HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití

2 K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy, ptipint 500 basic, ptipint 500 standard a ptipint 500 advance ve splupráci s HiPath Ppisvány jsu všechny funkce prváděné prstřednictvím telefnu. Pkud zjistíte, že některé funkce nejsu na telefnu k dispzici, nejsu pr telefn zřízeny braťte se prsím na správce systému. Důležitá upzrnění Neprvzujte telefn v prstředí s nebezpečím výbuchu! Pužívejte puze riginální příslušenství Siemens pr zajištění c nejlepšíh výknu a funkce strana 77. Nikdy netvírejte telefn přídavný mdul! Pkud se vyskytnu prblémy, braťte se na správce systému. Telefn se nesmí dstat d styku s barvícími agresivními kapalinami, jak např. čajem, kávu, mšty jinými nápji. Údržba telefnu strana 78. Infrmace v tmt dkumentu bsahují puze becné ppisy ppř. funkce, které nejsu při knkrétním pužití vždy k dispzici v uvedené frmě ppř. které se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změnit. Pžadvané funkce jsu závazné jen tehdy, jsu-li výslvně dhdnuty ve smluvě. Registrace a značení CE Shda přístrje se směrnicí EU 1999/5/EG je ptvrzena značením CE. Označení na chranu živtníh prstředí Tent přístrj byl vyrben pdle našeh certifikvanéh systému na chranu živtníh prstředí (ISO 14001). Tent prces zajišťuje minimální sptřebu primárních survin a energie, jakž i minimální dpad. 2

3 Obsah Obsah K tmut návdu k pužití Důležitá upzrnění Registrace a značení CE První seznámení s přístrjem Vlastnsti a mžnsti připjení Vašeh ptipint Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Průvdce návdem k pužití Zbrazení na displeji Odbrný persnál Přístup k funkcím přímým dialgem prstřednictvím servisníh menu pmcí tlačítka funkce Telefnvání základní funkce Příjem vlání Příjem vlání pmcí sluchátka Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Vlba Vlba Vlba se zavěšeným sluchátkem Přepnutí na hlasité telefnvání Přepnutí na sluchátk Hlasitý přípslech Uknčení hvru Opakvání vlby Zapnutí/vypnutí mikrfnu Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Sestavení knference tří účastníků Předání hvru Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) Předání vlání Zpětné vlání Ulžení zpětnéh vlání Příjem zpětnéh vlání

4 Obsah Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání Ulžení telefnních čísel na tlačítk Vlba tlačítky cílvé vlby Nastavení telefnu Změna hlasitsti vyzvánění Změna meldie vyzvánění Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Změna hlasitsti příjmu během hvru Přizpůsbení sklnu displeje Osvětlení displeje Nastavení kntrastu displeje Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání Cílené převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka Odmítnutí vlání Přímé hlasité slvení Příjem vlání náhlavní supravu Příjem vlání ze vstupníh telefnu u dveří/tvírání dveří Převzetí vlání ze záznamníku Vlba Seznam vlajících Zkrácená vlba Vlba z telefnníh seznamu (alfanumerické vyhledávání) Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka přes reprduktr 40 Autmatické sestavení spjení/hrká linka Rezervace linky Během hvru Druhé vlání Zákaz/pvlení druhéh vlání (autmatické upzrnění) (zábrana přensu dat/upzrnění) Parkvání hvru Vedení knference Ovládání pmcí tónvé vlby (dvlba DTMF) Předání hvru p hlášení Pkud jste nebyli spjeni Upzrnění připmenutí Napjení vstup d hvru Nční zapjení Ulžení funkcí a pstupů Ulžení funkcí na tlačítk Ulžení pstupu (bslužných krků) na tlačítk Kntrla přiřazení tlačítek

5 Obsah Skupinvé funkce Zapnutí/vypnutí skupinvéh vyzvánění Převzetí vlání pr splupracvnici/splupracvníka ve skupině Privátní sféra/zabezpečení Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Ptlačení zbrazení telefnníh čísla u vlanéh účastníka Kntrla místnsti (sledvání zvuku) Identifikace annymníh vlajícíh zachycení Zamknutí telefnu prti zneužití Ulžení sbníh identifikačníh čísla Zbrazení/přiřazení hvrnéh Zbrazení hvrnéh pr Váš telefn Vlba s přiřazením hvrnéh Další funkce/služby Ulžení termínů Připmenutí termínu Hudba při čekání Smazání služeb/funkcí (smazání platné pr jeden telefn) Využití systémvých funkcí ze vzdálenéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Funkce ISDN prstřednictvím vlby pmcí kódů (vlba pmcí klávesnice) Zapnutí spínačů (relé) Kntrla stavu spínačů Ptvrzení/vypnutí alarmu Vypnutí alarmu Odmítnutí při bsazen, přepnutí telefnu na bsazen Správa systému/aktualizace sftware Uvlnění pr vzdálenu správu (Remte Administratin) a aktualizaci sftware Servisní vlání Aktualizace sftware Obnvení systémvéh hesla Nastavení jazyka/země Nastavení data a času

6 Obsah Ppis, dkumentace a příslušenství Ppisky k tlačítkům Umístění štítků s telefnním číslem Dkumentace Telefnní aplikace pdprvané PC Příslušenství Rádce pr uživatele Údržba telefnu Odstraňvání pruch funkcí Chybvá hlášení na displeji Rejstřík Přehled funkcí a kódů

7 První seznámení s přístrjem První seznámení s přístrjem Vlastnsti a mžnsti připjení Vašeh ptipint 500 ptipint ecnmy basic standard advance Tlačítka funkcí Plně duplexní funkce hlasitéh - - telefnvání Osvětlení displeje Přípjka pr náhlavní supravu strana Integrvané rzhraní Adaptér Rzhraní sluchátka Rzhraní USB - Rzhraní pr přídavné mduly - Zásuvky pr adaptéry ) Na spdní části Vašeh telefnu je vytištěn název a typ. 7

8 První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 ecnmy/basic/standard Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Reprduktr pr hlasitý přípslech a pr vyzvánění Sluchátk Displej, 2 řádky p 24 znacích Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Vlně prgramvatelná tlačítka Tlačítka pr nastavení telefnu Dialgvá tlačítka pr listvání mezi funkcemi Přednastavené tlačítk funkce: rzpjení Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce Mikrfn pr hlasité telefnvání (jen pr ptipint 500 standard) 8

9 První seznámení s přístrjem Ovládací panel ptipint 500 advance s ptipint key mdule Pevně přiřazená tlačítka funkcí: Opakvání vlby Mikrfn zap/vyp interní Reprduktr Reprduktr pr hlasitý přípslech a pr vyzvánění Sluchátk Osvětlený displej, 2 řádky p 24 znacích Tlačítkvá číselnice Signalizace LED Vlně prgramvatelná tlačítka Tlačítka pr nastavení telefnu Dialgvá tlačítka pr listvání mezi funkcemi Přednastavené tlačítk funkce: rzpjení Dialgvé tlačítk pr ptvrzení funkce ptipint key mdule s dalšími vlně prgramvatelnými tlačítky Mikrfn pr hlasité telefnvání 9

10 První seznámení s přístrjem Průvdce návdem k pužití zpetny dtaz? Reprduktr n t s Obslužné krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazení mají následující významy: Zvedněte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Tent znak pukazuje na zvláštní upzrnění a ddatečné infrmace! Zadejte telefnní čísl kód. dd Zadejte kód. u v Stiskněte na telefnu tlačítka pr nastavení. Stiskněte tlačítk. Stiskněte svítící tlačítk. Stiskněte blikající tlačítk. : Na displeji se zbrazí nabízená funkce. Ptvrďte tlačítkem :. > meldie vyzvaneni? : Výběr z nabízených funkcí. Pmcí dialgvých tlačítek < > listujte k pžadvané funkci. Pak ptvrďte tlačítkem :. Zbrazení na displeji vlte prsim telefnni seznam? > V 1. řádku se pdle aktuální situace zbrazují výzvy, chybvá hlášení ptvrzvací hlášení. V 2. řádku se zbrazují nabídky funkcí, které můžete ptvrdit pmcí :. Je-li vprav znak >, existují další nabídky, ve kterých můžete listvat pmcí < >. 10

11 První seznámení s přístrjem Odbrný persnál Při dkazu na kmpetentní dbrný persnál je běžně míněna sba, která dpvídá za prgramvání systému HiPath Odbrný persnál má prt k dispzici dpvídající PC nástrje. 11

12 První seznámení s přístrjem Přístup k funkcím... přímým dialgem Některé funkce lze vybrat přím v klidvém stavu, např.: > presmervani zap.? : Listujte pmcí < > a výběr ptvrďte dialgvým zpetne vlani? tlačítkem :. Jiné funkce lze vybrat při telefnvání přím v závislsti na aktuální situaci. Např. vláte, ale vlaný má bsazen: : Ptvrďte pmcí :. > vlte prsim : Pmcí < > listujte k pžadvané funkci a ptvrďte pmcí :.... prstřednictvím servisníh menu Stiskněte nejdříve tlačík. Pté Vám budu nabídnuty dstupné funkce, např: #0=aktiv. funkce vyp.? strana 65. Stiskněte tlačítk. > #0=aktiv.funkce vyp? : Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. rd Zadejte přím kód. Kódy najdete v kapitle Přehled funkcí a kódů strana 84, ale jsu Vám nabízeny také na displeji s příslušnými funkcemi. V servisním menu najdete pd plžku další funkce další nabízené funkce, např. *82=NERUSIT zap?. Tyt funkce jsu nabízené také v klidvém stavu během telefnvání, v tmt případě všem bez kódů. Stiskněte tlačítk. > dalsi funkce? : Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. > *97=NERUSIT zap? : Vyberte pmcí < > a ptvrďte pmcí :. 12

13 První seznámení s přístrjem... pmcí tlačítka funkce Funkci, kteru jste ulžili na tlačítk strana 49, můžete vyvlat přím, např.: Stiskněte tlačítk NERUSIT. Funkce se prvede. 13

14 Telefnvání základní funkce Telefnvání základní funkce Příjem vlání Při standardním nastavení vyzvání Váš telefn určitým signálem: V případě interníh zpětnéh vlání zazvní Váš telefn jednu za čtyři vteřiny (jedntónvé přadí). V případě externíh vlání zazvní dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiny (dvutónvé vlání). V případě vlání ze vstupníh telefnu u dveří zazvní Váš telefn krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiny (třítónvé přadí). V případě druhéh vlání uslyšíte zhruba každých 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). V případě upzrnění na termín zazvní Váš telefn dvakrát p sbě (dluze a krátce) za čtyři vteřiny (dvutónvé přadí). Na displeji se zbrazuje telefnní čísl jmén vlajícíh, jestliže jeh zbrazení vlající vědmě neptlačí. Jestliže správce systému ulžil jmén pr telefnní čísl vlajícíh d Vaší HiPath 1220, zbrazí se tt jmén rvněž na displeji. Příjem vlání pmcí sluchátka Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. n Zvedněte sluchátk. u v Nastavte hlasitěji tišeji. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst hvru. Příjem vlání pmcí reprduktru (hlasité telefnvání a přípslech) Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Reprduktr Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Rzsvítí se světelná signalizace. Hlasité telefnvání a přípslech. 14

15 Telefnvání základní funkce u v Nastavte hlasitst. Stiskněte tlačítk tlikrát, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst hvru. Řekněte svému telefnnímu partneru, že telefnujete hlasitě. Hlasité telefnvání funguje lépe, pkud nastavíte hlasitst příjmu tišeji. Optimální vzdálenst d telefnu je při hlasitém telefnvání asi 50 cm. 15

16 Telefnvání základní funkce Vlba Se všemi účastníky připjenými k HiPath 1220 můžete prvádět bezplatné interní hvry. Máte-li právnění, můžete prvádět také externí vlání s účastníky veřejné telefnní sítě. Vlba Interní telefnní čísla a kódy pr externí vlání zjistíte d správce systému. n Zvedněte sluchátk. Pr interní vlání zadejte interní telefnní čísl. Pr externí vlání zadejte externí kód a externí telefnní čísl. Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: Reprduktr t Plžte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Vlba se zavěšeným sluchátkem Pr interní vlání zadejte interní telefnní čísl. Pr externí vlání zadejte externí kód a externí telefnní čísl. Účastník se hlásí přes reprduktr: n Zvedněte sluchátk. V případě zavěšenéh sluchátka telefnujte hlasitě (není mžné u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic). Reprduktr Rzpjení Vlaný účastník nedpvídá má bsazen: Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. 16

17 Telefnvání základní funkce Vaše HiPath 1220 může být naprgramvána také tak, že před vlbu interníh telefnníh čísla musíte stisknut tlačítk Interní. Před vlbu externíh telefnníh čísla pak nemusíte vlit externí kód (je zapnut autmatické převzetí vnějšíh vedení/bsazení linky zeptejte se správce systému). Reprduktr Reprduktr Reprduktr a t n a s Přepnutí na hlasité telefnvání Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Držte tlačítk stisknuté a přitm plžte sluchátk. Pté tlačítk uvlněte. Pkračujte v hvru. Přepnutí na sluchátk Přepklad: Hvříte pmcí hlasitéh telefnvání a přípslechu. Zvedněte sluchátk. Pkračujte v hvru. Hlasitý přípslech Můžete dvlit také jiným sbám v místnsti psluchat Váš hvr. Řekněte svému partnervi, že zapínáte reprduktr. Předpklad: Hvříte přes sluchátk. Zapnutí: Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Vypnutí: Tat funkce není k dispzici na telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Tat funkce není k dipzici na telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 17

18 Telefnvání základní funkce Reprduktr Rzpjení Opakvání vlby Opakvání vlby t Uknčení hvru Plžte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Opakvání vlby Deset napsledy vlaných telefnních čísel se autmaticky ulží a můžete je znvu vlit stiskem tlačítka. Pžadvané telefnní čísl se na dvě vteřiny zbrazí a pté je zahájena vlba. Zbylá ulžená telefnní čísla (externí i interní) můžete cíleně zbrazit, vlit a také smazat. Vlba napsledy vlenéh telefnníh čísla Stiskněte tlačítk. Zbrazení, vlba smazání ulžených telefnních čísel Stiskněte 2x tlačítk. Zbrazí se další ulžené telefnní čísl. listvat? : Zbrazte další ulžené telefnní čísl. Vždy ptvrďte. > vlat? : Vyberte a ptvrďte. > kdy? : > smazat? : > ukncit? : Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), ulží se také zadaná čísla prjektů strana

19 Telefnvání základní funkce Zapnutí/vypnutí mikrfnu Mikrfn zap/vyp Mikrfn zap/vyp > mikrfn zap? : Vyberte a ptvrďte. > mikrfn vyp? : Jestliže chcete zamezit tmu, aby vlající psluchal Vaši knzultaci se splupracvníkem, můžete dčasně vypnut mikrfn sluchátka hlasitéh telefnvání. Právě tak můžete zapnut mikrfn hlasitéh telefnvání, abyste zdpvěděli sdělení přes reprduktr Vašeh telefnu (přímé slvení strana 32). Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Předpklad: Existuje spjení, mikrfn je zapnut. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Stiskněte svítíci tlačítk. Signalizace zhasne. Je-li Vaše HiPath 1220 nastavena na autmatické bsazení linky (zeptejte se správce systému), není zřízen tlačítk Mikrfn zap/vyp. Tlačítku je přiřazena funkce Interní strana

20 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? Vlání druhéh účastníka (zpětný dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastníka. První účastník čeká. : Ptvrďte. Zavlejte druhéh účastníka. zpet k vlajicimu? ukncit a zpet? Zpět k prvnímu účastníkvi: : Ptvrďte. : qd > stridani hvru? : Vyberte a ptvrďte. qf > knference? : Vyberte a ptvrďte. qg Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Střídání k právě čekajícímu účastníkvi (střídání mezi hvry) Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Sestavení knference tří účastníků Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Signalizace zhasne. Vzájemné spjení partnerů > predani? : Vyberte a ptvrďte. 20

21 Telefnvání základní funkce zpetny dtaz? > predani prvest? : Předání hvru Chce-li Váš telefnní partner hvřit ještě s jiným Vaším splupracvníkem, předejte spjení. : Ptvrďte. s Zadejte čísl pžadvanéh účastníka, kterému chcete předat hvr. Partnera ppř. znamte. t Plžte sluchátk. > predani? : Vyberte a ptvrďte. 21

22 Telefnvání základní funkce Přesměrvání vlání Variabilní přesměrvání > presmervani zap.? : Vyberte a ptvrďte. qee Interní a/ externí vlání můžete ihned přesměrvat k interním externím telefnům (cílům). Zadejte kód. ulzit? Zadejte čísl cíle. Pr interní cíle zadejte interní telefnní čísl. Pr externí cíle zadejte externí kód a externí telefnní čísl. : Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání: > presměrvani vyp.? : Vyberte a ptvrďte. ree Zadejte kód. Je-li zapnut přesměrvání vlání, zbrazí se na displeji vse k:... a při zvednutí sluchátka zazní zvláštní znamvací tón. 22

23 Telefnvání základní funkce > EXT presmer. zap.? : Vyberte a ptvrďte. qjh Přesměrvání vlání v síti prvzvatele/ přesměrvání mnhnásbnéh telefnníh čísla (MSN) Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vlání na své přidělené mnhnásbné telefnní čísl (MSN) (=čísl prvlby) HiPath 1220 přím v síti prvzvatele. Takt můžete např. večer přesměrvat svu firemní telefnní přípjku d svéh sukrméh bytu. Zadejte kód. 1=ihned? : Vyberte a ptvrďte pžadvaný způsb přesměrvání. 2=neprevzata vlani? prstřednictvím MSN/prdlení. 3=pkud bsazen? > : Přesměrvání p čase (může zřídit správce systému > : e f g Zadejte kód. ulzit? ulzit? Zadejte čísl externíh cíle (bez kódu pr přestup d veřejné sítě). : Ptvrďte. Zadejte pžadvané MSN. : Ptvrďte. Vypnutí přesměrvání: > EXT presmer. vyp.? : Vyberte a ptvrďte. rjh Zadejte kód. e f g : Ptvrďte zbrazený způsb přesměrvání. Zadejte zapnutý způsb přesměrvání. Zadejte přesměrváné MSN. 23

24 Telefnvání základní funkce ulzit? : Ptvrďte. Předání vlání > dalsi funkce? : Vyberte a ptvrďte. > presm.nezveda - zap.? : Vyberte a ptvrďte. qeh Je-li zapnut přesměrvání vlání, zbrazí se na displeji MSN k:... a při zvednutí sluchátka zazní zvláštní znamvací tón. Vlání, která nepřijmete p trjím vyzvánění (=standardně nastavitelné správcem systému) vlání, která přicházejí na Váš telefn, zatímc telefnujete, můžete nechat autmaticky předat na jiný telefn, který si sami určíte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. ulzit? Zadejte čísl cíle. Pr interní cíle zadejte interní telefnní čísl. Pr externí cíle zadejte externí kód a externí telefnní čísl. : Ptvrďte. Vypnutí předání vlání: > presm.nezveda - vyp.? : Vyberte a ptvrďte. reh Zadejte kód. Je-li předání vlání zapnut, na displeji se p zavěšení sluchátka krátce zbrazí RWS k:

25 Telefnvání základní funkce Zpětné vlání zpetne vlani? zavla zpet Má-li vlaná interní přípjka bsazen se nikd nehlásí, můžete zadat žádst zpětné vlání. Tím si můžete ušetřit pakvané pkusy vlání. Zpětné vlání bdržíte, jakmile již vlaný účastník nemá bsazen, jakmile účastník, který se nehlásil, prvedl pět nějaký hvr. Ulžení zpětnéh vlání Předpklad: Vlaná interní přípjka má bsazen se nikd nehlásí. : Ptvrďte. qil Zadejte kód. Vaše HiPath 1220 může být naprgramvaná také tak, že se zpětné vlání autmaticky ulží (reakce systému je-li zapnut Zpětné vlání při bsazeném interním vlání zeptejte se správce systému). Vyčkejte (asi 3 vteřiny), dkud se na displeji nezbrazí zavla zpet a bsazvací znamvací tón se krátce nepřeruší. Příjem zpětnéh vlání Reprduktr n Předpklad: Byl ulžen zpětné vlání. Váš telefn vyzvání a na displeji se zbrazí zavla zpet. Zvedněte sluchátk. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Je slyšet vyzváněcí tón. 25

26 Telefnvání základní funkce > zadsti zpet. v.? : Vyberte a ptvrďte. ril Kntrla/smazání ulžených zpětných vlání Zadejte kód. Smazání zbrazenéh záznamu: smazat? : Ptvrďte. Uknčení prhlížení: > ukncit? : Vyberte a ptvrďte. Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 26

27 Telefnvání základní funkce Ulžení telefnních čísel na tlačítk > * 91=prgramvani tlac.? : Vyberte a ptvrďte. qme Na každé vlné tlačítk svéh telefnu přídavnéh zařízení můžete ulžit čast pužívané telefnní čísl. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. tlacitk zmenit? vlaci cisl? Stiskněte tlačítk. Je-li dpvídající tlačítk již bsazen, jeh přiřazení se zbrazí na displeji. : Ptvrďte. : Ptvrďte. Zadejte telefnní čísl. ulzit? : Ptvrďte. Jestliže jste zadali špatné čísl: > zpet? : Vyberte a ptvrďte. Všechny zadané číslice se smažu. ukncit? : Ptvrďte. > jine tlacitk? : Vyberte a ptvrďte. Ulžená telefnní čísla vlte stiskem tlačítka strana 28. Pkud jste ulžili interní telefnní čísl, signalizuje příslušná LED dida různé stavy strana 50 Telefnní čísl můžete ulžit také během hvru. 27

28 Telefnvání základní funkce Vlba tlačítky cílvé vlby Předpklad: Telefnní čísl jste ulžili na tlačítku cílvé vlby strana 27. Stiskněte tlačítk s ulženým telefnním číslem. Tlačítk cílvé vlby můžete aktivvat také během hvru, autmaticky se zahájí zpětný dtaz strana 20. hlasitst vyzvaneni? Nastavení telefnu Změna hlasitsti vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. : Ptvrďte. u v Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. : Ulžte. Změna meldie vyzvánění u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z bu tlačítek. > meldie vyzvaneni? : Vyberte a ptvrďte. u v Změňte meldii. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná meldie. : Ulžte. 28

29 Telefnvání základní funkce Přizpůsbení hlasitéh telefnvání akustice místnsti Aby Vám Váš partner c nejlépe rzuměl, když hvříte přes mikrfn, můžete nastavit svůj telefn v závislsti na svém klí pr: tlumenu místnst, pr nrmální místnst a místnst s dzvukem. u v V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z těcht tlačítek. > hlasite telefnvani? : Vyberte a ptvrďte. u v Nastavte typ místnsti. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nezbrazí pžadvané nastavení. : Ulžte. Tat funkce není k dispzici u telefnů ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Změna hlasitsti příjmu během hvru Předpklad: Hvříte. u v Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud se nenastaví pžadvaná hlasitst. u v sučasně Ulžte. Přizpůsbení sklnu displeje Displejvu jedntku můžete nastavit pr phdlné čtení. Osvětlení displeje Tat funkce je k dispzici jen u telefnu ptipint 500 advance. Pužíváte-li ptipint 500 advance, např. při vlbě telefnníh čísla, zapne se autmaticky světlení displeje. Osvětlení se autmaticky vypne něklik vteřin p uknčení pslední akce. 29

30 Telefnvání základní funkce Nastavení kntrastu displeje u v > kntrast displeje? : Vyberte a ptvrďte. u v Kntrast displeje můžete přizpůsbit svým světelným pměrům pmcí čtyř stupňů. V klidvém stavu telefnu stiskněte jedn z tlačítek. Změňte kntrast displeje. Tiskněte tlačítka tak dluh, dkud není nastavený pžadvaný stupeň. : Ulžte. 30

31 Telefnvání kmfrtní funkce Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání > 59=prevzeti, cilene? * : Vyberte a ptvrďte. qim Cílené převzetí vlání pr splupracvnici/ splupracvníka Slyšíte vyzvánět jiný telefn. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Zadejte čísl vyzvánějícíh telefnu. Převzetí vlání ve skupině strana 56. Odmítnutí vlání Rzpjení Vlání, která nechcete přijmut, můžete dmítnut. Telefn vyzvání. Zbrazí se vlající účastník. Stiskněte tlačítk. Vlající bdrží bsazvací tón. Pkud nelze vlání dmítnut, vyzvání Váš telefn dále. Na displeji se zbrazí neni mzne. 31

32 Telefnvání kmfrtní funkce Přímé hlasité slvení Splupracvnice splupracvník Vás slví přím přes reprduktr. Před hlášením uslyšíte upzrňvací tón. Na displeji se zbrazí jmén telefnní čísl partnera. Odpvědět můžete přím pmcí hlasitéh telefnvání. mikrfn vyp? Mikrfn zap/vyp n Hlasité telefnvání není k dispzici u telefnu ptipint 500 ecnmy a ptipint 500 basic. Zvedněte sluchátk a dpvězte. : Ptvrďte a dpvězte. Stiskněte tlačítk a dpvězte. > primu dpv. zap.? : Vyberte a ptvrďte. > primu dpv. vyp.? : qmj rmj Máte--li právnění (zeptejte se správce systému), můžete uvlnit přímu dpveď (viz níže). Pak nemusíte při dpvědi na hlášení zapínat mikrfn. Odpvědět můžete ihned pmcí hlasitéh telefnvání. Je-li přímá dpvěď zablkvána (standardní nastavení), pstupujte pdle výše uvedenéh ppisu. Přímé slvení splupracvnice/splupracvníka strana 40. Uvlnění/zablkvání přímé dpvědi Zadejte kód pr uvlnit zablkvat. Příjem vlání náhlavní supravu prijmut? : Váš telefn vvzvání. Ptvrďte. Uknčení hvru: Rzpjení Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. 32

33 Telefnvání kmfrtní funkce Příjem vlání ze vstupníh telefnu u dveří/ tvírání dveří Je-li zřízen vstupní telefn, můžete ze svéh telefnu hvřit s návštěvníkem u dveří a zapnut tvírací mechanismus dveří. Následující vládací pstupy předpkládají, že vstupní telefn u dveří je zapnut přes adaptér TFE d firmy Siemens. Při pužívání jiných adaptérů je třeba ddržvat pkyny v dkumentaci výrbce. Zeptejte se správce systému. Rzhvr s návštěvníkem přes vstupní telefn u dveří: n n Předpklad: Váš telefn vyzvání. Zvedněte sluchátk d 30 vteřin. Jste kamžitě spjeni se vstupním telefnem. Zvedněte sluchátk d 30 vteřin. Jste kamžitě spjeni se vstupním telefnem. Zadejte čísl vstupníh telefnu. dvere tevrit? Otvírání dveří během vlání ze vstupníh telefnu: : Ptvrďte. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. > * 61=tvirani dveri? : Vyberte a ptvrďte. qje Zadejte kód. Je-li tat funkce zřízena, můžete zadat čísl vstupníh telefnu u dveří a pak tevřít dveře. 33

34 Telefnvání kmfrtní funkce Převzetí vlání ze záznamníku Je-li k Vašemu systému připjen záznamník (zeptejte se správce systému) a Vy jste naprgramvali jeh interní telefnní čísl na tlačítk strana 49, můžete převzít vlání ze záznamníku. Signalizace se rzsvítí. Stiskněte tlačítk. 34

35 Telefnvání kmfrtní funkce Vlba Seznam vlajících Je-li tat funkce zřízena, ukládájí se d 3 seznamů vlajících následující vlání: 1=ztracena vlani 2=prijata vlani 3=dchzi vlani Správce systému může určit, zda se budu ukládat jen externí externí i interní vlání. Váš telefn ukládá až 10 vlání v časvém přadí pr jeden seznam vlajících. Každé vlání je patřen časvým údajem. Zbrazení začíná nejaktuálnějším, ještě neprhlédnutým záznamem v seznamu. V případě vlání d stejnéh vlajícíh účastníka se v seznamu vlání nevytvří pkaždé nvý záznam, nýbrž se puze aktualizuje napsledy platný časvý údaj pr tht vlajícíh a zvyšuje se čísl vyjadřující pčet vlání. > seznam vlajicich? : rlf Prhlížení seznamu vlání Zadejte kód. 1=ztracena vlani? > 2=prijata vlani? : : Vyberte pžadvaný seznam vlajících a ptvrďte. > 3=dchzi vlani? : e f g Zadejte kód. listvat? : Pr zbrazení vlání vždy ptvrďte. 35

36 Telefnvání kmfrtní funkce Uknčení prhlížení > ukncit? : Vyberte a ptvrďte. Reprduktr Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítk. Signalizace zhasne. > kdy? : Vyberte a ptvrďte. > zbrazit cisl? : > zbrazit jmen? : > kd? : Prhlížení kamžiku vlání/ddatečné infrmace vlajícíh Předpklad: Při prhlížení seznamu se zbrazí pžadvané vlání. Vlba čísla ze seznamu vlajících > vlat? : Vyberte a ptvrďte. > smazat? : Ptvrďte. Předpklad: Při prhlížení seznamu se zbrazí pžadvané vlání. Při vytvření spjení se účastník ze seznamu vlajících autmaticky smaže. Smazání záznamu ze seznamu vlajících Předpklad: Při prhlížení seznamu se zbrazí pžadvané vlání. 36

37 Telefnvání kmfrtní funkce Zkrácená vlba 7=vlit zkrac.vlbu? * : Ptvrďte. qk Čast pužívaná telefnní čísla lze přiřadit individuálním i centrálním číslům pr zkrácené vlby. Individuální čísla pr zkrácené vlby (maximálně 10), která si sami zřídíte, jsu k dispzici puze na Vašem telefnu. Centrální čísla pr zkrácené vlby (maximálně 500), zřizuje správce systému a lze je vlit ze všech telefnů (máte-li příslušné právnění, zeptejte se správce systému). Vlba pmcí idividuálních a centrálních čísel pr zkrácené vlby Předpklad: Ulžili jste individuální čísla pr zkrácené vlby (viz níže) a správce systému ulžil centrální čísla pr zkrácené vlby. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. Zadejte čísl pr zkrácenu vlbu. * 0 až * 9 = individuální čísla pr zkrácené vlby. 001 až 500 = centrální čísla pr zkrácené vlby (zeptejte se správce systému). > * 92=zmenit zkr.vlbu? : Ptvrďte. qmf Ulžení/změna/smazání individuálních čísel pr zkrácené vlby a příslušných jmen Na číslicvá tlačítka * 0 až * 9 můžete ulžit 10 čast pužívaných telefnních čísel a vlit stiskem příslušnéh tlačítka (viz výše). Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte kód. 37

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Analogové telefony DTMF a DP Zkrácený návod k použití Vysvětlení symbolů Symbol ( d ) ll,q,p.. w n s t Vysvětlení Jestliže používáte analogový telefon s

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Funkce telefonního záznamníku o. Funkce operátora pevné sítě o

Funkce telefonního záznamníku o. Funkce operátora pevné sítě o Gigaset S810 Splehlivý, vysce kvalitní bezšňůrvý telefn pr prfesinální pžadavky s mžnstí knference nejvyšší kvality USP: nejlepší handsfree ve své třídě Klíčvé přínsy: Bluetth připjení pr náhlavní supravu

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Bezpečnostní IP kamera

Bezpečnostní IP kamera Bezpečnstní IP kamera Návd k pužití Hlavní výhdy prduktu: Jednduché nastavení a vládání Aplikace pr Andrid i iphne Příznivý pměr výkn x cena www.spyshps.cz Stránka 1 1. Instalace prduktu Přišrubujte anténu

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

Gigaset DX800A vše v jednom

Gigaset DX800A vše v jednom Gigaset DX800A vše v jednm Špičkvý stlní telefn s 3,5 TFT barevným displejem a mderním, vysce kvalitním designem USP: špičkvý stlní telefn Klíčvé přínsy: vynikající, vysce kvalitní design Rzhraní: a/b

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Gigaset A510 IP. Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem. USP: Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem

Gigaset A510 IP. Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem. USP: Pohodlné VoIP telefonování s HD hlasem Gigaset A510 IP Phdlné VIP telefnvání s HD hlasem USP: Phdlné VIP telefnvání s HD hlasem Klíčvé přínsy pr kncvé uživatele: Klíčvé přínsy pr pskytvatele VIP: plug & play autprvisining pr variantu perátr/zákazník

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Sytémové telefony optipoint 500 economy optipoint 500 baic optipoint 500 tandard optipoint 500 advance Zkrácený návod k použití Vyvětlení ymbolů Symbol ll,

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou Jak prpjit 2N GSM bránu s IP pbčkvu ústřednu Tt FAQ vás naučí jak připjit vaši GSM bránu k vaší IP pbčkvé ústředně. Pkud vám p nastavení brány pdle tht FAQ neprchází dchzí hvry, pdívejte se na naše FAQ

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

AVV&CRV na jednotkách řady 471

AVV&CRV na jednotkách řady 471 AVV&CRV na jedntkách řady 471 Inicializace: Přestavením režimvéh přepínače d plhy CB. Puze pkud jedntka stjí! Při přestavení režimvéh přepínače d plhy CB za jízdy bez předchzíh zadání údajů, zadá systém

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více