Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi,"

Transkript

1 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi, Dovolujeme si co nejsrdečněji poděkovat za Vaši přízeň v roce 2013 a jako každým rokem posíláme alespoň nejstručnější ohlédnutí za loňským rokem. Letos už bude opravdu všechno jinak Jestliže jsme v předchozích letech na tomto místě psali, že celý rok se naše snaha o ochranu přírody rovnala šílenému hektickému blázinci, pak rok 2013 byl v tomto směru rozhodně nejhorší, aneb nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř Způsobila to hlavně souhra nepříznivých okolností zejména naplánovaný výpadek několika našich spolupracovníků, který navíc v druhé půli roku ještě zkomplikoval nedostatek finančních prostředků, neboť platby různých služeb, které zajišťujeme pro stát, byly letos mimořádně zpožděny a většinu prostředků určených zejména na zajištění projektů na ochranu a podporu naší divoké přírody jsme získali až těsně před Vánoci. Nebýt nezištné podpory ze strany našich sponzorů, našeho generálního partnera (firma R-Servis), či výdělků z provozu našeho eshopu, tak bychom to snad už letos nedokázali vůbec ufinancovat. Našich závazků na poli ochrany přírody jsme nakonec dokázali dostát jen díky maximálnímu pracovnímu nasazení většiny našich dobrovolníků či pracovníků, které v několika případech dokonce gradovalo i v období Vánoc a ustalo až několik hodin před faktickým koncem roku = tedy pár hodin před Silvestrovskou půlnocí. Alespoň z psychologického pohledu byla přece jen situace o poznání lepší než v minulosti, kdy jsme nejenže fyzicky neměli vůbec žádné prostředky a dostatek času na zajištění nejzákladnějšího chodu, ale dokonce ani onu vidinu, že se nakonec přece jen situace zlepší. Přesto jsme však do nového roku zcela vyčerpaně vstoupili s jediným předsevzetím, že takhle už to tedy opravdu dál už nepůjde. Rok 2014 tak, doufejme, bude ve znamení alespoň mírného útlumu našich aktivit, neboť jsme se již dostali za hranu, kdy se to fyzicky i psychicky nedá (alespoň z dlouhodobého pohledu) příliš zvládat. Tak nám prosím držte palce, ať se nám to tentokráte povede, protože zcela odbouraný, vyčerpaný, případně už téměř mrtvý ochranář toho pro přírodu už mnoho nesvede! Ale zpět k tomu nejdůležitějšímu - co se nám s vaší pomocí podařilo udělat pro přírodu. Pokud se nebudeme zabývat tím, že se nám podařilo udržet chod většiny našich tradičních aktivit (které však rozhodně není možné vnímat jako nějakou samozřejmost a už to je velký úspěch), tak nás nejvíce potěšila aktivní podpora či mnohdy až záchrana dalších velmi cenných přírodních lokalit. Ačkoli je to totiž mediálně či společensky daleko méně atraktivní téma (např. zejména v porovnání s provozem naší záchranné stanice), tak je jedna z nejzásadnějších činností, které pro ochranu našich živočichů a rostlin můžeme učinit. Jestliže se nám totiž nepodaří v přírodě uchovat vhodné podmínky pro alespoň trochu přijatelný život jejích obyvatel, byly by naše další doprovodné aktivity téměř zbytečné. Unikátní tanková střelnice v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko se konečně dočkala po více jak 20 letech první adekvátní péče, v pozadí hrad Bezděz

2 Nově zachraňovaná přírodovědně cenná území I v letošním roce jsme k lokalitám, o které dlouhodobě pečujeme, přibrali další nové, takže už pomáháme cca 140 územím na území Čech, Moravy i Slovenska. Jsme moc rádi, že se nám konečně podařilo zajistit prvních pár hektarů nejcennějších ploch v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku konkrétně na Vrchbělské střelnici. Tato vskutku mimořádně hodnotná lokalita (nejcennější český bývalý vojenský výcvikový prostor) si to opravdu zaslouží. Nejen kvůli nejbohatší české populaci celoevropsky ohroženého modráska černoskvrnného, ale i třeba kvůli více jak stovce kusů vstavače kukačky nebo vratičky měsíční či jako hnízdiště vzácných ptáků jako je třeba lelek nebo skřivan lesní. Výsledná plocha zásahů - kosení a odstranění travní hmoty včetně vykosení několika set mladých exemplářů dřevin zatím proběhla na ploše více jak 11 ha. Bohužel poslední českou populaci modráska komonicového se nám už tady zachránit nepodařilo, protože ji těsně před tím, než jsme se začali o lokalitu zajímat, zasypaly stovky tun popílku. Ale jsme přesvědčeni, že alespoň pro zbývající cenné druhy přišla naše aktivita snad ještě včas. Děti z mateřské lesní školky Větvička při práci na obnově bezlesí na Plachtě. Další velmi významné území, kde jsme letos začali nově pomáhat, je Tematínská lesostep na Slovensku. Jedná se spíše o celé menší pohoří, kde se nalézají desítky krásných teplomilných strání, které doslova hýří životem. Jde o nejbohatší lokalitu motýlů na celém Slovensku (!) což už samo o sobě mluví za vše. Dokonce zde byl popsán (a dosud zde přežívá) i jeden z mála endemitů Slovenska modrásek slovenský. K tomu je třeba připočítat ještě např. desítky druhů orchidejí včetně takových špeků jako je rudohlávek jehlancovitý nebo hnědenec zvrhlý, velmi bohaté populace krásné, až přes 10 cm veliké kobylky ságy, půlmetrové ještěrky zelené a až půl druhého metru dlouhé užovky stromové, ale i četná hnízdiště lelků nebo bohatá loviště orlů královských. Zkrátka jde o jednu z nejcennějších Slovenských lokalit, navíc mimořádné krajinářské hodnoty. Bohužel zde mnohá krásná místa byla v minulosti záměrně zalesněna nepůvodní borovicí černou nebo jasanem zimnářem. To má spolu s přirozeným zarůstáním pro většinu zdejších druhů fatální následky. Proto máme obrovskou radost, že jsme mohli toto krásné pohoří nejen navštívit a obdivovat zdejší přírodní krásy, ale i aktivně přispět k jeho ochraně a to jak přímo fyzicky, tak i výzkumem co nejúčinnějších metod pro obnovu a udržení zdejších nejcennějších ploch. Další nově zachraňovanou cennou plochou je menší teplomilná loučka doslova narvaná vzácnými druhy rostlin i živočichů nedaleko Polních Chrčic na Žehuňsku ve středních Čechách. Mnohokráte jsme se sem již chystali, ale pokaždé nezbyl čas, až teprve letos se nám to povedlo snad zejména pro zdejší populaci hořečku nahořklého nepřišla naše pomoc příliš pozdě. Kriticky ohroženým kobylkám ságám pomáháme přežít jak na jižní Moravě, tak i na západním Slovensku. K dalším loňským novinkám patřila dobromyslová stráň doslova na dohled od Kájinkova Mírova na Olomoucku nebo mezofilní květná loučka u Kocléřova na Trutnovsku. Pustili jsme se i do moc hezké teplomilné stráně s polštářky mateřídoušky ve Vestci nedaleko Jaroměře. Adekvátní péče se dočkaly i úchvatné mokřadní plochy se sněhově bílými porosty suchopýrů a ďáblíků bahenních u Malého Karlova na Choceňsku, teplomilné stráně u Starkoče na Náchodsku, mírně podmáčené louky u Vinic na Vysokomýtsku chráněné formou VKP Babka, sušší stráňka

3 Plechtinec na Moravskotřebovsku či naopak velmi podmáčený mokřad Za horama u obce Přívrať na Českotřebovsku a nakonec i louka s bohatou populací evropsky chráněného hadince červeného u Blatničky na jihomoravském Uherskohradišťsku. Jednorázovou podpůrnou akci, která by na několik let měla teď stačit, jsme provedli i v bývalém kamenolomu Zieleniec v Polsku. Za zmínku stojí i to, že se nám podařilo zajistit údržbu většiny nově odlesněných ploch v Přírodní památce Na Plachtě, což byla vzhledem k množství a velikosti nově odlesněných ploch s velmi těžkým (členitým) terénem docela fuška. Výraznou vzpruhou pro živočichy vázané na písek bylo i stržení 1,4 ha drnu na nových částech lokalit Čeperka a (Východo)Česká Sahara. Podrobnosti k jednotlivým lokalitám je možné nalézt na Národní přírodní rezervace ale také evropsky významná lokalita Tematínská lesostep na úpatí Povážkého Inovce na Slovensku Stav naprosté většiny našich lokalit je nyní díky našim předchozím zásahům až na pár výjimek celkem ucházející (jak velké množství byrokratické i manuální práce se za touto zdánlivě nenápadnou větou ukrývá, si dokáže představit jen asi málokdo ;)). K oněm výjimkám patří zejména BVVP Milovice (část Traviny a část Pozorovatelna východ), kde byly zatím naše zásahy nedostatečné, ale kde se do toho pustíme letos, protože se nám konečně podařilo získat potřebné souhlasy vlastníků a úředníků. Stejně tak v letošním roce už doháníme (leckde jsme to už dokonce stihli dohnat teď během ledna) další lokality, které jsme nestihli dostatečně zajistit v roce 2013, tedy hlavně louky u Dlouhopolského rybníka, Přerovskou a Semickou hůru, Heřmanickou stráň, Hraničky, Plechtinec či Radkov. Pouzřanskou step na jižní Moravě vzhledem k její velké rozloze také nejsme schopni zatím zajistit úplně celou, ale jestliže se nám zde podařilo v loňském roce obnovit cca 6 ha, tak alespoň to nejnutnější se nám zde podařilo uchránit, tím spíše když letos zde budeme opět pokračovat. Potěšitelné je, že většina lokalit na Slovensku, kde jsme měli vždy obří rezervy, by měly být nyní postupně zajišťovány místními lidmi v rámci nově podpořených projektů z EU, a proto zde naše práce již možná nebude tolik nutná, respektive se budeme moci vrhnout na jiné zdejší lokality o kus dál na východ. Další milník naše první soukromá rezervace Během roku 2013 se nám díky veřejné sbírce Místo pro přírodu podařilo vykoupit do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody přes 4 hektary Ještěrčího ráje. Jedná se o první soukromou ještěrčí rezervaci v ČR. Součástí této vykoupené lokality, které jinak hrozila přeměna na plantáž japonských topolů, je také neúrodné pole, které jsme začali upravovat tak, aby se z něj stalo místo vhodné pro přírodu a její obyvatele. Časem se nám zde snad podaří zbudovat periodický mokřad a celou rezervaci bychom rádi formou vrátek mezi jednotlivými výběhy doplněných o stezky s informačními panely lépe zpřístupnili široké veřejnosti. I když víme, že první vlaštovka jaro nedělá, je to přece jen jedna z prvních náhrad za přírodovědně cenné pozemky, které bohužel neustále mizí pod pluhy

4 traktorů (v (v lepším případě), častěji však pod velkoobjemovými sklady či satelitními městečky. Alespoň zatím vypadá, že Ještěrčí ráj nebude naší poslední soukromou rezervací. V současné době máme rozjednané získání dalších dvou soukromých rezervací teplomilnou stráň s velmi vzácným hořečkem nahořklým u Velkého Vřešťova (o kterou se staráme už přes deset let) a část mokřadní louky Malá Vachta v údolí Olešenky (o kterou se staráme dokonce už déle jak 25 let). Vlevo nová plocha Ještěrčího ráje před první pastvou, vpravo vysetá řepka olejka, která by za normálních okolností dnes rostla i na nově získaném pozemku. Aneb návrat místa pro přírodu v přímém přenosu Velmi nás těší, že se o další významný krok posunul i projekt České společnosti ornitologické, se kterým ornitologům v rámci našich sil pomáháme. Pro změnu první soukromá ptačí rezervace dosáhla dalšího bodu svého rozvoje. Díky získanému povolení k nakládání s vodami se na podzim mohla do závlahového systému konečně pustit voda, čímž došlo nejen k zvýšení hladiny podpovrchové vody, ale i mělkému zaplavení mnohých terénních nerovností. Pokud bude ve stejném stavu ptačí park i během jara 2014, tak se milovníci ptáků mají opravdu na co těšit! Obří voliéra pro čápy i další zdejší loňské změny v rozvoji stanice Díky přízni našeho generálního partnera firmy R-servis, ale i dalších donorů (zejména LČR, Krajský úřad, Magistrát Hradce Králové) i dalších sponzorů se nám podařilo na stanici v loňském roce zajistit celou řadu investičních akcí. Zhotovili jsme např. voliéru úctyhodných rozměrů (30 x 30 m x 30 m) pro trvale handicapované černé a bílé čápy - snad se tedy letos od nich dočkáme mláďat konečně budou mít k něčemu takovému prostor. Dále jsme na stanici dokončili ve vznikajícím areálu živé zahrady i velké koupací jezírko, které kromě možnosti nechemického koupání vytvoří i nový životní prostor pro vážky, obojživelníky a další živočichy. Vypracovali jsme i projekt na další zvelebování živé zahrady, která by měla obsahovat funkční ukázky celé řady opatření na podporu fauny i flóry tuzemských zahrad a některá z nich jsme už i přímo zrealizovali (broukoviště, suché zimoviště pro obojživelníky sklepního typu, zimoviště pro ježky). Pro návštěvníky stanice (respektive organizované skupiny osob) připravujeme v souvislosti s dokončováním živé zahrady na letošní rok i nový vzdělávací program. Naše stanice byla v některých chvílích doslova k nepoznání Akci, při které doslova nezůstal kámen na kameni, byly venkovní rozvody vody i el. energie, což po ukončení stavebních prací značně zefektivnilo práci ošetřovatelů, kteří pak mohou ještě více ušetřeného času věnovat péči o zraněné pacienty. Další velkou akcí byla částečná rekonstrukce a hlavně i vnitřní elektrifikace

5 a s rozvodem vody u samostatně stojícího objektu (tzv. domeček), díky čemu alespoň částečně vyřešíme problém se zoufalým nedostatkem vnitřních prostor pro potřebu stanice. Ptačí tragédie letošního roku a někteří zajímavější loňští pacienti Mezi loňské nejzajímavější pacienty můžeme jednoznačně počítat mláďata ořešníka kropenatého, které se nám podařilo úspěšně odchovat. Dalším nezvyklým přírůstkem bylo sotva dvoudenní kuře chřástala polního. Během strojového sečení louky přišlo o své rodiče a od sekačky samo utrpělo zranění, kterým po několika dnech nakonec podlehlo. Starali jsme se třeba i o tři mláďata motáka pochopa, kterým pro změnu polní práce zničily hnízdo. Nakonec se nám je podařilo úspěšně navrátit do přírody, stejně jako třeba vzácného ledňáčka říčního, jenž narazil na překážku. Velkou radost jsme měli i úspěšného vypuštění méně běžného včelojeda lesního, nebo vzácného kalouse pustovky, kterou jsme přijali a léčili od loňského roku, ale pochopitelně i z navrácení více jak 170 našich dalších vyléčených pacientů. Část nové čapí voliéry na záchranné stanici Loňský průběh roku byl však vskutku hodně nešťastný a zejména volně žijící živočichové na to hodně doplatili. Vlivem nezvykle protáhlé zimy uhynulo značné množství hmyzožravých ptáků zejména drozdů, skřivanů, ale i třeba čejek chocholatých. Následovalo extrémně deštivé jaro, kdy přišli čápi až o devadesát procent (!) mláďat. Podobně žalostně na tom byli i tažní hmyzožraví ptáci (vlaštovky, jiřičky, lejsci, rehci, pěnice, ), u kterých byly ztráty mláďat rovněž závratné. Problémy však pravděpodobně měla i kuřátka hrabavých ptáků, krátkokřídlých či bahňáků, která neměla kde oschnout, stejně jako třeba malí zajíčci, kteří jsou v deštivém počasí náchylnější i na různé nemoci. Měli jsme i zvýšený příjem mláďat netopýrů což může být rovněž důsledek deštivého jarního počasí. Naopak naši stálí ptáci (jako např. sýkory) svá hnízdění pro jistotu pozdržela a jako o život začala hnízdit teprve v létě, kdy už by měla být s hnízděním dávno hotova. Začátkem léta pro změnu panovala úmorná vedra, se kterými se musela potýkat hlavně mláďata z pozdějších hnízdění. A tento podivný a extrému plný rok zakončila naopak zcela nezvykle teplá zima. Ta sice mnohým živočišným druhům spíše vyhovuje, jiným však může naopak působit větší komplikace např. u živočichů, kteří mají problém uložit se k pravému zimnímu spánku (netopýři, ježci, medvědi, ). Vlivem teplé zimy od nás neodletěli někteří stěhovaví ptáci (např. čejky) a pokud dojde v rámci celé Evropy k prudkému ochlazení, jež bude doprovázet bohatá sněhová nadílka, tak už na svá tradiční zimoviště ve Středomoří nemusí stihnout včas doletět. Mladý ořešník kropenatý po více jak čtrnáctidenním pobytu na záchranné stanici. Právě zde je vidět, že pokud nemáme přijít o celou řadu dnes zatím stále ještě běžných druhů živočichů (o těch vzácnějších ani nemluvě), je třeba, aby v přírodě měli pokud možno co nejlepší podmínky. Tzn. dostatek rozmanité potravy (např. druhově bohaté porosty lesních i lučních bylin a dřevin, na které je vázán základní zdroj potravy většiny divokých živočichů hmyz), tak dostatek úkrytů, ale také míst vhodných k rozmnožování i třeba zimování. Jedině krajina, která je složená z jemnozrnné mozaiky dostatečně prosvětlených (nejlépe listnatých či smíšených) lesů s větším množstvím mrtvého a odumírajícího dřeva, květnatých luk, extenzivních pastvin, nepřerybněných mokřadů, prosluněných remízků, teplomilných strání, starých alejí, drobnějších lomů, ale i políček s mezemi, na které navazují přírodní zahrady u lidských sídel

6 vše s co nejmenším obsahem jedů ze zemědělských či lesnických postřiků dokáže vytvořit prostředí, ve kterém živočichové (a rostliny a vlastně i člověk) dokáží ustát čím dál větší výkyvy středoevropského klimatu. Ačkoli naše snahy o udržení či obnovu výše uvedené krajiny díky naší péči o více jak 140 přírodovědně cenných lokalit nejsou určitě zanedbatelné, pro přežití mnohých ohrožených druhů to bohužel zatím stále ještě zdaleka nebude stačit a bylo by třeba, aby podobně aktivních subjektů bylo podstatně více. A ideálně, aby na této myšlence více spolupracovali i zemědělci, myslivci, rybáři, či těžaři. Bohužel to je zatím spíše výjimkou a čeká nás v tomto směru ještě spousta práce. Veverka nalezena u sídla LČR odchovaná na kočičím mléce. Kampaň na pomoc tygrům slonům, nosorožcům či orangutanům pokračuje Dopad rozvoje palmových plantáží na přírodu tedy metla tropických deštných lesů zejména v nyní kácením nejvíce ohrožené jihovýchodní Asii, je v zahraničí už celkem známá a mnohé organizace i výrobci se už snaží problém nějak řešit. Avšak Česká republika se dosud tvářila, jako by se jí to skoro vůbec netýkalo, navzdory faktu, že je i ona jedním z hlavních viníků proč pralesy nadále mizí. Jen málokterý našinec o problému tuší. A když se ptáme na přednáškách, kolik přítomní posluchači palmového oleje za rok zkonzumují (průměrný Čech jej spořádá nejméně 3 kg ročně), tak všichni nechápavě třeští oči, co to má být za nejapnou otázku s předem jasnou odpovědí. O to více jsou pak všichni překvapeni, když zjistí, že palmový olej je nejen běžnou ale dokonce zcela každodenní součástí jejich (nezdravého) jídelníčku. Jsme proto rádi, že v kampani zaměřené na problematiku tuzemské spotřeby palmového oleje se nám podařilo postoupit zase o kousek dál. Založili jsme koalici nevládních organizací, veterinářů, lékařů, učitelů i celých škol, zoologických zahrad, záchranných stanic, firem, osobností veřejného života i jednotlivců zkrátka všech, kterým ničení unikátní přírody, stejně jako životního prostředí domorodých obyvatel či našeho zdraví není lhostejné a společnými silami to chtějí změnit. Členové a příznivci Koalice proti palmovému oleji nyní dodělávají základ profesionální webové stránky na téma palmového tuku (náhled jak to bude vypadat až bude hotovo naleznete zde: ), vydali už i o této problematice informační leták s infopanely. A vše už budou šířit mezi veřejnost a to jak v tištěné, tak i elektronické formě. Jakmile bude hotový výše uvedený web, začneme nejen s hromadný náborem dalších členů a příznivců koalice, ale v daleko větší míře budeme oslovovat i jednotlivé firmy s výzvou, aby začaly nezdravý a pro přírodu zcela smrtonosný palmový tuk nahrazovat domácími druhy olejů (ideálně ztužovaných modernějším = podstatně zdravějším způsobem). Tak to je alespoň ve stručnosti alespoň to nejdůležitější, co se nám s vaší pomocí podařilo v loňském roce dokázat. I přes velké množství dílčích úspěchů nás stále čeká ještě spousta práce, protože i nadále je tlak člověka na přírodu závratný a nám se zatím nedaří zastavit ničení přírody nejen na celém světě, ale dokonce zatím pořád ještě ani v našem regionu. Přesto, nebo právě proto to teď nesmíme vzdát, přesně v duchu myšlenky zakladatele sítě Světového fondu na ochranu přírody Sira Petera Scotta: Nezachráníme všechno, co bychom chtěli, ale zachráníme mnohem více, než kdybychom se o to nikdy nepokusili" Děkujeme, že v tom jedete s námi a nezištnou prací, nápady, morální, materiální či finanční podporou nám pomáháte myšlenky rozumné ochrany naší přírody, krajiny i celé planety uvádět v každodenní praxi. Jen díky vaší pomoci to jsme schopni hrnout dál! Za všechny a všechno okolo JARO Jaroměř David Číp

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

V Jaroměři 10.ledna 2010

V Jaroměři 10.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, milí přátelé, V Jaroměři 10.ledna 2010 chtěli bychom Vám alespoň touto cestou co nejsrdečněji poděkovat za Váš zájem o problematiku poraněných a ohrožených divokých

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Akce, které jsou svým termínem vhodné pro členy a příznivce JARO Jaroměř (nekryjí se s našimi akcemi), jsou již zapracovány do tohoto seznamu.

Akce, které jsou svým termínem vhodné pro členy a příznivce JARO Jaroměř (nekryjí se s našimi akcemi), jsou již zapracovány do tohoto seznamu. POZOR vzhledem k naší spolupráci s ochranou přírody na Slovensku doporučujeme každému vážnému zájemci z řad členů a příznivců JARO Jaroměř, ale i z jiných ochranářských organizací a institucí, jakožto

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2010 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně krahujec obecný) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaroměř Tel.: 603 847 189 e-mail: coracias@seznam.cz IČO: 67441076 www.jarojaromer.cz ČS a.s. Jaroměř č.ú. 1181891379/0800

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

V Jaroměři 18.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi,

V Jaroměři 18.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi, V Jaroměři 18.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi, tak jako každý rok bychom Vám alespoň touto cestou chtěli co nejsrdečněji poděkovat za Váš

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 PSM08_ZZ_w.doc str. 1 MÍSTO PRO PŘÍRODU Závěrečná zpráva o projektu Národní program ČSOP Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 číslo projektu: 320805 1. Údaje o žádající organizaci

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce.

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce. Živočichové na jaře Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Vypracovala: Mgr. Ivana Přibylová Vytvořeno: březen 2012 Ročník: 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět/přírodověda Anotace: Prezentace slouží

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Podklady pro účastníky tiskové konference Liberec 26. listopadu 2009 HISTORIE SPOLUPRÁCE Energetici se o ochranou

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost Ochrana životního prostředí VŠTVS Palestra s.r.o. Pilská 9 Praha 9 www.palestra.cz Obsah

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ČSOP Salamandr je nezávislá profesionální nezisková organizace, jejímž cílem je péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd a jejich okolí. Organizace

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Výsledky 2. kola výběrového řízení programu Ochrana biodiverzity:

Výsledky 2. kola výběrového řízení programu Ochrana biodiverzity: Výsledky 2. kola výběrového řízení programu Ochrana biodiverzity: číslo projektu 181427 151448 121460 111424 171416 organizace název projektu požadováno Ochrana herpetofauny Ochrana hereptofauny Ochrana

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Hana

Více

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 Realizátor (garant) projektu:

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace Z činnosti organizace 2013 1 2 Mladí kalousi ušatí čekající na vypuštění Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem a je tedy na pořadu dne zhodnotit ten uplynulý, tentokrát již po jedenácté, prostřednictvím

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK09EV_PSM_ZZ_D764_w str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje název projektu: Pozemkový spolek Meluzína Evidenční číslo smlouvy: D 764/2009 program: Environmentální výchova

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Český svaz ochránců přírody JARO. ve spolupráci. se správami CHKO Pálava a CHKO Biele Karpaty. Vás srdečně zvou na pracovně - vzdělávací akci

Český svaz ochránců přírody JARO. ve spolupráci. se správami CHKO Pálava a CHKO Biele Karpaty. Vás srdečně zvou na pracovně - vzdělávací akci Český svaz ochránců přírody JARO ve spolupráci se správami CHKO Pálava a CHKO Biele Karpaty Vás srdečně zvou na pracovně - vzdělávací akci MORAVSKOSLOVENSKÉ SENOBRANÍ 2013 kosení a úklid travních porostů

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více