Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo obce Bohuňovice"

Transkript

1 Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne na obecním úřadě =================================================================== Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluven: ing. Slunská, p. Weidinger Pozdní příchod Mgr. Slepica, Mgr. Fryčáková hosté: p. tajemník OÚ p. Puda, paní Nečasová (zapisovatelka ) + 13 občanů obce (presenční listiny uloženy na OÚ) Jednání zahájil ve a dále řídil starosta obce ing. Petřek. Průběh jednání: ad1) Zahájení a povinné procedurální body Starosta zahájil zasedání, provedl procedurální záležitosti. Aklamací byl schválen: - program jednání - zápis z minulého jednání ZO ověřený p. Koplíkem a p. Staroštíkem - forma rozpravy - samostatně ke každému bodu programu - forma hlasování veřejná, zvednutím ruky - ověřovatelé zápisu ing. Ženčica a p. Hlaváč - veřejným hlasováním byla zvolena návrhová komise ve složení: Mgr. Nemravová, Mgr. Fryčák, ing. Pokorná. Schváleno hlasováním (9 pro 3 zvolení členové se zdrželi hlasování, jeden pozdní příchod). Schválený program jednání. 1) Zahájení a povinné procedurální body 2) Zpráva o činnosti RO a plnění usnesení posledního veřej. zased. ZO 3) Všeobecná diskuse 1/2 hodiny 4) Závěrečný účet obce za r a audit účetní závěrky 5) Rozpočet obce na r ) Plán investičních a údržbových akcí roku ) Majetek obce - směny nemovitostí v centru obce patřící dříve rodině Langerové - potvrzení předkupního práva na Pile 8) Různé, diskuse - schválení OZV č. 2/2007, kterou se mění OZV 2/2001 ve znění OZV 1/ záměr pořízení nového územního plánu obce - záměr odkoupení vozidla Fabia od společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. 9) Návrh na usnesení, závěr ad2) Zpráva o činnosti RO a plnění usnesení posledního veřej. zased.zo Zprávu přednesla členka rady paní Grúzová Podklady ke zprávě o činnosti jsou uloženy u originálu zápisu.

2 Diskuse: Starosta doporučil nekontrolovat při každém zasedání průběžné úkoly, sdělil podrobnosti o problémech s Pozemkovým fondem při cyklostezce. Ke kapličkám uvedl, že kaplička v Trusovicíh bude dokončena včas, že tam ovšem bude cca 21 tis. víceprací, zeptal se, zda někdo ze zastupitelů nesouhlasí s touto víceprací na pískovcové prvky. Nikdo nesouhlas nevyjádřil. Zmínil se ještě o navržených nákupech pozemků v k.ú. Bělkovice, které se nepodaří, protože vlastníci ustoupili od záměru. Vysvětlil dotaci do knihovny. Fryčák elektrifikace trati, ať je podána informace znova pro hosty Starosta zopakoval informace dosud známé, informoval i o dalších jednání, která vyšla z diskuse ZO a odpověď ČD. Uvedl požadavky na opravu přejezdů u nás, podjezdu v Hlušovicích, bezpečného překonání dráhy pro pěší podchodem nebo bezpečným přechodem. Bude se dělat EIA a v rámci ní bude tento problém projednáván. p. Fryčák doplnil, že podchod byla jeho myšlenka a že zřejmě narazila, i když na ni ČD dala nějakou odpověď, průjezd Pendolina malými nádražími je pro jakýkoliv přechod v úrovni nebezpečný, jiné řešení, než podchod, nebude dobré. Trvá na podchodu a zachování podjezdu pod kopcem Starosta uvedl, že s podchodem přišla první již sama ČD, ale na prvním jednání jejich experti na takovou obec podchod nedoporučili. My jsme rozporovali to, že budou chodit přes hlavní přejezd, proto se podchod vrací do hry. Podjezd, který je propustkem, nehodlá nikdo zrušit, spíš by měl být rekonstruován pro lepší využití. Hovořil o jednání o ceně podchodu. Ubezpečil, že obec stojí na straně toho, že nechceme dělit vesnici drahou. p. Fryčák nezaznamenal ve zprávě z rady požadavek o podchod Starosta - o tom informoval rozšířenou radu, nové usnesení k tomu nebylo Závěr: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO a plnění usnesení posledního veřej. zasedání ZO ad 3) Všeobecná diskuse Starosta vyzval k diskusi. Diskuse byla zahájena v p. Pauch přes nádraží navrhuje trať postavit do výšky a obyvatelé by podcházeli v úrovni Starosta nápad to je, ale pokud by pak cestující měli chodit 20m do výšky na nástupiště, asi by nás přizabili, další věc jsou finance p. Pauch navrhl, aby zápis ze ZO dělal nějaký brigádník, aby ho nemusel dělat starosta, když má málo času Starosta s novou nahrávací technikou nejsou takové problémy se zápisem. Starosta uvedl, že se nechce dostat do situace, že v zápise, který někdo cizí udělá, sám starosta pak něco podstatného přehlédne a nebude mít důkaz, že o tom byli zastupitelé informování. Kvůli tomu jsou někteří starostové ve vězení. Pokud by měl dělat mimo svou práci jen toto, nebyl by to problém P. Pauch p. Švábeník v uniformě uklízel, několikrát ho viděl. Pak dělá obě práce špatně. Ztrácí tak i na důvěry hodnosti. Starosta aby nedocházelo ke spekulacím, nebude uklízet, když bude mít uniformu, tu bude mít pouze ve službě p. Pauch chtěl by umístit radar ke školce Starosta postupně bude radar přesouván, prokazatelně přispívá ke zklidnění, žádost mají obyvatele na začátku Moravské Loděnice p. Pauch trhovci u pekárny, obec vybírá, nemají tam ani odpadkové koše, auto stojí v protisměru p. Muller poplatky vybírají, ale auto stojí mimo komunikace 2

3 p. Pauch - ať stojí 5m od hranice křižovatky Starosta nelíbí se mu trhovci před pekárnou, ani na komunikaci, naše policie se musí pokusit toto místo lépe regulovat p. Pauch na úředních deskách jsou malá písmenka Starosta vše visí na internetu, kdo chce, dostane to i na OÚ, nemáme šanci v některých případech vyhovět zákonu i lidem. ing. Pokorná úř. deska je nepřehledná Starosta - hledáme technické řešení terminál k prohlížení Mgr. Slepica doplnil, že v rozpočtu přibyly řádky a na rozpočtu se tak zmenšují písmena p. Pauch kapličky zda se dělají výběrová řízení Starosta jsme schopni dokázat, že jsme měli 3 nabídky v souladu se zákonem ing. Fryčák některá usnesení nejsou jasná (severní část území za tratí) mohlo by tam být Lhotské, návrh komunikace ke sv. Jánu aby byli informování zavčas o rekonstrukci Starosta k formulacím požádal radní o spolupráci s formulacemi, pokud někdo nerozumí, má možnost se zeptat, o komunikaci ke Sv. Jánu již bylo jednáno s panem Malaskou, budeme určitě ctít potřeby ZD s.e.o. p. Čouka kaplička v Trusovicích. Existuje Sdružení kaplička, starosta jej měl oslovit, že se něco připravuje, nikdo s nimi nejednal při rozhodnutí o krytině, domnívá se, že je kaplička nepovedená, nemění se krov, neudělalo se to, krov je shnilý, 60 tis. ušetřit je chyba, takové chyby by se neměly opakovat Starosta poděkoval za jeho názor. Uvedl, že kaplička se opravuje podle historického obrázku. U každé stavby, kde se opravuje střecha obec doporučuje, že pokud je špatný krov, bude vyměněn a firmě uhrazen. Prováděcí firma garantuje, že krov je dobrý a vydrží dalších 100 let. Ke Sdružení kaplička připomněl, jak negativně se zejména pamětníci z Trusovic postavili k ustavení Sdružení kaplička. Sdružení není chápáno jako relevantní organizace, která se má starat o kapličku. Pokud nějaký podnikatel chce přispět obci na cokoliv, nechť nabídne obci sponzorský dar. Tak to bude chápáno i s vraty. Obec převezme kapličku od pana Machaly a nebude se zabývat tím, kdo zaplatil vrata. Možná, že nová vrata inspirují k novým vratům u Sokolovny ing. Pokorná výroky o jejich Sdružení Kaplička se jí dotýkají, starosta o sdružení ví a mohl přijít, vrata není zrovna levná záležitost, pomíjí to, že jsou napíchnuti na bráchovu (p. Čouka) elektřinu. Když se podívá na rozpočet na kapličky a na celý rozpočet obce, zdá se peněz na kapličky málo. Ze strany od nich je krov špatný a je to škaredé. Nemělo k tomu dojít a o něčem to svědčí. Starosta řekl, že sám není stavař, pokud firma, která je za to odpovědná, garantuje, že je to dobré, není důvod při takové jednoduché stavbě dělat další opatření. Proč by firma nechtěla udělat nový krov, když předem ví, že to dostane zaplacené? ing. Pokorná měl by tam být stavební dozor a ten by měl před stavbou říci, co je potřeba udělat, nenechat to na prováděcí firmě a dostatečně se tomu věnovat Starosta zásadně odmítl názor, že se tomu obec dostatečně nevěnuje, stavební dozory jsou na velkých stavbách, na tak malé stavby si dělá obce dozor sama, p. tajemník je dostatečně erudovaný v této věci Mgr. Slepica potvrdil, že není problém zaplatit účelné vícepráce p. Čouka ať to posoudí odborník, třeba Arch. Fryčák. Považuje krok za pochybení, hliník měl 100 kg, šifr váží 2 tuny. Starosta pokud to stavař odborník takto zhodnotí, půjde to za p. Machalou, obce zaplatí krov, ale rozebrání a zakrytí střechy udělá zdarma. Nedoporučuje dělat to nyní, ale až po Velikonocích, protože by se to nestihlo p. Kluka stromy jsou svázány s kapličkami, i stromy si zaslouží naši péči. Je třeba o ně pečovat. Vyslovil názor, že ten strom u p. Faltyse bylo chybou skácet, chápe po rozhovoru s p. Faltysem, že by asi nevydržel se sousedy. To co se děje v Trusovicích u hřiště je špatné, stromy jsou nevhodně ořezány. Starosta mu řekl, že tyto věci posuzuje a řídí pan Kotek. Ten mu však řekl, že on nic, že 3

4 hasiči. Dále p. Kluka hovořil o zákonnosti a také, že se setkal se starosty, kde obce dostaly pokuty za nevhodné udržování stromů. Toto je poškozování dřevin. K životnímu prostředí to není jen zeleň, ale je to i o ovzduší. Je tady dle některých lidí smrad. Dochází k porušování zákona o ovzduší. pí. Kluková potvrdila co řekl. p. Kluka a řekla, že chce aby děti vyrostly ve zdravém prostředí. Z komínů jde hnus, na hřišti z hospody také, děti ze školy to musí dýchat, chce to dělat pro děti, není ochotna říkat, kdo to je, na to jsou tady orgány, které jsou placeny z daní. Starosta ke stromu u Faltysových řekl, že to byla 5. žádost, v tomto případě i od sousedů, kteří žádali skácení. Řekl, že naše obec je hodně vpředu s náhradní výsadbou. K ořezávání řekl, že ho překvapuje sdělení, že pak Kotek se od ořezávání distancoval. Dnes obec platila fakturu za plošinu. Pokud není pravda, že to bylo s dohledem p. Kotka, tak je to špatně a nezafungoval dohodnutý postup. p. Kluka potvrdil, že to dělali hasiči. Pokud však projede touto cestou ČIŽP bude problém. Starosta potvrdil, to co řekl, odpovědnost p. Kotka si prověří, řekl, že se mu to také nelíbilo, ale on v této věci nikoho jiného než pana Kotka nepověřil. K pálení a smradu. Nezastává názor, že je to špatné, dokonce daleko lepší než jinde. Pálení odpadu na veřejných prostorách naše policie řeší okamžitě, když to zjistí, komíny a kotle na tuhá paliva zatím legislativa neřeší. Znovu apeluje na lidi, aby se nebáli oznámit, kdo to dělá. ing. Pokorná zda nějak nemáme možnost apelovat na lidi, kteří pálí v zimě v kamnech to, co se pálit nesmí pí. Grúzová ke kácení stromů vysvětlila, proč komise ŽP povolila kácení smrku, zejména tlak sousedů. Je to smrk, sice stříbrný, ale má kořeny stejné jak normální smrk, byla řešena především bezpečnost. K pálení v kamnech se toho příliš dělat nedá. p. Kluka zpochybnil, že stříbrný smrk má stejné kořeny, měla se dle něj udělat tahová zkouška pí. Kluková na těch domech je to vidět, kdo pálí odpad p. Pauch tady je zákon proti zákonu, každý občan je povinen chránit svůj a cizí majetek a životy a majetek, ty jsou před stromem. Byl v Německu a 3 týdny neviděl ani slunko, tam je to tak škaredé, že se chodí bydlet sem. Pálení na zahradě není nic špatného, je to daleko ekologičtější než něco odvážet autama na skládku... a je tady stejně krásně. Mgr. Fryčák udělá opatření k hospodě, o stromy musíme pečovat, ať komise rozhoduje citlivě, vrátil se k žádosti TJ Sokol, které nebylo povoleno skácet takový strom, který ohrožuje padajícími větvemi. Přiloží si rozhodnutí, to pro případ, že se něco stane, požaduje po obci alespoň ořezání. pí. Grúzová komentovala rozhodnutí komise ŽP, doporučila ořezání suchých větví. Nelze očekávat, že při vichřici bude na hřišti nějaké utkání a strom ohrozí mnoho lidí Starosta doporučil debatu ukončit, sdělil, že komise nikdy nepovolila kácet strom z důvodů padajícího listí, postupuje citlivě. Řekl, že by sám určitě rád viděl skácené obrovské kanadské topoly u zkratky, které ohrožují chodce po cestě. Mgr. Fryčáková k pálení haluzí a listí proč nepřistavit kontejner a odvést haluze a listí a bude pokoj... Starosta odvolal se na zkušenosti obce, kdy jsme dělali hromady větví a drtili je. Byla to hromada, která se 14 dní likvidovala a pak tam byla za týden znovu. A nejen větve černá skládka. Ať se větve pálí, ať se dohodnou se sousedy a ať nepálí plasty a např. dřevotřísky a pod. Nechtěl by žít, jak ve Švýcarsku, kde si nelze udělat buřta na ohni na zahradě. ing. Fryčák parcela 322/14 k.ú. Loděnice (za tratí bývalá cesta), která byla obecní a není, a zda máme nájemní smlouvu se Školagrem Starosta k p.č. 322/14 nikdy jsme nic za tratí neprodali - prověříme. K nájmu nevíme, zjistíme, případně napravíme. Arch. Fryčák kaplička je to tak jednoduchý případ, že to dokáže každý posoudit, mohou být složitější, do dnešního dne nebyla ustavena komise stavební a rozvoje. Dotaz na topol na hřišti, jaký je to topol, je to stejné, jak na zkratce? 4

5 pí. Grúzová na zkratce se nebudou kácet zdravé stromy, je dohoda s p. Kotkem, že budou prořezány a suché větve ořezány, ty jsou ale vidět, až se zazelenají zdravé Starosta ke komisi bude ustavena, očekává, že do poloviny roku, začátkem roku je hodně práce. Arch. Fryčák chystají se akce a v polovině roku může být pozdě Starosta - nové akce se nepřipravují, všechny plánované jsou již projednány. Pokud není komise k nějaké odbornosti, dělá se pracovní skupina. Mgr. Fryčák předpokládá, že se bude diskutovat až budou předpřipraveny na papíře, jinak nebudou názory jiných třeba, požádal obec o řešení stromů na hřišti Starosta sdělil, že se nechce vracet ke dvouletému jednání o nájemní smlouvě s TJ Sokol a že měl představu, že když je tam pronájem za 1 Kč/rok, že obec bude dělat jen investice. Ořezávání stromů není investice. K poznámce Mgr. Fryčáka o tom, že komise nebude třeba, když se něco již rozjede řekl, že na příkladě zástavby Za Novákovým se dá dokázat, že zastupitelstvo rozhodovalo z osmi variant. Nikdo nikoho neobchází. Všechny návrhy jsou zaznamenány. Všechny věci se projednávají a budou projednával před realizací když budou na papíře. ing. Pokorná podpořila ustavení komise, protože, když se dívala na návrh priorit, tak ji překvapil. Chybí jí výhled, osvětlení, rozhlas, je tam přeložka NN, je tam 750 tis. na PD datovou síť atd., neví co to je Starosta upozornil, že na prodiskutování těchto materiálů byla rozšířená rada. Kdo tam byl, tak ví. Uvedl příklady. Kdo se nemůže dostat na radu, může se zeptat. O datové síti se hovoří více jak rok a půl. ing. Pokorná nebylo jí porozuměno, chce vidět výhled pro celou obec Mgr. Fryčáková je to veřejné zasedání ti lidé to také neviděli a když se na to zeptá zastupitel, alespoň se něco dozvědí Starosta alespoň, kdyby četli Pohledy. Dává tam informace o všech rozvojových programech, o datové síti tam psal nejméně 3x. Připustil, že se dá informovat i více. Řekl, ať však nechtějí, aby byl takový jasnovidec a vždy věděl, kdo co konkrétně neví, co toho či onoho zajímá. Seznam akcí se rodí tak, že jsou k disposici seznamy akcí schválené v minulých letech a plánované na další rok, aby si každý mohl kontrolovat, jak vznikají, a že se na žádné nezapomíná. ing. Ženčica na rozšířené radě se mnoho věci řeší a podrobně diskutuje, na veřejném zasedání se nedá o všem informovat Arch. Fryčák sdělil, že má zásadní poznámku. Právem a povinností zastupitele je si informace získat. Druhá věc je v tom, že starosta řekl, že neposuzuje věci, na něž není odborníkem, v pořádku, ale pokud na rozšířené radě posuzuje rada odborné věci, nemůže je posoudit správně, proto uvítal rozhodnutí o sestavení odborné komise Starosta na radě ani rozšířené se neprobírají odborné věci, ale probírá se podrobně vše, co je skryto pod každou takovou položkou, která se potom objeví v seznamu. Například u kapliček se vycházelo z několika nabídek, ani jedna nedoporučila nový krov, přesto bylo ze strany obce řečeno, že pokud se po odkrytí zjistí, že je špatný, bude vyměněn. Starosta - informoval o stanovisku firmy VK AQUA s.r.o. (firma dělá přípojky) k nevybíravým výhradám p. L. Paucha k materiálu přípojek. Přečetl stanovisko (je přiloženo u zápisu) Mgr. Fryčák se zastal p. L. Paucha s tím, že jeho poznámka nebyla nevybíravá, Pěvy Pokorné, která sice něco neví, ale on má informace, že s tím stráví velké množství času, a také se zastal starosty, který na všechny věci odpovídá sám, z radních mu nikdo nepomůže, doporučil debatu ukončit Starosta poznamenal, že bude jen rád, když budou směřovat otázky na někoho jiného. p. Kluka ocenil práci obce, ale upozornil na množství odpadků po obci Starosta vyzval ředitelku ZŠ, shodně pak informovali, že je opět naplánováno sesbírání odpadků po obci aktivitou žáků s technickou podporou obce, ale že dokonale se uklidí veřejná prostranství až po prvním sečení. Obec při úklidu pomáhá technikou. 5

6 Starosta závěrem všeobecné diskuse řekl, že reaguje na všechny otázky a pokud má někdo pocit, že ho některou otázkou vytáčí, tak to není pravda. On také někdy v otázce někoho cítí podtext, že by snad něco zatajoval. Možná, že to je jen pocit, ale bude rád, když se budou ptát i jiných. Další diskuse již nepokračovala a starosta ji ukončil. Všeobecná diskuse byla ukončena v ad 4) Závěrečný účet obce za r a audit účetní závěrky Starosta zopakoval informace z pozvánky. Řekl, že závěrečný účet je dokument o 66 stranách, který měl k dispozici auditor k přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet je umístěn na úřední desce (úplné znění závěrečného účtu je ve vestibulu OÚ) a rovněž v souladu se zákonem je úplné znění na elektronické úřední desce na našich www stránkách. Všem zastupitelům byla zaslána i kopie výroku auditora k přezkoumání hospodaření obce za r a rovněž výrok auditora k účetní závěrce k Vzhledem k tomu, že přezkoumání i audit účetní závěrky konstatuje, že nebyly nalezeny chyby a výhrady, doporučuje rada obce zastupitelstvu následující usnesení: - vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky k s výrokem bez výhrad - schválit celoroční hospodaření obce za rok 2006 a závěrečný účet bez výhrad Ke schvalovacímu bodu bude diskusi položena v tomto smyslu otázka k hlasování. Diskuse: K tomuto bodu nikdo nediskutoval. Hlasování (pro 13, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2006 a závěrečný účet bez výhrad ad 5) Rozpočet obce na r Starosta opět zopakoval, že všichni zastupitelé dostali s pozvánkou návrh rozpočtu obce na r zpracovaný v souladu s jednáním na RRO včetně drobných avizovaných upřesnění. Materiál byl doplněn vysvětlujícím komentářem. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Součástí návrhu je rovněž přehled plnění rozpočtu za r. 2006, který slouží jednak jako zpráva o plnění rozpočtu za r. 2006, jednak pro srovnání s návrhem na r Rada obce doporučuje zastupitelstvu následující usnesení: - schválit zprávu o plnění rozpočtu obce za r schválit rozpočet obce na r jako vyrovnaný ve výši ,- Kč V tomto smyslu budou položeny otázky k hlasování. Pak předal slovo panu místostarostovi Mgr. Slepicovi. Mgr. Slepica podrobně informoval o plnění rozpočtu obce za r a otevřel diskusi. Diskuse: Mgr. Fryčák 3639 komunální rozvoj to je na datovou síť? Mgr. Slepica ta poznámka je zaměněna za r. 2007, pro r je tam Multikára, internet 269 tis. a provoz obecních nebytových prostor Starosta upozornil, že datová síť v r byla pod 2 mil. s projektovou dokumentací něco přes 2 mil. Kč Mgr. Slepica pokračoval v komentáři návrhu rozpočtu na r. 2007, kde opět podrobně okomentoval příjmové a výdajové položky a pak otevřel diskusi. 6

7 Diskuse: Mgr. Fryčák příjem - odvádění a čistota vod navýšení stočného mu nevychází, když to propočte ze svého poplatku Starosta uvedl. že tuto položku přepočítávali, je tam ještě příjem od Hlušovic, ten částku modifikuje Mgr. Slepica přepočteme a pokud bude třeba dle skutečnosti to upravíme Mgr. Fryčák výdaje, nerozuměl tělovýchovné činnosti, i když dostal odpověď, že je to spojeno v jiné částce, částka dle jeho informací je již utracena a 110 tis. na tělovýchovnou činnost mu tam chybí Starosta vysvětlil, jak jsou řešeny vícepráce, o ty se pak musí položka navýšit, ne na úkor 110 tis. Kč Mgr. Slepice potvrdil postupy a vysvětlil, jak jsou položky tvořeny Mgr. Fryčák nesedí mu to s rozpočtovými pravidly. TJ Sokol chce opět dělat Bohuňovické slavnosti a ty jsou s velkým rozpočtem nad možnosti TJ Sokol, součástí jsou i pronájmy, např. v Centru zdraví dělali plavání a uhradili tisíce korun za pronájem, proto navrhuje částku povýšit Mgr. Slepica nelze teď navyšovat položky na Bohuňovické slavnosti, když nebylo rozhodnuto o jejich podpoře Starosta doporučil poznamenat si položky, tento rozpočet schválit a pak jej upravit v rámci upraveného rozpočtu, takto se těžko reaguje na připomínky Mgr. Fryčák připomínky se těžko dělají, když není vidět, co je pod nimi, je tam snížena i kultura Mgr. Slepica vysvětlil, proč nějaké částky nejde přesně specifikovat. Vysvětlil, jak je to s celkovou částkou na kulturu, že není menší je to cca 70 tis. Kč, tedy není snížena kultura, naopak Starosta ještě vysvětlil, jak nás předpisy nutí dát do rozpočtu jen to, co přesně víme, ale některé položky jsou odhadem, byť kvalifikovaným Mgr. Slepica dále vysvětlil, že položky na sport nejsou ohroženy, ani sníženy Hlasování o plnění rozpočtu za r Hlasování (pro 13, proti 0, zdržel se 0) ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za r Hlasování o rozpočtu na r Hlasování (pro 11, proti 0, zdržel se 2) ZO schvaluje rozpočet obce na r jako vyrovnaný ve výši ,- Kč ad 6) Plán investičních a údržbových akcí roku 2007 Starosta zopakoval, že s pozvánkou dostali plán investičních akcí na r upřesněný oproti projednání v RRO (doporučené navýšení položky na památky a uvedení oprav na ČOV) a celkové upřesnění souladu s návrhem rozpočtu. Vzhledem k povinným stanoviskům zastupitelstva dokládaným k žádostem o dotace z EU je třeba jmenovitě schválit akce, které máme pod čarou a chceme se ucházet o dotace na ně. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce následující usnesení: - schválit plán investičních akcí na r dle předloženého návrhu - schválit za předpokladu získání dotací realizaci akcí Kulturní dům, Školní kuchyně s jídelnou a družinou, Cyklostezka do Bělkovic-Lašťan, Prodloužení vodovodu s věžovým vodojemem, Interiér ubytovny Centra zdraví a Komunikace kolem nákladiště Řekl, že v tomto smyslu budou po diskusi položeny otázky k hlasování. 7

8 Diskuse: Mgr. Fryčák datová a distribuční síť, jak to je s uvedenými částkami Starosta získaná dotace je ze SROP, připravuje se smlouva. Dílo je za tis. Jsou 2 etapy, dotace je 6460 tis. Kč. Je možno ještě získat další peníze - doplňkovou dotaci. Vysvětlil, proč je v rozpočtu 5.5 mil. předfinancování. Může se stát, že bude dílo jednoetapové a pak nikdo neví, kdy se dotace dostane do rozpočtu. Zda v r nebo Mgr. Fryčák máme tedy dávat něco přes 2 mil. ty už jsme dali... Starosta 2 mil., které jsme investovali v r a 2006 nesouvisí nijak s akcí podporovanou ze SROP, vyjma toho, že přispěly k tomu, že jsme uspěli v soutěži o dotaci. Mgr. Fryčák takže jsme schvalovali datovou síť s tím že získáme 85 % a teď je to méně % Starosta vysvětlil, že tím, že jsme byli náhradníci, nedostaneme 85%. Ale proto jsme změnili projekt tak, aby náš podíl nebyl větší, než jsme předpokládali. Čas v elektronice hraje pro nás (ceny komponent se snižují), tak i po upraveném projektu zůstává objem díla zachován ing. Pokorná - zatím nás bude datová síť stát 4440 tis. Kč Starosta řekl, že nechce oslňovat tím, že bude počítat ušetřené peníze tím, že jsme s vodovodem připoložili chráničky, odborníci říkají, že jde o 22 mil. Kč. Vykládat, kolik kdo ušetřil, to umí každý. Tato dotace je však velmi dobrá a má to obrovskou budoucnost. Mgr. Fryčák když se kopalo, tak to samozřejmě bylo logické položit, když jsme to chtěli. Opravy ČOV. Co se na tom pořád opravuje? Starosta předal slovo paní Grúzové pí. Grúzová ozubený pojezd pro zimní období byl nutný udělal se v loňském roce. Letošní rok je jiný, jsou zákonem změněny limity ale musí dle EU splňovat parametry v amoniaku a fosforečnanech, vzhledem ke zpřísněným parametrům je třeba ČOV upravit. Je možno rozšířit kalové pole, ukazuje se možnost využití kalu v bioplynové stanici, je třeba zvýšit možnosti čistírny nad naprojektovanou kapacitu. Mgr. Fryčák s tím souvisí i další milion na provoz? pí. Grúzová - ano Starosta doplnil o informaci, že emisní limity se mění na imisní a Trusovka je nově zařazena mezi lososovité vody, a tak nás budou úpravy hodně stát pí. Grúzová ještě doplnila, že další částí zlepšení je odstranění balastních vod, které je třeba odvést, může se pak stát, že budeme mít potíže s fosforečnany a budeme je muset odstranit Mgr. Fryčák doporučuje získat dotace Starosta - ubezpečil, že dotační tituly na toto sleduje velmi intenzivně Mgr. Fryčák měl to najít první pod čarou, že uděláme za přispění dotace ČOV, když... pí. Grúzová vzhledem k dotacím, které jsme již na ČOV získali, není šance na dotaci z národních zdrojů, pouze ze zdrojů EU, ty ještě vypsány nejsou Starosta k uvedení pod čarou. Rozdíl je v tom, že některé úpravy na ČOV musíme dělat i bez ohledu na dotaci. Pokud nějakou získáme, uděláme úprav více. Schválení v prioritách nahrazují vůli zastupitelstva dofinancovat dotaci. Proto je ČOV nad čarou. Mgr. Fryčák investice budou pokračovat, tak s nimi počítejme Starosta budou pokračovat, ale bylo by výborné vědět, co má být cílové, to zatím nevíme pí. Grúzová potvrdila, že je oprava akutní Mgr. Fryčák jak se počítalo stočné, má občanům vysvětlovat a neví metodiku Starosta metodika se těžko vysvětluje, ale je to zjednodušeně tak, že je povinnost provozovatele zahrnout všechny náklady předešlého roku. To se pak odesílá ministerstvu. Metodika byla asi dělána pro soukromé subjekty, které stočné předražovaly, bohužel se týká i nás pí. Grúzová doplnila, že jde o vyhlášku 428/2004Sb., a tam jsou výklady a dodatky, jak se to vypočítává. Do současné doby jsme cenu podcenili a dopláceli z rozpočtu 8

9 Mgr. Fryčák kolik dávají Hlušovice? Starosta asi 160 tis./rok, pro letošek bude sazba zvýšena, pí. Grúzová doplnila, že je tam cca 12Kč/m3 Mgr. Fryčák pro občany Hlušovic je to 2x výhodnější, než pro nás Starosta výhodnost, či nevýhodnost je v tom, kolik mají jejich občané stočné. Výhodné pro ně je, že nemusejí mít ČOV a nemusejí se o ni starat Mgr. Fryčák chtěl dojít k tomu, že v souvislosti se zvýšením stočného našim občanům by měla být změněna smlouva s Hlušovicemi Starosta nepochybně dojde ke změně, podobně jak jsme navýšili smlouvy na odpady Mgr. Fryčák oprava KD 30 mil. Kč, původní cifry byly poloviční Starosta rozpočet je 29 mil., původně, před cca 6-ti lety se uvažovalo při projektování s 16 mil. Čouka k datové síti, podobnou rétorikou starosta obhajoval internet, všichni investovali a nyní je to spíš hobby, jestli je datová síť ve stejné poloze Starosta naše VIFI síť je 4x překonaná, než jsme nabízeli. V současné době nejsou, až na malé výjimky stížnosti, chyba je většinou na straně klientů (posunutá anténa a pod.). Zásadní změna optické sítě je bezpečnost spojení a rychlost - je to informační dálnice. Podal zprávu o jednání s náměstkem ministra vnitra Zajíčkem, který velmi ocenil, že se něco takového u nás chystá a že se s ním shodl na tom, že bez optiky to v budoucnu nepůjde. Mgr. Fryčák oprava ubytovny, tam je již projekt? Starosta samozřejmě, 2x jsme již dokonce žádali dotaci Mgr. Fryčák žádala obec, nebo Centrum zdraví Starosta samozřejmě, že obec, CZ nemá šanci získat dotaci 85% a obec je vlastníkem nemovitostí CZ Hlasování o Plánu investic Hlasování (pro 11, proti 0, zdržel se 2) Závěr: ZO schvaluje plán investičních akcí na r dle předloženého návrhu Hlasování o konkrétních akcích Hlasování (pro 11, proti 0, zdržel se 2) Závěr: ZO schvaluje za předpokladu získání dotací realizaci akcí Kulturní dům, Školní kuchyně s jídelnou a družinou, Cyklostezka do Bělkovic-Lašťan, Prodloužení vodovodu s věžovým vodojemem, Interiér ubytovny Centra zdraví a Komunikace kolem nákladiště ad 7) Majetek obce Starosta zopakoval informace z pozvánky. Návrh majetkových převodů (směny) RD a část hospodářství rodiny Langerových je navrženo formou směn za 10/12 pozemků v centru obce a 10/12 pozemku u splavu. Směna by proběhla mezi obcí na jedné straně a mezi paní Langerovou a paní Koutnou na straně druhé. Návrh směn předpokládá směňování v administrativních cenách s minimalizací finančních toků mezi smluvními stranami. Navržená transakce se věcně blíží dříve schválenému záměru mimosoudního vyrovnání, které se neuskutečnilo díky účastníku soudního sporu panu Emilu Koutnému. Jeho podíly (2/12) na pozemcích, které by směnou získala obec, by zůstaly nedotčeny. Rada obce dříve doporučila schválit převod RD s prostory pro bydlení dosud využívaných paní Langerovou a rodinou Odstrčilovou dle žádosti paní Evy Lakvové a manž. Odstrčilových, přičemž v maximální míře využít možnosti oboustranně výhodných směn: Konkrétní usnesení by mohlo znít, že ZO 9

10 - schvaluje směnu obecních pozemků a budov na p.č. 80/4 a 80/2, dále pozemky 12/5 a 12/13 a část pozemku p.č. 12/8 a 80/5, celkem cca 894m2 s paní Langerovou a směnu části pozemku p.č. 80/5 včetně hospodářských budov, pozemek p.č. 12/6 a části pozemků p.č. 11/1 a 12/8, celkem cca 2 342m2 s paní Koutnou za 5/12 a 5/12 pozemků p.č. 12/4, 12/2, 12/7, 409/1 a 168/1, celkem 10/12 z cca m2, vše v k.ú. Bohuňovice dle předloženého návrhu. Diskuse: Mgr. Fryčák bylo to dobře vysvětleno, jaký je názor těch vlastníků 10/12? Starosta zopakoval některé závěry z jednání. Vnímají to pozitivně. Předložená varianta je navržena tak, že umožňuje směnu bez doplatků. Jen by chtěli zachránit studny, které mají nějak pospojované. Možná by chtěli i něco zahrady přikoupit. Pro ně je výhodné, že oni dostanou celky, my tam budeme mít 10/12. Musí však oslovit majitele 2/12 s nabídkou. Hlasování o převodech Langerových Hlasování (pro 11, proti 0, zdržel se 2) Závěr: ZO schvaluje směnu obecních pozemků a budov na p.č. 80/4 a 80/2, dále pozemky 12/5 a 12/13 a část pozemku p.č. 12/8 a 80/5, celkem cca 894m2 s paní Langerovou a směnu části pozemku p.č. 80/5 včetně hospodářských budov, pozemek p.č. 12/6 a části pozemků p.č. 11/1 a 12/8, celkem cca 2 342m2 s paní Koutnou za 5/12 a 5/12 pozemků p.č. 12/4, 12/2, 12/7, 409/1 a 168/1, celkem 10/12 z cca m2, vše v k.ú. Bohuňovice dle předloženého návrhu Jako další bodem majetku předložil starosta realizaci předkupního práva na pile pro firmu Elpramont p. Zemana, která splnila podmínky nájmu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní. ZO by schvalovalo realizaci předkupního práva pro firmu ELPRAMONT na pile, t.j. prodej nově vyměřeného pozemku p.č. 83/9 dle podmínek předkupní smlouvy a cen stanovených ZO. Dle GP, který přesně vymezuje velikost pozemku, je skutečná výměra poněkud větší, než se uvádí ve smlouvě o smlouvě budoucí zaručující předkupní právo. Několikrát uplatněná praxe je taková, že rozdíl uhradí kupující v cenách, které ZO schválilo pro přímý prodej, to je na Pile asfaltová plocha za 550,- Kč/m2. Navržené usnesení zajišťuje takový postup. Výměra, která je ve smlouvě o smlouvě budoucí je za podmínek této smlouvy, výměra navíc je dle precedentní ceny stanovené ZO, v tomto případě je to 550,- Kč/m2. Diskuse: Bylo pouze upřesněno, že jde o ELPRAMONT s.r.o. Hlasování o předkupním právu ELPRAMONT s.r.o. Hlasování (pro 13, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO schvaluje realizaci předkupního práva pro firmu ELPRAMONT s.r.o. na pile, t.j. prodej nově vyměřeného pozemku p.č. 83/9 dle podmínek předkupní smlouvy a cen stanovených ZO ad 8) Různé, diskuse Starosta uvedl že MV ČR doporučilo novelizovat OZV č. 1/2007 (sazby odpadů) ještě jednou vyhláškou č. 2/2007. Jakkoliv jde o formální změny, doporučila rada obce vyhlášku přijat. Vyhláška byla přílohou pozvánky. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit následující usnesení: 10

11 - schválit OZV č. 2/2007 kterou se mění OZV 2/2001 ve znění OZV 1/2007 v předloženém znění Diskuse: Nebyla. Hlasování o OZV č. 2/2007 Hlasování (pro 13, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2007 kterou se mění OZV 2/2001 ve znění OZV 1/2007 v předloženém znění Starosta uvedl, že doplněným bodem programu je projednání doporučení z pondělní schůzky ( ), na kterou pozval Magistrát města Olomouce ty obce a města, která mají pouze Územní plán sídelního útvaru. Tento druh ÚP je třeba do konce r zrušit novým ÚP obce. Metodická pomůcka od Magistrátu města, která je ze zákona pořizovatelem Úp pro obce patřící do jeho správního obvodu je následující. Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení územního plánu obce Bohuňovice podle 6, odst. (5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), schvaluje žádost obce o pořizování podle 6, odst.(1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. a určuje (jméno zastupitele) ke spolupráci na pořízení územního plánu obce Bohuňovice podle 6, odst.(5) písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Navrhl, jak by mohla znít usnesení: - ZO schvaluje podle 6, odst. (5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pořízení územního plánu obce - ZO schvaluje podle 6, odst.(1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. žádost obce o pořízení územního plánu - ZO schvaluje (jméno zastupitele) zástupcem obce ke spolupráci na pořízení územního plánu obce Bohuňovice Zástupcem obce určeného ke spolupráci s pořizovatelem má být člen zastupitelstva. Je to funkce veskrze pracovní a koordinační bez rozhodovacích pravomocí z hlediska jednotlivých kroků tvorby, z nichž základní jsou zadání, koncept, návrh. Vše se projednává veřejně a pak teprve může dojít ke schválení návrhu, který se stane novým územním plánem. Proces tvorby úz. plánu dle nového stavebního zákona je záležitostí mnoha dotčených orgánů a cca 2 let. U obcí, kterých se to týká, je každý dílčí krok především věcí celého zastupitelstva a veřejnosti. Vzhledem k tomu, že ve funkci zástupce obce se předpokládá poměrně dost práce, doporučuje Magistrát města Olomouce určit uvolněného člena ZO, nejlépe starostu. Diskuse: Mgr. Fryčák v čem je výhodné spěchat Starosta je třeba spěchat, protože my máme pouze ÚP sídelního útvaru a my musíme do nějaké doby dle zákona ÚP udělat. Jak začnou žádat jiné obce, nemusí se dostat na nás v analytické části, kterou musí Magistrát udělat pro nás. Pro každý další krok může být stanoven jiný zástupce. Mgr. Fryčák nemá s tím problém, když se bude dělat s odborníky i v naší obci a není problém, aby tam byl zástupce starosta Hlasování (pro 13, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO schvaluje podle 6, odst. (5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pořízení územního plánu obce 11

12 ZO schvaluje podle 6, odst.(1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. žádost obce o pořízení územního plánu ZO schvaluje ing. Jiřího Petřeka, starostu obce, zástupcem obce ke spolupráci na pořízení územního plánu obce Bohuňovice - záměr odkoupení vozidla Fabia od společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. Starosta informoval, že společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. ukončila leasing vozidla Fabia, r.v. 2004, má jej v majetku. Hodlá zakoupit nové vozidlo Škoda Roomster, které má pro společnost lepší užitné vlastnosti. Fabii odprodá. Vzhledem k tomu, že obec již dříve uvažovala o náhradě automobilu Forman, r.v (16 let), který je používán na pojížďky po obci, krátké jízdy zejména na KUOK, dále je užíváno obecní policí (dříve i na odvozy zatoulaných psů do útulku) a nově je Forman využíván na rozvoz obědů pro osoby, které tuto službu požadují dříve dovozy zajišťovaly dobrovolné pečovatelky v rámci terénní pečovatelské služby. Zajištění lepšího vozidla, než je 16 let starý Forman pro použití zejména v obci, je nezbytné. Zakoupit Fabii od CZ Bohuňovice, s.r.o. za výrazně nižší cenu, než je cena tržní, by bylo pro obec výhodné a pro CZ Bohuňovice, s.r.o. únosné. Splnění zákonem stanovených podmínek pro nižší cenu při prodeji majetku dceřiné společnosti své mateřské společnosti je pro obec rovněž výhodné. Případný rozdíl v kupní ceně oproti znaleckému posudku by společnost obci darovala. Protože obce neplatí darovací daň, je to opět výhodné. Uvedl běžné ceny na trhu (od 155 do 199 tis.) a navrhl a zdůvodnil odkoupit Fabii za 100 tis. Kč. Diskuse: ing. Pokorná a starosta si navzájem potvrdili, že to tak jde ing. Pokorná ale doporučuje cenu obvyklou, není ani potřeba udělat znalecký posudek, u nového doporučuje raději koupi, než leasing, měli by koupit auto, kde si může společnost odečíst DPH. Starosta uvedl ještě vazbu na to, že obec dělá Centru zdraví náklady. Upozornil i na to, že obec a CZ nejsou dvě obchodně souměřitelné společnosti. Starosta přistoupil na navrženou variantu koupit Fabii za cenu obvyklou zejména proto, že CS Bohuňovice, s.r.o. nebude muset zdůvodňovat nižší cenu oproti ceně obvyklé FÚ. Pak dal hlasovat. Hlasování (pro 13, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO schvaluje zakoupení automobilu Fabia od společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. za cenu obvyklou. Všeobecná diskuse: Starosta ukázal 2 varianty mostu mezi školou a školní jídelnou. Jde o to rozhodnout, zda mají projektanti na variantě pokračovat, dělá to IDOP, který projektoval jídelnu. Vysvětlil, odkud kam má jít most. Je tam drobný spád, ale vyhoví i vozíčkáři. V budově jídelny by zřejmě došlo k drobné změně disposic. Předběžně je projednána i změna organizace obědů a družiny. Využila by se jediná stávající šatna ve škole. Bylo by možno pak uvažovat o určitém zvolnění tvrdého dopravního omezení u školy, třeba o víkendu. V rozpočtu 15 mil. Kč to není zahrnuto. ing. Pokorná - na těch 15 mil. je projekt a předpokládá se, že se chodí zepředu? Doporučuje dělat etapy. Starosta předpokládá se 85% dotace, pak to není tak velký problém ufinancovat ing. Pokorná - i KD se jí zdá veliký rozpočet, byla by umírněnější Starosta nikdy nejdeme do investic, kde by nevyšlo Cash Flow. Nebojí se jít do několika akcí zároveň 12

13 ing. Pokorná - aby pak zbylo na to, co chceme dělat pro občany. I 4.4 mil. za to, že tady bude internet, jí přijde docela hodně. Pak to může někde chybět a chybí. Starosta pokud by měl přijat tuto filosofii, neudělala by se žádná komunikace, protože bez dotace to není tak výhodné. Protože komunikaci slibujeme, musíme to udělat i bez ní. ing. Pokorná - má dojem, že když se objeví dotace, jdeme do toho a pak to může někde chybět Starosta nebojme se investic, bojme se provozních nákladů. Investice se neztratí a budou čím dál dražší. Čím dřív je uděláme, tím budou pro nás levnější ing. Pokorná - když se pak ale podívá na jejich konec ulice, není tam veřejné osvětlení a neslyší rozhlas, chybí to Starosta vše souvisí se vším, rozhlas jsme chtěli dělat bezdrátový. Ukázalo se, že to není nejbezpečnější spojení pro rozhlas, který musí pracovat i v krizových situacích. Upustili jsme od toho. Rozhlas chceme napojit na optické rozvody. Odmítl zpochybňování investice do datové sítě, je to obrovský skok kupředu. K částkám v prioritách uvedl, že jsou rozpočtované, ale nejsou dosud vysoutěžené. ing. Pokorná - proč se u projektování družiny neudělalo napřed 5 studií i s mostem, proč se to dělá nadvakrát? Starosta v době, kdy se dělal projekt před 3-mi lety nikdo nevznesl požadavek hledat způsob, jak přejít suchou nohou ze školy do družiny Čouka kruháč měl být bez vlastních prostředků obce, najednou je tam 600 tis. Kč, potvrdil mu to ing. Hampl a seděl tady v radě 12 let. Vzpomíná si to taky. Aby se dotace nestaly drogou, souhlasí se sestrou, jdeme po dotacích, jsme dost úspěšní, jestli je to ale ono... Starosta nikdy nebylo uvažováno, že měl být kruháč bez příspěvku obce, byla to podmínka Kraje od samého počátku. Starosta by byl pro, aby se dotace zrušily a obce měly na svůj rozvoj dost peněz, v současné době je v dotacích džungle, starosta musí hájit zájmy obce a pokud se ukáže, že lze získat na nějakou akci až 85% dotace na investici, je to šance, kterou, pokud by nevyužil, bude právem kritizován Mgr. Fryčák zdá se mu, že si nerozumíme. V Bohuňovicích žijí lidé. Pěva chtěla říct, že neumíme řešit jejich každodenní život, mluvíme 10 roků o lavičkách v parku, 6 roků o chodníku do Výmola, chybí chodníky, vedení nevidí tyto drobnosti a nezbývá než konstatovat, do těchto věcí by se mělo taky něco dát. Dítě si málem srazí nos na chodníku, který končí obrubníkem před Marketem ZUZKA, přes park projede po trávníku auto a málem srazí člověka, nejsou to drahé věci a někdy 10 let čekáme na drobné věci, banální. Na úklid obce čekáme na školu, přitom stačí jen nasadit kotouče na Multikáru. Člověk potřebuje toto. Nedělejme si z obce město a dělejme toto pro ty lidi. Ne, že jim dáme vizi, letiště, bazén, že neděláme ty drobnosti považuje za chybu. Starosta multikára nemá zametací kotouče, pro starostu by bylo jednoduché, kdyby se podíval na rozpočet, utratil, co máme a na ostatní potřeby obce říkal, že nejsou peníze. Naplánované akce se nezrodily samy, ty informace jsou od lidí. Starosta musí mít vize. To, co je připraveno není proti občanům. ing. Ženčica nelíbí se mu, když se některé věci, které se tady udělaly otáčejí.udělalo se tady spousty dobrých věcí. Pokud by se nepostavilo Centrum zdraví a postavilo něco jiného, pak by říkali, proč se nepostavil bazén Mgr. Fryčák taky nám nerozumíš Grúzová potřebujeme spravit školu? Proč bychom nespravili vše, co je připraveno. Potřebujeme opravit Kulturní dům(?). Potřebujeme ing. Pokorná, Čouka za 30 milionů určitě ne Čouka ať se podíváme na Bělkovice, Štarnov, mají to spravené za malé peníze, zůstal duch duchem, obává se, že pokud se tam dají nájmy, které předpokládá, jaké bude využití za mil. 13

14 Starosta obec má výhodu, že neodpisuje, projekt drží charakter i ducha Kulturního domu. K nákladům mu to připomíná spekulace o Centru zdraví, nemá v tomto obavy. Podobně je to u školy. Je třeba tam udělat výměnu oken a další úpravy dle energetického auditu. Mgr. Fryčák není tady porozumění. Za příklad uvádí parkoviště. Hledal 3 stromy, které by mu rozbily tu plochu. Hlava mu nebrala, když nenašel chodník k paneláku. Podstatný je chybějící chodník. Proč. Je to drobnost, o které ale mluví. Toto neřešíme. Chodníky vedou odněkud nikam. Starosta chodník k paneláku se dodělával k parkovací ploše, projekt dělal projektant, který patří mezi nejlepší, je to podle norem Mgr. Fryčák to parkoviště vypadá hrozně, je to jako u Makra, neviděl skutečný projekt Starosta projekt se několikrát projednával, požadavek byl zachovat všechny stromy, ten byl splněn. Cokoliv se udělá, vždycky bude mít část lidí výhrady Čouka bavme se o Centru zdraví a já patřím k jeho odpůrcům zjistěme, kolik % našich občanů z celkového počtu návštěvníků tam chodí, pokud je to třeba 7%, je ta investice oproti světlům příliš velká Starosta nebavme se o věcech, které nám závidí půl světa. Nevidíte souvislosti. Zeptejte se učitelů, kteří tam chodí plavat. Zeptejte se důchodců, zeptejte se, jestli na to musíme doplácet. Uničov doplácí 2.8 mil., to bychom neustáli, nedoplácíme navzdory dřívějším kritikám, že doplácet budeme. Cizí návštěvníci to donesou, parkoviště není jen pro Centrum zdraví, je i pro umělku a hřiště, tam se nikdo nezabývá náklady, ani u školy. Je třeba opravovat další obecní budovy. K chodníkům řekl, že si dovede představit, všude chodníky. Nedělaly se, protože tam nebyly inž. sítě a také nebyl v bočních ulicích provoz. Druhý argument již vymizel a budeme jej muset přehodnotit. Zabývejme se tím, zda nedoděláme všude chodníky. Mgr. Fryčák je to ale o těch kapacitách a napnutí sil. Sleduje radar a zná názor mladé generace, oni tam soutěží. Radar vede spíš k tomuto. Je to o tom, zda ty názory mohou říkat a zda jsou slyšet. Pokud je parkoviště za 2.6 mil. a není tam chodník, pak je to blbě. Radar je tam špatně, protože tam soutěží. Starosta nechá k parkovišti udělat stanovisko projektanta Místostarosta (k p. Fryčákovi) proč vždycky chodí s nápadem, až když je to hotovo, např. chodník u hřiště... Mgr. Fryčák názor, jak má chodník vypadat dal s Pavlem Fryčákem Místostarosta ale až byl hotov Mgr. Fryčák nemáš pravdu Čouka vrátil se opět ke kapličce. Je to neprodiskutovaná věc, která je už hotova, byl nachystán se do toho vlomit, nikdo jej neoslovil, proč starosta nepřišel za ním když ví, že má Občanské sdružení Kaplička Starosta neobchází podnikatele, zda chtějí přispět na opravu obecního majetku Čouka tady jde o občanské sdružení Starosta připomněl diskusi ke Sdružení kaplička, kterou odmítli občané Trusovic. Kaplička je obecní a obec ji opraví. Čouka krov je shnilý, na márnici je křivá střecha Mgr. Fryčák připomněl požadavek studie centra obce, připomněl ustavení komise pro rozvoj a slíbil pohovořit s p. Lakvou, že tam jeho uvažovaná hala nepatří. Starosta na základě diskuse zastupitelů nechal zpracovat studii prostoru za Marketem ZUZKA, předložil ji a nikdo k tomu nic odmítavého neřekl. Studii dal proto panu Lakvovi. Dosud nic podrobného od něj nedal, proto to zatím neprobíráme. Staroštík pro posouzení by bylo dobré udělat studii bez té budovy Mgr. Fryčák ne, on požaduje celkové posouzení centra obce, ne jen jednotlivosti, jak má vesnice vypadat Čouka proč se prostor nenabídne dalším podnikatelům 14

15 Starosta netlačí žádného architekta do toho, jak má udělat studii. Architekt tam namaloval budovu, protože díky komunikaci u nákladiště to viděl jako druhý vstup do obce, navrhl protiváhu proti Tepu, který tam je a bude. Každý záměr odprodeje je vždy vyvěšen zákonnou lhůtu na úřední desce, je absurdní před tím, než se vůbec schválí záměr něco prodat, oslovovat další. Ti mají šanci se ucházet o obecní majetek až v době, kdy visí záměr prodeje na úřední desce Čouka úřední deska je nepřehledná a nestačí, udělejte ji větší, on dělá vývěsku v Trusovicích a je to proto, že informovanost nefunguje Mgr. Fryčák koncepčnější názor je, že se máme podívat na centrum obce jako na celek, je to potřeba Starosta pokud se na to chce podívat Pavel Fryčák, ať to udělá. S architektem tady chodili po centru obce 2 hodiny a jeho názor je ten, že hlavní komunikace zásadně rozděluje centrum obce a lze posuzovat prostor za Marketem samostatně lokální studií, proto ji udělal ing. Pokorná zaplatit třeba 3 studie a pak se dá vybírat Arch. Fryčák ocenil diskusi, obec obhajuje něco, co je třeba dobré, ale Pěva vystupuje, jako zastupitelka spoluzodpovědná za rozhodování o prioritách, aby měla možnost rozhodovat před vznikem a byl záměr pořádně prodiskutován. Připustil, že se dá situace za Marketem prodejnou zlepšit. Tak je to i s těmi čísly. Chápe, že obhajování věcí zdržuje, ale jsme v demokracii. Starosta řízení obce není jen o tom, že se relativně v poklidu řeší koncepce, je zde ale i operativa, kdy přijde nějaká žádost, např. České dráhy ke stanovisku elektrifikace. Rozdělil problém na 2 části. Odhadovat částky za investice, to je ta poklidní voda. Od ledna jsou vyzváni několikrát všichni zastupitelé, aby dávali návrhy do priorit. Ty se proberou v zastupitelstvu a vyjde shoda na prioritách. Rada pak dá konkrétní kvalifikované částky srovnané s rozpočtem. Pak ale přijde podnikatel a chce něco řešit, tu již není poklidná voda. Na základě diskuse ZO bylo rozhodnutí o prodeji panu Lakvovi zatím pozastaveno. Ale pro podnikatele je pozdě všechno a vždy. Arch. Fryčák obec by nemělá hrát podružnou roli Starosta nehrajeme podružnou roli. Studie, ke které neměl nikdo námitky, byla předána panu Lakvovi. Zatím nic nového nepřinesl, rozhodování o prodeji nepokračuje Arch. Fryčák bylo by lepší, kdyby projektant svůj návrh obhajoval před zastupiteli. Souhlasí, že to řešení může být rozdělěno na horní a spodní Mgr. Fryčák je tam 300 až 400 m2 v centru obce, to je pro něj vše. Rozvoj pekárny měl taky vypadat jinak včetně garáží. Prodal se Tep, už se nemusel prodat vedlejší pozemek, metry nám mohou někdy chybět Starosta rád by, aby Arch. Fryčák v této věci spolupracoval, ale problémy jsou i jiné. Např. úřad pro zastupování státu není ochoten obci převést pozemky kolem bývalé Jednoty s chodníkem, protože Jednota je v úpadku. Třeba vitríny u pekárny jsou na takovém pozemku. Arch. Fryčák projektant může být sebelepší, ale bez komunikace s druhou stranou to nejde Starosta projektantům oponuje, ale nechá je vždy rozvinout vlastní myšlenky. Vrátil se krátce k parkovišti, projektant by si to měl obhájit vždy. Vrátil se k projektu na most mezi ZŠ a ŠJ, zda mají na tom pracovat. Mgr. Fryčák myslí si, že to bude hodně z kopce. Dále řekl svůj zážitek z hospody, kdy mu údajně p. Kameníček řekl, jak je blbej, protože Centrum zdraví je v zisku a hospodářský výsledek tady je, a že marketinková studie by byla blbost a Pepa Izák by mu nelhal. Mgr. Fryčák řekl, že starosta je i jednatel. Centrum zdraví je obchodní společnost, která se musí snažit. Hosp. výsledek za r je přes 300 tis. Kč, my se snažíme o to, abychom tam ty peníze nalili a oni nám za to potom prodají auto. Snažíme se o to, aby se Centrum zdraví mohlo dál rozvíjet. Postarali jsme se o úpravu pitné vody, terasu, parkoviště, osvětlení, odkládáme půjčky, to běží, protože je to naše dcera, oni se chovají, jako obchodní společnost a tak nám třeba prodají auto. Proto se ptal, zda o dotaci žádá obec, nebo Centrum zdraví. Management Centra zdraví by se měl víc starat o dotace, protože my to taháme z rozpočtu obce a to jsou peníze daňových poplatníků. My vezmeme peníze z rozpočtu obce a pak přijde někdo přespolní a je tam za stejné peníze. Dokonce názor, zda se dá nahradit vstupné za chybějící dítě ve 15

16 školce, je výsledek, že se nedá. Naše lidi vůbec nezvýhodňujeme. Něco platíme 2x. Měly by se vyjasnit vztahy, ovládací smlouva. Nalajnování pravidel. Jinak bude obecní rozpočet pro Centrum zdraví dojná kráva. Stojí o to, aby se Cenrtum zdraví podporovalo, protože jeho rodina ho využívá velmi, ale toto by mělo být dáno a bylo by to spravedlivé vůči občanům této obce. Místostarosta jestli si všiml, kolik je v rozpočtu daňových příjmů a kolik je rozpočet celkem a ať neříká, že do Centra zdraví naléváme peníze. Starosta nazval vyjádření pana Fryčáka snůškou nesmyslů jejíž vznik považuje za svou chybu a po schválení závěrky CZ Bohuňovice s.r.o. r v dozorčí radě a po valné hromadě, připraví detailní rozbor hospodaření a finančních toků za uplynulé 3 roky. V pracovní skupině to prodiskutujeme. Nelze říkat, že jednou je ubytovna pro Centrum zdraví a jednou ne, podobně jednou je parkoviště pro centrum zdraví a jednou ne, podle toho jak se to oponentům Centra zdraví hodí. To se mu nelíbí. Od samého počátku říkáme, že budeme peníze, které Centrum zdraví vydělá, vracet zpět do rozvoje. To jsou částky, které použijeme ke vstřícnému financování investic do obecního majetku. ing. Pokorná naučme se vše říkat bez emocí, protož jenom tím, že se to řekne, se to vykrystalizuje, Mojmír chtěl říci, že pokud se na subjekt budeme dívat zcela odděleně od obce, budou výsledky zcela jiné Starosta každý ví, že Centrum zdraví mohlo být organizační složkou obce, jen z důvodů DPH je to samostatný subjekt. Centrum zdraví je také sportovní a relaxační stánek. Nikdo se nebaví o poměrech dotací ve sportovním areálu. Není dobré, když se soustavně někdo vymezuje proti něčemu, o čemž předpovídal, že obec bude doplácet 4 mil. ročně a ono to není pravda. ing. Pokorná když si to vysvětlíme, tak bude vše v pořádku Starosta není úplně fér, když byl starosta kdysi vyzván k tomu, aby občanům vysvětlil, proč budou doplácet 4 mil. ročně a pak, když to není pravda, tak to ani nepřizná ing. Ženčica uvedl, jak p. Fryčák v minulosti velmi emotivně sděloval, jak je to všechno špatně a kdyby záleželo tehdy na p. Fryčákovi, tak by Centrum zdraví nikdy nevzniklo Arch. Fryčák když neměl ty informace, které starosta měl, jako ekonom, tak on o tom jen pochyboval Mgr. Fryčák možná, že je to ještě úplně jinak než říká Arch. Fryčák, ale... Čouka starosta smetl ze stolu jeho návrh na zjištění % občanů navštěvujících Centrum zdraví, není to nejzákladnější číslo? Jednoduše mohou návštěvníci psát svá směrovací čísla. Starosta se zeptal, k čemu je informace o procentu občanů z Bohuňovic oproti celkové návštěvnosti. Čouka pokud je tam třeba 7.5% našich lidí, tak proč tak velká investice, protože je to číslo, které říká, že to je, nebo není pro našeho občana ing. Ženčica jedna věc je, zda to je pro občany z Bohuňovic a druhá je, proč tam někteří nechodí Starosta Centrum zdraví nebylo nikdy myšleno tak, že provoz uhradí naši obyvatelé ing. Pokorná nejde o to, kdo to uhradí, ale jak to využívají, to číslo to řekne Starosta pro něj je důležitější anketa např. v rodinách, zda tam z rodiny někdo byl ing. Pokorná a pro nás by bylo dobré to směrovací číslo Starosta neví, jestli CZ přistoupí na zjišťování PSČ, ale pro něj tato informace nemá žádnou cenu ing. Pokorná a v tom si právě nerozumíme Starosta nemá pro něj žádnou cenu, protože přesto, že chodí pár lidí do kina a většina sem jezdí z okolí, přesto se bude snažit kino nerušit, protože je pro naše občany, podobně i kostel ing. Pokorná kino je něco úplně jiného Starosta v čem? Čouka minimálně v tom, že obec tam neinvestovala 55 mil. Kč Starosta kino obec nepostavila s dotací a ročně dotuje provoz velkými penězi z rozpočtu Čouka kultura je něco jiného Starosta návštěvníci sauny považují návštěvu Centra zdraví za kulturní zážitek taky Tajemník OÚ a starosta co tedy uděláme s Centrem zdraví? Zbouráme jej? Navrhněte. 16

17 Čouka já bych tam měl park, kdybych byl starostou, máme areál Pily mezi domy, neměly tam být podniky, měly tam být postaveny rodinné domky Čouka Mgr. Fryčák tady padlo množství názorů a on odchází s pocitem, že na ně není slyšet, poněkolikáté Čouka jaká je návštěvnost občana Bohuňovic ve srovnání s ostatními, na to není slyšet p. Siegel řekl, že již 3 hodiny slušně čeká, až dostane slovo, že si ho tedy musí vzít sám, protože diskutující nerespektují slušnost. Zeptal se,kdo nominoval pana Čouku do Sdružení Kaplička, proč neupozornil, v okamžiku, kdy byla odkryta střecha, že je tam špatný krov,. O kapličku se léta starali dobrovolníci, ho tam nikdo neviděl, mluvil p. Čouka s těmi, kteří se o kapičku starají třeba 20 let? Ví třeba taková paní Pudová a další, že si udělal Sdružení? Na pana Fryčáka, který tady pořád říká, jak mu jde o člověka vznesl dotaz, Kde měl ten zájem, když prosazoval změnu územního plánu tak, aby na zahrádkách vznikl rodinná dům. Ví, že to byl on, který přesvědčoval zastupitele k tomu, aby se to prosadilo, rada to nejdříve nedoporučila. Pochopil ty vazby. Dnes má problémy větrat, místo na zeleň se dívá na dům. S tím se obtížně smiřuje. Mgr. Fryčák také se nemůže občas s něčím smířit, protože poslouchá, co lidé chtějí a pak je prosazuje a to považuje za práci pro lidi. Co se týče domu Na zahrádkách, hlasoval pro, což je právo zastupitele a nikoho neovlivňoval. Tak to dělá stále, buď ruku zvedne, nebo ne. Zopakoval, že odchází s pocitem, že jeho názor není slyšet a že se s tím opět bude muset vyrovnat. Arch. Fryčák uvedl směrem k p. Sieglovi, že na veřejném projednávání změny ÚP byl pouze on a jeden člověk z Drah, to je poslední okamžik, kdy se k tomu mohl vyjádřit Starosta vyzval Mgr. Fryčáka k návrhu usnesení, pokud má pocit, že jeho názory nejsou slyšet. K názoru p. Čouky na PILU sdělil, že by se mu asi taky líbily domky místo Pily, ale obec koupila areál za 15 mil. s tím, že nezadluží obec, sanace by stála možná až 30 mil.. Již tehdy to byla časovaná bomba, vyšlo se z původního stavu, areál nám dělá zaměstnanost. Není nic tak černobílé, na všechny názory odpovídá a reaguje, jen se mu stále podsouvá, že to nikdo neslyší Mgr. Fryčák navrhl do usnesení ukládací bod radě zpracovat studii centra obce. Centrum obce definoval trojúhelníkem CZ, nádraží, Mlékárna, panelák, ve variantním řešení Starosta doporučil považovat za Centrum obce i park s drakem, tedy od školy Závěr: ZO ukládá radě obce předložit do podzimního veřejného zasedání ZO koncepční řešení centra obce ve více variantách O: starosta T: Další diskuse již nepokračovala. ad 9) Návrh na usnesení, závěr Starosta vyzval předsedkyni návrhové komise k přečetní návrhu. Předsedkyně návrhové komise Mgr. Nemravová přečetla návrh usnesení. Starosta poděkoval a vyzval členy ZO k připomínkám. Byl upřesněn (zkrácen ukládací bod) a upraven ELPRAMONT s.r.o.. Další doplnění nebyla. Starosta dal hlasovat o usnesení. Hlasování (13 pro, 0 proti, 0 se zdržel) Usnesení bylo schváleno. 17

18 V závěru starosta poděkoval za účast a za zájem o věci veřejné a popřál krásné Velikonoce. Ukončil 3. veřejné zasedání ZO. Konec ve 23,55 hod. Zaznamenali: pí.nečasová a starosta. Nahrávka schůze je uložena na OÚ. Ověřovatelé:... ing. Petr Ženčica... p. Jaroslav Hlaváč Ing. Jiří Petřek starosta obce 18

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání:

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání: Stránka č. 1 z 9 Zápis ze 76. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, které se konalo 7. října 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Začátek jednání

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov

ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov Program: 1) Zahájení 2) Kontrola plnění usnesení 17. zasedání 3) Závěrečný

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 18. 6. 2014

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 18. 6. 2014 Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 18. 6. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: Houšková, Klobusovský, Zdechovan Jan st., Hůrka, Zvonař, Stoiber Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. června 2012

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. června 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. června 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Přítomni: Toman, Lev, Pecha, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement, Matějíček, Jungwirth Omluveni: -

Přítomni: Toman, Lev, Pecha, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement, Matějíček, Jungwirth Omluveni: - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2014/24 ze dne 2.6.2014 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran: 5 + 54 (přílohy) Přítomni: Toman, Lev, Pecha, Hlaváčková, Švarcová,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání Stránka č. 1 z 8 Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Přítomno:

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více