Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:"

Transkript

1 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do rejstříku koncesních smluv (RKS). Podle tohoto koncesního zákona zadavatel předá Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) údaje o koncesní smlouvě do 30 dnů ode dne účinnosti koncesní smlouvy. To platí i v případě změn zapsaných údajů. MMR tyto údaje zapíše do 30 dnů ode dne předání žádosti do RKS. Zadavatel pro předání údajů o koncesní smlouvě použije formulář, který je v tištěné formě k dispozici v elektronické formě na adrese nebo na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích (http://www.portal-vz.cz )(dále jen web). 1.2 Zápis koncesní smlouvy do rejstříku koncesních smluv Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: Listinné podání Zadavatel může postupovat dvojím způsobem: a) Prázdný formulář stáhnout z webu, vytisknout a poté vyplnit psacím strojem. b) Prázdný formulář stáhnout z webu, vyplnit a poté vytisknout. Vyplněný formulář zadavatel zašle na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí - RKS Staroměstské nám Praha Elektronické podání Zadavatel, který má platný elektronický certifikát, se může pomocí tohoto certifikátu přihlásit do RKS a zadat údaje o koncesní smlouvě přímo do elektronické podoby formuláře. Pokud zadavatel tento certifikát nevlastní, pak jej může získat na adrese kliknutím na položku Nový uživatel v levém dolním menu. Více informací o elektronických certifikátech je uvedeno v dokumentu Použití elektronických certifikátů pro přihlášení. (Dokument je přístupný na sekce, odkaz Informace o registraci uživatelů a rejstříku koncesních smluv ). Po přihlášení pomocí platného certifikátu se zadavateli zpřístupní část Informačního systému (IS), ve které může vložit údaje o koncesní smlouvě do IS ( - položka Nový zápis). Více informací o zadání/editaci/smazání koncesní smlouvy v RKS je uvedeno v dokumentu Návod na práci s rejstříkem koncesních smluv v rámci IS VZ ver.3.00 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1/7

2 (Dokument je přístupný na sekce, položka Nová koncesní smlouva, tlačítko Nápověda). Po vložení údajů do formuláře Nová koncesní smlouva a uložení vyplněného formuláře do IS sekce RKS zadavatel tento vyplněný formulář následně vytiskne a zašle ho na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí - RKS, Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ Vytištěný výpis z formuláře nesmí být jakkoliv měněn ze strany zadavatele, aby mohl být řádně zkontrolován pracovníky MMR a uložen do systému RKS. Po doručení a kontrole tohoto formuláře pak MMR uveřejnění koncesní smlouvu v RKS. 1.3 Metodický pokyn a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zápis koncesní smlouvy do RKS Tento formulář vyplňuje zadavatel u všech koncesních smluv uzavřených podle koncesního zákona. Oddíl 1: Identifikační údaje o zadavateli 1.1) Obchodní firma, název - povinně se uvádí název zadavatele, u obchodních společností uvádí zadavatel obchodní firmu, tj. název, pod kterým je zapsán v obchodním rejstříku (text, max ) Sídlo 1.2.1) Ulice povinně se uvádí název ulice dle sídla zadavatele (text, max ) Číslo popisné povinně se uvádí číslo popisné dle sídla zadavatele (text, max ) Číslo orientační - povinně se uvádí číslo orientační dle sídla zadavatele (text, max ) Obec povinně se uvádí název obce nebo přesný název části obce (např. Praha 3) tvořící obec dle sídla zadavatele (text, max ) NUTS kód obce povinně se uvádí NUTS kód kraje ve kterém se obec zadavatele nachází dle číselníku NUTS kódů (text, max. 5 znaků), na úrovni NUTS 0 (stát, např. CZ Česká republika), NUTS 1 (území, např. CZ0 - Česká republika), NUTS 2 (oblast, např. CZ02 Střední Čechy) nebo NUTS 3 (kraj, např. CZ020 Středočeský kraj)) ) PSČ povinně se uvádí poštovní směrovací číslo dle zadavatelem uvedené obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je ) Kód státu povinně se uvádí kód státu dle sídla zadavatele (text, 2 alfanumerické znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ). 1.3) Kód právní formy zadavatel povinně uvede kód své právní formy dle číselníku právních forem organizace z číselníků Českého statistického úřadu (číselná položka, 3 znaky), podle číselníku právních forem, např. kód právní formy kraje je 804. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2/7

3 1.4) IČ zadavatel povinně uvede své identifikační číslo (číselná položka, 8 nebo 12 znaků), např. Správa železniční dopravní cesty uvede IČ a Univerzita Karlova uvede IČ ) Kontaktní údaje uvádí se identifikační údaje kontaktní osoby určené zadavatelem (text, max Jméno - uvádí se jméno kontaktní osoby zadavatele (text, max Příjmení - uvádí se příjmení kontaktní osoby zadavatele (text, max ) Titul ) Titul před jménem uvádí se titul kontaktní osoby před jménem (text, max ) Titul za jménem uvádí se titul kontaktní osoby za jménem (text, max ) Telefon uvádí se telefon kontaktní osoby zadavatele (celé číslo, max. 33 číslic) ) Fax uvádí se faxové číslo kontaktní osoby zadavatele (celé číslo, max. 33 číslic) ) uvádí se ová adresa kontaktní osoby zadavatele (text, max ) Internetová adresa (URL) uvede se obecná (základní) adresa webových stránek zadavatele. 1.6) Druh veřejného zadavatele zadavatel zaškrtne druh veřejného zadavatele podle 2 odst. 1 a 2 koncesního zákona. Oddíl 2: Identifikační údaje o koncesionáři 2.1) Obchodní firma/název/příjmení a jméno povinně se uvádí název koncesionáře, u obchodních společností se uvádí obchodní firma, tj. název, pod kterým je zapsán v obchodním rejstříku (text, max Sídlo/místo podnikání 2.2.1) Ulice - povinně se uvádí název ulice dle sídla nebo místa podnikání koncesionáře (text, max ) Číslo popisné povinně se uvádí číslo popisné dle sídla nebo místa podnikání koncesionáře (text, max ) Číslo orientační - povinně se uvádí číslo orientační dle sídla nebo místa podnikání koncesionáře (text, max ) Obec - povinně se uvádí název obce nebo přesný název části obce (např. Praha 3) tvořící obec dle sídla nebo místa podnikání koncesionáře (text, max ) NUTS kód obce povinně se uvádí NUTS kód kraje ve kterém se obec zadavatele nachází dle číselníku NUTS kódů (text, max. 5 znaků), na úrovni NUTS 0 (stát, např. CZ Česká republika), NUTS 1 (území, např. CZ0 - Česká republika), NUTS 2 (oblast, např. CZ02 Střední Čechy) nebo NUTS 3 (kraj, např. CZ020 Středočeský kraj)). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 3/7

4 2.2.6) PSČ povinně se uvádí poštovní směrovací číslo dle koncesionářem uvedené obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je ) Kód státu povinně se uvádí kód státu dle sídla nebo místa podnikání koncesionáře (text, 2 alfanumerické znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ). 2.3) Místo trvalého pobytu (jen u fyzických osob; je-li odlišné od místa podnikání) povinně se uvádí u koncesionáře fyzické osoby 2.3.1) Ulice - povinně se uvádí název ulice dle sídla nebo místa podnikání koncesionáře (text, max ) Číslo popisné povinně se uvádí číslo popisné dle sídla nebo místa podnikání koncesionáře (text, max ) Obec povinně se uvádí název obce nebo přesný název části obce (např. Praha 3) tvořící obec dle sídla nebo místa podnikání koncesionáře fyzické osoby (text, max ) PSČ povinně se uvádí poštovní směrovací číslo dle koncesionářem uvedené obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je ) Kód státu povinně se uvádí kód státu dle sídla nebo místa podnikání koncesionáře fyzické osoby (text, 2 alfanumerické znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ). 2.4) Kód právní formy povinně se uvádí se kód právní formy koncesionáře, je-li právnickou osobou dle číselníku právních forem organizace z číselníků Českého statistického úřadu (číselná položka, 3 znaky), podle číselníku právních forem, např. kód právní formy kraje je ) IČ povinně se uvádí identifikační číslo koncesionáře (číselná položka, 8 nebo 12 znaků), např. Správa železniční dopravní cesty uvede IČ a Univerzita Karlova uvede IČ ) Datum narození (jen u fyzických osob) - povinně se uvádí se datum narození koncesionáře fyzické osoby (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic). 2.7) Kontaktní údaje 2.7.1) Jméno uvádí se jméno kontaktní osoby koncesionáře (text, max ) Příjmení uvádí se příjmení kontaktní osoby koncesionáře (text, ) Titul ) Titul před jménem uvádí se titul kontaktní osoby před jménem (text, max ) Titul za jménem - uvádí se titul kontaktní osoby za jménem (text, max ) Telefon uvádí se telefon kontaktní osoby koncesionáře (celé číslo, max. 33 číslic) ) uvádí se ová adresa kontaktní osoby koncesionáře (text, max. 100 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4/7

5 Oddíl 3: Vymezení předmětu koncesní smlouvy 3.1) Název uvádí se název předmětu koncesní smlouvy (text, max ) Druh a místo plnění 3.2.1) Druh koncesní smlouvy zadavatel uvede, zda jde o nadlimitní koncesní smlouvu na stavby ( 14 odst. 1 koncesního zákona), nebo o jinou koncesní smlouvu ) Hlavní místo plnění zadavatel uvede hlavní místo realizace předmětu koncesní smlouvy (text, max ) Kód NUTS zadavatel uvede kód územní statistické jednotky NUTS dle číselníku NUTS kódů (text, max. 5 znaků) na úrovni NUTS 0 (stát, např. CZ Česká republika), NUTS 1 (území, např. CZ0 - Česká republika), NUTS 2 (oblast, např. CZ02 Střední Čechy) nebo NUTS 3 (kraj, např. CZ020 Středočeský kraj), která nejlépe odpovídá hlavnímu místu plnění koncesní smlouvy. V případě, že plnění koncesní smlouvy se bude provádět, mimo ČR na území Evropy uvede zadavatel příslušný evropský NUTS kód (např. NUTS kód Hamburku je DE600). Při provádění stavebních prací mimo Evropu uvede zadavatel vždy NUTS kód CZZZZ (Extra-Regio). 3.3) Stručný popis předmětu zadavatel povinně uvede popis předmětu koncesní smlouvy, v případě postupu podle 7 odst. 5 písm. b) a 10 koncesního zákona uvede své požadavky a potřeby (text, max ) Návrh předpokládaných platebních podmínek, zejména s ohledem na plnění závazků koncesionáře zadavatel uvede návrh předpokládaných platebních podmínek jde především o ta ujednání, která se týkají plnění závazku koncesionáře (text, max ) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) zadavatel povinně uvede desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět koncesní smlouvy (celé číslo, 10 znaků z toho 9 celých číslic a pomlčka), např. CPV kód pro silniční nákladní dopravní služby ve specializovaných vozidlech je Pro vyplnění položky hlavního předmětu koncesní smlouvy je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu koncesní smlouvy, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 1 alfanumerický, 4 celá čísla a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je z Velké Británie, Irska) je X Vyplnění dalších předmětů koncesní smlouvy jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem koncesní smlouvy. 3.5) Financování koncesní smlouvy 3.5.1) Realizace předmětu koncesní smlouvy je financována uvede se způsob financování realizace předmětu koncesní smlouvy výběrem ze dvou nabízených možností, přičemž koncesní smlouva bude vždy částečně financována koncesionářem (zpravidla z větší části) ) Zdroje financování v jednotlivých letech předpokládané platnosti koncesní smlouvy po celou dobu platnosti koncesní smlouvy (v Kč bez DPH) uvedou se zdroje financování v každém roce platnosti koncesní smlouvy, tj. výši podílu na tomto financování jak zadavatele, tak koncesionáře a rovněž zdroje tohoto financování. Vzhledem k tomu, že koncesní smlouva může být uzavřena na několik desítek let, je nutné tento list použít tolikrát, kolikrát bude třeba (celé číslo, max. 12 číslic). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 5/7

6 ) V případě fondů EU uveďte projekt/program - v případě, že zadavatel vyplní v položce 3.5.2) finanční částku ve sloupci zdroje z fondů EU, pak uvede název fondu/programu/projektu, ze kterého má být realizace předmětu koncesní smlouvy financována či spolufinancována (text, max ) Zadavatel ručí za závazky koncesionáře - uvede se údaj, zda zadavatel ručí za závazky koncesionáře, popřípadě výše ručení zadavatele (celé číslo, max. 12 číslic) ) Předpokládané výdaje zadavatele ) Předpokládané finanční prostředky vložené zadavatelem na realizaci předmětu koncesní smlouvy před započetím realizace předmětu koncesní smlouvy (v Kč bez DPH) - uvedou se předpokládané finanční prostředky, které zadavatel vloží na realizaci předmětu koncesní smlouvy ještě před zahájením realizace předmětu koncesní smlouvy (celé číslo, max. 12 číslic) Předpokládané finanční prostředky vydané zadavatelem na realizaci předmětu koncesní smlouvy v jednotlivých letech předpokládané platnosti koncesní smlouvy po celou dobu platnosti koncesní smlouvy (v Kč bez DPH) uvedou se předpokládané finanční prostředky (v členění na provozní a investiční), které zadavatel vynaloží na realizaci předmětu koncesní smlouvy v každém roce předpokládané platnosti koncesní smlouvy (celé číslo, max. 12 číslic). Vzhledem k tomu, že koncesní smlouva může být uzavřena na několik desítek let, je nutné tento list použít tolikrát, kolikrát bude třeba Vlastníkem zhotoveného díla po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy bude - uvede se, jaký subjekt bude vlastníkem zhotoveného díla po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy. Tuto položku zadavatel vyplní pouze v případě, že předmětem koncesní smlouvy bude i zhotovení určitého díla Termín předpokládané změny ve vlastnictví hmotného a nehmotného majetku určeného k realizaci předmětu koncesní smlouvy,včetně výše případné úplaty za převod vlastnického práva - uvede se termín předpokládané změny ve vlastnictví majetku (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic), který je určen k realizaci předmětu koncesní smlouvy, včetně výše případné úplaty za převod vlastnického práva (celé číslo, max. 12 číslic). Zadavatel musí uvést informaci o tom, z jakého subjektu na jaký bude převod realizován (text, max. 100 Oddíl 4: Rozsah předmětu koncesní smlouvy 4.1 Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy (v Kč bez DPH) zadavatel povinně uvede předpokládanou hodnotu výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy, tj. výdajů jak zadavatele, tak i výdajů koncesionáře (postupuje při výpočtu těchto výdajů analogicky dle přílohy č. 1 k vyhlášce ke koncesnímu zákonu). Tato částka se uvádí bez daně z přidané hodnoty (celé číslo, max. 12 číslic). 4.2 Předpokládaná hodnota příjmu koncesionáře (v Kč bez DPH) zadavatel povinně uvede hodnotu předpokládaného příjmu koncesionáře, tj. souhrn předpokládaných příjmů koncesionáře z realizace předmětu koncesní smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy. Při výpočtu postupuje zadavatel podle přílohy č. 1 k vyhlášce ke koncesnímu zákonu). Tato částka se uvádí bez daně z přidané hodnoty (celé číslo, max. 12 číslic). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 6/7

7 Oddíl 5: Úhrady od uživatelů 5.1 Koncesionář má na základě koncesní smlouvy oprávnění vybírat úhrady od uživatelů povinně se uvede informace o tom, zda je koncesionář dle koncesní smlouvy oprávněn vybírat úhrady od uživatelů. 5.2 Pokud ano, uveďte jejich výši (v Kč bez DPH) v případě, že je koncesionář oprávněn úhrady od uživatelů vybírat, uvede se povinně výše těchto úhrad (celé číslo, max. 12 číslic), popřípadě způsob jejich určení nebo jejich limity (text, max Oddíl 6: Lhůty 6.1 Doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá povinně se uvádí doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic). 6.2 Datum uzavření koncesní smlouvy povinně se uvádí datum uzavření koncesní smlouvy (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic). 6.3 Datum odeslání tohoto formuláře - uvádí se datum odeslání tohoto formuláře Ministerstvu pro místní rozvoj (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic). 2. Slovník pojmů: 2.1 Informační systém o veřejných zakázkách (ISVZ) ISVZ je informačním systémem veřejné správy, prostřednictvím něhož MMR zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách, vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedení seznamu systémů certifikovaných dodavatelů, vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, vedení rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv, vedení rejstříku koncesních smluv a statistické výstupy o veřejných zakázkách (pro Evropskou komisi i na národní úrovni) a další funkce vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách, koncesního zákona a jejich prováděcích vyhlášek. 2.2 Informační systém (IS) IS je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. 2.3 IS VZ ISVZ je informační systém o veřejných zakázkách. 2.4 (RKS) RKS je seznam koncesních smluv vedený v IS VZ podle koncesního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 7/7

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz M A N U Á L Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Verze 10.0 Účinnost od 1. 04. 2012

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více