Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál"

Transkript

1 Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014

2 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB

3 Informace o výzkumu Charakteristika a hlavní cíle výzkumu Kvantitativní výzkum telefonické dotazování (CATI) Smyslem výzkumu je pravidelně monitorovat sentiment malých a středních firem a na základě detailní segmentace odhadnout jejich očekávání do budoucna. Pro srovnání vývoje sentimentu firem je stanoven Index očekávání, který má tři hlavní složky: očekávání vývoje poptávky očekávání vývoje investic plány rozšiřovat/omezovat podnikání V rámci šetření sledujeme také názory firem na aktuální ekonomická témata. CATI je telefonický výzkum, jehož hlavními výhodami jsou rychlost sběru dat, nižší náklady na sběr dat a jednoduchá kontrola dotazování. Další výhody: spolehlivé a kompletní vkládání dat, automatická integrace odpovědí či značek z předchozích otázek, automatické filtrování, vyvarování se efektu způsobeného umístěním položek díky standardizované rotaci a náhodnosti položek, data jsou okamžitě k dispozici Délka dotazníku: 20 minut Počet respondentů: N = 500 Sběr dat: 25. únor 10. březen Respondenti se vyjadřují k výhledům Q Rekrutační kritéria: ekonomické odvětví, obrat v posledním roce. 3

4 Makroekonomický pohled: Růst HDP: meziroční a mezičtvrtletní % I./97 I./98 I./99 I./00 I./01 I./02 I./03 I./04 I./05 I./06 I./07 I./08 I./09 I./10 I./11 I./12 I./ % I./97 I./98 I./99 I./00 I./01 I./02 I./03 I./04 I./05 I./06 I./07 I./08 I./09 I./10 I./11 I./12 I./13 4

5 Makroekonomický pohled: průmysl a jeho motor index, průměr 2010 = 100, 12M KP průmysl mot. vozidla 5

6 3 pozitivní zprávy Roste počet firem, které chtějí rozšířit své podnikání Na budoucnost pohlížejí malé a střední firmy s velkou nadějí V krátkodobém pohledu očekával větší počet podnikatelů pokles poptávky, skutečnost byla pozitivnější

7 Plánované změny podnikání Zhruba 2/3 firem plánují zachovat své podnikání ve stávajícím rozsahu. 1/4 firem uvažuje o rozšíření podnikání. Zhruba 9 % firem uvažuje o omezení, přerušení nebo ukončení podnikání a prodej nebo předání firmy zvažuje jen minimum oslovených (do 3 %). Podíly firem, které chtějí podnikání rozšířit, mezikvartálně vzrostl o 6 procentních bodů. Otázka: Plánujete v průběhu následujících 12 měsících nějaké změny vašeho podnikání? Podnikání zachovat ve stávajícím rozsahu Podnikání rozšířit Podnikání asi omezíte 6 % 25 % 61 % Součást indexu Podnikání asi ukončíte Firmu předáte nástupci v rodině Firmu prodáte 2 % 1,5 % 1 % Dílčí index rozšíření podnikání 11,1 10,9 17,7 Podnikání asi přerušíte 0,5 % Nevím, až jak se ukáže 3 % 3. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí

8 Budoucnost firmy ve výhledu jednoho roku Budoucnost svého podnikání vidí dvoutřetinová většina zástupců firem pozitivně. Očekávání pozitivní budoucnosti firmy Nejčastějším důvodem optimismu je důvěra ve vlastní schopnosti a dovednosti (77 %). Mezi pesimisty je zase nejčastěji uváděným důvodem očekávané zhoršení ekonomické situace (79 %). Q3/ % Q4/ % Otázka: Z jakého důvodu se díváte na budoucnost své firmy pesimisticky? Q1/ % Otázka: Jak optimisticky nebo pesimisticky se díváte na budoucnost své firmy ve výhledu jednoho roku? Jsem velmi pesimistický Jsem spíše pesimistický 6 % 23 % Očekávám stagnaci nebo celkové zhoršení ekonomická situace Můj obor podnikání je obecně na sestupu Obávám se rostoucího konkurenčního tlaku Chtěl bych se začít věnovat něčemu jinému Jiné 23 % 30 % 35 % 56 % N = % Jsem spíše optimistický Jsem velmi optimistický Dokážu zhodnotit své osobní schopnosti a zkušenosti 77 % 62 % Firma se rozvíjí a dokáže se stále lépe vyrovnávat s konkurencí Pracuji v perspektivním oboru podnikání Očekávám celkové oživení ekonomické situace 57 % 54 % 62 % N = % Jiné 18 % N = 359 8

9 Minulý vývoj poptávky v posledních třech měsících Zhruba polovina firem (49 %) zaznamenala v posledních třech měsících pokles poptávky, nejčastěji (29 %) šlo o pokles do 20 %, 13 % firem uvedlo pokles o % a 7 % firem zaznamenalo ještě dramatičtější pokles poptávky. Mírný nárůst poptávky zaznamenalo 34 % firem, zhruba 5 % firem uvedlo nárůst v intervalu 21 až 40 %. Vyšší nárůst zaznamenaly jen asi 2 % firem. Srovnání odhadu poptávky pro 4. čtvrtletí s jeho zpětným hodnocením ukazuje, že u části firem nebyl pesimistický výhled naplněn. Snížení poptávky očekávalo 59 % firem, zpětně pak hlásilo pokles pouze 49 % firem. Otázka: Můžete prosím uvést, jak se vyvíjela poptávka po vašich výrobcích/službách v posledním čtvrtletí roku 2013? Zvýšila se o více než 40 % 2 % Vývoj poptávky odhad a zpětné hodnocení Odhad Q4/2013 Jak to bylo v Q4/2013 Zvýšila se v rozmezí 21 až 40 % 5 % Sníží o více než 40 % 12 % 7 % Zvýšila se v rozmezí 0 až 20 % 34 % Sníží se v rozmezí 21 až 40 % 11 % 13 % Snížila se v rozmezí 0 až 20 % Snížila se v rozmezí 21 až 40 % Snížila se o více než 40 % Nevím/nedokážu posoudit N = % 13 % 11 % 29 % Sníží se v rozmezí 0 až 20 % 36 % 29 % Zvýší se v rozmezí 0 až 20% 24 % 34 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 % 4 % 5 % Zvýší se o více než 40 % 3 % 2 % Nevím/nedokážu posoudit 10 % 11 % 9

10 3 varovná zjištění Současnou ekonomickou situace většina dotazovaných nevnímá pozitivně Stále větší procento firem plánuje pro letošek nižší objem investic než v předchozím roce Poptávka po službách či produktech malých a středních firem je křehká

11 Aktuální ekonomická situace Spokojenost s ekonomickou situací Q1/ % Otázka: Nakolik jste spokojen se současnou ekonomickou situací z hlediska vašeho podnikání? Q3/ % Q4/ % N = % 23 % 39 % 34 % Rozhodně spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Rozhodně nespokojen(a) Téměř 2/3 firem (62 %) vyjádřily nespokojenost se současnou ekonomickou situací, přitom 23 % firem je výrazně nespokojeno. Mírnou spokojenost vyjádřila zhruba třetina firem (34 %), naprostou spokojenost deklarovalo pouze minimum firem (4 %). Podíl spokojených s ekonomickou situací vzrostl ve srovnání s předchozím kvartálním obdobím o 6 procentních bodů. 11

12 Očekávaný vývoj investic Zvýšení vs. snížení objemu investic 43 % : 47 % firem Otázka: Předpokládáte, že celkový objem vašich investic za tento rok se ve srovnání s minulým rokem? Zvýší se o více než 40 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 % Zvýší se v rozmezí 0 až 20 % Sníží se v rozmezí 0 až 20 % Sníží se v rozmezí 21 až 40 % Sníží o více než 40 % Nevím/nedokážu posoudit 5 % 5 % 9 % 8 % 10 % 30 % 33 % 2/5 firem očekávají, že jejich investice v letošním roce budou vyšší než loni. Naopak snížení objemu investic na počátku sledovaného období předpokládá 47 % firem. Dílčí index vývoje objemu investic Součást indexu -12,6 3. čtvrtletí ,4 4. čtvrtletí ,5 1. čtvrtletí

13 Očekávaný vývoj poptávky Součást indexu Otázka: Jak se podle vás bude vyvíjet poptávka po vašich výrobcích/službách v následujících třech měsících? Zvýší se o více než 40 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 % 3 % 6 % Dílčí index vývoje poptávky 20,4 6,8 Zvýší se v rozmezí 0 až 20 % 37 % -29,9 Sníží se v rozmezí 0 až 20 % 28 % 3. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 2014 Sníží se v rozmezí 21 až 40 % 7 % Sníží o více než 40 % Nevím/nedokážu posoudit 5 % 14 % Necelá polovina firem (46 %) očekává v následujících třech měsících zvýšení poptávky. Nejčastěji (37 %) přitom očekávají nárůst poptávky maximálně o 20 %. Snížení poptávky očekávají 2/5 firem, nejčastěji (v 28 % případů) jde o pokles maximálně do 20 %. 13

14 Index očekávání firem

15 Index očekávání firem Součtový index diferencí pozitivních a negativních očekávání Vstupující proměnné a mechanismus výpočtu: Do výsledného indexu jsou započítávány rozdíly mezi pozitivními a negativními očekáváními: Očekávané zvýšení poptávky očekávané snížení poptávky (v následujících třech měsících) Předpokládané zvýšení investic předpokládané snížení investic (ve srovnání s minulým rokem) Plánované rozšíření podnikání plánované omezení či ukončení podnikání Index může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Index očekávání firem: Q3: +6,3 Q4: -11,5 Q1: +6,7 Index očekávání firem v mezikvartálním srovnání vzrostl o 18,2 bodů. 11,1 20,4 Index očekávání a dílčí indexy 10,9 17,7 6,7 Po poměrně výrazném poklesu indexu očekávání firem v předchozím výzkumu se aktuální hodnota indexu dostala na své historické maximum, když o 0,4 bodu překonala index z prvního šetření (Q3/2013). 6,3-12,6-11,5-15,4 6,8-4,5 Za nárůstem indexu stojí zvětšení podílu firem, které plánují rozšířit podnikání, stejně jako podílu firem, které plánují vyšší investice než v předchozím roce. 3. čtvrtletí 2013 Celkový index očekávání Dílčí index vývoje objemu investic -29,9 4. čtvrtletí čtvrtletí 2014 Dílčí index vývoje poptávky Dílčí index rozšíření podnikání Na celkovou kladnou hodnotu indexu má nezanedbatelný vliv i přiblížení odhadů poptávky v následujících třech měsících k hodnotám ze třetího čtvrtletí minulého roku. 15

16 Index očekávání podle obratu Míra očekávání firem souvisí s výší obratu. Ve skupině firem s největším obratem nabývá index očekávání výrazně pozitivnější hodnoty, a to 21,1 bodu. Firmy s obratem nad 40 mil. Kč INDEX 21,1 K propadu pozitivních očekávání ohledně poptávky, investic a rozšiřování podnikání došlo v předchozím období u všech skupin obratu. Nicméně u nejoptimističtější skupiny firem, jejichž obrat přesahuje 40 mil. Kč, byl zaznamenán propad nejméně strmý (-2,6). Zbylé dvě kategorie firem oproti tomu poklesly zhruba pětinásobně více (-11,8 a -12,6). 8,0 9,8 21,1 5, Firmy s obratem 3-40 mil. Kč Firmy s obratem do 3 mil. Kč INDEX 5,8 INDEX 4,1 3,8-2,6 4,1 0-11,8-12,6 Q3/2013 Q4/2013 Q1/ Obrat od 3 do 40 mil. Obrat nad 40 mil. Obrat do 3 mil. 16

17 Inovace Ochrana průmyslového vlastnictví Inovace v posledním roce Inovace v příštích 12 měsících Bariéry inovací

18 Inovace v posledním roce Některou z inovací zavedly v posledním roce tři čtvrtiny firem. Inovace celkem Nejčastěji se jednalo o produktové inovace, které zavedla polovina firem. Ostatní typy inovací procesu, marketingové či organizační zavedla ve sledovaném období zhruba třetina firem. ANO 74 % NE 26 % Otázka: Zavedla vaše firma v posledních 12 měsících některou z následujících inovací? ANO 50 % Inovace produktu NE 50 % ANO 32 % Inovace procesu NE 68 % ANO 33 % Marketingové inovace NE 67 % ANO 31 % Organizační NE inovace 69 % N =

19 Inovace v příštích dvanácti měsících U plánovaných inovací je situace podobná jako u inovací již realizovaných. Nejčastěji se firmy chystají inovovat produkty, v 57 % případů. Inovace procesu, marketingové či organizační inovace plánuje o něco více než třetina firem. Inovace celkem ANO 81 % Žádné inovace nemá na následujících dvanáct měsíců naplánována pouze pětina firem. NE 19 % Otázka: Plánujete ve vaší firmě zavést některé z následujících inovací v časovém horizontu jednoho roku? ANO 57 % Inovace produktu NE 43 % ANO 37 % Inovace procesu NE 63 % ANO 38 % Marketingové inovace NE 62 % ANO Organizační 34 % NE inovace 66 % N =

20 Bariéry inovací Za největší bariéry inovací byly nejčastěji označovány objektivní podmínky podnikání jdoucí na vrub státu, konkrétně nedostatečná podpora státu v rozvoji podnikání (39 %) a nastavení legislativy v ČR (36 %). Na třetím místě byl nejčastěji jako překážka inovování zmiňován nedostatek finančních zdrojů. Mezi objektivní překážky lze řadit i čtvrtou v pořadí, a to stagnaci oboru. Za největší bariéru inovací ji označilo 23 % firem. Otázka: V čem vidíte největší bariéry pro inovace ve vašem podnikání? Nedostatečná podpora státu v rozvoji podnikání Legislativa v ČR 36 % 39 % Nedostatek finančních zdrojů 32 % Můj obor podnikání stagnuje 23 % Nedostatek kvalitních zaměstnanců 17 % Chybějící příležitosti na trhu 8 % Firemní kultura (prostředí, které nepodporuje kreativitu) Nedostatek zkušeností a informací v managementu firmy Příliš velké riziko neúspěchu Nevidím žádné bariéry 4 % 4 % 3 % 5 % N =

21 Ochrana průmyslového vlastnictví Alespoň jednu z forem ochrany průmyslového vlastnictví používá zhruba pětina firem. Nejčastěji je jako průmyslová ochrana využívána ochranná známka (v 57 % případů). Otázka: Používá vaše firma některou z následujících možností ochrany průmyslového vlastnictví? NE 82 % ANO 18 % 12 % 17 % 14 % 57 % N = 501 N = 121 Patent Užitný vzor Průmyslový vzor Ochranná známka Používání průmyslové ochrany pozitivně koreluje s výší obratu firem a počtem zaměstnanců. Průmyslové ochrany používají hlavně firmy, které jsou optimistické ohledně výhledu do budoucna. Z firem, kteří již mají průmyslovou ochranu, jich 75 % plánuje v rámci svého podnikání zavést inovaci produktu. Největší podíl průmyslových ochran (36 %) byl zaznamenán u firem, které se orientují na export. 21

22 Shrnutí I OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy firem se v počátečním období roku 2014 v mezikvartálním srovnání mírně zlepšily. Aktuální hodnota indexu očekávání firem se po propadu v minulém kvartálním období dostala na své historické maximum, když o 0,4 bodu předstihla index očekávání z prvního realizovaného průzkumu ve třetím kvartálu loňského roku. Hodnota indexu očekávání na úrovni 6,7 bodu představuje mírný optimismus a zlepšení oproti poslednímu kvartálu o 18,2 bodu. 1. složka indexu očekávaný vývoj poptávky: Hlavním důvodem nárůstu indexu je opětovné zvětšení podílu firem, které očekávají zvýšení poptávky. Zvýšení poptávky v následujících třech měsících očekává 46 % firem, což je o 15 % více než v minulém kvartálu. 2. složka indexu plánované rozšíření/omezení podnikání: Strategické postoje k budoucnosti firmy se v mezikvartálním srovnání také mírně posunuly ve prospěch pozitivních plánů. Podíl firem, které chtějí své podnikání rozšířit, se zvětšil o 6 procentních bodů na 25 %. Zachovat podnikání ve stávajícím rozsahu chce 61 % a omezit či ukončit pouze 8 % firem. 3. složka indexu investice: Poměr podílů firem, které očekávají zvýšení a snížení objemu investic v letošním roce ve srovnání s tím minulým, je poměrně vyrovnaný. V prvním čtvrtletí roku očekává, že jejich investice v letošním roce budou vyšší než loni, 43 % firem. Snížení předpokládá 47 % firem. Návrat optimismu potvrzuje i fakt, že podíl firem, které vidí svou budoucnost ve výhledu jednoho roku pozitivně, opět mezikvartálně vzrostl, a to o 5 procentních bodů na 71 %. Se současnou ekonomickou situací je stále nespokojena většina firem (62 %), podíl nespokojených však mezikvartálně poklesl o 6 procentních bodů. 22

23 Shrnutí II OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A INOVACE Některou z forem průmyslového vlastnictví používá zhruba pětina firem. Nejčastěji se jedná o ochrannou známku, a to v 57 % případů. Využívání ochrany průmyslového vlastnictví pozitivně souvisí s velikostí firmy, u větších firem z hlediska počtu zaměstnanců nebo z hlediska obratu je větší pravděpodobnost využívání patentů, užitných a průmyslových vzorů a ochranných známek. V posledním roce zavedly inovace téměř tři čtvrtiny firem, podíl firem, které plánují inovace na příštích dvanáct měsíců, je ještě o něco větší, konkrétně 81 %. Nejčastěji zaváděnými jsou inovace produktu (50 %). Procesní, marketingové a organizační inovace zavedla zhruba třetina firem. Rozložení podílů plánovaných inovací odpovídá již těm zavedeným. Za největší bariéry inovací jsou jednoznačně nejčastěji označovány objektivní podmínky podnikání, které ovlivňuje stát, konkrétně nedostatečná podpora státu v rozvoji podnikání (39 %) a nastavení legislativy ČR (36 %). 23

24 Děkujeme za pozornost Pavla Hávová mluvčí ČSOB

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků 15. Výsledky průzkumu č. 15 AMSP ČR Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků Zadání průzkumu Průzkum je zaměřen na postoj malých a středních podniků k finančnímu plánování

Více

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Říjen 04 8. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až 3.0. 04 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 STAVEBNICTVÍ Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 VÝZKUM POTENCIÁLU STAVEBNICTVÍ V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY REZIDENČNÍ PARK BAAROVA 2 Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 www.studiestavebnictvi.cz

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize Analysis of the manufacturing company during the economic crisis Nikol

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt:

Více