagogy základních škol, představit jim řemesla a odborné školství tak, aby byli schopni lépe žáky směřovat k zodpovědné volbě budoucího povolání. Proto jsme vytvořili metodický materiál pro učitele základních škol s názvem Člověk je tím, čím se živí. Materiál obsahoval vzorovou přípravu dvou vyučovacích hodin zaměřenou na aktivaci zájmu pedagogů a ve zprostředkované formě i žáků ZŠ o řemesla a odborné školství, rovněž se zaměřoval na faktory vedoucí k zodpovědné volbě budoucí profesní dráhy žáků. Krom vlastní metodiky vyučovacích hodin materiál obsahoval také pracovní listy pro žáky. V prosinci 2010 se na toto téma uskutečnila konference, které se zúčastnili především vedoucí odborů městských částí (kteří jsou zřizovateli městských škol) a vedoucí pracovníci škol. Celkem se aktivity zúčastnilo 300 jedinečných osob. 83

82 Kurzy pedagogického minima V rámci projektu jsme pro instruktory odborného výcviku připravili kurzy pedagogického minima, které byly akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jejich cílem bylo seznámit účastníky se základy pedagogiky, jejími metodami a významem, a prohloubit u nich schopnosti uplatňovat tyto zásady v praxi. Úspěšní účastníci kurzů si dále osvojili základy komunikace a psychologie. Více než polovina účastníků těchto kurzů již pracuje na pozici instruktora odborného výcviku. V moderovaných diskuzích byl tedy dáván prostor i konkrétním případům z praxe, které do hodiny přinášeli přímo účastníci. Tento způsob diskuze se ukázal jako prospěšný, právě proto že propojil teoretické poznatky s konkrétními případy z vlastních zkušeností. Kurzů pedagogického minima se zúčastnilo celkem 77 osob. 84

83 85

84 86

85 87

86 Akreditovaný vzdělávací program K podnikání Vzdělávací program K podnikání byla krátkodobá vzdělávací aktivita, která měla za cíl pomoci žákům vyhodnotit reálnost alternativy samostatného podnikání a seznámit je s problematikou zakládání vlastního podniku. Cílem programu bylo také dosáhnout u účastníků jednoznačné a úplné představy o procesech, které souvisejí se zahájením samostatné podnikatelské činnosti v oblasti řemeslných živností a o své případné angažovanosti v těchto procesech. V tomto programu žáky záměrně neškolili pedagogové, ale profesionálové z praxe. Náplň jednotlivých kurzů programu je obsažena v tomto desateru: V čem jsem v pohodě a v čem totálně top? Kdo moje věci ode mě chce nebo kdo je může chtít a proč? Mám prachy nebo je můžu legálně získat? Jak hlídat prachy, co když dojdou, jaká jsou zadní vrátka? Kam musím všude na úřad a jak mám s nimi mluvit? Mám dílnu, barák nebo si je musím pronajmout, kde a jak nakupovat pro firmu? Jak to zařídit s lidmi a potřebuju je vůbec? Budu mít čas na kluka / na holku a na zábavu? (Ne)Budu podnikatel, protože na to (ne)mám? Celkem bylo v programu K podnikání podpořeno 300 žáků. 88

87 Statistický sumář Statistika nuda je... zpívá se ve slavné písni. Cenné údaje vám představíme z aktivit projektu OPPA Řemeslo žije! II Výukové POLYGONY navštívilo 1191 žáků, z toho 507 jedinečně podpořených. Vzdělávací program RUR absolvovalo v šesti kurzech 75 jedinečně podpořených pedagogů. Metodických hodin pro základní školy se zúčastnilo 300 jedinečně podpořených žáků. Všech seminářů, exkurzí, workshopů a TOP kempů se zúčastnilo 1650 jedinečně podpořených žáků. Kurzů pedagogického minima pro instruktory odborného výcviku se zúčastnilo 77 jedinečně podpořených osob. Program K PODNIKÁNÍ absolvovalo 300 jedinečných osob. Soutěží SOLLERTIA se v celkem 14 kolech zúčastnilo 492 jedinečných podpořených žáků To je celkové číslo počtu jedinečně podpořených osob, které se zúčastnily některé z aktivit projektu OPPA Řemeslo žije! II 30 Třicet je číslo, které představuje dobu trvání projektu v kalendářních měsících do konce června

88 Obory zařazené do projektu: Na začátku projektu byla ustavena expertní skupina, která vyvinula novou technologii oborového screeningu. Na základě doporučení této skupiny bylo určeno patnáct oborů vzdělání s výučním listem, na které se veškeré aktivity projektu cíleně zaměřovaly. Automechanik Elektrikář Instalatér Klempíř Pokrývač Strojní mechanik Truhlář Kuchař - číšník Malíř - lakýrník Nástrojař Spojový mechanik Tesař Zedník Krejčí Montér suchých staveb Od podzimu 2012 byl do projektu zařazen další obor Kadeřník. 90

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

PROPAGACE ŘEMESLNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ

PROPAGACE ŘEMESLNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ PROPAGACE ŘEMESLNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.13/11.0003 okres Děčín okres Chomutov okres Most okres Louny okres Ústí n. L. okres Litoměřice

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342 Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 sociální činnost 75-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Absolvent se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. 2007 Termín konání: 13. 12. 2007 od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech, Dlouhá 12, Stará Role Přítomni: Organizace AB AKCIMA, s. r. o. ISŠ

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 zdravotnický asistent 53-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Určený pro dívky i chlapce 9.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ Dům řemesel je součástí projektu Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů v rámci iniciativy Společenství

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Zatraktivnění technických oborů

Zatraktivnění technických oborů Zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání Praxe a praktická výuka ve firmách Daňové úlevy Úpravy RVP a ŠVP Obsah přizpůsobený zaměstnavateli (při zachování univerzálnosti absolventa) Hodinové dotace POSPOLU

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Bc. Jana Smetanová Členka Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost 26.5.2006 1 Koncepční materiály Koncepce

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012

Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012 Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012 STANOVENÍ TERMÍNŮ A ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Tento příkaz nahrazuje: Organizace ZZ ve školním roce 2010/2011 Datum platnosti od: 2. 5. 2012 Základní

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 1. Tvorba odborného Česko-německého a Česko-anglického slovníku pro potřeby výuky odborných předmětů a odborného

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.27 Požadavky na osobnost obsluhujícího Autor: Eva Němcová

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051

Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051 Závěrečný workshop k projektu Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051 Hodnocení partnera projektu Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Proseč,

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-738/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-738/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-738/09-A Název školy: Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. Adresa: Českobrodská 32a/362,

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Veřejná zakázka: Elektronické učebnice zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů Projekt T.I.M.E. Tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Cílem je nastavení systému profesního vzdělávání učitelů

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více