E-ZPRAVODAJ CECHU. Mor včelího plodu na tapetě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-ZPRAVODAJ CECHU. Mor včelího plodu na tapetě"

Transkript

1 E-ZPRAVODAJ CECHU ROK 2012 ŘÍJEN Mor včelího plodu na tapetě Ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci se uskutečnila informativní schůzka mezi veterináři a zástupci Cec h u p r o f e s i o n á l n í c h v č e l a ř ů k možnostem prevence a tlumení moru včelího plodu. Za Státní veterinární ústav Olomouc se jej zúčastnil MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D., za Český svaz včelařů předseda RNDr. Václav Švamberk, za Cech profesionálních včelařů prezident Jan Kolomý a farmáři Ing. Kamil Kurtin a Jan Kubeš. Z VARROÁZY NA MOR Jednání zahájil prezident cechu Jan Kolomý seznámením s problémy z praxe v oblasti prevence a tlumení moru včelího plodu, s navrhovanými změnami vyhlášek a závěry dosavadních jednání k této problematice. Jaroslav Bzdil představil činnost a možnosti SVÚ Olomouc jako instituce zabývající se zdravím včel v České republice. Ústav je schopen provést v jednom roce plošné vyšetření včel na výskyt moru včelího plodu v celém Česku. Jednalo by se pravděpodobně o vzorků po 100 včelstvech. Cena jednoho vzorku činí 500 Kč (tj. celkem 2,5 milionu korun pro celé území republiky). Bylo shodně konstatováno, že by v jednom roce stačilo vyšetřit poloviční množství včelstev a v následujícím roce druhou polovinu. Ohledně zajištění financování je možno vést i diskusi o přesunu peněz z vyšetření na varroázu, vedení ČSV se této diskusi nebrání. Členové Cechu profesionálních včelařů spatřují hlavní problém v nízkém početním stavu veterinárních pracovníků. Ten je příčinou jejich velké pracovní přetíženosti. Soudí, že za dodržení všech stávajících vyhlášek by mohlo dojít ke kolapsu. Václav Švamberk v této souvislosti navrhl, aby po zveřejnění výsledků šetření v případě hrozícího kolapsu byly při řešení situace preferovány oblasti s koncentrací výskytu moru včelího plodu, kde by byla zahajována správní řízení. Bylo jednoznačně konstatováno, že v Česku chybí národní program eradikace moru včelího plodu poskytující ucelený přehled o výskytu nákazy, stanovující lokality k provedení šetření a množství odebraných vzorků, popisující organizaci dohledávání (Pokračování na straně 3)

2 STRANA 2 KALENDÁRIUM E-ZPRAVODAJ CECHU Říjen na včelí farmě Desátý měsíc v roce označujeme za klidnější, i když to zdaleka neznamená, že je pro nás úplně odpočinkový. Je to ale doba, kdy se věnujeme evidenci včelstev, hodnocení ekonomičnosti provozu a plánování dalšího rozvoje chovu. K tomu všemu si musíme najít čas na vzdělávání konkrétně na studium odborné literatury. PERIODIKA Měly by nám pomoci i časopisy určené pro chovatele měsíčník Českého svazu včelařů Včelařství a také po několik let již vycházející Moderní včelař, periodikum Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ. Mnohým z nás je přístupný také slovenský svazový časopis Včelár. Pro ty, kteří ovládají cizí jazyky, není problémem sehnat informace na internetu. A ti, co umějí jenom česky a slovensky, najdou nemalé množství rad i na českých a slovenských webových stránkách. Vstřebávání množství nových informací sloužících k sebevzdělávání nemusíme zvládnout hned v říjnu. Máme na to přece celou řadu dalších týdnů a měsíců. Sebevzdělávání je celoživotní činností. REGENERACE Říjen rovněž vybízí k obnově našich tělesných a duševních sil. Zvláště při překročení určité věkové hranice je pobyt v lázních dobrou přípravou na následující sezonu. CO DĚLAT Také na stanovištích včelstev máme stále prostor pro naši činnost. Věnujeme se přípravě preventivních opatření proti šíření varroázy. Je také čas na zúžení česen a vkládání podložek. Při těchto aktivitách si prověřujeme stav včelstev. Důležitá je i činnost směřující k zabránění vniknutí myší do úlů. V našem případě (na Včelí farmě Lom na Mostecku) je to zúžení česna. Pokud máte jinak upravená česna a vstup je vyšší než 7 milimetrů, česno zajistěte mřížkou. (Ale pozor! Nepoužíváme mřížku vyrobenou z klasické mateří! Na to již doplatil mnohý včelař. Při náhlém velkém proletu dojde zaručeně ke katastrofě!) PROBLÉM K ZAMYŠLENÍ Pokusme se jako vždy zamyslet nad jedním z problémů. Dnes to bude způsob postupu uplatňovaný během aplikace preventivních opatření proti šíření roztoče Varroa destructor. Příslušné veterinární opatření připomíná podle mého názoru přílišné vodění za ručičku. Ve spojení s následným vyšetřením zimní měli je to značné plýtvání nedostatkovými státními finančními prostředky. Ty by se jistě daly pro zajištění zdraví včel použít efektivněji. Navíc v mnohých základních organizacích Českého svazu včelařů všechna ošetření provede za včelaře určený dobrovolník. Můj názor je ten, že chovatel, který není schopen se o své hospodářské zvíře (potažmo o zvíře obecně) řádně postarat, má si najít jinou činnost (koníček). Souvisí to také s problémem, na který soustavně upozorňujeme. Tím je velmi nízká vzdělanostní úroveň včelařů. Existence tohoto problému je nepochopitelná. Vždyť do vzdělávání včelařů proudí takové množství peněz! Nutno konstatovat, že i kvalitních přednášek se účastní stále méně a méně včelařů. Ti, co na ně docházejí, jsou stále stejní. Vědí hodně z teorie i praxe. Jsou to ti, kteří znalosti vyhledávají sami a zajímají se o nové poznatky. Bohužel, takových příkladných chovatelů je žalostně málo. Petr TÁBORSKÝ Včelí farma Lom

3 ROK 2012 INFORMACE STRANA 3 Mor včelího plodu na tapetě (Pokračování ze strany 1) ohnisek moru včelího plodu. Problémem je, že nejsou vyčísleny finanční náklady celoplošného šetření, ani kým budou uhrazeny. Za vzor může posloužit slovenský plán eradikace moru včelího plodu. Na dotaz, zda má profesionální včelař možnost si přes Státní veterinární ústav za své prostředky nechat provést orientační monitoring včelstev na své farmě na eventuální přítomnost spor moru včelího plodu bez okamžitého zahájení správního řízení, bylo Včelaři z francouzského městečka Ribeauville nevěřili vlastním očím, když zjistili, že jejich úly jsou plné modrého a zeleného medu. Za jeho neobvyklé zbarvení zřejmě mohou zbytky pestrobarevných bonbonů, z nichž se v nedaleké továrně vyrábí bioplyn. VINÍK: MARS Včelaři z městečka v Alsasku si nepřirozeného zbarvení medu všimli poprvé v srpnu. Jejich pátrání je dovedlo až ke čtyři kilometry vzdálené bioplynové stanici, jež zpracovává odpad ze štrasburské továrny společnosti Mars, známého výrobce čokoládových tyčinek a různých cukrovinek. V bioplynové stanici se zpracovává také odpad z bonbonů M&M s, což je v podstatě obdoba našich lentilek. odpovězeno, že žádnou možnost nemá. Jednání bylo velmi otevřené, užitečné, pro účastníky zajímavé ve všech projednávaných bodech, posloužilo k získání dalších informací. Schůzka trvala tři hodiny, přitom bylo stále o čem diskutovat. Velmi pozitivní přístup Václava Švamberka, jenž navíc seznámil s kritikou situace vznesenou nákazovou komisí působící při republikovém výboru ČSV, svědčí o tom, že i svaz si uvědomil vážnost situace a má snahu o posun při řešení problémů kolem výskytu moru včelího plodu. Jan KOLOMÝ prezident CPV Douška pod čarou: Jaroslav Bzdil prohlásil, že včely jsou z ekologického hlediska důležitější než krávy. Trápení Francouzů: Modrý med! HOTOVÉ NEŠTĚSTÍ Včelaři dospěli k závěru, že právě potravinářské barvivo ze sladkých skořápek těchto čokoládových bonbonů je příčinou jejich neštěstí. Obarvený med totiž prý nikdo nechce kupovat. Pro mě tohle není med. Je to neprodejné, postěžoval si podle webu Telegraph.co.uk šéf organizace místních včelařů André Frieh. Barevný med není jejich jedinou starostí. V minulých letech jejich včelstva decimovaly nemoci a kruté zimy. Zdroj: idnes.cz

4 STRANA 4 PŘEDSTAVUJEME VČELÍ FARMY E-ZPRAVODAJ CECHU Lom: v dlouhodobém útlumu Počínaje tímto číslem E-zpravodaje cechu začínáme s představováním farem včelích či jiných, v nichž je jednou z nosných činností aktivita z oboru včelařství. Dnes nám poslouží jako ukázka Včelí farma v Lomu na Mostecku. Ta postupně přechází do útlumu. Potýká se s problémem, který čeká obdobné podniky, pokud nemají nástupce. Jejich prodej je velmi obtížný (zvláště v dnešní nelehké době). CHARAKTERISTIKA Početní stav včelstev na vrcholu činnosti: necelých 300 Kontakty: telefonní číslo Webové stránky: Historie: Včelí farma vznikla v prostorách bývalé stavební firmy. Její základ tvořilo 50 včelstev v rodinné včelnici. Tuto základnu rozšířila včelstva zakoupená ze Včelí farmy Kolomý ve Starém Městě u Bruntálu a následně systém oddělků brzy navýšil stav na již zmíněné množství tří set. Součástí provozu byla i truhlárna a vyučený truhlář v rodině zajistil dostatek provozních prostředků. Vše bylo připraveno v provedení tenkostěnných úlů na rámkové míře 39 x 24 cm, kterých využívala Včelí farma Kolomý. Technika: Veškerá potřebná technika pro obdobné podniky nebyla k dispozici, a tak byly zadány požadavky na její výrobu. Podařilo se docílit takového stavu, že lomská farma byla na svoji dobu na Sběr zimní měli. opravdu velmi dobré technické úrovni. Zařízení ještě nyní dožívá ve zbytkovém podniku. Služby: Ke včelí farmě od samého počátku patřila včelařská prodejna, ale i včelařské vzdělávací centrum. Součástí farmy bylo také výkupní místo na Prodej v Sasku. med a včelí vosk. Zpočátku jsme vykupovali med pro Včelu Předboj. To byl podnik ještě v majetku ČSV. Později jsme vykupovali med i pro jiné výkupce. Jak docházelo ke snižování cen včelího produktu, spolupráci na výkupu jsme ukončili. Důvodem bylo naše znechucení. Nadávky na cenu medu ze strany včelařů byly adresovány nám (a nikoli viníkům tohoto stavu). Nyní farma vykupuje pouze propolis. Vybavenost: Stáčírna a plnírna medu byla budována podle systému HACCP a prošla přísným schvalovacím řízením (v době, kdy požadavky byly přímo absurdní, téměř shodné s předpisy pro provozovny na zpracování masa). Odbyt medu: Hlavní včelí produkt jsme dodávali do maloobchodní sítě. Kromě toho náš med byl součástí dortu medovník pečeného a do obchodní sítě distribuovaného firmou Medova. Dalším větším odběratelem bylo řeznictví Radoš, které uvedlo na trh medovou šunku. Ocenění: Med a dort medovník získaly ve svých kategoriích hned v prvním ročníku soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje kraje Přemysla Oráče hlavní cenu. Také medová šunka dostala řadu ocenění. Zaměstnanci: Stálé zaměstnance farma (Pokračování na straně 5)

5 ROK 2012 PŘEDSTAVUJEME VČELÍ FARMY STRANA 5 (Pokračování ze strany 4) neměla. Brigádníci byli přijímáni na pracovní dohodu v době kumulací prací. Jen v prodejně byl zaměstnáván prodavač (na zkrácený úvazek). Ten ještě vypomáhal při nárazových pracích (příprava rámků, opravy zařízení a jiné). Propagace: Od samého počátku existence farmy jsme si uvědomovali nutnost propagace její činnosti i včelích produktů. Široká veřejnost vzala na vědomí a vepsala Medobraní na Včelí farmě Lom. do svého povědomí pojem Medové Vánoce, což bylo pojmenování naší (po léta připravované) nejzdařilejší akce, o níž lidé jevili velký zájem. Byla založena v Lomu, po několika letech jsme ji přemístili do Litvínova a záhy do Mostu. Nyní najdete akce s pojmenováním Medové Vánoce po celé republice. Na jedné takové (právě v Litvínově konané v aule Scholy Humanitas, střední školy pro ochranu životního prostředí) vznikl i Cech profesionálních včelařů. V rámci Dne otevřených dveří jsme pravidelně v době medobraní předváděli práci na farmě. Tyto akce jsme pořádali v době konání tradiční Lomské poutě navštěvované obyvateli mosteckého, teplického a chomutovského okresu. Organizovali jsme také návštěvy včelařů na farmě spojené s přednáškami. Zavítali k nám kupříkladu včelaři z Francie a německého Schwarzwaldu (ve francouzských a německých včelařských časopisech vyšly články pojednávající o těchto návštěvách a naší farmě). Včelí farmu Lom navštívil také ministr zemědělství Petr Gandalovič a projednával s námi (jako vedením farmy) a představiteli cechu, kteří se u nás tehdy sešli, aktuální otázky českého profesionálního včelaření, které se tehdy nacházelo v plenkách. POSTŘEH Závěrem jeden postřeh: Již delší dobu nepřibývá podniků podobných naší včelí farmě. Zato v Česku byla založena mamutí firma společnost s ručením omezeným Zelená Bohdaneč (http://www.agnesprodukty.cz/ cs/vcelarstvi/vcelarstvi-zelena-bohdanec) s plánovanou tisícovkou (perspektivně možná i několika tisícovkami) včelstev. Domníváme se, že na území naší republiky nejsou pro obrovské podniky tohoto typu ideální podmínky. Je jen několik míst, kde by se tak rozsáhlý projekt dal uskutečnit (zřejmě ale s menšími ambicemi). Často vznikají chovy a provozy, jež mají za úkol jen doplnit rodinný rozpočet. Podmínkou pro jejich založení jsou co nejmenší vklady a provoz nejlépe bez daňového zatížení. Jsme proto velmi zvědavi na další vývoj. Všem těm, kteří to myslí se zřizováním rodinných včelích farem či ještě větších podniků vážně, fandíme a chceme jim podat pomocnou ruku v podobě cenných rad praktiků. I to je ostatně jeden z cílů Cechu profesionálních včelařů. Petr TÁBORSKÝ Včelí farma Lom Medové Vánoce v Litvínově.

6 Cech profesionálních včelařů ČSV, o. s. Kontakty: Včelařské centrum, s. r. o. ČSA Lom u Mostu Telefonní čísla: ová adresa: Chcete dostávat E-zpravodaj cechu pravidelně? Je to velice jednoduché! Na adresu potvrďte svůj zájem a sdělte adresu elektronické pošty. Pranostiky: Je-li říjen zelený, bude leden studený. STRANA 6 O AKCI E-ZPRAVODAJ CECHU Cech v Lysé Již popáté byl Cech profesionálních včelařů spolupořadatelem (společně s Výzkumným ústavem včelařským) podzimního celodenního odborného semináře na výstavišti v Lysé nad Labem. Ing. Dalibor Titěra, CSc. Pravidelní účastníci dobře vědí, že tato akce je tradičně spojena s udělováním cen za kvalitu medu. Bohužel, je to vlastně hlavní lákadlo pro návštěvníky a to i přesto, že seminář doprovázejí kvalitní přednášky. Zatímco na vyhlašování ocenění za nejkvalitnější med se dostavilo nejméně 100 přihlížejících, tak na přednáškách byla v sále sotva třetina tohoto počtu. Je to nepochopitelné, když jsme na vlastní uši slyšeli velmi kvalitní přednášky například ohledně zdraví včel přednesenou vedoucím výzkumu a zástupcem ředitele VÚVč Ing. Daliborem Titěrou, CSc. Kdo pozorně poslouchal, dobře ví, že v ní zaznělo mnoho nových podnětů a racionálních pohledů na probíranou problematiku. Proto doufáme v to, že se nám podaří v některém z příštích vydání E-zpravodaje cechu zveřejnit na toto téma článek právě z dílny včelařských výzkumníků. A nebyla to jediná zajímavá přednáška. Ředitel ústavu Dr. Ing. František Kamler představil profesionální včelaření ve Finsku. MVDr. Ludvík Bělohlávek a Petr Táborský společně a v plné šíři prezentovali problematiku profesionálního včelaření v Česku a seznámili s uceleným návrhem cechu na řešení prevence moru včelího plodu. Cech má zájem rozvinout na toto téma všeobecnou diskusi. Výsledkem debaty by měl být kvalitní návrh na úpravu legislativy týkající se tohoto složitého úseku práce včelařů velkochovatelů i malochovatelů. Rada CPV Teplý říjen - studený únor. Hledáš-li matku v říjnu - najdeš ji nejčastěji na česně. Korektury a grafika: Mgr. Petr Prokeš

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

www.modernivcelar.cz

www.modernivcelar.cz Toto je internetová verze časopisu MODERNÍ VČELAŘ www.modernivcelar.cz Redakce časopisu MODERNÍ VČELAŘ tímto dává všem uživatelům internetu souhlas k dalšímu přebírání a šíření publikovaných článků pod

Více

Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R.

Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R. Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) Včelařství 3/2012 Podporuji svobodný střet názorů Rozhovor s novým předsedou Jak dál s varroázou Článek MUDr. R. Hubače Korespondenční soutěž

Více

Největší včelařská výstava v ČR. Chraňme přírodu včelařením v polystyrenových úlech 5/2012

Největší včelařská výstava v ČR. Chraňme přírodu včelařením v polystyrenových úlech 5/2012 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) 5/2012 Největší včelařská výstava v ČR proběhla v rámci jarních veletrhů TECHAGRO v Brně Výroba styrodurových beden pro oddělky

Více

Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt: info@emmaregina.cz

Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt: info@emmaregina.cz Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) 02/2012 Včelaři zvolili předsedu Stal se jím V. Švamberk Jak dál ve varroáze Informuje ředitel VÚVč Dol F. Kamler Jarní snůšky

Více

Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích

Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích Přítomni: dle prezenční listiny Před samotným jednáním přivítal všechny přítomné

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Včelařství 02/2013. Alternativní přístup ke včelaření. Věnujme pozornost vyšetření zimní měli. Jak na to. Příloha:

Včelařství 02/2013. Alternativní přístup ke včelaření. Věnujme pozornost vyšetření zimní měli. Jak na to. Příloha: Včelařství 02/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Alternativní přístup ke včelaření Včelaření v souladu s přírodou jde také Věnujme pozornost vyšetření zimní měli A vyhneme

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 2 / 2014 Aktuálně Proč využívat služeb realitních kanceláří Chcete koupit, prodat, najmout či pronajmout byt či jinou nemovitost?

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více