NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. Pozvánky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. www.chrlice.brno.cz. Pozvánky"

Transkript

1 ročník 20, číslo 114 říjen 2014 Slovo starostky Vážení spoluobčané, končí volební období, ve kterém jsme měli možnost ovlivňovat dění v Chrlicích tak, aby se nám spokojeně žilo. V každém vydání zpravodaje jsem informovala o novinkách, které se nám podařilo prosadit, i o problémech, které život nám všem znepříjemňují. Dnes se pokusím všeobecné informace shrnout. Nejprve důležitá zpráva o hospodaření Jsem ráda, že se nám navzdory často slýchaným zprávám o ekonomické krizi podařilo navýšit částku v důležité kolonce rozpočtu MČ, kterou je fond rezerv a rozvoje tzv. FRR. K byla na jeho účtu suma ,- Kč. Nyní předávaná částka činí ,70 Kč. Celková hodnota majetku MČ Brno-Chrlice k činí ,- Kč. Finanční prostředky z FRR jsme používali velmi obezřetně. Projekty z EU musí být totiž vždy financovány nejprve z vlastních Informace České pošty, s.p. změny v doručování str. 3 Volby do zastupitelstev obcí 2014 str. 5 Z Klubu důchodců Brno-Chrlice str. 11 Běhání s nevidomými str. 14 Chrlické OKO informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice zdrojů a návratnost těchto financí je realizována až po ukončení a následných kontrolách komisařů z fondu. A pokud se zdá, že jsme naopak měli utrácet více, ani toto nebylo možné. V maximální míře jsme investovali do příprav tří velkých projektů, u nichž zatím nevíme, v jakém rozsahu se bude spolufinancování pohybovat. Jde hlavně o tyto stavby kruhový objezd, hasičskou zbrojnici a víceúčelovou sportovní halu. Např. k zateplení ZŠ jsme museli ke spolufinancování použít částku 1 milion korun, k vybudování terminálu u nádraží více než 200 tisíc korun, předfinancovat bylo nutné i projekt revitalizace Splavisek. Realizovali jsme tyto akce: 1. Nástupní terminál včetně úpravy okolí Perníkové chaloupky 2. Přístavba dvoutřídní budovy MŠ na Šromově ulici 3. Oprava silnice s ujíždějícím svahem na ulici U Viaduktu Pozvánky 4. Oprava silnice k silu na Obilní ulici 5. Oprava silnice U Viaduktu s položením protihlukového asfaltu 6. Oprava chodníků u ZŠ, na Zámecké, na Chrlickém náměstí, oprava chodníku Jánošíkova Šromova 7. Oprava zídky u školy 8. Oprava kuchyně, topení v MŠ, vybudování nové zahrady a rekonstrukce stávající 9. Zřízení nové třídy pro MŠ v budově ZŠ, oprava podlah, kuchyňky MŠ, rekonstrukce zahrady při ZŠ 10. Nové prvky na hřišti Šromova a opravy poškozených hřišť 11. Oprava kluboven pod radnicí a pod hasičkou 12. Znovuotevření pobočky knihovny J. Mahena + instalace knihovniček k volnému půjčování 13. Umístění mobiliáře lavičky a dětské kladiny v parku u radnice a na ul. U Zbrojnice 14. Vybudování Biocentra příjezdové cesty s osazením laviček 15. Dokončení projektu revitalizace Splavisek 16. Dokončení projektu osázení břehů Ivanovického potoka a kultivace sadu ve Žlíbkách s vytvořením svahu pro zimní sporty 17. Vybagrování koryta Tuřanského potoka 18. Oprava zvonice 19. Oprava pomníku pana Davídka a pana Bučka ve Žlíbkách 20. Část cyklostezky Rebešovice Chrlice V současnosti pracujeme na realizaci těchto akcí: kruhový objezd chodník ke Splavisku chodník do Modřic odhlučnění dálnice vysazením zeleně vybudování zastávek MHD u Splavisek vytyčení polních cest dle pozemkových map a následná realizace s návazností na stávající cyklotrasy Nepříjemné dopady tzv. racionalizace provozu MHD jsme se opakovaně a všemi prostředky snažili vyřešit návrhy, směřovanými na Magistrát města Brna a jeho příslušné orgány. Velice mě mrzí, že naše iniciativy dosud nebyly úspěšné. Snahu o znovu- NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy sobota od 9.00 hod. Chrlice-tenisové kurty startovné včetně občerstvení 100,- Kč/osoba vlastní nohejbalové míče vítány Nemáš tým? Nevadí. Sestavíme týmy z příchozích. více info a přihlášení na tenisových kurtech nebo na Á

2 Chrlické OKO říjen 2014 Oznamka zavedení přímého autobusového spojení s centrem města nevzdáváme a doufáme, že bude mít dobrý konec. Je nutné uvědomit si, že Chrlice jsou jednou z nejmenších částí Brna a že naše snahy jsou konfrontovány s politickou, právní a ekonomickou situací ve městě i v našem státě. Měla jsem představu, že Chrlické náměstí brzy vyroste do krásy. Bohužel, vleklou otázku církevních restitucí, které blokují jakoukoliv investici v centru naší městské části, vyřešit nemůžeme. V oblasti kultury a sportu podporuje MČ téměř všechny spolky, které připravují akce pro chrlické občany. Je velmi pozitivní, že byly úspěšně realizovány dva projekty s mezinárodní účastí. První, který byl veden slovenskou obcí Krajné, byl založen na spolupráci základních škol. Druhý projekt spočíval ve spolupráci spolků, především hasičských sborů a Klubu důchodců. Pokračovali jsme v tradici pořádání Burčákových slavností. V rámci těchto slavností jsme v roce 2012 oslavili 120. výročí založení hasičského sboru a další rok byly tyto slavnosti propojeny s mezinárodním mikroprojektem. To umožnilo zařadit do programu vystoupení nejen chrlických školáků a žáků z uměleckých škol, ale i profesionálního tanečního souboru ze slovenské obce Krajné. Organizátoři z obou stran česko-slovenské hranice vykonali velmi prospěšnou práci pro další spolupráci obou národů. Vážím si činnosti komisí, které byly po celé volební období poradním orgánem Rady MČ, v otázkách stavebnictví, informatiky, kultury a školství, sportu, dopravy a bezpečnosti i životního prostředí. Jejich práce přinesla některé změny, které byly občany vstřícně přijaty např. společné oslavy jubilantů, sportovní akce, bezplatný internet na veřejných místech poblíž radnice. Za práci všem předsedům i členům komisí upřímně děkuji. Pokud je právě nyní čas bilancování, děkuji všem zaměstnancům úřadu MČ. Při své každodenní práci pomáhali s úsměvem a ochotou také při organizování akcí, které jsme během volebního období pořádali. S oceněním není možné zapomenout na členy Sboru dobrovolných hasičů. Bez jejich přítomnosti se neobešla žádná velká akce v Chrlicích a vždy bylo zřejmé, že je jejich pomoc perfektně promyšlená a účelná. Velmi si vážím možnosti spolupráce s CSS. Díky ní jsme měli možnost využívat krásné prostory kaple, sálu i zahrady pro akce MČ. Bylo mi ctí pracovat celé volební období pro rozvoj Chrlic a spokojený život nás všech. Měla jsem příležitost poznat mezi našimi spoluobčany významné vědecké pracovníky, umělce, sportovce, lidi nejrůznějších profesí i věkových kategorií. Věřím, že všichni máme společné přání, žít v pěkném a klidném prostředí. Děkuji Vám, vážení spoluobčané, za spolupráci ve všech oblastech života a přeji Vám v následujících dnech i do budoucna šťastnou volbu. Ivana Telecká, starostka Blokové čištění komunikací s dopravním značením Podzimní blokové čištění místních komunikací proběhne v městské části Brno-Chrlice ve dnech: 22. a 29. října 2014 od 8.00 do hod hod. Dne 22. října 2014 budou čištěny vozovky ulic: K lázinkám; Pod hejdou; Blümlova, včetně parkoviště při ul. Blümlova; Na mlatech; Prokešova; spojnice Prokešova Chrlické nám., včetně parkoviště před Tip sportem; parkoviště za ÚMČ; U dráhy; Jana Broskvy; Obilní; Vilová; Nad nádražím; Oznamka Kunešova; Půvabná; Rozkošná; Nad topoly; Ernsta Macha. Dne 29. října 2014 budou čištěny vozovky ulic: Ctiradova; Západní; Břetislavova; Spádová; Podhrázní; Pěkná; Šromova; Jánošíkova; K sídlišti; Okrajová; spojnice Jánošíkova Davídkova, včetně přilehlých parkovišť. Čištění bude provádět firma.a.s.a. Služby Žabovřesky, s.r.o. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý, Drážní 9, Brno-Slatina, tel.: , p. Pilman; stejná adresa je i na plochu, kam budou vozidla případně odtahována. Čištění komunikací bez dopravního značení Čištění vozovek základního komunikačního systému proběhne ve dnech , a v době od 8.00 do hod. Čištění budou provádět Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno, tel ÚMČ Brno-Chrlice Označení nemovitostí Vlastník nemovitosti je povinen podle 32 odst. 1 zákona o obcích na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, může obec podle 58 odst. 1 písm. c) zákona o obcích uložit pokutu až do výše Kč, pokud neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem. Fyzické osobě může obec podle 47b odst. 1 písm. c) přestupkového zákona uložit pokutu až do výše Kč, pokud neoznačí budovu čísly popisnými. Informace k označení nemovitostí byly občanům poskytnuty v předešlých vydáních místní. ho zpravodaje Chrlické OKO, avšak dosud nejsou všechny budovy řádně označeny. Pokud nedojde k nápravě, přistoupí obec k udělování pokut. ÚMČ Brno-Chrlice, Odbor stavební 2

3 Oznamka Zprávy z radnice Chrlické OKO říjen 2014 Informace České pošty, s.p. změny v doručování Vážení občané, dovolujeme si vám touto cestou oznámit, že Česká pošta, s.p. přistoupila v městské části Brno-Chrlice 1. února 2014 ke změně v organizaci doručovací služby. Od uvedeného data jsou listovní zásilky doručovány prostřednictvím motorizovaných listovních doručovatelů z dodejny v Tuřanech. Balíkové zásilky jsou doručovány prostřednictvím balíkových doručovatelů z depa Brno 72, Slatina. Dodávání veškerých druhů zásilek, jakož i důchodů či peněžních poukazů, je zajišťováno v plném rozsahu tak, jako před provedenou změnou. Zdůrazňujeme, že při změně v organizaci doručovací služby nedochází ke změně Poštovního směrovacího čísla (PSČ), ani k jiným změnám při uvádění adresních údajů. V této souvislosti se na Vás dovolujeme obrátit s žádostí o ověření správného označení domů čísly popisnými resp. orientačními, jakož i vhodného označení adresátů na domovních poštovních schránkách příp. zvoncích. Významně se tím urychlí a zpřesní identifikace adresátů, potažmo kvalita celé doručovací služby. Dovolujeme si Vás též upozornit, že od je poštovní trh v České republice zcela liberalizován a na poštovním trhu se objevuje řada dalších alternativních operátorů, kteří rovněž využívají adresních údajů a vhodného označení domů/adresátů pro doručování zásilek. Pro úplnost uvádíme, že Česká pošta s.p. doručuje zásilky v souladu s níže uvedenými Poštovními podmínkami. Ze zápisů Rady a Zastupitelstva městské části Z 100. schůze Rady konané dne Poštovní podmínky Základní poštovní služby Článek 4 Poštovní adresa 1. Poštovní adresa adresáta musí být uvedena tak přesně, aby nevznikly pochybnosti, kde a komu má podnik poštovní zásilku dodat. 2. Poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje a) označení adresáta u fyzické osoby její jméno a příjmení, k nimž může být připojen další identifikátor, např. datum narození, je-li použit v souladu s právními předpisy 1) ; u právnické osoby její název nebo obchodní firma, případně i označení příslušné organizační složky, b) má-li být poštovní zásilka adresátovi dodána prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby (dále jen Rada schválila obsah 113. čísla zpravodaje Chrlické OKO. schvaluje aktualizovaný přehled kulturních, společenských a sportovních akcí, které v roce 2014 městská část Brno-Chrlice pořádá nebo se podílí na pořádání. udělila výjimku při pořádání kulturní akce Rockové Chrlení v areálu tenisových kurtů Brno-Chrlice dne spočívající v prodloužení akce do 01:00 hod následujícího dne. schválila účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace za účetní období Zprávy z radnice prostředník ), i její dostatečně přesné označení, nejvýše však v rozsahu označení adresáta podle písmene a), c) místo dodání název ulice, náměstí apod., pokud se v tomto místě užívají; číslo domu, případně i číslo bytu; název obce, její části apod., pokud není součástí údaje podle písmene e), d) poštovní směrovací číslo přidělené podnikem poště, která je pro danou poštovní adresu podnikem určena jako adresní pošta; místo poštovního směrovacího čísla adresní pošty může být použito poštovní směrovací číslo přidělené podnikem místu dodání nebo zvláštní poštovní směrovací číslo přidělené podnikem adresátovi, e) název adresní pošty, případně název místa dodání. Děkujeme za pochopení. Vaše Česká pošta, s.p. schválila poskytnutí věcných darů knih nejlepším žákům tříd ve školním roce 2013/2014 základní školy v Chrlicích. schválila podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 131 na 137 s účinností od schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu se společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., kterým se smlouva prodlužuje do doporučila prodej pozemku p.č. 1250/1 k.ú. Chrlice a souhlasila s prodejem tohoto pozemku formou nabídkového řízení. souhlasila se svěřením pozemku p.č. 2006/39 k.ú. Chrlice městské části Brno-Chrlice. Á 3

4 Chrlické OKO říjen 2014 Zprávy z radnice Z 101. schůze Rady konané dne Rada schválila trasu průvodu při akci Pochod sv. Martina. schválila poskytnutí dotací z rozpočtu městské části Brno-Chrlice na rok neschválila změnu účelového určení finančních prostředků Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace ve výši ,- určených na opravy oken. schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků v lokalitách Padělky, Horní louky a Lázinky se sdružením RELAX Brno-Chrlice, o.s. schválila zadání stavebních úprav v objektu ZŠ a MŠ Jana Broskvy společnosti Huslík s.r.o. za cenu ,- Kč včetně DPH. schválila zadání úpravy kotelny ZŠ a MŠ Jana Broskvy panu Josefu Hanušovi za cenu ,55 Kč včetně DPH. Z 102. schůze Rady konané dne Rada schválila obsah zápisu do Kroniky městské části Brno-Chrlice o událostech z roku udělila výjimku při pořádání taneční zábavy v rámci kulturní akce Krojované slavnosti v areálu tenisových kurtů Brno-Chrlice dne , spočívající v prodloužení taneční zábavy do 2.00 hodin následujícího dne. vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce otopné soustavy MŠ Šromova jako nejvhodnější nabídku Přemysla Minxe za cenu ,- Kč včetně DPH. schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu s paní Drahomírou Víchovou. doporučila zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 4266, 2023/1, 2023/2 a 2023/3 k.ú. Chrlice spočívající v uložení inženýrských sítí v těchto pozemcích. neměla námitek ke stavbě příjezdové účelové komunikace k budově č. pop. 885 Chrlice na pronajatých pozemcích p.č. 4266, 2023/1, 2023/2 a 2023/3 k.ú. Chrlice. schválila pravidla pro výpůjčky věcí ke kulturním účelům. Z 103. schůze Rady konané dne Rada schválila Metodiku pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. nesouhlasila s navrhovaným řešením odvodu dešťových vod do Tuřanského potoka v rámci stavby Bytová zástavba Brno-Chrlice, stavební objekty SO 007 Veřejná dešťová kanalizace a SO 013 Vsakování dešťových vod z těchto důvodů: Tuřanský potok protéká v těsné blízkosti obytných domů v ulici U viaduktu v Chrlicích, je proto nežádoucí zvyšovat jakýmkoliv způsobem hladinu vody, byť jen krátkodobě. Již nyní dochází při bouřkách a větších deštích k rozlévání Tuřanského potoka do okolí. Pokud bude do potoka odváděna i dešťová voda z nového sídliště, záplavy se zvětší. Navíc není v současné době známo, kdo zodpovídá za údržbu Tuřanského potoka, tedy kdo by mohl provést úpravy koryta tak, aby k rozlivu nedocházelo. změnila usnesení bodu 5) z 98/VI. schůze Rady takto: Rada nemá připomínky k návrhu územního plánu Modřic a k vyhodnocení vlivů územního plánu Modřic na udržitelný rozvoj území. souhlasila s předloženým návrhem nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území města Brna. Z 104. schůze Rady konané dne Rada schválila Organizační řád Úřadu městské části Brno-Chrlice. schválila poskytnutí věcných darů školních pomůcek žákům 1. tříd základní školy v Chrlicích k zahájení školního roku 2014/2015. doporučila prodej případně pronájem části pozemku p.č. 9/2 k.ú. Chrlice. schválila zadání dodávky a montáže herních prvků na Chrlické náměstí panu Petru Uhrovi za cenu ,- Kč včetně DPH. vznesla požadavky k provozu veřejné dopravy týkající se městské části Brno-Chrlice. Z 105. schůze Rady konané dne Rada navrhla poskytnutí odměny ředitelce Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace a ředitelce Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvková organizace. neměla námitek proti dotčení pozemku p.č. 1604/1 k.ú. Chrlice stavbou nové přípojky nízkého napětí k pozemku p.č. 1706/1 k.ú. Chrlice za podmínky, že po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu. schválila výpůjčku vysoušeče od České republiky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. navrhla změnu v příloze nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost, ve znění pozdějších nařízení, takto: v části MČ Brno-Chrlice vypustit komunikace Pod Hejdou, U Ústavu a Západní. Z 106. schůze Rady konané dne Rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybavení požární jednotky výstrojí a výzbrojí. schválila zadání dodávky náhradních dílů do 6 kusů dýchacích přístrojů požární jednotky společnosti Dräger Safety s.r.o. za cenu ,- Kč včetně DPH. schválila dohodu o ukončení smlouvy uzavřené se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Tenisovým klubem Brno-Chrlice a schválila uzavření nové smlouvy o dodávce pitné vody pro Tenisový klub Brno-Chrlice. schválila dohodu o ukončení smlouvy uzavřené se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Sportovním klubem Chrlice a schválila uzavření nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro Sportovní klub Chrlice. Z 27. zasedání Zastupitelstva konaného dne Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období schválilo rozpočtové opatření č. 6/2014. schválilo dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvková organizace. souhlasilo s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna. souhlasilo s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. souhlasilo s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 4

5 Zprávy z radnice Chrlické OKO říjen 2014 Volby do zastupitelstev obcí 2014 l Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do hodin. l Ve volbách do zastupitelstev obcí NELZE hlasovat na voličský průkaz. l Volby do Senátu Parlamentu ČR se ve volebním obvodu č. 58, do kterého spadá MČ Brno-Chrlice, letos nekonají. Voličem je občan obce (MČ) za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci (MČ) přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je také státní občan jiného státu Evropské unie, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci (MČ) přihlášen k trvalému pobytu a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů lze do 8. října 2014 do hodin. Prokázání totožnosti a státního občanství Volič prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o státního občana státu Evropské unie, prokáže totožnost, státní občanství a trvalý pobyt průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlasovací lístek Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb (7. října 2014). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o nový hlasovací lístek. Nové lístky na požádání vydá také ÚMČ Brno-Chrlice, tel , Úprava hlasovacího lístku V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí Volební okrsky v MČ Brno-Chrlice Volební okrsek č volební místnost: ZŠ Jana Broskvy 3 Pro voliče s trvalým pobytem na ulicích: Břetislavova pouze č.or. sudá 2 až 30, lichá 1 až 23; Jana Broskvy; K sídlišti; Kunešova; Nad nádražím; Nad topoly; Obilní; Pěkná; Podhrázní; Pod Mezí; Půvabná; Rebešovická; Rozkošná; Spádová; Vilová. Volební okrsek č volební místnost: ZŠ Jana Broskvy 3 Pro voliče s trvalým pobytem na ulicích: Břetislavova pouze č.or. sudá 34 až 52, lichá 25 až 43; Ctiradova; Jánošíkova; Okrajová; Šromova; U jezu; Západní pouze č.or. 12, 21. počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho ještě 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Do Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice se volí 15 členů zastupitelstva. Do Zastupitelstva města Brna se volí 55 členů zastupitelstva. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta nebo hlasovací lístek nevloží do úřední obálky nebo hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ÚMČ Brno-Chrlice, tel , a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Volební okrsek č volební místnost: ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4 Pro voliče s trvalým pobytem na ulicích: Blümlova, Ernsta Macha, Chrlické náměstí, K lázinkám, Na mlatech, Pod hejdou, Prokešova, Roviny, Tovární, U dráhy, U ústavu, U viaduktu, U zbrojnice, V rejích, Výspa, Zámecká, Západní - mimo č.or. 12, 21, Chrlice č.ev. 27, 124, 176 (chaty). Hlasovací lístky do Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice a do Zastupitelstva města Brna a další informace k volbám jsou zveřejněny na v sekci Aktuality, seznam akcí Aktuality Volby do zastupitelstev obcí Případné dotazy zodpoví Odbor všeobecný, ÚMČ Brno-Chrlice, tel ÚMČ Brno-Chrlice, OV 5

6 Chrlické OKO říjen Strany kandidující do Zastupitelstva MČ 2 6

7 Strany kandidující do Zastupitelstva MČ 3 Chrlické OKO říjen 2014 Volební program KDU-ČSL pro MČ Brno-Chrlice 2014 Doprava, komunikace Zasadit se o obnovení přímé autobusové linky MHD Chrlice ulice Úzká u Hlavního nádraží. Realizovat výstavbu chodníku pro pěší z Chrlic do Holásek a propojit tak ulice V rejích Požární s využitím již připravované dokumentace. Ve spolupráci s městem Modřice realizovat stezku pro pěší a cyklisty z ulice Zámecká do obchodního centra Olympia. Školství, vzdělávání Vytvářet optimální podmínky pro činnost Základní školy Jana Broskvy s cílem co největší úspěšnosti při přijímání absolventů ZŠ na střední školy a učební obory. Podporovat nadstandardní výuku jazyků. Využívat v maximální možné míře veškeré zdroje k úspornému, energeticky efektivnímu provozu budov. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ poskytnout kapacitu mateřských škol pro uspokojení požadavků všech rodin s malými dětmi. Sport, kultura Získat finanční prostředky na zbudování víceúčelové sportovní haly na obecním pozemku při ulici Blümlova. Podporovat činnost neziskových organizací na území MČ. Pokračovat v tradici pořádání burčákových slavností. Uspořádat 1x v roce ve sportovním areálu Sportovní den pro všechny občany. Pokračovat ve spolupráci a setkávání na všech úrovních s družební obcí Krajné na Slovensku. Bezpečnost, životní prostředí, zdravotnictví, sociální potřeby Získat finanční prostředky na výstavbu nové hasičské zbrojnice dle připravené projektové dokumentace. Získat potřebná povolení a následně finanční prostředky při realizaci protipovodňových opatření v lokalitě Splavisko Tuřanský potok. Pokračovat v postupném dobudování splaškové kanalizace na území MČ. Dohodnout s vedením Městské policie v Brně větší frekvenci přítomnosti strážníků v MČ Chrlice. Zajistit častější kontrolu dodržování dopravních značek omezujících průjezd obcí. Vytvářet optimální podmínky pro činnost ordinací praktického lékaře. Podporovat žádosti chrlických občanů o umístění na stáří v Centru sociálních služeb v Chrlickém zámku. Být účastni procesu řešení využití areálu bývalého obchodního učiliště na ulici Roviny. Naše heslo: Chrlice správným směrem! Ing. Jaroslav Hunkes kandidát na starostu městské části Brno-Chrlice 4 Nezávislý kandidát PAVEL BUGAN Aby padaly trakaře z nebe, to doopravdy neumím. Ale jsem občanem Chrlic již deset let a vím, co Chrlice potřebují: l BEZPEČNOST zavedení kamerového systému na strategických místech Chrlic, l EKOLOGIE vyřešení průtočnosti Tuřanského potoka (možné záplavy), l SPORT všeobecná podpora sportu v Chrlicích, zejména sportování dětí a mládeže, l DOPRAVA přímé spojení Chrlic s Brnem, l KULTURA obnovení tradic plesů, l ROZVOJ OBCE v případě vypsání dotačních titulů EU zajistit financování víceúčelové haly. NEKRITIZUJTE, ale PŘIJĎTE k volbám! 7

8 Chrlické OKO říjen 2014 Strany kandidující do Zastupitelstva MČ 5 SPOLEÈNÌ PRO CHRLICE Mgr. et Mgr. Ivo Pøikryl kandidát na starostu 6 VOLEBNÍ PROGRAM KSČM na roky MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-CHRLICE Žít, ne přežívat! EKONOMIKA odpovědné hospodaření s majetkem, finančními prostředky obce tak, aby byly tyto efektivně využívány a sloužily všem občanům. ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, KULTURA, SPORT zachování, udržení, zlepšení všech parametrů jenž vedou k rozvoji společnosti ve vyjmenovaných oblastech. 8 NAŠI - VAŠI kandidáti 1. Oldřich Duchoň 52 let jednatel společnosti bez politické příslušnosti 2. Pavel Šebela 51 let zámečník člen KSČM 3. Rostislava Nemečková 46 let manipulantka strojní výroby bez politické příslušnosti 4. Jana Duchoňová 56 let dámská krejčová bez politické příslušnosti 5. Barbora Nemečková 24 let cukrářka bez politické příslušnosti 6. Robert Berthold 59 let invalidní důchodce člen KSČM 7. Karel Barák 69 let důchodce člen KSČM SOCIÁLNÍ OBLAST důstojné stáří a pomoc lidem, kteří ji opravdu potřebují. DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST napomáhat vytvářet podmínky pro realizaci potřebných a efektivních opatření pro všechny občany v uvedených oblastech vzhledem k finančním a kompetenčním oblastem městské části ve spolupáci s dalšími orgány státní správy. JE NA ČASE PŘESTAT EXPERIMENTOVAT

9 Strany kandidující do Zastupitelstva MČ Chrlické OKO říjen Chrlice mají na víc Ing. Bc. Lukáš Grulich Kandidát TOP 09 do zastupitelstva MČ Brno-Chrlice /top09.brno 8 9

10 Chrlické OKO říjen 2014 Školství Ze společnosti 10 Nový školní rok ve školce na Šromově ulici 1. září 2014 začal nový školní rok nejen pro děti v základních školách, ale i pro děti ze škol mateřských. Mateřská škola Šromova začala druhý půlrok své existence. Počáteční emoce z rozdělení subjektů opadly a ukázalo se v obou organizacích, že rozdělení bylo správné rozhodnutí. Základní škole ubylo starostí s odloučeným pracovištěm a Mateřská škola Šromova řeší své organizační i provozní záležitosti ihned. Oba subjekty i nadále spolupracují v otázkách vzdělávání a podnikají společné návštěvy dětí v obou zařízeních. Mateřská škola vyvinula úsilí, aby uspokojila více uchazečů o předškolní vzdělávání. Jednání na Krajské hygienické stanici byla úspěšná a tak se naše organizace Ze společnosti rozrostla o 6 nových míst. Jako jedné z mála MŠ v městě Brně, se podařilo přijmout k předškolnímu vzdělávání všechny tříleté děti z naší městské části. Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce topné soustavy ve stávající budově MŠ. Topení a jeho rozvody byly v havarijním stavu. Druhá etapa této rekonstrukce proběhne během podzimních prázdnin a v MŠ budou zastaralé kotle vyměněny a topná soustava bude napojena na kotle nové. Oprava byla hrazena z dotace MMB a druhou část zaplatil zřizovatel městská část Brno- -Chrlice. Mateřská škola od září pracuje podle nového školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání S človíčkem poznáváme svět. Ve své práci se zaměřuje na environmentální a multikulturní výchovu. Přihlásila se do projektu Recyklohraní, takže i nadále sbíráme drobná stará a nefunkční elektro zařízení a vybité monočlánky, které můžete do MŠ přinášet i Vy. Sociální kompetence u dětí rozvíjíme i tím, že pomáháme při sběru víček z pet lahví pro nemocnou Verunku Gožďálovou. Závěrem bych chtěla poděkovat pracovníkům ÚMČ Brno- -Chrlice, kteří nám vždy ochotně pomohli řešit organizační i provozní otázky chodu MŠ. Jejich pomoci si velmi vážíme. Dětem přejeme příjemně strávený školní rok v MŠ a hodně nových poznatků a objevů s jejich učitelkami. Petra Putnová, ředitelka MŠ Proč si nádražní budova v Brně-Chrlicích zaslouží nominaci na titul nejkrásnější nádraží 2014? Stačí necelých 10 minut jízdy vlakem z Brna hlavního nádraží do stanice Brno-Chrlice a ocitnete se přímo v pohádce. Nevěříte? Když vystoupíte z vlaku, vydejte se k perníkové chaloupce, která k chrlickému nádraží neodmyslitelně léta patří. Už jako malé děti jsme se při jízdě vlakem těšily a žadonily, kdy už ta chaloupka bude? Městská část Brno Chrlice se o chaloupku vzorně stará a tak ježibaba spolu s Mařenkou a Jeníčkem stále vítají malé i velké cestující v Chrlicích. Ale to hlavní, co nás zajímá, je nádraží v Brně Chrlicích. Výpravní budova zdatně konkuruje své menší opravené pohádkové sousedce. V roce 2011 prošla komplexní zdařilou přestavbou, která ji dala ten správný šmrnc. Už na první pohled upoutá netradiční fasáda laděná efektně do odstínů šedých barev. Další prvek, který Vás zaujme, je spousta květin a zeleně, která je v květináčích u vchodu do dopravní kanceláře a vestibulu a také v truhlících na okenních parapetech. Spolu se vzrostlými listnatými stromy na peroně si pomalu připadáte skoro jako v Květné zahradě. Když vejdete do vestibulu, překvapí Vás moderní a účelný interiér doplněný vkusně opět hojnou zelení a květenou. Prostě útulno a příjemno! Zásluhu na pěkném interiéru a exteriéru mají zaměstnanci stanice, kteří pečlivě udržují čistotu a pořádek a hlavně dbají o údržbu zeleně a květeny. To ocení asi tisíc cestujících denně, kteří projedou místním nádražím a mají díky IDS JMK spolehlivé navazující spojení vlak/ bus a opačně. Na nádraží je i večerka, která poskytne možnost nákupu dostatečného sortimentu potravin i dalšího zboží. Nádraží Brno-Chrlice je oázou, kde se dá strávit příjemně čas při čekání na vlak nebo jen tak si udělat výlet s vnoučaty a podívat se na perníkovou chaloupku s jejími pohádkovými obyvateli. Škoda, že takových nádraží s pohádkovou kulisou nemáme víc, určitě by se vlakem cestovalo příjemněji. Ing. Jaroslav Bělka Družstevní 1305, Kojetín MT: MČ Brno-Chrlice si nominace velmi váží a podpoří tuto akci rozmístěním hlasovacích archů, na kterých budeme mít možnost svým podpisem hlasovat pro naše nádraží v soutěži. Hlasovací arch bude umístěn do na ÚMČ, v základní škole Jana Broskvy na vrátnici, v MŠ na Šromově ulici a na vrátnici v Centru sociálních služeb. Ivana Telecká, starostka

11 Ze společnosti Chrlické OKO říjen 2014 Naši jubilanti Svá životní jubilea oslavili: v červenci Jan Purket 70 let Anna Nováková 75 let Ludmila Chytilová 75 let Antonie Růžičková 80 let v srpnu Josef Vágner 70 let Miloš Novák 75 let Zdenka Valehrachová 75 let Božena Brázdová 80 let a v září Miluše Šafaříková 70 let Alois Ulbrich 80 let Jaroslav Solnička 85 let Josef Hipšr 95 let V posledním čtvrtletí roku budou oslavovat: v říjnu Jana Semmlerová 70 let Anna Daňková 75 let Všem oslavencům srdečně gratulujeme a do dalších dnů přejeme hlavně zdraví, celkovou pohodu a stálý optimismus. Z Klubu důchodců Brno-Chrlice Rádi bychom Vás seznámili s činností Klubu důchodců v letošním roce. Jednou za měsíc, vždy v pondělí se scházíme ve sklípku, který provozuje pan Rovenský. v listopadu Marta Macíková 70 let Evžen Drlíček 70 let Marie Gallová 70 let Marie Pecáková 75 let Eliška Hunkesová 85 let Náplní našich setkání jsou besedy, přednášky, čtení pranostik, výročí, aktuální informace a příprava a hodnocení zájezdů S paní knihovnicí proběhla beseda o vzniku knihovny Jiřího Mahena. V dubnu nás navštívily tři nutriční specialistky na komplexní analýzu těla, výživy a pěstění pleti. V květnu v rámci oslav dne matek jsme přivítali žáky Základní umělecké školy Smetanova s paní učitelkou Janou Matysovou a chrlický sbor Zvonica pod vedením pana Kaplana. Žáci umělecké školy zazpívali písně z muzikálů a několik jazzových písní. Jejich vystoupení bylo odměněno děkovným potleskem. Pěvecký mužský sbor Zvonica zapěl písně ze Slovácka a Slovenska. Svoje vystoupení zakončili písní o Chrlicích, kterou složil pan Kaplan. Pro oživení v paměti předkládáme text písně. Naše dědina Krásná je naše rodná dědina všem je nám drahá, pro nás jediná /: tu milujeme ze všech nejvíce a to jsou naše rodné Chrlice I kdybych prošel celý světa kraj, přes Moravu od Brna po Dunaj:/ /: nenašel bych tam lepší vesnice než jsou ty naše rodné Chrlice:/ a v prosinci Jitka Kolegarová 70 let Marie Zuščáková 70 let Vlasta Šatná 70 let Katuše Prokešová 75 let Milada Javorová 75 let Za Komisi kultury a školství přeje všem jubilantům předsedkyně Věra Černá Na domov si uchovám vzpomínky, na život u své drahé maminky, /: mé srdce patří do té vesnice a to jsou naše rodné Chrlice:/ Uskutečnily se tři poznávací zájezdy. První měl trasu Prostějov prohlídka radnice, zámek Tovačov a unikátní zvířecí kovozoo ve Starém Městě u Uh. Hradiště. Viděli jsme zde asi 80 železných zvířat v životní velikosti a svou propracovaností nás překvapilo. Zájezd v květnu měl trasu do skanzenu Veselý kopec u Hlinska. Budovy ve skanzenu přináší svědectví o životě, zábavě drobných rolníků. V červnu byl pořádán jednodenní výlet na zámek v Lysicích a na hrad Veveří. V sobotu 28.června jsme přivítali naše slovenské hosty, důchodce z Krajného a Hrachoviště s tímto programem. Jednalo se o čtvrté společné setkání v Chrlicích. Členky našeho Klubu připravily bohaté občerstvení. Přátelé byli přivítáni v krojích s chlebem, solí a slivovicí.. Následovalo občerstvení a pak odjezd do Lysic na prohlídku zámku. Tam nás přivítala kastelánka jako hraběnka Matylda Dubská, která byla naší průvodkyní. Po hodinové prohlídce zámeckých komnat následoval výklad s ukázkou střelných zbraní a oběd v restauraci Zámecké panství. Setkání pokračovalo kulturním vystoupením a společným zpěvem lidových písní v sále v Chrlicích. Další setkání bude za rok v Krajném. Třikrát za rok pořádáme na Orlovně Holásky Posezení při hudbě.k tanci či poslechu hraje paní Lenka Machová. Únorové posezení bylo v maskách, spojené s pochováváním basy. Dne 13.září byla pořádána krojovaná zábava. Důchodci z Chrlic i Tuřan zatančili besedu. Bylo napečeno dostatek cukroví i bohatá tombola. Posezení se vydařilo. Za Klub důchodců Ing. Vladimír Kučera 11

12 Chrlické OKO říjen 2014 Ze společnosti Krojované slavnosti 2014 aneb A jedeme dál... Jak nám to uteklo. Nikomu se ani věřit nechce, že od první myšlenky uspořádat Babské hody uplynulo již celých 35 let! Rok co rok ve stejnou dobu, první sobotu v září se více generací společně sebe nastrojí do krojů a vykročí do průvodu. K této parádě ale neodmyslitelně patří dlouhodobá příprava. Ať už zajištění kapely, vypěstování rozmarýnů, pečení perníků, nažehlení krojů, upečení koláčů a mnoho a mnoho dalších nezbytných záležitostí. V tomto jubilejním roce se hlavně výboru přidružila ještě další výjimečná záležitost. Na letošní členské schůzi padl návrh, uspořádat opět po pěti letech výstavku. Původní nápad byl zaměřený čistě hodově, ale nakonec se celá věc obrátila v národopisné provedení. Prostory nám ochotně poskytlo Centrum sociálních služeb - zámeček. Výstava oživená nábytkem a předměty denní potřeby z dob našich prababiček mile překvapila nejednoho návštěvníka. Velmi potěšující byl zájem žáků naší základní školy, kteří měli možnost stejně jako všichni ostatní zhlédnout tuto pěknou expozici. Děkujeme všem, kteří nezištně zapůjčili své, mnohdy letité a vzácné exponáty. Další výjimečností Krojovaných slavností bylo nacvičení Moravské besedy pod vedením mladé Evy Kršákové z Tuřan. Zatančilo ji nezvykle velké množství tanečníků, byla celkem čtyři chrlická a jedno tuřanské kolo (v jednom kole je osm osob). Všechny naše snahy korunovalo opravdu krásné počasí. Máme velkou radost z toho, že do kroje se obléklo téměř 150 lidí, nejmenšími dětmi počínaje. Je vidět, že v naší městské části je tradice stále živá a my se nemusíme bát o další následovníky. Děkujeme touto cestou všem pomocníkům, kteří přispěli k bezproblémovému průběhu jubilejního 35. ročníku Krojovaných slavností. Společně sepsal výbor Klubu žen. Velké poděkování patří i těmto našim sponzorům: Bc. Ivana Telecká, Smurfit Kappa, Strabag, Brněnská obalovna, Top servis, Plazma metal, ASK chemicals czech, Aquadem, Raven, Agro Tuřany, Bohemia asfalt, r. Žvakova, Autoopravna p. Šlampa, Tip sport, Kosmetika p. Šikova, Benzina p. Hunkes, Kadeřnictví p. Klimešová, Haraštová, Mašková, Růžičková, Štěpánková, Pešková, Juvela zlatnictví p. Novotná, Potraviny M+K, Jana Jacková, p. Burdová, Autodoprava p. Karpíšek, MVDr. Bohumil Hunkes, Ing. Treschl, Chrom desing p. Šenkyřík, Komplex p.hanzlíček, Pavel Král, Kamenictví p.střihavka, Ing. Eva Vítkova, Rapid oil p. Fiala, Pavla Hrdlíková, Lékárna Brno-Chrlice, rodina Grolichova, Švarcova, Juroškova, Chumchalova, Pačískova, Guryčova, Jochmanova, Semlerova, Prokešova, Lálova, Zadákova, Přichystalova, Cukrárna, ALfe Brno, p. Růžička, Bártl, Bugan, Hamrlova, Pařilova, Pavla Stulenco, Badal, Penzion Ruland Ing. Hunkes, Rytectví Vrankovi, Zelenina J. Řehoříkova, Masna Tučkovi, Daňová a účetní kancelář Ing. Eva Vašková, Drinex, Květiny p. Petlákova, Stolařství p. Pohanka, Potraviny R. Wágner, Ing. Mandelík, Ing. Kučera, Rovenius Michal Rovenský, Ing. Hanákova, Ing. Paleček, Autodoprava p. Černý, Květinářství p. Hanušová, Instalatérství a topenářství p. Cupák, Stavospol, Betonové oplocení-mima ploty, Formica Weld. 12

13 Ze společnosti Je Doma lépe než doma? Jako maminka dvou dětí (pět a dva roky) mám bohaté zkušenosti s tím, jak zabavit děti, aby se doma nenudily a nezbořily pokojíček, něco je přitom naučit, nejlépe je všestranně rozvíjet. A zároveň vyrazit mezi lidi a nezešílet doma z mateřské dovolené. Ti, co také mají děti, dobře vědí, že to není vždy jednoduché. Se starším synkem jsme chodili do plavání, cvičení miminek, na angličtinu, na hudebku. V Chrlicích v té době nebylo tolik možností, kam vyrazit s batoletem. Jezdili jsme do přilehlých městských částí, ale i do centra města. Mělo to sice nějaké výhody, konečně jsem se naučila řídit, a dokonce i parkovat, k velkému potěšení mého manžela. Ale s dojížděním to bylo vcelku trápení. Nyní jsem na rodičovské dovolené s mladší dcerkou. S otevřením Mateřského centra v Chrlicích loni v září se před námi objevily nečekané možnosti. Máme si jít kam pohrát, nejen za sychravého počasí, potkat kamarády a jiné maminky. Za kroužky již nemusíme nikam dojíždět. Je Chrlické OKO říjen 2014 Závody robotů pořádané loni v MC Doma za podpory Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně. jich v nabídce stále víc, nejenom pro batolata s rodiči, ale i pro předškoláky, školáky, a dokonce letos přibyly i kroužky pro dospělé! Abych se v tom nepřeberném množství sama lépe zorientovala, zeptala jsem se maminek, které kroužky se svými ratolestmi navštěvovaly v loňském roce, na jejich zkušenosti: Cvičení pro ženy s hlídáním se mi líbilo, každý týden byl jiný, pestrá sestava cviků, člověk se hned v pondělí po ránu příjemně protáhl a byl to takový pohodový začátek týdne. Jana Denemarková Cvičení s dětmi probíhá nenásilnou a hravou metodou, při níž lektorka nevnímá jen celek, ale soustřeďuje se na jednotlivé děti, nezřídka přitom napomáhá různými radami a doporučeními, aby vše spělo ke zdravému a harmonickému vývoji dítěte. Andrea Jochmanová Lektorky dětského folklórního kroužku Verča Hiclová a Petra Velanová dětem vysvětlily lidové tradice a poučily je o chrlickém kroji. Děkujeme MC Doma, že pořádá folklorní kroužek, a tím přispívá k rozšíření chrlických tradic mezi děti. Mirka Hloušková Dcera byla moc spokojená, nejlepší a nejhezčí výstup pro nás rodiče bylo bezpochyby vystoupení dětí folklórního kroužku na hodech. Martina Čaloudová Z angličtiny jsme nadšeni, děti to baví a paní učitelku Marcelu Bročkovou zbožňují. Těšíme se na každou hodinu. Andrea Klašková Duhové muzikohraní pro mladší děti s rodiči vedlo k poznávání hudby přes různé básničky, písničky, pomocí hraček, maňásků a plyšáků, oblíbené byly i balónky a často došlo i na nějaké to tvoření. Bubnování a muzicírování je pro starší děti. Tady průběh moc nemohu posoudit, snad jen podle randálu a smíchu, který byl slyšet přes dveře. Děti odtud vycházely s úsměvem, také často s nějakým výtvorem, občas špinavé od prstových barev nebo trochu vlhké od obřích bublifuků, ale vždy spokojené, až tak, že je někdy byl problém odchytit a z centra odtáhnout domů. Julie Chvátalová Oceňuji přístup Lucky Rovenské k dětem v kroužku Hrátky s barvičkami a její neskutečné množství nápadů, jak se hravě a poutavě naučit barvy, pracovat s různými druhy materiálu, využívat různé techniky malování s použitím v domácnosti běžně dostupných surovin. Lívia Dudová Moderní tanec je zatím jedno z nejlepších tancování, kde jsme byli. Příjemné prostředí, příjemný mladý kolektiv, který to s dětmi umí, i když jsem měla obavy, zda to pánové s tolika dětmi zvládnou, a fakt před nimi klobouk dolů, co je za ten rok naučili. Martina Grimmová Víkendové pohádky v mateřském centru jsme si s dětmi moc oblíbili. Pohádkové představení je velmi dynamické, děti jsou vtaženy do děje pohádky, někdy i samy hrají, zpívají, tvoří. Hana Burešová Příměstský tábor byl pro děti aktivně strávený čas, Ondra byl nadšený a těšil se tam a to je pro mě jedno z nejdůležitějších měřítek. Co se ceny týče, tak je těžko to soudit, pro mě to mělo hodnotu v tom, že je to v místě našeho bydliště. Našla bych možná levnější, ale pak bych musela zohlednit náklady na dojíždění a s tím spojený čas strávený na cestě. Možná bych uvítala pozdější čas pro vyzvednutí dětí, například do 17:00. Lenka Haklová Věřím, že názory maminek pomohou přiblížit jednotlivé kroužky a akce i ostatním čtenářům. Naše mateřské centrum je již teď, po roce své existence, místem, kde se pravidelně potkávají chrlické děti a jejich rodiče, tráví spolu příjemné chvíle, navazují kontakty, vznikají nová přátelství. Těšíme se na to, co nás spolu ještě čeká. Nabídka kroužků na začátku školního roku je velmi lákavá. A protože tetu Lucku už dobře známe a víme, že možnosti její fantazie a nápadů jsou neomezené, jistě nás čeká spousta dalších zajímavých akcí. Ráda bych touto cestou poděkovala svým jménem, a myslím, že bych mohla mluvit i za tetu Lucku, všem maminkám, ale i tatínkům, prarodičům, dětem, zkrátka všem, kteří to naše společné Doma pomáhali poslední rok vytvářet. Slavíme první narozeniny a doufám, že stejně jako se malé dítě učí a stále zdokonaluje, bude se stejně vyvíjet i naše centrum. Svůj dík bych chtěla také za nás všechny vyjádřit panu Ing. Miloši Palečkovi, řediteli CSS, za to, že nám vyjadřuje podporu a poskytuje prostory pro naše řádění. Lenka Vojtilová, obyvatelka Chrlic 13

14 Chrlické OKO říjen 2014 Sport Různé 14 Běhání s nevidomými Koncem května tohoto roku jsem se rozhodla, že mému běhání a sportování chybí nějaký další smysl. Protože bydlím kousek od náměstí a Centra sociálních služeb pro zrakově postižené v Chrlicích, bylo to jasné. Domluvila jsem si schůzku se zájemci o běh. Hanka, Blanka, Olda a Tom jako jediní projevili zájem a začali jsme běhat. Na první schůzku mě doprovodil můj nevidomý kamarád Aleš Příborský z Olomouce, který má za sebou mnoho závodů včetně maratonu. Říká se přece, že příklady táhnou. Začínali jsme na zahradě a radovali se z každého uběhnutého metru. Doslovně. K radosti stačila i rychlá chůze. Běhali jsme jen Různé tak pro radost. Neměřili jsme čas ani vzdálenosti. Kdo zrovna mohl, běžel a ostatní se procházeli. Možná by to tak i zůstalo, ale do našeho domácího běhání vpadl RunTour a jeho tréninky Báječných žen v běhu, které jsem spolu se svojí dcerou organizovala. Už na třetím tréninku Olda Ježek zdolal v pohodě pět kilometrů za 50 minut. Zdá se vám to slabý výkon? Nevidí od narození a až do května neměl tušení, že by jeho nohy mohly běhat. Začali jsme se těšit na RunTour a trénovat ještě víc. Vzala jsem Oldu i Toma také na spinning. Dva najednou bych si fakt netroufla. Kombinace sportování a hudby je okouzlila, protože oba mají skvělý hudební sluch. Spinningový trenér Vlastík Lysák si získal jejich velké sympatie za trpělivost i empatii, protože to přece jen byla normální lekce pro vidoucí. Tužili jsme kondici, jak se dá. Cestu na závod i tréninky nám rozsvítila darovaná oranžová trička RunTour Brno a sportovní trenýrky pro běh. Tuhle garderobu kluci zatím v ústavu nepotřebovali a našla jsem dárce. Trička dostaly i Blanka s Hankou, přestože neměly v plánu se závodu účastnit. V sobotu to vypuklo. Výsledkem je skvělý čas Oldy Ježka 43:05 na pětce. Nemohu opomenout ani výkon Toma. Krásných 2,5 kilometru. Kdo z vás teď o kvalitě těchto výsledků zapochyboval, zavažte si oči a vyběhněte. Ráda vám budu dělat u toho prvního pokusu trasérku. Tak se nám, kteří běháme s nevidomými říká. Spřádáme další plány a sny, kam poběžíme dál. Nesníme o velkých závodech a excelentních časech, ale máme radost z pohybu. Až nás někde mezi Chrlicemi a Holáskami nebo na cyklostezce potkáte ve žlutých vestách, věřím, že budete shovívaví k tomu, kolik místa zabíráme. S běháním s nevidomými mě občas pomohli další, bylo jich však víc, takže děkuji za sebe i nevidomé všem. Poděkování směřuji také Blance, Hance, Oldovi a Tomovi za to, že mě učí vidět svět jejich očima a za jejich životní statečnost v boji s hendikepem. Miluše Jurošková Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 Různé nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře Lhůta splatnosti Horní hranice zápůjčky obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Další

15 Různé Inzerce Chrlické OKO říjen 2014 výhodou zápůjčky je možnost předčasného splacení zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru a úroku dle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby jejího splácení. Klasická italská rajčatová omáčka 500 g zralých rajčat 1 mrkev 1 řapík celeru 1 cibule 2 stroužky česneku snítka rozmarýny malý svazeček bazalky 2 lžíce olivového oleje sůl mletý pepř cukr Mrkev, celer, cibuli a česnek nakrájíme nadrobno. Jehličky rozmarýny nasekáme. V kastrolu rozpálíme olej a cibuli s česnekem zpěníme. Přidáme mrkev a celer, osmahneme a vsypeme Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. nakrájená rajčata s rozmarýnou. Dusíme a mícháme na středním plamenu cca 30 minut. Směs rozmixujeme a přecedíme. Přidáme sůl, mletý pepř a cukr podle chuti. Povaříme do mírného zhoustnutí. Nakonec přidáme nasekanou bazalku. Tato italská sugo se podává se špagetami, ale dá se také rozetřít na pizzu, než ji dáme péci do trouby. Omáčku můžeme zamrazit nebo ji sterilizovat. Inzerce l Malba místností od 16 Kč/m 2 l Nátěr celých dveří od 300 Kč l Provádíme nátěry fasád, oken, radiátorů, aj. l Na přání provádíme úklid. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení Jablečné řezy 4 vejce 20 dkg mletého cukru z poloviny citrónu šťávu a kůru 7 dkg hrubé krupice 2 lžíce kakaa 3 dkg strouhanky 20 dkg nastrouhaných jablek 5 dkg nastrouhaných ořechů (mandlí) MALÍŘSKÉ-NATĚRAČSKÉ PRÁCE l Nově malování na klíč. l Množstevní sleva 250 Kč. mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Mgr. Jiří Lahoda vedoucí Bytového odboru MMB Co chutného a zdravého připravíme k obědu? Žloutky utřeme s cukrem a citrónem, přidáme krupici, kakao, strouhanku, jablka a ořechy a promícháme. Nakonec lehce vmícháme ušlehané bílky. Pečeme ve středně vyhřáté troubě. Vychladlý moučník polejeme polevou: 12 dkg rozpuštěné Hery 12 dkg cukru 1 1/2 lžíce kakaa 2 lžíce solamylu 2 lžíce mléka Pěkné nastávající podzimní dny přeje Anežka Stránská Přijďte si zacvičit Úterý Formování těla Powerjoga Čtvrtek Powerjoga pro začátečníky, hormonální cviky Powerjoga Cvičíme ve spodním sále ÚSP Chrlice (vstup z boku zahradou) začínáme Na cvičení s Vámi se těší Lenka Straková OTEVÍRACÍ DOBA Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota zavřeno Neděle zavřeno KADEŘNICVÍ Hana Pešková, Objednávky na tel Zámecká 74, Chrlice 15

16 OLMAN SERVICE s. r. o. hledá na nové pozice uklízeč/ka pracovníky osoby se zdravotním postižením na HPP. Pracoviště Evropská, Modřice. Volejte Pneuservis Chrlice l Prodej pneu l Pneuservis l Opravy pneu Bronislav Straka, Zámecká 46, Brno Tel.: , , Pracovní doba: Po Pá 8 16 (případně dle dohody) Naše ceny pneumatik a disků jsou srovnatelné s cenami na internetu. Tuřanka 2a (u kapličky) Brno-Slatina Vám nabízí zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních, fotochromatických, dioptrických barevných i dalších opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis kontaktní čočky + roztoky, pouzdra sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční předvěs doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice poradenství OTEVÍRACÍ DOBA: Po, St, Čt Út Pá Tel.: ZLATNICTVÍ Zdeněk Novotný provádí: veškeré opravy šperků a hodinek zakázku i z doneseného materiálu snubní prsteny rytecké práce výkup Prodej: zlatých a stříbrných šperků hodinek, hodin a budíků Otevřeno: Po Pá ; Navštivte nás, jsme tu pro vaši spokojenost Tuřanské nám. 5 tel.: KADEŘNICTVÍ Ivana A KOSMETIKA vám nabízí: Kadeřnictví dámské: po pá 8 19 hod. Kadeřnictví pánské a dětské: po pá hod. Objednávky na a Tuřanská 55, Brno-Tuřany. Těšíme se na Vás! Kosmetika, pedikúra, manikúra: na objednávku. tel.: Permanentní make-up: na objednávku, tel.: Relaxační, sportovní a lymfatické masáže: každou sudou středu, objednávky na tel.: Prací prostředky (dovoz z Rakouska): dle stávající nabídky AUTODOPRAVA Jan Karpíšek Kontejnery do 5 tun Chrlice Nabízí: odvoz suti odvoz komunálního odpadu dovoz písku a stavebního materiálu mobil: Zámecká 5, Brno-Chrlice ELPEMA Petr Máca U Lesíčka 18, Brno-Brněnské Ivanovice Nabízí: telefon: l servis plynových kotlů všech značek a provedení l servis plynových karem a průtokových ohřívačů l v případě potřeby osazení originálními náhradními díly l pravidelné roční periodické a preventivní prohlídky l důkladné vyčištění kotlů kondenzačních i konvenčních l váš kotel jak plynový, tak elektrický bude vžďy v dobré kondici l převzetí záručního servisu l nastavení a seřízení plynových spotřebičů pomocí moderní diagnostiky l výměny plynových kotlů l měření a regulace vždy se najde řešení l rekonstrukce topných systémů l realizace a rekonstrukce odtahů spalin, komínové systémy, odkouření l kotle na uhlí a pelety včetně automatických kotlů l elektroinstalace slabo i silnoproud l revize elektrických rozvodů a zařízení l revize plyn l voda, plyn, topení l uvádění plynových a tepelných elektrických spotřebičů do provozu l projekční a konzultační činnost l příznivé ceny a bohaté zkušenosti CHRLICKÉ OKO 114/2014. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. M. Sklenářová, Mgr. J. Růžičková a Mgr. A. Zbořil, Adresa: Chrlické nám. 4, Brno, tel.: , , Registrováno pod č. MK ČR E Určeno místním občanům. Náklad 1400 výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla Tisk: Jaroslav Olejko, OLprint Šlapanice.

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii Rada města Brna Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6.10.2015 iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii MMB2015000000843 3f ZMI/067? Název: Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 27. 4. 2016 Přítomni dle

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Obce Nedakonice V Nedakonicích dne 9.6.2000 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Nedakonice, č.j.: xxx/2000 ze dne xxxx 2000, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 'tj, r r v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 Obce Staré Sedlo o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce STARÉ SEDLO. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 28.04.2010

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

U S N E S E N Í. Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 21.5.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Alinčová

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN OS-01/2013 S M Ě R N I C E Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 18. ledna 2013 Fond rozvoje bydlení Vydává Zpracoval Obec Prosetín Ing. Jiří Drbušek Účinnost

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením č.81/16z/2016 ze dne 5.12.2016 na základě ustanovení 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava

Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141 1 Směrnice na použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního úřadu. Najdete v něm také zajímavosti z historie obce a okolí. Dočtete se o práci společenských

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k 31.12.2016 1 Seznam platných vyhlášek 1991 žádná platná vyhláška 1992 č. 1 1993 žádná platná vyhláška 1994 žádná platná

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více