Makroekonomická analýza Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomická analýza Česká republika"

Transkript

1 Makroekonomická analýza Česká republika Hrubý domácí produkt Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva financí došlo za rok 213 k poklesu meziročního reálného HDP o,9 %. Podle odhadů a prognóz by ale mělo postupné oživování české ekonomiky pokračovat i v následujících letech. V roce 214, kdy se zatím předpokládá s 2,9% nárůstem HDP, by se mohla České republika konečně dostat na předkrizovou úroveň z roku 28. S dalším výrazným růstem pak prognózy počítají i v letech 215 a 216, kdy je předpokládán růst HDP ve výši 3, %, resp. 2,8 %. Co se týče výdajů na konečnou spotřebu domácností, ty v roce 213 rostly pouze o,8 %. V letech se však předpokládá růst této veličiny o více než 1,9 % ročně. Stejně tak jsou prognózovány vyšší výdaje na konečnou spotřebu vlády v roce 214 o 2, %, v roce 215 o 1,5 % a v roce 216 o 1,5 %. Podle zprávy o inflaci a prognózy České národní banky Po poklesu české ekonomiky v minulých dvou letech HDP letos poroste. Zrychlující dynamika zahraniční poptávky a uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím slabšího kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb spolu se zvýšením vládních investic vyústí v přírůstek HDP téměř o 3 %. V následujících dvou letech ekonomika zaznamená obdobná růstová tempa, v roce 215 se znatelně kladným, a v roce 216 naopak lehce záporným vlivem fiskální politiky včetně čerpání EU fondů. Oživení ekonomiky se již projevuje na trhu práce obnoveným růstem počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, který dále zrychlí. Míra nezaměstnanosti bude naopak postupně klesat. Dynamika mezd v podnikatelské sféře se zřetelně zvýší, mzdy v nepodnikatelské sféře porostou o něco mírnějším tempem Meziroční růst HDP HDP (v mld. Kč, levá osa) Prognóza ČNB HDP (v %, pravá osa) Prognóza ČNB

2 Platební bilance PLATEBNÍ BILANCE ČR (v mil. Kč) H1 214 A. Běžný účet , , , ,5 B. Kapitálový účet , , , , C. Finanční účet , , , ,9 Celkem A, B a C , , , ,5 D. Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly ,6 5 58, , ,2 Celkem A, B, C a D , , , ,3 E. Změna devizových rezerv (-nárůst) , , , ,3 Na běžném účtu platební bilance vzniklo v roce 213 pasivní saldo ve výši necelých 56 miliard korun. Na kapitálovém i finančním účtu byl naopak vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí v rozsahu 74,8 miliard (u kapitálového účtu) a 187,9 miliard (u finančního účtu). Celkové devizové rezervy se vlivem toho zvýšili o 191,9 miliard korun. Obchodní bilance běžného účtu skončila za rok 213 přebytkem 188 miliard korun. Hodnota všech vývozů za rok 213 dosáhla výše 2,65 bilionu Kč, hodnota všech dovozů pak 2,46 bilionu korun českých. Bilance služeb dosáhla v tomto roce také přebytku v hodnotě 53 miliard korun. Celkové příjmy z dopravy, cestovního ruchu a ostatních služeb skončili za minulý rok na hodnotě 438,5 miliardy korun. Výdaje na tyto služby pak v témže roce pak vykazuje Česká republika ve výši 385,5 miliardy korun českých. Jedinou zápornou položkou v platební bilanci běžného účtu je bilance výnosů. Za rok 213 převyšují náklady výnosy o 312,5 miliardy korun. Celkem tedy bilance běžného účtu vykazuje schodek ve výši 56 miliardy. To je oproti předchozímu roku 212 pokles o 4,7 miliardy korun. O proti roku 211, kdy saldo platební bilance vykazovalo deficit téměř 14 miliard, je to však nárůst téměř o polovinu. 25 Vývoj platební bilance ČR - čtvrtletní (v mil. Kč) I. Q 211 II. Q 211 III. Q 211 IV. Q 211 I. Q 212 II. Q 212 III. Q 212 IV. Q 212 I. Q 213 II. Q 213 III. Q 213 IV. Q 213 I. Q 214 II. Q A. Běžný účet B. Kapitálový účet C. Finanční účet D. Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly Celkem A, B, C a D

3 Kapitálový účet vykazuje v posledních třech letech výrazný nárůst. V roce 21 na něm bylo saldo v přebytku 14,7 miliardy korun. V roce 212 to bylo o 37,2 miliard více a v roce 213 pak kapitálový účet zaznamenal další meziroční nárůst o 22,9 miliard. Je to způsobeno jak vlivem nárůstu příjmů kapitálového účtu z 2,8 miliard v roce 211 na 77 miliard v roce 213, tak poklesem výdajů tohoto účtu z 6,1 miliard korun v roce 211 na 2,2 v roce 213. Podobný scénář jako kapitálový účet vykazuje v letech také finanční účet. Na finančním účtu je patrný výrazný nárůst přebytku především mezi roky 212 a 213, kdy toky investic mezi domácí ekonomikou a zahraničím vykazují přebytek o 113,6 miliardy korun větší. Přímé zahraniční investice v tuzemsku dosáhly v roce 213 čísla 97,7 miliardy korun. Přímé investice v zahraničí pak 64,5 miliardy korun. Celkové přímé investice za rok 213 tedy skončili v přebytku 33,2 miliardy korun. Mezi další položky finančního účtu platební bilance patří dále portfoliové investice s 91,9 miliardami, finanční deriváty s 4,7 miliardami a ostatní investice s 58 miliardami přebytku. Celkový součet za položky běžný účet, kapitálový účet a finanční účet nám dá sumu 26,6 miliard korun. To je výrazně výše oproti roku 212, který skončil s výší 75 miliard korun. V roce 211 to pak bylo ještě výrazněji méně, kdy tyto tři hlavní účty platební bilance dohromady skončili v deficitu -29,8 miliardy korun. Po započtení salda chyb, opomenutí a kurzových rozdílů ve výši -14,7 miliard se dostáváme na všeobecnou bilanci mezinárodních plateb v přebytku 191,9 miliardy korun. V minulém roce dosáhla Česká republika přebytku platební bilance ve výši 8,5 miliard. O rok dříve pak bilance mezinárodních plateb skončila se schodkem 17,2 miliardy. Pozitivní saldo této bilance za rok 213 je tak kompenzováno nárůstem devizových rezerv. 25, Vývoj platební bilance ČR - roční (v mil. Kč) 2, 15, 1, 5,, -5, (Q1+Q2) -1, -15, A. Běžný účet B. Kapitálový účet C. Finanční účet D. Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly Celkem A, B, C a D

4 Nezaměstnanost Nezaměstnanost v České republice v posledních několika měsících a letech pravidelně klesá. Klesla i meziměsíčně v září letošního roku. Výsledky tak překonávají odhady analytiků, kteří očekávali spíše stagnující nezaměstnanost. V dalších měsících letošního roku je pak u meziměsíční nezaměstnanosti očekáván lehký nárůst vlivem ukončení sezónních prací a s každoročním přílivem nových absolventů na úřady práce. Celková situace s nezaměstnaností by ale podle odhadů měla skončit opět lépe než loni. Zlepšení na trhu práce ukazuje i poměr uchazečů a volných pracovních míst. Zatímco v lednu letošního roku se tento poměr dostal až na 17,3 uchazeče na 1 pracovní místo, v září už to bylo pouze 9,4. To je za posledních devět měsíců výrazný posun. Letošní září se svým meziměsíčním poklesem zařadilo do historie jako třetí nejúspěšnější. Míra zaměstnanosti v procentech vykazuje od roku 21 pozvolný nárůst. V druhém čtvrtletí roku 214 byla míra zaměstnanosti na 55,6 %. V roce 21, kdy byl tento ukazatel na svém historickém minimu, dosahoval hodnot 54,2 %. Na dlouhodobé historické maximum z roku 28 ve výši 56, % jsme se ovšem ještě nedostali. Obecná míra nezaměstnanosti naopak od roku 21 stabilně klesá. Největší obecnou míru nezaměstnanosti měla ČR v roce 2, kdy dosahovala 8,8 %. Do roku 28 se tento ukazatel dostal až na úrovně z let , kdy se nezaměstnanost pohybovala kolem 4 5 %. Hospodářská krize ovšem s sebou přinesla výrazné propouštění a nárůst obecné míry nezaměstnanosti v roce 29 na 6,7 % a v roce 21 pak dále na 7,3 %. Za druhé čtvrtletí se tento ukazatel zastavil na 6 % Vývoj míry zaměstnanosti a obecné míry nezaměstnanosti v ČR v letech Obecná míra nezaměstnanosti (v %, levá osa) Míra zaměstnanosti (v %, pravá osa)

5 I.97 VIII.97 III.98 X.98 V.99 XII.99 VII. II.1 IX.1 IV.2 XI.2 VI.3 I.4 VIII.4 III.5 X.5 V.6 XII.6 VII.7 II.8 IX.8 IV.9 XI.9 VI.1 I.11 VIII.11 III.12 X.12 V.13 XII.13 VII.14 Monetární politika Vývoj inflace V prosinci roku 1997 rozhodla bankovní rada České národní banky o změně režimu měnové politiky a od začátku roku 1998 přešla na cílování inflace. V té době se ČNB zavázala působit svými měnovými nástroji tak, aby se čistá inflace pohybovala na konci roku 2 meziročně v intervalu 3,5 5,5 %. Od dubna 21 bylo rozhodnuto o přechodu na cílování celkové inflace (tj. přírůstku spotřebitelských cen) a o jejím vyjádření v podobě průběžného pásma. Pro období v letech bylo vyhlášeno nejdříve pásmo 3-5 % a následně 2 4 %. Od ledna roku 26 byl vyhlášen inflační cíl ve výši 3 % s tolerančním pásmem ve výši 1 procentního bodu oběma směry. V březnu 27 pak přišla ČNB s novým inflačním cílem ve výši 2 % a platností od ledna 21. Stejně jako v předchozím případě se mělo usilovat o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od cíle o více než 1 procentní bod. 1) Inflační cíle stanovovány v čisté inflaci v letech pro rok ve výši ,5-6,5 % % 2 3,5-5,5 % % % 2) Cílové pásmo celkové inflace pro měsíc ve výši začátek pásma leden % konec pásma prosinec % 3) Celková inflace 3 % ) Celková inflace 2 % od 21 do přistoupení ČR k eurozóně 14, Vývoj meziroční inflace v ČR (v %) 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2,

6 I.97 VIII.97 III.98 X.98 V.99 XII.99 VII. II.1 IX.1 IV.2 XI.2 VI.3 I.4 VIII.4 III.5 X.5 V.6 XII.6 VII.7 II.8 IX.8 IV.9 XI.9 VI.1 I.11 VIII.11 III.12 X.12 V.13 XII.13 VII.14 Současný vývoj míry inflace se však od výše zmíněného cíle 2 % (+- 1 procentní bod) vzdaluje. Meziroční míra inflace za rok 213 byla 1,4 %. V roce 214 ovšem inflace dále klesá, za květen 214 dokonce dosáhla hodnoty, %, v září letošního roku se pak vyhoupla na,7 %. I z poslední zprávy o inflaci ČNB vyplívá, že celková i měnověpolitická inflace se ve druhém čtvrtletí 214 nacházely na velmi nízkých hodnotách, tedy hluboko pod dolní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Regulované ceny setrvaly v meziročním poklesu a zároveň odezněl předchozí růst cen potravin. Ceny pohonných hmot rostly jen slabě. Zároveň však došlo k posunu korigované inflace bez pohonných hmot do kladných hodnot po téměř pěti letech jejího poklesu. V tom se projevovalo odeznění protiinflačního působení domácí ekonomiky, odrážející výrazný růst HDP a obnovení růstu mezd, spolu s proinflačním vlivem oslabeného kurzu koruny prostřednictvím dovozních cen. Ekonomická aktivita v efektivní eurozóně postupně zrychluje. Podle předpokladu prognózy by v letošním roce měl její růst dosáhnout 1,5 %, v příštích dvou letech se dále zvýší ke 2 %. Cenový vývoj v eurozóně zůstává vlivem snížení cen komodit, posílení eura a zřetelně záporné mezery výstupu výrazně utlumený, když ceny průmyslových výrobců v eurozóně meziročně klesají a inflace spotřebitelských cen je velmi nízká. Dle předpokladů prognózy ale dojde k obratu a ceny v eurozóně postupně obnoví svůj růst. Nízký výhled tržních úrokových sazeb 3M EURIBOR odráží nedávné uvolnění měnové politiky ECB. Kurz eura k dolaru by měl ze současné relativně silné hodnoty pozvolna oslabovat. U cen ropy se na horizontu prognózy předpokládá pozvolný pokles z mírně zvýšené výchozí úrovně. 4, Vývoj meziměsíční inflace v ČR (v %) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1,

7 Podle prognózy ČNB by se měla inflace již od letošního roku postupně zvyšovat. V horizontu měnové politiky ČNB, který je stanoven na 3. a 4. čtvrtletí roku 215, by se pak měla inflace držet v těsné blízkosti inflačního cíle na hodnotě 2 %. ČNB také prognózuje, že celkové tlaky na růst spotřebitelských cen v nejbližším období dočasně mírně poleví, neboť s ohledem na velmi slabou dynamiku zahraničních výrobních cen a pokračující stabilitu kurzu koruny k euru příspěvky dovozních cen odezní. Do vývoje cen se naopak na celém horizontu prognózy bude promítat rostoucí domácí ekonomika a zrychlující mzdový růst. To povede k plynulému nárůstu korigované inflace bez pohonných hmot. Regulované ceny budou v letošním i příštím roce nadále klesat a k jen nízkému růstu se vrátí až v roce 216. Ceny potravin v nejbližším období porostou pouze slabě a zrychlí až v příštím roce. U cen pohonných hmot se předpokládá umírněný růst do poloviny roku 216, poté budou v návaznosti na výhled světových cen ropy a benzínu mírně klesat. 6 5 Prognóza vývoje inflace podle ČNB Horizont měnové politiky Inflační cíl q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti

8 I.3 VI.3 XI.3 IV.4 IX.4 II.5 VII.5 XII.5 V.6 X.6 III.7 VIII.7 I.8 VI.8 XI.8 IV.9 IX.9 II.1 VII.1 XII.1 V.11 X.11 III.12 VIII.12 I.13 VI.13 XI.13 IV.14 IX.14 Vývoj úrokových sazeb Prognóza ČNB předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb do třetího čtvrtletí 215 na stávající velmi nízké úrovni, která odráží ponechání 2T repo sazby na technické nule a zachování aktuální výše úrokové prémie na peněžním trhu. Po opuštění režimu používání kurzu jako nástroje měnové politiky dojde dle prognózy v závěru roku 215 k nárůstu tržních sazeb v rozsahu cca,5 procentního bodu. Úrokové sazby pak dále porostou. Kurz koruny vůči euru se ve druhém čtvrtletí 214 nadále nacházel poblíž hodnoty 27,4 CZK/EUR. S ohledem na jeho nízkou pozorovanou volatilitu předpokládá prognóza v nejbližších čtvrtletích setrvání kurzu na této úrovni, která je mírně slabší než vyhlášená hladina asymetrického kurzového závazku (tj. 27 CZK/EUR). Prognóza předpokládá používání kurzu jako nástroje měnové politiky do třetího čtvrtletí 215. Do této doby by mělo dojít k dostatečnému obnovení domácích inflačních tlaků v důsledku oživení ekonomiky a růstu mezd, které by mělo následně umožnit návrat do standardního režimu měnové politiky. Tento návrat by přitom neměl vést k posílení kurzu na úroveň před zahájením intervencí ČNB, protože v mezidobí dojde k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin. 4,5 Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Nejvyšších hodnot dosahovaly úrokové sazby v roce 28, kdy byl 3M PRIBOR stanoven ve výši až 4,2 %. Po nástupu krize však všechny úrokové sazby prudce spadly. V letech 21 a 211 se ještě sazby PRIBOR držely v rozmezí mezi,5 a 2, %, ale v roce 212 opět následoval jejich prudký pokles až k dnešním hodnotám téměř kolem technické nuly.

9 I.3 VI.3 XI.3 IV.4 IX.4 II.5 VII.5 XII.5 V.6 X.6 III.7 VIII.7 I.8 VI.8 XI.8 IV.9 IX.9 II.1 VII.1 XII.1 V.11 X.11 III.12 VIII.12 I.13 VI.13 XI.13 IV.14 IX.14 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Vývoj úrokových sazeb PRIBOR v ČR 1 den 7 dní 14 dní 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 1 rok 4 Prognóza vývoje úrokových sazeb podle ČNB q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti

10 Devizové intervence Mezi další měnové politické nástroje České národní banky patří devizové intervence, jejichž cílem může být buď tlumení volatility na devizovém trhu a/nebo uvolnění popř. zpřísnění měnové politiky. Devizové intervence nejsou v režimu cílování inflace běžně používaným nástrojem. Tím jsou zejména úrokové sazby. Příkladem, kdy se devizových intervencí využívá, může být snížení měnověpolitických úrokových sazeb na tzv. technickou nulu, kdy případné další potřebné uvolnění měnové politiky lze docílit oslabením kurzu koruny. V této situaci se ČNB ocitla na podzim roku 213, kdy bankovní rada přijala kurzový závazek intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Na svém měnověpolitickém zasedání 31. července 214 bankovní rada jednomyslně rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni, tj. na technické nule. Bankovní rada ČNB také rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek ČNB intervenovat v případě potřeby na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Asymetrický charakter tohoto kurzového závazku se přitom nemění. Bankovní rada vyhodnotila rizika nové prognózy jako mírně protiinflační, přičemž v uvedeném směru působí zejména déletrvající velmi utlumený cenový vývoj v eurozóně a rovněž nižší ceny potravin v nejbližším období. Na základě toho bankovní rada rozhodla o pokračování používání kurzu jako nástroje měnové politiky nejméně do roku 216. Pro posun hladiny kurzového závazku na slabší úroveň by bylo třeba, aby bankovní rada shledala další zřetelné posílení protiinflačních vlivů. 3 Vývoj devizového kurzu CZK/EUR

11 Fiskální politika V E Ř E J N É F I N A N C E Deficit veřejných financí (ESA 95) mld. Kč -79,228-26,685-84, , , , ,75-56,393-46, , ,13 Deficit veřejných financí / HDP** % -2, , ,2748-5,7838-4, , ,1882-1,4521-1, , ,1477 Veřejný dluh (levá osa) mld. Kč 948, ,43 114, , , , , , , ,4 1954,552 Veřejný dluh / HDP (pravá osa) % 28, , , , , , , ,43 45, , , Veřejný dluh (v mld. Kč) a Veřejný dluh/hdp (v %) Veřejný dluh (levá osa) Veřejný dluh / HDP (pravá osa) Veřejný dluh České republiky již od 9. let neustále roste. Poslední přebytkové rozpočty jsme měli v letech 1993 a V současné době dosahuje státní dluh velikosti necelých 45 % HDP. Podle fiskálního výhledu ČR vydaného v květnu letošního roku se fiskální politika v České republice v posledních letech vyznačovala svojí procykličností. Několikanásobný pokles ekonomiky byl doprovázen fiskální restrikcí dosahující za roky 21 až 213 téměř 4,5 procentního bodu HDP. Výsledkem tak bylo snížení deficitu sektoru vládních institucí téměř k vyrovnané strukturální bilanci (,3 % HDP). Státní rozpočet a rozpočty státních fondů byly na rok 214 schváleny více proticyklicky s odhadovaným celkovým výsledkem hospodaření pro sektor vládních institucí ve výši 1,8 % HDP. Fiskální úsilí pro rok 214 je tak odhadováno na 1, procentního bodu HDP v době, kdy je ekonomika ve fázi křehkého oživení. Mírné proticyklické působení fiskální politiky by mělo pokračovat i v roce 215, převážně z důvodu předsunutí ukončení platnosti některých opatření z konsolidačního balíčku z roku 212 a implementací vybraných priorit vlády z jejího programu. Deficit vládního sektoru by tak měl dosáhnout 2,3 % HDP. Strukturální schodek v letech 216 a 217, kdy by se ekonomika měla přiblížit svému potenciálu, zůstane na konstantní úrovni. Fiskální politika tím ponechá plný prostor pro volné působení automatických stabilizátorů, což bylo České republice doporučováno mnoha renomovanými mezinárodními institucemi (viz např. MMF, 213 a OECD, 214). Primárním záměrem vlády je také letos ukončit postup při nadměrném schodku. Ten bude v červnu hodnocen nejenom na základě skutečného výsledku hospodaření sektoru vládních institucí v minulém roce, ale i s ohledem na nastavení fiskální politiky prokazatelně udržitelným způsobem pod hranicí nadměrného schodku do budoucna.

12 V mil. Kč Příjmy Výdaje Saldo Státní dluh HDP Saldo státního rozpočtu / HDP Státní dluh / HDP ,9% 13,28% ,77% 11,53% ,47% 1,7% ,9% 8,81% ,83% 9,18% ,42% 9,44% ,38% 1,63% ,3% 12,75% ,77% 14,9% ,78% 15,42% ,6% 18,35% ,2% 2,24% ,81% 22,18% ,91% 23,94% ,81% 24,36% ,52% 25,98% ,12% 31,34% ,13% 35,46% ,73% 39,22% ,63% 43,36% ,9% 43,34% 214* * k Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu a státního dluhu (v mil. Kč) Příjmy Výdaje Saldo Státní dluh

13 Výdaje - detail (v mil. Kč) Bezpečnost státu a právní ochrana Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Celkem Vývoj struktury výdajů státního rozpočtu (v mil. Kč) Bezpečnost státu a právní ochrana Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Přehled kapitol státního rozpočtu (v mil. Kč) Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Všeobecná pokladní správa Státní dluh Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Ministerstvo obrany Ministerstvo dopravy Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financí Ministerstvo životního prostředí Ostatní

14 Akciový trh V České republice působí v současné době dvě burzy cenných papírů. Jsou jimi RM-Systém česká burza cenných papírů a Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), která je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v ČR. BCPP tvoří spolu se svými dceřinými společnostmi skupinu PX. Vedle burzy jsou nejvýznamnějšími společnostmi skupiny POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). BCPP je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), jejímiž členy jsou také další tři středoevropské burzy cenných papírů, a to Burza cenných papírů Vídeň (Wiener Börse), Burza cenných papírů Budapešť (Budapesti Értéktőzsde) a Burza cenných papírů Lublaň (Ljubljanska borza). Akciový index pražské burzy dosahoval svého maxima v letech 27/28, kdy se obchodoval poblíž hodnot 19 bodů. V roce 28 zaznamenal jako většina akciových trhů hluboký propad až téměř k 6 bodům. Od té doby index jen párkrát překonal hranici 12 bodů a v posledních dvou třech letech se drží v pásmu 8 1 bodů. 2 Vývoj akciového indexu PX OBJEMY OBCHODŮ (213) Akcie [mil. Kč] Dluhové CP [mil. Kč] Strukturované Upisovací práva produkty [mil. Kč] [mil. Kč] Burzovní obchody , , ,156, Online registrované OTC obchody 1 99, ,14,87, Celkem [mil. Kč] , , ,963,

15 OBJEMY OBCHODŮ (celkem) Akcie [mil. Kč] Dluhové CP [mil. Kč] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,888 Objem obchodů na pražské burze v posledních letech permanentně klesá. Akciové obchody zažívali největší rozmach v letech 25 a 27, kdy dokázaly překonat objem 1 bilionu korun. Od té doby ale zájem investorů o akcie kótované na pražské burze kontinuálně klesá. V roce 213 se na BCPP zobchodovaly akcie za pouze 185,7 miliard korun, což je méně než 2 % z objemů v roce 27 nebo 25. O něco větší zájem u investorů budí dluhové cenné papíry. Ty sice zaznamenali výrazný propad objemu v letech 21 až 24, ale od té doby se na pražské burze zobchoduje celkem pravidelně každý rok miliard v dluhopisových obchodech. 2 Vývoj objemu obchodů na BCPP Akcie [mil. Kč] Dluhové CP [mil. Kč]

16 Tržní kapitalizace akciových emisí ke dni Pořadí Název ISIN Tržní kapitalizace Tržní kapitalizace Tržní kapitalizace [mil. Kč] [mil. EUR] [mil. USD] 1 ČEZ CZ , , ,8 2 ERSTE GROUP BANK AT ,8 8 4, ,5 3 KOMERČNÍ BANKA CZ , 6 553, ,2 4 VIG AT , 4 635, ,4 5 O2 C.R. CZ , 2 849,3 3 67,1 6 UNIPETROL CZ ,5 851,2 1 77,5 7 STOCK GBBF5SDZ , 779,2 986,4 8 PHILIP MORRIS ČR CS , 691, 874,8 9 VGP BE ,2 268,4 339,8 1 CETV BMG ,9 246,3 311,8 11 FORTUNA NL ,8 22,4 279,1 12 PEGAS NONWOVENS LU ,8 28,9 264,5 13 TMR SK ,6 145,1 183,6 14 ENERGOCHEMICA CZ , 137,6 174,2 15 NWR GBB42CTW ,5 132,2 167,4 16 PLG CZ ,5 7,9 89,8 17 ENERGOAQUA CS ,2 6,6 76,7 18 RMS MEZZANINE CS ,8 44,2 56, 19 TOMA CZ ,3 43,8 55,5 2 PRAŽSKÉ SLUŽBY CZ ,3 39,3 49,8 21 BOREALIS GIA1J9JJ 9, 32,5 41,1 22 JÁCHYMOV PM CS ,1 12,3 15,5 23 E4U CZ ,4 6,5 8,2 Mezi nejvíce obchodované emise na BCPP v roce 213 patřili státní dluhopisy. Mezi 2 nejobchodovatelnějšími cennými papíry mají 16 zástupců, jejichž celkový zobchodovaný objem dosahuje neuvěřitelných 553,7 miliard korun. Mezi ně se vešli pouze 4 největší akciové emise ČEZ, Komerční banka, Erste Group Bank a O2 C.R. Tyto společnosti zároveň patří mezi emise s největší tržní kapitalizací (k ). Pro srovnání se státními dluhopisy, když sečteme obchodovaný objem 16 největších akciových emisí za rok 213, dostaneme 185,7 miliard korun, tedy pouze 33,5 % objemu 16 největších emisí státních dluhopisů. Nejvíce obchodované emise za rok 213 Pořadí Název ISIN Objem [mil. Kč] 1 ST.DLUHOP. VAR/23 CZ ,746 2 ČEZ CZ ,693 3 ST.DLUHOP. 1,5/19 CZ ,21 4 ST.DLUHOP. VAR/17 CZ ,961 5 ST.DLUHOP. VAR/16 CZ ,322 6 KOMERČNÍ BANKA CZ ,649 7 ST.DLUHOP. 2,75/14 CZ ,712 8 ST.DLUHOP. 4,/17 CZ ,928 9 ST.DLUHOP. 5,7/24 CZ , 1 ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ , ST.DLUHOP. 4,6/18 CZ , ST.DLUHOP. 4,7/22 CZ , ERSTE GROUP BANK AT ,41 14 O2 C.R. CZ , ST.DLUHOP.,5/16 CZ , ST.DLUHOP. 3,4/15 CZ , ST.DLUHOP. 5,/19 CZ , ST.DLUHOP. 3,75/2 CZ ,15 19 ST.DLUHOP. 3,7/13 CZ ,517 2 ST.DLUHOP. 2,5/28 CZ ,847 Nejvíce obchodované akciové emise za rok 213 Pořadí Název ISIN Objem [mil. Kč] 1 ČEZ CZ ,693 2 KOMERČNÍ BANKA CZ ,649 3 ERSTE GROUP BANK AT ,41 4 O2 C.R. CZ ,883 5 NWR GBB42CTW ,759 6 CETV BMG ,742 7 PHILIP MORRIS ČR CS ,37 8 UNIPETROL CZ ,553 9 PEGAS NONWOVENS LU ,225 1 VIG AT , FORTUNA NL , ORCO LU , AAA NL , TMR SK , STOCK GBBF5SDZ96 48, E4U CZ , TOMA CZ588559,56 18 RMS MEZZANINE CS , VET ASSETS CZ5585,23 2 VČ PLYNÁRENSKÁ CZ592551,169

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014 SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nadále zřetelně rostla. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí odpoutaly od blízkosti nulových

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 3. listopadu 215 Plán prezentace

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Slezská universita, Ostravice 16. září 2014 Obsah Nedávný vývoj v EU a ukrajinsko-ruský

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 5 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 6 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 5 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 13 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Lubomír Lízal Golem Klub 7. 1. 214 Plán prezentace Česká ekonomika v roce 213 Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB několik scénářů a kurz

Více

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB se zástupci OS ČMKOS 5. prosince 216 Obsah prezentace Aktuální

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce jedenáct domácích a jeden zahraniční analytik. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ekonomický výhled a měnová politika

Ekonomický výhled a měnová politika Ekonomický výhled a měnová politika Jiří Rusnok Praha, 4. listopadu 15 Plán prezentace Vývoj světové ekonomiky a z něj plynoucí rizika Aktuální situace české ekonomiky Shrnutí prognózy ČNB ze 3. zprávy

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 1 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 19/ Zpráva České národní banky o inflaci - leden 17 (Zpráva o měnovém vývoji za. pololetí 16) Předkladatel: ČNB Doručeno poslancům:. února

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Zpráva o inflaci / IV, Dostupný z

Zpráva o inflaci / IV, Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 17.1.17 Zpráva o inflaci / IV, 1 Česká národní banka 1 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1666 Dílo je chráněno

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 5 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB 14. dubna 15 Obsah prezentace Ohlédnutí za vývojem od konce roku 13 Aktuální ekonomická situace Stávající makroekonomická

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I

ZPRÁVA O INFLACI / I ZPRÁVA O INFLACI / I 6 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 4.. 7 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Do srpnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů osm domácích a jeden zahraniční

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVENEC. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVENEC. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVENEC Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Do červencového šetření zaslalo svůj příspěvek jedenáct domácích a

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU LEDEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU LEDEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU LEDEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Prvního šetření v roce 2015 se zúčastnilo jedenáct domácích a jeden zahraniční

Více

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář dubnové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává dubnová makroekonomická prognóza. Podle ní se

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha,.. 6 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 11 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Do dubnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů deset domácích a jeden zahraniční

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ZÁŘÍ. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ZÁŘÍ. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ZÁŘÍ Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2014 I. SHRNUTÍ 2 V září se šetření zúčastnilo dvanáct domácích a jeden zahraniční analytik.

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB Praha 16. února 216 Obsah prezentace Aktuální ekonomická situace Makroekonomická prognóza ČNB Měnová politika a

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2013 I. SHRNUTÍ 2 Březnového šetření se zúčastnilo devět domácích a dva zahraniční analytici.

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2014 I. SHRNUTÍ 2 Srpnového šetření se zúčastnilo dvanáct domácích a dva zahraniční analytici.

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Do prosincového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

Měnově politické doporučení (5. SZ 2003)

Měnově politické doporučení (5. SZ 2003) Měnově politické doporučení (5. SZ 2003) 1. Vyhodnocení měnověpolitických rozhodovacích kritérií Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je dubnová makroekonomická prognóza předložená ve 4. (velké)

Více