Dodatek k soupisu knihovny stav k tučně novinky za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014"

Transkript

1 Dodatek k soupisu knihovny stav k tučně novinky za rok 2014 Archivnictví Antl Theodor Rejtřík k I. a II. dílu pozůstatky Desk zemských Praha 1899 Bartoš F. M. Soupis rukopisů Nár. musea v Praze, sv. II. Praha 1927 Bartoš F. M. Soupis rukopisů Nár. musea v Praze, sv. I. Praha 1926 Brzobohatý Jan, Drkal Stanislav Karolínský katastr slezský, sv. 2 Praha 1973 Burdová Pavla Desky zemské Království českého Praha 1990 Bystrický Vlad., Hrubý Václav Přehled archivů ČSR Praha 1984 Čadková Iva, Zahradníková Magda Bermí rula 14 Kraj Hradecký III Praha 2009 Čadková Iva, Zahradníková Magda Berní rula 15. Kraj Hradecký IV Praha 2011 Čadková Iva, Zahradníková Magda Berní rula 4 Kraj Bechyňský I Praha 2013 Čadková Iva, Zahradníková Magda Berní rula 5 Kraj Bechyňský I Praha 2013 Čáňová Eliška Soupis poddaných podle víry z r Loketsko Praha 1993 časopis Archivní areál Chodovec Praha 1998 časopis ČAS v roce 2002 Ročenka České archivní společnosti Praha 2003 časopis ČAS v roce 2005 Ročenka České archivní společnosti Praha 2006 časopis ČAS v roce 2007 Ročenka České archivní společnosti Praha 2008 časopis ČAS v roce 2008 Ročenka České archivní společnosti Praha 2009 časopis ČAS v roce 2009 Ročenka České archivní společnosti Praha 2010 Čechová Gabriela, Pražáková Jana Archivy ČSR Praha 1974 Čelakovský Jaromír, Friedrich Gustav Privilegia královských měst českých Praha 1948 Červený Václav Generální rejstřík k Berní rule 1654, sv. 1: A L Praha 2003 Červený Václav Generální rejstřík k Berní rule 1654, sv. 2: M Ž Praha 2003 Doskočil Karel Berní rula 2. Popis Čech r Praha 1953 Ebelová Ivana a kol. Soupis židovských familiantů v Čechách z r Praha 2008 Ebelová Ivana a kol. Soupis židovských familiantů v Čechách z r. 1783, II. Praha 2010 Ebelová Ivana a kol. Soupis židovských familiantů v Čechách z r. 1783, generální rejstříky Praha 2010 Haas Antonín Parisova sbírka listiny a listy z let Praha 1939 Hanzalová Jarmila Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v ČR Praha 1995 Hradilová Marta Státní okresní archiv Praha západ Praha 1996 Indrová Jana Bibliografie historicko-vlastivědné literatury sev. Moravy a Slezska za léta Opava 2004 Janoušek Emanuel Několik úvah o patrimoniálních archivech (separát z Friedrichova sborníku) Praha 1931 Klímová Helena Soupis poddaných podle víry z r Kouřimsko Praha 1997 kolektiv Sborník Národního Archivu, č. 15 Praha 2007 kolektiv Krátký průvodce Státní oblastní archiv v Praze Praha 2007 kolektiv Archiválie seriozní i kuriozní v archivech vých. Čech Zámrsk 2007 kolektiv České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů Praha 2007 kolektiv Národní Archiv krátký průvodce 2006 Praha 2006 kolektiv Průvodce po ÚA MV v Praze Praha 1952 kolektiv Pozůstatky Desk zemských Království českého, díl I., sv. 3 Praha 1871 kolektiv Pozůstatky Desk zemských Království českého, díl I., sv. 4 Praha 1871 kolektiv Pozůstatky Desk zemských Království českého, díl I., sv. 5 Praha 1871 kolektiv Pozůstatky Desk zemských Království českého, díl II. Praha 1872

2 kolektiv Krátký průvodce Státní oblastní archiv v Praze Praha 2007 kolektiv Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků (katalog výstavy) Praha 2003 kolektiv Okresní archiv v Náchodě průvodce po archivních fondech a sbírkách Hradec Králové 1973 kolektiv Ad fontes Projekt digitalizace v archivu hl. města Prahy Praha 2010 kolektiv Státní oblastní archiv v Zámrsku stručný průvodce Zámrsk 2010 kolektiv Knihy smolné Hradec Králové 1969 kolektiv Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea Praha 1998 kolektiv Sborník Národního muzea v Praze Řada A historie, Praha 2010 kolektiv ČAS v roce 2010 Ročenka České archivní společnosti Praha 2011 kolektiv Státní oblastní archiv v Zámrsku stručný průvodce Zámrsk 2010 kolektiv ČAS v roce 2011 Ročenka České archivní společnosti Praha 2012 kolektiv Sborník archivních prací 2, roč. LX. Praha 2010 kolektiv Paginae historiae 6 Praha 1998 kolektiv Paginae historiae 9 Praha 2001 kolektiv Paginae historiae 10 Praha 2002 kolektiv Paginae historiae 11 Praha 2003 kolektiv Paginae historiae 12 + CD Praha 2004 kolektiv Paginae historiae 13 Praha 2005 kolektiv Paginae historiae 14 Praha 2006 kolektiv Paginae historiae 16 Praha 2008 kolektiv Paginae historiae 17 Praha 2009 kolektiv Archivum Trebonense XII/2011 Třeboň 2011 kolektiv Paginae historiae 18 Praha 2010 kolektiv Paginae historiae 19 Praha 2011 kolektiv Paginae historiae 20/1 Praha 2012 kolektiv Paginae historiae 20/2 Praha 2012 kolektiv ČAS v roce 2012 Ročenka České archivní společnosti Praha 2013 kolektiv Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu Praha 2004 kolektiv Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu Praha 2004 kolektiv ČAS v roce 2013 Ročenka České archivní společnosti Praha 2014 kolektiv Býti archivářem. Přednášky ze stejnomenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích Praha 2012 kolektiv Soupis poddaných podle víry z roku Hradecko-Bydžovsko 2 Praha 2000 kolektiv Soupis poddaných podle víry z roku Hradecko-Bydžovsko 3 Praha 2000 Kopička Petr Stručný průvodce SOA Litoměřice Litoměřice 2007 Kostílková Marie, Petrasová Taťána Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském I Praha 1999 Kučera Karel, Truc Miroslav Archiv university Karlovy průvodce po archivních fondech Praha 1961 leták Archiv hl. města Prahy (leták) Praha 2001 Matějek František Lánové rejstříky jihlavského a znojemnského kraje Praha 1982 Pazderová Alena Soupis poddaných podle víry z r Boleslavsko I Praha 1994 Pazderová Alena Soupis poddaných podle víry z r Boleslavsko II Praha 1994 Pažout Julius Jednání a dopisy konzistoře pod obojí způsobou příjímajících z let Praha 1906 Petrusová Lucie B., Putík Alexandr Fase pražských židovských rodin z let (1751) Praha 2012 Pilnáček Josef Paběrky z vídeňských archivů Brno 2012 Radimský Jiří, Trantírek Miroslav Tereziánský katastr moravský Praha 1962

3 Roubík František Šifrované dopisy v registratuře Albrechta z Valdštejna (separát z Friedrichova sborníku), podpis autora Praha 1931 Sovadina Miloslav Dějiny okresního archivu Česká Lípa Ústí nad Labem 1997 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z r , díl 2., sv. 1 Bechyňsko Praha 1928 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z r , díl 2., sv. 3 Podbrdsko Praha 1929 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z r , 6. Vltavsko Praha 1929 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let Dílu. 1, sv. 1. Boleslavsko a Kouřimsko Praha 1909 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let , VIII. Prácheňsko Praha 1931 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let , IX., X. (dílu 3. sv. 1.) Plzeňsko a Loketsko Praha 1935 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let , XI. (dílu 3. sv. 2.) Žatecko Praha 1937 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let , XIII. XV. Rakovnicko, Praha s okolím, Kladsko Praha 1938 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let , XII. (dílu 3. sv. 3.) Slánsko Praha 1937 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z r , Bechyňsko Praha 1928 Šimák J. V. Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z r , Vltavsko Praha 1929 Štefancová Dagmar Klíč k méně známým slovům pro zvídavé Praha 2007 Vašek Leoš Kopiář Jiříka Skřivánka, úředníka na Blansku (1614) Blansko 2000 Autorské práce členů Bada Josef Rodokmen Badů Praha 2008 Bártek Jaroslav Kronika našeho rodu (rod Bártek) Rožnov pod Radhoštěm 2009 Běhounek Libor Rodokmen: větev Bayerů ( ) Praha 1984 Belcredi Ludvík 1000 let rodu Belcredi / 1000 Jahre des Hauses Belcredi ( ) Brno 2010 Beseda Jan Královský rod Besedů Praha 2010 Beseda Jan Královský rod Besedů (rozšířená verze rodinné kroniky) Praha 2011 Bočková Marta Rodokmen rodu Malec a Hirsh * Praha 2008 Braum Jan Vimperk. Po stopách vimperských předků Anděly Kateřiny Soukupové, roz. Bradáčové Včelná 2012 Braum Jan Kronika rodu Soukupů dle sepsání Josefa Soukupa, zvěrolékaře ( ) Včelná 2010 Čermák Václav Rod hrabat z Bubna a Litic zvláště ve východních Čechách Praha 1970 Dokulil Jan Učme se znát dějiny svého rodu, 1. díl (rod Dokulil a rody na třebíčsku) Třebíč 1940 Dokulil Jan Učme se znát dějiny svého rodu, 2. díl (rod Dokulil a rody na třebíčsku) Třebíč 1945 Dufek Vladimír Genealogie hodkovického sklářského rodu Blaschků Praha 2011 Elznic Václav Nejstarší prameny rodu Elsniců z Elsnic Praha 1988 Elznic Václav Rodokmen Elzniců a Elsniců v Čechách Praha 1976 Felix Jiří Rod Felixů kmene osvračínského Praha 1940 Fischer Richard Moravský rod Kusých z Doubravice Kroměříž 1933 Flegl Michal Stopami rodu Fleglů a Pluhařů Praha 2010 Flesar Václav Kořeny věků Jimramov 2013 Flesar Václav Rodokmen rodu Flesarů od příchodu z Itálie do naší země Jimramov 2006 Fragner Fragnerové Praha 1995 Fragner Jiří Sága rodu...ii. Černý orel rozpíná křídla Litichovice 2011 Franková Svatava a kol. Plavba proti proudu času (rod Vaicenbauer / Vaizenbauer z Husince) Praha 2012 Habich Antonín Jan Dvěstě let tradice (sklářský rod Habich) Praha 1934 Hlavnička Přemek Kronika rodiny Hlavničků ( ) + přílohy Praha 2005 Hozman Josef Rodokmen Hossmann, Hossman, Hosman, Hozman na panství žichovickém v kraji prácheňském Sušice 1936 Hromada Jan Kronika valašského rodu Hromada Opava/Prlov 2009

4 Jägerová Jarmila Selský rodopis z Hané (rod Spáčilů a Pospíšilů) Liberec 2008 Kejla Vladimír Historie Kejlova rodu. Potomci Josefa Pochmana, sedláka v Lubné čp. 43 Ostrava 2012 Kejla Vladimír Lubenské rodokmeny 1. Historie gruntů v Lubné u Rakovníka v 17. století Ostrava 2013 Kejla Vladimír Lubenské rodokmeny 2. Historie gruntů v Lubné u Rakovníka v 18. století Ostrava 2014 Kejla Vladimír Lubenské rodokmeny 3. Historie gruntů v Lubné u Rakovníka v 16. století Ostrava 2014 Klán Jiří Rod Václava Klána z Běřína s důrazem na hostomickou větev rodu Zdice 2012 Klán Jiří a kol. Setkání rodopisců královského hvozdu rychty stachovské Zdice 2013 kolektiv Stammbaum der Familien Stransky v. Greifenfels ( ) Plzeň 2009 kolektiv Rodokmen rodu Stránský z Greifenfelsu ( ) Plzeň 2012 kolektiv Čtyři století rodu Kvěchů původem ze mlýna v Zahrádce pod Klokoty Praha 2005 Komárek František Rod Starých v Šlapanicích (rodokmen ) Slaný 1916 Krejčová Zuzana Kvěchův mlýn v Zahrádce (seminární práce) Praha 2004 Kvěch Josef Rodokmen rodu Kvěchů Praha 2013 Lintymer Pavel Rodokmen rodu Lintimerů a Lintymerů, Maříků, Šarochů a Egerů Praha 2006 Makovský Vladimír Rod Dobrovolných z Ratibořic Velké Meziříčí 2005 Makovský Vladimír Berta Dobrovolná-Brumovsky. Herečka a zpěvačka evropského formátu Velké Meziříčí 2009 Makovský Vladimír, Makovský Bohumil Kronika rodu Makovských z Borové, svazek II. Velké Meziříčí 2012 Makovský Vladimír, Makovský Bohumil Kronika rodu Makovských z Borové, svazek I. Velké Meziříčí 2013 Makovský Vladimír, Pavlas Jaroslav Rod Pavlasů z Pavlova Velké Meziříčí 2003 Markus-Ratkovich Antonín Geschichte der Familie Markus schlesisch-mährischen Ursprunges Neu-Titschein 1931 Morava Milan Kronika Moravova rodu Žirovnice 2010 Němejc Rostislav Václav Almanach rodu Němejců Veselá 2010 Němejc Rostislav Václav Almanach rodu Němejců (4. rozšířené a doplněné vydání) Veselá 2012 Nesnídal Eman Rodokmen rodiny Nesnídal a Hodek v Hořehledech Plzeň 1941 Oliverius Miroslav Genus unum sumus. Jsme jeden rod (Oliberius, Oliverius) Malé Kyšice 2005 Podobský Josef, Podobský Jaroslav a kol. Kronika rodu Podobských Praha 2009 Sedláček August Paměti Kvěchovského mlýna pod Zahrádkou Tábor 1906 Sedláček August Doplněk Paměti Kvěchovského mlýna pod Zahrádkou Tábor 1907 Skočková Hana Rod Kriner původem z Mittenwaldu Praha 2010 Skočková Hana Rody Lavický, Rybníček, Honzák, Kopuletý, Loucký, Pavlík, Ondráček z Třebíčska Praha 2007 Skočková Hana Rody Nohavica, Sladovník, Sadílek, Jurečka, Vašát ze Zašové Praha 2012 Srb K rodokmenu Srbů v okolí Prahy Praha 2000 Stradiot Rod Stradiot Pardubice 1975 Švorba Stanislav Rodokmen Švorbova rodu Horní Kruty 1988 Veselá Eva Martin a Tomáš aneb Pátrání po původu Štoudků a Staudků Černovice 2014 Vilímek a kolektiv Rodopis rodu Vilímek z Vamberka a Častolovic Praha 2009 Voldřich Ota Pět století Voldřichů Plzeň 2008 Voldřich Ota Pět století Voldřichů Plzeň 2008 Vorel Josef Historie varhanářů Guthů z Čisté Mariánská Týnice 1973 Vrbka Josef Poslední rodu Wenzlova. Hrst vzpomínek na starobylý selský rod z Unerázky Unerázka 1946 Zellerin Hugo Z deníků a korespondence rodiny zvěrolékaře Josefa Soukupa ( ) Jičín 2012 Zemánek Stanislav Rodinná kronika rodu Zemánků, 1. část Předkové Žíželice 2006 Zemánek Stanislav Rodinná kronika rodu Zemánků, 2. část Příbuzní Žíželice 2008 Žert Zdeněk a kol. Genealogie rodu Žertů Břízství 2003

5 Emigrace a vytěhovalectví Bubeníček Rudolf A History of the Czechs in Chicago / Dějiny Čechů v Chicagu (CSAGSI) Sugar Grove 2011 Folprecht Josef Naši krajané v cizině Praha 1940 Habenicht Jan History of Czechs in America / Dějiny Čechův amerických Saint Paul 1996 Herout Václav Reemigrace Čechů z Chorvatska Daruvar 2010 Hoffmannová Jaroslava Vystěhovalectví z Polné do Severní Ameriky (ve 2. pol. 19. st.) Havlíčkův Brod 1969 Jelínek J. J. a kol. Padesátileté jubileum Českého národního hřbitova v Chicagu, Illinois Chicago 1927 Kašpar Oldřich Tam za mořem je Amerika (dopisy a vzpomínky českých vystěhovalců do Ameriky v 19. století) Praha 1986 Kokaisl Petr a kol. Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě Praha 2009 kolektiv Emigrace z českých zemí (sborník referátů ze semináře) Mladá Boleslav 2001 Matušek Josef Češi v Chorvatsku Daruvar 1994 Ornst Jaroslav Česká kolonie Zubovščina na Ukrajině Turnov 2006 Reichman John J. Czechoslovaks of Chicago A photocopy (CSAGSI) Sugar Grove 1997 Skalský Gustav Adolf Z dějin české emigrace osmnáctého století, 1. díl Chotěboř 1911 Strnadel Drahomír a kol. Tam za mořem je Amerika. Vystěhovalectví z Frenštátska ve 2. polovině 19. století Frenštát pod Radhoštěm 1992 Šatava Leoš Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA Praha 1987 Štěříková Edita Exulantská útočiště v Lužici a Sasku Praha 2004 Štěříková Edita Stručně o pobělohorských exulantech Praha 2005 Vaculík Jaroslav České menšiny v Evropě a ve světě Praha 2009 Vlha Marek Dopisy z války Severu proti Jihu. Korespondence českých vojáků v americké občanské válce Brno 2010 Volf Josef Čeští exulanti ve Freiberce v l Praha 1912 Genealogické a heraldické časopisy časopis Cour d honneur (Čestný dvůr) č.3 Praha 1999 časopis Přehled publikací v knihovně ČGHSP k Praha 2008 časopis Přehled publikací v knihovně ČGHSP k Praha 2008 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXVIII., č. 1/2008 Praha 2008 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXVIII., č. 1/2008 Praha 2008 časopis Rodopisná revue léto 2008 Praha 2008 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXVIII., č. 2/2008 Praha 2008 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXVIII., č. 2/2008 Praha 2008 časopis Rodopisná revue podzim 2008 Praha 2008 časopis Genealogické a heraldické informace 2007 Brno 2008 časopis Rodopisná revue zima 2008 Praha 2008 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXVIII., č. 3/2008 Praha 2008 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXVIII., č. 3/2008 Praha 2008 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXVIII., č. 4/2008 Praha 2008 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXVIII., č. 4/2008 Praha 2008 časopis Cour D'Honneur (Čestný dvůr), č. 4/2008 (rodokmen Sternberků) Praha 2008 časopis Zpravodaj KGHO, příloha časopisu malostranský hřbitov Ostrava 1981 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXIX., č. 1/2009 Praha 2009 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXIX., č. 1/2009 Praha 2009 časopis Genealogické a heraldické informace 2000 Brno 2001

6 časopis Genealogické a heraldické informace 2001 Brno 2002 časopis Genealogické a heraldické informace 2002 Brno 2002 časopis Genealogické a heraldické informace 2008 Brno 2009 časopis Rodopisná revue 1/2009 Praha 2009 časopis Adler, 25. roč., č. 1/2009 Vídeň 2009 časopis Adler, 25. roč., č. 2/2009 Vídeň 2009 časopis Adler, 25. roč., č. 3/2009 Vídeň 2009 časopis Adler, 25. roč., č. 4/2009 Vídeň 2009 časopis Genealogické a heraldické listy, 29. roč., č. 2/2009 Praha 2009 časopis Genealogické a heraldické listy, 29. roč., č. 2/2009 Praha 2009 časopis Genealogické a heraldické listy, 29. roč., č. 3/2009 Praha 2009 časopis Genealogické a heraldické listy, 29. roč., č. 3/2009 Praha 2009 časopis Genealogické a heraldické listy, 29. roč., č. 4/2009 Praha 2009 časopis Genealogické a heraldické listy, 29. roč., č. 4/2009 Praha 2009 časopis Genealogické a heraldické listy, 25. roč., č. 1/2005 Praha 2005 časopis Genealogické a heraldické listy, 25. roč., č. 1/2005 Praha 2005 časopis Genealogické a heraldické listy, 25. roč., č. 2/2005 Praha 2005 časopis Genealogické a heraldické listy, 25. roč., č. 2/2005 Praha 2005 časopis Genealogické a heraldické listy, 25. roč., č. 3 4/2005 Praha 2005 časopis Genealogické a heraldické listy, 25. roč., č. 3 4/2005 Praha 2005 časopis Genealogické a heraldické listy rok , svázaný (8 čísel) Praha časopis Genealogické a heraldické listy rok , svázaný (8 čísel) Praha časopis Rodopisná revue on-line, č. 1/2010 Praha 2010 časopis Rodopisná revue on-line, č. 2/2010 Praha 2010 časopis Rodopisná revue on-line, č. 3 4/2010 Praha 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, 30. roč., č. 1/2010 Praha 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, 30. roč., č. 1/2010 Praha 2010 časopis Adler, 25. roč., č. 5/2010 Vídeň 2010 časopis Stavovské listy č. 1/2010 Brandýs nad Labem 2010 časopis Heraldika a genealogie, č. 1/1983 Jílové u Prahy 1983 časopis Heraldika a genealogie, č. 1ad/1983 Jílové u Prahy 1983 časopis Heraldika a genealogie, č. 2/1983 Jílové u Prahy 1983 časopis Heraldika a genealogie, č. 3/1983 Jílové u Prahy 1983 časopis Heraldika a genealogie, č. 4/1983 Jílové u Prahy 1983 časopis Genealogické a heraldické informace 2009 Brno 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, 30. roč., č. 2/2010 Praha 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, 30. roč., č. 2/2010 Praha 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, 30. roč., č. 3/2010 Praha 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, 30. roč., č. 3/2010 Praha 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, 30. roč., č. 4/2010 Praha 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, 30. roč., č. 4/2010 Praha 2010 časopis Rodopisná revue on-line, č. 5 6/2010 Praha 2010 časopis Adler, 25. roč., č. 7 8/2010 Vídeň 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXXI., č. 1/2011 Praha 2011

7 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXXI., č. 1/2011 Praha 2011 časopis Heraldika a genealogie 1983/1, 2, 3, 4 + obsah ročníku Jílové u Prahy 1983 časopis Genealogické a heraldické listy, 31. roč., č. 2/2011 Praha 2011 časopis Genealogické a heraldické listy, 31. roč., č. 2/2011 Praha 2011 časopis Genealogické a heraldické listy, 31. roč., č. 3/2011 Praha 2011 časopis Genealogické a heraldické listy, 31. roč., č. 3/2011 Praha 2011 časopis Genealogické a heraldické listy, 31. roč., č. 4/2011 Praha 2011 časopis Genealogické a heraldické listy, 31. roč., č. 4/2011 Praha 2011 časopis Genealogické a heraldické listy, 32. roč., č. 3/2012 Praha 2012 časopis Genealogické a heraldické listy, 32. roč., č. 3/2012 Praha 2012 časopis Genealogické a heraldické listy, 32. roč., č. 4/2012 Praha 2012 časopis Genealogické a heraldické listy, 32. roč., č. 4/2012 Praha 2012 časopis Genealogické a heraldické informace 2010 Brno 2011 časopis Genealogické a heraldické informace 2011 Brno 2012 časopis Rodopisná revue, č /2010 Praha 2010 časopis Rodopisná revue, č. 9 10/2010 Praha 2010 časopis Genealogické a heraldické listy, 33. roč., č. 1/2013 Praha 2013 časopis Genealogické a heraldické listy, 33. roč., č. 1/2013 Praha 2013 časopis Heraldika a genealogie, roč. 40, č. 1 2/2007 Praha 2007 časopis Heraldika a genealogie, roč. 41, č. 1 2/2008 Praha 2008 časopis Příloha k časopisu Heraldika a genealogie, č. 1 2/2008, ročník 41 Praha 2008 časopis Heraldika a genealogie, roč. 41, č. 3 4/2008 Praha 2008 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2008 České Budějovice 2008 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 2/2008 České Budějovice 2008 časopis Heraldika a genealogie, roč. 15., č. 4/1982 Jílové u Prahy 1982 časopis Heraldika a genealogie, roč. 15., č. 3/1982 Jílové u Prahy 1982 časopis Orlice. Časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické, č. 1/1990 Ostrava 1990 časopis Orlice. Časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické, č. 2/1990 Ostrava 1990 časopis Orlice. Časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické, č. 1/1991 Ostrava 1991 časopis Orlice. Časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické, č. 2/1991 Ostrava 1991 časopis Orlice. Časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické, č. 1/1992 Ostrava 1992 časopis Orlice. Časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické, č. 2/1992 Ostrava 1992 časopis Orlice. Časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické, č. 1/1993 Ostrava 1993 časopis Heraldika a genealogie, roč. 42, č. 1 2/2009 Praha 2009 časopis Jihočeský Herold Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2009 České Budějovice 2009 časopis Jihočeský Herold Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 2/2009 České Budějovice 2009 časopis Heraldika a genealogie, roč. 43, č. 3 4/2010 Praha 2010 časopis Heraldika a genealogie, roč. 15., č. 1/1982 Jílové u Prahy 1982 časopis Heraldika a genealogie, roč. 15., č. 2/1982 Jílové u Prahy 1982 časopis Heraldika a genealogie, roč. 23., č. 1, 2, 3, 4/1990 Praha 1990 časopis Heraldika a genealogie, roč. 22., č. 1, 2, 3, 4/1989 Praha 1989 časopis Genealogické a heraldické listy, č. 1/2012 Praha 2012 časopis Genealogické a heraldické listy, č. 1/2012 Praha 2012 časopis Genealogické a heraldické listy, č. 2/2012 Praha 2012

8 časopis Genealogické a heraldické listy, č. 2/2012 Praha 2012 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 1., č. 1a/duben 1968 Jílové u Prahy 1968 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 1., č. 2 3/červen 1968 Jílové u Prahy 1968 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 1., č. 4/prosinec 1968 Jílové u Prahy 1968 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 2., č. 1/leden 1969 Jílové u Prahy 1969 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 2., č. 2/březen 1969 Jílové u Prahy 1969 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 2., č. 3/květen 1969 Jílové u Prahy 1969 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 2., č. 4 /srpen 1969 Jílové u Prahy 1969 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 2., č. 5 6/prosinec 1969 Jílové u Prahy 1969 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 3., č. 1/leden 1970 Jílové u Prahy 1970 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 3., č. 2/březen 1970 Jílové u Prahy 1970 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 3., č. 3/květen 1970 Jílové u Prahy 1970 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 3., č. 4/červenec 1970 Jílové u Prahy 1970 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 3., č. 5 6/září listopad 1970 Jílové u Prahy 1970 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 4., č. 1 2/leden březen 1971 Jílové u Prahy 1971 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 4., č. 3/červen 1971 Jílové u Prahy 1971 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 4., č. 4/prosinec 1971 Jílové u Prahy 1971 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 5., č. 1/březen 1972 Jílové u Prahy 1972 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 5., č. 2/červen 1972 Jílové u Prahy 1972 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 5., č. 3/září 1972 (+ Vexi 1 3) Jílové u Prahy 1972 časopis Heraldika bulletin pro základní historické vědy, roč. 5., č. 4/prosinec 1972 (+ Vexi 4) Jílové u Prahy 1972 časopis Heraldika bulletin pro základní vědy historické, roč. 6., č. 1/1973 Jílové u Prahy 1973 časopis Heraldika bulletin pro základní vědy historické, roč. 6., č. 2 3/1973 Jílové u Prahy 1973 časopis Heraldika bulletin pro základní vědy historické, roč. 6., č. 4/1973 Jílové u Prahy 1973 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 7., č. 1 2/1974 Jílové u Prahy 1974 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 7., č. 3 4/1974 Jílové u Prahy 1974 časopis Heraldika bulletin pro základní vědy historické, roč. 8., č. 1/1975 Jílové u Prahy 1975 časopis Heraldika bulletin pro základní vědy historické, roč. 8., č. 2/1975 Jílové u Prahy 1975 časopis Heraldika bulletin pro základní vědy historické, roč. 8., č. 3/1975 Jílové u Prahy 1975 časopis Heraldika bulletin pro základní vědy historické, roč. 8., č. 4/1975 Jílové u Prahy 1975 časopis Heraldika bulletin pro základní vědy historické, roč. 9., č. 1 2/1976 Jílové u Prahy 1976 časopis Heraldika bulletin pro základní vědy historické, roč. 9., č. 3 4/1976 Jílové u Prahy 1976 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 10., č. 1/1977 Jílové u Prahy 1977 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 10., č. 2/1977 Jílové u Prahy 1977 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 10., č. 3/1977 Jílové u Prahy 1977 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 10., č. 4/1977 Jílové u Prahy 1977 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 11., č. 1/1978 Jílové u Prahy 1978 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 11., č. 2/1978 Jílové u Prahy 1978 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 11., č. 3/1978 Jílové u Prahy 1978 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 11., č. 4/1978 Jílové u Prahy 1978 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 12., č. 1/1979 Jílové u Prahy 1979 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 12., č. 2/1979 Jílové u Prahy 1979 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 12., č. 3/1979 Jílové u Prahy 1979 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 12., č. 4/1979 Jílové u Prahy 1979

9 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 13., č. 2/1980 Jílové u Prahy 1980 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 13., č. 3/1980 Jílové u Prahy 1980 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 13., č. 4/1980 Jílové u Prahy 1980 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 14., č. 1/1981 Jílové u Prahy 1981 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 14., č. 2/1981 Jílové u Prahy 1981 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 14., č. 3/1981 Jílové u Prahy 1981 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 14., č. 4/1981 Jílové u Prahy 1981 časopis Heraldika a genealogie, roč. 35, č. 1 2/2002 Praha 2002 časopis Heraldika a genealogie, roč. 35, č. 3 4/2002 Praha 2002 časopis Heraldika a genealogie, roč. 42, č. 3 4/2009 Praha 2009 časopis Heraldika a genealogie, roč. 44, č. 1 4/2011 Praha 2011 časopis Heraldika a genealogie, roč. 44, č. 1 4/2011 Praha 2011 časopis Genealogické a heraldické informace 2012 Brno 2013 časopis Erbovní knížka na rok 1938 Praha 1938 časopis Heraldika a genealogie, roč. 43, č. 1 2/2010 Praha 2010 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 5/1979 Ostrava 1979 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 6/1979 Ostrava 1979 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 25/1986 Ostrava 1986 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 26/1986 Ostrava 1986 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 27/1986 Ostrava 1986 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 28/1986 Ostrava 1986 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 29/1987 Ostrava 1987 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č /1987 Ostrava 1987 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 32/1987 Ostrava 1987 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 33/1988 Ostrava 1988 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 34/1988 Ostrava 1988 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 35/1988 Ostrava 1988 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č. 36/1988 Ostrava 1988 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č /1989 Ostrava 1989 časopis Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava, č /1989 Ostrava 1989 časopis Genealogické a heraldické informace, 2/1983 Brno 1983 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 14., č. 2/1981 Jílové u Prahy 1981 časopis Heraldika bulletin pro pomocné vědy historické, roč. 14., č. 3/1981 Jílové u Prahy 1981 časopis Herald. Neodvislý měšíčník politický, vědecký a zábavní, roč. 1, č. 1/1901 Praha 1901 časopis Herald. Neodvislý měšíčník politický, vědecký a zábavní, roč. 1, č. 2/1901 Praha 1901 časopis Herald. Neodvislý měšíčník politický, vědecký a zábavní, roč. 1, č. 3/1901 Praha 1901 časopis Jihočeský Herold. Občasník o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2001 (září) České Budějovice 2001 časopis Jihočeský Herold. Občasník ČGHSP, pobočky České Budějovice, č. 2/2001 (prosinec) České Budějovice 2001 časopis Jihočeský Herold. Občasník ČGHSP, pobočky České Budějovice, č. 1/2002 (červen) České Budějovice 2002 časopis Jihočeský Herold. Občasník ČGHSP, pobočky České Budějovice, č. 2/2002 (prosinec) České Budějovice 2002 časopis Jihočeský Herold. Mimořádné vydání časopisu o historii a pomocných vědách historických, 2003 České Budějovice 2003 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2004 České Budějovice 2004 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 2/2004 České Budějovice 2004 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2005 České Budějovice 2005

10 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 2/2005 České Budějovice 2005 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2006 České Budějovice 2006 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 2/2006 České Budějovice 2006 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2007 České Budějovice 2007 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 2/2007 České Budějovice 2007 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, mimořádné číslo 2007 díl I. České Budějovice 2007 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, mimořádné číslo 2007 díl II. České Budějovice 2007 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2010 České Budějovice 2010 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 2/2010 České Budějovice 2010 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2011 České Budějovice 2011 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 2/2011 České Budějovice 2011 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 1/2012 České Budějovice 2012 časopis Jihočeský Herold. Časopis o historii a pomocných vědách historických, č. 2/2012 České Budějovice 2012 časopis Genealogické a heraldické listy, 2/2013 Praha 2013 časopis Genealogické a heraldické listy, 2/2014 Praha 2013 časopis Genealogické a heraldické listy, 3/2013 Praha 2013 časopis Genealogické a heraldické listy, 3/2014 Praha 2013 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXXIII., č. 4/2013 Praha 2013 časopis Genealogické a heraldické listy, roč. XXXIII., č. 4/2013 Praha 2013 časopis Genealogické a heraldické listy č. 1/2014 Praha 2014 časopis Genealogické a heraldické listy č. 1/2014 Praha 2014 časopis Genealogické a heraldické informace 2013 Brno 2014 časopis Genealogické a heraldické listy 2010 Praha 2010 časopis Genealogické a heraldické listy 2011 Praha 2011 časopis Genealogické a heraldické listy 2012 Praha 2012 časopis Genealogické a heraldické listy 2013 Praha 2013 časopis Genealogické a heraldické listy č. 2/2014 Praha 2014 časopis Genealogické a heraldické listy č. 2/2014 Praha 2014 ročenka Erbovní knížka na rok 1941 Praha 1941 ročenka Heraldická ročenka 2007 (+CD) Praha 2007 ročenka Heraldická ročenka Praha 2004 ročenka Heraldická ročenka 2005 Praha 2005 ročenka Heraldická ročenka 1974 Praha 1974 ročenka Heraldická ročenka 2008 Praha 2008 ročenka Heraldická ročenka 2009 Praha 2009 ročenka Heraldická ročenka 2010 Praha 2010 ročenka Heraldická ročenka 1984 Praha 1984 ročenka Heraldická ročenka 1996 Praha 1996 ročenka Heraldická ročenka 1997 Praha 1997 ročenka Erbovní knížka na rok 1936 Praha 1936 ročenka Erbovní knížka na rok 1937 Praha 1937 ročenka Erbovní knížka na rok 1939 Praha 1939 ročenka Erbovní knížka na rok 1940 Praha 1940 ročenka Heraldická ročenka 2011 Praha 2011

11 ročenka Heraldická ročenka 2012 (+ CD) Praha 2012 ročenka Heraldická ročenka 1978 Praha 1978 ročenka Heraldická ročenka 1993 Praha 1993 ročenka Heraldická ročenka 1975 Praha 1975 ročenka Heraldická ročenka 1979 Praha 1979 ročenka Erbovní knížka na rok 1935 Praha 1935 Genealogie, čtení a metodika Černý Václav Kronikář Praha 1940 Elman Jiří Latinsko-český slovník (právo, ekonomie, bankovnictví, farmacie) Praha 2004 Hásek Václav a kol. Sborník učebních textů kurzu pro začínající rodopisce Praha 2005 Horníček Ignác Kniha o rodopisu každý určí sám svůj rod a původ Vyškov 1939 Horníček Ignác Kniha o rodopisu každý určí sám svůj rod a původ Vyškov 1939 Horský J., Seligová M. Rodina našich předků (DUPLIKÁT) Praha 1997 Hrbek František, Hrubý Petr Latinská mluvnice pro školy střední II. díl: skladba Praha 1920 Jonamine Masakacu Výzkum rodové linie Praha 2010 Jonamine Masakacu Výzkum rodové linie Praha 2010 Kasalický Václav a kol. Německo-český slovník pro genealogy Praha 1997 Kolařík Ladislav Restaurování písemných památek a tvorba faksimilií Praha 1991 kolektiv Moje rodina (pracovní sešit a plakát po děti) Praha 2010 kolektiv Soupis československé litaretury za léta (dějiny, životopisy, rodopis, heraldika) Praha 1938 kolektiv Kořeny 3 České Budějovice 2010 kolektiv Cesta k vlastním kořenům (drobná brožurka SOA Třeboň, odd. J. Hradec) Jindřichův Hradec 2012 Krejčík Adolf L. Z bibliografie literárních pomůcek rodopiscových Praha 1933 Kupka Josef Hlavní pravidla správy matrik Brno 1924 Lednická Blanka Sestavte si rodokmen. Pátráme po svých předcích Praha 2012 Lednická Blanka Rodokmen naší rodiny. Sestavte si rodokmen Praha 2013 Lutonský Boleslav, Černý Jaroslav Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy Praha 1995 Lutonský Boleslav, Melichar Rudolf a kol. Základy genealogie 1. díl. Soubor přednášek pro laické genealogy Praha 1999 Makovský Vladimír Hledáme své předky. Na pomoc začínajícm badatelům Velké Meziříčí 2010 Makovský Vladimír Almanach Vlastivědné a genealogické společnosti Velké Meziříčí 2012 Manlik Wenzel Anleitung zur Matrikenführung nach den kirchlichen Vorschriften Prag 1905 Mareš Jan Latinsko-český slovník pro genealogy Praha 2013 Mareš Jan Latinsko-český slovník pro genealogy Praha 2013 Mareš Jan Latinsko-český slovník pro genealogy Praha 2013 Markus Antonín Rodinná kronika populární úvod do studia rodopisného (genealogie) Praha 1926 Markus-Ratkovich Antonín Příručka rodového kronikáře. Úvod do praktické genelogie Praha 1938 Moldanová Dobrava Naše příjmení (kopie) Praha 1984 Palivec Viktor Minimum pro rodopisce a heraldiky Praha 1970 Palivec Viktor Rodina a rodokmen stručný návod k rodopisné praksi Praha 1939 Pátková Hana Česká středověká paleografie Č. Budějovice 2008 Pátková Hana Česká středověká paleografie Č. Budějovice 2008 Pavlík Zdeněk, Rychtaříková Jitka a kol. Základy demografie Praha 1986 Peremská Lenka Váš rodokmen krok za krokem + CD-ROM Brno 2013

12 Pohanka Henry Camillo Po stopách vlastních předků Litvínov 2009 Pracný Petr Český kalendář světců Praha 1994 Pulkert Oldřich Příruční slovník místních a zeměpisných názvů (kopie) Praha 1997 Řičař Kristoslav Rodokmen. Objevte tajemství vašeho rodu Praha 2013 Sassmann Alois Kořeny 2 (genealogie jižních Čech) Č. Budějovice 2008 Sassmann Alois Kořeny 4 České Budějovice 2013 Skupnik Jaroslav Antropologie příbuzenství Praha 2010 Turuský Marek Etnografický slovník 2., lidový nábytek z českých zemí Praha 1989 Vaněk M., Pelikánová H., Mücke P. Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie Praha 2007 Vebr Lubomír a kol. 200 let pomocných věd historických na FF UK v Praze Praha 1988 Vojáček Vácslav Slovník latinsko-česko-německý Praha 1878 Vondruška Vlastimil, Kopřivová Violeta a ko Etnografický slovník 1., domácí kuchyňské nářadí, nádobí a náčiní Praha 1987 Heraldika a sfragistika Augustin Josef Česká republika v symbolech, znacích a erbech poslední dekády 20. st. Sokolov 1997 Běl Jiří, Mrkvička Jan Znak města Přeštice (4 stránky) Přeštice 1993 Beneš František Pečeti v českých zemích a jejich cena jako dějepisného pramene Praha 1949 Brňovják Jiří a kol. Nobilitace ve světle písemných pramenů Ostrava 2009 Buben Milan B., Pokorný Pavel R., Čech ZdEncyklopedie českých a moravských sídelních biskupů Praha 2000 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, V. Příbram 1982 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, II. Příbram 1979 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, III. Příbram 1981 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, IV. Příbram 1982 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, VI. Příbram 1984 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, VII. Příbram 1985 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, VIII. Příbram 1986 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, IX. Příbram 1986 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, X. Příbram 1987 Čáka Jan, Schenk Jiří Civitates Montanarum In Re Publica Bohemoslovenica / Horní města v Československu, I. Příbram 1979 Čapková Martina Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. Svazek 5: Život a dílo Karla Lišky Brno 2013 Čarek Jiří Městské znaky v českých zemích Praha 1985 časopis Signum historiae, č. 1/2007, 2/2005, 3/2006 Hukvaldy časopis Vexilologie, č. 151 Praha 2009 časopis Heraldika a dnešek z dílny Adolfa F. J. Karlovského pozv. na výstavu Jílové 1967 časopis Znaky papežů příloha čas. Poutník Praha 2000 časopis Vexilologie, č. 152 Praha 2009 časopis Vexilologie, č. 153 Praha 2009 časopis Vexilologie, č. 154 Praha 2009 časopis Vexilologie, č. 155 Praha 2010 časopis Vexilologie, č. 156 Praha 2010 časopis Vexilologie, č. 157 Praha 2010 časopis Vexilologie, č. 158 Praha 2010 časopis Kénk heraldických odznaků (č z let a č. 31/1978), katalog odznaků Karlovy Vary časopis Vexilologie, č. 159 Praha 2011

13 Čech Zdirad J. K. Papežské znaky Kostelní Vydří 2009 Fiala Michal, Hrdlička Jakub a kol. Sedm století pražské heraldiky (katalog, z historie pražské heraldiky, popis exponátů) Praha 1991 Fiala Michal, Krejčík Tomáš a kol. Litterae Armorum. Erbovní listiny Národního archivu v Praze (+ CD) Ostrava Praha 2011 Fiksa Radek Svastika a její historie v Čechách Žďár nad Sázavou 2011 Hrdinová Martina Erby ctihodné šlechty slavného Království českého (dva erbovníky z 80. let 17. st.) Praha 2013 Hrdlička Jakub Pražská heraldika, znaky měst, cechů a měšťanů Praha 1993 Karlovský Adolf F. J. Základy heraldiky Praha 1966 Kasík Stanislav Znak města Loun. Jeho historie a vývoj Louny 1997 kolektiv Rüger Heraldik. Chocolat Cacao Dessert (znaky světových měst) Děčín 1931 kolektiv Znaky proti zbraním Jílové u Prahy 1972 kolektiv Petr Tybitancl heraldik (katalog výstavy na zámku Kozel) Kozel 2014 kolektiv Petr Tybitancl heraldik (katalog výstavy na zámku Kozel) Kozel 2014 Kovář Libor Znaky a znamení vrchností obcí moravské části Ostravy Hukvaldy 2001 Kovář Libor Panská sídla a heraldika na území dnešní Ostravy Ostrava 2008 Kovařík Jaromír Zvěř, lov, myslivost v naší heraldice a filatelii Praha 2008 Kozel Jan, Bednařík Jan Litoměřické biskupství (biskupové a jejich znaky) Třinec 1992 Krahl Ernst August Mährisches wappenbuch vom jahre 1888 Gessertshausen 1986 Král z Dobré Vody Vojtěch Heraldika. Souhrn pravidel a předpisův znakových Praha 1900 Král z Dobré Vody Vojtěch Znaky rodů českých Praha 2009 Krejčíková Jarmila, Krejčík Tomáš Úvod do české sfragistiky Ostrava 1989 Krejčíková Jarmila, Krejčík Tomáš Úvod do české sfragistiky Ostrava 1989 leták Pamětní list vydaný u příležitosti udělení znaku a vlajky obci Úhonice Úhonice 2010 Liška Karel Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek, sv. 1: Pečeti a razítka obcí Čech, Moravy a Slezska Brno 2012 Liška Karel Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek, sv. 2: Znaky, pečeti a razítka moravských a slezských měst a městeček Brno 2013 Liška Karel Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek, III/1. Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček A CH Brno 2013 Liška Karel Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek, III/2. Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček J M Brno 2013 Liška Karel Městské znaky s ozdobami Praha 1989 Liška Karel, Mucha Ludvík Klíč k našim městům Praha 1979 Louda Jiří Znaky česko-slovenských měst Praha 1975 Louda Jiří Moravská církevní heraldika Olomouc 1977 Louda Jiří Erby význačných šlechtických rodů z Čech a Moravy 1993 (kalendář) Praha 1993 Louda Jiří Znaky československých měst Praha 1972 Maděra Ferdinand Heraldické památky regionu Teplice Teplice 2001 Malinovský Anton F. Heraldika českých renesančních graduálů litoměřického, rakovnického a žlutického Praha 2002 Malinovský Anton František, Mysliveček Mil Erby 2005 heraldičtí kreslíři Čech, Moravy a Slezska (katalog výstavy) Praha 2005 Milec Miroslav Cechovní pečetě II Brno 2013 Milec Miroslav Měšťanské, úřednické a řemeslnické pečetě a merky Brno 2013 Milec Miroslav Šlechtické pečetě Brno 2011 Milec Miroslav Občanské pečetě a znamení na pečetích Brno 2011 Milec Miroslav Rodové pečetě Brno 2011 Milec Miroslav Cechovní pečetě I Brno 2011 Mudra M. a kol. Rodová heraldika (leporelo) Praha 1980 Müller Karel Pečeti a znaky obcí Českého Těšínska Český Těšín 1997 Müller Karel Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy + 2 dodatky Opava 2001

14 Müller Karel Katalog erbů Řádu německých rytířů ve sbírkách Muzea v Bruntále Bruntál 2010 Müller Karel a kol. Právní klenoty Moravy a Slezska. Zemské desy a další stavovské rukopisy Brno, Opava 1991 Müller Karel a kol. Kamenné svědectví minulosti. Heraldické památky Novojičínska Nový Jičín 2008 Mysliveček Milan Erbovník Praha 1993 Nikolau Stanislav Album Orion (znaky světových měst) Praha 1934 Novotňák Miliduch M. Rak v české heraldice Praha 1947 Oliverius Miroslav Rukověť k symbolům měst a obcí Kladenska a Slánska Slaný 2007 Oliverius Miroslav Rukověť k symbolům měst a obcí Kladenska a Slánska Slaný 2007 Palivec Viktor Heraldická symbolika Praha 1978 Palivec Viktor, Milde Josef Heraldický slabikář Praha 1945 Pelant Jan Znaky a pečetě západočeských měst a městeček Plzeň 1985 Pelant Jan Znaky a pečetě západočeských měst a městeček Plzeň 1985 Petráň Josef Český znak Praha 1970 Pilnáček Josef Staromoravští rodové Brno 1972 Pilnáček Josef Rody starého Slezska, díl 1: A F Jílové 1969 Pilnáček Josef Rody starého Slezska, díl 2: G O Jílové 1972 Pilnáček Josef Rody starého Slezska, díl 3: P S Jílové 1972 Pilnáček Josef Rody starého Slezska, díl 4: Š Ž Jílové 1972 Pilnáček Josef Občanské znaky Brno 2009 Pilnáček Josef Neznámé rody a znaky staré Moravy Brno 2010 Pilnáček Josef Rody starého Slezska Brno 2010 Pilnáček Josef Rody starého Slezska 1 Brno 1991 Pilnáček Josef Rody starého Slezska 2 Brno 1994 Pilnáček Josef Rody starého Slezska 3 Brno 1996 Pilnáček Josef Rody starého Slezska 4 Brno 1996 Pilnáček Josef Rody starého Slezska 5 Brno 1998 Pilnáček Josef Staromoravští rodové Brno 1996 Pohanka Henry C. Heraldika v souvislostech Praha 2013 Pokorný Pavel R. Vídeňský rukopis CVP 8330 (separát heraldika) Praha 2000 Roháček Jiří Epigrafika v památkové péči Praha 2007 Ruda Vladimír a kol. Znaky severočeských měst Most 1971 Rytíř Václav Heraldická růže. Soupis sídelních městských znaků s obrazem růže Úvaly 1941 Sedláček August Českomoravská heraldika II část zvláštní Praha 1997 Sedláček Pavel Erby českých šlechticů 1995 (kalendář) Praha 1995 Sedlák Vlad. Jan O počátcích erbů pražských cechů Praha 1945 Schwarzenberg Karel Heraldika Praha 2007 Schwarzenberg Karel Heraldika Uherské Hradiště 1992 Schwarzenberg Karel heraldika Praha 1941 Schwarzenberg Karel Heraldika čili přehled její teorie Praha 1941 Štorm Břetislav Znaky stavu kněžského v zemích českých Olomouc 1929 Štorm Břetislav Úvod do heraldiky Praha 1940 Urban Jan Kutnohorské pečeti a pečetidla Kutná Hora 1985 Vitanovský Michal Pyšelská heraldika Praha 2006 Vitanovský Michal Pyšelská heraldika Praha 2006

15 Vojtíšek Václav O táborských pečetech a erbech Praha 1931 Vojtíšek Václav Naše státní znaky (staré a nynější) Praha 1921 Volborth Carl-Alexander von Heraldika. Úvod do světa erbů Ostrava 1996 Zelenka Aleš Die Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe Regensburg 1979 Zenger Zdeněk M. Heraldika Praha 1971 Zenger Zdeněk M. Česká heraldika Praha 1978 Zvolský František Znaky slezských měst Opava 2002 Zwiefelhofer Antonín Český Krumlov Katalog pečetí a znaků Český Krumlov 1969 Županič Jan, Fiala Michal Praha Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648 (+ CD) Praha 2001 Historiografie Andreska Jiří Vývoj myslivosti. Průvodce expozicí Praha 1980 Barešová Jana a kol. Historie a současnost podnikání na Příbramsku Žehušice 2003 Bárta Jan Život na Staré huti (sklářské téma) Praha 1935 Bartošíková Jarmila a kol. Historie a současnost podnikání na Kroměřížsku a Holešovsku Žehušice 2010 Beckmann Rudolf K diplomatickému pozadí Mnichova Praha 1954 Beneš Luděk, Městecká Sylva Historie a současnost podnikání na Mladoboslavsku Žehušice 2001 Berka Rudolf a kol. Historie a současnost podnikání na Strakonicku Žehušice 2002 Blažek Josef a kol. Historie a současnost podnikání na Benešovsku, Vlašimsku, Voticku a Sázavsku Žehušice 2003 Bohuslav František Divadelní radosti i starosti Praha 1925 Borovec Petr Historie a současnost podnikání na Pardubicku Žehušice 2007 Braunová Dagmar Renesanční a barokní ované sklo (malované erby na skle) Plzeň 1980 Bystrický Vladimír a kol. Historie a současnost podnikání na Mariánskolázeňsku, Tachovsku a Stříbrsku Žehušice 2003 Cibulka Pavel a kol. Historie a současnost podnikání na Brněnsku Žehušice 2005 Czegle Imre Samuel Szalay a maďarští reformovaní toleranční kazatelé Praha 1985 časopis Z historie elektrizace železnice ČD Praha 2008 časopis Dějiny a současnost, roč. XXVII., č. 9/2005 Praha 2005 časopis Dějiny a současnost, roč. XXX., č. 3/2008 Praha 2008 časopis Dějiny a současnost, roč. XXVIII., č. 4/2006 Praha 2006 časopis Dějiny a současnost, roč. XXIX., č. 6/2007 Praha 2007 časopis Dějiny a současnost, roč. XXXI., č. 5/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 30. roč., č. 2/2008 Praha 2008 časopis Dějiny a současnost, 28. roč., č. 2/2006 Praha 2006 časopis Dějiny a současnost, 29. roč., č. 5/2007 Praha 2007 časopis Dějiny a současnost, 29. roč., č. 10/2007 Praha 2007 časopis Dějiny a současnost, 29. roč., č. 12/2007 Praha 2007 časopis Dějiny a současnost, 30. roč., č. 1/2008 Praha 2008 časopis Dějiny a současnost, 30. roč., č. 3/2008 Praha 2008 časopis Dějiny a současnost, 30. roč., č. 4/2008 Praha 2008 časopis Dějiny a současnost, 30. roč., č. 5/2008 Praha 2008 časopis Dějiny a současnost, 30. roč., č. 6/2008 Praha 2008 časopis Dějiny a současnost, 30. roč., č. 12/2008 Praha 2008 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 1/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 2/2009 Praha 2009

16 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 3/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 4/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 5/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 6/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 7/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 8/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 9/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 10/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 11/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., č. 12/2009 Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 24. roč., č. 1/2002 Praha 2002 časopis Dějiny a současnost, 24. roč., č. 2/2002 Praha 2002 časopis Dějiny a současnost, 24. roč., č. 3/2002 Praha 2002 časopis Dějiny a současnost, 24. roč., č. 4/2002 Praha 2002 časopis Československo, 1. roč., č. 2/1945 prosinec Praha 1945 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 1/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 4/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 6/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 7/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 8/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 9/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 31. roč., zvláštní číslo k 20. výročí Praha 2009 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 11/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 12/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 2/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 3/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 32. roč., č. 5/2010 Praha 2010 časopis Dějiny a současnost, 33. roč., č. 2/2011 Praha 2011 časopis Historie a současnost, roč. 33., č. 1/2011 Praha 2011 časopis Historie a současnost, roč. 33., č. 3/2011 Praha 2011 časopis Dějiny a současnost, roč. 33., č. 4/2011 Praha 2011 Čermák Miroslav Historie a současnost podnikání na Olomoucku Žehušice 2004 Čermák Miroslav a kol. Historie a současnost podnikání Praha-Východ Žehušice 2007 Čtvrtník Pavel a kol. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Liberec 2008 Dlouhý Jaromír Historie a současnost podnikání na Ostravsku Žehušice 2001 Dolejší Josef Duch smaragdového kříže Praha 2003 Doskočil Bedřich, Mandelík Richard Historie a současnost podnikání na Litoměřicku, Roudnicku a Lovosicku Žehušice 2009 Drahotová Olga a kol. Historie sklářské výroby v českých zemích, 1. díl Praha 2005 Dvořáček Petr Historická města České republiky Praha 2002 Fikar A., Koloc O., Štěpán J., David R. Schematismus učitelstva měšťanských škol slovanských v republice Československé Praha 1935 Filka Ivo, Ripperová Marie Historie a současnost podnikání na Žďársku Žehušice 2005 Fojtík Pavel a kol. Historie a současnost podnikání na Nymbursku a Poděbradsku Žehušice 2001 Frais Josef Slavné prohry, slavní vítězství Koruny české Praha 2012 Francek Jidřich Zločin a trest v českých dějinách Praha 2007

17 Francek Jidřich Katovské řemeslo v českých zemích Hradec Králové 2007 Garkisch Miloš a kol. Historie a současnost podnikání na Berounsku a Hořovicku Žehušice 2006 Geršlová Jana, Sekanina Milan Lexikon našich hospodářských dějin Praha 2003 Herout Jaroslav Slabikář návštěvníků památek Praha 1980 Hledíková Z., Janák J., Dobeš J. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost Praha 2007 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 1. Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku Praha 1993 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 2. Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků ( ) Praha 1995 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 3. Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627) Praha 1994 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 4. Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740) Praha 1995 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 5. Od časů Marie Terezie (1740) do konce napoleonských válek (1815) Praha 1996 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 6. Příběhy a postavy českého národního obrození Praha 1997 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 7. Od konce napoleonských válek do vzniku Rakouska-Uherska Praha 1998 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 8. Slavné příběhy a osobnosti druhé poloviny 19. století Praha 2000 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 9. Velké příběhy Habsburků na sklonku jejich vlády Praha 2002 Hora-Hořejš Petr Toulky českou minulostí 10. Velcí umělci konce 19. století: A. Dvořák, J. V. Myslbek, J. Neruda, M. Aleš Praha 2004 Hubert Miroslav Paroplavba v Čechách Praha 1993 Chobot Karel a kol. Historie a současnost podnikání na Novojičínsku Žehušice 2008 Ivanov Miroslav Záhada rukopisu královédvorského Praha 1970 Jakl Michal a kol. Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku Žehušice 2004 Janotka Miroslav, Linhart Karel Řemesla našich předků Praha 1987 Janotka Miroslav, Linhart Karel Zapomenutá řemesla Praha 1984 Janotka Miroslav, Linhart Karel Řemesla našich předků Praha 1987 Janský Michal Pivovary a pivovárky 1977 Praha 1977 Jaroš Zdeněk Historie a současnost podnikání na Jihlavsku Žehušice 2001 Jičínská Filoména Vývoj oděvu obyvatelstva českých zemí v st. Praha 2005 Jouza Ladislav a kol. Historie a současnost podnikání na Kolinsku Pardubice 1999 Kaňka Josef Základy správy obecní Kutná Hora 1925 Kirsch Roland a kol. Historie sklářské výroby v českých zemích, 2. díl/část 1 Praha 2003 Kirsch Roland a kol. Historie sklářské výroby v českých zemích, 2. díl/část 2 Praha 2003 Klempera Josef Vodní mlýny v Čechách IX (dodatky) Praha 2005 Klíma Arnošt Češi a Němci v revoluci Praha 1994 Klimeš Vladimír Česká vesnice v roce 1848 Most 1949 kolektiv Kronika 20. století , díl 1 11 Praha 2007 kolektiv Kroniky doby Karla IV. Praha 1987 kolektiv 300 let ČVUT Praha 2007 kolektiv Adresář hotelů, restaurací a kaváren v ČSR Praha 1949 kolektiv Soubor článků sklárny v Čechách Praha 2008 kolektiv Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archiv. dok. Praha 2006 kolektiv Zeměpisná jména Československa Praha 1982 kolektiv Seznam ulic a organizací v ČSSR s PSČ 1. díl (Praha, města stř. Čech) Praha 1981 kolektiv Formani, vandrovníci, voraři Praha 1988 kolektiv V kolébce sokolstva Praha 1948 kolektiv Encyklopedie Universum A M (+ CD) Praha 2006 kolektiv Encyklopedie Universum N Ž (+ CD) Praha 2006

18 kolektiv Historie pekárenství v českých zemích Praha 2001 kolektiv Poštovní směrovací čísla všech obcí ČR k Plzeň 2003 kolektiv Seznam obcí ČSSR 1960 (stav ke dni ) Praha 1960 kolektiv Kronika českých zemí (do roku 1999) Praha 1999 kolektiv Auto Moto katalog (více než 1000 firem) Praha 1994 kolektiv Žena v českých zemích od středověku do 20. století Praha 2009 kolektiv Československá vlastivěda, díl III Lidová kultura Praha 1968 kolektiv Československé bankovky, státovky a mince Praha 1993 kolektiv Numismatique katalog 2010 (kat. aukční, Francie) Paříž 2010 kolektiv Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny Praha 2007 kolektiv Historie a současnost podnikání na Českobudějovicku Pardubice 1999 kolektiv Pivovarský kalendář 2011 Praha 2010 kolektiv Vysvědčení jako součást dějin školství od 18. století po současnost Praha 2011 kolektiv Toulky minulostí světa 1. Od počátků dějin člověka po rozvrat velkých říší v Mezopotámii a Egyptě Praha 1999 kolektiv Toulky minulostí světa 2. Zlatá éra dějin: starověké Řecko Praha 2000 kolektiv Toulky minulostí světa 3. Zlatá éra dějin: starověký Řím Praha 2001 kolektiv Toulky minulostí světa 4. Staré civilizace Číny, Indie, islámu, Japonska, Afriky a předkolumbovské Ameriky Praha 2002 kolektiv Toulky minulostí světa 5. Byzantská říše, křížové výpravy, počátky Evropy a evropský středověk Praha 2003 kolektiv Povodně v českých zemích Praha 2007 kolektiv VIII. Sjezd českých historiků. Hradec Králové září 1999 Praha 2000 kolektiv Hospody a pivo v české společnosti Praha 1997 kolektiv Toulky minulostí světa 8. Osídlení Nového světa, vznik USA, dějiny Latinské Ameriky a Austrálie Praha 2006 kolektiv Toulky minulostí světa 9. Orientální civilizace v novověku Praha 2007 kolektiv Cesta ke Zlaté bule sicilské. Usilování o královskou korunu (rod. Přemyslovci, Štaufové) Ostrava 2012 Kovařík Petr Klíč k rodným chalupám Praha 2004 Kuchyňka Zdeněk, Dobner Libor Historie a současnost podnikání na Kladensku a Slánsku Žehušice 2005 Láník Jaroslav, Mandelík Richard Historie a současnost podnikání v Praze díl druhý Žehušice 2003 Lapáček Jiří Historie a současnost podnikání na Přerovsku a Hranicku Žehušice 2009 Likler L. a kol. Historie mlékárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2. díl ( ) Praha 2001 Likovský Zbyněk Pivovary českých zemí Praha 2008 Luňák Josef Naše mlýny v proměnách času Brno 1997 Majer Jiří Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Praha 2005 mapa Svět zašlý Máchův kraj na starých mapách Praha 2010 Mareš Petr Obsazování úřadu kr. hejtmana v předběl. obd. a soupis kr. hejtmanů na zákl. doch. sez. z let 1563/ /1617 Praha 2009 Michal Stanislav Hodinářství a hodináři v českých zemích Praha 2002 Myšička Martin Historie a současnost podnikání na Mostecku a Litvínovsku Žehušice 2006 Navrátilová Alexandra Narození a smrt v české lidové kultuře Praha 2004 Nop Vladimír Soupis numismatické literatury v kroměřížské zámecké knihovně Brno/Kroměříž 1974 Novák Rudolf Plynárenské muzeum průvodce Praha 1999 Novák Rudolf Plynárenské muzeum Praha 2000 Novotný Jiří, Šouša Jiří Banka ve znamení zeleného čtyřlístku Agrární banka (48) Praha 1996 Novotný Vladislav Příručka pro správce státních hradů a zámků Praha 1963 Nový Petr a kol. Historie a současnost podnikání na Jablonecku, Tanvaldsku a Železnobrodsku Žehušice 2007 Poche Emanuel a kol. Umělecké památky Čech 4: T Ž Praha 1982

19 Pokorný Ota Soupis a lokalizace větrných mlýnů v Čechách Brno 1973 Procházka Jan Parcelování velkostatků (raabisace) za Marie Terezie v Čechách Praha 1925 Psíková Jiřina a kol. Historie a současnost podnikání na Jindřichohradecku Pardubice 1999 Pubal Václav Muzea, galerie a památkové objekty v ČSR Praha 1973 Roubík František Příručka vlastivědné práce Praha 1947 Roubík František Z českých hospodářských dějin Praha 1948 Roubík František Na českém venkově roku 1848 Praha 1928 Ruizová Libuše Reálie k dějinám hygieny kolekce nádob osobní hygieny z fondů hradů a zámků Praha 2008 Ryantová Marie a kolektiv Bohemia Saxonia (dějiny českých zemí a Saska ve světle pramenů v archivech obou zemí) Praha 2001 sborník Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie, roč. 10 Praha 2011 Seibt Ferdinand Německo a Češi dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy Praha 1996 Semotánová Eva, Šimůnek Robert Katalog Mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky do roku 1850 Praha 2002 Schiller Jindřich Schreier Pavel Příběhy z dějin našich drah (česká železnice do r. 1918) Praha 2009 Schützner František Učitelský kalendář pro Moravu a Slezsko, roč. XVI., šk. rok Zábřeh 1920 Skála ze Zhoře Pavel Historie česká. Od defenestrace k Bílé Hoře Praha 1984 Sklenář Karel Archeologie a pohanský věk. Příběhy z dětských let české archeologické vědy Praha 2000 Stejskal Karel, Voit Petr Iluminované rukopisy doby husitské Praha 1991 Šindelář Bedřich Útěk poddaných z Čech na Moravu po 30. leté válce Praha 1985 Šotková Blažena Naše lidové kroje 8 sešitů Praha 1951 Šouša Jiří, Šůla Jaroslav Peníze v proměnách moderní doby (bankovky v l ) Praha/Pelhřimov 1996 Šplíchal Václav Historie a současnost podnikání na Ústekoorlicku Žehušice 2005 Šrámková Vítězslava, Valenta Jiří a kol. Místopis českého amaterského divadla, 1. díl A M Praha 2001 Šrámková Vítězslava, Valenta Jiří a kol. Místopis českého amaterského divadla, 2. díl N Ž Praha 2002 Štěpán Luděk a kol. Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách 2 Praha 2008 Štěpán Luděk, Křivanová Magda Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách 1 Praha 2000 Táborský Vojta Š. Dějiny venkovských divadelních společností Praha 1930 Teplý Jaroslav Mohlo to jít také jinak. Průvodce polistopadovými roky (+ CD) České Budějovice 2008 Tománek Břetislav Učil jsem se sklářem Nový Bor 2004 Tupetz Theodor Bilder aus der geschichte für knabenbürgerschulen Vídeň 1908 Ulmanová Kristýna Cestování před sto lety Praha 2011 Valenta Jiří Putování od maškar až k amatérskému divadlu dneška Miletín 2009 Vaňková Lenka, Pilná Veronika Metodika datování a interpretace portrétů století pomocí historické módy Praha 2013 Vařeka Josef, Frolec Václav Lidová architektura Praha 2007 Veselý Jiří a kol. Azyl v Československu 1933/1938 (odboj, politika 30. let) Praha 1983 Veselý Zdeněk Dějiny českého státu v dokumentech Praha 1994 Vladimír Rozhoň Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti Praha 2005 Vojtíšková M., Vojtíšek B. Osmnáctá chasa v boji proti Deutschböhmen Česká Lípa 1968 Vondráček Jan Dějiny českého divadla doba obrozenecká Praha 1956 Vondráček Jan Dějiny českého divadla doba předbřeznová Praha 1957 Vránová Věra Historie babictví a současnost porodní asistence Olomouc 2007 Vysoký Arnošt Material k slovníku technologickému Litomyšl 1861 Žemlička Josef Zlatá bula sicilská Praha 1987 Županič J., Horčička V., Králová H. Na rozcestí Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie Praha 2009

20 Jižní Čechy Adámek Jan a kol. Písek na starých pohlednicích Písek 1999 Adámek Jan a kol. Písek na starých pohlednicích Písek 1999 Berwidová-Buquoyová Ch. a kol. Tábor Měšice Č. Budějovice 2005 Brožek Josef, Jílek František O životě a lidech na panství strážském. Historie krajiny a obcí bývalého strážského panství do roku 1921 Stráž nad Nežárkou 2008 Čadilová Olga Jistebnice, město husitského kancionálu Praha 2012 časopis Obnovená tradice, roč. XX., č. 39/2009 Č. Budějovice 2009 časopis Obnovená tradice, roč. XX., č. 39/2009 Č. Budějovice 2009 časopis HRZ časopis regionální historie, roč. 5., č. 2/1996 Č. Budějovice 1996 časopis HRZ časopis regionální historie, roč. 6., č. 1/1997 Č. Budějovice 1997 časopis HRZ časopis regionální historie, roč. 7., č. 1/1998 Č. Budějovice 1998 časopis Obnovená tradice, roč. XX., č. 40/2009 Č. Budějovice 2009 časopis Obnovená tradice, roč. 21., č. 42 Č. Budějovice 2010 časopis Jihočeský sborník historický, roč. XXXVI (1967), č. 3 (rodokmen Bavorů) České Budějovice 1967 časopis Obnovená tradice, roč. 22., č. 43 České Budějovice 2011 časopis Obnovená tradice, roč. 22., č. 44 České Budějovice 2011 časopis Obnovená tradice, roč. 22., č. 44 České Budějovice 2011 časopis Obnovená tradice, roč. 23., č. 45 České Budějovice 2012 časopis Obnovená tradice, roč. 23., č. 46 České Budějovice 2012 časopis Obnovená tradice, roč. 24., č. 47 České Budějovice 2013 časopis Obnovená tradice, roč. 21., č. 41 Č. Budějovice 2010 časopis Obnovená tradice 48 České Budějovice 2013 časopis Obnovená tradice 48 České Budějovice 2013 časopis Obnovená tradice 49 České Budějovice 2014 časopis Obnovená tradice 49 České Budějovice 2014 časopis Sv. Jan Prachatický, č. 7/2014 (zaniklé kostely Šumavy Dolní Vltavice) Prachatice 2014 časopis Sv. Jan Prachatický, č. 8/2014 (zaniklé kostely Šumavy Rychnůvek) Prachatice 2014 časopis Sv. Jan Prachatický, č. 9/2014 (zaniklé kostely Šumavy Jablonec) Prachatice 2014 Drobil Josef Staré příběhy hoštické a kozlovské Č. Budějovice 1986 Fencl Pavel Obec Buk Buk 2012 Fencl Pavel, Mager Jan Antonín Příběhy z Plání. Pátrání po pravdě ve dvou šumavských příbězích Karla Klostermanna Prachatice 2008 Fencl Pavel, Mager Jan Antonín, Jurčo AntoPrachatice obrazy z paměti města Prachatice 2012 Fučík Přemysl, Rod František Srdcem promlouvají aneb příběh zvonů v Dolní Cerekvi Dolní Cerekev 2008 Fučík Přemysl, Rod František Městečko plné muziky hudební tradice v Dolní Cerekvi Dolní Cerekev 2009 Fučík Přemysl, Rod František Bejvávalo Aneb Dolní Cerekev v pověstech, příbězích a lidových slavnostech Dolní Cerekev 2010 Fučík Přemysl, Rod František Cestou železného oře aneb jak šel čas na českomoravské transverzálce v Dolní Cerekvi a okolí Dolní Cerekev 2011 Fučík Přemysl, Rod František Slovem a gestem aneb Jak se v Dolní Cerekvi hrávalo divadlo Dolní Cerekev 2012 Fučík Přemysl, Rod František Tužme se aneb O počátcích sportování v Dolní Cerekvi a na Čeřínku Dolní Cerekev 2013 Hlinovský Jiří Stádlec 725 let ( ) Stádlec 2012 Hrabáková Kamila, Koutná Jana Církevní památky Prachaticka Prachatice 2001 Hrdlička Richard Staré domy a domky vožické jejich vlastníci a obyvatelé, 1. díl Mladá Vožice 2010 Chytil Alois Chytilův úplný adresář království českého 1915, pol. okres Jindřichův Hradec Č. Budějovice 2008 Chytil Alois Chytilův úplný adresář království českého 1915, pol. okres Kamenice n. Lipou Č. Budějovice 2007

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Městská knihovna Kuřim ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Genealogie, rodopis v její dnešní podobě Josef Polišenský Znak vyšehradské kapituly Václav Ryneš Čeští usedlíci v USA, trochu poznámek I.K.J. Štafl Po stopách českých

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Dislokace Slavnosti piva 2015

Dislokace Slavnosti piva 2015 Dislokace Slavnosti piva 2015 218 Otta Kovařík Adamov 301 ICE - TECH International spol. s r.o. Lišov u Českých Budějovic Minipivovar Mostecký Kahan Most PRECIS HOLDING s.r.o. 5 306 DUDÁK - Měšťanský pivovar

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Obory Slavnosti piva 2012

Obory Slavnosti piva 2012 Obory Slavnosti piva 2012 01.00 Pivovary Banskobystrický pivovar, a.s. 974 05 Banská Bystrica BELTTON s.r.o. BOHEMIA REGENT a.s. Třeboň BONVER CZ, s.r.o. Zašová CZECH BREWMASTERS s.r.o. (Svitavský pivovárek

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj 1. Michal Töpfer 1997 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 3 3 3 3 12 Pavel Turinský 1997 Gymnázium Brandýs 6/8 3 3 3 9 Jonáš Vlasák 1998 Gymnázium Benešov 5/8 5 0 3 8 Richard Fleischhans

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Dislokace Slavnosti piva 2014

Dislokace Slavnosti piva 2014 Dislokace Slavnosti piva 2014 218 Otta Kovařík Rudolfov 301 Hokr Tomáš Štěkeň Jan Papula - Pivovarský dvůr Lipan Tábor minipivovar Mostecký Kahan s.r.o. Most Pekařství M+M Trhové sviny Petr Hartman - Vinařství

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Platnost od 1. 11. 2011 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady 7,7 BALCAR Robert jun. 0080818 Golf Club Poděbrady 4,9

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více