Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi,"

Transkript

1 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi, Dovolujeme si co nejsrdečněji poděkovat za Vaši přízeň v roce 2013 a jako každým rokem posíláme alespoň nejstručnější ohlédnutí za loňským rokem. Letos už bude opravdu všechno jinak Jestliže jsme v předchozích letech na tomto místě psali, že celý rok se naše snaha o ochranu přírody rovnala šílenému hektickému blázinci, pak rok 2013 byl v tomto směru rozhodně nejhorší, aneb nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř Způsobila to hlavně souhra nepříznivých okolností zejména naplánovaný výpadek několika našich spolupracovníků, který navíc v druhé půli roku ještě zkomplikoval nedostatek finančních prostředků, neboť platby různých služeb, které zajišťujeme pro stát, byly letos mimořádně zpožděny a většinu prostředků určených zejména na zajištění projektů na ochranu a podporu naší divoké přírody jsme získali až těsně před Vánoci. Nebýt nezištné podpory ze strany našich sponzorů, našeho generálního partnera (firma R-Servis), či výdělků z provozu našeho eshopu, tak bychom to snad už letos nedokázali vůbec ufinancovat. Našich závazků na poli ochrany přírody jsme nakonec dokázali dostát jen díky maximálnímu pracovnímu nasazení většiny našich dobrovolníků či pracovníků, které v několika případech dokonce gradovalo i v období Vánoc a ustalo až několik hodin před faktickým koncem roku = tedy pár hodin před Silvestrovskou půlnocí. Alespoň z psychologického pohledu byla přece jen situace o poznání lepší než v minulosti, kdy jsme nejenže fyzicky neměli vůbec žádné prostředky a dostatek času na zajištění nejzákladnějšího chodu, ale dokonce ani onu vidinu, že se nakonec přece jen situace zlepší. Přesto jsme však do nového roku zcela vyčerpaně vstoupili s jediným předsevzetím, že takhle už to tedy opravdu dál už nepůjde. Rok 2014 tak, doufejme, bude ve znamení alespoň mírného útlumu našich aktivit, neboť jsme se již dostali za hranu, kdy se to fyzicky i psychicky nedá (alespoň z dlouhodobého pohledu) příliš zvládat. Tak nám prosím držte palce, ať se nám to tentokráte povede, protože zcela odbouraný, vyčerpaný, případně už téměř mrtvý ochranář toho pro přírodu už mnoho nesvede! Ale zpět k tomu nejdůležitějšímu - co se nám s vaší pomocí podařilo udělat pro přírodu. Pokud se nebudeme zabývat tím, že se nám podařilo udržet chod většiny našich tradičních aktivit (které však rozhodně není možné vnímat jako nějakou samozřejmost a už to je velký úspěch), tak nás nejvíce potěšila aktivní podpora či mnohdy až záchrana dalších velmi cenných přírodních lokalit. Ačkoli je to totiž mediálně či společensky daleko méně atraktivní téma (např. zejména v porovnání s provozem naší záchranné stanice), tak je jedna z nejzásadnějších činností, které pro ochranu našich živočichů a rostlin můžeme učinit. Jestliže se nám totiž nepodaří v přírodě uchovat vhodné podmínky pro alespoň trochu přijatelný život jejích obyvatel, byly by naše další doprovodné aktivity téměř zbytečné. Unikátní tanková střelnice v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko se konečně dočkala po více jak 20 letech první adekvátní péče, v pozadí hrad Bezděz

2 Nově zachraňovaná přírodovědně cenná území I v letošním roce jsme k lokalitám, o které dlouhodobě pečujeme, přibrali další nové, takže už pomáháme cca 140 územím na území Čech, Moravy i Slovenska. Jsme moc rádi, že se nám konečně podařilo zajistit prvních pár hektarů nejcennějších ploch v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku konkrétně na Vrchbělské střelnici. Tato vskutku mimořádně hodnotná lokalita (nejcennější český bývalý vojenský výcvikový prostor) si to opravdu zaslouží. Nejen kvůli nejbohatší české populaci celoevropsky ohroženého modráska černoskvrnného, ale i třeba kvůli více jak stovce kusů vstavače kukačky nebo vratičky měsíční či jako hnízdiště vzácných ptáků jako je třeba lelek nebo skřivan lesní. Výsledná plocha zásahů - kosení a odstranění travní hmoty včetně vykosení několika set mladých exemplářů dřevin zatím proběhla na ploše více jak 11 ha. Bohužel poslední českou populaci modráska komonicového se nám už tady zachránit nepodařilo, protože ji těsně před tím, než jsme se začali o lokalitu zajímat, zasypaly stovky tun popílku. Ale jsme přesvědčeni, že alespoň pro zbývající cenné druhy přišla naše aktivita snad ještě včas. Děti z mateřské lesní školky Větvička při práci na obnově bezlesí na Plachtě. Další velmi významné území, kde jsme letos začali nově pomáhat, je Tematínská lesostep na Slovensku. Jedná se spíše o celé menší pohoří, kde se nalézají desítky krásných teplomilných strání, které doslova hýří životem. Jde o nejbohatší lokalitu motýlů na celém Slovensku (!) což už samo o sobě mluví za vše. Dokonce zde byl popsán (a dosud zde přežívá) i jeden z mála endemitů Slovenska modrásek slovenský. K tomu je třeba připočítat ještě např. desítky druhů orchidejí včetně takových špeků jako je rudohlávek jehlancovitý nebo hnědenec zvrhlý, velmi bohaté populace krásné, až přes 10 cm veliké kobylky ságy, půlmetrové ještěrky zelené a až půl druhého metru dlouhé užovky stromové, ale i četná hnízdiště lelků nebo bohatá loviště orlů královských. Zkrátka jde o jednu z nejcennějších Slovenských lokalit, navíc mimořádné krajinářské hodnoty. Bohužel zde mnohá krásná místa byla v minulosti záměrně zalesněna nepůvodní borovicí černou nebo jasanem zimnářem. To má spolu s přirozeným zarůstáním pro většinu zdejších druhů fatální následky. Proto máme obrovskou radost, že jsme mohli toto krásné pohoří nejen navštívit a obdivovat zdejší přírodní krásy, ale i aktivně přispět k jeho ochraně a to jak přímo fyzicky, tak i výzkumem co nejúčinnějších metod pro obnovu a udržení zdejších nejcennějších ploch. Další nově zachraňovanou cennou plochou je menší teplomilná loučka doslova narvaná vzácnými druhy rostlin i živočichů nedaleko Polních Chrčic na Žehuňsku ve středních Čechách. Mnohokráte jsme se sem již chystali, ale pokaždé nezbyl čas, až teprve letos se nám to povedlo snad zejména pro zdejší populaci hořečku nahořklého nepřišla naše pomoc příliš pozdě. Kriticky ohroženým kobylkám ságám pomáháme přežít jak na jižní Moravě, tak i na západním Slovensku. K dalším loňským novinkám patřila dobromyslová stráň doslova na dohled od Kájinkova Mírova na Olomoucku nebo mezofilní květná loučka u Kocléřova na Trutnovsku. Pustili jsme se i do moc hezké teplomilné stráně s polštářky mateřídoušky ve Vestci nedaleko Jaroměře. Adekvátní péče se dočkaly i úchvatné mokřadní plochy se sněhově bílými porosty suchopýrů a ďáblíků bahenních u Malého Karlova na Choceňsku, teplomilné stráně u Starkoče na Náchodsku, mírně podmáčené louky u Vinic na Vysokomýtsku chráněné formou VKP Babka, sušší stráňka

3 Plechtinec na Moravskotřebovsku či naopak velmi podmáčený mokřad Za horama u obce Přívrať na Českotřebovsku a nakonec i louka s bohatou populací evropsky chráněného hadince červeného u Blatničky na jihomoravském Uherskohradišťsku. Jednorázovou podpůrnou akci, která by na několik let měla teď stačit, jsme provedli i v bývalém kamenolomu Zieleniec v Polsku. Za zmínku stojí i to, že se nám podařilo zajistit údržbu většiny nově odlesněných ploch v Přírodní památce Na Plachtě, což byla vzhledem k množství a velikosti nově odlesněných ploch s velmi těžkým (členitým) terénem docela fuška. Výraznou vzpruhou pro živočichy vázané na písek bylo i stržení 1,4 ha drnu na nových částech lokalit Čeperka a (Východo)Česká Sahara. Podrobnosti k jednotlivým lokalitám je možné nalézt na Národní přírodní rezervace ale také evropsky významná lokalita Tematínská lesostep na úpatí Povážkého Inovce na Slovensku Stav naprosté většiny našich lokalit je nyní díky našim předchozím zásahům až na pár výjimek celkem ucházející (jak velké množství byrokratické i manuální práce se za touto zdánlivě nenápadnou větou ukrývá, si dokáže představit jen asi málokdo ;)). K oněm výjimkám patří zejména BVVP Milovice (část Traviny a část Pozorovatelna východ), kde byly zatím naše zásahy nedostatečné, ale kde se do toho pustíme letos, protože se nám konečně podařilo získat potřebné souhlasy vlastníků a úředníků. Stejně tak v letošním roce už doháníme (leckde jsme to už dokonce stihli dohnat teď během ledna) další lokality, které jsme nestihli dostatečně zajistit v roce 2013, tedy hlavně louky u Dlouhopolského rybníka, Přerovskou a Semickou hůru, Heřmanickou stráň, Hraničky, Plechtinec či Radkov. Pouzřanskou step na jižní Moravě vzhledem k její velké rozloze také nejsme schopni zatím zajistit úplně celou, ale jestliže se nám zde podařilo v loňském roce obnovit cca 6 ha, tak alespoň to nejnutnější se nám zde podařilo uchránit, tím spíše když letos zde budeme opět pokračovat. Potěšitelné je, že většina lokalit na Slovensku, kde jsme měli vždy obří rezervy, by měly být nyní postupně zajišťovány místními lidmi v rámci nově podpořených projektů z EU, a proto zde naše práce již možná nebude tolik nutná, respektive se budeme moci vrhnout na jiné zdejší lokality o kus dál na východ. Další milník naše první soukromá rezervace Během roku 2013 se nám díky veřejné sbírce Místo pro přírodu podařilo vykoupit do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody přes 4 hektary Ještěrčího ráje. Jedná se o první soukromou ještěrčí rezervaci v ČR. Součástí této vykoupené lokality, které jinak hrozila přeměna na plantáž japonských topolů, je také neúrodné pole, které jsme začali upravovat tak, aby se z něj stalo místo vhodné pro přírodu a její obyvatele. Časem se nám zde snad podaří zbudovat periodický mokřad a celou rezervaci bychom rádi formou vrátek mezi jednotlivými výběhy doplněných o stezky s informačními panely lépe zpřístupnili široké veřejnosti. I když víme, že první vlaštovka jaro nedělá, je to přece jen jedna z prvních náhrad za přírodovědně cenné pozemky, které bohužel neustále mizí pod pluhy

4 traktorů (v (v lepším případě), častěji však pod velkoobjemovými sklady či satelitními městečky. Alespoň zatím vypadá, že Ještěrčí ráj nebude naší poslední soukromou rezervací. V současné době máme rozjednané získání dalších dvou soukromých rezervací teplomilnou stráň s velmi vzácným hořečkem nahořklým u Velkého Vřešťova (o kterou se staráme už přes deset let) a část mokřadní louky Malá Vachta v údolí Olešenky (o kterou se staráme dokonce už déle jak 25 let). Vlevo nová plocha Ještěrčího ráje před první pastvou, vpravo vysetá řepka olejka, která by za normálních okolností dnes rostla i na nově získaném pozemku. Aneb návrat místa pro přírodu v přímém přenosu Velmi nás těší, že se o další významný krok posunul i projekt České společnosti ornitologické, se kterým ornitologům v rámci našich sil pomáháme. Pro změnu první soukromá ptačí rezervace dosáhla dalšího bodu svého rozvoje. Díky získanému povolení k nakládání s vodami se na podzim mohla do závlahového systému konečně pustit voda, čímž došlo nejen k zvýšení hladiny podpovrchové vody, ale i mělkému zaplavení mnohých terénních nerovností. Pokud bude ve stejném stavu ptačí park i během jara 2014, tak se milovníci ptáků mají opravdu na co těšit! Obří voliéra pro čápy i další zdejší loňské změny v rozvoji stanice Díky přízni našeho generálního partnera firmy R-servis, ale i dalších donorů (zejména LČR, Krajský úřad, Magistrát Hradce Králové) i dalších sponzorů se nám podařilo na stanici v loňském roce zajistit celou řadu investičních akcí. Zhotovili jsme např. voliéru úctyhodných rozměrů (30 x 30 m x 30 m) pro trvale handicapované černé a bílé čápy - snad se tedy letos od nich dočkáme mláďat konečně budou mít k něčemu takovému prostor. Dále jsme na stanici dokončili ve vznikajícím areálu živé zahrady i velké koupací jezírko, které kromě možnosti nechemického koupání vytvoří i nový životní prostor pro vážky, obojživelníky a další živočichy. Vypracovali jsme i projekt na další zvelebování živé zahrady, která by měla obsahovat funkční ukázky celé řady opatření na podporu fauny i flóry tuzemských zahrad a některá z nich jsme už i přímo zrealizovali (broukoviště, suché zimoviště pro obojživelníky sklepního typu, zimoviště pro ježky). Pro návštěvníky stanice (respektive organizované skupiny osob) připravujeme v souvislosti s dokončováním živé zahrady na letošní rok i nový vzdělávací program. Naše stanice byla v některých chvílích doslova k nepoznání Akci, při které doslova nezůstal kámen na kameni, byly venkovní rozvody vody i el. energie, což po ukončení stavebních prací značně zefektivnilo práci ošetřovatelů, kteří pak mohou ještě více ušetřeného času věnovat péči o zraněné pacienty. Další velkou akcí byla částečná rekonstrukce a hlavně i vnitřní elektrifikace

5 a s rozvodem vody u samostatně stojícího objektu (tzv. domeček), díky čemu alespoň částečně vyřešíme problém se zoufalým nedostatkem vnitřních prostor pro potřebu stanice. Ptačí tragédie letošního roku a někteří zajímavější loňští pacienti Mezi loňské nejzajímavější pacienty můžeme jednoznačně počítat mláďata ořešníka kropenatého, které se nám podařilo úspěšně odchovat. Dalším nezvyklým přírůstkem bylo sotva dvoudenní kuře chřástala polního. Během strojového sečení louky přišlo o své rodiče a od sekačky samo utrpělo zranění, kterým po několika dnech nakonec podlehlo. Starali jsme se třeba i o tři mláďata motáka pochopa, kterým pro změnu polní práce zničily hnízdo. Nakonec se nám je podařilo úspěšně navrátit do přírody, stejně jako třeba vzácného ledňáčka říčního, jenž narazil na překážku. Velkou radost jsme měli i úspěšného vypuštění méně běžného včelojeda lesního, nebo vzácného kalouse pustovky, kterou jsme přijali a léčili od loňského roku, ale pochopitelně i z navrácení více jak 170 našich dalších vyléčených pacientů. Část nové čapí voliéry na záchranné stanici Loňský průběh roku byl však vskutku hodně nešťastný a zejména volně žijící živočichové na to hodně doplatili. Vlivem nezvykle protáhlé zimy uhynulo značné množství hmyzožravých ptáků zejména drozdů, skřivanů, ale i třeba čejek chocholatých. Následovalo extrémně deštivé jaro, kdy přišli čápi až o devadesát procent (!) mláďat. Podobně žalostně na tom byli i tažní hmyzožraví ptáci (vlaštovky, jiřičky, lejsci, rehci, pěnice, ), u kterých byly ztráty mláďat rovněž závratné. Problémy však pravděpodobně měla i kuřátka hrabavých ptáků, krátkokřídlých či bahňáků, která neměla kde oschnout, stejně jako třeba malí zajíčci, kteří jsou v deštivém počasí náchylnější i na různé nemoci. Měli jsme i zvýšený příjem mláďat netopýrů což může být rovněž důsledek deštivého jarního počasí. Naopak naši stálí ptáci (jako např. sýkory) svá hnízdění pro jistotu pozdržela a jako o život začala hnízdit teprve v létě, kdy už by měla být s hnízděním dávno hotova. Začátkem léta pro změnu panovala úmorná vedra, se kterými se musela potýkat hlavně mláďata z pozdějších hnízdění. A tento podivný a extrému plný rok zakončila naopak zcela nezvykle teplá zima. Ta sice mnohým živočišným druhům spíše vyhovuje, jiným však může naopak působit větší komplikace např. u živočichů, kteří mají problém uložit se k pravému zimnímu spánku (netopýři, ježci, medvědi, ). Vlivem teplé zimy od nás neodletěli někteří stěhovaví ptáci (např. čejky) a pokud dojde v rámci celé Evropy k prudkému ochlazení, jež bude doprovázet bohatá sněhová nadílka, tak už na svá tradiční zimoviště ve Středomoří nemusí stihnout včas doletět. Mladý ořešník kropenatý po více jak čtrnáctidenním pobytu na záchranné stanici. Právě zde je vidět, že pokud nemáme přijít o celou řadu dnes zatím stále ještě běžných druhů živočichů (o těch vzácnějších ani nemluvě), je třeba, aby v přírodě měli pokud možno co nejlepší podmínky. Tzn. dostatek rozmanité potravy (např. druhově bohaté porosty lesních i lučních bylin a dřevin, na které je vázán základní zdroj potravy většiny divokých živočichů hmyz), tak dostatek úkrytů, ale také míst vhodných k rozmnožování i třeba zimování. Jedině krajina, která je složená z jemnozrnné mozaiky dostatečně prosvětlených (nejlépe listnatých či smíšených) lesů s větším množstvím mrtvého a odumírajícího dřeva, květnatých luk, extenzivních pastvin, nepřerybněných mokřadů, prosluněných remízků, teplomilných strání, starých alejí, drobnějších lomů, ale i políček s mezemi, na které navazují přírodní zahrady u lidských sídel

6 vše s co nejmenším obsahem jedů ze zemědělských či lesnických postřiků dokáže vytvořit prostředí, ve kterém živočichové (a rostliny a vlastně i člověk) dokáží ustát čím dál větší výkyvy středoevropského klimatu. Ačkoli naše snahy o udržení či obnovu výše uvedené krajiny díky naší péči o více jak 140 přírodovědně cenných lokalit nejsou určitě zanedbatelné, pro přežití mnohých ohrožených druhů to bohužel zatím stále ještě zdaleka nebude stačit a bylo by třeba, aby podobně aktivních subjektů bylo podstatně více. A ideálně, aby na této myšlence více spolupracovali i zemědělci, myslivci, rybáři, či těžaři. Bohužel to je zatím spíše výjimkou a čeká nás v tomto směru ještě spousta práce. Veverka nalezena u sídla LČR odchovaná na kočičím mléce. Kampaň na pomoc tygrům slonům, nosorožcům či orangutanům pokračuje Dopad rozvoje palmových plantáží na přírodu tedy metla tropických deštných lesů zejména v nyní kácením nejvíce ohrožené jihovýchodní Asii, je v zahraničí už celkem známá a mnohé organizace i výrobci se už snaží problém nějak řešit. Avšak Česká republika se dosud tvářila, jako by se jí to skoro vůbec netýkalo, navzdory faktu, že je i ona jedním z hlavních viníků proč pralesy nadále mizí. Jen málokterý našinec o problému tuší. A když se ptáme na přednáškách, kolik přítomní posluchači palmového oleje za rok zkonzumují (průměrný Čech jej spořádá nejméně 3 kg ročně), tak všichni nechápavě třeští oči, co to má být za nejapnou otázku s předem jasnou odpovědí. O to více jsou pak všichni překvapeni, když zjistí, že palmový olej je nejen běžnou ale dokonce zcela každodenní součástí jejich (nezdravého) jídelníčku. Jsme proto rádi, že v kampani zaměřené na problematiku tuzemské spotřeby palmového oleje se nám podařilo postoupit zase o kousek dál. Založili jsme koalici nevládních organizací, veterinářů, lékařů, učitelů i celých škol, zoologických zahrad, záchranných stanic, firem, osobností veřejného života i jednotlivců zkrátka všech, kterým ničení unikátní přírody, stejně jako životního prostředí domorodých obyvatel či našeho zdraví není lhostejné a společnými silami to chtějí změnit. Členové a příznivci Koalice proti palmovému oleji nyní dodělávají základ profesionální webové stránky na téma palmového tuku (náhled jak to bude vypadat až bude hotovo naleznete zde: ), vydali už i o této problematice informační leták s infopanely. A vše už budou šířit mezi veřejnost a to jak v tištěné, tak i elektronické formě. Jakmile bude hotový výše uvedený web, začneme nejen s hromadný náborem dalších členů a příznivců koalice, ale v daleko větší míře budeme oslovovat i jednotlivé firmy s výzvou, aby začaly nezdravý a pro přírodu zcela smrtonosný palmový tuk nahrazovat domácími druhy olejů (ideálně ztužovaných modernějším = podstatně zdravějším způsobem). Tak to je alespoň ve stručnosti alespoň to nejdůležitější, co se nám s vaší pomocí podařilo v loňském roce dokázat. I přes velké množství dílčích úspěchů nás stále čeká ještě spousta práce, protože i nadále je tlak člověka na přírodu závratný a nám se zatím nedaří zastavit ničení přírody nejen na celém světě, ale dokonce zatím pořád ještě ani v našem regionu. Přesto, nebo právě proto to teď nesmíme vzdát, přesně v duchu myšlenky zakladatele sítě Světového fondu na ochranu přírody Sira Petera Scotta: Nezachráníme všechno, co bychom chtěli, ale zachráníme mnohem více, než kdybychom se o to nikdy nepokusili" Děkujeme, že v tom jedete s námi a nezištnou prací, nápady, morální, materiální či finanční podporou nám pomáháte myšlenky rozumné ochrany naší přírody, krajiny i celé planety uvádět v každodenní praxi. Jen díky vaší pomoci to jsme schopni hrnout dál! Za všechny a všechno okolo JARO Jaroměř David Číp

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Základní fakta a význam pojezdů terénní techniky: - Bývalé pojezdy vojenské techniky vytvořili často přírodovědně

Více

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.22 Vzdě lávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

foto: ing. Libor Dostál

foto: ing. Libor Dostál Název školy: Základní škola a Mateřská škola Prysk,okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Eva Vavřinová Názevmateriálu: VY_32_INOVACE_15 _ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA_Chránění ptáci Číslo projektu:

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Záchranné stanice handicapovaných zvířat

Záchranné stanice handicapovaných zvířat Záchranné stanice handicapovaných zvířat Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činností záchranných stanic a se záchrannými stanicemi v Pardubickém kraji Dlouhodobé cíle: seznámení se s možností využít

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Ing. Jan Dvorský

Ing. Jan Dvorský Zákonné požadavky na hospodaření 1 a 5 Životní prostředí Ing. Jan Dvorský 10.02.2009 Oblast životní prostředí Podoblast ochrana ptáků Implementace Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS.

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem Zpráva z projektu Nestlé pro vodu v krajině Jaromír

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Modrá kniha biodiverzita

Modrá kniha biodiverzita Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Modrá kniha biodiverzita Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.36 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš Hruzík

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Český svaz ochránců přírody Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Obojživelníci a jejich funkce v přírodě Ukazatelé čistoty vod a prostředí Jako první reagují na změny životního prostředí Patří do potravy

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Údržba Jablunkovských Šancí

Údržba Jablunkovských Šancí Údržba Jablunkovských Šancí V roce 2012 zahájila obec Mosty u Jablunkova údržbu Jablunkovských Šancí. S přispěním dotace z Moravskoslezského kraje na sečení a vymýcení náletových dřevin se území podařilo

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Název: Zimní spánek. Seznam příloh. Obrázky pro náhodné rozdělení do skupin. Motivační obrázky. Motivační texty. Pracovní list Zimní spánek

Název: Zimní spánek. Seznam příloh. Obrázky pro náhodné rozdělení do skupin. Motivační obrázky. Motivační texty. Pracovní list Zimní spánek Název: Zimní spánek Tradiční a nové způsoby využití energie Seznam příloh Obrázky pro náhodné rozdělení do skupin Motivační obrázky Motivační texty Pracovní list Zimní spánek Obrázky pro náhodné rozdělení

Více

V Jaroměři 10.ledna 2010

V Jaroměři 10.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, milí přátelé, V Jaroměři 10.ledna 2010 chtěli bychom Vám alespoň touto cestou co nejsrdečněji poděkovat za Váš zájem o problematiku poraněných a ohrožených divokých

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Prezentace projektu na vybraném biocentru.

Prezentace projektu na vybraném biocentru. Prezentace projektu na vybraném biocentru. Vracet krajině její původní charakter? Navracet lesu jeho původní funkci? Podporovat domácí druhy dřevin? Na takové a řadu souvisejících otázek lze dát bezpochyby

Více

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ )

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) GREEN LIFE EDUCATION představuje výchovně vzdělávací projekt NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) 2016 Výchovně vzdělávací projekt: Nejbohatší Ekosystémy Planety Země ( NEPZ) ÚVOD: Projekt NEPZ

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH Natura 2000 OBSAH CO JE TO NATURA 2000? LESY HORSKÉ HOLE RAŠELINIŠTĚ LOUKY EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY V JESENÍKÁCH PTAČÍ OBLAST JESENÍKY JAK SE LIŠÍ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 OD DNEŠNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ?

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty 7. 7. 2015 Dopoledne cesta z Hradce Králové do Prahy a na Letiště Václava Havla. V 11:55 odlet do Osla. Na letišti v Oslu Gardermoen půjčení auta a přesun do Osla k ubytování.

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE Záchranné programy zvláště chráněných druhů Problematika záchranných programů je upravena v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. K ochraně zvláště chráněných

Více

KÚ Pardubického kraje Komenského nám PARDUBICE. Věc : Těžba v PR Rohová stížnost na postup OOP

KÚ Pardubického kraje Komenského nám PARDUBICE. Věc : Těžba v PR Rohová stížnost na postup OOP KÚ Pardubického kraje Komenského nám. 125 532 11 PARDUBICE Věc : Těžba v PR Rohová stížnost na postup OOP Se značným znepokojením Vám oznamujeme, že jsme koncem měsíce listopadu 2011 zaznamenali případy

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Vycházky do přírody pro rodiče a děti

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Vycházky do přírody pro rodiče a děti Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Vycházky do přírody pro rodiče a děti dle Smlouvy OSKOL/FRM/000602/2013/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Jméno: Rostliny se vyskytují všude. Rostliny jsou pouze malé. Rostliny vyrábí vodu. Rostliny slouží jako potrava.

Jméno: Rostliny se vyskytují všude. Rostliny jsou pouze malé. Rostliny vyrábí vodu. Rostliny slouží jako potrava. č. 31 název Organismy a prostředí I. anotace V pracovních listech se žáci seznámí s výskytem rostlin. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Jaroslav Rožnovský Projekt EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014 Resilience a adaptace

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Vážení přátelé přírody,

Vážení přátelé přírody, RNDr. Lukáš Spitzer Muzeum regionu Valašsko, p.o. entomolog, vedoucí Přírodovědného oddělení Vsetín http://www.muzeumvalassko.cz/kontakt/adresar/lukas-spitzer/ Vážení přátelé přírody, při Vašich terénních

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých je si vědom svých

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Soutok Moravy a Dyje promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vymezení území navrhovaná CHKO rozloha

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Fousek o. s. Lidická 247/26, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Během roku 2012 byla hlavní

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Ochrana přírodního dědictví

Ochrana přírodního dědictví Partnerství : proč a jak Vaše podpora je pro nás opravdu důležitá. Ochrana přírodního dědictví Beskyd a péče o jeho uchování je závislá na finančních prostředcích i morální podpoře zodpovědných lidí. Podpořte

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Príroda ˇ si (ne)poradí C4

Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Mezinárodní úmluvy Příloha 7 1 Úmluva o ochraně biodiverzity (přírodní rozmanitosti) Úmluva byla sjednána při světovém summitu v Rio de Janeiru v roce 1992, v ČR je platná od

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Živočichové u vody a ve vodě úvod

Živočichové u vody a ve vodě úvod Živočichové u vody a ve vodě úvod U vody nebo ve vodě žije obrovské množství živočichů. Blíže se seznámíme pouze s trojicí zástupců z každé skupiny: Savci Vydra říční je šelma příbuzná lasičkám či kunám.

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha).

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha). HOSTĚTÍN Území obce leží v SV části okresu Uherské Hradiště a celé náleží do CHKO Bílé Karpaty. Rozkládá se kolem potoka Kolelače 5 km severovýchodně od Bojkovic. Obec má 240 obyvatel. Výjimečná je především

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tato publikace vychází za podpory Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji www.botanicka.cz Zdeňka Nikodémová Bohumil Bradna Jak vypěstovat květnatou

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

Očekávaný výstup: Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

Očekávaný výstup: Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1B_Čtenářská_gramotnost_na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1B_29_Louka Vyučovací předmět:

Více