Hospodářská a sociální rada OSN. 22. listopadu 2014 ECOSOC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská a sociální rada OSN. 22. listopadu 2014 ECOSOC"

Transkript

1 Hospodářská a sociální rada OSN 22. listopadu 2014 ECOSOC

2 Co nás dnes čeká Ekonomické okénko Abigal Všeobecná deklarace MDGs

3 Co nás dnes čeká Představení bodu agendy boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem Regiony Jednání nad bodem agendy Urbanizace

4 Stanoviska 30 stanovisek zpětná vazba aktualizace

5 Ekonomické okénko II Úloha státu v ekonomice 22. listopadu 2014 PETR HANZLÍK

6 Stát na straně nabídky a poptávky

7 Stát jako kupující Státní zakázky Výhodné pro firmy Jistota zaplacení Zvýšení prestiže firmy Investice Dopravní infrastruktura Věda, výzkum, vzdělání

8 Stát jako prodávající Státní podniky Většinově vlastněné podniky Strategická odvětví: Energetika, infrastruktura Ztrátová odvětví sociální funkce Pošta, veřejná doprava Snížení nezaměstnanosti

9 Stát v HDP HDP = C + I + G + NX C spotřeba domácností I investice firem G vládní výdaje NX rozdíl mezi vývozy a dovozy

10 Stát jako tvůrce pravidel

11 Stát jako tvůrce pravidel Mikroekonomické zásahy Ovlivňují chování firem a domácností Vylepšení fungování trhu Rozdělení příjmů ve společnosti Ochrana přírodních zdrojů a bohatství Ochrana hospodářské soutěže

12 Hospodářská politika

13 Typy hospodářské politiky Monetární politika Fiskální politika Obchodní politika Důchodová a sociální politika

14 Fiskální politika a státní rozpočet

15 Fiskální politika Přerozdělování HDP prostřednictvím veřejných rozpočtů. Rozhodnutí o výši daní a rozpočtových výdajů.

16 Rozpočtové příjmy Přímé daně Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Majetkové daně Nepřímé daně DPH Spotřební daně Ostatní

17 Rozpočtové výdaje Obrana Sociální výdaje Státní správa Školství, zdravotnictví Investice Dluhová služba (splácení dluhu)

18 Deficit versus přebytek 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0 1,1 10,4 7,2-1,6 Saldo státního rozpočtu ČR mld. Kč ,7-20,0-29,3-29,6-46,1-45,7-56,3-67,7-66,4-81,3-93,7-97,58-101,0-109,1-192,4-156,4-142,8

19 Děkuji za pozornost.

20 Odkazy

21 Odkazy atu (Ministerstvo financí) (ČSÚ)

22 Abigail Aneb jak hledat správné rozhodnutí v složitých situacích. 22. listopadu 2014 Kryštof Míšek, Jan Pivoda

23 Vstupní informace: Nyní se přenesete do jedné z nejméně rozvinutých zemí ve střední Africe. Byli jste požádaní samotným ministrem zdravotnictvím o doporučení jak co nejlépe investovat 10 milionů dolarů, které vám poskytla zahraniční nadace v rámci dotačního programu. Budete mít na výběr z těchto šesti možností

24 1. možnost naložení s finančními prostředky Ve vašich silách je opravit nemocnici v hlavním městě. Její lepší fungování by následně bylo srovnatelné s nemocnicemi ve vyspělém světě.

25 2. možnost naložení s finančními prostředky Máte možnost zaplatit studentům Medicínských oborů stipendium, aby mohli studovat v zahraničí. Tato investice by mohla mít za následek to, že by klesl počet občanů na jednoho lékaře.

26 3. možnost naložení s finančními prostředky Ve výběru je dále výstavba sítě porodnic na venkově. Takto by došlo k trvalému zajištění bezpečných porodů pro celé obyvatelstvo země.

27 4. možnost naložení s finančními prostředky Vláda by nakoupila antimalarika a moskytiéry, které omezí šíření této nemoci. Toto onemocnění je velmi závažné a silně ohrožuje dlouhodobě obyvatele rozvojových zemí v Africe.

28 5. možnost naložení s finančními prostředky Vláda by investovala peníze do preventivního programu, který by omezil možnost šíření nákazy AIDS/HIV. Problém s tímto onemocněním vzniká zejména v neinformovanosti obyvatelstva, kteří neznají fakta o nakažení.

29 6. možnost naložení s finančními prostředky Investice do diagnostiky a léčby tuberkulózy. Tato nemoc je velmi závažná a její léčba trvá dlouhou dobu. S tím jsou spojené problémy s diagnostikou, které umožňují nebezpečné rozvinutí této choroby.

30 Všeobecná deklarace lidských práv Co, kdy, kde a hlavně proč? Tomáš Opat

31 Co to je? Největší katalog lidských práv Právně nezávazný dokument Opravdu všeobecný dokument Výchozí bod pro ostatní úmluvy o lidských právech

32 03 10

33 Historický podklad Reakce na II. Světovou válku Doprovodný dokument k Chartě

34 Postup přijetí První schůze valného shromáždění 2. Rada pro lidská práva ke zvážení při přípravě Mezinárodní listiny práv 3. Vytvoření komise 8 lidí Eleanor Roosevelt předsedala 4. Finální návrh v Ženevě 5. Rozeslání všem členům OSN pro, 8 zdrželo se

35 01 06

36 Obsah Čl.1-2 základní kameny Čl.3-11 Práva jednotlivce Čl Civilní a politická práva Čl Svobody Čl Sociální, hospodářská a kulturní práva

37 Video! Human Rights Action Center

38 Mezinárodní pakt o občanských a politických práveh New York Závazek státu vůči občanům Výbor Spojených národů pro lidská práva Sebeurčení Rovnost mužů a žen, zákaz diskriminace Zákaz otroctví, volné shromažďování Výbor OSN pro lidská práva

39 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech HRC Sebeurčení Progresivní realizace Vyjmenování jednotlivých práv Určuje dohled ECOSOC Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva Ratifikace, implementace a změny

40

41 Rozvojové cíle tisíciletí Budoucnost rozvojové agendy 22. listopadu 2014 ANEŽKA MAJDÁKOVÁ

42 Důvody existence MDGs potřeba strategie v oblasti rozvojové agendy nové problémy, nové myšlenky

43 Bilance rozvojových cílů tisíciletí Odstranění extrémní chudoby a hladu Zajištění základního vzdělání pro všechny Prosazování rovnosti pohlaví a posilování postavení žen Snížení dětské úmrtnosti

44 Bilance rozvojových cílů tisíciletí Zlepšení zdraví matek Boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším chorobám Zajištění udržitelnosti životního prostředí Globální partnerství pro rozvoj

45 Rok 2015

46 Kam směřovat a na co se zaměřit? Nesplněné cíle + nové výzvy Udržitelný rozvoj Kdo by měl rozhodnout o podobě rozvojové agendy?

47 Jak vypadá svět, který si přejete?

48 Jedno po druhém, prosím

49 Klíčové problémy Rovnost Zdraví Vzdělání Hospodářský růst a zaměstnanost Udržitelnost životního prostředí Řízení státu, právní stát Zamezení konfliktům Hlad a nedostatek jídla Energie Voda

50 Zapojme se! The World We Want MY World

51 Zapojme se!

52 Esej TÉMA: Zamyšlení se nad smyslem a budoucností rozvojových cílů Osobní pohled 2-5 stran 7. prosinec,

53 Přestávka

54 HIV/AIDS jako globální problém Rozvojový cíl tisíciletí 22. listopadu 2014 BARBORA OHNOUTKOVÁ

55 Základní údaje 1. Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS? 2. Jak se nemoc přenáší/nepřenáší? 3. Jaké mohou být sociální následky onemocnění? KAŽDÝ SÁM 3 MINUTY!!! 4. Jakým způsobem se může nakažený s danou situací vyrovnat? 5. Zdroje poskytovaných peněz na HIV/AIDS? a teď posloucháme Báru

56 Základní údaje 6. Ekonomické dopady onemocnění? 7. Nejvýznamnější přijaté globální dokumenty v oblasti HIV/AIDS? DVOJIČKY 3 MINUTY!!! 8. Kde je nejvážnější situace? 9. Co znamená PMTCT? a teď posloucháme Báru ZASE!

57 POZNEJ ORGANIZACI!!! International AIDS Society African Aid Organisation NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) KDO MÁ LÍSTEČEK, TEN MLUVIT SMÍ! UNAIDS Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) Světový fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií (GFATM)

58 Jak se zorientovat ve zdrojích UTBG = USE THE BACKGROUND and Google

59 Malárie a další nemoci Malárie život ohrožující nemoc přenos prostřednictvím komářího štípnutí 20 známých druhů lze předcházet a je léčitelná rok 2013 asi 207 mil nakažených 627 tisíc úmrtí pokles úmrtnosti o 42%

60 Malárie a další nemoci Subsaharská Afrika, Asie, Latinská Amerika rizikové skupiny prevence rezistence pět pilířů strategie

61 Malárie a další nemoci WHO Global Malaria Program zmapování rozsahu malárie pro její kontrolu a eliminaci Roll Back Malaria Partnership více než 500 partnerů malárií endemických zemí, soukromý sektor, nevládní a komunitní organizace, Tuberkulóza

62

63 Děkuji za pozornost! Otázky?

64 Regiony 1. Listopadu 2014 ECOSOC

65 Afrika Bára Ohnoutková Botswana Burkina Faso Čad Etiopie Ghana JAR Keňa Madagaskar Nigérie Senegal Tanzánie

66 Asie Tomáš Opat Bangladéš Fidži Indie Indonésie Japonsko KLDR Singapur Vietnam

67 Evropa Petr Hanzlík Francie Itálie Izrael Litva Lucembursko Německo Norsko Polsko Rumunsko Ruská federace Slovensko Spojené království Španělsko Švédsko Ukrajina

68 Amerika Anežka Majdáková Argentina Brazílie Dominikánská republika Chile Kanada Kolumbie Kostarika Kuba Mexiko Peru USA Venezuela

69 Blízký Východ Kryštof Míšek Egypt Írán Kazachstán Mauritánie Saudská Arábie Súdán Turecko

70 Přestávka

71 Jednání nad bodem agendy Urbanizace

72 Co na příště? 22. listopadu 2014 Jan Pivoda

73 III. Workshop Jednání o bodu agendy Boj proti HIV, AIDS, malárii a dalším nemocem Představení bodu agendy Hospodářský růst jako prostředek pro snížení chudoby Spousta dalších aktivit

74 Zpětná vazba

75 Esej TÉMA: Zamyšlení se nad smyslem a budoucností rozvojových cílů Osobní pohled 2-5 stran 7. prosinec,

76 Stanoviska Odešlete do 6. prosince Afrika Asie Evropa Amerika Blízký východ

77 Těšíme se na vás 13. prosince

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací. při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací při výzkumu MEO, reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Humanitární pomoc České republiky Deset let z pohledu nevládních

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více