OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Z POHLEDU INTRADENNÍHO OBCHODNÍKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Z POHLEDU INTRADENNÍHO OBCHODNÍKA"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Z POHLEDU INTRADENNÍHO OBCHODNÍKA Trading on the Foreign Exchange in Terms of Intraday Merchant Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Boris ŠTURC, CSc. Autor: Petra POLÁŠKOVÁ Brno, 2015

2

3 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Petra Polášková Obchodování na burze z pohledu intradenního obchodníka Trading on the Foreign Exchange in Terms of Intraday Merchant financí Ing. Boris Šturc, CSc. Rok obhajoby: 2015 Anotace Předmětem diplomové práce Obchodování na burze z pohledu intradenního obchodníka je srovnávání jednotlivých investičních strategií v rámci jednoho obchodního dne a jejich samotné testování na forexovém trhu. V první části se věnuji měnovému trhu Forex, problematice strategií a risk managementu, druhá část rozebírá jednotlivé technické indikátory a jejich využití u strategií s pomocí platformy MetaTraderu 4. Na závěr jsem jednotlivé strategie porovnala a přizpůsobila pro účely intradenního obchodování. Annotation The subject of the submitted thesis "Trading on the Foreign Exchange in Terms of Intraday Merchant" is the benchmarking of investment strategies within a single trading day and the actual testing on the foreign exchange market. The first part is devoted to the currency market, issue of strategies and risk management. The second part analyzes different technical indicators and their use in strategies via the platform MetaTrader 4. In conclusion, I compared the various strategies and adapted them to intraday trading. Klíčová slova FOREX, intradenní obchodování, technické indikátory, technické strategie. Keywords FOREX, intraday trading, technical indicators, technical strategies.

4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Obchodování na burze z pohledu intradenního obchodníka vypracovala samostatně pod vedením Ing. Borise Šturce, CSc. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 5. května 2015 vlast no ruč ní podpis aut o ra

6

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Borisi Šturcovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce, a společnostem X-Trade Brokers a Bossa za pořádání online vzdělávacích webinářů, které můj zájem o trading ještě více prohloubily.

8

9 OBSAH ÚVOD ÚVOD DO FINANČNÍCH TRHŮ ČLENĚNÍ FINANČNÍHO TRHU DEVIZOVÉ TRHY FOREX CHARAKTERISTIKA FOREXU VÝHODY TRADINGU NEVÝHODY TRADINGU JAK SI VYBRAT BROKERA STRATEGIE DRUHY STRATEGIÍ Strategie podle obchodování Strategie podle trhu Strategie podle interakcí s trhem HLAVNÍ PARAMETRY STRATEGIE POSTUP PŘI VÝVOJI STRATEGIE Výběr indikátorů nebo tvaru, který se opakuje Testování profitability vstupů Testování výstupů Optimalizace výstupů Nastavení money managementu MONEY MANAGEMENT CÍLE MONEY MANAGEMENTU POSITION SIZING Martingalová strategie Anti-Martingalová strategie VÝSTUPY Z OBCHODŮ ANALÝZY VÝVOJE CENY NA MĚNOVÉM TRHU FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA TECHNICKÁ ANALÝZA ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OBCHODOVÁNÍ SEZNÁMENÍ SE S MOŽNOSTMI OBCHODOVÁNÍ Software pro obchodování na FOREXu VÝŠE VSTUPNÍHO KAPITÁLU PRAVIDLO 2 % OBCHODNÍ DENÍK TREND VERSUS PÁSMO AKTIVITY PO OBCHODOVÁNÍ... 34

10 7 INDIKÁTORY TRENDOVÉ INDIKÁTORY Klouzavé průměry Moving Average Convergence/ Divergence MACD Parabolic Stop and Reverse SAR Average Directional Movement Index ADX OSCILÁTORY Relative Strength Index RSI Stochastic Commodity Channel Index CCI Williams Percent Range Momentum PREDIKUJÍCÍ INDIKÁTORY Pivot Points Fibonacci Elliotovy vlny INDIKÁTORY VOLATILITY Bollinger Bands Average True Range DALŠÍ TECHNICKÉ OBCHODNÍ STRATEGIE STRATEGIE VELMI PRAVDĚPODOBNÉHO OBRATU Obchodování strategie velmi pravděpodobného obratu Optimalizace pro intradenní obchody STRATEGIE VNITŘNÍCH SVÍČEK Obchodování inside bar Optimalizace inside bar pro intradenní obchody STRATEGIE KRÁTKODOBÉHO MOMENTA Obchodování krátkodobého momenta Optimalizace krátkodobého momenta pro intradenní obchody STRATEGIE FALEŠNÉHO PRŮRAZU Obchodování falešného průrazu Optimalizace strategie falešného průrazu pro intradenní obchody POROVNÁNÍ STRATEGIÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 97

11 ÚVOD V minulosti byl devizový trh přístupný pouze největším světovým bankám. Postupem času však technologický pokrok umožnil vznik forexových brokerů, jejichž cílovou skupinou se stali i menší investoři. Přestože se obchodování na měnovém trhu může zdát snadným, jedná se především v počátcích o poměrně rizikovou činnost, která nemusí vyhovovat každému. Před reálným tradingem je klíčové seznámit se s veškerými aspekty devizového trhu, zvládat techniku řízení peněz a v neposlední řadě disponovat kapitálem. Naučit se obchodovat totiž dokáže kdekdo, ovšem naučit se obchodováním vydělávat peníze už tak jednoduché není. Podstatu obchodování hezky vystihl Milan Bachratý (2012, str. 186): Trading není o dnešním profitu. Musíš sebe vidět za měsíc, rok, 10 let. Jeden obchod z tebe nečiní tradera. S narůstající popularitou obchodování a poptávkou po vzdělání vznikla potřeba existence nejen anglických zdrojů. Od roku 2009 se na trhu objevila řada knih od českých i slovenských autorů zaměřená na svět Forexu. Tyto publikace se vesměs zásadně neliší, uvádí základní informace o měnovém trhu, důkladně vysvětlují vše týkající se technické analýzy a jsou vedeny jako takoví průvodci problematikou obchodování. Jejich autoři většinou sami aktivně obchodují na kapitálových trzích a touto formou chtějí předávat dál své zkušenosti. Mimo to existuje záplava internetových zdrojů, odkud se dají čerpat doplňující informace. Ze zahraničních autorů mě nejvíce oslovila Kathy Lien svým inovativním pohledem na obchodování. Její publikace Day Trading and Swing Trading the Currency Market má od roku 2013 i české vydání. Autorka zde klade důraz na načasování obchodů, co obchodovat a jakou strategii zvolit podle stylu tradingu. V této práci se zaměřuji na technické indikátory a jejich použití při obchodování v trendových i netrendových trzích na platformě Forexu. Mým cílem je vybrat si investiční strategie pro obchodování na měnové burze, tyto strategie porovnat a zhodnotit, které vyhovují profilu intradenního obchodníka. K naplnění cíle diplomové práce jsou použity metody analýza, dedukce, komparace a matematicko-statistické metody. První část práce se věnuje základním informacím o devizovém trhu, jeho účastnících, proč bychom se měli tradingu věnovat a co nás od něj může odradit. Pro obchodování je také třeba zvolit si svého brokera, jehož výběr mohou usnadnit uvedená kritéria. Následně teoretická část popisuje strategie z obecného hlediska a jejich rozdělení. Ukážeme si hlavní parametry strategie a jak postupovat při samotném vývoji strategie. K tomu neodmyslitelně patří i dodržování money managementu. Kolik si můžeme dovolit ztratit v jednotlivých obchodech a proč být disciplinovaným, rozebírá další kapitola. 11

12 K analyzování trhu existuje nespočetné množství analýz. Těmi hlavními z nich jsou fundamentální a technická. V této práci se zabývám technickou analýzou, bazírující přímo na grafu. Technické grafy pomáhají načasovat obchod na nejvhodnější okamžik. Další kapitola je věnována odrazovému můstku tradera aneb jak by se mělo s obchodováním začít. Klade důraz především na vedení obchodního deníku a zpětnou analýzu chyb s využitím týdenních shrnutí i nahrávek obchodních seancí. Nejobsáhlejší část se soustřeďuje na rozbor nejznámějších technických indikátorů. Zobrazuji je po jednom v platformě MetaTraderu4, zkouším, jak se s nimi pracuje a zmiňuji jejich výhody. Tuto platformu jsem si vybrala z důvodu snadné dostupnosti pro širokou veřejnost, popularity a bezplatného přístupu k historickým datům. Na indikátory navazuje kapitola dalších technických obchodních strategií, kde je vysvětleno, jak která funguje, a poukazuje na možnosti optimalizace. Na závěr strategie srovnávám a pro lepší porozumění přikládám slovníček pojmů. 12

13 1 ÚVOD DO FINANČNÍCH TRHŮ Finančním trhem se ve stručnosti rozumí souhrn nástrojů, postupů a licencí, pomocí kterých jsou volné finanční prostředky přemísťovány od přebytkových subjektů (kteří vlastní) k deficitním subjektům, kteří jimi chtějí disponovat Členění finančního trhu Finanční trh lze klasifikovat podle různých hledisek. Nejhojněji se člení podle druhů finančních instrumentů obchodujících se na jednotlivých segmentech finančního trhu, a to na: trh s cizími měnami, peněžní trh, kapitálový trh a trh drahých kovů. Pro další účely se budu zabývat pouze devizovými trhy, dílčím segmentem trhů s cizími měnami Devizové trhy Devizové trhy spadají do trhů s cizími měnami. Na rozdíl od valutových trhů se zde obchoduje s bezhotovostní formou cizích měn a jejich vzájemným směňováním dochází k tvorbě měnových kurzů. Mezi nejvýznamnějšími subjekty devizových trhů patří dealeři obchodních bank, kteří nakupují a prodávají devizy na svůj účet, dealeři centrálních bank, dealeři investičních fondů a zprostředkovatelé devizových operací neboli brokeři. 3 1 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key Publishing). ISBN s. 2 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key Publishing). ISBN s. 3 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 3., rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011, 689 s. Ekonomie (Key Publishing). ISBN s. 13

14 14

15 2 FOREX Jméno FOREX, vžitý název pro devizový trh, pochází z anglického sousloví FOReign EXchange. Jedná se o vůbec největší trh ze všech. Jeho účelem je směna jedné měny za jinou. 4 Opravdová historie obchodování na Forexu sahá do doby přibližně před 40 lety. Roku 1973, kdy se zhroutil systém devizových kurzů, byli devizové obchodníci nuceni se za pochodu učit novým věcem a flexibilně reagovat na nově vzniklé situace. Vedle akciových trhů, trhl s opcemi a komoditami tak vznikl mladý a dravý Over-the-Counter (OTC) trh. Tyto trhy, prodeje přes přepážku, jsou trhy neorganizovanými, zpravidla nejsou tak silně regulované oproti organizovaným Charakteristika Forexu Obchodování na Forexu si získalo popularitu po celém světě, a to hlavně díky jednoduché dostupnosti. Vzhledem k relativně nízkému počátečnímu kapitálu (cca od 250 eur) je zde umožněno obchodovat i drobným investorům. S rozvojem on-line obchodování pomocí různých platforem a on-line brokerů, kteří snížili poplatky a spready na absolutní možné minimum, se zpřístupnil svět tradingu prakticky každému. 6 Jedná se o rizikový byznys, pro který je důležité seznámení se všemi jeho aspekty. Před samotným obchodováním s měnovými trhy je klíčové získat co nejvíce informací ohledně toho, co by měl drobný obchodník provést pro očekávaný zisk. Každý má šanci uspět, ale k tomu je třeba disciplína, kapitál, dostatek zkušeností, připravenost, trpělivost a ochota se vzdělávat. 7 Na Forexu se obchoduje výlučně s měnami a to 24 hodin denně mimo víkendy. 8 Téměř 60 % všech devizových obchodů probíhá na trzích v Londýně, New Yorku a Tokiu. Díky časovým pásmům se obchodování překrývá, a to tak, že když v Tokiu trading končí, v Hongkongu se blíží k závěru, ve Frankfurtu a Curychu je dvanáct hodin, v Londýně jedenáct hodin dopoledne a v New Yorku se začne obchodovat mnohem později. 9 Na následující tabulce č. 1 je vidět průběh jednoho obchodního dne podle středoevropského času (SEČ). 4 ŠTÝBR, David, Petr KLEPETKO a Pavlína ONDRÁČKOVÁ. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 156 s. Finance pro každého. ISBN s. 5 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 6 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 7 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 8 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 9 Forex: Kde a kdy se obchoduje?. Investujme.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 Tabulka 1: Obchodní hodiny Forexu v SEČ Město/čas Sydney Tokio Londýn NY Zdroj: Vlastní zpracování dle Hartmana (2009, str. 34) Na základě výše uvedené tabulky jsou zajímavé především právě tyto časy pro trading, kde se obchoduje souběžně na dvou trzích. Ideální je zvolit strategii, aby se časy protínaly, jelikož je zde větší objem obchodů. Vystupuje zde ohromné množství účastníků trhu jako centrální a obchodní banky, velcí podnikatelé, brokeři, privátní a institucionální investoři. Oproti například akciovému trhu nemá Forex žádnou centrální banku. V současné době má charakter mimoburzovního OTC trhu. Devizový trh lze přirovnat k velkému virtuálnímu světu, kde je denně aktivních okolo pěti až sedmi milionů traderů prostřednictvím počítačové, internetové a telefonní terminálové sítě. 10 Výše denních obratů překračuje čtyři biliony amerických dolarů, což je více než na burzách s akciemi v Londýně a New Yorku dohromady kterýkoli den v roce. Tím je zajištěna vysoká likvidita. 11 Na devizových trzích je přibližně 200 různých měnových párů. Pro zjednodušení se zavedl ISO Code složený ze tří písmen. První dvě značí zemi původu a třetí název měny například USD United State Dollar, JPY Japanise Yen, GBP Great Britain Pound, CHF Chronic Heart Frank neboli švýcarský frank. Jednou z výjimek je euro EUR. Často obchodované měny jsou označovány jako majoritní (majors, hlavní), další se značí jako exotické, minoritní (vedlejší) a křížové. Nejvíce obchodovanou měnou je americký dolar následovaný eurem. 12 Americký dolar je od 70. let minulého století jedinou měnou, ve které se obchoduje zemní plyn, ropa a další fosilní paliva. Je hlavní světovou měnou a zároveň slouží jako měřítko pro ohodnocení jiné měny, která se obchoduje na Forexu. 13 Z měnových párů se nejvíce obchoduje s EUR/USD, což může být zapříčiněno nejmenším spreadem pohybujícím se okolo 2 2,5 pipu. Naproti tomu u exotických měn, které nejsou z důvodu malého zájmu tolik obchodovatelné a mají velmi malou likviditu, se potýkáme s mnohem vyšším spreadem (cca 10 pipů) a to může odradit plno scalperů (více o scalpingu v podkapitole č ) a spekulantů. 14 Nicméně z dlouhodobého hlediska mohou být tyto měnové páry 10 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 11 Co je FOREX?. Fxstreet.cz: Svět obchodování na FOREXu [online]. [cit ]. Dostupné z: 12 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 13 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 14 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 16

17 čitelnější a díky nastavení stop lossu (SL) a take profitu (TP) v rámci desítek až stovek pipů nemusí spread hrát roli. Poslední skupinou jsou křížové měny, což jsou takové měnové páry, které neobsahují americký dolar. Příkladem jsou EUR/JPY a EUR/GPB. 15 Obchody na Forexu jsou z 95 % tvořeny spekulacemi na posílení nebo oslabení měn. Zbylých 5 % jsou efektivní obchody, příkladem mohou být vývozci směňující devizy za jejich domácí měnu Výhody tradingu 17 Nízký vstupní kapitál K otevření reálného konta není třeba závratné částky, proto je obchodování otevřené široké veřejnosti. Vysoká likvidita Jak již bylo zmíněno, na devizovém trhu je denně aktivních velké množství investorů a provádí velké objemy obchodů. Jedním klikem se koupí či prodá měna, aniž by obchodník uvízl v obchodě. Nonstop obchodování. Velký výběr měnových párů Ideální je zaměřit se na maximálně 2 měnové páry. Bez poplatků Neplatí se za otevření ani za uzavření pozice. Uživatelsky přátelský Na světě je nabízeno několik stovek obchodních systémů, které lze přizpůsobit dle libosti. I v rámci demoverzí má obchodník přístup ke zprávám, grafům a analýzám. Férovost Nezávislost na čtvrtletních výkazech jako akciové společnosti. Nejsou třeba žádní zaměstnanci ani nejsou režijní náklady kromě osobního počítače. Finanční nenáročnost Lze obchodovat v mini či mikrolotech. Jednoduchost Po vybudování obchodního plánu včetně profitních strategií přestává být obchodování složitým. Je trhem budoucnosti Čím dál více lidí obchoduje. 15 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 16 Forex: Kde a kdy se obchoduje?. Investujme.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 17 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s.; HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 17

18 2.3 Nevýhody tradingu 18 Pákový efekt Největší výhoda Forexu je zaráz i největší nevýhodou. Trading umožňuje velké zisky s nízkým vloženým kapitálem, ale zároveň i ohromné ztráty. Například u nejběžnější páky 1: 100 ručíme pouze 1% z celkové sumy. Velká volatilita Velká likvidita jde ruku v ruce s velkou volatilitou. Trader sice může odhadnout směr trendu, nicméně před tím se kurz může pohnout opačným směrem, zadaný SL uzavře jeho pozici a pak jde zase správným směrem. Problematika výběru brokera V dnešní době je na trhu velké množství brokerů, proto je vhodné se seznámit s jejich podmínkami a nenechat se nalákat jako nováček na například nízký spread. 2.4 Jak si vybrat brokera Hlavním úkolem makléřů (brokerů) je zprostředkování a ulehčení obchodu mezi dvěma stranami. Většinou mají kontakt na další makléře, banky a instituce a sami mohou být tvůrci trhu. Makléřů je ohromné množství po celém světě, mohou nabídnout lepší kurz měny než samotné banky. Nejen proto je těžkou volbou zvolit toho ideálního dle potřeb obchodníka. K největším makléřům na spotovém trhu řadíme EBS, Reuters a Prebon Marshall Yamane, k nejznámějším online makléřům pak FX Solutions, FXCM, Saxo Bank a spousta dalších. Přes FX brokery se obchoduje Spot, což je okamžitá cena, kterou vidíme a která je vypořádaná obratem. 19 Při výběru brokerské firmy je důležitá opatrnost. Všem jde o to, aby si obchodník otevřel co největší konto a co nejčastěji nakupoval a prodával. Jelikož demo účet neodpovídá příliš realitě, je dobré se během průzkumu zaměřit na následující rozhodující kritéria. 20 Rychlost provedení příkazů Nejdůležitějším ukazatelem pro výběr brokera je samotná rychlost, kterou lze zjistit pouze otevřením pozice s objemem aspoň jednoho lotu. Dostupné měnové páry Je na místě ověřit, zda broker nabízí alespoň tyto hlavní měny: EUR, USD, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD. Spread Dříve byl zásadní kritériem, dnes již z důvodu velké konkurence brokerů spadá k méně relevantním. Nicméně je třeba dát si pozor na příliš nízké spready. Ty nemusí být 18 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s.; HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 19 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 20 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s.; HARTMAN, Ondřej a Ludvík TUREK. První kroky na FOREXu: jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, vii, 120 s. ISBN , 114 s. 18

19 fixní, ale variabilní v závislosti na trhu. Nebo se jedná o strategii jak získat rychle hodně zákazníků. Obchodní poplatky Jak už to bývá běžné, jsou podstatné informace zahlcené ostatním textem v obchodních podmínkách, a proto je vhodné oslovit em brokera přímo a dotázat se na konkrétní poplatky za otevření konta, uzavření pozice, za transakci, za obchodovaný objem, vklad a výběr peněz atd. Ideální broker má poplatky za vklad a výběr z konta a zbylé poplatky jsou minimální nebo nulové. Poplatky jsou počítány v pipech. Poplatky přesunutí Vzhledem k tomu, že se nehodlám věnovat pozičnímu obchodování, nýbrž dennímu, nehrají pro mě roli. Tyto poplatky určuje rozdíl mezi americkými a dalšími úrokovými sazbami. Jedná se o poplatek za držení pozice přes noc. Marginový požadavek Nízký marginový požadavek znamená vysoký pákový efekt a velký potenciál zisků a ztrát. Maržová procenta se pohybují od 0,25 a výš. Nízký požadavek je výhodný, pokud jsou obchody ziskové. Real-time data Většina brokerů nabízí integrované kreslení grafů v rámci obchodní platformy. Poskytnutí aktuálních dat bez zpoždění bývá zpoplatněno. Zákaznická podpora (Customer support) Zahraniční brokeři kladou větší důraz na zákaznickou podporu a obratem získáme odezvu. U nás se může stát, že na si člověk počká i několik dní. Mikroloty Mikroloty doposud nejsou nabízeny všemi brokery. Pokud je chceme využívat, je třeba brát v potaz i toho hledisko. Minimální záloha Někteří brokeři nabízí konta už od 100 eur, to je však k samotnému testování strategií málo a ideálních je eur. Broker XTB online trading momentálně nabízí reálný účet bez minimálního vkladu. Mobilní obchodování V dnešní době jsou nevyhnutelnou součástí každodenního života mobilní aplikace, takže stačí mít při sobě mobil nebo tablet a dá se obchodovat. Doba působení firmy na trhu a její sídlo Tyto informace lze nalézt na internetu. Zde platí mít se na pozoru, pokud je firma na trhu krátce a její hlavní sídlo se nachází na divném místě. Úrokové sazby marginálního účtu Pokud trader přeruší obchodování, mohou peníze na účtu narůstat o úroky podobně jako na spořicím účtu. 19

20 Paranormální jevy U brokerů, kde se trader setká s podivným mrznutím platformy, skluzem, mezerami uprostřed týdne, zpožděním při zadávání příkazů, zpožděním při uzavření pozice apod., nemá smysl pokračovat ve spolupráci a lepší je zrušit konto. 20

21 3 STRATEGIE K základním pravidlům úspěšného obchodníka patří tvorba investiční strategie. Lze ji definovat jako souhrn chování, metod, pravidel a procesů umožňující aktivnímu traderovi efektivně vybírat investiční instrumenty. Jakou strategii potom zvolit konkrétně však závisí především na požadované výnosnosti a akceptovatelné výši rizika. Oproti pasivním strategiím typu kup a drž cílí aktivní strategie na správné načasování a výběr k dosažení maximalizace výnosu. Bohužel žádná strategie nemůže garantovat neomezenou úspěšnost. Je však dokázáno, že absolutně žádná strategie přináší horší výsledky, než aspoň nějaká. 21 Obchodování na základě otestované strategie výrazně eliminuje vliv emocí, které mohou způsobovat pozdní uzavření ztrátové pozice nebo naopak brzké uzavření v případě plusové pozice. V tradingu je klíčové dokonale zvládnout tři hlavní pilíře úspěchu strategii, money management a disciplínu. Vytvoření strategie, nastavení money managementu a reálné obchodování není ze začátku zcela jednoduché. Základem každého úspěšného byznysu je samotný obchodní plán. Burzovní strategie lze členit podle druhu obchodování na scalping, denní a poziční obchodování, podle druhu trhu na trendové a beztrendové strategie a podle interakcí s trhem na statické a dynamické strategie Druhy strategií Strategie podle obchodování scalping Scalpingem rozumíme velmi agresivní styl obchodování, kdy zejména zkušení tradeři jsou schopni v rámci několika sekund až minut profitovat uzavíráním pozic, které jsou jen kolem tří až deseti pipů v pluse. To vyžaduje obrovskou koncentraci, jelikož SL je vždy relativně velký a poměr zisku a risku je poměrně negativní. Poměr zisk/risk se též označuje RRR (z anglického Risk Reward Ratio) a podrobněji popsán v kapitole č. 4 Money Management. Vychází se z toho, že na každých 20 až 30 ziskových obchodů připadají maximálně dva až tři ztrátové. Téměř vždy je zadaný nějaký obchod, tudíž se dlouho nečeká na signál jako při pozičním obchodování a to je obrovskou výhodou. denní obchodování V mojí práci se zaměřuji právě na tuto strategii podobnou scalpingu. Rozdílem jsou větší časová pásma na otevření a uzavření pozice, které se pohybují od 15 minut do jedné hodiny, a to v rámci jednoho dne. Obchodní signály zde získáváme pomocí technické analýzy. Trading není až tak náročný 21 Akademie investování: Investiční strategie - úvod. Patria online [online]. [cit ]. Dostupné z: 22 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN , 94 s. 23 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 21

22 jako v případě scalpingu, v průměru je zobchodováno 2 až 10 pozic. Protože máme během dne mnoho obchodních příležitostí, je třeba dávat pozor na výši spreadu, která není ve větším množství úplně zanedbatelná. Poměr zisku a risku je výhodnější. Dalším kladem je pak to, že trader každý den začíná s čistým stolem. Nezávisle na výsledcích předešlého dne se obchoduje znovu. To znamená, že veškeré pozice jsou striktně ukončeny, než se trh uzavře. Nevýhodou je pak nemožnost zachycení dlouhodobějších trendů většího rozsahu. Často využívají minutové a pětiminutové grafy. poziční obchodování Opakem denního tradingu je poziční obchodování. Pozice se zavírají po delším časovém odstupu po čtyřech hodinách až jednom týdnu. Výhody spočívají v relativně bezstresovém obchodování a přehlednějším hodnocení trhu. Je důležité propočítat správné nastavení objemu, jelikož SL dosahuje nevýhodně až několika stovek pipů Strategie podle trhu trendové a beztrendové strategie Určení trendové a beztrendové fáze trhu záleží na samotné definici. V beztrendové fázi lze najít menší trendy, na kterých se dá vydělat. V grafu ve větším časovém pásmu to však může celkově vypadat jako součást trendu do strany. Trendové strategie profitují v trendech, ztrácejí v beztrendovém trhu. Proto je důležité strategii vhodně nastavit a otestovat, aby šla ve prospěch obchodníka Strategie podle interakcí s trhem statické strategie Na vytvoření statické strategie se stačí seznámit pouze s několika indikátory, proto si získala oblibu u většiny začátečníků. Výsledky obchodů jsou měřitelné a porovnatelné s ostatními. Po jejím otestování traderův úspěch závisí už jen na disciplíně a money managementu. Její jednoduchost má na druhé straně zásadní nedostatek v podobě statičnosti. Nehodí se tím pádem na obchodování jednou denně v určitý čas, protože v době, kdy není trend a trh jde do strany, dává mínusy. Je třeba ji správně zoptimalizovat. dynamické strategie Dynamická strategie je vhodná spíše pro zkušené tradery, kteří bez problémů ovládají disciplínu a money management. Smyslem je nikdy nedělat první krok, ale reagovat na trh. Vstupy a výstupy závisí na trhu. 3.2 Hlavní parametry strategie 24 Před samotným vytvořením strategie je nutné definovat tyto parametry: 24 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 22

23 určit měnový pár, definovat časový rámec, definovat vstup a výstup, definovat velikost pozice. Příkladem by mohl být měnový pár EUR/USD, jeho minutový, pětiminutový a půlhodinový graf, příkaz buy se zadaným TP a SL a počet lotů dle money managementu. Pro náš profil intradenního obchodníka se nejlépe hodí jako prostřední time frame pětiminutový graf. Dlouhodobý TF činí pětinásobek prostředního, čemuž přibližně odpovídá 30 minutový graf. 3.3 Postup při vývoji strategie 25 Jakmile jsou definovány parametry, následuje pět kroků vývoje výběr indikátorů/ definování vstupů, testování profitability vstupů, testování výstupů, optimalizace výstupů a nastavení money managementu Výběr indikátorů nebo tvaru, který se opakuje Hledání profitabilních vstupů spočívá ve výběru nějakého indikátoru, měnového páru, časového pásma a sledování, kde a co se opakuje nebo by se mohlo opakovat. To samé se provádí s trendovými čárami a formacemi. Ne však všude je tento postup úspěšný. Během testování je možné přidání dalšího indikátoru na odfiltrování některých vstupů Testování profitability vstupů Cílem testování je ověřit, jestli jde kurz daného měnového páru předpokládaným směrem po té, co se zadá obchod. Zjednodušeně se jedná o rychlé posouvání grafu a zkoumání vstupů, zda je má smysl dál testovat. V případě nevalného úspěchu má smysl ještě zkusit změnit dále uvedené parametry: indikátor, jeho nastavení, měnový pár, časový rámec nebo čas obchodování (dopoledne/ odpoledne). Testování je vhodné provádět paušálně po určité období, v případě denních strategií je doporučeno testovat profitabilnost vstupů za poslední měsíc Testování výstupů Pro další fázi je výhodné použít excel. Do tabulky se zapíší parametry potřebné pro optimalizaci a nastavení TP a SL drawdown, různé pevně dané TP a SL, údaj, o kolik vzrostl kurz po vstupu. Dále se započítá spread a testuje se delší časový úsek. Při testování je ideální dospět k závěru, že s postupem času se strategie zlepšuje. 25 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 23

24 3.3.4 Optimalizace výstupů Podmínkou pro optimalizaci strategie je její dosavadní profitabilnost. Minusovou strategii nelze optimalizovat. Jedná se o nejdůležitější část vytváření strategie. Pro nastavení profitu jsou potřeba údaje z tabulky, konkrétně o kolik pipů šel kurz do plusu po otevření pozice. Z nich lze vyčíst, že je obchody možná výhodnější uzavřít dříve. Pro nastavení SL je potřeba zapisovat údaje, jak hluboký je drawdown. Pokud všechny obchody, které dosáhnou na TP například 30 pipů, nemají větší ztrátu více než 20 pipů, potom je dobré nastavit paušálně SL s drobnou rezervou například 23 pipů. Denní strategie potřebuje vytřídit dny i denní dobu, ve které se dosahuje nejlepších výsledků Nastavení money managementu V excelu sledujeme, kolik minusových bodů nasbírala strategie za jeden den/ týden. Pro určení drawdownu sledujeme, kolik bylo za sebou jdoucích ztrátových obchodů a kolik dosáhl maximální mínus. Pomocí těchto údajů se vypočítá nastavení objemu. 24

25 4 MONEY MANAGEMENT K obchodování patří ztráty. Každý trader má ztráty, nikdo nemůže být zcela neomylný a nedokáže 100% odhadnout trhy. Je třeba si uvědomit, že ziskové obchody doprovází ty ztrátové. Díky řízení peněz a chytrému money managementu mohou zisky převyšovat ztráty a obchodník je tak celkově v zisku. A to je klíčové především v dlouhodobém horizontu. 26 Valná většina neúspěchů na finančních trzích je způsobena tím, že obchodníci nejsou schopni zhodnotit podstupované riziko. Otvírají příliš velké pozice a riskují mnohem víc, než je vhodné. Naproti tomu jindy riskují příliš málo. Chovají se iracionálně, hlavně když jsou ve stresu, protože jejich očekávání se vyvíjí opačným směrem. Money management je často přehlížený, přitom tradera ochrání před krachem. Je statisticky dokázáno, že obchodováním bez money managementu hazardujeme s penězi. 27 Než vstoupíme do obchodu, musíme mít jasno ve třech věcech kde do obchodu vstoupit, kde vybereme zisk a kde obchod v nouzi opustíme, když se trh obrátí proti nám. Tato kapitola je věnovaná právě této problematice Cíle money managementu Úkolem money managementu je zajistit přežití, malé ztráty a stabilní zisky. K řízení peněz se váží termíny jako drawdown (propad kapitálu), RRR a risk na jeden obchod. K tomu, aby trader přežil, stačí, aby neriskoval celý vlastní kapitál na jeden obchod, ale pouhé určité procento kapitálu. Nízké procento zajistí, že ani série ztrát za sebou zvaná drawdown nezlikviduje tradera během několika obchodů. Profesionálové riskují v průměru na jeden obchod maximálně 2 % účtu. Zároveň je důležité naučit se rozpoznat, kdy uzavřít ztrátovou pozici. Efektivita řízení spočívá v zachování kapitálu na účtu i za předpokladu mnoha nevydařených obchodů. Je celkem snadné ztratit finance, o to těžší je zhodnotit zbytek kapitálu, aby se trader dostal na původních 100 %. Čím větší ztrátu tedy zaznamenáme, tím více musíme vydělat, abychom ztrátu dokázali nahradit. Kolik procent je k tomu potřeba u různé procentuální ztráty kapitálu najdeme v následující tabulce č HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 27 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN , 202 s. 28 ELDER, Alexander. Vstupte do mé obchodní místnosti: kompletní průvodce obchodováním. Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2008, vi, 317 s. Finančník. ISBN s. 29 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 25

26 Tabulka 2: Závislost ztráty a kapitálu Ztracený kapitál v % % potřebná k rentabilitě Zdroj: vlastní zpracování dle Demjana (2011, str. 209) Nejčastější chybou obchodníků, kteří poprvé přijdou o vyšší částku peněz, je, že začínají neúměrně riskovat, aby dohnali své ztráty zpět. To však v mnoha případech vyústí v úplnou ztrátu kapitálu. Z tabulky č. 2 vyčteme, že je nereálné získat nazpátek ztrátu 90 %. Většina traderů se s tímto vypořádává jinak a to přílivem dalších peněz. Další kapitál bychom správně měli doplnit, až dosáhneme zlepšení strategie a poučíme se z chyb. 30 Také je třeba si uvědomit, že pokud má trader otevřené tři pozice, kdy každá jednotlivá z nich čítá riziko 2 %, celkové riziko investice je už 6 % a to není zrovna málo. S nízkým procentem riskování souvisí i malé ztráty. Posledním úkolem řízení peněz je stabilizaci a zvyšování zisků. Na internetu a v literatuře se často setkáváme s poměrem zisk/risk 3 : 1. Pevný poměr, ať už 3 : 1 nebo jakýkoli jiný, je neefektivní, protože je statický. RRR je závislý na otestované a zoptimalizované strategii tradera. Takový systém umožňuje vydělat i třikrát více než se riskuje a je vhodný pro poziční strategii. Znamená, že obchodník očekává až dva ztrátové obchody za sebou a poté jeden velký ziskový. Takto se dá vydělávat i s pouhou 50% úspěšností. Jelikož se ale v této práci věnuji dennímu obchodování, v úvahu připadá spíše RRR 1:10, tj. na jeden větší minusový obchod připadá mnoho malých plusových. Důležité v tomto případě je, že v součtu je profit vyšší než ztrátový obchod. Stanovení pravidel pro money management záleží na rizikovosti profilu obchodníka, velikosti jeho kapitálu a finančních cílech, se kterými vstupuje na trh. 31 Kromě maximální velikosti rizika 2 % na pozici se někteří obchodníci řídí i pravidlem 6 %. Spočívá v okamžitém zastavení obchodování do konce měsíce, jakmile hodnota obchodního účtu klesne 6 % pod hodnotu konečného zůstatku z konce minulého měsíce. K tomu je třeba každý den propočítávat stav účtu včetně otevřených pozic. Pokud skutečně přesáhneme hranici 6 %, lepší je stáhnout se do ústraní a obchodovat jen papírově, což může pomoci odhalit chybu ve strategii. Toto pravidlo 30 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 31 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 26

27 povzbuzuje ke zvyšování objemu obchodů, když se nám daří, a zastavení obchodování, když je tomu jinak. Napoví, kdy můžeme vstoupit do obchodu Position sizing Neoddělitelnou součástí money managementu je navyšování pozic. Zde není nejdůležitějším úkolem přežití tradera, ale zajištění maximálního růstu kapitálu pomocí sofistikovaných metod. Positing sizing určuje, kolik lotů byl měl trader zobchodovat za daných okolností anebo jestli se má jejich počet zvýšit, či snížit. Hartman 33 uvádí například metodu investování určitého procenta kapitálu, metodu Optimal f, Secure f a Kelly f, kdežto Moravčík 34 bere jako hlavní zástupce Martingalovou a Anti- Martingalovou strategii. Blíže se podíváme na tyto dvě strategie Martingalová strategie Tato strategie je známá už od 18. století. Používala se ve Francii při sázkách, kde jsou možné dva výsledky, jako je hod mincí nebo ruleta. Jejím principem je vždy zdvojnásobení sázky po každé prohře do té doby, než padne hráčem stanovená hodnota. Tím pak hráč získal všechny prohrané peníze zpět. Teoreticky pokud má hráč neomezené jmění, hra by nakonec měla pro hráče dopadnout vždy pozitivně. Avšak vzhledem k omezení kapitálu na obchodním účtu je Martingalova strategie statisticky i prakticky dlouhodobě ztrátová. Tuto strategii je ovšem výhodné použít v opačném smyslu Anti-Martingalová strategie Anti-Martingalová strategie se hodí pro obchodování v trendech. Při této strategii když hráč dosáhne zisku, zdvojnásobí svoje pozice. Pokud však dosáhne ztráty, pozice sníží na polovinu. Smyslem je tedy navyšování pozic v případě zisku a při přetrvávání trendu je šance na nadprůměrný profit a to do té doby, než cena dosáhne našeho cíle. Nevýhodou je vyhození z pozice s menší ztrátou, pokud nastane silnější korekce trendu Výstupy z obchodů Jakmile vyřešíme určení velikosti pozice, měli bychom se rozhodnout, jakým způsobem pozici uzavřeme. Nabízí se několik možností. První z nich je SL. Jedná se o ochranný prvek, který kromě fixního nastavení umožňuje i dynamické, tzn., že se umí přizpůsobit vývoji trhu. Druhou možností je 32 ELDER, Alexander. Vstupte do mé obchodní místnosti: kompletní průvodce obchodováním. Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2008, vi, 317 s. Finančník. ISBN s. 33 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN ,164 s. 34 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 35 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN , 214 s. 36 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 27

28 profit target. Při otevření obchodu si nastavíme výši zisku odpovídající naší spokojenosti. Jde-li trh naším směrem, dosažením této úrovně se pokyn automaticky zavře. Využívají ho především krátkodobý obchodníci. SL a cílové profit targety nás nutí soustředit se jen na takové obchody, kde potencionální zisk mnohonásobně převyšuje riziko. Nejvíce se asi využívá vícenásobných výstupů, kdy zakoupíme například dva loty a polovinu pozice uzavřeme mnohem dřív, než druhou. Zisk z prvního lotu pokryje náklady na pozici a využitím postupného posouvání SL si zajistíme mnohonásobný zisk u druhého lotu ŠTÝBR, David, Petr KLEPETKO a Pavlína ONDRÁČKOVÁ. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 156 s. Finance pro každého. ISBN ,65 s.; ELDER, Alexander. Vstupte do mé obchodní místnosti: kompletní průvodce obchodováním. Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2008, vi, 317 s. Finančník. ISBN s. 28

29 5 ANALÝZY VÝVOJE CENY NA MĚNOVÉM TRHU K analyzování trhu existuje několik způsobů, nicméně mezi nejznámější a nejpoužívanější řadíme technickou a fundamentální analýzu. Ve své praktické části se budu věnovat především technické analýze, která se zaobírá fakty a nebere v potaz domněnky. 5.1 Fundamentální analýza Jedná se o způsob, jakým se dívat na trh prostřednictvím ekonomických, politických i sociálních aspektů ovlivňujících nabídku s poptávkou. V principu se snažíme nalézt dobře fungující ekonomiku, kde se tím pádem daří i její měně. Čím více se daří ekonomice dané země, tím je důvěryhodnější pro okolní země. Jelikož pravidelné informace a recenze zveřejňuje kromě odborných časopisů a novin i plno webů na internetu a to třeba i jednou týdně, jsou pro tradery relativně snadno dostupnými. 38 Trader obchodující pouze na základě grafů technické analýzy by si měl být vědom i vyhlašovaných zpráv. Jako nezbytné minimum takto založeného tradera považuji alespoň sledování například makrokalendáře od společnosti Bossa 39. V přehledné tabulce jsou seřazeny jednotlivé události na trhu podle data, času a důležitosti. Letmý pohled nám předá informaci, kdy jaké zprávy vychází, a tomu můžeme uzpůsobit styl obchodování. Fundamentální analýza je nesmírně důležitá, jelikož všechny změny měnových párů jsou bezprostředně spojeny s vládní, vojenskou i finanční politikou hospodářských velmocí. Naproti tomu není vhodné obchodovat jen dle zveřejněných zpráv či těch, které budou teprve uveřejněny. Kvůli spekulacím a nervozitě je vyvoláno plno falešných signálů Technická analýza Technická analýza studuje pohyb ceny. Její hlavní myšlenkou je predikce směru a úrovně budoucího pohybu ceny a to na základě historických cenových pohybů. Používá grafy, jejichž sledováním se dá určit trend a vzory cenových chování. Podle nich tradeři hledají vhodné obchodní příležitosti. Trendy dělíme na býčí (bull) a medvědí (bear). Trh, kde cena roste nahoru, čili je trh rostoucí, se nazývá bull. Naproti tomu každý klesající trh, kde cena klesá, se nazývá bear. 41 Podle Moravčíka 42 se technická analýza opírá o čtyři základní pilíře. Jsou to indikátory, podrobně popsané v kapitole č. 7, čáry, pomocí nichž zakreslujeme supporty a rezistence, dále svíčky a 38 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 39 Analýzy: Makrokalendář. Bossa [online]. [cit ]. Dostupné z: https://bossa.cz/cs/analyzy/makrokalendar 40 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN , 43 s. 41 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 42 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 29

30 posledním pilířem jsou obrazce, které vytváří skupina svíček a může tak informovat o dalším pohybu ceny. Jak již bylo řečeno, technická analýza se neobejde bez grafů. Těch existuje mnoho druhů, například čárový, sloupcový, svíčkový. Mně nejvíce vyhovuje svíčkový graf neboli candle stick, který si dále jako jediný přiblížíme. Candle stick v sobě obnáší čtyři cenové údaje. Jedná se o open, close, maximum (high) a minimum (low). Obvykle se rostoucí svíčka zobrazuje bíle, klesající černě. V Metatraderu mám kvůli lepší viditelnosti na světlém pozadí rostoucí svíčky zobrazeny šedě. Na obrázku č. 1 je znázorněna býčí a medvědí svíčka. Liší se tím, že býčí svíčka má zavírací cenu výš, než otvírací. U medvědí svíčky je to přesně naopak. 43 Obrázek 1: Svíčky Zdroj: FX učitel: Co to jsou svíčky. Forex zone: Vydělávejte si obchodováním měn na forex trhu [online]. [cit ]. Dostupné z: Dlouhá bílá svíčka signalizuje silný nákupní tlak. Svíčky s dlouhým horním stínem a kratším spodním stínem informuje o dominanci kupujících v průběhu obchodní seance, kteří vytlačili cenu vysoko. Prodávající ale donutili cenu spadnout z jejího high, proto se vytvořil stín. U černé svíčky a dlouhého spodního stínu to funguje přesně naopak. 44 To bylo v krátkosti ohledně svíčkového grafu vše a v následující kapitole si povíme tipy a rady jak s obchodováním začít. 43 ŠAFAŘÍK, Pavel. Praktický průvodce denním obchodováním. Praha: P. Šafařík, 2011, 143 s. ISBN s. 44 FX učitel: Co to jsou svíčky. Forex zone: Vydělávejte si obchodováním měn na forex trhu [online]. [cit ]. Dostupné z: 30

31 6 ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OBCHODOVÁNÍ 6.1 Seznámení se s možnostmi obchodování Před samotným obchodováním na reálném účtu by se měl každý zodpovědný trader dokonale seznámit s demoverzí platformy. Slouží k tomu, aby si obchodník našel vlastní způsob obchodování a zorientoval se v ohromném množství technik, analýz, instrumentů a obchodních strategiích. Jenom s pomocí vlastní úspěšné techniky může překonat průměr Software pro obchodování na FOREXu Obchodování se neobejde bez kvalitního technicko-analytického softwaru, který se dá stáhnout na internetu i ve formě demo platformy. K nejpoužívanějším se řadí MetaTrader a VT trader. Tyto softwary vykreslují různé druhy indikátorů a tak lze aplikovat na vybrané měnové páry technickou analýzu. Výhodou je, že nastavení grafů a obrazovky je libovolné. 46 Při výběru platformy bychom měli zvážit její možnosti. Ideální je najít platformu, kterou používá vícero brokerů, a tak se v případě změny brokera nemusíme seznamovat s novým softwarem. Platforma by také měla umožnit traderovi vlastní programování. Pokud neobchodujeme čistě diskrečně, určitě oceníme automatizaci. Důraz je třeba klást i na rozvoj platformy, optimalizace pak mohou zpříjemnit obchodování Výše vstupního kapitálu I při obchodování mikrolotů je vhodné mít rozumný vstupní kapitál. Začínající tradeři si kladou otázku, s jakou sumou vůbec začít. Obecně se dá říci, že kapitál nižší jako tisíc eur není vhodný, protože by bylo obtížné tuto sumu navýšit a znásobit, jelikož by se podstupovalo vysoké riziko. Na druhou stranu úspěšný obchodník dokáže kapitál rozmnožit. Optimální výše závisí na použité obchodní strategii a platformě. Zároveň při konzervativní strategii postačuje minimální páka, například 1:2, DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 46 HARTMAN, Ondřej a Ludvík TUREK. První kroky na FOREXu: jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, vii, 120 s. ISBN , 112 s. 47 ŠTÝBR, David, Petr KLEPETKO a Pavlína ONDRÁČKOVÁ. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 156 s. Finance pro každého. ISBN s. 48 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 31

32 6.3 Pravidlo 2 % Jak již bylo zmíněno v kapitole č. 4 Money management, ztráta z každé jednotlivé pozice by neměla přesáhnout 2 % hodnoty účtu. Smyslem tohoto pravidla je limitování ztrát. Psychika tradera často způsobuje vybírání malých zisků a držení velkých ztrát Obchodní deník Úspěšné obchodování značně závisí na naší disciplíně. Kathy Lien ve své knize 50 uvedla, že za svého působení u firmy J. P. Morgan musela mít stejně jako ostatní tradeři pro každý provedený obchod solidní zdůvodnění, proč byly vstupní a výstupní úrovně zvoleny tak a tak, a také vědět, kam umístit výstupy ještě před samotným zadáním obchodu pro odhad ztrát při nejhorším možném scénáři. Pro vybudování disciplíny může dobře posloužit právě tvorba a vedení obchodního deníku. Jeho vedení lze rozdělit do tří fází. V tabulce č. 3 můžeme vidět první z nich. Jedná se o vytvoření kontrolního seznamu měnových párů, pro zjednodušení jsem zvolila pouze čtyři hlavní měnové páry. Ideální je takovou tabulku vytisknout na začátku každého obchodního dne a vyplnit ji. První část tvoří čísla, zbylé dvě značky. Čím více značek u trendových ukazatelů tabulky, tím se jedná o silnější trend. Jednotlivé indikátory a jejich funkce jsou podrobně popsány v kapitole č. 7 Indikátory. 51 Tabulka 3: Kontrolní seznam hlavních měnových párů Trend Pásmo Měnový pár Aktuální cena na trhu Denní maximum Denní minimum 10denní maximum 10denní minimum ADX(14) > 25 Překročení Bollingerova pásma Překročení SMA(50) Překročení SMA(100) Překročení SMA(200) ADX(14) < 25 RSI(14) > 70 nebo RSI(14) < 30 RSI(14) v pásmu Stochastic > 70 Stochastic < 30 Zdroj: vlastní zpracování podle K. Lien (2009, str. 100) EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF 49 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 50 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN s. 51 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN s. 32

33 Smyslem seznamu je vyhledání možných obchodů, pomáhá uvědomit si, které z měnových párů se pohybují v trendových trzích a které se pohybují do strany. Vyplnění tabulky také pomáhá vyvarovat se obchodování naslepo, kdy se trader snaží vypátrat namátkou vrcholy a dna. Je třeba dát si pozor na to, že i když se podle seznamu měnový pár pohybuje v pásmu, může dojít k proražení tohoto pásma. 52 Další fází je sepsat si obchody, které daný obchodní den očekáváme. Například chceme koupit měnový pár EUR/USD po průrazu maxima předchozího obchodního dne, SL nastavíme na SMA(50) a jako cílové profity zvolíme Fibonacciho úroveň a horní okraj Bollingerova pásma (více k těmto indikátorům v kapitole č. 7). Poslední fázi potom tvoří shrnutí provedených strategií. Díky tomu si trader snáze uvědomí, proč byla která strategie zisková, či nikoli. Vedení obchodního deníku slouží také k minimalizování emocionální stránky Trend versus pásmo 54 V předchozí kapitole o vedení obchodního deníku jsme si v tabulce rozdělili trendové a pásmové ukazatele, a to právě proto, že rozlišujeme dva základní druhy prostředí trhu: trendující trh a trh pohybující se do boku. Abychom se vyhnuli vstupu do končícího trendu nebo vstupu v pásmu, když hrozí jeho proražení, měli bychom si projít následující pravidla pro ověření, zda se skutečně jedná o trendující trh nebo pohyb v pásmu. Trend se vyznačuje: ADX > 25 a zároveň roste, momentum směřující silně ve směru trendu (dále také RSI, Stochastics či MACD) další podrobnosti k těmto indikátorům jsou k nalezení v kapitole č. 7 Indikátory. Dokonalé pořadí klouzavých průměrů pro rostoucí trend v takovém případě platí SMA(10) > SMA(20) > SMA(50). Pro klesající trend je to přesně naopak. Na co si dát pozor: ADX je sice větší než hodnota 25, ale klesá například z hodnoty 40 s velkou pravděpodobností trend oslabuje a není to vhodná doba pro vstup do obchodu 52 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN s. 53 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN , 102 s. 54 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN s. 33

34 Pásmo se vyznačuje: ADX < 25 a ideálně pokud nadále klesá potvrzení, že trh se nadále bude pohybovat v pásmu, klesající očekávaná volatilita dobré je sledovat místa zúžení Bollingerového pásma po prudkém pohybu ceny. Pomocí těchto pravidel jsme schopni určit, zda se měnový pár pohybuje v trendu či ne, podle toho upravit naši strategii a vyvarovat se vstupu do obchodů na konci trendu či před proražením pásma. Obecně se pro obchodování v pásmu hodí například měnový pár CHF/JPY. 6.6 Aktivity po obchodování Jakmile intradenní trader doobchoduje, neznamená to konec obchodní seance. Následně probíhá ještě přibližně půlhodinové rituální kolečko, kdy si trader detailně zaznamená v ten den realizované obchody včetně jejich screenshotů, jakých chyb se dopustil a kolik ho jednotlivý druh chyby stál pipů. Cílem je zanalyzování, co by se dalo provést lépe. 55 Někteří tradeři si dokonce svou obchodní seanci nahrávají. Na základě těchto nahrávek pak lze zjistit, jaká byla ideální velikost pozice, zda byl trader nervózní, nesoustředěný, zda došlo k porušení pravidel a obchody byly předčasně uzavírány. Také může být užitečné vést si týdenní a měsíční shrnutí. Díky tomu můžeme měřit výkon naší aktivity, zda jsme dosáhli cíle, uvědomit si, kolik jsme udělali chyb a v neposlední řadě ponaučit se z daného týdne/ měsíce, abychom se jim příště vyvarovali. Zhlédnutí takového shrnutí nám dává možnost znovu zhodnotit každý takový obchod a to z jiného úhlu pohledu, protože se na něj díváme s odstupem času. 55 PODHAJSKÝ, Petr a Tomáš NESNÍDAL. Kompletní průvodce úspěšného finančníka. Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2009, 338 s. Finančník. ISBN , 124 s. 34

35 7 INDIKÁTORY S pokrokem ve vývoji technologií došlo k průlomu v technických indikátorech. Jedná se matematické vzorce vypočítané z kurzu a objemu z minulosti. Tady je potřeba si uvědomit, že každý indikátor je tím pádem lehce zpožděný. Poskytují zajímavý a zjednodušený pohled na trh, nicméně nezobrazují přítomnost ani budoucnost. Jejich počet již překročil tisícovku. Jednoduše řečenou jsou takovou pomocnou berličkou pro to, co obchodník na první pohled nevidí. 56 V této části diplomové práce procházím jednotlivé zástupce odlišných skupin indikátorů a uplatňuji je v praxi konkrétně v demo platformě MetaTraderu4. Zvolila jsem si páku 1:100, hlavní měnu dolary a počáteční vklad Cena a její vývoj by měla být brána vždy prioritně, protože každý indikátor vychází z ceny. Nikdy bychom neměli přeceňovat daný indikátor. Jejich signály nemusí být vždy stoprocentní. Nicméně správným používáním tj. sledování několika indikátorů najednou, cenových formací, linií podpory a odporu lze potvrdit či vyvrátit naše odhady. 57 Samotný indikátor funguje pouze jako součást strategie obchodníka, která je otestovaná. Pomáhá pak rozpoznat situace na trhu a určit vstupní či výstupní signál. To bylo hlavním důvodem jejich vzniku odfiltrovat šumy a zobrazit pouze určité hodnoty. 58 Podle Moravčíka 59 lze indikátory rozdělit na oscilátory (indikátory síly), indikátory k identifikaci trendu (směrové indikátory), indikátory volatility, objemu a speciální indikátory. Základní dělení podle Hartmana 60 rozlišuje trendové indikátory, oscilátory a predikující indikátory. Jelikož jsou indikátory počítané z velmi podobných vzorců, hlavním rozdílem je jejich optické zobrazení v platformě. Do směrových indikátorů řadíme klouzavý průměr (Moving Average MA), parabolický SAR, ADX, MACD. Ukazují, zda existuje trend a jak je silný. Dobře se s nimi pracuje v trendových trzích, protože u trendu převažuje tendence pokračovat, než se otočit. Naopak oscilátory zobrazují sílu a velikost pohybu. Tyto indikátory oscilují okolo střední linie. Hodí se pro obchodování v bočním trendu. 61 Do této skupiny patří CCI, RSI, stochastic, momentum a Williams Percent R. Indikátorem volatility 56 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 57 HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 246 s. ISBN s. 58 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 59 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 60 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 61 BACHRATÝ, Milan. Forex: dobrodružstvo vývoja stratégie. Slovensko: Fxmprofit, c2012, 190 s. ISBN s. 35

36 jsou Bollinger bands a ATR. Zástupci predikujících indikátorů jsou Pivot points tzv. body otočení, Fibonacci a Elliotovy vlny Trendové indikátory Jedná se o indikátory, které pomáhají určit směr trendu. Zachytí a matematicky popíší začátek a konec trendu pomocí tvaru, délky, směru a hodnoty. Nevýhodou těchto indikátorů je jejich zpoždění. Na pohyb reagují až v okamžiku, kdy se pohne cena. Nejlépe fungují na trendových trzích, v netrendovém období je jejich funkce nulová, protože vysílají hodně falešných signálů. Nejpoužívanějšími trendovými indikátory jsou klouzavé průměry. Existuje ohromné množství jejich variací, liší se délkou období, za jaké se počítají Klouzavé průměry Klouzavý průměr, anglicky Moving Average (MA) je nejjednodušším nástrojem výpočtu průměrné ceny za určité dané období. Tradeři používají nejčastěji 10, 21, 50, 100 či 200 denní klouzavý průměr. Klouzavé průměry s kratší periodou výrazněji kopírují cenu. Průměrná cena se zde počítá jako aritmetický průměr, tzn. Součet x posledních hodnot děleno počtem hodnot. 64 Existuje mnoho typů klouzavých průměrů lišících se vahou, která je přiřazována nejaktuálnějším hodnotám. Mezi nejznámější dle Hartmana 65 patří: jednoduchý - Simple Moving Average (SMA), exponenciální - Exponential Moving Average (EMA), vážený - Weighted Moving Average (WMA), triangulární - Triangular Moving Average (TMA). V této práci se podrobněji zabývám pouze jednoduchým klouzavým průměrem. Simple Moving Average Jednoduchý klouzavý průměr je oblíbeným indikátorem nováčků. Jednoduchý je proto, že přikládá stejnou váhu na všechny ceny. Jeho křivka nám prozrazuje na první pohled, kde je trend, či není. Pro zobrazení v obchodním softwaru je zapotřebí nastavit pouze počet dnů (periodu), na jejichž základě se SMA spočítá. Toto nastavení je však velmi individuální a je lepší si vyzkoušet více možností podle toho, co sedí stylu obchodování jednotlivého tradera. Čím je pak SMA hladší, tím 62 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN , s. 63 HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 246 s. ISBN s. 64 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 65 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 36

37 pomaleji reaguje na další změnu ceny. A obráceně, když je SMA hrbatější, zrychluje se reakce na pohyb ceny. Jeho nevýhodou je citlivá reakce na vrcholy trendů. 66 SMA se dá využít různými způsoby. Nejzákladnějším z nich je porovnávání ceny měnového páru s klouzavým průměrem. Trh se považuje za rostoucí, pokud se cena pohybuje nad křivkou SMA, a za klesající, pokud je cena měnového páru pod křivkou SMA. V tomto případě je pak současná cena nižší, než průměrná. 67 Na grafu č. 1 jsem znázornila jednoduchý 21 denní klouzavý průměr. Pomocí barevných šipek jsem zobrazila nákupní a prodejní signály, které jsem získala protnutím SMA(21) a cenového grafu. Jelikož mnoho obchodníků využívá MA také jako důležitý support a rezistenci, vyskytují se často na jeho úrovni limitní objednávky proti pohybu trhu. Příkladem jsou rezistence (na tytéž grafu modré kroužky) z 19. března 2015, kde se cena odrazila směrem dolů. Problém nastává v případě, kdy trhy netrendují. To vyústí ve falešné signály, které jsem zvýraznila tmavě červenou elipsou. Graf 1: SMA21 30minutový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Na podobném principu funguje překřížení klouzavých průměrů. Zvolíme si dva MA s odlišnou periodou (například 50denní a 100denní) a pokud 50denní protne ten 100denní zespod nahoru, 66 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 67 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 37

38 znamená to, že dynamika růstu stoupá a my tak získáme signál pro long pozici. Pokud se protnou přesně naopak, dynamika se vytrácí a to nám signalizuje sell. K tomu jsou však třeba dobře trendující trhy s většími pohyby. 68 Jak již bylo zmíněno, jedná se o zpožděné indikátory. V reálu to znamená, že veškeré signály pro vstup a výstup z pozice jsou také zpožděné a to může mít za následek, že pokyn zadáme až v polovině (v lepším případě) nebo dokonce na konci trendu (po dosažení vrcholu či dna), kdy profesionální obchodníci mají již dávno nakoupeno či prodáno. Tato situace je ukázána na následujícím grafu. 69 Na grafu č. 2 můžeme vidět dva klouzající průměry s periodou 50 a 100 dní. Šipkami jsem vyznačila nákupní a prodejní signály získané protnutím právě zmíněných klouzavých průměrů. Kroužky jsem potom vyznačila signály, které nám dal pouze jeden klouzavý průměr. Hned první signál by mohl mít pro tradera zničující výsledek. Nastavením SL by byl okamžitě vyhozen z pozice. Z grafu vyplývá, že čekáním na protnutí dvou klouzavých průměrů zmeškáme ideální dobu pro vstup do pozice, což je nežádoucí. V takovém případě by bylo vhodné zvážit změnu periody, popř. zobrazení dalšího SMA nebo jiného indikátoru. Graf 2: Překřížení klouzavých průměrů 15minutový graf GBP/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování 68 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN , 165 s. 69 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 38

39 Obchodování pomocí Simple Moving Average Ačkoli se zdá obchodování pomocí SMA jednoduché, ve skutečnosti jsem se přesvědčila spíše o opaku. Samozřejmě, z teorie je naprosto jasné, kdy vstoupit do pozice a kdy ji opustit. Nicméně kámen úrazu nastal v momentu, kdy jsem si měla najít ideální časový rámec. Na obrázku č. 2 jsem zobrazila jednotlivé časové rámce pro měnový pár EUR/JPY. Byly zaznamenány z platformy MetaTraderu4 dne přibližně v tentýž okamžik. Používala jsem 21 denní jednoduchý klouzavý průměr. K indikátoru jsem se v MT4 dostala přes záložku Vložit Ukazatele Trend Moving Average, stačilo nastavit periodu 21 a odkliknout. Simple Moving Average je již automaticky nastavený. Po bližším přezkoumání jednotlivých grafů můžeme vidět, že SMA(21) se v různých časových obdobích nachází v odlišných pozicích. Na čtyřhodinovém grafu je jasný signál sell, na 15 minutovém grafu bychom z důvodu nejasného trendu do pozice vůbec nevstoupili a podle minutového grafu to zase vypadá, že brzo dojde ke korekci a budeme zadávat pokyn buy. Obrázek 2: SMA 21 srovnání Time frames Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování První pokus o správný pokyn znamenal značnou ztrátu. U dalšího pokusu jsem zkusila jinou taktiku. Zaměřila jsem se především na 30 minutový graf, protože jsem měla v úmyslu otevřít a zavřít pokyn během půl hodiny. Na minutovém, pětiminutovém, 15 minutovém i na 30 minutovém grafu měnového páru GBP/USD byl jasně rostoucí trend. Zadala jsem pokyn buy začínající na ceně 1, Cena se pak vyšplhala na 1,49195, tj. o 38,6 pipů bez většího poklesu. Hraje zde velká míra náhody a štěstí. 39

40 Je třeba vychytat správný moment k otevření pozice. K maximalizaci zisku jsem nakoupila poblíž SMA. Minimalizovala jsem tak riziko, protože jsem nakoupila za skutečnou hodnotu. Strategii překřížení klouzavých průměrů jsem se nevěnovala, protože ji považuji za nepříliš profitující na základě velkého zpoždění. Exponential Moving Average Oproti SMA přiřazuje exponenciální klouzavý průměr větší váhu právě aktuálním cenám. Výhodou je rychlejší pohyb zobrazování poslední cenových swingů. Na druhou stranu ukazuje více falešných signálů, než vyhlazenější křivka SMA. Princip použití je stejný jako u jednoduchého klouzavého průměru. Pro dřívější zachycení trendu je vhodný EMA s nízkým nastavením periody. V tomto případě je třeba dávat si pozor na nepodařené signály Moving Average Convergence/ Divergence MACD Indikátor konvergence/ divergence klouzavých průměrů MACD dokáže částečně vyřešit problém klasických klouzavých průměrů. V 70. letech minulého století jej vymyslel Gerald Appel. Měří sílu trendu, směr a zároveň i jeho hybnost. 71 Tento poněkud populární trendový indikátor znázorňuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry a cenami. V základním nastavení je rozdílem mezi 26denním a 12denním exponenciálním klouzavým průměrem, ale jeho hodnoty jsou nastavitelné. Kromě toho je v grafu zakreslena ještě signální křivka (v grafu č. 3 znázorněna modře), která je devítidenním exponenciálním klouzavým průměrem. Využívá se k překřížení a divergenci. Dále můžeme na grafu č. 3 vidět ve spodní části MACD histogram. Ten vykresluje rozdíl mezi EMA(12) a EMA(26). Když se klouzavé průměry přibližují, MACD klesá a dá se předpokládat korekce. Princip obchodování spočívá v hledání míst, kde se EMA(12) a EMA(26) protínají (tj. bod, kde histogram mizí). Poté porovnáním se signální křivkou určíme, zda se jedná o signál k nákupu (signální křivka se nachází pod histogramem MACD, pozn.: v grafu vyznačeno zeleně), nebo signál k prodeji (signální křivka se nachází nad histogramem MACD, pozn.: v grafu vyznačeno červeně). Tato místa nám MACD ukáže dřív než při obchodování pomocí překřížených klouzavých průměrů. 72 Přestože je MACD o krok před klouzavými průměry, stále se u něj vyskytuje problém klouzavých průměrů. Pokud neexistuje silný trend, MACD nelze použít jako indikátor pro vstup do pozice. Taková situace je zobrazena opět na grafu č. 3 v červené elipse. Když trh netrenduje, MACD přináší falešné signály. A to je třeba brát v úvahu při tvorbě strategie. Ke vstupu do pozice můžeme ještě 70 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 71 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 72 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 40

41 vyhledávat signály, kde signální křivka opouští histogram MACD. Vedlo by to k dřívějšímu vstupu do dlouhé i krátké pozice. 73 Graf 3: MACD 30minutový graf USD/JPY Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Obchodování překřížením Indikátor se v MT4 zobrazí přes záložku Vložit Ukazatele Oscilátory MACD. Základní nastavení jsem ponechala, upravila jsem pouze barvy pro lepší rozlišení. Na grafu č. 4 můžeme vidět SMA(21) (v grafu růžově) a MACD(12, 26, 9) (spodní část grafu) aplikované na měnový pár GBP/USD. Dle MACD jsem otevřela pokyn sell ve výší 2 lotů a spekulovala na pokles. Po přibližně čtyřech minutách jsem byla vyhozena z pozice kvůli příliš úzkému SL. Podrobnosti jsou zaznamenány v tabulce č. 4. Při pozdějším zkoumání grafu jsem zjistila, že klesající trend se neprosadil a do této pozice jsem vstoupila vesměs až na konci klesajícího trendu. 73 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 41

42 Graf 4: MACD 30minutový graf GBP/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Tabulka 4: MACD překřížení historie pokynu Zdroj: MetaTrader4- demo účet Ačkoli MACD má znatelně lepší vlastnosti, opět jsem se pozastavila nad správným výběrem časového rámce. Obecně platí, že čím menší časový rámec, tím více signálů indikátor generuje. Na obrázku č. 3 porovnávám hodnoty MACD ve zhruba stejném okamžiku. Na hodinovém grafu vidíme dokonce opačný trend. 42

43 Obrázek 3: MACD(12, 26, 9) srovnání Time frames Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Obchodování s divergencemi Vedle překřížení jsou dalším způsobem využití MACD právě divergence. Z anglického slova divergence to znamená odchylka, rozdíl. Divergence jsou nesoulady mezi indikátorem a cenou. V případě, že cena roste a zároveň hodnota indikátoru klesá, dá se očekávat brzký pokles ceny. Jinými slovy obrat ceny směrem nahoru se dá očekávat, pokud cena vytvoří nižší low a indikátor vyšší low. A naopak, když cena klesá a zároveň hodnota indikátoru roste, dá se očekávat brzký růst ceny. V tomto případě cena vytváří vyšší high a indikátor nižší high. Pokud očekáváme obrat ceny směrem nahoru, jedná se o býčí divergenci. Očekáváme-li obrat ceny směrem dolů, hovoříme o medvědí divergenci. 74 Na grafu č. 5 můžeme vidět, jak takové divergence vypadají v praxi. Pro ilustraci mi posloužil měnový pár EUR/JPY. 74 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN ,115 s. 43

44 Graf 5: MACD divergence 15minutový graf EUR/JPY Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Že je divergence považována za velmi ziskovou strategii jsem se přesvědčila hned po úspěšném pokynu sell. Opět je zapotřebí správný okamžik, jelikož najít divergenci chvíli trvá a nevyskytuje se vždy a příliš často. Nicméně pokud ji zachytíme hned na začátku, jako se u EUR/USD podařilo mně, můžeme profitovat na ohromném nárůstu nebo poklesu ceny. Na grafu č. 6 jsem linkami znázornila potřebné pravidlo divergence, v mém případě medvědí divergence, a to rostoucí cenu a klesající high u indikátoru. V místě šipky jsem zadala pokyn sell v hodnotě tří lotů začínající na ceně 1,09149 EUR/USD. Po hodině a půl se pokyn zavřel SL, který v té době již zajišťoval minimální profit. Cena při zavření pokynu byla o 23,8 pipů nižší. Údaje pokynu jsou k nahlédnutí v tabulce č

45 Graf 6: MACD divergence 15minutový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Tabulka 5: MACD divergence historie pokynu Zdroj: MetaTrader4- demo účet Výhody Moving Average Convergence/ Divergence MACD má podobu přehledného histogramu a signalizační křivky. Sám o sobě toho vypovídá dost, nicméně vhodnější mi připadá jeho kombinace se strategií divergencí. U MACD divergencí výhody značně převažují nevýhody. Koncept divergencí lze uplatnit ve všech časových rámcích a na jakémkoli měnovém páru. Obchodování pomocí divergence také zmírňuje nedostatky nepřesných a zpožďujících indikátorů. Pro potvrzení signálu lze zkombinovat MACD s SMA. Proražením SMA vzhůru získám potvrzení signálu pro spekulaci na růst, proražením dolů, což jsem si ověřila u předchozího pokynu, potvrzení na pokles ceny. Kromě SMA bych mohla ještě zkoumat svíčkové formace typické pro jednotlivé trendy. Další výhodou je pak profitabilnost. Jelikož se divergence nevyskytují tolik často, v případě úspěchu se jejich správné použití mnohonásobně vyplatí. 45

46 7.1.3 Parabolic Stop and Reverse SAR Tento indikátor sleduje, jak se vyvíjí trend. Ovlivňuje jej cena a čas, což znamená, že se Parabolic SAR pohne i v případě, kdy se cena nikam nevyvíjí. Cena se pak v indikátoru projeví tím, jak je výrazná její změna. Oproti jiným indikátorům umí znázorňovat skutečnost dalšího období. Hodnotu indikátoru tedy známe již při open hodnotě svíčky. Tato hodnota zůstává po celou dobu jejího trvání. 75 S Parabolic SAR přišel na svět J. Welles Wilder. Představil jej ve své knize New Concepts in Technical Trading Systems. Použití Parabolic SAR je permanentní. Nejen z názvu lze odvodit, že jakmile indikátor ukáže konec obchodu, signalizuje zároveň i vstup do opačné pozice. V platformě bývá zobrazen tečkami či body, kde možná dojde k obratu cenového pohybu. Při rostoucím trendu se tečky posouvají pod svíčkami směrem nahoru, při klesajícím trendu se posouvají směrem dolů. Důležité je připomenout, že stejně jako ostatní trendové indikátory je jejich používání během netrendových období nevhodné kvůli vykazujícím ztrátám. 76 Obchodování pomocí Parabolic SAR Tento indikátor mi byl již od pohledu uživatelsky velmi sympatický. V platformě jsem si jej otevřela přes: Vložit Ukazatele Trend Parabolic SAR. Tentokrát jsem si vybrala měnový pár USD/JPY. Prohlédnula jsem si nejprve minutový graf a poté i další s vyšší časovou periodou. Minutový, pětiminutový i 15minutový graf ukazoval rostoucí trend, ačkoli indikátor ještě směroval dolů. 26. března v 8:26 jsem koupila jeden lot USD/JPY a sledovala pouze minutový graf. Ihned jsem nastavila SL, cca dva pipy pod bod indikátoru. S každou novou svíčkou jsem SL posouvala směrem nahoru, vždy pár pipů pod Parabolic. Situace je zaznamenaná na grafu č. 7. Zelená šipka značí místo vstupu do pozice, modré pomlčky postupné přesouvání SL s tím, že poslední ukázaný je dávno nad nákupní cenou a v tomto okamžiku zajišťuje zisk. 75 HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 246 s. ISBN s. 76 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN , 99 s. 46

47 Graf 7: Parabolic SAR minutový graf USD/JPY Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Jakmile se trend přibližně po půl hodině otočil, pozici buy jsem ihned zavřela (na proražení SL jsem nečekala) a okamžitě jsem zadala nový pokyn sell. Na minutovém grafu jsem pak SL posouvala každou minutu stejně jako v předchozím případě, ale tentokrát zhruba dva až tři pipy nad nový bod Parabolicu. Situaci opět ukazuje následný graf č. 8. Křížek značí místo uzavření původní pozice, dále je zakreslený poslední SL původní pozice a červená šipka ukazuje otevření pozice sell spolu s novým nastaveným SL. 47

48 Graf 8: Parabolic SAR minutový graf USD/JPY o 5 min později Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Klesající trend trval velmi krátce, pozici jsem zavřela dřív, než byl proražen SL a utrpěla bych ztrátu. Následující tabulka č. 6 ukazuje podrobnosti pokynů. Tabulka 6: Parabolic SAR historie pokynu Zdroj: MetaTrader4- demo účet Zároveň jsem si vyzkoušela obchodovat dva měnové páry, což je na sledování náročné. Dle mého názoru je vhodné neustále sledovat vývoj trendu, posouvat SL a případně zavírat/ otevírat urychleně pozice. Výhody Parabolic SAR Obchodování pomocí Parabolic SAR mi z pohledu začínajícího tradera připadá smysluplné, srozumitelné a graficky hezky znázorněné. Měla jsem možnost pořádně využít minutový graf, z pohledu intradenního obchodníka lze najít spoustu signálů, které trvají do půl hodiny. Velmi jednoduše se zde nastavuje SL. Indikátor sám ukazuje pomocí bodů předpokládané místo, kam by se cena v brzké době neměla dostat. Opět výhoda pro ty, kteří s počítáním SL nechtějí ztrácet čas. 48

49 7.1.4 Average Directional Movement Index ADX Průměrný směrový index indikátor ve zkratce ADX je využíván pro měření síly aktuálního uptrendu či downtrendu nebo i potvrzení netrendového trhu. Rozhodně neurčuje, zda se jedná o trend medvědí, či býčí. ADX se pohybuje mezi hodnotami 0 až 100. Pro slabý trend jsou vyhrazeny hodnoty okolo 20. Pro silný trend jsou vyhrazeny hodnoty okolo 40. Výjimečně indikátor ukazuje hodnoty nad Pokud ADX klesá z hodnoty nad 45 pod hodnotu 45, pak současný trend oslabuje a dá se očekávat netrendové období. Pokud ADX roste, roste stejně tak i síla trendu. ADX umí signalizovat končící netrendové období. To zpozorujeme, když ADX roste z hodnoty pod 20 nad hraniční hodnotu 20. V této chvíli lze identifikovat nástup trendového období. ADX odvozujeme pomocí dalších dvou indikátorů. Jedná se o Positive Directional Indicator, tzv. +DI, a Negative Directional Indicator, tzv. DI. Pozitivní směrový indikátor +DI měří, jak moc jsou silné pohyby směrem nahoru. Naopak negativní směrový indikátor DI měří, jak moc jsou silné pohyby ceny směrem dolů. Vše ovšem závisí na zvoleném časovém time framu. K obchodování lze využít křížení těchto dvou křivek. Často jsou však signály zavádějící (obzvláště při netrendovém období) a je třeba se spolehnout na kombinaci s dalším technickým indikátorem. 78 Obchodování pomocí Average Directional Movement Index Osobně bych ADX neřadila mezi trendové indikátory, nýbrž do speciální skupiny indikátorů, které lze sice využít v trendovém období, nicméně nelze je využít samo o sobě. Jelikož mi samotný ADX neurčí, o jaký trend se jedná, rozhodla jsem se použít kombinaci ADX s Parabolicem, díky němu již snadno určím, zda jít do dlouhé či krátké pozice. Do platformy jsem si vložila ADX přes: Vložit Ukazatele Trend Average Directional Movement Index. Upravila jsem si stupnici, na které se index bude zobrazovat, a to na: spodní hranice 10 a horní hranice 50. Jak již bylo řečeno, hodnoty nad 60 se vyskytují zřídka, a pro mé účely nejsou potřeba. Ve spodní části minutového grafu č. 9 zobrazuje zelená čára +DI, oranžová čára zobrazuje DI a indikátor ADX vystihuje modrá čára. Červenou šipkou jsem vyznačila vstup do krátké pozice a to na základě vícero signálů. Indikátor ADX překročil hranici 40 a identifikoval velmi silný nastupující trend. Parabolic byl již v té době v pokročilém medvědím trendu. Otevřela jsem pozici ve výši jednoho lotu na cenové úrovni 1, Pokračovala jsem strategií posouvání SL, kterou mi usnadnil právě kombinovaný Parabolic. Pozice se automaticky uzavřela o 15 minut později se ziskem 11 pipů, kdy cena prorazila ziskovou úroveň SL. Tabulka č. 7 obsahuje dodatečné informace k pokynu. Pro obchodování s ADX je klíčové vystihnout ideální moment, kdy za pomoci dalšího indikátoru jsem schopná zaručeně odhadnout medvědí či býčí trend a kdy se ADX pohybuje nad hranicí 40. Z hlediska 77 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN s. 78 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN , 101 s. 49

50 začínajícího tradera zde pak hraje ve velké míře štěstí takový moment zachytit. Intradenní obchodník však nemá problém během dne zaznamenat několik takových situací. Graf 9: ADX minutový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Tabulka 7: ADX historie pokynu Zdroj: MetaTrader4- demo účet Výhody Average Directional Movement Index ADX považuji za přehledně graficky zobrazený indikátor. Lze z něj snadno vyčíst, kdy se trh nachází v beztrendovém období a kdy bychom rozhodně neměli jít do pozice. Naopak proražení myšlených hranic lze brát za spolehlivý signál posilujícího či oslabujícího trendu. Důležitá je však kombinace s dalšími indikátory. 50

51 7.2 Oscilátory Na rozdíl od trendových indikátorů, které nám pomáhají vyhledat trend, ukazují oscilátory, kdy se trend pravděpodobně otočí. Existuje je jich velmi mnoho, všechny však mají hodně podobnou funkci. V následujících podkapitolách představím ty nejznámější z nich Relative Strength Index RSI Relative Strength Index neboli index relativní síly je jedním ze základních oscilátorů. Pohybuje se v pásmě 0 až 100. Cílem je zobrazit sílu propadu nebo nárůstu trhu. Jakmile indikátor přesáhne hodnotu 70, trh se považuje za překoupený a to nám dává signál sell, jakmile klesne pod hodnotu 30, jedná se o přeprodaný trh a tradeři otvírají pokyny buy. Indikátor sestrojil J. Welles Wilder v roce Běžně měří sílu pohybu posledních 14 svíček. Indikátor funguje na jednoduchém principu, kdy hodnoty 100 dosáhne v případě, že právě těchto 14 posledních svíček bylo býčích, a naopak hodnota RSI bude nulová v případě, že posledních 14 svíček bude medvědích. 80 Výpočet RSI: 81 RSI = 100 (100 / (1 + RS)) RS = součet kladných cenových změn za dané t/ součet záporných cenových změn za dané t Nejčastějšími používanými časovými obdobími jsou 14, 9 a pak 26. Čím kratší období zvolíme, tím více dává indikátor signálů, protože více osciluje. Pomáhá určit přeprodanost a překoupenou trhu, v jejichž předpokladu ovšem tkví problém. 82 Souvisí to s chybnou logikou vyložení těchto dvou pojmů. Přeprodanost vzniká, když cena na trhu rychle spadne, a to vytváří dojem ideální doby pro nákup. To se však dá přirovnat k ruletě, kdy bychom například vsadili na červenou poté, co předtím 10krát spadla černá. Přitom pravděpodobnost je pořád stejně vysoká. 83 Podle Hartmana 84 se dokonce doporučuje s prodejním příkazem počkat do doby, kdy RSI překříží hodnotu 70 už směrem dolů, a s nákupním příkazem do doby, než překročí hodnotu nad 30. To se však může lišit měnový pár od páru. 79 HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 246 s. ISBN s. 80 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 81 HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 246 s. ISBN s. 82 HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 246 s. ISBN s. 83 DEMJAN, Valér, Ronald IŽIP a Martin MORAVČÍK. Pravda a mýty o Forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu. Bratislava: Trim S, 2011, 231 s. ISBN s. 84 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 51

52 Obchodování pomocí Relative Strength Index Obchodovat samostatně pouze s RSI nelze, není tam dost čistých signálů nebo dokonce skoro žádné. Navíc se signály při proklikání různých časových rámců dost liší. Vyzkoušela jsem obchodování v kombinaci s klouzavým průměrem SMA(21) a Parabolicem. RSI jsem zobrazila v platformě přes: Vložit Ukazatele Oscilátory Relative Strength Index. Ponechala jsem základní nastavení. Na začátek bych chtěla zmínit, že obchodování s RSI mi nepřineslo žádný zisk. Viním z toho právě problematiku přeprodanosti a překoupenosti, kdy určité hodnoty RSI vůbec nemusejí znamenat blížící se obrat trhu. Dále jsem měla problém objevit správný moment vstupu do pozice. Změnou time framu se RSI pohybovalo mnohdy protichůdně. Ani kombinace s Parabolicem či klouzavým průměrem nebyla nápomocná. RSI lze navíc používat pouze v netrendovém období, což opět souvisí s rozdílností ukazatelů různých time framů. Ačkoli je RSI nejznámějším zástupcem oscilátorů, podle mého názoru nemá ideální využití a jako intradenní obchodník bych se mu velkým obloukem vyhnula. Kromě využití hladin přeprodanosti a překoupenosti se dá obchodovat také pomocí divergencí. U těch mi ale jejich nalezení přišlo ještě více nemožné, než určit signál u hladin. Býčí divergenci jsem zakreslila do grafu č. 10. Zobrazila jsem si RSI(9) a RSI(14). RSI(9) je oproti RSI(14) viditelně špičatější. V místě zelené šipky jsem otevřela pokyn buy, nicméně po pár minutách se investice stala opět ztrátovou, protože RSI zamířilo zpět k hodnotě 30. Graf 10: RSI divergence minutový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování 52

53 Úspěšně obchodovat pomocí kombinace RSI se mi nepovedlo, nicméně bych chtěla zmínit souvislost RSI hodnot s maximy a minimy. Na grafu č. 11 jsem zvýraznila modrými elipsami souvislost nízkých hodnot RSI pod 30 s dosahováním cenových minim a oranžovými elipsami souvislost vysokých hodnot RSI nad 70 s dosažením cenového maxima. To však platí na netrendovém trhu. U trendového trhu by RSI dával plno falešných signálů. Graf 11: RSI 30minutový graf GBP/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Stochastic Tento indikátor vyvinul Američan George Lan. Velmi často je zahrnut v základní sadě platforem. Jeho využití tkví v určení, kde by mohl skončit trend. Jedná se však o oscilátor, který podobně jako RSI určuje hladiny přeprodanosti a překoupenosti. S MACD jej spojuje značení dvěma křivkami, kde jedna je vždy rychlejší než druhá. 85 Výpočet Stochasticu: 86 %K = 100 * ((C L) / (H L)) %D = 100 * (H n / L n) 85 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 86 HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 246 s. ISBN s. 53

54 %K rychlá křivka %D pomalejší křivka C poslední zavírací cena L hodnota low v dané t H hodnota high v dané t H n n-denní (záleží na periodě t) součet (C L) L n n-denní (záleží na periodě t) součet (H L) Oproti oscilátoru Williams Percent Range, který je podrobně rozebrán později v další z podkapitol, nabízí Stochastic vnitřní vyhlazování. Obě jeho křivky se pohybují v rozmezí 0 až 100 [%]. Pomalejší křivka %D je méně citlivá, tedy více zaoblená a daleko lépe si poradí se šumy trhu. To je jeden z důvod, proč je Stochastic tolik oblíbený pro určování oblastí trhu, které jsou přeprodané a překoupené. U Stochasticu se přeprodanost označuje u hladin 20 až 30%, naopak překoupenost identifikuje hladina 70 až 80%. 87 Využít Stochastic lze třemi způsoby. Buď se zaměříme na právě zmíněné oblasti překoupenosti a přeprodanosti, nebo sledujeme protnutí pomalé a rychlé křívky, anebo můžeme vyhledávat divergence s cenou. V prvním případě nakupujeme, když je trh pod hladinou 30%, tj, přeprodaný, a prodáváme, když se trh nachází nad hladinou 70%, tj. překoupený. V druhém případě se kombinuje obojí. Nakupujeme, jakmile rychlejší křivka vzroste nad pomalejší křivku a to pod hladinou 20%. Prodáváme, jakmile rychlejší křivka spadne pod pomalejší křivku a to nad hladinou 80%. Divergence byly popsány u indikátoru MACD. 88 Obchodování pomocí Stochastic Nejprve jsem si do platformy vložila oscilátor pomocí: Vložit Ukazatele Oscilátory Stochastic Oscillator. V základním nastavení indikátor závisí na jednoduchém klouzavém průměru, rychlejší křivka (zeleně) se pohybuje s časovým obdobím 5, pomalejší křivka (přerušovaná červená) se pohybuje s periodou 3. Továrně jsou nastaveny úrovně 20 a 80. Oscilátor je znázorněný přehledně, oblasti překoupenosti a přeprodanosti jsou často dosahovány, na první pohled by neměl být problém najít vhodný signál ke vstupu do pozice. U Stochasticu jsem narazila na podobný zádrhel jako u RSI. Jelikož oscilátory dobře fungují na netrendových trzích, není snadné vychytat správný okamžik k zadání pokynu. Jednotlivé time framy se značně liší, například minutový graf dává najevo, že cena by měla nadále klesat, pětiminutový i 15minutový graf naopak říká, že trh dosáhl oblasti přeprodanosti a cena se otočí 87 HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 246 s. ISBN s. 88 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 54

55 vzhůru. Na druhou stranu má Stochastic oproti RSI značnou výhodu. RSI se zaobírá pouze zavíracími cenami, kdežto Stochastic se odkazuje mimo ně i na obchodní rozpětí předchozích oddobí. Na minutovém i pětiminutovém grafu byla dosažena oblast přeprodanosti, zadala jsem pokyn buy. 15M však ukazoval blížící se přeprodanost, proto jsem měla v plánu pokyn nechat otevřený pouze pár minut, aby cena nezačala klesat dřív, než pozici uzavřu. Výsledek pozici jsem zavřela po 8 minutách se ziskem 7 pipů. V dalším případě se mi podařilo opět zavřít pokyn se ziskem. Na grafu č. 12 jsem zaznamenala průběh. 5M a 15M grafy jasně značily rostoucí trend, minutový graf klesající. Počkala jsem, až cena dosáhne mého myšleného dna a zadala pokyn buy (světle zelená šipka na minutovém grafu). Poté jsem sledovala vývoj minutového, 5M i 15M grafu a jakmile došlo téměř k dosažení oblasti překoupenosti u 5M grafu, pokyn jsem zavřela. U minutového grafu se v tomto okamžiku Stochastic pohyboval téměř u hodnoty 100. Po 14 minutách jsem dosáhla zisku 13 pipů. Graf 12: Stochastic 1M, 5M a 15M EUR/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Vzhledem k tomu, jak rychle se indikátor přesouvá z přeprodané do překoupené oblasti, se signálů dá najít dostatek. Doba otevřené pozice se však u mého testování pohybovala v rámci několika málo minut a zisku jsem dosáhla pouze v rozsahu pár pipů. Z tohoto důvodu bych použití Stochasticu přenechala jako účinnou metodu spíše scalperům, kteří se naopak těmito mrňavými zisky živí. 55

56 Stochastic se dá kombinovat s Parabolic SAR. Stochastic se zaměřuje na vstupy do pozice, když pomalejší červená křívka zaostává za rychlejší zelenou, a Parabolic se postará o výstup z obchodu. Drobné vylepšení poskytne úprava periody rychlejší křivky z 5 na Commodity Channel Index CCI Dalším populárním oscilátorem je Commodity Channel Index. Jak název napovídá, původně byl vyvinutý pro komoditní obchodování, momentálně je ale úspěšně používán forex tradery. Poprvé byl představen Donaldem Lambertem v roce CCI vznikl proto, aby ukazoval vývoj trendu, jeho začátek a konec a sílu trendu. Vysoké hodnoty indexu značí, že ceny jsou neobvykle vysoko v porovnání s průměrem a nízké hodnoty naopak upozorňují na příliš nízkou cenu. 89 CCI má pět základních sledovaných hodnot, a to 200, 100, 0, 100 a 200. Někdy nabývá i větších hodnot, nás ale nejvíce zajímá odraz od nuly směrem k hodnotě 100, kdy je nejlepší šance na nákup, nebo překřížení směrem dolů, což je spolehlivým signálem pro prodej. Příliš vysoké kladné hodnoty svědčí o překoupenosti, příliš nízké zase informují o přeprodanosti. Oboje signalizuje změnu trendu. 90 Obecně se říká, že jsou trhy pouze ve 20 až 30 % případů v trendu. Ve zbylých 70 až 80 % jdou trhy do boku anebo jsou v mírném trendu. Indikátor CCI využívá této skutečnosti, ukazuje, kdy se trh odchyluje od normálu. 91 CCI lze používat dvěmi základními způsoby. Prvním jsou divergence mezi cenou a CCI, druhým hledání CCI na úrovních překoupenosti či přeprodanosti či úrovních potvrzujících pokračování trendu. O silný růstový trend se jedná v případě, kdy hodnota CCI překračuje +100, o silný klesající trend u hodnot pod 100. Jeho nejvyužívanější nastavení je s periodou Obchodování pomocí Commodity Channel Index Oscilátor zobrazíme v platformě pomocí: Vložit Ukazatele Oscilátory Commodity Channel Index. Na grafu č. 13 má podobu samostatného modrozeleného grafu pod cenovým grafem. Pro lepší přehled jsem si v nastavení zvýraznila úrovně 100, 0 a 100. Kromě CCI jsem si do platformy přidala i klouzavý průměr EMA(20) (růžově). Ve spodní části jsem barevnými elipsami vyznačila signály pro pro vstup do short pozice (červeně), long pozice (zeleně) a signál upozorňující na obrat trendu (modře). Porovnáním s cenovým grafem si můžeme všimnout, že signály na prodej či nákup odpovídají realitě, nicméně signál pro změnu trendu je třeba brát s rezervou a je vhodné jej zvážit leda tak pro výstup z pozice. 89 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 90 ŠTÝBR, David, Petr KLEPETKO a Pavlína ONDRÁČKOVÁ. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 156 s. Finance pro každého. ISBN s. 91 NESNÍDAL, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Jak se stát intradenním finančníkem. Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2008, 283 s. Finančník. ISBN s. 92 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN , 110 s. 56

57 Díky EMA jsem si signály potvrzovala de facto dvakrát. CCI mi podal informaci překročením nulové úrovně, cena potom průrazem pod nebo nad EMA. Do dlouhé pozice jsem vstoupila 24. dubna 2015 v 14:40 (dlouhá svíčka vedle zelené šipky) na ceně 1, Standardní nastavení SL ve výši 30 pipů jsem zde nevyužila. SL jsem nastavila na minimum předchozí prorážející svíčky, tj. 1, Nepředpokládala jsem proražení EMA zpátky směrem dolů vzhledem k výše zmíněným signálům. Zcela konzervativní trader by pozici uzavřel v momentu, kdy by zaznamenal tvořící se vrchol CCI. Rozhodla jsem se pozici uzavřít, až když se CCI blížil zpět ke své hranici 100, což značilo slábnoucí trend. Taková situace nastala v 15:05. Pozici jsem zavřela na ceně 1,08723 se ziskem 32,6 pipů. Graf 13: CCI pětiminutový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování CCI jsem si oblíbila, na jeho signály okolo nulové úrovně se dá spolehnout, obzvlášť za pomoci dalšího z indikátorů. Přiblížení se k okrajovým hodnotám 200 a 200 předvídá změnu trendu, trader toho může využít k uzavření současné pozice Williams Percent Range Jedná se o dynamický indikátor, který měří přeprodané či překoupené cenové hladiny. Vyvinul ho Larry Williams a velmi se podobá oscilátoru Stochastic. Williams %R, jak se také označuje, se pohybuje v rozmezí hodnot 0 až O překoupený trh se jedná v případě hodnot 0 až -20, 57

58 o přeprodaný trh mezi hodnotami -80 až Hodnoty překoupeného trhu nám dávají signál k prodeji a hodnoty přeprodaného trhu signál k nákupu. 93 Vzorec pro výpočet 94 : %R = (max n zavírací cena / (max n min n) * 100 Max n nejvyšší maximum za n předchozích časových period Min n nejnižší minimum za n předchozích časových period Nejběžnější nastavení indikátoru je s hodnotou 14. Tato hodnota nám říká, že se indikátor zobrazuje na základě dat za posledních 14 obchodních dní. Někdy však tradeři používají hodnotu 10, nebo 28 (pro delší periody). Takové nastavení se snadno upraví před samotným přidáním Williams %R ke grafu, jak je vidět na obrázku č. 4. Stejně tak se dá upravit měřítko. Obrázek 4: Williams %R úprava parametrů Zdroj: MetaTrader4 Obchodování pomocí Williams Percent Range K indikátoru jsem se v MT4 dostala přes záložku Vložit Ukazatele Oscilátory Williams Percent Range. %R má v platformě podobu samostatného grafu pod samotným cenovým grafem měnového páru, jak je vidět na grafu č. 14. Má podobu čárového grafu (světle modrá čára) s tím, že jsou pro mě důležité oblasti přeprodaného a překoupeného trhu. Navíc jsem šipkami vyznačila trend, oblasti přeprodaného trhu (zelený kroužek) a oblasti překoupeného trhu (červené kroužky). Přeprodanost a překoupenost je samozřejmě viditelná v grafu vícekrát, nicméně zakroužkovala jsem pouze ty, které mají stejný směr vyznačeného trendu. Doporučuje se obchodovat právě podle těchto signálů. 93 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN , 112 s. 94 HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 246 s. ISBN s. 58

59 Graf 14: Williams %R 15minutový graf EUR/JPY Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Ačkoli je doporučované vstoupit do pozice stejného směru trendu, využila jsem chvilkového momentu právě před touto situací. Na základě indikátoru, kdy se trh nacházel v přeprodané fázi (na grafu č. 15 zaznačeno červeně), jsem otevřela pokyn buy se spekulací na růst. Cena se nacházela na úrovni 128,801. Nastavila jsem TP na 252 pipů, jelikož jsem očekávala značný růst. SL jsem postupně přesouvala spolu s rostoucím trendem, abych nemusela neustále sledovat vývoj. Po deseti minutách se trend otočil a SL mě vyhodil z pozice. Zisk byl vcelku vysoký, +17,2 pipů. Zelenou šipkou je zaznačen provedený pokyn. V tabulce č. 8 potom jeho podrobnosti. 59

60 Graf 15: Williams %R 5minutový graf EUR/JPY Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Tabulka 8: Williams %R historie pokynu Zdroj: MetaTrader4- demo účet Výhody Williams Percent Range Indikátor Williams %R je přehledný, snadno interpretovatelný, za mě určitě vhodný i pro úplné začátečníky. Jasně dané hodnoty označují přeprodanost a překoupenou trhu, kde je stačí porovnat se směrem aktuálního trendu a otevřít pozici. Pomocí Williams %R se tak dají docela dobře předvídat cenové zvraty Momentum Momentum počítá, o kolik se za dané časové období změnila cena měnového páru. Pomáhá zobrazovat tržní extrémy a stejně jako ostatní oscilátory indikuje oblasti přeprodanosti a překoupenosti. Nad ostatními vyčnívá jeho schopnost znázorňovat cyklické vlny v ceně měnového páru. Do pozice long se vstupuje, jakmile momentum vytvoří dno a směřuje nahoru, do pozice short jakmile momentum vytvoří vrchol a směřuje znovu dolů. K ověření dna či vrcholu je zapotřebí 60

61 kombinace s krátkodobým klouzavým průměrem. Jako další variantu obchodování lze zmínit divergence. 95 Momentum osciluje okolo hodnoty 100. Pokud tuto hodnotu protne směrem vzhůru, jedná se o býčí trend. Pokud ji protne směrem dolů, považujeme trend za medvědí. Z toho, jak moc se aktuální momentum vzdálí od hodnoty 100, se dá odvodit samotná síla trendu. Pokud se však indikátor většinu doby posouvá do strany, svědčí to o přeprodanosti a překoupenosti trhu. 96 Obchodování pomocí Momenta Nejprve jsem momentum zobrazila v platformě kliknutím na záložky: Vložit Ukazatele Oscilátory Momentum. Poté jsem si přidala úroveň o hodnotě 100, aby bylo snáze viditelné, zda se jedná o býčí, medvědí trend nebo trend do boku. Momentum je továrně nastaveno na periodu 14, tu jsem ponechala. Stejně jako další oscilátory se momentum nachází zvlášť, pod cenových grafem. Jelikož je vhodné momentum nakombinovat s klouzavým průměrem, přidala jsem ještě SMA(21). Na první signál jsem nemusela čekat dlouho. Minutový, pětiminutový i desetiminutový graf EUR/USD svědčil o býčím trendu. Situace na minutovém grafu je znázorněna na grafu č. 16 v zeleném kroužku. Zadala jsem pokyn buy v místě označeném číslem jedna. Pozici jsem nechala otevřenou po celou dobu, co se momentum na minutovém grafu snažilo dosáhnout maxima. Mezitím jsem kontrolovala 5M a 10M. Jakmile momentum dosáhlo maxima, nadále jsem vyčkávala, protože 5M i 10M grafy ještě stále maxima zdaleka nedosahovaly. Pozici jsem zavřela po 8 minutách, kdy bylo jasné, že další prostor pro zisk již není (na grafu viz bod č. 2). Celkově jsem utržila zisk +13 pipů. 95 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN s. 96 Technické indikátory: Momentum (Index hybnosti). IFC Markets: More than just a broker [online]. [cit ]. Dostupné z: 61

62 Graf 16: Momentum minutový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Další pokus se nevydařil. Ačkoli jsem podle momenta usoudila, že se jedná o medvědí trend a cena by tedy měla klesnout, měla bych pro příště vzít v úvahu možnost, že klouzavý průměr může sloužit jako neprůbojná linie odporu. Cena se v tomto místě odrazila a směřovala vzhůru, aniž by to indikátor ihned zaznamenal. Po dalším zobchodování se přikláním k tomu, že spekulace na růst mají díky indikaci momenta větší pravděpodobnost zisku. 7.3 Predikující indikátory Pivot Points Pivot pointy nebo také pivoty jsou zvláštním typem úrovní support a rezistence. Využívají je především profesionální tradeři a tvůrci trhu k tomu, aby identifikovaly klíčové cenové hladiny působící jako hranice podpory a odporu, na kterých by mělo dojít k otočení či zastavení ceny. Pomáhají i předpovídat, kde se cenový pohyb urychlí HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 62

63 Pivoty se staly časem více užitečné na měnových než na akciových trzích. Je to z důvodu menší náchylnosti k tržním manipulacím, kterými jsou akciové trhy zneužívány. 98 Na grafu č. 17 můžeme vidět, jak takové pivoty vypadají v platformě MT4. Obvykle se zobrazují i linie R2 a S2, v mém případě s nimi ale pracovat nebudu. Lomení čáry znamená vždy nový obchodní den. Graf 17: Pivot points hodinový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4 Základem výpočtu Pivot pointů je centrální Pivot. Ten se počítá jako průměrná včerejší cena. Přikládám i výpočet úrovní podpory a odporu. 99 Pivot = (H + L + C)/ 3 R1 = (2* Pivot) L R2 = Pivot + (H L) = Pivot + (R1 S1) S1= (2* Pivot) H S2 = Pivot (H L) = Pivot (R1 S1) H nejvyšší cena na předchozím baru 98 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN s. 99 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN s. 63

64 L nejnižší cena na předchozím baru C zavírací cena předchozího grafu Obchodování pomocí Pivot Points S Pivoty jsem se poprvé setkala u sledování online webináře Pivotní body a Fibonacciho nástroje od Daniela Bartoně (Junior Account Manager z X-Trade Brokers DM S.A.) konaného , na jehož základě jsem pana Bartoně kontaktovala. Následně mi tento indikátor poskytl v ex4 formátu a já jsem si ho mohla zkopírovat do platformy MT4. Ten jsem poté otevřela přes záložku Vložit Ukazatele Vlastní Pivots. Pokyn ve výši jednoho lotu jsem otevřela v 14:05:18 za cenu 1,06433 poté, co se mi potvrdilo, že dochází k otočení ceny a po přibližně 34 minutách jsem byla vyhozena SL ve výši 1,06274, který jsem si již nastavila ve výši, kdy má pozice byla ziskovou. Podrobnosti pokynu lze vyčíst také v následující tabulce č. 9. Tabulka 9: Pivot points historie pokynu Zdroj: MetaTrader4- demo účet Na grafu č. 18 můžeme vidět, jak první úroveň R1 u pivotu funguje jako linie odporu. To byl také důvod, proč mi SL uzavřel pokyn. Nepočítala jsem s takovou cenovou volatilitou na úrovni R1. Z této situace mi plyne ponaučení nechám-li vyšší SL, mám šanci získat vyšší profit. Například po uplynutí dalších 30 minut se cena pohybovala již pod 1, To můžeme vidět na grafu č. 19. Méně striktní SL nebo dokonce žádný by znamenal navýšení zisku o dalších 23 pipů. 64

65 Graf 18: Pivot points 15minutový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4 Graf 19: Pivot points 15minutový graf EUR/USD o 45 min později Zdroj: MetaTrader4 65

66 Měla jsem možnost si vyzkoušet, že úroveň R1 slouží jako velmi silná linie, kterou není úplně snadné překonat. Využila jsem toho k otevření pokynu sell a dosáhla zisku. Nicméně je třeba podotknout, že pokud by se R1 podařilo prorazit, cena by prudce pokračovala k úrovni R2. Proto je třeba vyčkat, až se otočení ceny potvrdí buď pomocí svíčkového grafu, nebo jiného indikátoru. Breakout ze zahuštění Na grafu č. 20 můžeme vidět jednu z dalších možností obchodování Pivotů. Pokud se cena otevře nad Pivot pointem (místo vpravo nad šipkou), kdy můžeme předpokládat býčí trend, a vytvoří se cenové zahuštění, což je v grafu zaznačeno v modrém obdélníku, čekáme na jeho průraz. Na jeho konci zadáme pokyn na long pozici a naším ziskovým cílem je R1. Před samotným otevřením pokynu je dobré ověřit, že máme prostor pro zisk. SL umístíme těsně pod zahuštění. Tento způsob obchodování není příliš vhodný pro začátečníky, jelikož jej nelze automatizovat, natolik je tato metoda diskreční. 100 Ačkoli jsem si tento způsob osobně nevyzkoušela, zahuštění bylo velmi snadno identifikovatelné a otevření pokynu ihned po skončení zahuštění by vedlo jednoznačně k zisku. Graf 20: Pivot points, breakout hodinový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování 100 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN s. 66

67 Výhody Pivot pointů Jako velkou výhodu Pivotů vidím snadnější nastavování SL. Tím, že známe úrovně S1 a R1 již z předchozího dne, máme představu, kde se trh pravděpodobně otočí nebo kam cena nedosáhne. Lze tak minimalizovat podstupované riziko. Pomocí Pivotů lze také jednoduše určit celkový trend trhu v daném časovém rámci. Pokud cena prorazí centrální Pivot směrem nahoru, značí to býčí trh a naopak. Například kdyby se cena držela okolo centrálního Pivotu a zavřela nad jeho úrovní, dalo by se vstoupit do long pozice a rovnou nastavit SL pod centrální Pivot a cílový zisk by byl na R1, popř. R2 po proražení R1. Protože k vychýlením k R2 či S2 dochází zřídka a cena se na nich zcela určitě vrátí zpět k centrálnímu Pivotu, vím, že se na R2 nevstupuje do long pozice a na S2 do short pozice. Celkově se mi s Pivot pointy dobře pracovalo. Jejich vysvětlení je srozumitelné a v platformě jsou přehledně zobrazené. Z pohledu intradenního obchodníka jsem měla možnost provést krátké obchody a dosáhla jsem zisku. Takových příležitostí během jednoho obchodního dne se naskytuje spoustu, proto Pivot pointy hodnotím velmi pozitivně. Dle mého názoru mohou tento indikátor využít i úplní začátečníci, a to právě díky velké míře předvídatelnosti. Zatímco trendové linie, hladiny supportu a rezistence jsou samy o sobě subjektivně analyzované dle každého obchodníka, pivoty jsou počítané objektivně Fibonacci Fibonacci je účinným a oblíbeným indikátorem, který pomáhá určovat body na grafu, kde by mělo dojít k otočení ceny. Matematické zákonitosti tohoto nástroje jsou známy více než 800 let a stále se využívají. Pro profesionální tradery je znalost Fibonacciho klíčová. 101 Tvůrcem indikátoru je Leonardo Pisano. Tento matematik je však spíše známý pod svou přezdívkou Fibonacci. Věnoval se teorii čísel a objevil jednoduchou posloupnost, kterou v dnešní době známe pod jeho jménem. Číselná řada vznikla sečtením posledních dvou čísel (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, atd.). Fibonacci objevil, že neuvěřitelné množství věcí se stavělo a doteď staví ve zlatém poměru, který se blíží 1: 1, A právě s tímto poměrem souvisí indikátor. Je dokázáno, že se ceny obvykle vrací o určité procento zpět, a to o 38,2% a 61,8%. V platformách však tradeři hojně využívají i úroveň 50%. Fibonacciho nástroje jsou typické pro silné hranice podpory a odporu ve velké většině případů. Cena se zde má tendenci otočit, zastavit, popřípadě po zastavení pokračovat se svém směru. Je to z důvodu stejné či podobné reakce obchodníků na trhu, kteří využitím tohoto indikátoru počkají, až cena dosáhne některé úrovně, a po potvrzení trendu nebo otočení ceny zadávají hromadně pokyny, což žene ceny k těmto 101 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN s. 102 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 67

68 procentuálním hodnotám. Je důležité mít stále na paměti, že ceny se nepřizpůsobují Fibonacciho úrovním, ale tradeři podle nich přizpůsobují obchodování. 103 K nejznámějším Fibonacciho nástrojům řadíme 104 : úrovně zpětných pohybů nebo také návraty (Fibonacci Retracement), expanze (Fibonacci Expansion), oblouky (Arcs), vějíře (Fans), časová pásma (Time zones). Obchodování pomocí Fibonacciho nástrojů Protože obchodování pomocí časových pásem není natolik populární především kvůli nižší funkčnosti a absenci pravidel, jak je vůbec používat, nepoužívala jsem je tedy pro uzavření pokynu. Podobné to bylo se všemi ostatními nástroji s výjimkou úrovní zpětných pohybů, které jsou označovány za nejvíce spolehlivé. Fibonacci Retracement jsem si vyzkoušela obchodováním měnového páru EUR/JPY. K indikátoru jsem se v MT4 dostala přes záložku Vložit Fibonacci Retracement. Jeho zakreslení spočívá v několika krocích. Nejprve, pro mě zcela určitě nejtěžší částí, je třeba vytipovat, na kterém měnovém páru je vývoj ceny připomínající Fibonacciho. Po několikaminutovém hledání jsem s radostí takový trend objevila u EUR/JPY. Poté jsem upravila časový rámec na 15M. Zároveň jsem zkontrolovala, jak se trend vyvíjí na 30M a na hodinovém grafu, protože na delším časovém pásmu se vyskytují spolehlivější signály. Následně jsem klikla na nejnižší cenu bodu, kde začínal trend a kde jsem chtěla aplikovat Fibonacciho návraty. Dalším klikem byl pak nejvyšší bod trendu, než se začal významněji korigovat. Na grafu č. 21 to znázorňuje červená čára. Modrými čarami jsou vyznačeny Fibonacciho úrovně, které MT4 automaticky zobrazí po spojení zmíněných bodů klikem. 103 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN , 92 s. 104 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 68

69 Graf 21: Fibonacci Retracement 15minutový graf EUR/JPY Zdroj: MetaTrader4 V 11:43:11 jsem otevřela pozici 4 lotů spekulující na pokles na ceně 128,526. Chtěla jsem využít Fibonacciho úrovně 23,6, kterou do té doby trh neprorazil. Počkala jsem, až se potvrdí směr. Věděla jsem, že prostor pro zisk není příliš velký a chtěla jsem jít více na jistotu. Proto jsem rovnou odhadem nastavila i TP ve výši 128,448. Pozice se mi automaticky uzavřela dosažením žádaného zisku po 16 minutách. Konkrétní údaje jsou k nalezení v následující tabulce č. 10. Tabulka 10: Fibonacci Retracement historie pokynu Zdroj: MetaTrader4 - demo účet Na grafu č. 22 jsem zakreslila, jakou část jsem zobchodovala. Je vidět, že pokud bych neměla nastavený TP, ale jen SL, mohla bych dosáhnout i většího zisku až o téměř dalších 100 bodů. Trh totiž přibližně po další půlhodině dosáhl Fibonacciho úrovně 23,6 (viz poslední zobrazená svíčka). Nicméně bylo by to vzhledem ke krátkodobému cenovému obratu příliš stresující. 69

70 Graf 22: Fibonacci Retracement 5minutový graf EUR/JPY Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Samozřejmě nikdo není neomylný a další pokus vychytat správný trend mi nevyšel. Chybu vidím především v tom, že jsem zle určila, kde trend začíná. Spojení dvou bodů mi ukázalo úrovně, které neodpovídaly skutečnosti a po otevření pokynu buy ve výši čtyř lotů se trh nakonec otočil opačným směrem. V jednom okamžiku ztráta dosahovala dokonce více než 35 pipů. Pozici jsem nechala i tak otevřenou a k mému překvapení se cena obrátila významně zpět a po přibližně 4,5 hodinách jsem pozici uzavřela se ztrátou pouhých 5 pipů. Toto chování ale porušuje pravidla money managementu a v reálu bych si nedovolila mít zadaný pokyn bez SL. Ze zajímavosti jsem ještě vyzkoušela, jak se pracuje s Fibonacciho vějíři. Postup je velmi podobný jako v předchozím případě. V platformě jsem indikátor našla pod záložkou Vložit Fibonacci Vějíř. Opět je nutné spojit dva body, a to nejnižší a nejvyšší cenu v daném trendu. Výsledek je zobrazen na grafu č. 23 červenou čarou jako směr trendu a zelenými čarami jako dané Fibonacciho vějíře. Z grafu je vidět, že vějíře tvoří nepříliš spolehlivé hladiny supportu a rezistence, které mohou být proraženy v ten nejméně očekávaný okamžik. 70

71 Graf 23: Fibonacciho vějíře hodinový graf EUR/JPY Zdroj: MetaTrader4 Výhody Fibonacciho nástrojů Moje první reakce na Fibonacciho nástroje - jedná se o něco velmi složitého. Doteď si stojím za svým, že pro úplného začátečníka na měnových trzích není ani trochu jednoduché ihned v grafu vidět nějaké souvislosti. Dočetla jsem se, že Fibonacciho návraty jsou univerzálním nástrojem, který lze uplatnit na jakémkoli časovém období i měnovém páru. Kvůli spolehlivějšímu signálu bych si zvolila hodinový graf. K tomuto názoru bych se spíše přiklonila až jako profesionální trader. Díky úrovním považuji za výhodu jasně viditelný prostor pro zisk, který mi může pomoci se rozhodnout, jestli má ještě cenu otevřít pozici. Stejně tak se snáze nastavuje SL, když vím, kam by se cena mohla přehoupnout. Úrovně mi také zobrazují, až kam se cena může vyšplhat, pokud prorazí stanovenou hranici. Za výhodu lze považovat i fakt, že s Fibonacciho návraty počítá mnoho obchodníků. Mohla bych toho využít ve svůj prospěch a zkusit spekulovat na proražení hladiny, pokud budu předpokládat, že pozici otevře najednou velké množství traderů. Osobně bych podle Fibonacciho neobchodovala, nicméně není k zahození brát jej v úvahu pro vyhodnocení, zda obchod uskutečnit, či nikoli Elliotovy vlny Dalším zástupcem predikujících indikátorů jsou Elliotovy vlny. Předpokladem finančních trhů je opakující se historie. Elliotovy vlny předpokládají pravidelně se pohybující a opakující vlny. Tento 71

72 indikátor je vhodný jak pro určení trendu, tak pro zobrazení úrovní, kam je tento trend schopný dosáhnout. Obchodovat lze long i short strategie. 105 Jejich tvůrcem byl Ralph Nelson Elliot, který považoval chování davu investorů za přímý důsledek pohybu trhu. Čili pokud byla nálada pozitivní, jednalo se o rostoucí trend. Dále se domníval, že tržní pohyby jsou fraktální, tzn., že velký trend je složen z menších a ty pak z ještě menších trendů. Podle R. N. Elliota se trh pohybuje formou tří rostoucích vln a dvou klesajících vln tvořících hlavní trend a dalších tří, označované jako korekční. 106 V této práci jsem se jimi dále nezabývala, protože nejsou v základním nastavení platformy MetaTraderu Indikátory volatility Tyto indikátory slouží především k určení volatility. Volatilitou se rozumí kolísavost hodnoty měnového páru. Čím je volatilita větší, tím se zvyšuje rozpětí, ve kterém se pohybuje kurz měnového páru Bollinger Bands Autorem Bollinger Bands česky Bollingerova pásma je John Bollinger. Výpočet tohoto indikátoru je poměrně složitý, proto se hodlám zabývat přímo jeho využitím. Indikátor reaguje na volatilní období trhu rozšířením pásma a zúžením v případě klidnějšího období. Bollinger Bands je zobrazen pomocí tří křivek, z nichž jsou nejdůležitější horní a spodní formující pásmo. 108 Jelikož se fáze zužování a rozšiřování typicky pro Bollingerova pásma střídají, dá se z toho vyčíst, zda je současný trend u konce, nebo se začíná tvořit nový. Všeobecně se používá nastavení 20denní klouzavý průměr a 2 standardní odchylky. Tento indikátor se často kombinuje s oscilátory, které dokážou určit přeprodanost a překoupenost trhu. Prvotním účelem Bollinger Bands není však dávat signály ke vstupu či výstupu, a to jak dotekem, tak ani protnutím křivky pásma, ale signalizace brzkého cenového pohybu a změny trendu. Například pokud je znatelné sevření pásem, dá se očekávat proražení. A jakmile k tomuto proražení dojde, dá se očekávat pohyb trhu ve směru proražení. To znamená, že pokud svíčky začnou prorážet nad horní nebo spodní pásmo, pravděpodobně bude tento pohyb pokračovat FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN s. 106 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN , 97 s. 107 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN s. 108 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 109 HARTMAN, Ondřej. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. 1. vyd. Praha: FXstreet, c2009, 230 s. ISBN s. 72

73 Obchodování pomocí Bollinger Bands Nejprve si v platformě zobrazíme Bollingerova pásma přes záložku Vložit Ukazatele Trend Bollinger Bands. Na grafu č. 24 vidíme 30 minutový graf eurodolaru, Bollingerova pásma jsou zobrazena zelenými křivkami, které se pravidelně střídají. Pro průběh trendu jsem využila klouzavého průměru EMA(20). 13. dubna v 7:30 ráno prorazila medvědí svíčka spodní pásmo, čemuž předcházelo sevření pásem. Dal se tak očekávat silný cenový výkyv směrem dolů. Otevřela jsem pozici sell na ceně 1,05615 (na grafu pod číslem 1). SL jsem nastavila 2 pipy nad SMA(20) na 1, V 11 hodin posloupnost šesti po sobě jdoucích medvědích svíček ztratila sílu, EMA(20) se začal vyrovnávat a trh se obrátil, proto jsem vystoupila z pozice na 1,05262 se ziskem 35,3 pipů. V tomto okamžiku se nabízela možnost otevřít opačnou pozici. Pohyb má totiž tendenci projít od jedné křivky skrz celé pásmo k protilehlé křivce a to se dá využít k plánování profit targetů. Na stejném grafu si můžeme všimnout, že tento pohyb s velkou volatilitou překročil prostřední pásmo a napoprvé nebyl dostatečně silný, aby dosáhl horního pásma. Toho dosáhl až o půlnoci. Graf 24: Bollinger bands 30minutový graf EUR/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Výhody Bollinger Bands Bollinger Bands nám sice pokaždé neukážou, kdy je dobré vstoupit do pozice, nicméně poskytují globální pohled na trh a jak moc je volatilní. Díky tomu lze ve spojení s dalšími indikátory posunout rozhodnutí o otevření pokynu na správnou dobu. Například když se na grafu objeví příliš široké 73

74 pásmo, dá se s jistotou říct, že brzo dojde ke korekci. Křivky pásma jsou nesmírně užitečné k plánování cílových cenových pohybů Average True Range Average True Range zkráceně ATR měří volatilitu bez ohledu na to, jestli trh roste, nebo klesá. ATR je odvozený ze tří výpočtů rozpětí, z nichž vybere nejvyšší hodnoty a zprůměruje je podle počtu nastavených period. Indikátor je vhodný pro všechny druhy obchodníků. Například denní hodnota ATR 0,01 určuje, že přibližně 100 pipů tvořilo největší pohyb během dne na určitém měnovém páru. Čím je ATR větší, tím roste možnost změny trendu. Pokud je ATR nízké (tj. pod 0,01), tím roste šance nástupu nového trendu. 110 Výhody Average True Range Za hlavní důvod, proč využívat ATR, považuji přesnější umístění SL a TP. Není lehké uhádnout momentální volatilitu na trhu, a pokud jsou zrovna nějaké extrémnější podmínky, mohu být špatně zvoleným SL vyhozena z pozice dřív, než jde trh mým směrem a dosáhnu zisku. Proto mohu využít ATR tak, že nastavím SL například ve výši 1 ATR. SL je tím pádem přizpůsobený měnícím se podmínkám a nehrozí mi předčasné uzavření pokynu. Pomocí ATR jsem v platformě neobchodovala. 110 FOREX - jak zbohatnout a nekrást: obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 185 s. Finanční trhy a instituce. ISBN s. 74

75 8 DALŠÍ TECHNICKÉ OBCHODNÍ STRATEGIE Předchozí rozsáhlá kapitola sloužila k podrobnému seznámení se s jednotlivými indikátory technické analýzy. Vzhledem k jejich obrovskému množství je vhodné zvolit si kombinaci ideálně dvou až tří, která samotnému traderovi vyhovuje a které si může libovolně přednastavit dle vlastních potřeb. Není reálné v jediném okamžiku sledovat většinu indikátorů. Navíc při využití více než tří z nich hrozí s velkou pravděpodobností, že propásneme vhodný moment pro vstup do pozice. Stejně tak hrozí přeoptimalizování. A to není žádoucí. Představili jsme si trendové strategie, divergence, konkrétně u indikátoru MACD, strategie jdoucí proti trendu využívající oscilátory, analýzu více časových rámců a Pivot pointy. Ne všechny strategie ale vyžadují účast indikátorů. V této kapitole si ukážeme právě dvě z nich strategii velmi pravděpodobného obratu a Inside bar. Z těch, které se opírají o signály indikátorů, si vyzkoušíme krátkodobé momentum a strategii falešného průrazu. 8.1 Strategie velmi pravděpodobného obratu Trendy mohou na měnovém trhu trvat i velmi dlouho, což dává traderům spoustu příležitostí přidat se k trendu. Tato strategie spočívá k vyhledání rozsáhlých pohybů, kdy měnový pár pouze roste, nebo klesá po řadu šesti a více dní a takový úkaz využít k vytipování vrcholu či dna. Čím déle takový pohyb trvá, stává se více statisticky významným a roste pravděpodobnost, že bude brzy u konce. Strategie většinou nepředvídá výrazné obraty, nicméně příležitostně jsou tyto obraty významné. K. Lien provedla zkoumání dat, jehož výsledkem byly záznamy o četnosti a délce rozsáhlých pohybů u měnových párů EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY. Tyto pohyby jen vzácně trvají déle než sedm dní. V následující tabulce č. 11 vidíme výsledky průzkumu měnového páru GBP/USD. Jedná se o sběr dat za deset let (na základě roku vydání knihy usuzuji, že se jedná o období ). 111 Tabulka 11: Četnost rozsáhlých pohybů u GBP/USD za 10 let Počet dní Počet výskytů Zdroj: vlastní zpracování dle K. Lien (2009, str 157) Z tabulky vyplývá, že ve 12 případech se cena měnového páru pohybovala jedním směrem po dobu sedmi dní. Z těchto 12 případů však pouhých sedm trvalo osm dní. Pohyby trvající devět dní nastaly dokonce pouze třikrát ze sedmi. Nad 12 dní se žádný pohyb neuskutečnil. Pravděpodobnost obratu po sedmi dnech neustálého růstu či poklesu exponenciálně roste, což dává krátkodobou obchodní příležitost. Vzhledem k tomu, že u EUR/USD trval nejdelší pohyb pouze deset dní a celkově jsou u něj 111 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN , 156 s. 75

76 četnosti nižší, má sedm dní u eurodolaru zhruba stejnou statistickou důležitost jako osm dní u GBP/JPY, CHF/JPY či GBP/CHF. Obecně se doporučuje vstoupit do obchodu další den znovu v případě, že k obratu nedošlo, protože ztrátu 30 pipů z pozice lze následný ziskem 90 pipů smazat. 112 Pravidla strategie s použitím denních grafů podle K. Lien: 113 Long pozice U měnového páru vyhledáme sedm slabých po sobě jdoucích dnů, kdy close < open. Nakoupíme v 17 hodin newyorského času, když začíná nová denní svíčka. SL umístíme 30 pipů pod nákupní cenu. Polovinu pozice uzavřeme, jakmile se cena pohne naším směrem o 60 pipů. SL posuneme na break even. Zbývající pozici zavřeme při zisku 120 pipů. Short pozice U měnového páru vyhledáme sedm silných po sobě jdoucích dnů, kdy u každého z nich je close > open. Nakoupíme v 17 hodin newyorského času, když začíná nová denní svíčka. SL umístíme 30 pipů nad nákupní cenu. Polovinu pozice uzavřeme, jakmile se cena pohne naším směrem o 60 pipů. SL posuneme na break even. Zbývající pozici zavřeme při zisku 120 pipů Obchodování strategie velmi pravděpodobného obratu Zajímalo mě, jak se četnost rozsáhlých pohybů vyvíjela dále. Přikládám následující tabulku č. 12, kterou jsem vytvořila na základě ručního backtestování denního grafu GBP/USD v platformě MetaTraderu4 z období leden 2012 duben Starší denní data platforma bohužel neposkytovala. Pozornost jsem věnovala pohybům delším než čtyři dny. Tabulka 12: Četnost rozsáhlých pohybů u GBP/USD v období Počet dní Počet výskytů Zdroj: vlastní zpracování dat dle denního grafu z MT4 Z 27 případů, kdy pohyb trval alespoň pět dní, bylo deset součástí klesajícího trendu a 17 součástí rostoucího trendu. Nad devět dní se žádný pohyb v tomto období nevyskytoval. Ve dnech dubna 2015 nastal u GBP/USD výrazný rostoucí nepřetržitý pohyb o velikosti 355 pipů. Vzhledem k tomu, že pouze u sedmi z 12 případů pohyb pokračoval i další den, existovala vcelku velká šance, že cena dále neporoste. Situaci můžeme vidět na grafu č. 25. V 22 hodin (časové pásmo NY je 5 hod) by se měl zadat pokyn sell, nicméně z důvodu nezachovávání pozic přes noc jsem pozici otevřela až o dvě hodiny později (20. dubna) ve výší jednoho lotu na ceně 1, LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN , 158, 160, 162 s. 113 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN , 159 s. 76

77 Umístila jsem SL 30 pipů nad vstupní cenu, tj. 1, První cílová zisková hladina o velikosti dvojnásobku rizika, čili 1,49042, byla dosažena v poledne. Prodala jsem polovinu lotu, SL posunula na break even point. Druhou cílovou hladinou byla cena 1, Tato hranice však nebyla dosažena ani o týden později. Byla jsem vyhozena SL na původní vstupní ceně, celkový zisk jsem utržila pouze z poloviny pozice, a to 60 pipů. Tentokrát se nejednalo o významný obrat. Graf 25: 7denní pohyb denní graf GBP/USD Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Na grafu č. 25 je viditelný značný pokles kupujících obchodníků, přičítám to jejich frustraci a očekávání brzkého obratu vyplývající z významného růstu Optimalizace pro intradenní obchody Vstoupením do obchodu o den dříve bychom měli možnost zachytit počátek klesajícího trendu a vydělat na tom dalších minimálně 80 pipů. Jelikož četnost sedmidenních pohybů v jednom směru je mnohem nižší, než šestidenní, příště bych se na tuto strategii zaměřila už od 5. dne. Pozorováním tvaru svíčky se dá usoudit, zda jsou kupující nadále převažující složkou trhu, anebo jejich síla klesá. V druhém případě bych do pozice vstoupila dříve. Jelikož K. Lien se zabývala strategií z hlediska pozičního obchodování, zvážila bych úpravu profit targetů. První bych zanechala na 60 pipech, další bych však zavedla již na 90 pipech spolu s uzavřením další části pozice a případně pokud by to i nadále vypadalo na pohyb v náš prospěch, na 90 pipech bych přesunula SL z break even pointu 77

78 na úroveň prvního profit targetu a třetí cílová hladina by činila zmíněných 120 pipů, tedy čtyřnásobek původního rizika. Dále bych upravila velikost obchodované pozice. Protože strategie sází na těsný a snadno dosažitelný cílový profit, zdvojnásobila bych na začátku velikost zvažované pozice. Strategie sice funguje i u dalších měnových párů, tam je ale třeba zvážit velikost SL v poměru k volatilitě měnového páru, abychom nebyli předčasně vyhozeni z pozice. 8.2 Strategie vnitřních svíček Vnitřní svíčka z angličtiny inside bar definuje právě takovou skupinu svíček, jejichž rozsah cen se vždy nachází v rozsahu cen předchozí svíčky. Abychom mohli podle vnitřních svíček úspěšně obchodovat, jsou zapotřebí alespoň dvě vnitřní svíčky. 114 Jak takové vnitřní svíčky vypadají, je znázorněno na následujícím obrázku č. 5. Můžeme si ověřit, že maximum a minimum novější svíčky nepřekračuje maximum a minimum předchozí svíčky. Údaje byly převzaty z cenového grafu měnového páru EUR/GBP z 31. března Obrázek 5: Příklad vnitřních svíček Zdroj: vlastní zpracování dat dle MT4 Pravidla inside bar podle K. Lien: 115 Prvním zásadním krokem pro spekulaci na růst i pokles je vyhledání měnového páru, kde se právě vyskytují vnitřní svíčky. Strategie je sice použitelná pro všechny měnové páry, nicméně u těch, které se vyznačují těsnějšími pásmy, hrozí nižší riziko falešných průrazů. Takovým příkladem jsou EUR/GBP, který jsem se rozhodla testovat, dále EUR/CAD, EUR/CHF, AUS/CAD a UDS/CAD. 114 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN s. 115 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN , 128 s. 78

79 Při spekulaci na růst je dalším krokem zadání pokynu buy deset pipů nad maximem předchozí vnitřní svíčky. Poté je třeba umístit objednávku stop and reverse o dvojnásobné velikosti pozice, a to opět deset pipů, ale tentokrát pod minimum nejbližší inside bar. Jako ochrana před falešným průrazem může dobře posloužit nastavení SL alespoň deset pipů nad maximum nejbližší inside bar. Jakmile cena dosáhne dvojnásobku částky, kterou jsme riskovali, nabízí se vybrat zisk anebo posouvat SL z této hladiny. Při spekulaci na pokles zadáváme pokyn sell deset pipů pod minimem předchozí inside bar. Opět se umístí objednávka stop and reverse o dvojnásobné velikosti pozice, a to alespoň deset pipů nad maximum nejbližší inside bar. Jako ochranu před falešným průrazem nastavíme SL alespoň deset pipů pod minimum nejbližší inside bar. Zisk se vybírá či SL posouvá v případě, kdy cena dosáhne dvojnásobku riskované částky. Na následujícím příkladu vysvětlím fungování této snadné a přesné strategie, ke které je třeba hlavně dobrý zrak Obchodování inside bar Jak jsem již zmínila, stěžejním krokem této strategie je vyhledání vnitřních svíček. Vnitřní svíčky byly definovány výše, proto přejdeme rovnou k věci. Otevřela jsem si hodinový graf měnového páru EUR/GBP. Strategie nevyužívá pomoci indikátorů, vše závisí na schopnosti vyhledání a rychlého analyzování, že se jedná o vnitřní svíčky. Tato situace nastala 31. března 2015, kdy v 2:00 došlo k vytvoření druhé vnitřní svíčky. Zadala jsem čekající objednávku na nákup na ceně 0,73296, což odpovídá maximu vnitřní svíčky utvořené v jednu hodinu ráno navýšené o 10 pipů. Buy stop 116 je takový pokyn, který se vyplní, jakmile trh dosáhne aktivační ceny, s podmínkou, že tato nákupní cena je vyšší, než současná tržní. Pro zadání takového pokynu v platformě Metatraderu 4 je třeba vybrat typ pokynu jako čekající, z rolovací nabídky vybrat buy stop, doplnit aktivační cenu, upravit platnost pokynu (zadávám přibližně do 22. hodiny, abych pozici stihla zavřít před koncem obchodního dne) a kliknout na tlačítko podat pokyn. Kromě toho jsem ještě zadala další čekající pokyn sell stop na ceně 0,73025 (minimum svíčky z jedné hodiny ráno snížené o 10 pipů). Sell stop je takový pokyn, který se vyplní, jakmile trh dosáhne aktivační ceny, s podmínkou, že tato prodejní cena je nižší, než současná tržní. Na grafu č. 26 můžeme vidět jednotlivé hladiny, odkud se nám otvírají jednotlivé pokyny. V 4:00 byla proražena hladina pro spuštění pokynu sell stop. Obchod se otevřel na hodnotě 0,73025, možná ztráta činila 26,6 pipů. Poté jsem zadala pokyn stop and reverse k současnému příkazu na ceně 0,73291 odpovídající maximu vnitřní svíčky ze dvou hodin ráno navýšené o 10 pipů. Dle pravidel by měla být prvním profit targetem cena 0, Profit target byl dle hodinového grafu dostižen v 14:00. V tomto okamžiku jsem měla na výběr pozici zavřít a utržit zisk 53,2 pipu, nebo posunout SL. 116 Vzdělávání: forex - úvod: Typy pokynů. Bossa [online]. [cit ]. Dostupné z: 79

80 Jako konzervativnější trader jsem pozici zavřela. Agresivnější typy obchodníků by mohly SL posouvat a dosáhnout navýšení zisku o dalších 27 pipů. Graf 26: Inside bar hodinový graf EUR/GBP Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Optimalizace inside bar pro intradenní obchody Už jenom kvůli tomu, že se ve čtvrtletním období od 2. poloviny ledna do 1. poloviny dubna 2015 vnitřní svíčky u měnového páru EUR/GBP vyskytly na hodinovém grafu právě osmkrát, zdá se mi příliš časově náročné věnovat se této strategii, byť je považována za spolehlivou. Postupně jsem tyto případy zpětně otestovala. Pokud bychom vyloučili obchodování v pátek, což se týkalo dvou výskytů, a také signály vytvořené po 18. hodině (4 případy), zbyl by jeden falešný. Jediný ziskový během dne jsem podrobně popsala výše. Na základě tohoto backtestingu nemůžu potvrdit vhodnost pro hodinové grafy. Zaprvé se tedy objevuje příliš málo signálů a zadruhé je valná většina z nich nepoužitelných. Leda bychom zůstali v pozici přes noc, což ale porušuje pravidla intradenního tradingu. Pochybuji, že se touto strategií dá dlouhodobě intradenně živit, protože drtivá většina času věnovaná inside baru vejde vniveč. Na druhou stranu pokud by se naskytla příležitost v dopoledních hodinách mimo pátek, zcela jistě bych do obchodu vstoupila. 80

81 8.3 Strategie krátkodobého momenta Tato strategie je ideální pro tradery, kteří nejsou natolik trpěliví, aby čekali na vývoj obchodu. Preferují, když je obchod během příštích minut ziskový, jinak pozici zavírají. Jejich motto zní radši zisk 10 pipů desetkrát za den, než jedenkrát 100, kdy cena jde nejprve 50 pipů druhým směrem. Hlavním předpokladem krátkodobého momenta je vstup do pozice, jen pokud máme momentum na naší straně. Hraje to důležitou roli pro co nejrychlejší zasažení prvního cílového profitu. Využívá se tří indikátorů: EMA(20), SMA(100) a MACD(12, 26, 9). Pro práci s momentem potřebujeme klást větší váhu posledním cenovým pohybům, tuto funkci plní EMA. SMA pomáhá filtrovat signály v souladu s větším trendem a MACD se používá k odhadu momenta a filtrování méně pravděpodobných signálů. To, že do pozice vstupujeme v rámci prvních pěti svíček, nám zaručí, že momentum se teprve začíná budovat. 117 Pravidla krátkodobého momenta aplikované na pětiminutovém grafu podle K. Lien: 118 Long pozice nejprve vyhledáme měnový pár obchodovaný pod EMA(20) i SMA(100). Poté je třeba vyčkat, až cena oba klouzavé průměry překročí nahoru o 15 pipů a zároveň se MACD v posledních pěti svíčkách změnil na pozitivní. Jakmile jsou podmínky splněny, nakoupíme za tržní cenu. SL umístíme na minimum svíčky, která prorazila klouzavé průměry. Jakmile se trh posune naším směrem o velikost rizika, prodáme polovinu pozice a přesuneme SL na break even point. SL pak posouváme po 15 pipech pod EMA(20). Short pozice nejprve vyhledáme měnový pár obchodovaný nad EMA(20) i SMA(100). Poté je třeba vyčkat, až cena oba klouzavé průměry překročí dolů o 15 pipů a zároveň se MACD v posledních pěti svíčkách změnil na negativní. Jakmile jsou podmínky splněny, prodáme za tržní cenu. SL umístíme na maximum svíčky, která prorazila klouzavé průměry. Jakmile se trh posune naším směrem o velikost rizika, zavřeme polovinu pozice a přesuneme SL na break even point. SL pak posouváme po 15 pipech nad EMA(20) Obchodování krátkodobého momenta Abych objevila signál pro vstup této oblíbené strategie, otevřela jsem si několik oken pětiminutových grafů nejobchodovanějších měnových párů a do každého z nich jsem vložila postupně indikátor EMA(20) růžové barvy, SMA(100) fialové barvy a MACD(12, 26, 9) s modrou signální křivkou. Jak můžeme vidět na grafu č. 27, u měnového páru USD/JPY se cena 24. dubna 2015 pohybovala nad oběma klouzavými průměry. Počkala jsem, až cena spadne níž a protne EMA i SMA. V okamžiku, kdy se tak stalo, jsem zkontrolovala MACD a jelikož se začal formovat na negativní, 117 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN , 151 s. 118 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN , 152 s. 81

82 otevřela jsem pozici short na ceně 119,349. Nastavila jsem SL ve výši 119,498. Cena skutečně klesala níž a níž a v několika následujících minutách jsem dosahovala zisku. Strategie vyžadovala profit target ve výši rizika. Riziko činilo SL umístěný nad maximem prorážející svíčky mínus počáteční cena, a to 149 bodů. Profit target byl tedy na ceně 119,200. Graf 27: Krátkodobé momentum 5minutový graf USD/JPY Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Po 20 minutách od otevření pozice cena dosáhla profit targetu, proto jsem odkoupila polovinu pozice a SL jsem posunula na break even point. Následně cena nadále klesala, MACD postupně dosahoval dna, EMA(20) se vyrovnala a trh se otočil. Držením zbytku pozice se zisk dodatečně navýšil o 16,8 pipu. Celkový zisk činil 14,9 pipů poloviny pozice jako dosažený profit target + 31,7 pipů z druhé poloviny pozice, v průměru 23,3 pipů. Obdobně proběhla i spekulace na růst. 22. dubna se cena USD/CHF pohybovala pod EMA(20) i SMA(100). V 10:55 byly oba klouzavé průměry protnuty, MACD se formoval z negativního na pozitivní. Nakoupila jsem za tržní cenu 0, SL, minimum svíčky, která prorazila napříč průměry, činil 0, Riziko bylo v tomto případě 12,8 pipu a první profit target byl očekávaný na ceně 0, Toho bylo dosaženo v 12:05. SL jsem přesunula na break even a polovinu pozice jsem nechala vynášet další zisk. Tentokrát jsem zasáhla velmi silný trend, protože EMA(20) se hodně vzdálila od SMA(100) a následovala posloupnost deseti rostoucích svíček. Pozici jsem ukončila 82

83 v 13:05, kdy MACD dosáhlo vrcholu a začalo se stáčet směrem dolů. Také sklon EMA(20) už neměl takovou sílu a začal se zaoblovat. Trend byl utlumen do té doby, než chytil další dech a EMA(20) využil jako rezistenci. Celkový zisk činil 12,8 pipu z první poloviny pozice + 102,2 pipů z druhé poloviny, v průměru 57,5 pipů Optimalizace krátkodobého momenta pro intradenní obchody Touto strategií jsem ohromena. Jednoznačně má intradennímu obchodníkovi co nabídnout. Vyžaduje sice neustálý přehled, nicméně když jsem si připravila a zobrazila potřebné indikátory a time frame u grafů, které jsem měla v plánu sledovat, signál se buď blížil, což přitáhlo mou další pozornost, nebo nebyl korektní a já se rozhodla do obchodu nevstoupit. Myslím si, že čas věnovaný přípravě je adekvátní četnosti signálů. Za nevýhodu považuji fixní SL během první fáze. V rámci optimalizace bych se zaměřila právě na něj. Nepřipadá mi nutné držet SL na minimu/maximu prorážející svíčky. Využila bych funkci dalšího indikátoru, a to Parabolic SAR. Oblíbila jsem si ho pro snazší umisťování SL. S každou novou svíčkou totiž, pro připomenutí, naznačí místo, kam je dobré jej umístit. Ano, není ideální používat příliš mnoho indikátorů, v tomto případě jde ale o usnadnění a rozšíření strategie. Parabolic SAR se navíc zobrazuje přímo v grafu a dle mého nenarušuje celkový přehled toho, co se na trhu zrovna děje. SL bych tedy na začátku umístila na minimum či maximum dané svíčky (podle toho, o jakou spekulaci se jedná), nicméně s posunem v mém směru bych se orientovala částečně podle Parabolic SAR a částečně podle EMA(20), tzn. že bych SL pravidelně posouvala do míst mezi EMA a SAR, ideálně o něco blíže EMA. Pouze na Parabolic bych se nespoléhala z toho důvodu, že kolikrát se dostává až příliš blízko k ceně a nedává jí prostor k drobným korekcím. Posouvání SL bych nevynechala ani po odkoupení či odprodání poloviny pozice. Byla by škoda přijít o další zisk. Co se mě týče, strategii po zohlednění vylepšení vnímám velmi pozitivně. 8.4 Strategie falešného průrazu The Fader neboli strategie falešného průrazu využívá k identifikaci prostředí trhu pohybujícího se v pásmu denní grafy, k určení vstupních úrovní se opírá o hodinové grafy. Tato strategie se nejvíce osvědčila, pokud nebyla naplánována vyhlášení významných zpráv, a funguje u měnových párů s úzkými obchodními pásmy, tzn. s menší volatilitou. 119 Šafařík 120 do této skupiny méně volatilních měnových párů řadí USD/JPY, EUR/JPY, EUR/AUD, AUD/USD a USD/CAD. Pravidla faderu podle K. Lien: LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN , 132 s. 120 ŠAFAŘÍK, Pavel. Praktický průvodce denním obchodováním. Praha: P. Šafařík, 2011, 143 s. ISBN s. 121 LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie : jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet.cz, c2013, 263 s. ISBN s. 83

84 Long pozice vyhledáme měnový pár splňující podmínku ADX(14) < 35 a nadále klesá. Počkáme, až trh prorazí pod minimum předešlého dne alespoň o 15 pipů. Umístíme objednávku pro nákup na ceně maximum předchozího dne + 15 pipů. Jakmile se příkaz otevře, zadáme SL 30 pipů od vstupní ceny a zisk vybereme po nárůstu ceny o 60 pipů. Short pozice vyhledáme měnový pár splňující podmínku ADX(14) < 35 a nadále klesá. Počkáme, až trh překoná maximum předešlého dne alespoň o 15 pipů. Umístíme objednávku pro prodej na ceně minimum předchozího dne 15 pipů. Jakmile se příkaz otevře, zadáme SL 30 pipů od vstupní ceny a zisk vybereme po poklesu ceny o 60 pipů Obchodování falešného průrazu Nejprve jsem si u méně volatilních měnových párů a u EUR/USD nastavila hodinové, svíčkové grafy a u všech zobrazila ADX(14). Dalšího dne ráno jsem proklikala všemi grafy a zjišťovala jsem, kde došlo k proražení minima či maxima předchozího dne. Nejpřehledněji to bylo vidět na denních grafech. Pokud se tak opravdu stalo, zkontrolovala jsem tentokrát na přichystaných hodinových grafech, zda měl ADX(14) předchozí den klesající trend a byl nižší než hodnota dubna to bylo splněno u EUR/JPY. Na grafu č. 28 můžeme vidět, že cena vytvořila v 7 hodin nové maximum oproti 12. dubnu, a to dokonce o 20,2 pipů (MAX Y = 127,621, MAX = 127,823). Jako potřebný signál nám však stačilo 15 pipů. Klesající trend indikátoru ADX(14) byl od pohledu patrný. Zadala jsem čekající pokyn sell stop na ceně 127,170 (o 15 pipů níž, než MIN Y = 127,320), jelikož jsem spekulovala na růst. Minimum předchozího dne bylo proraženo o dvě hodiny později a můj pokyn vešel v platnost. V tom okamžiku jsem nastavila SL na úroveň ceny 127,470 a profit target na 126,570. Pozice byla uzavřena dosažením profit targetu ve výši 60 pipů ve 12 hodin. 84

85 Graf 28: Falešný průraz hodinový graf EUR/JPY Zdroj: MetaTrader4, vlastní zpracování Když jsem zpětně hledala vstupní podmínky této strategie i u ostatních měnových párů, došla jsem k závěru, že v rámci jednoho dne byly splněny pouze z neděle na pondělí. Strategie nabízí sice hodně signálů, nicméně valná většina překračuje mez jednoho obchodního dne. Když však v neděli vykazoval ADX klesající trend, pozice vyšly jako ziskové. Příkladem je měnový pár USD/JPY z neděle na pondělí anebo z na Optimalizace strategie falešného průrazu pro intradenní obchody Podle K. Lien se má nejprve vyčkávat, až cena prorazí pod minimum nebo nad maximum předešlého dne. Jelikož poté následuje další vyčkávání, až se cena otočí a prorazí další úroveň, považuji za významné ušetření času, pokud zhlédnutím více měnových párů objevím takový, který už první fází prošel a mohu rovnou zadat vstupní objednávku. Následně již takový měnový pár stačí zběžně kontrolovat, zda k vyplnění pokynu brzy dojde, a v okamžiku, kdy se tak stane, zadáme SL a TP. Výše SL je diskutabilní. Pokud by na výše uvedeném grafu č. 28 nebyl dosažen profit target, hrozilo by nám vyhození z pozice kvůli býčí svíčce napravo. Otázkou zůstává, zda si můžeme dovolit méně těsný SL kompenzací velikosti lotu. Za zmínku by stálo i zavedení dvou profit targetů. Například nejprve na 40 pipech a poté na 60. Ohledně strategie se uvádí, že dobře funguje u měnových párů s nižší volatilitou. Takové páry ale většinou mohou mít vyšší spread, což u intradenního obchodování není žádoucí a opět nás to vrací k výběru brokera. 85

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 HISTORIE FOREXU 3 KAPITOLA 2 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 KAPITOLA 3 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 KAPITOLA 4 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 4.1 Jak vypočítáte zisk nebo ztrátu

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 Obchodování a investování na finančních trzích 15 Základy investičního vzdělání co jsou investice 16 Byznys jménem trading 17 Shrnutí 21 ČÁST I. 25 MOŽNOSTI OBCHODOVÁNÍ 25

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. JAK (ZNOVU) ZAČÍT Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Zvládnout jednoduché základy Najít si vyhovující trh a pravidla Stanovit si

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp Úvod., 3 Technická vs. Fundamentální analýza,.. 4 Fundamentální analýza...,... 5 Technická analýza... 6 Indikátory.. 7 RSI... 8 Stochastic Oscillator.. 9 CCI.. 10 Klouzavý

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Využijte své obchodování na maximum! Marek Vašíček

Využijte své obchodování na maximum! Marek Vašíček Využijte své obchodování na maximum! Marek Vašíček Disclaimer Dovolujeme si Vás upozornit na to, že rozdílové smlouvy (Contracts for Differences, dále jen CFDs ) jsou finančními produkty spojenými se silným

Více

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že se cena pohybuje do strany v dlouhodobém obchodním rozpětí. V jeho rámci jsem

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Náhled a rezistence z něj vyšly v minulém

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýz EUR / USD Prodejní tlaky slábnou. EUR/USD se přesunul do konsolidační fáze. Během posledního

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Konsoliduje. EUR/USD se nepohybuje ani jedním směrem. Zřejmě se nacházíme v krátkodobém

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Obchodní systém. Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů. Dává nám výhodu před ostatními (statistická výhoda = edge)

Obchodní systém. Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů. Dává nám výhodu před ostatními (statistická výhoda = edge) OBCHODNÍ PLÁN Obchodní systém Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů Slouží nám pro volbu správného momentu, kdy do trhu vstoupit a následně z něj vystoupit Dává nám výhodu před ostatními

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzytt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE Upozornění: Žádná z předkládaných strategií nepředstavuje

Více

Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015

Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015 Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že můj náhled na trh je shortový a při splnění podmínky neutrální. V uplynulém

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY

JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY ÚVOD pokračování Mým hlavním krédem při obchodování na burze je vstupovat do ziskových obchodů velmi disciplinovaně a každý obchod musí být správně načasovaný. Jedině tak

Více

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální s větší sílou na stranu long. Už první support, o

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size Přijatý zip soubor rozbalte na plochu. Soubory s přílohou.ex4 (obchodní systémy) zkopírujte do instalační složky Metatraderu Složka MQL/Experts. Soubory s příponou.mq4 (skripty) kopírujte do složky MQL/Experts/Scripts

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015

Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015 Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Shortový náhled se potvrdil jako správný.

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Rudolf Kalkus Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Využití korelací na devizovém trhu FOREX

Využití korelací na devizovém trhu FOREX Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití korelací na devizovém trhu FOREX Vypracoval: Jakub Giertl Vedoucí: RNDr. Jana Klicnarová

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 7 0 Edice Finanční trhy

Více

Jak Admiral.MAC funguje?

Jak Admiral.MAC funguje? Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM)

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU

POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU Odborný webinář pro veřejnost Praha, 12.1.2012 Tomáš Vobořil a Jan Šírek, Colosseum, a.s. JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ JAK SKONČIT..

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX Bc. Denisa Foltisová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku intradenního obchodování

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011 Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 překonal poslední maxima, která byla pod 1350. To je obecně považováno za býčí znamení. Proražení maxim bylo ale falešné a hodnota indexu se vrátila

Více

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITHMIC TRADING STARÁME SE O VÁŠ ZISK w Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX se vrátil do hranic úzkého sideway (1080 1200). Hranice 1300 bodů růst zastavila a došlo ke korekci. Hlavní významnou rezistencí zůstává horní hranice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29 Úvod 1 Kapitola 1: Vývoj opcí a základní terminologie 3 Historie novodobých opcí 3 Základní pojmy a terminologie 4 Uplatnění (exercise) a přiřazení (assignment) 4 Automatická uplatnění 5 Předčasné uplatnění

Více

Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015

Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015 Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že mě budou zajímat long obchody. Většina minulého týdne byla ve znamení směrového

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky Tomáš Kaprál Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je přiblížit problematiku obchodování na forexovém trhu a doporučit vhodnou strategii

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Ukázka konkrétních spreadových obchodů Dokument je součástí On-line kurzu spreadového obchodování www.financnik.cz/exe/webinare/spready.php Příklad 1: TYU6-FVU6 KROK 1: Nalezení zajímavého sezónního obchodu

Více

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy)

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 1 INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 2 Hlavní závěry Úspěšné strategie musí nutně spočívat na tržních anomáliích. Úspěšnou strategii nikdy se to nedozvíme Strategie ztratily

Více

Stříbro long. Nákup stříbra spekulace na růst ceny. Říjen 2004

Stříbro long. Nákup stříbra spekulace na růst ceny. Říjen 2004 Stříbro long Nákup stříbra spekulace na růst ceny Říjen 2004 1 Stříbro na vzestup Stříbro je zpátky. Tento trh je nyní mnohem zajímavější a skrývá v sobě vyšší ziskový potenciál než kdykoliv předtím. Podle

Více

13. ekonomika a řízení

13. ekonomika a řízení 13. ekonomika a řízení Vypracoval: Viktor Myslikovjan Škola: Obchodní akademie, tř. Spojenců 11, 711 11 Olomouc Ročník: Třetí Kraj: Olomoucký Oponent: Ing. Zdeněk Grund Vedoucí práce: Ing. Hana Lněníčková

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

TRADESTATION A ÚSPĚŠNÝ ALGORITMICKÝ TRADING. Ing. Petr Tmej www.aostrading.cz petr.tmej@aostrading.cz

TRADESTATION A ÚSPĚŠNÝ ALGORITMICKÝ TRADING. Ing. Petr Tmej www.aostrading.cz petr.tmej@aostrading.cz TRADESTATION A ÚSPĚŠNÝ ALGORITMICKÝ TRADING Ing. Petr Tmej www.aostrading.cz petr.tmej@aostrading.cz Poučení o riziku Důrazně upozorňujeme, že veškeré informace a poznatky uveřejněné na AOStrading.cz jsou

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování Jiří Vataha Abstrakt V tomto příspěvku jsem se věnoval problematice akciových investičních analýz, především technické a fundamentální

Více

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?...

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 Proč Forex?... 7 Základní rozdělení brokerů... 9 Jak probíhá obchod na Forexu... 10 Finanční páka... 13 Ukázky obchodů... 14 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 Základní cenové

Více

Marek Macej MMK/Tading www.mmktrading.wbs.cz

Marek Macej MMK/Tading www.mmktrading.wbs.cz Děkujeme vám za stažení e-booku a doufáme, že vás budeme inspirovat! Marek Macej MMK/Tading www.mmktrading.wbs.cz V tisku, na internetu i v televizi se stále častěji objevují informace o obchodování komodit.

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy D E V I Z O V Ý T R H Obsah přednášky 1.Devizový trh. 2.Struktura devizového trhu. 3.Market maker a klient na devizovém trhu. 4.Mechanismus fungování devizových trhů. 5.Spotové

Více

Jak vybrat správnou investici

Jak vybrat správnou investici Jak vybrat správnou investici Praha 20.10.2011 Přednášející: Rostislav Plíva Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více