Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a Institut náhradní rodinné péče 2007 Poslání Natamy Podporovat zájem dítěte v obtížné rodinné situaci Pomáhat dětem ohroženým nebo trpícím vývojovým traumatem Umožnit dětem, aby vyrůstaly v bezpečném rodinném prostředí, rozvíjely své možnosti a žily plnohodnotným životem Podílet se na vědeckém pokroku, učení a sdílení zkušeností a poznatků

2 Natama v roce 2007 nejvýznamnější změny roku Rok 2007 byl přelomovým nejen pro občanské sdružení Natama, ale také pro rozvoj pěstounské péče v České republice. V tomto roce Natama úspěšně uzavřela po třech letech pilotní fázi projektu Profesionální pěstounské péče, kde dobře vybrané, vyškolené pěstounské rodiny začaly pečovat o svěřené děti s finanční podporou Natamy od Nadace Nova. Nadále projekt pokračuje už bez přímé finanční podpory pěstounům. Hlavní výstupy projektu: Hlavním výstupem je podrobná metodika a manuál, včetně ověřeného pilotního modelu praxe PPP v prostředí České republiky, jež je nadále využívána pro praxi pěstounské péče v Natamě, ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Tento model se stal východiskem pro změny systému péče o ohrožené děti v ČR. Stejně významným výstupem je skupina kvalitně vyhodnocených a připravených profesionálních pěstounů (jedná se o první profesionální pěstouny v ČR vůbec), mnozí již pečují o svěřené umístěné děti, jiní ještě na děti čekají a další a další se hlásí do přípravy a spolupráce s Natamou. V realizaci úspěšného modelu profesionální pěstounské péče Natama pokračuje i bez finanční podpory pěstounů, kterou po ukončení pilotní fáze již nadále Natama nemůže vyplácet žádným pěstounským rodinám. Ze zahraničí převzaté a vytvořené know-how je předáváno dále odborníkům v praxi i představitelům politické scény, a tím se výrazně přispívá k potřebným positivním změnám v ČR. Nová Natama 2007 Od roku 2007 se změnily podmínky a skladba zdrojů financování Natamy, a to mělo vliv na rozvoj služeb a práce Natamy. Natama prošla významnou transformací z projektu úzce zaměřeného na pilotní fázi profesionální pěstounské péče na organizaci se širším polem působnosti a větší nabídkou odborných služeb. Od roku 2007 fungují tři hlavní oddělení Natamy: (1) Oddělení praxe náhradní rodinné péče (zejména všech typů pěstounské péče) (2) Oddělení specializované poradny a terapie pro děti a rodiny (biologické, pěstounské, adoptivní) (3) Oddělení rozvoje a sdílení odbornosti, vědy a vzdělávání v oblasti vývojové psychologie, terapie, NRP Naší vizí do budoucna je vybudování většího stabilního centra, které bude nadále rozvíjet tři výše zmíněné oblasti naší činnosti ve špičkové kvalitě srovnatelné se světem a poskytovat stejně dobré služby ve větším rozsahu. PhDr. Petra Vrtbovská Ph.D. ředitelka o.s. Natama 2

3 NATAMA občanské sdružení Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. Ing. Michaela Svobodová PaeDr. Petra Peřinová MUDr Lucie Vondrušková DOM (občanské sdružení) RNDr. Michal Ryšavý Ing. Tomáš Rohrbacher Správní rada: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. Ing. Michaela Svobodová PaeDr. Petra Peřinová Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. Institut náhradní rodinné Natama péče je hlavním projektem OS Natama Interní pracovníci Institutu Natama: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka, odborný vedoucí, lektor, poradce, terapeut) PaeDr. Petra Peřinová (vedoucí sociální práce, rodinný konzultant pro rodiny a děti) Mgr. Viktor Bosák (rodinný konzultant, psycholog, terapeut) Ing. Tomáš Rohrbacher (tajemník, manager) Externí pracovníci Institutu Natama: Doc. Dr. Jan Kožnar CSc (supervizor) Prom. ped. Jiří Keller (supervizor) Mgr. Michael Vančura (PBSP konzultant) PhDr. Zdeněk Rieger (konzultant) PhDr. Zora Vančurová (PBSP terapeut) Bc. Martin Roth (vedoucí sociálně zdravotní ho odboru MÚ Praha 12) MUDr. Lucie Betlachová Mgr. Karolína Gritzerová (právník) Daniela Kulhanová (odborná respitní pěstounka) Zahraniční spolupracovníci a lektoři: Albert Pesso (USA autor PBSP, lektor a konzultant) Daniel Hughes PhD (USA autor DDP, dětský psycholog, lektor a konzultant) Pat Walton (UK ředitelka péče o děti v The Together Trust) Sarah Watson (UK dětský psycholog, lektor Play Therapy) Iman Baardman (Niz psycholog, lektor PBSP) 3

4 Nejdůležitější události roku 2007 LEDEN Setkala se pěstounská rodičovská skupina LAMPA na dalším z řady pravidelných setkání, tentokrát na téma biologické děti v náhradní rodině Toto téma se často opomíjí a přitom je přijetí dítěte do rodiny pro biologické děti velmi výrazným zážitkem a potřebují jak přípravu tak podporu, aby novou situaci zvládly. Mnoho našich pěstounů sdílelo zkušenosti a hledali jsme možnosti jak dětem pomoci Výcvik žadatelů na téma Biologická rodina dítěte a attachment Pravidelné výcviky a semináře v rámci přípravy žadatelů pokračovaly. Nově jsme zařadili téma attachmentu = vazby mezi dítětem a biologickým rodičem a dítětem a náhradním rodičem. Ukazuje se, že právě přítomnost biologické rodiny je častou příčinou toho, že dítě není nabídnuto do náhradní rodinné péče. Také žadatelé nejsou správně informováni a připraveni na tento fakt. To je třeba změnit a Natama na tom intensivně pracuje jednání s MPSV o metodice zprostředkování náhradní rodinné péče a vyhodnocování žadatelů Dr. Petra Vrtbovská jednala na MPSV s Mgr. Kotalovou o odborném rozvoji služeb v rámci sociálně právní ochrany dítěte, a to zejména o komplexním vyhodnocování žadatelů a procesu zprostředkování. Společným závěrem je, že je zde třeba další kvalitní metodická práce, na které bude Natama i MPSV nadále pracovat. ÚNOR Konference Cesta do bezpečí. Hlavním hostem byl americký dětský psycholog Daniel Hughes, který představil svou metodu nazvanou Dyadická vývojová psychoterapie i teorii attachmentu. Konference se zúčastnila odborná i laická veřejnost. Konference byla vynikající, Daniel Hughes sklidil velký zájem a úctu. Zúčastnili se odborníci a náhradní rodiče z celé ČR od Ostravy po Šumavu. Daniel Hughes a Petra Vrtbovská se zúčastnili tiskové konference, natáčení pro ČT a poskytli řadu interview. Natama je první organizací, která začala s DDP v České republice Výcvik v DDP vedený Danielem Hughesem pro terapeuty Natamy a DOMu Výcvik se stal první částí oficiálního výcviku v DDP. Účastníky byli terapeuti, rodinní konzultanti, sociální terapeuti a psychologové z DOMu, Natamy a Rodinné poradny v Ostravě a Karviné. 4

5 Proběhlo jednání o vydání odborné literatury vydavatelstvím Portál Nakladatelství Portál projevilo zájem o vydání dvou knih Daniela Hughese zaměřených na problém vývojového traumatu, poruch attachmentu u dětí žijících mimo vlastní rodinu a možnostech terapie a pomoci pro tyto děti. Doufáme, že se vydání podaří a zahájíme tím zaplňování velké mezery v české odborné literatuře a vzdělání odborné veřejnosti! BŘEZEN Založení rodičovské skupiny v Ostravě Spolupráce s Poradnou pro rodinu v Ostravě pokračuje. V roce 2007 jsme zahájili založením dvou rodičovských skupin s pěstouny z Ostravy a Českého Těšína. Jsou to absolventi programu přípravy a výcviků, který probíhal celý rok Blahopřejeme pěstounům z Českého Těšína k založení sdružení DOTEK! Těšíme se na další odborné kontakty. Psycholožky, spolupracující s Dotekem začnou výcvik v Natamě v květnu DUBEN SČK Výcvik žadatelů na téma: Kontakt s biologickou rodinou Proběhla třetí část školení v rámci odborné přípravy žadatelů o PP ve Středočeském kraji. Někteří žadatelé využili nabídky Natamy a hlásí se do intensivnějšího programu přípravy na PPP. Někteří využili nabídky poradny. Jsme rádi, že se pěstounské řady rozšiřují o poučené rodiny, které si uvědomují potřebu vzdělání a podpory! Ministr Nečas oznámil, že MPSV založí Úřad na ochranu dětí Pokud se to podaří, bude to výrazný pokrok, o který Natama usiluje od začátku své existence. Úřad na ochranu dětí by mělo být vysoce expertní pracoviště, které by stanovovalo standardy kvality péče o děti (a to i o děti v ústavech) a také mělo kompetenci a nástroje tuto kvalitu kontrolovat, vyžadovat a porušení sankcionovat. Uvidíme! Dr. Vrtbovská přednášela v Lékařském domě na téma: Ztráta vlastní rodiny a přijetí rodiny náhradní (se zaměřením na vývojové trauma opuštěných dětí) Přednáška se konala v rámci dne rodinných terapeutů a byla vyslechnuta s velkou pozorností a zájmem. 5

6 KVĚTEN Dokončili jsme skupinový výcvik žadatelů o pěstounství pro Středočeský kraj. Čtyři rodiny pokračují v další individuální spolupráci s Natamou Spolupráce se SČK je velmi produktivní a progresivní. SČK je jedním z krajů, které využívají knot-how Natamy a uplatňují je v praxi státního úřadu. Spolupráce si velmi vážíme Natama byla pozvána na setkání s J.K. Rowlingovou, autorkou Harryho Pottera. Petra Vrtbovská mluvila s autorkou HP osobně J. K. Rowlingová projevila velkou empatii a porozumění pro děti bez rodiny, prostřednictvím odborné pomoci a mezinárodní spolupráce chce podpořit rozvoj péče o děti v ČR. ČERVEN Rodičovská skupina a seminář pro pěstouny Natamy na téma: Vývoj sexuality a chování dítěte Velmi úspěšný a zajímavý seminář vedl Doc. Jan Kožnar CSc Seminář pro sociální pracovníky Prahy a Středočeského kraje na téma: Biologická rodina dítěte & pěstounská péče Na semináři bylo našlapáno, spolupráce byla výborná Setkání PBSP terapeutů, kteří pracují v oblasti péče o děti a rodiny Naše specializovaná PBSP skupina je v zárodku, ale těšíme se na další setkání. ČERVENEC Výcvik PBSP s Albertem Pessem ve Franklinu (USA) Dr. Vrtbovská dokončila základní výcvik v Pesso Boyden System Pychomotor terapii. Albert Pesso supervidoval některé případy použití PBSP při práci s klienty, kteří vyrostli v ústavní péči bez rodičovské zkušenosti, a práci s adoptivními a pěstounskými rodiči. Dohodli jsme se na celkovém formátu a struktuře knihy, jejíž pracovní název je Úvod do PBSP a kterou překládá a edituje Petra Vrtbovská Setkání s psycholožkou z Ústeckého kraje o možnostech spolupráce 6

7 Hovořili jsme o kvalitě přípravy žadatelů, náročnosti pěstounské péče na osobnosti, emocionální stabilitu, altruismus i vědomosti a dovednosti náhradních rodičů. jejich vyhodnocování a příprava je náročným úkolem. SRPEN Radostná událost! Pražský magistrát zprostředkoval péči o malou romskou holčičku profesionální pěstounce Natamy Obě dvě provázíme a podporujeme Další radostná událost! MPSV zprostředkovalo péči o malou holčičku s autistickými rysy profesionální pěstounce Natamy I zde poskytujeme podporu a pravidelné provázení. ZÁŘÍ Dr. Vrtbovská vedla seminář o důležitosti biologické rodiny pro děti v náhradní rodinné péči na víkendovém setkání pěstounů Středočeského kraje Setkání bylo zajímavé pro pěstouny nováčky i pro zkušené pěstounské rodiče. Několik rodin se zajímalo o možnosti poradny a odborné spolupráce při kontaktu s biologickými příbuznými dětí. Jsme rádi, že často můžeme a umíme pomoci Setkání s paní ministryní Kuchtovou a veřejným ochráncem práv JUDr. Motejlem nad zprávou o dodržování lidských práv ve čtyřech výchovných ústavech Dr. Vrtbovská se účastnila v zastoupení poradkyně paní ministryně. Zpráva jednoznačně ukázala na chybějící standardy kvality péče, a tím na složité a nejasné stanovování pravidel pro tresty a kontrolu chování klientů, jejich kontakt s vnějším světem a podobně. Doufáme, že takové standardy co nejrychleji vzniknou Zúčastnili jsme se prestižní konference v Helsinkách na téma Neurobiologie, vývojové trauma a psychoterapie, kterou vedl a odpřednášel Dr. Allan Schore, jeden z představitelů současné vědecké špičky v oboru Celkem 16 hodin intensivních přednášek stálo za to. Psychologie se mění a poznatky z neurobiologických věd se do budoucna stanou jejími základními kameny poznání. ŘÍJEN se odehrálo setkání s Pat Walton, zástupkyní britské organizace The Together Trust, které bylo jako vždy přínosné a obohacující o zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče ve Velké Británii. Společně jsme připravili konferenci o Profesionální přechodné pěstounské péči na jaro jsme v Natamě zahájili první část čtyřfázového výcviku LEKTOR pro psychology působící v oblasti přípravy a vyhodnocování žadatelů o pěstounskou péči. Naše výcviková místnost praskala ve švech! 7

8 Jsme rádi, že se můžeme o poznatky moderní vědy obohacené o naše praktické zkušenosti podělit s ostatními a že cítíme zájem učit se a nadále tak zlepšovat péči o děti, které to potřebují. LISTOPAD se uskutečnila další z poradenských rodičovských skupin pro naše spolupracující pěstounské rodiny z Ostravy, Českého Těšína a Karviné. Tématem tentokráte bylo Co je nám u našich přijatých dětí záhadou? Spolupráce se nadále jeví jako oboustranně prospěšná a určitě v ní budeme pokračovat. Pro příští rok chystáme: Rodičovskou skupinu, PBSP sebe-zkušenostní skupinu pro pěstouny a supervizi pro psychology v oblasti NRP se pod záštitou Džamily Stehlíkové a Výboru pro práva dítěte, za účasti premiéra Mirka Topolánka, ombudsmana Otakara Motejla, ministra Nečase odehrála konference Zájem dítěte za účasti dalších významných zástupců ministerstev i odborné veřejnosti. Petra Vrtbovská zde prezentovala odborný pohled na problematiku ochrany dítěte a náhradní rodinné péče, který se setkal se skutečným zájmem přítomných politiků. Ledy se pomalu hýbají a věříme, že se český systém péče o dítě brzy velmi vylepší se na Maltě uskutečnila mezinárodní konference IFCO (International Foster Care Organisation). Zabývala se tématy rozvoje pěstounské péče v evropském i celosvětovém měřítku, nejmodernějšími poznatky ze světa posuzování a školení pěstounů, supervize pěstounských rodin, terapeutické podpoře dětí. Zúčastnili se odborníci a zástupci organizací z mnoha zemí, mezi nimi i Natama zastoupená Petrou Vrtbovskou, která presentovala příspěvek Pesso Boyden System Psychomotor jako nástroj pro práci s dětmi a rodinami v oblasti NRP. Presentace pro 500 účastníků z 42 států i workshop měl úspěch a sklidil velký zájem! PROSINEC Anděl, čert a Mikuláš, Natama, Nadace Terezy Maxové a Informační středisko Mikuláš společně organizují den pro pěstounskou péči a happening! Pátého prosince se uskutečnil první ročník nové tradice Mikuláš pomáhá hledat rodiče, který Natama organizovala společně s Nadací Terezy Maxové a o.p.s. Mikuláš. Zároveň se 5. prosinec nově stává Dnem pěstounů. 8

9 STATISTIKA ZA ROK 2007 Na Natamu se v roce 2007 obrátilo celkem 316 osob se zájmem o pěstounství či žádostí o informaci nebo radu. Počet prvních kontaktů dle typu = zájemci o pěstounskou péči z dostupné dojezdové vzdálenosti (z důvodu časové náročnosti dojíždění byla tato hranice snížena na 50 km od Prahy) 2 = zájemci o pěstounskou péči ze vzdálenosti vyšší než 50 km od Prahy. Všichni tito zájemci byli odkázání na příslušné úřady, s jejichž spoluprací se mohou stát pěstouny 3 = stávající pěstouni a osvojitelé, kteří se dostali do složité situace a potřebují pomoc Natamy 4 = lidé, kteří se na nás obracejí se zájmem o obecné informace o Natamě a pěstounství, případně s objednávkou některé z publikací Natamy 5 = kontakty osob nabízejících pomoc, podporu a ostatní kontakt 6 = lidé, kteří potřebují poradit s obecnějším problémem a vše lze vyřídit telefonicky či mailem 9

10 Zájemci a žadatelé o pěstounskou péči Všem zájemcům jsme poskytli informace nezbytné k rozhodnutí stát se pěstouny. Zájemci z Prahy a okolí do 50 km byli pozváni na informační schůzku, ostatní od nás obdrželi doporučený postup v případě, že se budou chtít stát pěstouny klasickými, a ujištění, že jim poskytneme alespoň nezbytné distanční poradenství. Zájemci dle dostupnosti 65 zájemci do 50 km zájemci z daleka 96 Zájemci do 50 km jsou tedy zájemci z krajů Hlavní město Praha a Středočeského, ostatní kraje bohužel nejsme schopni i přes nemalý zájem obsloužit. Vždy jim ale nabízíme alespoň možnost telefonických nebo ových konzultací. 10

11 Poskytování informací a poradenství Celkem se na nás v roce 2007 s žádostí o odbornou pomoc, obecnější radu či informace obrátilo 144 lidí. Poradili jsme jim, zaslali informace či některou z našich publikací = stávající pěstouni a osvojitelé, kteří se dostali do složité situace a potřebují pomoc Natamy. Natama poskytla jednorázové poradenství nebo s klienty spolupracuje v dlouhodobé poradně. 4 = lidé, kteří se na nás obracejí se zájmem o obecné informace o Natamě a pěstounství, případně s objednávkou některé z publikací Natamy. Informujeme veřejnost o náhradní rodinné péči. Pro zájemce jsou k dispozici již tři odborné publikace vydané Natamou. 6 = lidé, kteří potřebují poradit s obecnějším problémem a vše lze vyřídit telefonicky či mailem. Poskytujeme rady především z oblasti legislativy náhradní rodinné péče. Webové stránky Průběžně aktualizovaný web Natamy s množstvím zajímavých informací i aktualit z oblasti náhradní rodinné péče a přehledem některých terapeutických metod shlédlo v roce 2007 přes návštěvníků. 11

12 NATAMA V ROCE 2007 POSKYTOVALA NÁSLEDUJÍCÍ SPEKTRUM SLUŽEB: 1. VHLED Komplexní zprávy o odborném vyhodnocení dítěte v obtížné rodinné situaci 2. KURS *** Příprava a vyhodnocení žadatelů na profesionální pěstounskou péči 3. KURS ** Skupinová a individuální příprava na přechodnou pěstounskou péči 4. KURS * Skupinová příprava na pěstounskou péči nebo osvojení 5. PROSTOR Poradenství a terapeutické služby pro rodiče, náhradní rodiče a děti 6. AKADEMIE R Vzdělávání, výcviky a semináře pro rodiče a náhradní rodiče 7. AKADEMIE V Vzdělávání, výcviky, semináře pro odbornou veřejnost 8. SUPERVIZE Individuálně na míru střižené provázení pěstounské rodiny při péči o svěřené děti 9. ALBERT Získávání a sdílení vědeckých a odborných poznatků, zkušeností a dobré praxe 10. KOMPAS Program pro začínající pěstouny 11. CHŮVA Příprava na respitní nebo hostitelskou péči o děti 12. SINGLE Program podpory single žadatelek/ů a single pěstounek/ů 13. LAMPA Pěstounská rodičovská skupina vedená odborníkem 12

13 Další zajímavé statistické údaje o činnosti Natamy v roce 2007 Základní výkony odborné praxe Natamy ZÁKLADNÍ VÝKON ČASOVÁ JEDNOTKA POČET VÝKONŮ ZA ROK Individuální osobní setkání s dospělým klientem Poradna Terapie minut Přímá práce s dítětem, Diagnostika Terapie Rodičovská skupina Poradenství Skupinový výcvik, odborný seminář pro rodiče a pěstouny Skupinový výcvik, odborný seminář pro odborníky minut 50 minut 50 minut 50 minut hodin Celkem 420 účastníků Klienti Natamy Děti v péči Natamy (statistika z hlediska dětí) Kategorie Počet Poznámka Děti v PP rodinách Natamy 15 Umístěné po soudu Děti před umístěním do PP rodin N 6 Závisí na státních úřadech Děti v péči rodin vyškolených a 62 Moravskoslezský kraj podporovaných Natamou Děti v péči rodin vyškolených a 15 Praha, Středočeský kraj podporovaných Natamou Mladí lidé z DD v terapii v Natamě 5 DOM Děti v péči Natamy celkem 103 Rodiny v péči Natamy (statistika z hlediska celých rodin) Kategorie Počet Poznámka Profesionální rodiny Natamy 17 Rodiny vyškolené a podporované Natamou 23 Moravskoslezský kraj Tyto rodiny pečují o větší počet dětí, nejčastěji 3-6 Rodiny a připravené Natamou na PP 27 na základě objednávky úřadů Rodiny v poradně a terapeutické práci 6 Rodiny v péči Natamy celkem 73 13

14 Hospodaření v roce 2007 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Celkem čerpáno z grantu Nadace Nova: Celkem čerpáno z ostatních příjmů: Položka: Mzdové a osobní náklady ,00 Kč - Odborné služby a poradenství (externisté a lektoři) ,00 Kč Materiální náklady ,02 Kč - Prostory ,00 Kč - Služby ,47 Kč - Know How Transfer, publikace, PR ,50 Kč - Vzdělávací aktivity ,45 Kč - Finanční příspěvky pěstounům ,00 Kč - Náklady na auto ,50 Kč - Odpisy PC síť, auto ,00 Kč ,00 Kč Ostatní výdaje ,00 Kč Celkový součet ,94 Kč ,00 Kč - OSTATNÍ PŘÍJMY Vzdělávací činnost Natamy Příprava a posouzení žadatelů o pěstounskou péči Sponzorský dar (od fyzických osob) Ostatní příjmy Příjmy: ,00 Kč ,00 Kč 1 200,00 Kč ,79 Kč ,79 Kč 14

15 Výhled na rok 2008 Realizovat strategický plán finančního zabezpečení Natamy z různých zdrojů, včetně státních grantů, privátních firem, nadací a sponzorů Nadále rozvíjet a realizovat kvalitní služby pro děti, rodiny, žadatele a pěstounské rodiny v duchu profesionální pěstounské péče Rozvíjet a realizovat vysokou kvalitu odborné práce s dětmi a rodinami, zejména poradenskou a terapeutickou pomoc Podílet se na šíření odbornosti a dobré praxe, jak mezi odbornou veřejností, tak na úrovni státní správy a státní politiky Rámcový plán aktivit: 1. Umístit fakticky další počet dětí do profesionálních pěstounských rodin Natamy (5 7) 2. Nadále realizovat kvalitní odbornou práci ve všech 3 odděleních Natamy 3. Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové a s britskou partnerskou organizací The Together Trust realizovat odbornou konferenci o přechodné a profesionální pěstounské péči pro zástupce vlády, parlamentu, krajských úřadů a odborné veřejnosti v Parlamentu ČR 4. Připravit a realizovat významnou informační kampaň o moderním pojetí pěstounství v ČR 5. Připravit a vydat odborné publikace významné pro rozvoj náhradní rodinné péče v ČR: Úvod do PBSP Úvod do tématu attachment a vývojové psychologie dítěte v NRP 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 5. Výběr ze statistiky 6. Rozvoj

Více

Natama 2012 výroční zpráva

Natama 2012 výroční zpráva Natama 2012 výroční zpráva 1 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 5. Výběr ze statistiky 6. Rozvoj odbornosti 7. Publikace 8. Práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2-0 1 0 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 1 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě

Více

Natama Výroční zpráva 2013 1

Natama Výroční zpráva 2013 1 Natama Výroční zpráva 2013 1 OBSAH 1. Natama, OS 2. Natama, o.p.s. 3. Tým 4. Novela zákona o SPOD a změny v Natamě 5. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 6. Služby a statistiky 7. Vyřízení nespravedlivého

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Středisko náhradní rodinné péče

Středisko náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 Cílem projektu je zavést systematické poskytování kvalitních,

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Závěrečné hodnocení plnění veřejné zakázky

Závěrečné hodnocení plnění veřejné zakázky Veřejná zakázka: Skupinové supervize a logistické zajištění dvou seminářů pro inspektory sociálních a specializované odborníky inspektory kvality sociálních Závěrečné hodnocení plnění veřejné zakázky Společnost

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Karlovy Vary, dne 08.10.2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Zpráva z monitoringu

Zpráva z monitoringu Zpráva z monitoringu 1. CÍLE Cílem aktivity monitoringu je mapovat organizace poskytující služby pro NRP a dostupné metodiky a tyto metodiky státních subjektů i neziskových organizací v ČR následně získat

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

DOM - DЫm otevьenщch mo nostм, o.p.s. Braunerova 22 180 00 Praha 8 Raiffeisen Bank 2021845001/5500 www.dom-os.cz

DOM - DЫm otevьenщch mo nostм, o.p.s. Braunerova 22 180 00 Praha 8 Raiffeisen Bank 2021845001/5500 www.dom-os.cz DOM - DЫm otevьenщch mo nostм, o.p.s. Braunerova 22 180 00 Praha 8 Raiffeisen Bank 2021845001/5500 www.dom-os.cz VЩroХnМ zprаva 2013 D rodiny. Michaela Wicki / 15. Michaela Wicki Petra Winnette - DOM 1997.

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC I. Charakteristika organizace

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE. www.bazalsnuz.cz

SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE. www.bazalsnuz.cz SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE www.bazalsnuz.cz SNOEZELEN PROSTŘEDÍ NA KLÍČ OD NÁVRHU PO REALIZACI VČETNĚ ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.rozumacit.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.rozumacit.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.rozumacit.cz Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem Naši pracovníci se v roce 2014 aktivně účastnili konferencí, seminářů, kulatých stolů nebo mezioborových pracovních skupin

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí KOORDINACE SLUŽEB V PÉČI O KLIENTA V RT

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí KOORDINACE SLUŽEB V PÉČI O KLIENTA V RT Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí KOORDINACE SLUŽEB V PÉČI O KLIENTA V RT RT ve spolupráci s kurátorem U klientů, jejichž účast v terapii byla iniciována kurátorem Na počátku

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více