Nizozemsko obchodní partner ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nizozemsko obchodní partner ČR"

Transkript

1 Partneři přílohy

2 II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností v maloobchodním sektoru, finančnictví a oblasti high-tech mají v ČR zelenou a Nizozemsko je jedním z největších investorů v Česku, říká velvyslanec Nizozemského království v ČR Eduard W. M. V. Hoeks. Jsme sedmým největším obchodním partnerem ČR, naše vztahy se dlouhodobě vyvíjejí pozitivním směrem a obchodní výměna je poměrně stabilní, což nás velmi těší. Potenciál růstu nizozemského exportu vidíme především v tradičních oblastech jako strojírenství, chemický a farmaceutický průmysl. Nizozemské firmy vyvážejí do Česka také mnoho zemědělských produktů a potravin. Čeští exportéři se zase mohou zaměřit na perspektivní sektory s vysokou přidanou hodnotou jako ICT (software a počítačové hry), moderní technologie v biologii, medicíně a nanotechnologie. České firmy, obzvláště malé a střední podniky, mohou rovněž rozvíjet kontrakty s našimi obchodními společnostmi, které jim pomohou vyvážet jejich produkty na trhy třetích zemí. Česká republika může stavět na svém strategickém umístění a vysoce kvalifikované pracovní síle, která má dlouhodobé zkušenosti v mnoha průmyslových odvětvích. Přesto zde stále existuje pro potenciální zájemce o investice celá řada překážek. Přes jisté pokroky vnímají zahraniční firmy problémy s vymáháním smluvních závazků a občas si stěžují na nepředvídatelnost českých zákonů. V české ekonomice je navíc nadále řada sektorů, které jsou silně regulovány a regulace bývá překážkou obchodu. Na druhou stranu vidíme pozitivní trend a velký potenciál pro investory v průmyslu s vysokou přidanou hodnotou a oblasti vývoje, výzkumu a služeb. ČR i Nizozemsko se nadechují k růstu Obě naše ekonomiky se v poslední době opět nadechují k růstu. Nizozemské hospodářství je po letech krize eurozóny v relativně slušné kondici a HDP se opět zvyšuje, i když zatím jen mírně o 0,75 procenta loni a předpokládaných 1,25% v letošním roce. Hnací silou nizozemské ekonomiky jsou tradičně export a zahraniční investice. Nizozemsko je v žebříčku největších exportérů i dovozců světa v první desítce. Jako otevřenou a proexportní politiku nás ovšem ohrožuje geopolitické napětí v různých částech světa. Stejně jako ve vašem případě, je i naším největším obchodním partnerem Německo a platí, že když je Německo nemocné, Nizozemsko kýchá. Naše země má mimořádný potenciál v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Hlavním mottem naší ekonomiky je: být vynalézavý, podnikavý, vysoce vzdělaný a otevřený světu. Naše země hraje klíčovou roli v udržitelném rozvoji či hledání inovativních řešení v oblasti vodního hospodářství a energetice. Holandské projekty v oblasti úpravy krajiny jsou příkladem pro celý svět. Aktuálně navíc patříme do první desítky nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa. Oba národy jsou si blízké Vstup Česka do Evropské unie zvýraznil podobné smýšlení našich národů. Na mnoho věcí máme v Bruselu stejný pohled a vaši zemi považujeme v rámci EU za důvěryhodného a loajálního partnera. Evropská příslušnost ČR je nezpochybnitelná. Česká republika je členem Visegrádské skupiny, která je na národní i evropské úrovni velmi aktivní, a Nizozemsko tradiční součástí Beneluxu. Pokud se spojíme, náš společný hlas může znít v Evropě silněji. Sluchu nám dopřejí dokonce i Berlín či Paříž. V obou našich státech je část euroskeptické populace, ovšem společný volný trh podporuje naše bohatství a jakkoli nás netěší regulace EU, snažme se o přístup národní, pokud je to možné a evropský, pokud je to nutné. Naše země jsou významně provázány rovněž v oblasti kultury. Soustřeďujeme se především na rozvoj kreativního průmyslu, architektury, literatury či designu. Velvyslanectví podporuje ve spolupráci s místními českými partnery ročně zhruba padesát projektů, které představují lidem v ČR naše umění a kulturu (tanec, divadlo, hudbu, design, architekturu, literaturu ad.) a zhruba deset projektů na poli veřejné diplomacie se zaměřením na lidská práva včetně práv sexuálních menšin, městskou cyklistiku apod. Učme se jeden od druhého Mým osobním cílem v pozici velvyslance v ČR je především ukázat, jak se mohou oba naše národy - členové evropského společenství s podobnými zájmy - učit jeden od druhého. Zprostředkováním kontaktů v mnoha oblastech chci spojovat lidi z obou zemí. Naše velvyslanectví bude pokračovat v podpoře a posilování vzájemných vztahů v politické, ekonomické, kulturní i diplomatické oblasti. Přátelství na politické úrovni je základem, na němž mohou vzkvétat i obchodní vztahy. Věřím, že budoucnost je právě v ekonomické diplomacii. Máme v úmyslu soustředit se na rozvoj současných obchodních relací mezi oběma zeměmi, ale současně také vytvářet podmínky pro nové příležitosti. Jak bylo výše zmíněno, můžeme se učit jeden od druhého. My se považujeme za vstupní bránu do Evropy, Česko leží v samém srdci Evropy a představuje most mezi Západem a Východem. Společně tvoříme skvělý tým. Velvyslanec Nizozemského království v ČR Eduard W. M. V. Hoeks

3 IV/V Prezident Nizozemsko-české obchodní komory: Jsme mostem mezi oběma zeměmi Vztahy mezi Českem a Nizozemskem se úspěšně rozvíjejí. Obě země mají k sobě historicky blízko a v současnosti patří v EU k nejbližší partnerům. Jaká je role Nizozemsko-české obchodní komory (NCCC) v posilování vzájemných vazeb a kontaktů prozrazuje její prezident Elias Drakopoulos. Nizozemsko-česká obchodní komora vznikla v roce Dá se stručně nastínit její historie? Nizozemsko-česká obchodní komora byla založena Antonem van Beekem v roce Všichni zástupci představenstva hráli za dobu 22 let významnou roli, včetně Misji den Haana, který komoru posílil v roce 1995 a vedl ji až do loňského roku. Vzájemné česko-nizozemské vztahy mají za sebou již téměř tisíciletou tradici. Cesty obou zemí se ovšem rozešly především v roce 1949, kdy Nizozemsko patřilo k zakladatelům NATO a dále hrálo důležitou úlohu při založení Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1951 předchůdce dnešní EU. Od sametové revoluce v roce 1989 vzájemné vztahy opět ožily. Změny také nastaly také po vstupu České republiky do NATO a Evropské Unie. Jaká byla od počátku role komory ve vzájemných obchodních vztazích Nizozemska a ČR? Na počátku svého vzniku komora pořádala převážně obchodní mise, podporovala navazování nizozemsko-českých obchodních vztahů, vyhledávala vhodné obchodní partnery. V době bez běžně dostupného internetu měly obchodní mise významnou a nezastupitelnou roli. Od roku 1993 vydává vlastní bulletin, kde informuje o novinkách v oblasti práva, akcích v ČR i Nizozemsku, úspěšných projektech našich členů, sociální odpovědnosti firem aj. NCCC podporuje navazování osobních kontaktů, mimo jiné pořádá tři tradiční, velmi oblíbené akce, kterých se účastní převážně zástupci firemního top managemen- tu: Novoroční recepce, Flower Power Spring Party a Prinsjesdag. Kolik má komora aktuálně členů a jaké jsou podmínky pro vstup a členství v NCCC? NCCC má v současné době 80 členů. Firemní a patronátní členové se prezentují v rámci akcí, které pořádáme samostatně, ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze, odborníky z řad nejen našich členů a v neposlední řadě i ostatními obchodními komorami v ČR. Řečníky a hosty jsou významní zástupci vlády, odborníci na ekonomiku, mezinárodní vztahy a sociální odpovědnost z ČR i Nizozemska. Pomáháte svým členům rovněž rozvíjet CSR aktivity a podporujete charitativní projekty v ČR? CSR podporujeme aktivně již od roku 2010, kdy ve spolupráci s naším členem, nizozemskou společností TNT vznikl Corporate Responsibility Club. Původ nebo sídlo v Nizozemsku není podmínkou k uzavření členství, i když převažují firmy se vztahem k Nizozemsku. V obchodní komoře jde především o sdílení informací a navazování kontaktů. V technicky pokročilé době je osobní kontakt stále vzácnější a zároveň jednou z nejefektivnějších forem rozšiřování portfolia potencionálních dodavatelů, odběratelů, zákazníků. Zvýhodněné podmínky mají neziskové organizace, pro které platí stejná výše příspěvku jako pro osobní členy, tedy 8000 Kč za rok a neziskové organizace tak mají stejné výhody jako firemní členové, kteří hradí Kč za rok. Charitativní projekty podporujeme aktivní účastí a především vyhledáváním vhodných partnerů, kteří přispívají finančními i nefinančními dary, v rámci firemního dobrovolnictví, propagací nebo odborným poradenstvím. Jak v současnosti charakterizovat vzájemné obchodní vztahy mezi Českem a Nizozemskem? Považujete je za standardní nebo dokonce výjimečně dobré? Nakolik prospěl vzájemným vazbám vstup ČR do Evropské unie? Obě země se vyznačují podobnou velikostí i počtem obyvatel. Liší se sice aktuální skladbou svých ekonomických aktivit daných zejména geografickou polohou, ale komplementárně fungují již po dlouhá období. ČR i Nizozemsko patřily ve své době k nejrozvinutějším oblastem Evropy a mají založenu svou ekonomiku zejména na přidané hodnotě kvalitní a vzdělané pracovní síly. Není tedy náhodou, že po politických změnách v devadesátých letech navázaly na dřívější ekonomické vztahy. Od ekonomické spolupráce je jen krok k politickému porozumění a tedy i vztahům uvnitř Evropské Unie. Nesmíme zapomenout ani na neekonomická odvětví jako jsou například hudba a sport. I tyto aktivity přispívají k budování vztahů mezi oběma zeměmi. Nizozemsko je pro ČR desátým největším obchodním partnerem. Kde je největší potenciál dalšího růstu, jaké jsou perspektivní obory pro české exportéry a naopak pro nizozemské zájemce o vývoz zboží do ČR? Vzájemné obchodní vztahy se rozvíjí napříč celým spektrem odvětví od průmyslové výroby přes bankovnictví, cestovní průmysl či obecně terciální sféru. Nizozemsko má rozvinuté mnohé sektory průmyslu, z nichž potravinářský je asi nejviditelnější. Společné zájmy ale najdeme i v průmyslu chemickém, rafinérském či elektrotechnickém, nebo dopravě. Všechny pak mají i své zázemí u nás a tedy vzájemná obchodní výměna je oboustranně definovatelná. A nejen zboží je artiklem vzájemného partnerství. Také znalosti a zkušenosti z vědecké oblasti jsou předmětem spolupráce. Jestlipak víte, že současný král Wilem Alexander patří k uznávaným světovým odborníkům v oblasti vodního hospodářství? Poznatky z tohoto vědního oboru jsou převoditelné i do našich podmínek a použitelné při řešení vodního hospodářství u nás, včetně prevence a odstraňování povodňových situací. Nizozemsko má minimální nerostné zdroje, ekonomický růst je založen především na vzdělanosti, inovacích a kreativitě. Na velmi vysoké úrovni je finanční sektor, který patří mezi nejvyspělejší na světě. Zahraniční investoři profitují z vysoké vzdělanosti občanů a podnikavosti. Domácí společnosti se orientují na technologicky náročné obory, výkonnost národní ekonomiky je vysoká, stejně tak produktivita práce. Tahounem ekonomiky je také obchod. Nizozemsko těží z výhodné polohy u moře, Rotterdam je třetí největším přístavem světa. Hlavními obchodními partnery jsou Německo, Belgie, Francie a Velká Británie. Nizozemské společnosti mají zvuk Renomovaný americký časopis Forbes každoročně sestavuje žebříček největších a nejsilnějších kótovaných společností světa. Forbes Global 2000 hodnotí hlavní obchodovatelné společnosti světa dle tržeb, zisku, souhrnu aktiv a tržní hodnoty společnosti. Prim samozřejmě hrají americké společnosti. V hodnocení z roku 2013 má Nizozemsko v žebříčku 24 společností. Pro srovnání, Česko má v žebříku pouze jednu společnost, a to ČEZ. Nejlepší hodnocení dle daného žebříčku mají tyto nizozemské společnosti: Royal Dutch Shell (7. místo), ING Group (60. místo), Unilever (103. místo), Schlumberger (119. místo), EADS (135. místo) a Aegon (207. místo). Dalšími světovými nizozemskými společnostmi jsou např. Heineken Holding, Ahold, Philips, KPN, DSM, Delta Lloyd nebo Wolters Kluwer. Ekonomické hodnocení V řadě významných hodnocení Ekonomika stojí na inovacích a kreativitě Nizozemsko patří dlouhodobě mezi vyspělé země světa s nejnižší mírou nezaměstnanosti a výraznou orientací národní ekonomiky na produkty s vysokou přidanou hodnotou a na inovace. Pro Českou republiku je Nizozemské království desátým nejvýznamnějším obchodním partnerem, obchodní výměna po světové krizi stabilně rostla, mírný propad nastal jen v uplynulém roce. renomovaných společností najdeme Nizozemsko na předních místech. Vysoká ekonomická svoboda, výborné podmínky pro podnikání, nízká korupce a fungující veřejná správa, i to jsou znaky nizozemské ekonomiky. Zahraniční investice jsou vítané, podnikatelské prostředí liberální a infrastruktura na špičkové úrovni. Silniční síť je jedna z nejhustších na světě. Nizozemsko má však v rámci zemí EU mírně nadprůměrný veřejný dluh (69 % k HDP). Ekonomická svoboda v Nizozemsku je dle poslední zprávy společnosti The Heritage Foundation 2014 Index of Economic Freedom 15. nejlepší na světě (ze 178 zemí). Podmínky k podnikání jsou v Nizozemsku 28. nejlepší ze 189 hodnocených zemí světa. Uvádí to studie Světové banky Doing Business Nizozemsko má 3. nejkonkurenceschopnější ekonomiku v EU za rok 2014 (po Finsku a Švédsku), jak vyplývá ze studie The World Competitiveness Report, kterou vydává Světové ekonomické fórum. Nizozemsko se může pochlubit i minimální mírou korupce. Tu pravidelně každoročně hodnotí společnost Transparency International. Dle indexu za rok 2013 má 8. nejlepší hodnocení na světě ze 177 sledovaných zemí. Nizozemská ekonomika se po letech stagnace ve spojitosti s globální krizí vrací k mírnému růstu. Loni se HDP zvýšilo o 09,75 procenta, predikce na letošní rok je 1,25 procenta. Daňová soustava Podle hodnocení Světové banky ve spolupráci s PwC ( Paying Taxes 2014 ) má Nizozemsko 28. nejjednodušší daňový systém světa, přestože daňové zatížení je na světové poměry vysoké (v rámci zemí EU průměrné). První místa patří zejména zemím bohatým na ropu a nerostné suroviny, kde stát vybírá minimální daně (např. Spojené arabské emiráty, Katar, Saudská Arábie, Bahrajn, Omán nebo Kuvajt). Z členských zemí EU má lepší hodnocení než Nizozemsko pouze Irsko, Dánsko, Velká Británie, Lucembursko, Finsko a Malta. Důvodem příznivého hodnocení Nizozemska je jednoduchost a jednoznačnost daňové povinnosti zaberou firmám méně času než ve většině evropských zemí. Celý daňový systém je vzájemně provázaný a řadu činností mohou zaměstnavatelévyřídit online. V Nizozemsku je u daně z příjmu fyzických osob (DPFO) zavedeno progresivní zdanění, sazby daně jsou 5,85 %, 10,85 %, 42 % a 52 %. Odvody na DPFO jsou provázány se sociálním pojištěním, proto jsou v přiložené tabulce uvedeny celkové odvody zaměstnance na dani z příjmu a pojistném u jednotlivých typů mezd. Zdanění práce u průměrné mzdy dosahuje 39 %, náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance se tedy u průměrné mzdy liší o 39 % (v Česku o 42 %). >>>

4 VI/VII Obliba zkrácených úvazků V Nizozemsku pracuje nejvíce zaměstnanců na zkrácený úvazek z členských zemí EU. Žen pracuje na zkrácený úvazek dokonce přes 60 %, což je jednoznačně nejvyšší hodnota z členských zemí EU, v druhém Irsku 38 % žen. Z mužů pracuje na zkrácený úvazek každý sedmý muž, což je opět nejvyšší hodnota ze zemí EU. Rozšířenost zkrácených úvazků je i jedním z důvodů dlouhodobě nízké míry nezaměstnanosti v Nizozemsku, která i během ekonomické krize nepřekročila 5% úroveň. Dále mají positivní vliv na trh práce, neboť např. umožňují rodičům s malými dětmi skloubit péči o děti a práci. Zahraniční investoři musí v Nizozemsku počítat s vyššími mzdovými náklady, průměrné mzdové náklady zaměstnavatele (tedy včetně povinných odvodů) za odpracovanou hodinu zaměstnance jsou v Nizozemsku spolu s Německem šesté Auto*Mat nejvyšší ze zemí EU (po Švédsku, Belgii, Dánsku, Francii a Lucembursku). Za celý rok 2012 byla průměrná hrubá mzda v Nizozemsku dle databáze OECD eur ( Kč). Mezi roky 2005 až 2012 stoupla průměrná nominální mzda o pětinu. V roce 2013 byla minimální mzda eur měsíčně ( Kč). Spolu s Lucemburskem (1 874 eur) a Belgií (1 502 eur) je minimální mzda v Nizozemsku nejvyšší na světě. Dveře pro Čechy otevřené Nizozemsko je pro české exportéry důležitým teritoriem z pohledu jeho vnitřního trhu (takřka 17 milionů obyvatel), ale i s ohledem na možnost reexportů. Hospodářství a obchodní dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni, přesto mají čeští výrobci možnost umístit své výrobky a služby na místním trhu za předpokladu dodržení vysoké kvality a konkurenční ceny. Logicky by tak Neziskový sektor: Míříme za společnými hodnotami > 1. Jaké hodnoty spojují vaši organizaci působící v ČR a Nizozemsko? > 2. Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch? > 3. Které projekty plánujete pro rok 2015? 1. Pro politiky a správce věcí veřejných v NL je udržitelná doprava a kvalita života po desetiletí jedním z primárních ukazatelů při plánování rozvoje měst. Nizozemsko stejně jako ostatní vyspělé země zažilo výhody i nevýhody masového automobilismu. Na rozdíl od ostatních zemí se však v sedmdesátých letech 20. století vydalo jinou cestou. Automobilová doprava dostala více prostoru mezi městy, zatímco v obytných oblastech byl její význam snížen ve prospěch lidí. Dnes je 26 procent cest v celém Nizozemsku vykonáno na kole (v ČR je to jen jedno až dvě procenta). V pracovní den je to průměrně 14 milionů cest na kole. Ve všech nizozemských Nizozemsko mohlo a mělo být cílem pro české firmy, které se již etablovaly v Německu nebo v jiných (okolních) západoevropských zemích. Nizozemsko si po staletí budovalo svou pozici obchodní velmoci. Desetitisíce nizozemských obchodních firem orientovaných na dovoz/vývoz a velkoobchod v sobě skrývají veliké know-how nejen nizozemského, ale i světového obchodu. Zde se nabízí možnost zvláště pro české malé a střední podnikatele, kteří někdy obtížně a s nedostatkem zkušeností hledají Dovoz a vývoz Velvyslanectví Nizozemského království i Nizozemsko-česká obchodní komora úzce spolupracují s českými neziskovými organizacemi, které pomáhají v rámci všech regionů Česka tvořit hodnoty, jež se shodují s těmi nizozemskými. Vybraným zástupcům neziskových organizací, které velvyslanectví i komora pravidelně podporují, jsme položili tři stejné dotazy, aby čtenářům E15 přiblížili své plány pro rok obcích je cyklistická doprava začleněna do všech úrovní územního plánování. Pro cyklisty je k dispozici hustší síť než pro auta, místních cílů lze dosáhnout kratší a přímější cestou. Pro Auto*Mat není kolo samospasitelným prostředkem, podporujeme také pěší či veřejnou hromadnou dopravu. Bicykl je nicméně jedním ze symbolů příjemného a zdravého města. Tam, kde se jezdí na kole, bývá klidnější doprava, odbyt pro své výrobky. Navázání kontaktů s nizozemskými obchodními společnostmi neznamená jen možnost vývozu českých výrobků na nizozemský trh, ale též možnost dostat se prostřednictvím nizozemských firem na třetí trhy včetně trhů rozvojových zemí. Jednou z dalších možností vstupu na nizozemský trh je výrobní spolupráce s místními firmami, které často hledají výrobce nebo dodavatele pro své distribuční sítě. Petr Gola, (jap) Převzato z BusinessInfo.cz Podle statistik ČSÚ činil v roce 2013 český vývoz do NL 87 miliard korun, dovoz dosáhl výše 88,7 miliard korun. Česko vyváželo do Nizozemska především výpočetní techniku (14 procent), automobily a jejich součástky (13 procent), televize, mobilní telefony a telekomunikační přístroje a příslušenství (10,5 procenta). Opačným směrem putují především procesory a řídicí jednotky a příslušenství k nim, plasty či léčiva. Významnými položkami dovozu jsou i potraviny a květiny a cibulky rostlin. Perspektivní obory pro české exportéry jsou potravinářství (především slad a chmel), automobily a strojírenské výrobky, zdravotnická technika nebo energetika. s tím související větší bezpečnost, čistší životní prostředí a celkově vyšší kvalita života. To jsou přesně hodnoty, které chceme ve městech v ČR podporovat. 2. Úspěchů, které pokládáme za zásadní, je více. Již v roce 2007 jsme informovali veřejnost, že tunel Blanka bude stát až 40 miliard místo tehdy primátorem veřejně deklarovaných 26,8 miliardy. Dali jsme vzniknout a koordinujeme republikově největší komunitní festival pouličních sousedských slavností Zažít město jinak, během nějž v polovině září díky iniciativě místních obyvatel, spolků a podnikatelů dočasně oživnou ulice na více než 50 místech v Praze a dalších městech množstvím komunitních aktivit. Vytvořili jsme dokument Vize veřejného prostoru a mobility Praha 2025, který je v současnosti jedinou komplexní vizí, kterou má město k dispozici a z níž reálně čerpají úředníci i politici při plánování rozvoje Prahy. V roce 2012 jsme prosadili přestavbu nejnebezpečnější pražské křižovatky pro chodce a cyklisty nábřeží kpt. Jaroše. Vytvořili jsme nejlepší informační portál pro městskou cyklistiku v Praze (www. prahounakole.cz) s on-line vyhledávačem tras a největší celorepublikovou kampaň na podporu udržitelné mobility Do práce na kole, do jejíhož posledního ročníku se zapojilo téměř šest tisíc lidí z 900 firem a institucí v 19 městech po celé ČR. 3. První velkou akcí roku bude již tradičně Velká jarní cyklojízda v dubnu. Tisíce lidí všech věkových skupin i s celými rodinami si oblíbily tuto manifestaci volného pohybu po městě a užívají si možnost projet společně na kole místa, která jsou jindy výhradním královstvím motoristů. Začátkem jara rozjíždíme také propagační kampaň k již pátému ročníku akce Do práce na kole. Za řidítka kol usednou v květnu díky této týmové soutěži tisíce zaměstnanců ve více než 25 městech po celé České republice. Registrace do soutěže je otevřená od 3. března do konce dubna na net. V jubilejním desátém ročníku sousedských slavností Zažít město jinak chceme dát ještě větší prostor pro tvořivost místních obyvatel místo komerční produkci. NE-BE, společnost pro nizozemskou a vlámskou kulturu 1. Naše společnost sdružuje všechny, kdo mají zájem o kulturu, historii a společenské dění v Nizozemsku, Belgii i v dalších zemích, kde se mluví nizozemsky. Máme členy jak v České republice, tak v Nizozemsku. Informujeme je o divadelních představeních, přednáškách a koncertech v České republice, jež souvisí s Nizozemskem či Vlámskem. Pořádáme přednášky a literární večery s autory knih přeložených do češtiny. Vydáváme dvojjazyčnou ročenku a většina našich akcí je také dvojjazyčná. 2. Za náš největší dosavadní úspěch považujeme, že navzdory dobrovolnickému charakteru sdružení fungujeme již šestnáctý rok jako řádná kulturní instituce s vlastním periodikem a knihovnou. Jsme důstojným, profesionálním a respektovaným partnerem (nejen) státním kulturním orgánům spolupracujeme s divadelními a klubovými scénami, zahraničními kulturními instituty, velvyslanectvími, literárními fondy, knižními veletrhy či univerzitami. 3. V roce 2015 tradičně vydáme naši ročenku, uspořádáme ochutnávku sýrů, vydáme se po stopách tajemného nizozemského brouka a budeme se snažit šířit mezi sebou a mezi našimi členy pohodu a dobrou náladu. Více informací najdete na Člověk v tísni Festival Jeden svět 1. Nizozemsko je průkopníkem v mnoha oblastech lidských práv. Festival Jeden svět se zaměřuje na kvalitní dokumentární filmy o lidských právech a velmi často jsou tyto filmy právě z Nizozemska. V minulých letech jsme promítali dokumenty o sňatcích párů stejného pohlaví, prostituci, migraci, vhodnosti syrové stravy pro děti apod. Do Nizozemska navíc každý rok jezdíme na největší festival dokumentárního filmu na světě IDFA v Amsterdamu, kde ulovíme řadu kvalitních filmů, které pak Jeden svět promítne českému publiku. 2. Jsme pyšní na to, že již sedm ročníků po sobě jsme dosáhli návštěvnosti přes 100 tisíc diváků a divaček. Ale každý rok slavíme řadu dílčích úspěchů. Například loni se nám povedlo přivézt do ČR tanzanského právníka Josephata Tornera, který bojuje za práva albínů v Africe. Kvůli problému s vízy na letišti v Etiopii neměl peníze a jako albínovi mu hrozil fyzický útok. S pomocí ambasád čtyř států se nám ho podařilo po dvou dnech vysvobodit. 3. Od 2. do 11. března 2015 proběhne další ročník festivalu Jeden svět v Praze a následně se přesune do dalších 33 měst v ČR. Nejlepší dokumenty pak českému publiku zprostředkujeme v projektu Promítej i ty!, který lidem v ČR umožňuje zdarma si promítnout festivalové filmy. Na je nyní takto k dispozici 32 filmů. Armáda spásy 1. Armáda spásy v České republice je součástí mezinárodního křesťanského hnutí The Salvation Army, které působí v téměř 120 zemích světa. Organizačně tvoříme s Nizozemskem jeden celek Území Nizozemska a České republiky. Již od počátku obnovení své činnosti v tehdejším Československu jsme jako svého partnera získali právě Nizozemsko, zemi, ve které má Armáda spásy dlouholetou tradici, zemi, se kterou nás nyní pojí velice krásné pracovní, ale také osobní vztahy. Během uplynulých let jsme měli možnost mnoho čerpat, učit se, vzájemně sdílet a velice jsme těžili z mnohých návštěv v Nizozemsku. Dobrou praxi jsem přenášeli i do zdejšího prostředí. 2. Velkým milníkem v životě Armády spásy v České republice byla registrace Armády spásy rovněž jako církve, a to v roce Nebylo to kvůli restitucím, na které jsme samozřejmě nikdy neměli nárok, ale mohli jsme se přihlásit k tomu, kým opravdu jsme. V době, kdy se Česká republika řadí mezi nejateističtější země Evropy, naše malá církev roste. I v této době má církev ve společnosti své pevné místo, ale pouze taková církev, která je relevantní a pružně reaguje na potřeby a změny ve společnosti. Samozřejmě další úspěchy jsou i na bázi sociální práce, kde jsme jednou z vůdčích organizací v poskytování služeb znevýhodněným osobám lidem bez domova mužům, ženám, maminkám s dětmi, ale také seniorům. Máme mnoho programů pro děti a mládež. 3. Jsme armádou, a tak i u nás jedeme v jednotné linii a podle vytyčeného strategického plánu. Jaké jsou naše cíle na rok 2015? Těch je několik v prvé řadě oslava našeho již 25. výročí od obnovení činnosti v České republice, ale i nadále se budeme spolupodílet na tvorbě podkladů pro vznik zákona o sociálním bydlení (jako jedna z mála organizací již několik let máme zpracovanou svou vlastní koncepci sociálního bydlení a nabízíme našim uživatelům téměř 200 bytů), ale také i nadále chceme být tou armádou v pohybu, která bude rozvíjet své sociální služby do nových měst a regionů. Významným cílem je rovněž ukotvení sociálního podniku ReShare, který se zabývá tříděním a zpracováním obnošeného textilu. Tuto myšlenku jsme rovněž převzali od našich nizozemských partnerů, se kterými velice blízce spolupracujeme. Věříme, že budoucí zisk z tohoto projektu přinese i tolik potřebné finance do našich sociálních a duchovních služeb.

5 VIII/IX Projekt Maasvlakte 2: Přístav Rotterdam na druhou Brána do Evropy je otevřená i pro české investory Nizozemský přístav Rotterdam tradičně dominuje evropské námořní dopravě. V současnosti se ovšem svou pozici rozhodl ještě posílit. Velkolepý projekt Maasvlakte 2 kapacitu přístavu téměř zdvojnásobí a zpřístupňuje Rotterdam i obřím kontejnerovým lodím nejmodernější generace. Nizozemsko je v novodobé éře hlavní evropskou námořní branou do světa. Podíl na tom mají mimo jiné přístavy jako Amsterdam nebo Vlissingen, jednoznačně největší je ovšem Rotterdam, kterým ročně projde téměř 400 milionů tun zboží. Až do roku 2004 byl dokonce Rotterdam vůbec největším přístavem světa. Poté ale přišel ekonomický boom v Asii a co do objemu námořní dopravy předstihly nizozemský přístav čínská Šanghaj a také jihoasijský Singapur. Rozvoj námořní dopravy a obchodu v Rotterdamu polila ovšem v současnosti doslova živá voda. Nizozemsko spustilo ambiciózní projekt Maasvlakte 2, který má postupně zdvojnásobit odbavovací kapacitu rotterdamského přístavu a také rozšířit jeho celkovou plochu až na úctyhodných hektarů. Stavba na čtvrtstoletí Původní soustava hrází, přístavních mol a odbavovacích doků Maasvlakte 1 byla vybudována už v šedesátých letech minulého století. Cílem nového projektu je zpřístupnit Rotterdam i těm nejmodernějším obřím kontejnerovým lodím. Stavba pozoruhodného vodního díla začala v roce V jejím rámci vzniká zčásti umělý poloostrov o celkové ploše zhruba dva tisíce hektarů. Přístavní vodní plocha má hloubku přesahující 20 metrů, takže do ní mohou veplout i plavidla s extrémně hlubokým ponorem. Jen za prvních pět let prací si stavba vyžádala investice přesahující 1,5 miliardy eur. A není divu. Konsorcium PUMA složené ze stavebních firem Boskalis a Van Oord dostalo epický stavební úkol. Hned v úvodní fázi stavby muselo například z mořské vody přemístit a znovu využít neuvěřitelných 240 milionů metrů krychlových písku a 20 tisíc betonových bloků, jež byly původně součástí starého vlnolamu. Práce probíhají přímo v hluboké vodě Severního moře a konsorcium muselo napří- klad sestrojit speciální jeřáb, který práci v tak specifických podmínkách umožňuje. Tak rozsáhlý projekt je samozřejmě rozplánován do několika etap. Loni v létě otestovala vnitřní vody Maasvlakte 2 první kontejnerová loď a část nového přístavu je již v plném provozu. Úplné završení projektu a stoprocentní vytížení Maasvlakte 2 je ovšem plánováno až na rok tisíc pracovních míst Přístav zahrnuje tři terminály pro kontejnerové lodě nové generace, přepravní stroje, jeřáby, sklady i propojení na železniční a silniční síť. Celkové pojetí odráží fakt, že v poslední době v Rotterdamu poněkud klesá objem přepravy ropy a železných rud, zato naopak nezadržitelně roste množství přepravovaných kontejnerů. Na druhou stranu už v první fázi výstavby bylo rezervováno také na 300 hektarů plochy pro podniky působící v chemickém průmyslu, které budou moct přímo v areálu přístavu zpracovávat dovezené suroviny. Zboží proudí a má i v budoucnu Rotterdamem proudit samozřejmě obousměrně, tedy jak na evropskou pevninu, tak i z Evropy do světa. Rotterdamem prochází mimo jiné i nemalé množství českých výrobků či naopak zboží určeného na český trh. Stavba nového přístavu má solidní podporu i u nizozemské veřejnosti. Rotterdamský přístav dává totiž už teď práci zhruba 90 tisícům lidí a Maasvlakte 2 by mělo přinést dalších šest tisíc pracovních příležitostí. Přístav jako celek navíc generuje plná tři procenta všech národních příjmů. V neposlední řadě je hlavní evropský přístav samozřejmě i určitou národní chloubou. Nizozemského daňového poplatníka navíc muselo příjemně překvapit, že náklady na první fázi projektu byly nakonec zhruba o 20 procent nižší, než se původně očekávalo. Maasvlakte zkrátka ukazuje, že v Nizozemsku se utěšeně drží na špici námořního obchodu, v čemž má koneckonců nepřetržitou tradici už od sedmnáctého století. Tomáš Stingl Nizozemsko je pro zahraniční podnikatele jednou z nejatraktivnějších zemí v Evropě. Brána do Evropy na břehu Severního moře nabízí investorům liberální podmínky, daňové úlevy i průhledné a stabilní právní prostředí. Založení firmy v Nizozemském království je navíc relativně jednoduché a rychlé. Mekkou zahraničních investic v zemi je Amsterdam. Existuje několik faktorů, kterými nizozemská metropole přitahuje zahraniční podniky. Zaprvé je to snadná dostupnost prostřednictvím letiště Schiphol a kvalitní infrastruktura. Zadruhé zde pracuje mnoho různě nadaných mladých lidí, což dodává městu barvu. Zatřetí má Amsterdam v porovnání s ostatními městy v Evropě dobrý poměr mezi kvalitou a cenou, uvádí Brigitte Vaňatová z advokátní kanceláře De Koning Vergouwen Advocaten. A nejde pouze o částku, jíž zaplatíte za založení podniku. Nájemné za bydlení, náklady na provoz kanceláře či advokáta jsou v hlavním městě Nizozemského království podstatně nižší než například v Londýně nebo Paříži. Nebojte se byrokracie Na rozdíl od Česka, kde jde o zdlouhavý byrokratický proces, trvá v Nizozemsku založení společnosti s ručením omezeným zhruba deset dní. Do roku 2011 komplikovalo start podnikání zasílání informací o představitelích vznikající firmy ministerstvu spravedlnosti. Nizozemská justice si zájemce prověřila a vydala tzv. prohlášení o beznámitkovosti pokud tedy nehrozilo nebezpečí, že Založit s.r.o. nebo a.s.? Právní formy společností Živnostník nebo společník smluvní společnosti je osobně zodpovědný za vzniklé závazky. Když podnikání převede na společnost s ručením omezeným (v Nizozemsku BV) nebo akciovou společnost (NV), není už sám zodpovědný. Toto vyloučení odpovědnosti se v Nizozemsku považuje za významný motiv k založení NV či BV. Druhým důležitým důvodem je snadný převod vlastnických zájmů, což je prospěšné také pro kontinuitu podnikání. Například v případě úmrtí velkoakcionáře není potřeba podnik rozdělovat, místo toho se rozdělí akcie. Jako třetí výhodu této formy podnikání lze uvést, že BV i NV mají na rozdíl od smluvní společnosti jasně vymezenou právní organizaci. To se projevuje zejména při rozdělování pravomocí a rozhodování. Díky tomu se hodí k vytváření skupin v rámci koncernu. Klasickým motivem volby, konkrétně a.s., je to, že tato právní forma na rozdíl od s.r.o. používá akcie na doručitele. To znamená, že držitel akcie na doručitele může zůstat anonymní, dokud se nedostaví na valnou hromadu. Někdy je anonymita ceněna. Akcie na doručitele tradičně používají také akciové společnosti zapsané na burze. Burzovní obchod však dnes probíhá prostřednictvím žirového systému cenných papírů. Zákon o žirovém převodu cenných papírů otevírá tento systém akciím na jméno. A konečně při zakládání společnosti mohou svou roli hrát také daňové a sociálně-právní motivy. V mnoha případech jsou právě ty rozhodující. Společnost s ručením omezeným se zakládá u notáře. Notář sepíše notářský zápis se stanovami. Do společnosti musíte vložit nejméně jeden eurocent. Vklad může být v penězích nebo in natura. Notář většinou také zajišťuje zápis s.r.o. do obchodního rejstříku. Než dojde k zápisu, jste osobně odpovědní. Ještě před založením firmy ovšem můžete vést podnikání. Zatímco notář pracuje na přípravách založení společnosti, můžete navenek vystupovat se zakládanou s.r.o. Svým obchodním partnerům dejte najevo, že smlouvy uzavíráte jménem zakládané s.r.o. Vaše firma musí každoročně sestavovat účetní uzávěrku a uložit ji u obchodní komory. Jako ředitel a většinový podílník platíte daň z příjmu ze svého platu a případně daň z dividend. Přijímat plat z BV je relativně drahé, vyplácení dividend je z daňového hlediska levnější. Finanční úřad však nedovoluje, abyste nedostávali žádný plat nebo jen nízký. Váš plat musí odpovídat trhu, kdy minimální roční mzda činí 44 tisíc eur. Firmu lze založit během deseti dnů. Za vyšší tarif (u notáře) lze ovšem podnik založit i v kratší lhůtě, například během 24 hodin. Zdroj: Advokátní kancelář De Koning Vergouwen Advocaten Jak po stupovat? Nově vznikající firma musí mít sídlo v Nizozemsku a před jejím založením je potřeba vypracovat tzv. společenskou smlouvu. Samozřejmě se nevyhnete návštěvě notáře. Samotný úkon založení podniku je nutné stvrdit notářským zápisem, a to výhradně v nizozemštině. Nakonec vás čeká zápis společnosti do obchodního rejstříku na Obchodní komoře (Kamer van Koophandel). Musíte se také registrovat na místním daňovém úřadu (Belastingdienst). Pokud se zakládání účastní více než jedna osoba, potom předchází smlouva o založení společnosti. Tato smlouva se však nesmí zaměňovat s vlastní zakladatelskou listinou, upřesňuje zástupkyně De Koning Vergouwen Advocaten a dodává: Zakladatelská listina obsahuje stanovy společnosti, tedy ustanovení, jimiž se společnost dle prohlášení účastníků jednání bude řídit. Součástí stanov bude minimálně bude nový podnik využíván k nelegálním účelům nebo jeho činnost nepovede k poškozování věřitelů. a) akciová společnost, NV (Naamloze Prošetřování podnikatelské minulosti Venootschap) rozhodujících osob mohlo založení b) společnost s ručením omezením, společnosti zbrzdit a v praxi se BV (Besloten Vennootschap met ukázalo, že jej lze obejít, upozorňuje Beperkte Aansprakelijkheid) Brigitte Vaňatová. Toto preventivní c) veřejná obchodní společnost, VOF (Vennootschap onder firma) opatření nahradil permanentní dohled nad právnickými osobami a fy- d) komanditní společnost, CV (Commanditaire Vennootschap) zickými osobami s nimi spojenými, e) podnik jednotlivce OSVČ (Eenmanszaak). jméno, sídlo a předmět podnikání který se ovšem vztahuje na všechny (nejen zahraniční) firmy v zemi. společnosti, částka podílů či akcií >>>

6 X/XI a také způsob, jakým bude společnost řízena v případě, že jednatel (BV) či představenstvo (NV) nemohou vykonávat svou funkci. Vstupní kapitál u spol. s r.o. symbolický Zájemce o podnikání v zemi bude zajímat především to, kolik musejí do své vznikající firmy investovat. Do roku 2012 byl u BV nutný poměrně vysoký vstupní kapitál ve výši 18 tisíc eur. To ovšem zrušil takzvaný flexibilní zákon (Flex-wet) a dnes je možné složit na účet pouze symbolický kapitál. Celý proces založení BV vyjde zájemce zhruba na dva tisíce eur, přičemž drtivou většinu této částky zaplatíte za notáře. U akciové společnosti (NV) ovšem musí být nadále vstupní kapitál minimálně ve výši eur. Přihlášení na daňovém úřadu, kde probíhá i registrace nejen k daním, ale i do systému sociálního zabezpečení, je zdarma. Při zápisu nové firmy nebo organizace do obchodního rejstříku zaplatíte jednorázově 50 eur. Každoroční poplatek, jehož výše závisela na velikosti firmy, byl zrušen v roce Registrací se příliš nezdržíte. V případě osobní návštěvy komory obdržíte registrační číslo během několika hodin. Finanční úřad vám vydá daňové číslo asi během jednoho měsíce. Pokud si chcete v Nizozem- Daně v Nizozemsku Rezidenti zde zdaňují stejně jako v ČR vždy svůj celý svůj příjem i ze zahraničí, zatímco nerezidenti pouze specifický příjem plynoucí ze zdrojů v Nizozemsku. Za rezidenty jsou pro účely daně z příjmů právnických osob a srážkové daně z dividend považovány společnosti založené podle tamního práva. Do úvahy se berou i další okolnosti, například místo jejího skutečného vedení, sídlo řídícího orgánu, místo konání valných hromad. Nizozemský daňový systém určený pro firmy umožňuje řadu daňových úlev pro zahraniční subjekty, které v Nizozemsku založí centrálu firmy formou holdingové společnosti a v některých případech též i finančním společnostem se sídlem v Nizozemsku. Obecná srážková daň ve výši 15% se vztahuje a) na přijaté dividendy od zahraniční dceřiné společnosti do mateřské nizozemské společnosti, b) vyplacené dividendy ze strany Nizozemska dceřiné společnosti do mateřské zahraniční společnosti, c) výnosy z prodeje majetkových podílů - podíl na likvidačním zůstatku - a jiné formy rozdělování zisku. Tyto příjmy mohou být od daně osvobozené při splnění zákonných podmínek (tzv. participation exemption), mezi sku vydělávat peníze jako OSVČ a být tedy samostatnou jednotkou (eenmanszaak), musíte se rovněž registrovat u obchodní komory. Daňový ráj? Daňový systém v zemi tulipánů a větrných mlýnů nabízí zahraničním firmám řadu lákadel. Vzhledem k výši korporátních daní se sice nedá považovat za klasický daňový ráj, ale například osvobození zisku z prodeje podílů od daně z příjmu (osvobozeny jsou dividendy a kapitálové zisky z prodeje akcií v zahraničních dceřiných společnostech), absence srážkové daně z úroků a licencí či rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojímu zdanění dělají z Nizozemska ještě atraktivnější místo pro zahraniční byznys. V Nizozemsku je daňová sazba odstupňovaná podle výše zisku, přičemž u zdanitelného příjmu do 200 tisíc eur činí sazba 20%. Zdanitelný příjem nad 200 tisíc eur je zdaněn které patří, aby byly obě společnosti aktivní. Mateřská společnost musí mít v dceřiné společnosti podíl minimálně ve výši 5%. Srážková daň se neuplatňuje z licenčních a úrokových příjmů a jestliže jsou obě společnosti součástí stejné fiskální jednotky. Na základě společné žádosti a při splnění podmínek stanovených zákonem může v Nizozemsku mateřská společnost tvořit se svými dcerami daňový celek (veškerý majetek a závazky jsou účetně přemístěny do mateřské společnosti). Ztráty a zisky společností jsou vzájemně kompenzovány a daň hradí pouze mateřská společnost. Dochází tak k celkové optimalizaci (snížení) daně. Fiskální jednotku může tvořit neomezený počet společností, což v ČR není možné. Nizozemský daňový systém má též požadavek na tzv. obvyklou cenu pro ceny uplatňované u transakcí mezi dvěma ekonomicky či personálně spojenými subjekty (transferové ceny). Pro uplatňení veškerých výhod daňového systému Nizozemska je vhodné využít služeb speciálních poradců (tax lawyers) a závazné posouzení dané věci místním finančním úřadem. Zdroj: AK Pajerová s.r.o částkou eur a sazbou ve výši 25% z částky převyšující 200 tisíc eur. Některé kvalifikované investiční fondy mohou být rovněž od daně osvobozeny, uvádí Vladimíra Pajerová z AK Pajerová s.r.o Základní sazba DPH je 21 procent. Snížená sazba ve výši šesti procent je uplatňována jen pro určité zboží a služby (potraviny a léky, umění, knihy, noviny a časopisy, přeprava osob a ubytovací služby atd.). Jakub Procházka Ekonom ING: Máme důvod k optimismu Statistická čísla vzájemného obchodu mezi Českem i Nizozemskem i data vývoje ekonomik obou zemí v loňském roce ukázala, že existují důvody k optimistickým očekáváním. Další pozitivní vývoj v roce letošním očekává i hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Jak byste zhodnotil vývoj české ekonomiky v loňském roce? Určitě to byl rok úspěšný. Po dvou letech recese ekonomika opět rostla o více než 2 %, k čemuž přispěla rostoucí zahraniční poptávka, obnovující se ekonomická důvěra, uvolněné měnové podmínky a méně restriktivní fiskální politika. Dařilo se i zahraničnímu obchodu, data za prosinec sice ještě nejsou k dispozici, ale dle dosavadních údajů vyvoz v minulém roce meziročně vzrostl o téměř 14 %, v eurovém vyjádření bylo tempo růstu asi poloviční, což je ale stále příznivý vývoj. S Nizozemskem se zahraniční obchod také zlepšoval? Ano, český vývoz do Nizozemska vzrostl v roce 2014 v eurovém vyjádření kolem 4 %, dovoz z Nizozemska pak přes 7 %. V korunovém vyjádření byl růst v obou případech dvouciferný. Největší část vývozu do Nizozemska představovaly osobní automobily, významnou část však tvořila i výpočetní technika a telekomunikační přístroje. Naopak největší část dovozu z Nizozemska do ČR se týká elektronických součástek, konkrétně procesorů. Zahraniční obchod s Nizozemskem však představoval pouze necelá 3 % z celkového obratu zahraničního obchodu ČR v roce Jaké je očekávání na rok 2015? Pozitivní ekonomický vývoj by měl dle současných výhledů setrvat i v letošním roce. Tomu do jisté míry napomůže i výrazný propad cen ropy a další uvolňování měnových podmínek ze strany ECB, které povede k oslabování eura. Tyto faktory totiž budou napomáhat i německým firmám a vývozcům. Zahraniční obchod by si tak měl udržet příznivou dynamiku i v tomto roce, a to i díky efektu oslabené koruny. Proslulé stavitele hrází čeká práce Voda je dobrý sluha, ale špatný pán. Nizozemci s tím mají staleté zkušenosti. Živel jim slouží k dopravě, zavlažuje květinová pole a pohání elektrárny, zároveň je však Damoklovým mečem celé země. Oblíbené nizozemské přísloví říká, že bůh stvořil svět a Holanďané Holandsko. To, že se při tom činili, dokazují jednoduchá čísla. Asi pětina rozlohy Nizozemska ve skutečnosti leží pod mořskou hladinou na půdě, kterou moři vyrvali. Jejich boj s vodou však připomíná běh, jenž nikdy nekončí. Vláda se obává, aby je nakonec nedoběhla. Globální oteplování možná odstartuje sprint o život. Vodní svět Na světě existuje jen málo míst, kde můžete ujít suchou nohou desítky kilometrů po mořském dně a nenamočit si ani palec u nohy. V zemi to není problém. To mořské dno je samozřejmě bývalé a slaný živel drží v uctivé vzdálenosti téměř čtyři tisíce kilometrů hrází, náspů a přehrad. Na poldrech, tedy zemi, jež původně byla dnem moře, dnes leží celé provincie. Pod úrovní mořské hladiny žije dvacet procent národa tulipánů a polovina Nizozemska má nadmořskou výšku nižší než jeden metr. Každá mince však má dvě strany a životodárné hráze by se mohly snadno proměnit v mokrou past. Tekuté nebezpečí totiž nečíhá jen v moři. Své vody do holandské nížiny odvádí hned několik evropských řek a soustava elektrických čerpadel má plné písty práce, aby ji dostala na druhou stranu hrází. Názornou ukázku toho, kolik z území Nizozemska a přilehlých států by oceán zaplavil při různém zvýšení hladiny moří, najdete zde: netherlands.shtml Kdyby se zastavila, proměnilo by se Nizozemsko do několika málo dní v největší přehradní nádrž Evropy. K čerpadlům voda putuje pěti tisíci kilometrů kanálů, jezer a grachtů. A protože má snad každý třetí Holanďan nějaké to plavidlo, slouží zdejší kanály jako dopravní cesty vybavené dokonce i mimoúrovňovými křižovatkami. Teplo nebo horko pod nohama? Teplota stoupá a hladina moří spolu s ní. I podle nejoptimističtějších modelů by se mohla do konce tohoto století zvýšit zhruba o půl metru. Což je alarmující zprávou pro nizozemskou vládu i zdejší vodní inženýrství. Globální oteplování sice může mít i své kladné stránky, mezi které patří zvýšený počet dní s letní teplotou lákající do země větrných mlýnů turisty nebo zvýšení zemědělské produkce, možná rizika však rozsvěcují oranžový majáček. Prognózy, podle kterých by se mělo o pětinu zvýšit také množství srážek, což znamená větší přítok říční vody do Nizozemska, volají stavbaře do práce. Současná úroveň zabezpečení proti velkým záplavám způsobeným mořem i sladkou vodou znamená, že by k takové události nemělo dojít s pravděpodobností větší než jednou za deset tisíc let. Plány do budoucna však přepokládají, že by se příznivý poměr pravděpodobnosti zvýšil ještě o jeden řád. Nebude to však zadarmo nizozemský rozpočet to bude ročně stát dvě desetiny procenta hrubého domácího produktu. Žijme s vodou chceme tu zůstat! Právě tak se jmenuje kampaň, kterou vyhlásila nizozemská vláda. Záměrem celé snahy je zvyšování hrází a zlepšování odčerpávacího systému tak, aby byl schopný udržet na uzdě i přívaly vod příštích desetiletí. Masivní zlepšování se má týkat například i Projektu Delta, který chrání celý jih země a bývá označovaný za technický div světa. Nizozemská vláda má pádný důvod k preventivním opatřením. V obdobných podmínkách už živly svou sílu ukázaly na druhé straně Atlantiku. Když se během řádění hurikánu Katrina před téměř deseti lety protrhly ochranné hráze u města New Orleans, znamenalo to škody ve výši 25 miliard dolarů a ekonomické ztráty ještě čtyřikrát vyšší. V porovnání s možným zatopením pobřežních částí Nizozemska se přesto jedná o pouhý zlomek možných následků. V tomto případě by bylo zatopeno mnohem větší území a vzhledem k vysoké hustotě zalidnění zasaženo i více lidí. Podle provedených studií je však je však možné situaci bez vážných problémů zvládnout. Pro stavební společnosti to bude znamenat velké obchodní příležitosti a také možnost získat cenné zkušenosti, jež pak budou moci zúročit při obdobných projektech jinde ve světě. Michael Fokt

7 XII/XIII Částečné úvazky mají v Nizozemsku zelenou Zaměstnání na flexibilní či zkrácené pracovní úvazky je poslední dobou ve vyspělém světě stále populárnější. Nizozemsko patří k zemím, kde je využívá nejvíce lidí. Zároveň je zde také nejkratší pracovní doba ze všech světových zemí. Pracovní doba se v členských zemích OECD stále zkracuje. Důvodem je rozšířenost zkrácených úvazků a nabízení delší dovolené jako oblíbeného firemního benefitu. Zatímco Nizozemsko je v této oblasti průkopníkem, v ČR je systém flexibilních či zkrácených pracovních úvazků stále nerozvinutý. I zde by přitom mohl být účinným nástrojem v boji s nezaměstnaností. Veřejné průzkumy opakovaně potvrzují, že po nich veřejnost volá. Češi by práci na několik hodin denně, případně možnost pracovat z domova, přivítali. Mohli by tak zůstat v kontaktu se svou profesí a přitom věnovat dostatek času své rodině. Společenská odpovědnost konkurenční výhodou V Nizozemsku je společenská odpovědnost firem (CSR) klíčovým tématem - a to nejen mezi korporacemi a neziskovými organizacemi. Dobrý vztah k zákazníkům a obchodním partnerům, transparentnost, dodržování pracovních standardů či šetrná produkce a rozumná ekologická politika to jsou bonusy, které podnikání posouvají dopředu a generují zisky. Společensky odpovědné firmy mohou mít oproti svým rivalům významnou konkurenční výhodu. Klíč k úspěchu tedy v současnosti drží v rukou ty podniky, které jsou schopny aktivně reagovat na stále se měnící očekávání spotřebitelů a zahrnují společensky odpovědné aspekty do svého podnikání. Pro zaměstnavatele to přitom není systém nevýhodný. V Nizozemském království je podle statistických čísel z roku 2012 nejkratší pracovní týden na světě. Lidé zde pracují zhruba 26,5 hodiny týdně. V zemi také pracuje nejmenší počet lidí déle než 50 hodin týdně (pouze 0,7 procenta). Podobně příjemné starosti mají zaměstnanci i v SRN, Norsku, Belgii a Francii. V ČR trávíme v zaměstnání průměrně 37 hodin za týden. Státní podpora zkrácených úvazků (např. formou nižších odvodů) je přitom pro ekonomiku výhodná. Rozšíření zkrácených pracovních úvazků je jednou z možností, jak zlepšit Odpovědní Nizozemci Téměř čtvrtina nizozemských firem vidí ve společensky odpovědném podnikání důležitý nástroj pro zvýšení svých zisků. V Česku je toto procento daleko nižší. Příkladem společnosti, pro níž je CSR nedílnou součástí firemní strategie, je společnost Business Lease, zabývající se leasingem automobilů. Firma svým zákazníkům již několik let nabízí hodnotnou službu s názvem Blue Care, která si klade za cíl přispět ke snížení dopadů automobilismu na životní prostředí a přináší výraznou úsporu majitelům vozových parků. Ti tak ušetří nejen na palivu, ale i na škodách na vozidlech při dopravních nehodách. Základem Blue Care je školení řidičů, kteří svým způsobem jízdy ovlivňují produkci zplodin vozu. V rámci celodenního kurzu s teoretickou a praktickou částí se zájemci dozvědí, jak snížit emise CO2, uspořit palivo a jezdit bezpečněji. V praxi to zna- situaci na trhu práce pro mladé rodiny a občany v předdůchodovém věku. Potvrzují to i zkušenosti z NL. Podle Nizozemců osobní spokojenost přináší inovaci a kreativitu. Jinými slovy: vyspělé společnosti chtějí usměvavé a spokojené zaměstnance, kteří mají vysokou produktivitu práce a přinášejí nové nápady. Ideální volba pro řetězce Ideální pro poskytování brigád a částečných úvazků jsou obchodní řetězce a všeobecně segment služeb. Vědí to i zástupci nizozemské korporace Ahold. Ahold v ČR provozuje řetězce Albert, INTERSPAR. Zejména v nejrušnějších obdobích roku, tedy o Vánocích a Velikonocích, kdy se prodlužuje otevírací doba, je potřeba poskytnout zákazníkům co nejlepší služby. To znamená šanci pro nové zaměstnance, kteří rozšíří stávající týmy v supermarketech a hypermarketech, říká tisková mená i méně pojistných událostí, tím pádem nižší výdaje za spoluúčast při pojistných událostech. Toto školení využila v roce 2013 velká společnost NET4GAS s.r.o,, která má velmi pestrý a rozsáhlý vozový park (350 vozidel různých typů). Už po měsíci od jeho absolvování jsme zaznamenali zlepšení. U některých řidičů se spotřeba snížila až na tři čtvrtiny té původní, říká fleet manažer NET4GAS Jan Betko. Dalším příkladem společensky odpovědné firmy je řetězec pražských hotelů Hilton. Ten v Česku navazuje na globální strategii společnosti Hilton Worldwide. Kurz sebeobrany pro dívky z dětských domovů, Ekologický workshop Tonda Obal, charitativní aukce deštníků, charitativní lekce vaření to je jen několik vybraných akcí, které zástupci pražských hotelů Hilton zorganizovali v roce Hlavními partnery společnosti byly v roce 2014 Nadace Terezy Maxové a Projekt Šance. Loni v létě Hilton poskytl letní brigádu cca 30 dětem z dětských domovů a letos plánuje v této aktivitě pokračovat. V rámci mluvčí obchodního řetězce Albert Dagmar Krausová. Zástupci firmy sami zmiňují, že chtějí, aby s nimi i zaměstnanci na částečný úvazek zůstali co nejdéle. V budoucnu tak nemusí znovu zaškolovat další zaměstnance. Albert nabízí využití právě flexibilních úvazků ve formě práce na dohodu o pracovní činnosti a to ve všech prodejnách v ČR. V Nizozemsku je tato forma pracovních úvazků mnohem běžnější než u nás, ale i v ČR se pohybujeme v řádu stovek. Zaměstnanci pracující na flexibilní pracovní úvazek navíc mají stejné zaměstnanecké výhody jako zaměstnanci na plný pracovní úvazek. V našich řadách často máme nejen studenty, kteří většinou využívají pro práci dobu letních prázdnin, ale i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené nebo aktivní důchodce. Pro všechny z nich je to příležitost, doplňuje Dagmar Krausová. Projektu Šance byla nabídnuta práce buď formou brigády či hlavního pracovního poměru rovněž pěti mladým lidem žijícím na ulici. Projekt Šance podporují pražské hotely Hilton v hmotné oblasti čtyřikrát ročně generální ředitel obou hotelů podává menu připravené v hotelu v centru organizace. Dále podporujeme organizace jako Chance- 4Children, jíž jsou bezplatně poskytovány prostory v hotelu Hilton Prague pro trénink a školení nových nemocničních klaunů nebo Pestrou společnost (finančně podporujeme výcvik asistenčních psů pro zdravotně postižené osoby), uvádějí zástupci společnosti. Chytré cestování s KLM Ideálním příkladem dobře fungující společensky odpovědné firmy je KLM Royal Dutch Airlines - nejstarší letecká společnost na světě, která poskytuje služby klientům stále pod svým původním názvem. Z Prahy do Amsterdamu můžete s KLM letět čtyřikrát, ve spolupráci s ostatními dopravci dokonce šestkrát denně. Nakolik jsou Nizozemci inovativní, dokazuje nová World Business Class v letadlech KLM. Ta je ještě vice orientována na design a funkčnost a přitom stále příjemně domácká. Sedačky jsou odlehčené, při výrobě polstrování a koberců se využily recyklované textilie z kilo látky ze starších uniforem letušek. Nizozemští vědci hledají levný a účinný způsob, jak získat biopalivo z mořských řas. S komerční produkcí biopaliva třetí generace plánují začít do deseti let. A nejen řasám patří budoucnost. Jak by se vám například líbilo auto na vodík? Americkým vědcům nasbíraná data ukázala, že v průměru čtyři tisíce metrů čtverečních ploch, na nichž jsou řasy pěstovány, může ročně vyprodukovat až 9,4 tisíce litrů biopaliv. Pro srovnání: sójové boby pěstované na stejné ploše vyprodukují přibližně 181 litrů, kukuřice pak jen 68 litrů. Jejich nizozemští kolegové už před čtyřmi lety odhadovali, že roční produkce z jednoho hektaru může dosáhnout 20 až 40 tisíc litrů. Biopaliva první a druhé generace tedy ta, která se vyrábějí ze zemědělských plodin respektive slámy, či bioodpadu mají v současné době prioritu, budoucnost bude ale zřejmě odlišná. Místo v budoucím energetickém mixu S ekonomickým růstem a zvyšováním životní úrovně na planetě bude potřeba více energie. Výrazně se bude zvyšovat i počet osobních a nákladních aut. Také doprava bude tedy potřebovat více paliv - ovšem při současném snižování emisí. Aktuálně je celosvětová doprava z více než 96% postavena na ropě. Z dlouhodobého hlediska budou ostatní zdroje energie hrát mnohem větší roli, ovšem z krátkodobého hlediska potřebujeme paliva produkující nízké emise CO2, jež jsou cenové dostupná a jejichž produkce je udržitelná a přátelská k životnímu prostředí. Inovacím se nevyhnul ani catering. KLM dbá na čerstvost potravin a odebírá produkty od místních farmářů. Zvláštní pozornost věnuje nejen způsobu výroby a dodávek kávy, čajů, čokolády nebo ryb a kuřat. I vejce, pečivo a víno jsou vždy bio. Ekologie a udržitelnost jsou pro KLM synonymem. Letecká společnost se dlouhodobě věnuje snižování emisí CO2, kterého dosahuje nejen využíváním biopaliv, ale i výkonnějšími leteckými motory, používáním odlehčenějších materiálů při výrobě letadel nebo nástřikových barev. I při vybavení letadel se mohou ušetřit stovky kilogramů, díky servírovacím vozíkům, vyrobených z lehčích materiálů. Například u letadla typu Boeing ušetřila KLM výměnou 75 vozíků 400 kg. Staré vozíky nabídla aerolinka zaměstnancům, kteří si je koupili do domácnosti třeba jako pomůcku na zahradní grilování. Budoucnost patří mořským řasám i vodíku Z tohoto pohledu budou biopaliva součástí globálního energetického mixu. Pro nadcházejících zhruba dvacet let představují biopaliva globálně nejvíce realistické a komerčně dostupné řešení pro snižování emisí oxidu uhličitého při současném využití stávající infrastruktury i vozového parku. Ne všechna biopaliva jsou ovšem stejná. Akceptaci biopaliv ovlivňuje celá řada faktorů, které musí být vzaty v úvahu od využití půdy, použití vody na výrobu až po celkový emisní dopad na provoz vozidla, upozorňuje manažer vnějších vztahů společnosti Shell Czech Republic a.s., Petr Šindler. Pro využití biopaliv druhé generace (z nepotravinářských plodin nebo rostlinných zbytků) je důležitá podpora vlád. Za stávající situace je není možné vyrábět za cenu konvenčních paliv. Zejména v Evropě je potřeba mít jasně danou dlouhodobou podporu ze strany státní administrativy. Zdroj: Shell Czech Republic a.s. Vodíková budoucnost Nizozemská Louwman Group je jedním z největších automobilových distributorů v Evropě. Spadají pod ní značky Toyota, Lexus, Ford a Suzuki. Česká Louwman Motor Praha s.r.o. vznikla v roce 2007 po dohodě značky Toyota s mateřskou Louwman Group jako autorizovaný dealer značek Toyota a Lexus v několika regionech ČR. A právě japonská Toyota patří v oblasti palivových článků nové generace ke světové špičce. Klíčovou bude první generace vozidel s vodíkovými palivovými články, uváděných na trh v období 2015 až 2020, říká Bob Carter, starší viceprezident Automotive Operations ze společnosti Toyota Motor Sales, USA Inc. Jinými slovy: Toyota zve své zákazníky do vodíkové budoucnosti. Už v letošním roce bude na trh uvedeno první auto, které jako palivo využívá vodík. Futuristická Toyota Mirai by měla konkurovat bateriovým elektromobilům a nebude přitom drahá. Už v létě 2015 by se měl vůz představit v Evropě. Zasazení automobilky Toyota o vývoj vozů šetrných k životnímu prostředí staví na třech základních zásadách: využívání různých zdrojů energie; vývoj hospodárných vozů s nízkými emisemi; a zasazení o skutečně pozitivní změny v oblasti ekologie cestou širšího prosazování těchto automobilů. Zdroj: Tomáš Rzounek, generální ředitel Louwman Group Brewing a Better World Podobně progresivní je i dlouhodobý přístup společnosti Heineken a jejího programu Brewing a Better World. Heineken si v něm před pěti lety vytyčil vysoký cíl, stát se nejodpovědnější pivovarnickou skupinou na světě, a to nejpozději do roku Firma se intenzivně věnuje nejen kvalitě piva. Snižování uhlíkové stopy je jedním ze čtyř pilířů našeho nastaveného zodpovědného cíle. Dalšími jsou: ochrana vodních zdrojů, udržitelné čerpání zdrojů a zodpovědná konzumace, uvádějí zástupci společnosti. Snižování uhlíkové stopy je jednou z klíčových součástí firemního programu udržitelnosti, promítá se v celém spotřebním řetězci především ve výrobě, v logistice a u zákazníka či spotřebitele (lednice a chlazení v hospodách), zdůrazňuje ředitel korporátních vztahů společnosti Heineken Jiří Hauptmann. Firma pečlivě měří hodnoty uhlíkové stopy a její data ověřuje v rámci interního i externího auditu. Výsledky jsou prokazatelné. Heinekenu se v roce 2013 podařilo snížit produkci CO2, a to hlavně díky tomu, že společnost začala nakupovat zelenou elektřinu, tím snížila nepřímé emise CO2. V loňském roce klesla produkce CO2 ve společnosti Heineken Česká republika z 9,1 kg CO2/hl na 4,3 kg CO2/hl. Společnost má vytyčeny čtyři hlavní cíle, kterými ovlivňuje průběžné snižování uhlíkové stopy. Vedle výše zmíněného nákupu zelené energie sem patří snižování objemu odpadu, zlepšování v rámci distribuce a snižování hmotnosti obalových materiálů a jejich inovace.

8 XIV/XV Země inovátorů, novinkám zaslíbená Budeme jíst hmyz a řasy? Nizozemsko je zemí inovátorů. Zdejší know-how je v mnoha oblastech inspirací pro celý svět. Jedním ze základních rysů tamního hospodářství je vývoj nových produktů a technologií. Nositelem více než 90 % celkových nákladů na vědu a výzkum je v Nizozemsku průmyslový sektor. Země má dobrou pozici v oblasti klíčových moderních oborů jako biotechnologie, ICT, elektronika a technologie materiálů. Tamní firmy rovněž v Evropě vydělávají nejvíce peněz na prodeji svých patentovaných technologií a vynálezů, což dokazuje jejich mimořádnou technickou vyspělost a schopnost neustále přicházet s něčím novým. Ke světové extratřídě patří země, i pokud jde o krocení vodního živlu a krajinotvorbu. Vodní masy drží na uzdě téměř čtyři tisíce kilometrů hrází, náspů a přehrad. Na bývalém mořském dně dnes leží celé provincie. Novinky se ale netýkají jen stavebnictví, techniky a průmyslu. Nizozemci jsou prostě inovativní ve všech oblastech svého života. Nizozemsko je z hlediska logistiky vysoce strategickým centrem a to především díky své poloze, ale také díky rozsáhlé železniční síti, síti vodních cest a dostupnosti po evropských dálnicích. Jen pro srovnání: Nizozemské království je rozlohou téměř o polovinu menší než ČR, přesto je délka místních dálnic oproti Česku dvojnásobná, hustší je i silniční síť. Pokud jde o vodní cesty, v Česku je využíváno k dopravě celkem 664 kilometrů vodních toků, v Nizozemsku 6214 km. Nizozemsko je označováno za bránu do Evropy mj. i jako významné centrum námořní dopravy. Rotterdam je největším námořním přístavem Hybridní létající vůz Mekka operativního leasingu Milovníci sportu znají Nizozemsko jako zemi skvělých fotbalistů a rychlobruslařů, gurmáni oceňují kvalitu tamějších sýrů. Málokdo ale ví, že Nizozemci dali světu otevřenou kalkulaci v rámci operativního leasingu. Asi nikde jinde není operativní leasing tak rozšířený jako právě tady. V loňském roce zahrnoval místní leasingový trh firemních automobilů zhruba 650 tisíc osobních a užitkových vozidel, z toho 90 % bylo financováno právě prostřednictvím operativního leasingu. V NL se dokonce zrodila jedna ze specifických forem tohoto produktu tzv. otevřená kalkulace. Před 50 lety, tedy v polovině 60. let minulého století, v Evropě a jedním ze tří největších na světě. Nové výzvy v logistice Stejně jako průmyslu, dotkla se hospodářská krize i evropské logistiky. Hospodářský pokles v letech přiměl zákazníky přemýšlet o svých dodavatelích ve snaze ušetřit. Finanční tlak pociťují firmy do dnešních dnů. Mnoho zákazníků proto začalo hledat cestu, jak snížit své náklady. Logistika patří k těm částem podnikání, kde platí v dnešní době hledání úspor, jednoduché pravidlo: když ji děláte dobře, přináší firmě velkou efektivitu, pokud ji děláte špatně, velké výdaje. A to znamená, že mnoho firem si právě na logistiku s ní přišla nizozemská společnost LeasePlan. Zakladatel firmy Anton Goudsmit měl přitom původně v úmyslu poskytovat leasing zařízení. O autech možná ani nepřemýšlel. Přimělo ho k tomu až setkání s dalším Nizozemcem, Huibem van der Meulenem, prodejcem vozů Opel. Právě jeho inovativní přístup k byznysu stál na počátku budoucího globálního úspěchu LeasePlanu. Na jeho nápadu postavila firma svou otevřenou kalkulaci, s níž se prosadila po celém světě. Firma dnes nabízí služby ve 32 zemích a celkem pečuje přibližně o 1,4 milionu vozů. Otevřená kalkulace je jednou z forem zpoplatnění operativního leasingu, kdy leasingová společnost přebírá povinnosti spojené s firemními vozy. Zákazník se nemusí zabývat sháněním dálničních známek, placením silniční daně, vyřizováním pojistek, objednáváním sezonních pneumatik, řešením pojistných událostí prostě spoustou věcí, které ho zdržují. Auta navíc nekupuje, ale pronajímá si je na předem určenou dobu. Výhodou je přehledná fakturace: většina nákladů je rozpočítána do měsíčních splátek. K tomu lze připočítat úspory ve formě slev u prodejců vozů i autodo- pořádně posvítilo. I v tomto ohledu jsou v Nizozemsku napřed, i české společnosti už ale hledají odpovědi na otázky, zda je nutné dovážet tolik komponent ze zahraničí, jak ušetřit na dálkové dopravě a jak pečlivě vybírat přepravce. Nizozemské logistické společnosti jdou s trendem dnešní doby zahrnout do svého portfolia více malých a středně velkých firem. Malé a střední podniky nemají většinou svá vlastní oddělení dopravy a logistiky, případně celní deklarace. Potřebují proto řešení na klíč, které jim pokryje přepravní potřeby od A do Z. I nadále však úzce spolupracujeme se zákazníky z velkých společností, které jsou pro nás klíčové. Například z automobilového plňků, pojišťoven, servisů, poskytovatelů čerpacích karet a podobně, říká generální ředitel české pobočky LeasePlanu Jaromír Hájek. (Nejen) ekologické stavby Dalším případem úspěšné nizozemské firmy, která u nás prosazuje inovativní přístupy, je inženýrská firma Tebodin. Například projektuje a řídí výstavbu úsporných, ekologických budov, které mají výrazně nižší energetickou náročnost a nižší dopad na životní prostředí v mnoha oblastech. Příkladem budiž sídlo společnosti Olympus v Přerově nebo projekty certifikované v systému LEED a BREEAM. Kanceláře Tebodin B.V. se specializují na určité obory průmyslového inženýrství, v nichž koncentrují unikátní know-how. Mimo chemie a petrochemie je to především plynárenství, farmacie a zpracování plodin. V třech posledně jmenovaných oborech je know-how exportováno i do dalších zemí včetně ČR. Nizozemské a české kanceláře Tebodinu spolupracovaly poslední dobou například při řešení výroby ultračisté vody pro výrobu vakcín, speciální čištění zemního plynu v podzemních zásobnících, nebo skladování a míchání melasy. Špatná logistika přináší firmám velké výdaje, dobrá ušetří segmentu, průmyslu, péče o zdraví, hig-tech nebo lifestylu, uvádí Miloš Malaník, generální ředitel TNT ČR, která má nejlepší silniční přepravní síť v Evropě a po německé DHL je i druhou největší logistickou společností na evropském trhu. Lidé v TNT vědí, že zákazníci jsou ochotni akceptovat delší dobu dodání, nicméně stále vyžadují vysokou spolehlivost. Před expresní službou tedy dávají přednost bezpečnosti, spolehlivosti, sledovatelnosti dodávek apod. Většina našich zákazníků využívá kombinaci leteckcýh služeb Express a pozemní přepravy Economy Express. K tomu je evropská pozemní síť perfektně přizpůsobena, doplňují zástupci TNT. Vypadá to, že naše gastronomická budoucnost bude návratem ke kořenům lidských potravních zvyklostí. Alespoň podle inovátorů z několika nizozemských společností. Sarančata, cvrčci, mořské řasy a celá řada dalších neuvěřitelných laskomin končí na talířích miliard lidí po celém světě. Zpravidla těch méně movitých, kteří si zkrátka šťavnatý steak můžou dovolit jen stěží. Strava chudých však možná brzy spasí svět bohatých. Je zdravá, výživná a díky novým technologiím jí brzy budeme mít plné pěstírny. Šestinozí zachránci lidstva? Hmyz pochoduje na frontu v jídelních přídělech elitních vojáků. Právě pro ně a třeba také pro kosmonauty vědci vyvíjejí potravinové energetické bomby z hmyzích surovin. Do restaurací si však šestinohé pochoutky nacházejí cestu už teď. Hmyz je v poměru ke své hmotnosti neobyčejně výživný. Pokrmy z něj obsahují vysoké procento bílkovin, téměř žádný cholesterol a chitin z vnějších schránek navíc čistí střeva podobně jako vláknina, vysvětluje Ger van de Wal ze společnosti Insect Europe sídlící v nizozemském Lelystadu. Podle nizozemských odborníků je pojídání hmyzu zdravé nejen pro lidi, ale i pro celou planetu. Při chovu běžného dobytka jsou zapotřebí rozlehlé pastviny nebo mamutí velkochovy, při produkci masa se navíc do ovzduší dostává mnoho skleníkových plynů. Nároky na chov jedlého hmyzu jsou řádově nižší, vypočítává Ger van de Wal. Móda netradičních pokrmů navíc v Evropě sílí. Dnes najdete naše delikatesy ze sarančat, cvrčků nebo moučných červů ve vybraných restauracích, za pár let by se však mohly stát součástí běžné nabídky. Když totiž hmyz dobře ochutíte, získáte překvapivě dobré jídlo, slibuje průkopník nové výživy. Zdraví má zelenou Ochutnali byste chléb z řas? V Holandsku už ho prodávají. Dali mu přiléhavou přezdívku meerbrood, tedy mořský chléb, ačkoli se o jeho zelenou barvu starají sladkovodní řasy rodu Chlorella. V porovnání s běžným pšeničným chlebem ten náš obsahuje o třicet procent soli méně. Tajemství se skrývá právě v přidaných řasách. Ty totiž stimulují takzvanou pátou chuť umami, jež pak zintenzivňuje vnímání slaných příchutí, vysvětluje Erwin Houzager, ředitel společnosti Phycom, jež se výrobou řasových pokrmů zabývá. Na počátek potravního řetězce, který řasy v přírodě tvoří, se můžeme vydat i díky těstovinám či sušenkám s přídavkem řas obsahujících velké množství zdraví prospěšných minerálních látek či nenasycených mastných kyselin. Naší výhodou je, že dokážeme získat absolutně čistou řasovou kulturu bez bakterií a dalších mikroorganismů, které se v přírodě přichycují na buněčné stěny řas, dodává Houzager. Kultivace řas probíhá nonstop v krytých halách. Po sklizení se z řas odfiltruje voda a vzniklá zelená pasta se rychle vysuší. Společnost tak denně vyprodukuje asi třicet kilogramů řas za prodejní cenu 70 eur za kilo. Nově postaru Aby člověk přišel s něčím novým, nemusí nutně upírat zrak do daleké budoucnosti. Někdy stačí obrátit se směrem zcela opačným. Heslem, že člověku nejlépe svědčí potraviny pocházející z jeho rodiště, se začal řídit bývalý manažer Jac Nijskens. Založil unikátní projekt De Historische Groentehof, tedy v překladu něco jako Farma staré zeleniny. Na svém pozemku nashromáždil přes 700 druhů a odrůd evropských plodin, z nichž některé byly zapomenuté už za časů našich babiček. Navázal styky s botanickými zahradami po celém kontinentu, aby své zahradní unikáty posháněl. A nejen to. Studuji kuchařské recepty staré klidně tři století, abych své výpěstky správně připravil, ukazuje Jac. A aby měli šťovík, brukev či rebarbora dveře otevřené i do dalších domácností, pořádá na svém statku kuchařské kurzy a prodává semena zelených vyslanců minulých dob. Michael Fokt

9 XVI/XVII Nizozemské vynálezy? Létající elektrárna či chytrá dálnice Nizozemsko je na špičce Evropy v patentech a vynálezech. Už v minulosti dali nizozemští vynálezci světu třeba kompaktní disk nebo ponorku. I v současnosti technické novinky z Nizozemska překvapují a udivují. Ať už jde třeba o cyklostezku vyrábějící elektřinu nebo o alkohol v pilulkách. Úspěch nizozemského hospodářství stojí mimo jiné tradičně na chytrosti tamějších vědců a konstruktérů. Mezi výčet důležitých vynálezů, které spatřily světlo světa poprvé právě v Nizozemsku, patří třeba elektronický kardiograf nebo kompaktní disky. Mezi technickými průkopníky se Nizozemci drží i v současnosti. Nizozemsko má po Německu nejvyšší počet podaných žádostí o patent u Evropského patentového úřadu, kam jen v letech 2007 až 2012 podali Nizozemci téměř 38 tisíc žádostí. Pro srovnání například žadatelé z České republiky podali ve stejném období jen zhruba 800 patentových přihlášek. Cyklostezka, která vyrábí energii Mnoho současných nizozemských inovací směřuje k ekologičtějšímu životu. Týká se to například unikátní solární cyklostezky, kterou loni zprovoznilo město Krommenie. V podstatě jde o stezku udělanou z panelů, které zároveň generují energii ze slunečního záření. Stezka zatím měří jen 70 metrů a nyní se testuje, nakolik se provoz osvědčí. Pokud by ale kombinace cesty a elektrárny Elektronická marihuana a alkohol v prášku Vedle seriózně myšlených vynálezů přicházejí z Nizozemska i poněkud méně vážné nápady, které však o to víc poutají pozornost médií. To se týká například první elektrické cigarety imitující chuť marihuany. V Nizozemsku panuje velká tolerance vůči prodeji a konzumaci marihuany, a tak není náhoda, že právě v této zemi začala podle vzoru elektronických tabákových cigaret jedna společnost prodávat i elektronické jointy. Podle výrobce je tato e-marihuana vůči zdraví uživatele na rozdíl od klasické marihuany neškodná. Také s další návykovou látkou s alkoholem to zkusili v Nizozemsku novátorsky. Tamější studenti vyvinuli jakýsi alkohol v prášku. Pilulka se rozustí ve vodě a vznikne šumivý nápoj s příchutí a s obsahem pouhých tří procent alkoholu, takže díky tomu lze pilulky prodávat i mladým konzumentům. zafungovala, nápad by mohl mít obrovský potenciál v zemi, která je cyklostezkami doslova prošpikována. Na ekologické získávání energie míří také kuriózní patent nizozemského vynálezce Wubbo Ockelse. Ten experimentuje s velice jednoduchým principem do vzduchu vypustí velkého draka, který opisuje ve větru osmičku, a ukotvující lano přenáší pohyb na soustrojí, jež tah přeměňuje na energii. Podle Ockelse by mohla tato létající elektrárna nazvaná Kite Power fungovat pro výrobu elektřiny hlavně v těch částech Nizozemska, kde vanou silné a trvalé větry. Inteligentní silnice sama varuje před námrazou Pozornost si získal také originální nápad designéra Daana Roosegaarda, který přišel s konceptem inteligentní dálnice. Pruhy na takové silnici jsou vyvedeny luminiscenční barvou, která v noci sama světélkuje. Na chytré silnici jsou také speciálními barvami naneseny varovné symboly, které se na základě chemické reakce objeví právě za takového počasí, před kterým mají varovat například při námraze. Původně jen odvážný nápad se již v praxi zkouší na jedné z nizozemských dálnic. Možná na ní budou jednou světélkující pruhy ukazovat cestu i létajícímu automobilu, což je další vynález, se kterým experimentují talentovaní nizozemští konstruktéři. V roce 2012 poprvé vzlétl prototyp označený PAL-V One, který se může během deseti minut změnit z dvousedadlového vozu na vrtulník. V létající i pojízdné formě se tento hybridní stroj pohybuje rychlostí až 180 kilometrů v hodině. Stejně jako u konkurenčních modelů z jiných zemí však zatím létající auto představuje spíš technickou kuriozitku než stroj určený k sériové výrobě a masovému využití. Naopak velmi široké využití může uplatnit vynález kompletovaný Massoudem Hassanim, který se do Nizozemska přistěhoval z Afgánistánu. Právě poměry ve válkou zmítané zemi ho motivovaly k sestrojení jakési samohybné koule proti minám. Koule připomíná květ bodláku, a protože je lehká, podle konstruktéra ji může vítr hnát volně přes minová pole, kde bude koule samovolně odpalovat nastražené miny. Tomáš Stingl Tento přístav byl odedávna významnou světovou křižovatkou v námořní plavbě i obchodu. Když byl v roce 1872 dokončen vodní kanál nazvaný Nová vodní cesta (Nieuwe Waterweg), město samotné se stalo přístupné i velkým zaoceánským lodím. Aktivita při stavbě tohoto kanálu vedla k expanzi města a přístavu na jižní břeh řeky Maas. Těsně před koncem 19. století však na břehu severním vyrostl první představitel moderní architektury Bílý dům (Witte Huis). Byl postaven ve stylu francouzských zámečků, ale zároveň v americkém duchu, tedy do výšky. S 45 metry byl tento mrakodrap svého času nejvyšší budovou v Evropě. Když tu na začátku 20. století vyrostla řada raně moderních staveb, jako například továrna Van Nelle s mosty mezi budovami, stal se Rotterdam renomovaným centrem moderní architektury s rodící se tradicí modernistického designu. Rozrůstání města učinila přítrž druhá světová válka. Německé letectvo Luftwafe bombovými útoky srovnalo se zemí celé srdce města. Přibližně osmdesát tisíc lidí zůstalo bez domova. Po válce byla v části Luevehaven odhalena socha s názvem Město bez srdce (Stad zonder hart) od uznávaného sochaře běloruského původu Ossipa Zadkina. Tato pozoruhodná socha se později také stala symbolem Rotterdamu. Ve stejném čase započaly práce na obnově města. V padesátých až sedmdesátých letech vyrostla nejen řada nových budov, ale i celé čtvrtě pro dělníky z přístavu. Výstavba těchto čtvrtí (např. Pendrechtu) byla i prvním poválečným pokusem dát hmatatelnou formu touze po nové harmonické společnosti. Této Rotterdam: Město s dírou v srdci Rotterdam ležící na řece Nieuwe Maas se může pyšnit velmi rozmanitou architekturou. Moderní budovy tu najdete na každém kroku, mnohem častěji než kdekoli jinde v Evropě. Město tak zaceluje svou ránu v srdci, kterou mu kdysi způsobily válečné nálety. Blaakse Bos Rotterdam myšlence odpovídal i experimentální vzhled těchto částí města. Les bez stromů V sedmdesátých letech, kdy byl střed města již zaplněn zejména vysokými kancelářskými budovami, radní náhle zjistili, že když lidé večer opustí svá pracoviště, život ze středu města opět zmizí. Proto začali vyvíjet aktivní architektonickou politiku, jejímž výsledkem byla stavba tří vysokých věžových domů se stovkami apartmánů. Stále však nebyli spokojeni, a tak rozhodli, že pokud chtějí lidem zpříjemnit život a udělat město malebnější, musejí na další projekt přivézt architekta z Amsterdamu. Stal se jím Piet Blom. Tomu byl přidělen úkol překlenout myšlenkou, originálním designem i vlastní stavbou tramvajový uzel ve čtvrti Blaak. Inspirací mu byl most Ponte Vecchio ve Florencii. Samotný design jednotlivých kvádrů (bytů) zpodobňuje abstraktní strom. Celý komplex nazývaný také Blaakský les (Blaakse Bos) je míněn jako lesní vesnička ve městě. Výstavba těchto bytů byla experimentem, ve kterém Blom myslel spíše na formu a estetický i prostorový efekt než na praktické využití. Nicméně všechny byty byly rozprodány ještě před jejich dokončením v roce Funkčnost projektu ale spočívá v tom, že na mostě (promenádním patře) jsou umístěny obchody, školy, dětské hřiště i služby, a tak to obyvatelé nemají nikam daleko. V jednom z bytů sídlí i Akademie architektů a další slouží jako ukázkový byt, který je momentálně přístupný veřejnosti. Mnoho lidí přicházelo, zvonilo u dveří na nájemníky a zvědavě se dožadovalo prohlídky, vysvětluje vlastník a manažer experimentálního muzea Ed van der Graaf. Zájem veřejnosti mě tak přímo podnítil k otevření tohoto bytu, říká. Interiér každého bytu je rozdílný, ale všechny mají společné to, že plochy půdorysu mají trojúhelníkový tvar. Okna i zdi mají sklon přibližně šedesát stupňů a ze stran se sbíhají do špičky. Uprostřed všech podlaží se tyčí nosný sloup, kolem něhož se vine schodiště. Na hřišti architektů Od hlavního vlakového nádraží Centraal v severní části města se táhne tzv. zelená osa vedoucí téměř až k řece. Tuto osu vyznačuje dlouhý pás podlouhlých jezírek, lemovaný zelení a stromy. Do parkového charakteru zapadají i tramvajové koleje, které splývají s krátce střiženým trávníkem, jenž tak připomíná spíše golfové hřiště. Na druhé straně se nacházejí nejrůznější sochařské exponáty od renomovaných sochařů, jako jsou například Shapiro Laurens, Wotruba nebo Rodin. Jejich sochy sem byly umístěny v rámci výstavy Rotterdam, město kultury v roce Jakmile se člověk dostane k řece a pohlédne na elegantní strukturu mostu Erasmusbrug, pojmenovaného podle středověkého filozofa, nikdy na něj nezapomene. Ve většině lidí tato nejnovější dominanta města vyvolává pozitivní emoce. Most byl otevřen holandskou královnou Beatrix v roce 1996 a hned od začátku si vysloužil přezdívku Labuť. Avšak nejen mosty jsou schopny dostat lidi přes řeku. Stále se zde nachází taxislužba, která využívá rychlých motorových člunů, a pod řekou vede jak dráha metra, tak několik tunelů. Nejstarší z nich, Maas tunel, slouží nejen autům, ale i početným cyklistům a chodcům. O bezpečnost uvnitř se starají policisté, kteří pravidelně procházejí chladnou chodbou. Člověk v pozadí Už na první pohled Rotterdam zaujme, a to nejen počtem zcela originálně řešených budov, architektonických prvků, ale i detaily, které mnohdy plní jen estetickou funkci. Prohlídka města dá skutečně zabrat. Zdá se, jako by zde architekti pracovali na směny, s nezlomnou touhou neustále chodili ulicemi a přemýšleli, co kde nového postavit, zlepšit, upravit, předělat, dodělat, vyplnit nebo překlenout. Avšak toto zdání je přehlušené promyšlenou architekturou celku i vstřícnými podmínkami k životu, což naplňuje srdce zdejších obyvatel především. A ti, jak sami tvrdí, jsou již smířeni s faktem, že žijí ve městě, které nebude nikdy dokončeno. A jeho srdce i pneumatická kladiva budou bít navždy. Daniel Pečeně, Lidé a země Lodní a dopravní škola

10 XVIII/XIX Hvězda nizozemské architektury oslňuje svět Patří mezi hvězdy současné architektury. Fascinující projekty jednoho z otců dekonstruktivistické moderny zná celý svět. Seznamte se: Nizozemský architekt a profesor architektury a urbanismu na Harvardově univerzitě Rem Koolhaas. Nejvýznamnějším nizozemským vyslancem moderní architektury je v současnosti právě sedmdesátiletý Rem Koolhaas. Jeho ateliér OMA (Office for Metrpolitan Architecture), který založil v roce 1975 spolu s architekty Eliou Zenghelisem, Zoe Zenghelisovou a Madelon Vrisendorpomovou v Londýně, má za sebou stovky realizací po celé planetě. Na webových stránkách OMA najdete téměř denně nové zprávy o tom, kde se začíná podle jeho unikátních návrhů stavět. Způsob, jakým Koolhaas dokázal prezentovat dokonalá technická řešení budov a zároveň jim obléct nekonvenční ale slušivý kabát, ho už před 35 lety katapultoval mezi světovou elitu. Kreativita v architektuře musí jít podle něj ruku v ruce s funkčností, což připomínají i slova jeho českých kolegů na stránkách Stavebního fóra: Koolhaas si uvědomuje, že jako tvůrce můžete mít tisíc myšlenek a nápadů, avšak bez klientů zůstanete jen jako vysílací přístroj bez elektrického proudu. Prodejna jako umělecká scéna K nejproslulejším stavbám, jež Věž CCTV v čínském Pekingu udivují netradičním pojetím exteriéru ve spojení s dokonalou funkčností, patří koncertní síň v portugalském Portu Casa Musica, hypermoderní věž CCTV v čínském Pekingu, Lille Grand Palais ve Francii, působivá budova nizozemské ambasády v německé metropoli Berlíně, která vyhrála Architekturpreis Berlin 2003 a Mies van der Rohe Award for European Architecture 2005, či projekt Dům umění v architektově rodném Rotterdamu. Že zájem o Koolhasovo dílo neutuchá, dokazují chystané projekty v Evropě, Asii i na americkém kontinentu: nová budova nakladatelství Axel Springer v Berlíně, knihovna ve francouzském Caen, zážitkový dům Samsung v Singapuru, nová zástavba v Miami Beach, ředitelství burzy v Shenzen v Číně, či domy v kolumbijské Bogotě. S nadšením byl před několika lety odbornou i laickou veřejností přijat jeho projekt obchodu Prada v New Yorku. V luxusní čtvrti Soho vyrostl na místě bývalého muzea moderního umění obchodní dům, který je prodejnou a zároveň uměleckou scénou. Zboží zde visí pod stropem v pohyblivých kolejnicích, které mohou zákazníci odsunout, případně se jako v přírodním amfiteátru posadit na prostorné schodiště, kde jsou vystaveny boty či šaty. Rem Koolhaas se živí jako urbanista, architekt a učitel, ale současně pracuje jako odborný poradce, designér webových stránek či spisovatel. Filozofie jeho ateliéru OMA dodnes vychází z jeho knihy Delirious New York (1978), ve které analyzoval dopad prostředí a kultury velkoměsta na architekturu, a který určil směr jeho kariéry. Monografie S,M,L,XL z roku 1994, plná komentářů a kritických esejů na téma současné architektury, se stala doslova kultovním dílem. Lákavá nevábnost velkoměst Jako teoretik a guru urbanismu se Rem Koolhaas dokáže nadchnout i pro nevábná zakoutí velkoměst. Zajímají ho například i parkoviště u dálnic, nákupní centra či drive-in restaurace. Otevřené prostory na periferii - případně i válkou zničená města - nabízejí podle jeho názoru nekonečná prostranství, která volají po zkrášlení nekonvenční a kreativní zástavbou. Ostatně i výše zmíněný Rotterdam, kde se Koolhaas na konci druhé světové války narodil, a z jehož historického centra tehdy zbyly jen ruiny, je dnes nizozemským centrem moderní architektury. Postmoderna a dekonstruktivistická architektura je pro jedny nestravitelná, druzí ji ale zbožňují. Každopádně však nenudí a často vyvolává v lidech silné emoce. Vždyť i Tančící dům architektů Franka O. Gehryho a Vlada Miluniče byl v Česku léta předmětem vášnivých polemik. Rem Koolhaas však nenásledoval osud známého českého architekta a inovátora Jana Kaplického, kterého ctil svět, ale v rodné zemi se příliš velkého uznání nedočkal. Naopak. Profesor urbanismu a architektury na Harvardu je v Nizozemsku i ve světě uznávanou personou nejen na poli architektury. Není divu, že jej v roce 2008 zařadil časopis Time do celosvětového žebříčku 100 nejvlivnějších lidí. Rem Koolhaas je zároveň držitelem Pritzkerovy ceny, jež je prestižním oceněním Hyattovy nadace v oblasti architektury, inspirovaným Nobelovou cenou. Jakub Procházka Mladá fronta a. s. Veškerá práva vyhrazena, příloha deníku E15, samostatně neprodejná. Číslo registrace deníku E15 MK ČR E 17948, ISSN Adresa redakce a obchodního oddělení Mezi Vodami 1952/9, , Praha 4-Modřany, ředitel divize Euro E15 Tomáš Skřivánek obchodní ředitel David Korn, Přílohu připravili: Jakub Procházka, Petra Vytečka Šedinová (Velvyslanectví Nizozemského království v Praze), Veronika Karásková (Nizozemsko česká obchodní komora) inzerce A

11

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína.

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Liaison Office of the Olomouc Region, Czech Republic, Fujian Province, China. S podporou Olomouckého kraje Připravil Roman Spáčil

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Podnikání fyzických osob

Podnikání fyzických osob 2. přednáška Právní formy podniku Podnikání fyzických osob Podnik jednotlivce Výhody Menší regulace státem, což ve svém důsledku znamená minimalizaci nákladů (např. na audit účetní závěrky, zveřejňovací

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Bulharská republika Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Od roku 2007 členská země Evropské unie s druhým

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu Milan Hovorka Mám ambici být úspěšným velvyslancem v zemi, která patří k největším a nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Navážu na co nejlepší tradice česko-indických hospodářských vztahů, které využiji

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více