Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO 1, Zámečnická 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2."

Transkript

1 FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: sekretariát MěFS (fax i záznamník) web: Další telefony : vrátnice Zámečnická 2. IČ: Bankovní spojení : /0800 Sekretář: Ing. Pačinek Jaroslav mobil: Mistrovské soutěže A1A A2A A2B C1A E1A F1A G1A G2A G2B H1A H2A H2B II. třída - městský přebor mužů III. třída - městská soutěž mužů - skupina A III. třída - městská soutěž mužů - skupina B II. třída - městský přebor dorostu II. třída - městský přebor starších žáků II. třída - městský přebor mladších žáků II. třída - starší přípravka III. třída - starší přípravka - skupina A III. třída - starší přípravka - skupina B II. třída - mladší přípravka III. třída - mladší přípravka - skupina A III. třída - mladší přípravka - skupina B Rozpis je určen : Všem oddílům soutěží řízených MěFS Brno, členům VV MěFS a jeho odborných komisí, rozhodčím a delegátům MěFS, VV FAČR v Praze, Řídící komisi FAČR pro Moravu v Olomouci a VV JmKFS v Brně.

2 O B S A H : 1. Výkonný výbor MěFS Brno a odborné komise 2. Adresy fotbalových orgánů a institucí 3. I. Všeobecná ustanovení čl. 1. Řízení soutěží čl. 2. Účastníci soutěží čl. 3. Náležitosti klubů čl. 4. Soupisky čl. 5. Termíny utkání čl. 6. Místa utkání čl. 7. Předpisy čl. 8. Pořadatelská služba čl. 9. Startují čl. 10. Doba hry čl. 11. Hodnocení výsledků čl. 12. Námitky, protest a odvolání čl. 13. Jiná opatření k řízení soutěží čl. 14. Soutěže mládeže čl. 15. Nemistrovské soutěže čl. 16. Tituly a ceny čl. 17. Postupy a sestupy čl. 18. Rozhodčí čl. 19. Delegáti a dohlížející orgány 4. II. Náležitosti disciplinárního řízení čl. 20. Působnost disciplinární komise čl. 21. Povinnosti kapitána družstva čl. 22. Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení 5. III. Hospodářské náležitosti čl. 23. Mistrovské soutěže čl. 24. Vstupné a vstupenky čl. 25. Odměny a náhrady rozhodčím a delegátům čl. 26. Příkladový sazebník pořádkových pokut 6. IV. Závěrečná ustanovení 7. V. Adresář fotbalových oddílů 8. VI. Rozlosování soutěží - podzim

3 1. VÝKONNÝ VÝBOR MěFS : Předseda : MAROŠI Jan, Mgr Brno, Weighartova 5 M: Místopředseda : ZORNÍK Jiří Brno, Axmanova 15 garant STK M: Člen : KŘIVÁNEK Radim Brno, Tyršovo návrší 3 M: Člen : LANGER Ivo, JUDr Brno, Minská 38 garant DK M: Člen : SMĚJA Radomír Brno, Pod Horkou 2a M: Člen : SMRČEK Bohumil,PaedDr Moravský Krumlov, Na Bubnu 572 garant KM a TMK M: Člen : VEČERKA Zdeněk Brno, Herčíkova 16 garant KR M: REVIZNÍ KOMISE MěFS : Předseda : ŘÍHA Štěpán Brno, Běloruská 10 M: Člen: MENŠÍK Josef, Ing Brno, Charbulova 46 TB: Člen : PROCHÁZKA Jan, Ing Brno, Kšírova 245 M:

4 ODBORNÉ KOMISE MěFS : Sportovně technická komise (STK) : Předseda : VLASÁK Zdeněk, Ing. M: Členové: JAŠEK Jaroslav, KERŠNER František, KOŠŤÁL Pavel, OLŠA Josef, PROCHÁZKA Ladislav, PŘIBYL František, Ing. Disciplinární komise (DK) : Předseda : HANUS Josef, Bc. M: Členové: GAVENDA Jiří, LAHODA František, NEVĚDĚL Jaroslav, Němec Lubomír, POHANKA Milan, PROCHÁZKA Karel. Komise mládeže a trenérsko-metodická komise (KM a TMK) : Předseda : SOMMERNITZ Jaroslav st. M: Členové: DVOŘÁČEK Josef, Bc., DVOŘÁK Petr, PŮČEK Jaroslav, SKOUMAL Zdeněk Komise rozhodčích (KR) : Předseda : RICHTR Antonín M: Místopředseda : POLÁK Jiří, Mgr. M: Sekretář : SEDLÁČEK Tomáš M: Předseda MACH Karel M: obsaz. úseku Členové: Ing., KRBŮŠEK Radim, Ing., LACA Zdeněk, SOUKAL Bedřich, TRÁVNÍČEK Milan, VIRČÍK Vlastimil 4

5 2. ADRESY FOTBALOVÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ Fotbalová asociace České republiky (FAČR) Diskařská 100, P.O.BOX Praha 6 - Strahov - ústředna T: úsek registrace T: Řídicí komise FAČR pro Moravu Na Střelnici 39 P.O.BOX Olomouc 2 - vedoucí sekretář T: sekretář T: Fax: úsek registrace T: Úřední hodiny úseku registrace: úterý, čtvrtek, pátek hod. (Praha i Olomouc) JmKFS Brno T: Zámečnická 2 Fax: Brno 1 Úřední hodiny úseku registrace: úterý, čtvrtek, pátek hod. (JmkFS Brno) T: OFS Blansko T: Rožmitálova Blansko OFS Brno-venkov T: Přízova 8/10 Fax: Brno 1 OFS Břeclav T+Fax: Veslařská Břeclav OFS Hodonín T: Tyršova 8 Fax: PS Hodonín OFS Vyškov T+Fax: Mlýnská Vyškov OFS Znojmo T: Dvořákova 299/ Znojmo 5

6 I. Všeobecná ustanovení : Čl. 1 - Řízení soutěží : Z pověření VV MěFS řídí všechny soutěže sportovně technická komise (dále jen STK). Čl. 2 - Účastníci soutěží : Jednotlivá družstva jsou zařazena do příslušných tříd podle výsledků dosažených v minulém soutěžním ročníku a podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených MěFS. Toto zařazení je uvedeno v rozlosování soutěží, které je nedílnou součástí tohoto rozpisu. Vzhledem ke specifikám MěFS si STK vyhrazuje právo upravit počet účastníků v jednotlivých soutěžích až po podání přihlášek do soutěží jednotlivými oddíly. Na volná a uvolněná místa z důvodu odstoupení nebo vyloučení v soutěžích lze pro jarní část přihlásit t.z. hospitanta, jehož výsledky nebudou započítávány do tabulek. Hospitanta mohou oddíly přihlásit do Čl. 3 - Náležitosti klubů : 1. Aby se kluby mohly zúčastňovat soutěží, musí splňovat podmínky stanovené soutěžním řádem a tímto rozpisem. 2. Každý oddíl, který žádá o zařazení družstva do soutěží dospělých, musí mít současně přihlášeno do soutěží alespoň jedno družstvo mládeže. Výjimku povolí STK po zaplacení kompenzačního poplatku ve výši 1.000,- Kč, který oddíl uhradí současně s podáním přihlášky do soutěže, nejpozději na losovacím aktivu. 3. Každé družstvo musí mít trenéra s platnou licencí. Výjimku povolí TMK a STK pouze po zaplacení poplatku 2.000,- Kč u družstev dospělých, 1.500,- Kč u družstev dorostu a 1.000,- Kč u družstev žáků, včetně přípravky, a to pouze pro jednu sezónu. Poplatek je nutno složit v hotovosti nejpozději do zahájení losovacího aktivu. 4. Současně s podáním přihlášky do soutěže je každý oddíl povinen uhradit v hotovosti soutěžní zálohu, která činí : * 1.000,- Kč za každé družstvo dospělých, * 800,- Kč za každé družstvo dorostu, * 300,- Kč za každé družstvo žáků a přípravky. Tato částka se hradí za každé přihlášené družstvo oddílu a je splatná nejpozději při losovacím aktivu v hotovosti v plné výši, popřípadě formou doplatku nevyčerpané zálohy z minulého soutěžního ročníku. Minimální výše soutěžní zálohy u jednoho oddílu musí činit 500,- Kč. Ze soutěžní zálohy bude hrazeno : - úhrada soutěžních norem a tiskopisů, - poplatky za projednávání v DK, - poplatky za projednávání v STK (např. změny termínů), - pořádkové pokuty dle SŘF, DŘ, tohoto rozpisu, atd. Z této zálohy nebudou hrazeny poplatky za námitky, protesty a odvolání proti rozhodnutí DK nebo STK, žádosti o zrušení nebo přeměnu trestu. 5. Oddíl, který není členem ČSTV (např. ČOS), současně s přihláškou uhradí navíc soutěžní příspěvek výši : * 1000,- Kč za družstvo dospělých, * 600,- Kč za družstvo dorostu, * 300,- Kč za družstvo žáků a přípravky. 6

7 6. V soutěžním ročníku 2011/12 nebudou oddíly hradit startovné. 7. Kluby jsou povinny mít k dispozici vlastnoručně podepsaná prohlášení všech svých hráčů o zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu, u hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. - viz. SŘF, čl V případě startu reprezentace na všech úrovních, mohou oddíly požádat o přeložení mistrovského utkání za předpokladu, že z určitého oddílu bude nominován nejméně jeden hráč. V případě že se nominovaný hráč nezúčastní reprezentačního srazu (omluven či neomluven), nesmí nastoupit v nejbližším mistrovském utkání za mateřský oddíl. V případě neomluvení bude následovat disciplinární postih. Čl. 4 - Soupisky : 1. Soupisky se vyhotovují zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěže. Soupisky předkládají pouze oddíly, které mají v pravidelných soutěžích dvě a více družstev. Na soupisce musí být uvedeno 11 hráčů, u mladších žáků a přípravek 8 hráčů. 2. Soupisky předkládají oddíly ve dvou vyhotoveních. Na soupisce musí být uvedena jména a adresy vedoucího mužstva a trenéra, včetně jeho licence. 3. Potvrzením soupisky nepřejímá STK odpovědnost za platnost registračních průkazů a skryté nedostatky zaviněné oddíly. 4. Hráči uvedení na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou startovat v jednom soutěžním utkání vždy nejvýše dva hráči ze soupisek družstev startujících ve vyšších soutěžích. Toto ustanovení platí ve všech třídách soutěží. Pokud má oddíl v jedné třídě soutěže dvě družstva nebo dvě družstva v různých skupinách ve stejné kategorii, vyhotovuje pro každé družstvo seznam hráčů každého družstva. Tento seznam oddíl průběžně doplňuje bezprostředně po startu dalšího hráče. V tomto případě nelze, aby hráč uvedený na seznamu jednoho družstva startoval za družstvo druhé. Za neoprávněný bude považován start hráče, který nebyl dopsán do seznamu družstva a pokud opravu seznamu nepotvrdila STK. Do seznamu se nedoplňují hráči, kteří startovali ze soupisek družstev vyšších tříd a hráči z nižší věkové kategorie. 5. Hráč uvedený na soupisce (seznamu) v kategorii mužů a dorostu musí startovat nejméně 30 minut v jednom mistrovském utkání za družstvo, na jehož soupisce je uveden. V kategorií žáků, včetně přípravek, musí startovat alespoň jedenkrát za sezónu. Jeho případnou neúčast zdůvodní oddíly písemně, případně s lékařským potvrzením, nejpozději do 7 dní od posledního mistrovského utkání. 6. Pokud hráč uvedený na soupisce ohlásí přestup nebo hostování, popřípadě zruší registraci, musí oddíl do 7 dní soupisku doplnit o jiného hráče. Doplněnou soupisku předloží oddíl k záznamu STK. 7. Rozhodčí a kapitáni (vedoucí) družstev si mohou vyžádat ke kontrole soupisky (seznamy) družstev. Družstva musí mít proto při soutěžním utkání k dispozici soupisky (seznamy) svých družstev zařazených do vyšší soutěže (seznamy ve stejné soutěži) v příslušné věkové kategorii. 7

8 8. Oddíly nesestavují a nepředkládají seznamy zbývajících hráčů oddílu. 9. Termíny předkládání soupisek a seznamů družstev : - družstva dospělých a dorostu : - úterý ,00-17,00 hod. - družstva žáků a přípravek: - úterý ,00-17,00 hod. Termíny předkládání soupisek pro jarní část budou stanoveny po vydání termínové listiny pro jaro 2011/12. Čl. 5 - Termíny utkání : 1. Povinnosti oddílů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání jsou upraveny Soutěžním řádem fotbalu (dále jen SŘF) a tímto rozpisem soutěží (dále jen RS). 2. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží formou rozlosování pro jednotlivé části. Pro podzimní část soutěží 2010/11 platí termíny a úřední začátky utkání, které oddíly uvedou ve svých rozpisech - hlášenkách doručených na STK nejpozději do 12. července 2011, pro jarní část do 15. února Rozlosování pro jarní část soutěží, které je nedílnou součástí tohoto RS vydává STK jako druhou část rozpisu soutěží s potřebným předstihem. Termíny uvedené v rozlosování jsou pro oddíly a rozhodčí závazné. 3. Pokud některému oddílu stanovené termíny a začátky nevyhovují a chce-li soutěžní utkání sehrát v sobotu nebo v neděli (žáků a přípravek i v pátek) s jiným začátkem než pořádající oddíl dříve stanovil, je povinen nahlásit změnu soupeři a STK, nejpozději však 14 dní před stanoveným termínem s úhradou 100,- Kč. Pokud bude chtít oddíl soutěžní utkání předehrát v kterýkoli pracovní den, musí žádající oddíl předložit STK oboustrannou dohodu oddílů nejpozději 14 dní před stanoveným termínem utkání s úhradou 100,- Kč. V mimořádném případě může STK vyhovět i změně termínu při nedodržení předepsané lhůty 14 dní před stanoveným termínem, musí však být předložena oboustranná dohoda oddílů a uhrazena částka ve výši 300,- Kč. Uvedené poplatky budou odečteny ze soutěžní zálohy. Ustanovení platí pro všechny kategorie. Utkání musí být zásadně předehraná před termínem stanoveným v rozlosování. 4. Chce-li termín utkání změnit oddíl, jehož družstvo je vylosované jako hostující, musí vždy předložit oboustrannou dohodu. STK má právo na základě zdůvodněných žádostí oddílů, pokud nedojde k oboustranné dohodě, nařídit utkání na kterýkoli jiný termín. Veškeré povolené změny budou zveřejněny ve Zpravodaji VV MěFS. 5. Začátky utkání jsou stanoveny v termínové listině. Oddíly mohou u začátků svých utkání hraných v době, kdy platí letní čas, v sobotu a ve všední den stanovit dobu začátku o 1 hodinu později. 6. Dorostenecké předzápasy začínají zpravidla 2 hodiny 15 minut před úředně stanoveným začátkem dospělých, žákovské 1 hodinu 30 minut. Dopolední předzápasy mohou u dorostu začínat nejdříve v 08,00 hodin, u žákovských utkání v měsících duben - září v 08,00 hodin, v ostatních měsících v 09,00 hodin. 7. Utkání žáků a přípravek mohou být sehrána i v pátek odpoledne, se začátkem nejdříve od 15,30 hodin. V neděli odpoledne mohou být utkání sehrána pouze jako předzápas dospělých nebo dorostu, v krajním případě jako dvojzápas. 8

9 8. Má-li oddíl ve II.třídě - městském přeboru žáků zařazena družstva v obou věkových kategoriích, hrají se utkání zásadně v sobotu nebo v neděli dopoledne (podle možností pořadatele) formou dvojzápasů mladší+starší, pořadí utkání stanoví pořadatel v hlášence. 9. Utkání při umělém osvětlení je možno hrát po schválení STK a zveřejnění v rozlosování. 10. K zajištění regulérnosti soutěží může STK stanovit pro některá utkání jednotné termíny a začátky, zejména v závěrečných kolech. 11. V případě, že některá utkání nebudou sehrána nebo dohrána z vyšší moci, stanovuje STK, že nové utkání musí být sehráno zpravidla následující čtvrtek (středu) po nesehraném nebo nedohraném utkání. Utkání se musí hrát nejpozději do 14 kalendářních dnů od původního termínu utkání. Odložená utkání podle dohody budou obsazena stejnými rozhodčími automaticky. Pokud se mužstva na termínu nedohodnou, potvrdí rovněž tuto skutečnost svými podpisy v Zápise o utkání a odpovědní zástupci obou oddílů jsou povinni dostavit se na nejbližší zasedání STK. O termínu utkání potom rozhodne STK. Čl. 6 - Místa utkání : 1. Pořadatelem utkání je oddíl - klub (dále jen oddíl) uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě. Utkání se hrají na hřištích pořadatele. Pro jarní část soutěže hrané dvoukolově platí obrácené pořadí. U tříkolové soutěže se hraje systémem podzimjaro-podzim (u IIII.třídy mužů se třetí část hraje systémem play-off), u čtyřkolové, platí zásada, že utkání jarní část soutěže se hrají ve stejném pořadí jako na podzim, počet kol v jednotlivých částech soutěže stanoví termínová listina. Hrát se může pouze na hřištích schválených STK MěFS. Trvale schválené výjimky z míst a hřišť budou uvedeny v rozlosování každé soutěže jednotlivě. Pokud v průběhu soutěže dojde ke změně hřiště, je oddíl povinen nejpozději 21 dní před předpokládanou změnou tuto skutečnost oznámit písemně STK a po schválení všem oddílům své soutěže. 2. V případě, že oddíl má k soutěžním utkání nahlášena dvě a více hřišť s travnatou, škvárovou nebo umělou hrací plochou, stanovuje STK pro použití hrací plochy tento postup: O tom, na které hrací ploše bude soutěžní utkání sehráno, rozhodne před utkáním pořádající oddíl, který je povinen zabezpečit přepravu družstev a rozhodčích tak, aby nedošlo k posunu začátku utkání. O způsobilosti plochy určené pořadatelem rozhoduje pouze delegovaný rozhodčí. Pokud je určená hrací plocha nezpůsobilá, jiná hrací plocha způsobilá a pořádající oddíl na ni odmítne hrát, uvede tuto skutečnost rozhodčí do Zápisu o utkání. STK může po prošetření rozhodnout i o herních důsledcích. Hostující oddíl je povinen mít připravenu obuv na obě hrací plochy. 3. Náležitosti hřišť : Kontrolu splnění náležitostí hřišť provádí STK, rozhodčí a delegáti svazu. Pořadatel musí zajistit : a) kryté hráčské lavičky pro náhradníky a realizační tým (minimálně pro 10 osob), b) řádné vyznačení hrací plochy, včetně technické zóny, c) tabulky s čísly pro střídání hráčů, d) samostatné šatny pro soupeře přístupné nejpozději 40 minut před začátkem utkání, e) samostatnou šatnu pro rozhodčí, dostatečně velkou s možností umytí, f) koupelnu s teplou i studenou vodou, WC, g) zdravotnické zajištění pro poskytnutí první pomoci ( lékárnička, nosítka a pod.). 9

10 Čl. 7 - Předpisy : Hraje se podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu fotbalu, tohoto rozpisu a dále ve znění změn a doplňků uveřejněných na internetových stránkách VV FAČR a VV MěFS nebo v jejich Zpravodajích. Čl. 8 - Pořadatelská služba : 1. Povinnosti pořadatele utkání a hostujícího oddílu určuje SŘF čl Pořádající oddíl je povinen uvést do Zápisu o utkání jméno hlavního pořadatele a minimální počet pořadatelů: a) 1+5 při utkání dospělých, b) 1+3 při utkání dorostu, c) 1+2 při utkání žáků a přípravek. 2. Všichni pořadatelé a příslušníci družstev, mimo hráčů a náhradníků uvedených v zápise o utkání, musí být viditelně označeni visačkou s uvedením konkrétní funkce. Každé mužstvo používá vlastní visačky. Neoznačeným příslušníkům družstev pořadatel utkání nepovolí vstup do kabin, na hrací plochu a do prostoru hráčských laviček. Není-li v zápisu o utkání uveden a v příslušné kolonce podepsán hlavní pořadatel nebo není-li u některého z družstev uveden vedoucí družstva, rozhodčí utkání nezahájí. Hlavní pořadatel a vedoucí družstev uvedení v Zápise o utkání nesmí při utkání vykonávat jinou funkci (např. oddílového rozhodčího nebo oddílového pomezního rozhodčího). Bez asistentů rozhodčích (oddílových pomezních rozhodčích) ve všech kategoriích mimo přípravek rozhodčí utkání nezahájí. 3. Oddílům se doporučuje uzavřít s místními příslušnými útvary Policie ČR nebo MP prováděcí smlouvy ve smyslu dohody mezi MV ČR a FAČR. Tato dohoda, příslušné pokyny a SŘ jsou podkladem pro vypracování Řádu pořadatelské služby, který je nezbytný pro organizování utkání vzhledem k zajištění bezpečnosti diváků a ochraně hráčů, rozhodčích, delegátů a zástupců FAČR nebo MěFS. Řád pořadatelské služby musí být schválen STK a musí být předložen na požádání rozhodčího nebo delegáta svazu. 4. Pořadatel musí předat rozhodčímu před utkáním minimálně 2 míče, Zápis o utkání a praporky pro asistenty rozhodčího. Dále musí mít připravenu píšťalku, žlutou a červenou kartu pro rozhodčího, pro případ nedostavení se delegovaného rozhodčího. 5. Pořadatel je povinen ihned po skončení utkání hlásit správné výsledky, včetně výsledků poločasu, jmen střelců branek a vyloučených hráčů obou mužstev. Ustanovení platí i pro utkání hraná mimo úřední termín (např. odložená nebo předehrávaná). Výsledky hlásí pořadatel ve formě SMS zprávy na mobil sekretáře: Výsledky z utkání hraných ve všední den, v sobotu nebo v neděli dopoledne lze zasílat také na elektronickou adresu pro výsledky : Nesplnění této povinnosti, nahlášení nesprávného výsledku nebo výsledku bez uvedení požadovaných údajů, bude mít za následek uložení pořádkové pokuty ve výši 100,- Kč. Výše pokuty se zvýší při opakovaném nesplnění této povinnosti. V krajním případě (např. při poruše telefonu) mohou oddíly hlásit výsledky přímo do redakce týdeníku RegionSport na telefonní číslo Do redakce RegionSportu oddíly přímo hlásí výsledky přátelských a turnajových utkání. Případné změny v postupu hlášení výsledků budou zveřejněny ve Zpravodaji. 10

11 6. Zápis o utkání (ZoU) se vyplňuje psacím strojem (na počítači) nebo čitelně hůlkovým písmem v jednom vyhotovení (ve dvou tehdy, je-li na utkání přítomen delegát svazu). Mohou se používat pouze standardizované tiskopisy zápisů, za které se považují pouze ty formuláře vyhotovené výpočetní technikou obsahující shodné údaje ve stejné struktuře jako schválené tiskopisy. Použití jiných tiskopisů bude považováno za provinění proti SŘF. Za špatně, neúplně nebo nečitelně vyplněný zápis bude brán k odpovědnosti jak rozhodčí, tak kapitán (vedoucí) družstva. V Zápise musí být uvedeno příjmení, jméno a celé rodné číslo hráče, u kapitána písmeno K, u hráče se střídavým startem S a u cizince Z. Pořadatelský klub je povinen zabezpečit podmínky pro řádné vyplnění zápisu vedoucími obou družstev. Jako první vyplňují zápis domácí (nejlépe obě družstva společně). Zápis o utkání spolu s registračními průkazy nominovaných hráčů v maximálním počtu 11+7 náhradníků (u žáků a přípravek 11+5), kteří jsou v Zápise uvedeni, musí být předán rozhodčímu nejpozději 20 minut před začátkem utkání. V soutěžních utkáních se smí na dresech používat čísel v rozpětí 1-99 bez ohledu na to, jedná-li se o hráče nebo náhradníky. Čísla hráčů musí být napsána v číselné posloupnosti bez mezer (zvlášť základní sestava a zvlášť náhradníci ), s výjimkou brankáře, který musí být uveden na prvním místě. 7. Kapitán družstva je povinen být při podepisování Zápisu o utkání před i po utkání řádně ustrojen podle Pravidel fotbalu. U všech družstev mládeže podepisuje Zápis o utkání i vedoucí družstva. Čl. 9 - Startují : 1. Hráči zaregistrovaní podle registračního řádu FAČR s platným registračním průkazem. 2. Věkové kategorie mládeže : a) v soutěžích dorostu hráči narození po a mladší, b) v soutěžích starších žáků hráči narození po a mladší, c) v soutěžích mladších žáků hráči narozeni po a mladší d) v soutěžích starších přípravek hráči narozeni po a mladší, po dovršení věku 6 let e) v soutěžích mladších přípravek hráči narozeni po a mladší, po dovršení věku 6 let. V kategoriích přípravek povoluje STK start dívek starších o 1 rok. 3. Družstvo může být v průběhu utkání doplněno náhradníky, kteří se vyberou z nejvýše sedmi hráčů, jejichž jména jsou uvedena v Zápise o utkání před zahájením utkání. Družstvo však nesmí vystřídat více než tři hráče u dospělých, čtyři u dorostu a pět hráčů v utkáních žáků a přípravek. 4. Pokud družstvo nastoupilo k utkání s menším počtem hráčů než 11, má právo doplnit počet hráčů na 11 (u mladších žáků a přípravek 8). Nastupující hráč musí rozhodčímu předložit svůj registrační průkaz a kapitán soupeřova mužstva má právo ihned provést kontrolu totožnosti. 5. V soutěžním utkání mohou v družstvu nastoupit 3 hráči, kteří jsou občany cizího státu. Čl Doba hry : Viz. Soutěžní řád fotbalu čl. 42, odst. 9. Doba přestávky mezi poločasy je stanovená 15 minut v souladu s Pravidly fotbalu č. 7. Čl Hodnocení výsledků : Viz. SŘF čl ( vítězství 3 body, remíza 1 bod). 11

12 Čl Námitky, protest a odvolání : Dle SŘF čl Protest a odvolání musí být doloženy vkladem ve výši : * dospělí 400,- Kč * mládež 200,- Kč 2. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí odborných komisí MěFS je výkonný výbor MěFS. Čl Jiná opatření k řízení soutěží : 1. Domácí družstvo musí k utkání nastoupit v dresech odlišné barvy od hostů, včetně brankářů. 2. Mateřské oddíly mohou povolit svým hráčům start za jiný oddíl v přátelských utkáních jen se schválením STK. Povolení se vydává nejvýše na 2 utkání. Při startu se hráč prokáže souhlasem, na kterém je uvedeno číslo jeho RP a přiloží svůj registrační průkaz, případně jiný průkaz totožnosti. Hráč podepíše prohlášení, že není v trestu. Čl Soutěže mládeže : 1. V mistrovských soutěžích žáků a přípravek je povoleno ve všech utkáních tzv. opakované střídání hráčů. Hráč, který byl vystřídán, se smí v utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. 2. Podmínky střídání u přípravek jsou uvedeny v Pravidlech pro minifotbal - Příloha G Pravidel fotbalu. U mladší přípravky lze hrát i s míčem velikosti Podmínky opakovaného střídání u žáků: V Zápisu o utkání smí být uvedeno max. 5 náhradníků (celkem max. 16 hráčů). Uvedení většího počtu hráčů než 16 do Zápisu o utkání bude STK posuzovat (bez ohledu na dodatečně podaná vyjádření) jako neoprávněný start dle SŘ čl. 58/8d. Náhradníci, jejichž jména nebyla do podpisu kapitánů před zahájením utkání uvedena do zápisu, nesmí být nasazeni do hry (s výjimkou doplňujících hráčů). - Výměna se týká všech hráčů uvedených v Zápise o utkání. - Do zápisu o utkání se uvedou čísla dresů jednotlivých hráčů jako dosud, ale hráči, kteří jsou nasazeni od začátku, nemusí mít čísla Výměnu hráčů (i více najednou) lze provést pouze v přerušené hře. - Výměna hráčů musí být oznámena rozhodčímu a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování doby hry. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro členy družstva v prostoru středové čáry. Hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně, za brankou apod. - Není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. - V soutěžích starších žáků se nesmí v posledních 10 minutách utkání opakovaně střídat, lze střídat pouze standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče. - Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu a vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). - Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání. - Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 sekund za každé provedené střídání, neboť se nejedná o střídání, ale pouze o výměnu hráčů, posoudí však, kolik času bylo promarněno těmito výměnami a dobu hry nastaví individuálně.. 12

13 4. Pravidla soutěže mladších žáků (7 + 1): - Hrací plocha je polovinou normální hrací plochy jejíž pomezní čáry jsou čarami brankovými. Čarami pomezními jsou čára středová a druhá čára je 2 metry od brankové čáry vyznačena značkami nebo přerušovanou čarou (z důvodů bezpečnosti hráčů) - viz plánek. - Pokutové území je vyznačeno značkami pro provedení zkráceného rohového kopu ve vzdálenosti 16 metru od levé a pravé tyče branky a 10 metru do hřiště na postranních čarách. Pokutová značka se vyznačí proti středu branky ve vzdálenosti 8 metru od brankové čáry. - Branky mají rozměr 2x5 metrů a jsou umístěny uprostřed brankových čar. Branky musí být opatřeny sítěmi. - Hrací doba je 2 x 30 minut s dodržením 15 minutové přestávky. - Hraje se s míči číslo č Každé družstvo má 8 hráčů, z nichž jeden musí být brankař. V zápise o utkání může být uvedeno maximálně 16 hráčů. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé družstvo má méně než 7 hráčů. Klesne-li počet hráčů během hry pod 7, rozhodčí utkání ukončí. - Všichni v zápise uvedení hráči mohou libovolně střídat pouze v přerušené tím způsobem, že nejprve opustí hrací plochu střídaný hráč a teprve poté může vstoupit na vlastní polovinu hrací plochy nový hráč. Střídání se provádí vždy jen z jedné, před utkáním určené strany hrací plochy (střídání se neuvádí do zápisu o utkání). - Za přestupky bránícího hráče proti pravidlům ve vlastním pokutovém území se nařizuje pokutový kop zahrávaný ze vzdálenosti 8 metrů.. - Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 6 metrů od místa přestupku, aby hráč mohl míč rozehrát bez zbytečného zdržování. - Ofsajd: Ustanovení pravidla 11 o ofsajdu platí pouze v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí pokutového území, na zbývající části hrací plochy ustanovení o ofsajdu neplatí. 13

14 - Brankář musí po jakémkoli chycení míče do rukou dát míč do 6 vteřin na zem nebo rozehrát. Pokud by dle rozhodčího toto ustanovení nedodržel, následuje nepřímý volný kop z místa přestupku. Odehraje-li ze svého pokutového území mimo něj nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu hrací plochy nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč, než míč přejde půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče při provádění kopů z vlastního pokutového území. Při porušení tohoto pravidla zahrává soupeř NVK z pomyslné půlící čáry v místě, kde jí míč přešel. V případě že brankář převezme míč od spoluhráče nohou, není při rozehrávání míče nijak omezen. - Chytí-li brankář míč rukama, který byl přihrán nohou spoluhráče, t.z. malá domů, nařídí rozhodčí NVK ze vzdálenosti 10 metrů od branky ve prospěch soupeřova družstva (stejný kop se provádí při znovu chycení míče brankářem), hráči bránícího se družstva musí stát 6 metrů od míče. - Kop od branky: Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn před branku v vzdálenosti cca 8 m od brankové čáry (vlevo nebo vpravo od pokutové značky). Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v pokutovém území a po té smí být v PÚ bráněni. Hráči soupeře jsou kopu od branky mimo PÚ. - Hráči musí mít předepsanou výstroj dle Pravidel fotbalu a musí být po celou dobu utkání řádně ustrojeni (není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky). - Rozhodčí: Platí ustanovení pravidla 5 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: - Utkání na malém hřišti řídí rozhodčí bez asistentů. - V případě vyloučení hráče během utkání, hraje družstvo bez vyloučeného v oslabení 10 min. Hráč bude vykázán ze hřiště bez ukázání červené karty. Při každém dalším vyloučení v již probíhající době oslabení, se tato doba prodlužuje vždy o dalších 5 min od počátku oslabení, ale vždy jde o oslabení nejvýše o jednoho hráče. V případě, že oslabený tým nemá dostatek hráčů do hry po vícenásobném vyloučení a klesne tím počet hráčů pod 7, rozhodčí utkání ukončí. - Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají v prostorech vyhrazených pro diváky. V případě nevhodného chování diváků či členů realizačních týmů, následují tři kroky jednání rozhodčího směrem k aktérům nevhodného chování: 1. Vyzve aktéry k uklidnění. 2. Vykáže aktéry z prostorů určených pro diváky u malého hřiště do vzdálených prostor a požádá pořadatele o zajištění požadavku. 3. Ukončí utkání 0:3 v neprospěch týmu, jehož fanoušci či funkcionáři se zjevně nevhodně chovali a vše uvede do Zápisu o utkání. V případě, že nelze zjevně určit, ke kterému týmu aktéři nevhodného chování náleží, nebo se to děje oboustranně, pak ukončí utkání 0:0, ani jeden tým nezískává body do soutěže. V případě, že týmy nesouhlasí s postupem rozhodčího, uvedou to v Zápise o utkání a dále se postupuje podle platného disciplinárního řádu. 5. Kontrola totožnosti hráčů v mládežnických kategoriích (konfrontace) není v soutěžích řízených VV MěFS povinná. STK však konfrontaci doporučuje. Čl Nemistrovské soutěže : 1. Nemistrovskými soutěžemi jsou zejména přípravná, přátelská utkání a turnaje s domácí a mezinárodní účastí. Podmínky nemistrovských soutěží se stanoví v propozicích této akce nebo dohodou mezi startujícími družstvy s přihlédnutím k ustanovením SŘF a tohoto RS. Přátelská utkání hlásí pořádající komisi rozhodčích k zabezpečení delegace rozhodčími nejpozději 7 dní před termínem utkání. Uspořádání turnaje musí být schváleno STK po předložení propozic. 14

15 Čl Tituly a ceny : 1. Vítězná družstva ve II. třídě mužů, II.třídě dorostu, II.třídě starších a mladších žáků, II.třídě starší a mladší přípravky získávají titul Přeborník města Brna, věcnou cenu a diplom. 2. Vítězná družstva ve III. třídě mužů, a ve III. třídě starší a mladší žákovské přípravky získávají věcnou cenu a diplom. Čl Postupy a sestupy : Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením SŘF čl. 7, 8 a 10. Družstvo, které se po skončení soutěže umístí na posledním místě, zpravidla sestupuje, STK může rozhodnout i jinak, pokud je to v zájmu regulérnosti soutěže. V případě odhlášení, vystoupení nebo vyloučení družstva ze soutěže, platí čl.5, bod 6) SŘF. Vítězové jednotlivých tříd a skupin (u III.třídy mužů vítěz play-off), mimo II.třídy starší a mladší žákovské přípravky, mají zabezpečen přímý postup do vyšší soutěže. Při postupu žáků do I.třídy JmKFS je podmínkou účast družstev starších i mladších žáků. Obdobný požadavek platí i při zařazení družstev do II.třídy - městského přeboru, výjimky povoluje STK. Postupy a sestupy jsou stanoveny podle umístění družstva starších žáků. Vítězové II.třídy starší a mladší přípravky sehrají turnajovým způsobem utkání v rámci JmKFS podle propozic KM JmKFS. Počty postupujících a sestupujících družstev budou stanoveny podle následujícího klíče: Varianta II. třída muži : stávající počet postup do I.B třídy sestup z I.B třídy sestup do III. třídy postup ze III. třídy stav III. třída muži : stávající počet postup do II. třídy sestup ze II. třídy sestup do IV. třídy *) *) *) *) *) stav *) *) *) *) *) *) *) podle celkového počtu přihlášených družstev V soutěžním ročníku 2012/13 bude IV.třída mužů organizována podle skutečného počtu přihlášených družstev, počet účastníků ve III.třídě může být upraven. Obdobně bude postupovat STK u soutěží v kategoriích dorostu, žáků a přípravek při dodržení ustanovení článku 4 Soutěžního řádu fotbalu. 15

16 Čl Rozhodčí : 1. Rozhodčí deleguje k utkáním komise rozhodčích MěFS (dále jen KR) prostřednictvím Zpravodaje VV, webových stránek MěFS a FAČR, zasláním zprávy, případně telefonickými nebo SMS zprávami. Vždy platí poslední delegace. 2. Rozhodčí je povinen se dostavit k utkáním dospělých a dorostu nejpozději 45 minut, k utkáním žáků a přípravek 30 minut před stanoveným začátkem. 3. Při napomínání hráče je rozhodčí povinen po utkání sdělit kapitánovi družstva důvod napomenutí, ale není povinen tento důvod uvádět do Zápisu o utkání. V Zápise o utkání uvede pouze čas napomenutí. Pokud došlo po předchozím napomenutí k vyloučení hráče, je rozhodčí povinen přesně uvést, jak důvod prvního napomenutí, tak důvod vyloučení, případně druhého napomenutí (ŽK+ČK). 4. V případě, že kapitán nebo jeho zástupce (u mládeže i vedoucí družstva) odmítne v zápisu potvrdit totožnost disciplinárně se provinivších hráčů, náhradníků, vystřídaných nebo odvolaných hráčů, popř. funkcionářů nebo odmítne-li podepsat převzetí RP nebo další skutečnosti, o jejichž podepsání jej požádá rozhodčí, rozhodčí v souladu s čl. 48 SŘF RP nevydá a doručí je spolu se zápisem na MěFS. 5. Při vyloučení hráče, nebo při sdělení delegáta svazu, že se přestupek bude řešit v DK, doručí rozhodčí Zápis o utkání řídícímu orgánu nejpozději 24 hodin po utkání. Stejným způsobem postupuje rozhodčí, pokud je Zápis o utkání podkladem pro disciplinární řízení (např. inzultace, výtržnosti funkcionářů, diváků apod.). Toto ustanovení platí i pro utkání hraná ve všední den. 6. Rozhodčí je povinen zaznamenat do Zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, včetně střelců branek, a to čitelně a do správných rubrik. Zápis o utkání musí odeslat doporučeně, popřípadě doručit osobně na sekretariát MěFS tak, aby byl k dispozici odborným komisím v den jednání (úterý) do 11,00 hodin. Zápisy z utkání hraných ve všední den musí být doručeny do 48 hodin po utkání. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího je povinností pořádajícího oddílu řádně vyplněný Zápis o utkání doručit stejným způsobem. Čl Delegáti a dohlížecí orgány : Delegáty svazu na soutěžní utkání deleguje komise rozhodčích (KR), delegace je prováděna em nebo telefonicky. Jako součást disciplinárního opatření může DK MěFS rozhodnout o vyslání dohlížejícího orgánu k utkání na náklady oddílu. Delegát svazu je povinen se dostavit k utkání nejpozději 45 minut před začátkem utkání. Zprávu o utkání je delegát svazu povinen doručit řídícímu orgánu 24 hodin po skončení utkání (nejpozději v úterý do 11,00 hodin). Nedostaví-li se k utkání delegovaný rozhodčí a není-li přítomen žádný rozhodčí s licencí, může delegát svazu převzít řízení utkání za předpokladu, že je rozhodčí s licencí. 16

17 Čl Působnost disciplinární komise : II. Náležitosti disciplinárního řízení Pravomoc disciplinární komise se vztahuje na všechna družstva oddílů, zařazených do soutěží řízených VV MěFS, na vítězná družstva II. tříd postupující do I. třídy soutěží řízených JmKFS do 30. června 2012 a na družstva sestupující z JmKFS od 1. července Disciplinární tresty uložené v rámci futsalových soutěží hráčům, funkcionářům a rozhodčím na časové období (a to na všech stupních) se dle čl.13 odst.1 písm. e) DŘ automaticky přenášejí i do fotbalových soutěží (a to na všech stupních). Potrestaný hráč, funkcionář či rozhodčí (příslušnou DK všech stupňů Svazu futsalu FAČR) tedy po dobu uloženého trestu na časové období nesmí v daném období startovat (hrát či vykonávat funkci) v žádném soutěžním ani přátelském utkání (pod hrozbou herních důsledků dle čl.58 odst. 8 písm. c) SŘF a disciplinárních důsledků dle příkladového sazebníku DŘ I/10). Čl Povinnosti kapitána družstva : 1. Kapitán družstva nebo jeho zástupce jsou povinni po skončení utkání (v soutěžích mládeže i vedoucí mužstva) odejít s rozhodčím do kabiny a podepsat v Zápise o utkání převzetí registračních průkazů, totožnost střídajících, vyloučených a napomenutých hráčů. 2. Nesouhlasí-li kapitán nebo jeho zástupce s popisem přestupku vyloučeného nebo napomenutého hráče, může u rozhodčího uplatnit námitky, které rozhodčí uvede do zápisu a kapitán nebo jeho zástupce je podepíše. Pokud by rozhodčí odmítl námitky uvést do zápisu, sdělí tuto skutečnost kapitán nebo jeho zástupce výboru oddílu přes vedoucího mužstva a trenéra. Výbor oddílu uplatní své připomínky a námitky písemně do 48 hodin k příslušné komisi, které se záležitosti týkají (STK, DK, KR apod.), formou protestu. 3. Do Zápisu o utkání lze uvést pouze námitky, které jsou v souladu s Pravidly fotbalu (výklad k pravidlu V. kap. C, bod 27c). 4. Kapitán mužstva je povinen oznámit vedoucímu mužstva a výboru oddílu pravdivě všechny okolnosti, které podepsal, či uplatnil v Zápise o utkání, příčiny napomenutí nebo vyloučení hráče, případně důvod projednání hráče v DK na podnět delegáta svazu. Čl Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení : 1. Disciplinární komise a oddíly se při projednání v disciplinárním řízení řídí Disciplinárním řádem fotbalu FAČR, ve znění pozdějších změn a doplňků. 2. Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu kapitánem provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu o utkání a kapitán podepsal, má okamžitě zastavenou závodní činnost. Zastavení závodní činnosti platí i v případě, kdy je po utkání v zápisu na pokyn delegáta svazu uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen. Totéž platí v případě provinění trenéra nebo vedoucího družstva, případně dalších příslušníků družstva. 17

18 Tyto skutečnosti bere oddíl na vědomí prostřednictvím kapitána (vedoucího družstva), který podepisuje zápis o utkání a je tím vyrozuměn, že se provinění bude projednávat na nejbližším zasedání DK. 3. Provinilec je povinen se zúčastnit nejbližšího jednání DK nebo může své vyjádření učinit i písemně s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. Bez vlastnoručně podepsaného písemného vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK na nejbližším zasedání případ projednávat. Nedostaví-li se provinilec bez řádné omluvy na zasedání DK do 14 dní, bude případ projednán bez jeho účasti. V případě předvolání DK je tento provinilec povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá výbor oddílu. Oddíl, jehož je provinilý členem nebo příslušníkem, může DK zaslat své stanovisko k provinění a výši trestu. 4. Zástupci oddílu, rozhodčí a delegáti svazu jsou povinni při jednání v DK prokázat se průkazem totožnosti, a to nejlépe občanským průkazem, pasem, popř. řidičským průkazem. 5. Za každý projednávaný případ v DK bude hospodářem MěFS odečteno ze soutěžní zálohy 50,- Kč v kategoriích mládeže a 100,- Kč v kategoriích dospělých. 6. Při předčasně ukončeném utkání z disciplinárních důvodů, např. pro inzultaci rozhodčích, pro neuposlechnutí rozhodčího hráčem, pro nezájem některého družstva na regulérnosti utkání, pro takový způsob hry, který vylučuje možnost pokračovat ve hře podle pravidel, pro vniknutí obecenstva do prostoru hřiště nebo pro hrubě nesportovní projevy obecenstva, atd., bude uvedená událost předmětem jednání na nejbližším jednání DK. V tomto případě jsou oba oddíly povinny všechny okolnosti písemně sdělit DK nejpozději do 24 hodin po skončení utkání a současně jsou povinni aktéři uvedených událostí, včetně odpovědných zástupců oddílů a rozhodčích, se na toto jednání DK dostavit k projednání celého případu. Obdobně jsou oba oddíly povinny písemně sdělit i své vyjádření k případným závažným výtržnostem a incidentům před, v průběhu a po utkání. Při nesplnění této povinnosti budou oddíly postihovány v souladu s příslušnými prováděcími pokyny, pořádkovou pokutou a případ bude projednán podle Zápisu o utkání. 7. Hráči a oddíly budou informováni o vynesení disciplinárního postihu DK bezprostředně po skončení disciplinárního řízení. Pokud se hráč nebo zástupce oddílu nezúčastní jednání DK, bude oddíl vyrozuměn o vyneseném disciplinárním postihu písemně poštou nebo em. Rozhodnutí DK bude rovněž zveřejněno ve Zpravodaji VV MěFS a na webových stránkách MěFS. Při vynesení nepodmíněného trestu zastavení závodní činnosti na časové období hráči je oddíl zodpovědný za to, že hráč v době trestu nebude startovat v žádném utkání. Byl-li hráč potrestán zastavením závodní činnosti na počet soutěžních utkání, nesmí startovat v mistrovských utkáních za žádné družstvo oddílu. Může však startovat v přátelských utkáních. V případě, že oddíl nedodrží tuto povinnost a že vyloučeného hráče před projednáním v DK nebo nepodmíněně potrestaného hráče nominuje za kterékoliv družstvo k utkání i nemistrovské, budou řídícím orgánem vyvozeny herní a disciplinární důsledky. 18

19 8. Napomínání hráčů se eviduje podle zásad stanovených DŘF (Příkladový sazebník provinění a trestů), čl. 14c. Oddíly budou postihovány v případě, že budou některému z jejich družstev uděleny čtyři a více žlutých karet v jednom soutěžním utkání bez ohledu na věkovou kategorii soutěží takto: - při udělení 4 ŽK 100,- Kč, - při udělení 5 ŽK 200,- Kč, - při udělení 6 ŽK 300,- Kč, - při udělení 7 a více ŽK 400,- Kč. 9. Odvolání proti rozhodnutí DK se podávají podle DŘF čl Odvolací poplatek činí 1.000,- Kč (u mládeže 500,- Kč) a nelze jej odečítat ze soutěžní zálohy, musí být uhrazen složenkou nebo v hotovosti. III. Hospodářské náležitosti Čl Mistrovské soutěže : 1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje (rozhodčí, delegáty, pořadatele, občerstvení účastníkům, atd.) hradí pořadatel. Při vyčerpání soutěžní zálohy je oddíl povinen doplatit částku, o kterou zálohu přečerpal a složit novou zálohu v plné výši, a to nejpozději do 14 dní po vyrozumění. Oddíly budou o uložených pokutách hrazených ze soutěžní zálohy průběžně informovány ve Zpravodaji VV MěFS. 2. Pokud mistrovské utkání nebude sehráno a družstva se nedohodnou o finančním vyrovnání platí následující: Nenastoupí-li jeden ze soupeřů k mistrovskému utkání a neprokáže-li objektivní důvody k nenastoupení, uhradí soupeři paušální náhradu vzniklých nákladů, a to: - v soutěžích dospělých 1.000,- Kč - v soutěžích dorostu 600,- Kč - v soutěžích žáků a přípravek 400,- Kč Jestliže je vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch domácího družstva nebo obou družstev, nemůže žádné družstvo žádat náhradu. 3. Oddílu, jehož družstvo, nenastoupilo k utkání, uloží STK navíc pořádkovou pokutu za nedodržení SŘF a RS ve výši: - v soutěžích dospělých 1.500,- Kč - v soutěžích dorostu 1.000,- Kč - v soutěžích žáků a přípravek 500,- Kč 4. Při opakovaném utkání nesehraném nebo nedohraném z vyšší moci se oddíly o náklady rozdělí rovnoměrně. 5. Odhlásí-li se řádně přihlášené družstvo ze soutěže po rozlosování nebo bylo-li vyloučeno z řádně rozehrané soutěže, musí uhradit řídícímu orgánu pokutu, a to: - v soutěžích dospělých ,- Kč - v soutěžích dorostu ,- Kč - v soutěžích žáků a přípravek 5.000,- Kč 19

20 Čl Vstupné a vstupenky : Výši vstupného i ceny zlevněných vstupenek stanoví pořádající oddíl. Pořádající je povinen vyvěsit přehled cen u pokladen. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají hráči nominovaní k utkání, trenéři, rozhodčí, delegáti svazu, sportovně techničtí pracovníci zabezpečující utkání a funkcionáři, kteří předloží nepřenosný průkaz FAČR (označenou pruhem: FAČR - modrý, JmKFS - červený, MěFS - žlutý). Čl Odměny a náhrady rozhodčím a delegátům : 1. Finanční náhrada a odměna náleží rozhodčím a delegátům svazu, kteří jsou řádně delegováni KR MěFS. Náhrada a odměna náleží také rozhodčímu (rozhodčím), kteří sice nejsou k utkání delegováni, ale v případě nedostavení se rozhodčího (rozhodčích) utkání řídí. Musí mít však platnou licenci rozhodčího. 2. Náhradami se rozumí výdaje, kterými jsou jízdné, stravné, případně poštovné. Jízdné brněnským rozhodčím vyplácí oddíly na území města Brna paušálně ve výši 50,- Kč. Při utkáních hraných na hřištích oddílů OFS Brno-venkov, které hrají v městských soutěžích, uhradí pořadatel jízdné podle prvotních dokladů, t.j. po předložených jízdenek, při použití vlastního motorového vozidla kilometrovné ve výši 5,- Kč za 1 km. Rozhodčí MěFS mohou účtovat v Lelekovicích 130,- Kč, v Řícmanicích 120,- Kč a v Bílovicích nad Svitavou 100,- Kč. Obdobně uhradí pořadatel brněnského oddílu náhrady rozhodčím delegovaným z jiných OFS a rozhodčím z listiny rozhodčích MěFS, kteří mají bydliště mimo Brno. Trvá-li akce více než 5 hodin, má rozhodčí nárok na stravné podle směrnic (60,- Kč). Délkou akce se rozumí doba strávená na hřišti a v šatně bezprostředně spojená s utkáním. U utkání oddílů OFS Brno-venkov se připočítává doba strávená na cestě z místa bydliště do místa konání akce a zpět (max. 1 hodina). 3. Pokud není utkání sehráno, náleží rozhodčím a delegátovi svazu mimo jízdného také poštovné ve výši 30,- Kč. 4. Náhrady a odměny podle těchto pokynů vyplácí pořádající oddíl v poločasové přestávce nebo bezprostředně po skončení utkání. Odměny vyplácené podle těchto pokynů jsou maximální a zdaňují se podle zákona o dani ze mzdy (z příležitostné činnosti). 5. Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní utkání, v němž se střetávají soupeři různých kategoriích (věkových i výkonnostních), náleží mu odměna podle kategorie pořádajícího družstva. 20

21 6. Sazebník odměn rozhodčím : Druh soutěže (kategorie, třída) Utkání mistrovské Utkání přátelské, turnaje norm. hr. čas Utkání přátelské, turnaje zkr. hr. čas HR AR HR AR HR AR DOSPĚLÍ : Krajský přebor I.A třída I.B třída II. třída III. a IV. třída Městský pohár Výběry OFS (MěFS) DOROST : Krajský přebor I. třída Okresní soutěže Výběry OFS (MěFS) ŽÁCI : Krajský přebor starší Krajský přebor mladší I.třída starší I.třída mladší Okresní soutěže Žákovské přípravky Výběry OFS (MěFS) Delegátům svazu náleží odměna ve výši 200,- Kč. 21

22 Čl Příkladový sazebník pořádkových pokut : 1. Přestupky proti ustanovením SŘF, RS a ostatním platným fotbalovým normám a nařízením řídících orgánů soutěží mohou být kromě disciplinárních a herních důsledků potrestány postihem až do výše ,- Kč 2. Neúčast odpovědného zástupce oddílu na akcích pořádaných VV MěFS a jeho odborných komisí: do výše 500,- Kč 3. Nehlášené utkání, opožděně zaslaný vlastní rozpis utkání (hlášenka), chybějící termín nebo začátek v rozpisu, opožděné hlášení utkání, pozdě hlášená změna termínu: do výše 300,- Kč 4. Uspořádání nemistrovských soutěží bez hlášení řídícímu orgánu: do výše 500,- Kč 5. Nedostatečné zabezpečení utkání a nedostatky v pořadatelské službě (počet pořadatelů a jejich označení, zajištění občerstvení, umytí, tepla, čistoty kabin, atd.): do výše 1.500,- Kč 6. Nesprávné sestavení soupisky družstva, její pozdní předložení ke kontrole po stanoveném termínu a jiná porušení o soupiskách: do výše 1.000,- Kč 7. Nečinný hráč soupisky: dospělí 400,- Kč dorost 300,- Kč žáci, přípravky 200,- Kč 8. Nedostatečná úprava hrací plochy, chybějící vybavení dle SŘF a RS (míče, praporky, čísla pro střídání hráčů, ŽK a ČK, píšťalka, vyznačení hrací plochy, atd.): do výše 2.000,- Kč 9. Nedoručení Zápisu o utkání pořádajícím oddílem, neřídí-li utkání rozhodčí s licencí ve stanoveném termínu nebo jeho neúplné vyplnění : do výše 300,- Kč 10. Nedostatečně nebo nečitelně vyplněné údaje v Zápise o utkání (sestavy, jména funkcionářů družstva a pořadatelů) do výše 300,- Kč 11. Nedohraní utkání pro nižší počet hráčů: do výše 1.000,- Kč 12. Neopodstatněné čerpání čekací doby nebo zavinění pozdního zahájení utkání: do výše 500,- Kč 22

23 IV. Závěrečná ustanovení Tento rozpis soutěží nabývá účinnosti dnem 1. července Chod sekretariátu: pondělí hod. úterý hod. čtvrtek hod. Pravidelné schůze STK a DK se konají pravidelně v úterý od hod, je-li pondělí nebo úterý dnem pracovního volna, konají se ve středu. Výkonný výbor MěFS si vyhrazuje právo schválit a vydat v průběhu soutěží MěFS taková opatření, která zajistí regulérnost soutěží v ročníku 2011/12. Všechna mimořádná opatření, doplňky a změny vydané FAČR nebo opatření a změny přijaté VV MěFS budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách a ve Zpravodaji VV MěFS. Mgr. Jan Maroši v.r. předseda MěFS Ing. Zdeněk Vlasák v.r. předseda STK MěFS Ing. Jaroslav Pačinek v.r. sekretář MěFS 23

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK 2009-2010 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova 1699 - tel. / zázn. 317 723 171 tel.- fax. 317 728 077, mob. 737 737 363, email: ofsbenesov@seznam.cz

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA Krajský fotbalový svaz VYSOČINA sekretariát : Evţena Rošického 6, 586 04 Jihlava Sekretář : Pavel Pech Telefon : 567 320 657, MO 607 990 658 Fax : 567 320 657 E-mail : pavelpech@cmail.cz Profesionální

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 TZ: 565 325 666 e mail: vmasopust@kupala.cz Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: 734

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz.

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz. SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013 www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní technická komise fotbalu adresy (e-maily)

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

Okresní fotbalový svaz Kolín

Okresní fotbalový svaz Kolín FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Kolín ROZPIS mistrovských fotbalových soutěţí okresu Kolín pro soutěţní ročník 2013-2014 Kolín srpen 2013 Okresní fotbalový svaz Kolín Kouřimská

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2011-2012 Vydal: Okresní výkonný výbor ČSLH Žďár nad Sázavou Český svaz ledního hokeje, Okresní výkonný výbor ve Žďáře nad Sázavou ROZPIS OKRESNÍHO

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Termín : neděle 23. ledna 2011 Místo konáni : Sportovní hala TJ Sokol Chrudim Tyršovo náměstí 12, 537 01 Chrudim tel. 469 621 028 Odkaz na zobrazenou mapu:

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE starších přípravek pro ročník 2005. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 6. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE starších přípravek pro ročník 2005. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 6. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE starších přípravek pro ročník 2005 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 6. ročník: BYŠKOVICE CUP 07.11.2015 Pořadatel : Termín : 07. listopadu 2015 Čas : 09:00-16:45

Více

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP David Kopec pořádá 24.6.2012 závěrečný TURNAJ MINI CUP pro hráče ročník 2005 a mladší Praha, hřiště ČAFC Praha TECHNICKÁ USTANOVENÍ TURNAJE: Pořadatel: David Kopec,, Praha 111, tel. 777 234 679 Termín

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2015 / 2016 - ( PODZIM ) Určeno: A) klubům, jež se svými družstvy účastní soutěží OFS Beroun B) rozhodčím a delegátům OFS Beroun. Rozpis je ke

Více

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ Svaz národní házené P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ platné od 15. 7. 2014 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail:

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE Coca-Cola Školský pohár 2012/2013 Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002)

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002) Propozice Pořadatel: FC Písek Termín konání: pátek 1. 2. 2013 Čas: 12:30 17:00 Místo konání: víceúčelová hala Vodňany, Výstavní ul. 726 Hrací plocha: palubovka Rozměr plochy: 35 x 19 m, branky 3 x 2 m

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu _ Pravidla kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Čl. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Pojem pravidel Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká kuželkářská asociace řídí v

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016 MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Fotbalová asociace České republiky Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Místo konání: oznámí organizátor utkání nejméně 14

Více