PŘÍLOHA 1. Technické podmínky propojení, charakteristika propojovacího bodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA 1. Technické podmínky propojení, charakteristika propojovacího bodu"

Transkript

1 PŘÍLOHA 1 Technické pdmínky prpjení, charakteristika prpjvacíh bdu 1. Úvd Tat Přílha č. 1 ppisuje technické parametry prpjvacích bdů, definuje základní technlgii přístupu a prpjení, prvzní pdmínky prpjení, resp. parametry prpjení sítí a pdmínky vzájemnéh testvání prpjení bu sítí. 2. Technické pdmínky prpjení Vzájemné prpjení veřejných kmunikačních sítí pr nárdní prvz je prveden na úrvni tků 2 Mbit/s Technické pdmínky prpjení Specifikace rzhraní pr přístup k veřejné telekmunikační síti (dále jen přístupvý bd neb Pint f Presence neb POP ) Umístění POP: BT POP2, 1. NP bjektu SITEL, Nad Elektrárnu 411, Praha 10, Česká republika Specifikace rzhraní pr prpjvání veřejných telekmunikačních sítí (dále jen prpjvací bd neb Pint f Intercnnect neb POI ) Tat část definuje technické a fyzické parametry rzhraní pr prpjení v prpjvacích bdech. Pr parametry prpjvacích bdů becně platí pžadavky dle aktuálních verzí mezinárdních dpručení. - G.703, dpručení ITU-T pr elektrické parametry rzhraní varianta 120 hm symetrické - ETSI :2002, dpručení pr technické a fyzické parametry hierarchickéh rzhraní dle dpručení ITU-T G.703, a t v rzsahu pr zařízení využívající 2048 kbit/s PDH neb SDH hierarchie - G.704, dpručení ITU-T pr časvý rámec - G.706, dpručení ITU-T pr CRC4 - G.823, dpručení ITU-T pr jitter PDH rzhraní - G.826, dpručení ITU-T pr vyhdncvání blkvé chybvsti digitálních cest POI představuje fyzické rzhraní mezi sítěmi elektrnických kmunikací BT a XXX. V případě vzájemné dhdy smluvních stran může být i vícenásbný Fyzické přensvé médium je metalické vedení Parametry POI dpvídají platným předpisům týkajícím se číslvacíh plánu veřejné sítě elektrnických kmunikací a míry splehlivsti služby v těcht typech sítí Prpjení sítě BT je prveden prstřednictvím busměrných tků 2 Mbit/s. Přenášený signál E1 (dle evrpské plesichrnní digitální hierarchie, DPH) pdpruje synchrnizační pstup s CRC4 pdle dpručení ITU-T G.706. Bit E rámce blku CRC4 je přenášen (umžňuje sledvat blkvu chybvst přenášenéh E1 signálu na vzdáleném přijímacím knci). POI je dále specifikván následujícími parametry: BT XXX identifikace Primary EXCHANGE SP/STP Stránka 1 z 12

2 umístění Czech Republic, Praha 10 Slatiny, Nad elektrárnu 411, 1. pdlaží L1 médium 120 Ohm cpper cabling system L1 knektr Crne DDF Mdule N/A identifikace bránvé ustředny BTCZ1 [-] Cdecs G.711a G.711a Dial pattern n leading zers n "+" signs n leading zers n "+" signs Prefix n prefix n prefix Specifikace bránvých ústředen BT a XXX identifikace Siemens EWSD [-] hw/sw vendr, typ umístění BT CP113C/V16 [-] BT POP2, 1. pdlaží, SITEL, Nad Elektrárnu 411, , Praha 10 OPID 211 [-] SS7 parametry Viz níže [-] [-] XXX 2.2. Specifikace zařízení Ústředna splečnsti BT Czech typu EWSD, výrbce SIEMENS AG je umístěna v 1. patře bjektu SITEL, Nad Elektrárnu 411, Praha 10. Každé jedntlivé rzhraní 2 Mbit/s je uknčen na digitálním rzvaděči DDF s mžnstí rzpjení Dimenzvání kapacit prpjvacích svazků Pčáteční kapacitu svazků dimenzuje BT na základě předpkládanéh bjemu prvzu. P zprvznění Služby prvádí BT kntinuální měření bjemu prvzu v HPH (hdina s největším průměrným zatížením v běžném pracvním dni) a ze získaných trendů navrhuje smluvní straně úpravu kapacity svazku, příp. i kapacity POI V případě, že prvz prpjení nedsáhne ve dvu p sbě následujících měsících minimálníh vytížení instalvané kapacity prpjení, může každá smluvní strana jednstranně snížit kapacitu prpjení (příslušný pčet hvrvých kanálů) tak, aby prvz prpjení dsáhl alespň tht minimálníh vytížení. Minimální vytížení prpjení je stanven na 16 hvrvých kanálů v každém směru vlání. Případné snížení kapacity musí smluvní strana, která h chce uplatnit, známit druhé straně minimálně jeden měsíc předem Kapacita BT je x 2 Mbit/s hvrvých kanálů. Knkrétní pčet hvrvých kanálů je předmětem vzájemné dhdy smluvních stran v přímé závislsti na bjemu prvzu Kapacita BT je datvých kanálů v režimech sft-switchver a lad-sharing s tím, že Prces dimenzvání kapacit prpjení k veřejné telekmunikační síti se skládá ze stanvení pčtu přístupů 2 Mbit/s bez signalizačních spjů a ze stanvení pčtu signalizačních spjů. Stránka 2 z 12

3 2.4. Síťvá hierarchie prpjení BTCZ1 EWSD kmbinvaná síťvá funkčnst jak Nárdní a Mezinárdní GW Samstatná párvá skupina pr CS/CPS Služby 2.5. Signalizace Pužitá signalizace v prpjvacím bdě bude vycházet z dpručení ITU-T a nrem ETSI pr signalizační systém č Detaily C7 signalizace: Signalizace kanálu Linkset: TS16 BASIC ERROR CORRECTIONS Signalizační Link Cde 0 Framing CRC4 ON Data link C7 MTP zalžen na ITU-T (n) Q.701-Q.704, Q.706 a Q.707 Numerický kód POI (5-4-5) Desetinný kód POI D 5377 Hex desetinný kód POI: H 1501 Uživatelská část C7 je zalžena na ESUP ETSI V2 Úrveň signalizační sítě NAT C7 ISUP bvdy: CIC alkace Režim signalizace Přadí výběru bvdu Kntrla nad duálními záchvaty Resetvací zařízení: BASED ON ITU T Q A ENBLOC SENDING OPAČNÉ POŘADÍ VOLBY (Q.763 D METODA 1) NEJVYŠŠÍ POINTCODE: SEKVENČNÍ SESTUPNĚ NEJNIŽŠÍ POINTCODE: SEKVENČNÍ VZESTUPNĚ HIGHEST SPC CONTROLS EVEN SPC (ITU-T Q A) CIRCUIT RESET GROUP RESET RANGE FIELD NOT EQUAL TO ZERO GROUP RESET RANGE FIELD NOT GREATER THAN 31 Kntrla kntinuity N/A Stránka 3 z 12

4 2.6. Testvání a testvací prvz Služby P aktivaci Služby může na základě vzájemné dhdy bu smluvních stran začít časvě mezený testvací prvz, jehž smyslem je věření splupráce sítí bu smluvních stran přes specifikvaný POI Účelem testvání je prvedení takvých testů, které jsu relevantní a nezbytné, aby se věřila vyhvující funkce a výknnst prpjení kmunikačních sítí, a t jak testváním vlastnstí POI, tak i testváním vlastnstí celéh síťvéh prpjení mezi kncvými bdy sítí. Předmětem testvání je zejména věření shdy s relevantními standardy včetně síťvých plánů Splečnst XXX je pvinna předat BT seznam testvacích čísel nejpzději jeden týden před plánvaným zahájením testvacíh prvzu Základním předpkladem pr zahájení testvacíh prvzu mezi sítí splečnsti XXX a sítí splečnsti BT je splnění pdmínek pdle 78 ZEK a zřízení prpjvacíh bdu, v kapacitě nutné pr testvací prvz Technická specifikace testů: - MTP testy dle dpručení ITU-T 781 pr úrveň 2 a 782 pr úrveň 3 - ISUP test dle dpručení ITU-T E2E test dle dpručení ITU-T Úspěšné prvedení testů bě smluvní strany ptvrdí pdpisem Testvacíh prtklu Služby, jehž vzr je uveden v čl. 4 tét Přílhy. Během testvání nebude předmět testvání kmerčně využíván Objednání Služby a zprvznění prpjení Služby uvedené v Přílze č. 2 Smluvy lze u BT bjednat na základě písemné bjednávky. BT prvná bjednávku s vlastní prgnózu kapacit a následně se s druhu smluvní stranu dhdne na přípravě, ddání, aktivaci a testvání příslušné Služby. Obě smluvní strany během tht prcesu splupracují tak, aby pžadvané Služby byly plně funkční a v dhdnuté kvalitě Níže jsu uvedené lhůty pr ddání jedntlivých Služeb, specifikvaných blíže v Přílze č. 2. Běh lhůt se pčítá d pdpisu Smluvy, případně ddatku ddání Služby. Služba Služba uknčení vlání (terminace) zákazníků pevné veřejné sítě BT pskytvaná BT Služba uknčení vlání BT VIP sítě pskytvaná BT Služba vlání na bezplatná čísla a virtuální karty pr vlání (VCC) Služba sdílených nákladů pskytvaná BT Služba univerzálních přístupvých čísel (UAN) pskytvaná BT Služba přístupu k neveřejným sítím a blastní síti s kódem 95x pskytvaná BT Maximální dba ddání 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců Stránka 4 z 12

5 K zajištění Služby je zřízen POI dle následujících ustanvení POI je zřízen na základě vzájemné dhdy bu smluvních stran. Zřízení a zprvznění POI bě smluvní strany ptvrdí pdpisem předávacíh prtklu, jehž vzr je uveden v čl. 4 tét Přílhy. V den pdpisu tht prtklu smluvní stranu dchází k aktivaci Služby Zařízení bu smluvních stran je umístěn ve stejném POP. In-huse zapjení kabelů a zprvznění zařízení může být vyknán běma smluvními stranami dle vzájemné dhdy. V případě, že bude zapjení prvádět BT také za XXX, bjednávka v písemné frmě na zapjení prpjení musí být pslána na adresu BT uvedenu v Přílze č Přístup k prpjení a jeh údržba POI je umístěn v zabezpečených prstrách BT a je zaměstnancům (příp. smluvním partnerům- ddavatelům) smluvní strany zpřístupněn na základě vzájemné dhdy POI vlastní a udržuje splečnst BT Okruhy a veškerá zařízení vybudvaná splečnstí BT tat splečnst vlastní, udržuje a je za ně zdpvědná Okruhy a veškerá zařízení vybudvaná splečnstí XXX tat splečnst vlastní, udržuje a je za ně zdpvědná Rzhraním údržby mezi sítí BT a sítí XXX je fyzické rzhraní prpjvacíh bdu specifikvanéh v čl. 3 tét Přílhy Řízení prvzu (NOC) bu smluvních stran si budu vzájemně pdávat zprávy plánvaném i neplánvaném přerušení Služeb dle pravidel specifikvaných v Přílze č. 2 Smluvy Směrvání prvzu Odchzí prvz ze sítě BT d sítě XXX bude v příslušném POI směrván na bránvu ústřednu XXX pdle předanéh číslvacíh plánu XXX a dhdnutých pravidel Odchzí prvz ze sítě smluvní strany d sítě BT bude v příslušném POI směrván na bránvu ústřednu BT pdle předanéh číslvacíh plánu BT a dhdnutých pravidel Prvz ze sítě XXX neb sítě BT d sítě druhé smluvní strany na služby, které nejsu smluvně šetřeny, může druhá strana ve své síti zablkvat Směrvání prvzu na účastnická čísla (prefixy) splečnsti XXX zajistí BT na základě žádsti, jejíž vzr je uveden v čl. 4 tét Přílhy BT nezajišťuje vlastní číselné rzsahy pr pužití jak účastnická čísla splečnsti XXX Směrvání služeb typu 1xx(x) BT bude směrvat vlání na zkrácená telefnní čísla 1xx(x) d sítě splečnsti O2 pdle vlenéh čísla, které splečnsti XXX upravila ještě před vysláním d POI v suladu s následujícími specifikacemi Vlba Služby ze sítě XXX bude směrvána d sítě BT ve frmátu: E ExID + čísl služby 1xx(x), kde E ExID = NRN (netwrk ruting number, síťvé směrvací čísl, které definuje příslušnu cílvu ústřednu v síti splečnsti O2, d které je připjen pracviště služby 1xx(x) v dpvídající gegrafické blasti) Směrvání těcht čísel (netýká se směru 10x, resp. 10xx) bude prveden v suladu s příslušnými ustanveními uvedenými v čl. 79 v Telekmunikačním věstníku Částka 5 Rčník 2002, resp. v čl. 12 a 13 v Telekmunikačním věstníku Částka 1 Rčník 2003 ve znění pzdějších změn. Stránka 5 z 12

6 Aktuální platné hdnty NRN pr směrvání na Služby na zkrácených telefnních číslech v příslušné gegrafické blasti jsu uvedeny ve směrvacích tabulkách dstupných na adrese _dkumenty.html, přičemž subr servisni_cisla_fl.xls definuje směrvání infrmačních služeb a subr tiv_fixni_l/tiv_fixni_l_ut.xls definuje směrvání linek tísňvéh vlání. Přístupvé hesl k bsahu těcht subrů předá BT na vyžádání splečnsti XXX Splečnst XXX je dpvědná za průběžné aktualizace svéh systému dle aktuálních NRN hdnt v uvedených XLS subrech Tarifikace a dúčtvání Pr veškerý dchzí prvz ze sítě XXX d sítě BT jsu tarifními bdy bránvé ústředny sítě BT. Pr veškerý dchzí prvz ze sítě BT d sítě XXX jsu tarifními bdy bránvé ústředny XXX Bránvé ústředny BT a XXX musí být vybaveny zařízením (hardware, sftware) pr vzájemné dúčtvání (minimálně pr příchzí prvz), které umžňuje minimálně měření celkvé dby hvru, pčtu úspěšných vlání, a t vše v rzdělení, které dpvídá jedntlivým Službám a příp. využívání časvě přepínanéh tarifu Bezpečnst a chrana sítí Obě smluvní strany jsu zdpvědné za bezpečný prvz vlastní sítě a budu všechny zásahy prvádět dpvídajícím způsbem tak, aby nehržvaly bezpečnst a zdraví zaměstnanců, smluvních partnerů a zákazníků druhé smluvní strany, a aby nezpůsbvaly narušvání neb zhršvání prvzu sítě druhé strany Obě smluvní strany nesmí zasahvat d užívání neb nastavení služeb elektrnických kmunikací pskytvaných druhu stranu. Tent princip by neměl zamezit běma stranám v nrmálním prvzu jejich sítí, pkud bude příslušná strana včas infrmvat druhu stranu plánvané akci a pkud zajistí takvá patření, které vedu k vyhnutí se neb minimalizaci efektu na pskytvané služby elektrnických kmunikací Každá strana pdnikne kamžité krky veducí k minimalizaci případných škd způsbených jakukliv závadu v síti, která by mhla mít vliv na přens hvrů a kvalitu pskytvaných služeb v síti druhé strany. 3. Předávání údajů vlajícím 3.1. BT je pvinna předávat bezdkladně a bezplatně pdnikateli zajišťujícímu připjení k veřejně pevné kmunikační síti subjektu, který prvzuje pracviště pr příjem vlání na čísla tísňvéh vlání (O2), sbní, identifikační a lkalizační údaje vlajícíh. Dále je BT pvinen tyt údaje průběžně aktualizvat Z důvdu řečenéh v předchzím dstavci se smluvní strana zavazuje bezdkladně a bezplatně předávat (aktualizvat) BT sbní, identifikační a lkalizační údaje vlajících ve veřejných pevných kmunikačních sítích, kteří užívají telefnní čísl z číselnéh rzsahu, který má přidělen účastník d smluvní strany (mim čísel s předčíslím 910). Tyt údaje jsu členěny takt: sbní údaje: pr fyzicku sbu příjmení, jmén a účastnické čísl, identifikační údaje: pr právnicku sbu bchdní firma pdnikající právnické sby neb název nepdnikající právnické sby a účastnické čísl, Stránka 6 z 12

7 lkalizační údaje: název ulice, čísl ppisné a čísl rientační dmu, PSČ, kód bce, kód části bce a kód základní sídelní jedntky, název bce, části bce ppřípadě základní sídelní jedntky, název kresu, vektrvé suřadnice umístění kncvéh bdu sítě, kód adresy umístění kncvéh bdu sítě dle Standardu infrmačníh systému veřejné správy k prstrvé identifikaci Údaje uvedené v předchzím bdu předává smluvní strana d BT ve frmě uvedené níže a v suladu s územně identifikačním registrem adres prstřednictvím kódů adres vedených v tmt registru, ppřípadě dále dplněné další údaje umžňující přímu lkalizaci vlajícíh. Frma předání příslušných údajů je následující: předávají se údaje týkající se fyzickéh umístění telefnních linek; předává se vždy kmplexní exprt údajů (nejde změnvé subry); data se předávají ve frmě datvéh subru frmátu CSV, ddělvač hdnt je znak ; (středník); subr je bez záhlaví; ddělvač řádků CRLF; znakvá sada předávaných dat je Win-1250; všechna znakvá ple jsu uzavřena mezi znaky " (uvzvky); jmenná knvence pr pjmenvání předávaných subrů: INFO35_<XXX>_<YYYYMMDD>.csv, kde XXX je dhdnutá zkratka názvu smluvní strany a YYYYMMDD je datum exprtu dat (rk, měsíc, den); mechanismus předávání: uplad na FTP server BT 3.4. Frmát datvéh subru je následující: Přadí Ple Typ Max.délka Pvinné Pznámka 1 Název/příjmení Znak 150 An V případě fyzických sb příjmení, u právnických sb bchdní firma 2 Jmén Znak 50 An/Ne Pvinné puze u fyzické sby, jinak prázdné 3 Titul Znak 30 An/Ne Pvinné puze u fyzické sby, jinak prázdné 4 Telefnní čísl Čísl 9 An Bez nár. předčíslí OpID Čísl 3 An 6 Název ulice Znak 50 An* 7 Čísl ppisné Znak 20 An* 8 Čísl rientační Znak 20 An* 9 Název bce Znak 50 An 10 Název části bce Znak 50 An* 11 PSČ Čísl 5 Ne Pštvní směrvací čísl (bez mezer) 12 Název kresu Znak 30 An 13 WSG84-lngitude Znak 20 An Zeměpisná délka 14 WSG84-latitude Znak 20 An Zeměpisná šířka 15 UIR - kód bjektu Čísl An 16 UIR - kód adresy Čísl An 17 UIR - kód ulice Čísl An 18 UIR - kód bce Čísl An 19 UIR - kód části bce Čísl An 20 UIR - kód základní sídelní jedntky Čísl An Stránka 7 z 12

8 3.5. Předávání údajů vlajícím se netýká kódů vlby a předvlby perátra (CS a CPS), zkrácených, negegrafických, servisních a překladvých čísel BT zajistí na žádst smluvní strany zveřejnění, pravu, výmaz neb nezveřejnění údajů dle předch. dst. v jedntném telefnním seznamu při jeh nejbližší redakční úpravě prstřednictvím pskytvatele univerzální služby. Smluvní strana předá nutné údaje na frmuláři pr zadání údajů d telefnníh seznamu, jehž vzr je uveden v čl. 4 tét přílhy. Vyplněný frmulář smluvní strana zasílá na kntakt uvedený v Kntaktních údajích smluvních stran. 4. Vzry frmulářů Stránka 8 z 12

9 4.1. Předávací prtkl Služby Identifikace služby: [-] Prtkl čísl: [-] Přílha ke smluvě čísl: [-] Pskytvatel: BT Limited, rganizační slžka Účastník: [-][-] (splečnst zapsaná v bchdním rejstříku [-][-]v ddíle [-][-], vlžka č. [-][-]) Jmén a funkce právněnéh zástupce: [-][-] Datum aktivace služby: [-][-] Parametry služby: Identifikace POI: [-][-]Kapacita POI: [-][-]Tarif: [-][-] Pznámky: [-] Míst, datum: Pdpis právněnéh zástupce pskytvatele: Pdpis právněnéh zástupce účastníka: Stránka 9 z 12

10 4.2. Testvací prtkl Služby Identifikace služby: Prtkl čísl: [-] Přílha ke smluvě čísl: [-] Pskytvatel: BT Limited, rganizační slžka Účastník: [-] (splečnst zapsaná v bchdním rejstříku [-] v ddíle [-], vlžka č. [-]) Jmén a funkce právněnéh zástupce: [-] Předmět testvání: Identifikace POI: [-] Identifikace bránvé ústředny pskytvatele: [-] Identifikace bránvé ústředny účastníka: [-] Datum začátku testvání: [-] Datum uknčení testvání: [-] Výsledky testů dúčtvání (billing): [-] Pznámky: [-] Míst, datum: Pdpis právněnéh zástupce pskytvatele: Pdpis právněnéh zástupce účastníka: Stránka 10 z 12

11 4.3. Žádst směrvání prvzu ze sítě třetí strany na účastnická čísla smluvní strany Splečnst BT Limited, rganizační slžka žádá směrvání níže uvedenéh prefixu (číselnéh rzsahu) d prpjvacích svazků splečnsti BT Limited, rganizační slžka ze sítě splečnsti(í): [-] Prefix: [-] Přidělený OPID: [-] Přidělení ČTÚ (MDS-ČTÚ): č.j. [-] ze dne [-] Níže uvedený zákazník (smluvní strana) suhlasí, že výše uvedená splečnst(i) bude(u) směrvat veškerá příchzí vlání na výše uvedený prefix d prpjvacích svazků splečnsti BT Limited, rganizační slžka. Níže uvedený zákazník (smluvní strana) a splečnst BT Limited, rganizační slžka sučasně prhlašují, že na základě jejich vzájemnéh smluvníh vztahu je níže uvedený zákazník (smluvní strana) uživatelem smluvníh čísla. BT Limited, rganizační slžka Datum: Pdpis: [-] zákazník (smluvní strana) (splečnst zapsaná v bchdním rejstříku [-] v ddíle [-], vlžka č. [-]) Sídl: [-] IČ: [-], DIČ: [-] Osba právněná k pdpisu: [-] Datum: Pdpis: Přílhy: Rzhdnutí ČTÚ přidělení prefixu [-] Stránka 11 z 12

12 4.4. Zadání údajů účastníka d telefnníh seznamu Údaje účastníka: Pvinné A/N Název ple Zpplatněn A/N Délka ple 1 A telefnní čísl (vyplňujte bez mezer) N 20 2 N název pdniku N N text 1. úrvně - rzvíjí název pdniku (např. spjvatelka; A 128 recepce apd.) (zpplatněný nepvinný zápis) 4 N ppis činnsti firmy (zpplatněný nepvinný zápis) A N ICO N 15 6 A bec - měst N 64 7 A čísl bvdu N 5 8 A část bce - část města N 64 9 A ulice N A čísl ppisné N 6 11 A čísl rientační N 4 12 N PBT N 5 13 N adresa N N www adresa = Internetvá stránka (zpplatněný nepvinný zápis) A 50 Vyúčtvání zpplatněných plí prvádí pskytvatel třetí strana, ceník je uveden v infrmační části Zlatých stránek. Pskytnuté údaje budu zveřejněny ve Zlatých stránkách (rční aktualizace) a v databázi inflinky 1180 (týdenní aktualizace). Stránka 12 z 12

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Příloha 1 Technická specifikace

Příloha 1 Technická specifikace Příloha 1 Technická specifikace 1. Propojení sítí 1.1. Propojovací bod 1.1.1 Propojovací bod (dále také POI ) představuje fyzické rozhraní mezi sítěmi elektronických komunikací RIO Media a. POI je E1 port

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012. Ppis služby Platnst d 10. 9. 2012. 1 Služba... 2 2 Lhůta pr zřízení služby... 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 4 Prdej a instalace kncvých zařízení... 4 5 Zřízení a pskytvání služby... 7 6 Dplňkvé

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více