1. Úvod. 2. Přehled služeb. 3. Web portál - CWI. Barevné číslo GTS Barevná čísla Všeobecné informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. 2. Přehled služeb. 3. Web portál - CWI. Barevné číslo + 2.1. GTS Barevná čísla+ 3.1. Všeobecné informace"

Transkript

1 1. Úvod Tento dokument obsahuje návod k obsluze aplikace pro správu služeb GTS Barevná čísla+ (GTS Zelené číslo+, GTS Modré číslo+, GTS Bílé číslo+, GTS Duhové číslo+) a dalších případných služeb, zřizovaných na IN platformě. 2. Přehled služeb 2.1. GTS Barevná čísla+ Skupina GTS Barevná čísla+ patří mezi hlasové služby kategorie tak zvaných služeb s přidanou hodnotou. Služby umožňují v automatickém telefonním provozu realizovat spojení z kterékoli telefonní stanice provozované poskytovatelem, příp. z telefonních stanic jiných poskytovatelů telefonní služby, na účastníkem předem vybranou telefonní stanici, příp. stanice (přiřazená stanice) prostřednictvím přístupového kódu služby 8xy nebo 90x a následné šestimístné číselné kombinace. Při konfiguraci některé služby mohou být veškerá spojení prostřednictvím účastnického čísla směrována na jednu přiřazenou telefonní stanici (nepodmíněný překlad) nebo směrována dle zadaných podmínek postupně na další telefonní stanice nebo hlásky (podmíněný překlad). Služby GTS Barevná čísla+ jsou zřizovány na IN platformě dodavatele Alcatel-Lucent v prostředí GTS Czech a jsou z uživatelského hlediska, nad rámec běžných funkcionalit těchto služeb s přidanou hodnotou, rozšířeny o možnost správy nastavení uživatelem/správcem přes webové rozhraní - aplikaci CWI (přístup do aplikace z cwi.gts.cz). 3. Web portál - CWI 3.1. Všeobecné informace Aktivátor směrování - CWI (dále jen CWI) je webový portál (přístup do aplikace z cwi.gts.cz) pro správu nastavení služeb Barevných čísel+ (a dalších), přístupný uživateli přes internetové rozhraní na základě přístupových práv přidělených uživateli při zřízení služby. Veškeré informace potřebné pro přihlášení do CWI získá zákazník v rámci procesu zřízení služby, a to na předávacím protokolu ke službě. Přehled potřebných informací: URL odkaz na webový portál CWI - https://cwi.gts.cz/frcgen/login Uživatelské jméno (9-ti místné mobilní telefonní číslo), které uvede uživatel v žádosti o zřízení služby (technické specifikaci) Seznam služeb, pro které mu byl zřízen přístup do CWI pod příslušným uživatelským jménem Odkaz na Uživatelskou příručku Administrátorský průvodce aplikace CWI pro správu služeb GTS Barevná čísla+

2 Za všechny zákazníkem (respektive jeho pověřeným uživatelem aplikace) provedené změny a úpravy služby přes CWI, zejména směrování provozu na cílové číslo/a, a tomu odpovídající zpoplatnění, je plně odpovědný zákazník. Stejně tak zákazník odpovídá za to, že nedojde ke zneužití přístupových práv v důsledku vyzrazení přístupových údajů třetí straně zákazníkem nebo jeho zaměstnancem Přihlášení Pro přihlášení do aplikace CWI je požadováno jméno (Login) a heslo. Z důvodu zesílení bezpečnosti přístupu a snížení rizika zneužití, je přihlášení do aplikace rozšířeno o autorizační SMS, tj. ověření oprávněnosti přístupu uživatele proti vlastní databázi uživatelů, vedenou u provozovatele. Obr.1 Úvodní přihlašovací obrazovka webového portálu CWI - Pro přihlášení vložte do pole Login své mobilní telefonní číslo v 9-ti místném formátu (tj. ve tvaru bez mezinárodní volby a bez mezer), které vám bylo potvrzeno jako registrované uživatelské jméno pro přístup do aplikace na předávacím protokolu služby. V našem příkladu použijeme číslo ) - Klikněte na tlačítko Novy mobilni klic / New mobile key. Na obrazovce se postupně objeví informační okno Odesilam / Sending a SMS byla odeslana na číslo xxx xxx* / SMS has been sent to number xxx xxx*. - Obratem byste měli obdržet na uvedený mobilní telefon SMS ve znění Vas mobilni klic je / Your mobile key is: xxxxxx s šestimístným mobilním klíčem (heslem) pro přihlášení. - Zadejte tento mobilní klíč do pole Heslo v přihlašovacím okně aplikace a stiskněte Přihlásit. - Po úspěšném přihlášení byste měli být přesměrováni na následující obrazovku:

3 Obr.2 Obrazovka aplikace CWI po úspěšném přihlášení 3.3. Problém s přihlášením V případě problému s přihlášením zkontrolujte: - zda jste zadali telefonní číslo, které je uvedeno na předávacím protokolu ke službě, tj. bylo potvrzeno provozovatelem jako registrovaný login pro přístup do aplikace. V případě zadání většího počtu znaků do položky LOGIN se na stránce objeví informační okno: Zadejte platný login - zda jste zadali telefonní číslo v požadovaném tvaru, tj. bez mezinárodní volby a bez mezer. Telefonní číslo je zároveň aktivní. Nápovědou Vám může být stavová zpráva SMS byla odeslána na číslo xxxxxx, která rekapituluje číselnou kombinaci, která byla Vámi bezprostředně předtím zadána do pole LOGIN. - zda jste zadali mobilní klíč ze SMS zprávy, která vám byla doručena na telefon v pořadí jako poslední - platnost mobilního klíče je časově limitovaná na dobu 30min. V případě, že limit vypršel, požádejte o nový mobilní klíč kliknutím na tlačítko Nový mobilní klíč/new mobile key. Přihlášení opakujte. - maximální počet pokusů o zaslání mobilního klíče je z bezpečnostních a provozních důvodů nastaven na 10 pokusů za hodinu. V případě překročení limitu dojde k zablokování přístupu. - pokud potíže s přihlášením přetrvávají, kontaktujte prosím zákaznický servis GTS Czech s.r.o. na telefonní lince v případě, že po zadání telefonního čísla do pole LOGIN a odeslání žádosti o mobilní klíč, obdržíte následující stavovou zprávu: SMS nelze doručit, kontaktujte prosím zákaznický servis GTS Czech s.r.o. na telefonní lince Změna parametrů Níže uvedené parametry aplikace Vám byly nastaveny dle Vašich požadavků uvedených v technické specifikaci služby. V případě potřeby je možné volbu jazyka změnit (k dispozici je česká a anglická.

4 Obr. Změna parametrů Jazyk aplikace je jediným parametrem z nabídky, který je možné měnit on-line. Pro změnu ostatních parametrů, jako je login nebo ový kontakt, volejte prosím zákaznický servis GTS Czech s.r.o. na telefonní lince Heslo (mobilní klíč) je generováno automaticky na základě požadavku o zaslání mobilního klíče z přihlašovací strany aplikace, proto jej zde nelze upravovat/měnit. Postup pro provedení změny jazyka je: - Klikněte na tlačítko Změnit nastavení - Vyberte požadovaný jazyk z rolovacího menu - Potvrďte kliknutím na ikonu - Restartujte aplikaci, tj. odhlašte se a znovu se přihlašte. Bez toho nedojde ke změně jazyka aplikace.

5 4. Popis CWI správa nastavení služby přes Průvodce Přes Aktivátor směrování Průvodce se dostanete na hlavní menu nastavení, kde pod záložkou SAN vidíte všechny služby z rodiny, které máte zřízené. Přes Výběr SAN vyberte konkrétní číslo služby, které chcete administrovat a potvrďte přes Další. Obr.4 Nabídkové menu aplikace výběr SAN Tím se dostanete do administrace služby, kterou provádíte přes jednotlivé záložky Vlastnosti SAN, Seznamy, Cílové body a Volací plány. Obr.5 Nabídkové menu aplikace Vlastnosti SAN

6 4.1. Vlastnosti SAN Zde je možné nastavit blokování přístupu na službu z uvedených původů volání např. z mobilních sítí přes parametr blokovat mobilní hovory Přes parametr Časovač při nevyzvednutí je možné nastavit (zkrátit/prodloužit) dobu vyzvánění, než bude hovor přesměrovaný na další cíl, pokud je nastaveno přesměrování při nevyzvednutí. Na cílovém čísle nebo na sériové lince (skupina čísel zařazených do skupiny) si můžete nastavit Frontu, která zajistí to, že volající nebude odmítnutý busy tónem, pokud je cílové číslo, na které je hovor směrovaný momentálně obsazeno (vyřizuje jiný hovor), ale bude zaparkovaný do čekací fronty. Parametry označené hvězdičkou jsou povinné. V rámci Fronty je nutné (volitelné) nastavit následující parametry: - Povolit frontu zaškrtnutím tohoto parametru frontu povolíte - Uvítací hláska hláska, která je volajícímu přehrána při vstupu do fronty (je možné využít hlásky, které již jsou na platformě připraveny nebo je možné si připravit vlastní hlásku) - Hláska při čekání hláska AnnM (hudba), která je volajícímu přehrávána do doby uvolnění cílového čísla a odsměrování hovoru na dané cílové číslo - Hláska o době čekání systémová hláska AnnG, přičemž T1/T2 (T1 musí byt menší než T2) jsou treshold hodnoty v minutách, podle kterých se přehrává hláska o době čekání - Velikost fronty maximální počet volajících, kteří můžou být zaparkování ve frontě - Hláska o plné frontě hláska, která je volajícímu přehrána, pokud dojde k vyčerpání velikosti fronty - Max. doba čekání maximální doba v minutách, po kterou je volající ve frontě zaparkovaný - Ukončovací hláska hláska, která je volajícímu přehrána, pokud dojde k překročení max. doby čekání - Cíl při přetížení v případě že bude překročený počet volajících ve frontě nebo max. doba čekání ve frontě, je možné nastavit cíl, na který bude hovor následně přesměrován Nastavení jednotlivých parametrů fronty uložte. Kliknutím na otazník vedle hlásky je možné si jednotlivé hlásky, které jsou na platformě k dispozici, zobrazit.

7 Obr.6 Nabídkové menu aplikace Vlastnosti SAN Nastavení fronty 4.2. Seznamy Zde je možné definovat black list (BL) / white list (WL), kde je možné v rámci BL/WL specifikovat konkrétní čísla případně s využitím zástupných znaků celé prefixy (např %). Obr.7 Nabídkové menu aplikace Seznamy Pro zadání black / white listu klikněte na Spravovat black list nebo Spravovat white list. Seznam čísel je možné vložit manuálně nebo je možné čísla do aplikace nalít přes připravený seznam v CSV formátu přes tlačítko Procházet. Najdete si připravený seznam (CSV

8 soubor) na svém počítači a přes tlačítko Přidat tento seznam vložíte do CWI. Čísla musí být v mezinárodním formátu (včetně +420). Black list a white list je možné definovat současně v případě, že potřebujete definovat výjimku z Black listu resp. White listu (říkáme tomu Green list), např. chci zamezit odvolatelnost na 800 službu pro všechny čísla z rozsahu , ale současně chci povolit odvolatelnost pouze na jedno konkrétní číslo z tohoto prefixu V tom případě zadáme BL s % a současně WL s Obr.8 Nabídkové menu aplikace Správa Black list / White list Black / white list následně aktivujete zaškrtnutím checkboxu Povolit black list / Povolit white list. Obr.9 Nabídkové menu aplikace Správa Black list / White list

9 Pod tlačítkem Správa PIN si můžete připravit seznam PIN kódů, pokud např. chcete kontrolovat přístup ke službě a volajícího autentizovat na základě vloženého PIN kódu přes DTMF volbu. Tento seznam potom využijete při tvorbě volacího plánu viz. kritérium PIN kód, kapitola kritéria směrování. Obr.10 Nabídkové menu aplikace Správa PIN Na platformě jsou připraveny kritéria (viz. kapitola kritéria směrování), které umožňují směrování podle typu dne. Konkrétně je připraveno kritérium Den v týdnu, na základě kterého je možné směrovat podle konkrétního dne v týdnu (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) nebo můžete použít předpřipravené kritérium Veřejný kalendář, na základě kterého je možné směrovat podle typu den pracovní den, den pracovního volna, den pracovního klidu, přičemž svátky jsou zahrnuty ve dnech pracovního klidu. Pokud Vám nevyhovuje ani jedno z předdefinovaných kritérii (Den v týdnu, Veřejný kalendář), pak si přes položku Správa kalendáře můžete nadefinovat Váš vlastní kalendář. Pokud si takto vytvoříte Váš vlastní kalendář, v kritériích se objeví kritérium Váš kalendář, které odpovídá Vámi nadefinovanému kalendáři. Pojmenujete si typ dne, např. typ dne 1 a přes matici si naklikáte kalendář pro daný typ dne. Stejným způsobem postupujete pro další typy dne.

10 Obr.11 Nabídkové menu aplikace Správa kalendáře Pokud požadujete směrovat podle původu volání, je možné pro to využít předpřipravené kritérium (viz. kapitola kritéria směrování) Gografická oblast, které obsahuje prefixy v rámci jednotlivých TO oblastí resp. jiných sítí nebo kritérium Geografická skupina, které obsahuje oblasti s granularitou celé TO oblasti + mobilní sítě, mezinárodní sítě, privátní sítě. V případě, že potřebujete definovat původ volání s jemnější granularitou, např. až na konkrétní číslo (čili pro konkrétní čísla / prefixy nastavit speciální směrování), můžete pro to využít položku Správa volajících, kde si můžete vytvořit seznam takových čísel, případně s využitím zástupných znaků prefixy (např %). Čísla musí být zadány v mezinárodním formátu (včetně +420). Seznam čísel je možné vložit manuálně nebo je možné čísla do aplikace nalít přes připravený seznam v CSV formátu přes tlačítko Procházet. Najděte si připravený seznam (CSV soubor) na Vašem počítači a přes tlačítko Přida tento seznam vložte do CWI. Pokud si takto vytvoříte vlastní seznam, v kritériích se potom objeví kritérium CLI skupina, kde si můžete ten Váš předpřipravený seznam vylistovat.

11 4.3. Cílové body Zde si můžete připravit cílové body, konkrétně cílové čísla, sériové linky nebo hlásky. Obr.12 Nabídkové menu aplikace Cílové body Pokud si chcete vytvořit nový cíl, klikněte na šipku u položky Konfigurovat cíle a pak kliněte na Nové. Zadejte název a číslo cíle. Čísla musí být zadány v mezinárodním formátu (včetně +420). Nastavení cíle uložte přes Uložit. Pokud chcete provést změnu již existujícího cíle, jednoduše si vylistujte a klikněte na konkrétní cíl a změňte cílové číslo. Nové nastavení cíle uložte přes Uložit. Pokud chcete cíl zrušit, jděte opět do nabídky cílů, vylistujte si daný cíl a přes tlačítko Odstranit cíl smažete. Obr.13 Nabídkové menu aplikace Konfigurovat cíle

12 Jednotlivé cílové čísla je možné seskupit do sériové linky (v anglické terminologii hunt groupy). V rámci sériové linky se zadává název sériové linky, definuje se volací metoda, tj. jak budou příchozí hovory mezi cíle, zařazené v sériové lince, distribuované. Sekveční metoda znamená, že hovory jsou distribuovány vždy od prvního cíle, u cyklické metody je hovor směrovaný na cíl, který následuje za cílem, který vyřizoval poslední hovor a paralelní znamená, že hovor bude vyzvánět paralelně na všech cílech. Nejprve je nutné si připravit cíle (viz. konfigurovat cíle) a pak si v rámci nastavení sériové linky vyberete konkrétní již založené cíle. Nastavení je nutné uložit. Obr.14 Nabídkové menu aplikace Konfigurovat sériové linky Podobným způsobem jako cíle a sériové linky si můžete připravit i Vaše vlastní hlásky. Přes Procházet si konkrétní hlásku vyhledáte na svém lokálním PC a uploadnete do aplikace. Je samozřejmě možné si hlásku nechat GTS nahrát. Pokud si hlásku budete připravovat sami, hláska musí být ve správném formátu, aby ji bylo možné do aplikace uploadnout Podporovaný formát je wav, podporovaný kodek je 16 bits linear, mono od 8kHz do 48kHz.

13 Obr.15 Nabídkové menu aplikace Konfigurovat hlásky V aplikaci jsou také již připravené hlásky, které můžete využít. Kliknutím na otazník u položky Konfigurovat hlásky se Vám otevře seznam předpřipravených hlásek včetně jejich popisu. Obr.16 Nabídkové menu aplikace Konfigurovat hlásky předpřipravené hlásky

14 4.4. Volací plány V rámci Volacího plánu si nastavuje konkrétní logika, jak bude příchozí hovor na službu z rodiny Barevné číslo+ směrovaný. Jsou zde předdefinované 2 základní volací plány Přímé přesměrování, Zdvořilostní hláska, které můžete využít v případě, že požaduje pouze nepodmíněné směrování na jedno konkrétní cílové číslo nebo na konkrétní hlásku. Obr.17 Nabídkové menu aplikace Volací plány Pokud požadujete nastavit směrování s využitím nějaké podmínky (např. směrování podle typu dne, času, IVR s DTMF volbou, směrování podle původu volání atd.), vytvořte si nový volací plán přes tlačítko Nový vol. plán.

15 Obr.18 Nabídkové menu aplikace Volací plány Nový volací plán Po zadání jména nového volacího plánu a uložení přes OK se dostanete do nastavení daného volacího plánu. Klikněte na a rozbalí se Vám nabídka Kritérií a Listů. Kritéria znamenají podmínky, které je možné při sestavení volacího plánu využít a Listy slouží pro zakončení jednotlivých větví stromu.

16 Obr.19 Nabídkové menu aplikace Volací plány Kritéria a Listy Popis jednotlivých kritérií a Listů je uveden v kapitole Kritéria směrování. Větve stromu můžou být zakončeny některým z dále uvedených způsobů (jedním z uvedených Listů): - Hláskou - přes rozbalovací menu si vyberete jméno hlásky, kterou chcete použít. Zvolenou hlásku si můžete přehrát přes - Cílem (cílové číslo) přes rozbalovací menu si vyberete jméno cíle, které chcete použít. V rámci tohoto cíle je možné nastavit alternativní cíl při nevyzvednutí, obsazení, nedostupnosti, případně překročení max. počtu hovorů, který může být pro daný cíl nastavený. Jako alternativní cíl je možné definovat buď jiný cíl nebo hlásku. Je také možné pro případ obsazení nastavit frontu viz. nastavení fronty v kapitole Vlastnosti SAN. Pokud chcete na cílovém čísle aplikovat frontu je nutné tento parametr čekání ve frontě zaškrtnout.

17 - Sériovou linkou - přes rozbalovací menu si vyberete jméno sériové linky, kterou chcete použít. Sériovou linku samozřejmě musíte mít připravenou přes Cílové body Konfigurovat sériovou linku, aby jste ji mohli vybrat. Stejně jako o cíle je i u sériové linky možné nastavit aplikaci fronty zaškrtnutím parametru Čekání ve frontě. - Ukončením hovoru 4.5. Kritéria směrování Váš kalendář toto kritérium se v nabídce objeví pouze v případě, pokud máte nastavený Váš vlastní kalendář, viz. Seznamy správa kalendáře. Přes toto kritérium můžete aplikovat podmíněné směrování podle Vámi definovaného kalendáře. V našem případě jsme si přes Váš vlastní kalendář (část Seznamy) definovali kalendář, který se skládá z typů dne typ dne 1, typ dne 2, typ dne 3. Pokud potřebujete více podmínek na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi. Den v týdnu - kritérium umožňující podmíněné směrování podle konkrétního dne v týdnu Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne. Pokud potřebujete více podmínek na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi.

18 Veřejný kalendář - kritérium umožňující podmíněné směrování podle typu dne pracovní den, den pracovního klidu, den pracovního volna, přičemž svátky jsou zahrnuty ve dnech pracovního klidu. Pokud potřebujete více podmínek na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi. Čas dne - kritérium umožňující podmíněné směrování podle času. Pokud potřebujete více podmínek na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi. Standardní IVR - kritérium umožňující směrování na základě DTMF volby (jedná se o jednoúrovňové IVR). V rámci tohoto 1-úrovňového IVR může využít volby 0-9 včetně znaků # a *. Přes parametr Hláska vybíráte hlásku, která se má v rámci IVR přehrát. Hlásku musíte mít připravenou přes Konfigurovat hlásky v části Cílové body. V rámci IVR můžete nastavit podmínku opakování při překročení času pro vložení volby ze strany volajícího nebo pokud volající zadá chybnou volbu. Nastavuje se zde počet opakování a hláska, která je volajícímu přehrána před tím, než je přehráno menu resp. DTMF hláska. Např. pokud máme nastavený počet opakování na 1 a hásku na AnnA (Chybné číslo, Zadejte nové číslo prosím) resp AnnB (Neobrželi jsem žádnou Vaši odezvu), pak pokud volající po přehrátí DTMF hlásky nezadá do nastaveného timeout jednu z aktivních voleb, je přehrána hláska AnnA/ AnnB a následně je přehrána DTMF hláska, které opakovaně vyzývá volajícího k zadání jedné z platných voleb. V rámci nastavení je možné definovat znak pro opakování (např. *) pro vynucené přehrání DTMF hlásky kdykoliv při průchodem tohoto kritéria.

19 Hláska směrování - kritérium umožnující přehrání hlásky s následných směrováním na cíl, hlásku, další podmínky (může být využitelné např. pro přehrání uvodní hlásky s následným směrováním) Geografická skupina - kritérium umožňující směrování podle původu volání. s granularitou celé TO oblasti (= kraj) + mobilní sítě, mezinárodní sítě, privátní sítě. Geografická oblast - kritérium umožňující směrování podle původu volání. Je možné směrovat až na úroveň prefixu v rámci jednotlivých TO oblastí resp. jiných sítí

20 Kliknutím na lupu se Vám otevře nabídka prefixů, které můžete použít prodefinici původu volání pro další směrování. Procentuální směrování - kritérium umožňující balancovat příchozí provoz mezi více cest resp. cílů s nastavením procentuálního vyjádření. Maximální počet cest, které můžete vytvořit je 10. Další cestu přidáte přes tlačístko Cíl směrování - kritérium umožňující směrování na cíl (název cíle) s možností nastavení následného směrování podle sledované události obsazeno, nepřihlášení volaného, nedostupnosti, dosažení omezení volaní. Pokud potřebujete více sledovaných událostí na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi.

21 Načítání přístupových kódů PIN kód Kód výběru směrování - skupina kritérií umožňující směrování podle zadaného kódu pomocí DTMF volby. V rámci tohoto kritéria se je nutné zadat počet číslic volby, který se bude platformou kontrolovat. Současně zadejte konkrétní rozsah kódů (případně konkrétní hodnotu), který se bude kontrolovat a pro který bude následně definovat směrování. Vše ostatní mimo tento rozsah spadne do větve ELSE. V případě PIN kódu je možné pro toto kritérium aplikovat seznam PIN kódů, který jste definovali pod Správou PIN v části Seznamy

22 CLI skupina - kritérium umožňující směrování podle konrétního A-čísla nebo prefixů. Nejprve si ale musíte přípravit seznam konkrétních A-čísel nebo prefixů pod Správou volajících s části Seznamy. Pokud máte připravený seznam A-čísel a využíváte zástupné znaky (např %, což znamená, že součástí CLI skupiny jsou všechny čísla z prefixu ), pak zaškrtněte parametr zástupné znaky povoleny. CLIP_CLIR - kritérium umožňájící směrování na základě přijaté CLIP / CLIR hodnoty Registrační počítadlo - toto kritérium není směrovací kritérium, ale poskytuje real-time informaci o počtu hovorů, které jsou směrovány přes konkrétní větev volacího plánu. Toto kritérium se v rámci volacího plánu vkládá do každé větve volacího plánu, kterou chcete tímto způsobem monitorovat Vytvoření volacího plánu V okamžiku, kdy máte připravené Cíle, Hlásky, případně Sériové linky, které budete chtít aplikovat při tvorbě volacího plánu, můžete přistoupit ke konfiguraci logiky směrování v rámci konkrétního volacího plánu, tj. logické spojování Kritérií a vytváření stromové struktury s definováním zakončení (Listů) pro jednotlivé větve stromové struktury. Defaultně jsou připraveny volací plány typu Přímé směrování a Zdvořilostní hláska, které je můžete využít v případě, že požadujete směrovat nepodmíněně na konkrétní cílové číslo nebo hlásku. Pokud požadujete podmíněné směrováním s využitím jednoho či více výše uvedených kritérií, pak si založte Váš vlastní volací plán viz. kapitola Volací plan. Je možné si takto připravit až 10 různých volacích plánů. V našem příkladě jsme si založili volací plán s názvem TEST.

23 Obr.20 Vytvoření volacího plánu Vidíme, že u Volacího plánu TEST je stav Dokončeno NE. To znamená, že alespoň jedna větev volacího plánu není ukončená. Aby byl stav Dokončeno ANO, musí být každá větev ukončena jednou z možností v nabídce Listy (tj. cílem, hláskou, sériovou linkou nebo ukončením hovoru). Přes ikonu je možné volací plán editovat. Pokud je volací plán v aktivním stavu ikona pro editaci zešedne a není možné tento volací plán editovat ani ho smazat.. Přes je možné si vytvořit kopii daného volacího plánu a přes je možné neaktivní volací plán smazat. Můžete si připravit více volacích plánů a podle potřeby mezi volacími plány přepínat. Volací plán můžete aktivovat okamžitě přes nebo aktivaci můžete naplánovat do budoucna (na konkrétní datum a čas). Obr.21 Volací plán TEST je dokončený a je možné ho aktivovat

24 Obr.22 Okamžitá / Plánovaná aktivace Vždy může být aktivní pouze jeden volací plán. V případě, že potřebujete zjistit aktuální nastavení Vašeho aktivního stromu, můžete si kliknutím na a následně na Ukázat strom zobrazit. Po založení volacího plánu, se dostanete do nastavení směrování, kde volíte kritéria a listy a spojujete jednotlivé kritéria do stromové struktury Příklad konfigurace volacího plánu Zadání: Uživatel volá na službu Barevné číslo+. V pracovní dny a pracovní hodiny je volání automaticky směrováno na IVR systém, který zajistí na základě DTMF volby směrování do 2 možných větví (volající je vyzván hláskou k zadání volby 1 nebo 2). Pokud volající zadá volbu 1, je hovor automaticky směrován na sériovou linku Skupina1, kterou reprezentují 3 definované cílové čísla (Cíl1, Cíl2. Cíl3). Pokud volající zadá volbu 2, je hovor automaticky směrován mezi dva cíle - Cíl4 a Cíl5. Provoz je rozdělen v poměru mezi oba cíle. Mimo pracovní dobu (soboty, neděle a svátky) je hovor automaticky směrován na zákaznickou hlásku Dobrý den, voláte mimo pracovní dobu. Volejte naši zákaznickou linku v pracovní dny od hodin. Vvbereme kritérium Veřejný kalendář a zaškrtneme pracovní dny a potvrdíme

25 Klikneme na podmínku 9-17h. a potvrdíme u větve pracovní dny, vybereme kritérium čas dne, nastavíme časovou

26 Klikneme na a potvrdíme u větve od 9-17h, vybereme kritérium Standardní IVR, nastavíme parametry IVR

27 Klikneme na u větve 1/DTMF, vybereme List Sériová linka Skupina1 a potvrdíme. V rámci Sériové linky je zaškrtnutý parametr Čekání ve frontě, protože chceme aby se na další volající, pro které není aktuálně volný operátor, aby se aplikovala fronta.

28 Klikneme na rozložení provozu a potvrdíme. u větve 2, vybereme kritérium Procentuální směrování, nastavíme poměrové

29 Klikneme na u větve 50%, vybereme List Cíl, nastavíme Cíil4 a potvrdíme. Je možné i pro tento Cíl4 nastavit frontu v případě, že Cil4 je obsazený. Stejným způsobem nastavíme u větve zbývající Cíl5. Nastavíme jak mají být zakončeny zbývající větve IVR (překročení času / chybný vstup = co se má stát po posledním opakování pokud volající nazadá jednu z aktivních voleb) i kam má být služba směrována mimo pracovní dobu resp. mimo pracovní den.

30 Přes daný směrovací strom uložíme. Ve volacích plánech vidíme TEST že je dokončený a je možné ho aktivovat. Pokud potřebujete v průběhu přípravy volacího plánu (stromové struktury) smazat / editovat některé Kritéria nebo Listy, pak stačí na konkrétní Kritérium / List kliknout pravým tlačítkem myši a provést danou akci. Takto editovat je možné pouze volací plán, který není aktivní. Obr.23 Editace struktury volacího plánu V případě že máte volací plán aktivní a potřebujete provést pouze drobnou úpravu struktury, pak je možné si vytvořit přes vytvořit duplikát aktivního volacího plánu a změnu provedete právě v tomto duplikátu. V okamžiku, kdy chcete, aby se změny projevily, stačí pouze tento upravený

31 volací plán aktivovat. Druhá možnost je vytvořit nový volací plán a stromovou strukturu naklikat celou znovu včetně požadovaných změn.

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Verze 1.38 Aktualizováno 27. 9. 2013 Obsah Úvod... 4 Přihlášení do aplikace... 5 1.1 Postup pro první přihlášení... 5 1.2 Postup při problémech

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 -

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Aplikace b-sms v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci b-sms... 3 2. Základní předpoklady pro používání b-sms... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více