Obecné podmínky rozvoje podnikatelských ekosystémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné podmínky rozvoje podnikatelských ekosystémů"

Transkript

1 Obecné podmínky rozvoje podnikatelských ekosystémů ZKUŠENOSTI ZE SVĚTA GLOBÁLNÍ EKONOMIKY Životaschopnost podnikatelských ekosystémů je podmíněna účinnou kombinací společenského a ekonomického vůdcovství, sociální kultury, fungování kapitálových trhů a zákaznických postojů Zbyněk Pitra předseda Rady expertů České manažerské asociace čestný člen ČMA

2 Rozvoj podnikatelských aktivit je jedinou schůdnou cestou k dosažení společenského rozvoje regiónů současného globálního světa Paul Kagame, president Rwandy V loňském přehledu Světové banky, uvádějícím pořadí podnikatelské výkonnosti států se Rwanda, zdecimovaná genocidou v roce 1990, posunula ze 143. místa v roce 2005 na 67. místo loňského žebříčku. Vymanila se ze sousedství zemí jako je Haiti, Libérie nebo pásmo Gazy a postavila se po bok ČR, Polsku a Turecku. Co bylo hybnou silou tohoto úspěchu? Vytvoření podmínek pro úspěšné zapojení malých farem do světového obchodu s kávou. Podobně vedlo vytvoření podmínek pro podporu rozvoje rybolovu v Chile k tomu, že Chile je po Norsku druhou velmocí, ovládající světový obchod s lososy. Dokonce i kolumbijský Medelín, ve světovém povědomí dosud představující rejdiště drogových kartelů je dnes bezpečnějším městem než Washington, DC. Díky rozvoji lokálních podnikatelských subjektů a místních vzdělávacích institucí. MOHOU, TYTO - Z NAŠEHO POHLEDU ZAOSTALÉ - OBLASTI PŘEDSTAVOVAT INSPIRACI I PRO NÁS? 2

3 Podmínky úspěchu podnikatelského záměru Kapitálové trhy Státní instituce (regulace) Podaří se získat vhodného investora? Jakým podmínkám musí realizace záměru vyhovět? Stav vzdělanosti PODNIKATELSKÝ (INOVAČNÍ) EKOSYSTÉM Inspirace Identifikace Implementace Vývoj a výroba Expedice Distribuce Kulturní tradice a zvyky Je okolní infrastruktura schopna zajistit uživatelské podmínky? Technická infrastruktura a přírodní podmínky Budou zákazníci připraveni na přijetí? Stav sociálního klimatu společnosti 3

4 Co je nutné udělat, aby externí podmínky byly příznivé a podpořily úspěšnou realizaci podnikatelského záměru ekosystému? Sociální klima ve společnosti musí podporovat rozvoj podnikání: Jsou podnikatelé vnímáni jako opora společnosti nebo jsou vnímáni jako vykořisťovatelé? Je založení podnikatelského subjektu snadné, nebo je spojeno s nutností překonat řadu byrokratických a legislativních překážek? Propagují média úspěšné podnikatele anebo upřednostňují prezentaci asociálních případů podnikatelských selhání jedinců? Je společnost tolerantní k chybám při hledání nového, je schopná přijímat rizika nejisté budoucnosti a vnímat podnikatelský neúspěch jako přirozenou součást systému, nikoliv jako jeho selhání? Jsou mladí lidé ochotni začít podnikat? Je ve společnosti uvědomělé povědomí o podmínkách úspěšného podnikání? Dokáže společnost přijmout úspěch některých jako zasloužený nebo vyvolá nepřátelskou závist? 4

5 Státní orgány a instituce musí vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj podnikání: Je současný právní systém nastaven tak, že vytváří příznivé podmínky pro inovační podnikání nebo naopak klade byrokratické překážky jeho rozvoji? Umožňuje současná legislativní úprava pracovně-právních vztahů potřebnou flexibilitu pracovní síly společnosti a její kvalifikační rozvoj? Jak fungují státní instituce, které by měly podporovat rozvoj podnikání a současně zajistit ochranu společnosti? Dokáže stát zajistit bezpečnost podnikání, ochranu investic a zabránit společensky škodlivým jevům (korupce, nekalá konkurence)? Má vláda koncepční představu o dlouhodobém rozvoji státu a strategii jejího uskutečnění? Je stát schopen zajistit účelné budování potřebné dopravní a komunikační infrastruktury? Podporují státní orgány působení podnikatelských a profesionálních sdružení a respektují jejich názory a připomínky? 5

6 Vzdělávací instituce musí přizpůsobit své programy potřebám společnosti: Zaměřují se na rozvoj znalostí a dovedností, které její absolventi dokáží uplatnit v praxi? Spolupracují vzdělávací instituce s podnikatelskými subjekty a dochází k personálnímu propojení jejich pracovníků při řešení podnikatelských úkolů i při výuce? Připravují své absolventy na vedení lidí, vytváření organizačních struktur, řešení konfliktních situací a vyrovnávat se s nejistotou budoucnosti? Jsou schopny připravit programy vzdělávání členů statutárních orgánů a aktérů corporate governance? Kapitálové trhy musí změnit investiční politiku Vytvářet kapitálové fondy na podporu investic do inovací již v prvotních stádiích Přehodnotit management rizik a orientaci své úvěrové politiky Podporovat vznik institucí poskytujících kvalifikované poradenství nově zakládaným podnikatelským subjektům (spin-off) 6

7 Většina vlád si uvědomuje, že podpora rozvoje podnikání je jedinou možnou cestou k prosperitě jejich zemí. Ale mnohdy se jejich upřímné úsilí o zabezpečení této podpory míjí účinkem. Protože je zaměřeno nesprávně, často je vedeno snahou kopírovat úspěch jiných (v odlišných podmínkách) a je realizováno spíše ad hoc než systémově promyšlenými opatřeními. Způsoby provádění podnikatelských aktivit se výrazně mění, současná krize ukázala, že hospodářsky vyspělé země už nemohou spoléhat na své podnikatelské tradice. Příklady úspěšného rozvoje podnikání, hodné tvůrčí aplikace, je možné hledat kdekoliv na světě, i v částech, kde by nikdo příklady nejlepší praxe neočekával. Neexistuje jeden universální nástroj jaký by bylo možné efektivně uplatnit při podpoře rozvoje podnikání kdekoliv na světě; existují pouze pragmatické cestovní mapy. Rozvoj podnikatelských ekosystémů mohou lídři jednotlivých zemí vhodně podpořit, pokud budou respektovat devět následujících doporučení jak se řídit cestovní mapou, která přivedla k úspěchu jiné. 7

8 Devět doporučení jak úspěšně podpořit vznik podnikatelských ekosystémů v regiónu: 1. Nesnažte se vybudovat nové Silicon Valley. 2. Založte podnikatelské ekosystémy na respektu k místním podmínkám. 3. Již od počátku zajistěte účelnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru. 4. Podporujte organizace s vysokým potenciálem úspěchu, nepodporujte každý záměr stejně. 5. Zajistěte propagaci úspěšných a oslavte úspěch jako signál správné volby. 6. Zaměřte se s předstihem na změnu stavu společenského vědomí a panující kultury života společnosti v daném regiónu. 7. Držte se kořenů, využijte silných stránek a nesnažte se vytvářet nové neorganicky. 8. Nesnažte se iniciovat vznik klastrů, nechte je vznikat přirozenou cestou, díky interním potřebám. 9. Proveďte nezbytné úpravy legislativních, regulačních a byrokratických norem, vymezujících chování podnikatelských subjektů EXPERIMENTUJTE PŘI HLEDÁNÍ SPRÁVNÉ CESTY, NETOLERUJTE ŠKAROHLÍDY A OPATRNICTVÍ, ALE ZÁROVEŇ POSTUPUJTE SYSTEMATICKY A HOLISTICKY! 8

9 Několik poznámek na závěr Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání není úkolem vlády, ale je to úkolem celospolečenským! Jednotlivé podmínky i aktivity, spojené s jejich vznikem jsou logicky i časově provázány - tvoří součást jednotného postupu tvorby nového společenského systému. Vznik podmínek pro rozvoj podnikání se musířídit jedním celospolečensky akceptovaným, systémově pojatým a koordinovaně prováděným strategickým konceptem. Nechme představu o třídním boji historii 20.století, v 21.století musíme hledat jinou základnu pro dosažení společenského konsensu o uplatnění principů PPP (private and public partnership) jako základního nástroje budování prosperující společnosti. Připravme se na to, že dosáhnout úspěchu nepůjde snadno, vyžádá si řadu bolestivých a nepříjemných - a proto nepopulárních opatření. Na lov ryb se také vyráží tehdy, když táhnou ryby. Ne, když je hezké počasí! 9

10 Česká manažerská asociace - Předseda Rady expertů Czech Managers Association - Chairman of the Expert s Group DĚKUJI ZA POZORNOST Prof. ing. Zbyněk PITRA, DrSc mobil:

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU INOVACÍ Eva Grublová 1 Úvod Dnešní globální svět se neustále mění díky vývoji ekonomiky, rozvoji vědy a techniky, vzniku nových trhů a změny hodnot, které vyznávají

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

JAK SE ZMĚNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PO ODEZNĚNÍ SOUČASNÉ EKONOMICKO-SPOLEČENSKÉ KRIZE?

JAK SE ZMĚNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PO ODEZNĚNÍ SOUČASNÉ EKONOMICKO-SPOLEČENSKÉ KRIZE? JAK SE ZMĚNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PO ODEZNĚNÍ SOUČASNÉ EKONOMICKO-SPOLEČENSKÉ KRIZE? HOW THE BUSINESS ENVIRONMENT WILL CHANGE AFTER THE ACTUAL GLOBAL CRISIS FINISHING? Zbyněk Pitra Univerzita Hradec

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Inovace a znalosti Eva Grublová Jiří Franek Olomouc 2014 Oponenti: prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Ing. Pavel Adámek, Ph.D. Publikace byla vytvořena

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe

Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Anotace z anglického originálu: Unlocking the potential of Social Enterprise and Enterpreneurship SEETF Social Enterprise and Entrepreneurship Taskforce

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2009 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Hodnocení společenské odpovědnosti

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Hradec Králové. Pro ri ta

Hradec Králové. Pro ri ta Hradec Králové ŘÍJEN 2011 Pro spe ri ta Obsah 04 06 09 12 Úvod SOUČASNÁ SITUACE A CO NÁM HROZÍ EKONOMIKA PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ / Řešení pro Českou republiku VZDĚLÁNÍ A úvod ÚVOD potřebujeme právě teď myslet

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

1. REGIONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1

1. REGIONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1 Jiří Ježek: Regionální management 1 1. REGIONÁLNÍ MANAGEMENT JAKO NÁSTROJ REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1 1.1. Úvod a vymezení pojmu regionální management Úkoly prostorového (územního) plánování získávají stále

Více