E-ZPRAVODAJ CECHU. Mor včelího plodu na tapetě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-ZPRAVODAJ CECHU. Mor včelího plodu na tapetě"

Transkript

1 E-ZPRAVODAJ CECHU ROK 2012 ŘÍJEN Mor včelího plodu na tapetě Ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci se uskutečnila informativní schůzka mezi veterináři a zástupci Cec h u p r o f e s i o n á l n í c h v č e l a ř ů k možnostem prevence a tlumení moru včelího plodu. Za Státní veterinární ústav Olomouc se jej zúčastnil MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D., za Český svaz včelařů předseda RNDr. Václav Švamberk, za Cech profesionálních včelařů prezident Jan Kolomý a farmáři Ing. Kamil Kurtin a Jan Kubeš. Z VARROÁZY NA MOR Jednání zahájil prezident cechu Jan Kolomý seznámením s problémy z praxe v oblasti prevence a tlumení moru včelího plodu, s navrhovanými změnami vyhlášek a závěry dosavadních jednání k této problematice. Jaroslav Bzdil představil činnost a možnosti SVÚ Olomouc jako instituce zabývající se zdravím včel v České republice. Ústav je schopen provést v jednom roce plošné vyšetření včel na výskyt moru včelího plodu v celém Česku. Jednalo by se pravděpodobně o vzorků po 100 včelstvech. Cena jednoho vzorku činí 500 Kč (tj. celkem 2,5 milionu korun pro celé území republiky). Bylo shodně konstatováno, že by v jednom roce stačilo vyšetřit poloviční množství včelstev a v následujícím roce druhou polovinu. Ohledně zajištění financování je možno vést i diskusi o přesunu peněz z vyšetření na varroázu, vedení ČSV se této diskusi nebrání. Členové Cechu profesionálních včelařů spatřují hlavní problém v nízkém početním stavu veterinárních pracovníků. Ten je příčinou jejich velké pracovní přetíženosti. Soudí, že za dodržení všech stávajících vyhlášek by mohlo dojít ke kolapsu. Václav Švamberk v této souvislosti navrhl, aby po zveřejnění výsledků šetření v případě hrozícího kolapsu byly při řešení situace preferovány oblasti s koncentrací výskytu moru včelího plodu, kde by byla zahajována správní řízení. Bylo jednoznačně konstatováno, že v Česku chybí národní program eradikace moru včelího plodu poskytující ucelený přehled o výskytu nákazy, stanovující lokality k provedení šetření a množství odebraných vzorků, popisující organizaci dohledávání (Pokračování na straně 3)

2 STRANA 2 KALENDÁRIUM E-ZPRAVODAJ CECHU Říjen na včelí farmě Desátý měsíc v roce označujeme za klidnější, i když to zdaleka neznamená, že je pro nás úplně odpočinkový. Je to ale doba, kdy se věnujeme evidenci včelstev, hodnocení ekonomičnosti provozu a plánování dalšího rozvoje chovu. K tomu všemu si musíme najít čas na vzdělávání konkrétně na studium odborné literatury. PERIODIKA Měly by nám pomoci i časopisy určené pro chovatele měsíčník Českého svazu včelařů Včelařství a také po několik let již vycházející Moderní včelař, periodikum Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ. Mnohým z nás je přístupný také slovenský svazový časopis Včelár. Pro ty, kteří ovládají cizí jazyky, není problémem sehnat informace na internetu. A ti, co umějí jenom česky a slovensky, najdou nemalé množství rad i na českých a slovenských webových stránkách. Vstřebávání množství nových informací sloužících k sebevzdělávání nemusíme zvládnout hned v říjnu. Máme na to přece celou řadu dalších týdnů a měsíců. Sebevzdělávání je celoživotní činností. REGENERACE Říjen rovněž vybízí k obnově našich tělesných a duševních sil. Zvláště při překročení určité věkové hranice je pobyt v lázních dobrou přípravou na následující sezonu. CO DĚLAT Také na stanovištích včelstev máme stále prostor pro naši činnost. Věnujeme se přípravě preventivních opatření proti šíření varroázy. Je také čas na zúžení česen a vkládání podložek. Při těchto aktivitách si prověřujeme stav včelstev. Důležitá je i činnost směřující k zabránění vniknutí myší do úlů. V našem případě (na Včelí farmě Lom na Mostecku) je to zúžení česna. Pokud máte jinak upravená česna a vstup je vyšší než 7 milimetrů, česno zajistěte mřížkou. (Ale pozor! Nepoužíváme mřížku vyrobenou z klasické mateří! Na to již doplatil mnohý včelař. Při náhlém velkém proletu dojde zaručeně ke katastrofě!) PROBLÉM K ZAMYŠLENÍ Pokusme se jako vždy zamyslet nad jedním z problémů. Dnes to bude způsob postupu uplatňovaný během aplikace preventivních opatření proti šíření roztoče Varroa destructor. Příslušné veterinární opatření připomíná podle mého názoru přílišné vodění za ručičku. Ve spojení s následným vyšetřením zimní měli je to značné plýtvání nedostatkovými státními finančními prostředky. Ty by se jistě daly pro zajištění zdraví včel použít efektivněji. Navíc v mnohých základních organizacích Českého svazu včelařů všechna ošetření provede za včelaře určený dobrovolník. Můj názor je ten, že chovatel, který není schopen se o své hospodářské zvíře (potažmo o zvíře obecně) řádně postarat, má si najít jinou činnost (koníček). Souvisí to také s problémem, na který soustavně upozorňujeme. Tím je velmi nízká vzdělanostní úroveň včelařů. Existence tohoto problému je nepochopitelná. Vždyť do vzdělávání včelařů proudí takové množství peněz! Nutno konstatovat, že i kvalitních přednášek se účastní stále méně a méně včelařů. Ti, co na ně docházejí, jsou stále stejní. Vědí hodně z teorie i praxe. Jsou to ti, kteří znalosti vyhledávají sami a zajímají se o nové poznatky. Bohužel, takových příkladných chovatelů je žalostně málo. Petr TÁBORSKÝ Včelí farma Lom

3 ROK 2012 INFORMACE STRANA 3 Mor včelího plodu na tapetě (Pokračování ze strany 1) ohnisek moru včelího plodu. Problémem je, že nejsou vyčísleny finanční náklady celoplošného šetření, ani kým budou uhrazeny. Za vzor může posloužit slovenský plán eradikace moru včelího plodu. Na dotaz, zda má profesionální včelař možnost si přes Státní veterinární ústav za své prostředky nechat provést orientační monitoring včelstev na své farmě na eventuální přítomnost spor moru včelího plodu bez okamžitého zahájení správního řízení, bylo Včelaři z francouzského městečka Ribeauville nevěřili vlastním očím, když zjistili, že jejich úly jsou plné modrého a zeleného medu. Za jeho neobvyklé zbarvení zřejmě mohou zbytky pestrobarevných bonbonů, z nichž se v nedaleké továrně vyrábí bioplyn. VINÍK: MARS Včelaři z městečka v Alsasku si nepřirozeného zbarvení medu všimli poprvé v srpnu. Jejich pátrání je dovedlo až ke čtyři kilometry vzdálené bioplynové stanici, jež zpracovává odpad ze štrasburské továrny společnosti Mars, známého výrobce čokoládových tyčinek a různých cukrovinek. V bioplynové stanici se zpracovává také odpad z bonbonů M&M s, což je v podstatě obdoba našich lentilek. odpovězeno, že žádnou možnost nemá. Jednání bylo velmi otevřené, užitečné, pro účastníky zajímavé ve všech projednávaných bodech, posloužilo k získání dalších informací. Schůzka trvala tři hodiny, přitom bylo stále o čem diskutovat. Velmi pozitivní přístup Václava Švamberka, jenž navíc seznámil s kritikou situace vznesenou nákazovou komisí působící při republikovém výboru ČSV, svědčí o tom, že i svaz si uvědomil vážnost situace a má snahu o posun při řešení problémů kolem výskytu moru včelího plodu. Jan KOLOMÝ prezident CPV Douška pod čarou: Jaroslav Bzdil prohlásil, že včely jsou z ekologického hlediska důležitější než krávy. Trápení Francouzů: Modrý med! HOTOVÉ NEŠTĚSTÍ Včelaři dospěli k závěru, že právě potravinářské barvivo ze sladkých skořápek těchto čokoládových bonbonů je příčinou jejich neštěstí. Obarvený med totiž prý nikdo nechce kupovat. Pro mě tohle není med. Je to neprodejné, postěžoval si podle webu Telegraph.co.uk šéf organizace místních včelařů André Frieh. Barevný med není jejich jedinou starostí. V minulých letech jejich včelstva decimovaly nemoci a kruté zimy. Zdroj: idnes.cz

4 STRANA 4 PŘEDSTAVUJEME VČELÍ FARMY E-ZPRAVODAJ CECHU Lom: v dlouhodobém útlumu Počínaje tímto číslem E-zpravodaje cechu začínáme s představováním farem včelích či jiných, v nichž je jednou z nosných činností aktivita z oboru včelařství. Dnes nám poslouží jako ukázka Včelí farma v Lomu na Mostecku. Ta postupně přechází do útlumu. Potýká se s problémem, který čeká obdobné podniky, pokud nemají nástupce. Jejich prodej je velmi obtížný (zvláště v dnešní nelehké době). CHARAKTERISTIKA Početní stav včelstev na vrcholu činnosti: necelých 300 Kontakty: telefonní číslo Webové stránky: Historie: Včelí farma vznikla v prostorách bývalé stavební firmy. Její základ tvořilo 50 včelstev v rodinné včelnici. Tuto základnu rozšířila včelstva zakoupená ze Včelí farmy Kolomý ve Starém Městě u Bruntálu a následně systém oddělků brzy navýšil stav na již zmíněné množství tří set. Součástí provozu byla i truhlárna a vyučený truhlář v rodině zajistil dostatek provozních prostředků. Vše bylo připraveno v provedení tenkostěnných úlů na rámkové míře 39 x 24 cm, kterých využívala Včelí farma Kolomý. Technika: Veškerá potřebná technika pro obdobné podniky nebyla k dispozici, a tak byly zadány požadavky na její výrobu. Podařilo se docílit takového stavu, že lomská farma byla na svoji dobu na Sběr zimní měli. opravdu velmi dobré technické úrovni. Zařízení ještě nyní dožívá ve zbytkovém podniku. Služby: Ke včelí farmě od samého počátku patřila včelařská prodejna, ale i včelařské vzdělávací centrum. Součástí farmy bylo také výkupní místo na Prodej v Sasku. med a včelí vosk. Zpočátku jsme vykupovali med pro Včelu Předboj. To byl podnik ještě v majetku ČSV. Později jsme vykupovali med i pro jiné výkupce. Jak docházelo ke snižování cen včelího produktu, spolupráci na výkupu jsme ukončili. Důvodem bylo naše znechucení. Nadávky na cenu medu ze strany včelařů byly adresovány nám (a nikoli viníkům tohoto stavu). Nyní farma vykupuje pouze propolis. Vybavenost: Stáčírna a plnírna medu byla budována podle systému HACCP a prošla přísným schvalovacím řízením (v době, kdy požadavky byly přímo absurdní, téměř shodné s předpisy pro provozovny na zpracování masa). Odbyt medu: Hlavní včelí produkt jsme dodávali do maloobchodní sítě. Kromě toho náš med byl součástí dortu medovník pečeného a do obchodní sítě distribuovaného firmou Medova. Dalším větším odběratelem bylo řeznictví Radoš, které uvedlo na trh medovou šunku. Ocenění: Med a dort medovník získaly ve svých kategoriích hned v prvním ročníku soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje kraje Přemysla Oráče hlavní cenu. Také medová šunka dostala řadu ocenění. Zaměstnanci: Stálé zaměstnance farma (Pokračování na straně 5)

5 ROK 2012 PŘEDSTAVUJEME VČELÍ FARMY STRANA 5 (Pokračování ze strany 4) neměla. Brigádníci byli přijímáni na pracovní dohodu v době kumulací prací. Jen v prodejně byl zaměstnáván prodavač (na zkrácený úvazek). Ten ještě vypomáhal při nárazových pracích (příprava rámků, opravy zařízení a jiné). Propagace: Od samého počátku existence farmy jsme si uvědomovali nutnost propagace její činnosti i včelích produktů. Široká veřejnost vzala na vědomí a vepsala Medobraní na Včelí farmě Lom. do svého povědomí pojem Medové Vánoce, což bylo pojmenování naší (po léta připravované) nejzdařilejší akce, o níž lidé jevili velký zájem. Byla založena v Lomu, po několika letech jsme ji přemístili do Litvínova a záhy do Mostu. Nyní najdete akce s pojmenováním Medové Vánoce po celé republice. Na jedné takové (právě v Litvínově konané v aule Scholy Humanitas, střední školy pro ochranu životního prostředí) vznikl i Cech profesionálních včelařů. V rámci Dne otevřených dveří jsme pravidelně v době medobraní předváděli práci na farmě. Tyto akce jsme pořádali v době konání tradiční Lomské poutě navštěvované obyvateli mosteckého, teplického a chomutovského okresu. Organizovali jsme také návštěvy včelařů na farmě spojené s přednáškami. Zavítali k nám kupříkladu včelaři z Francie a německého Schwarzwaldu (ve francouzských a německých včelařských časopisech vyšly články pojednávající o těchto návštěvách a naší farmě). Včelí farmu Lom navštívil také ministr zemědělství Petr Gandalovič a projednával s námi (jako vedením farmy) a představiteli cechu, kteří se u nás tehdy sešli, aktuální otázky českého profesionálního včelaření, které se tehdy nacházelo v plenkách. POSTŘEH Závěrem jeden postřeh: Již delší dobu nepřibývá podniků podobných naší včelí farmě. Zato v Česku byla založena mamutí firma společnost s ručením omezeným Zelená Bohdaneč (http://www.agnesprodukty.cz/ cs/vcelarstvi/vcelarstvi-zelena-bohdanec) s plánovanou tisícovkou (perspektivně možná i několika tisícovkami) včelstev. Domníváme se, že na území naší republiky nejsou pro obrovské podniky tohoto typu ideální podmínky. Je jen několik míst, kde by se tak rozsáhlý projekt dal uskutečnit (zřejmě ale s menšími ambicemi). Často vznikají chovy a provozy, jež mají za úkol jen doplnit rodinný rozpočet. Podmínkou pro jejich založení jsou co nejmenší vklady a provoz nejlépe bez daňového zatížení. Jsme proto velmi zvědavi na další vývoj. Všem těm, kteří to myslí se zřizováním rodinných včelích farem či ještě větších podniků vážně, fandíme a chceme jim podat pomocnou ruku v podobě cenných rad praktiků. I to je ostatně jeden z cílů Cechu profesionálních včelařů. Petr TÁBORSKÝ Včelí farma Lom Medové Vánoce v Litvínově.

6 Cech profesionálních včelařů ČSV, o. s. Kontakty: Včelařské centrum, s. r. o. ČSA Lom u Mostu Telefonní čísla: ová adresa: Chcete dostávat E-zpravodaj cechu pravidelně? Je to velice jednoduché! Na adresu potvrďte svůj zájem a sdělte adresu elektronické pošty. Pranostiky: Je-li říjen zelený, bude leden studený. STRANA 6 O AKCI E-ZPRAVODAJ CECHU Cech v Lysé Již popáté byl Cech profesionálních včelařů spolupořadatelem (společně s Výzkumným ústavem včelařským) podzimního celodenního odborného semináře na výstavišti v Lysé nad Labem. Ing. Dalibor Titěra, CSc. Pravidelní účastníci dobře vědí, že tato akce je tradičně spojena s udělováním cen za kvalitu medu. Bohužel, je to vlastně hlavní lákadlo pro návštěvníky a to i přesto, že seminář doprovázejí kvalitní přednášky. Zatímco na vyhlašování ocenění za nejkvalitnější med se dostavilo nejméně 100 přihlížejících, tak na přednáškách byla v sále sotva třetina tohoto počtu. Je to nepochopitelné, když jsme na vlastní uši slyšeli velmi kvalitní přednášky například ohledně zdraví včel přednesenou vedoucím výzkumu a zástupcem ředitele VÚVč Ing. Daliborem Titěrou, CSc. Kdo pozorně poslouchal, dobře ví, že v ní zaznělo mnoho nových podnětů a racionálních pohledů na probíranou problematiku. Proto doufáme v to, že se nám podaří v některém z příštích vydání E-zpravodaje cechu zveřejnit na toto téma článek právě z dílny včelařských výzkumníků. A nebyla to jediná zajímavá přednáška. Ředitel ústavu Dr. Ing. František Kamler představil profesionální včelaření ve Finsku. MVDr. Ludvík Bělohlávek a Petr Táborský společně a v plné šíři prezentovali problematiku profesionálního včelaření v Česku a seznámili s uceleným návrhem cechu na řešení prevence moru včelího plodu. Cech má zájem rozvinout na toto téma všeobecnou diskusi. Výsledkem debaty by měl být kvalitní návrh na úpravu legislativy týkající se tohoto složitého úseku práce včelařů velkochovatelů i malochovatelů. Rada CPV Teplý říjen - studený únor. Hledáš-li matku v říjnu - najdeš ji nejčastěji na česně. Korektury a grafika: Mgr. Petr Prokeš

E - ZPRAVODAJ CECHU. EU: Sjednoťte značky kvality

E - ZPRAVODAJ CECHU. EU: Sjednoťte značky kvality E - ZPRAVODAJ CECHU ROK 2013 ÚNOR EU: Sjednoťte značky kvality Ministerstvo zemědělství České republiky vyvolalo jednání ke sjednocení národních značek kvality. Proces by měl být završen změnami vztahujícími

Více

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.:53627/2015-mze-17212 V Praze dne 3. 11. 2015 VÝTAH Z METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2016 V souladu s 44 odst. 1 písm.

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

E - Z P R AVO DA J A S O C I AC E

E - Z P R AVO DA J A S O C I AC E Mládí vpřed! Na valné hromadě v Nasavrkách mě velice potěšil pohled do přednáškového sálu. Viděl jsem mladší profesionály. Do našich řad jich přibylo. Nástup mladých vlije živě tepající krev do naší asociace.

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Krajská veterinární správa

Více

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2009 ze dne 24.3.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev.

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev. OBSAH: I. Cíl metodiky 3 II. Popis metodiky 4 1. Úvod 4 2. Včelařův rok 4 2.1. Podletí 4 2.2. Podzim 5 2.3. Zima 6 2.4. Předjaří 6 2.5. Jaro 7 2.6. Léto 8 3. Požadavky na konstrukci úlu 8 4. Požadavky

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Český svaz včelařů: Návrh Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, předkládaný k diskuzi dalším včelařským spolkům.

Více

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU Projekt vznikl ze zájmu a iniciativy chovatelů včel, okresních a základních organizací Českého svazu včelařů za morální a finanční podpory Kraje Vysočina

Více

Informace předsedkyně o činnosti od :

Informace předsedkyně o činnosti od : Informace předsedkyně o činnosti od 19.3.2016: Vážení přátelé, podávám vám tímto informaci o jednáních, která proběhla od březnového zasedání RV ČSV. Mám trochu zpoždění, ale mám za to, že se má hlavně

Více

Zpravodaj profesionálních včelařů

Zpravodaj profesionálních včelařů BŘEZEN 2015 Zpravodaj Asociace, z. s. Asociace je nedůvěryhodný subjekt, říká článek ve Včelařství č. 3/2015 Přemýšleli jsme, zda reagovat na článek zveřejněný v březnovém vydání Včelařství. Původně jsme

Více

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chovatel včel (kód: 41-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů Kvalifikační úroveň

Více

Pozvánka na Vzdělávací cyklus NEJEN pro začínající včelaře s podtitulkem: Více medu z Vašeho medometu!

Pozvánka na Vzdělávací cyklus NEJEN pro začínající včelaře s podtitulkem: Více medu z Vašeho medometu! Pozvánka na Vzdělávací cyklus NEJEN pro začínající včelaře s podtitulkem: Více medu z Vašeho medometu! Druhé pololetí vzdělávacího cyklu jak pro začínající, tak i pokročilé včelaře sestává ze tří kurzů,

Více

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: SVS/2012/019496- M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 251/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991)

Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991) Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991) 1. Kamler, František - Veselý, Vladimír - Titěra, Dalibor - Möllerová, Jana. Marketing medu - hodnocení

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax : 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j. : KVSC/ 1633 /2009 N AŘ Í Z E N Í č. 3/2009 Krajské veterinární

Více

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. X. Sjezd Českého svazu včelařů, o. s. 12-13 2. Konference s delegáty sjezdu

Více

Předmět úpravy. Druhy opatření

Předmět úpravy. Druhy opatření 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA Aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV Zlínského kraje Vizovice, 20. září 2015 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA VČEL VE ZLÍNSKÉM KRAJI MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Více

Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích

Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích Přítomni : přítel : Masopust Jan, Musil Petr, Ing. Jindra Jan, Pulchart Slavomír, Krahulík Václav, Jirota Zdeněk,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Více

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpory včelařství Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpůrný program 1.D. Dotace slouží k podpoře mimoprodukčních

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření Č.j.: SVS/1771/2012-KVSM Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz W KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747 tel. 466768670 datová schránka: wxcain9 W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz Číslo jednací: 2011/1501/KVSE AŘÍZENÍ č.

Více

Nařízení. Nařízení KVS Olomouc 1/2011 ze dne 17.03.2011 Stránka 1 z 6

Nařízení. Nařízení KVS Olomouc 1/2011 ze dne 17.03.2011 Stránka 1 z 6 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2011 ze dne 17.3.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV Český svaz včelařů, o.s. Mgr. Václav Sciskala Mgr. Václav Sciskala Místopředseda ČSV České včelařství v porovnání s ostatními státy EU Patří mezi státy s nejvyšším počtem včelstev na kilometr čtvereční.

Více

mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Článek 1. Poučení o nákaze Článek 2. Úvodní ustanovení Článek 3.

mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Článek 1. Poučení o nákaze Článek 2. Úvodní ustanovení Článek 3. Čj.134/2009/EPI NAŘÍZENÍ č. 1/2009 Městské veterinární správy v Praze Městská veterinární správa v Praze, Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 (dále jen MěVS v Praze), jako věcně a místně příslušný správní orgán

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j.: KVSC /1450/ 2009 Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární

Více

TeI.: epodatelna.kvsb~svscr.cz

TeI.: epodatelna.kvsb~svscr.cz Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého tř. 174, 612 38 Brno elektronická adresa podatelny TeI.:+420 541 594472 epodatelna.kvsb~svscr.cz Fax.: ±420 547 212

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Tel.: : +420 495 279 059 Fax.: +420 495 279 059 elektronická podatelna: epodatelna.kvsh@svscr.cz ID datové schránky: 85q8cb6 Čj.: SVS/

Více

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chovatel včel (kód: 41-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů Kvalifikační úroveň

Více

Prodej medu přímo od včelaře. Tzv. Prodej ze dvora hlavně ale aby to nebyl prodej ze Sběrného dvora jak vždy upozorňuje přítel František Texl

Prodej medu přímo od včelaře. Tzv. Prodej ze dvora hlavně ale aby to nebyl prodej ze Sběrného dvora jak vždy upozorňuje přítel František Texl Prodej medu přímo od včelaře Tzv. Prodej ze dvora hlavně ale aby to nebyl prodej ze Sběrného dvora jak vždy upozorňuje přítel František Texl Získávání kvalitního medu Vlastnosti medu Med je přesycený roztok

Více

NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4, Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008

NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4, Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008 NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4,360 06 Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008 Krajská veterinární správa pro karlovarský kraj (dále jen KVSK ) jako věcně

Více

E - ZPRAVODAJ. Jednání bylo obnoveno

E - ZPRAVODAJ. Jednání bylo obnoveno Nastal zlom Dne 21. června se konalo důležité jednání výkonné rady cechu za účasti předsedy svazu RNDr. Václava Švamberka. Za cech se jednání zúčastnila kompletní sestava výkonné rady a předseda dozorčí

Více

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice,

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice, Obecní úřad Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Olomoucký kraj [qiabfmf@ispis.cz) 13. května 201413:41 Obec Raková u Konice Nařízení SVS [199076341) Pruvodni_dopis200314.pdf; Narizeni_SVS - 12052014-2.pdf

Více

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011 Narízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj c.16/2011 ze dne 30.09.2011 o mimorádných veterinárních opatreních k prevenci a tlumení nebezpecné nákazy - varroazy vcel Krajská veterinární správa

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2557/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

E-ZPRAVODAJ CECHU. Jak se postarat o včely na zimování

E-ZPRAVODAJ CECHU. Jak se postarat o včely na zimování E-ZPRAVODAJ CECHU ROK 2012 SRPEN Jak se postarat o včely na zimování E-zpravodaj cechu se hodně věnuje zkušenostem se zazimováním včelstev. Majitelé větších chovů stejně jako všichni znalí drobnější chovatelé

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření:

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření: Č. j.: SVS/2610/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

E-ZPRAVODAJ. Základní koncepce programu naší nové organizace. Asociace profesionálních včelařů

E-ZPRAVODAJ. Základní koncepce programu naší nové organizace. Asociace profesionálních včelařů Díky vám všem! Vážení kolegové, kolegyně, kamarádi, profesionální včelaři! Všichni jste informováni o tom, že v současné době probíhá oddělení Cechu profesionálních včelařů od ČSV a následný transfer do

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu.

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu. Č. j. SVS/2015/084740-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSH) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

E-ZPRAVODAJ CECHU. Cech: zcela nová cesta, nebo stará cesta s novou koncepcí?

E-ZPRAVODAJ CECHU. Cech: zcela nová cesta, nebo stará cesta s novou koncepcí? E-ZPRAVODAJ CECHU ROK 2013 ZÁŘÍ - ŘÍJEN Cech: zcela nová cesta, nebo stará cesta s novou koncepcí? Valná hromada Cechu profesionálních včelařů konaná v Bohdanči na Kutnohorsku stála před vážným rozhodnutím:

Více

R a d a K r aj e V ys o či n a

R a d a K r aj e V ys o či n a Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje Kraje Vysočina - 4.2 Stabilizace zemědělství

Více

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 MOR VČELÍHO PLODU Čl. 1 Poučení o nákaze a) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza 1) převážně postihující

Více

Komentář k článkům navrhované vyhlášky

Komentář k článkům navrhované vyhlášky Hlavní zásady návrhu Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a opatřeních proti některým nákazám včel a včelího plodu předloženého ČSV Státní veterinární správě. Úvodem - informace o stavu prací

Více

Vyhodnocení včelařského dotazníku

Vyhodnocení včelařského dotazníku Vyhodnocení včelařského dotazníku V minulém čísle jste mohli zaregistrovat upoutávku na celorepublikový včelařský dotazník, který si kladl za cíl zmapovat situaci v českém včelaření. Jednalo se o nezávislou

Více

ROK Ministerstvo zemědělství České republiky obeslalo v půlce října zástupce všech včelařských subjektů. Pozvalo je na setkání.

ROK Ministerstvo zemědělství České republiky obeslalo v půlce října zástupce všech včelařských subjektů. Pozvalo je na setkání. Za jakých podmínek? Asociace uspořádala odborný seminář na téma Skutečná profesionalizace včelích farem současnost. Jednou z částí programu byl i kurz věnovaný zdraví včel a prevenci. Velice profesionálně

Více

NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, Plzeň č.j. VET/865/2007

NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, Plzeň č.j. VET/865/2007 NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, 301 00 Plzeň č.j. VET/865/2007 Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (dále jen KVSP) jako věcně a místně příslušný

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze Č.j.: SVS/2175/2012-KVST Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen KVS SVS pro MS kraj ) jako místně a věcně příslušný správní

Více

E - zpravodaj Cechu. Agrární komora pomůže, svaz nekomunikuje

E - zpravodaj Cechu. Agrární komora pomůže, svaz nekomunikuje E - zpravodaj Cechu Rok 2012 DUBEN Agrární komora pomůže, svaz nekomunikuje Cech profesionálních včelařů a Agrární komora České republiky se dohodly na vyvolání jednání u ústředního ředitele Státní veterinární

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření ČJ.: SVS/2013/033429-S Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj dále jen "KVS SVS pro Středočeský kraj" jako místně a věcně příslušný

Více

Vážení přátelé členové RV a ÚKK ČSV, z.s.

Vážení přátelé členové RV a ÚKK ČSV, z.s. Vážení přátelé členové RV a ÚKK ČSV, z.s. podávám vám tímto informaci o jednáních, která proběhla od mé poslední informace k dnešnímu dni s představiteli státních orgánů, a o stavu kauzy Včelpo. 20.1.2016

Více

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne Zápis z jednání č. 6/2015 konaného dne 24. 11. 2015 Přítomni: 1. Jiří Uchytil (místopředseda) 7. Ivo Rohovský (předseda) 2. František Kučera 8. Vladimír Mareček 3. Jiří Svoboda 9. Jiří Pykal 4. Josef Matějek

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO LIBERECKÝ KRAJ Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11, P.O. BOX 20 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc

Více

E - ZPRAVODAJ CECHU. Martin Puzder k moru včelího plodu: Je Slovensko ostrovem nebo bárkou? Vykutálené. kulaté stoly o

E - ZPRAVODAJ CECHU. Martin Puzder k moru včelího plodu: Je Slovensko ostrovem nebo bárkou? Vykutálené. kulaté stoly o Vykutálené kulaté stoly Pracovní společnost nástavkových včelařů oznámila otevřeným dopisem, že se neúčastní dalších jednání u kulatého stolu. Důvody, které uvádí, jsou věcné. Debaty u kulatého stolu v

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e mail: beedol@beedol.cz Výroční zpráva za rok 2007 o plnění úkolů vyplývajících ze Smlouvy o dílo č.

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 Růžodol 1 Č.j.: SVS/2185/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

E- ZPRAVODAJ CECHU. Strašení postrádá logiku. Roje problémem dneška

E- ZPRAVODAJ CECHU. Strašení postrádá logiku. Roje problémem dneška Roje problémem dneška Je čas rojení. A také doba výskytu problému spojeného s odchytem rojů. Podle nových pravidel se roje již nemusejí likvidovat. Toto opatření přijal stát rychle. Není divu. Náklady

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2315/2012-KVSB Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (KVS SVS pro Jihomoravský kraj) jako místně a věcně příslušný správní

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017 Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017 Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017 Vyhlašovatel dotačního programu: Pardubický kraj Vyhlášeno usnesením

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k p rev en ci a tlumení n eb ezp ečn é n ákazy mo ru včelího plodu.

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k p rev en ci a tlumení n eb ezp ečn é n ákazy mo ru včelího plodu. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj třída Míru 101, 779 00 Olomouc Č. j. SVS/2013/042785-M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 20/2008 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 20/2008 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 20/2008 ze dne 30.7.2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy morem včelího plodu

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

N A Ř Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. č. 3/2011 ze dne 31.05.2011

N A Ř Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. č. 3/2011 ze dne 31.05.2011 Č.j.: 2011/1737/KVST N A Ř Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. č. 3/2011 ze dne 31.05.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VENKOV A KRAJ VYSOČINA

VENKOV A KRAJ VYSOČINA Soutěž Regionální potravina Soutěž Regionální potravina 2 Nejlepší produkty z Vysočiny 2010 Nejlepší produkty z Vysočiny 2010 Maso a masné výrobky Vysočina 1967, Krahulík MASOZÁVOD Krahulčí Mléko a mléčné

Více

09 Popis firmy Pracovní list

09 Popis firmy Pracovní list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 09 Popis firmy Pracovní

Více

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího

Více

Dotační program Podpora včelařství (2017)

Dotační program Podpora včelařství (2017) Dotační program Podpora včelařství (2017) Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i Pravidla ) Účel podpory: Účelem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

VOLNOČASOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VČELAŘŮ ČSV

VOLNOČASOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VČELAŘŮ ČSV VOLNOČASOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VČELAŘŮ ČSV Strategie systému vzdělávání včelařů Hlavním cílem Českého svazu včelařů je sdružování členů a ve své činnosti vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 19/2008 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 19/2008 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 19/2008 ze dne 29.7.2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy morem včelího plodu

Více

Situace v profesionálním včelaření v ČR

Situace v profesionálním včelaření v ČR 2015 Situace v profesionálním včelaření v ČR Autor: Jan Kolomý, za spolupráce členů spolku 31. 1. 2015 2 Situace v profesionálním včelaření v ČR Hlavní problémy: Osnova námětů k řešení: 1. Řízení oboru

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2008 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2008 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 17/2008 ze dne 19.6.2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy morem včelího plodu

Více

E - ZPRAVODAJ CECHU. Novela vyhlášky: netradiční návrh

E - ZPRAVODAJ CECHU. Novela vyhlášky: netradiční návrh První jednání u kulaťáku Český svaz včelařů uspořádal společné jednání u kulatého stolu. Pozvání přijali představitelé subjektů vyvíjejících aktivity v oboru včelařství. Cílem jednání bylo rozvinout debatu

Více

KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747,53003 Pardubice; tel ; fax ; NAŘÍZENÍ č.

KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747,53003 Pardubice; tel ; fax ; NAŘÍZENÍ č. KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747,53003 Pardubice; tel. 466 768670; fax. 466 263101; kvse@svscr.cz Číslo jednací: 201 O/I 620/KVSE NAŘÍZENÍ č. 5/2010 Krajská veterinární správa

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/029037-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2016/054734-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 26.8.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Příloha č. 1 Žádost o grant (Vyplňuje žadatel o grant)

Příloha č. 1 Žádost o grant (Vyplňuje žadatel o grant) Příloha č. 1 Žádost o grant (Vyplňuje žadatel o grant) 1. Obecné údaje o projektu a žadateli Název projektu (uveďte výstižný název): Zatrhněte, o jakou akci se jedná: jednorázová Oplocení a vchod včelařského

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání?

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání? 1. DOTAZ: Jsou chovatelé včel, u nichž ve zdaňovacím období počet včelstev nepřekročí 40 - tedy jsou od daně osvobozeni podle 10 odst. 3 písm. a) ZDP - povinni podat Podle 38g odst. 3 ZDP poplatník v daňovém

Více

Včelstvo nestaví dílo v, ale v období svého, kdy je dostatek a potřebuje utvořit dostatek. Základem včelího díla je, která je geometricky.

Včelstvo nestaví dílo v, ale v období svého, kdy je dostatek a potřebuje utvořit dostatek. Základem včelího díla je, která je geometricky. 19. pracovní list Jméno: Včelí vosk sloužil lidem k, dnes se používá v a průmyslu. Vzniká ve dělnic ve formě. Včelám slouží ke stavbě. Vniká tak včelí. Plásty si staví včely k uložení a pro. Včelstvo nestaví

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č.j.: SV /3327/2012-KVSJ Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (dáje jen KV J) jako správní orgán mí tně a ěcně příslušný podle 47 odst.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Státní veterinární správa 25. a 26. 2. 2014 - Nasavrky Jméno: Ing. Petr Born Sloučení SRS ÚKZÚZ (zákon č. 279/2013 Sb.) + = Ústřední kontrolní a zkušební

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant příspěvková organizace

Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant příspěvková organizace Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant příspěvková organizace Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku Cílem projektu je rozšíření dalšího vzdělávání

Více