ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI"

Transkript

1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2009 SKUPINA ČEZ Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd :11:14

2 276 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schéma vztahů v koncernu Česká republika Ministerstvo financí ČR *) ovládající osoba ovládaná osoba, zpracovatel zprávy dceřiné společnosti MF ČR dceřiné společnosti vnučky MF ČR osoby nepřímo ovládané MF ČR vnučky pravnučky MF ČR osoby nepřímo ovládané MF ČR pravnučky vlastnictví v rámci koncernu vztahy popisované v této Zprávě prapravnučky praprapravnučky *) Česká republika je ovládající osobou, přičemž hospodaření se státním akciovým podílem v, přísluší Ministerstvu financí České republiky. 2. Schéma struktury koncernu Viz samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky. 3. Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Česká republika Ministerstvo financí ČR ovládající osoba Název Ministerstvo financí České republiky Se sídlem na adrese Letenská 525/15, Praha 1 IČ ovládaná osoba zpracovatel Zprávy Společnost Se sídlem na adrese Duhová 2/1444, Praha 4 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 Výše akciového podílu Ovládající osoba MF ČR vlastnila k v, akciový podíl ve výši 69,78 %. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je v souladu s ustanovením 66a odst. 9 obchodního zákoníku zpracována za období

3 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Abecední seznam společností členů koncernu Viz samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky. 5. Smluvní vztahy Tento přehled zahrnuje smlouvy uzavřené, s propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 1. ČEPS, a.s. Dodatek č. 4 ze dne ke smlouvě č. 3210/06-09/009/560 o poskytování podpůrné služby schopnost ostrovního provozu v období od do Dodatek č. 4 ze dne ke smlouvě č. 3210/06-09/009/570 o poskytování podpůrné služby sekundární regulace napětí a jalových výkonů v období od do Dohoda č. 3210/09/009/610 ze dne o obstarání a poskytnutí elektřiny ze/do zahraničí pro zajištění systémových služeb v elektrizační soustavě České republiky na úrovni přenosové soustavy v období od do Dohoda č. 3210/09/009/620 ze dne o postupech výrobce a provozovatele přenosové soustavy při řízení toků elektřiny s využitím redispečinku. Dodatek č. 2 ze dne k Dohodě o přistoupení k všeobecným obchodním podmínkám nákupu a poskytování podpůrných služeb v letech 2008 až Smlouva o dodávce elektřiny č. 3210/10/999 ze dne pro krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2010 s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Dodatek č. 1 ze dne ke Smlouvě o dodávce elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2010 s převzetím závazku odebrat elektřinu z ES ČR. Smlouva o pásmové dodávce elektřiny ze dne pro krytí ztrát v přenosové soustavě v roce Smlouva č. 3230/10/009/540 ze dne o poskytování podpůrné služby rychle startující záloha 10minutová (QS10 a QS20) v období od do Smlouva č. 3230/10/009/530 ze dne o poskytování podpůrné služby primární regulace frekvence bloku (PR), sekundární regulace výkonu bloku (SR), kladná terciární regulace výkonu bloku (TR+), záporná terciární regulace výkonu bloku (TR-), rychle startující 15minutová záloha (QS15) v období od do Smlouva č. 3230/09-10/009/550 ze dne o poskytování SV30 (snížení výkonu) v období od do Dohoda č. 3230/10/009/560 ze dne o obstarání a poskytnutí elektřiny ze/do zahraničí pro zajištění systémových služeb v elektrizační soustavě České republiky na úrovni přenosové soustavy v období od do Dohoda č. 3230/10/009/580 ze dne o možném snížení výkonu zdrojů v období Smlouva č. 3230/10-12/009/590 ze dne o poskytování podpůrné služby schopnost startu ze tmy v období od do Smlouva č. 3230/10/009/600 ze dne o poskytování podpůrné služby VSR blokem Vltava v období od do Dohoda ze dne o poskytnutí souhlasu ČEPS, a.s., a podmínkách souhlasu s operativními dodávkami elektřiny do zahraničí garantovanými poskytovatelem podpůrných služeb, pro provozovatele přenosové soustavy Slovenské republiky. Smlouva č ze dne o uzavření budoucího Dodatku Smlouvy o připojení k přenosové soustavě ČR ze dne v souvislosti s přípravou připojení 3. a 4. bloku ETE k přenosové soustavě. Smlouva č ze dne o zajištění přeložky a o vzájemné spolupráci a součinnosti při jejím zhotovení a uvedení do provozu. V souvislosti s přípravou připojení nového bloku v elektrárně Ledvice. Dodatek č. 1 ze dne ke smlouvě o připojení elektráren ve vlastnictví, do přenosové sítě ČEPS, a.s. 2. Letiště Praha, a. s. Objednávka ze dne zajištění VIP odbavení v salonku Letiště Praha, a. s. Všechny uvedené smlouvy a dodatky byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, kterým odpovídala i poskytnutá plnění a protiplnění., nevznikla z těchto obchodních vztahů žádná újma. 6. Jiné vztahy, neučinil žádný jiný právní úkon a nepřijal žádné opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

4 278 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Ostatní informace 7.1 Důvěrnost údajů Za důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství propojených osob, a informace, které byly za důvěrné označeny některou osobou, která je součástí koncernu. Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící koncern. Z uvedeného důvodu neobsahuje tato Zpráva v části 5. žádné informace o cenách, popř. množství. 7.2 Výrok auditora ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla prověřena auditorem, společností Ernst & Young Audit, s.r.o., číslo licence 401. Stanovisko auditora je uvedeno ve Výroční zprávě Skupiny ČEZ za rok Společnosti, které neposkytly údaje Ačkoliv zpracovatel vynaložil veškeré úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, aby zjistil údaje potřebné pro zpracování této zprávy, neposkytly mu údaje níže uvedené společnosti tvořící koncern: Teplotechna Praha, a.s. Ormilk, a.s. v konkurzu KONAX a.s. v likvidaci LETKA, a.s. v likvidaci Hotelinvest a.s. v konkurzu Severočeské mlékárny, a.s. Teplice v konkurzu HOLDING KLADNO, a.s. v likvidaci SEVAC a.s. v likvidaci Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. ČMFL, a.s. Dřevařské závody Borohrádek-F, a.s. Municipální finanční společnost a.s. PAL a.s. v likvidaci 8. Závěr Zpracování Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami bylo v zákonem stanovené lhůtě zajištěno statutárním orgánem Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných podkladů a dokumentů, a s vynaložením maximálního úsilí. Rozsah koncernu České republiky byl zpracován podle údajů poskytnutých majoritním akcionářem. Stanovisko auditora je uvedeno ve Výroční zprávě Skupiny ČEZ za rok Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, která své stanovisko přednese na valné hromadě společnosti. V Praze dne 25. března 2010 Dr. Martin Roman předseda představenstva Ing. Daniel Beneš 1. místopředseda představenstva

5 4. Abecední seznam společností členů koncernu Poř. č. Název společnosti IČ Sídlo AGM, a.s. "v likvidaci" AGROCREDIT, a.s. Akcez Enerji A.S. AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. Aken B.V. Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akka Elektrik Üretim A.S. Akkur Enerji Üretim A.S. ALLEWIA leasing s.r.o. AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. BH CAPITAL, a.s. Bohemian Development, a.s / Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland GmbH CEZ Distributie S.A. CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD CEZ Finance B.V. CEZ Finance Ireland Ltd. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ International Finance B.V. CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ MH B.V. CEZ Nowa Skawina S.A. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Polska sp. z o.o. CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD CEZ Romania S.R.L. CEZ RUS OOO CEZ Servicii S.A. CEZ Silesia B.V. CEZ Slovensko, s.r.o. CEZ Srbija d.o.o. CEZ Trade Albania Sh.P.K. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. CEZ Ukraine CJSC CEZ Vanzare S.A. CEZTel, a.s. CM European Power International B.V. CM European Power International s.r.o. CM European Power Slovakia s.r.o. ClickforSky, a.s. CZ INVEST - PLUS, a.s. CZECH HEAT a.s. CSA Services, s.r.o. ČEPRO, a.s. ČEPS, a.s. Česká exportní banka, a.s. České aerolinie a.s. ČEZ Bohunice a.s. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Distribuční zařízení, a.s. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČEZ Prodej, s.r.o. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Teplárenská, a.s. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. ČEZ ICT Sevices, a. s. ČMFL, a.s. ČSA Support s.r.o. Dřevařské závody Borohrádek-F, a.s. (od FINESKO Industry, a.s.) EDICOLLA a.s. Egemer Elektrik Üretim A.S. EGI servis, s.r.o., v konkurzu EGI, a.s. v likvidaci EGP INVEST, spol. s r.o. Elektra Žabčice a.s. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. Elektrownia Skawina S.A. Energetické centrum s.r.o. ENERGIE KRUPKA, s.r.o. Energonuclear S.A. ESS s.r.o. v likvidaci Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. Explosia a.s. Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau FM service s.r.o. FOSPOL a.s. GALA-MIBRAG-Service GmbH GALILEO REAL, k.s. GENTLEY a.s. Global Investment a.s. v likvidaci Gröbener Logistik GmbH Spedition, Handel und Transport HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. HYPO-CONSULT,a.s. HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci" Hotelinvest a.s., v konkurzu IMOB a.s. Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH Istrochem Explosives a. s. v likvidácii Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. JTSD - Braunkohlebergbau GmbH JUNIA s.r.o. "v likvidaci" JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. KONAX a.s. - v likvidaci LACOMED, spol. s r.o. LETKA, a.s. v likvidaci Letiště Praha, a. s. LOMY MOŘINA spol. s r.o. MALLA, a.s. MARTIA a.s. Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. MERO ČR, a.s. MERO Germany AG Mibrag B.V. Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh (MIBRAGmbH) MOL-CEZ European Power Hungary Ltd. Montan Bildungs- und Entwicklungsgesellschaft mbh MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Municipální finanční společnost a.s. zkráceně MUFIS a.s. MW Team Invest S.R.L. NERS d.o.o. New Kosovo Energy L.L.C. Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o. Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. Ormilk, a.s. v likvidaci, v konkurzu OSC, a.s. OSINEK, a.s. "v likvidaci" Ovidiu Development S.R.L. PAL a.s. v likvidaci PPC Úžín, a.s. PPP Centrum a.s. PRISKO a.s. PRODECO, a.s. Realitní developerská, a.s. Sakarya Elektrik Dagitim A.S. SD - 1.strojírenská, a.s. SD - Autodoprava, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. SD - KOMES, a.s. SD - Rekultivace, a.s. SD - Vrtné a trhací práce, a.s. SEVAC a.s. v likvidaci Severočeské doly a.s. Severočeské mlékárny, a.s. Teplice, v konkurzu Silnice Teplice a.s. v likvidaci SINIT,a.s. Skládka Tušimice, a.s. Sky Venture a.s. SLOVAK AIR SERVICES s. r. o. STAVOCENTRAL, a.s., v likvidaci STE - obchodní služby spol. s r.o. (zkratka STE-OS s.r.o.) v likvidaci STROJIMPORT a.s. STROJIMPORT GesmbH. STROJIMPORT GmbH. Export-Import STROJIMPORT TECNOLOGIA S.A. de C.V. STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s., v likvidaci Š-BET s.r.o. ŠKODA PRAHA a.s. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. ŠKODA VÝZKUM s.r.o. ŠKO-ENERGO, s.r.o. ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod TEC Varna EAD TEPLEX s.r.o. Teplotechna Praha, a.s. THERMAL-F, a.s. Tomis Team S.R.L. TOSPOLSKA CZ s.r.o. Transenergo International N.V. UNITEX a.s. Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Whitelines Industries a.s. ZAO TransEnergo K R BULSTAT No HRB BULSTAT No BULSTAT No BULSTAT No K D BULSTAT No HRB HRB HRB HRB HRB IdNr HRB HRB HRB RU K H Id. Nr. ATU Id. Nr. DE BULSTAT No No Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ Praha 4, Durychova 101, PSČ Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Rotterdam, Bergweg 133-A, 3037 EE, Nizozemské království Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15 17, K:3 4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Bohumín, Šunychelská 1159, PSČ Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ Brno, Příkop 843/4, PSČ Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ (od sídlo: Hradec Králové, Křižíkova 788/2, PSČ ) Husinec-Řež č. p. 130, PSČ Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánie Sarajevo, Fra Andela Zvizdovica br. 1, Bosna a Hercegovina Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, VII Pietro, PSČ , Polská republika München, Karl-Theodor Str. 69, PSČ 80803, Spolková republika Německo Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ , Rumunsko Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168 Varna, Bulharská republika Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Nizozemské království Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko Budapest, Károlyi Mihály u. 12, IV. em., Ybl Palota Irodaház, PSČ 1053, Maďarská republika Sofia, 1 Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Bulharská republika Skawina, ul. Pilsudskiego 10, PSČ , Polská republika Warszawa, ul. Rondo ONZ, lokal VII Pietro, PSČ , Polská republika Chorzów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, PSČ , Polská republika Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PSČ 1309, Bulharská republika Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, Rumunsko Moskva, Presnenskij val 19, PSČ , Ruská federace Piteşti, 148 Republicii Boulevard, PSČ , Rumunsko Bratislava, Gorkého 3, PSČ , Slovenská republika Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Republika Srbsko Tirana, Abdyl Fransheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánie Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika Warszawa, ul.rondo ONZ, lokal VII Pietro, PSČ , Polská republika Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko Kyjev, Velika Vasilkivska street 5, PSČ 01004, Ukrajina Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ , Rumunsko Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, PSČ Bratislava, Lakeside Park, Tomášikova 64, PSČ , Slovenská republika Bratislava, Vlčie hrdlo 1/A, PSČ , Slovenská republika Praha 6, Jana Kašpara 1/1069, PSČ Praha 10 Záběhlice, Jižní spojka 3247, PSČ (od Trutnov 3, Kladská 466, PSČ ) Praha 6, K letišti, PSČ Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or.12, PSČ Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ Ostrava Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, PSČ Ostrava Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ Hostivice, Komenského 534, PSČ Třebíč, Bráfova 16, PSČ Ostrava Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ Praha 4, Duhová 1/425, PSČ Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ Chomutov, Školní 1051/30, PSČ Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, PSČ Praha 7, Janovského 438/2, PSČ Praha 6, Letiště Ruzyně, K letišti, PSČ Borohrádek, Nádražní 35, PSČ (od sídlo: Praha 3 Žižkov, Na Rovnosti 2244/5, PSČ ) Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15 17, K:3 4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Čelákovice, Kozovazská 1049, PSČ Praha 6, M. Horákové 109, PSČ Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ Chorzów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, PSČ , Polská republika Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ , Polská republika Jindřichův Hradec, Otín č.p. 3, PSČ Krupka 1, Mariánské náměstí 22, PSČ Bucuresti, Str. Polona 65, Etaj 5, Sector 1, Rumunsko Teplice Sobědruhy, Důlní 97, PSČ Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ Pardubice, Semtín 107, PSČ Hohenmölsen, Ernst-Thälmann-Str. 6, PSČ 06679, Spolková republika Německo Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ Prachovice, Tovární 302, PSČ Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, Elsteraue, PSČ 06729, Spolková republika Německo Praha 7, Janovského 438/2, PSČ Praha 1, Staré Město, V kolkovně 920/5, PSČ Praha 1, Těšnov 1 Gröben, Werkstrasse 1, PSČ 06682, Spolková republika Německo Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ Praha 2, Jaromírova 64, PSČ Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ Praha 1, Nekázanka 4 Praha 7, Janovského 438/2, PSČ Leipzig, Nonnenstrasse 9, PSČ 04229, Spolková republika Německo Bratislava, Nobelova 34, PSČ , Slovenská republika Bratislava, Tomášíkova 22, PSČ , Slovenská republika Theissen, Wiesenstrasse 20, PSČ 06727, Spolková republika Německo Ostrava, Stodolní 9, PSČ Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ Jihlava, Křižíkova 17, PSČ Husinec-Řež č.p.130, PSČ Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Mořina, PSČ Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ Vohburg a. d. Donau, MERO-Weg 1, PSČ , Spolková republika Německo Amstelveen, Handweg 159, 1185 TX, Nizozemské království Theissen, Wiesenstrasse 20, PSČ 06727, Spolková republika Německo Százhalombatta, Olajmunkás út 2, PSČ 2440, Maďarská republika Theissen, Wiesenstrasse 20, PSČ 06727, Spolková republika Německo Braunsbedra, Geiseltalstrasse 1, PSČ 06242, Spolková republika Německo Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ Constanta, Str Nicolae lorga Nr. 20, Incaperile 2 Si 3, Etaj 2, Rumunsko Gacko, Industrijska zona bb, PSČ 89240, Bosna a Hercegovina Prishtina, Andrej Gropa Nr. 30, PSČ , Kosovo Husinec-Řež č.p.130, PSČ Tirana, BIIoku Vasil Shanto, Albánie Žamberk, PSČ Brno, Staňkova 18a, PSČ Praha 8, Prvního pluku 206/7, PSČ Constanta, Str. Nicolae lorga Nr. 20, Incaperile 4 Si 4A. Etaj 2, Rumunsko Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ Praha 3, Seifertova 570/55, PSČ Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ Praha 7, Janovského 438/2 Teplice, Masarykova 51, PSČ Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Bílina, ul. Důlní čp. 437, PSČ Bílina, Důlní čp. 429, PSČ Kadaň, Tušimice 7, PSČ Most, Moskevská 14/1, PSČ Kadaň, Tušimice 7, PSČ Bílina, Důlní ulice čp. 375/89, PSČ Kostelec nad Černými lesy, Bohumile, PSČ Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ Teplice, Libušina 2154, PSČ Teplice, Chelčického 7, PSČ Ostrava Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ Kadaň, Tušimice 7, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Bratislava, Letisko M. R. Štefánika, PSČ , Slovenská republika Praha 2, Jaromírova 64, PSČ Praha 2, Vinohradská 8, PSČ Praha 3, U Nákladového nádraží 6 Wien, Porschestrasse 11 A , Rakousko Wiesbaden, Paul-Friedländer-Strasse 8, PSČ 65203, Spolková republika Německo Estado de Mexico, Tlalnepantla, Calle de Jesús Heroles o 5, Colonia la Joya Ixtacala, C.P , Mexiko Praha 5 Zličín, K metru 312, PSČ Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168 Varna, Bulharská republika Ústí nad Labem, Masarykova 209, PSČ Praha 2, Ječná 39, PSČ Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ Constanta, Str. Nicolae lorga r. 20, Incaperea 1, Etaj 2, Rumunsko Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ Brno, Šumavská 31, PSČ Brno, Veveří 95, č.p. 972, PSČ Husinec-Řež čp. 130, PSČ Tovarniška 18, PSČ 8270, Republika Slovinsko Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ Moskva, Dvornikova 7, Ruská federace Význam barev ve sloupci Název společnosti viz kapitola 1.

6 2. Schéma struktury koncernu Česká republika Ministerstvo financí 69,78 % 100 % Severočeské doly a.s. 100 % PRODECO, a.s. 100 % SD - 1.strojírenská, a.s. 100 % SD - Autodoprava, a.s. 100 % SD - Vrtné a trhací práce, a.s. podíl 100 % od % SD - Kolejová doprava, a.s. 100 % SD - Rekultivace, a.s. 100 % SD - Vrtné a trhací práce, a.s. k prodej celého podílu 98,00 % Skládka Tušimice, a.s. 92,65 % SD - KOMES, a.s. 50 % JTSD - Braunkohlebergbau GmbH nabytí účasti k % Mibrag B.V. 100 % ČEZ Správa majetku, s.r.o. 100 % CEZTel, a.s. 100 % ČEZ Bohunice a.s. vznik % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh (MIBRAGmbH) 49 % Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau 100 % GALA-MIBRAG-Service GmbH 50 % Gröbener Logistik GmbH Spedition, Handel und Transport 100 % Montan Bildungs- und Entwicklungsgesellschft mbh 50 % MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH 25 % Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH 49 % Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. vznik % ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 100 % ČEZ ICT Sevices, a. s. 100 % SINIT,a.s. 100 % ČEZ Logistika, s.r.o. 100 % ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 100 % ČEZ Měření, s.r.o. 100 % PPC Úžín, a.s. 51,05 % LOMY MOŘINA spol. s r.o. 100 % ČEZ Energetické služby, s.r.o. 100 % ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 100 % ČEZ Teplárenská, a.s. 100 % ALLEWIA leasing s.r.o. od zánik společnosti fúzí s ČEZ Teplárenská, a.s. 100 % TEPLEX s.r.o. nákup % MARTIA a.s. nákup % ENERGIE KRUPKA, s.r.o. 50 % FM service s.r.o. 66,67 % OSC, a.s. 100 % STE - obchodní služby spol. s r.o. (zkratka STE-OS s.r.o.) v likvidaci 52,46 % Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 100 % Centrum výzkumu Řež s.r.o. 100 % ŠKODA VÝZKUM s.r.o. 62,50 % LACOMED, spol. s r.o. 40,00 % Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o. 100 % Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. 100 % EGP INVEST, spol. s r.o. do podíl 66 %, potom 100 % 12,00 % ŠKO-ENERGO, s.r.o. 5,00 % ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. 51,00 % ESS s.r.o. v likvidaci zánik 99,9 % ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. do podíl 100 %, potom 99,9 %, od podíl ČEZ Správa majetku, s.r.o., 0,1 % 100 % MALLA, a.s. nákup % Š-BET s.r.o. od podíl 90 %, od podíl 100 % 100 % Elektra Žabčice a.s. nákup % EDICOLLA a.s. nákup % CZ INVEST - PLUS, a.s. 100% podíl od % ČEZ Distribuce, a. s. 100 % ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 100 % ČEZ Prodej, s.r.o. 100 % GENTLEY a.s. nákup % Bohemian Development, a.s. nákup % ŠKODA PRAHA a.s. 100 % EGI servis, s.r.o., v konkurzu zánik 100 % EGI, a.s. v likvidaci 100 % ČEZ Distribuční zařízení, a.s. vznik % ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 100 % CZECH HEAT a.s. nákup % Energetické centrum s.r.o. nákup % CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. 100 % CEZ Bulgaria EAD 100 % CEZ Trade Bulgaria EAD 100 % CEZ Laboratories Bulgaria EOOD 67,00 % CEZ Elektro Bulgaria AD 100 % TEC Varna EAD 100 % CEZ Silesia B.V. 100 % CEZ Chorzow B.V. 75,2 % Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 100 % CEZ Poland Distribution B.V. 100 % Elektrownia Skawina S.A. od % podíl CEZ Poland Distribution B.V. 100 % CEZ Polska sp. z o.o. 100 % CEZ Trade Polska sp. z o.o. 100 % CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. 100 % CEZ Srbija d.o.o. 100 % New Kosovo Energy L.L.C. 100 % CEZ Distributie S.A. k podíl, 81,01 %, od podíl, 100 % 100 % CEZ Vanzare S.A. k podíl, 81,01 %, od podíl, 100 % 63,00 % CEZ Servicii S.A. k změna podílu, na 63,00 %, 37 % Electrica S.A. 100 % CEZ Romania S.R.L. 99,99 % CEZ Trade Romania S.R.L. podíl dalšího společníka: podíl ČEZ Správa majetku, s.r.o.: 0,00625 % 100 % CEZ Ukraine CJSC 51,00 % NERS d.o.o. 100 % CEZ Hungary Ltd. 100 % CEZ MH B.V. 67 % Transenergo International N.V. společnost prodána k % ZAO TransEnergo prodej 100 % CEZ Slovensko, s.r.o. 100 % CEZ Deutschland GmbH 100 % CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD 67,00 % CEZ Razpredelenie Bulgaria AD 100 % CEZ Finance B.V. 100 % CEZ RUS OOO 50 % CM European Power International B.V. 100 % CM European Power International s.r.o. 100 % MOL-CEZ European Power Hungary Ltd. nabytí účasti k % CM European Power Slovakia s.r.o. nabytí účasti k , podíl, 24,5 % 99,9 % Tomis Team S.R.L. 0, % CEZ Poland Distribution B.V. 100 % MW Team Invest S.R.L. 95 % Ovidiu Development S.R.L. podíl dalšího společníka: CEZ Poland Distribution B.V.: 5 % 100 % CEZ Albania Sh.A. nabytí účasti k % Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. nabytí účasti k % CEZ Trade Albania Sh.P.K. nabytí účasti k % CEZ Finance Ireland Ltd. nabytí účasti k % CEZ International Finance B.V. nabytí účasti k % CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. nabytí účasti k % CEZ Nowa Skawina S.A. nabytí účasti k ,5 % Akcez Enerji A.S. ; podíl dalšího společníka: Akenerji Elektrik Üretim A.S.: 45 % 100 % Sakarya Elektrik Dagitim A.S. 37,36 % Akenerji Elektrik Üretim A.S. 99,9 % Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. 99,9 % Akkur Enerji Üretim A.S. 90 % Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. 98,9 % Egemer Elektrik Üretim A.S. 90 % AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. 90 % Akka Elektrik Üretim A.S. 100 % Aken B.V. 9,15 % Energonuclear S.A. nabytí účasti k ,00 % Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. 34 % Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. 100 % OSINEK, a.s. "v likvidaci" převod akcií na ČR MPO 51 % ČEPS, a.s. 100 % PPP Centrum a.s. 37,9 % Česká exportní banka, a.s. podíl Exportní garanční a pojišťovací společnosti,a.s.: 25 % 100 % ČEPRO, a.s. 100 % MERO ČR, a.s. 100 % MERO Germany AG změna názvu společnosti 100 % PAL a.s. v likvidaci uvedena do likvidace 40,78 % Severočeské mlékárny, a.s. Teplice, v konkurzu 44,10 % KONAX a.s. - v likvidaci 46,99 % Ormilk, a.s. v likvidaci, v konkurzu 52,00 % UNITEX a.s zánik 100 % LETKA, a.s. v likvidaci zánik 91,75 % České aerolinie a.s nabytí 670 ks akcií ,00 % AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. 100 % CSA Services, s.r.o. 100 % ČSA Support s.r.o. 100 % SLOVAK AIR SERVICES s. r. o. 100 % HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. 100 % ClickforSky, a.s. 49,00 % Municipální finanční společnost a.s. zkráceně MUFIS a.s. 100 % STAVOCENTRAL, a.s., v likvidaci uvedena do likvidace 100 % HYPO-CONSULT,a.s. v likvidaci od % JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci 100 % AGM, a.s. "v likvidaci" zánik 100 % JUNIA s.r.o. "v likvidaci" 73,52 % Teplotechna Praha, a.s. konkurz zrušen ,86 % SEVAC a.s. v likvidaci 96,85 % HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci" 100 % Silnice Teplice a.s. v likvidaci zánik 100 % THERMAL-F, a.s. 100 % Dřevařské závody Borohrádek-F, a.s. od FINESKO Industry, a.s. 100 % STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s., v likvidaci uvedena do likvidace 47,55 % Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 100 % Hotelinvest a.s., v konkurzu 51,72 % ČMFL, a.s. 100 % AGROCREDIT, a.s. 71,89 % BH CAPITAL, a.s. 100 % Explosia a.s. 100 % FOSPOL a.s. 100 % Istrochem Explosives a. s. v likvidácii 100 % GALILEO REAL, k.s. 100 % Global Investment a.s. v likvidaci zánik ,85 % TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod převod akcií 99,22 % STROJIMPORT a.s převod akcií 100 % STROJIMPORT GmbH. Export-Import 100 % STROJIMPORT GesmbH. 76 % STROJIMPORT TECNOLOGIA S.A. de C.V. 100 % TOSPOLSKA CZ s.r.o. 100 % IMOB a.s. 100 % PRISKO a.s. 100 % Letiště Praha, a. s. 100 % Realitní developerská, a.s. 100 % Sky Venture a.s. 100 % Whitelines Industries a.s. 96,5 % VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

7 Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd :11:16

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s.

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Bohemian Development, Albania Sh.A. Bosna i Hercegovina d.o.o. Bulgaria EAD Ciepło Polska sp. z o.o. Deutschland GmbH Distributie S.A. Elektro Bulgaria AD Elektroproizvodstvo

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 30.6.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 489 244 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 260 491 Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

ČEZ, a. s. 1. Legenda. 204 ČEZ, a. s. / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

ČEZ, a. s. 1. Legenda. 204 ČEZ, a. s. / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 204 ČEZ, a. s. / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 ČEZ, a. s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 1. Legenda Česká republika Ministerstvo financí ČR ovládající osoba

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem cesta za úspěchem malé radosti e-mail dospívání na cestě ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Výroční zpráva 2014 návrhářka krajina pro život jediný kontakt osudové setkání za obzorem výhra 20 minut SEZONA

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: K 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný

Více

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 12,4 % Vlastní kapitál vzrostl o 17.129 tis. Kč Růst provozního zisku o 22,4 % Tržby meziročně vzrostly o 62.585

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2006 1-3/2007 Provozní výnosy 40 653 44 124 Tržby z prodeje elektrické energie 37 684 40 967 Tržby a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, netto -119

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2007 SKUPINA ČEZ Vztahy_2007_ENG.indd 1 25.3.2008 16:41:34 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ZA ROK 2015

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ZA ROK 2015 ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ZA ROK 2015 Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti stanovené v 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s.

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s. 31. 12. 2005 Severočeské doly Západočeská Severočeská Východočeská Středočeská Severomoravská energetika, energetika, energetika, energetická energetika, a. s. celkem 9 902 1 201 645 873 1 225 10 003 6

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2015 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2015 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 11.3.2009 DO (dokument podle 120, odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 25. května 2010

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 6. 2011 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 6. 2011 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2010 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2010 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ parafa ústředí parafa ERZ ČEZ Preambule... 2 Úvodní ustanovení... 2 Působnost ERZ ČEZ... 3 Způsob ustavení

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2005 1-3/2006 Provozní výnosy 33 019 41 547 Tržby z prodeje elektrické energie 30 741 38 459 Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy 2 278 3 088 Provozní náklady 21

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2011 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2011 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD SKUPINA ČE Z Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě

Více

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem s ústředím v České republice působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v západní

Více

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions)

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions) Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS 31.12.2007 31.12.2008 30.9.2009 Assets Property, plant and equipment: Plant in service 479,091 488,956 498,603 Less accumulated provision for depreciation

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions)

CEZ GROUP Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS (in CZK Millions) Consolidated Balance Sheet in accordance with IFRS 31.12.2009 31.3.2010 Assets Property, plant and equipment: Plant in service 509 618 510 722 Less accumulated provision for depreciation (266 377) (270

Více

ČEZ, a. s. RELATED PARTIES REPORT

ČEZ, a. s. RELATED PARTIES REPORT ČEZ, a. s. RELATED PARTIES REPORT 2007 CEZ GROUP Vztahy_2007_ENG.indd 1 25.3.2008 16:39:47 1. Chart showing relationships within the Group Black arrows = Group ownership Red arrows = relationships described

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti a.s. za rok 2013 a.s. jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2011 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným, integrovaným, energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2016 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2016 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA DLE 119A,

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2014 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2014 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále jen "Zpráva" Předkládá : představenstvo společnosti Karvinská finanční, a.s.

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále jen "Zpráva" Předkládá : představenstvo společnosti ALMET a.s. Období : rok

Více

Zpráva o vztazích. OTAVAN Třeboň a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. OTAVAN Třeboň a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti OTAVAN Třeboň a.s. za účetní období 2015 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH ČEZ, a. s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2005 1. SCHÉMA VZTAHŮ V KONCERNU FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY ovládající

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice podle ustanovení 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 % Vlastní kapitál vzrostl o 14.595 tis. Kč Růst provozního zisku o 13,3 % Tržby meziročně vzrostly o 10.346

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2014 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2014 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 3.3.2008 DO 3.3.2009 (dokument podle 120, odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 2. listopadu

Více

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO

INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD DO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ ČEZ, a. s., V OBDOBÍ OD 1.4. DO 31.3.2006 (dokument podle 120, odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 25. dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 ÚVOD Skupina ČEZ je integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Východočeská plynárenská, a.s.

Východočeská plynárenská, a.s. Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Oznámení o konání řádné valné hromady Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Představenstvo akciové společnosti Východočeská

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66 a) ZÁKONA Č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající

Více

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD Ú Á ČÁ ŘÁ ÁÚČ Í Á Ě Ý Á Á ÚČ ý Č Í Á Ě Í Á Ě Á Í Ý Á Ř Č Č Í Ú Á Ě Ý ý Č Í Á ž ó Í Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD I. ÚVOD Akciová spolenost Explosia byla založena v roce 1998

Více

Zpráva o vztazích. ALMET a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. ALMET a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti ALMET a.s. za účetní období 2014 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby" 4.

Více

Výroční zpráva za rok Domovní správa Prostějov, s.r.o. 34 / 49

Výroční zpráva za rok Domovní správa Prostějov, s.r.o. 34 / 49 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 34 / 49 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 35 / 49 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 36 / 49 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 37 / 49 11. ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI

Více

I. ÚVOD. V roce 2010 společnost oslavila výročí 90 let od svého vzniku.

I. ÚVOD. V roce 2010 společnost oslavila výročí 90 let od svého vzniku. I. ÚVOD Akciová společnost Explosia byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost se zaměřením na zahraniční obchod s vojenským materiálem. V roce 2001 byla vybrána pro realizaci divestičního programu

Více

Zpráva o vztazích. VOS a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. VOS a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti VOS a.s. za účetní období 2015 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby" 4.

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

dle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

dle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 dle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních

Více

Zpráva o vztazích 2006. Zpráva o vztazích za rok 2006

Zpráva o vztazích 2006. Zpráva o vztazích za rok 2006 Zpráva o vztazích za rok 2006 Představenstvo společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Národní tř. 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924 (dále jen SSŽ, a.s. ), jako statutární orgán ovládané osoby,

Více

Zpráva o vztazích. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014

Zpráva o vztazích. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014 ZPRÁVA O VZTAZÍCH PODLE 82 ZÁKONA Č. 90/2012 Sb. ZA ROK 2014 Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307,

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2013 Obsah 2013 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s.. 2 Úvodní slovo generálního ředitele.. 4 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti. 5 Charakteristika a

Více

Zpráva o vztazích dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Zpráva o vztazích dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích Zpráva o vztazích dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích Obchodní korporace STATUS stavební a.s., IČ: 46679120 Se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS k 31.12.2007 k 31.3.2008 Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 477 473 Oprávky a opravné položky 234 297 238 576 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

Zpráva o propojených osobách

Zpráva o propojených osobách Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2015 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2015)

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2015 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2015) se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 PŘÍLOHA 2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou společností a o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 2 A l u m i n i u

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podle ust. 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vypracovaná představenstvem

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah

Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah Profil společnosti... 2 Zpráva o podnikatelské činnosti... 4 Následné události... 5 Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Výroční zpráva představenstva Letiště Praha, a.s. za rok 2012

Výroční zpráva představenstva Letiště Praha, a.s. za rok 2012 Výroční zpráva představenstva Letiště Praha, a.s. za rok 2012 V Praze dne 3. dubna 2013 Ing. Jiří Pos předseda představenstva Letiště Praha, a.s. Mgr. Jozef Sinčák místopředseda představenstva Letiště

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Zpráva o vztazích. HIKOR Písek, a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. HIKOR Písek, a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti HIKOR Písek, a.s. za účetní období 2014 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby"

Více

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 AKCIONÁŘ POČET AKCIÍ % RWE Gas International B.V., Hoofddorp 611 137 63,62 %

Více

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s.

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR METROSTAV, a.s. přímé řízení ovlivňování Valná hromada akcionářů Metrostav a.s. Subbterra

Více