Co se podařilo. 12 let ČSOP Salamandr. Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se podařilo. 12 let ČSOP Salamandr. Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce."

Transkript

1 Co se podařilo 12 let ČSOP Salamandr Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

2 Kdo jsme ČSOP Salamandr je profesionální nezisková organizace. Jako nezávislé občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou jsme jedním z cca 320 členů Českého svazu ochránců přírody. Organizace vznikla v roce 2000, sídlí v Rožnově pod Radhoštěm, uprostřed Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Po celou dobu existence vyvíjí činnost a roste. Naším posláním je péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd a okolí. Jsme neziskovka... Nejsme sice typická neziskovka, ale ani žádná firma. Nejsme dobrovolníci, máme své zaměstnance. To nám umožňuje věci dělat naplno. Nepracujeme pro zisk, nevyplácíme žádné podíly ani dividendy. Máme poslání, které se snažíme naplňovat. Jsme profesionální... Nejen proto, že máme zaměstnance. Snažíme se mít věci promyšlené a zasazené do souvislostí. Nesnažíme se o aktivismus. Nepouštíme se do akcí, které jsou nahodilé, sporné nebo samoúčelné. Rok založení Ustavující schůze Rok profesionalizace První zaměstnanec a první civilkář Rok civilkářů Celoroční činnost čtyř civilkářů Rok vzniku Registrace organizace 76/13 ZO ČSOP Salamandr Rok útlumu Utlumení projektové činnosti

3 Chceme chránit přírodu, a nenaštvat všechny kolem sebe. Vojtěch Bajer, předseda organizace Jsme velcí... Jsme ambiciózní... Jsme trpěliví... Jsme otevření... Chceme spolupracovat! Co do obratu patříme k největším neziskovým organizacím, které se v České republice zabývají ochranou přírody. Chceme být velcí, abychom mohli více pomáhat. Neklademe si snadné cíle. Snažíme se dělat velké projekty, které mohou hodně změnit. Děláme to, v čem vidíme smysl a co nás baví. A někdy také nebaví: administrativa postihuje všechny žadatele o granty a dotace. Kromě velkých projektů řešíme i mnoho menších věcí. Často nám stačí dosáhnout alespoň malých zlepšení. Dlouhodobě slibují i malé změny nezanedbatelný výsledek. A my s dlouhodobou perspektivou uvažujeme i pracujeme. Je možné postavit kolem sebe zeď, mluvit jen s lidmi, kteří mají stejný názor a stěžovat si, že věci nejsou ideální, že se nedaří nic změnit. My samozřejmě máme své názory. Proto respektujeme, když je lidé kolem nás beze všeho nesdílí. Diskutujeme a na základě argumentů jsme schopni svůj názor změnit. Jsme realističtí. Přesto (nebo spíš právě proto) věříme, že můžeme mnoho věcí zlepšit. A to i s lidmi, kteří o možné spolupráci ještě nevědí nebo o ní pochybují. Rok úspěchů Získání velkých projektů, začátek provozu internetových stránek Valašská krajina a vydávání Zpravodaje CHKO Beskydy Rok změny Změna názvu na ČSOP Salamandr Rok rozvoje Orientace na spolupráci, fundraising a propagaci organizace Rok v terénu Celosezónní činnost dvou pracovních skupin Operační rok Získání prvního projektu z Operačního programu

4 Naše činnost stromků vysázených do cenných lesních porostů 150 hektarů ošetřených vzácný luk a křovin 3,5 km nových alejí se 400 vysazenými stromy 800 hektarů postřikem ošetřených porostů invazní křídlatky 53 informačních panelů v rámci 6 naučných stezek návštěv na serveru Valašská krajina.cz 17 vydaných čísel Zpravodaje CHKO Beskydy 40 různých publikací letáků, průvodců, brožur apod.

5 Svou péči o přírodní a kulturní dědictví Beskyd a jejich širokého okolí směřujeme do tří tématických oblastí. 1 Praktická péče Velmi pestré spektrum péče o přírodu a krajinu. Na loukách a pastvinách s výskytem ohrožených rostlinných druhů šetrně sečeme a vyřezáváme náletové dřeviny. V lesích se soustřeďujeme na výsadbu vzácných dřevin a jejich ochranu před zvěří. Založili jsme vlastní záchranný sad krajových odrůd ovoce, který postupně rozšiřujeme. Likvidujeme invazní rostlinné druhy, přemisťujeme mraveniště nebo označujeme chráněná území. 2 Odborná činnost Ve spolupráci s odborníky se věnujeme botanickým, zoologickým, lesnickým aj. průzkumům a zpracování odborných doporučení. Navrhujeme postupy péče v chráněných územích. Umíme koordinovat týmy expertů, a to i v rámci složitých projektů a rozsáhlých území. 3 Informace Zajišťujeme informační servis pro úřady, organizace i veřejnost. Provozujeme informační portál o přírodě Beskyd Valašská krajina.cz. Vydáváme informační letáky, praktické příručky a publikace nebo čtvrtletník Zpravodaj CHKO Beskydy. Pořádáme prakticky zaměřené přednášky. V rámci interpretace místního dědictví informace nejen předáváme, ale usilujeme i o zaujetí a aktivizaci cílových skupin. Přírodní a kulturní hodnoty míst či obcí představujeme prostřednictvím naučných stezek, výstav a průvodců.

6 Vybrané projekty Dosud jsme realizovali kolem 40 projektů. Vybrali jsme čtyři zajímavé příklady. Javornický hřeben (2003) 1 Česko-slovenský hřeben Javorníků se velmi rychle mění, krajina zarůstá. Pomocí publikací, anket, putovních výstav a diskuzí v obcích na obou stranách hranice jsme se pokusili upozornit místní i návštěvníky na přírodní cennosti hřebene a zjistit, jaký další vývoj krajiny vnímají lidé jako nejlepší. 2 Věc veřejná ( ) Projekt si kladl za cíl zlepšení informovanosti a větší zapojení zástupců veřejné správy a veřejnosti do rozhodování o záležitostech ochrany přírody a krajiny v CHKO Beskydy. Realizovali jsme množství různorodých aktivit, mj. byly aktualizovány webové stránky Valašská krajina.cz a začal vycházet Zpravodaj CHKO Beskydy.

7 Likvidace invazní křídlatky ( ) 3 Likvidace invazní křídlatky probíhala v povodí Morávky. Projekt byl velikostí ošetřeného území největší v ČR. Díky nabytým zkušenostem nyní pokračujeme také v povodí Odry. Zajišťujeme opakovanou chemickou likvidaci rostliny a následný výsev travních směsí. V průběhu ošetřování byl a je prováděn pravidelný monitoring vody a půdy. 4 Louky a křoviny Horního Vsacka ( ) Projekt byl součástí naší snahy bránit mizení druhů rostlin a živočichů vázáných na tradiční obhospodařování krajiny na Valašsku. Zaměřili jsme se především na rostlinu hořeček žlutavý, motýla modráska černoskvrnného a ptáky ťuhýka obecného a pěnici vlašskou.

8 Salamandr v obrazech

9

10 Informujeme Soustavně se věnujeme zlepšování informovanosti a povědomí veřejnosti o ochraně vzácných součástí přírody v našem regionu. Zde jsou některé z našich publikačních počinů. Obojživelníci v Beskydech Brožura Vydali jsme... Horní Vsacko Informační leták Příroda Beskyd Výukové listy pro školy Jak zničit křídlatku Informační leták Čertův mlýn Miniprůvodce Beskydy, ptáci a Natura 2000 Brožura Lysá hora Miniprůvodce Vydáváme a provozujeme... Zpravodaj CHKO Beskydy Čtvrtletník pro úřady, organizace a obyvatele CHKO Salamandr.info Oficiální internetové stránky naší organizace Valašská krajina.cz Stránky o krásách Beskyd pro informovanost o aktuálním dění v regionu Zákaz vjezdu.cz Součást projektu zaměřeného na mapování ilegálního motorismu v České republice

11 Děkujeme Po celou dobu existence naší organizace rozvíjíme vztahy s mnoha subjekty komerčního i neziskového sektoru. Bez jejich pochopení a podpory by bylo krajně obtížné věnovat se naší činnosti a dosahovat v ní srovnatelných výsledků. Partneři Dárci a sponzoři Antonín Šupler Severomoravská plynárenská, a. s. Poskytovatelé dotací a grantů O P E R A Č N Í P R O G R A M Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í E V R O P S K Á U N I E Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu

12 Salamandr v číslech Hospodaření Hospodaření neziskových organizací je velmi specifické. Na jedné straně nemají neziskovky stabilní zdroj příjmů, na druhé straně mají značně omezené možnosti výdělečných aktivit. Jsou tak závislé na darech a dotacích. U nich však poskytovatel zpravidla hradí jen 90 % nákladů. V nadcházejícím období je naším cílem stabilizace organizace při očekávaném poklesu podílu dotačních zdrojů. Vybrané ukazatele hospodaření (dle životního cyklu organizace, průměry za období) Založení Stagnace Růst Zaměstnanci civilkáři sezónní 4 projektoví 4 prázdninoví brigádníci 4 prázdninoví brigádníci 1 vedoucí výroby 9 sezónních Roční obrat 2,7 mil. Kč 2,1 mil. Kč 8,3 mil. Kč Struktura obratu Služby 68 % Služby 65 % Dotace 72 % Nadační příspěvky 16 % Dotace 23 % Nadační příspěvky 15 % Dotace 16 % Nadační příspěvky 13 % Služby 13 % Zdroje financování SCHKO Beskydy 48 % SCHKO Beskydy 40 % MSK 52 % Nadace Partnerství 15 % FOA 12 % SFŽP 13 % OÚ Frýdek-Místek 9 % NROS 9 % AOPK 10 %

13 Projekty Projektem rozumíme tématický celek. Zpravidla bývá realizován na základě grantu nebo dotace. Se vstupem do Evropské unie vzrostly šance financovat velké projekty ze strukturálních fondů, což mělo vliv i na obrat naší organizace. Větší objem prostředků byl však vyvážen většími nároky na administrativu a účetnictví. Jak známo, evropské dotace přinášejí nejen peníze, ale i papírování. Přehled nejvýznamnějších projektů Ukončené projekty Název projektu Realizace Zdroj financování Náklady Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky LIFE III Nature 16,88 mil. Kč Likvidace křídlatky v povodí Odry (I. etapa) Operační program Životní prostředí 4,71 mil. Kč Karpatské louky UNDP-GEF 2,48 mil. Kč Ochrana přírody v Beskydech věc veřejná Transition Facility 1,57 mil. Kč Udržitelná péče o karpatské přírodní dědictví Finanční mechanismy EHP a Norska 1,31 mil. Kč Projekty v realizaci Název projektu Realizace Zdroj financování Rozpočet Likvidace křídlatky v povodí Odry (II. etapa) Operační program Životní prostředí 7,24 mil. Kč Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech Program česko-švýcarské spolupráce 3,51 mil. Kč Migrácia a priestorová aktivita jelenej a srnčej zveri v CHKO Beskydy a Kysuce Operační program přeshraniční spolupráce SK-CZ 3,12 mil. Kč

14 Kde pomáháme Kopřivnice Nový Jičín 1 Poodří Frýdlant n. O. 1 Povodí Morávky Mo Frenštát p. R. 4 Valašské Meziříčí Rožnov p. R. 3 2 Velké Karlovice Vsetín 1 Likvidace invazní křídlatky v povodí Odry a Morávky

15 Třinec Mapa Beskyd ukazuje místa, na nichž jsme realizovali nebo realizujeme naše projekty. Vybrali jsme i několik příkladů pro představu, co kde děláme. rávka Jablunkov Instalace naučné stezky Čertův mlýn 3 2 Sečení cenných luk na Babínku 4 Výsadba jedlí na Lysé hoře

16 Salamandr je starší české označení pro mloka (Salamandra salamandra). Salamandr je chráněný obojživelník, je čilý hlavně v noci. V zimě je zalezlý v zemi a spí. Má výrazné barvy, takže ho nikdo nepřehlédne. Nebojí se ani velkých zvířat, má proti nim dobře promyšlenou obranu. Vydal ČSOP Salamandr 2011 Typografie: karelmelecky.cz Náklad 300 výtisků Tato brožura byla vytištěna v rámci projektu Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech. Projekt je realizován neziskovou organizací ČSOP Salamandr za přispění Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace.

ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ČSOP Salamandr je nezávislá profesionální nezisková organizace, jejímž cílem je péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd a jejich okolí. Organizace

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek) Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... 2 str. - zajímavosti, kaleidoskop,

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech

1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech 1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech 2 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech ÚVODEM OBSAH: Tato brožura je určena neziskovým organizacím,

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Partnerství. pro zdravou krajinu

Partnerství. pro zdravou krajinu Partnerství pro zdravou krajinu Příklady spolupráce zemědělců, nevládních organizací, místní samosprávy a státu pro zachování biologické rozmanitosti krajiny, aneb co přináší partnersky realizované projekty

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 úvod Následující publikace představuje 20 vybraných projektů z České

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1 1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Kresba: L. Kunc Monitoring velkých šelem v Beskydech Jak dále v ochraně šelem? Velké šelmy bychom měli především poznat a přijmout jejich existenci rozhovor

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více

ZPRAVODAJ. Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj. Z obsahu: Novinky a zajímavosti

ZPRAVODAJ. Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj. Z obsahu: Novinky a zajímavosti Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Z obsahu: Novinky a zajímavosti Stalo se Připravujeme Seznam ZO ČSOP v kraji Komunitní centrum

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Projekty udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji

Projekty udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji 1 Projekty udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji 2 Vydavatel: ZO ČSOP Veronica Centrum Veronica Hostětín v roce 2008 Editorka: Ing. Irena Šumpelová Texty recenzovali: Ing. Miroslava Knotková,

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 Pohotovostní tel. Záchranné stanice pro živočichy: 777 800 460

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje 1 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Michałek Aj, ovečky moje Proč být zemědělcem v CHKO? Nejen o pastvě na Radhošti rozhovor s biozemědělcem Igorem Dobešem Záchrana smilkových trávníků

Více

výroční zpráva sdružení Arnika

výroční zpráva sdružení Arnika výroční zpráva sdružení Arnika 2002 Obsah: 3 Slovo předsedy 4 O Arnice Slovo předsedy 5 6 8 10 12 14 16 18 Organizační struktura Arniky Činnost Arniky v roce 2002: - Program Ochrana přírody - Program Toxické

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN - UNEP Global 500 Základní organizace Bory 66/02 Vydala ZO ČSOP Bory v počtu 15 výtisků Zpracoval P. Kříž Bory 2009 Výroční zpráva za rok 2008

Více