1. Úvod. 2. Přehled služeb. 3. Web portál - CWI. Barevné číslo GTS Barevná čísla Všeobecné informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. 2. Přehled služeb. 3. Web portál - CWI. Barevné číslo + 2.1. GTS Barevná čísla+ 3.1. Všeobecné informace"

Transkript

1 1. Úvod Tento dokument obsahuje návod k obsluze aplikace pro správu služeb GTS Barevná čísla+ (GTS Zelené číslo+, GTS Modré číslo+, GTS Bílé číslo+, GTS Duhové číslo+) a dalších případných služeb, zřizovaných na IN platformě. 2. Přehled služeb 2.1. GTS Barevná čísla+ Skupina GTS Barevná čísla+ patří mezi hlasové služby kategorie tak zvaných služeb s přidanou hodnotou. Služby umožňují v automatickém telefonním provozu realizovat spojení z kterékoli telefonní stanice provozované poskytovatelem, příp. z telefonních stanic jiných poskytovatelů telefonní služby, na účastníkem předem vybranou telefonní stanici, příp. stanice (přiřazená stanice) prostřednictvím přístupového kódu služby 8xy nebo 90x a následné šestimístné číselné kombinace. Při konfiguraci některé služby mohou být veškerá spojení prostřednictvím účastnického čísla směrována na jednu přiřazenou telefonní stanici (nepodmíněný překlad) nebo směrována dle zadaných podmínek postupně na další telefonní stanice nebo hlásky (podmíněný překlad). Služby GTS Barevná čísla+ jsou zřizovány na IN platformě dodavatele Alcatel-Lucent v prostředí GTS Czech a jsou z uživatelského hlediska, nad rámec běžných funkcionalit těchto služeb s přidanou hodnotou, rozšířeny o možnost správy nastavení uživatelem/správcem přes webové rozhraní - aplikaci CWI (přístup do aplikace z cwi.gts.cz). 3. Web portál - CWI 3.1. Všeobecné informace Aktivátor směrování - CWI (dále jen CWI) je webový portál (přístup do aplikace z cwi.gts.cz) pro správu nastavení služeb Barevných čísel+ (a dalších), přístupný uživateli přes internetové rozhraní na základě přístupových práv přidělených uživateli při zřízení služby. Veškeré informace potřebné pro přihlášení do CWI získá zákazník v rámci procesu zřízení služby, a to na předávacím protokolu ke službě. Přehled potřebných informací: URL odkaz na webový portál CWI - https://cwi.gts.cz/frcgen/login Uživatelské jméno (9-ti místné mobilní telefonní číslo), které uvede uživatel v žádosti o zřízení služby (technické specifikaci) Seznam služeb, pro které mu byl zřízen přístup do CWI pod příslušným uživatelským jménem Odkaz na Uživatelskou příručku Administrátorský průvodce aplikace CWI pro správu služeb GTS Barevná čísla+

2 Za všechny zákazníkem (respektive jeho pověřeným uživatelem aplikace) provedené změny a úpravy služby přes CWI, zejména směrování provozu na cílové číslo/a, a tomu odpovídající zpoplatnění, je plně odpovědný zákazník. Stejně tak zákazník odpovídá za to, že nedojde ke zneužití přístupových práv v důsledku vyzrazení přístupových údajů třetí straně zákazníkem nebo jeho zaměstnancem Přihlášení Pro přihlášení do aplikace CWI je požadováno jméno (Login) a heslo. Z důvodu zesílení bezpečnosti přístupu a snížení rizika zneužití, je přihlášení do aplikace rozšířeno o autorizační SMS, tj. ověření oprávněnosti přístupu uživatele proti vlastní databázi uživatelů, vedenou u provozovatele. Obr.1 Úvodní přihlašovací obrazovka webového portálu CWI - Pro přihlášení vložte do pole Login své mobilní telefonní číslo v 9-ti místném formátu (tj. ve tvaru bez mezinárodní volby a bez mezer), které vám bylo potvrzeno jako registrované uživatelské jméno pro přístup do aplikace na předávacím protokolu služby. V našem příkladu použijeme číslo ) - Klikněte na tlačítko Novy mobilni klic / New mobile key. Na obrazovce se postupně objeví informační okno Odesilam / Sending a SMS byla odeslana na číslo xxx xxx* / SMS has been sent to number xxx xxx*. - Obratem byste měli obdržet na uvedený mobilní telefon SMS ve znění Vas mobilni klic je / Your mobile key is: xxxxxx s šestimístným mobilním klíčem (heslem) pro přihlášení. - Zadejte tento mobilní klíč do pole Heslo v přihlašovacím okně aplikace a stiskněte Přihlásit. - Po úspěšném přihlášení byste měli být přesměrováni na následující obrazovku:

3 Obr.2 Obrazovka aplikace CWI po úspěšném přihlášení 3.3. Problém s přihlášením V případě problému s přihlášením zkontrolujte: - zda jste zadali telefonní číslo, které je uvedeno na předávacím protokolu ke službě, tj. bylo potvrzeno provozovatelem jako registrovaný login pro přístup do aplikace. V případě zadání většího počtu znaků do položky LOGIN se na stránce objeví informační okno: Zadejte platný login - zda jste zadali telefonní číslo v požadovaném tvaru, tj. bez mezinárodní volby a bez mezer. Telefonní číslo je zároveň aktivní. Nápovědou Vám může být stavová zpráva SMS byla odeslána na číslo xxxxxx, která rekapituluje číselnou kombinaci, která byla Vámi bezprostředně předtím zadána do pole LOGIN. - zda jste zadali mobilní klíč ze SMS zprávy, která vám byla doručena na telefon v pořadí jako poslední - platnost mobilního klíče je časově limitovaná na dobu 30min. V případě, že limit vypršel, požádejte o nový mobilní klíč kliknutím na tlačítko Nový mobilní klíč/new mobile key. Přihlášení opakujte. - maximální počet pokusů o zaslání mobilního klíče je z bezpečnostních a provozních důvodů nastaven na 10 pokusů za hodinu. V případě překročení limitu dojde k zablokování přístupu. - pokud potíže s přihlášením přetrvávají, kontaktujte prosím zákaznický servis GTS Czech s.r.o. na telefonní lince v případě, že po zadání telefonního čísla do pole LOGIN a odeslání žádosti o mobilní klíč, obdržíte následující stavovou zprávu: SMS nelze doručit, kontaktujte prosím zákaznický servis GTS Czech s.r.o. na telefonní lince Změna parametrů Níže uvedené parametry aplikace Vám byly nastaveny dle Vašich požadavků uvedených v technické specifikaci služby. V případě potřeby je možné volbu jazyka změnit (k dispozici je česká a anglická.

4 Obr. Změna parametrů Jazyk aplikace je jediným parametrem z nabídky, který je možné měnit on-line. Pro změnu ostatních parametrů, jako je login nebo ový kontakt, volejte prosím zákaznický servis GTS Czech s.r.o. na telefonní lince Heslo (mobilní klíč) je generováno automaticky na základě požadavku o zaslání mobilního klíče z přihlašovací strany aplikace, proto jej zde nelze upravovat/měnit. Postup pro provedení změny jazyka je: - Klikněte na tlačítko Změnit nastavení - Vyberte požadovaný jazyk z rolovacího menu - Potvrďte kliknutím na ikonu - Restartujte aplikaci, tj. odhlašte se a znovu se přihlašte. Bez toho nedojde ke změně jazyka aplikace.

5 4. Popis CWI správa nastavení služby přes Průvodce Přes Aktivátor směrování Průvodce se dostanete na hlavní menu nastavení, kde pod záložkou SAN vidíte všechny služby z rodiny, které máte zřízené. Přes Výběr SAN vyberte konkrétní číslo služby, které chcete administrovat a potvrďte přes Další. Obr.4 Nabídkové menu aplikace výběr SAN Tím se dostanete do administrace služby, kterou provádíte přes jednotlivé záložky Vlastnosti SAN, Seznamy, Cílové body a Volací plány. Obr.5 Nabídkové menu aplikace Vlastnosti SAN

6 4.1. Vlastnosti SAN Zde je možné nastavit blokování přístupu na službu z uvedených původů volání např. z mobilních sítí přes parametr blokovat mobilní hovory Přes parametr Časovač při nevyzvednutí je možné nastavit (zkrátit/prodloužit) dobu vyzvánění, než bude hovor přesměrovaný na další cíl, pokud je nastaveno přesměrování při nevyzvednutí. Na cílovém čísle nebo na sériové lince (skupina čísel zařazených do skupiny) si můžete nastavit Frontu, která zajistí to, že volající nebude odmítnutý busy tónem, pokud je cílové číslo, na které je hovor směrovaný momentálně obsazeno (vyřizuje jiný hovor), ale bude zaparkovaný do čekací fronty. Parametry označené hvězdičkou jsou povinné. V rámci Fronty je nutné (volitelné) nastavit následující parametry: - Povolit frontu zaškrtnutím tohoto parametru frontu povolíte - Uvítací hláska hláska, která je volajícímu přehrána při vstupu do fronty (je možné využít hlásky, které již jsou na platformě připraveny nebo je možné si připravit vlastní hlásku) - Hláska při čekání hláska AnnM (hudba), která je volajícímu přehrávána do doby uvolnění cílového čísla a odsměrování hovoru na dané cílové číslo - Hláska o době čekání systémová hláska AnnG, přičemž T1/T2 (T1 musí byt menší než T2) jsou treshold hodnoty v minutách, podle kterých se přehrává hláska o době čekání - Velikost fronty maximální počet volajících, kteří můžou být zaparkování ve frontě - Hláska o plné frontě hláska, která je volajícímu přehrána, pokud dojde k vyčerpání velikosti fronty - Max. doba čekání maximální doba v minutách, po kterou je volající ve frontě zaparkovaný - Ukončovací hláska hláska, která je volajícímu přehrána, pokud dojde k překročení max. doby čekání - Cíl při přetížení v případě že bude překročený počet volajících ve frontě nebo max. doba čekání ve frontě, je možné nastavit cíl, na který bude hovor následně přesměrován Nastavení jednotlivých parametrů fronty uložte. Kliknutím na otazník vedle hlásky je možné si jednotlivé hlásky, které jsou na platformě k dispozici, zobrazit.

7 Obr.6 Nabídkové menu aplikace Vlastnosti SAN Nastavení fronty 4.2. Seznamy Zde je možné definovat black list (BL) / white list (WL), kde je možné v rámci BL/WL specifikovat konkrétní čísla případně s využitím zástupných znaků celé prefixy (např %). Obr.7 Nabídkové menu aplikace Seznamy Pro zadání black / white listu klikněte na Spravovat black list nebo Spravovat white list. Seznam čísel je možné vložit manuálně nebo je možné čísla do aplikace nalít přes připravený seznam v CSV formátu přes tlačítko Procházet. Najdete si připravený seznam (CSV

8 soubor) na svém počítači a přes tlačítko Přidat tento seznam vložíte do CWI. Čísla musí být v mezinárodním formátu (včetně +420). Black list a white list je možné definovat současně v případě, že potřebujete definovat výjimku z Black listu resp. White listu (říkáme tomu Green list), např. chci zamezit odvolatelnost na 800 službu pro všechny čísla z rozsahu , ale současně chci povolit odvolatelnost pouze na jedno konkrétní číslo z tohoto prefixu V tom případě zadáme BL s % a současně WL s Obr.8 Nabídkové menu aplikace Správa Black list / White list Black / white list následně aktivujete zaškrtnutím checkboxu Povolit black list / Povolit white list. Obr.9 Nabídkové menu aplikace Správa Black list / White list

9 Pod tlačítkem Správa PIN si můžete připravit seznam PIN kódů, pokud např. chcete kontrolovat přístup ke službě a volajícího autentizovat na základě vloženého PIN kódu přes DTMF volbu. Tento seznam potom využijete při tvorbě volacího plánu viz. kritérium PIN kód, kapitola kritéria směrování. Obr.10 Nabídkové menu aplikace Správa PIN Na platformě jsou připraveny kritéria (viz. kapitola kritéria směrování), které umožňují směrování podle typu dne. Konkrétně je připraveno kritérium Den v týdnu, na základě kterého je možné směrovat podle konkrétního dne v týdnu (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) nebo můžete použít předpřipravené kritérium Veřejný kalendář, na základě kterého je možné směrovat podle typu den pracovní den, den pracovního volna, den pracovního klidu, přičemž svátky jsou zahrnuty ve dnech pracovního klidu. Pokud Vám nevyhovuje ani jedno z předdefinovaných kritérii (Den v týdnu, Veřejný kalendář), pak si přes položku Správa kalendáře můžete nadefinovat Váš vlastní kalendář. Pokud si takto vytvoříte Váš vlastní kalendář, v kritériích se objeví kritérium Váš kalendář, které odpovídá Vámi nadefinovanému kalendáři. Pojmenujete si typ dne, např. typ dne 1 a přes matici si naklikáte kalendář pro daný typ dne. Stejným způsobem postupujete pro další typy dne.

10 Obr.11 Nabídkové menu aplikace Správa kalendáře Pokud požadujete směrovat podle původu volání, je možné pro to využít předpřipravené kritérium (viz. kapitola kritéria směrování) Gografická oblast, které obsahuje prefixy v rámci jednotlivých TO oblastí resp. jiných sítí nebo kritérium Geografická skupina, které obsahuje oblasti s granularitou celé TO oblasti + mobilní sítě, mezinárodní sítě, privátní sítě. V případě, že potřebujete definovat původ volání s jemnější granularitou, např. až na konkrétní číslo (čili pro konkrétní čísla / prefixy nastavit speciální směrování), můžete pro to využít položku Správa volajících, kde si můžete vytvořit seznam takových čísel, případně s využitím zástupných znaků prefixy (např %). Čísla musí být zadány v mezinárodním formátu (včetně +420). Seznam čísel je možné vložit manuálně nebo je možné čísla do aplikace nalít přes připravený seznam v CSV formátu přes tlačítko Procházet. Najděte si připravený seznam (CSV soubor) na Vašem počítači a přes tlačítko Přida tento seznam vložte do CWI. Pokud si takto vytvoříte vlastní seznam, v kritériích se potom objeví kritérium CLI skupina, kde si můžete ten Váš předpřipravený seznam vylistovat.

11 4.3. Cílové body Zde si můžete připravit cílové body, konkrétně cílové čísla, sériové linky nebo hlásky. Obr.12 Nabídkové menu aplikace Cílové body Pokud si chcete vytvořit nový cíl, klikněte na šipku u položky Konfigurovat cíle a pak kliněte na Nové. Zadejte název a číslo cíle. Čísla musí být zadány v mezinárodním formátu (včetně +420). Nastavení cíle uložte přes Uložit. Pokud chcete provést změnu již existujícího cíle, jednoduše si vylistujte a klikněte na konkrétní cíl a změňte cílové číslo. Nové nastavení cíle uložte přes Uložit. Pokud chcete cíl zrušit, jděte opět do nabídky cílů, vylistujte si daný cíl a přes tlačítko Odstranit cíl smažete. Obr.13 Nabídkové menu aplikace Konfigurovat cíle

12 Jednotlivé cílové čísla je možné seskupit do sériové linky (v anglické terminologii hunt groupy). V rámci sériové linky se zadává název sériové linky, definuje se volací metoda, tj. jak budou příchozí hovory mezi cíle, zařazené v sériové lince, distribuované. Sekveční metoda znamená, že hovory jsou distribuovány vždy od prvního cíle, u cyklické metody je hovor směrovaný na cíl, který následuje za cílem, který vyřizoval poslední hovor a paralelní znamená, že hovor bude vyzvánět paralelně na všech cílech. Nejprve je nutné si připravit cíle (viz. konfigurovat cíle) a pak si v rámci nastavení sériové linky vyberete konkrétní již založené cíle. Nastavení je nutné uložit. Obr.14 Nabídkové menu aplikace Konfigurovat sériové linky Podobným způsobem jako cíle a sériové linky si můžete připravit i Vaše vlastní hlásky. Přes Procházet si konkrétní hlásku vyhledáte na svém lokálním PC a uploadnete do aplikace. Je samozřejmě možné si hlásku nechat GTS nahrát. Pokud si hlásku budete připravovat sami, hláska musí být ve správném formátu, aby ji bylo možné do aplikace uploadnout Podporovaný formát je wav, podporovaný kodek je 16 bits linear, mono od 8kHz do 48kHz.

13 Obr.15 Nabídkové menu aplikace Konfigurovat hlásky V aplikaci jsou také již připravené hlásky, které můžete využít. Kliknutím na otazník u položky Konfigurovat hlásky se Vám otevře seznam předpřipravených hlásek včetně jejich popisu. Obr.16 Nabídkové menu aplikace Konfigurovat hlásky předpřipravené hlásky

14 4.4. Volací plány V rámci Volacího plánu si nastavuje konkrétní logika, jak bude příchozí hovor na službu z rodiny Barevné číslo+ směrovaný. Jsou zde předdefinované 2 základní volací plány Přímé přesměrování, Zdvořilostní hláska, které můžete využít v případě, že požaduje pouze nepodmíněné směrování na jedno konkrétní cílové číslo nebo na konkrétní hlásku. Obr.17 Nabídkové menu aplikace Volací plány Pokud požadujete nastavit směrování s využitím nějaké podmínky (např. směrování podle typu dne, času, IVR s DTMF volbou, směrování podle původu volání atd.), vytvořte si nový volací plán přes tlačítko Nový vol. plán.

15 Obr.18 Nabídkové menu aplikace Volací plány Nový volací plán Po zadání jména nového volacího plánu a uložení přes OK se dostanete do nastavení daného volacího plánu. Klikněte na a rozbalí se Vám nabídka Kritérií a Listů. Kritéria znamenají podmínky, které je možné při sestavení volacího plánu využít a Listy slouží pro zakončení jednotlivých větví stromu.

16 Obr.19 Nabídkové menu aplikace Volací plány Kritéria a Listy Popis jednotlivých kritérií a Listů je uveden v kapitole Kritéria směrování. Větve stromu můžou být zakončeny některým z dále uvedených způsobů (jedním z uvedených Listů): - Hláskou - přes rozbalovací menu si vyberete jméno hlásky, kterou chcete použít. Zvolenou hlásku si můžete přehrát přes - Cílem (cílové číslo) přes rozbalovací menu si vyberete jméno cíle, které chcete použít. V rámci tohoto cíle je možné nastavit alternativní cíl při nevyzvednutí, obsazení, nedostupnosti, případně překročení max. počtu hovorů, který může být pro daný cíl nastavený. Jako alternativní cíl je možné definovat buď jiný cíl nebo hlásku. Je také možné pro případ obsazení nastavit frontu viz. nastavení fronty v kapitole Vlastnosti SAN. Pokud chcete na cílovém čísle aplikovat frontu je nutné tento parametr čekání ve frontě zaškrtnout.

17 - Sériovou linkou - přes rozbalovací menu si vyberete jméno sériové linky, kterou chcete použít. Sériovou linku samozřejmě musíte mít připravenou přes Cílové body Konfigurovat sériovou linku, aby jste ji mohli vybrat. Stejně jako o cíle je i u sériové linky možné nastavit aplikaci fronty zaškrtnutím parametru Čekání ve frontě. - Ukončením hovoru 4.5. Kritéria směrování Váš kalendář toto kritérium se v nabídce objeví pouze v případě, pokud máte nastavený Váš vlastní kalendář, viz. Seznamy správa kalendáře. Přes toto kritérium můžete aplikovat podmíněné směrování podle Vámi definovaného kalendáře. V našem případě jsme si přes Váš vlastní kalendář (část Seznamy) definovali kalendář, který se skládá z typů dne typ dne 1, typ dne 2, typ dne 3. Pokud potřebujete více podmínek na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi. Den v týdnu - kritérium umožňující podmíněné směrování podle konkrétního dne v týdnu Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne. Pokud potřebujete více podmínek na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi.

18 Veřejný kalendář - kritérium umožňující podmíněné směrování podle typu dne pracovní den, den pracovního klidu, den pracovního volna, přičemž svátky jsou zahrnuty ve dnech pracovního klidu. Pokud potřebujete více podmínek na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi. Čas dne - kritérium umožňující podmíněné směrování podle času. Pokud potřebujete více podmínek na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi. Standardní IVR - kritérium umožňující směrování na základě DTMF volby (jedná se o jednoúrovňové IVR). V rámci tohoto 1-úrovňového IVR může využít volby 0-9 včetně znaků # a *. Přes parametr Hláska vybíráte hlásku, která se má v rámci IVR přehrát. Hlásku musíte mít připravenou přes Konfigurovat hlásky v části Cílové body. V rámci IVR můžete nastavit podmínku opakování při překročení času pro vložení volby ze strany volajícího nebo pokud volající zadá chybnou volbu. Nastavuje se zde počet opakování a hláska, která je volajícímu přehrána před tím, než je přehráno menu resp. DTMF hláska. Např. pokud máme nastavený počet opakování na 1 a hásku na AnnA (Chybné číslo, Zadejte nové číslo prosím) resp AnnB (Neobrželi jsem žádnou Vaši odezvu), pak pokud volající po přehrátí DTMF hlásky nezadá do nastaveného timeout jednu z aktivních voleb, je přehrána hláska AnnA/ AnnB a následně je přehrána DTMF hláska, které opakovaně vyzývá volajícího k zadání jedné z platných voleb. V rámci nastavení je možné definovat znak pro opakování (např. *) pro vynucené přehrání DTMF hlásky kdykoliv při průchodem tohoto kritéria.

19 Hláska směrování - kritérium umožnující přehrání hlásky s následných směrováním na cíl, hlásku, další podmínky (může být využitelné např. pro přehrání uvodní hlásky s následným směrováním) Geografická skupina - kritérium umožňující směrování podle původu volání. s granularitou celé TO oblasti (= kraj) + mobilní sítě, mezinárodní sítě, privátní sítě. Geografická oblast - kritérium umožňující směrování podle původu volání. Je možné směrovat až na úroveň prefixu v rámci jednotlivých TO oblastí resp. jiných sítí

20 Kliknutím na lupu se Vám otevře nabídka prefixů, které můžete použít prodefinici původu volání pro další směrování. Procentuální směrování - kritérium umožňující balancovat příchozí provoz mezi více cest resp. cílů s nastavením procentuálního vyjádření. Maximální počet cest, které můžete vytvořit je 10. Další cestu přidáte přes tlačístko Cíl směrování - kritérium umožňující směrování na cíl (název cíle) s možností nastavení následného směrování podle sledované události obsazeno, nepřihlášení volaného, nedostupnosti, dosažení omezení volaní. Pokud potřebujete více sledovaných událostí na jedné větvi, stačí je zaškrtnout a současně zaškrtnout i parametr všechna kritéria na jediné větvi.

21 Načítání přístupových kódů PIN kód Kód výběru směrování - skupina kritérií umožňující směrování podle zadaného kódu pomocí DTMF volby. V rámci tohoto kritéria se je nutné zadat počet číslic volby, který se bude platformou kontrolovat. Současně zadejte konkrétní rozsah kódů (případně konkrétní hodnotu), který se bude kontrolovat a pro který bude následně definovat směrování. Vše ostatní mimo tento rozsah spadne do větve ELSE. V případě PIN kódu je možné pro toto kritérium aplikovat seznam PIN kódů, který jste definovali pod Správou PIN v části Seznamy

22 CLI skupina - kritérium umožňující směrování podle konrétního A-čísla nebo prefixů. Nejprve si ale musíte přípravit seznam konkrétních A-čísel nebo prefixů pod Správou volajících s části Seznamy. Pokud máte připravený seznam A-čísel a využíváte zástupné znaky (např %, což znamená, že součástí CLI skupiny jsou všechny čísla z prefixu ), pak zaškrtněte parametr zástupné znaky povoleny. CLIP_CLIR - kritérium umožňájící směrování na základě přijaté CLIP / CLIR hodnoty Registrační počítadlo - toto kritérium není směrovací kritérium, ale poskytuje real-time informaci o počtu hovorů, které jsou směrovány přes konkrétní větev volacího plánu. Toto kritérium se v rámci volacího plánu vkládá do každé větve volacího plánu, kterou chcete tímto způsobem monitorovat Vytvoření volacího plánu V okamžiku, kdy máte připravené Cíle, Hlásky, případně Sériové linky, které budete chtít aplikovat při tvorbě volacího plánu, můžete přistoupit ke konfiguraci logiky směrování v rámci konkrétního volacího plánu, tj. logické spojování Kritérií a vytváření stromové struktury s definováním zakončení (Listů) pro jednotlivé větve stromové struktury. Defaultně jsou připraveny volací plány typu Přímé směrování a Zdvořilostní hláska, které je můžete využít v případě, že požadujete směrovat nepodmíněně na konkrétní cílové číslo nebo hlásku. Pokud požadujete podmíněné směrováním s využitím jednoho či více výše uvedených kritérií, pak si založte Váš vlastní volací plán viz. kapitola Volací plan. Je možné si takto připravit až 10 různých volacích plánů. V našem příkladě jsme si založili volací plán s názvem TEST.

23 Obr.20 Vytvoření volacího plánu Vidíme, že u Volacího plánu TEST je stav Dokončeno NE. To znamená, že alespoň jedna větev volacího plánu není ukončená. Aby byl stav Dokončeno ANO, musí být každá větev ukončena jednou z možností v nabídce Listy (tj. cílem, hláskou, sériovou linkou nebo ukončením hovoru). Přes ikonu je možné volací plán editovat. Pokud je volací plán v aktivním stavu ikona pro editaci zešedne a není možné tento volací plán editovat ani ho smazat.. Přes je možné si vytvořit kopii daného volacího plánu a přes je možné neaktivní volací plán smazat. Můžete si připravit více volacích plánů a podle potřeby mezi volacími plány přepínat. Volací plán můžete aktivovat okamžitě přes nebo aktivaci můžete naplánovat do budoucna (na konkrétní datum a čas). Obr.21 Volací plán TEST je dokončený a je možné ho aktivovat

24 Obr.22 Okamžitá / Plánovaná aktivace Vždy může být aktivní pouze jeden volací plán. V případě, že potřebujete zjistit aktuální nastavení Vašeho aktivního stromu, můžete si kliknutím na a následně na Ukázat strom zobrazit. Po založení volacího plánu, se dostanete do nastavení směrování, kde volíte kritéria a listy a spojujete jednotlivé kritéria do stromové struktury Příklad konfigurace volacího plánu Zadání: Uživatel volá na službu Barevné číslo+. V pracovní dny a pracovní hodiny je volání automaticky směrováno na IVR systém, který zajistí na základě DTMF volby směrování do 2 možných větví (volající je vyzván hláskou k zadání volby 1 nebo 2). Pokud volající zadá volbu 1, je hovor automaticky směrován na sériovou linku Skupina1, kterou reprezentují 3 definované cílové čísla (Cíl1, Cíl2. Cíl3). Pokud volající zadá volbu 2, je hovor automaticky směrován mezi dva cíle - Cíl4 a Cíl5. Provoz je rozdělen v poměru mezi oba cíle. Mimo pracovní dobu (soboty, neděle a svátky) je hovor automaticky směrován na zákaznickou hlásku Dobrý den, voláte mimo pracovní dobu. Volejte naši zákaznickou linku v pracovní dny od hodin. Vvbereme kritérium Veřejný kalendář a zaškrtneme pracovní dny a potvrdíme

25 Klikneme na podmínku 9-17h. a potvrdíme u větve pracovní dny, vybereme kritérium čas dne, nastavíme časovou

26 Klikneme na a potvrdíme u větve od 9-17h, vybereme kritérium Standardní IVR, nastavíme parametry IVR

27 Klikneme na u větve 1/DTMF, vybereme List Sériová linka Skupina1 a potvrdíme. V rámci Sériové linky je zaškrtnutý parametr Čekání ve frontě, protože chceme aby se na další volající, pro které není aktuálně volný operátor, aby se aplikovala fronta.

28 Klikneme na rozložení provozu a potvrdíme. u větve 2, vybereme kritérium Procentuální směrování, nastavíme poměrové

29 Klikneme na u větve 50%, vybereme List Cíl, nastavíme Cíil4 a potvrdíme. Je možné i pro tento Cíl4 nastavit frontu v případě, že Cil4 je obsazený. Stejným způsobem nastavíme u větve zbývající Cíl5. Nastavíme jak mají být zakončeny zbývající větve IVR (překročení času / chybný vstup = co se má stát po posledním opakování pokud volající nazadá jednu z aktivních voleb) i kam má být služba směrována mimo pracovní dobu resp. mimo pracovní den.

30 Přes daný směrovací strom uložíme. Ve volacích plánech vidíme TEST že je dokončený a je možné ho aktivovat. Pokud potřebujete v průběhu přípravy volacího plánu (stromové struktury) smazat / editovat některé Kritéria nebo Listy, pak stačí na konkrétní Kritérium / List kliknout pravým tlačítkem myši a provést danou akci. Takto editovat je možné pouze volací plán, který není aktivní. Obr.23 Editace struktury volacího plánu V případě že máte volací plán aktivní a potřebujete provést pouze drobnou úpravu struktury, pak je možné si vytvořit přes vytvořit duplikát aktivního volacího plánu a změnu provedete právě v tomto duplikátu. V okamžiku, kdy chcete, aby se změny projevily, stačí pouze tento upravený

31 volací plán aktivovat. Druhá možnost je vytvořit nový volací plán a stromovou strukturu naklikat celou znovu včetně požadovaných změn.

Administrátorský průvodce. aplikace. Aktivátor směrování. pro správu služeb GTS Barevná čísla+

Administrátorský průvodce. aplikace. Aktivátor směrování. pro správu služeb GTS Barevná čísla+ Administrátorský průvodce aplikace Aktivátor směrování pro správu služeb GTS Barevná čísla+ Obsah 1 Přehled služeb... 3 1.1 GTS Barevná čísla+... 3 1.2 Geografická čísla... 3 2 Web portál Aktivátor směrování

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Telekonferenční služba MyConference...2. Přehrávání nahrávek...4. Volání do Daktela koferencí...5. Volání do konferencí ze Skype klienta...

Telekonferenční služba MyConference...2. Přehrávání nahrávek...4. Volání do Daktela koferencí...5. Volání do konferencí ze Skype klienta... Obsah Telekonferenční služba MyConference...2 Přehrávání nahrávek...4 Volání do Daktela koferencí...5 Volání do konferencí ze Skype klienta...6 Ztišení (mute) účastníků konference...14 Daktela, s.r.o,

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál U:fonova samoobsluha Strana 1 (celkem 15) v1.1 21.8.2008 OBSAH: 1) Úvod 2) Přihlášení do samoobsluhy Ověření přihlašovacích údajů Chybně uvedeny přihlašovací údaje Ověření snadno zneužitelného hesla Úvodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

1.2 Nastavení datové schránky

1.2 Nastavení datové schránky 1.2 Nastavení datové schránky Důležitou částí systému datových schránek je samotné uživatelské nastavení datové schránky. Mezi jeho nejvýznamnější prvky pak patří nastavení upozorňování o příchozích zprávách

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes internet 1. Úvodní stránka Stránku, kde si můžete nastavit nahrávání,

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE

STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE ND BEST IN CLASS R& ONGER PLATFORM TO ENHANCE CUSTOMER SERV PRYSMIAN GROUP WORLDWIDE LEADER IN R STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE CE E D XTENDED STRONGER PLATFOR UPPORTING GLOBAL UTILITIES IN THE D F SMARTER

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o Veškerý nabízený sortiment parapetních desek a příslušenství objednáte jednoduše a rychle přes

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření]

Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] Návod pro použití aplikace crisp [vyjádření] 2014 Českomoravská telekomunikační s. r. o. 1. Co je crisp [vyjádření] a k čemu slouží? Aplikace slouží k vyřizování Žádostí o vyjádření k existenci sítí zaslaných

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Uživatelské rozhraní Touchtone (TUI) Hlavní nabídka. Služby zasílání zpráv

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Uživatelské rozhraní Touchtone (TUI) Hlavní nabídka. Služby zasílání zpráv OmniTouch 00 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R.x Hlavní nabídka Vytočte přístupové číslo. Po připojení z libovolného telefonu, interního i externího, vás rozhraní Touchtone provede

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Nastavení Mobilní banky 2 MojeBanka a MojeBanka Business

Nastavení Mobilní banky 2 MojeBanka a MojeBanka Business Nejprve si prosím zvolte aplikaci (klikněte na obrázek nebo text), ve které chcete nastavení provést. Automaticky budete přeneseni do odpovídající části dokumentu. Vyberte aplikaci, ve které chcete provést

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4 4Works Solutions Prestashop návod Posuneme Vás výš! TOMÁŠ KOZAR, Project Manager OBSAH NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3 2.1 přidání produktu... 4 2.2 Zadání ceny výrobku...

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Zvolte položku. ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Zvolte položku. ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR: VERZE DOKUMENTU: 1. OBJEDNATEL:

Více