ROČNÍK 16 CENA 6 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009"

Transkript

1 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč PŘEČTĚTE SI: Podnikový koordinační odborový výbor společností novinových služeb... str. 1 a 16 Pár vět na konci roku str. 2 Rok 2009 se blíží k závěru... (Česká pošta, s.p.) str. 3 a 4 Odbory v ostravské Telefónice O2 str. 5 Z regionů str. 6 a 7 Oprávněné obavy z exekuce str. 8 Změny v roce 2010 str. 9 a 10 Fyzická zátěž na poště str. 11 Proč být členem odborů str. 13 Podnikový koordinační odborový výbor společností novinových služeb jednal v Horních Počernicích Podnikový koordinační odborový výbor společností novinových služeb v České republice se pravidelně schází na svých jednáních. Poslední, již v tomto volebním období desáté jednání, se uskutečnilo dne 5. listopadu stavu čerpání rozpočtu PKOV SNS v ČR na rok 2009, návrh rozpočtu PKOV SNS v ČR na rok 2010 a návrh plánu jednání PKOV SNS v ČR na rok 2010 Významným bodem jednání byla informace hospodářského Členky PKOV SNS v ČR při jednání v Horních Počernicích tohoto roku v zasedací místnosti První novinové společnosti, a. s., Paceřická 1/2773, Praha 9, Horní Počernice, kam se firma v tomto roce přestěhovala. Vedle pravidelných bodů jednání, jako zahájení a projednání návrhu programu jednání a kontroly zápisu z minulého jednání, se PKOV SNS v ČR zabýval odborovými otázkami, informací o stavu členské základny, zasíláním evidenčních listů ZO OS, odvody členských příspěvků na OS ZPTNS, účastí na jednáních PKOV SNS v ČR a činností regionálních poradenských center pro zaměstnance. Dalšími body jednání bylo dále projednání vedeni První novinové společnosti, a. s., o situaci v holdingové společnosti, na jejíž půdě se jednání uskutečnilo. Na závěr jednání došlo k významnému aktu, a to k podpisu Podnikové kolektivní smlouvy holdingové společnosti První novinová společnost, a. s. na období od listopadu 2009 do 31. prosince Podepsaná kolektivní smlouva ve své podstatě zachovává všechny doposud dojednané výhody pro zaměstnance a vytváří předpoklady pro zachování sociálního smíru v holdingové společnosti. Skutečnost, že se jednání (Pokračování na straně 16) Vedení Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb a redakční rada časopisu PTN ECHO přeje všem čtenářům příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2010! Ve čtvrtek 26. listopadu se konalo zasedání Zastupitelstva OS ZPTNS. Více na straně 2.

2 7. jednání Zastupitelstva 26. listopadu Zprávu o činnosti rozčleněnou do jednotlivých oblastí přednesl předseda OS ZPTNS Stanislav Kačer. Schválen byl rozpočet OS na rok 2010, kalendářní plán jednání a hlavní projednávaná problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na příští rok a zvoleni delegáti sjezdu ČMKOS, který se bude konat v dubnu příštího roku. TAK ZA ROK OPĚT TADY Zněla slova předsedy našeho svazu pana Stanislava Kačera na výroční odborové schůzi v Jeseníku poslední říjnový pátek. Opět po roce proběhlo toto příjemné setkání v plnohodnotné komunikaci plné otázek a odpovědí. Při této přátelské atmosféře padla věta: Mně připadá ten pan Kačer tak normálně, jako bych jej potkávala každý den. Denně to asi reálné není, ale za rok se jistě můžeme opět v Jeseníku potkat. Je dobré, pokud vzdálenost Praha Jeseník je občas překonatelná, tato oblast si jistě tuto pozornost v plné míře zaslouží. Děkujeme panu Kačerovi za jeho návštěvu a za rok opět tady za kolektiv v Jeseníku Libuše Hodinová Foto z přestávky autorka 2/PTN ECHO 6/09 Ústní informace o stavu kolektivního vyjednávání podali Tomáš Vevera - Vegacom, Lubomír Vinduška - Telefónica O2 a Karel Koukal - Česká pošta. Po ukončení jednání seznámila pracovnice správního aparátu OS Jindřiška Petříčková formou prezentace zájemce s nejdůležitějšími změnami v sociální oblasti od dě- Pár vět na konci roku Podzimní měsíce jsou náročné na cestování. Nemyslím tím na cestování za hranice všedních dnů na zaslouženou dovolenou, ale hektické cestování při snaze vyjít vstříc všem pozváním na jednání koordinačních výborů a členských schůzí či konferencí základních organizací. Účasti na těchto jednáních si velmi cením. Mám možnost hovořit jak s odborovými funkcionáři, tak i řadovými členy. A zvláště neformální diskuse o přestávkách nebo po ukončení oficiální části jednání jsou velmi zajímavé a přinášejí mnoho podmětů pro další práci. Nebudu se rozepisovat o problémech, které se zde projednávají. Ony jsou totiž všude skoro stejné. Letáky, přesčasy, produkty. Aniž bych problematiku zlehčoval, dá se parafrázovat tak, že prvního je mnoho (na kila), druhého je málo (propláceno) a třetího je čím dál tím větší nedostatek. Při těchto rozhovorech si vždy uvědomuji, jak důležitá a nelehká je práce všech našich funkcionářů a odborových nadšenců. Ze strany odborového svazu se snažíme všechny podporovat nezbytným dostatkem informací co nejširšího charakteru. Právě Vám všem, kteří jste odborově aktivní, patří mé poděkování za Vámi odváděnou činnost. Většina z Vás dělá odbory po své práci, ve svém volnu a o to víc si Vaší práce vážím. Přání k Vánocům a do nového roku již máte na titulní straně. Zbývá mi už jen zopakovat jedno slovíčko. DĚKUJI. Stanislav Kačer, předseda OS ZPTNS Z ČESKOMORAVSKÉ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ Mezi hosty 8. Sněmu ČMKOS konaného ve dnech listopadu byl premiér Jan Fischer, někdejší představitel Sdružení stávkových výborů Igor Pleskot a europoslanec Richard Falbr První den jednání Sněmu ČMKOS byl věnován 20. výročí založení Sdružení stávkových výborů a vzpomínce na generální stávku, která proběhla 27. listopadu Předseda ČMKOS Milan Štěch ve svém vystoupení uvedl, že vznik Sdružení stávkových výborů a dvouhodinová, spontánní a dobře organizovaná generální stávka o tři dny později, byly zásadním a rozhodujícím zlomem pro nastolení cesty k demokracii. Předseda vlády ČR Jan Fischer ve svém projevu ocenil úlohu odborů jak v roce 1989 tak i v následujících letech, a uvedl, že udržení sociálního smíru je základem k pozitivnímu vývoji a připomněl užitečnost tripartitního jednání. V závěru prvního dne Sněmu bylo přijato Prohlášení ČMKOS k 20. výroční generální stávky. Ve středu 25. listopadu pokračovalo jednání Sněmu analýzou ČMKOS o vývoji inflace v roce 2009 a odhadem na rok 2010, a jako každoročně Sněm stanovil cíle pro kolektivní vyjednávání pro rok Doporučil, aby se kolektivní vyjednávání o mzdách odvíjelo od konkrétní ekonomické situace odvětví nebo podniku. Není možné připustit zmrazování či snižování mezd pouze na základě obecných tvrzení o probíhající hospodářské krizi. Sněm též vyzval nepřipustit, aby v rámci úsporných opatření docházelo ke snižování úrovně bezpečnosti práce. Sněm se zabýval situací vzniklou po ratifikaci Lisabonské smlouvy a příslibu výjimky pro Českou republiku z Listiny základních práv EU. Nyní platí Listina i pro Českou republiku a ČMKOS má zájem, aby tomu tak bylo plně i v budoucnu. Iniciativu prezidenta Klause, prezentovanou jako obavu z nároků sudetských Němců, má za zástupnou. Na tiskové konferenci po skončení jednání předseda ČMKOS Milan Štěch proto připomněl i spokojenost předsedy ODS Mirka Topolánka, že by pro občany ČR tak neměla platit stejná sociální práva jako v dalších zemích EU. Na tiskové konferenci Milan Štěch dále mj. prohlásil, že není důvod omezovat zaměstnanecké benefity, protože v ČR je HDP na hlavu ve výši 80 % průměru EU, ale kupní síla dosahuje jen 50 %. -dě- Za paní Danuší ŠRÁMKOVOU S velkým zármutkem sdělujeme všem odborářům i neodborářům, že 13. listopadu tohoto roku nás navždy opustila ve věku 55 let kolegyně Danuše ŠRÁMKOVÁ, dlouholetá funkcionářka našeho Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Většinu svého života zasvětila práci pro zaměstnance resortu spojů a pro práci v odborech. Pracovala v řadě funkcí, nejen na úrovni Základní odborové organizace OS ZPTNS na poště v Novém Jičíně, ale i jako členka Koordinačního odborového výboru České pošty Regionu Severní Morava a Zastupitelstva OS ZPTNS. Ztrácíme v ní nejen odborníka znalého své věci, který stál u zrodu nově se formujících odborů, ale i člověka, který dokázal obhajovat potřeby našich členů i všech zaměstnanců České pošty, s. p. Ztrácíme v ní tolerantního a ochotného člověka, který nikdy neváhal podělit se o svoje bohaté pracovní a životní zkušenost s ostatními. Bylo nám ctí s kolegyní Danuší ŠRÁMKOVOU spolupracovat. Děkujeme za všechno co pro společnou věc, odboráře i všechny ostatní udělala. Nikdy na ni nezapomeneme. Vedení OS ZPTNS

3 Rok 2009 se blíží k závěru a co je možno očekávat od roku nového Velkou rychlostí se blíží závěr roku 2009, a tak je možné pomalu zahájit hodnocení naší práce za uplynulé období a zároveň učinit pokus o seznámení s očekávaným vývojem v roce Rok 2009 však není jen rokem hodnocení naší práce, ale především rokem 20. výročí událostí 17. listopadu a jejich významu pro další vývoj v naší vlasti. S politováním je nutné konstatovat, že veškerá pozornost veřejnosti a médií se upírá k tomuto datu a dnům následujícím. Zcela mimo tak zůstávají dvě, z mého pohledu zcela neopomenutelné skutečnosti, a to je vyhlášení Generální stávky dne 27. listopadu 1989 a vznik Stávkových výborů. Tyto události byly ve velké míře organizovány a podporovány odbory a staly se základem pro činnost nových odborů. Není to tak dávno, abychom si to nepamatovali, není to tak dávno, abychom si nepamatovali, co pro nás bylo nejvíce podstatné. Je to ale již dostatečně dlouhá doba, abychom mohli objektivně zhodnotit, co se z těch představ splnilo a co se naopak dostalo do podoby snů. Celá řada věcí do dnešní doby neuskutečněná významným způsobem ovlivňuje pohled široké občanské veřejnosti na odbory. Odbory se nedokázaly, ostatně jako celá společnost, vyhnout skandálům v majetkové oblasti. To bylo, a stále je, vnímáno veřejností jako velký zápor. Odborový předáci se stali terčem různých spekulací a napadání pro účast na aktivitách při nakládání s majetkem odborů. Zcela přirozeně tak zůstává opomíjena i skutečnost, že jsme byli společným státem Čechů a Slováků, včetně významu tohoto spojení po celou dobu jeho existence. Důsledkem všech těchto událostí byl i vznik našeho odborového svazu, svazu s novým jménem, novými funkcionáři, novými představami a cíly. Doba dokázala i nás přesvědčit o nemožnosti uskutečnění všech záměrů. Vedle nových odborů totiž vnikla rovněž zcela nová vrstva různých podnikatelů a dalších, kteří se od samého počátku netajili se svým ne příliš přátelským vztahem k odborům. S politováním je možno říci, že tato situace přetrvává do dnešních dnů. Nepředstavitelný úbytek členů odborů za posledních 20 let je toho jasným důkazem. Odbory po celou tu dobu bojují o veřejné uznání, o veřejnou podporu a tolik podstatné uznání své prospěšné práce. Letošní rok je však poznamenán ještě jednou velice podstatnou skutečností, a tou je hospodářská krize. Tato krize je příčinou celé řady velice podstatných věcí, a to nejen v oblasti ekonomiky, ale hlavně v oblasti sociální. Nedostatek práce, snižování objemů výroby, nižší odbyt, menší objem výkonů i výnosů v oblasti služeb, mají výrazný dopad i na samotnou existenci podniků, a to včetně České pošty. V případě našeho podniku přichází i další pohroma, a tou jsou datové schránky. Datové schránky, které jsou uváděny v život zákonnou normou a které Česká republika uvádí na světlo světa jako první stát na planetě. Tento produkt znamená pro náš podnik nepředstavitelnou ztrátu výnosů z listovních zásilek, kterou není možno ničím nahradit. Dopady této skutečnosti mohou být v roce 2010 mnohem horší, než dopady hospodářské krize. V případě souběhu jde pak už o katastrofu. Lék na ztrátu výnosů není, a jedinou možností je nějaká úprava zákona, případně dočasné kompenzace ztráty státem. Vraťme se ale k vlastní práci. Není jednoduché hodnotit úspěchy, případně neúspěchy, více než měsíc před koncem roku, kdy výsledky nejsou ještě uzavřeny, vše je nejvýše ve stavu očekávané skutečnosti. Jsem přesvědčen, že v průběhu roku bylo ze strany odborových orgánů a jejich funkcionářů učiněno vše pro důsledné naplnění závazků kolektivní smlouvy, a tím i udržení sociálního smíru v rámci České pošty, s.p.. Jsem přesvědčen, že i přes možné dílčí nedostatky nedošlo k zásadním sporům a případné nejasnosti byly řešeny. Přes všechny klady i zápory odborové práce je nutné s velkým obdivem hodnotit aktivity našich základních organizací, koordinačních výborů a odborových funkcionářů směřující k zajištění prosperity podniku i odborů. Platí tedy, že základní ustanovení podnikové kolektivní smlouvy budou splněna v oblasti zaměstnanosti, mezd a otázek sociálních výhod i dalších. Úsilí odborů je zcela zjevné a výsledky práce ve prospěch všech členů i nečlenů, kteří mají z práce odborů prospěch, jsou snadno zjistitelné. Pro tuto dobu a tento rok je nejdůležitější, že nedošlo k žádným významným zásahům do zaměstnanosti. To je v době hospodářské krize projevující se především ztrátou práce otázka skutečného přežití. Dnes je u nás lidí bez práce a náš odborový svaz proto staví otázku udržení zaměstnání zcela logicky nad otázku mzdového nárůstu. Druhou, velice významnou hodnotou při celkovém pohledu na situaci, je číslo inflace. Dnes je již delší dobu kolem nuly a poslední měsíc dokonce pod nulou tedy deflace. Přes ujišťování, že ceny stagnují a vyrábí se méně, každý z nás vnímá neustálé zdražování základních lidských potřeb jako jsou nájmy a náklady na bydlení obecně. Tisíce lidí je zadluženo takovou měrou, že už dávno postrádají schopnost dluhy splácet a hrozí jim exekuce majetku. I to je jeden z důvodů, proč je dnes potřeba vnímat zachování práce a udržení pravidelného výdělku, jako hodnotu nejvyšší. Díváme se tedy na svoji práci jako na prospěšnou a snad i úspěšnou. O to více je nutno hovořit o budoucnosti. Jaké jsou hlavní cíle podniku a tomu odpovídající cíle práce odborových funkcionářů pro příští rok? Především, jak již bylo řečeno, důsledné vyhodnocení dodržování všech ustanovení podnikové kolektivní smlouvy a závazků z nich vyplívajících. Znamená to nepřipustit přecházení nedodržování ustanovení smlouvy. Organizační změny a zavádění nových technologií do provozu pošty, které mají dopad na zaměstnanost, musí být včas a důsledně projednány. Naším zájmem je udržení zaměstnanosti, především v hlavních pracovních poměrech a v práci na plný úvazek. Je nutné zvyšování výdělkové úrovně především v pracovních skupinách, kde jsou mzdy daleko za podnikovým průměrem. Případné změny v systému odměňování je nutno provádět citlivě a s náležitým vysvětlením jejích dopadů. Odbory musí spolupracovat na výstupech vedoucích k zajištění prosperity podniku, a tím i zachování pracovních příležitostí. Součástí práce odborů je i sledování zajištění systému celoživotního vzdělávání, odpovídajícímu časovému a fyzickému zatížení zaměstnanců. Ještě větší pozornost je nutno věnovat práci žen a důsledně dbát na dodržování pravidel rovnosti ve všech oblastech. Zajistit všemi dostupnými prostředky odpovídající zatížení tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví zaměstnanců. Důsledně dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně zajišťování úrazové i jiné prevence. Podílet se na významném (Pokračování na straně 4) Kdy? Co? Kde? 21. září jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p.. Program jednání: Zahájení a schválení programu jednání. Kontrola zápisu č. 34 z minulého jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p., konaného dne 24. srpna Odborové otázky. Informace z jednání Evropské konference Poštovního a Logistického sektoru UNI v Irsku. Aktuální problematika. Transformace na a. s. Plnění závazků PKS České pošty, s. p., v roce 2009 (Došlé informace z regionů). Projednání organizační změny České pošty, s. p. dne 16. září Volby Dozorčí rady. Prověrky BOZP a PO 2009 (Závěrečná zpráva). Hospodářský výsledek České pošty, s. p. Hospodářský výsledek České pošty, s. p. za 1. až Hospodářský výsledek České pošty, s. p. za 1. až FKSP (Čerpání za 1. až ). Různé. Informace. Diskuse. Informace z tisku. Závěr. 19. října jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p.. Program jednání: Zahájení a schválení programu jednání. Kontrola zápisu č. 35 z minulého jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p., konaného dne 21. září Odborové otázky: Aktuální problematika. Transformace na a. s. Volby do dozorčí rady výsledky a hodnocení. Problematika FKSP informace z jednání. Sestavení personálního plánu - vazby na ustanovení PKS stran množství a tempa práce. Informace z regionů situace (předsedové KOV regionů). Prověrky BOZP a PO Závěrečná zpráva - Stanovisko SIBP OS ZPTNS a PKOV České pošty, s. p. PKS 2010 postup při jednání o Dodatku č. VIII. na rok Hospodářský výsledek České pošty, s. p. za 1. až Očekávaná skutečnost Různé: Informace. Diskuse. Informace z tisku. Závěr. 30. října 2009 Telefónica O2 byl uzavřen 8. dodatek podnikové kolektivní smlouvy s účinností od 03/PTN ECHO 6/09

4 , který se týká možnosti zvýšení osobních limitů práce přesčas v letošním roce pro vybrané skupiny zaměstnanců tam, kde to nezbytně vyžadují provozní potřeby. říjen 2009 Telefónica O2 probíhala jednání se zástupci LZ o čerpání dovolené v roce 2009 a o dlouhotrvajícím otevřeném problému svátků v nepřetržitých provozech, se zástupci Provozu a Nákupu o novém zimním ochranném oblečení a dalších OOPP. Vedení obchodní divize Korporátní zákazníci představilo model obsluhy zákazníků chystaný pro rok 2010 o zodpovědělo otázky zástupců podnikových odborů. 4. listopadu zasedání Rady Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Program jednání: Kontrola plnění usnesení z 11. jednání Rady OS ZPTNS. Informace OS ZPTNS. Příprava 7. jednání Zastupitelstva - návrh rozpočtu OS ZPTNS na rok Kalendářní plán jednání a hlavní projednávaná problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok Informace o kolektivním vyjednávání na rok Plán kontrol BOZP na rok Informace o základních organizacích: Informace odborového svazu - složení členské základny k , - přehled ZO OS, které se opožďují v odvodu inkasa OS ZPTNS, - přehled ZO, které neposlaly evidenční list k , informace z regionů (členové Rady). Různé: Zprávy ze zahraničních cest. 5. listopadu jednání redakční rady časopisu OS ZPTNS PTN ECHO. Program: Zahájení a program jednání. Kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisu č. 14 z jednání redakční rady časopisu OS ZPTNS PTN ECHO konaného dne 3. září Vyhodnocení čísla 5/2009 časopisu OS ZPTNS PTN ECHO. Příprava čísla 6/2009 časopisu OS ZPTNS PTN ECHO. Harmonogram výroby časopisu PTN ECHO ročník 17 - rok Postup při zabezpečení fakturace předplatného časopisu OS ZPTNS PTN ECHO na rok Různé, diskuse. Závěr. 4/PTN ECHO 6/09 Rok 2009 se blíží k závěru a co je možno očekávat od roku nového (Pokračování ze strany 3) úkolu zlepšení veřejného mínění o práci pošty a jejích zaměstnanců. Nepřipustit jakýkoliv pokus vedoucí ve svém důsledku k privatizaci podniku. Pokusit se ve spolupráci s evropskou odborovou centrálou a ostatními státy Evropy o odklad účinnosti směrnice Evropské unie vedoucí k liberalizaci poštovního trhu. Tam někde je totiž počátek všech následných důsledků a dopadů do poštovního sektoru. Tam někde je počátek zániku poštovních podniků jako veřejně nebo ekonomicky prospěšné služby všem občanům. Jednání upřesňující podmínky v oblasti zaměstnanosti, mezd a sociálních záležitostí pro rok 2010 jsou ve stavu příprav a závěry není možné odhadovat. Ze strany našeho odborového orgánu, tedy zákonného zástupce zaměstnanců, jsou vytvořeny předpoklady pro konečný úspěch v případě, že budou respektovány názory a připomínky odborů. Již nyní je možné konstatovat, že jednání o dodatku PKS pro rok 2010 nemůže přinést žádné výrazné změny pro oblast mezd, zaměstnanosti, ani sociálních výhod. Je zcela jasné, že některé záměry podniku nejsou totožné se záměry odborů a hledání společné cesty nebude jednoduché. Ale i o tom je smysl a podstata kolektivního vyjednávání, kde konečný úspěch je podmíněn pochopením a respektováním potřeb obou smluvních stran. Při této příležitosti znovu připomínám obrovský význam podnikové kolektivní smlouvy uzavřené naším odborovým orgánem pro období Nikdo si totiž dnes neumí představit, jakou podobu by měla PKS dojednávaná v období hospodářské krize. Význam naší práce spočívá v garanci obsahu PKS i pro rok Není to zásluha žádných z dnes v České poště nově působících odborů, ale výhradně naše. Tyto nové odbory se totiž k tomuto významnému dokumentu pouze připojily, nikoliv ho vytvořily. Jejich napadání naší práce proto svědčí o naprosté neprofesionalitě a pokusu způsobit více škody než užitku. Ostatně jejich systém práce je velice dobře znám každému, kdo s ním přišel ve větší, nebo menší míře do styku. Práce odborových orgánů a funkcionářů není lehká, všem patří můj obdiv a uznání. Práce jde mnohdy na úkor rodin a osobních zájmů. Pochvala za dosažené výsledky se dostavuje jen velice zřídka, většinou vůbec ne. Funkcionáři jsou za svoji práci místo uznání vystavováni urážkám a útokům. Získávání nových členů, především z řad mladých, není jednoduché a sebevíce dobře myšlené akce nemají odpovídající výstup. Obtížné práci odborů není nápomocen ani stát. Je všeobecně známo, že odbory nemohou existovat, natož vzkvétat, pokud je vlády v jejich činnost nepodporují v zákonných ustanoveních. Je totiž téměř nemožné dosáhnout zásadních úspěchů bez zákonných úprav a vymezení. K tomu směřují aktivity národních i mezinárodních odborových svazů i centrál, a to i za použití n átlakových akcí. V mnoha případech je to jediná možnost vedoucí k zajištění uznání postavení odborů i do budoucnosti. Děkuji zcela upřímně všem členům odborů za jejich podporu, funkcionářům odborových organizací za vykonanou práci a úsilí vedoucí k spravedlivému postavení všech zaměstnanců. Děkuji všem za důvěru v naší práci. Sociální a další výhody zaměstnanců nedává žádný zaměstnavatel s láskou, nadšením a dobrovolně. Výhody dosažené jednáním, a většinou za peníze z příspěvků našich členů, pak využívají všichni, a následně pak někteří význam naší práci snižují a znehodnocují. Věřím, že i těmto lidem časem tato skutečnost dojde, věřím v práci a budoucnost odborů. Přeji všem odborářům i příznivcům odborů, jejich rodinám a blízkým, pohodu, krásné a klidné prožití vánočních svátků, přeji každému něco krásného pod vánoční stromeček a splnění tajných přání. Přeji všem, aby žili ve vzájemné úctě a toleranci. Do nového roku pak přeji Vám všem, Vaším rodinám a Všem, které máte rádi, pohodu, osobní spokojenost, pracovní úspěšnost, každému alespoň kousek potřebného štěstí a především pevné zdraví. Karel Koukal předseda PKOV Česká pošta, s.p. Adresa a PSČ Základem dobrého doručování je dnes správná a úplná adresa. Ale dříve, než došlo ke zvýšení gramotnosti a počtu obyvatelstva, se dopis doručil i bez přesné adresy jako je tomu dnes. Ve středověku byly centrem vzdělanosti, a tedy i znalosti písma, především kláštery. Na panských dvorech zajišťovali korespondenci písaři. Psalo se husím brkem, později pérem, které se namáčelo v černém inkoustu a napsaný dopis se zabezpečil pečetním voskem. Jako adresa postačilo pouze jméno adresáta, popřípadě šlechtický titul a město doručení. Používalo se ozdobné písmo, které označovalo vzdělanou a bohatou společenskou vrstvu, protože soukromá korespondence chudého obyvatelstva skoro neexistovala. Později přišly v oblibu inkoustové tužky různých barev, které stačilo navlhčit a už se psalo. Většina polních dopisnic ze zákopů 1. světové války je psána právě inkoustovou tužkou. Tehdy stačilo jako adresu napsat například Karel Novák, řezník, Kostelec, Morava a zásilka byla bez větších problémů doručena. Ve větších městech se uváděli názvy ulic, a to i bez čísla popisného, a zásilka byla také doručena. Ale z rozvojem měst a zvyšováním se počtu městského obyvatelstva bylo dobré doručení závislé na přesné adrese i s číslem popisným. Jméno, ulice, číslo popisné, město a okres se jako adresa užívalo až do roku V tomto roce byla pro rychlejší a přehlednější zpracování zásilek zavedena poštovní směrovací čísla. Dnes si bez tohoto pětimístného čísla nedovedeme třídění zásilek představit. Přesto, když se toto označení zásilek zavádělo, nesetkalo se u zákazníků pošty s velkým pochopením. Dnes by mělo být PSČ na každé zásilce samozřejmostí, používá se skoro už 40 let. Jitka Masárová

5 Odbory v ostravské Telefónice O2 Pavlína Kučová a Hana Kelčová odpovídají na otázky PTN ECHO Vaše ZO patří k úspěšným základním organizacím, čím to je? V naší ZO máme hodně mladých lidí, kteří převážně pracují na call centrech. Snažíme se hlavně o nábor nových členů z řad mladých lidí. Vysvětlujeme důležitost odborů. Naše ZO pořádá pro své členy různé kulturní a sportovní akce. Můžete říci něco o historii vaší organizace, jste nová ZO nebo navazujete na tradici z dob, kdy telekomunikace byly ve spojení s poštou? Naše organizace je letitá a pamatuje už opravdu hodně změn v rámci naší firmy. Naše organizace fungovala už v době, kdy jsme byli pod jednou firmou Správa pošt a telekomunikací až po současnou dobu, kdy se spojil Telecom a Eurotel pod jednu firmu Telefónica O2. Jakým způsobem vysvětlujete odborářům i dalším zaměstnancům potřebnost odborů? Naše firma za posledních 10 let zažila spoustu změn. Tyto změny nám pomáhají získávat další členy. Ve firmě se hodně propouští, každým rokem se snižuje stav zaměstnanců. Je důležité seznámit zaměstnance, jak je nutné, aby ve firmě byly odbory, co můžou pro zaměstnance zajistit, vyjednat a kdy můžou odbory vstoupit nebo zasáhnout do rozhodování firmy. Na vašem pracovišti jsou většinou mladí lidé, máte tedy zkušenosti, můžete dát nějakou radu ostatním, jak pro odbory získávat mladé lidi? Máte pravdu, na call centrech je věkový průměr asi let. Dnešní mladí lidé jsou hodně konzumní a jsou zvyklí, že jim je vše naservírováno jako na talíři. Nejlépe získáme další členy tím, že stávající členové vysvětlí důležitost členství. Dále nám pak pomáhají k rozhodnutí i konkrétní případy, které se díky odborům povedly na CC vyřešit ve prospěch operátorů. Daří se vám zastat se odborářů při řešení provozních záležitostí, o problémy na pracovišti typu call centra asi nouze není. Ano. V posledních letech jsme řešili hned několik závažných případů, které se dotýkaly call center. Jednalo se například o práci ve svátky, které padnou na všední dny. Operátoři, pokud měli v den svátku směnu, obdrželi volno, ale museli tuto směnu odpracovat o víkendu, anebo si vzít dovolenou, kterou by měli správně využít na odpočinek. Podařilo se docílit změny u outboundových call center ve prospěch operátorů, kdy již tyto výše uvedené dny nemusejí nadpracovávat nebo lepit dovolenými. Podílíte se na dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci? Například hygienické přestávky, odpočinek při práci s PC. V naší firmě jsou tato pravidla vesměs dodržována. Pokud dojde k jejich porušení, zaměstnanci se obracejí na odbory a naše organizace pak prošetřuje tyto požadavky. Často se setkáváme v těchto případech s reakcí neodborářů - proč s tím odbory nic nedělají, na co je máme apod. A to je pak skvělá příležitost těmto lidem vysvětlit, že velikost členské základny má vliv na dodržování pravidel a silné odbory mají pak větší šanci při vyjednávání se zaměstnavatelem. Je velká fluktuace na vašem pracovišti? Jaký má eventuálně dopad na postavení a činnost odborové organizace? Fluktuace byla poměrně velká ještě před rokem, než se dotkla celosvětová krize i České republiky. Nyní je na trhu práce mnohem méně pracovních příležitostí a zaměstnanci se snaží si práci udržet. Na call centrech je práce psychicky velice náročná. V Ostravě máme call centra pro firemní zákazníky a rezidentní zákazníky. Tato CC zpracovávají příchozí volání zákazníků. Dále je zde také CC Telesales outbound - zde operátoři volají zákazníkům a nabízejí jim možnost využití našich služeb např. ADSL, O2TV, mobilních služeb apod. Proč myslíte, že u ostatních telefonních operátorů se odborům příliš nedaří? Mají odboráři zájem o další aktivity v oblasti zábavy nebo sportu? O něco jako odborářský teambuilding? Určitě je velkou výhodou, že naše odborová organizace již měla zázemí v minulosti a hrála při vyjednávání se zaměstnavatelem podstatnou roli. Také u naší společnosti pracují lidé ve velkém věkovém rozpětí a co si budeme vykládat, starší ročníky si při ukončení pracovního poměru několik let před důchodem velice těžko hledají nové zaměstnání. Aktivity? Naše odborová organizace. pořádá mnoho různých kulturních nebo sportovních aktivit a ze strany odborářů jsou také přijímány pozitivně a také je jim nabízena možnost spolupráce mohou si sami navrhnout akci, o kterou by měli sami zájem. Teambuilding by určitě byl přijat kladně a určitě by se jej naši odboráři měli zájem zúčastnit, zatím jsme však nad tímto neuvažovali. Vy dvě patříte k mladším či starším odborářům ve vaší ZO? Vykonáváte jaké funkce? Co další členové výboru? Naše věkové zařazení je zlatý střed, obě pamatujeme odborovou organizaci za doby bývalého režimu, a můžeme proto také srovnávat a využívat znalostí z dřívějška. Naše funkce jsou jednatel a kulturní referent. Věk ve výboru ZO je spíše k nižší věkové hranici jsou zde také důchodci nebo bývalí zaměstnanci společnosti. Bohužel mladí odboráři moc nemají zájem o využití nabídnuté funkce, dosti to ovlivňuje jejich pracovní zařazení. Ze strany operátora se velice těžce uvolňuje na jakékoliv jednání. Myslíte, že mladší funkcionář má lepší předpoklady oslovovat mladé zaměstnance, nebo jsou zkušenosti důležitější? Obojí má svou výhodu. Zkušenosti jsou k nezaplacení, a pokud se dobře využívají, tak jsou k skvělé. Pro oslovování mladší generace je zase výhodou, když je funkcionář mladšího věku. Ne, že by se mládí bránilo vyslechnutí starší generace, ale dosti často s nimi mají velmi rozdílné názory, jak na danou situaci tak také na řešení. Ideální kombinací je, aby ve VZO byly zastoupeny obě generace. Je problém získat pro výkon funkce mladé lidi? Není to nejjednodušší záležitost. Jak jsme již dříve uvedly, naservírovat jim to na zlatém podnosu, anebo berou řadu věcí jako samozřejmost například týden dovolené navíc, stravenky apod. Až když se dozví, že toto je samozřejmost díky jednání odborové organizace se zaměstnavatelem, tak nad tím očividně kroutí hlavou a začínají zvažovat nad možností, co mohou sami udělat navíc a pro kvalitnější pracovní zázemí. -dě- 5. listopadu jednání Podnikového koordinačního odborového výboru společností novinových služeb v České republice. Program: Zahájení a projednání návrhu programu jednání. Kontrola Zápisu z 9. jednání PKOV SNS v ČR konaného dne 3. září Informace hospodářského vedeni První novinové společnosti, a. s., o situaci v holdingové společnosti. Prohlídka nového sídla holdingové společnosti. Podpis Podnikové kolektivní smlouvy holdingové společnosti První novinové společnosti, a. s., na období 2009 až Odborové otázky: Informace o stavu členské základny. Evidenční listy ZO OS. Odvody členských příspěvků na OS ZPTNS. Účast na jednáních PKOV SNS v ČR. Regionální poradenská centra pro zaměstnance. Stav čerpání rozpočtu PKOV SNS v ČR na rok Návrh rozpočtu PKOV SNS v ČR na rok Plán jednání PKOV SNS v ČR na rok Různé, diskuse. Závěr 23. listopadu 37. jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p.. Program jednání: Zahájení a schválení programu jednání. Kontrola zápisu č. 36 z minulého jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p., konaného dne 19. října Odborové otázky: Aktuální otázky. Metodický pokyn k postupu pro čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Sestavení personálního plánu ve vazbě na výstupy z CO3 a KMP. Informace z regionů zástupci z regionů (předsedové KOV regionů). Jednání BOZP a PO na Moravci. Společné jednání aktiv - předsedů základních organizací Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb v působnosti České pošty, s. p., členů Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. a hospodářského vedení České pošty, s. p., které se uskuteční dne 3. prosince (čtvrtek) PKS 2010 postup při jednání o Dodatku č. VIII. na rok Hospodářský výsledek České pošty, s. p. za 1. až Závěr 05/PTN ECHO 6/09

6 roku 2009 v České poště, s. p. Plán České pošty, s. p. na rok Různé. Závěr. Recept na zdraví hnízdařky a odborářské funkcionářky paní Marie Fialové 26. listopadu jednání Zastupitelstva Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Program jednání: Zpráva o činnosti OS ZPTNS od 6. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS. Návrh rozpočtu OS ZPTNS na rok stanovisko Revizní komise. Informace o kolektivním vyjednávání pro rok Kalendářní plán jednání a hlavní projednávaná problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok Změny pro rok 2010 (sociální a daňová oblast). Různé. listopad 2009 Telefónica O2 na úrovni PKOV konkretizace hlavních záměrů pro kolektivní jednání k roku 2010 a vytvoření výchozího návrhu pro předložení zaměstnavateli. S vedením firmy bylo úspěšně jednáno o přijatelné míře využití výsledků spokojenosti zákazníků do hodnocení výkonnosti zaměstnanců (redukce jednorázového vlivu spuštění nových aplikací pro obsluhu zákazníků na jejich aktuální spokojenost). 1. prosince 2009 Telefónica O2 se konalo 16. jednání PKOV Telefónica O2. Jednání se týkalo přípravy kolektivního vyjednávání, odměňování a benefitů pro rok 2010, organizačních změn provoz, obchodní složky, podpůrné činnosti, ekonomické situace zaměstnavatele a byly podány informace z odborového svazu. 3. prosince Společné jednání - aktiv - předsedů základních organizací Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb v působnosti České pošty, s.p., členů Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s.p. a hospodářského vedení České pošty, s.p. Program: Zahájení a program jednání. Odborové otázky a Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok Rok 2009 a záměry do roku 2010 v České poště, s. p. Diskuse. Závěr. Kateřina MUSILOVÁ Jiří HENEBERK JP 06/PTN ECHO 6/09 Paní Marie Fialová a člen rodiny, hrubosrstý jezevčík Hubert Vstávat ve čtyři, převzít balíky novin a časopisů, předat je doručovatelům a v případě potřeby oběhnout s doručováním některý obvod, to je recept na zdraví 70leté Marie Fialové, hnízdařky Mediaservisu a členky Podnikového koordinačního výboru společností novinových služeb v ČR. Po 40 letech u pošty a novinovek, a stejných let odborových funkcí, má paní Fialová stále obdivuhodný zápal do práce i pro ni naprosto přirozenou chuť otevírat si pusu, jak říká. Zeptat se, říci nahlas, o čem si ostatní šeptají, to jí nedělá problém. Říká: Mně nakonec o nic nejde, mám penzi UŽ JE TO TADY... Znělo pozvání pro všechny bývalé i současné zaměstnance telekomunikačních služeb - bývalého TELECOMU a současné Telefóniky O2. Pod tímto zvučným heslem zapadlo přesně k listopadovému výročí změn před 20 lety. Tak trochu jsme někteří vzpomínali a také tak trochu si zacinkali... Pokud používám slovo bývalých zaměstnanců, tak to nejsou jenom senioři. Jsou to převážně zaměstnanci, kteří v době optimalizace v průběhu posledních let museli z organizačních důvodů postupně ukončit pracovní poměr. A že se jednalo vždy o ryze odborné profese, není ani trochu pochyb. Dnes již většina z nich našla uplatnění v jiné pracovní sféře a doby telekomunikační jim připomíná všudypřítomný zvonící mobil a nepostradatelný pracovní nástroj internet. O zajímavou kulturní vložku se postaral kolega z party bývalých mechaniků. Při prohlížení jejich kroniky - BSP - překládám Brigáda socialistické práce se některým z nás tajil dech a to nám stačilo pouze číst letmo texty. Přesto tento výborný kolektiv má jistě nádhernou vzpomínku na jiné doprovodné akce, kde se snažili ošálit minulý režim a jistě si to užili po svém. Ale vracím se do přítomnosti a ta byla skvělá a účast předčila očekávání. Je nás rok od roku víc a hlavně si máme vždy co říct. H.L., Šumperk a manžel taky, byt ve vlastnictví, takže při nejhorším se bez dalších peněz obejdeme. Ale hubatá jsem byla vždycky. Paní Fialová řídí práci 18 doručovatelů, vyřizuje i jejich veškerý styk se zaměstnavatelem. Je, jak sama charakterizuje, pravou rukou inspektorky. Po v mládí původním rozvážení telegramů na motorce po Praze 6 dělala vedoucí doručovatelů tisku. Postupně se organizačními změnami dostala do Mediaservisu. Prahu 6 zná jako své boty, a zná léta i mnoho z dnešních doručovatelů. To jí pomáhá v práci i v odborové funkci. Pracovní doba pro ni dobrovolně trvá celý den, telefony pracovní nebo odborářské zvoní třeba i večer. A řešit je stále co, mění se rozpisy doručování, dovolené, nemoci, mění se i podmínky výkonů pro odměňování. Zrovna nedávno se jí podařilo předejít zbytečným nedorozuměním, vypráví. Na podnikové poradě se hovořilo o zavedené motivační odměně pro doručovatele. Hned během porady paní Fialová upozornila, že ona jako hnízdařka a ani doručovatelé sami, o tom nic nevědí! Druhý den došlo na nápravu a dotčení zaměstnanci dostali patřičné informace. Šlo o tříměsíční odměny, jejichž snižování závisí na počtu reklamací. Litovat, že je v odborech a že funkcionářkou odborů je paní Fialová, nemusí jeden 42letý doručovatel. Utrpěl pracovní úraz, kdy ho srazilo při doručování auto. Že se vyřizování pracovního úrazu příliš vleče, upozornila paní Fialová na podnikovém koordinačním výboru, a tak pomohla k posunu řešení ze strany zaměstnavatele. O svých 18 doručovatelů, z toho 6 odborářů, se umí postarat, a pokud bude zdraví sloužit, jistě bude ještě dlouho ve své práci i odborové funkci pokračovat. -dě-

7 Jak jsme byli u moře V loňském roce se podařilo naší základní organizaci Přeprava a Doprava Praha z prostředků FKSP získat příspěvek pro zaměstnance, a proto se pokusila o organizaci pobytového zájezdu. Volba padla na moře. Z hlediska dostupnosti jsme zvolili Chorvatsko, a volba to byla výborná. Prostřednictvím internetu jsme zadali poptávku a čekali na nabídky. Naše požadavky byly jasné: slušný hotel, stravování formou polopenze, doprava autobusem a hlavně cena. Nabídek jsme dostali velmi hodně a my jsme si vybrali chorvatské pobřeží na poloostrově Istria u města Poreč. Hotel Delfín se zdál dobrou volbou, stravování formou švédských stolů ještě lepší. Rozeslali jsme nabídku zájezdu mezi zaměstnance a doufali, že se přihlásí. Počet přihlášek nakonec předčil naše očekávání. Původní plán zorganizovat jeden autobus vzal rychlé za své a díky cestovní kanceláři se nám podařilo vypravit autobusy dva s počtem osob 85. Tak se stalo, že ve večerních hodinách dne jsme stáli připravení k odjezdu. První milé překvapení nás čekalo při příjezdu autobusů. Přijely dva zcela nové autobusy SCANIA, které nás i díky příjemným řidičům bezpečně dovezly do sluncem prozářeného Chorvatska. Tam nás čekalo další příjemné překvapení. Místo ubytování v hotelu Delfin nás cestovní kancelář ubytovala v mnohem luxusnějším hotelu Parentium přímo na mořském pobřeží. Příjemné, dvoulůžkové pokoje vybavené televizorem, sociálním zařízením a balkónem nabízely dostatek komfortu. Úplně největší překvapení, možná skoro šok, pro většinu z nás byla večeře. Takové množství a výběr jídla všeho druhu viděl jistě málokdo z účastníků zájezdu. Největší úspěch ze stravování měla nabídka červeného vína, bílého vína a sektu k snídani. Celkový vynikající dojem z dovolené umocnilo ještě předem objednané (bez záruky) nádherné počasí, které panovalo po celý týden našeho pobytu v Chorvatsku. Noční teploty kolem 28 stupňů a denní vysoko nad 30 stupňů musely uspokojit všechny milovníky moře a tepla. Neodpustili jsme si samozřejmě ani návštěvu pobočky pošty v Poreči. Návrat proběhl stejně pohodově jako odjezd. Ještě mi dovolte malou poznámku. Organizovat podobné akce jistě nepatří k hlavním činnostem základních odborových organizací, ale mají nemalý význam. Myslím si, že 85 spokojených pošťáků, kteří strávili společnou dovolenou u moře, se alespoň trochu zamyslí, proč vlastně máme odbory, a že bez nich se podobné akce nebudou opakovat. A ti, kteří nejeli, budou o odborech alespoň přemýšlet a možná i trochu závidět, že nikam nejeli. V dnešní době, kdy nás, všechny zaměstnance, čeká nelehká budoucnost, chci svým článkem připomenout pošťákům, že není vše na poště špatné, a na pracovní problémy se dá i s pošťáky zapomenout, přestože i na dovolené jsme měli několik pracovních porad a nikomu to nevadilo. Milan Malina, SPU Praha 022 Společenská kronika Rok se s rokem sešel, a my Západočeši jsme se rozhodli, že letošní zájezdový rok završíme takovým zájezdem, který našim zaměstnancům poskytne kulturní, kulinářské a relaxační zážitky. Proto jsme opět vyrazili za vínečkem do Mikulova do vinného sklípku U Maršála. Pro velký zájem jsme vypravili celkem šest autobusů. Samozřejmě ne všechny najednou, ale po týdnu. Cestou jsme zavítali na zámek Moravský Krumlov, kde jsme si prohlédli nádhernou stálou expozici Slovanská epopej od světově známého malíře Alfonse Muchy. Po příjezdu do Mikulova jsme se ubytovali v pensionu Niké, který téměř sousedí se sklípkem - co si více přát. Ještě před odchodem do sklípku jsme s průvodcem absolvovali prohlídku historického Mikulova. Někteří nadšenci s vypětím sil vystoupili křížovou cestou na Svatý kopeček, kde je poutní kostel sv. Šebestiána a zvonice. Odměnou jim je nádherný výhled na Z REGIONŮ Putování za vínem Mikulov a široké okolí. Ve sklípku nás čekalo občerstvení k němuž patřily zabijačkové hody: opečené selátko, degustace 12 vzorků vín s odborným výkladem, otevírání šampaňského šavlí, neomezená konzumace sudových vín, nealko nápojů, kávy atd. Pro ty, kteří nemusejí vepřové, byla připravena grilovaná kuřata. Při harmonice jsme si společně zazpívali a zatančili. Někteří stateční vydrželi až do kuropění. Po snídani a náročném večeru jsme odjeli relaxovat do nádherných termálních lázní Laa an der Thaya v Rakousku. Všichni účastníci zájezdu byli velice spokojeni a vyslovili přání tento zájezd příští rok opět opakovat. Poznámka v autobusu, že se mají vracet hnědé podšálky ještě umocnila již tak dobrou náladu. Příprava a celé zajištění zájezdu bylo časově a organizačně náročné. V letošním roce nám naši práci velmi zkomplikovala směrnice, která upravuje povinnost provádět cenový průzkum u cestovních kanceláří. Ještě dovětek: všechny zájezdy pro zaměstnance Regionu Západní Čechy a jejich rodinné příslušníky se konají pouze díky obětavé práci dvou funkcionářek naší Základní organizace pošty Plzeňska. Bohumila Mäsiarová, předsedkyně VZO pošty Plzeňska V druhém pololetí roku 2009 vstoupily nebo vstoupí mezi pětapadesátníky kolegyně: Alena ČECHOVÁ, Česká pošta, s. p., STRAŠKOV VODOCHODY 2 Dagmar TOPOROVÁ, Česká posta, s. p., PROSTĚJOV Mezi šedesátníky se zařadí kolegyně: Marta KVĚTOŇOVÁ, Česká pošta, s. p., PLZEŇ 02 Všem oslavenkyním blahopřejeme a do dalších let jim přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdraví. Redakční rada časopisu PTN ECHO OS ZPTNS 07/PTN ECHO 6/09

8 V poslední době se na náš svaz obrací stále více našich členů, kteří jsou již vystaveni exekuci, nebo se jí často oprávněně - obávají. Z konzultací pak vyplývá, že tazatelům často chybí elementární znalost o této problematice. Pocit nespravedlnosti pak převládá nad racionálním zvážením a vyhodnocením dané situace, v které se dlužník ocitl. Při neadekvátním řešení věci je pak již jedno, zda je dlužník vystaven exekuci shodou nepříznivých životních okolností, nebo pouze lehkomyslným zanedbáním některé z povinností stanovených mu zákonem nebo dalšími právními předpisy. Někdy se může bezstarostně zahozený a nezaplacený lístek od pokuty, uložené dopravní policií nebo revizorem v řádu několika stovek, změnit po čase ve vymahatelnou částku několika tisíc, někdy i desítek tisíc korun. Samotnou exekuci nařizuje soud na návrh oprávněného, tedy toho, komu je povinný (dlužník) dlužen. Vlastní exekuci pak provádí exekutor, který si také sám volí nejvhodnější způsob exekuce. Jaké jsou tzv. exekuční tituly, na jejichž základě se může věřitel domáhat exekuce? Jsou jimi vykonatelná (tedy pravomocná) rozhodnutí např.: - rozhodnutí soudů která přiznávají právo, zavazují k povinnosti nebo postihují majetek - rozhodnutí orgánů veřejné správy a to včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků - rozhodnutí ve věcech nedoplatků nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení - rozhodnutí dalších orgánů, u kterých to připouští zákon - schválené smíry smluvních stran. Jak z výše uvedeného vyplývá, oprávněným, tedy věřitelem, může být jak fyzická osoba tak právnická osoba nebo úřad. Pokud jde o vymáhání zaplacení peněžité částky lze exekuci především provést: a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů b) příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu c) prodejem movitých věcí d) prodejem nemovitosti e) prodejem podniku. Naše členy pochopitelně nejvíce trápí exekuce podle písmena a) d) Zde je nutné zdůraznit, že exekutor není žádný sám voják v Ukončil jsem nájem bytu letos na jaře a nyní bydlím v jiném městě. Pan domácí mi nechce poslat přeplatek vyúčtování, něco přes 5 tisíc poštou ani na účet, prý si to mám vyzvednout osobně. Mám právo na zaslání nebo opravdu musím jet 100 km? Formy zaslání přeplatku na základě vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu jsou rovnocenné a požadavek nájemce na vrácení přeplatku na účet či složenkou je oprávněný. Problém však bude asi v jiné souvislosti. Pronajímatel je povinen vyúčtování provést do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, tedy do 4 měsíců po skončení kalendářního roku, je-li zúčtovacím obdobím kalendářní rok. To se týká i vyúčtování nájemcům, kteří v bytě nebydleli po celé zúčtovací období. V každém případě doporučuji, aby požadavek k zaslání přeplatku byl u pronajímatele uplatněn prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem s návratkou potvrzující doručení. Může plnou moc poskytnout vlastník bytu na účast na schůzi SVJ osobě, která není vůbec majitelem bytu spadajícím do našeho společenství? Má být na plné moci úředně ověřený podpis? Stanovy našeho společenství to neřeší. Vlastník bytu může plnou moc udělit i osobám mimo společenství vlastníků. Ten může jednat, ale nemůže být volen do orgánu společenství. Ověření podpisu na zmocnění doporučuji, aby se předešlo možným zpochybněním i přesto, že není stanoveno. V našich garážových stáních pod domem parkují neoprávněně auta a blokují východ na zahradu i místo pro invalidu, nevíme si rady, jak tomu zabránit, i když víme, kteří lidé to dělají. Vlastník může nechat neoprávněně parkující vozidla odtáhnout na náklady vlastníka vozidla. Předtím však doporučuji na tato auta vylepit upozornění o neoprávněném vstupu na cizí pozemek s varováním na možné následky opakovaného neoprávněného jednání. Ing M. Taraba, místopředseda Sdružení nájemníků ČR SON 08/PTN ECHO 6/09 PRÁVNÍ PORADNA Oprávněné obavy z exekuce Dotazy k bydlení poli, který beznadějně hledá u dlužníka nějaká aktiva, která by mohl zatížit exekucí a prodat, aby uspokojil věřitele. Třetí osoby jsou totiž ze zákona povinny poskytnout exekutorovi součinnost. To znamená, že na jeho písemnou žádost mu musí sdělit údaje o majetku dlužníka, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti. Týká se to soudů, orgánů státní správy, obcí, notářů, katastru nemovitostí, správy daní, registru motorových vozidel, správy sociálního zabezpečení, pojišťoven, bank, ale i pošt a provozovatelů telekomunikačních služeb, kteří jsou např. povinni oznámit exekutorovi telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice používané dlužníkem. Tuto součinnost jsou povinny poskytnout bezplatně a bez zbytečného odkladu. Za porušení těchto povinností může exekutor uložit třetím osobám pořádkovou pokutu. Exekutor je sice jen fyzická osoba, ale zároveň veřejný činitel, a proto mu na jeho žádost musí poskytnout ochranu a součinnost i Policie ČR. Před provedením exekuce může exekutor požádat o součinnost i dlužníka s tím, aby dlužnou částku uhradil. Obyčejně se však tak neděje, a o exekuci se dlužník dozví až v okamžiku, kdy je exekuce již nařízena a provádí se. Cílem této praxe je snaha zabránit dlužníkovi v manipulaci se svým majetkem, která by vymožení dlužné částky zhatila. Se srážkou ze mzdy, která je prováděna zaměstnavatelem na základě exekučního titulu, nemusí v souladu s 147 zákoníku práce zaměstnanec souhlasit. Vlastní výkon takové exekuce se řídí paragrafy 276 až 302 občanského soudního řádu. Zaměstnavatel provádí srážku z čisté mzdy, a to jen ve výši jedné třetiny. Ovšem z této čisté mzdy musí být odečtena základní tzv nezabavitelná částka, která je stanovena nařízením vlády ČR č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí. Pokud se však jedná o přednostní pohledávky, jako je např. výživné, náhrada škody za ublížení na zdraví, pohledávky daní a poplatků, pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, pohledávky náhrady mzdy poskytované v období prvých 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a další, jak je upravuje 279 občanského soudního řádu, sráží zaměstnavatel dvě třetiny z čisté mzdy samozřejmě po odečtení nezabavitelné částky. Bohužel, často se stává většinou pokud se jedná o vyšší dlužnou částku, že exekutor vydá více exekučních příkazů i na další majetek dlužníka. Je lidsky pochopitelné, že takovýto postup vzbudí u dlužníka nevoli. Ať již je tato nevole jakkoli oprávněná a silná, je především nutné přinutit se s exekutorem o problému jednat, a pokusit se společně s ním nalézt nové řešení. Vášeň, zloba a vyhrožování nikam nevedou. Docílit, aby konkrétní exekutor byl vyloučen z provedení naší exekuce lze pouze zpochybněním jeho nepodjatosti vzhledem k poměru k věci a účastníkům exekučního řízení. To se však dokáže málokdy. V žádném případě důvodem k vyloučení exekutora nejsou okolnosti, které spočívají v postupu exekutora v exekučním řízení o projednávané věci. Když už jsme se dostali do této svízelné situace, musíme zachovat chladnou hlavu. Jako dlužník mohu požádat exekutora, aby byl zrušen exekuční příkaz, neboť budu splácet dluh sám. V tomto případě doporučuji akceptovat názor exekutora (pokud na něm trvá) jaká suma by byla k pravidelnému splácení dluhu vhodná. Zde je třeba zdůraznit, že takovýto postup záleží na souhlasu exekutora a porušení domluvy ze strany dlužníka má logicky za následek ztrátu důvěry a jeho další nekompromisní postup. K zastavení exekuce může dojít také na základě souhlasu věřitele, s kterým lze dohodnout splátkový kalendář, nebo snížení výše splátek při exekuci na mzdu. O této domluvě je nutné vyrozumět exekutora. Účinně se lze bránit exekuci odvoláním proti usnesení o ní především tehdy, kdy lze prokázat úhradu pohledávky, která je důvodem exekuce. Skutečnost, že dlužník nemá žádný majetek lze jistě v odvolání uplatnit, ale toto řešení je málokdy úspěšné. Jak bylo výše řečeno, lze exekuci uplatnit na mzdu. Navíc ji lze vést proti manželovi dlužníka, respektive proti společnému jmění manželů, i když dluh způsobil pouze jeden z manželů, ale vznikl za trvání manželství. Problematika exekucí je velmi široká a složitá. Mohl jsem se věci dotknout pouze okrajově inspirován některými dotazy našich členů. Bohužel někdy se jednalo o zájem pozdní. Závěrem lze proto pouze doporučit velmi pečlivé hlídání a včasné plnění všech plateb, které jsou na nás po právu požadovány, případně proti nim vznést včas relevantní námitky. A samozřejmě s velkou opatrností a po pečlivém prostudování podepisovat smlouvy a dohody, ve kterých jsme zavázáni nějakým plněním. Jen tak lze zabránit nepříjemnostem, které nám může exekuce, na nás podaná, způsobit. JUDr Pavel Sirůček, svazový právník

9 Změny v roce 2010 Schodek státního rozpočtu pro rok 2010 by bez úprav v legislativě pravděpodobně dosáhl 230 miliard Kč. Vláda připravila úsporný balíček. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, byl projednán velmi rychle. Díky přijetí balíčku, jehož účinnost je stanovena na 1. ledna 2010, by se měl deficit státního rozpočtu v příštím roce snížit na 163 miliard Kč. Balíček mění kromě například zvýšení sazeb DPH či spotřebních daní řadu zákonů i v pracovněprávní oblasti, především pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské dávky i státní sociální podporu. Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Přijetí balíčku se dotkne odvodů na pojistné na sociální zabezpečení hned v několika ohledech. Většina změn v této oblasti dopadne pouze na zaměstnavatele, konkrétně zrušení slev na pojistném na sociální zabezpečení a úprava sazeb pojistného na nemocenské pojištění. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění ovšem pocítí vysokopříjmoví zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé. Slevy na pojistném na sociální zabezpečení byly zavedeny od 1. srpna Zaměstnavatelé měli mít možnost je uplatňovat do konce roku Z důvodu úsporných opatření dochází ke změně a zaměstnavatelé mohou slevu pojistného uplatnit naposledy za prosinec V roce 2010 budou slevy zcela zrušeny. Zaměstnavatelů se též dotýká odklad změn v sazbách nemocenského pojištění. V současnosti činí pojistné zaměstnavatele na nemocenské pojištění 2,3 % z vyměřovacích základů všech zaměstnanců a zaměstnavatel si odečte z pojistného polovinu částky, kterou v daném měsíci vyplatil svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Od roku 2010 se měla sazba pojistného snížit na 1,4 % z vyměřovacího základu, zaměstnavatel by si však odečetl z pojistného již jen polovinu částky, kterou v daném měsíci vyplatil na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti svým zaměstnancům se zdravotním postižením. Úsporný balíček však změny odsouvá až na rok V roce 2010 tak nedojde v sazbách pojistného k žádným změnám a bude zachován stav roku Další změnou v pojistném je zvýšení maximálních vyměřovacích základů pro placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Strop pro placení pojištění se na základě přijetí balíčku v roce 2010 posune ze 48násobku průměrné měsíční mzdy na 72násobek. U sociálního pojištění se strop zvyšuje dočasně pro rok 2010, u všeobecného zdravotního pojištění časové omezení není stanoveno. Zaměstnavatelé na pojistném za rok 2010 odvedou za tyto zaměstnance při stejných podmínkách vyšší částku než v roce 2009 a dotčení zaměstnanci zaplatí kromě vyššího pojistného navíc i vyšší daň z příjmu, zvýší se jim superhrubá mzda, z níž se daň vypočítává. Dávky nemocenského pojištění Novela zákona o nemocenském pojištění se nejvíce dotkne zaměstnanců, kteří v roce 2010 dlouhodobě onemocní, a žen, které v tomto období budou pobírat peněžitou pomoc v mateřství. V současnosti platí, že čím déle je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, tím vyšší podíl z vyměřovacího základu pobírá. Od 15. do 30. dne nemoci činí výše nemocenského 60 % denního vyměřovacího základu, mezi 31. a 60. dnem je to 66 % a od 61. dne pak 72 %. Náhradu mzdy za první dva týdny nemoci platí zaměstnavatel. Příští rok však bude podíl z denního vyměřovacího základu 60 % od 15. kalendářního dne po celou dobu pracovní neschopnosti, což znamená podstatné snížení příjmů během nemoci. U mateřské jsou změny ještě výraznější. Sníží se nejen podíl z denního vyměřovacího základu ze 70 na 60 %, ale dojde i ke změně ve výpočtu denního vyměřovacího základu. Do první redukční hranice se nově nebude příjem zaměstnankyně započítávat v celé výši, ale jen z 90 %. To přinese snížení příjmu o 20 až 23 procent v závislosti na výši jejich příjmu. Změny se dotknou i ošetřovného, které bude v roce 2010 správou sociálního zabezpečení vypláceno až od 4. kalendářního dne, dosud to bylo už od prvního dne. Doba poskytování ošetřovného se v důsledku tohoto úsporného opatření o 3 dny zkrátí. Veškeré změny v nemocenských dávkách byly přijaty pouze na přechodnou dobu od 1. ledna do 31. prosince Od roku 2011 by se tedy teoreticky měly dávky opět zvýšit na současnou úroveň. Redukční hranice pro výpočet vyměřovacího základu dávek nemocenského pojištění v roce 2010 Sdělení MPSV č. 354/2009 Sb. stanovilo redukční hranice pro DOBY POJIŠTĚNÍ A VYLOUČENÉ DOBY Náhradní dobou pojištění přestává být studium na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Studenti mají od možnost být účastni důchodového pojištění dobrovolně. Studium absolvované do se i pro nároky na důchody vzniklé po tomto datu hodnotí PRÁVNÍ PORADNA výpočet vyměřovacího základu v roce Výpočet redukovaného denního vyměřovací základu se bude řídit těmito hranicemi: 90 % z částky do 1. redukční hranice, která činí 791 Kč, 60 % z částky mezi 1. a 2. redukční hranicí, která činí 1186 Kč, 30 % z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí, která činí 2371 Kč, nad 3. redukční hranici se k příjmu nepřihlíží. Redukční hranice pro výpočet vyměřovacího základu pro náhradu mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti v roce 2010 Redukční hranice (stanoveno pro průměrný hodinový výdělek) 90 % z částky do 1. redukční hranice, která činí 138,43 Kč, 60 % z částky mezi 1. a 2. redukční hranicí, která činí 207,55 Kč, 30 % z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí, která činí 414,93 Kč, nad 3. redukční hranici se k příjmu nepřihlíží. Od se před nedávnem zvýšený přídavek na dítě opět sníží na původní úroveň. To znamená, že nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 (tento koeficient byl přechodně zvýšen na 2,50 pro období od 1. července 2009 do 31. prosince 2010). Výše přídavku na dítě činí od 1. ledna 2010 za kalendářní měsíc 500 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku do 6 let, 610 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 6 do 15 let, a 700 Kč, jdeli o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let. Dochází tak rovněž k návratu k právní úpravě účinné před 1. červencem 2009 (přídavek na dítě byl o 50 Kč vyšší jen v období od 1. července 2009 do 31. prosince 2009). Daň z přidané hodnoty a spotřební daně Od se zvyšují obě sazby DPH. Základní sazba DPH se zvyšuje z 19 % na 20 % a snížená sazba DPH z 9 % na 10 %. Spotřební daň se zvyšuje u minerálních olejů (benzínu), lihu, piva a tabákových výrobků. Daň z nemovitostí Dochází ke zvýšení základních sazeb daně z nemovitostí na dvojnásobek, a to jak u pozemků tak u staveb. Výjimku tvoří pouze základní sazba daně u staveb a samostatných nebytových prostor sloužících k ostatní podnikatelské činnosti, která zůstává nezměněna. Daň z příjmů V oblasti daní z příjmů by mělo Sociální dávky Daně DŮCHODY Úsporný balíček zcela ruší novelu zákona o zaměstnanosti, která zlepšovala podmínky nezaměstnaných zvyšovala podporu v nezaměstnanosti a prodlužovala podpůrčí dobu. Výše podpory měla první 2 měsíce činit 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku, po zbytek podpůrčí doby 55 %. Zůstane však v současné podobě, 65 % první 2 měsíce podpůrčí doby, 50 % další 2 měsíce podpůrčí doby, 45 % po zbývající část podpůrčí doby. Doba poskytování podpory se měla od listopadu 2009 u jednotlivých věkových kategorií uchazečů o zaměstnání prodloužit vždy o 1 měsíc, zůstane však beze změny, tedy 5 měsíců do 50 let věku, 8 měsíců nad 50 do 55 let věku, 11 měsíců nad 55 let věku. dojít ke změně výše tzv. výdajových paušálů při zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti fyzických osob (80 % u příjmů ze zemědělské výroby a ze živností řemeslných, 60 % u příjmů ze živností ostatních a 40 % u ostatních příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti). Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Daňový poplatník při splnění podmínek uvedených v 35c zákona o daních z příjmů bude oprávněn poprvé za zdaňovací období roku 2010 uplatnit vyšší částku daňového zvýhodnění na vyživované dítě, a to ve výši Kč místo současné částky Kč. ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD 1. LEDNA 2010 podle dosavadních pravidel. STAROBNÍ DŮCHOD Zásadním způsobem se mění ustanovení 29 ZDP, které upravuje podmínky nároku na přiznání tzv. řádného starobního důchodu. Dosavadní právní úprava stanovila, že pojištěnec musí (Pokračování na straně 10) 9/PTN ECHO 6/09

10 (Pokračování ze strany 9) dosáhnout důchodového věku a získat alespoň 25 let doby pojištění. Nově se potřebná doba pojištění postupně prodlužuje až na 35 let. Pro zjištění minimální délky doby pojištění u konkrétního pojištěnce je rozhodující, ve kterém kalendářním roce dotyčný dosahuje důchodového věku. Pokud jde o tzv. předčasný starobní důchod podle ust. 31 ZDP, zůstává i nadále zachována možnost požádat o přiznání této dávky až 3 roky před dovršením důchodového věku. U osob, jejichž důchodový věk činí 63 let a více, bude dokonce možné odejít do tohoto důchodu již v 60 letech u osob, jejichž důchodový věk činí 65 let (muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem), může tedy doba předčasnosti nově činit až 5 roků. Výše starobního důchodu - zákon nově stanoví možnost požádat o úpravu (zvýšení) procentní výměry starobního důchodu v případech, kdy pojištěnec po přiznání starobního důchodu a čerpání výplaty této dávky vykonává výdělečnou činnost. Takový postup dosud nebyl možný. Zvýšení náleží ve výši 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, je-li starobní důchod vyplácen ve výši jedné poloviny. Zvýšení náleží ve výši 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, je-li starobní důchod vyplácen v plné výši. Toto zvýšení náleží vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti (za takový se považuje i situace, kdy na kalendářní den skončení bezprostředně navazuje kalendářní den začátku výkonu jiné výdělečné činnosti). Zvýšení náleží též v případě, že poživatel starobního důchodu získá alespoň 360 dnů výdělečné činnosti a zaměstnání ukončí. Požádá-li starobní důchodce o zastavení výplaty této dávky z důvodu výkonu výdělečné činnosti, zvyšuje se jeho důchod podle stejných pravidel, jaká platila do konce roku 2009, tedy o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti bez pobírání důchodu. Při stanovení výše předčasného starobního důchodu, na který vzniká nárok po , se nově postupuje tak, že pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dnů, činí snížení procentní výměry pouze 0,9 % výpočtového základu za kaž- 10/PTN ECHO 6/09 PRÁVNÍ PORADNA dých, i započatých, 90 kalendářních dnů. Pokud doba předčasnosti přesáhne 720 dnů, snižuje se od 721. dne procentní výměra důchodu za každých, i započatých, 90 kalendářních dnů předčasnosti o 1,5 % výpočtového základu. Od již pro nárok na výplatu starobního důchodu není rozhodující, zda poživatel starobního důchodu pracuje v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu určitou či neurčitou. Výplata předčasného starobního důchodu však nebude stejně jako dosud náležet v období do dovršení důchodového věku, bude-li současně vykonávána výdělečná činnost. INVALIDNÍ DŮCHOD Koncepce invalidních důchodů i invalidity jako takové se mění. Nově bude osobám z důvodu jejich invalidity poskytována jediná dávka důchodového pojištění invalidní důchod. Její výše bude ovšem rozdílná podle toho, který ze tří stupňů invalidity u konkrétního pojištěnce nastal. Do těchto invalidních důchodů v novém pojetí se k podle přesných zákonných pravidel transformují i plné a částečné invalidní důchody přiznané v období do konce roku Zákon již nerozeznává plný a částečný invalidních důchod. Právní předpis stanoví, že pojištěnec bude invalidní, jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesne pracovní schopnost nejméně o 35 %. Na míře poklesu pracovní schopnosti bude záviset stupeň invalidity. První stupeň se bude týkat lidí, jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %. Invalidita druhého stupně bude znamenat pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %. Třetí stupeň invalidity se bude týkat těch osob, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %. V souvislosti s třístupňovou invaliditou Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo vyhlášku, která nově stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě. Předpis, který upravuje i posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity, nahradí dosavadní vyhlášku č. 284/1995 Sb., včetně příloh č Vyhláška č. 359 byla publikována ve Sbírce zákonů 20. října Zdravotní stav posuzují okresní správy sociálního zabezpečení. Pro získání nároku na invalidní důchod je třeba rovněž splnit podmínku potřebné doby pojištění. Nárok na invalidní důchod ze zákona zaniká, pokud pojištěnec Aktuálně! dosáhne věku 65 let. Invalidní důchod vyplácený ke dni dovršení 65 let věku se mění na starobní důchod a tento nadále náleží ve výši původně vypláceného důchodu invalidního. Nárok na starobní důchod nevylučuje, aby pojištěnec podal žádost o přiznání a provedení výpočtu řádného či poměrného starobního důchodu. Výše invalidního důchodu - výše procentní výměry invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění činí: 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Při změně stupně invalidity se změní i výše invalidního důchodu. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTČÍ DŮCHOD Pro nárok na vdovský, resp. vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela již nebude rozhodující dosažení věkové hranice 55 let u žen a 58 let u mužů, ale dochází ke sjednocení věkové hranice. Nově je u mužů i žen třeba dosáhnout alespoň věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk muže stejného data narození. Postačí ovšem dosáhnout pouze vlastního důchodového věku, je-li tento nižší než věk uvedený v předchozí větě. VYPLÁCENÍ DŮCHODŮ Nová právní úprava stanoví povinnost příjemce důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence hradit náklady plátce důchodu za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Tato povinnost se nevztahuje na poživatele důchodů, jimž byl důchod přiznán před a od jim nepřetržitě trvá nárok na alespoň jeden důchod. Výše těchto nákladů v roce 2010 činí 21 Kč za každou splátku důchodu. Tato částka bude předem sražena z celkové výše splátky, která bude následně poukázána důchodci v již snížené výši. ŘÍZENÍ VE VĚCECH DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Řízení o přeměně invalidního důchodu na starobní důchod se zahajuje z moci úřední, tedy zcela nezávisle na vůli poživatele invalidního důchodu. Změna výše invalidního důchodu v návaznosti na změnu stupně invalidity se provede z moci úřední (po provedené kontrolní lékařské prohlídce), popřípadě na žádost pojištěnce o změnu výše invalidního důchodu. Den zaplacení daní finančnímu úřadu se mění Česká daňová správa upozorňuje daňové poplatníky, kteří platí daně bezhotovostním převodem nebo platbou prostřednictvím České pošty, že dochází ke změně dne zaplacení, tedy dne, kdy je daň finančnímu úřadu zaplacena. Dne 1. listopadu 2009 vstoupila v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která nově upravuje "Den platby". Doposud se za den platby považoval den, kdy platba odešla z účtu poskytovatele platebních služeb. Od listopadu letošního roku však tímto dnem je den, kdy platbu obdrží poskytovatel platebních služeb, který vede finančnímu úřadu účet. To znamená, že pro řádné zaplacení daní je třeba počítat i s časem, které peněžní ústavy potřebují na převedení příslušné částky. U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti. Změny zákona o nemocenském pojištění Novelou zákona se od mění některé povinnosti ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele a dochází ke změnám tiskopisů. Ošetřující lékař již nemá například povinnost zakládat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti do zdravotnické dokumentace práce neschopného, prodlužuje se lhůta pro odeslání hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (nejpozději třetí pracovní den). Od se používají nové tiskopisy Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti" a Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)". Nově se zavádí tiskopis Náhradní hlášení", který nahrazujet kterýkoli z dílů tiskopisu v případě, že dojde k jeho ztrátě nebo znehodnocení. Nejzásadnější změny jsou snížení počtu dílů (Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je pětidílné a Rozhodnutí o potřebě ošetřování dvoudílné), usnadnění vyplňování a změny formulací. Ošetřující lékař uvádí poslední den trvání dočasné pracovní neschopnosti, místo dne, od kterého je pojištěnec schopen práce. V údajích, které vyplňuje zaměstnanec a zaměstnavatel na tiskopisech Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti" a Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)" nedochází k věcným změnám, pouze jsou upřesněny některé formulace. dvojstranu připravila Bc Jindřiška Petříčková Zdroj: MPSV, ČSSZ, MF

11 Současný trend vývoje pracovních podmínek směřuje ke snižování podílu fyzicky náročných prací a naopak vede k nárůstu psychické zátěže. Jsou však povolání, a mezi ně patří i pracovníci v poštovních službách, u nichž je fyzická zátěž stále značná. Této problematice je bohužel věnována malá pozornost, proto jsem se na ni zaměřila ve své bakalářské práci Hodnocení fyzické zátěže u vybraných profesí na poště. Nadměrná fyzická zátěž Důsledkem opakovaných zátěží je únava, která většinou odezní po odpočinku a odpovídající době spánku. Při déletrvající fyzické zátěži může dojít k přepracování a vyčerpání organismu, projevující se podrážděností, snížením pozornosti a schopnosti soustředit se, nespavostí a emoční labilitou. V důsledku opakovaného přetěžování malých svalových skupin mohou vznikat nemoci z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatížení. Těžká fyzická práce, jako je manipulace s břemeny, či statická zátěž, je definována jako práce, která klade velkou kompresivní sílu na páteř. I když současný civilizační trend, charakterizovaný mechanizací a automatizací, podstatně snížil těžkou fyzickou zátěž, je poškození páteře v důsledku manipulace s břemeny stále aktuální. Odhaduje se, že až 50 % poškození páteře v zaměstnaneckém poměru je způsobeno manipulací s břemeny. Těžká fyzická práce spjatá s ruční manipulací s břemeny často působí závažné degenerativní změny bederní páteře a bolesti v sakrální oblasti. Tyto změny postihují jednak obratle tvorbou osteofytů, jednak meziobratlové klouby a ploténky, především ve smyslu snížení jejich výšek. Degenerativní změny plotének mohou vyústit až v jejich výhřez a v útlak nervových kořenů. Manipulace s břemeny urychluje degenerativní změny bederní páteře, dochází k nim přibližně o 8 až 10 let dříve než u ostatní populace. Funkční změny a svalové dysbalance páteře převládají u polohové a pohybové zátěže, jakou je dlouhodobý sed a stoj, vnucená pracovní poloha nebo prudké pohyby. Jejich častou příčinou jsou ergonomické nedostatky a nesprávné zatěžování páteře. Funkční poruchy jsou brány jako nejčastější příčina bolestí zad. Většinou se jedná o omezení pohyblivosti jednoho či více segmentů páteře blokády, ty jsou provázeny také svalovým spasmem. Degenerativními změnami páteře jsou ohroženi především poštovní doručovatelé a pracovníci vnitřní poštovní služby, funkční poruchy páteře hrozí zejména pracovníkům Fyzická zátěž na poště V následujím textu se můžete seznámit s informací o bakalářské práci, jejímž podkladem byl výzkum na jednom nejmenovaném pracovišti České pošty. Text připravila autorka bakalářské práce, která ji v tomto kalendářním roce obhájila. poštovní přepážky a vnitřní poštovní služby. Nepříznivé zdravotní důsledky ruční manipulace se projevují nejenom v oblasti bederní páteře, ale zatěžovány jsou současně nosné klouby, svaly, vazy, ale i jiné systémy, především kardiovaskulární. K poškození vazů dochází např. při pomalém zvedání břemene z předklonu nebo při torzních pohybech pánve. U žen je zvláště nepříznivá manipulace s břemeny nad 20 kg, kdy může dojít k ovlivnění gynekologických funkcí. Výsledky pozorování V rámci bakalářské práce byl proveden výzkum na pobočce České pošty, s. p., zkoumaný soubor tvořilo 40 respondentů. Z dotazníku vyplynulo, že 95 % poštovních doručovatelů během práce pociťuje únavu. U většiny z nich se objeví po 4 hodinách, 23 % je unavených dokonce již po 2 hodinách práce. Tato subjektivně vnímaná únava u 36 % z nich odezní po spánku, ale u 41 % přetrvává i druhý den ráno po probuzení. 36 % poštovních doručovatelů uvedlo, že během práce pociťují často nevolnost, bledost, zrychlený tep nebo dech. Projevy fyzické únavy jako je slabost, bolest nebo ztuhnutí svalů, pokles svalové síly, ztráta rychlosti a jemné koordinace pohybů, svalový třes nebo křeče ve svalech v průběhu práce přiznává 45 % poštovních doručovatelů. 58 % pracovníků poštovní přepážky se cítí během práce unavených, avšak oproti poštovním doručovatelům se u nich únava objevuje většinou až po 6 hodinách práce a k jejímu odeznění postačuje krátký odpočinek. Ztrátu koncentrace, zhoršení paměti nebo ospalost, tedy projevy psychické únavy, během práce přiznává 66 % pracovníků. Pracovní pozice pracovník vnitřní poštovní služby vykazuje oproti předešlým profesím vyšší fluktuaci a nespokojenost se zaměstnáním, což může vypovídat o její náročnosti. Všichni pracovníci vnitřní poštovní služby ve zkoumaném vzorku se cítí během práce unavení, polovina z nich již po 2 hodinách práce a tato únava u nich přetrvává i druhý den ráno po probuzení. U všech pracovníků vnitřní poštovní služby se občas, nebo dokonce velmi často, vyskytuje pokles svalové síly, ztráta rychlosti a jemné koordinace pohybů. 83 % pracovníků přiznává, že se u nich vyskytují projevy psychické únavy, bolesti nebo ztuhnutí svalů a občas také svalový třes nebo křeče ve svalech. Jakými bolestmi nejčastěji jednotlivé profese trpí, uvádí graf % poštovních doručovatelů a polovina pracovníků na přepážkách přiznalo nekvalitní spánek, mají potíže s usínáním či časným probouzením, nebo se probouzí dvakrát i třikrát za noc. Problém otékání nohou se týká 42 % pracovníků poštovní přepážky a 50 % ve vnitřní službě. Varovné je zjištění, že 45,5 % poštovních doručovatelů hodnotí své zdraví jako horší ve srovnání se stavem před rokem a 67 % pracovníků poštovní přepážky trpí obezitou, či mají nadváhu. Graf: Jakými bolestmi trpí vybrané profese Zdroj: Vlastní výzkum. Měření, která byla provedena při práci poštovních doručovatelů, ukázala, že jsou pracovníci vystaveni vysoké zátěži. Pro každodenní pěší roznos zásilek mají ve sledované provozovně k dispozici tašku nesenou v ruce a batoh. Tato břemena dosahují hmotnosti i 20 kg, což je pro ženy limitní hodnota pro občasnou manipulaci s břemeny. Jinou variantou je taška na kolečkách v kombinaci s brašnou přes rameno, tato taška, kterou za sebou táhnou, má hmotnost 30 i více kg. Z měření provedených ve vnitřní poštovní službě vyplynulo, že hygienické limity pro kumulativní hmotnosti manipulovaných břemen nejsou překračovány. Avšak zvýšená pozornost by měla být věnována ergonomickým parametrům pracoviště. Například někteří pracovníci mají manipulační rovinu umístěnou více než 30 cm pod loktem, což je nutí pracovat s ohnutými zády a jejich práci to ztěžuje. Nezanedbatelná není ani otázka oděvu a obuvi pracovníků, neboť většinou nosí civilní oblečení, které často není vhodné pro tuto práci. Česká pošta, s. p. poskytuje každoročně z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) příspěvek pro zaměstnance na rehabilitační masáže. Během výzkumu však vyplynulo, že o této možnosti neví 65 % pracovníků, největší neinformovanost je u poštovních doručovatelů. Obecně lze říci, že snížení celkové fyzické zátěže spočívá v zavádění mechanizace, zajištění dostatečného počtu vhodných mechanických pomůcek k manipulaci s těžkými břemeny, v optimalizaci prostorového a dispozičního řešení pracovišť a odstraňování architektonických bariér. Dále se dá jednoznačně doporučit zařazení programu školy zad. Pro pracovníky poštovních přepážek je zvláště důležitá správná technika sezení a pro poštovní doručovatele a pracovníky vnitřní poštovní služ- by především nácvik správné manipulace s břemeny. Zásady správné manipulace s břemeny Při zvedání břemene z podlahy či z nízké polohy nemá člověk ohýbat páteř, záda mají být přímá a zvedané břemeno má být přiblíženo co nejvíce k tělu. Pokud je to možné, má se břemeno uchopit tak, že se pracovník pokrčí až do úrovně kolen, protože maximální sílu pro zvednutí vyvine asi cm nad úrovní podlahy. Jestliže začne zvedání břemene ve výši kolen, může je snadno zvednout do výše cm. Pokud břemeno nemá úchyty, má se uchopit vždy zespodu při pokrčených kolenech, jde-li o větší břemeno, je nutné paže uměle prodloužit pomocí popruhů či háků. Při zvedání břemen je třeba se vyvarovat, aby byl současně otáčen trup. Těžší břemena, pokud to jejich tvar dovoluje, je výhodnější přenášet na rameni než v ruce, nejúčelnější přenášení břemen je pak pomocí jařma. Břemena delší než 4 m musí přenášet alespoň dva pracovníci. Při manipulaci s břemeny je vhodné používat pomocná zařízení, jako jsou manipulační vozíky, válečkové dopravníky, zdvihadla. Břemeno na dvoukolovém vozíku musí mít těžiště co nejníže, příliš vysoké břemeno nebo několik na sobě zvyšuje fyzickou námahu a riziko pádu. Bc. Markéta Suchanová katedra Veřejného zdravotnictví, JU 11/PTN ECHO 6/09

12 ODBORY A SVĚT Vodafone: Snižování nákladů a kontroverzní chování Ke snižování nákladů dochází v návaznosti na slabé hospodářské výsledky v Evropě, Asii a v Africe a v kontroverzní Ghaně. Vodafone tento týden oznámil plán na snižování nákladů v souvislosti s nízkou výkonností ceny akcií této společnosti za poslední rok. Akciím Vodafone se na evropských trzích moc nedaří, obzvláště pak na trzích ve Velké Británii, Španělsku a Turecku. Silné konkurenci musí Vodafone čelit v Indii, kde navíc hrozí zvýšení daní. Vodafone je na indickém trhu třetím největším operátorem, kde silná konkurence vede k agresivnímu snižování cen, což se negativně projevuje na hospodářských výsledcích společnosti. Ve stejnou dobu chce vláda v Ghaně znovu projednat s Vodafonem jeho nákup největšího domácího operátora Ghana Telecom. Toto oznámení přišlo poté, co vláda obdržela pouze část z dohodnuté ceny kvůli sérii komplikovaných finančních transakcí. O tento spor již projevil zájem i britský úřad pro vážné finanční zpronevěry. Vodafone již delší dobu expanduje do afrických zemí a Ghanu považuje za jeden z klíčových trhů pro svou strategii. Vodafone odmítl komentovat toto vládní oznámení a v souvislosti s tímto obchodem odmítá jakékoliv pochybení. Tam, kde se Východ setkává se Severem Měsíc poté, co se telekomunikační společnost Telenor dohodla se skupinou Alfa Group o sloučení svých operací v Rusku a na Ukrajině, přichází švédská telekomunikační společnost TeliaSonera se zprávou o slučování svých operací s Alfou v Rusku a Turecku. Na začátku října se dohodl norský Telenor s ruskou Alfa Group o sloučení svých holdingů ve VimpelComu v Rusku a v Kyivstar na Ukrajině. Tato dohoda přišla po pětileté konkurenční bitvě, která zahrnovala korupci a podplácení a soudní spor, který vedl k zadržení části ruských aktiv Telenoru. Tento týden oznámila Alfa Group další sloučení s letošním rivalem, a sice se švédskou společnosti TeliaSonera. Alfa Group a TeliaSonera se v Rusku sloučí ve společnosti Megafon a ve společnosti Turkcell v Turecku. Mexiko: STRM zaktivovala odboráře kvůli call centrům Odborová organizace slučující mexické pracovníky v telekomunikacích, STRM, během října zmobilizovala pracovníky z celého Mexika. S těmito aktivisty pak STRM navštěvovala call centra po celé zemi. Mnoho pracovníků podepsalo pohlednici UNI Tell Telefonica, ve které žádají o své právo vstoupit do odborové organizace, kterou si sami vyberou. Rovněž byly pořádány různé mítinky, na kterých měli pracovníci příležitost podělit se o své zkušenosti. Na jednom ze setkání se sešli zástupci středoamerických odborů se zástupci STRM a diskutovali o dalších strategiích organizování odborů. 28. října se odboráři z STRM a další telekomunikační pracovníci sešli v Mexico City, aby zde pochodovali na podporu svých práv na nezávislé a demokratické odbory. Pracovníci vyzývají DHL, aby plnilo své sliby Celosvětový akční týden byl strukturován tak, aby donutil logistického giganta DHL dodržovat své sliby sociální odpovědnosti a ukázat mu, že je nejvyšší čas začít mluvit s odbory. Pracovníci tohoto nadnárodního giganta ve dnech listopadu při příležitosti celosvětového týdne odborového hnutí vyzvali vedení společnosti k započetí dialogu a k dodržení svého slibu ohledně férového zacházení se všemi zaměstnanci. Mezi akcemi byly i mítinky s vedením a demonstrace před kancelářemi DHL. Byla to součást pokračující kampaně za práva pro všechny pracovníky DHL bez ohledu na to, kde pracují, anebo zda jsou přímými zaměstnanci DHL nebo pracují pro jejího subdodavatele. Neil Anderson, generální tajemník UNI Post & Logistics, řekl: Pracovníci DHL na celém světě dopomohli vybudovat tuto společnost do současné podoby. Jejich tvrdá práce musí být uznána a vedení by mělo přistupovat ke každému pracovníkovi s respektem bez ohledu na jeho národnost. DHL nemůže ve svůj prospěch zneužívat děravé zákony některých zemí, kde vlády odvracejí zrak od ubohých mezd, špatných podmínek a útoků na každého, kdo chce vstoupit do odborů. Francie: Výzva ke stávce proti poštovní privatizaci Francouzští poštovní doručovatelé plánují stávku, aby vyjádřili svůj nesouhlas s privatizací La Poste. Zástupci odborových organizací CGT, SUD, CFDT, FO a CFTC se sešli 6. listopadu na mítinku, kde se rozhodli vyzvat poštovní doručovatele ke stávce, aby tak potvrdili svůj odmítavý postoj k privatizaci francouzské pošty La Poste. CWU a Royal Mail dospěly k dočasné dohodě Britská odborová organizace CWU odvolala stávku pracovníků pošt, která byla plánována na 6. a 9. listopadu. CWU uzavřela s britskou poštou Royal Mail dočasnou dohodu, která byla odbory jednohlasně schválena. Tato dočasná dohoda poskytne pro CWU a Royal Mail určité období klidu, než se obě strany dohodnou na úplné a konečné 12/PTN ECHO 6/09 dohodě. Dočasná dohoda zaručuje, že modernizace bude představena s dohodnutou jistotou zaměstnání a se zlepšenými podmínkami pro poštovní pracovníky. Tato dohoda rovněž zahrnuje všechny záležitosti, které se týkají již dlouhotrvajících lokálních sporů. Dave Ward, zástupce generálního tajemníka CWU, k tomu řekl: Je zapotřebí vyvinout mimořádné úsilí, aby došlo ke zlepšení důvěry a vztahu mezi CWU a Royal Mail. Kvůli tomu budou TUC a ACAS pokračovat ve své snaze o udržení diskusí a dohody ve správném směru. Rezoluce Rady ČMKOS k ratifikačnímu procesu Lisabonské smlouvy v České republice Nechceme být v EU občané druhé kategorie ČMKOS považuje současnou aféru rozpoutanou v ČR kolem závěrečné fáze ratifikace Lisabonské smlouvy za uměle a účelově vyvolanou. Uměle proto, aby bylo možné obejít rozhodnutí Parlamentu ČR, který již tuto smlouvu schválil. Účelově proto, aby občané naší země, o čemž se převážně mlčí, nemohli u evropských orgánů v případě porušení uplatnit svá sociální, pracovněprávní a další lidská práva obsažená v Listině základních práv EU. ČMKOS proto odmítá tlak prezidenta České republiky Václava Klause na vynětí Listiny základních práv EU z Lisabonské smlouvy pro ČR. ČMKOS v tom vidí krok otevřeně směřující proti občanským a zaměstnaneckým právům obsaženým v Listině. Došlo by k oslabení práv a jejich vymahatelnosti pro české občany v rámci EU. ČMKOS odmítá, aby občané ČR byli v EU občany druhé kategorie. Záměrné vyvolávání obav z EU není důvěryhodným, zodpovědným a prospěšným programem pro naši společnost. ČMKOS nic nenamítá proti vyjednání dodatečných záruk zákazu retroaktivity, ale nikoliv za cenu odstoupení ČR od Listiny základních práv EU. Staví se proto za co nejrychleji možné ukončení procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v naší zemi. Praha 19. října 2009 Fakta o Listině základních práv EU Původně přijata jako nezávazný dokument na summitu EU v Nice v prosinci Její právní závaznost zakotvuje až Lisabonská smlouva tím, že se zmiňuje o jejím vyhlášení. Text charty byl v souvislosti s finalizací textu Lisabonské smlouvy v roce 2007 upraven. Dnes je tedy její plný název Listina základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince Listina obsahuje ustanovení týkající se základních lidských práv, práv občanských a politických, ale také práv ekonomických a sociálních, která byla předmětem největších kontroverzí. Listina potvrzuje práva, svobody a zásady uznávané unií a tato práva zviditelňuje, ale netvoří nová práva ani nové zásady. Británie a Polsko mají z aplikace listiny výjimku, danou protokolem, který je součástí Lisabonské smlouvy. Obdobnou výjimku přiznal summit EU i České republice, v jejímž případě bude mít rovněž podobu protokolu. Českou výjimku bude muset ještě ratifikovat všech 27 zemí unie, bude proto zřejmě součástí přístupové smlouvy Chorvatska či Islandu k EU. Součástí této přístupové smlouvy by měly být i výjimky vyjednané pro Irsko před jeho druhým referendem o Lisabonské smlouvě. Důvodem vyjednání výjimky byly v případě Británie zejména obavy, že by listina ovlivnila zákony týkající se zaměstnanosti. Polsko se mimo jiné bálo povolení sňatků homosexuálů či potratů. V případě ČR unie vyšla vstříc prezidentovi Václavu Klausovi, který před tím, než jako poslední v unii dokončí ratifikaci lisabonské smlouvy, chtěl výjimku kvůli obavám z prolomení takzvaných Benešových dekretů. euroskop.cz ETUC vítá platnost Lisabonské smlouvy Hlavním důvodem k radosti jsou práva garantovaná Listinou základních práv EU, která rovněž vcházejí v platnost. Tento pokrok je povzbuzením pro pokračování v naší kampani za správnou interpretaci Lisabonské smlouvy ohledně vnitřního trhu. Garance vyplívající z této nové smlouvy musí být aplikovány tak, aby posílily sociální oblast v rámci sociálně tržní ekonomiky, která nahrazuje otevřenou ekonomiku podle Smlouvy z Nice. Trváme na tom, aby tento nový náhled na trhy byl převeden do konkrétních činů za účelem boje s hospodářskou krizí a narůstající nezaměstnaností. John Monks, generální tajemník ETUC, k tomu řekl: Nyní, když je ratifikační proces konečně za námi, musíme jednat a otevřít nové pomyslné dveře pro sociální práva. ETUC odsuzuje Velkou Británii, Polsko a Českou republiku za jejich výhrady k této smlouvě a bude i nadále tvrdě pracovat, aby zajistil všem evropským pracovníkům férové a rovnocenné zacházení. stránku připravil -pm-

13 Častokrát jste postaveni před nelehký úkol, a to vysvětlit svým kolegům, přátelům a případně i rodině, proč jsou odbory tak důležité pro všechny zaměstnance, ale i pro další členy naší společnosti. Odbory jsou významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňují hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců a prosazují uplatňování oprávněných zájmů zaměstnanců na pracovišti. Jednotlivý zaměstnanec toho příliš ve vztahu k zaměstnavateli neprosadí. Členství v odborech zajišťuje ochranu zaměstnaneckých práv a nároků, možnost porad a konzultací v případě problémů a pomoc při jejich řešení. Pouze svým členům poskytují odbory nadstandardní servis např. v podobě bezplatného právního poradenství, zprostředkování bezplatné právní pomoci včetně zastupování před soudem. Odborová organizace je jako jediná oprávněna uzavřít se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, ve které jsou upraveny výhodnější pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody nad rámec zákona. Je tedy třeba si uvědomit, že těžiště odborové práce je především v kolektivním vyjednávání a zastupování zaměstnanců. Vyjednáváme za všechny zaměstnance, tedy i za odborově neorganizované. Prospěch z výsledků tohoto vyjednávání pak mají všichni. Podstatné je to, že pokud nebude u zaměstnavatele fungovat odborová organizace, nebude probíhat kolektivní vyjednávání, a tak budou mít zaměstnanci pouze práva vyplývající z pracovněprávních, či vnitřních předpisů. Především početně silná odborová organizace má šanci uspět při prosazování zájmů a potřeb svých členů a zaměstnanců. Proč být členem odborů Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Bezprostředním a rozhodujícím posláním odborů je hájit práva, potřeby a zájmy lidí, pro které je mzda nebo plat hlavním zdrojem jejich obživy. Nerozlišují přitom jejich politické a náboženské přesvědčení, původ, národnost ani pohlaví. Pozornost věnují zejména ekonomickým, mzdovým, pracovněprávním a sociálním otázkám. Odbory vystupují vůči zaměstnavatelům, ale i vůči státním orgánům a vládě jako jediný oprávněný zástupce zaměstnanců. Je důležité podpořit odbory v jejich nelehké činnosti, a proto je nezbytné přesvědčit naše kolegy o významu i jejich členství v Odborovém svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Zasazujeme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Vyjednáváme pro zaměstnance v rámci kolektivního vyjednávání co nejlepší mzdové i pracovní podmínky. Zajišťujeme pro zaměstnance důstojné pracovní podmínky a dodržování přepisů ochrany zdraví a bezpečnost práce. Poskytujeme členům bezplatný pracovněprávní právní servis. Radíme členům s obsahem pracovní smlouvy. Radíme a pomáháme v případě pracovního úrazu. Každý člen posílí pozici odborů při vyjednávání se zaměstnavatelem, potažmo i s vládou. Členstvím v odborech se aktivně účastníme prosazování zájmů všech zaměstnanců. BRÁNÍME ZAMĚSTNANCE A POMÁHÁME JIM Základní organizace:... ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA Jméno a příjmení:... Datum narození:... Pracoviště (útvar)..., os. číslo... Bydliště... Přihlašuji se za člena OS ZPTNS, souhlasím se Stanovami a souhlasím s výběrem členských příspěvků srážkou ze mzdy. V... dne vlastnoruční podpis Přihlášku předejte výboru základní organizace nebo ji pošlete přímo na odborový svaz, další informace najdete na příp. na tel (sekretariát OS ZPTNS) 13/PTN ECHO 6/09

14 Náš fejeton Pláč za ovou jistotou Čím si člověk může být jistý? Sice od přírody je jasné, že vlastně ničím. Ale bez nějakých iluzí se žít nedá a tudíž na nějaké jistoty přesvědčeně věříme. Já například donedávna měla za jistotu ovou poštu. Dopis papírový se může eventuálně ztratit, to si musíme, i když v prostředí pošťáků, připustit. Ale ? Ten nemůže nikam zapadnout ani vypadnout! Přesto se stalo, a ne jen jednou! Asi před měsícem odeslaný soubor pro tiskárnu na mnohokrát použitou ovou adresu někde po cestě zmizel. Ráno chtěli v tiskárně pracovat, a dílo nikde. Snad mi po znovu odeslání původního u, kde byl vyznačen čas odeslání, uvěřili, že jsem se nevymlouvala lží. Jen o pár dnů později jsem naopak pracovní neobdržela já. Díky mé předchozí zkušenosti jsem uvěřila, že nejde ze strany odesílatele o omlouvání nepořádnosti. A při mé pracovní závislosti na ové poště jsem cítila, jak ztrácím pevnou půdu pod nohama. Oprávněnost této ztráty pak završil případ KŘÍŽOVKA. Vyluštěné tajenky od luštitelů, z nichž tři po vylosování obdrží knížku, přicházejí většinou písemně. Méně, nejvýše tak pět, pak em. Avšak tajenek k číslu 5 PTN ECHO jich přišlo e- mailem asi 100! Všechny v jedné úpravě, od různých odesílatelů a s různými adresami bydliště. Kde vzala tato smršť počátek, ký virus či hacker to způsobil, to se zřejmě nikdy nedozvím. Důvěra v jednu z životních jistot je tak navždy ztracena. Proto nyní odpovídám na každý a sama se otravně dožaduji odpovědí na svá psaní. Vypadám sice trošku jako e- mailový nedouk, ale pocitu nejistoty z doručení se nemohu zbavit! Možná je to začátek technostresu (stres způsobený nesouladem mezi lidskou přirozeností a technologickým pokrokem) či cyberphobia (strach z počítačů nebo z práce na počítači)! -dě- Pro zasmání Uživatel: Vypnul se mi počítač. Volám admina. Přichází admin, těžce vzdychne, něco si mumlá pod nos, asi 10krát se otáčí na mé židli, kopne do počítače a ten se zapíná. Znovu si těžce povzdychne, stále mumlá a odchází. On je prostě šaman! Je to bůh. Admin: Zavolali mě k uživateli. Ten idiot se pořád točil na židli, až se mu na ni namotal kabel ze zásuvky. Tiše nadávám, rozmotávám kabel, odkopávám počítač co nejdál pod stůl, aby to zase nenamotal a zapínám ho, nadávám, odcházím. Je to blb. * Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka. "Co se ti stalo?" ptá se ho. "Já jsem se ztratííííl." "No to nic," chlácholí ho. "A svoji adresu znáš?" "Znám. Franta zavináč volny tečka cezet." KŘÍŽOVKA O CENY Tajenka z minulého čísla:... protivníka v jeho omylech. Knížku posíláme těmto třem vylosovaným luštitelům: Věra Ševčíková Besednice, Dagmar Vavrečková Opava, Ilona Kadlecová České Budějovice. švýcarská měna norský záliv zábavný program alias čichový orgán značka délkové míry ranný věk koliby česká řeka nemluvení pravdy kanadský zpěvák dvojice zkratka obrněného transportéru část oka starší česká mince bankovní panika stavební odpad okraj obrazu školní látka rozbíjet první část tajenky obilnina vnitřní strana latinská předložka radostně španělsky přítel kaz bojácně starší jednotka radioaktivity druhá část tajenky legrace datlovitý pták mužské jméno napadení (zastar.) mořští dravci tlouct začátek abecedy Romeova milá starší SPZ Benešova huspenina právnický titul francouzsky černý vybavení prádelny ne sem právní neplatnost nárazník druh vápence třetí část tajenky zkr. Finanč. úřadu iniciály malíře Lhotáka hojivý krém kout výměšek těla Puzzův román římská šestka cestování po vodě možná trupy stupeň vyspělosti v judu sladkovodní ryba kopaná staré vztažné zájmeno vytrvalá zahradní rostlina vyrovnání pohledávky 14/PTN ECHO 6/09

15 Motto: Cukr, tuk, bílá mouka základní ingredience pro vánoční cukroví. Ale také zátěž pro vaše tělo. Nechte si poradit, jak letošní cukroví upéct zdravěji. Tradiční vánoční cukroví netradičně Že bychom se právě na Vánoce poprvé pokusili o zdravou výživu? Poprvé zkusili péct ze zdánlivě nepochopitelných surovin? Zavrhneme některé tradiční suroviny a zkusíme to letos jinak? Nákup nám dá možná více práce, budeme muset do prodejny bio potravin nebo najít koutek bio v supermarketu. Suroviny tam prodávané jsou většinou dražší, ale na Vánoce přece jen nehledíme úplně na každou korunu. Současně můžeme počítat s tím, že zdravé vánoční cukroví nezpůsobuje výkyvy v hospodaření těla s cukrem tak, jako pojídání klasického cukroví, kdy řepný cukr (neboli glukóza) se velmi rychle vstřebá do krve, nastalou hyperglykemii pak naše tělo vyrovná inzulínem, jeho působení však vyvolá opětovný pokles hladiny cukru v krvi, tedy hypoglykemii, a my dostáváme chuť na další kousek. Čili zdravého vánočního cukroví zbaštíme méně, a méně ho tudíž budeme i připravovat. Pracny Potřebujeme: 12 dkg celozrnné mouky, 3 dkg sójové mouky hladké, 5 dkg vlašských ořechů, 2 lžíce rozinek, 2 lžíce sušeného sladovitu, 1 lžička skořice, 3 mleté hřebíčky, na špičku nože citronové kůry, ½ lžičky sody, 7 lžiček bílého jogurtu, 3 dkg tuku nebo oleje. Postup: Z ingrediencí prohněteme těsto (hustota těsta závisí na hustotě jogurtu), natlačíme do formiček a pečeme do růžova, vyklápíme po vytažení z trouby. Marokánky Potřebujeme: ¼ l mléka, 50 g cukru, 40 g celozrnné mouky, 50 g sójových vloček, 200 g pokrájeného sušeného a kandovaného ovoce, 50 g sekaných mandlí nebo vlašských ořechů. Postup: Sójové vločky rozmixujeme nebo pomeleme, přivedeme do varu s mlékem a cukrem, přisypeme mouku (pozor na hrudky) a vaříme do zhoustnutí. Po částečném vychladnutí přidáme ostatní suroviny, tvoříme lžičkou kuličky, které pečeme do růžova. Hotové můžeme z poloviny polít karobovou polevou. Slepované štafetky Potřebujeme: 40 dkg špaldové mouky, 20 dkg mouky z ovesných vloček, 20 dkg mletých vlašských ořechů, 1 vejce, 3 lžíce ovocné šťávy (dle hustoty těsta možno přidat), 15 dkg uvařených rozmixovaných rozinek, 15 dkg ztuženého palmového tuku nebo Hery. Postup: Vypracujeme těsto, ze kterého na masovém mlýnku s formovacím nástavcem vytváříme 5-7 cm dlouhé pásky, které upečeme a po vychladnutí slepujeme marmeládou. Konce můžeme máčet v karobové čokoládě. Kokosové rohlíčky Potřebujeme: 1,5 šálku strouhaného kokosu, 1,5 šálku kukuřičné instantní kaše, 3 lžíce sušeného ječmenného sladu, 5 lžic vody, 3 lžíce sušeného sójového mléka, 3 lžíce špaldové či jiné mouky, 2 lžíce oleje, 1 vejce, možno přidat 2 lžíce karobu + vodu. Postup: Vše promícháme, vypracuje těsto, necháme odležet, pak vytváříme rohlíčky, které upečeme na vymazaném plechu. Mrkvové koláčky Potřebujeme: 200 g celozrnné pšeničné mouky, 200 g jemně nastrouhané syrové mrkve, 80 g Hery, 30 g cukru, ½ prášku do pečiva. Postup: Vypracujeme těsto (hustotu upravíme vodou/moukou), rozválíme a vykrajujeme srdíčka, upečeme do růžova, natřeme meruňkovou marmeládou a posypeme sezamovým semínkem. Ovesné čtverečky Potřebujeme: 100 g mletých ovesných vloček, 200 g celozrnné pšeničné mouky, 100 g mletých vlašských ořechů, 200 g Hery, 50 g cukru, 1 lžička skořice, 1 lžička prášku do pečiva, 4 lžíce sójového mléka. Postup: Zpracujeme těsto, rozetřeme na vymazaný plech v tloušťce cca 2 cm, pečeme 20 min při 165 C. Po vychladnutí potřeme povidly, hustě posypeme slunečnicovými semínky a rozkrájíme na čtverečky. Linecké pečivo Potřebujeme: 3 šálky špaldové mouky, 3 šálky kukuřičné mouky, 1 lžíce sušeného sladovitu, 200 g palmového tuku nebo Hery, 1 vejce, 1 lžíce medu, strouhanou citrónovou kůru. Postup: Zpracujeme těsto, necháme odležet, mezi dvěma mikroteny vyválíme těsto 4-5 mm silné, vykrajujeme tvary a upečené do růžova slepujeme marmeládou. podle nazeleno.cz Vánoce jsou za dveřmi Štědrovečerní večeře také zdravěji Rybí polévka je zdravá, pokud budete připravovat polévku zahuštěnou, je lepší ji zahustit třeba lisovaným bramborem nebo zeleninou než jíškou. Při přípravě bramborového salátu použijte hodně zeleniny, místo sterilované můžete vyzkoušet i čerstvou. Kdo si neodpustí uzeninu, udělá lépe použitím drůbeží šunky či šunky od kosti. Aby byl salát snadněji stravitelný, použijte jogurtovou majonézu nebo část majonézy nahraďte bílým jogurtem. Zajímavé chuti docílíte také použitím zelených bylinek, například estragonu, majoránky, bazalky místo pikantních ochucujících přípravků. Při přípravě ryby zvolte raději přírodní úpravu, než tradiční smažení. Kapra, případně lososa, pstruha i jinou rybu upečte na olivovém oleji, pokapejte citrónovou šťávou z čerstvého citrónu, přidat můžete i mandle či jiné ořechy a obložit větším množstvím čerstvé zeleniny. Můžete rybu podlévat vínem nebo pivem. V takové úpravě můžete rybu nejen péci, ale i dusit nebo grilovat. Zdravější je také večeřet před pátou hodinou, zbyde nám současně více času na kochání se dárky či na procházku! Když se budeme snažit o Vánocích zdravě jíst a budeme sportovat a chodit na procházky, nebudeme muset zahajovat tradiční povánoční dietu! Ta by totiž mohla skončit i tak, že by na nás padla úlná nechuť k jídlu, anorexie, a my bychom pak mohli dopadnout jako človíček na obrázku!!! Proč se přejí šťastné a veselé Vánoce? Že se přejí šťastné Vánoce, to chápu. Štěstí si popřáváme navzájem běžně i jindy, (alespoň slovem) k jmeninám, narozeninám, do nového roku či při odchodu do důchodu. Ale proč zrovna veselé Vánoce? Veselé jmeniny, narozeniny či veselí do nového roku si nepřejeme, to si přejeme hlavně to zdravíčko. Možná mají být Vánoce veselé proto, aby nebyly smutné!? A abychom nebyli smutní, zkusíme si to pozitivní myšlení. Na vše se budeme koukat z té lepší stránky. Neměli jsme čas na vánoční úklid, nevadí, ušetřili jsem tak přírodu před saponáty! Zapomněli jsme koupit dárek tetičce, nevadí, ušetřili jsme a ji potěší hlavně to, že na ni myslíme a popřejeme jí šťastné a veselé. Ukradli nám peněženku v samoobsluze, nevadí, způsobili jsme tak radost občanu zlodějovi. Zapomněli jsme v nákupním košíku droždí na vánočku, nevadí, doběhneme pro nové, pohyb nám prospěje. Měli jsme málo peněz na dárky, nevadí, nebudeme sedět dlouho u stromku a vyrazíme na procházku. Že bychom měli i málo peněz na jídlo? Nevadí, nebudeme tlustí, to je zdravé. Pozitivní myšlení je prima, vše je hned o.k. Vánoce jsou svátky spíš přes city než přes veselí. Ale když se přejí veselé, tak to opravdu můžeme zkusit a být o Vánocích veselí. -dě- Šťastné a veselé, všem! 15/PTN ECHO 6/09

16 Podnikový koordinační odborový... (Pokračování ze strany 1) uskutečnilo v novém sídle holdingové společnosti První novinové společnosti, a. s. v Horních Počernicích, byla využita k prohlídce nového sídla holdingové společnosti a provozů, kde zaměstnanci pracují. Jiří Heneberk Foto Ilona Mitanová Stanislav KAČER, předseda PKOV SNS v ČR a předseda OS ZPTNS, Ing. Radomil JUDA, předseda představenstva holdingové společnosti První novinová společnost, a. s., a Ing. Luboš MACHULDA, personální ředitel, holdingové společnosti První novinová společnost, a. s., při jednání PKOV SNS v ČR. Stanislav KAČER, předseda PKOV SNS v ČR a předseda OS ZPTNS, a Ing. Radomil JUDA, předseda představenstva, holdingové společnosti První novinová společnost, a. s., podepisují podnikovou kolektivní smlouvu. PTN ECHO, časopis Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Vychází 6krát ročně. Vydavatel: OS ZPTNS, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, IČO Adresa redakce: Nám. W. Churchilla 2, Praha 3. Šéfredaktorka: Květa Dědovská, tel.: , fax: , předseda redakční rady: Jiří Heneberk. tel , Tisk: Regleta s.r.o., Administrace: fa V. Černochová, Expedice: Typamailing. Nevyžádané materiály se nevracejí. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., Odštěpným závodem střední Čechy v Praze, č.j. NP - 542/99 - P ze dne ISSN

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PŘÍLOHA 3. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 3. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 3 Účtování a placení SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) 1 Úvod 1.1 Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více