Provozní řád radiostanic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád radiostanic"

Transkript

1 Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic

2 Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy rádiového provozu a radiostanic 5. Všeobecné zásady použití rádiových sítí a radiostanic 6. Uložení dokumentace 7. Provozované rádiové sítě a místní opatření z hlediska technologie práce 7.1. PJ I Praha Vršovice 7.2. PJ I ONJ 7.3. PJ I Děčín 7.4. PJ II Kolín 8. Návody k obsluze rádiového zařízení Záznam o změnách Provozního řádu radiostanic DKV Praha Pořadové číslo změny Účinnost od Opravil Dne Podpis Zdeněk Mikeš Zdeněk Mikeš Zdeněk Mikeš Zdeněk Mikeš Zdeněk Mikeš Zdeněk Mikeš

3 1. Všeobecné organizační zásady Provozní řád radiostanic je zpracován ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) Z11 a dalších vztažných obecně právních a rezortních předpisů. Všichni zaměstnanci používající při výkonu pracovních povinností rádiových stanic musí bezpodmínečně dodržovat všechna ustanovení Provozního řádu radiostanic. 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz Hlavní operátor Kontrolní operátor DKV Praha Kupec Miroslav Ing. Mikeš Zdeněk Hlavní operátor zajišťuje a odpovídá statutárně za radiový provoz v celém DKV Praha. Kontrolní operátor řídí, zajišťuje a odpovídá za radiový provoz v celém DKV Praha. Povinnosti jsou stanoveny předpisem SŽDC (ČD) Z 11, SŽDC (ČD) T7 a telekomunikačním zákonem. Kontrolní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních operátorů, včasné opravy rádiových zařízení, návrhy a podklady k opravám a doplňování rádiových zařízení, kontrolu dodržování zásad rádiového provozu a obsluhy, rádiové stanice a jejich příslušenství proti zneužití nepovolanými osobami, oznámení případů rušení rádiového provozu, přehled o nasazení a využití rádiových stanic, vedení předepsaných písemností. Odpovědní operátoři jmenovaní hlavním operátorem: Odpovědný operátor PJ I Vršovice Přednosta PJ I Vršovice Odpovědný operátor PJ I Vršovice Vedoucí strojmistr PJ I Vršovice Odpovědný operátor PP I Čerčany Vedoucí PP I Čerčany Odpovědný operátor PP II Praha hl. n. Vedoucí strojmistr PJ I Vršovice Odpovědný operátor PJ I ONJ Vedoucí odboru dopravy PJ I ONJ Odpovědný operátor PJ I ONJ Systémový specialista ONJ doprava Odpovědný operátor PJ I ONJ IŽD DKV ONJ doprava p. Horáček Odpovědný operátor PP I Praha Libeň Vedoucí PP I Praha Libeň Odpovědný operátor PJ I Děčín Vedoucí údržby KV PJ I Děčín Odpovědný operátor PJ I Děčín IŽD DKV PJ I Děčín Odpovědný operátor PJ II Kolín Vedoucí PJ II Kolín Odpovědný operátor PP II M. Boleslav Vedoucí PJ II Kolín Odpovědný operátor DKV Praha Kontrolor vozby Odpovědný operátor PP II Rumburk Vedoucí údržby KV PJ I Děčín Odpovědný operátor TSV DKV Praha Vedoucí TSV DKV Praha

4 Odpovědní operátoři jsou určeni podle předpisu SŽDC (ČD) Z11 hlavním operátorem a odpovídají za rádiový provoz ve svém obvodu a dále:. zajišťují 1x za rok proškolení provozních operátorů dle předpisu SŽDC (ČD) Z11, podílejí se na aktualizaci Provozního řádu radiostanic za svůj obvod, zodpovídají za provoz radiostanic ve svém obvodu, nahlašují závady v radioprovozu (rušení, nedodržování radiové kázně apod.), nahlašují požadavky na opravy, montáže a zřízení radiových zařízení hlavnímu, případně kontrolnímu operátorovi, kontrolují vedení Záznamníků poruch sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, případně deníků zkušebního provozu nových typů radiostanic, provádějí praktické zkoušky způsobilosti provozních operátorů. Provozní operátoři Zaměstnanci pracovního zařazení: dozorčí provozu, výpravčí, strojmistr, výhybkář, vedoucí posunové čety, tranzitér - přípravář, posunovač, strojvedoucí, vozmistr, přípravář, nádražní, zaměstnanec správkárny, zaměstnanec NPP, zaměstnanec provozní kanceláře, zaměstnanec zkušebny rádiových zařízení, zaměstnanec stanoviště VZ, zaměstnanec obsluhy myčky, zaměstnanec čistící a úklidové firmy. Provozní operátor obsluhující rádiovou stanici je povinen: pohotově odpovídat na všechna volání určená jeho rádiové stanici, dodržovat zásady obsluhy a pravidla rádiového provozu, dodržovat hovorovou kázeň, pečovat o čistotu a provozuschopnost rádiových stanic a ovládacích zařízení, dbát, aby rádiová stanice nemohla být zneužita nepovolanými osobami. Jakékoli změny, přemístění nebo zapůjčení radiostanic je možné jen s výslovným souhlasem kontrolního operátora DKV Praha! 3. Údržba a opravy rádiového zařízení Organizace, rozsah údržby a provádění pravidelných technických prohlídek radiostanic se řídí příslušnými předpisy ČD, a.s., pokyny GŘ ČD, a.s. a udržovacím předpisem výrobce zařízení. Jakoukoliv manipulaci s radiostanicemi (demontáž, montáž, výměna vadných celků, výměna vadných přenosných radiostanic apod.) evidují zaměstnanci provádějící opravy, případně kontrolní operátor Opravy radiostanic Základnové a vozidlové radiostanice Opravy radiostanic provádějí určení zaměstnanci DKV. Seznam zaměstnanců je uveden v Příloze č. 11 PŘ DKV Praha - základní a společná ustanovení. Rozsah prováděných oprav je dán Seznamem úkonů oprav vozidlových radiostanic. Seznam úkonů oprav vozidlových radiostanic vyhotoví a aktualizuje určený zaměstnanec. Pro opravu výměnným způsobem se používají náhradní bloky a díly pro příslušné radiostanice. Závady většího rozsahu budou opraveny ČD Telematikou, a.s. nebo u výrobce zařízení na základě smluvního ujednání. Příslušné smlouvy uzavírá obchodní oddělení DKV Praha. Garanční opravy radiostanic dodávaných v rámci přemontáže vozidel pro systém GSM-R jsou uplatňovány odborem oprav příslušného pracoviště přes ústřednu ČD Telematika, a.s. v Pardubicích na tel. čísle

5 Organizace a zajištění oprav radiostanic v jednotlivých PJ DKV Praha Ve vyjmenovaných PJ jsou určeni zaměstnanci, kteří zajišťují opravy radiostanic. Rozsah prováděných prací je stanoven Seznamem úkonů oprav vozidlových radiostanic. Přehled vyjmenovaných pracovišť se zaměstnancem pro opravy radiostanic: PJ + PP Zaměstnanec Dostupnost Telefon PJ Vršovice Zaměstnanci stanoviště VZ nepřetržitě (záznamník) PP Čerčany Zaměstnanci stanoviště VZ Praha Vršovice nepřetržitě* (záznamník) PJ ONJ Zaměstnanci zkušebny a denní směny pracoviště SORZ PJ Kolín Zaměstnanec stanoviště VZ denní směny PP Mladá Boleslav Elektromechanik denní směny PJ Děčín Zaměstnanci elektrodílny * nepřetržitě platí pro ohlášení závady, oprava bude provedena v denní směně Po-Pá Strojmistr oznámí poruchu radiostanice určenému zaměstnanci pro opravy radiostanic. Pokud nebude tento zaměstnanec schopen opravit závadu radiostanice sám, informuje o této skutečnosti strojmistra, který zajistí objednání opravy u smluvního partnera Přenosné radiostanice Drobné opravy a údržbu přenosných radiostanic provádějí zaměstnanci SORZ (viz dále). Opravy většího rozsahu provádí dodavatelsky na základě smluvního ujednání ČD Telematika, a.s. Opravy radiostanic MOTOROLA, HYT a Entel provádí dodavatelsky na základě smluvního ujednání autorizovaný dovozce. Opravy zajišťuje kontrolní operátor. Středisko oprav rádiových zařízení (SORZ) SORZ je součástí pracoviště zkušebny DKV Praha PJ ONJ. Náplní práce zaměstnanců opravny je údržba, opravy, zajišťování oprav u smluvních partnerů, provádění technických prohlídek na určených radiových zařízení a montáže rádiového zařízení. Zaměstnanci SROZ musí být pravidelně školeni a seznamováni se změnami v konstrukci, údržbě a obsluze rádiového zařízení. Organizaci školení provádí vedoucí zaměstnanec zkušebny DKV Praha PJ ONJ, který vede evidenci provedených školení. Zaměstnanci SORZ poskytují technickou podporu určeným zaměstnancům pro opravy radiostanic v příslušných PJ a PP DKV Praha. V případě potřeby provádí proškolení změn v konstrukci, údržbě a obsluze rádiového zařízení zaměstnanců pro opravy radiostanic Pravidelné technické prohlídky radiostanic Základnové a vozidlové radiostanice Pravidelné technické prohlídky (dále jen PTP) vozidlových a základnových radiostanic provádí určení zaměstnanci pro opravy radiostanic. Seznam zaměstnanců je uveden v Příloze č. 11 PŘ DKV Praha - základní a společná ustanovení.

6 Náplní PTP je kontrola stavu RDS a parametrů majících vliv na nastavení a dosah radiostanice. Obsah PTP stanovuje pro každý typ radiostanice příslušný protokol, který musí být vyhotoven po každé provedené PTP. Provedenou PTP zapisuje správce vozidla do systému SAP (včetně čísla protokolu). Protokoly PTP jsou uloženy v příslušné domovské jednotce vozidla u dokladů od vozidla. PTP radiostanic Kapsch, Mesa 23, Tesla VR20, Tesla VR 21, Pyrylandia (PKP) a Alstom jsou prováděny dodavatelsky. Příslušné smlouvy uzavírá obchodní oddělení DKV Praha a PTP objednává odbor oprav kolejových vozidel DKV Praha Přenosné radiostanice Pravidelné technické prohlídky, opravy a údržbu přenosných radiostanic provádějí zaměstnanci SORZ. Náplní PTP je kontrola stavu RDS a parametrů majících vliv na nastavení a dosah radiostanice. Obsah PTP stanovuje pro každý typ radiostanice příslušný protokol, který musí být vyhotoven po každé provedené PTP. Protokol bude uložen u určeného zaměstnance. Při zjištění závady radiostanice provádí opravu radiostanic MOTOROLA, HYT a Entel dodavatelsky na základě smluvního ujednání autorizovaný dovozce. Opravy a evidenci oprav zajišťuje kontrolní operátor. 4. Poruchy rádiového provozu a radiostanic 4.1. Poruchy (rušení) rádiového provozu V případě rušení rádiového provozu jiným (nepřiděleným) kmitočtem (kromě atmosférického rušení), rádiovou nebo hovorovou nekázní, oznámí tuto skutečnost provozní operátor odpovědnému operátorovi (osobně nebo písemným hlášením). Ten toto zjištění neprodleně oznámí kontrolnímu operátorovi Poruchy vozidlových radiostanic Poruchu vozidlové radiostanice (popis závady) zapisuje provozní operátor - strojvedoucí do Knihy oprav hnacího vozidla a do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení. Strojmistr ohlásí závadu radiostanice určenému zaměstnanci pro opravy rádiového zařízení a po dohodě s ním zajistí možnost provedení opravy vhodným odstavením lokomotivy. Určený zaměstnanec zajistí opravu vlastními prostředky. Pokud závadu nebude schopen opravit, oznámí tuto skutečnost strojmistrovi, který objedná opravu u ČD Telematika, a.s. na telefonním čísle Poruchy přenosných radiostanic Poruchy přenosných radiostanic se zapisují do Záznamníku poruch sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Zápis, který se týká poruchy radiostanice, se doplní datem hlášení a jmény kdo závadu ohlásil a kdo hlášení přijal. Poruchy přenosných radiostanic se ohlašují zaměstnancům uvedených v tabulce. Zaměstnanec, kterému je ohlášena porucha přenosné radiostanice a na jehož stanovišti jsou uloženy záložní stanice pro příslušné pracoviště, zajistí neodkladně výměnu vadné radiostanice. Poruchu dále ohlásí kontrolnímu operátorovi DKV Praha tel , který zajistí opravu, případně stanoví další postup.

7 Pracoviště Zaměstnanec, kterému se hlásí porucha přenosné radiostanice PJ I ONJ - posunové čety + stavědla systémový specialista PJ I ONJ - ostatní zaměstnanci KO DKV Posunová četa ŽST Děčín OO PJ I Děčín Posunová četa ŽST Kolín KO DKV Posunová četa ŽST Mladá Boleslav KO DKV Posunová četa ŽST Pha Vršovice os. n. Vedoucí strojmistr PJ I Vrš Posunová četa ŽST Praha hl. n. KO DKV Posunová četa ŽST Praha Libeň KO DKV Posunová četa ŽST Praha Smíchov Vedoucí strojmistr PJ I Vrš Posunová četa ŽST Ústí nad Labem západ OO PJ I Děčín PP II Kralupy nad Vltavou KO DKV Pracoviště vozmistra Děčín OO PJ I Děčín Pracoviště vozmistra Praha hlavní nádraží KO DKV Pracoviště vozmistra Ústí nad Labem OO PJ I Děčín Pracoviště vozmistra Vršovice KO DKV PJ I Děčín OO PJ I Děčín PP I Praha Libeň KO DKV PJ I Praha Vršovice Vedoucí strojmistr PJ I Vrš PP II Česká Lípa OO PJ I Děčín PJ II Kolín KO DKV Posunová četa PP I Čerčany Strojmistr PP I Čerčany Použité zkratky: KO kontrolní operátor OO odpovědný operátor Odstranění jednoduchých závad: a) přesvědčte se, zda je baterie nabitá (zvuková signalizace při vysílání, případně jiná kontrolní funkce), b) přesvědčte se, zda je kanálový volič nastaven ve správné poloze, c) při slabém nebo přerušovaném příjmu zkuste přijímat (vysílat) z několika různých míst. 5. Všeobecné zásady použití rádiových sítí a radiostanic Zásady použití rádiových sítí jsou uvedeny v předpisu SŽDC D1, ČD D2 a SŽDC (ČD) Z Obsluha radiostanic Obsluha radiostanic je prováděna podle příloh předpisu SŽDC (ČD) Z11, SŽDC (ČD) T7 a této přílohy PŘ DKV Praha. Radiostanice smí obsluhovat jen zaměstnanec seznámený s jejich obsluhou, který byl proškolen a přezkoušen z radiotelefonního provozu, vykonal praktickou zkoušku způsobilosti a seznámil se s provozním řádem rádiové sítě, ve které pracuje. Při komunikaci je nutno zachovat normální hlasitost, rychlost, dynamiku a rytmus řeči, aby nedocházelo ke zkreslení a snížení srozumitelnosti předávaných zpráv. Radiostanici musí obsluhující provozní operátor chránit před nárazy, deštěm a vyvarovat se hrubého zacházení s ovládacími prvky. Provoz přenosných radiostanic na volném prostranství za bouřky je zakázán! Před zahájením provádění technologických úkonů jsou provozní operátoři, kteří se budou na těchto úkonech podílet, povinni provést funkční zkoušku rádiových stanic. Tuto funkční zkoušku provedou navázáním spojení v rádiové síti. Před výjezdem z PJ, PS a PP DKV Praha provádí strojvedoucí na hnacích vozidlech vybavených radiostanicí funkční zkoušku. Tato funkční zkouška se provede zapnutím radiostanice, prověření jejího provozního

8 stavu a navázáním spojení se strojmistrem, případně jiným pracovištěm, které je vybaveno odpovídající radiostanicí. Pokud se strojmistr nehlásí nebo v provozní jednotce není odpovídající radiostanice, provede strojvedoucí funkční zkoušku rádiového zařízení navázáním rádiového spojení s provozním dispečerem nebo výpravčím. U radiostanic MESA Kölleda se provede test zařízení podle návodu na obsluhu. Na hnacích vozidlech vybavených radiostanicemi, které umožňují provedení zkoušky spojení kódovým hlášením D, provede strojvedoucí tuto zkoušku v případech nařízených předpisem SŽDC (ČD) Z11. Na hnacích vozidlech, která jsou vybavena radiostanicí umožňující dálkové zastavení vlaku, musí být po uvedení vozidla do provozu zapnut jistič radiostanice, aby mohlo dojít k naplnění průběžného potrubí tlakovým vzduchem. Před každým navázáním rádiového spojení je provozní operátor povinen se přesvědčit, že v rádiové síti neprobíhá komunikace. Je zakázáno do této komunikace vstupovat. Toto ustanovení neplatí v případech nutných k odvrácení hrozícího nebezpečí. Provozní operátoři, kteří obsluhují základnové, vozidlové nebo přenosné radiostanice, jsou povinni ohlásit se po výzvě vždy volací značkou a pracovním zařazením, pokud není stanoveno jinak. Po navázání spojení mohou provozní operátoři používat označení pracovního zařazení, případně funkce nebo jména. V případech, kdy jsou některé technologické úkony účastníka jedné rádiové sítě prováděny v obvodu jiné rádiové sítě, přepne se účastník, pokud je tak stanoveno v bodě pro danou rádiovou síť, na kmitočet rádiové sítě, v jejímž obvodu tyto úkony provádí. V tomto případě doplní vždy svoji volací značku o označení svého pracovního zařazení. Např.: 1. posunová záloha bude pracovat v obvodu 2. posunové zálohy. Strojvedoucí, vedoucí posunové čety a posunovač 1. posunové lokomotivy se přepnou na kmitočet 2. posunové lokomotivy a své volací značky doplní vždy o označení např.: strojvedoucí 1. posunové zálohy, vedoucí posunové čety 1. posunové zálohy nebo posunovač 1. posunové zálohy. Pokud nelze přijmout tato opatření z důvodu složitějších místních poměrů nebo prolínání jednotlivých posunovacích obvodů, bude mít každý dopravní zaměstnanec na svém stanovišti tolik přenosných radiostanic, aby na nich bylo možno současně poslouchat všechny kmitočty jednotlivých sítí, se kterými přichází ve službě na svém stanovišti do styku (např. ve stanici rozdělené na dva posunovací obvody budou na každém stanovišti, na kterém se obsluhuje zabezpečovací zařízení pro vlakové nebo posunové cesty, vždy dvě přenosné radiostanice, přičemž na jedné bude trvale nastaven kmitočet jedné posunové zálohy a na druhé trvale nastaven kmitočet druhé posunové zálohy) Systém GSM-R Pro používání zařízení GSM-R platí v plném rozsahu Doplňující opatření k předpisu Z11 předpis pro obsluhu rádiových zařízení systém GSM-R Opatření pro končící vlaky v PJ ONJ Strojvedoucí končícího vlaku provede po zastavení vlaku deregistraci čísla vlaku a nastaví: kanál 30 určený pro komunikaci výpravčí vjezd strojvedoucí odstupujících / nastupujících lokomotiv na vlaky + komunikace vozmistr strojvedoucí při zkoušce brzdy v obvodu ONJ vjezd kanál 35 určený pro komunikaci výpravčí odjezd strojvedoucí odstupujících / nastupujících lokomotiv na vlaky + komunikace vozmistr strojvedoucí při zkoušce brzdy v obvodu ONJ odjezd hranice obvodů ONJ odjezd ONJ vjezd je stanovena úrovní mostní konstrukce (Záběhlice st. 3) pokud není hnací vozidlo vybaveno radiostanicí se systémem 150 MHz, nastaví strojvedoucí po deregistraci v síti GSM-R analogový TRS stuhu Opatření pro odjíždějící vlaky z PJ ONJ

9 Strojvedoucí provede přepnutí do systému GSM-R a registraci čísla vlaku bezprostředně před odjezdem vlaku z PJ ONJ Opatření pro posun v systému GSM-R Řízení posunu v systému GSM-R se v PJ DKV Praha nepoužívá. Posun je prováděn v simplexním provozu v pásmu 150 MHz Zařízení GSM-R používané v DKV Praha (mimo vozidlové radiostanice) Zařízení GSM-R je umístěno na pracovištích uvedených v tabulce: P Umístění Číslo FN 1 Výpravčí ONJ vjezd Výpravčí ONJ odjezd Strojmistr ONJ Strojmistr PJ Vršovice Strojmistr PJ Děčín Dobíjení zdrojů radiostanic Dobíjení akumulátorů radiostanic se vždy řídí návodem k obsluze radiostanice. Pokud návod na obsluhu radiostanice výslovně neumožňuje dobíjet akumulátor při jakémkoli stupni jeho vybití, je nutné vždy dodržet pokyn kontrolního operátora 67/01 viz. příloha P K. Výtah pokynu kontrolního operátora 67/01: Provozním operátorům je zakázáno na všech pracovištích, kde jsou zapojeny do sítě dobíječe nebo rychlodobíječe, po plném nabití a použití radiostanice mezi dalším použitím odkládat radiostanice do těchto nabíječů nebo rychlodobíječů. Baterie se tím velmi rychle znehodnotí a vznikají tím tak nezanedbatelné materiálové i finanční ztráty. Baterie se zásadně nabíjejí, až když zazní zvuková návěst nebo se rozsvítí kontrolka, že je baterie vybitá a potřebuje dobít. V případě pochybností je možno prostřednictvím kontrolního operátora požádat o kontrolu radiostanice, akumulátoru, případně nabíječe Evidence radiostanic Centrální evidenci radiostanic vede kontrolní operátor DKV. U vozidlových radiostanic se eviduje číslo hnacího vozidla a číslo rámu radiostanice. U přenosných radiostanic se eviduje výrobní číslo, místo používání a místo uložení záložních radiostanic. Podklady pro evidenci dodávají průběžně zaměstnanci pro opravy radiostanic, odpovědní operátoři, případně zaměstnanci oddělení oprav vozidel. Všechny radiostanice musí být označeny volací značkou podle předpisu SŽDC (ČD) Z11 a SŽDC (ČD) T7. Na každém stanovišti, kde se používají přenosné a základnové radiostanice, musí být uložen Záznamník poruch sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, který má očíslované stránky, je opatřen razítkem provozovatele a uvnitř má seznam radiostanic přidělených na stanoviště Předávka a ohlašování poruch přenosných radiostanic Zaměstnanci používající radiostanice ve službě vedou na stanovišti Záznamník poruch sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, do kterého provádějí zápis předávky a zápis o poruše radiostanic. Předávka zařízení může být vedena i v Knize odevzdávky dopravní služby, případně v jiné vhodné, na pracovišti vedené dokumentaci. Do Záznamníku poruch se zapisují změny ve vybavení stanoviště radiostanicemi

10 (např. výměna zařízení do opravy) a vždy případné poruchy radiostanice. Zápis, který se týká poruchy radiostanice, se v tomto případě doplní datem hlášení a jmény kdo závadu ohlásil a kdo hlášení přijal. 6. Uložení dokumentace: Povolení ke zřízení a provozování rádiových stanic místních rádiových sítí jsou uložena na pracovištích kontrolních operátorů RCP. Povolení ke zřízení a provozování rádiových stanic traťového rádiového systému jsou uložena na pracovištích kontrolních operátorů SŽDC. Záznamníky poruch sdělovacího a zabezpečovacího zařízení jsou uloženy na jednotlivých pracovištích tam, kde se používají radiostanice. 7. Provozované rádiové sítě a místní opatření z hlediska technologie práce 1. VOS - 2. STE - 3. STZ - 4. SRD - síť je určena k zajištění vzájemné součinnosti mezi jednotlivými služebními odvětvími ČD, případně s jinými organizacemi pracujícími v železničních stanicích a v přilehlých traťových úsecích. síť je určena pro řízení prací na technologicky uzavřených pracovištích (spádoviště, posun). síť je určena pro řízení činnosti vozmistrů a pro spojení vozmistrů se strojvedoucím vlakového hnacího vozidla síť je určena pro spojení výpravčí (dispečer) strojvedoucí (strojmistr) a pro řízení provozu na trati.

11 7.1. PJ I Praha Vršovice PJ I Praha Vršovice PJ I Vršovice - STE 1 Řízení posunu v PJ I Vršovice: spojení strojmistr vedoucí posunové čety D strojvedoucí PT signalista stavědla U posunovač PT přípravář zaměstnanec provozní kanceláře zaměstnanec čistící firmy 150,250 MHz Strojmistr ve směně Strojmistr není Strojvedoucí PT Strojvedoucí PT není Vedoucí posunové čety D Vedoucí posunové čety D není Posunovač PT Posunovač PT není Signalista stavědla U Stavědlo U není Přípravář Přípravář není Firma Kontar Kontar není Provozní kancelář PJ Provozní kancelář není Řídící rádiová stanice Strojmistr strojový Základnová RDS Pracoviště strojmistrů Předávka služby 3 ks TC 700 Pracoviště vedoucího posunové čety D Záznamník poruch 1 ks TC 700 Pracoviště signalisty stavědla U Záznamník poruch 1 ks TC 700 Pracoviště přípraváře Záznamník poruch 1 ks TC 700 Pracoviště firmy Kontar Záznamník poruch 1 ks TC 700 Pracoviště Provozní kanceláři PJ I Vrš Záznamník poruch Dobíjení zdrojů Akumulátory jsou nabíjeny zaměstnanci na jejich pracovištích 3 ks TC 700 Vedoucí strojmistr PJ I Praha Vršovice Síť slouží k řízení posunu v PJ I Vršovice (obvod( stavědla U a obvod o působnosti vedoucího posunoo- vé čety D) a k vzájemnému informování zúčastněných zaměstnanců. Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 1 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 03 Simplex Strojvedoucí se při jízdě z ŽST Praha Vršovice os. n. ohlásí na tomto kanálu (03) signalistovi stavěd- la U při předpokládané jízdě do obvodu působnosti vedoucího posunové čety D (k točnám). PJ I Vršovice - STE 2 Operativní řízení prací v PJ I Vršovice: spojení mistr NPP mistr oprav mistr vyvazování NPP turnusový zaměstnanec zámečník vozy 153,050 MHz Mistr NPP Mistr NPP Není Mistr oprav Mistr oprav Není Mistr vyvazování Mistr vyvazování Není NPP NPP Není

12 Turnusový zaměstnanec Turnus Není Zámečník vozy Zámečník vozy Není Řídící rádiová stanice Mistr NPP 1 ks CP 140 Pracoviště mistra NPP Záznamník poruch 1 ks TC 700 Pracoviště mistra oprav Záznamník poruch 1 ks TC 700 Pracoviště mistra vyvazování Záznamník poruch 1 ks CP 140 NPP Záznamník poruch 2 ks TC 700 Pracoviště turnusových zaměstnanců Záznamník poruch 3 ks TC 700 Vedoucí strojmistr PJ I Praha Vršovice Technologická opatření Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 2 PJ I Vršovice - STE 3 Řízení posunu v PJ I Vršovice: spojení vedoucí posunové čety V strojvedoucí HV posunujícího v obvodu Balkán posunovači PV 1, PV 2, PV 3 výpravčí ŽST Praha Vršovice odjezd strojmistr signalista stavědla U 157,600 MHz Vedoucí posunové čety V Vedoucí posunové čety V Není Strojvedoucí HV Strojvedoucí HV Není Posunovač PV 1 Posunovač PV 1 Není Posunovač PV 2 Posunovač PV 2 Není Posunovač PV 3 Posunovač PV 3 není Signalista stavědla U Stavědlo U není Strojmistr ve směně Strojmistr není Výpravčí ŽST Vršovice odjezd Výpravčí odjezd není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety V 5 ks TC 700 Pracoviště vedoucího posunové čety V Záznamník poruch 1 ks TC 700 Pracoviště signalisty stavědla U Záznamník poruch 1 ks TC 700 Pracoviště strojmistrů Předávka služby 1 ks TC 700 Pracoviště výpravčího ŽST Vršovice odjezd Záznamník poruch 3 ks TC 700 Vedoucí strojmistr PJ I Praha Vršovice

13 Síť slouží k řízení posunu v PJ I Vršovice v obvodu působnosti vedoucího posunové čety V (předee- vším posun hnacích vozidel, motorových vozů a souprav) a k vzájemnému informování zúčastně- ných zaměs ěstnanců. Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 3 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 63 Simplex Strojvedoucí se při jízdě z ŽST Praha - Vršovice os. n. ohlásí na tomto kanálu (63) signalistovi sta- vědla U při předpokládané jízdě do obvodu působnosti vedoucího posunové čety V (po průjezdné koleji na Balkán). Strojvedoucí přepne při jízdě z obvodu Balkán po průjezdné koleji směrem ke stavědlu U radiostaa- nici na kanál 03 Simplex a ohlásí se na tomto kanálu (03) signalistovi stavědla U. Strojvedoucí se při jízdě z ŽST Praha - Vršovice odj. n. ohlásí na kanálu 63 vedoucímu posunové če-č ty V. Strojvedoucí se při jízdě z Balkánu směrem do ŽST Praha - Vršovice odj. n. ohlásí na kanálu 63 vý- pravčímu ŽST Praha - Vršovice odj. n. PJ I Vršovice - STE 4 Řízení posunu v PJ I Vršovice: spojení vedoucí posunové čety V strojvedoucí posunu V (Lego) posunovači PV 1, PV 2, PV 3 158,225 MHz Vedoucí posunové čety V Vedoucí posunové čety V není Posunovač PV Posunovač PV není Strojvedoucí posunu V Strojvedoucí V není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety V 3 ks TC 700 Pracoviště vedoucího posunové čety V Záznamník poruch 3 ks TC 700 Vedoucí strojmistr PJ I Praha Vršovice Síť slouží výhradně k řízení posunu v PJ I Vršovice v obvodu Balkán posun s HV určeným pro po-p sun s vozy (Lego). Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 4 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 80 Simplex PJ I Vršovice - STE 5 Řízení posunu v PJ I Vršovice: spojení vedoucí posunové čety D strojvedoucí HV posunovač PV 2 153,275 MHz Vedoucí posunové čety D Vedoucí posunové čety D není Posunovač PV 2 Posunovač PV 2 není Strojvedoucí HV Strojvedoucí HV není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety D 3 ks TC 700 Pracoviště vedoucího posunové čety D Záznamník poruch Vozidlová RDS Strojvedoucí HV 3 ks TC 700 Vedoucí strojmistr PJ I Praha Vršovice

14 Síť slouží k řízení posunu v PJ I Vršovice v obvodu působnosti vedoucího posunové čety D (předee- vším posun při sestavě souprav) a vzájemnému informování zúčastněných zaměstnanců (PV 2). Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 5 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 17 Simplex Radiostanice NPP a nehodové jeřábové jednotky Použití Řízení posunu a prací při nehodových událostech Řídící rádiová stanice Mistr NPP Vozidlová radiostanice VS - 47 NPP Záznamník poruch 3 ks Kenwood TK NPP Záznamník poruch 2 ks Kenwood TK Jeřábová jednotka Záznamník poruch 3 ks CP 140 Jeřábová jednotka Záznamník poruch Dobíjení zdrojů Akumulátory jsou nabíjeny zaměstnanci na jejich pracovištích Doplňující ustanovení pro PJ I Praha Vršovice Pro zlepšení komunikace a okamžité informovanosti zaměstnanců je povinnost strojvedoucího ihned po nástupu na hnací vozidlo a zapnutí odpojovače baterií (u motorových hnacích vozidel po nastartování spalovacího motoru) uvést do provozu i radiostanici. Při odstavování hnacího vozidla vypne strojvedoucí radiostanici jako poslední před vypnutím odpojovače baterií. Hlášení závad a poruch: Při poruše RDS informuje zaměstnanec svého bezprostředního nadřízeného (vedoucího posunové čety, strojmistra). Ten vadnou RDS s popisem závady (na tiskopise hlášení závad ve službě) předá vedoucímu strojmistrovi nebo strojmistrovi ve službě k výměně. Strojmistr, případně vedoucí strojmistr vždy zaznamená výměnu RDS do Knihy evidence RDS, která je uložena u vedoucího strojmistra. Obdobně postupujte při poruchách příslušenství (baterie, antény, dobíječe). Při poruše RDS postupujte dle příslušných předpisů, používejte předepsané technologické postupy a návěstní pomůcky Rádiové spojení při práci nehodové jeřábové jednotky (NJJ) Místní opatření z hlediska technologie práce Rádiová síť Řídící prací (VOS-S): S): Řídící í prací má spojení s oběma jeřáby na kmitočtu 150,975 MHz v síti VOS s tím, že je tento kmitočet doplněn subtónem pro omezení případného rušení od jiných radiostanic (tj. síť VOS-S). Při práci jeřábu související přímo se zvedáním a pokládáním břemene si může řídící prací nastavit na přenosné radiostanici vyšší výkon pro lepší odolnost spojení proti případnému rušení cizí radiostanicí (viz návod k obsluze přenosné radiostanice). Vyšší výkon lze používat jen po dobu důležitých prací, z důvodu vyššího odběru proudu z baterie přenosné radiostanice. Radiostanice umístěné přímo na jeřábech budou v síti VOS-S S používá- ny převážně jen pro příjem povelů od řídícího prací. V případě rušení nebo přerušení spojení mezi řídícím prací a jeřábníky vydá jeden z jeřábníků (v radiové síti Jeřáb ) pokyn k současnému zastavení práce na obou jeřábech. V případě rušení rádiového provozu VOS-S bude mít řídící prací možnost: 1. přepnout přenosnou radiostanici do sítě VOS otevřený provoz (bez subtónu) a domluvit se s obsluhou radiostanice, která ruší spojení při práci jeřábu, na časově omezeném přerušení vysílání takové radiostanice; 2. zvýšit výkon své přenosné radiostanice pokud tak již neučinil (síť VOS má povolený výkon do 10 W);

15 3. v případě stálého rušení v síti VOS může využít nouzové řešení a přejít na jiný, předem dohodnutý, kmitočet. Poznámka - bod 1. platí i pro síť STH. Rádiová síť Jeřáb (STH-S): S): Jeřáb je osazen jeřábníkem a pracovníkem (pracovníky), který sleduje práci jeřábu a předává o tomto informace jeřábníkovi. Takto jsou obsazeny oba jeřáby. Pracovník sledující práci jeřábu a jeřábník jsou vybaveni další radiostanicí pracující na jiném kmitočtu než má řídící prací. Toto spojení je zajištěno na kmitočtu 153,550 MHz v síti STH, která je také doplněna subtónem pro omezení případného rušení od jiných radiostanic (tj. síť STH-S).Tento Tento kmitočet bude především určen pro rychlé zastavení práce současně na obou jeřábech a to na pokyn STŮJ!!! od kteréhokoliv z provozních operátorů radiové sítě Jeřáb! Radiostanice jeřábníka bude doplněna, pro možnost rychlého sdělení, hlasitou soupravou (mikrofon, klíčovací tlačítko, reproduktor). Před započetím prací si provozní operátoři vyzkouší spojení v dohodnutém druhu provozu! Na každém pracovišti je umístěna tabulka naladění radiostanic včetně radiových sítí VOS-S a STH-S. Provozní operátoři v radiové síti Řídící prací VOS S, 150,975 MHz: řídící prací (řídící radiostanice) jeřábník první NJJ jeřábník druhé NJJ Provozní operátoři v radiové síti Jeřáb STH S, 153,550 MHz: vedoucí první NJJ vedoucí druhé NJJ jeřábník první NJJ jeřábník druhé NJJ Použité druhy provozu: Otevřený provoz: Používá se pro běžné práce jeřábu. Radiostanice se slyší navzájem, včetně dalších radiostanic naladěných na stejný kmitočet. Provoz s výzvovým tónem (subtónem) Radiostanice se slyší navzájem, ale nejsou rušeny ostatními radiostanicemi, které nejsou vybaveny stejným subtónem. Provoz radiostanic vybavených subtónem je ale slyšet v ostatních radiostanicích naladěných na stejný kmitočet ŽST Praha Vršovice STE 1 - ŽST Praha Vršovice osobní nádraží Řízení posunu v ŽST Praha Vršovice: spojení vedoucí posunové čety strojvedoucí 1. zálohy posunovači výpravčí vozmistr 158,250 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety není Posunovač posunovač 1. zálohy není Posunovač posunovač 1. zálohy není Vozmistr Vozmistr není Strojvedoucí 1. zálohy Strojvedoucí 1. zálohy není

16 Výpravčí ZPA 111 není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 5 ks TC 700 Pracoviště posunové čety Záznamník poruch 1 ks TC 700 Pracoviště vedoucího strojmistra PJ Vršovice Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 31 Simplex ŽST Praha Smíchov STE 1 - ŽST Praha Smíchov Řízení posunu v ŽST Praha Smíchov: spojení vedoucí posunové čety strojvedoucí posunovač výpravčí 153,300 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Není 1. posunovač 1. posunovač Není 2. posunovač 2. posunovač Není Vozmistr Vozmistr Není Strojvedoucí 1. zálohy Strojvedoucí 1. Zálohy Není Výpravčí ZAC 141 Není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 5 ks CP 140 Pracoviště posunové čety Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště posunové čety Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 18 Simplex ŽST Praha Smíchov STE 2 - ŽST Praha Smíchov Vykonávání zkoušek brzd v ŽST Praha Smíchov: spojení výpravčí vozmistr strojvedoucí 153,225 MHz Vozmistr Vozmistr Není Strojvedoucí Strojvedoucí vlaku XY Není Výpravčí ZAC 141 Není Řídící rádiová stanice 1. vozmistr 1 ks CP 140 Pracoviště vozmistrů DKV Praha Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště posunové čety Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 16 Simplex PP Praha hl. n. ŽST Praha hlavní nádraží

17 STE 1 - ŽST Praha hlavní nádraží tunel Řízení posunu v ŽST Praha hlavní nádraží - tunel: spojení výpravčí - strojvedoucí 1. zálohy vedoucí posunové čety - posunovač 157,725 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Není 1. posunovač 1. posunovač není 2. posunovač 2. posunovač není Strojvedoucí 1. zálohy Strojvedoucí 1. zálohy není Vozmistr Vozmistr není Výpravčí ZAD 102 není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 4 ks CP 140 Pracoviště posunové čety Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště vozmistra Záznamník poruch 2 ks CP 140 Technický zaměstnanec PP Praha hl. n. Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 67 Simplex STE 2 - ŽST Praha hlavní nádraží - Balabenka Posun v ŽST Praha hlavní nádraží - Balabenka: spojení výpravčí - strojvedoucí vedoucí posunové čety - posunovač 157,750 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety není 1. posunovač 1. posunovač není 2. posunovač 2. posunovač není Strojvedoucí Strojvedoucí není Vozmistr Vozmistr není Výpravčí ZAD 102 není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 4 ks CP 140 Pracoviště posunové čety Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště vozmistra Záznamník poruch 2 ks CP 140 Technický zaměstnanec PP Praha hl. n. Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 68 Simplex ŽST Praha Libeň STE 2 - ŽST Praha Libeň Řízení posunu v ŽST Praha Libeň: spojení vedoucí posunové čety - strojvedoucí - výpravčí 150,525 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety není Strojvedoucí Strojvedoucí HV není Výpravčí ZAB 101 není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety

18 1 ks CP 140 Pracoviště vedoucího posunové čety Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště vedoucího posunu Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 14 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 07 Simplex ŽST Praha TGM STE 2 - ŽST Praha TGM Řízení posunu v ŽST Praha TGM: spojení vedoucí posunové čety strojvedoucí posunovač výpravčí 158,050 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Není 1. posunovač 1. posunovač Není 2. posunovač 2. posunovač Není Strojvedoucí Strojvedoucí Není Výpravčí ZAD 142 Není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 4 ks CP 140 Pracoviště posunové čety Záznamník poruch 1 ks CP 040 Pracoviště posunové čety Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 74 Simplex PP II Kralupy nad Vltavou + ŽST Kralupy nad Vltavou STE 4 - ŽST Kralupy nad Vltavou Řízení posunu v ŽST Kralupy nad Vltavou a PP Kralupy nad Vltavou: spojení strojvedoucí dozorce depa výpravčí 157,950 MHz Dozorce depa Dozorce depa není Výpravčí ZKU 102 není Řídící rádiová stanice Dozorce depa 1 ks CP 140 Pracoviště dozorce depa Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště dozorce depa Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 28 Simplex PP I Čerčany STE 1 - ŽST Čerčany Řízení posunu v ŽST Čerčany a PP Čerčany: spojení vedoucí posunové čety strojvedoucí strojmistr výpravčí 158,175 MHz

19 Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety není Strojmistr Strojmistr není Výpravčí Výpravčí není Strojvedoucí Strojvedoucí není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 3 ks CP 140 Pracoviště strojmistra Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště strojmistra Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 30 Simplex ŽST Praha Holešovice STE 1 - ŽST Praha Holešovice Řízení posunu v ŽST Praha Holešovice: spojení vedoucí posunové čety - strojvedoucí - výpravčí 157,650 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety není Strojvedoucí Strojvedoucí HV není Výpravčí ZAB 101 není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 1 ks CP 140 Pracoviště vedoucího posunové čety Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště vedoucího posunové čety Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 2 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 23 Simplex ŽST Praha Vysočany STE 1 - ŽST Praha Vysočany Řízení posunu v ŽST Praha Vysočany: spojení vedoucí posunové čety - strojvedoucí - výpravčí 158,125 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety není Strojvedoucí Strojvedoucí HV není Výpravčí ZAC 113 není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 1 ks CP 140 Pracoviště vedoucího posunové čety Záznamník poruch

20 1 ks CP 140 Pracoviště vedoucího posunové čety Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 16 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 77 Simplex 7.2. PJ I ONJ PJ I ONJ PJ I ONJ - STE 1 Řízení posunu 1. posunové zálohy ONJ 157,775 MHz Vedoucí posunové čety 1. zálohy ONJ ZON 271 není 1. posunovač 1. záloha ONJ ZON 272 není 2. posunovač 1. záloha ONJ ZON 273 není Nádražní ONJ ZON 264 není Výpravčí ústřední stavědlo ONJ ZON 261 není Signalista ústřední stavědlo ONJ ZON 265 není Průvodce lokomotiv 1. záloha ONJ ZON 274 není Dozorčí provozu ZON 207 není Dozorce výhybek ZON 263 není Přípravář Přípravář není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 1. zálohy ONJ 7 ks CP 140 Dozorčí provozu Kniha předácky radiostanic 2 ks CP 140 Nádražní ONJ Kniha odevzdávky dopravní služby 2 ks CP 140 Signalista ústřední stavědlo ONJ Kniha odevzdávky dopravní služby 1 ks GM 360 Výpravčí ústřední stavědlo ONJ Kniha odevzdávky dopravní služby 3 ks CP 140 IŽD pro dopravu Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 9 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 69 Simplex PJ I ONJ - STE 2 Řízení posunu 2. posunující zálohy ONJ 157,925 MHz Vedoucí posunové čety 2. zálohy ONJ ZON 276 není 1. posunovač 2. záloha ONJ ZON 277 není 2. posunovač 2. záloha ONJ ZON 278 není Výpravčí ústřední stavědlo ONJ ZON 261 není Signalista St.1 ZON 266 není Signalista St.2 ZON 267 není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 2. zálohy ONJ 5 ks CP 140 Signalista st. 2 Kniha předávky radiostanic Záložní radiostanic e 3 ks CP 140 IŽD pro dopravu Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 2 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 27 Simplex

21 PJ I ONJ - STE 3 Řízení posunu 3. posunující zálohy ONJ + posun na myčce 157,950 MHz Vedoucí posunové čety 3. zálohy ONJ ZON 281 není 1. posunovač 3. záloha ONJ ZON 282 není Výpravčí ústřední stavědlo ONJ ZON 261 není Signalista st. 3 ZON 268 není Zaměstnanec myčky Myčka není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 3. zálohy ONJ 4 ks CP 140 Pracoviště signalisty st. 3 Kniha předávky radiostanic 2 ks CP 140 Pracoviště myčky Záznamník poruch Dobíjení zdrojů Na pracovišti myčky a stavědla 3 3 ks CP 140 IŽD pro dopravu Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 3 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 28 Simplex PJ I ONJ - STE 4 Řízení posunu 4. posunující zálohy ONJ 157,850 MHz Vedoucí posunové čety 4. zálohy ONJ ZON 285 není 1. posunovač 4. záloha ONJ ZON 286 není Signalista st. 4 ZON 269 není Signalista St.1 ZON 266 není Signalista St.2 ZON 267 není Signalista St.3 ZON 268 není Výpravčí stavědlo Odjezd ZON 262 není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 4. zálohy ONJ 4 ks CP 140 Pracoviště signalisty st. 2 Kniha předávky radiostanic 1 ks CP 140 Pracoviště signalisty st. 4 Kniha předávky radiostanic 3 ks CP 140 IŽD pro dopravu Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 4 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 24 Simplex PJ I ONJ - STE 5 Řízení posunu 5. posunující zálohy ONJ 157,575 MHz Vedoucí posunové čety 5. zálohy ONJ ZON 291 není 1. posunovač 5. záloha ONJ ZON 292 není 2. posunovač 5. záloha ONJ ZON 293 není Průvodce lokomotiv 5. záloha ONJ ZON 294 není Signalista st. 2 ZON 267 není Signalista st. 3 ZON 268 není Výpravčí stavědlo Odjezd ZON 262 není Dozorce výhybek ZON 207 není

22 Přípravář Přípravář není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 5. zálohy ONJ 1 ks CP 140 Výpravčí stavědlo Odjezd Kniha odevzdávky dopravní služby 1 ks GM 360 Výpravčí stavědlo Odjezd Kniha odevzdávky dopravní služby 6 ks CP 140 Pracoviště přípravářů Odjezd Kniha předávky radiostanic 3 ks CP 140 IŽD pro dopravu Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 5 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 22 Simplex PJ I ONJ - STE 8 Řízení posunu na myčce 158,350 MHz Zaměstnanec obsluhy myčky Myčka není Strojvedoucí posunového dílu Strojvedoucí není Signalista st. 3 ZON 268 není Řídící rádiová stanice Zaměstnanec obsluhy myčky 1 ks CP 140 St. 3 Kniha odevzdávky dopravní služby 1 ks CP 140 Pracoviště myčky Kniha předávky radiostanic 3 ks CP 140 IŽD pro dopravu Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 7 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 83 Simplex PJ I ONJ - STZ 1 Operativní spojení výpravčích ONJ s vozmistrem, směnovým mistrem a zaměstnanci komplexní čety 153,075 MHz Výpravčí ústřední stavědlo ONJ ZON 261 Není Směnový mistr Směnový mistr Není Četař vozmistr ZON 291 Není Vozmistr přejímač ZON 292 Není Mistr oprav ZON 293 Není Zámečník Zámečník Není Zámečník Zámečník Není Řídící rádiová stanice Výpravčí ústřední stavědlo ONJ 5 ks CP 140 Směnový mistr Záznamník poruch 3 ks CP 140 Směnový mistr Záznamník poruch Dobíjení zdrojů Akumulátory jsou nabíjeny na pracovišti směnového mistra 2 ks CP 140 Pracoviště směnového mistra Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 6 PJ I ONJ - STE 9

23 Spojení výpravčí odjezd strojvedoucí odstupujících / nastupujících lokomotiv na vlaky + komunikace vozmistr strojvedoucí při zkoušce brzdy v obvodu ONJ odjezd 150,125 MHz Výpravčí stavědlo Odjezd ZON 262 není Vozmistr Vozmistr vjezd Není Strojvedoucí Strojvedoucí vlaku XX Není Řídící rádiová stanice Výpravčí 2 ks CP 140 Stanoviště vozmistra Záznamník poruch Dobíjení zdrojů Akumulátory jsou nabíjeny na pracovišti vozmistra 1 ks CP 140 Pracoviště vozmistra - četaře Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 8 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 35 Simplex PJ I ONJ - STE 10 Spojení výpravčí vjezd strojvedoucí odstupujících / nastupujících lokomotiv na vlaky + komunikace vozmistr strojvedoucí při zkoušce brzdy v obvodu ONJ vjezd 158,175 MHz Výpravčí stavědlo Vjezd ZON 262 není Vozmistr Vozmistr vjezd Není Strojvedoucí Strojvedoucí vlaku XX Není Řídící rádiová stanice Výpravčí 2 ks CP 140 Stanoviště vozmistra Záznamník poruch Dobíjení zdrojů Akumulátory jsou nabíjeny na pracovišti vozmistra 1 ks CP 140 Pracoviště vozmistra - četaře Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 1 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 30 Simplex PJ I ONJ - STE 6 Řízení posunu v hale POL: spojení strojmistr strojvedoucí vedoucí posunové čety POL 467,425 MHz kanál 70 A Strojmistr PJ ONJ Strojmistr PJ ONJ Není Strojvedoucí Strojvedoucí číslo HV Není Vedoucí posunové čety Není Vedoucí posunové čety POL POL Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety POL Vozidlová RDS VS - 47 Vedoucí posunové čety POL Kniha předávky Vozidlová RDS VS - 47 Strojmistr PJ ONJ Kniha předávky strojmistrovské služby Dobíjení zdrojů Připojení k pevné síti 230 V Nejsou

24 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 70 retranslace Zařízení Fesa Kölleda je umístěno v dílně Alstom PJ I ONJ - STE 7 Řízení posunu 6. posunující zálohy ONJ + posun na myčce 457,400 MHz Vedoucí posunové čety POL Vedoucí posunové čety POL není Posunovač POL Posunovač POL není Strojvedoucí posunu POL Strojvedoucí POL není Zaměstnanec myčky Myčka není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety POL 2 ks P 040 Pracoviště posunu POL Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště posunu POL Záznamník poruch 1 ks CP 040 Pracoviště myčky Záznamník poruch Dobíjení zdrojů Na pracovišti myčky a stavědla 3 1 ks P 040 Kontrolní operátor Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 2 SRD síť radiodispečerská TRS - Tesla Síť je určena pro spojení výpravčí (dispečer) strojvedoucí a pro řízení provozu na trati Praha Vršovice seř.n. stavědlo Odjezd ONJ Odjezd ONJ vjezd a Praha Vršovice seř. stavědlo Odjezd Praha Malešice 468,000 MHz - kanál 65 B Výpravčí ústřední stavědlo ONJ ONJ ústřední není Výpravčí stavědlo Odjezd ONJ ONJ Odjezd není Řídící rádiová stanice Dispečer Základnová RDS ZR 47 Stavědlo 3 - Zařízení LZ R47 Výpravčí ústřední stavědlo ONJ Odevzdávka dopravní služby Zařízení LZ R47 Výpravčí stavědlo Odjezd ONJ Odevzdávka dopravní služby Dobíjení zdrojů Připojení k pevné síti 230 V Nejsou Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 65 Doplňující ustanovení pro PJ I ONJ Monitorování rádiového provozu Radiový provoz posunových záloh se monitoruje nepřetržitě zařízením RecordDat. Monitorovací zařízení je umístěno na pracovišti vedoucího oddělení informatiky. Kontrolu a vyhodnocení zaznamenaných dat provádí kontrolní operátor a určení zaměstnanci. Přehled volacích znaků pracovišť: signalista St. 3 ZON 206 dozorce výhybek St. 1 ZON 207 výpravčí ústřední stavědlo ONJ ZON 261 výpravčí stavědlo Odjezd ZON 262

25 dozorčí provozu ONJ ZON 263 Nádražní ZON 264 signalista ústřední stavědlo ZON 265 St. 1 ZON 266 St. 2 ZON 267 St. 3 ZON 268 St. 4 ZON 269 dozorčí provozu ZON 270 vedoucí posunové čety 1. zálohy ONJ ZON posunovač 1. zálohy ONJ ZON posunovač 1. zálohy ONJ ZON 273 průvodce lokomotiv 1. zálohy ONJ ZON 274 dozorce výhybek ONJ vjezd ZON 275 vedoucí posunové čety 2. zálohy ONJ ZON posunovač 2. zálohy ONJ ZON posunovač 2. zálohy ONJ ZON 278 vedoucí posunové čety 3. zálohy ONJ ZON posunovač 3. zálohy ONJ ZON 282 vedoucí posunové čety 4. zálohy ONJ ZON posunovač 4. zálohy ONJ ZON posunovač 4. zálohy ONJ ZON 287 vedoucí posunové čety 5. zálohy ONJ ZON posunovač 5. zálohy ONJ ZON posunovač 5. zálohy ONJ ZON 293 průvodce lokomotiv 5. zálohy ONJ ZON 294 dozorce výhybek ONJ odjezd ZON 295 vozmistr ONJ vjezd ZON 298 vozmistr ONJ odjezd ZON 299 Pracoviště opravny rádiových zařízení Zaměstnanci opravny rádiového zařízení provádějí opravy rádiových zařízení, opravy výměnou vadných celků a údržbu přenosných a vozidlových radiostanic. Na pracovišti opravny rádiového zařízení jsou umístěny tyto radiostanice: Radiostanice 1 ks základnová radiostanice VS ks Kenwood TK ks Kenwood TK ks Kenwood TK ks Kenwood TK ks HYT TC ks Motorola CP 140 Poznámka Pracoviště kontrolního operátora Na pracovišti kontrolního operátora jsou uloženy záložní radiostanice + náhradní akumulátory pro provozní radiostanice PP I Praha Libeň

26 PP I Libeň - STE 1 Řízení posunu v PP Libeň - spojení vedoucí posunové čety - strojvedoucí 458,100 MHz kanál 37 Simplex Mesa Kölleda Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety není Signalista Signalista není Strojvedoucí Strojvedoucí + číslo jednotky není Řídící rádiová stanice Dozorce depa 1 ks P 040 Na stavědle PP Libeň Odevzdávka služby 1 ks P 040 Na pracovišti vedoucího posunové čety Kniha předávky 1 ks P 040 Pracoviště kontrolního operátora Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 3 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 37 Simplex Mesa Kölleda PP I Libeň - STE 2 Řízení posunu v PP Libeň spojení vedoucí posunové čety posunovač strojvedoucí mistr oprav 153,325 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Není Strojvedoucí posunové lokomotivy Strojvedoucí TP Není Signalista stavědla Signalista stavědla Není Mistr EKV Mistr EKV Není Řídící rádiová stanice Dozorce depa 3 ks P 040 Stanoviště vedoucího posunové čety Kniha předávky 1 ks P 040 Pracoviště mistra EKV Kniha předávky 1 ks P 040 Stavědlo Kniha předávky 1 ks P 040 Stanoviště vedoucího posunové čety Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 3 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 19 Simplex Doplňující ustanovení pro PP I Praha Libeň Pro řízení posunu v PJ Libeň jsou použity přenosné radiostanice MOTOROLA. Tyto radiostanice obsluhují vedoucí posunové čety, signalista, strojvedoucí TP a mistr EKV. Na stavědle - stanovišti signalisty depa - je základnová radiostanice MOTOROLA GM 300, kterou obsluhuje signalista ve směně. Radiostanice mohou být použity i pro spojení se strojvedoucím HV, na kterém je vozidlová radiostanice TRS. Pro provádění posunu s elektrickými jednotkami v prostoru EKV je povoleno spojení v pásmu 450 MHz PJ I Děčín I PJ Děčín PJ I Děčín - STE 1

27 Síť je určena pro řízení posunu v PJ Děčín: spojení dozorce depa - strojvedoucí posunovač - strojmistr 150,375 MHz Dozorce depa Dozorce depa není Posunovač Posunovač není Strojvedoucí posunové lokomotivy Strojvedoucí není Strojmistr ve směně Strojmistr není Řídící rádiová stanice Dozorce depa 3 ks CP 140 Pracoviště dozorce depa Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště strojmistra Kniha předávky strojmistrovské služby 2 ks CP 140 Pracoviště odpovědného operátora Nastavení voliče na přenosné rádiové stanici: 1 Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 43 Simplex STE 8 - ŽST Děčín Síť je určena pro řízení posunu v ŽST Děčín 4. posunová záloha: spojení vedoucí posunové čety výpravčí - posunovač strojvedoucí vozmistr četař obsluha myčky 157,875 MHz Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety není Výpravčí Výpravčí není Posunovač Posunovač není Strojvedoucí posunové lokomotivy Strojvedoucí 4. záloha není Vozmistr četař Vozmistr četař není Obsluha myčky Obsluha myčky není Obsluha myčky Obsluha myčky není Řídící rádiová stanice Vedoucí posunové čety 3 ks CP 140 Pracoviště posunové čety Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště vozmistra četaře Záznamník poruch 2 ks CP 140 Pracoviště obsluhy myčky Záznamník poruch 1 ks CP 140 Pracoviště posunové čety Nastavení voliče na vozidlové rádiové stanici TRS: kanál 25 Simplex STE 6 - ŽST Děčín Síť je určena pro řízení posunu v ŽST Děčín: spojení výpravčí vozmistr vedoucí posunové čety 157,850 MHz Výpravčí Výpravčí není Vedoucí posunové čety průvodce lokomotiv Průvodce není Vozmistr Vozmistr není

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r.

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 6568/2016- SŽDC-OŘ UNL-NŘP vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení)

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Posun v režimu "bod-bod" (mandatorní funkce systému GSM-R popsaná v DU k předpisu SŽDC Z11, čl. 2.4.1.1) Pro zajištění

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí UŽST Kolín Provozní řád rádiových sítí Příl. 21 SŘ Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí Pořadové číslo změny: Schváleno č.j.: Účinnost od: Opravil: Dne: Podpis: 2 UŽST Kolín Provozní

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108 - 1 - Č E S K É D R Á H Y a.s. S P R Á V A D O P R A V N Í C E S T Y P R A H A S P R Á V A E L E K T R O T E CH N I K Y A E N E R G E T I K Y M Í S T N Í P R A C O V N Í A B E Z P E Č N O S T N Í P Ř E

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - PROVOZNÍ ŘÁD RADIOVÝCH SÍTÍ 1. Všeobecné organizační zásady: Provozní řád je zpracován ve smyslu předpisu Z11, T7

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, OŘ Praha

Více

Provozní řád místních rádiových sítí. DKV Praha

Provozní řád místních rádiových sítí. DKV Praha DKV Provozní řád DKV příloha č. 2 Provozní řád místních rádiových sítí DKV Změna č.: 2 Účinnost od: 1. 4. 2017 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS Zpracoval: KO DKV Zdeněk Mikeš 1. 3. 2017 Ověřil: Kontrolní operátor

Více

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH . ČESKÉ DRÁHY Generální ředitelství ČD M 14 PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 9.1. 2003

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č.2- účinnost od 30.9.2013. Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov. Příloha č.2. Provozní řád radiostanic

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č.2- účinnost od 30.9.2013. Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov. Příloha č.2. Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - PROVOZNÍ ŘÁD RÁDIOVÝCH SÍTÍ Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č.2- účinnost od 30.9.2013 Sítě: STE DKV Ra SRV SRD

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád rádiových sítí Provozní jednotka Plzeň Provozní pracoviště Klatovy Provozní pracoviště Domažlice STE DKV 1 Plz

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 České dráhy, akciová společnost Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ LIBEREC 2..2008 Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 Č.j.: 746 / 2008 Zpracoval: Havrda Josef tel. 972365430 KV - Domin Miroslav

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

Staniční řád železniční stanice

Staniční řád železniční stanice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Staniční řád železniční stanice ÚSTÍ NAD LABEM- STŘEKOV Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí České dráhy, a.s., GŘ O 11/114 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Lovosice STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE LOVOSICE Příloha

Více

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 894, 405 02 Děčín IV 3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE Účinnost změny č. 3 od: 1. 7. 2006 Změna se týká:

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V Účinnost od 1.7.2002 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

VELKÝ OSEK. Změna č. 3

VELKÝ OSEK. Změna č. 3 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE VELKÝ OSEK Změna č. 3 Účinnost od 15. 4. 2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice České dráhy, a. s. 3. změna Staničního řádu ŽST Obrnice Účinnost od: 18. 8. 2006 po ukončení výluky dle ROV 8337 etapa D Změna se týká článků: rozsahu znalostí, čl. 3, 8, 10B, 11, 14, 15, 21, 22, 26, 27,

Více

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kařízek 2.změna Účinnost od : 1. dubna 2006 Moravec v.r. dopravní kontrolor Schválil : č.j. 768/2006 dne 24.3.2006 Krondl v.r.

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 v P Ob PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Provozní jednotka Olomouc 1

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek Oddíl 2_K 1 Obsah Obsah......... Obsah... 2 Seznam příloh )... Chyba! Záložka není definována. Seznam zkratek... 4 Záznam o změnách *)... 6 Rozsah znalostí...

Více

Z11 0 B 0 B 0 - B. N N N Návěst "Odraz" se hlasem do radiostanice vyjádří slovy: b) Záloha/vlak č. na koleji č. odraz

Z11 0 B 0 B 0 - B. N N N Návěst Odraz se hlasem do radiostanice vyjádří slovy: b) Záloha/vlak č. na koleji č. odraz Z11 0 B 0 B 0 - B 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Bude-li sunutí prováděno na vzdálenost kratší než 100 m pak: a) musí posunovač

Více

pro všechny zaměstance ČD, ostatní cizí právnické a fyzické osoby jen pokud jim to nařídí SŽDC s.o.

pro všechny zaměstance ČD, ostatní cizí právnické a fyzické osoby jen pokud jim to nařídí SŽDC s.o. číslo článku Pořadí otázky / spr.od. znění otázky / odpovědí 1 1 Popis obsluhy rádiových zařízení neuvedených v předpise ČD Z11 se vydá jako: A Rozkaz přednosty stanice X B Doplňující ustanovení C Provozní

Více

Účinnost od 15.4.2006

Účinnost od 15.4.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 4. Z M Ě N A S T A N I Č N Í H O Ř Á D U ŽELEZNIČNÍ STANICE POLICE NAD METUJÍ Účinnost od 15.4.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 005/06-NA dne... Vrchní

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE DĚČÍN HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1. 7. 2004 Účinnost od... Ing. Vladimír Mládek v.r. Ing. Jiří Novotný v.r....... Vrchní přednosta uzlové stanice

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice České dráhy, a. s. 2. změna Staničního řádu ŽST Třebušice Změna se týká článků: rozsah znalostí, 10A, 11, 15, 21, 22, 26, 28, 31A, 31B, 31C, 32, 33, 54, 55, 56, 57, 58A, 58B, 59, 60, 65A, 65B, 72, 74,

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDEK- MÍSTEK Účinnost od 8.10.2005 Nykel Antonín v.r., (VSDK). dopravní kontrolor Schválil: č.j. 3745N/05 dne 4.10.2005 Ing. Baronová

Více

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1. Změna Novelizace S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Ústí nad Labem hlavní nádraží - obvod osobní nádraží - obvod sever - obvod jih Změna se týká Rozsahu znalostí

Více

R Á J E C J E S T Ř E B Í

R Á J E C J E S T Ř E B Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE R Á J E C J E S T Ř E B Í Účinnost od 1. 3. 2006 Změna č.2 Účinnost od 1. 11. 2006... dopravní kontrolor Schválil č.j.... vrchní přednosta

Více

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j.

Žďár nad Metují ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A. pro závorářské stanoviště. Účinnost od 21.06.2004. Schválil:č.j. ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1.Z M Ě N A O B S L U H O V A C Í H O Ř Á D U pro závorářské stanoviště Účinnost od 21.06.2004...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j. 245 / 04-11/2

Více

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí:

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí: České dráhy, a.s., GŘ O 11/15 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Žatec STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC Příloha č.21 Platí

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor.

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. Účinnost od 1.11. 2005. Pekárek Petr v.r... dopravní kontrolor. Změna č. 5 Účinnost od 01.11.2005 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro ZV 11 Dvory nad Lužnicí Účinnost od 1.11. 2005 Pekárek Petr v.r.... dopravní kontrolor Změna číslo

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ Účinnost od: 24.3.2006 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní kontrolor Schválil: č.j. 631/2-06 dne: 1.3.2006 Ing. Libor Semorád,

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora město Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech vrchní přednosta UŽST Karel Sokol...... dopravní kontrolor

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka hnacích drážních vozidel při posunu v obvodu

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

B. P R O V O Z N Í Č Á S T

B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1. Jízda vozidel v obvodu služebny B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1.1. Ustanovení o posunu v obvodu lokomotivní remízy. Při jízdě hnacích vozidel (dále jen HV) v obvodu služebny strojvedoucí upraví rychlost

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 02 / 2006

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 02 / 2006 České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 0 / 006 Vydáním tohoto rozkazu se ruší články SŘ ŽST Plzeň Křimice, jejichž

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: 537 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Trnka (osobní

Více

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA...

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 4 2 VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... 5 2.1 OBECNÉ POŽADAVKY... 5 2.2 VYHODNOCENÍ NEDOVOLENÉHO PROJETÍ... 5 2.3 DETEKČNÍ MÍSTO PRO NEDOVOLENÉ PROJETÍ... 6 2.4 VYUŽITÍ

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LITOMĚŘICE horní nádraží Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r. Václav Chmelař v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE 1. n a f t o v é s t a n i c e D o m a

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru České dráhy ČD S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru Schváleno rozhodnutím GŘ ČD Dne 11.6.2001 č.j.: 60 586/2000 Účinnost od 1.

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 705 osobní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 705 osobní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 705 osobní pro tratě Gmünd NÖ České Budějovice České Velenice Veselí nad Lužnicí Platí od 14. prosince 2008 Schváleno ředitelem odboru

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vykolejení sunutého posunového dílu, soupravy pro

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST MOST

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST MOST České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Most ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY U MOST ke Staničnímu řádu Bílina číslo 2/2006 Účinnost od: 22. 5. 2006 do doby vydání změny č. 2 Staničního řádu Bílina Vydáním

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami 2.vydání České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

Více

Ohlašování mimořádných událostí

Ohlašování mimořádných událostí PŘ DKV - Příloha 5 Ohlašování mimořádných událostí Ohlašování mimořádných událostí Každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy, kteří se svou pracovní činností

Více