Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a Institut náhradní rodinné péče 2007 Poslání Natamy Podporovat zájem dítěte v obtížné rodinné situaci Pomáhat dětem ohroženým nebo trpícím vývojovým traumatem Umožnit dětem, aby vyrůstaly v bezpečném rodinném prostředí, rozvíjely své možnosti a žily plnohodnotným životem Podílet se na vědeckém pokroku, učení a sdílení zkušeností a poznatků

2 Natama v roce 2007 nejvýznamnější změny roku Rok 2007 byl přelomovým nejen pro občanské sdružení Natama, ale také pro rozvoj pěstounské péče v České republice. V tomto roce Natama úspěšně uzavřela po třech letech pilotní fázi projektu Profesionální pěstounské péče, kde dobře vybrané, vyškolené pěstounské rodiny začaly pečovat o svěřené děti s finanční podporou Natamy od Nadace Nova. Nadále projekt pokračuje už bez přímé finanční podpory pěstounům. Hlavní výstupy projektu: Hlavním výstupem je podrobná metodika a manuál, včetně ověřeného pilotního modelu praxe PPP v prostředí České republiky, jež je nadále využívána pro praxi pěstounské péče v Natamě, ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Tento model se stal východiskem pro změny systému péče o ohrožené děti v ČR. Stejně významným výstupem je skupina kvalitně vyhodnocených a připravených profesionálních pěstounů (jedná se o první profesionální pěstouny v ČR vůbec), mnozí již pečují o svěřené umístěné děti, jiní ještě na děti čekají a další a další se hlásí do přípravy a spolupráce s Natamou. V realizaci úspěšného modelu profesionální pěstounské péče Natama pokračuje i bez finanční podpory pěstounů, kterou po ukončení pilotní fáze již nadále Natama nemůže vyplácet žádným pěstounským rodinám. Ze zahraničí převzaté a vytvořené know-how je předáváno dále odborníkům v praxi i představitelům politické scény, a tím se výrazně přispívá k potřebným positivním změnám v ČR. Nová Natama 2007 Od roku 2007 se změnily podmínky a skladba zdrojů financování Natamy, a to mělo vliv na rozvoj služeb a práce Natamy. Natama prošla významnou transformací z projektu úzce zaměřeného na pilotní fázi profesionální pěstounské péče na organizaci se širším polem působnosti a větší nabídkou odborných služeb. Od roku 2007 fungují tři hlavní oddělení Natamy: (1) Oddělení praxe náhradní rodinné péče (zejména všech typů pěstounské péče) (2) Oddělení specializované poradny a terapie pro děti a rodiny (biologické, pěstounské, adoptivní) (3) Oddělení rozvoje a sdílení odbornosti, vědy a vzdělávání v oblasti vývojové psychologie, terapie, NRP Naší vizí do budoucna je vybudování většího stabilního centra, které bude nadále rozvíjet tři výše zmíněné oblasti naší činnosti ve špičkové kvalitě srovnatelné se světem a poskytovat stejně dobré služby ve větším rozsahu. PhDr. Petra Vrtbovská Ph.D. ředitelka o.s. Natama 2

3 NATAMA občanské sdružení Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. Ing. Michaela Svobodová PaeDr. Petra Peřinová MUDr Lucie Vondrušková DOM (občanské sdružení) RNDr. Michal Ryšavý Ing. Tomáš Rohrbacher Správní rada: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. Ing. Michaela Svobodová PaeDr. Petra Peřinová Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. Institut náhradní rodinné Natama péče je hlavním projektem OS Natama Interní pracovníci Institutu Natama: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka, odborný vedoucí, lektor, poradce, terapeut) PaeDr. Petra Peřinová (vedoucí sociální práce, rodinný konzultant pro rodiny a děti) Mgr. Viktor Bosák (rodinný konzultant, psycholog, terapeut) Ing. Tomáš Rohrbacher (tajemník, manager) Externí pracovníci Institutu Natama: Doc. Dr. Jan Kožnar CSc (supervizor) Prom. ped. Jiří Keller (supervizor) Mgr. Michael Vančura (PBSP konzultant) PhDr. Zdeněk Rieger (konzultant) PhDr. Zora Vančurová (PBSP terapeut) Bc. Martin Roth (vedoucí sociálně zdravotní ho odboru MÚ Praha 12) MUDr. Lucie Betlachová Mgr. Karolína Gritzerová (právník) Daniela Kulhanová (odborná respitní pěstounka) Zahraniční spolupracovníci a lektoři: Albert Pesso (USA autor PBSP, lektor a konzultant) Daniel Hughes PhD (USA autor DDP, dětský psycholog, lektor a konzultant) Pat Walton (UK ředitelka péče o děti v The Together Trust) Sarah Watson (UK dětský psycholog, lektor Play Therapy) Iman Baardman (Niz psycholog, lektor PBSP) 3

4 Nejdůležitější události roku 2007 LEDEN Setkala se pěstounská rodičovská skupina LAMPA na dalším z řady pravidelných setkání, tentokrát na téma biologické děti v náhradní rodině Toto téma se často opomíjí a přitom je přijetí dítěte do rodiny pro biologické děti velmi výrazným zážitkem a potřebují jak přípravu tak podporu, aby novou situaci zvládly. Mnoho našich pěstounů sdílelo zkušenosti a hledali jsme možnosti jak dětem pomoci Výcvik žadatelů na téma Biologická rodina dítěte a attachment Pravidelné výcviky a semináře v rámci přípravy žadatelů pokračovaly. Nově jsme zařadili téma attachmentu = vazby mezi dítětem a biologickým rodičem a dítětem a náhradním rodičem. Ukazuje se, že právě přítomnost biologické rodiny je častou příčinou toho, že dítě není nabídnuto do náhradní rodinné péče. Také žadatelé nejsou správně informováni a připraveni na tento fakt. To je třeba změnit a Natama na tom intensivně pracuje jednání s MPSV o metodice zprostředkování náhradní rodinné péče a vyhodnocování žadatelů Dr. Petra Vrtbovská jednala na MPSV s Mgr. Kotalovou o odborném rozvoji služeb v rámci sociálně právní ochrany dítěte, a to zejména o komplexním vyhodnocování žadatelů a procesu zprostředkování. Společným závěrem je, že je zde třeba další kvalitní metodická práce, na které bude Natama i MPSV nadále pracovat. ÚNOR Konference Cesta do bezpečí. Hlavním hostem byl americký dětský psycholog Daniel Hughes, který představil svou metodu nazvanou Dyadická vývojová psychoterapie i teorii attachmentu. Konference se zúčastnila odborná i laická veřejnost. Konference byla vynikající, Daniel Hughes sklidil velký zájem a úctu. Zúčastnili se odborníci a náhradní rodiče z celé ČR od Ostravy po Šumavu. Daniel Hughes a Petra Vrtbovská se zúčastnili tiskové konference, natáčení pro ČT a poskytli řadu interview. Natama je první organizací, která začala s DDP v České republice Výcvik v DDP vedený Danielem Hughesem pro terapeuty Natamy a DOMu Výcvik se stal první částí oficiálního výcviku v DDP. Účastníky byli terapeuti, rodinní konzultanti, sociální terapeuti a psychologové z DOMu, Natamy a Rodinné poradny v Ostravě a Karviné. 4

5 Proběhlo jednání o vydání odborné literatury vydavatelstvím Portál Nakladatelství Portál projevilo zájem o vydání dvou knih Daniela Hughese zaměřených na problém vývojového traumatu, poruch attachmentu u dětí žijících mimo vlastní rodinu a možnostech terapie a pomoci pro tyto děti. Doufáme, že se vydání podaří a zahájíme tím zaplňování velké mezery v české odborné literatuře a vzdělání odborné veřejnosti! BŘEZEN Založení rodičovské skupiny v Ostravě Spolupráce s Poradnou pro rodinu v Ostravě pokračuje. V roce 2007 jsme zahájili založením dvou rodičovských skupin s pěstouny z Ostravy a Českého Těšína. Jsou to absolventi programu přípravy a výcviků, který probíhal celý rok Blahopřejeme pěstounům z Českého Těšína k založení sdružení DOTEK! Těšíme se na další odborné kontakty. Psycholožky, spolupracující s Dotekem začnou výcvik v Natamě v květnu DUBEN SČK Výcvik žadatelů na téma: Kontakt s biologickou rodinou Proběhla třetí část školení v rámci odborné přípravy žadatelů o PP ve Středočeském kraji. Někteří žadatelé využili nabídky Natamy a hlásí se do intensivnějšího programu přípravy na PPP. Někteří využili nabídky poradny. Jsme rádi, že se pěstounské řady rozšiřují o poučené rodiny, které si uvědomují potřebu vzdělání a podpory! Ministr Nečas oznámil, že MPSV založí Úřad na ochranu dětí Pokud se to podaří, bude to výrazný pokrok, o který Natama usiluje od začátku své existence. Úřad na ochranu dětí by mělo být vysoce expertní pracoviště, které by stanovovalo standardy kvality péče o děti (a to i o děti v ústavech) a také mělo kompetenci a nástroje tuto kvalitu kontrolovat, vyžadovat a porušení sankcionovat. Uvidíme! Dr. Vrtbovská přednášela v Lékařském domě na téma: Ztráta vlastní rodiny a přijetí rodiny náhradní (se zaměřením na vývojové trauma opuštěných dětí) Přednáška se konala v rámci dne rodinných terapeutů a byla vyslechnuta s velkou pozorností a zájmem. 5

6 KVĚTEN Dokončili jsme skupinový výcvik žadatelů o pěstounství pro Středočeský kraj. Čtyři rodiny pokračují v další individuální spolupráci s Natamou Spolupráce se SČK je velmi produktivní a progresivní. SČK je jedním z krajů, které využívají knot-how Natamy a uplatňují je v praxi státního úřadu. Spolupráce si velmi vážíme Natama byla pozvána na setkání s J.K. Rowlingovou, autorkou Harryho Pottera. Petra Vrtbovská mluvila s autorkou HP osobně J. K. Rowlingová projevila velkou empatii a porozumění pro děti bez rodiny, prostřednictvím odborné pomoci a mezinárodní spolupráce chce podpořit rozvoj péče o děti v ČR. ČERVEN Rodičovská skupina a seminář pro pěstouny Natamy na téma: Vývoj sexuality a chování dítěte Velmi úspěšný a zajímavý seminář vedl Doc. Jan Kožnar CSc Seminář pro sociální pracovníky Prahy a Středočeského kraje na téma: Biologická rodina dítěte & pěstounská péče Na semináři bylo našlapáno, spolupráce byla výborná Setkání PBSP terapeutů, kteří pracují v oblasti péče o děti a rodiny Naše specializovaná PBSP skupina je v zárodku, ale těšíme se na další setkání. ČERVENEC Výcvik PBSP s Albertem Pessem ve Franklinu (USA) Dr. Vrtbovská dokončila základní výcvik v Pesso Boyden System Pychomotor terapii. Albert Pesso supervidoval některé případy použití PBSP při práci s klienty, kteří vyrostli v ústavní péči bez rodičovské zkušenosti, a práci s adoptivními a pěstounskými rodiči. Dohodli jsme se na celkovém formátu a struktuře knihy, jejíž pracovní název je Úvod do PBSP a kterou překládá a edituje Petra Vrtbovská Setkání s psycholožkou z Ústeckého kraje o možnostech spolupráce 6

7 Hovořili jsme o kvalitě přípravy žadatelů, náročnosti pěstounské péče na osobnosti, emocionální stabilitu, altruismus i vědomosti a dovednosti náhradních rodičů. jejich vyhodnocování a příprava je náročným úkolem. SRPEN Radostná událost! Pražský magistrát zprostředkoval péči o malou romskou holčičku profesionální pěstounce Natamy Obě dvě provázíme a podporujeme Další radostná událost! MPSV zprostředkovalo péči o malou holčičku s autistickými rysy profesionální pěstounce Natamy I zde poskytujeme podporu a pravidelné provázení. ZÁŘÍ Dr. Vrtbovská vedla seminář o důležitosti biologické rodiny pro děti v náhradní rodinné péči na víkendovém setkání pěstounů Středočeského kraje Setkání bylo zajímavé pro pěstouny nováčky i pro zkušené pěstounské rodiče. Několik rodin se zajímalo o možnosti poradny a odborné spolupráce při kontaktu s biologickými příbuznými dětí. Jsme rádi, že často můžeme a umíme pomoci Setkání s paní ministryní Kuchtovou a veřejným ochráncem práv JUDr. Motejlem nad zprávou o dodržování lidských práv ve čtyřech výchovných ústavech Dr. Vrtbovská se účastnila v zastoupení poradkyně paní ministryně. Zpráva jednoznačně ukázala na chybějící standardy kvality péče, a tím na složité a nejasné stanovování pravidel pro tresty a kontrolu chování klientů, jejich kontakt s vnějším světem a podobně. Doufáme, že takové standardy co nejrychleji vzniknou Zúčastnili jsme se prestižní konference v Helsinkách na téma Neurobiologie, vývojové trauma a psychoterapie, kterou vedl a odpřednášel Dr. Allan Schore, jeden z představitelů současné vědecké špičky v oboru Celkem 16 hodin intensivních přednášek stálo za to. Psychologie se mění a poznatky z neurobiologických věd se do budoucna stanou jejími základními kameny poznání. ŘÍJEN se odehrálo setkání s Pat Walton, zástupkyní britské organizace The Together Trust, které bylo jako vždy přínosné a obohacující o zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče ve Velké Británii. Společně jsme připravili konferenci o Profesionální přechodné pěstounské péči na jaro jsme v Natamě zahájili první část čtyřfázového výcviku LEKTOR pro psychology působící v oblasti přípravy a vyhodnocování žadatelů o pěstounskou péči. Naše výcviková místnost praskala ve švech! 7

8 Jsme rádi, že se můžeme o poznatky moderní vědy obohacené o naše praktické zkušenosti podělit s ostatními a že cítíme zájem učit se a nadále tak zlepšovat péči o děti, které to potřebují. LISTOPAD se uskutečnila další z poradenských rodičovských skupin pro naše spolupracující pěstounské rodiny z Ostravy, Českého Těšína a Karviné. Tématem tentokráte bylo Co je nám u našich přijatých dětí záhadou? Spolupráce se nadále jeví jako oboustranně prospěšná a určitě v ní budeme pokračovat. Pro příští rok chystáme: Rodičovskou skupinu, PBSP sebe-zkušenostní skupinu pro pěstouny a supervizi pro psychology v oblasti NRP se pod záštitou Džamily Stehlíkové a Výboru pro práva dítěte, za účasti premiéra Mirka Topolánka, ombudsmana Otakara Motejla, ministra Nečase odehrála konference Zájem dítěte za účasti dalších významných zástupců ministerstev i odborné veřejnosti. Petra Vrtbovská zde prezentovala odborný pohled na problematiku ochrany dítěte a náhradní rodinné péče, který se setkal se skutečným zájmem přítomných politiků. Ledy se pomalu hýbají a věříme, že se český systém péče o dítě brzy velmi vylepší se na Maltě uskutečnila mezinárodní konference IFCO (International Foster Care Organisation). Zabývala se tématy rozvoje pěstounské péče v evropském i celosvětovém měřítku, nejmodernějšími poznatky ze světa posuzování a školení pěstounů, supervize pěstounských rodin, terapeutické podpoře dětí. Zúčastnili se odborníci a zástupci organizací z mnoha zemí, mezi nimi i Natama zastoupená Petrou Vrtbovskou, která presentovala příspěvek Pesso Boyden System Psychomotor jako nástroj pro práci s dětmi a rodinami v oblasti NRP. Presentace pro 500 účastníků z 42 států i workshop měl úspěch a sklidil velký zájem! PROSINEC Anděl, čert a Mikuláš, Natama, Nadace Terezy Maxové a Informační středisko Mikuláš společně organizují den pro pěstounskou péči a happening! Pátého prosince se uskutečnil první ročník nové tradice Mikuláš pomáhá hledat rodiče, který Natama organizovala společně s Nadací Terezy Maxové a o.p.s. Mikuláš. Zároveň se 5. prosinec nově stává Dnem pěstounů. 8

9 STATISTIKA ZA ROK 2007 Na Natamu se v roce 2007 obrátilo celkem 316 osob se zájmem o pěstounství či žádostí o informaci nebo radu. Počet prvních kontaktů dle typu = zájemci o pěstounskou péči z dostupné dojezdové vzdálenosti (z důvodu časové náročnosti dojíždění byla tato hranice snížena na 50 km od Prahy) 2 = zájemci o pěstounskou péči ze vzdálenosti vyšší než 50 km od Prahy. Všichni tito zájemci byli odkázání na příslušné úřady, s jejichž spoluprací se mohou stát pěstouny 3 = stávající pěstouni a osvojitelé, kteří se dostali do složité situace a potřebují pomoc Natamy 4 = lidé, kteří se na nás obracejí se zájmem o obecné informace o Natamě a pěstounství, případně s objednávkou některé z publikací Natamy 5 = kontakty osob nabízejících pomoc, podporu a ostatní kontakt 6 = lidé, kteří potřebují poradit s obecnějším problémem a vše lze vyřídit telefonicky či mailem 9

10 Zájemci a žadatelé o pěstounskou péči Všem zájemcům jsme poskytli informace nezbytné k rozhodnutí stát se pěstouny. Zájemci z Prahy a okolí do 50 km byli pozváni na informační schůzku, ostatní od nás obdrželi doporučený postup v případě, že se budou chtít stát pěstouny klasickými, a ujištění, že jim poskytneme alespoň nezbytné distanční poradenství. Zájemci dle dostupnosti 65 zájemci do 50 km zájemci z daleka 96 Zájemci do 50 km jsou tedy zájemci z krajů Hlavní město Praha a Středočeského, ostatní kraje bohužel nejsme schopni i přes nemalý zájem obsloužit. Vždy jim ale nabízíme alespoň možnost telefonických nebo ových konzultací. 10

11 Poskytování informací a poradenství Celkem se na nás v roce 2007 s žádostí o odbornou pomoc, obecnější radu či informace obrátilo 144 lidí. Poradili jsme jim, zaslali informace či některou z našich publikací = stávající pěstouni a osvojitelé, kteří se dostali do složité situace a potřebují pomoc Natamy. Natama poskytla jednorázové poradenství nebo s klienty spolupracuje v dlouhodobé poradně. 4 = lidé, kteří se na nás obracejí se zájmem o obecné informace o Natamě a pěstounství, případně s objednávkou některé z publikací Natamy. Informujeme veřejnost o náhradní rodinné péči. Pro zájemce jsou k dispozici již tři odborné publikace vydané Natamou. 6 = lidé, kteří potřebují poradit s obecnějším problémem a vše lze vyřídit telefonicky či mailem. Poskytujeme rady především z oblasti legislativy náhradní rodinné péče. Webové stránky Průběžně aktualizovaný web Natamy s množstvím zajímavých informací i aktualit z oblasti náhradní rodinné péče a přehledem některých terapeutických metod shlédlo v roce 2007 přes návštěvníků. 11

12 NATAMA V ROCE 2007 POSKYTOVALA NÁSLEDUJÍCÍ SPEKTRUM SLUŽEB: 1. VHLED Komplexní zprávy o odborném vyhodnocení dítěte v obtížné rodinné situaci 2. KURS *** Příprava a vyhodnocení žadatelů na profesionální pěstounskou péči 3. KURS ** Skupinová a individuální příprava na přechodnou pěstounskou péči 4. KURS * Skupinová příprava na pěstounskou péči nebo osvojení 5. PROSTOR Poradenství a terapeutické služby pro rodiče, náhradní rodiče a děti 6. AKADEMIE R Vzdělávání, výcviky a semináře pro rodiče a náhradní rodiče 7. AKADEMIE V Vzdělávání, výcviky, semináře pro odbornou veřejnost 8. SUPERVIZE Individuálně na míru střižené provázení pěstounské rodiny při péči o svěřené děti 9. ALBERT Získávání a sdílení vědeckých a odborných poznatků, zkušeností a dobré praxe 10. KOMPAS Program pro začínající pěstouny 11. CHŮVA Příprava na respitní nebo hostitelskou péči o děti 12. SINGLE Program podpory single žadatelek/ů a single pěstounek/ů 13. LAMPA Pěstounská rodičovská skupina vedená odborníkem 12

13 Další zajímavé statistické údaje o činnosti Natamy v roce 2007 Základní výkony odborné praxe Natamy ZÁKLADNÍ VÝKON ČASOVÁ JEDNOTKA POČET VÝKONŮ ZA ROK Individuální osobní setkání s dospělým klientem Poradna Terapie minut Přímá práce s dítětem, Diagnostika Terapie Rodičovská skupina Poradenství Skupinový výcvik, odborný seminář pro rodiče a pěstouny Skupinový výcvik, odborný seminář pro odborníky minut 50 minut 50 minut 50 minut hodin Celkem 420 účastníků Klienti Natamy Děti v péči Natamy (statistika z hlediska dětí) Kategorie Počet Poznámka Děti v PP rodinách Natamy 15 Umístěné po soudu Děti před umístěním do PP rodin N 6 Závisí na státních úřadech Děti v péči rodin vyškolených a 62 Moravskoslezský kraj podporovaných Natamou Děti v péči rodin vyškolených a 15 Praha, Středočeský kraj podporovaných Natamou Mladí lidé z DD v terapii v Natamě 5 DOM Děti v péči Natamy celkem 103 Rodiny v péči Natamy (statistika z hlediska celých rodin) Kategorie Počet Poznámka Profesionální rodiny Natamy 17 Rodiny vyškolené a podporované Natamou 23 Moravskoslezský kraj Tyto rodiny pečují o větší počet dětí, nejčastěji 3-6 Rodiny a připravené Natamou na PP 27 na základě objednávky úřadů Rodiny v poradně a terapeutické práci 6 Rodiny v péči Natamy celkem 73 13

14 Hospodaření v roce 2007 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Celkem čerpáno z grantu Nadace Nova: Celkem čerpáno z ostatních příjmů: Položka: Mzdové a osobní náklady ,00 Kč - Odborné služby a poradenství (externisté a lektoři) ,00 Kč Materiální náklady ,02 Kč - Prostory ,00 Kč - Služby ,47 Kč - Know How Transfer, publikace, PR ,50 Kč - Vzdělávací aktivity ,45 Kč - Finanční příspěvky pěstounům ,00 Kč - Náklady na auto ,50 Kč - Odpisy PC síť, auto ,00 Kč ,00 Kč Ostatní výdaje ,00 Kč Celkový součet ,94 Kč ,00 Kč - OSTATNÍ PŘÍJMY Vzdělávací činnost Natamy Příprava a posouzení žadatelů o pěstounskou péči Sponzorský dar (od fyzických osob) Ostatní příjmy Příjmy: ,00 Kč ,00 Kč 1 200,00 Kč ,79 Kč ,79 Kč 14

15 Výhled na rok 2008 Realizovat strategický plán finančního zabezpečení Natamy z různých zdrojů, včetně státních grantů, privátních firem, nadací a sponzorů Nadále rozvíjet a realizovat kvalitní služby pro děti, rodiny, žadatele a pěstounské rodiny v duchu profesionální pěstounské péče Rozvíjet a realizovat vysokou kvalitu odborné práce s dětmi a rodinami, zejména poradenskou a terapeutickou pomoc Podílet se na šíření odbornosti a dobré praxe, jak mezi odbornou veřejností, tak na úrovni státní správy a státní politiky Rámcový plán aktivit: 1. Umístit fakticky další počet dětí do profesionálních pěstounských rodin Natamy (5 7) 2. Nadále realizovat kvalitní odbornou práci ve všech 3 odděleních Natamy 3. Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové a s britskou partnerskou organizací The Together Trust realizovat odbornou konferenci o přechodné a profesionální pěstounské péči pro zástupce vlády, parlamentu, krajských úřadů a odborné veřejnosti v Parlamentu ČR 4. Připravit a realizovat významnou informační kampaň o moderním pojetí pěstounství v ČR 5. Připravit a vydat odborné publikace významné pro rozvoj náhradní rodinné péče v ČR: Úvod do PBSP Úvod do tématu attachment a vývojové psychologie dítěte v NRP 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2-0 1 0 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 1 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě

Více

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 5. Výběr ze statistiky 6. Rozvoj

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL 200420042004200420042004200420042004200420042004 O M D O M D O BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL DOM občanské sdružení Braunerova 22 180

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

Občanské sdružení Rozum a Cit. Zpravodaj. zima 2007

Občanské sdružení Rozum a Cit. Zpravodaj. zima 2007 Občanské sdružení Rozum a Cit Zpravodaj zima 2007 3 Občanské sdružení Rozum a Cit Motto: Nasloucháme s citem, pomáháme s rozumem. Občanské sdružení Rozum a Cit bylo založeno v roce 2000 jako organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují PODĚKOVÁNÍ Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují o své klienty stejně po mnoho desetiletí,

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více