Fortuna Entertainment Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fortuna Entertainment Group"

Transkript

1 Fortuna Entertainment Group Informace k IPO; Ocenění společnosti mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Celkové přijaté sázky 337,9 389,1 434,6 502,5 558,7 619,1 686,1 Hrubý zisk ze sázek (gross win) 84,7 91,1 96,5 102,9 108,1 113,0 118,2 Provozní výnosy 74,6 77,6 81,1 83,4 85,9 87,7 89,4 Celkové provozní náklady -53,2-55,4-58,3-60,2-62,2-63,4-64,6 Provozní zisk (EBIT) 21,4 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 Čisté finanční náklady -2,1-2,2-2,2-2,3-2,3-2,4-2,4 Zisk před zdaněním 19,4 20,1 20,7 21,0 21,4 21,9 22,4 Daň z příjmu -2,4-3,0-3,3-3,4-3,4-3,5-3,6 Čistý zisk z pokračujících operací 16,9 17,0 17,4 17,6 18,0 18,4 18,8 Souhrn Fortuna patří k největším sázkovým kancelářím na trhu v České republice, Slovensku a Polsku. Kromě samotného kurzového sázení na pobočkách poskytuje dále on-line sázení, různé virtuální a numerické hry a v letošním roce získala licenci na provozování loterie v České republice V rámci IPO plánuje současný jediný akcionář (finanční skupina Penta) prodat 16,17 mil. stávajících akcií (včetně nadalokační opce) a dále vydat 2 mil. nových. Po uskutečnění transakce bude Penta držet 65% podíl ve společnosti. Zbývajících 35 % budou představovat volně obchodované akcie (free float). Důvodem pro emisi je především získání nového kapitálu pro zpuštění projektu loterie v České republice. Stanovená fundamentální cena nezahrnuje aktuální růstové projekty, z nichž může mít výraznější dopad na hodnotu společnosti především očekávané spuštění loterie v ČR. V současné době je však obtížné jakkoliv predikovat úspěšnost projektu a rychlost s jakou se Fortuně bude dařit získávat tržní podíl. Z tohoto důvodu považujeme za vhodnější zahrnout do ocenění pouze současné pokračující operace společnosti. Naše ocenění vychází z modelu diskontovaných peněžních toků náležících investorům společnosti (DCFF model). Podle tohoto modelu nám vychází současná fundamentální hodnota 4,7 EUR za akcii, což je o 4,4 % výše než je horní hranice upisovacího rozpětí. Cenu okolo horní hranice (4,5 euro za akcii) bychom tak považovali z pohledu atraktivity pro investory spíše za neutrální. Aby akcie nabízela alespoň 10% potenciál, doporučujeme účast v IPO při ceně do 4,25 EUR za akcii. Očekáváme, že o emisi bude poměrně solidní zájem, především ze strany retailových investorů a solidní poptávku mohou vyprodukovat rovněž institucionální investoři v Polsku. Hlavní faktory, které k tomu mohou pomoci, jsou stabilita hospodářských výsledků, očekávaný vysoký dividendový výnos, zavedená známá značka a vstřícnost managementu a transparentnost zveřejňovaných informací při přípravě IPO. Harmonogram IPO: října příjem objednávek do IPO (book building) 20. října 17:00 konec přijímání objednávek ze strany Atlantiku FT 22. října stanovení ceny úpisu a oznámení alokace 22. října začátek podmíněného obchodování na pražské burze (ještě není potvrzeno, Fortuna zamýšlí požádat o schválení) 27. října zahájení řádného obchodování na pražské burze 28. října zahájení obchodování na varšavské burze

2 Rizika a příležitosti Rizika: - Případná změna v regulaci či zdanění by mohla negativně ovlivnit budoucí hospodaření společnosti - Licence, na základě které společnost podniká, mají jen omezenou dobu platnosti (ČR-10 let, Slovensko-5, Polsko 6 let) a musí být pravidelně prodlužovány - Silná konkurence ze strany zahraničních subjektů v oblasti on-line sázení - Odliv zákazníků z poboček na on-line kanály, které poskytují nižší ziskové marže - Zpoždění uvolnění regulace v Polsku může přibrzdit růst tohoto trhu Příležitosti: Známá, dobře zavedená značka na všech klíčových trzích Relativně stabilní odvětví s nízkou volatilitou zisků, které není výrazněji ovlivněno ekonomickými cykly Očekávaný vysoký dividendový výnos (6-8 %) Potenciál rychlé expanze na polském trhu po uvolnění regulace Zkušený management Nízká kapitálová náročnost další expanze díky využívání spolupráce s partnerskými společnostmi Základní informace o společnosti Fortuna patří k největším sázkovým kancelářím v regionu střední Evropy, kde provozuje více jak prodejních míst v České republice, Slovensku a Polsku. Kromě samotného kurzového sázení na pobočkách poskytuje dále on-line sázení, různé virtuální a numerické hry a v letošním roce získala licenci na provozování loterie v České republice. Společnost byla založena v roce 1990 čtyřmi soukromými osobami a stala se průkopníkem kurzového sázení v regionu střední Evropy. O rok později byla založena sesterská společnost Terno na Slovensku. V roce 2005 koupila obě společnosti investiční skupina Penta a v roce 2006 rozšířila své aktivity, prostřednictvím akvizice sázkové kanceláře Profesional, také na polský trh. V rámci příprav na IPO byla v minulém roce založena společnost Fortuna Entertainment Group se sídlem v Holandsku, která zastřešuje všechny aktivity skupiny a jejíž akcie budou obchodované na burze. Akcionářská struktura Jediným akcionářem společnosti je v současné době finanční skupina Penta, která si zachová většinový podíl (přibližně 65 %) i po uskutečnění IPO. V současné době má společnost 50 mil. akcií. V rámci IPO plánuje Penta prodat 13,8 mil. stávajících akcií a dále vydat 2 mil. nových. V rámci nadalokační opce (overallotment option) pak může prodat dalších 2,37 mil. stávajících akcií. Celkově tak po IPO, při využití nadalokační opce, bude Penta držet 33,83 z celkových 52 mil. kusů, což představuje 65% podíl. Zbývajících 35 % budou představovat volně obchodované akcie (free float). Tabulka 1: Akcionářská struktura Před IPO Po IPO (bez nadalokační opce) Po IPO (včetně nadalokační opce) Počet akcií % podíl Počet akcií % podíl Počet akcií % podíl Penta % % % Volně obchodované akcie 0 0% % % Celkem % % % Zdroj: Fortuna

3 Prodejní kanály Fortuna využívá dva hlavní prodejní kanály. Jednak pobočkovou síť, kde měla ke konci roku 2009 přibližně 1320 prodejních míst. Z tohoto počtu bylo kromě vlastních poboček také 250 míst, kde společnost využívá partnerské spolupráce. Další rozvoj pobočkové sítě bude směřován především do spolupráce s lokálními partnery, což má oproti vlastním pobočkám výhodu v minimalizaci investičních nákladů. Druhým kanálem je on-line sázení, kde se dá očekávat v následujících letech nejvýraznější růst. On-line sázení v současné době Fortuna nabízí v České republice a na Slovensku. V Polsku je prozatím zakázáno a čeká se na změnu legislativy, která se však očekává nejdříve od roku Současné projekty Loterie Tento projekt představuje v současné době nejvýraznější potenciál a v případě úspěšného spuštění by mohl výrazněji ovlivnit budoucí hospodaření Fortuny. Licenci na provozování loterijních her společnost získala v tomto roce a samotné spuštění se plánuje v roce Jako partnera si Fortuna pro tento projekt vybrala společnost Intralot, která je v této oblasti leadrem trhu. Intralot dodá terminály, software i ostatní know-how potřebné pro provozování loterie a nese tak většinu finančních rizik spojených s případným neúspěchem. Fortuna pak bude Intralotu vyplácet část ze zisku plynoucího z loterie. Tato forma realizace na jednu stranu snižuje potenciální ziskovost, na druhou však vyžaduje jen minimální investiční náklady a přesouvá většinu rizik na partnerskou společnost. Objem peněz vsazených v loterijních hrách dosáhl v roce 2009 částky 7,3 mld. Kč a dlouhodobě stagnuje. V současné době má dominantní postavení na tomto trhu Sazka. Fortuna očekává, že kromě přesunu části sázejících ze Sazky k Fortuně bude zároveň tvůrcem trhu a s jejím nástupem dojde k jeho růstu. Cílem Managementu je získat 20% tržní podíl do 5 let. Podle našeho názoru je získání tohoto podílu reálné, převážná část však bude na úkor Sazky, ohledně růstu trhu jsme spíše skeptičtí. Naše projekce a ocenění tento projekt nezahrnuje. Možný dopad projektu na hodnotu společnosti, při různých scénářích vývoje přineseme později. Sázková kancelář v Chorvatsku V lednu 2008 získala Penta akcie chorvatské Fortuna HR. Následně se tato společnost stala prostřednictvím různých transakcí přímo majetkem Fortuny. Nicméně díky probíhající restrukturalizaci a opoždění při zavádění legislativních změn bylo rozhodnuto o opětovném vyčlenění chorvatské pobočky ze skupiny Fortuna a převedení zpět na majoritního akcionáře (Pentu). Fortuna má zároveň opci na opětovné získání všech akcií za symbolickou cenu. Opce může být využita v průběhu 3 let (od 1. července 2011) v případě, že Fortuna HR dosáhne pozitivní EBITDA v třech po sobě jdoucích čtvrtletích. Využití opce je velmi nejisté a případný přínos chorvatských operací na hodnotu společnosti by nebyl příliš výrazný. Z těchto důvodů není ani Chorvatsko v našem modelu zahrnuto. FortunaWin FortunaWin byla založena v tomto roce se sídlem na Maltě. Jedná se o on-linovou platformu, která kromě sportovních sázek nabízí i jiné hazardní hry (kasino). V současné době se zaměřuje na maďarský trh, nicméně do budoucna je možné využití i na dalších trzích. Informace o IPO Důvodem pro emisi je především získání nového kapitálu pro zpuštění projektu loterie v České republice, což je jeden z klíčových projektů pro další růst společnosti. Jedním z dalších důvodů je také zhodnocení investice Penty do společnosti a její částečný exit z této investice. Majoritní akcionář zároveň nemůže prodávat další akcie dříve jak jeden rok po IPO (lock up period). Součástí nabídky je 13,83 mil. akcií, které jsou nyní v držení Penty a dále pak nově vydané akcie v objemu 2 mil. kusů. V rámci nadalokační opce může být dále prodáno 2,37 mil. současných akcií. Maximální počet nabízených akcií tak může dosáhnout 18,2 mil. kusů (35 % společnosti). Horní hranice cenového rozpětí v rámci IPO byla stanovena na 4,5 EUR. Celková kapitalizace společnosti při této maximální ceně by tak dosáhla 234 mil. EUR.

4 Harmonogram IPO: října příjem objednávek do IPO (book building) 20. října 17:00 konec přijímání objednávek ze strany Atlantiku FT 22. října stanovení ceny úpisu a oznámení alokace 22. října začátek podmíněného obchodování na pražské burze (ještě není potvrzeno, Fortuna zamýšlí požádat o 27. října zahájení řádného obchodování na pražské burze 28. října zahájení obchodování na varšavské burze Situace na trhu a postavení Fortuny Hazardní hry (gaming market) zahrnují široké spektrum her od sportovních kurzových zásek, přes loterie, výherní automaty, karetní hry a další hry provozovaných v kasinech či mimo ně. Podmínky všech těchto her jsou vždy nastaveny ve prospěch provozovatele, který tak získává relativně stabilní podíl ze vsazené částky. Trh hazardních her zaznamenal za posledních 10 let nepřetržitý růst v průměru o více jak 5 % ročně. Nicméně i zde se částečně projevily dopady globální ekonomické krize a v posledních letech se dynamika výrazně zpomalila. Struktura trhu se velmi liší podle jednotlivých regionů. Zatímco v severní Americe jsou nejoblíbenější kasina, následovaná pokerem a sportovními sázkami, v Evropě si drží pomyslné vedení sportovní sázky. Poměrně populární je zde, kromě pokeru a kasin, také bingo. V Asii a na Blízkém východě pak mají sportovní sázky naprostou dominanci na trhu. Trh střední a východní Evropy je v této oblasti poněkud specifický. K výraznějšímu rozmachu začalo docházet až v devadesátých letech a regulatorní omezení se v jednotlivých státech odbourávají postupně a poměrně pomalu. Na druhou stranu však díky této relativní nerozvinutosti trhu nabízí region v následujících letech potenciál rychlejšího růstu než vyspělé saturované trhy. Vzhledem k charakteristice odvětví je celý trh zásadním způsobem ovlivňován nastavením regulace a zdanění v jednotlivých státech. Jak již bylo uvedeno dříve, mezi hlavní trhy, na kterých Fortuna působí, patří Česká republika, Slovensko a Polsko. Česká republika Vývoj objemu peněz vsazených ve všech hazardních hrách v české republice zaznamenával v posledních letech relativně stabilní růst, průměrně o 9 % ročně v období Podíl kurzového sázení na hazardních hrách je pak stabilně nad úrovní 10 %, v roce 2009 dosahoval 11,5 %. V absolutních číslech byla celková vsazená částka na kurzových sázkách 14,6 mld. Kč, z čehož 5,8 % prostřednictvím on-line aplikací. Co se týče podmínek podnikání, tak pro udělení licence je potřeba, aby společnost měla sídlo na území České republiky, a vlastník nesmí být zahraničním subjektem. Online sázení bylo oficiálně povoleno od ledna 2009, přičemž sázková společnost musí mít zároveň pobočkovou síť. Kromě standardní daně z příjmů odvádí sázkové společnosti z hrubých výher (vsazená částka včetně všech poplatků snížená o vyplacené výhry) do 1 mld. Kč 15 % a 20 % z přesahující částky na veřejně prospěšné účely. Poplatky se nezahrnují do daňového základu pro výpočet korporátní daně. Z hlediska tržního podílu je Fortuna dvojkou na trhu s přibližně 32 %, za Tipsportem a před společností Chance, přičemž její podíl pozvolna postupně roste na úkor konkurence. Slovensko Dynamika slovenského trhu je výrazně vyšší než v případě toho českého. Vsazená částka do hazardních her jako celku rostla v průměru od roku 2005 o více jak 20 % ročně. Kurzové sázení pak rostlo pomaleji (13 % CAGR). V následujících letech však již očekáváme výrazné zpomalení tohoto růstu na úroveň 6-8 % ročně. Celková vsazená částka na kurzových sázkách byla v roce 2009 na úrovni 334 mil. EUR. Regulatorní rámec je poměrně liberální a umožňuje získání licence jak slovenským, tak zahraničním subjektům. Jako určité riziko na tomto trhu může být vnímáno to, že se licence uděluje pouze na 5 let. Online sázení je povoleno již od roku Kromě daně z příjmů musí sázkové společnosti odvádět státu 5 % z celkové vsazené částky.

5 Také na slovenském trhu je Fortuna dvojkou na trhu s přibližně stejným podílem jako na českém (32 %). Nicméně zde jsou pouze dva dominantní hráči, kromě Fortuny ještě Niké, která má přibližně 50% trhu. Také zde se tržní podíl Fortuny postupně zvyšuje na úkor především menších hráčů na trhu. Polsko Polský trh nabízí v současné době nejvýraznější potenciál růstu. Růst v posledních letech byl sice velmi rychlý (průměrně přes 20 % ročně v období Nicméně zůstává stále nejméně rozvinutý ze všech třech klíčových trhů. Celková vsazená částka na sportovní sázky dosáhla v roce 2009 přibližně 925 mil. PLN. Regulace trhu je velmi striktní a on-line sázení je stále postaveno mimo zákon. Na trhu však působí mnoho off-shorových společností a stát nemá žádné prostředky jak sázení přes internet postihovat. Případná změna legislativy by tak byla výraznou příležitostí pro další expanzi Fortuny na tomto trhu. Vsazená částka je snížena o 12 %, které jsou odváděny státu jako dodatečné zdanění (kromě daně z příjmů) a případná výhra je vypočítávána pouze z této snížené sázky. Na trhu působí tři silní hráči (včetně Fortuny), s přibližně stejným podílem na trhu okolo 29 %. Hospodaření Hospodářské výsledky Fortuny jsou poměrně stabilní bez výraznějších výkyvů. Očekáváme, že toto vydrží i v následujících letech. Hlavním trendem, s kterým počítáme v našem modelu je nadále pokračující rychlý (dvouciferný) růst přijatých sázek, který však bude provázen klesajícími maržemi díky zvyšujícímu se podílu on-line sázek. Na úrovni čistého zisku by tak měl být růst výrazně pomalejší. Celkové přijaté sázky, včetně poplatků (amount staked) by měly, dle naší projekce v následujících letech růst přibližně o 11 % ročně. Výraznější výkyv pak může být spojený s povolením on-line sázení v Polsku, s kterým my počítáme od roku U poplatků neočekáváme další růst, jelikož poplatky spojené s internetovým sázením budou kompenzovány klesajícími poplatky na pobočkách. Graf 1: Celkové přijaté sázky mil. EUR Vyplacené výhry tvoří dlouhodobě přibližně 80 % vsazené částky. Nicméně do budoucna počítáme s postupným nárůstem tohoto poměru. To je dáno tím, že marže, která plyne sázkové kanceláři ze sázek je u on-line sázení nižší. Zatímco u sázek uzavřených na pobočce dosahuje tato marže přes 20 %, například u internetových sázek v průběhu zápasu (live sázky) je pouze 5 %. Nižší marže se na druhou stranu kompenzuje výrazně vyššími objemy sázek na jednoho zákazníka než je tomu na pobočce Sázky Poplatky

6 Graf 2: Sázky versus vyplacené výhry mil. EUR % 84.2% 83.3% % 81.2% % % Výše sázek Vyplacené výhry Podíl výher na sázkách 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% Příjmy (revenues) Fortuny, tedy přijaté sázky (včetně poplatků) po odečtení vyplacených výher a srážkových daní (withholding tax) ze sázek, by měly v budoucnu růst výrazně pomaleji, než samotné sázky. Očekáváme průměrný roční růst (CAGR ) o 3,1 %. Srážková daň zahrnuje 5% daň z objemu vsazených částek na Slovensku a 12% z celkové sázky (sázka je o tuto sazbu snížena) v Polsku. Mimořádné zdanění v České republice (přibližně 15 % z hrubých výher) se ve výkazu zisků a ztrát reportuje jako součást provozních nákladů. V tabulce 2 je uvedena naše projekce příjmů společnosti. Tabulka 2: Projekce příjmů společnosti mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e CAGR Přijaté sázky % z toho: Sázky % Poplatky % Vyplacené výhry % % ze sázek -79.7% -81.2% -82.2% -83.3% -84.2% -85.0% -85.7% - Hrubý příjem % Srážková daň % Ostatní výnosy % Provozní výnosy % Ve struktuře nákladů hrají nejvýznamnější roli personální náklady, které tvořily v roce 2009 přibližně 44 % všech nákladů. Dalšími významnými položkami jsou zdanění příjmů ze sázek (v České republice, viz. výše) a provozní leasing. Do budoucna neočekáváme výraznější změny ve struktuře nákladů. Graf 3: Struktura provozních nákladů (2009) Marketing a reklama 5% Materiál 5% Ostatní 12% Zdanění příjmů ze sázek 13% Provozní leasing 17% Odpisy 4% Personální náklady 44% Zdroj: Fortuna

7 Celkově by průměrný roční růst provozních nákladů měl dosáhnout 3,3 % (CAGR ) a to především kvůli rostoucím nákladům na daň v ČR a růstu personálních nákladů. Za růstem personálních nákladů v naší projekci je především postupný pozvolný nárůst mezd. Počet zaměstnanců očekáváme stabilní v tomto roce a velmi pozvolný pokles v následujících letech (přibližně o 0,5 % ročně). Tabulka 3: Projekce nákladů mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e CAGR Zdanění příjmů ze sázek -7,0-6,6-7,3-8,0-8,7-9,2-9,6 5,5% Personální náklady -23,5-25,3-26,3-27,0-27,7-28,4-29,1 3,6% Odpisy -2,1-2,6-2,6-2,7-2,8-2,9-3,0 5,7% Ostatní provozní náklady -20,6-21,0-22,0-22,5-23,0-23,0-23,0 1,8% Celkové provozní náklady -53,2-55,4-58,3-60,2-62,2-63,4-64,6 3,3% Jako výsledek uvedené projekce provozních nákladů a výnosů očekáváme růst provozního zisku v projektovaném období o 2,5 % CAGR. Finanční náklady by měly růst jen velmi pozvolna díky tomu, že společnost plánuje udržovat poměr čistého dluhu k EBITDA na současné úrovni (okolo 1). Nižší efektivní daň oproti nominálním sazbám v jednotlivých státech (ČR: 19 %, Slovensko: 19 % a Polsko: 20 %) je především díky tomu, že v ČR se poplatky ze sázek nezahrnují do daňového základu. Tabulka 4: Projekce čistého zisku mn EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e CAGR Provozní výnosy 74,6 77,6 81,1 83,4 85,9 87,7 89,4 3,1% Provozní náklady -53,2-55,4-58,3-60,2-62,2-63,4-64,6 3,3% Provozní zisk (EBIT) 21,4 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 2,5% Finanční náklady (čisté) -2,1-2,2-2,2-2,3-2,3-2,4-2,4 2,8% Zisk před zdaněním 19,4 20,1 20,7 21,0 21,4 21,9 22,4 2,4% Daň z příjmu -2,4-3,0-3,3-3,4-3,4-3,5-3,6 6,7% Efektivní daň -12,5% -15,0% -16,0% -16,0% -16,0% -16,0% -16,0% Čistý zisk z pokračujících operací 16,9 17,0 17,4 17,6 18,0 18,4 18,8 1,7% Ocenění Fundamentální ocenění Pro ocenění společnosti používáme dvoustupňový FCFF mode založený na diskontování volných peněžních toků náležících investorům (free cash flow to firm). První fáze (do roku 2015) reflektuje detailní projekci finančních výkazů pro jednotlivé roky a součet současné hodnoty volných peněžních toků. Ve druhé fázi pak počítáme pokračující hodnotu ke konci roku Fundamentální cena je pak součtem těchto dvou složek očištěným o hodnotu čistého dluhu. Pro potřeby diskontování na současnou hodnotu používáme váženou průměrnou cenu kapitálu společnosti (WACC). Výpočet WACC je uveden v tabulce 5. Bezriziková úroková míra vychází z úrokových sazeb dlouhodobých vládních dluhopisů a je váženým průměrem (podle provozních výnosů) sazeb v ČR, Slovensku a Polsku. Rizikovou prémii jsme vzhledem k regionu a odvětví stanovily na úrovní 6 %. V druhé fázi našeho modelu, při výpočtu pokračující hodnoty, počítáme s mírným nárůstem bezrizikové úrokové míry a ceny dluhu, které jsou nyní na relativně nízkých úrovních. Tabulka 5: Faktory pro výpočet WACC 1.fáze Pokračující hodnota Bezriziková úroková sazba 3,8% 4,3% Beta 1 1 Riziková přirážka 6,0% 6,0% Náklady na vlastní kapitál 9,8% 10,3% Náklady dluhu 4,2% 4,7% Efektivní sazba daně 13,0% 13,0% Náklady dluhu po zdanění 3,7% 4,1% Váha kapitálu na finančních zdrojích 71,5% 71,5% Váha dluhu na finančních zdrojích 28,5% 28,5% WACC 8,1% 8,5% Zdroj: Fortuna, Atlantik FT, Bloomberg

8 V tabulce 6 je pak uveden výpočet fundamentální hodnoty společnosti. Při výpočtu pokračující hodnoty očekáváme dlouhodobý udržitelný růst (po roce 2015) o 1% ročně. Z našeho modelu nám vychází současná fundamentální hodnota společnosti 245 mil. EUR, což je 4,7 EUR na jednu akcii. Tabulka 6: DCFF model 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 1. fáze EBIT 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 daň z EBITu -2,9-3,0-3,0-3,1-3,2-3,2 Odpisy 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 Změny v pracovním kapitálu -7,1 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 Kapitálové výdaje (CAPEX) -3,4-4,1-4,1-4,3-4,6-4,8 Volné peněžní toky náležící investorům 11,5 19,1 19,2 19,5 19,7 19,9 Současná hodnota peněžních toků 11,3 17,4 16,2 15,2 14,2 13,3 Současná hodnota první fáze Pokračující hodnota 88,2 2. fáze 267,0 2. fáze Současná cena pokračující hodnoty (2. fáze) 178,5 Celkem Součet současné hodnoty obou fází 266,2 Čistý dluh -21,3 Současná fundamentální hodnota společnosti 244,9 cena na akcii 4,7 Zdroj: Fortuna, Atlantik FT Citlivost vůči dlouhodobému růstu a diskontní sazbě Výpočet hodnoty společnosti je citlivý na projekce dlouhodobého růstu. Vývoj úrokových sazeb a s tím spojené náklady na kapitál se mohou také v průběhu času výrazně měnit. V Tabulce 7 jsme proto připravili analýzu citlivosti cílové ceny na tyto hlavní faktory. Zdůrazňujeme, že změny v ceně kapitálu se vztahují pouze pro výpočet pokračující hodnoty ve 2. fázi našeho modelu. Sazba, kterou používáme v první fázi (8,1 % se nemění). Tabulka 7: Citlivost hodnoty na akcii na cenu kapitálu a dlouhodobý růst v EUR WACC pro výpočet pokračující hodnoty 6,5% 7,5% 8,5% 9,5% 10,5% Dlouhodobý růst: 0,0% 5,3 4,7 4,3 3,9 3,6 0,5% 5,6 5,0 4,5 4,1 3,7 1.0% 6,0 5,3 4,7 4,2 3,9 1,5% 6,5 5,6 5,0 4,5 4,1 2.0% 7,1 6,0 5,3 4,7 4,2 Zdroj: Projekce ATLANTIK FT; Ocenění podle relativního srovnání Pro účely relativního srovnání jsme zvolili společnosti zabývající se hazardními hrami, které jsou zahrnuty v indexu zábavního průmyslu Bloombergu (Bloomberg EMEA Entertainment Index). Jako nejvhodnější ukazatel pro srovnání používáme poměr EV / EBITDA (očekávané hodnoty ke konci roku 2010). Při aplikaci mediánu trhu (6,4) na projektovanou EBITDU nám vychází současná hodnota jedné akcie 4 eura, což je o 15 % méně než naše fundamentální hodnota vypočítaná na základě DCFF modelu. Důvodů, proč je relativní ocenění nižší může být více. Jednak jsou to vyšší ziskové marže Fortuny a jednak je to výrazně více konkurenční prostředí na hlavních trzích, kde srovnávané společnosti podnikají (především Velká Británie). Fortuna na svých klíčových trzích má velmi silné postavení, omezenou konkurenci v stále ještě dominantním sázení na pobočkách a relativně omezené možnosti vstupu dalších konkurentů na trh. Relativní srovnání bereme jen jako doplňkovou metodu, jelikož nezohledňuje rozdílné charakteristiky jednotlivých společností a trhů.

9 Tabulka 8: Relativní srovnání P/E 2010 EV/EBITDA 2010 Výkonnost od začátku roku Dividendový výnos OPAP SA 8,5 3,0-23,3% - LOTTOMATICA SPA 12,7 6,3-16,8% 6,0% LADBROKES PLC 9,3 6,7-1,6% 5,1% BWIN INTERACTIVE ENTERTAINME 14,5 10,5-9,3% 2,1% PADDY POWER PLC 16,8 10,0 14,3% 2,6% WILLIAM HILL PLC 8,7 5,8-10,8% 4,6% PARTYGAMING PLC 12,6 9,4 7,8% 0,0% RANK GROUP PLC 12,8 5,8 55,9% 1,8% CODERE SA 8,6 4,1 27,6% - SPORTINGBET PLC 9,7 5,2 4,8% 2,4% BETSSON AB 10,4 7,4 2,6% - SNAI SPA 14,3 6,5-10,0% 1,8% Medián 11,5 6,4 0,5% 2,4% Fortuna - implikovaná hodnota na akcii 3,8 4,0 - - Zdroj: Bloomberg, projekce Atlantik FT Doporučení Stanovená fundamentální cena nezahrnuje aktuální růstové projekty, z nichž může mít výraznější dopad na hodnotu společnosti především očekávané spuštění loterie v České republice. V současné době je však obtížné jakkoliv predikovat úspěšnost projektu a rychlost s jakou se Fortuně bude dařit získávat tržní podíl. Z tohoto důvodu považujeme za vhodnější zahrnout do ocenění pouze současné pokračující operace společnosti. Naše ocenění vychází z modelu diskontovaných peněžních toků náležících investorům společnosti (DCFF model). Podle tohoto modelu nám vychází současná fundamentální hodnota 4,7 EUR za akcii, což je o 4,4 % výše než je horní hranice upisovacího rozpětí. Cenu okolo horní hranice (4,5 euro za akcii) bychom tak považovali z pohledu atraktivity pro investory spíše za neutrální. Aby akcie nabízela alespoň 10% potenciál, doporučujeme účast v IPO při ceně do 4,25 EUR za akcii. Očekáváme, že o emisi bude poměrně solidní zájem, především ze strany retailových investorů a solidní poptávku mohou vyprodukovat rovněž institucionální investoři v Polsku. Hlavní faktory, které k tomu mohou pomoci, jsou stabilita hospodářských výsledků, očekávaný vysoký dividendový výnos, zavedená známá značka a vstřícnost managementu a transparentnost zveřejňovaných informací při přípravě IPO.

10 Přílohy Výkaz zisků a ztrát mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Přijaté sázky 337,9 389,1 434,6 502,5 558,7 619,1 686,1 Vyplacené výhry -253,2-298,0-338,1-399,6-450,6-506,1-567,9 Hrubý zisk ze sázek 84,7 91,1 96,5 102,9 108,1 113,0 118,2 Srážková daň -11,2-14,4-16,3-20,4-23,2-26,2-29,7 Ostatní příjmy 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Provozní výnosy 74,6 77,6 81,1 83,4 85,9 87,7 89,4 Zdanění výnosu ze sázek -7,0-6,6-7,3-8,0-8,7-9,2-9,6 Personální náklady -23,5-25,3-26,3-27,0-27,7-28,4-29,1 Odpisy a oprávky -2,1-2,6-2,6-2,7-2,8-2,9-3,0 Ostatní provozní výnosy 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Ostatní provozní náklady -21,5-22,0-23,0-23,5-24,0-24,0-24,0 Celkové provozní náklady -53,2-55,4-58,3-60,2-62,2-63,4-64,6 Provozní nízk (EBIT) 21,4 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 Finanční náklady -2,1-2,2-2,2-2,3-2,3-2,4-2,4 Zisk před zdaněním 19,4 20,1 20,7 21,0 21,4 21,9 22,4 Daň z příjmu -2,4-3,0-3,3-3,4-3,4-3,5-3,6 Čistý zisk z pokračujících operací 16,9 17,0 17,4 17,6 18,0 18,4 18,8 Rozvaha mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Goodwill 47,7 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 Nehmotný majetek 7,1 7,8 9,0 9,9 10,9 12,0 13,2 Dlouhodobý hmotný majetek 4,6 4,7 5,0 5,5 6,1 6,7 7,3 Ostatní dlouhodobá aktiva 32,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Dlouhodobá aktive celkem 92,0 67,5 69,0 70,4 71,9 73,6 75,5 Pohledávky 1,1 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 Ostatní krátkodobá aktiva 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hotovost a hotovostní ekvivalenty 21,1 29,7 27,6 28,1 28,6 28,8 28,8 Krátkodobá aktiva celkem 29,1 32,4 30,5 31,1 31,8 32,2 32,4 CELKOVÁ AKTIVA 121,1 99,9 99,5 101,5 103,7 105,8 107,9 mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Vlastní kapitál 43,2 52,7 51,1 52,2 53,5 54,8 56,1 Dlouhodobé bankovní úvěry 18,8 24,0 23,5 20,0 15,0 14,0 19,0 Ostatní dlouhodobé závazky 10,1-0,7 0,1-0,6-1,7-2,4-2,0 Dlouhodobé závazky celkem 29,0 23,3 23,6 19,4 13,3 11,6 17,0 Závazky a rezervy 26,8 20,9 21,8 22,4 23,0 23,4 23,9 Splatná část dlouhodobých úvěrů 20,7 2,0 2,0 6,5 13,0 15,0 10,0 Ostatní krátkodobé závazky 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Krátkodobé závazky celkem 48,9 23,9 24,8 29,9 37,0 39,4 34,9 ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL 121,1 99,9 99,5 101,5 103,7 105,8 107,9 Poměrové ukazatele e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e EBIT 21,4 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 EBIT marže 28,7% 28,6% 28,2% 27,8% 27,6% 27,7% 27,7% EBITDA 23,5 24,8 25,5 25,9 26,5 27,2 27,7 EBITDA marže* 40,9% 40,4% 40,5% 40,7% 41,0% 41,4% 41,8% Návratnost vlastního kapitálu 39,2% 32,4% 34,0% 33,7% 33,6% 33,6% 33,5% Zisk na akcii z pokr. činností 0,34 0,33 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 Dividenda na akcii - 0,36 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 Výplatní poměr - 95% 95% 95% 95% 95% 95% Zdroj: Fortuna, Atlantik FT; *očištěno o zdanění výnosů ze sázek v ČR

11 KONTAKTY Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí a zahraniční společnosti Radúz Šrom Obchodování domácí a zahraniční společnosti Barbora Stieberová Obchodování domácí a zahraniční společnosti Tereza Jalůvková Obchodování domácí a zahraniční společnosti David Nový Obchodování domácí a zahraniční společnosti Jan Jirout Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Křejpská Klientské služby Oddělení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníček Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, těžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávička Bankovnictví, finanční služby Petr Sklenář Makroekonomika, dluhopisy Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Martin Kujal Vedoucí pro investice Petr Posker Portfolio manažer Marek Janečka Portfolio manažer Miroslav Paděra Portfolio manažer ATLANTIK finanční trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK

12 Právní prohlášení ATLANTIK FT finanční trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK FT ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. (tvůrce trhu market maker všech titulů obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s.) oprávněný poskytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK FT v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy obchodníka a vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení připravuje a rozšiřuje investiční doporučení. Činnost ATLANTIKu FT podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1 ATLANTIK FT v souladu s vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení rozšiřuje investiční doporučení, přičemž v tomto dokumentu jsou zmíněny některé důležité informace a upozornění s tvorbou a šířením investičních doporučení spojené. ATLANTIK FT uveřejňuje investiční doporučení vytvořená zaměstnanci ATLANTIK FT (dále je Analytici ). Analytici vytvářející investiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu. Stupně investičního doporučení ATLANTIK FT používá následující stupně investičních doporučení: Koupit/BUY předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je větší, než minimální teoretický požadovaný výnos pro danou akcii. Tento požadovaný výnos je určen jako součet výnosu bezrizikového aktiva (nejdelší státní dluhopis ČR) a součinu koeficintu beta a rizikové prémie (určené individuálně pro každou společnost a odvozené od rizikové prémie pro český trh). Držet/HOLD předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je menší, než minimální teoretický požadovaný výnos pro danou akcii, ale zároveň větší než výnos bezrizikového aktiva. Prodat/SELL předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je menší než výnos bezrizikového aktiva. Metody oceňování ATLANTIK FT při oceňování společností a investičních projektů používá v prvé řadě metodu diskontovaných cash flow (FCFE nebo DDM). Metoda relativního srovnání je nedílnou součástí každého ocenění, ale slouží spíše jako test vypovídací schopnosti diskontní metody, a to z těchto důvodů: (i) rozdílné účetní standardy; (ii) rozdílná velikost firem; (iii) dostupnost informací; (iv) dopad akvizic a dceřiných společností na strukturu účetních rozvah; (v) rozdílné dividendové politiky; a (vi) rozdílná očekávání budoucích ziskových marží. Pokud se fundamentální ocenění a interval hodnot na základě relativního srovnání v zásadě shodují, je to známka správnosti projekcí cash flow a dalších klíčových předpokladů diskontovacího modelu (zvláště diskontní faktor, růst v tzv. nekonečné fázi, kapitálová struktura, apod.). V opačném případě je nutno najít faktory vedoucí k zásadní rozdílnosti obou oceňovacích metod. Opatření bránící vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním nástrojům: Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučení konkrétního stupně a směru. Společnost v rámci dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a organizace vnitřního provozu společnosti uplatňuje postupy a pravidla stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, které brání vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním nástrojům obsaženým v investičních doporučeních šířených ATLANTIKem FT. Další upozornění ATLANTIK FT a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, včetně členů statutárních orgánů, vedoucích zaměstnanců anebo jiných zaměstnanců, mohou obchodovat s investičními nástroji či uskutečňovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné době nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, ať již jako komisionář, zprostředkovatel či v jiném právním postavení, na veřejném trhu či jinde. Makléři a ostatní zaměstnanci ATLANTIK FT a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentář k trhu nebo obchodní strategie svým klientům a vlastnímu oddělení obchodování, které odráží názory, jež jsou v rozporu s názory vyjádřenými v investičních doporučeních. Investoři by měli investiční doporučení považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Investiční analýzy a doporučení vydávané ATLANTIK FT a/nebo s ní propojenými osobami byly připraveny v souladu s pravidly chování a interními předpisy pro zvládání konfliktů zájmů ve spojení s investičními doporučeními. Přehled změn stupně investičního nástroje, na který ATLANTIK FT vydal investiční doporučení, a jeho cenového cíle během posledních 12 měsíců je uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: Emitent nebyl před vydáním tohoto doporučení s ním seznámen a doporučení tedy nebylo nijak změněno nebo upraveno na základě jeho žádosti. Samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi a Zákazník za ně nese plnou zodpovědnost. Přestože investiční doporučení ATLANTIK FT jsou analytiky ATLANTIKu FT připravována v dobré víře kvalifikovaně, čestně a s odbornou péčí, nemůže ATLANTIK FT přijmout odpovědnost a zaručit úplnost nebo přesnost informací v nich uvedených s výjimkou údajů vztahujících se k ATLANTIK FT. Investiční doporučení sdělují názor analytiků ATLANTIKu FT ke dni zveřejnění a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Úspěšné investice v minulosti nejsou zárukou stejných výsledků v budoucnosti. Investiční doporučení nepředstavují v žádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Jednotlivé investiční nástroje nebo strategie v investičních doporučeních zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Investiční doporučení mají sloužit investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičních doporučeních. Tito investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní finanční situace. Hodnota či cena jakýchkoliv investic se může měnit. V souladu s tím mohou investoři získat prostředky menší, než byla jejich původní investice. Úspěšné investice v minulosti nezaručují příznivé výsledky do budoucna ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Lubelski Wegiel Bogdanka

Lubelski Wegiel Bogdanka Lubelski Wegiel Bogdanka Nabídka převzetí od NWR Návrh na převzetí NWR oznámila nabídku na převzetí 100 % polské těžařské společnosti Bogdanka za 100,75 PLN/akcie. Tato cena znamená prémii 13% k tržní

Více

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group Výsledky za 3Q 2010 bez překvapení v mil. EUR 9M 2010 r/r 9M 2009 odhad AFT odhad Předepsané pojistné 6 538 7,1% 6 106 6 590 6 Trhu 564 Čisté získané pojistné 5 919 10,1% 5 374 5

Více

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Powszechny Zakład Ubezpieczeń Informace k probíhajícímu IPO Souhrn V současné době probíhá primární úpis akcií (IPO) největší polské pojišťovny PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń). V tomto reportu přinášíme

Více

American International Assurance

American International Assurance American International Assurance Prodej asijské části pojišťovny AIG Kontakt Atlantik FT se účastní úpisu AIA a objednávky přijímá do 20.10. 2010, 12:00. Kontakt na tradera: David Nový, tel. 225 010 228.

Více

Agriculture Bank of China

Agriculture Bank of China Agriculture Bank of China Pravděpodobně největší IPO v historii Souhrn V současné době se připravuje IPO poslední ze čtveřice velkých čínských bank, která doposud není obchodovaná na burze. Agriculture

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

General Motors. Největší americká automobilka se vrací na akciové trhy. Kontakt. Shrnutí IPO

General Motors. Největší americká automobilka se vrací na akciové trhy. Kontakt. Shrnutí IPO General Motors Největší americká automobilka se vrací na akciové trhy Kontakt Atlantik finanční trhy nabízí klientům účast na IPO General Motors a objednávky přijímá do úterý 16. listopadu 2010, 17:00.

Více

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - -

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - - PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d t/t ytd Dow Jones USA 11,573 0.1 0.6 9.7 S&P 500 USA 1,257-0.2 1.1 11.6 Nasdaq USA 2,666-0.2 1.1 16.3 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,865-0.2 0.7-3.4 DAX Německo 7,058-0.1

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 29. srpna 2012 Agenda Úvod Radim Haluza, generální ředitel Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 Michal Vepřek, finanční ředitel Prostor

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

JSW Primární emise akcií

JSW Primární emise akcií JSW Primární emise akcií 13. VI. 2011 JSW Jastrzebska Spolka Weglowa SA JSW je polská těžařská společnost, která se zabývá produkcí koksovatelného uhlí a koksu, a je největším těžařem koksovatelného uhlí

Více

ISOVOLTAIC AG Primární emise akcií

ISOVOLTAIC AG Primární emise akcií ISOVOLTAIC AG Primární emise akcií 4. IV. 2011 ISOVOLTAIC AG Isovoltaic AG je rakouská společnost vyrábějící ochranné fólie pro solární panely, které poskytují ochranu před povětrnostními vlivy a mechanickým

Více

Tabulka 1: Informace o IPO Základní informace o IPO Počet nabízených akcií. Max. cena akcie

Tabulka 1: Informace o IPO Základní informace o IPO Počet nabízených akcií. Max. cena akcie AVG Technologies Český producent antivirového softwaru vstupuje na burzu v New Yorku 25.1. 2012 SHRNUTÍ Základní informace o IPO AVG Technologies, společnost poskytující antivirový software, nabídne jako

Více

Fio banka Analýzy a doporučení

Fio banka Analýzy a doporučení Fio banka Analýzy a doporučení Popis společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Fio banka, a.s. 17.6.2011 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Základní informace o společnosti: Adresa společnosti: Jastrzębska

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,559 0.2 0.9 9.6 S&P 500 USA 1,259 0.3 1.9 11.8 Nasdaq USA 2,671 0.1 2.1 16.6 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,870-0.3 1.0-3.3 DAX Německo

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

13. září 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

13. září 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,463 0.5 0.1-0.8 S&P 500 USA 1,110 0.5 0.5-1.5 Nasdaq USA 2,242 0.3 0.4-2.1 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,780-0.1 1.2-6.3 DAX Německo

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015 KOMERČNÍ BANKA ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ 7. srpna 2015 Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q 2015 2Q 2014 y/y Oček. J&T Konsensus Provozní výnosy 7 500 7 460 1% 7 473 7 501

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,945 1.8 0.8 3.8 S&P 500 USA 1,161 2.1 1.1 3.0 Nasdaq USA 2,400 2.4 0.9 4.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,759 2.1-0.6-7.0 DAX Německo

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP VÝSLEDKY LEDOVOU SPRCHOU PRO INVESTORY, CÍLOVÁ CENA V REVIZI 9. března 2015 Náš pohled na společnost Výsledy Fortuny za rok 2014 byly první prezentací pro investory po výrazných

Více

Tabulka 1: Informace o IPO Základní informace o IPO Počet nabízených akcií Počet akcií po IPO. Max. cena akcie

Tabulka 1: Informace o IPO Základní informace o IPO Počet nabízených akcií Počet akcií po IPO. Max. cena akcie Zynga IPO největšího producenta online her 7.12. 2011 Shrnutí Základní informace o IPO Společnost Zynga je v současnosti lídrem trhu v oblasti výroby a provozování online her. Zynga je známa populárními

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A Visa Lídr na rostoucím trhu 19.11. 2013 Visa - tržní cena 200 USD Investiční horizont: Dlouhodobý (1 rok a více) Základní informace Visa je dominantní hráč na trhu debetních a kreditních karet s přibližně

Více

Glencore International

Glencore International Glencore International Největší IPO roku 2011 9.5. 2011 Shrnutí Základní informace o IPO Společnost Glencore International, největší světový obchodník s komoditami, nabízí v primárním úpisu akcií (IPO)

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 -

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 - Analýzy a doporučení Aktualizace cílové ceny a doporučení Erste Group Bank AG Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč AKCIE ERSTE BANK Nové doporučení: Akumulovat Předešlé doporučení: Držet Cílová cena:

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

VIENNA INSURANCE GROUP

VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA INSURANCE GROUP VÝSLEDKY BEZ PŘEKVAPENÍ; ATRAKTIVNÍ VALUACE; VYSOKÁ DIVIDENDA 26. srpna 2015 v mil. EUR 1H 2015 1H 2014 r/r J&T Kons. Hrubé předepsané pojistné 4 908 4 984-2% 4 992 5 022 Čisté získané

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD Synergie z akvizice Allerganu 26.5. 215 Pharma index 25 35 2 15 3 25 2 Aktuální tržní cena: 31 USD 1 15 1 5 5 6-12 9-12 12-12 3-13 6-13 9-13 12-13 3-14 6-14 9-14 12-14 3-15 BBG pharma index Zdroj: Bloomberg,

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Petrobras. Petrobras. Největší emise akcií v historii kapitálových trhů. 15. srpna 2010. Souhrn. Harmonogram 53 USD

Petrobras. Petrobras. Největší emise akcií v historii kapitálových trhů. 15. srpna 2010. Souhrn. Harmonogram 53 USD Petrobras Největší emise akcií v historii kapitálových trhů Souhrn Od 13. do 22. září se uskuteční úpis nových akcií společnosti Petrobras. Petrobras (Petróleo Brasileiro) je brazilská těžařská a rafinérská

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ERSTE GROUP BANK PRODAT DOBRÁ BANKA ZA ŠPATNOU CENU. 15. května 2015. Doporučení a pohled na společnost. 25,0 EUR (684 Kč) 27,0 EUR (740 Kč)

ERSTE GROUP BANK PRODAT DOBRÁ BANKA ZA ŠPATNOU CENU. 15. května 2015. Doporučení a pohled na společnost. 25,0 EUR (684 Kč) 27,0 EUR (740 Kč) ERSTE GROUP BANK DOBRÁ BANKA ZA ŠPATNOU CENU kons., IFRS (mil. EUR) e2015 r/r e2016 r/r e2017 r/r Celkové provozní výnosy 6 757-1,8% 6 907 2,2% 7 096 2,7% Čistý úrokový výnos 4 422-1,6% 4 545 2,8% 4 710

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A Pegas Nonwovens Po pěkném růstu očekáváme korekci IFRS kons. (tis. EUR) 2014 2015e 2016e 2017e Tržby 230 547 230 625 232 931 250 265 - r/r změna 15,7% 0,0% 1,0% 7,4% EBITDA 47 202 44 936 43 423 44 333

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s.

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Analýzy a doporučení Komerční banka, a.s. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Nové doporučení: držet Původní doporučení: držet Nová cílová cena: 4 301 Kč Původní cílová cena: 4 079 Kč 2.1.2014 Komerční banka,

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více