Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna"

Transkript

1 Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu ho vysílání. Plány spojené s chystaným příjmem ho ho vysílání. Zkušenosti s příjmem ho ho vysílání. Problémy přechodu vysílání. Obsah ho ho vysílání. Mobilní vysílání. Proměny ho chování populace. Postoje k Internetu. Vybavenost domácnosti. Pokrytí obcí m signálem. Sociodemografické charakteristiky výběrového souboru

2 . Základní informace o výzkumu Přechod vysílání vyžaduje komplexně pojatou datovou základnu, spojující různé zdroje dat v jednotlivých etapách procesu přechodu vysílání. Opakované a systematické zjišťování klíčových údajů o rozvoji ho ho vysílání je jednou z důležitých podmínek racionální a transparentní realizace přechodu vysílání pro všechny zúčastněné subjekty a jejich rozhodování. Z tohoto důvodu vznikl výzkumný program ČTÚ, který si klade za cíl získat informace o potřebách, postojích a zlostech spotřebitelské veřejnosti a přinést informace o průběhu digitalizace. Tyto informace by měly částečně být získány prostřednictvím kvantitativních výzkumů. Výzkumy jsou realizovány dvakrát do roka (sběr dat květen, přelom listopadu a prosince). Důležitým aspektem výzkumného programu je zajištění srovtelnosti získávaných údajů v čase, což bude dosaženo prostřednictvím opakovaně zjišťovaných standardních a ověřených ukazatelů (otázek, či indexů). Tato předkládaná závěrečná výzkumná zpráva je čtvrtou realizovanou vlnou výzkumného programu ČTÚ. Předmětem výzkumu je digitalizace ho vysílání v České republice, tedy proces přechodu z vysílání alogového vysílání všech platformách a rozvoj ch platforem ho vysílání. Digitalizace ho vysílání by mohla zmet radikální změnu fenoménu televize. Lze očekávat propojování technologií, vyšší mobilitu jednotlivých technologií, interaktivitu atd. Jde o jevy, které budou působit diváka, který již má zakotvené jisté divácké návyky, vybavenost informačními a komunikačními technologiemi a úroveň gramotnosti využívání informačních a komunikačních technologií. Je důležité zjišťovat tyto návyky a potřeby v jednotlivých etapách přechodu vysílání a konfrontovat je s očekáváním populace (diváků) i s údaji o rozšíření a dostupnosti jednotlivých platforem. Má-li být proces digitalizace úspěšný, musí být plněny straně diváků následující předpoklady: informovanost populace o procesu digitalizace zájem o přechod vysílání kompetence populace k přechodu vysílání vybavenost populace prostředky umožňujícími příjem ho ho vysílání. Sledované výzkumné cíle: Postihnout počáteční zlosti digitalizace ho vysílání a jejich proměnu v průběhu přechodu z alogového digitalizované vysílání. Zjistit názory diváků poskytované informace o přechodu z alogového vysílání. Postihnout počáteční očekávání populace od televize a jejich postupnou proměnu. Zmapovat výchozí plošnou diferenciaci v technologické gramotnosti připravenosti, technologické vybavenosti, m chování, očekávání populace. Postihnout proměny technologické vybavenosti populace k příjmu digitalizovaného vysílání. Postihnout počáteční chování populace jako výsledek dvougeneračního soužití s alogovou televizí. Postihnout po zahájení ho vysílání proměny ho chování pod vlivem možností nové technologie. Mapovat průběžné hodnocení ho ho vysílání. Mapovat průběžné využívání jednotlivých možností ho ho vysílání. Zjišťovat náměty diváků k fungování a rozvoji televize. Zjistit a alyzovat diference v postojích, názorech, hodnoceních a chováníčeské divácké populace. Zjistit názory diváků k technické kvalitě ho ho vysílání.

3 Hlavní údaje o výzkumu Realizátor sběru dat: STEM/MARK, a.s. Typ výzkumu: kvantitativní Termín sběru dat: I. Vl. květ. květ II. Vl. listopadu. prosince III. Vl. květ. červ IV. Vl. listopadu. prosince Metoda sběru dat: CAPI osobní dotazování s pomocí notebooků Cílová skupi: populace starší -ti let Vzorek: I. Vl kompletních rozhovorů II. Vl kompletních rozhovorů III. Vl kompletních rozhovorů IV. Vl kompletních rozhovorů Metoda výběru vzorku: kvótní výběr dle parametrů kvótních zků: region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce. Informovanost o m m vysílání Téměř každý Čech již slyšel o m m vysílání. Podíl respondentů informovaných o digitalizaci se od minulé vlny nezvýšil a zůstal %. Již v roce byla informovanost o m m vysílání poměrně vysoká ( %). Nejinformovanější jsou v kraji Ústeckém, kde o digitalizaci již slyšel každý. Téměř každý ( %) slyšel o digitalizaci i v kraji Plzeňském a Moravskoslezském. Vysoký podíl informovaných obyvatel má také Praha ( %). Naopak nejméně informovaní ( %) jsou při srovnání jednotlivých krajů v kraji Libereckém. I když samozřejmě % informovanost jistě není informovanost malá. Televize opakovaně ve všech vlnách zvítězila jako zdroj informací o m m vysílání. V současné poslední vlně je ale i zdrojem, kterému nejvíce vzrostl počet uživatelů (ze % ve vlně III. % ve vlně IV.). Větší nárůst zazmel také internet (z % ve vlně III. % ve vlně IV.). Ve srovnání s televizí mají další informační zdroje mnohem méně uživatelů. Vedle televize jsou nejvíce rozšířeným informačním zdrojem přátelé, známí a rodi, příbuzní, od kterých informace o digitalizaci získává téměř polovi respondentů. Noviny a časopisy jsou zdrojem informací pro více než třetinu respondentů. Noviny a časopisy jako informační zdroj častěji uvádějí muži, respondenti s maturitou a vysokoškolským vzděláním, vyššími příjmy a z větších měst. Rozhlas je častěji informačním zdrojem pro věkovou skupinu až, vysokoškolsky vzdělané a respondenty z větších měst. Internet je především informačním zdrojem nejmladší věkové skupiny, mužů, vysokoškolsky vzdělaných respondentů a respondentů s vyššími příjmy. Od rodiny a příbuzných získávají informace častěji ženy, respondenti s vyššími příjmy a respondenti z nejmenších obcí. V práci od kolegů, spolupracovníků získávají informace častěji respondenti ve věku až let, muži, vysokoškolsky vzdělaní a s vyššími příjmy.

4 I v poslední vlně výzkumu pokračoval trend zvyšování spokojenosti s jednotlivými informačními zdroji. Respondenti jsou stále nejspokojenější s informacemi internetu. Spokojenost s internetem, ale ve srovnání s předchozí vlnou, klesla z % %. Jen o jedno procento menší než spokojenost s internetem, je spokojenost s odbornými časopisy a tiskem ( %). Spokojenost s odbornými časopisy a tiskem zazmela opačný trend při srovnání s minulou vlnou než spokojenost s internetem, tedy zvýšila se a to o šest procentních bodů. Informačním zdrojem, který ve sledovaném období zazmel největší nárůst spokojenosti, jsou informace od některého z šich politiků, v parlamentu, sněmovně, vládě. Spokojenost vzrostla o procentních bodů (ze % %). Přesto je ale spokojenost s politiky druhá nejmenší z jednotlivých uvedených zdrojů. Větší nárůst spokojenosti zazmel i informační zdroj obchody. Spokojenost s informacemi z obchodu vzrostla o procentních bodů (ze % %). Celkově nejmenší spokojenost je s informacemi od podomních prodejců. Ve srovnání s předchozí vlnou se zvýšila informovanost o všech způsobech příjmu ho ho vysílání kromě IPTV. Respondenti nejčastěji slyšeli o DVB-T ( %). Jen o procento nižší je informovanost o DVB- S. Povědomí o DVB-S se ve srovnání s předchozí vlnou zvýšilo o deset procentních bodů %. Respondenti jsou nejméně informováni o příjmu televize do mobilních telefonů (DVB-H). O tomto způsobu příjmu slyšelo jen % respondentů. V obcích do obyvatel je nejvyšší informovanost o DVB-T, DVB-S, IPTV i o příjmu internetového vysílání ch stanic. Naopak v městech d obyvatel je nejvyšší informovanost o DVB-C. Z jednotlivých uvedených informací mají respondenti největší zájem o informace o kanálech, které u nás bude možné přijímat ( %). Podobný zájem ( %) je ale i o obecné informace o možnostech ho ho vysílání. Nejmladší a nejstarší věkovou skupinu větši informací zajímá méně. Pravděpodobně přenechávají starosti kolem přechodu vysílání ostatním členům domácnosti. Všechny uvedené informace o digitalizaci zajímají více muže než ženy. Zájem o jednotlivé informace o digitalizaci se liší mezi příjemci ho a alogového ho signálu. Jiné jsou potřeby diváků, kteří se chystají přejít vysílání a těch, kteří již digitálně přijímají. Zvyšující se počet příjemců televize tak ovlivňuje celkový zájem o informace. Respondenty, kteří ještě přijímají alogově, nejvíce zajímá datum vypnutí alogového ho vysílání a datum zapnutí ho ho vysílání. Naopak příjemce ho ho signálu nejvíce zajímá, jaké kanály budou moci přijímat. Povědomí o informační kampani k digitalizaci ho vysílání se mírně zvýšilo. Zazmely ji téměř dvě třetiny respondentů. Větši respondentů si kampaně všimla v televizi ( %). Internet jako místo, kde respondenti zazmeli informační kampaň, uvádí o čtyři procentní body více respondentů než v minulé vlně. Internet tak zazmel největší nárůst respondentů, kteří zazmeli kampaň. Větši ostatních médií má podobný nárůst respondentů, kteří zazmeli kampaň a to kolem %. Vyjímkou je televize a letáky ve schránce. Kampaň v televizi zazmelo jen o % více respondentů a letáky o % více respondentů. Subjektivní pocit informovanosti, kvality informovanosti a akceschopnosti se ve srovnání s minulou vlnou podstatně zvýšil. Jde o tyto výroky, ke kterým se respondenti vyjadřovali: O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji, Informace o digitalizaci jsou sdno dostupné/je kde je hledat, Informace o digitalizaci jsou prezentovány srozumitelně a jasně, Vím, co mám dělat v případě, že bych já nebo má rodi chtěl(a) přijímat signál. Více než dvě třetiny respondentů uvádí, že ví, co mají dělat pokud by oni nebo jejich rodi chtěla přijímat signál. Podle % respondentů jsou informace o digitalizaci sdno dostupné a podle % jsou prezentovány srozumitelně a jasně.

5 Informovanost o tv. m vysílání v jednotlivých krajích v letech Slyšel(a) Slyšel(a) jste jste již již o o m m m m vysílání? vysílání? Karlovarský % % % % % Plzeňský % % % % % Ústecký % % % % % Jihočeský % % % % % Praha % % % % % Středočeský % % % % % Liberecký % % % % % Vysoči % % % % % Královéhradecký % % % % % Pardubický % % % % % Olomoucký % % % % % Jihomoravský % % % % % IV. Vl ČR % III. vl ČR % II. vl ČR % I. vl ČR % celek ČR % Moravskoslezský % % % % % Zlínský % % % % % Zdroj dat : ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Všichni respondenti IV. vl N = III. vl N = II. vl N = I. vl N = N = Zdroj informací o m m vysílání Kde Kde či či od od koho koho jste jste slyšel(a) slyšel(a) o o m m m m vysílání? vysílání? v televizi v novinách nebo v časopisech od přátel, známých IV. vl III. vl II. vl I. vl od rodiny, příbuzných v rozhlase v práci, od kolegů, spolupracovníků, obchodních partnerů internetu v odborných časopisech, odborném tisku, výstavě od podomního prodejce od některého z šich politiků, v parlamentu, sněmovně, vládě Zdroj dat : ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Všichni respondenti IV. vl N = % III. vl N = II. vl N = I. vl N = N =

6 Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů Jste Jste s s těmito těmito informacemi informacemi spokojen(a)? spokojen(a)? rozhodně spokojen(a) spíše spokojen(a) ani spokojen(á) ani nespokojený(á) spíše nespokojen(á) rozhodně nespokojen(á) Respondenti, kteří mají informace z daného zdroje internetu N = v odborných časopisech, odborném tisku, výstavě, veletrhu N = v obchodě N = od přátel, známých od rodiny, příbuzných v práci, od kolegů, spolupracovníků, obchodních partnerů v televizi v novinách nebo v časopisech v rozhlase od některého z šich politiků, v parlamentu, sněmovně, vládě od podomního prodejce N = N = N = N = N = N = N = N = Mohl(a) Mohl(a) byste byste nám nám prosím prosím říci, říci, proč proč jste jste s s informacemi informacemi v v televizi televizi nespokojen(a)? nespokojen(a)? % informace jsou % informace jsou nedostatečné, je jich málo nedostatečné, je jich málo % informace jsou obecné, nic % informace jsou obecné, nic neříkající neříkající % informace jsou % informace jsou nesrozumitelné nesrozumitelné % jiné % jiné Respondenti kteří jsou s televizí nespokojeni N = % % % % % % Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání IV. Vl N = Spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů Jste s těmito informacemi spokojen(a)? Jste s těmito informacemi spokojen(a)? Spokojení = rozhodně spokojení + spíše spokojení Spokojení = rozhodně spokojení + spíše spokojení internetu IV. Vl III. Vl v odborných časopisech, v odborném odborných tisku, výstavě, časopisech, veletrhu II. Vl v práci, od kolegů, spolupracovníků, v práci, od I. Vl obchodních partnerů kolegů, v v obchodě od přátel, od přátel, známých známých v v rozhlase od rodiny, od rodiny, příbuzných příbuzných v novinách nebo v novinách nebo v časopisech časopisech v v televizi od podomního od podomního prodejce prodejce - od některého z šich od některého politiků, v z parlamentu, sněmovně, šich politiků, vláděv % Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání IV. Vl N = III. vl N = II. vl N = I. vl N =

7 Informovanost a spokojenost s informacemi z jednotlivých zdrojů II. Vl III. Vl IV. Vl Informovanost Informovanost minimální maximální minimální maximální ] ] televize ] televize televize přátelé, známí ] přátelé, známí rodi, příbuzní ] ] ] ] ] rodi, příbuzní rodi, příbuzní přátelé, známí noviny nebo časopisy noviny nebo časopisy noviny nebo časopisy ] ] ] v práci/od kolegů/partnerů ] ] internet v práci/od kolegů/partnerů ] internet ] ] ] rozhlas rozhlas ] ] ] v práci/od kolegů/partnerů internet rozhlas v obchodě v obchodě ] ] v obchodě ] ] ] ] od podomního prodejce náš politik odborné časopisy/tisk/výstava náš politik od podomního prodejce ] odborné časopisy/tisk/výstava ] ] ] ] od podomního prodejce odborné časopisy/tisk/výstava náš politik,,,,,,,,,,,,,,,, nespokojen spokojen nespokojen spokojen Spokojenost s informacemi Spokojenost s informacemi nespokojen spokojen nespokojen spokojen Spokojenost s informacemi Spokojenost s informacemi nespokojen spokojen nespokojen spokojen Spokojenost s informacemi Spokojenost s informacemi Informovanost o jednotlivých způsobech příjmu ho ho vysílání O kterém z následujících způsobů ho ho vysílání jste slyšel(a)? Digitální vysílání O kterém z následujících způsobů ho ho vysílání jste slyšel(a)? Digitální vysílání šířené prostřednictvím šířené prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T) satelitního ho vysílání (DVB-S) kabelové vysílání (DVB-C) příjem internetového vysílání ch stanic IV. Vl III. Vl II. Vl I. Vl IPTV - rychlostního připojení k internetu (telefonní linky) pozemních vysílačů do mobilního telefonu (DVB-H) nejsem si jistý(á) neslyšel(a) jsem o žádné formě % Respondenti kteří slyšeli o digi. tv. vysílání IV. Vl N = III. vl N = II. vl N = I. vl N =

8 Zájem o jednotlivé informace o m m vysílání Jaké Jaké informace informace o o m m m m vysílání vysílání Vás Vás zajímají? zajímají? informace o datech vypnutí alog. tv. signálu ve Vašem bydlišti informace o kanálech, které u nás bude možné přijímat obecné info. o možnostech digi. tv. vysílání info. o datu zapnutí digi tv signálu jednotlivých kanálů ve Vašem bydlišti technické info., jak zabezpečit příjem digi. tv. signálu v domácnosti info. o bídce set-top-boxů info. o fungování set-top-boxů info. o televizoru umožňujícím příjem digi. tv. vysílání info. o nových službách digi. tv. info. o využití a úpravě antén info. o m m vysílání mě nezajímají IV. vl III. vl II. vl I. vl % % Všichni respondenti IV. vl N = III. vl N = II. vl N = I. vl N = N = Zájem o jednotlivé informace o m m vysílání mezi příjemci alogového a ho signálu Jaké informace o m m vysílání Vás zajímají? Jaké informace o m m vysílání Vás zajímají? info. o nových službách digi. tv. info. o datech vypnutí alog. tv. signálu v místě bydliště info. o datu zapnutí digi. tv. signálu jednotliv. kanálů v místě bydliště info. o kanálech, které bude možné přijímat obecné info. o možnostech digi. tv. vysílání technické info., jak zabezpečit příjem digi. tv. signálu info. o televizoru umožňujícím příjem digi. tv. info o využití a úpravě antén info. o fungování set-top-boxů info. o bídce set-top-boxů info. o digi. tv. vysílání mě nezajímají III. vl info. o nových službách digi. tv. info. o datech vypnutí alog. tv. signálu v místě bydliště info. o datu zapnutí digi. tv. signálu jednotliv. kanálů v místě info. o kanálech, které bude možné přijímat obecné info. o možnostech digi. tv. vysílání technické info., jak zabezpečit příjem digi. tv. signálu info. o televizoru umožňujícím příjem digi. tv. info o využití a úpravě antén info. o fungování set-top-boxů info. o bídce set-top-boxů Respondenti kteří přijímají info. ) pouze o digi. alog. tv. tv vysílání N = mě ) digi. nezajímají tv. N = % IV. vl Digitální příjem Alogový příjem Respondenti kteří přijímají ) pouze alog. tv N = ) digi. tv. N = %

9 Informovanost o informační kampani k digitalizaci ho vysílání Zazmel(a) Zazmel(a) jste jste informační informační kampaň kampaň k digitalizaci ho vysílání? k digitalizaci ho vysílání? Kde Kde byla byla tato tato informační informační kampaň kampaň k digitalizaci ho vysílání? k digitalizaci ho vysílání? II. Vl III. Vl IV. Vl ne % ne % nevím, % ano % Všichni respondenti N = ne % nevím % nevím, % ano % Všichni respondenti N = ano % Všichni respondenti N = tištěná média letáky ve schránce internet rozhlas venkovní média jinde televize % IV. Vl III. Vl II. Vl IV. Vl respondenti kteří slyšeli o informační kampani N = III. Vl respondenti kteří slyšeli o informační kampani N = II. Vl respondenti kteří slyšeli o informační kampani N = Informace o digitalizaci a schopnost zabezpečit si příjem televize Vyjádřete Vyjádřete se se prosím prosím k k následujícím následujícím výrokům. výrokům. Do Do jaké jaké míry míry s s těmito těmito výroky výroky souhlasíte? souhlasíte? Vím, co mám dělat v případě, že bych já nebo má rodi chtěl(a) přijímat signál. Informace o digitalizaci jsou sdno dostupné/je kde je hledat. rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím Informace o digitalizaci jsou prezentovány srozumitelně a jasně. O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji. Informace o digitalizaci jsou rozporné, neshodují se. % % % % % % Všichni respondenti N =

10 Informace o digitalizaci a schopnost zabezpečit si příjem televize srovnání vln Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? O digit. mám všechny info., které potřebuji. IV. Vl III. Vl II. Vl I. Vl % % % % rozhodně ano spíše ano Info. o digit. jsou sdno dostupné/je kde je hledat. - IV. Vl III. Vl II. Vl I. Vl % % % % Info. o digit. jsou prezentovány srozumitelně a jasně. IV. Vl III. Vl II. Vl I. Vl % % % % Info. o digit. jsou rozporné, neshodují se IV. Vl III. Vl II. Vl I. Vl Vím, co mám dělat v případě, že bych já/má rodi chtěl(a) přijímat digi. tv. signál. IV. Vl III. Vl II. Vl I. Vl % % % % % % % % % IV. Vl všichni respondenti N = III. Vl všichni respondenti N = II. Vl všichni respondenti N = I. Vl všichni respondenti N = Komplexnost informovanosti o digitalizaci IV. Vl Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji. O digitalizaci mám všechny informace, které potřebuji. rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím % % % % % % % % % % % celek muž že a v íce ZŠ bez maturity maturita VŠ až Kč pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny až Kč a více Kč Všichni respondenti N =

11 I. Vl II. Vl III. Vl % % % % % % % % % % % % % Komplexnost informovanosti o digitalizaci srovnání vln Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? O O digitalizaci digitalizaci mám mám všechny všechny informace, informace, které které potřebuji. potřebuji. celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ až až a maturity Kč Kč více Kč celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ m aturity až až a více % % % % % - a více celek muž že - - ZŠ bez maturita VŠ maturity až až a více pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny nevím rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano N = N = N = Všichni respondenti Dostupnost informací o digitalizaci IV. Vl Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace o digitalizaci jsou sdno dostupné/je kde je hledat. Informace o digitalizaci jsou sdno dostupné/je kde je hledat. rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím % % % % % % celek muž že a více ZŠ bez maturity maturita VŠ až Kč až Kč pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny a více Kč Všichni respondenti N =

12 I. Vl II. Vl IV. Vl Dostupnost informací o digitalizaci srovnání vln Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace Informace o o digitalizaci digitalizaci jsou jsou sdno sdno dostupné/je dostupné/je kde kde je je hledat. hledat. % % % % % % celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ až až a maturity Kč Kč více Kč % % % % % % celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ m aturity až až a více % % % % % % celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ až až a maturity více pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny nevím rozhodně ne spíše ne ani ano, ani ne spíše ano rozhodně ano N = N = N = Všichni respondenti Srozumitelnost a jasnost informací o digitalizaci IV. Vl Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace o digitalizaci jsou prezentovány srozumitelně a jasně. Informace o digitalizaci jsou prezentovány srozumitelně a jasně. rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím % % % % % % % % % % % celek muž že a více ZŠ bez maturity maturita VŠ až Kč až Kč pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny a více Kč Všichni respondenti N =

13 I. Vl II. Vl IV. Vl Srozumitelnost a jasnost informací o digitalizaci srovnání vln Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Informace Informace o o digitalizaci digitalizaci jsou jsou prezentovány prezentovány srozumitelně srozumitelně a a jasně. jasně. % nevím rozhodně ne % spíše ne % ani ano, ani ne % spíše ano rozhodně ano % % N = celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ až až a m aturity Kč Kč více Kč % % % % % N = % celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ až až a m aturity více % % % % % % N = celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ až až a maturity více pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny Všichni respondenti Zlost řešení přechodu domácnosti vysílání IV. Vl Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vím, co mám dělat v případě, že bych já nebo má rodi chtěl(a) přijímat signál. Vím, co mám dělat v případě, že bych já nebo má rodi chtěl(a) přijímat signál. rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne nevím % % % % % % % % % % % celek muž že a více ZŠ bez maturity maturita VŠ až Kč až Kč pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené příjmové vzdělání skupiny a více Kč Všichni respondenti N =

14 I. Vl II. Vl IV. Vl Zlost řešení přechodu domácnosti vysílání srovnání vln Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům. Do jaké míry s těmito výroky souhlasíte? Vím, Vím, co co mám mám dělat dělat v v případě, případě, že že bych bych já já nebo nebo má má rodi rodi chtěl(a) chtěl(a) přijímat přijímat signál. signál. % nevím % rozhodně ne spíše ne % ani ano, ani ne % spíše ano % rozhodně ano % celek muž že a ZŠ bez maturita VŠ až až a N = více maturity více Kč Kč Kč % % % % % % N = celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ až až a m aturity více % % % % % % N = celek muž že a více ZŠ bez maturita VŠ až až a maturity více pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny Všichni respondenti. Technické parametry příjmu ho vysílání V době realizace výzkumu přijímaly více než dvě třetiny ch diváků signál (z toho téměřčtvrti přijímala jak signál alogový, tak signál ). Příjemců pouze alogového signálu tak zůstala necelá třeti ( %). Nevíce příjemců ho signálu je v této vlně výzkumu Plzeňsku ( %). O něco méně příjemců ho signálu je ve Středočeském kraji ( %) a těsně následuje Praha ( %). Příjemců pouze alogového ho signálu je nejvíce ve Zlínském kraji ( %), následuje kraj Olomoucký ( %) a Vysoči ( %). Diváci signál nejčastěji přijímají pomocí antény. Prostřednictvím společné antény přijímá signál % a prostřednictvím individuální vlastní antény domě %. Téměř pěti diváků využívá k příjmu ho signálu kabelovou televizi. Podíl uživatelů kabelové televize se v jednotlivých vlnách příliš nemění pohybuje se mezi % až %. Mnohem dymičtější je nárůst uživatelů satelitu, jejichž počet se zvýšil z % v roce % v roce. Příjem prostřednictvím karty v počítači se příliš nezvyšuje. V současné vlně ho využívá o procento více diváků (tedy %) než ve vlně minulé. Televizní kartu v počítači využívajíčastěji mladší respondenti a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Diváci, kteří hlavním televizoru v domácnosti přijímají alogový signál, k příjmu nejčastěji používají individuální anténu. Naopak diváci přijímající hlavním televizoru signál, nejčastěji k příjmu používají satelit. S rozšiřováním ho ho signálu se snižuje kvalita signálu alogového. Zatímco v první vlně v roce mělo výborný signál ČT, ČT, Novy a Primy mezi % až % respondentů. Dnes má výborný signál těchto ch stanicích již jen mezi % až %. Nejhorším alogovým signálem ve všech sledovaných vlnách disponuje Prima. V poslední vlně již vůbec nemá alogový signál jednotlivých ch stanic mezi % až %.

15 Počet televizorů v domácnosti se ve sledovaném období mění minimálně. Dvě třetiny domácností mají televizor jeden a necelá třeti domácností má více než jeden televizor. Zatímco v minulé vlně bylo televizorů ve věku do -ti let % a zbytek byly televizory starší, v letošní vlně bylo těchto televizorů do -ti let %. Pomalu se mění typ televizorů a jejich vlastnosti. S postupnou obměnou televizorů se zvyšuje podíl televizorů plazmových a LCD. V první vlně, v roce, bylo plazmových televizorů % a LCD %. V současné vlně je plazmových televizorů % a LCD %. Televizory jsou takéčastěji ( %) HD nebo HDTV ready a polovi již má obraz ve formátu :. Diváci mají největší zájem ( %) o příjem ho signálu prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T). Jde také o platformu ho příjmu, kterou diváci momentálně nejvíce využívají ( %). O DVB-T mají větší zájem diváci s nižšími příjmy. % respondentů má zájem o příjem prostřednictvím satelitního ho vysílání (DVB-S) a % má zájem o příjem prostřednictvím kabelového ho ho vysílání (DVB-C). Nejmenší zájem je opět o IPTV ( %). Zájem o IPTV dokonce ve srovnání s předchozí vlnou klesl. V minulé vlně zájem o IPTV mělo % diváků. O změně příjmu ho signálu uvažují častěji diváci, kteří v současnosti využívají k příjmu ho signálu anténu. Z těchto diváků uvažuje o změně %. Zatímco z diváků, kteří přijímají signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo karty či obdobného zařízení v počítači nebo notebooku, uvažuje o změně jen %. Celkově se ve srovnání s předchozí vlnou zvýšil počet těch, kteří o změně ho příjmu neuvažují. Pokud by diváci měnili způsob příjmu ho signálu, nejčastěji ( %) by volili příjem prostřednictvím satelitu. Druhou nejčastější altertivou je příjem prostřednictvím individuální antény domě. Anténu domě by si vybralo % respondentů. Oproti minulé vlně o tuto variantu nejvíce rostl zájem (z % %). Pokud by si respondenti kupovali nový televizor, větši diváků by si koupila televizor s možností ho příjmu. Televizor bez možnosti ho příjmu by si koupilo jen % diváků. Pokud se zaměříme typ obrazovky, respondenti mají nejvíce zájem o LCD. LCD by si v případě koupě nového televizoru vybralo % respondentů. Více než třeti ( %) by při koupi volila plazmovou obrazovku. Klasickou skleněnou CRT obrazovku by si koupilo jen % diváků. Oproti předchozí vlně se zvýšil zájem diváků o větší obrazovky. O televizor s úhlopříčkou cm a větší by mělo zájem % diváků, což je o % více než ve vlně minulé. Téměř dvě třetiny respondentů by chtěly, aby jejich televizor byl HD nebo HDTV ready. O vysílání ve formátu HDTV by mělo zájem % diváků, ovšem celá polovi by o HDTV vysílání měla zájem pouze pokud by bylo zadarmo. Za HDTV je ochotno zaplatit jen % respondentů. Téměř třeti diváků neví, co je to vysílání ve formátu HDTV.

16 Způsob příjmu ho signálu domácností všech televizích v domácnosti Přijímáte Přijímáte signál signál této/těchto této/těchto televizi/televizích televizi/televizích?? alogově IV. Vl III. Vl II. Vl I. Vl alogově i digitálně digitálně neví % Zdroj dat : ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA IV. Vl respondenti kteří vlastní televizor N = III. Vl respondenti kteří vlastní televizor N = II. Vl respondenti kteří vlastní televizor N = I. Vl respondenti kteří vlastní televizor N = Způsob příjmu ho signálu všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích I. Vl Karlovarský % A % A + D Plzeňský % A % D % A + D Ústecký % A % D % A + D Jihočeský % A % D % A + D Liberecký % A % D % A + D Praha % A % D % A + D Středočeský % A % D % A + D Královéhradecký % A % D % A + D Vysoči % A % D Pardubický % A % A + D % A + D Jihomoravský % A % D % A + D Olomoucký % A % D % A + D Celek ČR A = alogově % D = digitálně % A + D = alogově i digitálně % Moravskoslezský % A % D % A + D Zlínský % A % D % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N =

17 Způsob příjmu ho signálu všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích II. Vl Karlovarský % A % D % A + D Plzeňský % A % D % A + D Ústecký % A % D % A + D Jihočeský % A % D % A + D Liberecký % A % D % A + D Praha % A % D % A + D Středočeský % A % D % A + D Královéhradecký % A % D % A + D Vysoči % A % D Pardubický % A % D % A + D % A + D Jihomoravský % A % D % A + D Olomoucký % A % D % A + D Celek ČR A = alogově % D = digitálně % A + D = alogově i digitálně % Moravskoslezský % A % D % A + D Zlínský % A % D % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = Způsob příjmu ho signálu všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích III. Vl Karlovarský % A % D % A + D Plzeňský % A % D % A + D Ústecký % A % D % A + D Jihočeský % A % D % A + D Liberecký % A % D % A + D Praha % A % D % A + D Středočeský % A % D % A + D Královéhradecký % A % D % A + D Vysoči % A % D Pardubický % A % D % A + D % A + D Jihomoravský % A % D % A + D Moravskoslezský Olomoucký % A % A % D % D % A + D % A + D Celek ČR A = alogově % D = digitálně % A + D = alogově i digitálně % Zlínský % A % D % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N =

18 Způsob příjmu ho signálu všech televizích v domácnosti respondenta v jednotlivých krajích IV. Vl Karlovarský % A % D % A + D Plzeňský % A % D % A + D Ústecký % A % D % A + D Jihočeský % A % D % A + D Liberecký % A % D % A + D Praha % A % D % A + D Středočeský % A % D % A + D Královéhradecký % A % D % A + D Vysoči % A % D Pardubický % A % D % A + D % A + D Jihomoravský % A % D % A + D Olomoucký % A % D % A + D Celek ČR A = alogově % D = digitálně % A + D = alogově i digitálně % Moravskoslezský % A % D % A + D Zlínský % A % D % A + D Respondenti kteří vlastní televizor N = Způsob příjmu ho signálu všech televizích v domácnosti respondenta Jakým způsobem v současné době přijímáte signál Vaší/Vašich televizi/televizích? Jakým způsobem v současné době přijímáte signál Vaší/Vašich televizi/televizích? společná anté kabelová televize satelit pokojová anté individuální, vlastní anté domě IV. Vl III. Vl II. Vl I. Vl rychlostní připojení k Internetu - IPTV % Zdroj dat : ČTÚ, VÝZKUM ČESKÁ POŠTA IV. Vl respondenti kteří vlastní televizor N = III. Vl respondenti kteří vlastní televizor N = II. Vl respondenti kteří vlastní televizor N = I. Vl respondenti kteří vlastní televizor N =

19 Způsob příjmu ho signálu hlavním televizoru domácnosti příjemci alogového, ho a alogového i ho signálu Jakým způsobem v současné době přijímáte signál Vaší hlavní televizi? Jakým způsobem v současné době přijímáte signál Vaší hlavní televizi? individuální, vlastní anté domě alogový příjem hlavním televizoru domácnosti rychlostní připojení k Internetu - IPTV příjem hlavním televizoru domácnosti satelit alogový i příjem hlavním televizoru domácnosti kabelová televize pokojová anté společná anté % Respondenti kteří vlastní televizor N = Způsob příjmu ho signálu hlavním televizoru domácnosti příjemci alogového, ho a alogového i ho signálu Jakým Jakým způsobem způsobem v v současné současné době době přijímáte přijímáte signál signál Vaší Vaší hlavní hlavní televizi? televizi? I. Vl II. Vl III. Vl IV. Vl rychlostní připojení k Internetu - IPTV alogový příjem hlavním televizoru domácnosti satelit příjem hlavním televizoru domácnosti alogový i příjem hlavním televizoru domácnosti kabelová televize anté - společná, individuální, vlastní anté domě, pokojová N = N = N = N = % % % % Respondenti kteří vlastní televizor

20 Příjem ho ho signálu prostřednictvím karty v počítači Přijímáte Přijímáte ve ve Vaší Vaší domácnosti domácnosti signál signál prostřednictvím prostřednictvím karty karty v v počítači? počítači? % III. Vl IV. Vl % Všichni respondenti N = Všichni respondenti N = II. Vl % Všichni respondenti N = I. Vl Všichni respondenti N = celek muži ženy a více ZŠ bez maturita VŚ až až a maturity více pohlaví věkové skupiny nejvyšší ukončené vzdělání příjmové skupiny Kvalita alogového ho signálu jednotlivých ch stanic V V jaké jaké kvalitě kvalitě je je v v místě místě Vašeho Vašeho bydliště bydliště dostupný dostupný alogový alogový signál signál jednotlivých jednotlivých ch ch stanic? stanic? I. Vl II. Vl III. Vl IV. Vl Prima, výborná kvalita alog. tv. signálu Nova, alog. tv. signál má drobné nedostatky, ale tv. se dá sledovat alog. tv. signál má velké nedostatky, tv. se nedá sledovat ČT, alog. tv. signál v místě bydliště není žádný ČT, nevím % % % % % % % % % % % % Všichni respondenti N = Všichni respondenti N = Všichni respondenti N = Všichni respondenti N =

21 Počet televizorů v domácnosti a způsob příjmu signálu těchto televizorech Žádný televizor Žádný televizor % televizor televizor % Způsob Způsob příjmu příjmu signálu signálu.. televizoru televizoru % společná anté % individuální, vlastní anté domě % pokojová anté % kabelová televize % satelit % rychlostní připojení k internetu - IPTV Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = televizory televizory % Způsob Způsob příjmu příjmu signálu signálu.. televizoru televizoru % společná anté % individuální, vlastní anté domě % pokojová anté % kabelová televize % satelit % rychlostní připojení k internetu - IPTV Respondenti kteří vlastní dva a více televizorů N = televizory televizory % a a více více televizorů televizorů % Charakteristika televizorů v domácnosti Stáří televizoru Stáří televizoru Typ televizoru Typ televizoru HD nebo HD nebo HDTV HDTV ready ready Obraz ve Obraz ve formátu formátu : :. televizor. televizor % do do let let % až let až let % až let až let % až let až let % let let a a více více % klasická, klasická, skleněná skleněná CRT CRT % ano % ano obrazovka ano ano obrazovka % LCD % ne ne % ne ne LCD % plazmová % neví neví % neví neví plazmová Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N =. televizor. televizor % do do let let % klasická, klasická, skleněná skleněná CRT CRT % ano % ano % až let obrazovka ano ano až let obrazovka % LCD % ne ne % ne ne % až až let let LCD % neví % neví % až let % plazmová neví neví až let plazmová % let a více let a více Respondenti kteří vlastní dva a více televizorů N =

22 Charakteristika televizorů v domácnosti Stáří televizoru Stáří televizoru Typ televizoru Typ televizoru HD HD nebo nebo HDTV ready HDTV ready Obraz Obraz ve ve formátu : formátu : IV. Vl IV. Vl. televizor. televizor III. Vl III. Vl. televizor. televizor % do let do let % až až let let % až až let let % až až let let % let let a a více více % do do let let % až až let let % až let až let % až let až let % let let a a více více % klasická, skleněná CRT klasická, skleněná CRT obrazovka % ano % ano obrazovka ano ano % LCD % ne % ne LCD ne ne % plazmová % neví % neví plazmová neví neví Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = % klasická, klasická, skleněná skleněná CRT CRT obrazovka obrazovka % ano ano % ano ano % LCD LCD % ne % ne ne ne % plazmová plazmová % neví % neví neví neví Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = II. II. Vl Vl.. televizor televizor % do let do let % až let až let % až až let let % až až let let % let let a a více více % klasická, klasická, skleněná skleněná CRT CRT obrazovka obrazovka % ano ano % ano ano % LCD LCD % ne % ne ne ne % plazmová plazmová % neví % neví neví neví Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = I. Vl I. Vl. televizor. televizor % do let do let % až až let let % až let až let % až let až let % let a více let a více % klasická, skleněná CRT klasická, skleněná CRT obrazovka % ano % ano obrazovka ano ano % LCD % ne % ne LCD ne ne % plazmová plazmová % neví neví % neví neví Respondenti kteří vlastní alespoň jeden televizor N = Zájem o jednotlivé způsoby příjmu ho ho signálu Mohl(a) Mohl(a) byste byste nám nám prosím prosím říci, říci, zda zda byste byste měl(a) měl(a) zájem zájem o o následující následující způsoby způsoby příjmu příjmu ho ho ho ho signálu? signálu? I. Vl II. Vl III. Vl IV. Vl rozhodně ano spíše ano nejsem si jistý(á), jestli ano nebo ne spíše ne rozhodně ne už mám tento způsob nevím pozemní vysílače (DVB-T) kabelové tv vysílání (DVB-C) satelitní ho tv vysílání (DVB-S),%,%,%,%,%,% rychlostní připojení k internetu (IPTV) karta v PC internetové vysílání tv. stanic % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Všichni respondenti N = Všichni respondenti N = Všichni respondenti N = Všichni respondenti N =

23 Uvažování o změně způsobu příjmu ho signálu Uvedl(a) Uvedl(a) jste, jste, že že přijímáte přijímáte signál signál prostřednictvím prostřednictvím společné, společné, individuální individuální nebo nebo pokojové pokojové antény. antény. Uvažujete Uvažujete o o změně změně způsobu způsobu příjmu příjmu ho ho signálu signálu ve ve Vaší Vaší domácnosti? domácnosti? % Oproti Oproti minulé minulé vlně vlně zazmenán zazmenán nárůst nárůst těch, těch, kteří kteří neuvažují neuvažují o o změně změně způsobu způsobu příjmu příjmu signálu. signálu. III. Vl IV. Vl ano, určitě změním způsob ho příjmu ano, uvažuji o tom, že změním způsob ho příjm u ne nevím Respondenti kteří přijímají tv. signál prostřednictvím antény III. Vl N = IV. Vl N = Uvažování o změně způsobu příjmu ho signálu Uvedl(a) jste, že přijímáte signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo Uvedl(a) jste, že přijímáte signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo karty karty či či obdobného obdobného zařízení zařízení v v počítači počítači nebo nebo notebooku. notebooku. Uvažujete Uvažujete o o změně změně způsobu způsobu příjmu příjmu ho ho signálu signálu ve ve Vaší domácnosti? Vaší domácnosti? % Stejně Stejně jako jako vlastnící vlastnící klasické klasické antény, i zde zazmenán antény, i zde zazmenán nárůst těch, kteří neuvažují o nárůst těch, kteří neuvažují o změně způsobu příjmu ho změně způsobu příjmu ho signálu. signálu. III. Vl IV. Vl ano, určitě změním způsob ho příjmu ano, uvažuji o tom, že změním způsob ho příjmu ne nevím Respondenti kteří přijímají tv. signál prostřednictvím kabelové televize, satelitu, IPTV nebo karty v počítači III. Vl N = IV. Vl N =

24 Uvažování o změně způsobu příjmu ho signálu O O jaký jaký způsob způsob příjmu příjmu ho ho vysílání vysílání máte máte především především zájem? zájem? % Jen odpovědi těch, kteří odpověděli předchozí otázku, že uvažují o změně příjmu Takřka Takřka polovi polovi lidí, lidí, kteří kteří uvažují uvažují o o změně změně způsobu způsobu přijímání přijímání signálu, signálu, by by měla zájem o satelitní příjem. měla zájem o satelitní příjem. Nicméně nejvíce oproti minulé vlně Nicméně nejvíce oproti minulé vlně rostl zájem o příjem pomocí rostl zájem o příjem pomocí individuální individuální antény antény domě. domě. příjem příjem příjem příjem příjem příjem příjem nevím prostřednictvím prostřednictvím prostřednictvím prostřednictvím prostřednictvím prostřednictvím prostřednictvím společné antény individuální pokojové antény kabelové satelitu rychlostního karty antény domě televize připoj. k Internetu III. Vl IV. Vl Respondenti kteří uvažují o změně ho příjmu III. Vl N = IV. Vl N = Nový televizor - typ Představte Představte si, si, že že byste byste si si kupoval(a) kupoval(a) nový nový televizor. televizor. Jaký Jaký televizor televizor byste byste si si nejspíš nejspíš vybral(a)? vybral(a)? % Drtivá větši lidí by si Drtivá větši lidí by si koupila televizor s koupila televizor s možností ho možností ho příjmu. příjmu. Oproti Oproti minulé minulé vlně vlně nedošlo nedošlo k k žádné žádné výrazné změně. výrazné změně. III. Vl IV. Vl televizor bez možnosti ho příjmu televizor s možností ho příjmu nevím IV. Vl všichni respondenti N = III. Vl všichni respondenti N =

25 Nový televizor typ obrazovky Představte Představte si, si, že že byste byste si si kupoval(a) kupoval(a) nový nový televizor. televizor. Jaký Jaký televizor televizor byste byste si si nejspíš nejspíš vybral(a)? vybral(a)? % Více Více než než polovi polovi lidí lidí by by si si koupila televizor s LCD koupila televizor s LCD obrazovkou, obrazovkou, třeti třeti lidí lidí plazmovou. plazmovou. Oproti Oproti minulé minulé vlně vlně rostl rostl zájem zájem o o LCD LCD obrazovky obrazovky a a samozřejmě samozřejmě se se snížil snížil zájem zájem o o CRT. CRT. III. Vl IV. Vl klasická, skleněná CRT obrazovka LCD plazm ová neví IV. Vl všichni respondenti N = III. Vl všichni respondenti N = Nový televizor velikost obrazovky Představte Představte si, si, že že byste byste si si kupoval(a) kupoval(a) nový nový televizor. televizor. Jaký Jaký televizor televizor byste byste si si nejspíš nejspíš vybral(a)? vybral(a)? % Oproti minulé vlně došlo k mírnému nárůstu zájmu o Oproti minulé vlně došlo k mírnému nárůstu zájmu o větší větší obrazovky, obrazovky, tj. tj. d d cm cm a a d d cm. cm. do cm (do palců) mezi cm až cm m ezi cm až cm (více než palců až (více než palců až palců) palců) větší než cm (více než palců) III. Vl IV. Vl neví IV. Vl všichni respondenti N = III. Vl všichni respondenti N =

26 Nový televizor HD a HDTV televizor Představte Představte si, si, že že byste byste si si kupoval(a) kupoval(a) nový nový televizor. televizor. Měl Měl by by být být HD HD nebo nebo HDTV HDTV ready? ready? % Takřka Takřka dvě dvě třetiny třetiny lidí lidí by by si si koupily koupily televizor televizor s s technologií technologií HD nebo HDTV. Nicméně HD nebo HDTV. Nicméně oproti minulé vlně nedošlo k oproti minulé vlně nedošlo k výrazným změnám v čase. výrazným změnám v čase. III. Vl IV. Vl ano ne neví IV. Vl všichni respondenti N = III. Vl všichni respondenti N = HDTV vysílání Měl(a) Měl(a) byste byste zájem zájem o o vysílání vysílání ve ve formátu formátu HDTV? HDTV? % Oproti minulé vlně vzrostl zájem o HDTV, avšak Oproti minulé vlně vzrostl zájem o HDTV, avšak bezplatně bezplatně vysílané. vysílané. Zároveň Zároveň lehce lehce poklesl poklesl počet počet lidí, lidí, kteří kteří neví, neví, o o co co jde. jde. III. Vl IV. Vl měl(a) bych zájem i za měsíční poplatek měl(a) bych zájem jenom když to bude bez poplatku neměl(a) bych zájem nevím o co jde IV. Vl všichni respondenti N = III. Vl všichni respondenti N =

27 . Plány spojené s chystaným příjmem ho ho vysílání (nepřijímají digi. tv.) Plány spojené s chystaným příjmem ho ho příjmu se týkají těch diváků, kteří v době realizace výzkumu přijímali pouze alogový signál, tedy % respondentů. Termín, ve kterém diváci chtějí přejít vysílání je většinou poměrně vágní. Čtvrti diváků chce signál přejít někdy v období před vypnutím alogového ho signálu, % diváků ještě není rozhodnutých, kdy si zabezpečí příjem televize a % diváků se chystá přejít až těsně před vypnutím alogového ho signálu. Ale je zde i % diváků, kteří chtějí vysílání přejít jakmile bude v místě bydliště dostupné vysílání. Plánovaný způsob přechodu se příliš nemění. Nejčastěji ( %) by si diváci nechali vše zajistit odborníkem. Druhým nejčastějším způsobem řešení je zajištění přechodu někým z členů rodiny. Tímto způsobem by situaci řešila více nežčtvrti diváků. Další varianty jako příklad že si respondent zajistí vše sám, pomoc známého, částečná pomoc od někoho, kdo tomu rozumí nebo zajištění přechodu s pomocí rodiny by volilo mezi % až %. Fakt, že v místě bydliště ještě funguje alogové vysílání je nejčastějším důvodem, proč diváci ještě nepřijímají vysílání ve všech vlnách výzkumu. Tento důvod v jednotlivých vlnách uvádí stále více respondentů. Zatímco v první vlně jej uvádělo %, v poslední vlně jej uvádí více než polovi ( %). Zvyšuje se i podíl respondentů, kteří vysílání nepřechází, protože čekají až se stávající alogové vysílání vypne. V první vlně tento důvod uvedlo % a v poslední vlně %. V poslední vlně výrazně klesla ochota investovat do jednotlivých přístrojů a doplňků, které jsou nezbytné pro příjem ho ho vysílání. Stejně tak klesla ochota investovat vyšší částky. Nejvíce poklesla ochota investovat do ho hrávacího zařízení. % respondentů do něj není ochotno investovat, což je o % více než v minulé vlně ( %). Z jednotlivých uvedených přístrojů a doplňků by nejvíce respondentů ( %) investovalo do set-top-boxu a to nejčastěji ( %) částku mezi až. Kč. Do televize by investovalo % respondentů. Téměř polovi respondentů by za televizor utratila částku mezi. až. Kč. Ochota investovat za digitalizaci souvisí i s příjmem domácnosti. Zatímco průměrný měsíční čistý příjem domácnosti, která již přijímá vysílání činí. Kč, průměrný měsíční příjem příjemců alogového ho signálu je nižší a to. Kč. Nejvyšší průměrný měsíční příjem mají diváci, kteří přijímají digitálně i alogově. Jejich průměrný měsíční příjem je. Kč. Struktura výzmu jednotlivých možností a vlastností (kvalita obrazu, zvuku, větší programová bídka, ) televize pro respondenty se příliš nemění. Mírně se ovšem zvyšuje, především u nových možností ho ho vysílání, počet respondentů, kteří uvádí, že danou možnost nebudou využívat. Největší výzm má pro diváky kvalita obrazu. Velký výzm diváci přikládají také větší programové bídce a kvalitě zvuku. Naopak nejmenší výzm pro diváky má mobilita příjmu a interaktivnost televize. Mezi příjemci alogového ho signálu je postupně stále více těch diváků, kteří nevidí žádný důvod, proč by měli spěchat s přechodem vysílání. Lepší obraz, zvuk a programová bídka jsou pro ně důležité, ale nové možnosti, které umožní vysílání se příliš využívat nechystají.

28 Plánovaný okamžik přechodu vysílání Kdy si chcete zabezpečit příjem ho ho vysílání/přejít vysílání? Kdy si chcete zabezpečit příjem ho ho vysílání/přejít vysílání? I. Vl II. Vl III. Vl IV. Vl jakmile bude v místě bydliště dostupné digi. tv. vysílání jakmile bude v místě bydliště dostupné digi. tv. vysílání jakmile bude v místě bydliště dostupné digi. tv. vysílání jakmile bude v místě bydliště dostupné digi. tv. vysílání někdy v období před vypnutím alog. tv. signál někdy v období před vypnutím alog. tv. signál někdy v období před vypnutím alog. tv. signál někdy v období před vypnutím alog. tv. signál až těsně před vypnutím alog. tv. signál až těsně před vypnutím alog. tv. signál až těsně před vypnutím alog. tv. signál až těsně před vypnutím alog. tv. signál po vypnutí alog. tv. signálu, v okamžiku, kdy již nebude žádný alog. tv. signál po vypnutí alog. tv. signálu, v okamžiku, kdy již nebude žádný alog. tv. signál po vypnutí alog. tv. signálu, v okamžiku, kdy již nebude žádný alog. tv. signál po vypnutí alog. tv. signálu, v okamžiku, kdy již nebude žádný alog. tv. signál ještě nejsem rozhodnutý, kdy si zabezpečím příjem digi. tv. vysílání ještě nejsem rozhodnutý, kdy si zabezpečím příjem digi. tv. vysílání ještě nejsem rozhodnutý, kdy si zabezpečím příjem digi. tv. vysílání ještě nejsem rozhodnutý, kdy si zabezpečím příjem digi. tv. vysílání vůbec nechci přejít/zabezpečit si příjem digi. tv. vysílání vůbec nechci přejít/zabezpečit si příjem digi. tv. vysílání vůbec nechci přejít/zabezpečit si příjem digi. tv. vysílání vůbec nechci přejít/zabezpečit si příjem digi. tv. vysílání po vypnutí alog. signálu stanic, které sleduji po vypnutí alog. signálu stanic, které sleduji N = N = po vypnutí alog. signálu stanic, které sleduji N = N = % % % % Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. Plánované řešení přechodu domácnosti tv. vysílání Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte signál. Pokud byste chtěl(a) přejít Řekl(a) jste, že v současné době nepřijímáte signál. Pokud byste chtěl(a) přejít vysílání, vysílání, jak jak byste byste situaci situaci řešil(a)? řešil(a)? I. Vl II. Vl III. Vl IV. Vl nechal(a) bych si vše zajistit odborníkem vše by mi zajistil některý z členů mé rodiny nechal(a) bych si vše zajistit mým známým/ou, který tomu rozumí vše bych si zajistil(a) sám/a něco bych si zajistila(a) sám/a, s něčím bych si nechal(a) poradit vše bych si zajistil(a) společně s členy mé rodiny nevím N = N = N = N = % % % % Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.

29 Důvody proč respondent v současnosti nepřijímá vysílání Proč Proč nepřijímáte nepřijímáte vysílání? vysílání? I. Vl II. Vl III. Vl IV. Vl v místě mého bydliště ještě funguje alog. vysílání v místě mého bydliště ještě funguje alog. vysílání v místě mého bydliště ještě funguje alog. vysílání v místě mého bydliště ještě funguje alog. vysílání v místě mého bydliště ještě nefunguje digi. tv. vysílání v místě mého bydliště ještě nefunguje digi. tv. vysílání v místě mého bydliště ještě nefunguje digi. tv. vysílání v místě mého bydliště ještě nefunguje digi. tv. vysílání pořizovací náklady příjmu digi. tv. jsou příliš vysoké pořizovací náklady příjmu digi. tv. jsou příliš vysoké pořizovací náklady příjmu digi. tv. jsou příliš vysoké pořizovací náklady příjmu digi. tv. jsou příliš vysoké čekám, až se stávající alog. vysílání vypne čekám, až se stávající alog. vysílání vypne čekám, až se stávající alog. vysílání vypne čekám, až se stávající alog. vysílání vypne čekám výhodnou bídku př. set-top-box v akci čekám výhodnou bídku př. set-top-box v akci čekám výhodnou bídku př. set-top-box v akci čekám výhodnou bídku př. set-top-box v akci čekám, jakou budou mít známí zkušenost čekám, jakou budou mít známí zkušenost čekám, jakou budou mít známí zkušenost čekám, jakou budou mít známí zkušenost nemám o digi. tv. vysílání dostatek informací nemám o digi. tv. vysílání dostatek informací nemám o digi. tv. vysílání dostatek informací nemám o digi. tv. vysílání dostatek informací digi. vysílání nepřinese nic nového digi. vysílání nepřinese nic nového digi. vysílání nepřinese nic nového digi. vysílání nepřinese nic nového nevím, co bych pro to měl(a) udělat, abych mohl(a) sledovat digi. tv. nevím, co bych pro to měl(a) udělat, abych mohl(a) sledovat digi. tv. nevím, co bych pro to měl(a) udělat, abych mohl(a) sledovat digi. tv. nevím, co bych pro to měl(a) udělat, abych mohl(a) sledovat digi. tv. jiné důvody jiné důvody jiné důvody jiné důvody nemám zájem sledovat televizi nemám zájem sledovat televizi nemám zájem sledovat televizi nemám zájem sledovat televizi N = N = N = N = % % % % Respondenti kteří nepřijímají digi. tv. Investice domácnosti při přechodu vysílání Ochota investovat Set-top-box Kolik Kolik je je Vaše Vaše domácnost domácnost ochotná ochotná při při přechodu přechodu vysílání vysílání utratit utratit peněz peněz za za jednotlivé jednotlivé přístroje přístroje a a doplňky, doplňky, které které jsou jsou nezbytné nezbytné pro pro příjem příjem ho ho ho ho vysílání? vysílání? Kolik Kolik jste jste ochotný(á) ochotný(á) zaplatit zaplatit za za?? I. Vl II. Vl III. Vl IV. Vl Průměr - včetně těch kteří,- Kč,- Kč,- Kč,- Kč nejsou ochotni investovat: - pouze ti, kteří jsou,- Kč,- Kč,- Kč,- Kč ochotni investovat: a více Kč a více Kč a více Kč a více Kč až Kč až Kč až Kč až Kč až Kč až Kč až Kč až Kč do Kč do Kč do Kč do Kč není ochotná investovat není ochotná investovat není ochotná investovat není ochotná investovat neodpověděl(a) neodpověděl(a) neodpověděl(a) N = N = neodpověděl(a) N = N = % % % % Respondenti kteří nepřijímají digi. tv.

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna Digitalizace televizního V. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m televizním. Technické parametry příjmu

Více

Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Výpočet proveden metodou ITU 1546-2 CA bez morfologie. Česká republika Pokrytí obyvatel zemským televizním

Více

Digitalizace televizního vysílání. III. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. III. Vlna Digitalizace televizního vysílání III. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek, Sak Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec 09 Při citaci výsledků výzkumů uvádějte Digitalizace TV vysílání, ČTÚ, 09 Obsah.

Více

Digitalizace televizního vysílání. VI. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. VI. Vlna Digitalizace televizního vysílání VI. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o digitálním televizním vysílání.

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace televizního vysílání Zpráva z výzkumu Kolesárová, Sak, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec 2008 Při citaci výsledků výzkumů uvádějte Digitalizace TV vysílání, ČTÚ, 2008 1 Obsah

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) První vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace ho vysílání Zpráva z výzkumu Sak, Saková, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červen 008 Obsah S S S S S T T T S S T. Základní informace o výzkumu. Informovanost o digitálním m vysílání.

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město (dle TPP) Druhá vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ostrava (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ostrava (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ostrava (dle TPP) První vlna Praha Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7 III. Závěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysílání. Obsah: A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání

Více

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJ K NEMOCNIČNÍ PÉČI Období sběru dat:18. 9. 2013 23. 9. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti České Budějovice (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti České Budějovice (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti České Budějovice (dle TPP) První vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Výběr klíčových výsledků výzkumu 5. května 2016 O nadaci Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje

Více

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně Zpráva z šetření pro Českou televizi Meritum Research, prosinec 2011 1) OBSAH 1) OBSAH... 2 2) HLAVNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU... 3 3)

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace televizního vysílání základní výsledky výzkumu Praha 06 INSOMA Suchý vršek 28 8 00 Praha Mgr. Karolína Saková, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. sak@mbox.dkm.cz Metodologie Firma Insoma uskutečnila

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) Druhá vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí analogového televizního vysílání v lokalitě Praha město

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí analogového televizního vysílání v lokalitě Praha město Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí analogového televizního vysílání v lokalitě Praha město 2. vlna Praha 2009 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření 3.1 Slyšel/a jste o

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Druhá vlna Praha 2009 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Prosinec 2015 Obsah Hlavní zjištění 3 Realizátor projektu 5 Parametry projektu 6 Struktura vzorku

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2003 Úvod V souvislosti s prudkým rozvojem tzv. informační

Více

DIGITALIZACE V ÚZEMNÍ OBLASTI BRNO-MĚSTO

DIGITALIZACE V ÚZEMNÍ OBLASTI BRNO-MĚSTO DIGITALIZACE 2010 DIGITALIZACE V ÚZEMNÍ OBLASTI BRNO-MĚSTO PROČ DIGITALIZACE Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který umožní lépe nakládat s frekvencemi, na

Více

Výzkumy volebních preferencí

Výzkumy volebních preferencí Výzkumy volebních preferencí Tomáš Lebeda Tomas.Lebeda@upol.cz Volební preference nejenže sociální realitu měří, ale ony ji do jisté míry spoluutvářejí. *** Chybná interpretace v médiích může mít dopad

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Závěrečná zpráva z výzkumu, 5. května 2016 Nadace Proměny Karla Komárka Obsah závěrečné zprávy Představení výzkumu 3 7 Klíčová zjištění

Více

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Agentura Focus provedla ve dnech 19. 4. 27. 4. 2016 reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Výběrový vzorek tvořilo 1037 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP) Druhá vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) První vlna Praha Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Občané o důchodovém systému listopad 2015 Technické

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Úvodem: nová data. Setkání s novináři 27.5.2010

Úvodem: nová data. Setkání s novináři 27.5.2010 Úvodem: nová data Setkání s novináři 27.5.2010 ATO Asociace televizních organizací Salmovská11, 120 00 Praha 2 telefon: +420 222 543 001, +420 222 543 002 fax: +420 222 543 003 ato@ato.cz www.ato.cz 1

Více

Vybrané výsledky Kontinuálního výzkumu PEM

Vybrané výsledky Kontinuálního výzkumu PEM Vybrané výsledky Kontinuálního výzkumu PEM Workshop ATO 11.6.2015 Věděli jste, že...?... 9 domácností ze 100 má televizor připojený k Internetu Základ: TV domácnosti 2 Věděli jste, že...?... tablet naleznete

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Sněmovní volební model MEDIAN

Sněmovní volební model MEDIAN Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Sněmovní volební model MEDIAN SRPEN 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111,

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

T-Mobile Televize. Alexandra Korman, ředitelka marketingu consumer segment Martin Jaroš, ředitel marketingové komunikace

T-Mobile Televize. Alexandra Korman, ředitelka marketingu consumer segment Martin Jaroš, ředitel marketingové komunikace T-Mobile Televize Alexandra Korman, ředitelka marketingu consumer segment Martin Jaroš, ředitel marketingové komunikace 1 Tak co dnes dávají Češi a televize T-Mobile Televize Programová nabídka nekompromisní

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 3 Příjem digitálního vysílání a přijímače pro DVB-T Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Digitáln lní televizní přijímače

Více

Zdroje a využívání informací v oblasti léčiv - lékaři

Zdroje a využívání informací v oblasti léčiv - lékaři Zdroje a využívání informací v oblasti léčiv - lékaři Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Květen 0 Obsah Hlavní zjištění 3 Realizátor projektu 5 Parametry projektu 6 Struktura vzorku 7

Více

Průzkum MasterCard co chceme od MHD

Průzkum MasterCard co chceme od MHD 44 Veřejná doprava Průzkum MasterCard co chceme od MHD Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno (dle TPP) Druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

Podpora znevýhodněných při volbě povolání a přechodu na trh práce

Podpora znevýhodněných při volbě povolání a přechodu na trh práce Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Podpora znevýhodněných při volbě povolání a přechodu na trh práce Ing. Jana Trhlíková 19. 4. 2011, 0lomouc VIP KARIÉRA-II DATA A INFORMACE Jaká data obsahuje

Více

Tisková zpráva. ATO MEDIARESEARCH, Praha, 24. 9. 2014. Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání

Tisková zpráva. ATO MEDIARESEARCH, Praha, 24. 9. 2014. Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání Co zásadního se dělo v průběhu procesu přechodu na pozemní digitální vysílání (DVB-T) z pohledu vybavení domácností televizní technikou a

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí Technické parametry

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA EDITOVÁNO _ LENKA ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ vlna 1, 2.0. - 0.09. 01 před kampaní vlna 2,.09. - 1.09. 01 začátek kampaně vlna, 2.09. - 01.. 01 kampaň vlna, 0.. - 1.. 01 kampaň vlna, 22.. - 29.. 01 po kampani

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna Výhled na 3Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 27 20,4 24,6 Q4/2013: -11,5 22,8 17,7 23,1 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 Q1/2014:

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava (dle TPP) První vlna Olomouc Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Volby 2013. Volby 2013 v České televizi

Volby 2013. Volby 2013 v České televizi Volby 2013 v České televizi 1. PŘEDVOLEBNÍ VYSÍLÁNÍ 2. VOLBY 2013 PŘEDVOLEBNÍ DEBATY Z KRAJŮ 3. PRŮZKUMY PRO PŘEDVOLEBNÍ DEBATY 4. INTERVIEW DANIELY DRTINOVÉ 5. UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE 6. POLITICKÉ SPEKTRUM

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání?

Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání? Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání? Petra Anýžová KONFERENCE PIAAC: PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU V PRÁCI A V ŽIVOTĚ 27. LISTOPADU 2013 Hlavní téma Nerovnosti v šancích na dosažení vyššího

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

DAB V ČESKÉM ROZHLASE ING. KAREL ZÝKA

DAB V ČESKÉM ROZHLASE ING. KAREL ZÝKA DAB V ČESKÉM ROZHLASE ING. KAREL ZÝKA XXV. KONFERENCE RADIOKOMUNIKACE 2015 DIGITÁLNÍ PLATFORMY DIGITÁLNÍ PLATFORMY DVB-T DIGITÁLNÍ PLATFORMY DVB-T DVB-S DIGITÁLNÍ PLATFORMY DVB-T DVB-S INTERNET DIGITÁLNÍ

Více

Ing.Pavel Hanuš Česká televize

Ing.Pavel Hanuš Česká televize Ing.Pavel Hanuš Česká televize Digitalizace již reálně probíhá Ostrava - Hoštálkovice K54 dočasný anténní systém Listopad 2009 Start programové restrukturalizace ČT PO : 9 539 841/ 93,25% PÚ : 90,70% Digitalizace

Více

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015 pi104 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 1 Technické

Více

Základní informace o šetření

Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

Strategie komunikace informaèní kampanì pøechodu na televizní digitální vysílání 1. 12. 2008

Strategie komunikace informaèní kampanì pøechodu na televizní digitální vysílání 1. 12. 2008 Strategie komunikace informaèní kampanì pøechodu na televizní digitální vysílání 1. 12. 2008 ZÁKLADNÍ CÍLE KOMUNIKACE INFORMAÈNÍ KAMPANÌ PØECHODU NA DIGITÁLNÍ TV VYSÍLÁNÍ 2009 A INFORMOVAT O VÝHODÁCH DIGITÁLNÍ

Více

Informovanost a participace mládeže

Informovanost a participace mládeže Informovanost a participace mládeže Realizátoři: NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE A IPSOS TAMBOR Realizace: 0/009 0/009 Pozadí projektu Tento výzkum je součástí projektu Klíče pro život, který se zabývá

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Informovanost o Parkinsonově nemoci

Informovanost o Parkinsonově nemoci Informovanost o Parkinsonově nemoci Závěrečná zpráva Březen 05 Obsah Hlavní zjištění 3 Parametry projektu 7 Struktura vzorku 7 Výsledky 8 Realizátor projektu 9 Dotazník 0 Informovanost o Parkinsonově nemoci

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová Technická specifikace: Prováženo Bez omezení, porovnává celý vzorek Číselné hodnoty označují průměr u spojitých proměnných nebo podíl respondentů s odpovědí ANO u binárních proměnných Barevné škály označují

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Názory občanů sídla MARŠOV

Názory občanů sídla MARŠOV Názory občanů sídla MARŠOV V. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Maršov : osob z celkového počtu lidí

Více

Projekt Videotéka. Otázky pro ověření, zda-li tázaná osoba odpovídá cílové skupině: Je ve vaší domácnosti přítomna TV? ANO

Projekt Videotéka. Otázky pro ověření, zda-li tázaná osoba odpovídá cílové skupině: Je ve vaší domácnosti přítomna TV? ANO Projekt Videotéka Hrubý popis: Aplikace umožňující uživateli prohlížet databázi filmů a ostatních pořadů přímo na televizi, jejich následné objednání od poskytovatele a případné uložení na HDD přímo v

Více

Značky sportovního zboží

Značky sportovního zboží Factum Invenio, Těšnov, 110 00 Praha 1, tel: +20 22 80 60, fax:+20 22 80 628, e-mail:info@factum.cz, www.factum.cz Značky sportovního zboží Na českém trhu se v současné době pohybují hlavní hráči sportovního

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

A. Popis stávajícího stavu a vývoje... 2 B. Přílohy... 5

A. Popis stávajícího stavu a vývoje... 2 B. Přílohy... 5 II. Mimořádná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice Vypnutí zemského analogového televizního vysílání z vysílačů velkého výkonu v územní oblasti Sušice 28. února 2010.

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice. Institut komunitního rozvoje INKOR

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice. Institut komunitního rozvoje INKOR ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice Institut komunitního rozvoje INKOR 1. Základní informace Obec Kaňovice se nachází 7 km severně od Frýdku-Místku směr Šenov. Obec

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. (březen-duben 2013) 29. duben 2013

Sněmovní volební model MEDIAN. (březen-duben 2013) 29. duben 2013 Sněmovní volební model MEDIAN (březen-duben 2013) 29. duben 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Stručné shrnutí výsledků

Stručné shrnutí výsledků Stručné shrnutí výsledků Průzkum identifikující spokojenost klientů s prací analytiků agentury CzechInvest 2011 V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Problematické aspekty výzkumů volebních preferencí

Problematické aspekty výzkumů volebních preferencí Problematické aspekty výzkumů volebních preferencí K problému korektní interpretace (před)volebních výzkumů Tomáš Lebeda Tomas.Lebeda@soc.cas.cz Volební preference nejenže sociální realitu měří, ale

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

Semináře pro spotřebitele a spotřebitelská sdružení. Sborník seminářů. Kvalita z Evropy. chutě s příběhem. www.oznaceni.eu

Semináře pro spotřebitele a spotřebitelská sdružení. Sborník seminářů. Kvalita z Evropy. chutě s příběhem. www.oznaceni.eu Semináře pro spotřebitele a spotřebitelská sdružení Sborník seminářů Kvalita z Evropy chutě s příběhem www.oznaceni.eu Semináře pro spotřebitele a spotřebitelská sdružení Kvalita z Evropy chutě s příběhem

Více

OBSAH: I. ÚVOD... 5 I.1 Vstupní informace... 5 I.2 Cíle analýzy... 6 II. Informační kampaň k přechodu na digitální vysílání... 7 II.

OBSAH: I. ÚVOD... 5 I.1 Vstupní informace... 5 I.2 Cíle analýzy... 6 II. Informační kampaň k přechodu na digitální vysílání... 7 II. Analýza úspěšnosti přechodu na digitální televizní vysílání pro osoby se zdravotním postižením individuálně bydlících v územní oblasti Jeseník a Zlín a porovnáni této úspěšnosti s přechodem na digitální

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více