HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030"

Transkript

1 HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 PŘEHLED O PROVOZU (Předpis L Hlava 8; Předpis L 8168, Část III) 5.1 Sekundární přehledový radar (SSR) Vybavení SSR odpovídači se schopností hlásit tlakovou nadmořskou výšku základní funkčnost, jak je uvedeno v ust ; 1) minimálně odpovídač úrovně 2, se schopností přenosu dat z letadla na zem, která se označuje jako základní funkčnost a schopností zdokonalené přehledové funkčnosti, jak je uvedeno v ust , Tabulce 1 a 2; Metodologie přidělování kódu Všem letadlům provádějícím mezinárodní let musí být přidělen příslušný kód SSR prvním stanovištěm ATS při zahájení letu, jestliže se jedná o let podle pravidel pro let podle přístrojů. Kód musí být přidělen v souladu s Air Navigation Plan European Region, Volume II FASID (ICAO Doc 7754), Part IV, Attachment H, Principles and Procedures for the Distribution and Use of SSR Codes in the EUR Region Přidělování kódů SSR Provoz SSR odpovídačů se schopností hlášení tlakové nadmořské výšky Monitorování informace získané ze SSR 5.2 SSR, mód S Vybavení a provoz SSR módu S (Předpis L 10/IV Hlava 2) Vybavení a provoz palubních zařízení módu S je povinné ve vzdušném prostoru označeném příslušnými úřady ATS, ve shodě se zaváděním základního nebo zdokonaleného přehledového systému SSR módu S a v souladu s následujícími požadavky: a) základní přehledový systém SSR módu S (ELS) 1a) pro lety IFR, včetně letů prováděných prováděné v souladu s pravidly a postupy ICAO (GAT): - minimálně odpovídač úrovně 2, se schopností přenosu dat z letadla na zempředávání údajů o letadle datovým spojem (DAP), která se označuje jako Poznámka: Zavedení odpovídačů úrovně 4, jako minimum s palubním procesorem datového spoje (ADLP) se předpokládá jako možný budoucí požadavek ve spojení s rozšířeným používáním datového spoje módu S v integrované komunikační síti letadlo-země. Toto datum bude navrženo, jakmile bude stanovena strategie pro přehled a spojení a s patřičným ohledem na dohodnuté minimum pětiletého oznamovacího období. 2b) pro lety VFR prováděné ve vzdušných prostorech tříd B a C, jak je předepsánove vzdušném prostoru předepsaném příslušným úřadem ATS a ve stanovených částech prostorů tříd D, E, F a G, kde povinné vybavení a provoz odpovídačů SSR již bylo předepsáno na základě dohod o přechodu vydaných příslušnými regulačními úřady států: 1) - minimálně odpovídač úrovně 2 se schopnostími předávání údajů o letadle datovým spojem (DAP)přenosu dat z letadla na zem, která se označuje jako základní funkčnost, jak je uvedeno v ust , Tabulce 1; b) zdokonalený přehledový systém módu S (EHS) 1) pro lety IFR prováděné v souladu s pravidly a postupy ICAO (GAT) letadly s pevnými křídly, které majícími maximální vzletovou hmotnost vetší než kg nebo maximální cestovní pravou vzdušnou rychlost přesahující 463 km/h (250 kt) v předepsaném vzdušném prostoru jak jsou publikoványvyhlášeném příslušnými úřadypříslušným úřadem: - minimálně odpovídač úrovně 2 se schopností předávání údajů o letadle datovým spojem (DAP)přenosu dat z letadla na zem, která se označuje jako EUR

2 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 základní funkčnost, a schopností zdokonalené přehledové funkčnosti, jak je uvedeno v ust ; c) letadla vybavená módem S musí automaticky hlásit základní funkčnost, která zahrnuje vysílání identifikacei letadla (volací znak používaný za letuve formě uvedené v poli 7 letového plánu ICAO);. Poznámka 1: Výše požadovaná Iidentifikace letadla požadovaná výše není zajištěna 24-bitovou adresou letadla. Poznámka 2: Odpovídače úrovně 1 nejsou předepsány pro mezinárodní lety v evropském regionu. d) letadla vybavená módem S a s maximální hmotností přesahující 5700 kg, nebo maximální cestovní pravou vzdušnou rychlostí přesahující km/h ( kt), se musí provozovat s diverzními anténami Specifické požadavky pro přenášené parametry z letadla (DAP), jsou klasifikovány jednotlivě tak, jak je uvedeno v Tabulkách 1 a 2. TABULKA 1 - ZÁKLADNÍ PŘEHLEDOVÁ FUNKČNOST Základní funkčnost Připojený registr nebo protokol Automatické hlášení BDS 2.0 identifikace letadla Hlášení o schopnosti BDS 1.0 datového spoje Hlášení o schopnosti BDS 1.7 GICB Hlášení nadmořské výšky (25ft kroky v závislosti na Poskytování nadmořské výšky v poli AC protokolu módu S omezeních zástavby) Statut letu (za letu/na zemi) Schopnost použití kódu identifikátoru sledování (SI) Poskytování dat pole statutu letu v módu S TABULKA 2 - ZDOKONALENÁ PŘEHLEDOVÁ FUNKČNOST Zdokonalená přehledová Připojený registr funkčnost Magnetický kursz BDS 6.0 Rychlost (IAS/Machovo číslo) Vertikální rychlost (barometrická rychlost stoupání/klesání nebo přednostně baro- inerciální) Pravá vzdušná rychlost (poskytována v případě, že traťová úhlová rychlost není k dispozici) Pravá vzdušná rychlost (TAS) Náklon Traťová úhlová rychlost Zeměpisný traťový úhel Traťová rychlost Vybraný svislý záměr Nastavení barometrického tlaku (tam, kde je snadno dostupné) BDS 5.0 BDS 4.0 (pro poskytnutí okamžitého přístupu k informacím o aktuálních svislých záměrech letadla) Poznámka 1: Další požadavky pro DAP, vztahující se k využití letadla jsou v současné době vyhodnocovány, zejména vybrané parametry obsažené v Comm-B Data Selector (BDS) registru 4.0, které byly doporučeny k zařazení po vyřešení jistých technických a institucionálních otázek. Jakékoli další požadavky, které se mohou stát nezbytnými po implementaci zlepšeného zdokonaleného přehledového systému módu S, budou vyhlášeny s ohledem na dohodnuté pětileté notifikační období. Poznámka 2: IAS a Machovo číslo jsou uvažovány jako jeden DAP (i když po technické stránce jsou to dvě samostatná návěstí ARINC). Pokud letadlo může poskytnout obě, musí tak učinit Výjimky z těchto požadavků mohou být udělovány příslušným úřadem ATS v souladu s dohodami o výjimkách, které byly koordinovány na regionální úrovni, jak je uvedeno dáleregulační úřady států pověřily EUROCONTROL Exemption Coordination Cell (ECC) pro mód S správoueurocontrol Exemption Coordination Cell žádostí na osvobození od požadavků na povinné vybavení EHS módu S za následujících okolností: a) letům VFR, které jsou prováděny letadly:tam, kde avionika letadla nedovoluje získání a vysílání celého souboru parametrů letadla předávaných datovým spojem přenášených parametrů letadla (DAP); a 1)již vybavenými odpovídači bez módu S, majícími schopnost módu A 4096 kódů a módu C se schopností hlásit nadmořskou výšku; nebo 2)pokud vybavení odpovídačem není možné; nebo 3)pokud je výjimka z tohoto požadavku schválena za určitým účelem; EUR

3 HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 b) letům IFR prováděným státními (vojenskými) letadly, která občas 1 letí jako GAT, se schopností provozovat odpovídač v módu 3/A s 4096 kódy a s hlášením nadmořské výšky v módu C. Tato výjimka by měla být rovněž udělována za stejných okolností státním (vojenským) letadlům, která jsou vybavena odpovídačem v módu S, ale bez schopnosti buď technické nebo provozní, předávat celý soubor předepsaných parametrů DAP.Pro letadla provádějící lety za stávajících pravidel za účelem dodávkypředání činebo přepravyletu letadla do a ze základen pro údržbu. Tyto koordinované dohody o výjimkách a provoz EUROCONTROL ECC pro mód S výjimečné úpravyeurocontrol EUROCONTROL musí být předmětem periodického přezkoumání a nejprve by měly být zavedeny pro časové údobí nepřesahující 3 roky. Poznámka: Provozovatelé letadel, kterým jsou výjimky uděleny, se upozorňují, že jim nebudou poskytovány letové provozní služby na stejné úrovni, jako letadlům, která splňují požadavky na provoz a vybavení odpovídačem v módu S Provozovatelům starších letadel, která jsou vybavena odpovídači v módu S, ale u nichž avionika nedovoluje výběr a přenos celého souboru předepsaných parametrů DAP, musí být zajištěny letové provozní služby v maximálním možném rozsahu bez omezení, nicméně taková výjimka bude předmětem vyhodnocení podle ust Přechod mezi módy A/C a módem S 5.3 Palubní protisrážkový systém (ACAS) Vybavení a provoz ACAS II (Předpis L 10/IV Hlava 4; Předpis L 8168) Zařízením ACAS II musí být uvnitř EUR regionu (včetně FIR Canarias) vybavena a musí jej provozovat všechna letadla s turbínovými motory, která mají maximální vzletovou hmotnost vyšší než kg nebo jsou schválena pro převoz více než 19 cestujících. 5.4 Automatický závislý přehledový systém - kontrakt (ADS-C) 5.5 Automatický závislý přehledový systém - vysílání (ADS-B) 1 Občas v tomto smyslu znamená průměrnou celkovou dobu letu 30 hodin ročně ve vzdušném prostoru, ve kterém je vybavení letadel odpovídači módu S povinné. EUR

4 HLAVA 6 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 6 LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY (ATS) 6.1 Letová povolení (Předpis L 11 Hlava 3; Předpis L 4444 Hlava 4) Obsah Dodržování 6.2 Rozstup Příčný rozstup Podélný rozstup (Předpis L 4444 Hlava 5) Minimum podélného rozstupu založeného na čase a vzdálenosti pozorované radarem Minimum podélného rozstupu tři minuty se smí použít mezi letadly na stejné trati nebo na křižujících se tratích, bez ohledu na to, zda jsou ve stejné hladině, stoupají nebo klesají, za předpokladu, že: a) průběh jejich letu je nepřetržitě monitorován radarem, který tvoří nedílnou část stanoviště řízení letového provozu, kterého se to týká; a b) vzdálenost mezi letadly pozorovaná radarem není nikdy menší než 37 km (20 NM). Poznámka: Použití tohoto rozstupu podléhá všem omezením při používání radaru uvedeným v Předpisu L 4444, Hlava 8, ust Složený rozstup Vertikální rozstup (L 4444 Hlava 5) Ve vzdušném prostoru EUR RVSM, mezi hladinami FL 290 a FL 410 včetně, musí být minimum vertikálního rozstupu: a) 300 m (1000 ft) mezi letadly schválenými pro RVSM; b) 600 m (2000 ft) mezi: 1) státním letadlem neschváleným pro RVSM a kterýmkoli jiným letadlem provádějícím let uvnitř vzdušného prostoru EUR RVSM; 2) všemi skupinovými lety státních letadel a kterýmkoli jiným letadlem provádějícím let uvnitř vzdušného prostoru EUR RVSM; a 3) letadlem neschváleným pro RVSM a kterýmkoli jiným letadlem provádějícím let uvnitř přechodového vzdušného prostoru EUR RVSM, jak je uvedeno v ust a uvnitř vzdušného prostoru vymezeného v souladu s ust ATC musí zajistit minimum vertikálního rozstupu 600 m (2000 ft) mezi letadlem se ztrátou spojení za letu a kterýmkoli jiným letadlem, jestliže obě letadla letí ve vzdušném prostoru EUR RVSM Radar Pro předání radarového řízení Předání radarového řízení založené na postupech uvedených v Předpisu L 4444, ust a se může provádět bez soustavného používání obousměrných hlasových zařízení, která jsou k dispozici mezi sousedními stanovišti, jichž se to týká, za předpokladu, že: a) podrobné podmínky, které se použijí pro předání, jsou předmětem bilaterální dohody; a b) minimální vzdálenost mezi za sebou letícími letadly během předávání je dohodnuta jako jedna z následujících hodnot: 1) 10 NM (19 km), když se informace SSR využívá v souladu s ustanoveními v Předpisu L 4444, za předpokladu, že mezi stanovišti, jichž se to týká, existuje překrytí radarového krytí nejméně 30 NM (56 km); nebo 2) 5 NM (9,3 km), když se uplatňují podmínky uvedené v 1) a obě stanoviště, kterých se to týká, mají elektronické prostředky umožňující okamžité rozpoznání, že letadlo při radarovém předávání je propuštěno nebo přijato Snížení minima rozstupu EUR

5 HLAVA 6 PŘEDPIS L K provedení vizuálního odletu musí vzletové výkonové charakteristiky letadla umožnit zahájení zatáčky co nejdříve po vzletu. Je-li vizuální odlet aplikován, musí být proveden podle následujících podmínek: a) meteorologické podmínky ve směru vzletu a následného stoupání, nesmí narušit příslušným úřadem stanovený a publikovaný postup týkající se výšky, např. minimální letovou nadmořskou výšku (MFA) nebo minimální sektorovou nadmořskou výšku (MSA); b) postup se používá během dne. Použití v noci může být posouzeno příslušným úřadem ATS na základě samostatné letecké studie; c) pilot je odpovědný za dodržení povolení vzhledem k překážkám až do určené nadmořské výšky. Další povolení (trať, kurz, bod) musí být stanoveno ATC; a d) bude zajištěn rozstup mezi letadlem povoleným provést vizuální odlet a ostatními odlétávajícími a přilétávajícími letadly Před provedením vzletu pilot musí souhlasit s vizuálním odletem, tj. musí zopakovat ATC povolení Jakákoliv další místní omezení musí být odsouhlasena příslušným úřadem ATS a provozovateli Vizuální přiblížení Zdokonalený pozemní vodící řídící systémpokročilý systém pro navádění a řízení pohybu po zemi (A-SMGCS) (Předpis L 4444 Hlava 7 a 8) Poznámka: Pro další informace viz Manual on Advanced Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS, ICAO Doc 9830) Všeobecně A-SMGCS musí zajistit detekci a zobrazení pohybu všech letadel na pohybové ploše, stejně jako identituyidentifikaci všech vhodně vybavených vozidelletadel A-SMGCS musí umožnit detekci a zobrazení pohybu všech vozidel na provozní ploše, stejně jako identituyidentifikaci všech vhodně vybavených vozidel Funkce A-SMGCS Pokud je to schváleno a za podmínek předepsaných příslušným úřadem ATS, informace poskytnutá na displeji A-SMGCS může být využita za účelem: a) určení polohy letadel na pohybové ploše a vozidel na provozní ploše; Poznámka: Kde vizuální pozorování letištním řídícím není možné nebo kdykoli je to letištním řídícím považováno za prospěšné, informace poskytnuté A- SMGCS mohou být využity k nahrazení vizuálního pozorování. b) monitorování, zda letadla a vozidla na provozní ploše dodržují povolení a instrukce; c) zjištění, že dráha je volná, nebo pomoci při stanovení, že dráha bude volná před přistáním či vzletem; d) poskytování informací o místním význačném provozu na provozní ploše nebo v její blízkosti; e) poskytování směrových informací pro pojíždění letadlu, požaduje-li tak pilot nebo považuje-li to řídící za nezbytné. Takové informace by neměly být vydávány formou instrukcí stanovujících určitý kurz (s výjimkou mimořádných okolností, např. nouzístavů nouze); a f) poskytování pomoci a rad pohotovostním vozidlům Výstrahy A-SMGCS Místní instrukce týkající se použití funkce výstrah A-SMGCS tam, kde je dostupná, musí mimo jiné přesně určit: a) letadla a vozidla, která by mohla spustit výstrahy; b) oblasti provozní plochy, ve kterých je funkce výstrah zavedena; c) způsob zobrazování výstrah řídícímu; d) kritéria varování o spuštění výstrah, které by mohly záviset na meteorologické situaci nebo druhu právě prováděné činnosti, stejně jako čas výstrahy; a e) podmínky, za kterých může být funkce výstrahy potlačena V případě spuštění výstrahy musí řídící neprodleně vyhodnotit situaci a přijmout příslušná opatření dle potřeby Příslušný úřad ATS musí uchovávat elektronické záznamy o všech spuštěných výstrahách za účelem analýzy a zlepšení celkových úrovní bbezpečnosti Identifikační postupy A-SMGCS Poznámka: Viz Předpis L 4444, ust. 8.5 Používání odpovídačů SSR a vysílačů ADS-B a ust Identifikace letadla. EUR

6 PŘEDPIS L 7030 HLAVA Tam, kde je použito A-SMGCS, letadla a vozidla mohou být identifikována následujícími postupy nebo těmipostupy obsaženými v Předpisu L 4444, ust : a) přímé rozpoznání identifikace letadla vybaveného módem S v návěstí A-SMGCS; a b) přímé rozpoznání identifikace vhodně vybavených vozidel v návěstí A-SMGCS. 6.6 Postupy RNAV Všeobecně Provoz systému RNAV Správná funkce palubního systému RNAV musí být zajištěna před vstupem a během letu na RNAV trati. Toto zahrnuje potvrzení, že: a) trať souhlasí s povolením; a b) RNAV navigační přesnost letadla splňuje požadavky na navigační přesnost na trati RNAV a příletovém nebo odletovém postupu, podle vhodnosti Bezpečná výška nad překážkami (Předpis L 2 Hlava 5; Předpis L 4444 Hlava 4 a 8) Pokud letadlo IFR není radarově vektorováno ATC, pilot je odpovědný za dodržení bezpečné výšky nad překážkami. Proto použití RNAV nezbavuje piloty jejich odpovědnosti zajistit, že jakékoliv ATC povolení nebo instrukce jsou bezpečné ve vztahu k vzdálenosti od překážky. ATC musí přidělovat hladiny, které jsou v, nebo nad stanovenými minimálními letovými nadmořskými výškami Na trati Koncová oblast Pro lety na příletových nebo odletových tratích RNAV, kde bylo vydáno ATC povolení pro RNAV postup, pro který letadlo není schváleno, pilot to oznámí ATC, které bude potom hledat poskytnutí alternativní směrování. Poznámka: Viz ustanovení 10.1 týkající se odpovídající radiotelefonní frazeologii (RTF) Letadla s vybavením pro RNAV, mající přesnost příčného udržování tratě ± 5 NM (2 SD), se schopností určit horizontální polohu s dostatečnou přesností vyhovující požadavku na udržování tratě a s příslušnou funkčností, dále označených jako základní prostorová navigace (B- RNAV), mohou používat RNAV (části) příletových a odletových tratí tam, kde jsou splněna následující kritéria: a) úsek tratě B-RNAV musí být: 1) nad příslušnou minimální letovou nadmořskou výškou (MFA) (např. minimální nadmořskou výškou pro radarové vektorování (MRVA), minimální sektorovou nadmořskou výšku (MSA) atd.); a 2) musí být v souladu se stanovenými kritérii Předpisu L 8168 pro traťové lety; a 3) musí se řídit zásadami pro konstrukci tratí BRNAV; Poznámka: Pro minimální letovou nadmořskou výšku viz Předpis L 11, ust b) odletové postupy musí být konvenční (ne RNAV) až do konvenčního fixu (nebo minimální nadmořské výšky). Za tímto fixem může být proveden postup B-RNAV v souladu s kritérii uvedenými v a) výše; a c) úsek B-RNAV příletové tratě musí končit v konvenčním fixu v souladu s kritérii uvedenými pod písmeny a) a b). Za tímto fixem musí být přílet dokončen konvenčním (non-rnav) postupem konečného přiblížení, nebo poskytnutím radarového vektorování; a d) musí být věnována patřičná pozornost těm provozním postupům uživatelů, jež mohou ovlivnit výkonnost systému. Příklady zahrnují mimo jiné počáteční zaměření polohy na dráze, minimální nadmořskou výšku pro použití automatického systému řízení letu (AFCS) a e) příletové a odletové postupy, které mohou být letěny s použitím vybavení B-RNAV, musí být označeny výlučně jako schválené pro použití B- RNAV Státní letadla (Předpis L 11 Hlava 3) Postupy ATC pro státní letadla nevybavená RNAV, ale splňující navigační přesnost RNP Uvnitř TMA mohou být státní letadla vedena s použitím RNAV postupů koncové řízené oblasti pouze, jestliže jsou vybavena příslušným zařízením RNAV. (Jsou uplatňována ustanovení a ) Pro taková letadla letící na trati platí následující postupy: a) státní letadla by měla být vedena po ATS tratích vyznačených VOR/DME; nebo b) jestliže nejsou takové tratě k dispozici, státní letadla by měla být vedena přes konvenční navigační prostředky, tj. VOR/DME. Poznámka: Státní letadla vedená v souladu s a) nebo b) výše mohou vyžadovat na dotyčném stanovišti ATC stálé radarové monitorování EUR

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU Doc 4444 / L 4444 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 184/2002-220-SP ze dne 26.2.2002 KONTROLNÍ

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

LETECKÝ PŘEDPIS EVROPSKÉ (EUR) REGIONÁLNÍ DOPLŇKOVÉ POSTUPY L 7030

LETECKÝ PŘEDPIS EVROPSKÉ (EUR) REGIONÁLNÍ DOPLŇKOVÉ POSTUPY L 7030 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS EVROPSKÉ (EUR) REGIONÁLNÍ DOPLŇKOVÉ POSTUPY L 7030 Uveřejněno pod číslem jednacím: 503/2008-220-SP/2 KONTROLNÍ

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2014 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

ČÁST I DÍL 1 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 1 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 1 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 Primární prostor (Primary area) Vymezený prostor symetricky rozložený podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna bezpečná výška nad překážkami v plném rozsahu.

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 6/I

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 6/I DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 6/I DOPLNĚK 8 LETOVÉ ZAPISOVAČE (Poznámka Viz Hlava 6, ust. 6.3) Text tohoto doplňku obsahuje pokyny pro zástavbu letových zapisovačů na letounech. Letové zapisovače chráněné před nárazem

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 11. 2. 2012 Organizace v letectví ICAO ECAC EASA EUROCONTROL ÚCL ÚZPLN Aeroklub ČR ICAO International Civil Aviation Organisation = Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Více

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ 5.1 Předložení letového plánu 5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ohlašoven letových provozních služeb

Více

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Místní propozice pro Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 10.7.

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s.

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Letecká informační služba přístup k informacím Od 1. ledna 2008 je přístup k níže uvedeným dokumentům vydávaným

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík SLNS BRNO Školení pilotů 2011 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

ROLE A ÚKOLY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB V CIVILNÍM LETECTVÍ

ROLE A ÚKOLY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB V CIVILNÍM LETECTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING ROLE A ÚKOLY LETOVÝCH PROVOZNÍCH

Více

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 V Mladé Boleslavi dne 1. června 2016 Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 (Informace a závazné pokyny LŘ pro provedení 11. Dobového leteckého dne)

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2012 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1 Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 ZL 1 Výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/42/ES. ze dne 13. června 2003. o hlášení událostí v civilním letectví

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/42/ES. ze dne 13. června 2003. o hlášení událostí v civilním letectví SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 30 APR 15 (1) BRNO/Tuřany VFR-AD-LKTB-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Koordinace výcvikových letů 1.1.1 Lety mezi východem a západem slunce (denní): Bezprostředně před zahájením

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2011 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

Příloha VI návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCC IR

Příloha VI návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCC IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VI návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCC IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy Počet stran 43 Strana 2 CAA-TI-011-7/97 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH A OPRAVÁCH Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis 1 2 3 4

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 148/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá k označení pracovišť

Více

Porada k bezpečnosti letů za 1. čtvrtletí 2005

Porada k bezpečnosti letů za 1. čtvrtletí 2005 Porada k bezpečnosti letů za 1. čtvrtletí 2005 Program porady Rozbor LN a I za 1. čtvrtletí 2005 Diskuse Informace Závěr (Příloha na CD : Incidenty ATS v roce 2004) Rozbor období leden březen 2005 Letoun

Více

3.7.2009 4-1 Změna č. 7

3.7.2009 4-1 Změna č. 7 HLAVA 4 L 8/A HLAVA 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE 4.0 Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TRAŤOVÁ ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TRAŤOVÁ ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. TRAŤOVÁ ČÁST C 3.1 Traťová část Z-43 Tato část příručky vychází z letové příručky letounu Zlín Z-43, která obsahuje přesné a úplné informace o výkonech, hmotnostech a centrážích

Více

Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček

Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček Bezpečnostní seminář Zimní školení pilotů 2013 Petr Kubíček Obsah 1. Incidenty v ČR publikované UZPLN 2. Katastrofální nehody na Novém Zélandu a Slovinsku 3. Starty z omezeného prostoru Incidenty v ČR

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Socata Rallye 150ST, pozn. značky OE-DII, dne 16.8.2012 na LKZA.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Socata Rallye 150ST, pozn. značky OE-DII, dne 16.8.2012 na LKZA. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-12-360 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Socata Rallye 150ST, pozn. značky OE-DII,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 464/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu - nedodržení koordinačního dohovoru

Více

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R031 LED Letecká doprava

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R031 LED Letecká doprava TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (pro studenty ČVUT v Praze Fakulty dopravní se zahájením studia nejpozději v akademickém roce 2014 2015) Studijní program: B 3710 Technika

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11285/15 ADD 1 AVIATION 80 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. července 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady

Více

FIR Praha / FIR Varšava 5. 9. 2007, 04:11 (všechny časy jsou UTC)

FIR Praha / FIR Varšava 5. 9. 2007, 04:11 (všechny časy jsou UTC) ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-384 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu - snížení minima rozstupu mezi FAH6984 a

Více

ČR: DODATEK O ZPŮSOBILOST SERVISNÍHO PERSONÁLU ATM

ČR: DODATEK O ZPŮSOBILOST SERVISNÍHO PERSONÁLU ATM DODATEK O PŘEDPIS L1 ČR: DODATEK O ZPŮSOBILOST SERVISNÍHO PERSONÁLU ATM (Zpracováno podle Standardů ICAO a Eurocontrol) OBSAH HLAVA 1 ZKRATKY A DEFINICE 1.1 Zkratky 1.2 Definice HLAVA 2 POUŽITELNOST 2.1

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Plánování letu - počasí

Plánování letu - počasí ŠKOLA PILOTŮ Plánování letu - počasí ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING Author: Ondřej Sekal Valid from: 2009-12-01 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál ke

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR dne 26.8.2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR dne 26.8.2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

Stanovisko č. 07/2013

Stanovisko č. 07/2013 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 07/2013 LETOVÉ ZKOUŠKY SOUVISEJÍCÍ CRD 2008-20 MDM.003A 22/08/2013 SHRNUTÍ Toto stanovisko se zabývá problematikou

Více

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. LETIŠTNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ ŘÁD BUDĚJOVICE LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda představenstva V Praze dne:..

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

FÁZE 1 FNPT II - MEP

FÁZE 1 FNPT II - MEP 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických

Více

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letištní řád - LKCS 1.5. 2009 0.1 Zkratky použité v Letištním řádu ACC Oblastní středisko

Více

Místní propozice pro Otevřené Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání dvoumístných kluzáků

Místní propozice pro Otevřené Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání dvoumístných kluzáků Místní propozice pro Otevřené Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání dvoumístných kluzáků Soutěž pořádá z pověření Aeroklubu České republiky a z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 29.7.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5.

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace 2. Provozní omezení 3. Nouzové postupy 4. Normální postupy 5. Obraty 6. Výkony letadla 7. Přílohy 1. VŠEOBENÉ INFORMACE Třípohledový nákres Rozměry: Základní

Více

NAVIGACE V LETECKÉ DOPRAVĚ S VYUŽITÍM MLAT SYSTÉMŮ AIR TRAFFIC NAVIGATION USING MULTILATERATION SYSTEMS

NAVIGACE V LETECKÉ DOPRAVĚ S VYUŽITÍM MLAT SYSTÉMŮ AIR TRAFFIC NAVIGATION USING MULTILATERATION SYSTEMS NAVIGACE V LETECKÉ DOPRAVĚ S VYUŽITÍM MLAT SYSTÉMŮ AIR TRAFFIC NAVIGATION USING MULTILATERATION SYSTEMS Marcela Ujcová 1 Anotace: Článek popisuje prostorovou navigaci a využití multilateračních systémů

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI DO 8 618 kg ŽÁDOST O TYPOVÉ OSVĚDČENÍ PODANÁ 17. 11. 1988 NEBO POZDĚJI Poznámka: Viz Část II, Hlava

Více

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 240/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výi časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na letišti Kunovice dne 3. 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na letišti Kunovice dne 3. 6. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Čj. CZ 13-193 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Fokker F100, poznávací značky OE-IIB na

Více

Detekce kolizních situací pro malé civilní letouny

Detekce kolizních situací pro malé civilní letouny České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Bakalářská práce Detekce kolizních situací pro malé civilní letouny Štěpán Křivanec Vedoucí práce: Ing. Milan Rollo, Ph.D.

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET

Více

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah 1. Všeobecně 2. Definice a použité zkratky 3. Krátkodobý

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:153/06/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 Praha

Více

Air Baby 6/2015. Představení Banjo a Duo Banjo Rozličné variace letadel Savage. Cirrus jako letadlo pro výcvik pilotů. listopad - prosinec. 12.

Air Baby 6/2015. Představení Banjo a Duo Banjo Rozličné variace letadel Savage. Cirrus jako letadlo pro výcvik pilotů. listopad - prosinec. 12. 6/2015 listopad - prosinec Praga Air Baby Představení Banjo a Duo Banjo Rozličné variace letadel Savage Cirrus jako letadlo pro výcvik pilotů 12. ročník Cena 76 Kč 2,80 01.indd 5 12.11.2015 9:34:01 Ing.

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

Automatizace řízení letového provozu

Automatizace řízení letového provozu CENA DĚKANA Automatizace řízení letového provozu Autor: Jakub Kolář 30.12.2014 Strana 1 ze 5 Úvod Minimální horizontální rozstup je 5NM (9,2 km) v celém sektoru LKAA FIR, výjimku tvoří okruh 50NM (92 km)

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Činnost a výcvik řídících letového provozu Simona Čtvrtníčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je věnována činnostem řídících letového provozu. Zabývá

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING VYUŽITÍ SSR MÓDU S PRO ŘÍZENÍ

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 92-237

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 92-237 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8. 10. 2013 2013/0072(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 92-237 Návrh stanoviska Hans-Peter Mayer (PE516.966v02-00) Evropského parlamentu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PROBLEMATIKA LÉTÁNÍ V NOCI A V PODMÍNKÁCH IMC FLYING AT NIGHT AND IN IMC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PROBLEMATIKA LÉTÁNÍ V NOCI A V PODMÍNKÁCH IMC FLYING AT NIGHT AND IN IMC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING PROBLEMATIKA LÉTÁNÍ V NOCI A

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

HLAVA 12 PŘEDPIS L 4444

HLAVA 12 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 12 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 12 FRAZEOLOGIE 12.1 Spojovací postupy Spojovací postupy musí být v souladu s Předpisem L 10/II Spojovací postupy. Piloti, personál ATS a ostatní pozemní personál musí být

Více

DOPLNĚK 3 ZPRÁVY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB. 1. Obsah zpráv, formáty a pravidla uvádění údajů 2. Příklady zpráv ATS

DOPLNĚK 3 ZPRÁVY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB. 1. Obsah zpráv, formáty a pravidla uvádění údajů 2. Příklady zpráv ATS DOPLNĚK PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK ZPRÁVY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB 1. Obsah zpráv, formáty a pravidla uvádění údajů 2. Příklady zpráv ATS Dopl. - 1 Oprava č. 1/ČR PŘEDPIS L 4444 1. Obsah zpráv, formáty a

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System ACARS ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System Komunikační letadlový systém Tři hlavní datové linky: digitální komunikace určená pro řízení letového provozu ATC/ATS digitální přenos

Více

1 Popis soutěže. 2 Vedení soutěže. 3 Zadání navigačního testu. Memoriál Václava Bubna 2015 Aeroklub Jaroměř 1/5

1 Popis soutěže. 2 Vedení soutěže. 3 Zadání navigačního testu. Memoriál Václava Bubna 2015 Aeroklub Jaroměř 1/5 Memoriál Václava Bubna 2015 Aeroklub Jaroměř 1/5 1 Popis soutěže Soutěž se letí podle pravidel FAI pro Leteckou rally ve 2 kategoriích s následující úpravou 1. kategorie sportovní bodové hodnocení dle

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/15/RM Konečná verze 14/11/2003 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ Č. 2003/15/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Možnosti harmonizace toku letového provozu Bc. Michal Nevrlý Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

MGB. Postarejte se o všechno! Multifunkční Gate Box

MGB. Postarejte se o všechno! Multifunkční Gate Box MGB Postarejte se o všechno! Multifunkční Gate Box Multifunkční Gate Box MGB Klika k budoucnosti MGB je unikátní bezpečnostní systém pro ochranu bezpečnostních dveří na strojích a linkách, s volitelnou

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY HLAVA 2 PŘEDPIS L 1 HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY 2.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací pilotů 2.1.1 Všeobecné specifikace pro udělování průkazů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 23. ročník Vážení přátelé, 23.ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 14.9.2013

Více