Fortuna Entertainment Group

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fortuna Entertainment Group"

Transkript

1 Fortuna Entertainment Group Informace k IPO; Ocenění společnosti mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Celkové přijaté sázky 337,9 389,1 434,6 502,5 558,7 619,1 686,1 Hrubý zisk ze sázek (gross win) 84,7 91,1 96,5 102,9 108,1 113,0 118,2 Provozní výnosy 74,6 77,6 81,1 83,4 85,9 87,7 89,4 Celkové provozní náklady -53,2-55,4-58,3-60,2-62,2-63,4-64,6 Provozní zisk (EBIT) 21,4 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 Čisté finanční náklady -2,1-2,2-2,2-2,3-2,3-2,4-2,4 Zisk před zdaněním 19,4 20,1 20,7 21,0 21,4 21,9 22,4 Daň z příjmu -2,4-3,0-3,3-3,4-3,4-3,5-3,6 Čistý zisk z pokračujících operací 16,9 17,0 17,4 17,6 18,0 18,4 18,8 Souhrn Fortuna patří k největším sázkovým kancelářím na trhu v České republice, Slovensku a Polsku. Kromě samotného kurzového sázení na pobočkách poskytuje dále on-line sázení, různé virtuální a numerické hry a v letošním roce získala licenci na provozování loterie v České republice V rámci IPO plánuje současný jediný akcionář (finanční skupina Penta) prodat 16,17 mil. stávajících akcií (včetně nadalokační opce) a dále vydat 2 mil. nových. Po uskutečnění transakce bude Penta držet 65% podíl ve společnosti. Zbývajících 35 % budou představovat volně obchodované akcie (free float). Důvodem pro emisi je především získání nového kapitálu pro zpuštění projektu loterie v České republice. Stanovená fundamentální cena nezahrnuje aktuální růstové projekty, z nichž může mít výraznější dopad na hodnotu společnosti především očekávané spuštění loterie v ČR. V současné době je však obtížné jakkoliv predikovat úspěšnost projektu a rychlost s jakou se Fortuně bude dařit získávat tržní podíl. Z tohoto důvodu považujeme za vhodnější zahrnout do ocenění pouze současné pokračující operace společnosti. Naše ocenění vychází z modelu diskontovaných peněžních toků náležících investorům společnosti (DCFF model). Podle tohoto modelu nám vychází současná fundamentální hodnota 4,7 EUR za akcii, což je o 4,4 % výše než je horní hranice upisovacího rozpětí. Cenu okolo horní hranice (4,5 euro za akcii) bychom tak považovali z pohledu atraktivity pro investory spíše za neutrální. Aby akcie nabízela alespoň 10% potenciál, doporučujeme účast v IPO při ceně do 4,25 EUR za akcii. Očekáváme, že o emisi bude poměrně solidní zájem, především ze strany retailových investorů a solidní poptávku mohou vyprodukovat rovněž institucionální investoři v Polsku. Hlavní faktory, které k tomu mohou pomoci, jsou stabilita hospodářských výsledků, očekávaný vysoký dividendový výnos, zavedená známá značka a vstřícnost managementu a transparentnost zveřejňovaných informací při přípravě IPO. Harmonogram IPO: října příjem objednávek do IPO (book building) 20. října 17:00 konec přijímání objednávek ze strany Atlantiku FT 22. října stanovení ceny úpisu a oznámení alokace 22. října začátek podmíněného obchodování na pražské burze (ještě není potvrzeno, Fortuna zamýšlí požádat o schválení) 27. října zahájení řádného obchodování na pražské burze 28. října zahájení obchodování na varšavské burze

2 Rizika a příležitosti Rizika: - Případná změna v regulaci či zdanění by mohla negativně ovlivnit budoucí hospodaření společnosti - Licence, na základě které společnost podniká, mají jen omezenou dobu platnosti (ČR-10 let, Slovensko-5, Polsko 6 let) a musí být pravidelně prodlužovány - Silná konkurence ze strany zahraničních subjektů v oblasti on-line sázení - Odliv zákazníků z poboček na on-line kanály, které poskytují nižší ziskové marže - Zpoždění uvolnění regulace v Polsku může přibrzdit růst tohoto trhu Příležitosti: Známá, dobře zavedená značka na všech klíčových trzích Relativně stabilní odvětví s nízkou volatilitou zisků, které není výrazněji ovlivněno ekonomickými cykly Očekávaný vysoký dividendový výnos (6-8 %) Potenciál rychlé expanze na polském trhu po uvolnění regulace Zkušený management Nízká kapitálová náročnost další expanze díky využívání spolupráce s partnerskými společnostmi Základní informace o společnosti Fortuna patří k největším sázkovým kancelářím v regionu střední Evropy, kde provozuje více jak prodejních míst v České republice, Slovensku a Polsku. Kromě samotného kurzového sázení na pobočkách poskytuje dále on-line sázení, různé virtuální a numerické hry a v letošním roce získala licenci na provozování loterie v České republice. Společnost byla založena v roce 1990 čtyřmi soukromými osobami a stala se průkopníkem kurzového sázení v regionu střední Evropy. O rok později byla založena sesterská společnost Terno na Slovensku. V roce 2005 koupila obě společnosti investiční skupina Penta a v roce 2006 rozšířila své aktivity, prostřednictvím akvizice sázkové kanceláře Profesional, také na polský trh. V rámci příprav na IPO byla v minulém roce založena společnost Fortuna Entertainment Group se sídlem v Holandsku, která zastřešuje všechny aktivity skupiny a jejíž akcie budou obchodované na burze. Akcionářská struktura Jediným akcionářem společnosti je v současné době finanční skupina Penta, která si zachová většinový podíl (přibližně 65 %) i po uskutečnění IPO. V současné době má společnost 50 mil. akcií. V rámci IPO plánuje Penta prodat 13,8 mil. stávajících akcií a dále vydat 2 mil. nových. V rámci nadalokační opce (overallotment option) pak může prodat dalších 2,37 mil. stávajících akcií. Celkově tak po IPO, při využití nadalokační opce, bude Penta držet 33,83 z celkových 52 mil. kusů, což představuje 65% podíl. Zbývajících 35 % budou představovat volně obchodované akcie (free float). Tabulka 1: Akcionářská struktura Před IPO Po IPO (bez nadalokační opce) Po IPO (včetně nadalokační opce) Počet akcií % podíl Počet akcií % podíl Počet akcií % podíl Penta % % % Volně obchodované akcie 0 0% % % Celkem % % % Zdroj: Fortuna

3 Prodejní kanály Fortuna využívá dva hlavní prodejní kanály. Jednak pobočkovou síť, kde měla ke konci roku 2009 přibližně 1320 prodejních míst. Z tohoto počtu bylo kromě vlastních poboček také 250 míst, kde společnost využívá partnerské spolupráce. Další rozvoj pobočkové sítě bude směřován především do spolupráce s lokálními partnery, což má oproti vlastním pobočkám výhodu v minimalizaci investičních nákladů. Druhým kanálem je on-line sázení, kde se dá očekávat v následujících letech nejvýraznější růst. On-line sázení v současné době Fortuna nabízí v České republice a na Slovensku. V Polsku je prozatím zakázáno a čeká se na změnu legislativy, která se však očekává nejdříve od roku Současné projekty Loterie Tento projekt představuje v současné době nejvýraznější potenciál a v případě úspěšného spuštění by mohl výrazněji ovlivnit budoucí hospodaření Fortuny. Licenci na provozování loterijních her společnost získala v tomto roce a samotné spuštění se plánuje v roce Jako partnera si Fortuna pro tento projekt vybrala společnost Intralot, která je v této oblasti leadrem trhu. Intralot dodá terminály, software i ostatní know-how potřebné pro provozování loterie a nese tak většinu finančních rizik spojených s případným neúspěchem. Fortuna pak bude Intralotu vyplácet část ze zisku plynoucího z loterie. Tato forma realizace na jednu stranu snižuje potenciální ziskovost, na druhou však vyžaduje jen minimální investiční náklady a přesouvá většinu rizik na partnerskou společnost. Objem peněz vsazených v loterijních hrách dosáhl v roce 2009 částky 7,3 mld. Kč a dlouhodobě stagnuje. V současné době má dominantní postavení na tomto trhu Sazka. Fortuna očekává, že kromě přesunu části sázejících ze Sazky k Fortuně bude zároveň tvůrcem trhu a s jejím nástupem dojde k jeho růstu. Cílem Managementu je získat 20% tržní podíl do 5 let. Podle našeho názoru je získání tohoto podílu reálné, převážná část však bude na úkor Sazky, ohledně růstu trhu jsme spíše skeptičtí. Naše projekce a ocenění tento projekt nezahrnuje. Možný dopad projektu na hodnotu společnosti, při různých scénářích vývoje přineseme později. Sázková kancelář v Chorvatsku V lednu 2008 získala Penta akcie chorvatské Fortuna HR. Následně se tato společnost stala prostřednictvím různých transakcí přímo majetkem Fortuny. Nicméně díky probíhající restrukturalizaci a opoždění při zavádění legislativních změn bylo rozhodnuto o opětovném vyčlenění chorvatské pobočky ze skupiny Fortuna a převedení zpět na majoritního akcionáře (Pentu). Fortuna má zároveň opci na opětovné získání všech akcií za symbolickou cenu. Opce může být využita v průběhu 3 let (od 1. července 2011) v případě, že Fortuna HR dosáhne pozitivní EBITDA v třech po sobě jdoucích čtvrtletích. Využití opce je velmi nejisté a případný přínos chorvatských operací na hodnotu společnosti by nebyl příliš výrazný. Z těchto důvodů není ani Chorvatsko v našem modelu zahrnuto. FortunaWin FortunaWin byla založena v tomto roce se sídlem na Maltě. Jedná se o on-linovou platformu, která kromě sportovních sázek nabízí i jiné hazardní hry (kasino). V současné době se zaměřuje na maďarský trh, nicméně do budoucna je možné využití i na dalších trzích. Informace o IPO Důvodem pro emisi je především získání nového kapitálu pro zpuštění projektu loterie v České republice, což je jeden z klíčových projektů pro další růst společnosti. Jedním z dalších důvodů je také zhodnocení investice Penty do společnosti a její částečný exit z této investice. Majoritní akcionář zároveň nemůže prodávat další akcie dříve jak jeden rok po IPO (lock up period). Součástí nabídky je 13,83 mil. akcií, které jsou nyní v držení Penty a dále pak nově vydané akcie v objemu 2 mil. kusů. V rámci nadalokační opce může být dále prodáno 2,37 mil. současných akcií. Maximální počet nabízených akcií tak může dosáhnout 18,2 mil. kusů (35 % společnosti). Horní hranice cenového rozpětí v rámci IPO byla stanovena na 4,5 EUR. Celková kapitalizace společnosti při této maximální ceně by tak dosáhla 234 mil. EUR.

4 Harmonogram IPO: října příjem objednávek do IPO (book building) 20. října 17:00 konec přijímání objednávek ze strany Atlantiku FT 22. října stanovení ceny úpisu a oznámení alokace 22. října začátek podmíněného obchodování na pražské burze (ještě není potvrzeno, Fortuna zamýšlí požádat o 27. října zahájení řádného obchodování na pražské burze 28. října zahájení obchodování na varšavské burze Situace na trhu a postavení Fortuny Hazardní hry (gaming market) zahrnují široké spektrum her od sportovních kurzových zásek, přes loterie, výherní automaty, karetní hry a další hry provozovaných v kasinech či mimo ně. Podmínky všech těchto her jsou vždy nastaveny ve prospěch provozovatele, který tak získává relativně stabilní podíl ze vsazené částky. Trh hazardních her zaznamenal za posledních 10 let nepřetržitý růst v průměru o více jak 5 % ročně. Nicméně i zde se částečně projevily dopady globální ekonomické krize a v posledních letech se dynamika výrazně zpomalila. Struktura trhu se velmi liší podle jednotlivých regionů. Zatímco v severní Americe jsou nejoblíbenější kasina, následovaná pokerem a sportovními sázkami, v Evropě si drží pomyslné vedení sportovní sázky. Poměrně populární je zde, kromě pokeru a kasin, také bingo. V Asii a na Blízkém východě pak mají sportovní sázky naprostou dominanci na trhu. Trh střední a východní Evropy je v této oblasti poněkud specifický. K výraznějšímu rozmachu začalo docházet až v devadesátých letech a regulatorní omezení se v jednotlivých státech odbourávají postupně a poměrně pomalu. Na druhou stranu však díky této relativní nerozvinutosti trhu nabízí region v následujících letech potenciál rychlejšího růstu než vyspělé saturované trhy. Vzhledem k charakteristice odvětví je celý trh zásadním způsobem ovlivňován nastavením regulace a zdanění v jednotlivých státech. Jak již bylo uvedeno dříve, mezi hlavní trhy, na kterých Fortuna působí, patří Česká republika, Slovensko a Polsko. Česká republika Vývoj objemu peněz vsazených ve všech hazardních hrách v české republice zaznamenával v posledních letech relativně stabilní růst, průměrně o 9 % ročně v období Podíl kurzového sázení na hazardních hrách je pak stabilně nad úrovní 10 %, v roce 2009 dosahoval 11,5 %. V absolutních číslech byla celková vsazená částka na kurzových sázkách 14,6 mld. Kč, z čehož 5,8 % prostřednictvím on-line aplikací. Co se týče podmínek podnikání, tak pro udělení licence je potřeba, aby společnost měla sídlo na území České republiky, a vlastník nesmí být zahraničním subjektem. Online sázení bylo oficiálně povoleno od ledna 2009, přičemž sázková společnost musí mít zároveň pobočkovou síť. Kromě standardní daně z příjmů odvádí sázkové společnosti z hrubých výher (vsazená částka včetně všech poplatků snížená o vyplacené výhry) do 1 mld. Kč 15 % a 20 % z přesahující částky na veřejně prospěšné účely. Poplatky se nezahrnují do daňového základu pro výpočet korporátní daně. Z hlediska tržního podílu je Fortuna dvojkou na trhu s přibližně 32 %, za Tipsportem a před společností Chance, přičemž její podíl pozvolna postupně roste na úkor konkurence. Slovensko Dynamika slovenského trhu je výrazně vyšší než v případě toho českého. Vsazená částka do hazardních her jako celku rostla v průměru od roku 2005 o více jak 20 % ročně. Kurzové sázení pak rostlo pomaleji (13 % CAGR). V následujících letech však již očekáváme výrazné zpomalení tohoto růstu na úroveň 6-8 % ročně. Celková vsazená částka na kurzových sázkách byla v roce 2009 na úrovni 334 mil. EUR. Regulatorní rámec je poměrně liberální a umožňuje získání licence jak slovenským, tak zahraničním subjektům. Jako určité riziko na tomto trhu může být vnímáno to, že se licence uděluje pouze na 5 let. Online sázení je povoleno již od roku Kromě daně z příjmů musí sázkové společnosti odvádět státu 5 % z celkové vsazené částky.

5 Také na slovenském trhu je Fortuna dvojkou na trhu s přibližně stejným podílem jako na českém (32 %). Nicméně zde jsou pouze dva dominantní hráči, kromě Fortuny ještě Niké, která má přibližně 50% trhu. Také zde se tržní podíl Fortuny postupně zvyšuje na úkor především menších hráčů na trhu. Polsko Polský trh nabízí v současné době nejvýraznější potenciál růstu. Růst v posledních letech byl sice velmi rychlý (průměrně přes 20 % ročně v období Nicméně zůstává stále nejméně rozvinutý ze všech třech klíčových trhů. Celková vsazená částka na sportovní sázky dosáhla v roce 2009 přibližně 925 mil. PLN. Regulace trhu je velmi striktní a on-line sázení je stále postaveno mimo zákon. Na trhu však působí mnoho off-shorových společností a stát nemá žádné prostředky jak sázení přes internet postihovat. Případná změna legislativy by tak byla výraznou příležitostí pro další expanzi Fortuny na tomto trhu. Vsazená částka je snížena o 12 %, které jsou odváděny státu jako dodatečné zdanění (kromě daně z příjmů) a případná výhra je vypočítávána pouze z této snížené sázky. Na trhu působí tři silní hráči (včetně Fortuny), s přibližně stejným podílem na trhu okolo 29 %. Hospodaření Hospodářské výsledky Fortuny jsou poměrně stabilní bez výraznějších výkyvů. Očekáváme, že toto vydrží i v následujících letech. Hlavním trendem, s kterým počítáme v našem modelu je nadále pokračující rychlý (dvouciferný) růst přijatých sázek, který však bude provázen klesajícími maržemi díky zvyšujícímu se podílu on-line sázek. Na úrovni čistého zisku by tak měl být růst výrazně pomalejší. Celkové přijaté sázky, včetně poplatků (amount staked) by měly, dle naší projekce v následujících letech růst přibližně o 11 % ročně. Výraznější výkyv pak může být spojený s povolením on-line sázení v Polsku, s kterým my počítáme od roku U poplatků neočekáváme další růst, jelikož poplatky spojené s internetovým sázením budou kompenzovány klesajícími poplatky na pobočkách. Graf 1: Celkové přijaté sázky mil. EUR Vyplacené výhry tvoří dlouhodobě přibližně 80 % vsazené částky. Nicméně do budoucna počítáme s postupným nárůstem tohoto poměru. To je dáno tím, že marže, která plyne sázkové kanceláři ze sázek je u on-line sázení nižší. Zatímco u sázek uzavřených na pobočce dosahuje tato marže přes 20 %, například u internetových sázek v průběhu zápasu (live sázky) je pouze 5 %. Nižší marže se na druhou stranu kompenzuje výrazně vyššími objemy sázek na jednoho zákazníka než je tomu na pobočce Sázky Poplatky

6 Graf 2: Sázky versus vyplacené výhry mil. EUR % 84.2% 83.3% % 81.2% % % Výše sázek Vyplacené výhry Podíl výher na sázkách 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% Příjmy (revenues) Fortuny, tedy přijaté sázky (včetně poplatků) po odečtení vyplacených výher a srážkových daní (withholding tax) ze sázek, by měly v budoucnu růst výrazně pomaleji, než samotné sázky. Očekáváme průměrný roční růst (CAGR ) o 3,1 %. Srážková daň zahrnuje 5% daň z objemu vsazených částek na Slovensku a 12% z celkové sázky (sázka je o tuto sazbu snížena) v Polsku. Mimořádné zdanění v České republice (přibližně 15 % z hrubých výher) se ve výkazu zisků a ztrát reportuje jako součást provozních nákladů. V tabulce 2 je uvedena naše projekce příjmů společnosti. Tabulka 2: Projekce příjmů společnosti mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e CAGR Přijaté sázky % z toho: Sázky % Poplatky % Vyplacené výhry % % ze sázek -79.7% -81.2% -82.2% -83.3% -84.2% -85.0% -85.7% - Hrubý příjem % Srážková daň % Ostatní výnosy % Provozní výnosy % Ve struktuře nákladů hrají nejvýznamnější roli personální náklady, které tvořily v roce 2009 přibližně 44 % všech nákladů. Dalšími významnými položkami jsou zdanění příjmů ze sázek (v České republice, viz. výše) a provozní leasing. Do budoucna neočekáváme výraznější změny ve struktuře nákladů. Graf 3: Struktura provozních nákladů (2009) Marketing a reklama 5% Materiál 5% Ostatní 12% Zdanění příjmů ze sázek 13% Provozní leasing 17% Odpisy 4% Personální náklady 44% Zdroj: Fortuna

7 Celkově by průměrný roční růst provozních nákladů měl dosáhnout 3,3 % (CAGR ) a to především kvůli rostoucím nákladům na daň v ČR a růstu personálních nákladů. Za růstem personálních nákladů v naší projekci je především postupný pozvolný nárůst mezd. Počet zaměstnanců očekáváme stabilní v tomto roce a velmi pozvolný pokles v následujících letech (přibližně o 0,5 % ročně). Tabulka 3: Projekce nákladů mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e CAGR Zdanění příjmů ze sázek -7,0-6,6-7,3-8,0-8,7-9,2-9,6 5,5% Personální náklady -23,5-25,3-26,3-27,0-27,7-28,4-29,1 3,6% Odpisy -2,1-2,6-2,6-2,7-2,8-2,9-3,0 5,7% Ostatní provozní náklady -20,6-21,0-22,0-22,5-23,0-23,0-23,0 1,8% Celkové provozní náklady -53,2-55,4-58,3-60,2-62,2-63,4-64,6 3,3% Jako výsledek uvedené projekce provozních nákladů a výnosů očekáváme růst provozního zisku v projektovaném období o 2,5 % CAGR. Finanční náklady by měly růst jen velmi pozvolna díky tomu, že společnost plánuje udržovat poměr čistého dluhu k EBITDA na současné úrovni (okolo 1). Nižší efektivní daň oproti nominálním sazbám v jednotlivých státech (ČR: 19 %, Slovensko: 19 % a Polsko: 20 %) je především díky tomu, že v ČR se poplatky ze sázek nezahrnují do daňového základu. Tabulka 4: Projekce čistého zisku mn EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e CAGR Provozní výnosy 74,6 77,6 81,1 83,4 85,9 87,7 89,4 3,1% Provozní náklady -53,2-55,4-58,3-60,2-62,2-63,4-64,6 3,3% Provozní zisk (EBIT) 21,4 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 2,5% Finanční náklady (čisté) -2,1-2,2-2,2-2,3-2,3-2,4-2,4 2,8% Zisk před zdaněním 19,4 20,1 20,7 21,0 21,4 21,9 22,4 2,4% Daň z příjmu -2,4-3,0-3,3-3,4-3,4-3,5-3,6 6,7% Efektivní daň -12,5% -15,0% -16,0% -16,0% -16,0% -16,0% -16,0% Čistý zisk z pokračujících operací 16,9 17,0 17,4 17,6 18,0 18,4 18,8 1,7% Ocenění Fundamentální ocenění Pro ocenění společnosti používáme dvoustupňový FCFF mode založený na diskontování volných peněžních toků náležících investorům (free cash flow to firm). První fáze (do roku 2015) reflektuje detailní projekci finančních výkazů pro jednotlivé roky a součet současné hodnoty volných peněžních toků. Ve druhé fázi pak počítáme pokračující hodnotu ke konci roku Fundamentální cena je pak součtem těchto dvou složek očištěným o hodnotu čistého dluhu. Pro potřeby diskontování na současnou hodnotu používáme váženou průměrnou cenu kapitálu společnosti (WACC). Výpočet WACC je uveden v tabulce 5. Bezriziková úroková míra vychází z úrokových sazeb dlouhodobých vládních dluhopisů a je váženým průměrem (podle provozních výnosů) sazeb v ČR, Slovensku a Polsku. Rizikovou prémii jsme vzhledem k regionu a odvětví stanovily na úrovní 6 %. V druhé fázi našeho modelu, při výpočtu pokračující hodnoty, počítáme s mírným nárůstem bezrizikové úrokové míry a ceny dluhu, které jsou nyní na relativně nízkých úrovních. Tabulka 5: Faktory pro výpočet WACC 1.fáze Pokračující hodnota Bezriziková úroková sazba 3,8% 4,3% Beta 1 1 Riziková přirážka 6,0% 6,0% Náklady na vlastní kapitál 9,8% 10,3% Náklady dluhu 4,2% 4,7% Efektivní sazba daně 13,0% 13,0% Náklady dluhu po zdanění 3,7% 4,1% Váha kapitálu na finančních zdrojích 71,5% 71,5% Váha dluhu na finančních zdrojích 28,5% 28,5% WACC 8,1% 8,5% Zdroj: Fortuna, Atlantik FT, Bloomberg

8 V tabulce 6 je pak uveden výpočet fundamentální hodnoty společnosti. Při výpočtu pokračující hodnoty očekáváme dlouhodobý udržitelný růst (po roce 2015) o 1% ročně. Z našeho modelu nám vychází současná fundamentální hodnota společnosti 245 mil. EUR, což je 4,7 EUR na jednu akcii. Tabulka 6: DCFF model 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 1. fáze EBIT 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 daň z EBITu -2,9-3,0-3,0-3,1-3,2-3,2 Odpisy 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 Změny v pracovním kapitálu -7,1 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 Kapitálové výdaje (CAPEX) -3,4-4,1-4,1-4,3-4,6-4,8 Volné peněžní toky náležící investorům 11,5 19,1 19,2 19,5 19,7 19,9 Současná hodnota peněžních toků 11,3 17,4 16,2 15,2 14,2 13,3 Současná hodnota první fáze Pokračující hodnota 88,2 2. fáze 267,0 2. fáze Současná cena pokračující hodnoty (2. fáze) 178,5 Celkem Součet současné hodnoty obou fází 266,2 Čistý dluh -21,3 Současná fundamentální hodnota společnosti 244,9 cena na akcii 4,7 Zdroj: Fortuna, Atlantik FT Citlivost vůči dlouhodobému růstu a diskontní sazbě Výpočet hodnoty společnosti je citlivý na projekce dlouhodobého růstu. Vývoj úrokových sazeb a s tím spojené náklady na kapitál se mohou také v průběhu času výrazně měnit. V Tabulce 7 jsme proto připravili analýzu citlivosti cílové ceny na tyto hlavní faktory. Zdůrazňujeme, že změny v ceně kapitálu se vztahují pouze pro výpočet pokračující hodnoty ve 2. fázi našeho modelu. Sazba, kterou používáme v první fázi (8,1 % se nemění). Tabulka 7: Citlivost hodnoty na akcii na cenu kapitálu a dlouhodobý růst v EUR WACC pro výpočet pokračující hodnoty 6,5% 7,5% 8,5% 9,5% 10,5% Dlouhodobý růst: 0,0% 5,3 4,7 4,3 3,9 3,6 0,5% 5,6 5,0 4,5 4,1 3,7 1.0% 6,0 5,3 4,7 4,2 3,9 1,5% 6,5 5,6 5,0 4,5 4,1 2.0% 7,1 6,0 5,3 4,7 4,2 Zdroj: Projekce ATLANTIK FT; Ocenění podle relativního srovnání Pro účely relativního srovnání jsme zvolili společnosti zabývající se hazardními hrami, které jsou zahrnuty v indexu zábavního průmyslu Bloombergu (Bloomberg EMEA Entertainment Index). Jako nejvhodnější ukazatel pro srovnání používáme poměr EV / EBITDA (očekávané hodnoty ke konci roku 2010). Při aplikaci mediánu trhu (6,4) na projektovanou EBITDU nám vychází současná hodnota jedné akcie 4 eura, což je o 15 % méně než naše fundamentální hodnota vypočítaná na základě DCFF modelu. Důvodů, proč je relativní ocenění nižší může být více. Jednak jsou to vyšší ziskové marže Fortuny a jednak je to výrazně více konkurenční prostředí na hlavních trzích, kde srovnávané společnosti podnikají (především Velká Británie). Fortuna na svých klíčových trzích má velmi silné postavení, omezenou konkurenci v stále ještě dominantním sázení na pobočkách a relativně omezené možnosti vstupu dalších konkurentů na trh. Relativní srovnání bereme jen jako doplňkovou metodu, jelikož nezohledňuje rozdílné charakteristiky jednotlivých společností a trhů.

9 Tabulka 8: Relativní srovnání P/E 2010 EV/EBITDA 2010 Výkonnost od začátku roku Dividendový výnos OPAP SA 8,5 3,0-23,3% - LOTTOMATICA SPA 12,7 6,3-16,8% 6,0% LADBROKES PLC 9,3 6,7-1,6% 5,1% BWIN INTERACTIVE ENTERTAINME 14,5 10,5-9,3% 2,1% PADDY POWER PLC 16,8 10,0 14,3% 2,6% WILLIAM HILL PLC 8,7 5,8-10,8% 4,6% PARTYGAMING PLC 12,6 9,4 7,8% 0,0% RANK GROUP PLC 12,8 5,8 55,9% 1,8% CODERE SA 8,6 4,1 27,6% - SPORTINGBET PLC 9,7 5,2 4,8% 2,4% BETSSON AB 10,4 7,4 2,6% - SNAI SPA 14,3 6,5-10,0% 1,8% Medián 11,5 6,4 0,5% 2,4% Fortuna - implikovaná hodnota na akcii 3,8 4,0 - - Zdroj: Bloomberg, projekce Atlantik FT Doporučení Stanovená fundamentální cena nezahrnuje aktuální růstové projekty, z nichž může mít výraznější dopad na hodnotu společnosti především očekávané spuštění loterie v České republice. V současné době je však obtížné jakkoliv predikovat úspěšnost projektu a rychlost s jakou se Fortuně bude dařit získávat tržní podíl. Z tohoto důvodu považujeme za vhodnější zahrnout do ocenění pouze současné pokračující operace společnosti. Naše ocenění vychází z modelu diskontovaných peněžních toků náležících investorům společnosti (DCFF model). Podle tohoto modelu nám vychází současná fundamentální hodnota 4,7 EUR za akcii, což je o 4,4 % výše než je horní hranice upisovacího rozpětí. Cenu okolo horní hranice (4,5 euro za akcii) bychom tak považovali z pohledu atraktivity pro investory spíše za neutrální. Aby akcie nabízela alespoň 10% potenciál, doporučujeme účast v IPO při ceně do 4,25 EUR za akcii. Očekáváme, že o emisi bude poměrně solidní zájem, především ze strany retailových investorů a solidní poptávku mohou vyprodukovat rovněž institucionální investoři v Polsku. Hlavní faktory, které k tomu mohou pomoci, jsou stabilita hospodářských výsledků, očekávaný vysoký dividendový výnos, zavedená známá značka a vstřícnost managementu a transparentnost zveřejňovaných informací při přípravě IPO.

10 Přílohy Výkaz zisků a ztrát mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Přijaté sázky 337,9 389,1 434,6 502,5 558,7 619,1 686,1 Vyplacené výhry -253,2-298,0-338,1-399,6-450,6-506,1-567,9 Hrubý zisk ze sázek 84,7 91,1 96,5 102,9 108,1 113,0 118,2 Srážková daň -11,2-14,4-16,3-20,4-23,2-26,2-29,7 Ostatní příjmy 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Provozní výnosy 74,6 77,6 81,1 83,4 85,9 87,7 89,4 Zdanění výnosu ze sázek -7,0-6,6-7,3-8,0-8,7-9,2-9,6 Personální náklady -23,5-25,3-26,3-27,0-27,7-28,4-29,1 Odpisy a oprávky -2,1-2,6-2,6-2,7-2,8-2,9-3,0 Ostatní provozní výnosy 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Ostatní provozní náklady -21,5-22,0-23,0-23,5-24,0-24,0-24,0 Celkové provozní náklady -53,2-55,4-58,3-60,2-62,2-63,4-64,6 Provozní nízk (EBIT) 21,4 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 Finanční náklady -2,1-2,2-2,2-2,3-2,3-2,4-2,4 Zisk před zdaněním 19,4 20,1 20,7 21,0 21,4 21,9 22,4 Daň z příjmu -2,4-3,0-3,3-3,4-3,4-3,5-3,6 Čistý zisk z pokračujících operací 16,9 17,0 17,4 17,6 18,0 18,4 18,8 Rozvaha mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Goodwill 47,7 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 Nehmotný majetek 7,1 7,8 9,0 9,9 10,9 12,0 13,2 Dlouhodobý hmotný majetek 4,6 4,7 5,0 5,5 6,1 6,7 7,3 Ostatní dlouhodobá aktiva 32,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Dlouhodobá aktive celkem 92,0 67,5 69,0 70,4 71,9 73,6 75,5 Pohledávky 1,1 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 Ostatní krátkodobá aktiva 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hotovost a hotovostní ekvivalenty 21,1 29,7 27,6 28,1 28,6 28,8 28,8 Krátkodobá aktiva celkem 29,1 32,4 30,5 31,1 31,8 32,2 32,4 CELKOVÁ AKTIVA 121,1 99,9 99,5 101,5 103,7 105,8 107,9 mil. EUR e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Vlastní kapitál 43,2 52,7 51,1 52,2 53,5 54,8 56,1 Dlouhodobé bankovní úvěry 18,8 24,0 23,5 20,0 15,0 14,0 19,0 Ostatní dlouhodobé závazky 10,1-0,7 0,1-0,6-1,7-2,4-2,0 Dlouhodobé závazky celkem 29,0 23,3 23,6 19,4 13,3 11,6 17,0 Závazky a rezervy 26,8 20,9 21,8 22,4 23,0 23,4 23,9 Splatná část dlouhodobých úvěrů 20,7 2,0 2,0 6,5 13,0 15,0 10,0 Ostatní krátkodobé závazky 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Krátkodobé závazky celkem 48,9 23,9 24,8 29,9 37,0 39,4 34,9 ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL 121,1 99,9 99,5 101,5 103,7 105,8 107,9 Poměrové ukazatele e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e EBIT 21,4 22,2 22,9 23,2 23,7 24,3 24,8 EBIT marže 28,7% 28,6% 28,2% 27,8% 27,6% 27,7% 27,7% EBITDA 23,5 24,8 25,5 25,9 26,5 27,2 27,7 EBITDA marže* 40,9% 40,4% 40,5% 40,7% 41,0% 41,4% 41,8% Návratnost vlastního kapitálu 39,2% 32,4% 34,0% 33,7% 33,6% 33,6% 33,5% Zisk na akcii z pokr. činností 0,34 0,33 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 Dividenda na akcii - 0,36 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 Výplatní poměr - 95% 95% 95% 95% 95% 95% Zdroj: Fortuna, Atlantik FT; *očištěno o zdanění výnosů ze sázek v ČR

11 KONTAKTY Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí a zahraniční společnosti Radúz Šrom Obchodování domácí a zahraniční společnosti Barbora Stieberová Obchodování domácí a zahraniční společnosti Tereza Jalůvková Obchodování domácí a zahraniční společnosti David Nový Obchodování domácí a zahraniční společnosti Jan Jirout Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Křejpská Klientské služby Oddělení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníček Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, těžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávička Bankovnictví, finanční služby Petr Sklenář Makroekonomika, dluhopisy Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Martin Kujal Vedoucí pro investice Petr Posker Portfolio manažer Marek Janečka Portfolio manažer Miroslav Paděra Portfolio manažer ATLANTIK finanční trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK

12 Právní prohlášení ATLANTIK FT finanční trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK FT ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. (tvůrce trhu market maker všech titulů obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s.) oprávněný poskytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK FT v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy obchodníka a vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení připravuje a rozšiřuje investiční doporučení. Činnost ATLANTIKu FT podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1 ATLANTIK FT v souladu s vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení rozšiřuje investiční doporučení, přičemž v tomto dokumentu jsou zmíněny některé důležité informace a upozornění s tvorbou a šířením investičních doporučení spojené. ATLANTIK FT uveřejňuje investiční doporučení vytvořená zaměstnanci ATLANTIK FT (dále je Analytici ). Analytici vytvářející investiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu. Stupně investičního doporučení ATLANTIK FT používá následující stupně investičních doporučení: Koupit/BUY předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je větší, než minimální teoretický požadovaný výnos pro danou akcii. Tento požadovaný výnos je určen jako součet výnosu bezrizikového aktiva (nejdelší státní dluhopis ČR) a součinu koeficintu beta a rizikové prémie (určené individuálně pro každou společnost a odvozené od rizikové prémie pro český trh). Držet/HOLD předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je menší, než minimální teoretický požadovaný výnos pro danou akcii, ale zároveň větší než výnos bezrizikového aktiva. Prodat/SELL předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je menší než výnos bezrizikového aktiva. Metody oceňování ATLANTIK FT při oceňování společností a investičních projektů používá v prvé řadě metodu diskontovaných cash flow (FCFE nebo DDM). Metoda relativního srovnání je nedílnou součástí každého ocenění, ale slouží spíše jako test vypovídací schopnosti diskontní metody, a to z těchto důvodů: (i) rozdílné účetní standardy; (ii) rozdílná velikost firem; (iii) dostupnost informací; (iv) dopad akvizic a dceřiných společností na strukturu účetních rozvah; (v) rozdílné dividendové politiky; a (vi) rozdílná očekávání budoucích ziskových marží. Pokud se fundamentální ocenění a interval hodnot na základě relativního srovnání v zásadě shodují, je to známka správnosti projekcí cash flow a dalších klíčových předpokladů diskontovacího modelu (zvláště diskontní faktor, růst v tzv. nekonečné fázi, kapitálová struktura, apod.). V opačném případě je nutno najít faktory vedoucí k zásadní rozdílnosti obou oceňovacích metod. Opatření bránící vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním nástrojům: Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučení konkrétního stupně a směru. Společnost v rámci dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a organizace vnitřního provozu společnosti uplatňuje postupy a pravidla stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, které brání vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním nástrojům obsaženým v investičních doporučeních šířených ATLANTIKem FT. Další upozornění ATLANTIK FT a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, včetně členů statutárních orgánů, vedoucích zaměstnanců anebo jiných zaměstnanců, mohou obchodovat s investičními nástroji či uskutečňovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné době nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, ať již jako komisionář, zprostředkovatel či v jiném právním postavení, na veřejném trhu či jinde. Makléři a ostatní zaměstnanci ATLANTIK FT a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentář k trhu nebo obchodní strategie svým klientům a vlastnímu oddělení obchodování, které odráží názory, jež jsou v rozporu s názory vyjádřenými v investičních doporučeních. Investoři by měli investiční doporučení považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Investiční analýzy a doporučení vydávané ATLANTIK FT a/nebo s ní propojenými osobami byly připraveny v souladu s pravidly chování a interními předpisy pro zvládání konfliktů zájmů ve spojení s investičními doporučeními. Přehled změn stupně investičního nástroje, na který ATLANTIK FT vydal investiční doporučení, a jeho cenového cíle během posledních 12 měsíců je uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: Emitent nebyl před vydáním tohoto doporučení s ním seznámen a doporučení tedy nebylo nijak změněno nebo upraveno na základě jeho žádosti. Samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi a Zákazník za ně nese plnou zodpovědnost. Přestože investiční doporučení ATLANTIK FT jsou analytiky ATLANTIKu FT připravována v dobré víře kvalifikovaně, čestně a s odbornou péčí, nemůže ATLANTIK FT přijmout odpovědnost a zaručit úplnost nebo přesnost informací v nich uvedených s výjimkou údajů vztahujících se k ATLANTIK FT. Investiční doporučení sdělují názor analytiků ATLANTIKu FT ke dni zveřejnění a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Úspěšné investice v minulosti nejsou zárukou stejných výsledků v budoucnosti. Investiční doporučení nepředstavují v žádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Jednotlivé investiční nástroje nebo strategie v investičních doporučeních zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Investiční doporučení mají sloužit investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičních doporučeních. Tito investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní finanční situace. Hodnota či cena jakýchkoliv investic se může měnit. V souladu s tím mohou investoři získat prostředky menší, než byla jejich původní investice. Úspěšné investice v minulosti nezaručují příznivé výsledky do budoucna ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Powszechny Zakład Ubezpieczeń Informace k probíhajícímu IPO Souhrn V současné době probíhá primární úpis akcií (IPO) největší polské pojišťovny PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń). V tomto reportu přinášíme

Více

Lubelski Wegiel Bogdanka

Lubelski Wegiel Bogdanka Lubelski Wegiel Bogdanka Nabídka převzetí od NWR Návrh na převzetí NWR oznámila nabídku na převzetí 100 % polské těžařské společnosti Bogdanka za 100,75 PLN/akcie. Tato cena znamená prémii 13% k tržní

Více

American International Assurance

American International Assurance American International Assurance Prodej asijské části pojišťovny AIG Kontakt Atlantik FT se účastní úpisu AIA a objednávky přijímá do 20.10. 2010, 12:00. Kontakt na tradera: David Nový, tel. 225 010 228.

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015 KOMERČNÍ BANKA ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ 7. srpna 2015 Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q 2015 2Q 2014 y/y Oček. J&T Konsensus Provozní výnosy 7 500 7 460 1% 7 473 7 501

Více

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,498-0.4 3.7-0.5 S&P 500 USA 1,106-0.7 3.4-1.8 Nasdaq USA 2,265-1.0 3.5-1.2 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,766-0.1 4.8-6.7 DAX Německo

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas Air Lease Rostoucí byznys pronájmu letadel 8.1. 2014 Air Lease Aktuální tržní cena: 30,26 USD Z jednoho na 180 letadel za 4 roky Zdroj: Bloomberg, J&T Banka Air Lease Corporation byla založena před čtyřmi

Více

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD Synergie z akvizice Allerganu 26.5. 215 Pharma index 25 35 2 15 3 25 2 Aktuální tržní cena: 31 USD 1 15 1 5 5 6-12 9-12 12-12 3-13 6-13 9-13 12-13 3-14 6-14 9-14 12-14 3-15 BBG pharma index Zdroj: Bloomberg,

Více

RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015

RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015 RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,028 bodů (-0.2% d/d); objem: 575 mil. Kč Státní svátky v části Evropy a v USA, doplněné bankovními prázdninami v Londýně

Více

t/t (%) ytd (%) závěr

t/t (%) ytd (%) závěr RANNÍ PŘEHLED 17. V. 2011 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Praţská burza Pražská burza včera kopírovala vývoj západoevropských trhů a zakončila den se ztrátou index PX odepsal 0,73 % (1256,5 b.). Oslabovaly prakticky

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014 RANNÍ PŘEHLED 28. listopadu 2014 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,002 bodů (+0.7% d/d); objem: 444 mil. Kč Pražská burza včera v ne příliš aktivním obchodování dokázala zakončit silnější

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 9. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 967 bodů (-0.2% d/d); objem: 701 mil. Kč Padající asijské trhy byly včera pravděpodobně hlavní příčinou slabého zahájení

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015 RANNÍ PŘEHLED 10. března 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,024 bodů (-1.3% d/d); objem: 630 mil. Kč Praze se včera vůbec nedařilo. Finanční tituly i ČEZ táhly trh dolů (-1,27%) a

Více

RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015

RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 15. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,003 bodů (+0.2% d/d); objem: 356 mil. Kč Úterní obchodování na evropských trzích již nebylo zdaleka tak pozitivní jako

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,026 bodů (-0.5% d/d); objem: 737 mil. Kč Obavy investorů z trvale udržitelného řešení řecké dluhové krize pomalu začínají opět vytěsňovat obavy z růstu

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s.

Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. - Ocenění Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. Zachovat váhu (vůči indexu PX-50) Česká republika Analytik: Dmitrij Morozov Tel.: + 420 261 31 9064 morozov@ppf.cz www.ppf.cz 2. ledna 2003 Bloomberg:CSRD

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více