Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354"

Transkript

1 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

2 Biologická klasifikace rostlin BOT/BIKR Petr Hašler Katedra botaniky PřF UP

3 Řasy sekundární symbiózy

4 Dinophyta (obrněnky) Převážně bičíkovci, vzácně kokální nebo trichální Chlorofyl a, c2, β-karoten, dinoxanthin, PERIDININ Chloroplasty diskovité, terčíkovité, 3 obalné membrány, thylakoidy po trojicích, uvnitř občas pyrenoid Zásobní látka škrob mimo chloroplast Jsou částečně heterotrofní lov bakterií, prvoků Jádro dinokaryon trvale kondenzované chromozomy bez histoproteinů Mitóza karyolema zůstává zachována Povrch buňky théka (amfiesma), starý povrch obrněnky dokáží obměňovat svlékáním - ekdysis 2 bičíky delší - pohyb, kratší přihánění potravy Ocellus světločivná organela Pusuly vychlípeniny nefotosyntetizujících druhů u báze bičíků osmoregulační funkce

5 Obrněnky povrch buňky Apikální pól Celulozní destičky mezi nimi trichocysty (při podráždění vystřelují vlákna) } } epithéka Prsténcová (ekvatoriální) rýha, kratší bičík hypothéka Podélná rýha, delší bičík

6 Uložení bičíku v prsténcové rýze Dinokaryon gigantické jádro

7 Struktura chloroplastu obrněnek TEM řez

8 Obrněnky - rozmnožování Nepohlavní dělení za pohybu šikmo k podélné ose, dceřiné buňky rychle dorůstají U kapsálních a kokálních druhů zoosporami typu r. Gymnodinium Pohlavně anizogamií nebo izogamií, kopulací gamet silnostěnná hypnozygota, po meiose hypnozygota klíčí výtrusy typu Gymnodinium, většinou zygotický cyklus

9 Fůze izogamet Klidová cysta Hystrichosféry klidové endogenní cysty

10

11

12 Peridinium sp.

13

14

15

16 Euglenophyta (krásnoočka) základní charakteristika Jednobuněční bičíkovci Drobné chloroplasty s pyrenoidem, 3 membrány, thylakoidy srostlé po 3-12 Chlorofyl a, b, β-karoten, karotenoidy Častá apochlorie nebo apoplastie Zásobní látka paramylon Vyživují se částečně heterotrofně organické zdroje uhlíku a dusíku, vitamíny, některé potravní specialisté na lov bakterií nebo malých řas Povrch buňky pelikula nebo lorika 1-4 bičíky, paraflagelární lišta a šroubovitě jdoucí mastigonemata U báze bičíků stigma pigmentová granula Rozmnožování nepohlavní (dosud známé), schizotomií Tvorba spor za nepříznivých podmínek palmeloidní stádium (může se dělit) Při mitóze jaderná membrána zůstává zachovaná V přírodě tvoří neustonické blanky na vodní hladině Fylogenetická příbuznost prvokům ze skupiny kinetoplastida př. Trypanosoma

17 Struktura krásnoočka Buněčné povrchy krásnooček

18 Taxonomické dělení krásnooček Euglena Trachelomonas Phacus

19 Euglena sanguinea Phacus orbicularis Euglena acus Trachelomonas hispida

20 Neustonická blanka E. sanguinea

21 Bezbarvá dravá krásnoočka Entosiphon sp. Peranema sp. Anisonema sp.

22 Pohyb krásnoočka rodu Anisonema

23 Cryptophyta (skrytěnky) základní charakteristika Typická monadoidní stélka dorziventrálně oploštělá, dva téměř stejně dlouhé bičíky (delší dvě řady mastigonemat, kratší pouze jedna) Periplast plasmatická membrána, pod ní drobné hexagonální destičky Chloroplast 2 obalné membrány + spojení s jadernou membránou přes endopl.ret. = 4 vrstvy Přítomnost fykobilinů uvnitř thylakoidů, nejsou však fykobilizomy Uvnitř chloroplastu stigma, pyrenoid, nukleomorf (redukované jádro eukaryotického symbionta pravděpodobně ruduchy = sekundární endosymbióza), škrob, 80s ribozomy Škrobový kompartment místo uložení zásobní látky Vakovitý jícen s ejektozomy

24 Cryptophyta - morfologie Pelikula Vakovitý jícen Ejektozómy Škrobový kompartment Nukleomorf Chloroplast Jádro 4 membrány Thylakoidy po dvojicích Hlavní bičík Vedlejší bičík

25 Celkový pohled na systematiku skrytěnek a jejich příbuznost k ruduchám

26 Vnitrorodová genetická variabilita skrytěnek podle typu nukleomorfu Chroomonas Proteomonas Cryptomonas Rhodomonas

27 Vnitrorodová genetická variabilita skrytěnek podle typu jádra Chroomonas Proteomonas Rhodomonas Cryptomonas

28 Cryptophyta - ekologie Významní zástupci jarního a podzimního fytoplanktonu jezer (Cryptomonas reflexa) nebo rašelinných tůní (C. tetrapyrenoidosa) Často ve velmi vysokém počtu Mají schopnost aktivního lovu, zejména bakterií Někteří zástupci produkují toxické látky Apochlorický druh (bez) chloroplastů Chilomonas parametium

29 Cryptophyta - zástupci Rhodomonas Cryptomonas Chroomonas Sytě modrozelené zbarvení Chilomonas paramecium

30 Řasy oddělení Heterokontophyta Heterogenní skupina variabilní morfologie Značná podobnost v ultrastruktuře buňky a struktuře DNA Široká variabilita stélek kokální až pletivné Struktura chloroplastu znaky pokročilých stupňů symbiózy, 4membrány, tylakoidy po 3, přítomna věncová lamela Typické pigmenty chlorofyl a,c; xantofyl fukoxantin Zásobní látka chrysolaminaran (nedává reakci s I 2 ) Bičíkovci heterokontní, rozdilna struktura, délka a funkce (delší s mastigonematy sloužík pohybu, kratší má na bázi fotoreceptor)

31 Chrysophyceae-zlativky Hlavně jednobuněčné typy monadoidní, rhizopodiální, kapsální, kokální (vzácně) Výživa autrofní jen z části (mixotrofie) org. zdroje C a N, vitamíny (auxotrofie) Často fagotrofní lov bakterií Nutriční oportunismus přechod od autotrofie k heterotrofii podle podmínek Povrch buňky kryje periplast plazmatická membrána+podpůrné mikrotubuly Diskobolocysty pod povrchem periplastu, vymrštitelná tělíska Lorika pokrývá periplast, z celulózní mikrofibril (Dinobryon), křemičité šupiny (Mallomonas), 2 heterokontní bičíky, delší pohyb, 2 řady mastigonemat, kratší (někdy chybí) 1 řada mastigonemat fototaxe, na bázi fotoreceptor, u přisedlých druhů kratší bičík nahánění potravy Rhizoplast kontraktilní příčně pruhované vlákno, spojuje bázální tělíska bičíků a jádro Pulsující vakuoly odčerpávání přebytečné vody Velkou část buňky zabírá diktyozóm a jediný chloroplast s nahým pyrenoidem a červeným stigmatem Endogenní stomatocysty přežití nepříznivých podmínek, dobře se dochovávají v sedimentech=paleologická studia klimatu, fytoplanktonu.

32 Schéma stavby buňky třídy Chrysophyceae panožky pulzující vakuola bičík rudiment bičíku stigma lorika chloroplast jádro panožky

33 Chrysophyceae - rozmnožování Nejčastěji prosté dělení buněk Pohlavní kopulace nahých hologamet, vzniká zygota stomatocysta, po období klidu klíčí postupně, vyrejdí po rozpuštění zátky 2-4 iniciální buňky (vznik mitóza) Při mitóze zaniká jaderná membrána i jadérko, nová jaderná membr.vzniká z cisteren ER zátka stomatocysta

34 Ekologie Preferují živinově chudé a kyselejší vody Bičíkovci aktivně migrují ve vodním sloupci Některé zlativky silné toxiny nebo tvoří neustonické blanky (Chromulina) Staré mořské sedimenty (jurské období)

35 Neustonická blanka rodu Ochromonas.

36 Chromulina rod zlativek, který je častý v neustonických blankách. Dinobryon zlativka žijící v celulózních lorikách.

37 Koloniální zlativka Uroglena. Podobá se zelené řase Volvox.

38 Hydrurus zlativka porůstající kameny v horských potocích. Nepříjemně zapáchá po rybím slizu.

39 Synurophyceae Třída dříve patřila do Chrysophyceae Oddělení na základě molekulární odlišnosti a submikroskopické struktuře buňky Buňky obvykle kryté křemitými šupinami Typické rody Mallomonas a Synura

40 Křemité šupiny s ostny Rozpadlá buňka rodu Mallomonas Mallomonas samostatně žijící

41 Mallomonas detaily buněčného povrchu pod SEM

42 Synura koloniální bičíkovec, každá buňka je vystužená křemitou šupinou. Žije v planktonu a litorálu stojatých a tekoucích vod.

43 Synura detaily bunčného povrchu pod SEM Křemitá šupina

44 Rozsivky - charakteristika Jednobuněčné řasy žijící samostatně nebo v koloniích Frustula křemitá schránka, kruhovitá nebo podlouhlá, povrch pokrývá polysacharid diatotepin Chloroplasty chlorofyl a, c1, c2, fukoxanthin Zás.látky chrysolaminaran, volutin, olej Rozmnožování nepohl. dělení buněk, pohl. oogamií (centrické rozsivky), izogamií (penátní)

45 Rozsivky - buňka Dy dictyosom Ch chloroplast Ja jádro Mi mitochondrie Py pyrenoid Va - vakuola

46 Frustula - stavba

47 Valvy rozsivek

48 Valvy rozsivek

49 Valvy rozsivek

50 Evoluce rozsivek Centrické typy

51 Fragilaria Surirela Cymbella Pinnularia Eunotia

52 Vegetativní množení rozsivek

53 Princip rozmnožování penátních rozsivek

54 Příklad pohlavního rozmnožování centrických rozsivek spermatozoidy zygota oogonium Iniciální buňka Stadium auxospory

55 Ekologie Jedna z nejvýznamnějších skupin řas, až ¼ celosvětové primární produkce Obývají všechna prostředí ve vodách v planktonu i perifytonu, aerofyticky. Diatomit (křemelina)-hornina vytvořená rozsivkami, dynamit Velké množství olejů - biotechnologie

56 Diatomit a jeho význam

57 Význam rozsivek-křemelina, dynamit, Nobelova cena

58 Systematika rozsivek

59

60 třída: Bacillariophyceae Podtřída: Coscinodiscophycideae Dřívější skupina centrických rozsivek, vždy bez raphe nebo středního žebra, frustuly paprsčitě souměrné (kruhové,trojúhelníkovité ), chloroplasty drobné a terčíkovité Podtřída: Fragillariophycideae Bilaterálně souměrné druhy se středním žebrem, raphe chybí, chloroplasty drobné a četné Podtřída: Bacillariophycideae Bilaterálně souměrné druhy, štěrbinovité, kanálkovité raphe, chloroplasty často velké 1-2 při stěnách buňky

61 Planktonní druhy s krátce válcovitými buňkami, zejména v našem jarním planktonu Stephanodiscus hatzschii žebra Coscinodiscophycideae Stephanodiscus

62 Drobné buňky centrické rozsivky Cyclotella. Hojný rod našich stojatých a pomalu tekoucích vod. Plankton, na jaře a na podzim. Cyclotella meneghiniana

63 Buňky spojeny do dlouhých kolonií, častý zástupce fytoplanktonu rybníků, M. varians Coscinodiscophycideae Melosira

64 podtř. Fragillariophycideae Naši běžní planktonní zástupci, vyskytují se v jarním planktonu rybníků často ve velmi hojném počtu Tabellaria Asterionella Diatoma

65 podtř. Bacillariophycideae Klasické penátní rozsivky Bilaterálně souměrné, štěrbinové, kanálkové raphe, pozn. odchylky v tvaru Eunotia, Achnanthes, Cocconeis Řády: Eunotiales Achnanthales Naviculales Cymbellales Bacillariales Surirellales

66 Eunotiales Rozsivky s krátkým raphe na koncích buňky, misky úzké, obloukovitě prohnuté, často ozdobné okraje, zejména kyselé rašelinné vody Achnantheles Rozdílně strukturované valvy, jedna miska štěrbinovté raphe, druhá miska střední žebro, přisedají k podkladu na straně raphe, ale nepohybují se, Cocconeis, Achnanthes Naviculales, Cymbellales Nejčastější zástupci rozsivek, obě misky mají štěrbinovitá raphe, rody Navicula, Pinnularia se pohybují po substrátu, rod Cymbella -prohnuté misky, přisedá často k substrátu pomocí pomocí slizovitých stonků, rod Pleurosigma-esovitě prohnutý, nepohybuje se Bacillariales, Surirellales Druhy s kanálkovitým raphe, časté půdní druhy, Nitzchia, Surirella

67 Achnanthes Eunotia raphe Cocconeis placentula

68 Navicula Cymbella Pinnularia

69 Surirella Gyrosigma Nitzschia

70 třída Phaeophyceae Skupina pravých hnědých řas chaluhy Stélka mikroskopická až makroskopická (někdy až 10tky metrů dlouhé pletivné stélky) Stélka (stichomeristém) vyrůstá z iniciální buňky nebo pomocí stichomeristému fyloid, kauloid, rhizoid Ve stélkách najdeme diferencovaná pletiva nebo náznaky epidermis, asimilační, mechanická, dokonce i vodivá Macrocystis pyrifera Chlorofyl a, c1, c2, fukoxanthin Chloroplast typic. pro chromofyta, vždy s pyrenoidem Zásobní látky chrysolaminaran, manitol, olej Baktericidní látky fukosan, barví stélku hnědě, uskladněný ve fysoidách (drobné vakuoly) Velké množství slizu, fukodain, velké množství síry

71 Rozmnožování a životní cyklus Možnost sledování postupné redukce gametofytu od primitivních skupin k nejdokonalejším Nejjednodušší IZOMORFICKÁ rodozm. Gametofytní i sporofytní rostlina se neliší svou stavbou, řád Ectocarpales HETEROMORFICKÁ rodoz. Vývoj gametofytu je často omezen na mikroskopická vlákna, dominuje sporofyt, často mnohametrová rostlina, řád Laminariales Chybí samostatný gametofyt, gamety po meiozi na sporofytu, řád Fucales diploidní cyklus

72 Ekologie chaluh Zejména v litorální nebo sublitorální oblasti moří, v příbojových zónách, přirůstají na kamenech, vodních živočiších, lodích, sladkovodní zástupci jen zřídka Nejstarší nálezy jsou z prvohor, silur až devon Rozšíření chaluh je ovlivněno geografickou polohou-fucus, Ascophyllum-severní atlantik, Cystoseira barbata-černé moře, Tichý oceán-macrocystis pyrifera, Nereocystis lutkeana, Sargasové moře- Sargassum Využívají se jako palivo, hnojivo, zdroj potravy (Undaria, Alaria- Japonsko, Čína) a farmokologicky aktivních látek

73 Systém chaluh

74 řád Ectocarpales Heterotrichální stélka, izogamie, izomorfie, plurilokulární gametangia (na gametofytu) gamety, unilokulární sporangia (jednobuněčné, hruškovité,pouze na sporofytu), zoospory na plurilokulárních sporangiích (šišticovitý tvar, drobné buňky), ektokarpén-feromon atraktující gamety ke kopulaci Ectocarpus siliculosus litorál evropských moří, na kamenech a různých podkladech

75

76 Ectocarpus siliculosus

77 Řád Dictyochales Vidličnatě větvené nebo vějířovité stélky, izomorfická rodozměna, oogamie, gamety s péřitým bičíkem, Dictyota dichotoma na kamenech v teplých mořích, asi 15 cm, fyloid plochý a dichotomicky větvený

78 řád Laminariales heteromorfická rodozměna, oogamie, význámná úloha sporofytu, většinou silná vzpřímená stélka až 3m, diferencovaná na kauloid, fyloid, rhizoid+diferencovaná pletiva, gametofyt mikroskopický, vláknitý, žije velmi krátce Laminaria saccharina, L.digitata-přirůstá k podkladu silným rhizoidem, fyloid je široce kopinatý, u L.digitata je roztřepený, v severním Atlantiku rozsáhlé podmořské lesy Nereocystis lutkeana-kauloid až 15m, úzké, 4m dlouhé fyloidy vyrůstají z plovacího měchýře, podmořské lesy na východním pobřeží USA, na stejné lokalitě až 50m dlouhé Macrocystis pyrifera

79 Laminariales - Převažující význam sporofytu

80 Laminaria digitata Pletivná stélka rodu Laminaria

81 Macrocystis Podmořské lesy Nereocystis

82 řád Fucales Není rodozměna, absolutní potlačení gametofytu pouze na gamety vzniklé po meiozi na sporofytu, oogamie Fucus vesiculosus-dichotomicky větvená, plochá, páskovitá stélka se středním žebrem, dvojice plovacích měchýřků (každý rok nová dvojice=určení stáří), litorál evropského Atlantiku, brakické vody, Ascophyllum nodosum, Cystoseira barbata-černé moře Sargassum-povrchové vody Sargasového moře, rozmnožují se fragmentací stélky, S. fluitans, S. natans, Přisedlý druh na ostatních chaluhách S. filipendula

83 Fucales-dominantní úloha sporofytu anteridia Vaječná buňka parafýzy

84 Fucus vesiculosus-chaluha bublinatá Plovací měchýřky Fucus vesiculosus-chaluha bublinatá

85 Sargassum

86 třída Xanthophyceae Není vyhraněný typ stélky pro skupinu Mnoho chloroplastů v buňce, žlutozelené=není fukoxanthin, u rodu Vaucheria-vaucheriaxanthin V plazmě chrysolaminaran, olejové krůpěje Buněčná stěna celulózní, často sliz na povrchu Monadoidní typy a zoospory-heterokontní bičíky, delší je péřitý Vývojový paralelizmus ve tvaru stélky mezi různobrvkami a zelenými řasami (Characiopsis vs Chlamydopodium, Tribonema vs Microspora)- rozlišení-negativní škrobová reakce

87 Chlorellidium Botrydiopsis Vaucheria Tribonema

88 Zástupci rod Myxochloris mnohojaderná buňka, připomínající plasmodium hlenek, zoospory, endogenní cysty, v hyalocytech rašeliníku Botryopsis arhiza buněčná stěna ze dvou dílů, půdní druh Goniochloris zkřemenělá buněčná stěna Characiopsis přisedlý rod k substrátu pomocí slizovitých stopečků Ophiocytium capitatum litorál, buněčná stěna ze dvou dílů, zoospory Botrydium granulatum mnohojaderná vakovitá stélka, na vlhké jílovité půdě na březích rybníků a řek, k půdě pomocí bezbarvých rhizoidů, zoospory, nepříznivé období = tlustostěnné cysty Tribonema zejména v jarních zarostlých tůních, buněčná stěna za dvou dílů ve tvaru písmene H, zoospory

89 buňka Tribonema H - kus Ophiocytium Tribonema Characiopsis

90 Botrydium

91 Vaucheria posypanka, dlouhá trubicovitá stélka, bezbarvé rhizoidy, roste vrcholovými částmi vlákna, vlákno: 1. Apikální oblast mitochondrie, ER, diktyozóm, syntéza buněč.povrchu 2. Subapikální oblast chloroplasty a jádra 3. Vakuolizovaná oblast centrální (nejobjemnější) část vyplněná vakuolou Při poranění řasy rychlé zacelení rány komplexem organel apikální zóny, pohlavní proces oogamický

92

93 třída Raphidiophyceae Chloromonády, buněčný povrch jen periplast, pod ním mnoho drobných chloroplastů (bez spojení s jádrem), věncová lamela jen u některých zástupců Hlavní produkt fotosyntézy olejová tělíska Mezi chloroplasty trichocyty (mukocysty) Velké jádro na předním konci čepička asi z 50 diktyozómů Dva bičíky hlavní směřuje dopředu pohyb,mastigonemata; druhý splývá podél Není přítomno stigma Rozmnožují se pouze schizotomií Zejména planktonní bičíkovci, zejména severské kyselé vody

94 Gonyostomum semen velké buňky až 100 m, rašelinné tůňky Vacuolaria virescens rašelinné tůně Další druhy: Chatonella antiqua (red tide, úhyny ryb v Japonsku), Fibrocapsa japonica, Heterosigma carterae, Haramonas dimorpha

95 Gonyostomum semen

96 třída Eustigmatophyceae Malá skupina, s odlišným složením pigmentů od chromophyta-pouze chlorofyl a, není c, hlavní akcesorický pigment violaxanthin Chloroplast 4membrány, není spojení s jádrem ani věncová lamela Občas pyrenoid, nikdy u zoospor Velké stigma Rozmnožování 2-4 zoospory, pohlavní? Většinou půdní druhy, běžně Zástupci třídy: Eustigmatos, Vischeria, Pseudocharaciopsis, Nannochloropsis, Chlorobothrys regularis

97 Prymnesiophyta (Haptophyta) Podle některých autorů třída patřící pod Chromophyta nebo samostatné oddělení Bičíkovci, kapsální, kokální, krátce vláknité řasy Bičíkový aparát 2 bičíky + HAPTONEMA Haptonema neslouží k pohybu, povrch hladký bez vlášení, délka variabilní Povrch bičíků polysacharidové šupiny s radiálně koncentrovanými mikrofibrilami (vznik z diktyozomu) Kokolity kryjí povrch u vápenatých bičíkovců, šupiny inkrustované krystaly kalcitu Chloroplast hnědý, bez věncové lamely (=odlišení od Chromophyta?) Zásobní látka chrysolaminaran, olej

98 řád Prymnesiales Drobní bičíkovci, kapsální druhy v moři nebo sladkovodním prostředí Haptonema často kontraktilní Povrch těla kryjí polysacharidové šupiny

99 Chrysochromulina parva Planktonní druh našich rybníků a přehrad haptonema

100 Phaeocystis pouchetii Drobné buňky, tvoří velké slizovité kolonie, někdy se přemnožuje a biomasa ucpává rybářské sítě, znečišťuje pláže a způsobuje úhyn ryb, Při fotosyntéze DMS dimethylsulfid významná složka koloběhu síry.

101 Prymnesium saltans Žije v teplých brakických vodách, při přemnožení způsobuje úhyny ryb, produkuje toxiny haptonema

102 řád Coccolithophoridales Vápenatí bičíkovci Bičíkovci, kapsální, vláknité řasy Povrch kryjí kokolithy Především mořské druhy nanoplanktonu

103 Pontosphaera syracusana Cricosphaera carterae

104 Emiliania huxley Při přemnožení způsobují white water bílé vegetační zabarvení vody Velký význam v koloběhu uhličitanu vápenatého

Heterokontní (oddělení Heterokontophyta), skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta)

Heterokontní (oddělení Heterokontophyta), skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta) Heterokontní (oddělení Heterokontophyta), skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta) Oddělení Heterokontophyta Pleuronematický bičík (pohybový) Akronematický bičík Chromatofory

Více

Heterokontní řasy a ruduchy (oddělení Heterokontophyta, Rhodophyta)

Heterokontní řasy a ruduchy (oddělení Heterokontophyta, Rhodophyta) Heterokontní řasy a ruduchy (oddělení Heterokontophyta, Rhodophyta) Oddělení Heterokontophyta Pleuronematický bičík (pohybový) Akronematický bičík Chromatofory se 4 membránami Chlorofyl a, c Fukoxantin,

Více

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. a evoluce nižších rostlin a hub. RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. a evoluce nižších rostlin a hub. RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie EUKARYA Protozoa - Euglenophyta, Dinophyta & Chromista - Cryptophyta, Heterokontophyta Bi2BP_BHNP Základy systému a evoluce nižších

Více

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta TŘÍDA: Dinophyceae ŘÁD: Gonyaulacales Ceratium (TP) ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta

Více

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Třída: RAPHIDOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: RAPHIDOPHYCEAE Celková charakteristika Malá skupina jednobuněčných bičíkovců zahrnuje jen devět rodů. Jejich buňky jsou poměrně velké (až 100 µm). Žijí jak ve sladké vodě, tak i v

Více

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita řas a hub: 2. přednáška Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita řas a hub: 2. přednáška Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta Barbora Chattová Fylogeneze a diverzita řas a hub: 2. přednáška Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta Euglenophyta (krásnoočka) Cryptophyta (skrytěnky) Dinophyta (obrněnky) Chromophyta (hnědé řasy) Rhodophyta

Více

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Třída: RAPHIDOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: RAPHIDOPHYCEAE Celková charakteristika Malá skupina jednobuněčných bičíkovců zahrnuje jen devět rodů. Jejich buňky jsou poměrně velké (až 100 µm). Žijí jak ve sladké vodě, tak i v

Více

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické)

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) Sinice a řasy Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) žijí převážně ve vodním prostředí, fytoplanktonní,

Více

Botanika bezcévných rostlin 3. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 3. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 3. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Chromista (Chromalveolata) ODDĚLENÍ: Heterokontophyta TŘÍDA: Chrysophyceae Hydrurus foetidus TŘÍDA: Synurophyceae Synura

Více

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita řas a hub: 3. přednáška Heterokontophyta (Chromophyta)

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita řas a hub: 3. přednáška Heterokontophyta (Chromophyta) Barbora Chattová Fylogeneze a diverzita řas a hub: 3. přednáška Heterokontophyta (Chromophyta) Oddělení Heterokontophyta (Stramenopila) Fotoautotrofní řasy Pleuronematický bičík (pohybový) Akronematický

Více

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) HYDROBOTANIKA Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) Celková charakteristika Relativně malá skupinka co do počtu druhů (500 recentních druhů v 50 rodech), ale zejména mořští zástupci mají značný ekologický

Více

ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)

ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) Úvod do biologie rostlin Systém Slide 1 ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) podříše NIŽŠÍ ROSTLINY (Stélkaté Thallobionta) tělo = stélka (thallus) jednobuněčná vícebuněčná nerozlišená ve stonek, kořen, list, květ

Více

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: PHAEOPHYCEAE Celková charakteristika Název pochází z řeckého phaios = hnědý. Stélky chaluh jsou buď mikroskopická vlákna, nebo až několik desítek metrů velké pletivné stélky. Skoro

Více

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) HYDROBOTANIKA Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA) Celková charakteristika Relativně malá skupinka co do počtu druhů (500 recentních druhů v 50 rodech), ale zejména mořští zástupci mají značný ekologický

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Atlas mikroorganismů Jana Říhová Ambrožová Ústí nad Labem 2014 Název: Autoři: Atlas mikroorganismů doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Více

Chromista. (Archibald2009)

Chromista. (Archibald2009) Chromista * (Archibald2009) Kde v systému se nacházíme? Eukaryota Chromalveolata, (Hacrobia), Cryptophyta bičíkovci s nukleomorfem, fykobiliny a trichocystami Copyright 2008 Kerstin Hoef-Emden Chroomonas

Více

Obrazový atlas zástupců využitelných pro fykologická/ algologická pozorování na střední škole

Obrazový atlas zástupců využitelných pro fykologická/ algologická pozorování na střední škole Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Obrazový atlas zástupců využitelných pro fykologická/ algologická pozorování na

Více

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE

HYDROBOTANIKA. Třída: PHAEOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Celková charakteristika Název pochází z řeckého phaios = hnědý. Stélky chaluh jsou buď mikroskopická vlákna, nebo až několik desítek metrů velké pletivné stélky. Skoro všechny jsou mořské,

Více

Třída: XANTHOPHYCEAE

Třída: XANTHOPHYCEAE HYDROBOTANIKA Třída: XANTHOPHYCEAE Celková chrakteristika Asi 600 druhů v 90 rodech. Dříve byla tato skupina nazývána Heterokontae, neboli různobrvky, dnes bývá nazývána v některých moderních textech Tribophyceae

Více

Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé. RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.

Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé. RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Děkuji za pozorn Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň Botanický ústav

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 2. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 2. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 2. praktické cvičení ŘÍŠE: Chromista (Chromalveolata) ODDĚLENÍ: Heterokontophyta TŘÍDA: Chrysophyceae Hydrurus foetidus (TP) TŘÍDA: Synurophyceae Synura petersenii

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Oddělení: CRYPTOPHYTA

Oddělení: CRYPTOPHYTA HYDROBOTANIKA Oddělení: CRYPTOPHYTA Celková charakteristika Jsou to volně žijící bičíkovci, mořští i sladkovodní, důležití jsou zejména pro plankton jarních stojatých vod. Oddělení: CRYPTOPHYTA Stavba

Více

Impérium: Eukarya. Oddělení: Dinophyta (Dinoflagellata) - obrněnky. Oddělení: Euglenophyta krásnoočka, eugleny. Oddělení: Cryptophyta skrytěnky

Impérium: Eukarya. Oddělení: Dinophyta (Dinoflagellata) - obrněnky. Oddělení: Euglenophyta krásnoočka, eugleny. Oddělení: Cryptophyta skrytěnky Systém sinic a řas Impérium: Prokarya Říše: Bacteria Oddělení: Cyanophyta (Cyanobacteria) sinice Třída : Cyanophyceae- sinice Řád: Chroococcales Řád: Oscillatoriales Řád: Nostocales Impérium: Eukarya Říše:

Více

Zemědělská botanika. joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz

Zemědělská botanika. joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz Biologický systém (část 1) říše: Protozoa (prvoci) oddělení: Myxomycota (hlenky) Euglenophyta (krásnoočka, eugleny) Dinophyta (obrněnky) říše: Chromista

Více

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14. Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0016 Kapitoly z biologie sinic a řas Petr Hašler Katedra

Více

(CHROMISTA) Chromofyty (Chromophyta) Milan Dundr

(CHROMISTA) Chromofyty (Chromophyta) Milan Dundr (CHROMISTA) Chromofyty (Chromophyta) Milan Dundr Hnědé řasy, chromofyty (Chromophyta) barviva: chlorofyl a chlorofyl c - karoten Hnědé řasy, chromofyty (Chromophyta) barviva: fukoxanthin hnědý jiné xanthofyly

Více

CHROMOPHYTA hnědé řasy

CHROMOPHYTA hnědé řasy HYDROBOTANIKA CHROMOPHYTA hnědé řasy Velká skupina řas, která dle současného členění zahrnuje šest tříd s těmito společnými znaky: V jejich chloroplastech je chlorofyl a a c1 a c2, většinou i xanthofyl

Více

CHROMOPHYTA hnědé řasy

CHROMOPHYTA hnědé řasy HYDROBOTANIKA CHROMOPHYTA hnědé řasy Velká skupina řas, která dle současného členění zahrnuje šest tříd s těmito společnými znaky: V jejich chloroplastech je chlorofyl a a c1 a c2, většinou i xanthofyl

Více

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. www.sinicearasy.cz ODDĚLENÍ: BACTERIOPHYTA - baktérie Nejdůležitější

Více

Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas. Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech?

Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas. Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech? Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech? Řasy řazeny do 1 ze 3 říší: ROSTLINY Červená vývojová větev Hnědá vývojová

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení ŘÍŠE: Chromista (Chromalveolata) ODDĚLENÍ: Heterokontophyta TŘÍDA: Phaeophyceae ŘÁD: Dictyotales Dictyota (HB) Padina (HB) ŘÁD: Fucales Fucus

Více

NIŽŠÍ ROSTLINY - řasy

NIŽŠÍ ROSTLINY - řasy Maturitní téma č.8 NIŽŠÍ ROSTLINY - řasy CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ŘAS Rostlinnou říši dělíme na dvě základní skupiny - nižší rostliny (Algobionta) a vyšší rostliny (Cormobionta). Mezi nižší rostliny řadíme

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Autor. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 16 Chromista

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Autor. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 16 Chromista Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 16 Chromista Ročník 1. Datum tvorby 25.11.2012 Anotace -pro žáky jako

Více

Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková

Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin: řasy a sinice

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin: řasy a sinice Barbora Chattová Fylogeneze a diverzita rostlin: řasy a sinice Euglenophyta (krásnoočka) Cryptophyta (skrytěnky) Dinophyta (obrněnky) Chromophyta (hnědé řasy) Rhodophyta (ruduchy) Chlorophyta (zelené řasy)

Více

Lesnická botanika speciální přednáška 3

Lesnická botanika speciální přednáška 3 Lesnická botanika speciální přednáška 3 Řasy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fylogenetický strom www.sinicearasy.cz Glaucocystis

Více

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin 1. přednáška Cyanobacteria, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin 1. přednáška Cyanobacteria, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta Barbora Chattová Fylogeneze a diverzita rostlin 1. přednáška Cyanobacteria, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta Euglenophyta (krásnoočka) Cryptophyta (skrytěnky) Dinophyta (obrněnky) Chromophyta (hnědé

Více

Ekologie sinic, řas a vodních makrofyt

Ekologie sinic, řas a vodních makrofyt Ekologie vodního prostředí Ekologie sinic, řas a vodních makrofyt PRODUCENTI fytoplankton, fytobentos, makrofyta, (bakterie) Cyanobacteria sinice, Rhodophyta ruduchy, Dinophyta obrněnky, Cryptophyta skrytěnky,

Více

chlorofyl a chlorofyl c

chlorofyl a chlorofyl c Systém a evoluce řas HEN Řasy = Algae různé autotrofní fotosyntetizující vodní organismy, které nemusí být navzájem příliš příbuzné Fylogeneticky jde o nesourodou skupinu Systematicky jsou řazeny do dvou

Více

Úvod do systému sinic/cyanobakterií a řas

Úvod do systému sinic/cyanobakterií a řas Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Úvod do systému sinic/cyanobakterií a řas 1. část RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. uherius@sci.muni.cz

Více

Diverzita autotrofních protist

Diverzita autotrofních protist Diverzita autotrofních protist Po stopách evoluce primárních producentů Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Protista Eukaryotické organismy s jednoduchou organizací stélky Dlouhá evoluční historie Protista

Více

Třída Xanthophyceae tváří se jak zelené ale jsou hnědé

Třída Xanthophyceae tváří se jak zelené ale jsou hnědé Třída Xanthophyceae tváří se jak zelené ale jsou hnědé RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno Centrum pro cyanobakterie a

Více

ŘÍŠE (REGNUM): ROSTLINY (PLANTAE) Podříše (Subregnum): Nižší rostliny řasy (Thallobionta)

ŘÍŠE (REGNUM): ROSTLINY (PLANTAE) Podříše (Subregnum): Nižší rostliny řasy (Thallobionta) ŘÍŠE (REGNUM): ROSTLINY (PLANTAE) Charakteristickým znakem všech jaderných organismů je eukaryotická buňka. Jaderné organismy jsou rozdělené do tří říší: rostliny, houby a živočichové. Charakteristickým

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

Sinice (Cyanophyta) NIŽŠÍ ROSTLINY

Sinice (Cyanophyta) NIŽŠÍ ROSTLINY Sinice (Cyanophyta) někdy jsou nesprávně nazývány modrozelené řasy patří mezi Prokaryota (bezjaderné, prvojaderné organismy) - stejně jako bakterie jedny z nejstarších organismů - objevily se na začátku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Po stopách rané evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

Po stopách rané evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Po stopách rané evoluce primárních producentů Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Protista Eukaryotické organismy s jednoduchou organizací stélky Dlouhá evoluční historie Protista Protista Historicky

Více

HYDROBOTANIKA. Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka

HYDROBOTANIKA. Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka HYDROBOTANIKA Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka ODDĚLENÍ: EUGLENOPHYTA - krásnoočka Celková charakteristika Jsou to jednobuněční, většinou volně žijící bičíkovci. Buňky mají proměnlivý tvar díky šroubovitě

Více

Evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

Evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Evoluce primárních producentů Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Primární produkce Více jak polovinu primární produkce mají na svědomí řasy Sinice a řasy Carl Linné (1758) Sinice a řasy Sinice a řasy

Více

ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky

ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky Zvláštní způsob pohlavního rozmnožování, spájení neboli konjugace, dal název této třídě oddělení Chlorophyta. Při spájení se mění celé protoplasty buněk v gamety a kopulují párovitě.

Více

Od sinice k první kytce...

Od sinice k první kytce... Od sinice k první kytce... Po stopách evoluce primárních producentů Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Primární produkce Více jak polovinu primární produkce mají na svědomí řasy Primární producenti

Více

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje Otázka: Houby a nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): LenkaKrchova Houby fungia Samostatná říše- napůl živočich a rostlina Eukaryotické heterotrofní organismy, které se rozmnožují výtrusy. Tělo se

Více

SINICE A ŘASY - PŘEHLED SYSTÉMU

SINICE A ŘASY - PŘEHLED SYSTÉMU Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 SINICE A ŘASY - PŘEHLED SYSTÉMU RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. uherius@sci.muni.cz

Více

RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D.

RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie Chromista - Heterokontophyta Phaeophyceae & Plantae - Glaucophyta, Rhodophyta 4. přednáška z cyklu přednášek předmětu Bi1090 Systém

Více

ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Řasy (dříve nesprávně označovány jako podříše nižších rostlin v rámci rostlinné říše) představují velmi různorodou skupinu organismů od několika mikrometrů velkých

Více

Úvod do biologie rostlin Systém ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)

Úvod do biologie rostlin Systém ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) Slide 1a ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) Slide 1b ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) podříše NIŽŠÍ ROSTLINY (Stélkaté Thallobionta) Slide 1c ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE) podříše NIŽŠÍ ROSTLINY (Stélkaté Thallobionta) tělo = stélka

Více

HYDROBOTANIKA. Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka

HYDROBOTANIKA. Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka HYDROBOTANIKA Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka Celková charakteristika Jsou to jednobuněční, většinou volně žijící bičíkovci. Buňky mají proměnlivý tvar díky šroubovitě vinutým bílkovinám pelikuly. Bičíky

Více

Pohlavní rozmnožování ochrofytních řas

Pohlavní rozmnožování ochrofytních řas UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Bakalářská práce Pohlavní rozmnožování ochrofytních řas Sexual reproduction of ochrophyte algae Kateřina Procházková Školitel: Mgr. Marek

Více

Název: Nižší rostliny (řasy)

Název: Nižší rostliny (řasy) Název: Nižší rostliny (řasy) Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 3. (1. vyššího gymnázia)

Více

HYDROBOTANIKA. Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka

HYDROBOTANIKA. Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka HYDROBOTANIKA Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka ODDĚLENÍ: EUGLENOPHYTA - krásnoočka Celková charakteristika Jsou to jednobuněční, většinou volně žijící bičíkovci. Buňky mají proměnlivý tvar díky šroubovitě

Více

Třída: BACILLARIOPHYCEAE rozsivky

Třída: BACILLARIOPHYCEAE rozsivky HYDROBOTANIKA Třída: BACILLARIOPHYCEAE rozsivky Celková charakteristika Starý název této skupiny Diatomae vyjadřuje fakt, že jejich schránky jsou ze dvou částí. Tento termín je základem mnoha dosud užívaných

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 4. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 4. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 4. praktické cvičení ŘÍŠE: Chromista Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Heterocontophyta (syn. Chromophyta) TŘÍDA: Bacillariophyceae podtřída: Coscinodiscophycidae

Více

HYDROBOTANIKA. Oddělení: DINOPHYTA

HYDROBOTANIKA. Oddělení: DINOPHYTA HYDROBOTANIKA Oddělení: DINOPHYTA Celková charakteristika Většinou jsou to bičíkovci, jen velmi vzácně mají rhizopodiální, kokální nebo trichální organizaci stélky. Mají velmi mnoho specifických rysů pancíř,

Více

Algologické determinační praktikum

Algologické determinační praktikum Algologické determinační praktikum determinace čím více času věnováno - tím lepší schopnost determinace čeho si všímat, jaký metodický přístup využít specifická terminologie jednotlivých skupin co se děje

Více

World of Plants Sources for Botanical Courses

World of Plants Sources for Botanical Courses Botanika 4 Řasy, houby úvod, říše Protozoa, říše Chromista Řasy, houby a houbám podobné organismy eukaryotní organismy jednobuněčné jedna buňka plní všechny funkce jsou jednojaderné i mnohojaderné mnohobuněčné

Více

VZORKOVÁNÍ FYTOPLANKTONU

VZORKOVÁNÍ FYTOPLANKTONU Rostliny ve vodním prostředí HYDROBIOLOGIE - CVIČENÍ VODNÍ AUTOTROFNÍ ORGANISMY FYTOPLANKTON A MAKROFYTA MILOSLAV PETRTÝL KZR, FAPPZ, ČZU Mikroskopické i makroskopické vodní rostliny jsou primárním článkem

Více

Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas

Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas Říše: Prokaryota Oddělení: Bacteria (Eubacteria) bakterie Oddělení: Cyanophyta (Cyanobacteria) sinice Říše: Eukaryota Oddělení: Rhodophyta ruduchy Oddělení:

Více

trubicovitá pletivná vláknitá, větvená vláknitá

trubicovitá pletivná vláknitá, větvená vláknitá ŘASY METODICKÝ LIST PRO UČITELE (STŘEDNÍ ŠKOLY) řešení doplňující otázky/úkolu z pracovního listu doplňující informace k tomu, co žáci uvidí v mikroskopu a je vhodné je na to upozornit doplňující informace,

Více

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Czech Phycology, Olomouc, 1: 37-44, 2001 37 Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Algal species composition of pools in the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area Alena K o

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Biologická klasifikace rostlin BOT/BIKR Petr Hašler Katedra botaniky PřF UP Nižší rostlina-vymezení pojmu Tělo rostliny je tvořeno

Více

Nárostová společenstva řas a sinic ve vodních ekosystémech I. Jana Veselá Přírodovědecká fakulta UK Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny

Nárostová společenstva řas a sinic ve vodních ekosystémech I. Jana Veselá Přírodovědecká fakulta UK Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Nárostová společenstva řas a sinic ve vodních ekosystémech I. Jana Veselá Přírodovědecká fakulta UK Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Rozsivky Bacillariophyta, Diatoms, Kieselalgen Kam patří v

Více

Zelené řasy (Chlorophyta) Milan Dundr

Zelené řasy (Chlorophyta) Milan Dundr Zelené řasy (Chlorophyta) Milan Dundr Barviva barviva v chloroplastech: chlorofyl a chlorofyl b -karoten xantofyly Chlorofyl a, chlorofyl b zelené řasy zásobní látka: škrob často pyrenoid bílkovinné tělísko

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky:

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky: Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Krista Obecné znaky: PRVOCI starobylé organismy velikost v mm a menší (mikroskopická velikost) kosmopolitní výskyt tělo=1 buňka eukaryotická

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy.

Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy. Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): Don Typy stélek. Rozdělení řas, charakteristické znaky hlavních skupin a jejich systematické zařazení; ekologický význam, řasy jako symbiotické organismy. Řasy

Více

Otázka: Nižší rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA

Otázka: Nižší rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA Otázka: Nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Evka NIŽŠÍ ROSTLINY= PROTOBIONTA oddělení Ruduchy, Zelené řasy a Mechorosty eukaryotické autotrofní organismy tělo tvoří jednobuněčná nebo mnohobuněčná

Více

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu. Říše Prvoci (Protozoa) - Mikroorganismy - Jednobuněční - Jedná se o živočišnou buňku s dalšími (rozšiřujícími) strukturami Opora, ochrana - Pelikula - tuhá blanka na povrchu (nemají ji měňavky) - Schránka

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Abiotické faktory Hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Typologické a typografické podmínky: morfologie dna, nadmořská výška, hloubka,

Více

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů ODDĚLENÍ: Rhodophyta TŘÍDA: Bangiophyceae ŘÁD: Bangiales Porphyra (HB) TŘÍDA: Florideophyceae ŘÁD: Gelidiales Gelidium (HB) ŘÁD: Gigartinales

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové. Předmět: Biologie. Přidal(a): stejsky. Živočichové

Otázka: Jednobuněční živočichové. Předmět: Biologie. Přidal(a): stejsky. Živočichové Otázka: Jednobuněční živočichové Předmět: Biologie Přidal(a): stejsky Živočichové velikosti buněk: vaječná buňka - 200µm nervová buňka - 150μm spermatická buňka - 60µm červená krvinka - 7µm živočišné buňky

Více

Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ

Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ Program cvičení byl vytvořen za podpory grantu FRVŠ v roce 2004 na oddělení bezcévných rostlin katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK Praha. Na přípravě

Více

Sinice a řasy Bílých Karpat. Markéta Fránková

Sinice a řasy Bílých Karpat. Markéta Fránková Sinice a řasy Bílých Karpat Markéta Fránková přehled pramenů Jako první sbíral v BK řasy Silvestr Prát z Uherského Brodu 20 nálezů (5 ze třídy Cyanophyceae, 3 ze třídy Euglenophyceae, 3 ze třídy Bacillariophyceae,

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská diplomová práce Řasová a sinicová flóra v zatopených lomech na Skutečsku Iveta Svobodová Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Více

Co jsou řasy?? Protozoa byla sběrná skupina, dokud nebyl znám evoluční původ jedntl. liní (Euglenophyta, Chlorarachnioph., Dinoph.

Co jsou řasy?? Protozoa byla sběrná skupina, dokud nebyl znám evoluční původ jedntl. liní (Euglenophyta, Chlorarachnioph., Dinoph. co jsou řasy??? Adl et al. 2012 Co jsou řasy?? Protozoa byla sběrná skupina, dokud nebyl znám evoluční původ jedntl. liní (Euglenophyta, Chlorarachnioph., Dinoph.) Hacrobia (Archibald2009) Endosymbiotický

Více

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN AECOM CZ, s.r.o., Dr. Ing. Monika Stavělová VŠCHT, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. ÚVOD - projekt sanace ropných lagun pro zahraničního

Více

-1-slovné názvosloví rod (latinsky velkým písmenem; česky malým písmenem)

-1-slovné názvosloví rod (latinsky velkým písmenem; česky malým písmenem) Otázka: Nižší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Peta NIŽŠÍ ROSTLINY A MECHOROSTY SYSTÉM, CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KLASIFIKACE ROSTLIN -18. st. C. LINNÉ vytvořil 1. smysluplný systém živých organismů,

Více

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako

Více

PT#V/4/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2013 30.5.2013 kód účastníka,

Více

Skrytá diverzita volně žijících protistních organismů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

Skrytá diverzita volně žijících protistních organismů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Skrytá diverzita volně žijících protistních organismů Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK Co jsou to protista? Eukaryotické organismy s jednoduchou organizací stélky (jednobuněčné, koloniální či vláknité).

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

Jiří Mach. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Jiří Mach. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Jiří Mach Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školy Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy

Více

Název: Vývoj rostlin. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie

Název: Vývoj rostlin. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Název: Vývoj rostlin Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 3. (1. vyššího gymnázia) Tématický

Více

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy HYDROBOTANIKA CHLOROPHYTA zelené řasy ODDĚLENÍ: CHLOROPHYTA - zelené řasy Zelené řasy jsou velice široká skupina. Její příslušníci mají všechny druhy stélek, jen rhizopodiální typ se vyskytuje pouze jako

Více

Vliv dezintegrace buněčných stěn vybraných druhů sladkovodních řas na jejich stravitelnost

Vliv dezintegrace buněčných stěn vybraných druhů sladkovodních řas na jejich stravitelnost Vliv dezintegrace buněčných stěn vybraných druhů sladkovodních řas na jejich stravitelnost Bc. Ludmila Machů Diplomová práce 2010 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings Biologie I Buňka II Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings BUŇKA II centrioly, ribosomy, jádro endomembránový systém semiautonomní organely peroxisomy

Více