HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití

2 K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy, ptipint 500 basic, ptipint 500 standard a ptipint 500 advance ve splupráci s HiPath Ppisvány jsu všechny funkce prváděné prstřednictvím telefnu. Pkud zjistíte, že některé funkce nejsu na telefnu k dispzici, nejsu pr telefn zřízeny braťte se prsím na správce systému. Důležitá upzrnění Neprvzujte telefn v prstředí s nebezpečím výbuchu! Pužívejte puze riginální příslušenství Siemens pr zajištění c nejlepšíh výknu a funkce strana 77. Nikdy netvírejte telefn přídavný mdul! Pkud se vyskytnu prblémy, braťte se na správce systému. Telefn se nesmí dstat d styku s barvícími agresivními kapalinami, jak např. čajem, kávu, mšty jinými nápji. Údržba telefnu strana 78. Infrmace v tmt dkumentu bsahují puze becné ppisy ppř. funkce, které nejsu při knkrétním pužití vždy k dispzici v uvedené frmě ppř. které se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změnit. Pžadvané funkce jsu závazné jen tehdy, jsu-li výslvně dhdnuty ve smluvě. Registrace a značení CE Shda přístrje se směrnicí EU 1999/5/EG je ptvrzena značením CE. Označení na chranu živtníh prstředí Tent přístrj byl vyrben pdle našeh certifikvanéh systému na chranu živtníh prstředí (ISO 14001). Tent prces zajišťuje minimální sptřebu primárních survin a energie, jakž i minimální dpad. 2

3 Obsah Obsah K tmut návdu k pužití Důležitá upzrnění Registrace a značení CE První seznámení s přístrjem Vlastnsti a mžnsti připjení Vašeh ptipint Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Průvdce návdem k pužití Zbrazení na displeji Odbrný persnál Přístup k funkcím přímým dialgem prstřednictvím servisníh menu pmcí tlačítka funkce Telefnvání základní funkce Příjem vlání Příjem vlání pmcí sluchátka Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Vlba Vlba Vlba se zavěšeným sluchátkem Přepnutí na hlasité telefnvání Přepnutí na sluchátk Hlasitý přípslech Uknčení hvru Opakvání vlby Zapnutí/vypnutí mikrfnu Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Sestavení knference tří účastníků Předání hvru Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) Předání vlání Zpětné vlání Ulžení zpětnéh vlání Příjem zpětnéh vlání

4 Obsah Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání Ulžení telefnních čísel na tlačítk Vlba tlačítky cílvé vlby Nastavení telefnu Změna hlasitsti vyzvánění Změna meldie vyzvánění Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Změna hlasitsti příjmu během hvru Přizpůsbení sklnu displeje Osvětlení displeje Nastavení kntrastu displeje Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání Cílené převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka Odmítnutí vlání Přímé hlasité slvení Příjem vlání náhlavní supravu Příjem vlání ze vstupníh telefnu u dveří/tvírání dveří Převzetí vlání ze záznamníku Vlba Seznam vlajících Zkrácená vlba Vlba z telefnníh seznamu (alfanumerické vyhledávání) Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka přes reprduktr 40 Autmatické sestavení spjení/hrká linka Rezervace linky Během hvru Druhé vlání Zákaz/pvlení druhéh vlání (autmatické upzrnění) (zábrana přensu dat/upzrnění) Parkvání hvru Vedení knference Ovládání pmcí tónvé vlby (dvlba DTMF) Předání hvru p hlášení Pkud jste nebyli spjeni Upzrnění připmenutí Napjení vstup d hvru Nční zapjení Ulžení funkcí a pstupů Ulžení funkcí na tlačítk Ulžení pstupu (bslužných krků) na tlačítk Kntrla přiřazení tlačítek

5 Obsah Skupinvé funkce Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka ve skupině Privátní sféra/zabezpečení Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Ptlačení zbrazení telefnníh čísla u vlanéh účastníka Kntrla místnsti (sledvání zvuku) Identifikace annymníh vlajícíh zachycení Zamknutí telefnu prti zneužití Ulžení sbníh identifikačníh čísla Zbrazení/přiřazení hvrnéh Zbrazení hvrnéh pr Váš telefn Vlba s přiřazením hvrnéh Další funkce/služby Ulžení termínů Připmenutí termínu Hudba při čekání Smazání služeb/funkcí (smazání platné pr jeden telefn) Využití systémvých funkcí ze vzdálenéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Funkce ISDN prstřednictvím vlby pmcí kódů (vlba pmcí klávesnice) Zapnutí spínačů (relé) Kntrla stavu spínačů Ptvrzení/vypnutí alarmu Vypnutí alarmu Odmítnutí při bsazen, přepnutí telefnu na bsazen Správa systému/aktualizace sftware Uvlnění pr vzdálenu správu (Remte Administratin) a aktualizaci sftware Servisní vlání Aktualizace sftware Obnvení systémvéh hesla Nastavení jazyka/země Nastavení data a času

6 Obsah Ppis, dkumentace a příslušenství Ppisky k tlačítkům Umístění štítků s telefnním číslem Dkumentace Telefnní aplikace pdprvané PC Příslušenství Rádce pr uživatele Údržba telefnu Odstraňvání pruch funkcí Chybvá hlášení na displeji Rejstřík Přehled funkcí a kódů

7 První seznámení s přístrjem První seznámení s přístrjem Vlastnsti a mžnsti připjení Vašeh ptipint 500 ptipint ecnmy basic standard advance Tlačítka funkcí Plně duplexní funkce hlasitéh - - telefnvání Osvětlení displeje Přípjka pr náhlavní supravu strana Integrvané rzhraní Adaptér Rzhraní sluchátka Rzhraní USB - Rzhraní pr přídavné mduly - Zásuvky pr adaptéry ) Na spdní části Vašeh telefnu je vytištěn název a typ. 7

8 První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Reprduktr pr hlasitý přípslech a pr vyzvánění Sluchátk Displej, 2 řádky p 24 znacích Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Vlně prgramvatelná tlačítka Tlačítka pr nastavení telefnu Dialgvá tlačítka pr listvání mezi funkcemi Přednastavené tlačítk funkce: rzpjení Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce Mikrfn pr hlasité telefnvání (jen pr ptipint 500 standard) 8

9 První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Reprduktr pr hlasitý přípslech a pr vyzvánění Sluchátk Osvětlený displej, 2 řádky p 24 znacích Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Vlně prgramvatelná tlačítka Tlačítka pr nastavení telefnu Dialgvá tlačítka pr listvání mezi funkcemi Přednastavené tlačítk funkce: rzpjení Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce ptipint key mdule s dalšími vlně prgramvatelnými tlačítky Mikrfn pr hlasité telefnvání 9

10 První seznámení s přístrjem Průvdce návdem k pužití zpetny dtaz? Reprduktr n t s Obslužné krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazení mají následující významy: Zvedněte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Tent znak pukazuje na zvláštní upzrnění a ddatečné infrmace! Zadejte telefnní čísl kód. dd Zadejte kód. u v Stiskněte na telefnu tlačítka pr nastavení. Stiskněte tlačítk. Stiskněte svítící tlačítk. Stiskněte blikající tlačítk. : Na displeji se zbrazí nabízená funkce. Ptvrďte tlačítkem :. > meldie vyzvaneni? : Výběr z nabízených funkcí. Pmcí dialgvých tlačítek < > listujte k pžadvané funkci. Pak ptvrďte tlačítkem :. Zbrazení na displeji vlte prsim telefnni seznam? > V 1. řádku se pdle aktuální situace zbrazují výzvy, chybvá hlášení ptvrzvací hlášení. V 2. řádku se zbrazují nabídky funkcí, které můžete ptvrdit pmcí :. Je-li vprav znak >, existují další nabídky, ve kterých můžete listvat pmcí < >. 10

11 První seznámení s přístrjem Odbrný persnál Při dkazu na kmpetentní dbrný persnál je běžně míněna sba, která dpvídá za prgramvání systému HiPath Odbrný persnál má prt k dispzici dpvídající PC nástrje. 11

12 První seznámení s přístrjem Přístup k funkcím... přímým dialgem Některé funkce lze vybrat přím v klidvém stavu, např.: > presmervani zap.? : Listujte pmcí < > a výběr ptvrďte dialgvým zpetne vlani? tlačítkem :. Jiné funkce lze vybrat při telefnvání přím v závislsti na aktuální situaci. Např. vláte, ale vlaný má bsazen: : Ptvrďte pmcí :. > vlte prsim : Pmcí < > listujte k pžadvané funkci a ptvrďte pmcí :.... prstřednictvím servisníh menu Stiskněte nejdříve tlačík. Pté Vám budu nabídnuty dstupné funkce, např: #0=aktiv. funkce vyp.? strana 65. Stiskněte tlačítk. > #0=aktiv.funkce vyp? : Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. rd Zadejte přím kód. Kódy najdete v kapitle Přehled funkcí a kódů strana 84, ale jsu Vám nabízeny také na displeji s příslušnými funkcemi. V servisním menu najdete pd plžku další funkce další nabízené funkce, např. *82=NERUSIT zap?. Tyt funkce jsu nabízené také v klidvém stavu během telefnvání, v tmt případě všem bez kódů. Stiskněte tlačítk. > dalsi funkce? : Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. > *97=NERUSIT zap? : Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. 12

13 První seznámení s přístrjem... pmcí tlačítka funkce Funkci, kteru jste ulžili na tlačítk strana 49, můžete vyvlat přím, např.: Stiskněte tlačítk NERUSIT. Funkce se prvede. 13

14 Telefnvání základní funkce Telefnvání základní funkce Příjem vlání Při standardním nastavení vyzvání Váš telefn určitým signálem: V případě interníh zpětnéh vlání zazvní Váš telefn jednu za čtyři vteřiny (jedntónvé přadí). V případě externíh vlání zazvní dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiny (dvutónvé vlání). V případě vlání ze vstupníh telefnu u dveří zazvní Váš telefn krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiny (třítónvé přadí). V případě druhéh vlání uslyšíte zhruba každých 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). V případě upzrnění na termín zazvní Váš telefn dvakrát p sbě (dluze a krátce) za čtyři vteřiny (dvutónvé přadí). Na displeji se zbrazuje telefnní čísl jmén vlajícíh, jestliže jeh zbrazení vlající vědmě neptlačí. Jestliže správce systému ulžil jmén pr telefnní čísl vlajícíh d Vaší HiPath 1220, zbrazí se tt jmén rvněž na displeji. Příjem vlání pmcí sluchátka Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. n Zvedněte sluchátk. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst hvru. Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Reprduktr Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Rzsvítí se světelná signalizace. Hlasité telefnvání a přípslech. 14

15 Telefnvání základní funkce u v Nastavte hlasitst. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst hvru. Řekněte svému telefnnímu partneru, že telefnujete hlasitě. Hlasité telefnvání funguje lépe, pkud nastavíte hlasitst příjmu tišeji. Optimální vzdálenst d telefnu je při hlasitém telefnvání asi 50 cm. 15

16 Telefnvání základní funkce Vlba Se všemi účastníky připjenými k HiPath 1220 můžete prvádět bezplatné interní hvry. Máte-li právnění, můžete prvádět také externí vlání s účastníky veřejné telefnní sítě. Vlba Interní telefnní čísla a kódy pr externí vlání zjistíte d správce systému. n Zvedněte sluchátk. Pr interní vlání zadejte interní telefnní čísl. Pr externí vlání zadejte externí kód a externí telefnní čísl. Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: Reprduktr t Plžte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Vlba se zavěšeným sluchátkem Pr interní vlání zadejte interní telefnní čísl. Pr externí vlání zadejte externí kód a externí telefnní čísl. Účastník se hlásí přes reprduktr: n Zvedněte sluchátk. V případě zavěšenéh sluchátka telefnujte hlasitě (není mžné u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic). Reprduktr Rzpjení Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. 16

17 Telefnvání základní funkce Vaše HiPath 1220 může být naprgramvána také tak, že před vlbu interníh telefnníh čísla musíte stisknut tlačítk Interní. Před vlbu externíh telefnníh čísla pak nemusíte vlit externí kód (je zapnut autmatické převzetí vnějšíh vedení/bsazení linky zeptejte se správce systému). Reprduktr Reprduktr Reprduktr a t n a s Přepnutí na hlasité telefnvání Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Držte tlačítk stisknuté a přitm plžte sluchátk. Pté tlačítk uvlněte. Pkračujte v hvru. Přepnutí na sluchátk Přepklad: Hvříte pmcí hlasitéh telefnvání a přípslechu. Zvedněte sluchátk. Pkračujte v hvru. Hlasitý přípslech Můžete dvlit také jiným sbám v místnsti psluchat Váš hvr. Řekněte svému partnervi, že zapínáte reprduktr. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Zapnutí: Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vypnutí: Tat funkce není k dispzici na telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Tat funkce není k dipzici na telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 17

18 Telefnvání základní funkce Reprduktr Rzpjení Opakvání vlby Opakvání vlby t Uknčení hvru Plžte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Opakvání vlby Deset napsledy vlaných telefnních čísel se autmaticky ulží a můžete je znvu vlit stiskem tlačítka. Pžadvané telefnní čísl se na dvě vteřiny zbrazí a pté je zahájena vlba. Zbylá ulžená telefnní čísla (externí i interní) můžete cíleně zbrazit, vlit a také smazat. Vlba napsledy vlenéh telefnníh čísla Stiskněte tlačítk. Zbrazení, vlba smazání ulžených telefnních čísel Stiskněte 2x tlačítk. Zbrazí se další ulžené telefnní čísl. listvat? : Zbrazte další ulžené telefnní čísl. Vždy ptvrďte. > vlat? : Vyberte a ptvrďte. > kdy? : > smazat? : > ukncit? : Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), ulží se také zadaná čísla prjektů strana

19 Telefnvání základní funkce Zapnutí/vypnutí mikrfnu Mikrfn zap/vyp Mikrfn zap/vyp > mikrfn zap? : Vyberte a ptvrďte. > mikrfn vyp? : Jestliže chcete zamezit tmu, aby vlající psluchal Vaši knzultaci se splupracvníkem, můžete dčasně vypnut mikrfn sluchátka hlasitéh telefnvání. Právě tak můžete zapnut mikrfn hlasitéh telefnvání, abyste zdpvěděli sdělení přes reprduktr Vašeh telefnu (přímé slvení strana 32). Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Předpklad: Existuje spjení, mikrfn je zapnut. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Stiskněte svítíci tlačítk. Signalizace zhasne. Je-li Vaše HiPath 1220 nastavena na autmatické bsazení linky (zeptejte se správce systému), není zřízen tlačítk Mikrfn zap/vyp. Tlačítku je přiřazena funkce Interní strana

20 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastníka. První účastník čeká. : Ptvrďte. Zavlejte druhéh účastníka. zpet k vlajicimu? ukncit a zpet? Zpět k prvnímu účastníkvi: : Ptvrďte. : qd > stridani hvru? : Vyberte a ptvrďte. qf > knference? : Vyberte a ptvrďte. qg Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Sestavení knference tří účastníků Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Vzájemné spjení partnerů > predani? : Vyberte a ptvrďte. 20

21 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? > predani prvest? : Předání hvru Chce-li Váš telefnní partner hvřit ještě s jiným Vaším splupracvníkem, předejte spjení. : Ptvrďte. s Zadejte čísl pžadvanéh účastníka, kterému chcete předat hvr. Partnera ppř. znamte. t Plžte sluchátk. > predani? : Vyberte a ptvrďte. 21

22 Telefnvání základní funkce Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání > presmervani zap.? : Vyberte a ptvrďte. qee Interní a/ externí vlání můžete ihned přesměrvat k interním externím telefnům (cílům). Zadejte kód. ulzit? Zadejte čísl cíle. Pr interní cíle zadejte interní telefnní čísl. Pr externí cíle zadejte externí kód a externí telefnní čísl. : Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání: > presměrvani vyp.? : Vyberte a ptvrďte. ree Zadejte kód. Je-li zapnut přesměrvání vlání, zbrazí se na displeji vse k:... a při zvednutí sluchátka zazní zvláštní znamvací tón. 22

23 Telefnvání základní funkce > EXT presmer. zap.? : Vyberte a ptvrďte. qjh Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vlání na své přidělené mnhnásbné telefnní čísl (MSN) (=čísl prvlby) HiPath 1220 přím v síti prvzvatele. Takt můžete např. večer přesměrvat svu firemní telefnní přípjku d svéh sukrméh bytu. Zadejte kód. 1=ihned? : Vyberte a ptvrďte pžadvaný způsb přesměrvání. 2=neprevzata vlani? prstřednictvím MSN/prdlení. 3=pkud bsazen? > : Přesměrvání p čase (může zřídit správce systému > : e f g Zadejte kód. ulzit? ulzit? Zadejte čísl externíh cíle (bez kódu pr přestup d veřejné sítě). : Ptvrďte. Zadejte pžadvané MSN. : Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání: > EXT presmer. vyp.? : Vyberte a ptvrďte. rjh Zadejte kód. e f g : Ptvrďte zbrazený způsb přesměrvání. Zadejte zapnutý způsb přesměrvání. Zadejte přesměrváné MSN. 23

24 Telefnvání základní funkce ulzit? : Ptvrďte. Předání vlání > dalsi funkce? : Vyberte a ptvrďte. > presm.nezveda - zap.? : Vyberte a ptvrďte. qeh Je-li zapnut přesměrvání vlání, zbrazí se na displeji MSN k:... a při zvednutí sluchátka zazní zvláštní znamvací tón. Vlání, která nepřijmete p trjím vyzvánění (=standardně nastavitelné správcem systému) vlání, která přicházejí na Váš telefn, zatímc telefnujete, můžete nechat autmaticky předat na jiný telefn, který si sami určíte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. ulzit? Zadejte čísl cíle. Pr interní cíle zadejte interní telefnní čísl. Pr externí cíle zadejte externí kód a externí telefnní čísl. : Ptvrďte. Vypnutí předání vlání: > presm.nezveda - vyp.? : Vyberte a ptvrďte. reh Zadejte kód. Je-li předání vlání zapnut, na displeji se p zavěšení sluchátka krátce zbrazí RWS k:

25 Telefnvání základní funkce Zpětné vlání zpetne vlani? zavla zpet Má-li vlaná interní přípjka bsazen se nikd nehlásí, můžete zadat žádst zpětné vlání. Tím si můžete ušetřit pakvané pkusy vlání. Zpětné vlání bdržíte, jakmile již vlaný účastník nemá bsazen, jakmile účastník, který se nehlásil, prvedl pět nějaký hvr. Ulžení zpětnéh vlání Předpklad: Vlaná interní přípjka má bsazen se nikd nehlásí. : Ptvrďte. qil Zadejte kód. Vaše HiPath 1220 může být naprgramvaná také tak, že se zpětné vlání autmaticky ulží (reakce systému je-li zapnut Zpětné vlání při bsazeném interním vlání zeptejte se správce systému). Vyčkejte (asi 3 vteřiny), dkud se na displeji nezbrazí zavla zpet a bsazvací znamvací tón se krátce nepřeruší. Příjem zpětnéh vlání Reprduktr n Předpklad: Byl ulžen zpětné vlání. Váš telefn vyzvání a na displeji se zbrazí zavla zpet. Zvedněte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Je slyšet vyzváněcí tón. 25

26 Telefnvání základní funkce > zadsti zpet. v.? : Vyberte a ptvrďte. ril Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání Zadejte kód. Smazání zbrazenéh záznamu: smazat? : Ptvrďte. Uknčení prhlížení: > ukncit? : Vyberte a ptvrďte. Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 26

27 Telefnvání základní funkce Ulžení telefnních čísel na tlačítk > * 91=prgramvani tlac.? : Vyberte a ptvrďte. qme Na každé vlné tlačítk svéh telefnu přídavnéh zařízení můžete ulžit čast pužívané telefnní čísl. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. tlacitk zmenit? vlaci cisl? Stiskněte tlačítk. Je-li dpvídající tlačítk již bsazen, jeh přiřazení se zbrazí na displeji. : Ptvrďte. : Ptvrďte. Zadejte telefnní čísl. ulzit? : Ptvrďte. Jestliže jste zadali špatné čísl: > zpet? : Vyberte a ptvrďte. Všechny zadané číslice se smažu. ukncit? : Ptvrďte. > jine tlacitk? : Vyberte a ptvrďte. Ulžená telefnní čísla vlte stiskem tlačítka strana 28. Pkud jste ulžili interní telefnní čísl, signalizuje příslušná LED dida různé stavy strana 50 Telefnní čísl můžete ulžit také během hvru. 27

28 Telefnvání základní funkce Vlba tlačítky cílvé vlby Předpklad: Telefnní čísl jste ulžili na tlačítku cílvé vlby strana 27. Stiskněte tlačítk s ulženým telefnním číslem. Tlačítk cílvé vlby můžete aktivvat také během hvru, autmaticky se zahájí zpětný dtaz strana 20. hlasitst vyzvaneni? Nastavení telefnu Změna hlasitsti vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. : Ptvrďte. u v Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. : Ulžte. Změna meldie vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z bu tlačítek. > meldie vyzvaneni? : Vyberte a ptvrďte. u v Změňte meldii. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná meldie. : Ulžte. 28

29 Telefnvání základní funkce Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Aby Vám Váš partner c nejlépe rzuměl, když hvříte přes mikrfn, můžete nastavit svůj telefn v závislsti na svém klí pr: tlumenu místnst, pr nrmální místnst a místnst s dzvukem. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. > hlasite telefnvani? : Vyberte a ptvrďte. u v Nastavte typ místnsti. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nezbrazí pžadvané nastavení. : Ulžte. Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Změna hlasitsti příjmu během hvru Předpklad: Hvříte. u v Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. u v sučasně Ulžte. Přizpůsbení sklnu displeje Displejvu jedntku můžete nastavit pr phdlné čtení. Osvětlení displeje Tat funkce je k dispzici jen u telefnu ptipint 500 advance. Pužíváte-li ptipint 500 advance, např. při vlbě telefnníh čísla, zapne se autmaticky světlení displeje. Osvětlení se autmaticky vypne něklik vteřin p uknčení pslední akce. 29

30 Telefnvání základní funkce Nastavení kntrastu displeje u v > kntrast displeje? : Vyberte a ptvrďte. u v Kntrast displeje můžete přizpůsbit svým světelným pměrům pmcí čtyř stupňů. V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z tlačítek. Změňte kntrast displeje. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud není nastavený pžadvaný stupeň. : Ulžte. 30

31 Telefnvání kmfrtní funkce Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání > 59=prevzeti, cilene? * : Vyberte a ptvrďte. qim Cílené převzetí vlání pr splupracvnici/ splupracvníka Slyšíte vyzvánět jiný telefn. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Zadejte čísl vyzvánějícíh telefnu. Převzetí vlání ve skupině strana 56. Odmítnutí vlání Rzpjení Vlání, která nechcete přijmut, můžete dmítnut. Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Vlající bdrží bsazvací tón. Pkud nelze vlání dmítnut, vyzvání Váš telefn dále. Na displeji se zbrazí neni mzne. 31

32 Telefnvání kmfrtní funkce Přímé hlasité slvení Splupracvnice splupracvník Vás slví přím přes reprduktr. Před hlášením uslyšíte upzrňvací tón. Na displeji se zbrazí jmén telefnní čísl partnera. Odpvědět můžete přím pmcí hlasitéh telefnvání. mikrfn vyp? Mikrfn zap/vyp n Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Zvedněte sluchátk a dpvězte. : Ptvrďte a dpvězte. Stiskněte tlačítk a dpvězte. > primu dpv. zap.? : Vyberte a ptvrďte. > primu dpv. vyp.? : qmj rmj Máte--li právnění (zeptejte se správce systému), můžete uvlnit přímu dpveď (viz níže). Pak nemusíte při dpvědi na hlášení zapínat mikrfn. Odpvědět můžete ihned pmcí hlasitéh telefnvání. Je-li přímá dpvěď zablkvána (standardní nastavení), pstupujte pdle výše uvedenéh ppisu. Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka strana 40. Uvlnění/zablkvání přímé dpvědi Zadejte kód pr uvlnit zablkvat. Příjem vlání náhlavní supravu prijmut? : Váš telefn vvzvání. Ptvrďte. Uknčení hvru: Rzpjení Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 32

33 Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání ze vstupníh telefnu u dveří/ tvírání dveří Je-li zřízen vstupní telefn, můžete ze svéh telefnu hvřit s návštěvníkem u dveří a zapnut tvírací mechanismus dveří. Následující vládací pstupy předpkládají, že vstupní telefn u dveří je zapnut přes adaptér TFE d firmy Siemens. Při pužívání jiných adaptérů je třeba ddržvat pkyny v dkumentaci výrbce. Zeptejte se správce systému. Rzhvr s návštěvníkem přes vstupní telefn u dveří: n n Předpklad: Váš telefn vyzvání. Zvedněte sluchátk d 30 vteřin. Jste kamžitě spjeni se vstupním telefnem. Zvedněte sluchátk d 30 vteřin. Jste kamžitě spjeni se vstupním telefnem. Zadejte čísl vstupníh telefnu. dvere tevrit? Otvírání dveří během vlání ze vstupníh telefnu: : Ptvrďte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. > * 61=tvirani dveri? : Vyberte a ptvrďte. qje Zadejte kód. Je-li tat funkce zřízena, můžete zadat čísl vstupníh telefnu u dveří a pak tevřít dveře. 33

34 Telefnvání kmfrtní funkce Převzetí vlání ze záznamníku Je-li k Vašemu systému připjen záznamník (zeptejte se správce systému) a Vy jste naprgramvali jeh interní telefnní čísl na tlačítk strana 49, můžete převzít vlání ze záznamníku. Signalizace se rzsvítí. Stiskněte tlačítk. 34

35 Telefnvání kmfrtní funkce Vlba Seznam vlajících Je-li tat funkce zřízena, ukládájí se d 3 seznamů vlajících následující vlání: 1=ztracena vlani 2=prijata vlani 3=dchzi vlani Správce systému může určit, zda se budu ukládat jen externí externí i interní vlání. Váš telefn ukládá až 10 vlání v časvém přadí pr jeden seznam vlajících. Každé vlání je patřen časvým údajem. Zbrazení začíná nejaktuálnějším, ještě neprhlédnutým záznamem v seznamu. V případě vlání d stejnéh vlajícíh účastníka se v seznamu vlání nevytvří pkaždé nvý záznam, nýbrž se puze aktualizuje napsledy platný časvý údaj pr tht vlajícíh a zvyšuje se čísl vyjadřující pčet vlání. > seznam vlajicich? : rlf Prhlížení seznamu vlání Zadejte kód. 1=ztracena vlani? > 2=prijata vlani? : : Vyberte pžadvaný seznam vlajících a ptvrďte. > 3=dchzi vlani? : e f g Zadejte kód. listvat? : Pr zbrazení vlání vždy ptvrďte. 35

36 Telefnvání kmfrtní funkce Uknčení prhlížení > ukncit? : Vyberte a ptvrďte. Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. > kdy? : Vyberte a ptvrďte. > zbrazit cisl? : > zbrazit jmen? : > kd? : Prhlížení kamžiku vlání/ddatečné infrmace vlajícíh Předpklad: Při prhlížení seznamu se zbrazí pžadvané vlání. Vlba čísla ze seznamu vlajících > vlat? : Vyberte a ptvrďte. > smazat? : Ptvrďte. Předpklad: Při prhlížení seznamu se zbrazí pžadvané vlání. Při vytvření spjení se účastník ze seznamu vlajících autmaticky smaže. Smazání záznamu ze seznamu vlajících Předpklad: Při prhlížení seznamu se zbrazí pžadvané vlání. 36

37 Telefnvání kmfrtní funkce Zkrácená vlba 7=vlit zkrac.vlbu? * : Ptvrďte. qk Čast pužívaná telefnní čísla lze přiřadit individuálním i centrálním číslům pr zkrácené vlby. Individuální čísla pr zkrácené vlby (maximálně 10), která si sami zřídíte, jsu k dispzici puze na Vašem telefnu. Centrální čísla pr zkrácené vlby (maximálně 500), zřizuje správce systému a lze je vlit ze všech telefnů (máte-li příslušné právnění, zeptejte se správce systému). Vlba pmcí idividuálních a centrálních čísel pr zkrácené vlby Předpklad: Ulžili jste individuální čísla pr zkrácené vlby (viz níže) a správce systému ulžil centrální čísla pr zkrácené vlby. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Zadejte čísl pr zkrácenu vlbu. * 0 až * 9 = individuální čísla pr zkrácené vlby. 001 až 500 = centrální čísla pr zkrácené vlby (zeptejte se správce systému). > * 92=zmenit zkr.vlbu? : Ptvrďte. qmf Ulžení/změna/smazání individuálních čísel pr zkrácené vlby a příslušných jmen Na číslicvá tlačítka * 0 až * 9 můžete ulžit 10 čast pužívaných telefnních čísel a vlit stiskem příslušnéh tlačítka (viz výše). Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. 37

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

HiPath 4000. optipoint 410 advance. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 advance. Návod k použití HiPath 4000 otipoint 410 advance Návod k oužití K návodu k oužití K návodu k oužití Tento návod k oužití oisuje telefon otipoint 410 advance ve soluráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí 2.0.

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více